home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1850-1875

 

1850

Vernederlandsing Middelbaar Onderwijs

1850/60

Oprichting van bescheiden volksbibliotheken

Vanaf 1860

Verzuiling klerikaal-antiklerikaal; Liberalisme & Vlaamsgezondheid tegenover Katholicisme & Vlaamsgezindheid.

1862

Oprichting Antwerpsche Meetingpartij

1863

Afkoop  Scheldetol

1865

Eedaflegging Koning Leopold II.

1866

Cholera epidemie  / Opheffing van het zgn.

Coalitieverbod voor zowel werkgevers als werknemers in bedrijven.

1870

Overweldigende import van goedkoop graan uit Amerika en Rusland.

Emigratie naar Amerika en vooral Noord-Frankrijk.

1871

Commune van Parijs

1873

wet op het Nederlands in het strafgerecht

Anton Bergmann (1835-1874)                                                    Lodewijk Gerrits (1827-1873)
-Twee Rijnlandsche vertellingen (1870)                                          -De Godverzaker (1852)
-Ernest Staas (1874)                                                                                      -Eliza Devries (1857)

Johanna-Desideria Courtmans-Berchmans (1811-1890)
-Het geschenk van de jager (1864)
-Drie testamenten (1865)

Johan Michiel Dautzenberg (1808-1869)                                                 Leonard Lodewijk De Bo (1826-1885)
-Gedichten (1850)                                                                                                                   -Westvlaamsch Idioticon (1873)
-Beknopte prosodia der Nederduytsche Tael (1851)

Charles De Coster (1827-1879)                       Pieter Ecrevisse (1804-1879)                            Pieter Geiregat (1828-1902)
-Légendes flamandes (1858)                                       -De bokkenrijders (1845)                                             -Freê-altyd-wys. (1853)
-La légende d’Ulenspiegel (1867)                                -Het meilief van Geleen (1858)                                -Het strijkijzer (1869)

Guido Gezelle (1830-1899)                        Emmanuel Hiel (1834-1899)           Victor L. Huys (1874-1902)
-Vlaemsche dichtoefeningen (1858)           -Looverkens (1859)                                     -Baekeland, of de rooversbende van ’t Vrybusch (1860)
-Tijdkrans (1893)                                                  -De Schelde (1868)

Domien Sleeckx (1818-1901)                 August Snieders (1825-1904)                      Renier Snieders (1812-1888)
-Op ’t Eksterlaar (1863)                                    -De wolfsjager (1860)                                           -De lelie van het gehucht (1860)
-Hildegonde (1870)                                            -Het Jan-Klaessen spel (1863)                          -De gouden Willem (1864)

Maria Van Ackere-Doolaeghe (1803-1884)                                   Jan van Beers (1821-1888)
-Madelieven (1840)                                                                                                   -Jongelingsdroomen  (1853)
-Avondlamp (1850)                                                                                                   -Rijzende blaren (1884)

Frans Marten Van den Eynde (1828-??)                                      Jan Baptist van Ryswyck (1818-1869)
-Vlaamsche en Fransche tooneelstukjes (1863-76)                                 -Volkslust of Hekel en luim (1851)
-Politieke zweepslagen (1861)

Julius Vuylsteke (1836-1903)
-Zwijgende liefde (1860)
-Uit het studentenleven (1868)

1850

N. Hawthorne The scarlet letter.

Henrik Ibsen Het hunebed.

Herman Melville Moby Dick.

1854

Henry W. Longfellow The song of Hiawatha.

1857

Anthony Trollope Barchester Towers.

Gustave Flaubert Madame Bovary.

Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal.

1859

John Stuart Mills On  Liberty.

Charles Darwin On the origin of species.

1860

I. Toergenev Eerste liefde.

Wilkie Collins The woman in white.

Multatuli Max Havelaar.

1862

V. Hugo Les misérables.

1864

Dostojevski: Aantekeningen uit het ondergrondse.

1865

Henrik Ibsen Brand.

1866

Alphonse Daudet Lettres de mon moulin.

F. Dostojevski Schuld en boete.

Charles Swinburne Poems and ballads.

1867

Henrik Ibsen Peer Gynt.

1869

Paul Verlaine Les fêtes galantes.

1870

Anthony Trollope An eye for an eye.

1871

George Eliot Middlemarch.

1872

Louise De La Ramée alias Ouida A Dog of Flanders.

1874

Th. Hardy Far from the maddening crowd.