home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1830-1850

 

1835

Oprichting van de Antwerpse ‘Olijftak’

1836

Gentse ‘Maetschappij van Vlaemse Letteroefening’ (Leuze; De Tael is gansch het Volk

1842

Vernederlandsing lager onderwijs

1845-50

Acute crisisjaren: Hongersnood en armoede door mislukte oogsten;

Tyfus en cholera epidemieën.

1845

Vlaams-Duits Zangverbond

1846-1847

Agrarische crisis. Roggeoogst -50%; Aardappeloogst -90%

1846-1850

Hongersnood

1847

Van Peene’s “Vlaamsche Leeuw”

1848

Oproer in Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen

1848

Kiescijns werd verlaagd.

Vlaamse taaleisen krijgen enig politiek gewicht

Mei 1848

Afschaffing zegelrecht-nieuwe kansen voor een Vlaamse dagbladpers

Hendrik Conscience (1812-1883)
-In ’t wonderjaer (1837)
-De Leeuw van Vlaanderen (1838)                                     Jan Alfried De Laet (1815-1891)
-Jacob van Artevelde (1849)                                                      -Het huis van Wesenbeke (1842)
-De Loteling (1850)                                                                         -Gedichten (1848)
-De oom van Felix Roobeek (1877)                                         -De Vlaamsche zaak (1866)

Karel L. Ledeganck (1805-1847)                                                             Jozef Ronsse (1806-1862)
-Het burgslot van Eomergem (1840)                                                                      -Kapitein Blommaert (1841)
-De drie zustersteden (1946)                                                                                       -Arnold van Schoornisse (1845)

Prudens van Duyse (1804-1859)                                            Pieter Frans van Kerckhoven (1818-1857)
-Lofdicht op de Nederlandsche Tael (1829)                              -Ziel en Lichaem (1848)
-De Zang des Germaensche Slaefs (1848)                                -Twee goddeloozen (1857)

Hippoliet van Peene (1811-1864)                                      Theodoor van Ryswyck (1811-1849)
-Keizer Karel en de Berchemse boer (1841)                               -Eigenaerdige verhalen (1837)
-De Vlaemsche Leeuw (1847)                                                           -Poëtische luimen ((1842)

Eugeen Zetternam (1826-1855)               Frans Jozef Blieck (1805-1880)
-Mynheer Luchterveld (1848)                                     -Mengelpoëzy (1839;1850;1863)
-Arnold de droomer (1852)

Philippe Blommaert (1809-1871)
-Aemerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael (1832)
-Der vrouwen heimlijkheid (tekstuitgave) (1846)

1835

Honoré de Balzac Le père Goriot.

1838

Charles Dickens Oliver Twist.

1839

Hildebrandt Camera Obscura.

1845

Edgar A. Poe The Raven.

1846

Dostojevski Arme mensen.

1847

Emily Bronte Wuthering Heights.

Henry W. Longfellow Evangeline.

Walter Thackeray Vanity fair.

1848

Marx/Engels Communist Manifesto.

Henrik Ibsen Catelina.