home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1875-1900

 

1875

Oprichting Katholiek Davidsfonds

1876

Telefoon Graham Bell

1878

Wet op het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken

1879/1884

hevige schoolstrijd

1880

Electrische lamp (Edison en Swan).

1883

Wet op het Nederlands in het Middelbaar Onderwijs.

Oprichting Belgische Werklieden^partij.

1885

Eerste automobiel (Daimler Benz)

Conferentie van Berlijn: oprichting van Kongo Vrijstaat.

1886

Economische crisis-stakingen

1889

Wet op vrouwen- en kinderarbeid

1891

Leo XIII Encycliek Rerum  Novarum

1893

Algemeen meervoudig stemrecht

1895

Eerste voorstellingen met bewegende

fotografische beelden (Gebr. Lumière)

1899

Eerste radioboodschap (Marconi)

Cyriel Buysse (1859-1932)                                                          August Cuppens (1862-1924)
-De biezenstekker (1890)                                                               -Verzekens (1899)
-Het recht van de sterkste (1893)                                               -’t Daghet in het Oosten (1884-1914)
-Het gezin van Paemel (1903)
Het bolleke (1906)
-Tantes (1924 )                                                        Emmanuel de Bom (1868-1953)
Wrakken (1898)
-Psychologie van den Antwerpenaar (1929)
Julius De Geyter (1830-)1905)
Geuzenlied (1873)                             Pol de Mont (1857-1931)          Reimond Stijns (1850-1905)
-Reinaert de Vos (1874)                     -Klimoprankjes (1877)                       -Arm Vlaanderen (1884)
-De Rhyn (1882)                                  -Lentesotternijen (1881)                     -Hard labeur (1904)
-Iris (1894)

Nestor de Tière (1856-1920)                          Georges Eekhoud (1854-1927)
-Roze Kate (1893)                                               -Kermesses (1884)
-De bruid der Zee (1901)                                  -La nouvelle Carthage (1888)
Alfred Hegenscheidt (1866-1964)                          August Hendrickx (1846-1918)
-Rythmus (1894)                                                                       -Roosje van de veldwachter (1880)
-Starkadd (1898)                                                                     -De familie Klepkens (1893)
Camille Lemonnier (1844-1913)                       Jacob Lenaerts (1862-1913)
-Nos Flamands (1860)                                                      -De verdwijning der Auwelen (1895)
-Dames de volupté (1892)                                              -De Germaansche heidenleer (1901)

Rosalie Loveling ( 1834-1875) Virginie Loveling (1836-1923) Hilda Ram (1858-1901)
-Meester Huyghe (1874)                                -Een dure eed (1891)                                                      -Gedichten (1889)
-Po en Paolette (1875)                                       -Een revolverschot (1911)                                          -De familie Schrikkel (1899)

Albrecht Rodenbach (1856-1880)          Georges Rodenbach (1855-1898)
-Eerste gedichten (1879)                                      -Bruges la Morte (1892)
-Gudrun (1882)                                                           -Le carillonneur (1897)

Isidoor Teirlinck (1851-1934)                 Jan Frans van Cuyck (1857-1952)
-Arm Vlaanderen (1884)                                         -Tot aandenken, verhalen en novellen (1882)
-Naar het land van belofte (1894)                     -Kunstenaarszielen (1889)

Eugeen van Oye (1840-1926)            Emile Verhaeren (1855-1916)                 Wazenaar (1840-1906)
-Morgenschemer (1874)                                       -Les flamandes: poésies. (1883)             -Eene Vlaamsche jongen (1879)
-Mijn gevangenis (1923)                                     -Toute la Flandre (1904-1911)                    -Een officier geworgd (1892)
Lodewijk de Koninck (1838-1924)
-Het menschdom verlost! (1883)
-Franciscus (1887)

1878

Robert Louis Stevenson The suicide club.

1880

Emile Zola Nana.

1881

H. James Portrait of a Lady.

1883

F. Nietzsche Also sprach Zarathustra.

1884

Huysmans A rebours.

1885

Leo Tolstoy Oorlog en Vrede.

Emile Zola Germinal.

1887

Rider Haggard She.

1889

Louis Couperus Eline Vere.

Herman Gorter Mei.

1890

Knut Hamson Honger.

Henrik Ibsen Hedda Gabler.

1891

Oscar Wilde The picture of Dorian Gray.

1893

Victorien Sardou Madame Sans-Gêne.

Hyppolite Taine Les origines de la France contemporaine.

Karl May Winnetou II (“Old Shatterhand”)

1895

Pierre Louÿs Les chansons de Bilitis.

Herbert George Wells The island of Dr.Moreau.

1896

Alfred Jarry Ubu-Roi.

1897

Edmond Rostand Cyrano de Bergerac.

1899

Sigmund Freud Die Traumdeutung (1899-1900)