home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1930-1940

 

1932

Vernederlandsing van het Middelbaar Onderwijs

1933

Plan van de Arbeid in België – New Deal in USA

Hitler Rijkskanselier in Berlijn

Theo Bogaerts (1893-1971)                               Norbert Fonteyne (1904-1938)
-Mazoerka (1932)                                                -Polder (1937)
-Antieke Mozaieken (1964)                                -Kinderjaren (1939)                                  
Raymond Brulez (1895-1972)                Herman Teirlinck (1879-1967)
-André Terval (1930)                                     -De man zonder lijf (1925)
-Mijn woningen (1950-1954)                        -De ekster op de galg (1937)
-Maria Speermalie (1940)

Frans Buyle (1913-1977)
-De steen der wijzen (1937)
-Tusschen avond en dageraad (1944)
Pieter G. Buckinx (1903-1987)
-De doortocht (1927)
-De oevers van de stroom (1958)

Ernest Claes (1885-1968)           Frans Demers (1905-1993)    Mau Marssen (1902-1977)
-De Witte (1920)                         -Het zwakke geslacht (1931)      -Nuchtere wereld (1941)
-Jeugd (1940)                             -Het groote avontuur (1938)
-Floere, het fluwijn. (1950)

 John Flanders (1887-1964)                          Emiel Fleerackers (1877-1948)
-Spoken op de ruwe heide (1935)                          -Reineke Vos in de Kempen (1910/1942)
-Malpertuis (1943)                                                    -Proke vertelt (1934)
-Vlaamse Filmpjes (1931-1964)

 
Willem Elsschot (1882-1960)    Marie Gevers (1883-1975)         René Berghen (1901-1988
-Villa des roses (1913)              -La comtesse des digues (1931) Het Jeugdavontuur van Leo Furking (1936)
-Lijmen (1923)                        -Guldentop (1935)                   -De kleine Isa (1937)
-Het dwaallicht (1946)
 
Maurice Gilliams (1900-1982)                          Gery Helderenberg (1891-1979)
-Elias of het gevacht met de nachegalen (1936)        -Lente-Hemel (1926)
-Winter te Antwerpen (1953)                                -Reidans der deugden (1970)
-Bronnen der slapeloosheid (1959)
 
Raymond Herreman (1896-1971)    Marcel Matthijs (1899-1694)          Richard Minne (1891-1965)
-De roos van Jericho (1931)        De ruitentikker (1933)                  -In den zoeten inval (1927)
-Het heldere gelaat (1938)         Menschen in den strijd (1943)     -Wolfijzers en schietgeweren (1942)
 
Lode Monteyne (1886-1971)      Achille Mussche (1896-1917)            Geert Pijnenburg  (1896-1980)
-Geerten Basse (1912)                           -De twee vaderlanden (1927)                           -Alkaloïden (1935)
-Een eeuw Vlaamsch tooneelleven (1936)   -Aan de voet van het Belfort (1950)   -Lode Tondelle (1946)

Willem Putman (1900-1954)         Frans Smits (1891-1968)          Antoon Thiry (1888-1954)
-Het oordeel van Olga (1920)           -Onder het oog van Mercurius (1931)    -Begijnhof sproken (1911)
-De nacht van Nadine (1954)            -Willem Elsschot (1942)                                             -Gasten in ’t huis ten halven (1932)

Felix Timmermans (1886-1947)     Toussaint van Boelaere (1875-1947)   Julia Tulkens (1902-1995)
-Pallieter (1916)                                Het gesprek in Tractoria (1923)             -Ontvangenis (1936)
-Boerenpsalm (1935)                         De gouden oogst (1949)                      -De aardsche bruid (1945)

August van Cauwelaert (1885-1945)                     Anton Van de Velde (1895-1983)
-Liederen van droom en daad (1918)                                     -Tijl I (19235) en Tijl II (1930)
-Vertellen in Toga (1935)                                                   -Het hart vecht (1936)

Ernest van der Hallen (1898-1948)                    Albert van Hoogenbemt (1900-1964)
-De wind waait (1932)                                     -De stille man (1938)
-Op eigen grond (1942)                                    -De weg van walg en andere verhalen (1966)
 
Jan van Nijlen (1884-1965)   René Verbeeck (1904-1979)      Jan Vercammen (1906-1984)
-Naar ’t Geluk (1916)                   -De minnaars (1935)                    -Drie suites (1941)
-Het aangezicht der aarde (1923)    -De zalige knoop van man en vrouw (1971)
-Geheimschrift (1934)

Gerard Walschap (1898-1989)     Lode Zielens (1901-1944)              August Vanhoutte (1889-1936)
-Houtekiet (1939)                           -Het duister bloed (1930)                       -Hart en geest (1933
-De familie Roothooft (1939)            -Moeder, waarom leven wij ? (1932)
-Oproer in Congo (1953)

 Vandaele Leo (1904-1987)           Eugène Bosschaerts (1901-1965)
-Vergeefse bloei (1937)             -Het vrolijke leven van Tijl Uilenspiegel (1935)
-De vergeten man
 
  Paul Verbruggen (1891-1966)    Dirk Vansina (1894-1967)                Lambert Swerts (1907-1980)
 -Gedichten (1932)                          -Cyriel Verschaeve (1957)                  -Baltus (1937)
Adolf Verreet (1894-1950)
-Het zwarte leven van Mabumba (1935)
 
 
 
 
 
 

1929

Ernest Hemingway A farewell to arms.

1930

Hergé Tintin au Pays des Soviets.

1931

Vita Sackville-West All passion spent.

Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften (1931-41)

1932

Louis Céline Voyage au bot de la nuit.

Aldous Huxley Brave new World.

Ellery Queen The Egyptian Cross Mystery.

1933

Edgar Wallace King Kong.

André Malraux La condition humaine.

1936

Margaret Mitchell Gone with the wind.

1937

John Steinbeck Of mice and men.

J.R.R.Tolkien The hobbit.

1938

Jean-Paul Sartre La nausée.

1939

John Steinbeck The grapes of wrath.