home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Andries, Marc

Maakt deel uit van:

Marc Andries

Duffel, 11 februari 1939

Dichter en romanschrijver

 

BIOGRAFIE

11 februari 1939: Geboren te Duffel.

 • Al vanaf jonge leeftijd werd Andries door zijn ouders geconfronteerd met literatuur. Zo schreef zijn vader – Flor Andries (1900-1986), onderwijzer, bedrijfsvoeder van kippenkwekerij, -broeierij en veevoederfabrikant, gemeenteraadslid (Duffel), bestuurder van Het Boerenfront en hoofdredacteur van het gelijknamige blad – feuilletons voor Gazet van Antwerpen en voor Het Boerenfront: Schuld en Schande, Julia’s wraak, Het Hof, en In mijnen tijd, onder het pseudoniem  Flor Vanduffel.
 • Ook de uitgebreide collectie boeken op de boekenplank van zijn moeder inspireerden Marc Andries al vroeg: werken van onder andere Fjodor Dostojevski,   Jean-Paul Sartre,   Willem Elsschot, Gerard Walschap,… .

1951: Op zijn twaalfde werd Andries naar  het Klein Seminarie van Mechelen gestuurd.

 • Zijn ervaringen uit deze periode op het strenge internaat verwerkt hij in zijn tweede roman Het geduld (1963). De vakken die hem in deze periode vooral interesseerden zijn Griekse en Romeinse geschiedenis en Nederlands.

Na de middelbare studies trok Marc Andries naar Gent om er psychologie te studeren.

1960: In plaats van zich op de studie te concentreren schreef Andries er zijn in existentialisme gedrenkte, ietwat pessimistische debuutroman Schaduw op de huid (1960).

 • De roman werd uitgegeven door De Bezige Bij. Deze eerste roman werd met verdeelde gevoelens onthaald, hij werd opgehemeld en afgekraakt.
 • Ondanks de negatieve kritiek die het werk kreeg, bleef Andries in zijn literaire talent geloven en schreef hij zowat 25 boeken en vele essays in verscheidene tijdschriften.

1960: In hetzelfde jaar als de publicatie van zijn debuutroman stichtte Marc Andries, samen met enkele andere auteurs, het tijdschrift Hoos.

 • In Hoos heeft hij gedichten gepubliceerd, die  hadden moeten uitgroeien tot een bundel met de titel ‘Gedichten in April’. Het zijn gedichten waaruit ‘een gevoel van weemoedigheid spreekt alsook een verlangen naar het onbestemde’.

Andries houdt het in Vlaanderen echter niet langer uit en trekt naar Amsterdam, waar hij hoopt zijn weg in de literaire wereld te kunnen vinden. Hij ontmoet er Willem Jacob Simons, die er de kleine uitgeverij De Beuk runt en bereid is om de gedichten van Andries te publiceren.

1961: Publicatie van de dichtbundel ‘De gebalsemde zoon’ met gedichten die thematisch nauw aansluiten bij de poëzie uit Hoos, al lijkt de levensvisie hier en daar donkerder: “Dood is droefheid gebogen en geslagen in het muzeum van de tijd” (De gebalsemde zoon p. 9)

Na een tijdje in Amsterdam gewoond te hebben trekt Andries naar Ibiza. Zijn ervaringen aan de Middellandse Zee zijn onrechtstreeks terug te vinden in het tweede deel van Een zeer brave borst – De cycloop.

Samen met o.a. Anthonie Donker en Annie Romein is hij in de jaren zestig redacteur van het tijdschrift De Nieuwe Stem.

1963: Marc Andries keert weer terug naar zijn geboortestad Duffel.

1964: Huwt met Gilberte Van Leemput. In hetzelfde jaar wordt zijn dochter Ann geboren. In 1974 geboorte van zijn zoon David.

1964-1968: Journalist, redacteur bij  De Nieuwe Gazet.

1968: Liefdeloosheid, verval, onmacht en doodsangst zijn thema’s die o.m. zijn roman De maagdenhorde beheersen.

1969-1974: Redacteur bij het weekblad De Post

In een aantal van zijn boeken heeft Andries zich maatschappijkritisch opgesteld.

 • 1971: De dulle grieten is een satirische roman over de feministische vrouwenbeweging.
 • 1976: Kijk ! Mijn maskers, toont aan hoe machteloos de enkeling wel staat tegenover het hele maatschappelijke systeem dat steeds meer steunt op technologie en ont-persoonlijking.
 • 1978: En morgen is het revolutie, laat zien hoe de bouw van een fort (symbool van het militarisme) een heel dorp in rep en roer kan zetten.

In een aantal andere boeken verwordt de werkelijkheid tot een niets ontziende nachtmerrie van geweld en seks.

 • 1972: De zondvloed: een misdaadroman waarin moord en ondergang centraal staat.
 • 1974: Canto flamenco: De naoorlogse repressie loopt uit op allerlei vormen van geweld die men niet anders dan machteloos kan ondergaan.
 • 1979: Bericht van het thuisfront: dronken soldaten storten zich, tijdens een rustpauze, in een groteske orgie. Zelfs de dorpsbewoners – het thuisfront – laten zich meeslepen door een duivelse euforie tijdens WO I.

1969: Het schrijverschap van Marc Andries krijgt officiële erkenning wanneer hem zowel de Dirk Martens Prijs als de Yangprijs worden toegekend voor zijn roman uit 1968 ‘De Maagdenhorde’.

1973: Maakt  deel uit van de beweging H.A.M.; De Honest Arts Movement, een literaire beweging in het verlengde van Tijd en Mens.

1974- 2000: Manager communicatie bij Agfa-Gevaert te Mortsel

1992-1994: Directeur van het Museum voor Fotografie (1992-1994) in Antwerpen.

Tevens  bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

2000: Publicatie van een historische roman Monseigneur over de prins-regent Karel van Vlaanderen

2009: Negen jaar later, in april (hij is intussen 70 jaar !), verschijnt een tweede historische roman  Mijn Max, een royalty-drama over het Mexicaanse avontuur van de zwakzinnige Charlotte van België en de neergeknalde operettekoning Maximiliaan van Oostenrijk,

2011: Publicatie van “Vossenjong” .

 • Via het levensverhaal van de eeneiige tweeling Anatole en Ferdinand Vos, vertelt ‘Vossenjong’ de geschiedenis van de Vlaamse Beweging van de 19e eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog.
 • De tweeling wordt in 1896 geboren als zonen van de beroemde luministische schilder Camille Vos. De jongetjes zijn zo gelijkend dat het best mogelijk is dat ze na de geboorte zijn verwisseld, zodat Anatole misschien toch Ferdinand is en omgekeerd.
 • Ze groeien op in het beschermende milieu van het ‘Vossenhol’ en delen alles, zelfs de liefde voor de aantrekkelijke Roza Schoonbeek.
 • Dan drijft het lot hen onverbiddelijk uit elkaar. Bij de keuring voor militaire dienst blijkt dat Ferdinand platvoeten heeft. Hij wordt afgekeurd. Zijn broer Anatole belandt na het uitbreken van de oorlog aan de IJzer en wordt als vanzelfsprekend een overtuigde Vlaming. Ferdinand, maakt mede door zijn verloving met Roza Schoonbeek, carrière in het Belgicistische industriële milieu.

2013: “Vossenjong” krijgt een vervolg onder de titelBelg”. Het boek werd nooit in boekvorm gepubliceerd. Lang werd het aangeboden als E-Book te verkrijgen of te lezen via een website  “marcandries.be”. Maar deze is sedert enige tijd gesloten.

In zijn bericht schrijft de auteur hierover het volgende:

De roman ‘BELG’ is het vervolg op de eind 2011 verschenen roman ‘VOSSENJONG’. Het manuscript werd aan vijf uitgevers toegestuurd. Drie Vlaamse en twee Nederlandse. Van de Vlaamse kwam geen reactie. Niet eens bericht van ontvangst. De twee Nederlandse uitgevers meldden ontvangst en bezorgden een reactie. Waarom dit verschil ? Joost zal het weten. Dat wil zeggen: hij weet het.
De eerste Nederlandse uitgever was bondig: de literaire kwaliteit van ‘BELG’ werd zeer geprezen. Maar commercieel zag men dit soort literaire fictie niet zitten. Spijtig.
De tweede nam uitgebreid contact, prees het boek in alle toonaarden, maar begon daarna ook over de moeilijke tijden en de verkoopbaarheid van literaire fictie als het niet om een thriller gaat. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: ze wilden ‘BELG’ graag uitgeven als de auteur financieel zou participeren of garant stond voor afname van een paar honderd exemplaren. Wat hetzelfde is natuurlijk.
Ik heb daar even over nagedacht, maar heb snel besloten dat toch niet te doen. Ik ga op mijn leeftijd niet meer beginnen met het betalen van mijn eigen uitgaven.
Conclusie is dat er blijkbaar voor literaire romans weinig of geen belangstelling meer is bij uitgevers. Omdat er te weinig lezers voor dit soort werken zouden zijn. Wat een loze bewering is. Maar uitgevers en media spelen er op in en maken het zodoende nog erger. Alleen , gezien ik mijn werk tot op heden toch nog altijd uitgegeven en verkocht heb gekregen, bewijst dit dat ik nog lezers heb. Niet veel misschien. Maar trouw. Hen wil ik niet in de steek laten.
[…]
Tegelijk verschijnt een tweede tot de cyclus behorende verhaal onder de titel DOOD IS DOOD als bibliofiele uitgave bij Arsenaal. Net als vorig jaar het verhaal HET BEZOEK bedoeld als nieuwjaarsgeschenkje voor speciale vrienden. Heerlijk met tekeningen van Eddy Ausloos verluchtigd.
Meteen kan ik ook melden dat ik ondertussen volop werk aan het laatste deel van de ‘VOSSEN’-reeks met als voorlopige titel ‘BERICHTEN UIT HET GRAF’. Daarmee wordt een periode van de Vlaamse, en Belgische, geschiedenis van het begin van de 19de eeuw tot op de dag van vandaag via het tumultueuze wedervaren van de familie Vos, afgesloten.

 2014: De trilogie is intussen afgewerkt. Het laatste deel Leon werd zoals Belg lange tijd via zijn website“marcandries.be”, als E-book aangeboden om te lezen en/of te downloaden. Maar zoals eerder gezegd,  is deze sedert enige tijd gesloten.

2015: Marc Andries meldt dat hij volop bezig is met een volgend boek Jef van Extergem. Als rook over de bergen. Een eerste hoofdstukje verscheen in het TIENJARIG TIJDSCHRIFT met als titel ‘Karl  Marx en de IJskoningin’.

2016: Bij uitgeverij Ludion verschijnt de historische roman Jef van Extergem. Als rook over de bergen, dat ons het levensverhaal vertelt van Jef van Extergem, overtuigd socialist, gedreven links flamingant, activist en later communist.

 • Jef van Extergem gaf tijdens de Eerste Wereldoorlog mee vorm aan het socialistisch activisme. In 1920 werd hij door de Belgische staat wegens zijn activistische activiteiten veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, maar werd het jaar daarop vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich niet meer met politieke activiteiten in zou laten. Hij stoorde zich daar niet aan, waardoor hij opnieuw in de gevangenis belandde van 1925 tot 1928.
 • We zien hem duwend en knokkend het politieke handwerk doen ten dienste van zijn idealen: het internationale socialisme én de Vlaamse ontvoogding.
  • 1928: steunt August Borms als kandidaat voor de Fontpartij, toetreding tot de Belgische communistische partij, meetings in de Antwerpse volkshuizen, in het Berlijn der Spartakisten, in de gevangenis, op de Kalmthoutse heide. De autoritaire katholieke strekking in de Vlaamse Beweging doet hem huiveren. Verzetsstrijder tijdens WO II wordt hij verklikt, gefolterd in Breendonk en naar het arbeidskamp Ellrich gestuurd, waar hij van ontbering sterft en als rook over de bergen in de tijd verdwijnt.
 • Marc Andries evoceert hier een niet onbelangrijk en al te vaak onderbelicht deel van onze geschiedenis: het linkse flamingantisme. Niet verteld als droog feitenmateriaal, maar neergezet met mensen van vlees en bloed, zorgvuldig gezet in hun tijdsgebonden kader, zonder pedanterie, levensecht, verteld door de rasverteller die de auteur is.

2019: Een dichtbundel – in privé beheer – Geheime verzen.

 • In het colofon lezen we : “Vele jaren geleden liet ik weten dat ik geen poëzie meer zou publiceren. Stiekem kon ik het niet laten nu en dan toch nog eens een gedicht neer te schrijven. Een aantal van die “Geheime verzen” heb ik onlangs uit de map gehaald en enigszins gefatsoeneerd. Een vijftigtal worden hier gebundeld. Elk exemplaar ondertekend en voorzien van een origineel en dus uniek omslag. De verspreiding is onvoorspelbaar”.

2020: Twee literaire hebbedingetjes – een samenwerking van de schrijver en de graficus Eddy Ausloos – in een beperkte oplage: Nieuwe verzen, een speeldoos zo opgevat dat de lezer naar eigen smaak en inzicht de verzen kan herschikken. Als toemaat bevat elke doos ook een originele aquarel van E. Ausloos.

Even later gaven ze een leporello uit met 8 gedichten van de schrijver, waarbij de graficus de bundel verrijkt met 4 illustraties, de omslag van een kleurige tekening voorziet en als frontispies een zwart-wit-tekening, gehoogd met een calcomanie toevoegt.

Bij het werk van Marc Andries

Uit: Lukas De Vos in ‘Knack.be/boekenburen 05 augustus 2009’:

” Gestart met in existentialisme gedrenkte, pessimistische romans (Schaduw op de Huid, 1960; De Gebalsemde Zoon, 1961), en dus opgehemeld door cultuurpaus Jan Walravens, verdiepte hij zich snel in vormexperimenten.

Groter talent was zelden gezien, vond De Bezige Bij, dat meteen drie romans op rij publiceerde in de vorm van een monologue intérieur, de trilogie De Grote Reis van Simon Kimrooi (1963-1964). Andries is daarna geleidelijk naar de marge verdrongen, zelfs het Kritisch Lexicon vindt de schrijver onvoldoende relevant om hem op te nemen.

En dat is vreemd, want Andries bleef nooit te beroerd om te poken in de duistere kanten van de mens en zijn doodsbeklemming  (De Maagdenhorde, 1968) of tegen zere schenen te schoppen van would-be progressieven (De Dulle Grieten, 1971, over de Dolle Mina’s) of nutsidioten (Kijk, Mijn Maskers !, 1976). Zijn literaire faam verzwond.”

Uit : F. de Vree en G.J. van Bork, in: Andries, Marc – DBNL . Schrijvers en dichters (dbnl :

” Schrijft in sartriaans existentialistische geest gedichten, zoals in De gebalsemde zoon (1961). De korte roman Schaduw op de huid (1960, uitgegeven tezamen met de verhalen Een witte vlinder en Het ongeval) wordt gekenmerkt door een pessimistische levensvisie. Liefdeloosheid, verval, onmacht en doodsangst zijn thema’s die o.m. zijn roman De maagdenhorde (1968) beheersen. Deze roman werd in 1969 bekroond met de Dirk Martensprijs. Later werk behandelt ook sociale thema’s, zoals de Dolle Mina-beweging in De dulle grieten (1971), of de gevolgen van de beide wereldoorlogen in Canto flamenco (1974) en Berichten van het thuisfront (1979). Voorts schreef hij een geromantiseerde Belgische volksgeschiedschrijving over de armoejaren rond 1900 En morgen is het revolutie (1978) “

 

BEKRONINGEN

 • 1969: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst  en de Yangprijs voor De maagdenhorde (1968)

MEER OVER MARC ANDRIES

 • Andries, Marc. 1984. De glimlach van de beroemde filmster was hoopgevend. Een autobiografische schets. Antwerpen: Soethoudt, p. 129-134.
 • Brems, Hugo en De Geest, Dirk. 1989. Barbaar in mijn mond. Poëzie in Vlaanderen 1955-1965. Leuven/ Amersfoort: Acco, p. 173.
 • Brems, Hugo en de Geest, Dirk. 1991. Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990. Leuven/Amersfoort: Acco, p. 50.
 • Marc Andries, ‘Interview’, in: Tmuzet 3 (1980) 26, p. 4-9;
 • N. Verschoore, ‘Marc Andries: de wrede karikaturist met het gekwetste hart’, in: Boek en bibliotheek 1 (1978-1981) 5, p. 97-104.
 • Malfliet, Geert, Marc Andries : het vroege proza : een analyse. RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 1985 -184p. [Diss. lic. Germaanse filologie]

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Vermeiren, Koen. 1988. Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945. Leuven: Davidsfonds, p. 35-37.

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

Chronologisch overzicht

a. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1960 Schaduw op de huid. (Kleine roman); Een witte vlinder. Het ongeval. (Verhalen).

Omslag: Karel Beunis.
Amsterdam: Bezige Bij. -136p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket nr 6 (LRP 6)
Afmetingen: 20 x 2.50 (paperback)
Gedrukt in Holland door Drukkerij J.F. Duwaer & Zonen Amsterdam
1961 Mjölnir (verhaal)  Michiels 26 Uit de bundel: Dertien Vlamingen. pp. 156-164.

Proza bijeengebracht en ingeleid door Ivo Michiels.
Uitgeverij De Bezige Bij Almsterdam/ Uitgeverij Ontwikkeling Antwerpen
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1961 De gebalsemde zoon. (poëzie) Amsterdam: De Beuk z.j. [1961]. -28p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (gelijmd)

1963 Het geduld. Een biografie.  (novelle) Amsterdam: De Bezige Bij. / Antwerpen: Ontwikkeling -105p.

Reeks: Literaire pocketserie nr 118. (LP 118)
Afmetingen: 18 x 11 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1964 Een zeer brave borst – De cykloop. (roman)

Typografie: Karel Beunis  – Foto: M de Winter
Andries 9 Amsterdam: De Bezige Bij./ Antwerpen: Ontwikkeling -163p.

Reeks: literaire reuzenpocket nr 99.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Hooiberg EPE
1968 De maagdenhorde. (roman)

Omslagontwerp: Frits Stoepman
Typografie: Tessa Fagel.
Bekroond in 1969 met de Dirk Martensprijs van de stad Aalst
Amsterdam: De Bezige Bij. (Contact) -138p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket nr 263 (lrp 263)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1970 Een man van wolken. (verhalen)

Omslagontwerp: Rik Van de Perre.
Bevat: Een man van wolken (pp 7-11); Een auto kopen (pp 1-19); Tikonti (pp 20-28); Las Ratas (pp 29-33); Niet naar zee (pp 34-41); Twee jaar geleden kwam de angst (pp 42-54); Recuerdo (pp 55-59); Een vrouw op antenne (pp 60-64); .K.  de K. (pp 5-73); De redding van Harry Aimable (pp 74-79); Brief aan Martine van morgen (pp 80-84); een proeve tot verkenning (pp 85-89); Een poging tot opheldering (pp 90-98); Reportage in krijgsgewoel (pp 99-110); De kale schepper (pp 111-117); Fragment in wording (pp 118-124).
Andries 11 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -124p.

Reeks: Standaard literatuur Vandaag
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1971 De dulle Grieten. Alternatief op de beroering van Dolle Mina. Contestatieroman. (roman)

Typografie: Gerard van Kalmthout  –  Fotografie: Paula Pia
Cover: Vincent van der Linden
Andries 8 Antwerpen/Utrecht : Brito Editie. -149p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon N.V. Gent
1971 De minister was op de première. (erotisch verhaal)  1971 Het voortplantingsoffensief Uit de bundel: Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien. pp 121-130

Uitgeverij: Antwerpen Uitgeverij Walter Soethoudt. -200pp.
Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback).
Verantwoordelijke uitgever – druk en typografie: Walter Soethoudt
1972 De zondvloed. (roman)

Omslagontwerp: Leo Dresselaers
Foto auteur op achterplat: Hugo Merckx
 Andries 29 Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: Moussault Uitgeverij -115p.

Reeks: Gemini Literaire Paperback
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1973 De vleugels van Helena. (roman)

Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn
Foto op de achterplat: Paul Lambert
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Amsterdam/Baarn: P.N. Van Kampen  en Zoon n.v.  -160p.

Reeks: Gemini literaire paperbacks  Glp 19
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1974 Canto Flamenco. (roman)

Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn
Foto Paul Lambert
Antwerpen: Standaard Uitgeverij/ Amsterdam: P.N. van Kampen en Zoon n.v.. -180p.

Reeks: Gemini literaire paperbacks nr 33   (Glp 33)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem
1974 De dauw van vrouwen. (poëzie)

Omslag: Octave Landuyt.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Foto achterplat: Paul Lambert
Gent: Yang. -30p.

Reeks: Yang poëzie reeks vol 47
Afmetingen: 20 x 12 (gelijmd)
1974 Onze gelukkige kinderen. [S.l.] : Boon. -128p.
1975 Honest arts map Aalst: Hooft. -16p.
1976 Kijk, Mijn maskers! (verhalen)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Bevat: Met verbaasde schaamte (pp 7-11); De medische dienst (pp 12-15); Bepaalde voorstellen (pp 16-24); Op weg naar het eiland (pp 25-29); Kijk ! Mijn maskers (pp 30-40); Iemand die misschien wel dood is (pp 41-45); Het einde van een schooldag (pp 46-54); Een hondse geschiedenis (pp 55-59); Het was lente (pp 60-67); Geluk is leven (pp 68-72); Het huis van de arbeid (pp 73-79); Onder de tafel (pp 80-91); Le bonheur d’être aimé (pp 92-96); Het geheim (pp 97-107).
1987: het verhaal ‘Le bonheur d’être aimé’ wordt opgenomen in de verhalenbundel “Voor de vrede uitbreekt. Vlaamse verhalen over de Tweede Wereldoorlog”, pp 37-41. Uitgeverij Hadewych, Schoten. Samenstelling: A.G. Christiaens.
1990: het verhaal ‘Onder de tafel’ wordt opgenomen opgenomen in’ De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 39-46, samengesteld door Dirk Christiaens Uitgeverij Manteau
Antwerpen : Standaard Uitgeverij / Amsterdam: P.N. van Kampen en Zoon. -107p.

Reeks: Gemini literaire paperbacks nr 53  (Glp53)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem
 
 
 
 
1987 Voor de vrede uitbreekt Christiaens A.G. cover Voor de vrede uitbreekt.
1978 En morgen is het revolutie. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof
Omslagillustratie: Afbeelding van ‘De pijproker’ van Adriaan Brouwer
Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -141p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1979 Berichten van het thuisfront. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof
Omslagdia  ©  Rijksmuseum Amsterdam ‘De rustende wandelaar’ van Adriaen van Ostade
Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -143p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1980 De glimlach van de beroemde filmster was hoopgevend. (verhaal)

 
In: Drinken tot we zinken. Dronkemansverhalen. pp 14-19

Uitgever; Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -188p.
Samengesteld en voorwoord door Fernand Auwera.

1981 Belgische Ardennen in beeld (fotoboek)

Redactie: Rob van der Wildt.
Hasselt: Heideland. -95p.

Reeks: Heideland collectie Provinciereeks.
1984 De glimlach van een beroemde filmster was hoopgevend. Een autobiografische schets. (verhalen)

Omslag: Studio Soethoudt
Omslagillustratie: Marilyn Monroe.
Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt & Co N.V.  -134p.

Reeks: Soethoudt /  proza.
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Gedrukt in België Soethoudt & Co Eggestraat 9, 2008 Antwerpen
1985 Kamers voor lezers : vijftig Nederlandstalige auteurs uit Vlaanderen en Nederland. (essays)

Korte literaire portretten die tussen oktober 1983 en augustus 1985 in TOPICS magazine werden voorgesteld.
Deurne-Antwerpen: MIM (Moderne Instructie Methoden) N.V.  Orteliusfonds. -208p.

Afmetingen: 25 x 17 (paperback)
1988 Het project. (roman)

Omslag: Rikkes Voss
Antwerpen: Facet International. -123p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1995 Thuis: roman. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx
 Andries 27 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -111p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1997 De jaren. (roman)

Omslag: Roger Raveel – Een gebaar, een schilderij  ©  Sabam België 1997
Antwerpen/Amsterdam: CP Literair. -263p.

Deurne: Continental Publisher, Lakborslei 114, B-2100 Deurne
Hoofddorp: Continental Printing, Kruisweg 801, NL-2132NG Hoofddorp
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1998 De Poolse Connectie. (roman)

Omslag: Het Poolse embleem
Antwerpen/Amsterdam: CP Literair. -127p.

Deurne: Continental Publisher, Lakborslei 114, B-2100 Deurne
Hoofddorp: Continental Printing, Kruisweg 801, NL-2132NG Hoofddorp
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1999 Verboden gebied. (roman) Andries 19 Antwerpen/Amsterdam: CP Literair. -148p.

Deurne: Continental Publisher, Lakborslei 114, B-2100 Deurne
Hoofddorp: Continental Printing, Kruisweg 801, NL-2132NG Hoofddorp
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
2000 Monseigneur. (roman) Antwerpen: BMP. -205p.

Reeks: BMP Literair.
Afmetingen: 21 x 12.80 (paperback).
2009 Mijn Max. Een historische vertelling. (roman)

Omslagontwerp: Marijke Meersman
Vormgeving binnenwerk: The SWitch
Foto auteur: Niki Faes
Tekstcorrectie: Frits Schetskens
 
Antwerpen: Artus Uitgevers. -320p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback – kaft met flappen)
2011 Vossenjong (roman)

Coverbeeld: tekening van Leonardo da Vinci, foetus in de baarmoeder ca. 1510, detail.
Eerste deel in de Vossencyclus.
Damme: Zorro Uitgeverij (Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme) – 320p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
2012 Het bezoek. (kortverhaal)

Geïllustreerd door Eddy Ausloos die ook het omslag ontwierp
z.pl. : VZW Arsenaal.  niet gepagineerd. -[12]p.

Afmetingen: 20.70 x 10.50 (met koordje gebonden)
Colofon: Het Bezoek, een kortverhaal van Marc Andries, maakt deel uit van een grotere cyclus.
Het verhaal werd geïllustreerd door Eddy Ausloos die ook het omslag ontwierp.
Het geheel verschijnt éénmalig in een oplage van 120 exemplaren, waarvan 20 met een gekleurde omslag. Zij werden romeins genummerd alsook gesigneerd door auteur en illustrator. De exemplaren met een zwart-wit omslag werden genummerd van 1 tot 100.
Dit is nummer 47/100
2013 Belg (roman)

Tweede deel in de Vossencyclus
‘BELG’ is in een mooie opmaak, via de website <www.marcandries.be> als E-book te lezen en/of te downloaden.
Eigen Beheer: als E-boek. -183p.
2013 Dood is dood (kortverhaal)

Geïllustreerd door Eddy Ausloos
 
VZW Arsenaal. –niet gepagineerd. [16]p.

Afmetingen: 21 x 10,40 (garengenaaid)
Colofon: Het verhaal ‘Dood is dood’, een kortverhaal van Marc Andries maakt net als het eveneens bij Arsenaal uitgegeven verhaal ‘Het Bezoek’ (2012) deel uit van een grotere cyclus, waarvan het eerste deel, de roman ‘Het Vossenjong’ verscheen in 2011 bij Zorro Uitgeverij. Het tweede deel, de roman ‘Belg’ verschijnt eind 2013 als E-boek en is te lezen/of te downloaden via de website van de auteur: www.Marcandries.be
 
‘Dood is dood’ verschijnt éénmalig op 126 exemplaren. 26 exemplaren werden gemerkt van A tot Z., hebben een kleuromslag en werden door de auteur en illustrator gesigneerd.
100 exemplaren werden genummerd van 1 tot 100 en hebben een zwart-witomslag.
Dit is exemplaar P
Marc Andries – Eddy Ausloos.
2014 Leon. (roman)

Derde deel in de Vossencyclus.
Leon is via de website <www.marcandries.be> als E-book te lezen en/of te downloaden.
Andries 27 Eigen beheer: als E-boek.
2016 Jef van Extergem. Als rook over de bergen. (historische roman)

Grafisch ontwerp en zetwerk: Dylan Van Elewyck.
Coordinatie: Sandra Darbé.
Productie: Emiel Godefroit.
Redactie: Jan de Wijer.
Beeldredactie: Peter Ruyffelaere.
andries-28 Antwerpen: Uitgeverij Ludion. -382p. + 32p fotomateriaal versreid over het boek.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde rode kartonnen kaft met stofomslag)
Druk: Wilco.
2019 Het begin van de Eeuwigheid. Een wijs boekje. (bibliofiele uitgave)

Tekst: Marc Andries.
Tekeningen: Eddy Ausloos.

s.n., s.l. [VZW Arsenaal] – niet gepagineerd [20]p.

Afmetingen:  20 x 12.50 (geniet)
Colofon:

Het begin van de Eeuwigheid, aforismen en wijsheden verschijnt in een beperkte oplage van 120 gesigneerde exemplaren. Dit is het eerste boekje van een vijfdelige reeks.
Gesigneerd door zowel schrijver als tekenaar.

2019 Geheime verzen (dichtbundel)

De eerste bladzijde van elk exemplaar bevat een unieke tekening van de auteur.

Colofon (klik voor vergroting op de scan):

Mortsel: Eigen beheer. Niet gepagineerd. -[52]p.

Afmetingen: 29.70 x 21 (A4) losbladig – op elk blad staat één gedicht – het geheel in een zwarte doos)
Niet in de handel. Niet te koop. Oplage niet vastgelegd.
Verspreiding onvoorspelbaar.

2020 Nieuwe verzen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten van Marc Andries.
Met tekeningen van Eddy Ausloos

s.n.; s.l. [VZW Arsenaal]

Uitgegeven op 21 exemplaren door  ARSENAAL.
Deze bibliofiele uitgave is opgevat als een prachtige speeldoos door de lezer naar eigen smaak en inzicht te schikken gesigneerd door dichter en illustrator.
Elke doos bevat ook een originele aquarel van E. Ausloos

2020 Leporello (poëzie – bibliofiele uitgave)

 [8] gedichten van Marc Andries.
Illustraties van Eddy Ausloos.

s.n.; s.l. [VZW Arsenaal]

Afmetingen: 29.70 x 10.50 (leporello)
Colofon: LEPORELLO, gedichten van Marc Andries, verschijnt op 28 exemplaren, uitgegeven door VZW Arsenaal. Het geheel werd op leporello-wijze geconcipieerd en werd geïllustreerd door E. Ausloos. Elke bundel bevat 4 illustraties en één omslag in kleur. Een zwart-wit-tekening, gehoogd met een calcomanie werd toegevoegd als frontispies.
Elke bundel werd romeins genummerd van 1 tot XXVIIIen werd door beide bedenkers gesigneerd.
Dit is nummer   …/XXVIII

2021 Manipulation du Christ. Jezus in het dagelijks gebruik.

Aforismen: Marc Andries.
Religieuze collages: Eddy Ausloos.

s.n.; s.l  niet gepagineerd –[12pagona’s]

Afmetingen: 21 x 15(met koordje gebonden)
Colofon: Het miniboekje “MANIPULATION DU CHRIST” bevat 9 religieuze collages van Eddy Ausloos en een aantal aforismen van Marc Andries.
Het boekje verschijnt op 50 genummerde exemplaren, allen gehandtekend door beide respectabele heren, verbonden door eenzelfde devoot beleven.

2021 OBLONG (poëzie – bibliofiele uitgave)

Oblong is een gezamenlijke uitgave van de cyclus Cloaca van Marc Andries, aangevuld met acht Coronagouaches van  Eddy Ausloos.

s.n.; s.l  niet gepagineerd –[12pagona’s]

Uitgave in eigen beheer
Afmetingen: 15.70 x 31.90 (met koordje gebonden)

Colofon: De totale oplage van deze geïllustreerde gedichtenbundel bestaat uit 28 genummerde exemplaren, allen gesigneerd door de auteur en illustrator. De tien eerste nummers bevatten telkens een originele gouache.
Dit is nr …. /XXVIII

 

B. Essays in tijdschriften.

Jaar Titel Vindplaats Tijdschrift
1961 ‘Over de verfilming van Fons Rademakers van : Claus, Hugo. Het mes.’ In: Hoos. 2, nr. 3, p. 13
1964 ‘2 jongeren – 2 bundels.’ In: De nieuwe stem. 19, nr. 11, p. 702-703
1964 ‘Edwin Vanvugt is een dief’. In: De nieuwe stem. 19, nr. 8, p 499-500
1964 ‘Huilen met Louis Paul Boon.’ In: De nieuwe stem. 19, nr. 8, p. 501
1965 ‘Brief aan de redactie.’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. 18, nr. 7, p; 742-743
1965 ‘Een broek voor een octopus.’ In: De nieuwe stem. 20, nr. 8, p. 511-512
1965 ‘Jan Walravens: geraffineerd verschalker.’ In: De nieuwe stem. 20, nr. 11, p. 701-702
1965 ‘Lofzang op de flap.’ In: De nieuwe stem. 20, nr. 1, p. 67-68
1965 ‘Een levenloze schooldag.’ In: De nieuwe stem. 20, nr. 12, P. 765-767
1965 ‘Literaire voyeurs.’ In: De nieuwe stem. 20, nr. 11, p. 693-694
1966 ‘Hubert Lampo.’ In: Boemerang. nr. 2, p. 13-14
1966 ‘Marcel van Maele; Kraamanijs uitkramen.’ In: De nieuwe stem. 21, nr. 9, p. 567-568
1966 ‘Wolkers schrijft de schaamte van zich af.’ In: De nieuwe stem. 21, nr. 4-5, p. 260-261
1966 ‘Schrijven, lezen en eten in Vlaanderen.’ In: De nieuwe stem. 21, nr. 10, p. 627-630
1966 ‘Jan Gerhard Toonder.’ In: De nieuwe stem. 21, nr. 10, p. 630-631
1966 ‘Schrijversacties in Vlaanderen.’ In: De nieuwe stem. 21, nr. 8, p. 497-500
1967 ‘Een literair humanistisch individualisme.’ In: Confrontatie poëzie. Speciaal nr. van: Yang-kahier. 1, nr.6, p. 3-4
1967 ‘Galgenaas, of Het leven ondanks.’ In: De nieuwe stem. 22, nr. 2-3, p. 164-165
1970 ‘Boeken van jaar tot jaar: de literaire productie in Vlaanderen.’ In: Snoecks. 46, p. 197-203
1971 ‘Nederlandse slagen onder Vlaamse gordel.’ In: Heibel. 6, nr. 3-4, p. 76-78
1977 ‘Over Ruysbeek, Erik van. De dood van de dageraad. Meditaties over leven en sterven. Antwerpen, 1977.’ In: De Vlaamsche Gids. 61, nr. 5, p. 71-72
1979 Ontmoeting met Willem M. Roggeman.’ In: Willem M. Roggeman nummer. Dimensie’ 3, nr. 3, p. 31
1980 ‘Schrijven? dat is scheppen vanuit een verlangen om voort te bestaan…’ In: Tmuzet. 3, nr. 26, p. 4-9 (met Caremans, Clement en Van Hee, Maryse)
1986 ‘Hubert Lampo: verkenning in het grensgebied.’ In: Contact. nr.11, p. 4-8
1987 ‘De nooit voleindigde pelgrimage’. In: Liefdesbrieven aan Antwerpen. p. 13-16.
1991 ‘Het discrete weten.’ In: Diogenes. 7, nr.6, p. 43-44.
1994 ‘Beeldspraak.’ In: Dietsche Warande en Belfort. 139, nr. 4, p. 446-448.
1996 ‘Kandidaat voor een Vlaams Lintje.’ In: Tijdschrift van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen: tijdschrift voor uitgevers en boekhandelaren. Nr.11, p. 6
2000 ‘Brief aan Roger van de Velde.’ In: Gierik. 18, nr. 67, p. 47-49.