home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Rombouts, Tony

Maakt deel uit van:

Tony Rombouts

Hoboken,  7 februari 1941

Romanschrijver, dichter, uitgever, performer en organisator van festivals

« Het werk van Bayar en Rombouts […] is een extreem van ‘écriture artiste’, een verfijnd esthetisch spel op de rand van de kitsch, maar gepresenteerd en wellicht ook beleefd als een houding van artistiek verzet, een ‘contramine’ van schoonheid ». (Hugo Brems en Dirk De Geest)

 

BIOGRAFIE

7 februari 1941: Tony Rombouts wordt geboren te Hoboken.

Studeerde aan de Normaalschool te Lier.

 • In de Normaalschool van Lier had ik vooral contact met Marc Andries en Freddy de Vree. Zij waren net als ik al enige tijd bezig met het schrijven van literatuur. Walter van den Broeck werd ook een van mijn goede vrienden, maar hij stond vooral bekend als sneltekenaar van portretten. Hij publiceerde toen reeds stukjes in Kempense reclamebladen, maar sprak daar niet over. Dat heb ik pas later ontdekt”, vertelt hij in een interview met Andreas Van Rompaey in het literaire e-zine De Digther van 17 juni 2022

1960: De 19-jarige Tony Rombouts publiceert, samen met Freddy de Vree en Marc Andries, zijn eerste gedichten in de literaire tijdschriften ‘hoos’ en ‘sinteze’.

1961: Debuteert met ‘De makette van de ruimte en de tijd: heel kleine roman’, een uitgave die meteen de aandacht trekt van Louis Paul Boon, die er een lovende recensie over schrijft in de krant ‘Vooruit’

 • De titel verwijst naar de invloed die de kunstenaars van de G58-groep op hem als 18 – 19-jarige uitoefenden. “In het voorjaar van 1959 vond in het Antwerpse Hessenhuis de tentoonstelling ‘Vision in Motion’ plaats, de eerste belangrijke gezamenlijke manifestatie van de Zero-groep in Europa. Tony Rombouts poogt ‘hun manier van denken en hun benadering van materie uit te drukken in een abstracte lyrische woordconstructie’”. (Van Rompaye, 2022)

Tony Rombouts publiceert verspreid over de jaren zestig drie verzenbundels: Stella Magnola (1963), Het koudvuur der aarde (1966) en De vrouw van Waas (1967), die uiteindelijk bijeengebracht worden in De feodale verzen (1972), barok-esthetische verzen die naadloos aansluiten bij de flamboyante Pink Poet-thematiek: «lagunen glijden delta-eerlijk/ naalden in haar flankenvlas/ de adeldijen adelglad/ in licht orkanen zuiverheid».

Zelf is Tony Rombout nooit officieel Pink Poet geworden, maar hij ontmoette de leden ervan meermalen per week in het clublokaal VECU,

 • Daarover zegt hij: Ik ontmoette de Pink Poets ongeveer driemaal per week in ons stamlokaal, de VECU. Er werd niet alleen stevig gedronken, maar ook veel over poëzie gepraat. Een beïnvloeding kwam daardoor spontaan tot stand, vooral op maniëristisch-esthetisch vlak. Wel verwerkte ik meer ironie in mijn gedichten, waardoor een soort scepsis ontstond. Ook vormden mijn poëziecycli vaak een verhaal terwijl het bij de Pinks meestal om onafhankelijke gedichten ging. Toch heerste er een gemeenschappelijk klimaat, wat door verscheidene critici waargenomen werd”. (Van Rompaey, 2022)

PERFORMER – ‘poetry slams’ avant la lettre

In de traditie van de zestiger jaren wordt hij bekend als performer. In dat kader organiseert hij, onder andere samen met de experimentele dichters Adriaan Peel en Ben Klein talrijke poëzieperformances, eigenlijk ‘poetry slams’ avant la lettre.

In diezelfde zestiger jaren is hij de drijvende kracht achter het wekelijks Literair Café in De Muze, oa. Simon Vinkenoog en Gust Gils zijn er regelmatige gasten.

TIJDSCHRIFTEN

1963-1965: Geeft samen met Bobb Bern de literaire tijdschriftjes ‘Baal’ (Wilrijk) en ‘Stuip’ (Hoboken) uit.

Het lijkt wel alsof er geen tijdschrift uit deze periode (Baal, Stuip, NTT of TNT) is of Rombouts heeft het helpen maken als medewerker, promotor of gangmaker.

1965-1967: Zet deze activiteit voort in ‘TNT: driemaandelijks letterkundig tijdschrift’ – Geel

 • TNT ontstond uit de fusie van Baal (Bobb Bern), Stuip (Tony Rombouts) en het Nieuw Tweemaandelijks Tijdschrift (Werner Cranshoff en Jan Diels)
 • Het tijdschrift was een poging tot frontvorming rond ‘estetische poëzie’: “De grootste hinderpaal voor de ekspansie van de eigentijdse literatuur was het diasporatief egocentrisme van haar beoefenaars. Deze vzegissing willen wij met TNT opblazen.” Lang heeft de frontvorming via TNT niet standgehouden: vier afleveringen, gespreid over drie jaar.

1966: Het spraakmakende en baanbrekende essay Pijn en puin verdwenen, jonge Vlaamse estetische poëzie. – bloemlezing samengesteld door Werner Cranshoff (Marnix Pocket nr 37, Manteau) – , brengt 4 van zijn gedichten: Sneeuw (uit: Bergen kristal), Magistraal ( uit Stella Magnolia), Autodafé (uit: Het koudvuur der aarde), Zwarte suite in 3D (ongepubliceerd)

1966: Huwt de dichteres Maris Bayar   Het huwelijk duurt tot 1985.

UITGEVER – DRUKKER

1972: Sticht samen  Maris Bayar de Uitgeverij Contramine, waar tientallen poëziebundels verschenen die hij overigens zelf drukte.

 • Begin jaren zeventig had Rombouts een prachtige gietijzeren drukpers op de kop getikt – een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving – een indrukwekkend XIX de eeuwse gietijzeren gevaarte, waarmee hij met benedictijns geduld tot in 1986 zowat 63 dichtbundels zal uitgeven, waaronder een paar prachtige bibliofiele edities.
 • De Pink Poets publiceerden er 7 bundels (twee bundels van Spillemaeckers, een van Bartosik, een van Conrad en drie van Jespers), naast 7 bundels van Maris Bayar en zes van Rombouts zelf. De overige gepubliceerde bundels vloeiden uit de pen van een nogal heterogeen gezelschap, gaande van gezworen experimentelen als Peel, Ben Klein en Dirk Claus tot figuren uit de Radar-kring (Jan van der Hoeven, Hendrik Carette, Renaat Ramon) en dichters als Joris Denoo, Wilfried Adams, en Lucienne Stassaert.

Vanaf 1973 wordt het salon van Maris Bayar en Tony Rombouts een vertrouwde, drukbezochte ontmoetingsplaats.

1974: Tony Rombouts wordt lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, zowat de oudste literaire vereniging in Vlaanderen, gesticht in 1907.  Hij wordt er bestuurslid in 1980,  ere-  secretaris en in 2009 voorzitter. Sinds 2015 is hij ere-voorzitter van deze vereniging.  Als bestuurslid kreeg hij de opdracht om de organisatie in het buitenland te vertegenwoordigen

1975: Neemt het initiatief tot een uniek tijdschrift: het Tienjaarlijks tijdschrift.

“Het idee voor de oprichting van het Tienjaarlijks Tijdschrift is, zoals zoveel prachtige uitvoerbare en onuitvoerbare ideeën, ontstaan op café. Het was beeldend kunstenaar Eddy Ausloos die het idee lanceerde. Hij legde enkele argumenten voor, maar hoefde mij eigenlijk helemaal niet te overtuigen. Een tijdschrift dat slechts eenmaal om de tien jaar verschijnt, is uiteraard niets anders dan de karikatuur van een literaire periodiek. Op het moment dat het tweede nummer verschijnt, bestaat het blad al tien jaar en zo lang houden de meeste tijdschriften het niet vol.” (Van Rompaye, 2022)

 • Voor het eerste Tienjaarlijks tijdschrift , themanummer over publiciteit,wist de redactie illustere medewerkers aan te trekken als Wannes Van de Velde, Jef Geeraerts, Fernand Auwera, Patrick Conrad en Gust Gils. Van dat roemruchte eerste nummer werden 260 genummerde exemplaren gedrukt. Suite van 16 originele houtsneden van Eddy Ausloos. Men voorzag “ een voordelig eeuwabonnement” van 2.000 frank. Een overzicht van de inhoud ? Klik dan hier
 • Het tweede nummer verscheen in [april] 1986, elf jaar na het eerste. Nummer  2 – een themanummer over macht – werd op 200 exemplaren gedrukt. Het bevat – naast de teksten – een oorspronkelijke ets door Eddy Ausloos, ts p. 34 & 35; en kommuniefoto’s van de auteurs op omslag achterzijde. Voor de inhoud, klik hier
 • Het derde nummer – zonder thema – verschijnt rijkelijk te laat anno 2004. Het werd uitgegeven door de Paradox Press.
 • 2 februari 2017: Met een concert van koffiemolens wordt op 2 februari in galerie De Zwarte Panter het vierde nummer van het Tienjaarlijks. Tijdschrift voorgesteld.

 “Omdat er niemand voor een eeuwabonnement had ingetekend, hebben we na het vierde nummer de uitgave stopgezet. Omdat enkele nummers te laat verschenen zijn, heeft het tijdschrift toch zo’n vijftig jaar bestaan. De nadruk lag steeds op het ludieke aspect”, mijmert Rombouts. (Van Rompaey, 2022)

1982 tot 2001:  Redacteur informatie bij de stad Antwerpen. Publiceert bijdragen en een column over boeken in de stedelijke informatiekrant De Antwerpenaar.

1985: Huwelijk met Maris wordt ontbonden.

ORGANISATOR

1985: Medestichter van de Federatie van Europese Schrijversverenigingen, een internationale stichting die regelmatig het Europees Schrijverscongres organiseert.

1985 tot 1990: Organiseert elke zondagmiddag het “Literair Aperitief” in het Fakkeltheater

1986 en 1987: Mede-organisator van het stedelijk STEENFESTIVAL, een drie weken durend festival met dagelijks optredens met pop- en jazzmuziek, chansons, ballet en literatuur.

 • Tony Rombouts organiseert ‘Het Steenfestival’ driemaal, vijfmaal de ’Nacht van de Poëzie’ en samen met Jos Daelman gedurende vijftien jaar lang de ‘Zomeravonden van de Poëzie’.

Nadien verzorgt hij meer dan tien jaar lang het programma ‘Hoboken Literair’ in Kasteel Sorghvliedt. In datzelfde kasteel stelt hij in 1995 gedurende de zomermaanden zijn eigen ontworpen ‘Gruwelpaleis’ tentoon, een installatie met attributen en gedichten, opgesteld in een rotonde met negen kamers.

1990: Samen met Marcel van Maele organiseert hij de Tempel van de Poëzie tijdens de Paulusfeesten te Oostende.

1995 tot en met 2001: Wordt, naar aanleiding van zijn poëtisch werk, benoemd tot ereburger van Hoboken en aangesteld voor zes jaar tot ‘poëzieburgemeester’ van het internationale kunstenfestival ‘A(RT)SSENEDE’ te Assenede.

2001: 40 jaar poëzie schrijven – meer dan 20 bundels – verschijnt gebundeld in de meer dan 400 pagina’s tellende ‘De witte wandelaar’, uitgegeven door Berghmans Uitgevers

POËZIE EN GRAFIEK – GRAFIEK EN POËZIE

Tony Rombouts heeft zich ook steeds geïnteresseerd in een interdisciplinaire benadering van de letterkunde. Het is dan ook niet toevallig dat hij zich meer en meer daarin verdiept. Het laatste decennium werkt hij dan ook nauw samen met beeldende kunstenaars.

Vanaf 2003 publiceert hij meerdere gedichten bij grafiek van beeldend kunstenaar Niki Faes, verzameld in bibliofiele kunstmappen met als titels: ‘Een hand vol druppels’ (2003), ‘De geheime garderobe van grafiek en poëzie’ (2004), ‘Château Les Beaux Arts’ (2007), het kunstfoedraal ‘Ver hulde woorden’ (2013), ‘Polychrome woorden, verbale kleuren’ (2014) en ‘Autonoom’ (2017).

2003: Wordt voorzitter van vzw LiterGra, een vereniging die zich inzet voor de samenwerking van dichters met beeldende kunstenaars om gezamenlijke kunstwerken te realiseren.

2005-2010:  Onder de overkoepelende titel ‘Hoogland – Laagland’,  organiseert Litergra een driedeling project waaraan 28 grafici en dichters uit Vlaanderen, Zwitserland en Liechtenstein hun medewerking verlenen.

 • Het eerste project kreeg als onderwerp ‘Zand – Steen / Stein – Sand’ en voor de uitvoering ervan werden er door beeldende kunstenaars en auteurs duo’s gevormd.
  • Voor Zwitserland waren dat Mathias Balzer met Leo Tuor en Carla Neis met Heinz Salvisberg. Voor Vlaanderen Goedele Peeters met Johan van Cauwenberge en Veerle Rooms met Willem Persoon.
 • Het tweede project kreeg als titel ‘Hout – Lover’ / Laub – Holz’ en beeldende kunstenaars Colette Cleeren, Gieri Schmed, Agnes Indermaur, Christophe Meul en Niki Faes vormden een duo met auteurs Brigitte Hasler, Lothar Deplazes, Beatrijs van Craenenbroeck, Marleen de Creé en Tony Rombouts.
 • Het derde en laatste project verscheen onder de titel ‘Mens – Landschap / Landschaft – Mensch’ en hier werden er duo’s gevormd door de beeldende kunstenaars Linda Vinck, Enna Salis, Roeland Kotsch, Toni Parpan en Jan Pieter Cornelis met de auteurs Peter Holvoet-Hanssen, Leta Semadeni, Annmarie Sauer, Ladina-Lucia Bordoli en Piet Brak.

2004: Organiseert het kunstenfestival ‘KASTER LEEST !’ in de dorpskom van Kasterlee, met medewerking van tien beeldende kunstenaars en tien dichters.

2005: Verschijnt zijn bundel – omen est nomen – ‘Een Dandy’.

2013:
Een bundel ‘Duo-gedichten’, die hij samen, in de vorm van een poëtische dialoog, schrijft met een oude compagnon de route Rudy Witse.

2018: De bundel ‘De Gedichten van het Gedicht’ bestaat uit twee delen.

 • In het eerste deel, ‘Op Weg’ verwerkt de dichter zijn ervaringen in Sint-Petersburg, vervolgens gaat hij samen met de Muze op bezoek in zes Antwerpse musea en na een intermezzo met drie huldes aan overleden letterkundigen, onderneemt hij met de algebraïsche onbekenden X, Y en Z een zoektocht naar de essentie van creativititeit.
 • In het tweede gedeelte, ‘In Zicht’ , voert de dichter eerst een dialogisch kat-en-muis-spelletje met het gedicht, waarna het gedicht zelf verklaart op welke manier er poëzie dient geschreven te worden.

Over de uitgeverij Contramine

 • Samen met Maris Bayar en Adriaan Peel, begon Rombouts in 1973 met het uitgeven van poëziebundels door hemzelf gedrukt op een degelpers. Nummer één van de bundel ‘Gastronautikon’ van Adriaan Peel.

In een artikel van De Groene Amsterdammer juli 2001

Er verstreek nogal wat tijd vooraleer Rombouts de pers fatsoenlijk draaiende had. Hij had het gevaarte overgenomen van Adriaan Peel, een Antwerpse dichter die eind jaren zestig dichtbundels uitbracht in de zogenoemde Lepel-reeks. Peel had het apparaat voor een appel en een ei bij een op de fles gegane Antwerpse drukkerij vandaan gehaald. «Adriaan kon er niet mee overweg. Hij heeft hem nooit echt gebruikt.» Rombouts mocht de gedemonteerde pers met letterkasten en al overnemen. Na enig knutselen had Rombouts het apparaat weer in elkaar. Maar hoe hij ook probeerde, drukken lukte niet. «De pers was van 1840, zonder elektriciteit, met vliegwiel en pedaalaandrijving. Ik heb films van Daems zitten bekijken waarin net zulke persen voorkomen, om te zien hoe ze gebruikt werden.»

Hoopvol zette hij ’s ochtends om acht uur de inkt op de machine, om hem er ’s avonds om acht uur onbenut weer af te halen. «Het was ontzettend karweien. Je moest dat vliegwiel in gang trekken en dan onderaan dat pedaal met de voet indrukken. Dan klapte er die degel open en in de tussentijd moest je manueel een blad wit papier nemen, in de degel steken, die klapte dicht en weer open. Je moest een tempo vinden om niet iedere keer dat wiel te hoeven trekken.»

Af en toe donderden nog weleens de letters uit het zetraam, maar gaandeweg kreeg Rombouts het hele proces onder de knie. In januari 1973 rolde de eerste bundel van de pers, Gastronautikon van Adriaan Peel, compleet met linosneden van Eddy Ausloos.

 • Bij Contramine verscheen vooral werk van Antwerpse dichters zoals Ben Klein, Werner Spillemaeckers, Michel Bartosik, Marcel Van Maele, Henri-Floris Jespers, Wilfried Adams, Lucienne Stassaert, Emiel Willekens, Patrick Conrad enz. De oplagen variëren van 50 tot 500 exemplaren; een beperkt gedeelte werd bibliofiel verzorgd. De Poëziereeks werd in 1991 afgesloten met het nummer 70, Wonderplaneet van Annie Reniers.
 • In 2003-2004 verscheen met de imprint Contramine nog twee bibliofiele bundels van Tony Rombouts met grafisch werk van (zijn partner) Niki Faes.
 • Contramine is ook de uitgever van de tijdschriften: Trap, Radar en het Tienjarig Tijdschrift.

Bron: Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen. Een cultuurgeschiedenis. Tielt, uitgeverij Lannoo. pp469-470.

Na de bibliografie vindt u een lijst van de Contramine uitgaven in de poëziereeks.

BEKRONINGEN

 • 2005 : Publieksprijs voor de beste Poëziebundel voor “Een Dandy: gedichten”. (in een gezamenlijk initiatief van Rottend Staal en de Contrabas )

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen.Een cultuurgeschiedenis. Tielt, uitgeverij Lannoo. 2013, 640p.
 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Barbaar in mijn mond. Poëzie in Vlaanderen 1955-1965 (Leuven 1989, Acco)
 • Andreas van Rompaey, De literaire roeping. Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse auteurs. Uitgeverij Les Iles, 2023 239p. Tony Rombouts (pp 182-197)

SMAAKMAKER

Een dandy in de lucht

Uit: Een dandy: gedichten (2005)

Vanop aarde kan je hem nauwelijks bemerken:
enkel twee dunne lijntjes, als getrokken
met witte pijpjes krijt, héél hoog aan de hemel.
Ten minste, als er geen wolken hangen.
 
Hij vliegt. Zijn huid is bespijkerd en gestroomlijnd.
Zijn gepolijste vleugels zijn vederlicht
maar staan toch strak gespannen.
Als satijn glanst het aluminium in het zonlicht.
 
Zijn lichaam is een Boeing 737.
Hij bevindt zich op een hoogte van 1.000 meter
en beweegt zich bestendig voort
met een snelheid van 850 kilometer per uur.
 
Hij klappertandt want het is er bitter koud –
min 25 graden Celsius. De ijzige kilte snijdt
in zijn vlees, rijp kristalliseert zich rond zijn voorhoofd
en zijn genitaliën worden donkerblauw, diep bevroren.
 
De wijde witte ruimte van de verlossing
lijkt, in dit perspectief, op een immense doolhof
waarvan men de hoeken, kanten en muren
enkel wat verder uit elkaar heeft geplaatst.
 
Zijn naam is Icarus
en hij vliegt, zo vrij als een vogel,
van het ene Labyrint
naar het andere.

 

DE ONTMOETING

Zoals zwanen op een breed meer
glijdend, hun halzen buigend
in gratie, hun vleugels flonkerend
in een wijde witte ruimte
 
ontmoetten zij elkaar, met vertrouwen
in hun lot, hoffelijkheid in hun gebaren
betovering in hun stralende ogen
in de gewijde schrijn van hun lach.
 
Geschiedschrijvers beweren dat er ergens staat
geschreven dat het in een ander land gebeurde
ongetwijfeld tijdens een andere tijd.
 
Maar intieme ingewijden weten wel
dat op dat ogenblik tijd en ruimte
enkel behoorden tot het ongehoorde.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
 • Universiteitsbibliotheek Gent.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

1961 De makette van de ruimte en de tijd. Heel kleine roman. (experimenteel proza)

Bandontwerp en lay-out: Frans Neels
Typografische verzorging: Johan Claus.

Sint-Niklaas: Uitgeverij Paradox Press.  -26p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: De makette van de ruimte en de tijd van tony rombouts werd uitgegeven door PARADOX PRESS postbus 26 Sint Niklaas op 200 exemplaren.

1961 Skunk. (poëzie)

Zowat het [onofficiële] debuut van Freddy De Vree. De gedichten van De Vree zijn in het Frans, die van Rombouts in het Nederlands.

S.l.: International Merde Publishing Company.

Afmetingen: 37 x 28 (in een zwarte map – losse bladen tekst met de hand geschreven op mooie geschilderde achtergrond)
Op 50 genummerde eksemplaren, waarvan dit er 1 (één) is, per toeval zelfs n° …

1962 Bergen kristal. (poëzie) Antwerpen: Galerie Dorekens. / Uitgeverij Onderaards.  -11p.

Oplage: 44 genummerde exemplaren. Gestencild. Geniet.
Bijgevoegd: Uitnodiging voor de manifestatie ‘Onderaards 62’ ter gelegenheid waarvan deze dichtbundel verscheen.

1963 Stella Magnola. Gedichten.

Illustraties: Wout Vercammen.

Antwerpen: Stuip.  -19p.
1966 Het koudvuur der aarde. Gedichten

Illustraties: Eddy Ausloos.

Antwerpen: TNT
1967 De vrouw van Waas. (poëzie)
1972 De feodale verzen. Gedichten 1960-1967.

Bevat: De adem van adam; De nieuwe middeleeuwen; Stella magnola; De schenkels van Kamuro; Stuipje neemt een bad; Hoe ongehoord dit zwijgen; Het koudvuur der aarde; Suites in contramine; Het dertiende teken; De vrouw van Waas.

Rombouts 7 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -90p.

Afmetingen: 18 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback nr 12
Colofon: van deze bundel werden 10 exemplaren gedrukt op Olifantenhuid Luxe Perkament wit en voorzien van een handschrift van de auteur.

1975 Les desmoiselles de la mer. 12 kitschgedichten. (poëzie)

Linosneden en kaftontwerp van Eddy Ausloos.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.

Reeks: Poëziereeks Contramine nr 11

1975 Geen greintje groen.

Geïllustreerd met 4 linosneden van Eddy Ausloos.

Antwerpen: Ksylos.
1976 Eenvoudig als niets. Een epos. (verhaal)

Omslagontwerp: Walter Soethoudt.
Typografie – verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Omslagfoto: Milton

Rombouts 13 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -138p.

Afmetingen: 19 x 12.75 (ingenaaid)

1977 Vergeten variëteit. (poëzie)

Geïllustreerd met een kleurets van Leibowitz Eduard

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.

4 bladen in een map
Reeks: Poëziereeks Contramine nr 18

1977 De afgerukte bloem. (een moordverhaal – bibliofiele uitgave)

Vier gedichten geïllustreerd met 4 verhoogde etsen van Jürgen Schneider.

Aalst: Uitgeverij Hooft.

Reeks: Hoofts Bibliofiele Serie nr 12
Groot folio in groen linnen map.
In colofon gesigneerd door auteur en kunstenaar.
Oplagen 30 + 10 exemplaren.

1977 Dromende doler. Gedichten 1974-1977

Bevat: Dromende doler; Les desmoiselles de la mer; Geen greintje groen; Rust zacht; Vergeten variëteit; Het labyrint; De afgerukte bloem.
Het omslagportret werd verzorgd door Paul Ausloos.

Rombouts 8 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -80p.

Afmetingen: 19 x 12.60 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback nr 63
Colofon: De dichtbundel ‘Dromende doler’ van Tony Rombouts, verscheen in de maand november 1977 bij uitgeverij Walter Soethoudt.
De gedichten werden gezet uit English 10 punt door Photosetting Walter Soethoudt en gedrukt door Kempische Boekhandel te Retie op editiepapier van Papeteries de Virginal
Van de eerste oplage werden 10 exemplaren gebonden, genummerd en door de auteur gesigneerd.

1978 Chambres pour voyageurs. Vier gedichten bij vier etsen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Vier gedichten van Tonny Rombouts bij vier etsen van Willy Vinkens.
Rombouts 11c Rombouts 11bRombouts 11d

De oplage bestaat uit:
– 5 exemplaren, Romeins genummerd van I tot V, waarbij de etsen door de graficus met de hand werden gehoogd en waaraan een gedicht in handschrift door de auteur werd toegevoegd.
– 45 exemplaren, Arabisch genummerd van 1 tot 45.
Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur en de graficus. Alle gedichten werden genummerd en gesigneerd door de auteur. Alle etsen werden genummerd, gesigneerd en van een originele stempel in blinddruk voorzien door de graficus.

Rombouts 11 Antwerpen: Contramine.  -23p.

Afmetingen: 26.80 x 20.80 (kaft in doorzichtig plastic – losse bladen aan elkaar geniet)
Reeks: Poëziereeks Contramine nr 24.
Colofon: De kunstmap ‘Chambres pour voyageurs’ bevattende vier gedichten van Tony Rombouts bij vier etsen van Willy Vinkens, verscheen in de maand juni 1978 als vierentwintigste nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door de auteur zelf met behulp van een  Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De gedichten werden gezet uit de Helvetia letter 12 punt vet.
De etsen werden gedrukt door Maria de Beukelaer.
Voor het papier werd Velin Lana Gravure 250 g aangewend. De map werd vervaardigd uit Malmo Zwart van 300 gr.

1979 De haas en de schildpad. Hulde-uitgave gewijd aan het werk van Werner Spillemaeckers. (poëzie)

Samenstelling en inleiding door Tony Rombouts.
Bevat: 7 gedichten van Werner Spillemaeckers (pp 6-12);
Bijdragen van: Luc Pay (pp 14-39); Ben Klein (pp 41-43); Jan Vanriet (pp 44-52); Joris Denoo (pp 54-57); Maris Bayard (pp 58-62); Jan van der Hoeven (pp 64); Paul De Vree (pp 65-70); Tony Rombouts (pp 72-80); Clara Haesaert (pp 82-83); Georges Adé (pp 84-88); Henry-Floris Jespers (pp 89-93); Renaat Ramon (pp 94-96); Bio-bibliografische gegevens van Werner Spillemaeckers door Tony Rombouts (pp 96-104).

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -104p.

Bijzondere uitgave van het tijdschrift Radar
Voor meer details zie DBNL: Radar. Bibliografie van de  literaire tijdchriften in Vlaanderen.

1980 Carezza Veneziana. (dichtbundel)

Illustraties: Jan Vanriet.

De oplage bestaat uit:
-16 luxe-exemplaren gedrukt op  Malmo Azuur 145 gr., Romeins genummerd, gesigneerd door de medewerkers
bevattende in bijlage een gedicht in handschrift van de auteur.
-500 exemplaren, gedrukt op Flash Print wit 135 gr., Arabisch genummerd.
Dit is nr …

Rombouts 10 Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -43p.

Afmetingen: 26.60 x 17 (ingenaaid)
Reeks: Poëziereeks Contramine nr 33
Colofon: ‘Carezza Veneziana’, een dichtbundel van Tony Rombouts met frontispice van Jan Vanriet verscheen in de maand december 1980 als drieëndertigste nummer van  de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w. in België verspreid door uitgeverij Contact en in Nederland door uitgeverij Corrie Zelen.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door de auteur zelf, met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De gedichten werden gezet uit een 12 punts letter Mediaeval.

1981 Binnenskamers. Drie intieme introducties gevolgd door dertien rampzalige gedichten. (dichtbundel)

24 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de dichter, werden gedrukt op Popset bois de rose van 170 gr.  Ze bevatten in bijlage een gedicht in zijn handschrift.

Rombouts 5 Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -59p.

Afmetingen: 26.80 x 17.50 (ingenaaid)
Reeks: Poëziereeks Contramine nr 38
Colofon: ‘Binnenskamers’, een dichtbundel van Tony Rombouts, verscheen in de maand december 1981, als achtendertigste nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door de auteur zelf, met behulp van de Original Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De gedichten werden gezet uit de 12 punts letter Mediaeval. Ze werden gedrukt op Flash Print van 120 gr.

1982 Poëzie op de Vrijdagmarkt: Antwerpen, 18 september 1982, ter gelegenheid van de viering van het 75-jarige bestaan van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (1907-1982).

Samenstelling: Tony Rombouts.

Antwerpen: Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.
1983 Blanc de blancs. (dichtbundel)

Illustraties: Wybrand Ganzevoort.
Nota: de uitgave is zonder de minste inkt gedrukt, zowel de verzen als de diepdrukken werden in het papier gepreegd.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -17p.

Reeks: Poëziereeks Contramine nr 47
Colofon: ‘Blanc de blancs’, gedichten van Tony Rombouts met vijf blinddrukken van Wybrand Ganzevoort verscheen in oktober 1983. De oplage bestaat uit 50 genummerde exemplaren, gesigneerd door de medewerkers, blind gedrukt op Hahnemühle 300 gr. formaat 39 x 28 cm, recto bedrukt, 5 geplooide losse bladen en zes losse bladen in een witte kaft.

1983 Tien jaar Contramine, 1973-1983. Een inventaris met bibliografische documentatie, kritische verantwoording en bloemlezing. Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -159p.

Reeks: Poëziereeks Contramine nr 50.

1985 Een raderwerk van woorden. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Met verschrikt allooi; Zachtjes kreunen in de mist; Kom Nagasaki, kom; Drijfzand boven fatamorgana; Misschien een kreupele mier; In geschenkverpakking.

Rombouts 6 Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -58p.

Afmetingen: 26.20 x 17.60 (ingenaaid)
Reeks: Rariteitenreeks nr 1
Colofon: ‘Een raderwerk van woorden’ verscheen in december 1985 als allereerste nummer in de rariteitenreeks van uitgeverij Contramine.
Druk, typografie en lay-out werd door de auteur zelf met de hand verzorgd met negentiende eeuws rollend materieel.
De oplage bestaat uit 100 genummerde exemplaren.
Colofon gedrukt op doorzichtig plastic.

1986 Naakt met Borsalino. (dichtbundel) Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -18p.

Reeks: Poëziereeks Contramine nr 62

1986 Poëzieperformance aan de piano begeleid door Rita Roets. Tweede Antwerps poëziefestival. Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -37p.
1986 Tony  Rombouts in het Raamtheater. Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.

Antwerps poëziefestival . Poëzieburo Rijmaran-Antwerpen nr 2

1988 Gedichten voor Päivi. Een liefdesverhaal = Poems to Päivi. A love story = Runoja Päiville. Rakkauskertomus.

Finse vertaling: Larkko Laine.
Drietalige publicatie in het Nederlands, Engels en Fins.
Omslag: foto van de auteur door Hans van der Oest.
Vormgeving: Tony Rombouts.

Rombouts 14 Antwerpen/Apeldoorn: Berghmans Uitgevers bvba.  -96p.

Afmetingen: 19 x 11 (pocket)
Reeks: Bergmannetjes pockets nr 7

1992 Antwerpen met taal getekend. (dichtbundel)

Vermelding op de kaft: met een inleiding van H.B. Cools, Burgemeester’.
Bevat: Proloog; De dagelijks weerkerende tocht of een waarachtige wandeling van waar de dichter woont naar waar hij werkelijk werkt;; Pleisterplaatsen of rustpunten op een tocht van het verdwenen Zuidkasteel naar het verdwenen Noordkasteel; Epiloog.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Koen Cauwenberghs.
Foto’s op voor- en achterplat: Mon Huysmans.

Rombouts 12 Antwerpen/Apeldoorn: Berghmans uitgevers bvba. -43p.

Afmetingen: 23.80 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel ‘Antwerpen met taal getekend’ van Tony Rombouts, verscheen in de maand oktober 1992 in opdracht van Berghmans uitgevers Antwerpen/Apeldoorn.
De vormgeving werd uitgevoerd door Koen Cauwenberghs met aanwending van Times italic 12 punt voor de gedichten en Times Bold italic 18 punt voor de titels.
Mon Huysmans verzorgde de omslagfoto’s.
Voor het drukwerk tekent Offsetdrukkerij Kanters bv in Ablasserdam, Nederland.
Achtentwintig exemplaren van deze publicatie werden ingebonden, genummerd en gesigneerd door de auteur. Ze bevatten in bijlage een handgeschreven gedicht uit de bundel.

1993 Het gruwelpaleis. Gedichten.

Illustraties Carla Schot.

Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba / Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.  -24p.
1994 Vijf in het kwadraat = De vijfde nacht van de poëzie te Antwerpen, Luchtbalfestival 94, 10 september 1994. Antwerpen: Stadsdrukkerij.
1995 Het kruis van de koningin. Een ballade in 12 kwatrijnen. (poëzie)

De publicatie verscheen n.a.v. de tentoonstelling ‘derrières’ met werken van Marcel Lucien Robbe van 8 tot 29 oktober 1995.

Rombouts 2 Vlissingen: Galerie Hannelore Meijaard (Hendrikstraat 8, 4381 AB Vlissingen).  -16p.

Afmetingen: 20.60 x 14.20 (los in omslag)

1997 Van alle stijlen thuis. (poëzie – anthologie)

Samenstelling: Tony Rombouts.
Verschenen ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen.
Bevat 134 korte creatieve bijdragen van de leden: verhalen, gedichten, cursiefjes, filosofische overwegingen, kanttekeningen, afrismen en zelfs een stukje toneel.

Antwerpen: Facet Internationaal. -153p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

1997 De Baard en de Kale. (poëzie) Antwerpen: Groote Beer.

Reeks: Kleren van de Keizer nr 11

1999 Antwerps Nederlands woordenboek.

Samen met Bert Bevers.

Antwerpen: Artus Uitgevers.  -108p.

Afmetingen: 21 x 10.50 (paperback)

2000 De astrologische keuken van de poëzie onder het Zuiderkruis. (dichtbundel)

Omslagtekening en illustraties: Niki Faes.
Gedichten: Tony Rombouts.
Lay-out: Jan van Honsté.
Recepten van Marc Vogels.
Druk: Identic, Brussel.
2000: 2de druk

Rombouts 15 Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba.  -59p.

Afmetingen: 22.10 x 14.50 (ingenaaid – harde kaft met flappen)
Colofon: De eerste druk van de dichtbundel “De astrologische keuken van de poëzie onder het Zuiderkruis”, met gedichten van Tony Rombouts, illustraties van Niki Faes en recepten van Marc Vogels werd uitgegeven door Berghmans Uitgevers bvba Antwerpen, in coproductie met VIZA vzw (Vlaams Instituut voor Zuidelijk Afrika), Gent, in oktober 2000. De oplage bedraagt 450 exemplaren, waarvan er 100 Romeins en 350 Arabisch werden genummerd.

2000 Antwerpen, het aards paradijs. (anthologie – gelegenheidsuitgave)

Samenstelling: Tony Rombouts.
Gratis verspreid bij de gelijknamige tentoonstelling in de toenmalige stadsfeestzaal.
Bevat gedichten van Bert Bevers, Wilfried Adams, Toon Brouwers, Herman J. Claeys, Adriaan De Roover, Jo Gisekin, Maja Panajotova, Tony Rombouts, Lucienne Stassaert en Emiel Wille

Antwerpen: Vereniging voor Vlaamse letterkunde.
2001 De witte wandelaar. Gedichten 1960-2000 (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: De feodale verzen; Schoonheid en Schade; De Lotgenoten; Gedichten voor Päivi/Poems for Päivi; Tekenen met taal; Epiloog.
Omslagfoto: Nikki Faes.
DTP: Koen Cauwenberghs.

Rombouts 1 Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba.  -400p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel ‘De witte wandelaar’, gedichten 1960-2000, werd gezet in een Times New Roman letter en gepubliceerd door Berghmans Uitgevers, in de maand september 2001, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de dichter.
De oplage bestaat uit 500 exemplaren, waarvan er 20 door de auteur met de hand werden genummerd en gesigneerd.

2003 Een handvol druppels. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Grafiek: Niki Faes.
Gedichten: Tony Rombouts.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.
2004 De geheime garderobe van grafiek en poëzie. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Kunstmap met afdrukken in kleur van een eigen ontworpen modecollectie begeleid met gedichten van Tony Rombouts.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine vzw.
2005 Een dandy. Gedichten. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Niet ik; De volgeboekte agenda; Een dandy.
De uitvoering van het kaft, de foto op het achterplat en de vormgeving zijn van Niki Faes.

Rombouts 4 Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba. -45p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel ‘Een dandy’ van Tony Rombouts, verscheen in de maand oktober 2005 in opdracht van Berghmans Uitgevers bvba te Antwerpen.
De gedichten werden gezet uit de Garamond letter van 12 punt en gedrukt in Nederland bij Drukkerij Giethoorn Ten Brink in Meppel.
De uitvoering van het kaft, de foto op het achterplat en de vormgeving zijn van Niki Faes.
De oplage bestaat uit 200 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur.

2007 Château Les Beaux Arts: een mysterieus poëtisch verhaal. (dichtbundel)

Geïllustreerd met grafisch werk van Niki Faes.
Bevat de cycli: Het uiterlijk; Het innerlijk; Envoi. Château Les Beaux Arts is een echt bestaand kasteel, gelegen in de Ardennen aan de Ourthe te Ronzon, een deelgemeente van Rendeux, gesitueerd tussen Hotton en La-Roche-en-Ardennes.
Jaarlijks wordt er, op de tweede zondag van augustus, aan de buitenmuren van het kasteel onder de naam ‘Foire du livre’ een internationale boekenbeurs gehouden.

Nota: Van deze uitgave verzorgde uitgeverij Contramine ook een bibliofiele uitgave.

Rombouts 3 Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba. -niet gepagineerd [64]p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel ‘Château Des Beaux Arts’ met dertien gedichten en een envoi van Tony Rombouts, verlucht met grafisch werk van Niki Faes, verscheen in de maand september 2007 bij Berghmans Uitgevers te Antwerpen.
De gedichten werden gezet in een Bookman Old Style van 11 punt, de titels in een Edwardian Script van 36 punt.
Het grafisch werk werd uitgevoerd in duoprint. De druk werd digitaal verwezenlijkt door drukkerij EPO te Berchem – Antwerpen.
De oplage bestaat uit 300 exemplaren, genummerd en gesigneerd door de auteur en de grafica.
Dit is nr …

2008 Hout/Lover  – Laub/Holz.

Publicatie in samenwerking met Vlaamse en Zwitserse grafici en dichters: Colette Cleeren, Brigitte Hasler, Gieri Schmed, …[et al.]
Woord vooraf: Tony Rombouts.

Leuven Uitgeverij P (voor de boekuitgave.  -45p. / Antwerpen: Uitgave LiterGra voor de bibliofiele kunstbox.
2012 Duo gedichten. (poëzie)

Auteurs: Rudy Witse en Tony Rombouts.
Lay-out, kaftontwerp en foto: Niki Faes.

Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba. -40p.

200 genummerde exemplaren.

2013 Ver hulde woorden (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten: Tony Rombouts.
Grafiek: Niki Faes.
De cyclus ‘Ver hulde woorden’ van Tony Rombouts werd geschreven in augustus 2012 in Le Barrouw, Haut-Vaucluse, tijdens een verblijf bij Ivo Michiels en zijn echtgenote Christiane Faes. Op 31 augustus 2012 werd het manuscript aan Ivo Michiels overhandigd, die op 7 oktober zou overlijden.

Antwerpen: LiterGra.  -z p

Colofon: De acht gedichten werden in diverse kleuren geprint op canson transparency film die werd aangebracht op monochrome grafiek in identieke kleur van Niki Faes, die ook de lay-out realiseerde en het foedraal ontwierp.
De oplage bestaat uit enerzijds 5 losbladige luxe-exemplaren, verzameld in een met zwart linnen overtrokken foedraal, waarvan de gedichten en de grafiek met de hand Romeins werden genummerd en gesigneerd door dichter en grafica, en anderzijds 36 losbladige exemplaren, verzameld in een foedraal vervaardigd uit wit glanskarton, Arabisch genummerd en gesigneerd door dichter en grafica.

2015 Polychrome woorden, verbale kleuren. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten: Tony Rombouts.
Grafiek: Niki Faes

Antwerpen: Uitgeverij Contramine.  -z p

Oplage: 15 genummerde exemplaren, gesigneerd door de dichter en de grafica. 15 met potlood geschreven gedichten van Tony Rombouts aangebracht op de keerzijde van 3 gezeefdrukte leporello’s.
Vervaardigd op de persen van het Masereelcentrum (Kasterlee). Het geheel verpakt in een door de grafica beschilderd houten kistje.

2017 Autonoom. (poëzie & grafiek – bibliofiele uitgave)

Bevat tien nieuwe gedichten van Tony Rombouts bij tien daarvoor ontworpen glicéeprints in kleur van Niki Faes, gedrukt op formaat 21 x 29.50 cm.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine, Garden Citylaan 43A, Wilrijk).

Losbladige publicatie, verpakt in een speciaal voor deze uitgave ontworpen open plooibare doos.
De oplage bestaat uit 50 met de hand genummerde exemplaren, gesigneerd door de dichter en de grafica.

2018 De Gedichten van het Gedicht. (dichtbundel)

Bevat: Deel I : Op weg;  Deel II: In Zicht.
Opgedragen aan Ben Klein.
Eerste druk 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -60p.

Afmetingen: 21 x 10.50 (gelijmd – met helder plastic stofomslag)
Colofon: Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus/uitgever Gerrit Westerveld. De broodtekst is gezet in de letter Utopia 9 punt, normaal, cursief en de koppen in 12 en 14 punt normaal. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 gr Conqueror hagelwit. De omslag is van 300 grams Folia-Bringmann.

 

CONTRAMINE Poëziereeks

Al bij al namen de Pink Poets niet zo een ruime plaats in het Contramine fonds in: twee bundels van Spillemaeckers, één van Bartosik, één van Conrad en drie van Jespers, tegenover bvb 7 van Bayar en zes van Rombouts zelf.

Daarnaast publiceerde er een nogal heterogeen gezelschap, gaande van gezworen experimentelen als Peel, Ben Klein en Dirk Claus tot figuren uit de Radar-kring (Jan van der Hoeven, Hendrik Carette, Renaat Ramon) en dichters als Joris Denoo, Wilfried Adams, en Lucienne Stassaert.

 1. Adriaan Peel, Gastronautikon (1973).
 2. Maris Bayar, De heerlijkheid omhelzen. 1973
 3. Ben Klein, Ik verlang een landschap. 1973
 4. Kari Bert, Oefencahier. 1974.
 5. Werner Spîllemaekers, Veranda. 1974
 6. Rob Goswin, Mijn bloed : gedichten 1969-1972. 1974
 7. Maris Bayar, Dwerg : poëtisch schimmenspel. (1974)
 8. Dirk Claus, Orientatie voor overlevenden. Een leeftocht voor vrije naturen en een weg voor alle onzekeren (1974)
 9. Michel Bartosik, Linguistiek. 1975
 10. Saint-Rémy, Defixio memoriae. 1975
 11. Tony Rombouts, Les demoiselles de la mer: 12 kitschgedichten. 1975
 12. Wauters, Christian-A., Het boudoir van Barbe de Nettine: burlesken, serioza en coïtale motieven. 1975
 13. Renaat Ramon, Oogseizoen. (1976)
 14. Marcel van Maele. Berichten uit de kouwe aardappelstraat: 12 gedichten en 3 handgekleurde tekeningen. 1976
 15. Henri-Floris Jespers, De tijd van een vreemdeling. 1976
 16. Wilfried Adams. Ontginning: gedichten 1974-1975. 1976
 17. Jos Daelman. Vacuüm 1977
 18. Tony Rombouts, Vergeten variëteit. 1977
 19. Henri-Floris Jespers, De imperiale gedachte. 1977
 20. Maris Bayar, Les Chevalier Bayard. 1977
 21. Jan van der Hoeven, Anarchipel: gedichten. 1977
 22. Lucienne Stassaert. Gedichten van de jonkvrouw met de spade. 1978
 23. Andries Ludoviek, Ademnood en spiegelvrees. 1978
 24. Tony Rombouts, Chambres pour voyageurs: vier gedichten bij vier etsen. 1978
 25. Hendrik Carette, Ik leef dus ik zweef nog (een ode aan Friesland in elf gruwelijk-romantische gedichten met drie foto-litho’s van Jan Karel Demarest).
 26. Maris Bayar, De innerlijke Belediging. 1978 (ill. Roel Richelieu van Londersele)
 27. Denoo Joris, Een praalbed bloemen maar ik hoef niet te geuren. 1978
 28. Denissen Frans , Op het purperen Ei (1980)
 29. Maris Bayar, Vrouwelijke elegieën. 1980
 30. Ramon, Renaat, Ansichten: gedichten . 1980
 31. Bert Kooijman, Kroniek van een ketter. 1980
 32. Daelman, Jos, De landschapstuin (1980)
 33. Tony Rombouts, Carezza Veneziana. 1980
 34. Henri-Floris Jespers, De wetten van de verdrukking. 1980
 35. Marcel van Maele. Het blaffen van de angst . Het huiverend herkennen. 1981
 36. Maris Bayar. Heldendichten – Zeegezichten. 1981
 37. Marcel van Maele. Bedreven in het feest der jaren: gedichten. 1981
 38. Tony Rombouts, Binnenskamers: drie intieme introducties gevolgd door dertien rampzalige gedichten. 1981
 39. Lucienne Stassaert. Een dichteres is ook maar een poes…een sprookje in mineur voor mensen die naar poezen luisteren. 1982
 40. Maris Bayar, Levend in Leningrad. 1982
 41. Willekens, Emiel, De archaïsche glimlach. 1982
 42. Roger Nupie, Ivoren Weemoed 1983
 43. Reniers, Annie, Degressief. 1983
 44. Daelman, Jos, Buiten de roedel: gedichten 1979-1983. (1983)
 45. Zaal, Wim, Subtotaal (1983)
 46. Bert Kooijman, Fossiel bederf (1983)
 47. Tony Rombouts, Blanc de blancs. 1983.
 48. Patrick Conrad. Rond hem huilt iedereen: 10 zangen van Patrick Conrad. 1983
 49. Daelman Jos, Buiten de roedel. Gedichten 4. 1979-1983. (1983).
 50. Tony Rombouts, Tien jaar Contramine, 1973-1983: een inventaris met bibliografische documentatie, kritische verantwoording en bloemlezing. 1983
 51. Ollevier, Ivan, Passionaria: gedichten (1984)
 52. Witse Rudy, Childhood’s end (1984)
 53. Mendes, Bob, Met rook geschreven. (1984)
 54. Ben Klein, De Vrouw van Karel Martel baarde twee gestreepte kinderen. 1984
 55. Maris Bayar. Verzamelwoede. 1984
 56. Brem, Tonko, In het voorbijgaan: gedichten. (1985)
 57. Bert Decorte. Kop of letter: rijmen en gedichten geschreven sedert 1969. 1985
 58. Lanyard, De vlekken op mijn vleugels. 1985
 59. Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere. Golden boys. 1985
 60. Suykerbuyk, Benoit J., L’homme aoriste. (1985)
 61. Reniers, Annie, Vingergewaad: gedichten (1986)
 62. Tony Rombouts, Naakt met Borsalino. 1986.
 63. Maris Bayar. Parade van de paladijnen. 1986
 64. Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten. Annabel. 1986
 65. Daelman, Jos, Het verlangzamen. (1986)
 66. Mendes, Bob, Alfa en omega: gedichtencyclus (1987)
 67. Reniers, Annie, Wonderplaneet. (1991)