home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Gils, Gust

Maakt deel uit van:

Gust Gils

Antwerpen, 20 augustus 1924 –  Antwerpen, 11 november 2002

Dichter, wegbereider van de podiumpoëzie, vertaler, beeldhouwer, auteur van paraproza en toneelteksten, verbosonisch experimenteerder, veelzijdig kunstenaar.

Kenmerkend voor Gils is zijn spot, sarcasme soms, en zijn persoonlijke taal met ongewone syntaxis: een absurdistische, ontluisterende kijk op de wereld, gevat in een beeldspraak die soms surrealistisch aandoet.

Grensverleggend auteur

BIOGRAFIE

20 augustus 1924: Werd geboren te Antwerpen en zou zijn hele leven daar blijven wonen.

 • Hij was bediende maar hield zich in de marge bezig met allerlei kunstvormen. Vanaf jonge leeftijd toonde hij interesse voor het maken van tekeningen, schilderijen, monotypes, droge naalden, gravures, lino’s en houtsneden.
 • Aan het begin van de jaren vijftig begon Gils te beeldhouwen, hoofdzakelijk met hout. In diezelfde periode begon hij zijn eerste gedichten te schrijven.

1953: Debuut als dichter in eigen beheer met Partituur voor vlinderbloemigen.

 • Het verhaal gaat dat eerder reeds het toonaangevende blad Tijd en Mens, na lang overleg, bereid was enkele gedichte te publiceren, maar voortijdig failliet ging.
 • Een ander verhaal wil dat hij deelnam aan een schrijfwedstrijd van het blad De Meridiaan. Hij won niet, maar kreeg als dank een enorme doos peperkoek toegestuurd. “Het grappig is, zei Gils later, “ dat die fabrikant van peperkoeken ‘De werkende bie’ heette. Zoals mijn huidige uitgever De Bezige Bij.

Meteen al met het eerste gedicht is het goed raak:

waar gij in de morgen brakend tegen hagen leunt
begint de bloedige reeks van woorden
aan uw doornen gebit
opengereten

1954/1955: Richt samen met Hugues C. Pernath, Paul Snoeck en Tone Brulin het vijfenvijftigersblad Gard Sivik op, een Vlaams experimenteel tijdschrift vernoemd naar het gelijknamige jazz-café in Antwerpen. (nota: De naam is een provocatieve verbastering van de “Garde Civique”, de Belgische burgerwacht die in augustus 1914 de wacht optrok bij de krater van de ontplofte Zeppelin, precis op de plaats waar later de kroeg zou gebouwd worden)

 • Wanneer de Nederlandse redacteuren Hans Sleutelaar en Hans Verhagen rond 1960 de overhand beginnen te krijgen en de poëtica van het blad radicaal trachten om te buigen naar het nieuw realisme, verlaat hij in 1961 samen met Paul Snoek en Hugues C. Pernath de redactie.

December 1961: Volgde Louis Paul Boon op als redacteur van het tijdschrift Podium, en bleef dit tot bij het verdwijnen van dat literaire tijdschrift in 1969.

 • In de 60’er jaren ging Gils door als een buitenstaander die tot geen enkele groep behoorde.

Gils werd een van de belangrijkste wegbereiders van de podiumpoëzie.

1964: Ook zijn proza is enkel onder Gils’ eigen noemer te vatten.

Hij formuleert absurde redeneringen en tegendraadse bedenkingen, waarmee hij de gangbare ordening op zijn kop zet. In die zin is zijn werk maatschappijkritisch. Zelf spreekt Gils over zijn grotesken en satiren als ‘paraproza’, proza dat het normale voorbij is.

“Het is mij altijd duidelijk geweest dat proza, zoals dat algemeen beschreven wordt, rechtlijnig voortschrijdend, voorzien van beschrijvingen en dialogen, mij niet kan dienen. Daarom noemde ik mijn proza paraproza, waarbij de betekenis van het voorvoegsel niet nauw begrensd is: het is de ‘para’ van parabool, van paranormaal, voor mijn part ook van paranoia. (…) Het resultaat zou je transludiek kunnen noemen: het ludieke buiten zijn oevers getreden, in grimmige gebieden verdwaald. Het vrolijke van de grimmigheid, het grimmige van de vrolijkheid. Maar tegen de term ‘groteske’ zoals mijn proza door anderen wordt bestempeld, heb ik geen bezwaar. De groteske schept een eigen realiteit door een van het alledaagse afwijkend postulaat autonoom te amplifiëren volgens een eigen logica, die wel grotesk kan zijn maar even streng als de gebruikelijke. Iets dergelijks doe ik, in grote lijnen, ook” (Gils in De Preter 2002).

Dit proza werd opgenomen in doorgenummerde bundels onder de titels Verbanningen paraproza I (1964), De röntgenziekte paraproza II (1966) en Dank voor de blijdschap paraproza III (1977).
Daarna evolueren Gils’ teksten meer en meer tot arabesken, waarin hij een ruimer publiek voor zijn werk zoekt: Binnenwaartse buitenstaanders paraproza IV (1978), Geest in opdracht paraproza V (1980), Het zoemen van de bierkaai paraproza VI (1985) en Antwoordapparaat paraproza VII (1989).

1966: Ontdekt –naar eigen zeggen- de kracht van een goede voordracht op het festival “Poëzie in Carré”, waar hij tot groot jolijt van tweeduizend aanwezigen zijn gedicht “dankzegging voor de bols” voorlas.

 • Een sterke muzikale invloed (zie de titels van enkele dichtbundels die het woord “partituur” bevatten) is er altijd wel geweest. Hijzelf beweerde dat zijn poëzie een “auditief” karakter had. Gils hoorde zijn gedichten en vond dat die ook vooral hardop gelezen moeten worden. Belangrijk daarbij is niet zozeer de welluidendheid van het vers, dan wel het ritme.
 • Eind jaren 60 zou Gils de schemerzone tussen poëzie en muziek verder verkennen in zogenaamde “verbosonische” experimenten voor de Nederlandse en Zweedse radio. In deze periode werkte hij ook samen met Lucien Goethals, die elektronische muziek componeerde bij een aantal haikoe’s, en instrumentale muziek bij nog een andere gedichtensuites.
 • Ook met Karel Goeyvaerts werkte hij samen.

1967: Maakte in opdracht van de NCRV samen met Cor Doesburg de verbosone montage Consonance, waarin taal als klankmateriaal functioneert.

Daarnaast ook vertaler van ‘Juliette’ Markies de Sade  (1965) en o m  ‘Kardinaal Pölätüo’ van de Pools-Engelse schrijver  Stefan Themerson. (1967)

Gils schreef ook voor toneel, zoals Muizen (1960), Fata Morgana (1962) en De slaap der gedrukten (1965).

In een interview met Willem M. Roggeman verwoordde Gils zijn toneelactiviteit als volgt:

“Ik ben mijn interesse voor toneel verloren omdat op zeker ogenblik de gelegenheid verdween om het nog opgevoerd te zien. Ik meen dat het in 1962 was. Toen waren er een aantal actieve liefhebbersgroepen die echt kamertoneel bedreven, en die het soort dingen opvoerden die ik schreef. Dat waren meestal eenakters, omdat ik niet de noodzaak voel om met iets dat je in een half uur kunt zeggen, een hele avond te vullen. Zoals je een kort verhaal zou uitwerken tot een roman, alleen maar omdat romans beter verkopen. Maar die liefhebbersverenigingen zijn het slachtoffer geworden van een herziening van het subsidiesysteem, in het voordeel van de zogenaamde semiprofessionele groepen.
[…]
Maar de kamertoneelgroepen van liefhebbers in de echte zin konden het in die nieuwe situatie niet meer bolwerken en verdwenen. En meteen de mogelijkheid tot opvoering van mijn toneelwerk. Om in het luchtledige te gaan schrijven had ik geen zin.”

Pas erg laat werd er officiële waardering opgebracht voor Gils’ verdiensten als literair kunstenaar.

Op 17 oktober 2000 werd de Gentse poëzieroute ingewandeld. Het Justitiepaleis aan het Koophandelsplein staat erin symbool voor de verdediging van slachtoffers en betichten. In de linkernis van de voorgevel is een gedicht van Gust Gils te vinden: “De innerlijke urbanizasie”, uit Afschuwelijke roze yogurtman (1972, p.18), en ook opgenomen in Mijn plichtvergeten werk (1994, p.61).

11 november 2002: Overlijden van Gust Gils.

Het literaire archief van Gust Gils wordt bewaard in het Letterenhuis te Antwerpen.

Epiloog

Editie 2003 van De Nachten (De Singel, Antwerpen, 31 januari – 1 februari) stond in het teken van Gust Gils, zelf nog deelnemer aan de eerste editie in 1996. Onder meer Spinvis, Ivo Michiels, De Roovers en een naakte Guido Lauwaert brachten hem hulde.

13/11/2010-4/12/2010: Het Antwerpse antquariaat Demian houdt een tentoonstelling over Gust Gils. Tegelijkertijd wordt een themanummer over Gust Gils van Deus ex Machina te water gelaten.

 • Op 23 november 2010 werd met De pijnfuif, slotgedicht uit de bundel Uniek onkruid (1982), een poëziemuur ter ere van Gust Gils onthuld, en dit op de blinde gevel van café Köln aan de Stadswaag te Antwerpen, vlakbij de plek waar zich vroeger het jazzcafé Gard Sivik bevond. Een ontwerp van Gert Dooreman.

De Pijnfuif

Vrienden ik heb de pijn
maar op de kachel gezet
om ze warm te houden
 
als iemand pijn wil
ze is lekker vers
neem gerust
 
en neem wat meer
er is pijn genoeg
voor iedereen…

 

BEKRONINGEN

 • 1966: Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor Een plaats onder de maan
 • 1969: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor Manuskript gevonden tijdens de achtervolging
 • 1981: Prijs van de provincie Antwerpen
 • 1996: Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de bekroning van een schrijversloopbaan.

MEER OVER GUST GILS

 • Bousset, Hugo. 1996. “Gust Gils”. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers.
 • Jacobs, Herman. 2002. “De grimmige humor van Gust Gils”. In: De Standaard, 15 november 2002.
 • Preter, Jeroen de. 2002. “Dood van een taalmagiër”. In: De Morgen, 15 november 2002.
 • Matthias Velle, Hans Vandevoorde, Els Van Damme en Yves T’Sjoen (redactie). 2015.  Gust Gils in zijn experiment. SEL-reeks nr. 7. Studiecentrum voor experimentele literatuur. Academia Press. -278p.
 • Lars Bernaerts, Dirk De Geest, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck (redactie) 2015. Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig. SEL-reeks nr. 8. Academia Press. -292p.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Herman Jacobs, Een schrijversloopbaan bekroond. De Morgen (Café des Arts) 25 oktober 1996.
 • Jeroen Kuypers, Piet de Moor, Eenmansrevolte tegen de werkelijkheid. In: Knack 29 maart 2000 p. 77-78.
 • Jeroen De Preter, Dood van een taalmagiër. De grimmige humor van Gust Gils. De Standaard 15 november 2002

 

SMAAKMAKER

De kennismaking

en, vroeg de huisvriend
aan het langgetrouwde paar
vertel eens, hoe hebben jullie elkaar
eigenlijk leren kennen ?
 
helemaal niet, antwoordde de vrouw
 
we hebben wel geprobeerd, maar zoiets
is niet haalbaar,
beaamde haar echtgenoot.
 

Uit: Een handvol ingewanden (Amsterdam: De Bezige Bij, 1977)

dankzegging voor de bols

ik dank u voor de bols, en dat die ook nog te drinken is
 
want er is ook ondrinkbare: kokende bols, bevroren bols
en bols op basis van looizuur of aseton
bols die voor het chemisch reinigen van hoeden werd gebruikt
en het reinigen van stokken achter de deur waar honden mee worden geslagen
negerbols (op kleur gebracht met zwarte inkt) en eskimobols (50% petroleum)
en bols gewonnen uit de resten van vinnen van pestilente potvis
of nog platwaardig rotte bols; bols naar het moerasdom overgelopen
en bols van dubbelgedestilleerde skunk van sigarettenstompen sigarenas
zogenaamd houtvrije bols gestookt uit onverkochte dichtbundels
waarlijk ik dank u voor de bols maar niet de verzeepte geschifte verkoolde beschimmelde bols
sintetiese en namaakbols ersatzbols pseudobols
zoute bols zure bols gerrokte bols gedroogde bols
verslavende bols giftige bols insektenbols ontsmettingqbols
kneedbols strontiumbols kernbols ruimtebols,
en bols tout court.
en bols van erven bols die sinds drie generaties ontaard het jeneverstoken verleerden.
 
ik dank u voor de bols, en dat die tegen zoveel tegenkansen in
ook nog te drinken is.
 

Uit: manuskript gevonden tijdens achtervolging.( Amsterdam: De Bezige Bij, 1967)

Een minnend paar

een minnend paar man en meisje
identiteit onbekend
op een grijsgeregende morgen in een van de plattelandssteden
 
komen vreemd aan hun eind nl. zij vloeien
als twee vlakken natte waterverf in elkaar
 
liefde of toeval niemand weet het
 
stoffig en schraal als puin vindt men
de bewijsstukken (hun silhoeëtten) later
veel later
op een onverhuurde zolderkamer
 

Uit: ziehier een dame (Amsterdam, De beuk, 1957)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf:

De bibliografie is als volgt opgevat

 1. Werken in boekvorm – chronologisch
 2. Gepubliceerd in tijdschriften – Chronologisch
 3. Overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.
 4. Gust Gils in vertaling

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Voor een volledige bibliografie inclusief publicaties in bloemlezingen, secundaire bibliografie: Gust Gils | schudden na gebruik
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1953 Partituur voor vlinderbloemigen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Suite voor spreekstem; Partituur voor vlinderbloemigen; Op ongenade.
De lino voor het omslag werd gesneden door Ray Gilles.
Antwerpen: Gust Gils Eigen Beheer. -47p.

Afmetingen:23.10 x 18 (ingenaaid)
Colofon: deze dichtbundel werd uitgegeven in eigen beheer door de schrijver en gedrukt te Antwerpen zomer 1953.
De oplage bedraagt 150 genummerde exemplaren, benevens enkele met letter gemerkt niet in de handel.
1954 Zeer verlaten reiziger. (gedichtenbundel)

Gils vervaardigde zelf de houtsneden voor omslag en illustraties.
Bevat de cycli: Nul uur; Zeer verlaten reiziger.
Antwerpen: Gard Sivik. -44p.

Afmetingen:20.90 x 14.20 (ingenaaid)
Colofon: deze bundel verscheen te Antwerpen december 1954 onder de auspiciën van de v.z.w. ‘Gard-Sivik’. De oplaag omvat 150 genummerde eksemplaren benevens 7 op Japans papier met letter gemerkt en niet in de handel. De schrijver vervaardigde de houtsneden vooromslag en illustraties.
1957 Ziehier een dame. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Ziehier een dame; Hinkend in een stadsgedeelte.
Met omslagtekening door Léon van Roy.
De redactie van de Zuid-Nederlandse Cahiers bestaat uit: F. Babylon, W.K. Coumans, G. Gils en W.J. Simons.
Amsterdam: De Beuk. 39p.

Afmetingen:19.20 x 12 (ingenaaid)
Reeks: Zuid – Nederlandse Cahiers nr 5 december 1957
 

 

1957 Teorema voor personage. (gedichtenbundel)

Met illustraties van Maurice Wyckaert.
Antwerpen: eigen beheer. -20p.
1959 Anoniem 20e eeuw. (gedichtenbundel)

Illustratie op de cover is van de auteur.

Antwerpen: Ontwikkeling. -48p.

Afmetingen: 23 x 16 (ingenaaid – geïllustreerde stofomslag)
Gedrukt op de persen van de moderne boek- en handelsdrukkerij Excelsior, Antwerpen.
1960 Muizen: toneelspel in 1 bedrijf. (theatertekst) Zaandijk: Uitgeverij Heijnis. -22p.

Ook in: Podium 58, jaargang 1960-1961, nr.1/2, september-oktober-november 1960, 22 pp. zonder paginering. & Gard Sivik, volume 17/18, jaargang 4, nr.5/6, maart-april-mei-juni 1960, 22 pp. zonder paginering.
1960 Met de noorderzon op stok. (proza) Zaandijk: Uitgeverij Heijnis. -63p.

Reeks: Garde Sivik reeks / Serie I deel I
Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid met stofomslag)
1962 Gewapend oog. (gedichtenbundel)

Typografie en omslag: Jan Vermeulen.
1966:2de druk bij Meulenhoff, Amsterdam.

 

Amsterdam: Meulenhoff. -56p.

Reeks: De ceder. vol. 40
Afmetingen:21.80 x 14.50 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: gedichten van gust gils uit de periode april 1957 – september 1959 werd in maart 1962 gezet uit de letter trade gothic en gedrukt door drukkerij j heynis tsz. te zaandijk. Het werd als deel 40 uitgegeven door j.m.meulenhoff amsterdam
1962 Drie partituren. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Karel Beunis en J. Cursto.
Herdruk van de eerste drie dichtbundels van Gust Gils: ‘Partituur voor vlinderbloemigen 1950-1953’; ‘Zeer verlaten reiziger 1953-1954’; ‘Ziehier een dame’ (1957). die in een privé-uitgave in beperkte oplage verschenen.
Amsterdam: De Bezige Bij. -112p.

Reeks: Literaire pocketserie. vol. 96
Afmetingen:18 x 10.80 (pocket)
Druk: Mouton & Co, Den Haag.
1962 De schatgraver. (theatertekst)
1962 Fata Morgana. (theatertekst)
1964 Verbanningen. (paraproza I)

Bevat de onderdelen: De ogen van de schaduw (mei 1958-juli 1963) (pp 7-91); De indruisers (maart 1960-januari 1961) (pp 93-132); Gesteenten  (februari – maart 1961) (pp 135-150); De roerloze vechter (maart 1961- februari 1962) (pp 153-174)
1971: Het verhaal ‘Een vergiftigingszaak’  wordt opgenomen in de verhalenbundel ‘54 Vlaamse Verhalen’, deel 2, samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere.pp  43-45.
Amsterdam: De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling.    -176p.

Reeks: Paraproza / Gils, Gust; vol. 1
Reeks: Literaire reuzenpocket. vol. 81
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Mouton & C° Den Haag.
1965 Insomnia Ferox. (gedichtenbundel)

Lay-out en bandontwerp: Arnold Neels.
St. Niklaas: Paradox Press. -33p.

Reeks: Paradox press-uitgave. – vol. 40
Afmetingen: 32.50 x 21.20 (ingenaaid)
Colofon: Deze uitgave “Insomnia Ferox” van Gust Gils , werd voor de eerste honderd abonnees van het tijdschrift ‘nul’, derde jaargang gedrukt en is niet in de handel verkrijgbaar. Er werden 20 exemplaren van getrokken voor de auteur.
Alle exemplaren zijn door Gust Gils gesigneerd en genummerd.
1965 Een plaats onder de maan. (gedichtenbundel)

Ontwerp: Karel Beunis

Bevat de cycli: De adem van de narrator; Een plaats onder de maan; Uit het oog en zonder hart; Fonoklasmen.
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Amsterdam: De Bezige Bij. -98p.

Reeks: Literaire pocketserie. vol. 138
Afmetingen:18 x 10.80 (paperback)
Druk: Bosch Utrecht
1965 Juliëtte. Deel 2. (roman vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: D.A.F. De SADE.
Oorspronkelijke titel: L’histoire de Juliette.
Vertaald door René Gysen, Gust Gils en Freddy de Vree.
Met een Noot van de vertalers en een essay, Erratum bij Juliette, eerste deel, door Freddy de Vree voorin. Met een tekening door Walter Soethoudt op de voorzijde van de band.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -248p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5 (paperback)
1965 Juliëtte. Deel 3. (roman vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: D.A.F. de Sade.
Oorspronkelijke titel: L’histoire de Juliette.
Vertaling: René Gysen – Gust Gils – Freddy de Vree.
Met een Voorwoord [= fragment, overgenomen] uit De slecht befaamde markies de Sade door René Gysen en een Noot van de vertalers voorin. Met een portrettekening naar een gravure van D.A.F. de Sade door Walter
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -224p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5 (paperback)
1965 Juliëtte. Deel 4. (roman vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: D.A.F. de Sade.
Oorspronkelijke titel: L’histoire de Juliette.
Vertaling: René Gysen – Gust Gils – Freddy de Vree.
Met een Noot van de vertalers voorin.
Met een tekening naar een portret van D.A.F. de Sade door Walter Soethoudt op de voorzijde van de band.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -240p.

Afmetingen: 19.5 x 13.5 (paperback)
De delen 1, 5 en 6 van deze editie van Juliette zijn niet vertaald door René Gysen, Gust Gils en Freddy de Vree.
1966 De röntgenziekte. (paraproza II)

Omslagontwerp: Leendert Stofbergen.
Bevat één afdeling met 8 korte teksten (‘De nachtbel pp 1-20); drie afdelingen met elk 10 korte prozateksten (Operasie mirror (pp 21-51); Verloren egoos (pp 53-89); De introverte advokaat (pp 91-127); en de afdeling ‘De Röntgenziekte’ met drie korte teksten.
1981: 2de druk onder de titel: De Roerloze vechter = 2de druk Verbanningen (1964) en De röntgenziekte (1966). Uitgeverij De Bezige Bij Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback) -292p.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij./ Antwerpen: Uitgeverij Contact nv. -169p.

Reeks: Paraproza / Gils, Gust; vol. 2
Reeks: Literaire reuzenpocket. vol. 209
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Mouton & C° Den Haag.
1967 Manuskript gevonden tijdens achtervolging. Gedichten 1962-1966. (gedichtenbundel)

Omslag: Gust Gils
Typografie: Peter Renard
Bevat: Uit geestenbezweren; Lovecraft en andere vermisten; Ongeïllustreerd; Voorrang voor voetzoekers.
“de nieuwe dichtbundel van gust gils met o.m. de gedichten ‘dankzegging voor de bols’ en ‘sensatiepers’, die hij voor het voetlicht bracht tijdens de historische avond POËZIE IN HET CARRÉ – toen is gebleken (wat de lectuur van deze bundel zal bevestigen) dat de poëzie van gils geen kasplant is, geen binnenkamerliteratuur: ze swingt”
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -107p.

Reeks: Literaire reuzenpocket. vol. 239
Afmetingen:20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Letter monotype Bembo
Druk: Mouton & Co, Den Haag.
1967 Meesters der Nederlandse vertelkunst na 1945. (bloemlezing)

Bijeengebracht door Gust Gils en Bert Schierbeek.
1970: 2de druk
Amsterdam: Meulenhoff. -220p.
1967 Eigen keuze. (gestencilde tekstbrochure)

Uit de inleiding: “Keuze uit eigen poëzie, en ook van de muzikale medewerking. Ik opteerde voor free-jazzcombo plus electronische klankapparatuur.
Ik bedoelde niet, een boeiend klankmateriaal weg te cijferen tot begeleidende achtergrond van mijn teksten, en heb mijn poëzie hier beschouwd als bijdrage tot een sonoor geheel.”

Brussel : B.R.T., [1967]. – 20 p.

Oplage: 30 exemplaren.
Gestencilde tekstbrochure voor de culturele uitzendingen van het Derde programma van de toenmalige B.R.T. (nu V.R.T.), uitgezonden op 14 juni 1967.

1967 Kardinaal Pölätüo. (roman – Vertaling uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: STEFAN THEMERSON.
Oorspronkelijke titel : ‘Cardinal Pölätüo’.
Vertaling Gust Gils en Freddy de Vree.
Inleiding Willem Frederik Hermans.
Met aantekeningen over zijn werken, wedervaren en tijdgenoten.
Amsterdam: De Bezige Bij.- 227p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket. – Amsterdam; vol. 179.
Omslag: Leendert Stofbergen.
Typografie: Peter Renard.
Letter: Monotype Garamond.
1968 Berichten om bestwil: gevolgd door: Finimeuble. (verhalen)

Omslagontwerp: Pieter Groot
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. -127p.

Reeks: Meulenhoff Editie. E 152.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Typografie en druk: Bosch – Utrecht
1969 Levend voorwerp. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Fiktief en transit; Japans en postjapans.
Amsterdam: De Bezige Bij. -95p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Druk: Mouton & C o, Den Haag.
1969 Op weg naar de literaire receptie. (nagelaten werk)

Samengesteld door Gust Gils.
Bevat: Vruchten zoeken in het dorp pp 5-8; Tegen de verstening pp 9-21; Op weg naar de literaire receptie pp 22-33; Nieuwe memoires uit het souterrain pp 34-59; Bij grijze regen pp 95-103; De literaire receptie 104-121; Locum tenens; Verantwoording van de uitgave pp 122-128.
Omslag: Niek Wensing.
Het omslag is gebaseerd op een bronssculptuur van Bert de Leeuw. De foto van de sculptuur werd vervaardigd door F.J. Tas.
Met een foto van René Gysen op de achterzijde van het omslag.
Gysen rené 3 ’s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar. -126p.

Reeks: Nieuwe Nijgh Boeken 27.
Afmetingen: 20 x 13.5 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

Nagelaten werk, samengevoegd en voor uitgave gereed gemaakt [door] Gust Gils. [Met een Verantwoording van de uitgave door Gust Gils achterin].
1970 Over René Gysen. (essays)

Samengesteld door de redactie van het tijdschrift “komma”
Met een Ten geleide van Gust Gils en een bijdrage (pp 55-65) onder de titel: “al het goud van uw sahara: rené gysen en de poëzie”
’s Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar -164p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Nieuwe Nijgh Boeken 29

1971 Tom Harris. (roman – vertaling uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: STEFAN THEMERSON.
Oorspronkelijke titel : ‘Tom Harris’.
Vertaling Gust Gils en Freddy de Vree.
Ontwerp: Karel Beunis.
Amsterdam: De Bezige Bij.- 296p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket. – Amsterdam; vol. 342.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1971 Voor een waterdruppel 2 . (poëzie – bibliofiele uitgave)

Vijftig tekeningen van Marcel Wauters gekozen uit een reeks ontstaan tussen mei 1970 en begin 1971 en van een gedichtencyclus “Zevenmaal tekeningen kijken” voorzien door Gust Gils. De gedichten van Gust Gils zijn een weergave van het handschrift.
Nota: Dit boek vormt het tweede deel van de publicatie ‘Voor een waterdruppel’ van Marcel Wauters (1971), ingeleid door L.P. Boon
Borchtlombeek : J. Meert. -62p.

De oplage bestaat uit 25 ex., genummerd van a tot y, voorbehouden aan de medewerkers; 25 ex. genummerd van 1 tot 25, die de in  omloop gebrachte uitgave uitmaken. Er werden ook 3 reeksen van niet-ingebonden afdrukken van inleiding en tekeningen (gesigneerd) samengesteld.

1971 Beste Walter. (brief gedateerd september 1971 over erotische literatuur) 1971 Het voortplantingsoffensief  Uit de bundel: Walter Soethoudt (red.), Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien. –pp. 25-32

Uitgeverij: Antwerpen Uitgeverij Walter Soethoudt. -200pp
Afmetingen: 19 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft).
Verantwoordelijke uitgever – druk en typografie: Walter Soethoudt.
1972 Afschuwelijke roze yogurtman, Gedichten 1969-1971. (haikoe gedichten)

Opdracht: ‘opgedragen aan: flora, çois 1941-1970, magiese maggi, rené gysen 1927-1969, jan hanlo 1912-1969, yen pernath 1932-1970 en aan anneke 1930-1971’.
Bevat de cycli: Het geblinddoekte doodshoofd; In mijn koffer van ektoplasma; Geen alleenstaande feiten.
Amsterdam: De Bezige Bij. 120p.

Reeks: BBPoëzie. vol. 24
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1974 Linke kornak. (gedichtenbundel)

Alternatieve titel: Onbetrouwbare kornak
Ertvelde: Van Hyfte-De Coninck. -58p.

Afmetingen:20.90 x 13.40 (gebrocheerd)
1974 Little Annie’s lonely songbook (met muziek). Antwerpen: Walter Soethoudt. -81p.

Reeks: Kijkgatpaperback. – Antwerpen; vol. 15
1975 Zevenmaal zeven haikoes: pseudojapanse verzen. (gedichten)

Bevat de cycli: Gunstige voortekens; Afstotingsverschijnselen; Op emosionele armlengte; Groteske onbewogenheden; De gedaante van het hoofd; Groteske bewogenheden; Bij gebrek aan konkluzies.
Antwerpen: Soethoudt; – 64p.

Reeks: Kijkgatpaperback. vol. 29
Afmetingen:19 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
De bundel leest van achter naar voor
Voor Nederland BV Uitgeverij Nih)jgh en Van Ditmar ’s Gravenhage Reeks: Nijgh en Ditmar paperbacks nr 177
1977 Een handvol ingewanden. (gedichtenbundel)

Omslagillustratie: Elise de Vries
Foto: John Murat
Bevat de cycli: Bewijzers en zonnewijzers; Niet zonder kleerscheuren; Piraatzender; De schampere pianist; Mijn gonzende interesses; Leeg huis; Het smalend gemaf.
Amsterdam: De Bezige Bij. -132p.

Reeks: BBPoëzie. – Amsterdam; vol. 1977: 1
Afmetingen: 21 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk: Infonet met Infotec 7000.
Druk Thieme Nijmegen.
1977 Dank voor de blijdschap. (paraproza III)

Omslagontwerp: Leendert Stofbergen.
Foto achterkant: G.A. Janssens.
Bevat: Lolmaniakken (pp 13-87); Egels (pp 89-176).
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij./ Antwerpen: Uitgeverij Contact NV.   -176p.

Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk: Infonet met Infotec 7000
Druk Hooiberg Epe
1978 Kafka in de onderwereld. (verhalenbundel – bibliofiele uitgave)

Vijf verhalen van Gust Gils met vijf linosneden van Roland Topor
5 dubbelgeplooide bladen met Titel Uitwaarts en Tekst inwaarts.
Los in kaft met zwarte omslag in zwart linnen foedraal.
Omslagen en cassettes verzorgd door Binderij Pittoors, Wommelgem. Ex. 1 tot 50, omslag en cassette in zwart Brillanta linnen. Ex. 51 tot 100: omslag en cassette in zwart Negresco papier.
Antwerpen: Ziggurat.

Afmetingen: 38.25 x 28.25
Colofon: ‘Kafka in de onderwereld’ verscheen in september 1978. De tekst werd bij Fotogravure De Schutter te Antwerpen gezet uit de Clarendon en op Velin pur fil Johannot gedrukt in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde eksemplaren, met 5 linosneden van Roland Topor afgedrukt op de persen van Clot Bramsen en Georges te Parijs, en 10 exemplaren buiten reeks gemerkt van A. tot J.
Daarnaast werden 50 eksemplaren gedrukt, met linosneden bij het titelverhaal, genummerd en gesigneerd 51/100 en 10 eksemplaren buiten reeks gemerkt van K – T.
1978 Binnenwaartse buitenstaanders. Paraproza 4.

Omslag: Nico Dresmé
Bevat de cycli: I. Wegens onvoorzichtige omstandigheden. 2. Bruggen en wegen in de woestijn. 3. Onwillige proefpersoon.
Gils 27 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV.    -198p.

Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Mouton Den Haag
1978 Sneldrogende poëzie. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Rikkes Voss, Teuderen
Bevat de cycli: Het ongelikte bestaan; de geheimen van een stiel; het woord van de dader.
Antwerpen: Uitgeverij Manteau.   -55p.

Afmetingen: 14.50 x 10.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1979 Integendelen. (verhalenbundel)

Omslag: Carel Muller
Grafische vormgeving: Zeno
Foto op de achterzijde van de omslag Willy van Caer.
Bevat: Naamgenoot (pp. 7-42); Een waardig hondenhok (pp. 43-78); De zenuwslager (pp. 79-113).
Gils 26 Amsterdam: Meulenhoff. -113p.

Reeks: Meulenhoff Editie. – E 559
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Alberts bv, Sittard
1979 Onzachte landing: 3 x 33 gedichten + 1 motto. (gedichtenbundel)

Omslag: Karel Beunis
Bevat de cycli: Traumaturg; Verkeerd keelgat; Antilichaam.
Amsterdam: De Bezige Bij. -113p.

Reeks: BB Poëzie.
Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Thieme Nijmegen
1980 Geest in opdracht. (paraproza V)

Omslag: Leendert Stofbergen.
Amsterdam: De Bezige Bij. -191p.

Reeks: BBLiterair. – vol. 1980: 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Hooiberg Epe
1981 De roerloze vechter. (omnibus)

Heruitgave: De Roerloze vechter = 2de druk Verbanningen (1964) en De röntgenziekte (1966)
Amsterdam: De Bezige Bij. -292p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1982 Het weeë gebeente. (paraproza V ½)

Inhoud
Met foto van de auteur op de achterflap. Fotograaf niet vermeld.

Amsterdam: Guus Bauer (2e Weteringdwarsstraat 51-53 1017 ST). -51p.

Afmetingen: 21 x 14.75 (ingenaaid – zachte kaft)
1982 Uniek onkruid. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Rikkes Voss
Bevat de cycli: Willens; Nillens.
Antwerpen: Amsterdam: Manteau. -56p.

Afmetingen:20 x 12 (gebrocheerd)
1983 Een vingerknip. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het ego is een alibi; Spookschaaf; Schudden na gebruik; Niet zonder euforie; De verbolgenheden des volks; Desondanks; De vingerknip.
Amsterdam: De Bezige Bij. -116p.

Reeks: BBPoëzie. vol. 1983: 3
Afmetingen: 21 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1984 ‘Het oorkussen van de astronoom’. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: Berichten om bestwil, Meulenhoff, Amsterdam, 1968.
De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965” pp. 163-169..

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
1985 Het zoemen van de bierkaai. (paraproza VI)

Omslag: Lucebert
Amsterdam: De Bezige Bij. / Antwerpen: Contact NV. -186p.

Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Hooiberg Epe
1988 Zanger met zuurstofmasker. (gedichtenbundel)

Omslag: Leendert Stofbergen
Foto’s omslag: Guy Croegaert
Bevat de cycli: 1 De tijd heelt alle wonderen; 2 Luidstreeks; 3 Medereizigers; 4 Rampgeheugen: een autopseudografie; 5 Fijne relasies; 6 Hoe sonoor was mijn folklore; 7 Bezemwagen.
Amsterdam: De Bezige Bij. -95p.

Reeks: BBPoëzie. 1988: 3
Afmetingen:20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Thieme Nijmegen
1989 Antwoordapparaat. (paraproza VII)

Omslag: Rudo Hartman
Sculptuur: Freddy Beyns
Foto van de auteur op de achterflap: Guy Lejeune (Guy Croegaert)
gils-30 Amsterdam: De Bezige Bij. -200p.

Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Hooiberg Epe
1990 Sindromen. (gedichtenbundel)

Met een nawoord van Leo Geerts.
Omslag: Lucebert (gedeelte van een wand in het Nederlands Letterkundig Museum.
Foto: G.A. Janssens
Amsterdam: De Bezige Bij. -46p.

Reeks: Bezige Bij poëziepocket. vol. 18
Afmetingen:17.60 x 10.80 (gebrocheerd)
Druk Thieme Nijmegen.
1992 Stem buiten beeld: gedichten. (gedichtenbundel)

Omslag: Leendert Stofbergen.
Bevat de cycli: Tussen ademhalingstekens; Sinds mensenergernis; Bij minderheid van stemmen; Behoudens opspraak mijnerzijds.
Amsterdam: De Bezige Bij. -91p.

Reeks: BBPoëzie. vol. 1992: 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Thieme Nijmegen
1994 Mijn plichtvergeten werk: retrospektieve keuze. (bloemlezing uit zijn gedichten)

Omslag: Leendert Stofbergen.
In Mijn plichtvergeten werk bundelt Gust Gils dertig jaar poëzie uit Partituur voor vlinderbloemigen (1953) tot en met Onzachte landing (1979).
Amsterdam: De Bezige Bij. -103p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Thieme Nijmegen
1996 Hoe het begon. / Gust Gils.

Samen met: De wasvrouw van de kleren van de keizer / Sonja Nys.
Eerste nummer van  De kleren van de Keizer, een reeks boekjes door De Groote Beer te Antwerpen naar aanleiding van een reeks literaire namiddagen op zondag.
Van ieder boekje verschenen drieënzestig genummerde en gesigneerde exemplaren.
Antwerpen: De Groote Beer. -28 & 28p.

Reeks: De kleren van de keizer. – Antwerpen; vol. 2
Afmetingen: 21.40 x 15
Colofon: Deze publicatie is verschenen op 17 november 1996 als tweede nummer van ‘De kleren van de keizer’, een reeks boekjes uitgegeven n.a.v. een reeks literaire namiddagen op zondag.; gesigneerd en genummerd. Twee losse bundels samengebonden in een kartonnen mapje
1997 Laattijdig inzicht. (bibliofiele uitgave) Zelem: Kloosterfobie.
1997 De spoorloze verdwijning. (poëzie)

Illustraties Sonja Nys
Antwerpen: De Groote Beer.
1997 Voor de middag. (gedichtenbundel)

Illustraties Sonja Nys
Titel varieert: Zo is dat
Gils 31 Damme: Uitgeverij Aside.

Oplage van 52 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Papieren omslag met cahiersteek gebonden.
1997 De waarheid liegt. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Losbladig in beige vollinnen beige foedraal, uitgevoerd door boekbinderij Jansen.
Bij elk ex. werd een geglazuurde sculptuur van Gust Gils gevoegd (gemonogrameerd en gedateerd), en een gedicht in handschrift, gesigneerd door de auteur.
Knokke: Uitgeverij Jef Meert. –[16] dubbelbladen, [1] f., 19 x 23 cm en 22 x 35 cm.

De gedichten van Gust Gils werden gezet uit de Garamond en gedrukt in zwarte en grijze inkt op handgeschept gevergeerd papier Zerkall Wild 165 gram. Losbladig met een kaft eromheen.
Bij elk exemplaar werd een sculptuur van Gust Gils gevoegd – volgens Japanse Rakutechniek gebakken en geglazuurd door Yo Vandevenne – en een gedicht in handschrift.
Zowel de colofon, als het handschrift en de sculptuur werden door Gils gesigneerd. De oplage telt 21 exemplaren, genummerd van 1 tot 21 en 9 auteursexemplaren, genummerd van A tot I
1999 Schotbalken en doorlaatkleppen: verhalen uit de alternatieve binnenscheepvaart. (proza)

Omslag: Leendert Stofbergen
Foto: Roeland Fossen.
Amsterdam: De Bezige Bij. -164p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Hooiberg Epe

POSTUUM UITGEGEVEN

2003 Berichten om bestwil, gevolgd door Finimeuble.

Met een nawoord van Yves T’Sjoen.
Heruitgave van 1968.
Antwerpen / Amsterdam: Houtekiet. –141p.

Reeks: Vlaamse bibliotheek / onder redactie van Hugo Bousset vol 29
Afmetingen: 21.50 x 13.60 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft – linnen rug)
2004 Om het goed te maken met de zon. (facsimilé-uitgave)

De bundel werd door Gust Gils volledig naar eigen ideeën ontworpen, werd door hemzelf gelay-out en van een omslagtekening voorzien. De bundel werd gedagtekend op 11 september 1954 en zou dan als zodanig de tweede bundel van Gust Gils geworden zijn na “Partituur voor vlinderbloemigen”. De bundel bleef echter ergens in een lade liggen en verschijnt nu pas als facsimilé-uitgave.

Antwerpen : Paradox Press. -8p.

Verschenen als bijlage van het Tienjaarlijks Tijdschrift op 152 ex., plus enkele exemplaren extra voor de erven Gils.

2005 Enkele nagelaten gedichten zijn gebloemleesd in De Volksverheffing, editie 2005 Amsterdam: Atlas
2013 Posthipnotiese ingreep. (onuitgegeven romanfragmenten)

Nawoord : Jeroen Kuypers.
Vormgeving: Barends en Pijnappel.
De reeks Belgica staat onder leiding van Dirk Leyman.
Drukwerk: Koninklijke Van  Gorcum.
Bevat vier zelfstandig te lezen verhalen uit een onuitgegeven roman met de titel ‘Metastazen’: De ordehorde (pp 5-18);  De oom uit het noorden (pp 19-36); Posthipnotiese ingreep (pp 37-46):  Perpetuum cantabile (pp 47-62). 
Antwerpen: Uitgeverij Voetnoot.   -88p.

Reeks: Belgica nr 15
Afmetingen: 16.50 x 10.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
De roman, een omvangrijke kroniek, ontstond in de jaren 1967-1969 en verhaalt over de familie Oscam en hoe deze familie eeuwen en generaties lang met zichtbare en met onzichtbare hand over een stad regeerde. Tijdens het schrijven liet Gils alle teugels los en bedacht in zijn tomeloze fantasie absurde wetten en vreemde methoden van machtsuitoefening.
2015 Spookpijnen met nagelaten poëzie.

Deze publicatie werd wetenschappelijk bezorgd door Els Van Damme en Yves T’Sjoen.
‘Spookpijnen’ is een verzameling gedichten die Gust Gils in de jaren ’90 schreef en selecteerde. Na zijn overlijden raakte het manuscript zoek en pas 13 jaar later werd het gepubliceerd.
Bevat de cycli: Rara Avis in Gurgite Vasto; Doctor Doloris Causa.
Omslagillustratie: Gust Gils.
Omslagontwerp: Riesenkind.
Zetwerk: V3-Services
Druk: Ten Brink.

Gils 28  Baarn: Uitgeverij Marmer bv.   -95p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Van deze publicatie verschenen twee verschillende edities:Een gewone handelseditie die 92 pagina’s telt en een nawoord bevat.
Een varianteneditie, waarin de varianten van een aantal gedichten uit deze publicatie zijn opgenomen en een editieverantwoording. Die tweede editie telt 126 pagina’s
2016 Het stof van eeuwen (bundeling van de gedichten uit de periode 1953-1962)

Teksteditie Els Van Damme en Yves T’Sjoen.
Nawoord Yves T’Sjoen.
Coverafbeelding: Gust Gils, Torso, 1950 (Letterenhuis, Antwerpen)
Bevat: Partituur voor vingerbloemigen (pp 5-48); zeer verlaten reiziger (pp 49-90); Teorema voor personage (pp 91-100); Ziehier een dame (pp 101-136); Anoniem 20ste eeuw (pp 137-280); Gewapend oog (pp 281-234); Partituur met weerhaken en bliksemafleiders (pp 235-256); Editieverantwoording (pp 257-264).
Antwerpen: Uitgeverij Woolf.   -264p.

Reeks: Experimentele literatuur in Vlaanderen nr 4.
Afmetingen: 22 x 16.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2017 Voor onpersoonlijk gebruik. Poëzie van Gust Gils (1965-1969).

Bezorgd door Els Van Damme en Yves T’Sjoen (red.)
Coverafbeelding: Gust Gils, Anoniem, frontaalportret, 1949 (Letterenhuis, Antwerpen)
Met een nawoord: ‘Taalexploraties van Gust Gils: Korte notitie van de tekstbezorgers’.
Bevat de bundels Insomnia Ferox (1965), Een plaats onder de maan (1965), Manuskript gevonden tijdens achtervolging (1967) en Levend voorwerp (1969).

Antwerpen:  Uitgeverij Woolf.   -328p.

Reeks: Experimentele literatuur in Vlaanderen nr 5.
Afmetingen: 22 x 19.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

PUBLICATIES IN TIJDSCHRIFTEN

1955

 •  Zij gaat naakt en Proza, Podium, jaargang 10, nr.6, november-december 1955, p.328, pp.329-332. (1 gedicht, 3 verhalen)

1956

 •  3 gedichten, Proefschrift, jaargang 1, nr.5, januari 1956, pp.146-147.
 • De zon besteelt haar medewerkers, Podium, jaargang 11, nr.2, maart-april 1956, pp.79-80. (gedicht)
 • 2 gedichten, Podium, jaargang 11, nr.5, september-oktober 1956, pp.269-270.

1957

 • Mitofreen proza, Podium, jaargang 12, nr.1, januari-februari 1957, pp.18-24. (5 verhalen)
 • 4 gedichten, Podium, jaargang 12, nr.6, november-december 1957, pp.333-339. µ

1958

 • Suite van de fiktieve wetenschap (voor Sybren Polet), Gard Sivik, volume 9, jaargang 3, nr.1, einde 1958, 1 p. zonder paginering.
 • Kleine disparate kosmogonie, Gard Sivik, volume 10, jaargang 3, nr.2, zomer 1958, 7 pp. zonder paginering. (verhaal)
 • 5 gedichten, Gard Sivik, volume 12, jaargang 3, nr.4, einde 1958, 5 pp. zonder paginering.

1959

 • Naamloze suite van slechts 2 bewegingen, Maatstaf, jaargang 6, nr.9/10, december 1958 – januari 1959, pp.829-830. (gedicht)
 • Manu militari, Podium 58, jaargang 1958-1959, nr.6, juli-augustus 1959, pp.334-336. (gedicht)
 • Berichten om bestwil, Gard Sivik, volume 13, jaargang 4, nr.1, juli-augustus 1959, 4 pp. zonder paginering. (verhalen)
 • 3 gedichten, Gard Sivik, volume 14, jaargang 4, nr.2, september-oktober 1959, 7 pp. zonder paginering.

1960

 • Met onbereikbare groeten, Podium 58, jaargang 1959-1960, nr.3, januari-februari 1960, pp.172-174. (3 gedichten)
 • Muizen, Gard Sivik, volume 17/18, jaargang 4, nr.5/6, maart-april-mei-juni 1960, 22 pp. zonder paginering. (toneeltekst)
 • 3 gedichten, De Kunst – Meridiaan, jaargang 6, nr.3/4, april 1960, pp.34-36.
  Berichten om bestwil, Gard Sivik, volume 19, jaargang 5, nr.1, juli-augustus 1960, 3 pp. zonder paginering. (verhaal)
 • Drie gedichten, Gard Sivik, volume 20, jaargang 5, nr.2, september-oktober 1960, 4 pp. zonder paginering. (verhaal)
 • Muizen, Podium 58, jaargang 1960-1961, nr.1/2, september-oktober-november 1960, 22 pp. zonder paginering. (toneeltekst)
 • How fine n’est-ce pas, Delta, volume 3, nr.3, autumn 1960, p.53. (vertaling van het gedicht Suite voor spreekstem)
 • Onvoltooid verdreven tijd. Een geval van verduistering in één bedrijf, Gard Sivik, volume 21, jaargang 5, nr.3, november-december 1960, 13 pp. zonder paginering. (toneeltekst)

1961

 • Een begin genaamd einde, Podium 58, jaargang 1960-1961, nr.6, juni-juli-augustus 1961, pp.332-340. (toneeltekst)
 • Berichten om bestwil, Podium, jaargang 16, nr.1, oktober 1961, pp.1-7. (gedicht)
 • Nieuwe ode op uw maat geknipt, Podium, jaargang 16, nr.2, november 1961, pp.74-79. (gedicht)

1962

 • Het vlot en 5 paraproza, Podium, jaargang 16, nr.6, maart 1962, pp.269-275, pp.276-282. (verhalen)
 • 7 gedichten, Podium, jaargang 16, nr.8, mei 1962, pp.376-382.
 • Chaoskopie, Podium, jaargang 16, nr.9, juni 1962, pp.397-419. (toneeltekst)
 • Vijf gedichten, Gard Sivik, volume 28, jaargang 6, nr.4, september-oktober 1962, 5 pp. zonder paginering.
 • Met de hoed in de hand, Gard Sivik, volume 28, jaargang 6, nr.4, september-oktober 1962, 1 p. zonder paginering. (aforismen)
 • 6 gedichten, Podium, jaargang 17, nr.2, november 1962, pp.74-79.
 • Proza’s, Podium, jaargang 17, nr.3, december 1962, pp.123-127. (4 verhalen)

1963

 • De slaap der gedrukten (papieren tweeakter), Gard Sivik, volume 30, jaargang 6, nr.6, januari-februari 1963, 31 pp. zonder paginering. (toneeltekst)
 • De jongen met de schaar en Poëzie, Podium, jaargang 17, nr.7, april 1963, pp.26-29, pp.36-38. (verhaal resp. 2 gedichten)
 • 5 gedichten, Podium, jaargang 17, nr.8, mei 1963, pp.362-366.
 • Stasion oneinde, Dietsche Warande en Belfort, jaargang 108, nr.7, augustus-september 1963, p.591. (gedicht)
 • Une fêlure, De façon que, en Tôt, Phantomas, nr.41/42, jaargang 10, oktober 1963, pp.8-9. (3 gedichten in Franse vertaling)
 • Versnipper het dorp, Podium, jaargang 18, nr.2/3, december 1963, pp.68-70. (verhaal)
 • Eilandloze Robinson, Tabula, nr.2, 1963(?), p.33. (gedicht)

1964

 • At a Dust-thin Altitude, Delta, volume 6, nr.4, winter 1963-1964, p.61. (vertaling van het gedicht Op stofdunne hoogte)
 • De ogen in de schaduw, Podium, jaargang 18, nr.4, januari 1964, p.158-168. (5 verhalen)
 • Uit het nachtboek van Lavrouzo, Podium, jaargang 18, nr.5/6, februari-maart 1964, p.238-247. (prozagedicht)
 • De roerloze vechter, Podium, jaargang 18, nr.5/6, februari-maart 1964, p.271-274. (verhaal)
 • Sanatorium op de maan, Podium, jaargang 18, nr.10, juli-augustus 1964, p.457-468. (verhaal)

1965

 • 5 gedichten, Het Nieuw Tweemaandelijks Tijdschrift (NTT), nr.3/4, november 1964 – januari 1965, p.129-134. (themanummer Klavesimbel—Vlaamse poëzie na 1955)
 • Exit Gaston Burssens en Uit: Lucius en Lucilla, Podium, jaargang 19, nr.3, maart 1965, p.166-167. (1 resp. 13 gedichten)
 • Tirannenmonsterkoppen blijven Westeuropa bedekken, Podium, jaargang 19, nr.6, september 1965, p.456-468. (7 verhalen)

1966

 • Parabel van de roerloze vechter en Zijne vermorzelde eksellentie (elegie), Yang, volume 20, jaargang 4, nr.2, november 1966, p.25. (2 gedichten)
 • Uit het bovengrondse, Podium, jaargang 20, nr.6/7, december 1966, p.40-42. (7 verhalen)

1967

 • Skilift, Komma, jaargang 3, nr.1, 1967, p.1-4. (verhaal)
 • Voorrang voor voetzoekers, Podium, jaargang 21, nr.3, mei-juni 1967, p.33-36. (8 gedichten)

1968

 • Guggi Peggenhijm goes home, Podium, jaargang 22, nr.1/2, oktober-december 1968, pp.2-5. (verhaal)
 • Japans & postjapans, Podium, jaargang 22, extra nummer, oktober-december 1968, p.194-201. (6 gedichten, 7 haiku’s; deels in het Engels)

1969

 • Gedichten en paraproza’s, Raster, jaargang 2, nr.4, januari 1969, p.447-462. (9 gedichten, 5 verhalen)
 • Vlieger uit W.O. II en Personage van de Sade neemt het woord, Komma, jaargang 4, nr.3, maart 1969, pp.33-34. (gedichten)

1970

 • 3 verhalen, Yang, volume 29/30, januari-maart 1970, pp.39-41.
 • Paraproza uit: Dank voor de blijdschap, Kentering, jaargang 11, nr.3, mei-juni 1970, p.2-6. (5 verhalen)
 • Enkele psichopaten, Raster, jaargang 4, nr.2, zomer 1970, p.191-199. (gedichten, 5 verhalen)

1971

 • 2 gedichten, Soma, jaargang 2, nr.13, januari-februari 1971, p.8.
 • 3 verhalen, Oprit, nr.2, mei 1971, 4 pp. zonder paginering.

1973

 • De ontbuddingh’ van Buddingh’ – gelegenheidsgedicht voor Cees, De Vlaamse Gids, jaargang 57, nr.7, juli 1973, pp.52-55.

1974

 • Zeven haikoes en Vier gedichten voor ‘Drie preludia en een postludium’ (uit ‘Levend voorwerp’), Yang, volume 56, jaargang 10, april 1974, pp.143-144, p.145.
 • Seascape for two, De Vlaamse Gids, jaargang 58, nr.7, juli 1974, p.21. (song)
 • Poëzie, De Vlaamse Gids, jaargang 58, nr.7, juli 1974, p.22-26. (4 gedichten en 7 haikoes)
 • Paraproza, De Vlaamse Gids, jaargang 58, nr.7, juli 1974, p.27-31. (4 verhalen)
 • Vijf gedichten, Kentering, jaargang 14, nr.3, december 1974, pp.21-23

1975

 • In het overbevolkte gebouw en Die goeie goddelijke markies, Literair Akkoord, nr.18, 1975, pp.50-52. (verhaal resp. gedicht)
 • 3 liederen, Tienjaarlijks Tijdschrift, nr.1, april 1975, pp.50-55.
 • In memoriam Hugues C. Pernath (1931-1975), BZZLLETIN, jaargang 3, nr.27, juni 1975, pp.8-9. (3 gedichten)
 • 13 gedichten, De Gids, jaargang 138, nr.7/8, 1975, pp.460-467.
 • Drie preludia en een postludium bij vier gedichten en Zeven haikoes, Yang, volume 57, jaargang 10, september 1974, pp.22-23, pp.24-25. (gedichten uitgevoerd op muziek van Lucien Goethals)
 • Het zesde paard, Yang, volume 57, jaargang 10, september 1974, p.26. (gedicht uitgevoerd op muziek van Karel Goeyvaerts)
 • Sequenza, Yang, volume 57, jaargang 10, september 1974, p.27. (gedicht uitgevoerd op muziek van Luciano Bério)
 • 12 gedichten, Gedicht, nr.8, jaargang 2, december 1975, pp.11-18.

1976

 • Vier prozastukken, Kentering, jaargang 15, nr.4, juni 1976, pp.19-22. (verhalen)
 • Acht gedichten, Kentering, jaargang 15, nr.5, december 1976, pp.26-32.
 • Tien gedichten en Als personages gaan denken, De Gids, jaargang 139, nr.8, 1976, pp.515-521, pp.563-565. (gedichten resp. verhaal)
 • 13 gedichten, Gedicht, nr.11, jaargang 3, december 1976, pp.106-118.
 • 6 gedichten, Nieuw Vlaams Tijdschrift, speciaal nummer “Hugues C. Pernath 1931-1975”, 1976, 11 pp. zonder paginering.

1977

 • C. Pernath (1), Literair Akkoord, nr.20, 1977, p.34. (gedicht)
 • 3 heldhaftige verhalen, De Vlaamse Gids, jaargang 61, nr.2, maart-april 1977, pp.53-57. (gevolgd door 5 gedichten)
 • De up to date gebrachte Rubenskantate, of: kijk uit voor jaren met een R, De Gids, jaargang 140, nr.9/10, 1977, pp.636-637. (onderdeel van de cyclus Het jaar van de jicht, geschreven met zes andere auteurs)

1978

 • 3 verhalen, De Gids, jaargang 141, nr.7, 1978, pp.459-465.

1979

 • De prehistoriese vondst, Literair Akkoord, nr.22, 1979, pp.75-77. (verhaal)
 • Een muzikoloog verknipt. Zeven poëtische kollages naar teksten van Herman Sabbe en Van kollage tot poëzie e.d. Toelichting bij “Een muzikoloog verknipt”, Yang, volume 87, jaargang 15, nr.2, 1979, pp.62-68, pp.69-70.

1980

 • Met rode ogen, Yang, volume 95, jaargang 16, nr.4, september 1980, pp.121-126. (verhaal)
 • 3 gedichten, Yang, volume 96, jaargang 16, nr.5, november 1980, pp.55-57.

1981

 • De intimidasie en Romaanse bij een ondergang, Dimensie, jaargang 5, nr.3, april 1981, p.1. (gedichten)

1982

 • 10 gedichten, Koebel, nr.30, jaargang 8, 1982, pp.17-26.
 • 4 verhalen, Koebel, nr.30, jaargang 8, 1982, pp.27-35.
 • Vijf verhalen, Raster, volume 22, 1982, pp.112-117.
 • 8 gedichten, Revolver, jaargang 11, nr.2, 1982, 8 pp. zonder paginering.
 • 3 gedichten, Poëziekrant, jaargang 6, nr.1, januari-februari 1982, p.5.

1983

 • Een volk van dromers en Realisties toneelstuk, Literair Akkoord, nr.26, 1984, p.37, pp.38-39. (gedicht resp. verhaal)

1984

 • Een vakansie aan zee en In opdracht van de krant, Raster, volume 30, 1984, pp.150-155, pp.156-159. (verhalen)
 • De gelovige zelfmoordenaar, De Tweede Ronde, jaargang 5, nr.3, herfst 1984, pp.17-18. (verhaal)

1985

 • Het unieke onkruid, in: Marc De Smet (red.), Droom en doem. Vlaamse poëzie 1960-1985, Yang, volume 124/125/126, december 1985, p.56. (gedicht vergezeld van korte inleiding en enkele perscitaten)

1986

 • Een studie in machtsverhoudingen, Tienjaarlijks Tijdschrift, nr.2, 1986, pp.13-14. (verhaal)

1988

 • 3 erotisch getinte verhalen, Deus Ex Machina, nr.48, jaargang 12, december 1988, pp.43-45.

1989

 • Brieven aan Jan Hanlo, Raster, volume 47, 1989, pp.33-41.

1993

 • Drie prozagedichten, Maatstaf, jaargang 41, nr.10/11/12, oktober-november-december 1993, p.45. (dit betreft een themanummer getiteld “De vitaliteit van de Vlaamse literatuur” onder redactie van Hugo Brems en Paul de Wispelaere i.s.m. Martin Ros)

1994

 • Vier dierlijke evenementen, Dietsche Warande en Belfort, jaargang 139, nr.6, [december] 1994, pp.694-698. (4 verhalen)

1997

 • De kleurenkontroleur, Raster, volume 79, 1997, pp.94-96. (verhaal)

1998

 • 8 gedichten, Revolver, jaargang 25, nr.1, 1998, pp.48-55. (deels in het Engels)

1999

 • Vier gedichten, Raster, volume 88, 1999, pp.167-170.
 • 8 gedichten, Poëziekrant, jaargang 23, nr.3, mei-juni 1999, p.42-45.

2001

 • Maar daarom niet getreurd, Raster, volume 95, 2001, pp.116-117. (verhaal)

2004

 • Playmate for a decade, Tienjaarlijks Tijdschrift, nr.3, 2004, 1p. zonder paginering. (kopie van een manuscript met gedichten)
 • Om het goed te maken met de zon, bijlage bij Tienjaarlijks Tijdschrift nr.3, Paradox Pers, Antwerpen, 2004. (facsimilé van een onuitgegeven dichtbundel dd. 1954)
 • Gedichten, De Brakke Hond, volume 84, september 2004, pp.3-25. (16 nagelaten gedichten, incl. tekening op p.6)

2007

 • 5 verhalen, De Brakke Hond, volume 95, juni 2007, pp.157-162. (inleiding Han Van der Vegt)

2010

 • Gratis hipnoze en Voor René Gils, 1897-1963[1], Deus Ex Machina, nr.134, jaargang 34, november 2010, p.10, p.11. (gedichten)
 • Rapporten uit het Muzeum voor kleine kurioziteiten. Rapport 1, Deus Ex Machina, nr.134, jaargang 34, november 2010, pp.27-32. (dd. 1955)

C. Overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.

Poëzie

 • Afschuwelijke roze yogurtman, Gedichten 1969-1971. 1972
 • Anoniem 20e eeuw. 1959
 • Drie partituren. 1962
 • Een handvol ingewanden. 1977
 • Een plaats onder de maan. 1965
 • Een vingerknip. 1983
 • Gewapend oog. 1962
 • Insomnia Ferox. 1965
 • Levend voorwerp. 1969
 • Linke kornak. 1974
 • Manuskript gevonden tijdens achtervolging: gedichten 1962-1966. 1967
 • Mijn plichtvergeten werk: retrospektieve keuze. 1994
 • Onzachte landing: 3 x 33 gedichten + 1 motto. 1979
 • Partituur voor vlinderbloemigen. 1953
 • Sindromen. 1990
 • Sneldrogende poëzie. 1978
 • Spookpijnen. 2015
 • Stem buiten beeld: gedichten. 1992
 • Teorema voor personage. 1957
 • Uniek onkruid. 1982
 • Zanger met zuurstofmasker. 1988
 • Zeer verlaten reiziger. 1954
 • Zevenmaal zeven haikoes: pseudojapanse verzen. 1975
 • Ziehier een dame. 1957

Toneel

 • De schatgraver. 1962
 • De slaap der gedrukten. 1965
 • Fata Morgana. 1962
 • Muizen: toneelspel in 1 bedrijf. 1960

Paraproza en ander proza

 • Antwoordapparaat. (paraproza VII) 1989
 • Berichten om bestwil: gevolgd door: Finimeuble. (verhalen) 1968
 • Binnenwaartse buitenstaanders. (paraproza 4) 1978
 • Dank voor de blijdschap. (paraproza III) 1977
 • De roerloze vechter. (paraproza) 1981. = 2de druk Verbanningen (1964) en De röntgenziekte (1966)
 • De röntgenziekte. (paraproza) 1966
 • Geest in opdracht. (paraproza V) 1980
 • Het weeë gebeente. (paraproza V ½) 1982
 • Het zoemen van de bierkaai. (paraproza VI) 1985
 • Integendelen. 1979
 • Met de noorderzon op stok. 1960
 • Schotbalken en doorlaatkleppen: verhalen uit de alternatieve binnenscheepvaart. 1999
 • Verbanningen. (paraproza) 1964

Bibliofiele uitgaven

 • Voor een waterdruppel 2, eigen beheer, 1972. (vijftig tekeningen van Marcel Wauters gekozen en van een gedichtencyclus “Zevenmaal tekeningen kijken” voorzien door Gust Gils)
 • Kafka in de onderwereld, Ziggurat, Antwerpen, 1978. (verhalen met linosneden van Roland Topor)
 • Hoe het begon, De Groote Beer, Antwerpen, 1996. (1 verhaal)
 • De waarheid liegt, Uitgeverij Jef Meert, Antwerpen, 1997. (1 handgeschreven gedicht met sculptuur)
 • Laattijdig inzicht, Kloosterfobie, Zelem, 1997. (1 gedicht)

 

Bloemlezingen

 • (met Bert Schierbeek) Meesters der Nederlandse vertelkunst na 1945, Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 1970. (bloemlezing)
 • René Gysen, Op weg naar de literaire receptie, Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage en Rotterdam, 1969. (nagelaten werk)
 • (met de redactie van Komma) Over René Gysen, Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage en Rotterdam, 1970. (essays)

 

Vertalingen

 • (met René Gysen en Freddy de Vree) D.A.F. de Sade: Deel 2, Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1965. (roman)
 • (met René Gysen en Freddy de Vree) D.A.F. de Sade: Deel 3, Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1965. (roman)
 • (met René Gysen en Freddy de Vree) D.A.F. de Sade: Deel 4, Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1965, 230 pp. (roman)
 • (met Freddy de Vree) Stefan Themerson: Kardinaal Pölätüo, De Bezige Bij, Amsterdam, 1967. (roman)
 • (met Freddy de Vree) Stefan Themerson: Tom Harris, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970. (roman)
 • Vasko Popa, 5 gedichten, Gedicht, nr.3, jaargang 1, juni 1974, pp.19-20, pp.22-23.
 • Vasko Popa, 3 gedichten, De Gids, jaargang 137, nr.8, 1974, pp.567-568.

GUST GILS IN VERTALING

RUSSISCH

 • 1998: [Sekunda vstecnogo sveta: stichotvorenija] Russisch / vert. uit het Nederlands door Dimitri Silvestrov. Moskva: Progress – Tradition. Poëzie, paperback. Bloemlezing.

TURKS

 • 1989: Calisirken sessizlik; Ne güzel degil mi; Birlikte sürüklenmek ayri yönlere; Ceç Turks / vert. uit het Nederlands door Cevat Capan. In: Poetry International exchange programme, 1989, p.80-86. Poëzie, Vert. van Een keuze uit  Silence while you work; Hoe schoon niet waar; Het samenzijn; Beter laat dan nooit, of Waarschuwing aan het nietsontziend publiek; Het bewijs; Onhandige rekruut. Nederlandse en Turkse tekst.
Kenmerkend voor Gils is zijn spot, sarcasme soms, en zijn persoonlijke taal met ongewone syntaxis: een absurdistische, ontluisterende kijk op de wereld, gevat in een beeldspraak die surrealistisch aandoet.