home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1900-1920

1900-1903

Eerste vlucht met de Zeppelin

1900-05

Japans Russische oorlog

1900

Eerste vlucht met vliegtuig (Gebr. Wright)

1900-01

Bokseropstand in China

1905

Wet op zondagsrust

1909

Invoering militaire dienstplicht

1914-1918

Eerste Wereldoorlog

1917

Russische revolutie

Jozef Arras (1890-1919)
-Gekke sprookjes (1909)
-Begijnensprookjes (1924)                                 Lode Baekelmans (1875-1965)                      Lodewijk Smits (1852-1911)
-Den dolaar en de weidsche stad (1910)                 -Uit het leven (1891)
-Tille (1912)                                                                    -De bieboeren (1905)
-Mijnheer Snepvangers (1917)

Maria Elisa Belpaire (1853-1948)
-Wonderland(1894-1924)
-De vier wondere jaren (1920)             Daan Boens (1893-1979)                     Maurice Maeterlinck (1862-1949)
-Van Glorie en lijden (1917)                        -Serres chaudes (1889)
-Menschen in grachten (1918)                   -Pelléas et Mélisande (1892)
-De Verrijzenis (1920)                                     -La vie des abeilles (1901)
 
René de Clercq (1877-1932)                      Victor de Meyere (1873-1938)                 Jules Persyn (1878-1933)
-Toortsen (1909)                                                        -De roode schavak (1909)                              -Dr. Schaepman (1912)
-De Noodhoorn (1916)                                             -Nonkel Daan (1922)                                         -August Snieders en zijn tijd (1925)

André de Ridder (1888-1961)         Alfons Jeurissen (1874-1925)                  Palmer Putman (1870-1910)
-De koude Eroos (1911)                              -Heikleuters (1907)                                           -Miss Topsy ! (1893)
-Ninon de Lenclos (1915)                          -Geert de Roerdomp (1918)                            -De briefdrager (1905)

 
Maurits Sabbe (1873-1938)              Gustaaf Segers (1855-1937)               Stijn Streuvels (1871-1969)
-Aan ’t Minnewater (1898)                              -Dorpsgeschiedenissen (1879)                               -Lenteleven (1889)
-’t Kwartet der Jacobijnen (1920)              – De Kempensche wereld (1917)                             -Langs de wegen (1902)
-De Vlaschaard (1907)

Herman Teirlinck (1879-1967)                    Siska van Daelen (1879-1944)             Karel van de Woestijne (1878-1929)
-Het stille gesternte (1903)                                        -Lentevoozekens (1912)                                       -Het Vaderhuis (1903)
-Mijnheer J.B. Serjanszoon (1908)                       -Uit dagen van nood (1921)                                -Het Bergmeer (1928)

 
Firmin van Hecke (1884-1961)         Prosper van Langendock (1862-1920)         Raf Verhulst (1866-1941)
-Verzen (1912)                                                 -De Vlaamsche Pärnassus (1888)                        -Robert en Bertrand (1900)
-Lazarus (1951)                                              -Verzen (1900)                                                         -Jezus de Nazarener (1904)
       -Jan Coecke en Pieter Goethals (1938)

Gustaaf Vermeersch (1877-1924)               August Vermeylen (1872-1945)                Hugo Verriest (1840-1922)
-De last (1904)                                                    -De wandelende Jood (1906)                                   -Drij geestelijke voordrachten (1899)
-Het rollende leven (1910)                                -Van de catacomben tot Greco (1921-25)            -Twintig Vlaamsche koppen (1901)
 
Frans Verschoren (1874-1951)          Jan Mathijs Winters (1864-1935)       Lodewijk Dosfel (1881-1925)
-Jeugd (1910)                                                         -Lelie der dellingen (1901)                    -Wereldeinde (1908)
-Langs kleine wegen (1913)                                                                                                     -Katholiek activistisch verweerschrift (1918)

Jules Filliaert (1890-1948)                       Omer Wattez (1875 – 1935)                              Alfons de Cock (1850-1921)
-De dood van Nieupoort (1938)                       -Het gezin van den Mulder (1902)                       -Kinderspelen en kinderlust (1902)
-Tijl’s oog op den puinhoop (1939)                  -Goedroen (1926)
 
Jozef de Cock (1877-1944)                    Adolf Herckenrath (1879-1958)                    De Laey, Omer Karel (1876-1909)
-Bloemenhoedjes (1911)                                    -Vlaamsche oogst (1904)                                          Van te lande (1903)
 
Jan Hammenecker (1878-1932)      De Graeve Jozef  (1891-1934)                                   Scheltjens Lodewijk (1861-946)
-Verzen (1908)                          -De hel en hoe ze op aarde kwam (1919)      Wildstroopers (1900)
          Mottige Wannes (1916)
Louisa Duykers  (1859-1952)       Lambrecht Lambrechts (1865-1932)     Melis Hubert (1872-1949)
Aquarellen uit Italië (1911)             -Limburgs Leven (1913)                          Koning Hagen (1897)  
                                                                                                                                   Reinaert De Vos (1926)
 
 Gijssels Willem (1875-1945)
-Wandelingen (1903)
-Liederen (1927)

1900

Arthur Schnitzler Reigen.

1901

Anton Tsjechov Drie Zusters.

1902

Somerset Maugham Mrs.Craddock.

André Gide L’immoraliste.

1904

James M.Barrie Peter Pan.

Jack London The sea wolf.

1905

Heinrich Mann Professor Unrat.

1906

Upton Sinclair The jungle.

1907

Rainer Maria Rilke Neue Gedichte.

1908

Kenneth Grahame The wind in the willows.

1909

André Gide La porte étroite.

1910

Rabindranath Tagore Gitanjali.

Colette La vagabonde.

1913

Proust A la recherché du temps perdu (1913-17

1914

G.B.Shaw Pygmalion.

James Joyce Dubliners.

1915

Gustav Meyrinck Der Golem.

Nescio Titaantjes.

1916

Lewis Carroll Alice in Wonderland.

1917

Edgar Wallace The secret house.

1918

Guillaune Apollinaire Calligrammes.

1919

P.G. Woodhouse My man Jeeves.

Johan Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen.