home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Vree, Freddy

Maakt deel uit van:

Freddy De Vree

Antwerpen, 3 oktober 1939 – Antwerpen, 3 juli 2004

Dichter, essayist, vertaler en radiomaker.

Een onderkoeld sentimentalist  dixit A.M. Musschoot in Ons Erfdeel (1977, nr. 5, pp. 784-785)

Schreef ook onder pseudoniem Conny Couperus,  ‘t Gemeen (beide pseudoniemen collectief met Hugo Claus),  Marie-Claire de Jonghe en Jan Vlaming

BIOGRAFIE

3 oktober 1939: Geboren te Antwerpen als Alfred Celeste Alphonse de Vree

 • Freddy de Vree doorloopt de Grieks-Latijnse humaniora bij de jezuïeten in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen.
 • Daarna studeert hij eerst scheikunde aan de universiteit van Leuven, vervolgens Frans, Engels en Duits aan de Normaalschool te Lier. Daar leert hij de latere auteurs Tony Rombouts, Marc Andries, Paul Koeck en Walter van den Broeck kennen.

1960: Nog tijdens hun normaalschool tijd poogde hij samen met Marc Andries en Tony Rombouts  het in 1958 ter ziele gegane tijdschrift Hoos opnieuw tot leven te brengen. Maar na 3 nummers was het definitief gedaan.

1961: Samen met Tony Rombouts brengt De Vree de handgeschreven en kleurig beschilderde dichtbundel Skunk uit, in een oplage van vijftig exemplaren. De Vree’s gedichten zijn in het Frans, die van Rombouts in het Nederlands.

1961: Zijn officiële boekdebuut maakt De Vree met het essay Blues pour Boris Vian. Het komt uit in de Otosilbenreeks van het literair-artistieke tijdschrift De Tafelronde van zijn oom Paul de Vree. Een uitgebreide en bewerkte versie ervan verschijnt onder de ingekorte titel Boris Vian bij Editions Le Terrain Vague in Parijs in 1965.

1962: Redactielid van het tijdschrift Nul, waaraan hij verschillende bijdragen leverde.

 • 1962: Introduceert de Amerikaanse beat-auteur Burroughs door een fragment van diens ‘The soft Machine’ in het tijdschrift te publiceren
 • 1965: De Vree’s vertaling in het Nederlands, van Barthès essay ‘Écrivains et écrivants’ als ‘Schrijvers en schrijvenden’ gepubliceerd in het Vlaamse tijdschrift Nul, meteen ook de eerste vertaling van werk van Barthes in het Nederlands

1962:  Redacteur van De Tafelronde en medewerker aan K & C (Kunst- en Cultuuragenda).

1962: Ontmoet Willem Frederik Hermans ten huize van Gust Gils.

 • Er zou al spoedig een vriendschap tussen beide mannen ontstaan. Hij zal Hermans herhaaldelijk en uitgebreid interviewen voor de radio.
 • Na Hermans dood in 1995 liet hij in De aardigste man ter wereld (De Bezige Bij, 2002), vooral de ‘andere kant’ van Hermans zien. Het werd rijkelijk geïllustreerd liber amicorum boek waarin een beeld naar voren komt van Hermans als een zeer gastvrij man, vriendelijk, openhartig, humoristisch, bourgondisch en vooral een interessant verteller over zijn eigen werk en tal van andere onderwerpen.

1963: Debuteert als dichter met de Franstalige dichtbundel mots pour karin, die twintig maniëristisch getinte ‘textes’ bevat. In die eerste jaren van zijn schrijverschap zal hij nog meer uitgaven in het Frans laten verschijnen. Pas na 1965 schakelt hij definitief op het Nederlands over.

1965: Verschijnt nog steeds in het Frans het essay Blues pour Boris Vian waarvan de tekst reeds in 1961 geschreven is.

1965: Maar vertalingen in het Nederlands van Franse auteurs schuwt hij niet. Zo brengt hij samen met de auteurs Gust Gils en René Gysen de eerste vertaling in het Nederlands van de omvangrijke roman L’histoire de Juliette van D.A.F. de Sade.

 • De vertaling verschijnt onder de titel Juliette in zes afzonderlijke delen bij de Antwerpse uitgever Walter Soethoudt in 1965, met een uitvoerige verantwoording van De Vree als inleiding bij het tweede deel. Enkel de delen twee, drie en vier zijn door De Vree, Gils en Gysen vertaald.

Daarnaast vertaalt hij ook nog boekwerken en teksten uit het Frans van onder meer Olivia de Hauleville, Georges Bataille, Pierre Louÿs, Pierre Alechinsky (samen met Hugo Claus), Claude Simon, Roland Barthes en Michel Butor. Uit het Engels vertaalt hij de roman Kardinaal Pölätüo van Stefan Themerson (samen met Gust Gils) en Nick Marino.

1966:  Publiceert onder de pseudoniem Jan Vlaming 69+1 James Klont Goudfluit, een persiflage van de destijds furore makende James Bond-verhalen.

1966-1998: Wordt ‘Producer Woord’ – later hoofdproducer – bij Radio 3, het huidige Klara. Hij verzorgt er 32 jaar lang culturele programma’s als Ars Poetica, Drieklank en Zegge en schrijve. Met die programma’s over onderwerpen als beeldende kunst, letterkunde, filosofie en jazz verricht hij vaak baanbrekend werk.

 • Tot zijn collega’s van het eerste uur behoorden Frans Boenders en Raymond Detrez. De artistieke microbe die hem van jongs af aanstak, erfde hij wellicht van zijn oom Paul De Vree, de dichter, prozaschrijver, essayist, criticus en eminent verdediger van de avant-garde en het modernisme in de kunst, over wie hij samen met Henri-Floris Jespers in 1977 een essay publiceerde.

Met commentaren, luisterspelen, composities voor stem en gedichten werkt De Vree ook mee aan zowel nationale als internationale radiozenders als RTB, NCRV, ORTF, WDR, Radio Bremen, Radio Danmark en Sveriges Radio. Apollinaire: A Pollen in the Air, Le tombeau de Pierre Larousse, Het boek Alfa en Orbis militaris zijn enkele luisterspelen die hij voor het medium produceerde of zelf schreef.

 • Voorjaar 2010 schenkt Marie-Claire Nuyens zo’n 500 geluidsbanden van zijn radioprogramma’s aan het geluidsarchief van de VRT. Daarmee kan een belangrijk stuk radiogeschiedenis voor het eerst worden ontsloten. Nuyens is De Vree’s voormalige levenspartner. Hij leert haar kennen in de tweede helft van de jaren vijftig en woont met haar samen van 1975 tot 1987. Tot zijn dood blijft hij met haar bevriend.

 30 december 1967: Treedt op als acteur in Claus’ opzienbarend toneelstuk Masscheroen.

 • In het casino van Knokke werd op deze datum in het kader van EXPRMNTL4  (Festival van de Experimentele Film) het spel  Masscheroen, (een bewerking van Mariken van Nieumeghen) opgevoerd.  Claus gaf aan het spel een geheel eigen draai. Terwijl in het originele stuk Marieken op het einde van het stuk boete doet voor haar omgang met de duivel, laat Claus de Heilige Drievuldigheid optreden in de hoedanigheid van drie naakte mannen, die Marieken oproepen om boete te doen. Het meisje (zelf in een erotisch halfnaakt op de scene) grijpt naar de olifantenzweep en ranselt de blote mannen van het toneel af.
 • Claus kreeg hier de steun van de dichter Hugues C. Pernath als de Heilige Geest, de Britse klankdichter Bob Conning als God de Vader en Freddy de Vree als Jezus Christus.

1968-1969:  De Vree verblijft met een Fullbright Fellowship aan de universiteit van Iowa. Hij neemt er deel aan de International Writers’ Workshop onder leiding van de Amerikaanse auteur Paul Engle. In 1975 schrijft hij over die ervaring de gedichtencyclus ‘Iowa City’, die hij opneemt in zijn bundel Steden en sentimenten.

1968: Met Hugo Claus deelt De Vree een voorliefde voor de mystificatie. Onder het pseudoniem ’t Gemeen schrijven ze samen het anti-Vlaams-nationalistische pamflet Gij Vlaming, gij Vlaams-nationalist.

1969: De Vree publiceert onder het pseudoniem Marie-Claire de Jonghe twee ophefmakende dichtbundels: Jaja, gericht tegen het Vlaams-nationalisme en de Vlaamse taboes, en een jaar later De lemen liefde, over een hartstochtelijke lesbische liefde.

Het duurde enige tijd vooraleer de critici doorhadden wie achter het pseudoniem Marie-Claire de Jonghe, schuilging.

1972: De Vree’s eerste Nederlandstalige dichtbundel onder eigen naam ligt in de boekenrekken: Een sneeuwvlok in hel. (“een fiktieve biografie in versvorm van Aleister Growley (1885 – 1947”),   – titel wordt soms afgekort als A.C. – een essay in de vorm van een surrealistisch gedicht.

 • Bekroond met de Prijs der Vlaamse Poëziedagen
 • De dichtbundel is een fictieve biografie in versvorm van de Britse dichter-magiër Aleister Crowley. Crowley was lid van verschillende occulte organisaties, waaronder de Ordo Templi Orientis, die ook een rol speelt in De erfgenamen van de dood.
 • De Vree’s intertekstuele werkwijze, waarbij hij zijn teksten doorspekt met culturele, artistieke, filosofische en andere referenties – wat Henri-Floris Jespers ‘de kunst van de verwijzing’ noemt -, is een ander kenmerk van zijn literaire strategie, die hij gemeen heeft met Hugo Claus.

1973: Verschijnt de eerste en enige essaybundel van De Vree: Rita Renoir, Enz

 • De bundel bevat ruim dertig opstellen, recensies en essays over uiteenlopende kunstenaars en figuren als Lenny Bruce, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Georges Bataille, Gerard Walschap, Jerzy Kosinski en William S. Burroughs. Jeroen Brouwers vindt het De Vree’s beste boek: ‘een verzameling zeer persoonlijke, soms wat brommerige essays, beschouwingen en overpeinzingen over de cultuur, inzonderheid de literatuur uit die jaren’

1975: De Vree laat Beleggen en beliegen: veilig moderne kunst kopen verschijnen. Volgens de achterflap geeft het boek ‘tips over het aanschouwen van moderne kunst, het verzamelen en aankopen ervan, en brengt (het) daarnaast heerlijke borrelpraat over verzamelaars, veilingen, kunstenaars, galerieën en kunstcritici’. De publicatie veroorzaakt de nodige deining in de Vlaamse kunstwereld, die zich in haar hemd gezet voelt.

 • De Vree is echter een gewaardeerd kunstcriticus en tentoonstellingsmaker en is als geen ander goed geplaatst om de kunsthandel op de korrel te nemen. Als kunstcriticus is hij verbonden aan de Association Internationale des Critiques d’Art (aica), waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Parijs. Van de Belgische Vereniging voor Kunstcritici (bvkc)/Association Belge des Critiques d’Art (abca) is hij van 1987 tot 1992 de voorzitter.

Vanaf midden de jaren zeventig duiken steeds meer teksten op over aspecten van moderne kunst. Veelal zijn het monografieën, soms bijdragen in tentoonstellingscatalogi of in overzichten van een kunstenaarsoeuvre.

Zijn belangstelling gaat daarbij vooral uit naar kunstenaars van de Cobra-beweging.

 • In opdracht van Albert van Wiemeersch van galerie Kunstforum in Schelderode – toentertijd dé Cobra-galerie in Vlaanderen – schrijft hij monografieën over Pierre Alechinsky, Zao Wou-Ki, Constant, Karel Appel, Jan Cremer en Etienne Desmet.
 • Voor andere opdrachtgevers schrijft hij monografieën over onder meer Marcel Broodthaers, Maurice Wyckaert, Günther Uecker, Jan Vanriet, Roland Topor en Jef Verheyen.
 • Maar ook artikelen en catalogusteksten over Enrico Baj, Fernando Botero, Paul van Hoeydonck, Asger Jorn, Daniel Spoerri en Andy Warhol zien het licht.
 • Alleen al voor het maandblad Kunst & Cultuur van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel schrijft hij talloze bijdragen.
 • En voor het in 1984 door de dichter en essayist Herman de Coninck opgerichte Nieuw Wereldtijdschrift stelt hij in de beginjaren portfolio’s samen over toentertijd in het Nederlandse taalgebied nagenoeg onbekende kunstenaars als Robert Knight, John Davies, Mandy Havers, Jo Bondy en Louis Le Brocquy

1977: Ontvangt hij de Arkprijs voor het Vrije Woord voor Steden en sentimenten

1977-1985: Was de spilfiguur van ZIGGURAT, opgericht door zijn levensgezellin Marie-Claire Nuyens, Hugo Claus, en Marc Verstockt; een uitgeverijtje in permanente geldnood van ‘bibliofiele uitgaven en kunstobjecten in een internationale optiek’.

De  uitgeverij bracht bibliofiele kostbaarheden van

 • F. Hermans (Bijzondere tekens, 1977; Dood en weggeraakt, 1980)
  • Bijzondere tekens’ van W.F. Hermans was de eerste uitgave: een serie in onbruik geraakte symbolen die op antieke typemachines voorkwamen, gereproduceerd in een losbladige uitgave, bijeengebonden in een met linten te sluiten map.
 • Hugo Claus (Het graf van Pernath, 1977; Jessica! (1977); Van de koude grond (1978; Jan de Lichte, 1981, met een litho van Roel d’Haese; De dief van liefde, 1985), Gust Gils (Kafka in de onderwereld, 1978 met lino’s van Roland Topor), Claude C. Krijgelmans (Tegen een bizarre achtergrond van algemeen verderf, 1979, met zeefdrukken van Pjeroo Roobjee) Jeroen Brouwers (Zonder onderschriften, 1980, met etsen van Roger Wittewrongel), Ivo Michiels en anderen
 • Van Freddy de Vree rolden van de persen Lupanar (1981), Fiesta (1981 in samenwerking met Hugo Claus en Drie ogen zo blauw (1986), tevens de laatste uitgave van de uitgeverij.

1979:  Onder eigen naam publiceert De Vree nog een ‘spannend’ boek: De erfgenamen van de dood, met een inleiding van Ivo Michiels.

1982: Van zijn hand verscheen een voor de BRT geschreven culturele reisgids Mexico vandaag : land van posada (1982). Mexico bezocht hij in 1981 samen met Claus.

Evenals met W.F. Hermans was er tussen Hugo Claus en Freddy De Vree een jarenlange vriendschap.

In 1985 schreef hij met Claus onder het collectieve pseudoniem Conny Couperus, de persiflerende misdaadroman Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen evenals het verhaal Pallieterke en de S.S.

 • Het verhaal Pallieterke en de S.S. verscheen op p. 127-139 in de verzamelbundel Bloed op het strand met verhalen van o.a. Koos van Zomeren, Wim Zaal, Marjan Berk, Jan Brokken, Marijke Höweler, Bert Vuijsje, Ed Schilders en Ger Verrips. Uitg. Arbeiderspers ABC Pockets

1986: Nog een bundel met reisherinneringen, ditmaal aan Amerika onder de titel “Drie ogen zo blauw”. Van deze bundel bestaan 2 versies een bibliofiele en een gewone handelseditie.

1992: Vanaf 1992 tot aan zijn overlijden in 2004 is hij levenspartner van Sylvia Kristel.

Op 20 mei 2000 opent in boekenantiquariaat Demian in Antwerpen een tentoonstelling van alle Zigguratuitgaven. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een door De Vree geschreven catalogus in een oplage van 250 exemplaren, waarvan elk exemplaar door de auteur voorzien wordt van een handgeschreven titel in zilver.

2002:  Als hommage aan de levenslange vriendschap met W.F. Hermans brengt hij over hem na diens overlijden in 1995 een lijvige monografie uit, gelardeerd met illustraties en documenten –onder de titel:  Willem Frederik Hermans: De aardigste man ter wereld (De Bezige Bij, 2002)

3 juli 2004: Freddy de Vree overlijdt in 2004 in een ziekenhuis in Antwerpen. Twee weken eerder was hij gevonden met een tijdelijke hartstilstand.

Freddy De Vree ‘s asse ligt begraven op het Schoonselhof te Antwerpen. Het grafmonument bevindt zich op perk R, rij 7 en bevat een gedicht van Ezra Pound. De Vree Freddy – Schoonselhof

‘What thou lovest well remains,
the rest is dross
What thou lovest well shall not be
reft from thee’

(Cantos 81)

Epiloog

2007:  Van 27 oktober tot en met 1 december 2007 vindt bij boekhandel Demian een kleinschalige maar meticuleus verzorgde huldetentoonstelling plaats rond De Vree onder de titel Antiquaire du Surréalisme. Die titel verwijst naar een houten paneel met hetzelfde opschrift dat De Vree begin jaren zestig liet vervaardigen. Op de tentoonstelling is veel uniek materiaal te zien, naast andere parafernalia. René Franken van Demian brengt er een catalogus bij uit in een oplage van 300 exemplaren, waarin het werk van De Vree wordt geïnventariseerd en toegelicht

 

BEKRONINGEN

 • 1972: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen voor Een sneeuwvlok in hel (1972)
 • 1977: De Arkprijs van het vrije Woord voor Steden en sentimenten. (1976)

 

MEER OVER FREDDY DE VREE

 • Anoniem: Freddy de Vree Arkprijs in: De Nieuwe Gazet, 14.05.1977
 • Patrick Auwelaert: Freddy de Vree (1939-2004) : een onderkoeld sentimentalist, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, jrg. 53 (2004), nr. 302 (september), p. 251-252
 • Dirk Leyman : Schrijver Freddy de Vree, “antiquaire du surréalisme”, tentoongesteld in Antwerpen, in: De papieren man, op internet (22.11.2007) zie : http://papierenman.blogspot.com/2007/11/schrijver-freddy-de-vree-antiquaire-du.html
 • Christophe Vekeman: Leven is werk : essays, reportages en interviews (2009), p. 171-176
 • H.-F. Jespers, in: Het bed van Procrustes (1978).

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

SMAAKMAKER

Sentimenten: een jaar

Juli.
Je loopt. Een ijsvogel duikt door de zon
in het lauwe meer van Kivu. Het lijkt alsof je fladdert in de hitte.
Vlinder.
 
Oktober in Reykjavik.
Je kijkt. Ik weet het dat je kijkt
al is je poolbril ondoorzichtbaar. Achter jou
speuren twee paarden naar gras in de sneeuw. Achter jou
spuit een geyser stoom op uit het ijs.
Wolvin.
Avond.
Je slaapt. Althans je adem lijkt op
slaap, en je slapen lijkt op sneeuw.
Robijn.

Uit: Steden en sentimenten. (1976)

 

LUPANAR (fragment)

Omdat hij niet bestond droomde zijn dubbel, zijn spook,
spatten van vretende wolf achterlatend op het gepolijste
zichtbaar gemaakte geheugen dat hij niet betrouwde.
 
Vrekkige sporen van zuur, ik wil je,
plat duivelswier, padden braaksel,
onuitwisbaar, met onverschilligheid gestookt
door de heksen van het daglicht, ik wil jou.
 
Met geen woord hield hij stand,
hij zocht naar begrippen om de zijne te vervangen,
om alles te schrappen uit zijn relaas,
behalve dat ander, wat er niet stond.
Doorschijnend vlies rond weggezogen ruimte,
zwelgbuil met zwaar water gevuld, niets
dan geweld van een duizendjarig rijk,
 
– Als een wolvenbende –
 
Hoeveel ?
Duizend.

Uit: Moravagine of de vervloeking (1982)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Vanaf de jaren zeventig duiken steeds meer teksten op over aspecten van moderne kunst. Veelal zijn het monografieën, soms bijdragen in tentoonstellingscatalogi of in overzichten van een kunstenaarsoeuvre.
 • De hiernavolgende bibliografie heeft slechts een ruime keuze van deze bijdragen op het domein der beeldende kunsten genoteerd.
 • Als BIJLAGE wordt achteraan de bibliografie een detailbibliografie getoond van alle 23 Ziggurat uitgaven 1977-1986

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007 .
 • POËZIECENTRUM vzw- Gent

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
zj A Pollen in the Air. (hoorspel)
zj Het boek Alfa. (hoorspel)
z j Le tombeau de Pierre Larousse. (hoorspel)
zj Orbis militaris. (hoorspel)
z j
[1961]
Skunk. (dichtbundel – bibliofiele uitgave)

Auteurs: Tony Rombouts en Freddy de Vree
Zowat het (onofficiële) debuut van Freddy de Vree.
De gedichten van de Vree zijn in het Frans, die van Rombouts in het Nederlands.

S.l. : International Merde Publishing Company.

Afmetingen: 37 x 28 (in een zwarte map – losse bladen – tekst met de hand geschreven op mooie geschilderde achtergrond)
Oplage: 50 exemplaren, “waarvan dit er één 1 is, per toeval zelfs n°…”

1961 Blues pour Boris Vian. (essay – Franse tekst)

Eerste afzonderlijke druk.
1965: herziene en vermeerderde druk bij Le Terrain vague te Parijs.

Antwerpen: De Tafelronde. -56p.

Reeks: Otosilbenreeks. – Antwerpen vol 8
Oplage: 120 genummerde exemplaren, waarvan honderd Arabisch genummerd.

1962 NUL jrg. 1 nr 4 maart 1962

Bijzonder nummer met als titel ‘USA Edition’
Redactie Freddy de Vree
Samengesteld en vertaald door Freddy de Vree

1963 Mots pour Karin. Vingt textes. (dichtbundel – Franse tekst) Sint-Niklaas: Paradox Press. -24p.

Reeks: Paradox press-uitgave. – St.Niklaas; vol. 21
1963 Hubert Decleer. (monografie – Franse tekst)

Met 2 drukken op Japans papier en 2 reproducties van écritures.

Sint-Niklaas: Paradox-Press.

Afmetingen: 22 x 17 (met omslag in ribkarton)
Oplage: 80 genummerde exemplaren

1964 Le sang de nos pères. (dichtbundel – Franse tekst) Sint-Niklaas: Paradox-Press
1964 Frans Neels. (monografie – Franse tekst) Sint-Niklaas: Paradox-Press. -12p.

Omslag in ribkarton
Oplage: 80 exemplaren

1965 Blues pour Boris Vian. (essay – Franse tekst)

Tweede vermeerderde uitgave van 1961.
Bevat 4 foto’s hors texte en een facsimilé van een brief geschreven door Boris Vian in frontispice.
Geïllustreerde omslag met mylar plastic bescherming.

Paris: Eric Losfeld – Le Terrain Vague. -208p.

Afmetingen; 18.50 x 12 (gebrocheerd)

1966 69+1  James Klont Goudfluit. (roman)

Onder pseudoniem VLAMING JAN
Persiflage van de destijds furore makende James Bond verhalen.

Antwerpen: Uitgeverij Celbeton, Duinstraat 42 Antwerpen / Uitgeverij Walter Soethoudt, Duinstraat 42 – Antwerpen. 159p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (paperback)

1969 Jaja. (dichtbundel)

Onder pseudoniem MARIE-CLAIRE DE JONGHE
Omslag en typografie: Leendert Stofbergen.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -48p.

Afmetingen: 17.60 x 17.60 (ingenaaid)
Druk: Mouton & Co, Den Haag.

1969 De lemen liefde. (dichtbundel)

Onder pseudoniem MARIE-CLAIRE DE JONGHE

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.   -44p.

Afmetingen: 18 x 10.70 (paperback)
Druk: Mouton & Co, Den Haag.

1971 Een verhaal voor Soethoudt. (erotisch verhaal) 1971 Het voortplantingsoffensief Uit de bundel: Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien.  -pp 13-24.

Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen. -200p.
Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback)
Verantwoordelijke uitgever – druk en typografie: Walter Soethoudt.

1972 Een sneeuwvlok in de hel. (dichtbundel)

Onder eigen naam
Omslagontwerp en typografie: Leendert Stofbergen.
Foto: Gerald Dauphin.
“een fiktive biografie in versvorm van Aleister Growley (1885-1947)”
Bekroond met de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.   -64p.

Afmetingen: 18 x 10.70 (paperback)
Reeks: Cijferreeks nr 23
Druk: Mouton & Co, Den Haag.

1973 Alsof zij niets was.  (bibliofiele uitgave)

Gedichten: Freddy de Vree; Etsen: Roland Topor.
Met 4 tekeningen en 1 ets van Roland Topor.
De ets, genummerd en gesigneerd, werd gedrukt door Adriaan Raemdonck. De tekst werd door Corneillie (Borgerhout) gedrukt op Lana.

Antwerpen: Pink Editions & Productions.  -8p.

10 katernen, [4] bl. etsen; 53 cm
Gedrukt in een oplage van 75 (+10 h.c.) exemplaren.

1973 Rita Renoir, enz. (literaire essays)

Grafische vormgeving: Alje Olthof
Foto achterzijde omslag: Gerard Dauphin
De Vree Freddy 10 Amsterdam & Brussel: Paris-Manteau. -176p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 86 (gmp 86)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Beleggen en beliegen. Veilig moderne kunst kopen. (essay) Brussel: Manteau. -190p.

Reeks: Manteau info.
1976 Steden en sentimenten. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Iowa city; Gozo; Sentimenten; Een jaar; Robijn; Een week; Venetië.
Omslagontwerp: Karel Beunis

Amsterdam: De Bezige Bij.   -54p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Reeks: BB Poëzie
Druk: Thieme, Nijmegen.
Zetwerk: Infonet met Infotec 7000

1976 Hugo Claus. Biografische, Bibliografische, Beschouwelijke, Documentaire Gegevens. (monografie) Brussel – Den Haag: Manteau. -54+4p. + uitslaande blad met illustraties.

Reeks: Profielreeks
Afmetingen: 18 x 20,5. Oblong.
1976 Pierre Alechinsky. (kunstmonografie) Schelderode: Kunstforum, 1976. Geïll. z/w. -64 p.
1977 De dodenklas.  (dichtbundel)

Bevat de cycli: Donatien-Alphonse-François, Marquis de Sade; Isidore Ducasse; Hugues C. Pernath; Marcel Broodthaers; Charlie Parker; De dodenklas.

Antwerpen: Pink Editions & Productions.  -55p.

Afmetingen: 24.50 x 19.30 (gebonden in paars uitgeverslinnen)
Colofon: DE DODENKLAS van Freddy de Vree werd in de herfst van 1977 in opdracht van Pink Editions & Productions te Antwerpen, naar typografische aanwijzingen van Mark Verstockt, gedrukt bij Antiqua te Retie.
Deze oplage bedraagt 500 exemplaren, genummerd van 1 -500 en 10 luxe-exemplaren op ‘Ingres Arches’ genummerd van I tot X

1977 Zao Wou-ki. (kunstmonografie) Schelderode: Kunstforum. -47p.

Reeks: Kunstpocket Tweede reeks nr . 6
1979 Erfgenamen van de dood. (roman)

Met een inleiding door Ivo Michiels.
Met 7 documentaire zwart-wit foto’s
Verantwoordelijke uitgever: R. Peeters Tanghoflaan 5 – 2550 Kontich
Kalmthout: NV Uitgeverij Beckers Brasschaatsteenweg 200 – 2180 Kalmthout. -252p.

Reeks: Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 17.20 x 11 (gebonden – harde kartonnen kaft – leeslint.
z j
[1979]
Marcel Broodthaers, Marcel Broodthaers.  (kunstmonografie)

2011: Heruitgave bij uitgeverij Voetnoot, Amsterdam. -88p. Met een nawoord door Ludo Bekkers.
Reeks: Belgica nr 8

Amsterdam: Elsevier / Brussel: Manteau.  -68p.

Reeks: Manteau Marginaal nr 19

1981 Constant. (kunstmonografie)

Omslag:  ‘.Labyrinth’ uit ’72.
Ills. in zw/wit + kleur (2)

Schelderode: Kunstforum. -62p.

Reeks: Kunstpocket  Tweede reeks nr 10
Ingenaaid

1981 Lupanar. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichtencyclus van Freddy de Vree rond de autobiografische theorie van Louis Wolfson.
Omslag: Daniel Spoerri.

Nota; Hoewel de uitgave begroot was op 50 genummerde en 10 geletterde zijn er maar een twintigtal exemplaren effectief gerealiseerd.
1982: Opgenomen in de bundel ‘Moravagine of de vervloeking’
Antwerpen: Ziggurat. –[20]p.

Afmetingen: 30 x 25 cm.
Uitgegeven in een oplage van 50 exemplaren,  gezeefdrukt op linnen door Roger Vandaele, Panter Press, Antwerpen, Lettertype: Olive
Kaft: binnenwerk in wit linnen op artisanale wijze ingenaaid; omslag van Chinees schapenvacht met wolvenkop, multiple van Daniel Spoerri.
Gesigneerd door Daniel Spoerri en Freddy De Vree
1982 Fiësta. (gedichten bij reissouvenirs uit Mexico – bibliofiele uitgave)

Mexicaans divertimento door Hugo Claus en Freddy de Vree. Twintig kwatrijnen geïllustreerd met 10 originele reissouvenirs.
Nota: Vier van de ingekleefde illustraties zijn polaroidfoto’s van en door beide auteurs.

Antwerpen: Ziggurat.

Afmetingen: 32.60 x 25.40 (tien dubbelgevouwen bladen, in zilverfolie omslag, (soms) in overslagdoos, met gedichten op roze papier bij drie originele polaroid foto’s en een selectie originele Mexicaanse efemera))
Oplage 13 ex.
Colofon: “FIESTA, © Hugo Claus, Gent & Freddy de Vree, Antwerpen, ontstond in Mexico en Los Angeles in januari – februari 1981 en werd gedrukt in opdracht van Ziggurat in een oplage van dertien exemplaren gezet in de English Times Bold door The Copy Place, Hollywood, California, op vrijdag 13 februari 1981. De illustraties zijn unica. Dit is nummer [   ]. D/1981/2586/17”.

1982 Mexico vandaag. Land van Posada. (reisverslag)

Auteurs: Hugo Claus & Freddy de Vree, & Pieter Andriessen.
Met een bijdrage over muziek in Mexico door Pieter Andriessen ; [geïllustreerd door Pierre Alechinsky en Alberto Gironella … et al.]
Grafische vormgeving: Annemarie Decru.
De Vree Freddy 9 Brussel: Dienst Pers en Publikaties van de BRT. -130p.

Reeks: BRT brochure vol. 1982: 5.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Wilsele : Pencoprint
1982 Moravagine of de vervloeking (dichtbundel)

Bevat de cycli: Lupinar; Fernand Knopff; Moravagine of de vervloeking; Triptiek van het licht; Gedicht geschreven om Jan Cox te eren; Land van Posada.

Lupinar verscheen eerder in Nieuw Vlaams Tijdschrift 32/8-9 en bij Ziggurat (1981)
Fernand Knopff verscheen in Maatstaf van juli 1981.
Moravagine werd niet eerder gepubliceerd.
Triptiek van het Licht verscheen in NVT 34/4
Gedicht geschreven om Jan Cox te eren verscheen in Hollands Maandblad 1981/402
Land van Posada verscheen in Avenue van augustus 1981, met een illustratie van Jan hartzema.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.   -69p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Druk: Thieme, Nijmegen.

1983 Karel Appel.  (kunstmonografie)

Met kleurfoto’s

Schelderode: Kunstforum.  -62p.

Afmetingen: 24 x 17 (gebrocheerd)
Reeks: Kunstpocket nr 16

1984 Hugo Claus. (essay) Amsterdam: Uniepers.

Reeks: Literaire leerbundels.

1984 Chicago! (reisverslag)

Samen met Johan Thielemans.
Brussel: Dienst Pers en Publicaties van de BRT. -203p.

Reeks: BRT brochure.
Afmetingen: 20 x 12.30 (paperback)
1984 Jan Cremer.  (kunstmonografie)

Met kleurillustraties

Schelderode: Kunstforum. -72p.

Reeks: Kunstpocket nr 20
Afmetingen: 22.50 x 14 (ingenaaid)

1985 ‘De God Denkbaar Denkbaar De God’ In: Freddy de Vree et al. (red.), W.F. Hermans, speciaal nummer van Bzzlletin 13 (1985), nr. 126, p. 49-57.
1985 Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen. (persiflerende thriller)

Onder de naam CONNY COUPERUS gezamenlijk pseudoniem van Hugo Claus en Freddy de Vree.
Omslag: Peter Franke
Een satire op de Belgische politiek, de Vlaamse cultuur en de Nederlandse literatuur.
Amsterdam: De Arbeiderspers. -165p.

Reeks: Grote ABC nr. 512
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Tulp Zwolle.
1985 Pallieterke en de S.S. (misdaadverhaal)

Onder de naam CONNY COUPERUS gezamenlijk  pseudoniem van Hugo Claus en Freddy de Vree.
In: Bloed op het strand. (verzamelbundel) p. 127-139.

Amsterdam: De Arbeiderspers.
Reeks: Grote ABC
Verzamelbundel met verhalen van o.a. Koos van Zomeren, Wim Zaal, Marjan Berk, Jan Brokken, Marijke Höweler, Bert Vuijsje, Ed Schilders en Ger Verrips.
1986 Wyckaert. (kunstmonografie)

Tekst: Freddy de Vree; gedicht vooraf: Hugo Claus.
Franse  tekst: J. Gengoux
Mercatorfonds / Lannoo. -223p.

Afmetingen: 30 x 25 (gebonden harde kaft met stofomslag geïllustreerd in kleur)
1986 Drie ogen zo blauw. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Cyclus van gedichten door Freddy de Vree met een Cibachrome van Roland Topor.
Oplage: 18 ex. en 6 ex.  buiten reeks gemerkt van A-J
Antwerpen: Ziggurat.

Afmetingen: 33.50 x 24.50
Kaft: linnen met etiket in diepdruk, zilver op blauw. Binderij Jansen, Edegem.
Druk: Zilver op blauw bij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent.
Lettertype: Bembo Bold.
Papier: Carmen Koningsblauw 140 gram

1987 Drie ogen zo blauw. (dichtbundel – handelsuitgave)

Bevat de cycli: Eenmaal twaalf maanden; Spiegelbeelden; Tweemaal Toscane; Op een eiland; Drie ogen zo blauw.
 
 Het tijdschrift Het Moment publiceerde ‘Spiegelbeelden’ in zijn tweede nummer.
Amsterdam, Uitgeverij De Bezige Bij. -84+4p.

Reeks: BB Poëzie.
Afmetingen: 21 x 13.40 (paperback)
Druk: Thieme, Nijmegen/De cyclus ‘Drie ogen zo blauw’ verscheen als bibliofiele editie bij Ziggurat in een oplage van 18 exemplaren, geïllustreerd door Roland Topor.
1988 New York – Scherpenheuvel.

Omslag en illustraties: Jan van Riet. Visualisatie: François De Bauw.
Speciaal nummer o.a. over (post-) modernisme en conceptuele kunst.
Antwerpen: Gerd Segers. -26p.

Reeks: Revolver: driemaandelijks literair tijdschrift. – Antwerpen, 1968 – 2009; vol. 15: 3
Afmetingen: 25.50 x 20 (paperback/garenloos)
1990 Paul Van Hoeydonck Planets on Jantar Mantar ( Jaipur observatory )

Tentoonstelling: Forum Gallery [Oostende]. 1990/07/08 – 1990/08/20
Nederlandse en Engelse tekst
Oostende: Forum Art Gallery. -24p.

Afmetingen: 29,7 x 21 (softcover).
1990 Hugo Claus. Een keuze uit de poëzie van Hugo Claus. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Freddy de Vree.
Foto omslag: Patrick de Spiegelaere  /  Omslagontwerp: Charlotte Fischer
Gent: Poëziecentrum vzw.   -213p.

Reeks: Dichters van nu. Nr 1
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1991 Vergeten lied. (gedichtencyclus) Uit de bundel ‘ ‘k Heb menig menig uur bij U gesleten en genoten’ pp 245-253

Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam. Afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
Omslag: Rudo Hartman

1991 Hugo Claus Beeldend werk 1950-1990. (kunstmonografie) Amersfoortse Culturele Raad. -72p.

Gekartonneerd met stofomslag.
Reeks: 3de deel in de Zonnehof-reeks. 500 ex (100 ex. Hors commerce).
1996 Jan Vanriet.  Schilderijen 1984-1996. (kunstmonografie)

Inleiding Marcel Van Jole
Tielt: Lannoo. -288p.

Afmetingen: 30.50 x 26 (gebonden met stofomslag).
1998 Enrico Baj. Modifications.  (catalogus)

Interview en tekst door Freddy de Vree
Galerie Ronny van de Velde april 18 tot juli 12 1998

Antwerpen: Galerie Ronny van de Velde. -68p.

Afmetingen: 30 x 24 (harde kaft)
Deel 1 van drie banden
Oplage: 500 ex.

1998 Asger Jörn. Modifications. (catalogus)

Tekst door Freddy de Vree.
Galerie Ronny van de Velde april 18 tot juli 12 1998

Antwerpen: Galerie Ronny van de Velde. -72p.

Afmetingen: 30 x 24 (harde kaft)
Deel 2 van drie banden.
Oplage: 500 ex.

1998 Daniel Spoerre. Détrompe l’oeil. (catalogus)

Interview en tekst door Freddy de Vree

Antwerpen: Galerie Ronny van de Velde. -64p.

Afmetingen: 30 x 23 (harde kaft)
Deel 3 van drie banden.
Oplage 500 ex.

1999 Erepark Antwerpen. (dichtbundel)

Geïllustreerd met tekeningen van Michael Bastow.
De uitgave bevat voor de abonnees van Revolver (300) tevens een genummerde en gesigneerde linosnede van Bastow, gedrukt door Ria van Meulder op de persen van ‘Private Press’ De Witte Adelaar.

Antwerpen: Gerd Segers.  -48p.

Afmetingen: 20 x 25.50 (gebrocheerd)
Reeks: Revolver, Nummer 101, jrg. 25 – 4 april 1999.

2000 Ziggurat.  (catalogus)

De uitgave bevat een gedetailleerde beschrijving van alle bibliofiele uitgaven van de uitgeverij Ziggurat, doorweven met de geschiedenis van de uitgeverij.

Antwerpen: Antiquariaat Demian.  -niet gepagineerd [30]p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
De uitgave verscheen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Antiquariaat Demian te Antwerpen.
De oplage bedraagt 250 exemplaren.

2002 Willem Frederik Hermans. De aardigste man ter wereld. (biografie)

Illustraties en biografisch materiaal in kleur en z/w.
Omslag en boekverzorging: Piet Schreuders, Amsterdam.
Lithografie: Preco, Amsterdam.
Druk: Hooiberg, Epe.

Amsterdam: De Bezige Bij.   -344p.

Afmetingen: 25 x 18.50 (gebrocheerd, geïllustreerde fot-kartonomslag met flappen in kleur)
Foto’s omslag: WFH en FDV in de Zoo van Antwerpen maart 1973 (foto FDV); FDV (servettekening door WFH); WFH en FDV in Parijs, november 1990 (foto’s Zsoka Rektenwald) WFH danst met wassen pop, Antwerpen maart 1973 (foto FDV)

2004 Jef Verheyen. Lux est lex. (catalogus)

Engelse versie: Marie-Claire Nuyens.
Tentoonstelling 01/03/2004 – 17/04/2004 Wijnegem. Axel Vervoordt Kanaal.

Wijnegem: Axel Vervoordt.   -159 p. ill.
POSTUME UITGAVEN OF HERUITGAVEN
2007 Freddy de Vree, Antiquaire du Surréalisme.

Catalogus verschenen bij de gelijknamige tentoonstelling in Antiquariaat Demian te Antwerpen. De oplage van deze catalogus bestaat uit 300 exemplaren. Elk exemplaar is in het colofon “gesigneerd” met een originele afdruk van het ex-librus stempel van Freddy de Vree.

Antwerpen: Antiquariaat Demian.
2011 Marcel Broodthaers, Marcel Broodthaers. (kunstmonografie)

Heruitgave van 1979
Amsterdam: Uitgeverij Voetnoot . -56p.

Reeks: Belgica nr 8

 

Werken in een editie van Freddy de Vree

 • Het hoedenparadijs. 40 collages van Willem Frederik Hermans (1991)

 

VERTALINGEN

Daarnaast was De Vree als vertaler actief — Stefan Themerson, Georges Bataille, Michel Butor, D.A.F. De Sade. Zijn boezemvriend Hugo Claus vertaalde hij naar het Frans, de taal waarin ook zijn eerste uitgaafjes waren verschenen.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1962 Vosaapjes. (poëzie)

Oorspronkelijke auteur: OM (= pseudoniem van Olivia de Haulleville.
Oorspronkelijke titel: Lemurs
Met originele tekening in inkt van Freddy de Vree

Sint Niklaas: Paradox-Press.  -niet gepag.

Afmetingen: 19.50 x 16.50
Oplage: 50 exemplaren, genummerd.

1964 Marcel van Maele: Medgar Evers te Jackson vermoord. (poëzie)

Met Franse en Engelse vertaling door Freddy de Vree
Gedicht van Marcel van Maele met drie zeefdrukken van Guy Van den Branden.
Grafisch ontwerp: Dirk Claus

Sint Niklaas: Paradox-Press. -11p.

Afmetingen: 35.70 x 26 (in een zwarte vollinnen map)
Gedrukt op zware Steinbach 225gr. en met de hand gezet in garamond-romein.
Oplage: 80 exemplaren genummerd en gesigneerd door de auteur, de illustrator en de vormgever.

1965 Juliëtte. (erotische roman)

Deel 2. Vertaald door René Gysen, Gust Gils en Freddy de Vree.
Oorspronkelijke auteur: D.A.F. DE SADE
Oorspronkelijke titel: L’histoire de Juliette.
Met een Noot van de vertalers en een essay, Erratum bij Juliette, eerste deel, door Freddy de Vree voorin. Met een tekening door Walter Soethoudt op de voorzijde van de band.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -248p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5
1965 Juliette. (erotische roman)

Deel 3. Vertaling: René Gysen – Gust Gils – Freddy de Vree.
Oorspronkelijke auteur: D.A.F. DE SADE.
Oorspronkelijke titel: ‘L’histoire de Juliette’.
Met een Voorwoord [= fragment, overgenomen] uit De slecht befaamde markies de Sade door René Gysen en een Noot van de vertalers voorin.
Met een portrettekening naar een gravure van D.A.F. de Sade door Walter Soethoudt op de voorzijde van de band.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -224p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5
1965 Juliette. (erotische roman)

Deel 4. Vertaling: René Gysen – Gust Gils – Freddy de Vree.
Oorspronkelijke auteur: D.A.F. DE SADE.
Oorspronkelijke titel: ‘L’histoire de Juliette’.
Met een Noot van de vertalers voorin.
Met een tekening naar een portret van D.A.F. de Sade door Walter Soethoudt op de voorzijde van de band.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -240p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5
De delen 1, 5 en 6 van deze editie van Juliette zijn niet vertaald door René Gysen, Gust Gils en Freddy de Vree.
1965 De nichten. (roman-memoires)

Oorspronkelijke auteur: PAUL MONTY (=ps. van Tiemon Hofman)
Oorspronkelijke titel: Sissies.
Bewerkt door Freddy De Vree

Antwerpen: Uitgeverij Celbeton -185p.
1967 Kardinaal Pölätüo. (roman – vertaling uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: STEFAN  THEMERSON
Oorspronkelijke titel:  Cardinal  Pölätüo
Vertaling Gust Gils en Freddy de Vree.
Inleiding: Willem Frederik Hermans.
Met aantekeningen over zijn werken, wedervaren en tijdgenoten.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.- 227p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Literaire Reuzenpocket. – Amsterdam; vol. 179.
Omslag: Leendert Stofbergen.
Typografie: Peter Renard
Letter: Monotype Garamond.
1969 Mijn moeder.

Van nawoord voorzien en vertaald door Freddy De Vree
Oorspronkelijke auteur: GEORGE BATAILLE
Oorspronkelijke titel: Ma mère (1966)
Omslag Karel Beunis
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.-213p.
1970 Tom Harris. (roman – vertaling uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: STEFAN  THEMERSON
Oorspronkelijke titel:  Tom Harris
Vertaling Gust Gils en Freddy de Vree.
Ontwerp: Karel Beunis.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -296p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (paperback)
Reeks: Literaire Reuzenpocket nr 342

1972 Bookmultipel. Jef Verheyen 40  (catalogus)

Franse vertaling door Freddy de Vree

Antwerpen: Multi-art Press International
1980 Geheime gedichten. (erotisch poëtische teksten)

Oorspronkelijke auteur: PIERRE LOUYS
Tweetalige uitgave
Vertaald door Freddy de Vree

Utrecht: Lion.   -29p.

Afmetingen: 16.50 x 12 (geniet)
Salon 1 van 12 gedichten uit ‘La femme’

1987 De andere hand. Verhalen van een schilder.

Vertaald door Hugo Claus en Freddy de Vree
Oorspronkelijke auteur: PIERRE ALECHINSKY
Amsterdam: J.M. Meulenhoff / Leuven: Kritak, -116p.

 

Overzicht per genre

Hoorspelen – toneel

 • A Pollen in the Air (zj.)
 • Het boek Alfa (zj.)
 • Le tombeau de Pierre Larousse (zj.)
 • Orbis militaris (zj.)

Poëzie

Onder pseudoniem Marie Claire De Jonghe

 • Jaja (1969)
 • De lemen liefde (1969)

Onder eigen naam

 • Alsof zij niets was. (1973 – Bibliofiele uitgave)
 • De dodenklas (1977)
 • Drie ogen zo blauw. (1986 – bibliofiele uitgave)
 • Drie ogen zo blauw. (1986 – gewone uitgave)
 • Een sneeuwvlok in hel. (1972)
 • Lupanar. (1981 – bibliofiele uitgave)
 • Moravagine of de vervloeking. (1982)
 • Mots pour Karin (1963)
 • Steden en sentimenten (1976)

Romans & verhalen

Onder pseudoniem Jan Vlaming

 • 69+1 James Klont Goudfluit. (1966)

Onder pseudoniem Conny Couperus (samen met H. Claus)

 • Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen (1985)
 • Pallieterke en de S.S. (1985)

Onder eigen naam

 • Erfgenamen van de dood (1978)

Essays

 • Beleggen en beliegen: veilig moderne kunst kopen.   (1975)
 • Blues pour Boris Vian (1965)
 • Rita Renoir, enz. (1973)

Reisverhalen

 • Mexico vandaag (1982)
 • Chicago! (1984)

Kunstmonografieën

 • Hubert Decleer. Paradox Press 1963
 • Boris Vian. Paris 1965
 • Hugo Claus (1976)
 • Pierre Alechinsky. Schelderode 1976.
 • Marcel Broodthaers, Marcel Broodthaers.1979, 2011²
 • Zao Wou-Ki. Schelderode 1981.
 • Constant. Schelderode 1981
 • Karel Appel. Schelderode 1983.
 • Wyckaert. Tielt 1986
 • New York – Scherpenheuvel. (1988)
 • Jan Cremer. Schelderode 1985..
 • Paul Van Hoeydonck Planets on Jantar Mantar ( Jaipur observatory ) 1990
 • Marcel Broodthaers: oeuvres 1963-1975. Bruxelles 1990.
 • Hugo Claus Beeldend werk 1950-1990 (1991)
 • Jan Vanriet. Tielt 1996.
 • Jef Verheyen: Lux est lex. Antwerpen 2004.

Biografieën & bloemlezingen

 • Willem Frederik Hermans: de aardigste man ter wereld. (2002, biografie)
 • Hugo Claus. Een keuze uit de poëzie van Hugo Claus. (1990- bloemlezing)
 • Hugo Claus. Biografische, Bibliografische, Beschouwelijke, Documentaire Gegevens.1976

ZIGGURAT PUBLICATIES

1977 Bijzondere tekens – W.F. Hermans

 • Tekst van WILLEM FREDERIK HERMANS over de schrijfmachine met twee offsetlitho’s van de auteur en elf bijzondere teken.
 • Macrofotografie door Max Schneider, Melsele
 • Oplage: 100 ex.  en 10 ex.  gemerkt van A tot J
 • Druk: gedrukt op de handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Garamond
 • Papier: Hollands Koperdruk 270gr.
 • Afmetingen: 33 x 24 cm.

Kaft: antiek gemarbreerd kaftje met schooletiket en gesloten met twee zwarte lintjes, uitgevoerd door Binderij Pittoors, Wommelgem.

1977 Het graf van Pernath – Gedichtenbundel van Hugo Claus

 • Met zes originele lichtdrukken door Hugo Claus vervaardigd op basis van oude foto’s van Pernath.
 • Oplage: 100 ex.  en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: gedrukt op de handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Garamond
 • Papier: Arches crème 250 g
 • Afmetingen: 32.50 x 23 cm

Kaft: dubbele linnen band, donkerrood met opdruk gezeefdrukt door Roger Vandaele, gerealiseerd door Binderij Pittoors, Wommelgem

1977 Dotremont

 • Een continu logogram in een suite van 25 lithografieën van Christian Dotremont met een inleiding van Freddy de Vree en een theoretische verklaring door Dotremont in het Frans, mt de Nederlandse vertaling van Hugo Claus.
 • Oplage: 25 ex.met een origineel logogram en 10 ex.  zonder logogram gemerkt A tot J
 • Druk: Tweekleurendruk door Photogravure De Schutter, Antwerpen.
 • Lettertype: Helvetica
 • Papier: Steinbach 200 g
 • Afmetingen: 52 x 42

Kaft: Grijs linnen cassette op draagplaat met afhaakbare rol waarin origineel logogram opgeborgen is, uitgevoerd door Schwendeman, Amsterdam, met opdruk gezeefdrukt door Piet Clement, Amsterdam.

1977 Jessica ! Een toneelstuk – Hugo Claus

 • Facsimilé van het handschrift door Hugo Claus verlucht met zes originele aquarellen.
 • Oplage: 26 ex. gemerkt A tot Z
 • Druk: Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Papier: Arches crème 250 g
 • Afmetingen: 33 x 23.50 cm
 • Kaft: blauw linnen band en cassette met zilver opdruk uitgevoerd door Binderij Pittoors, Wommelgem Losse katernen met de 6 aquarellen.

Bijzonderheid: ter gelegenheid van de première van het stuk in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel op 3 november 1977 werd een aparte editie van 1.000 ongenummerde exemplaren op offsetpapier uitgebracht.

1978 De hofnar spreekt – Bert Popelier

 • Suite van vijf gedichten door Bert Popelier met een lithografie van Hugo Claus.
 • Oplage: 100 ex.  en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: gedrukt op de handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Baskerville
 • Papier: Tekst: Hollands Druk getint vergé 200 g / Lithografie Arches 250 g
 • Afmetingen: 28.50 x 20 cm

Kaft: rood kaftje samengebonden met zwarte linten uitgevoerd door Binderij Pittoors, Wommelgem, met zwarte opdruk, gezeefdrukt door Hedwig van Laer, Beveren.

1978 Construc – Ivo Michiels & Marc Verstockt

 • Vier woordillustraties van Ivo Michiels bij vier tekeningen op reflecterend zilverpapier van Mark Verstockt.
 • Oplage: 50 ex.  en 10 ex. gemerkt A tot J
 • Druk: teksten en tekeningen gezeefdrukt door Hedwig van Laer, Beveren.
 • Lettertype: Helvetica
 • Papier: Hollands Register 200 g
 • Afmetingen: 33 x 33 cm

Kaft: losse katernen met witte omslag in een cassette bekleed met zwart papier, zilver opdruk. Omslag en cassette verzorgd door Binderij Pittoors, Wommelgem.

1978 J’écris, donc je crée – Christian Dotremont

 • Album uitgegeven ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de Cobra beweging. Tekst van Christian Dotremont over het logogram met reproductie van de suite van 25 lithografieën gepubliceerd onder de titel DOTREMONT met een inleiding van Freddy de Vree.
 • Oplage: 100 ongenummerde ex.
 • Druk: drukkerij Emico, Antwerpen
 • Lettertype: Helvetica
 • Papier: kunstdruk mat 170 g
 • Afmetingen: 42 x 40 cm

Kaft: gebonden door drukkerij Emico, Antwerpen.

1978 Kafka in de onderwereld – Gust Gils

 • Vijf verhalen van Gust Gils met vijf linosneden van Roland Topor
 • Oplage: 100 ex. waarvan 50 met 4 linosneden gen. 1 tot 50 en 50 ex.  met 1 linosnede bij het titelverhaal gen. 51 tot 100; en 10 ex.  buiten reeks gemerkt A tot J
 • Druk: teksten gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Linosneden gedrukt op de persen van Clot. Bramsen et Georges, Paris.
 • Lettertype: Clarendon
 • Papier: Vélin pur fil Johannot 240 g
 • Afmetingen: 38 x 28 cm

Kaft: Omslagen en cassettes verzorgd door Binderij Pittoors, Wommelgem. Ex. 1 tot 50, omslag en cassette in zwart Brillanta linnen. Ex. 51 tot 100: omslag en cassette in zwart Negresco papier.

1978 Samira – Frans Neels

 • Tekst in dagboekvorm door Frans Neels met een originele tekening en een collage van de auteur.
 • Oplage: 100 ex.  en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: Van Lysebetten, Nieuwkerken-Waas
 • Lettertype: Times
 • Papier: Hollands Koperdruk getint Vergé 200 g
 • Afmetingen: 38.50 x 20 cm

Kaft: groen kartonnen kaftje samengebonden met grijze lintjes, uitgevoerd door Binderij Pittoors, Wommelgem. Opdruk gezeefdrukt door Hedwig van Laere, Beveren.

1978 Van de koude grond – Hugo Claus

 • Zes gedichten in handschrift met zes lithografieën van Hugo Claus.
 • Oplage: 100 ex.  en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: Handschrift en tekeningen uitgevoerd op lithografisch papier en gedrukt door Photogravure De Schutter, Antwerpen.
 • Papier: Tekst: offsetpapier / lithografieën: Arches 250 g
 • Afmetingen: 29 x 20 cm

Kaft: losse katernen in witte omslag met wikkel van kalkeerpapier

1979 Dertien manieren om een fragment van Alechinsky te zien / Treize manières de regarder un fragment d’Alechinsky.

 • Tekst van Hugo Claus bij een tentoonstelling van Pierre Alechinsky – met de hand ingekleurde lithografie van Hugo Claus en een ets van Pierre Alechinsky.
 • Oplage: 75 ex.  en 10 ex. buiten reeks gemerkt van A tot J
 • 10 buiten handel gen. I tot X / Van de litho en de ets bestaan 20 kunstenaarsexemplaren los van het boek.
 • Druk: tekst gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen. Ets van P. Alechinsky op koper gegraveerd te Bougival en afgedrukt op de persen van Veuve Moret te Parijs.
 • Lettertype: Helvetica
 • Papier: Arches / Ets op Chinees papier, gekleefd op Arches.
 • Afmetingen: 29 x 20 cm

Kaft: Rode kaft en cassette met zwarte opdruk, uitgevoerd door boekbinderij A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne.

1979 Nulgedichten – Rudy de Rybel

 • Dichtbundel van Rudy de Rybel met twee lithografieën van de auteur.
 • Oplage: 50 ex.  en 10 ex. buiten reeks gemerkt van A tot J
 • Druk: Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Times
 • Papier: Arches 320gr
 • Afmetingen:25 x 21 cm

Kaft: losse katernen gevat in een witte omslag met wikkel van kalkeerpapier.

1979 Tegen een bizarre achtergrond van algemeen verderf – Claude C. Krijgelmans

 • Novelle van Claude C. Krijgelmans met twee zeefdrukken in vijf kleuren van Pjeroo Roobjee
 • Oplage: 50 ex. en 10 ex. buiten reeks gemerkt van A tot J
 • Druk: gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen. De twee zeefdrukken werden gerealiseerd door Roger Vandaele, Antwerpen.
 • Lettertype: Times
 • Papier: Arches 300 g
 • Afmetingen: 38 x 28 cm

Kaft: Losse  katernen met papieren wikkel, gevat in een dennenhouten doos, gerealiseerd door A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne.

1979 Visconti – Jean-Marie de Smet

 • Gedichtencyclus van Jean-Marie De Smet met drie lithografieën van Paul van Rafelghem
 • Oplage: 50 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen.
 • Lettertype: Baskerville
 • Papier: Arches 230 g
 • Afmetingen: 32 x 22

Kaft: losse katernen, 15 ex gevat in een loden kaft gerealiseerd door Paul van Rafelghem. 35 ex. met grijs vilten omslag.

1980 Dood en weggeraakt –  W.F. Hermans

 • Tekst van Willem Frederik Hermans
 • Oplage: 60 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: tekst naar concept van Ziggurat in verschillende kleuren gedrukt bij Photogravure De Schutter, Antwerpen. De kleurmenging geschiedde op de offsetrol zelf.
 • Lettertype: Avant-Garde semi bold
 • Papier: Rives 250 g
 • Afmetingen: 24 x 16 cm

Kaft: lichtgroen linnen kaft met zilveropdruk. Bindwerk gerealiseerd door A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne.

1980 Zonder onderschriften. Een dramatische dialoog. – Jeroen Brouwers

 • Tekst geschreven door Jeroen Brouwers te Vossem, België, 19 tot 29 september 1969. Herhaaldelijk uitgezonden als luister- en televisiespel tussen 1970 en 1976; met vier originele etsen van Roger Wittewrongel.
 • Oplage: 50 ex en 10 ex buiten reeks gen. I tot X
 • Druk: gedrukt bij Photogravure De Schutter, Antwerpen; de vier etsen door Roger Wittewrongel te Gent.
 • Lettertype: Times
 • Papier: Rives 270 g
 • Afmetingen: 46 x 32 cm

Kaft: losse katernen gevat in zilverfolie omslag, uitgevoerd door A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne.

1981 Fiësta – Hugo Claus & Freddy De Vree

 • Mexicaans divertimento door Hugo Claus en Freddy de Vree. Twintig kwatrijnen geïllustreerd met 10 originele reissouvenirs.
 • Oplage: 13 ex
 • Druk: tekst gedrukt op roze papier door The Copy Place, Hollywood, California en opgekleefd op zilverfolie.
 • Lettertype: English Times Bold
 • Afmetingen: 33 x 25 cm

Kaft: losse katernen in zilverfolie kaft; het geheel in plexiglazen doos.

1981 Jan de Lichte – Hugo Claus

 • Gedichtencyclus van Hugo Claus met een originele lithografie van Roel D’Haese
 • Oplage: 100 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: tekst in bloedrode inkt gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Plantin
 • Papier: Arches 300 g
 • Afmetingen: 20 x 15 cm

Kaft: grijs linnen kaft met drie luiken, waarvan één de reproductie bevat van een imaginair portret van Jan de Lichte door Roel D’Haese uitgevoerd door A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne, naar een maquette van Luc Darbé

1981 Lupanar – Freddy de Vree

 • Gedichtencyclus van Freddy de Vree rond de autobiografische theorie van Louis Wolfson
 • Oplage: 50 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: gezeefdrukt door Roger Vandaele, Panter Press, Antwerpen
 • Lettertype: Olive
 • Papier: wit linnen
 • Afmetingen: 30 x 25 cm

Kaft: binnenwerk in wit linnen op artisanale wijze ingenaaid; omslag van Chinees schapenvacht met wolvenkop, multiple van Daniel Spoerri

1985 De dief van de liefde – Caurisurata Pancasika

 • Suite van 34 gedichten door Hugo Claus met een originele frontispice van de auteur.
 • Oplage: 50 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
 • Druk: tekst gedrukt bij Pre Press Groep De Schutter, Antwerpen, naar een maquette van Luc Darbé. Fotomorfoses gerealiseerd door Hugo Claus.
 • Lettertype: Garamond
 • Papier: Blauwe Ingres 95 g
 • Afmetingen: 26 x 25 cm

Kaft: donkerrode linnen omslag met zilveropdruk; bindwerk door Binderij Jansen, Edegem.

1985 Halloween

 • Gedichten van Hugo Claus geschreven op de nacht voor 1 november in Hollywood. Sylvia Kristel maakte de tekeningen op 13 december 1984 te Antwerpen en kleurde ze in te Gent
 • Oplage: 30 ex
 • Druk: gedrukt bij Pre Press Groep De Schutter, Antwerpen
 • Lettertype: Avant-Garde, Century Old Style, Egyptian, Heldustry, Novaresse, Souvenir Gothique et Zapf International
 • Afmetingen: 35.50 x 26 cm

Kaft: turkoois blauwe band gevat in linnen cassette met goud opdruk, gerealiseerd door A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne

1986 Drie ogen zo blauw – Freddy de Vree & Roland Topor

 • Cyclus van gedichten door Freddy de Vree met een Cibachrome van Roland Topor
 • Oplage: 18 ex. en 6 ex. buiten reeks gemerkt van A-J
 • Druk: Zilver op blauw bij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent
 • Lettertype: Bembo Bold
 • Papier: Carmen Koningsblauw 140 gram
 • Afmetingen: 33.50 x 24.50

Kaft: linnen met etiket in diepdruk, zilver op blauw. Binderij Jansen, Edegem.

1986 Als nieuw (& toen) – Sybren Polet & Paul van Hoeydonck

 • Gedichtencyclus van Sybren Polet bij een originele sculptuur van Paul van Hoeydonck
 • Oplage: 18 ex. en 6 ex. buiten reeks gemerkt van A-J
 • Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent
 • Lettertype: Univers Roman
 • Papier: gesatineerd velijn Rainbow 125 gram
 • Afmetingen: 32 x 14 cm

Kaft: zwart linnen met scharnierdoos, spiegel en sculptuur. Binderij Jansen, Edegem.