home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Hoogenbemt, Albert

Maakt deel uit van:

ALBERT VAN HOOGENBEMT

Mechelen 1 maart 1900 – Mechelen, 17 januari 1964

Dichter en romanschrijver.

Was ook werkzaam als journalist en publiceerde verschillende essays.

 

BIOGRAFIE

1 maart 1900: Geboren te Mechelen, Vismarkt 2 (thans 20), als Albert Corneel Jozef Van Hoogenbemt.  Hij is de jongste van de zeven kinderen van Engelbert van Hoogenbemt, viskeurder, en Theresia Bogaerts, die samen een viswinkel hadden.

September 1912: Wordt ingeschreven als leerling in de Grieks Latijnse humaniora aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen.

12 september 1913: Vader overlijdt.  Zijn moeder komt met zeven kinderen alleen te staan.

1917: Behaalt een eerste prijs in een diocesane opstelprijskamp met Zoo vertelde Zuster Petronella…., in mei 1918 verschenen in ‘Vlaamsch Leven, Zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad, III, 1917-’18, blz. 497-498, 508-509’.

Juli 1918: Verlaat het college na de 2de (= voorlaatste) klas van de humaniora en wordt bediende bij wisselagent Morren te Brussel.

Zijn eerste publicaties, humanitair expressionistische gedichten en lyrisch proza, verschijnen aan het begin van de jaren ’20 in literaire tijdschriften als Ruimte en Ter Waarheid.

Maart 1920: Zijn prozastuk  Ik, de avend en m’n rode kamer (gedateerd 4-VI-1919) verschijnt in Ruimte, I, 1920, blz. 13 t/m 15.

Mei 1920: Zijn eerste verzen worden opgenomen in Opstanding, Orgaan der Vlaamsche Clarté-groepen, I, 1920, nr. 1.

1922: Publiceert poëzie in de twee tijdschriften Ter Waarheid, Maandschrift over godsdienstleven, kunst, staatkunde in Vlaanderen en in de wereld, en Het Overzicht, Half-maandeliks tijdschrift kunst-letteren-mensheid.

1923 tot 1937: Werkt op het Ministerie van Justitie.

20 december 1923: Wordt, door tussenkomst van de directeur van de vertaaldienst, F.V. Toussaint van Boelaere, benoemd tot opsteller 3de klasse bij het Ministerie van Justitie, ter vervanging van Maurice Roelants, die correspondent van De Telegraaf is geworden, en maakt er kennis met Jan van Nijlen, die op hem een diepgaande invloed heeft.

9 mei 1925: Huwt met Paulina Antonis.

  • Uit dit huwelijk komen twee kinderen: op 17 oktober: geboorte van een zoon, Antoon Theresia Albert. Op 1 mei 1934: geboorte van een tweede zoon, Marc Lodewijk Eleonora.

1929: Secretaris van de Vereeniging van Letterkundigen tot 7 september 1945.

1932: Begint een reeks studies over moderne Belgische schilders te publiceren in Kunst, Maandblad voor oude en jonge kunst.

1936: Zijn vertaling van Michel de Ghelderodes Sire Halewyn verschijnt in Volk, I, 1936, blz. 268 t/m 281, 304 t/m 317.

29 juli 1937: Gaat als opsteller 1ste klasse over naar het Ministerie van Openbaar Onderwijs waar hij in 1938 bureelhoofd wordt in de afdeling Schone Kunsten.

1939: Debuteert als romancier met  “De stille man“.

24 februari 1940: Wordt benoemd tot hoofd van dienst bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs, afdeling Schoone Kunsten.

14 mei 1940: Na de Duitse inval vlucht het gezin Van Hoogenbemt met het echtpaar Karel Jonckheere naar Rang-du-Fliers bij Abbeville (Frankrijk), vanwaar men midden juni 1940 naar België terugkeert.

1946: Medeoprichter en redactielid van het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ waarvan het eerste nummer in april 1946 verschijnt.

8 juli 1946: Wordt benoemd tot inspecteur van de Openbare Bibliotheken in de provincie Brabant.

1 juli 1948 – 1964: Wordt benoemd tot hoofdinspecteur van de Openbare Bibliotheken en de Werken voor Volksopleiding. functie die hij uitoefende tot aan zijn overlijden in 1964.

1962: Begint een reeks studies over moderne Belgische schilders te publiceren in De Vlaamse Gids.

17 januari 1964: Overlijden van Albert Van Hoogenbemt te Mechelen.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

DE BOOG

Ik had dan toch een boog gekregen , een echte die veerde. Vader had de kracht van onze spieren onderzocht. Antoon dreef de pijl tot aan het pakhuis : ik slechts tot vóór het vlietje, dat in de breedte de tuin in tweeën snijdt. Drie volle vacantiedagen had ik er reeds mee geschoten. Nu kwam Treesje uit de tuin. Vader stond naast mij te kijken. Ze moest nog helemaal tot over het bruggetje komen om onder het bereik van mijn pijl te zijn. “Ge kunt ze niet raken !” riep Antoon. En mijn oudste zusje en een nichtje en twee neefjes, die bij ons op vacantie waren, herhaalden uitdagend: “ge kunt Treesje niet raken !” Het kind bleef staan. Ik wist dat ik zo ver niet kon schieten. De pijl vloog uit mijn boog. Hoe was het gekomen ? Een windstoot dreef de pijl links af en met een felheid trof hij het zusje onder het oog. Een gil… Vader sprong toe; hij onderzocht het zusje, dat bloedde. Bleek keerde hij zich naar mij: “de bijl !” Ik bracht de bijl; ondertussen had hij reeds de kapblok bijgeschoven.
“Houd de boog vast !” – Een kort eindje kapte hij van de boog. ”Opschuiven… zo ver niet !” Weer een slag en een ander kort eindje wipte weg. “Opschuiven…” – “Opschuiven…”. Had hij hem dan maar gebroken, zo ineens gebroken ! De anderen keken toe. Ik schoof steeds de boog verder op. Hoeveel malen ? Niet alleen de spijt om de zo verlangde boog; doch ik voelde mij gekrenkt, en diep in mij broeide opstandigheid. Was de straf voor de appeldiefte verdiend, dit was niet het geval voor het ongeluk met de boog. “Wreedheid, een verdorven wreedheid. Weg die valse blik!“
Neen vader, geen wreedheid: maar een gevoel van opstand omdat gij mij hadt laten doen; ge zaagt dat ik aanlegde, dan hadt gij mij moeten verwittigen, want ik vreesde toch helemaal geen gevolgen; gij hadt toch ook die uitdaging van Antoon en van de neefjes gehoord! Een gevoel van opstand omdat buiten mijn wil om het toeval hier de grote schuldige was. Elke slag van de bijl schokte in mijn arm; maar pijnlijker nog in mijn gemoed…

Uit: De stille man, 1952

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1936 De nieuwe generatie.  (essays)

Met inleidend woord door A. Vermeylen.
Met 89 afbeeldingen van werk der behandelde schilders en met een omslagontwerp door Zygmunt Dobrzycki.
Mechelen: Eigen beheer. -134p.

[Voor deze uitgave is gebruik gemaakt van het zetsel en de clichés van tien artikelen door Albert van Hoogenbemt in Kunst, Maandblad voor oude en jonge kunst, André Vyncke, Gent, jaargang III (1932), IV (1933), V (1934) en VI (1935)].
1936 Sire Halewijn. (toneel)

Oorspronkelijke auteur: MICHEL DE GHELDERODE
Oorspronkelijke titel: Sir Halewyn (1934)
Vertaald door A. van Hoogenbemt

In: Volk, I, 1936, blz. 268 t/m 281, 304 t/m 317.
1938 Charles Eyck, tekenaar en illustrator. (essay)

Met 1 zelfportret en 27 afbeeldingen van ander werk van Charles Eyck, waarvan 1 op de voorzijde van het omslag.
Brussel: Uitgeverij Nébé. -36p.

Reeks: Grafische kunstenaars, vijfde boekje.
1938 De stille man. (roman)

Met een omslagontwerp door Charles Eyck.
1939-1941-1942-1943: 2de tot 5de druk bij De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen.
1952: 6de druk. Heruitgave in de reeks De Salamander bij Em. Querido’s Uitgeversm., Amsterdam.
1960: 7de druk. Heruitgave in de reeks Vlaamse Pockets nr 24. Uitgeverij Heideland, Hasselt.
1977: 8ste druk. In de reeks Grote Marnixpockets nr 134, uitgeverij A. Manteau te Brussel.
1999: Uitgave in de reeks Vlaamse bibliotheek. – Antwerpen; vol. 6 uitgeverij Houtekiet, Antwerpen. -159p.
Vertalingen1941: Vertaald in het Duits door Erich Stück als Der stille Mann. Uitgever: Droste Verlag, Düsseldorf.
1951: Vertaling in het Spaans door door Aniceto Bofili. Uitgever:  Editorial Miguel Arimany, S.A. (Colección Aldebarán, 30), Barcelona
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V. -304p.

Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXXXXVII op de persen der Drukkerij P. Lombaerts te Schoten bij Antwerpen.
 
Van Hoogenbemt 2    

  GMP 134

1941 Twee jonge mensen. (roman)

Met een inleiding, Beste jongens, door de schrijver.
Met een tekening op de voorzijde van het stofomslag door Nelly Degouy.
1943: 2de druk bij Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V. -172p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van V. Van Dieren & Co Venusstraat 27 Antwerpen MCMXLI
1942 Twee vrienden. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel : „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 289-318.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1944 Oppassen Marie, ’n gevaarlijke tijd. (novellen)

Met een omslagontwerp door Jozef Cantré.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel N.V. -336p.

Afmetingen: 19 x 13 (gebonden met stofomslag)
Druk: P. Lombaerts, Schoten
P.C. nr 2314 Toel. nr 6077
1946 Winst en verlies. (twee verhalen) Antwerpen: Uitgeverij “Ontwikkeling” S.M. -80p.

Afmetingen: 19.25 x 12 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Druk: Moderne Boek- en handelsdrukkerij Excelsior n.v. Somerstraat 22, Antwerpen
1946 Ernest Wijnants, beeldhouwer. (essay)

Met een Beknopte bibliographie [over Ernest Wijnants] en een Lijst der afbeeldingen.
Antwerpen: De Sikkel.  -16p. + 15 bladen ill.

Reeks: Monographieën over Belgische Kunst. III-7.
1953 Vertrouwen in Ree. (roman)

Met een stofomslagontwerp door B.J. Aalbers.
Van Hoogenbemt 2 Rotterdam – ’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar N.V. -296p.

Reeks: Nimmer Dralend Dubbel Deel
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1957 De vlucht in het ijle. (roman) ’s Gravenhage: A.A.M. Stols. -372p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1959 De opdracht van Zygmunt Sablinsky. (roman)

Het stofomslag werd ontworpen door Th. de Haan.
’s Gravenhage: A.A.M. Stols. -116p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Colofon: ‘De Opdracht van Zygmunt Sablinsky’ werd gedrukt op de persen van de Nederlandse Boekdruk Inrichting N.V. te ’s Hertogenbosch. Het bindwerk werd verzorgd door L. Van Wijk en Zonen te Utrecht. Het stofomslag werd ontworpen door Th. DE Haan te ’s Gravenhage.
1961 Jack Godderis, schilder. (essay)

Met bio- en bibliografische gegevens over Albert van Hoogenbemt voorin en met een Bibliografie [= Biografie] [van Jack Godderis], een Bibliografie en een Lijst der illustraties]. [Met een portretfoto van Alb. van Hoogenbemt voorin, met een foto van Jack Godderis, waaronder een facsimile van zijn handtekening, en met 25 afbeeldingen van schilderijen door Jack Godderis, waarvan 1 tevens, geplakt, op de voorzijde van de band.
Brussel: Elsevier. -16p. + 14 bladen illustraties.

Reeks: Monografieën over Belgische Kunst.
1962 Een hond in het kegelspel. (roman)

Met een stofomslagontwerp door Th. de Haan.
’s Gravenhage: Uitgeverij A.A.M. Stols, / J.-P. Barth. -216p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Colofon: gedrukt in 1962 door de Koninklijke Drukkerij C.C. Callenbach N.V. te Nijkerk
1963 Fernand Decock. (essay)

Met een Biografie [van Fernand Decock] en een Lijst van de illustraties.
Met 1 zelfportret en 70 afbeeldingen van ander werk van Fernand Decock, waarvan 1 tevens op de voorzijde van het stofomslag.
Hasselt: Uitgeverij Heideland. 92p.
POSTUUM
1966 De weg van de walg en andere verhalen. (novellen)

Bevat: De weg van de walg, Het kind en zijn ontwaken, Twee vreemden, Zo is het leven, Sneeuwlucht.
Met bio- en bibliografische gegevens over Albert van Hoogenbemt op de achterzijde van het omslag.
Met een omslagontwerp door G. Douwe en met een portretfoto van Albert van Hoogenbemt op de achterzijde van het omslag.
 Van Hoogenbemt 3 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -160p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 195.
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (pocket)

 

VAN HOOGENBEMT IN VERTALING

 DUITS

  • 1941: Der stille Mann. Uit het Nederlands vertaald door Erich Stück, Uitgever: Droste Verlag, Düsseldorf.
    Aus dem Flämischen übertragen von Erich Stück. Entwurf zum Schutzumschlag von Fritz Kuhr. 1. bis 5. Tausend. Droste Verlag, Düsseldorf, [1941], 208 blz., eerste en laatste blad geplakt tegen de binnenzijden van de band, 13 × 20.5 cm. Oorspronkelijke titel De stille man
  • 1943: Der Mann aus Schatten und Licht, in: Das zwiefache Leben. Flämische Novellen der Gegenwart Duits / vert. uit het Nederlands door Heinz Graef. Jena: Eugen Diederichs, 1943. Fictie, gebonden. Vertaald door H. Graef Uitgevers: F. de Pillecyn en E. Diederichs Verlaag pp 106-118.
    • Bevat tevens teksten van: Gerard Walschap, Marcel Matthijs, Piet van Aken, Sylva de Jonghe, André Demedts, Ernest van der Hallen, Albert van Hoogenbemt, Eugen Bosschaerts, Maurice Roelants, Filip de Pillecijn, Willem Elsschot en August van Cauwelaert.

 

SPAANS

1951: Sencillamente un hombre.  Vertaald uit het Nederlands door Aniceto Bofili. Uitgever:  Editorial Miguel Arimany, S.A. (Colección Aldebarán, 30), Barcelona, [1951], 204p.., 12.5 × 19.5 cm. Oorspronkelijke titel De stille man