home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Wilderode, Anton

Maakt deel uit van:

ANTON VAN WILDERODE

Moerbeke-Waas 28 juni 1918 – Moerbeke-Waas 15 juni 1998

Priester, leraar, dichter, vertaler en Vlaams nationalist.

Pseudoniem van Cyriel Paul Coupé. Andere pseudoniemen: Maurits Wille, Jan van Moerbeke, Jan van Tuyl.

Het pseudoniem Anton van Wilderode, hanteert hij om twee redenen: enerzijds wil hij zijn religieuze roeping van zijn dichterlijke roeping scheiden, anderzijds vindt hij zijn eigen naam Coupé te Frans klinken.

De keuze voor deze schuilnaam komt weinig romantisch tot stand: „Anton refereert aan Antonius, patroonheilige van Moerbeke-Waas [van Wilderodes geboortedorp, nvdr]. Van Wilderode is de poëtisch luidende naam die hij toevallig vond in een zakelijk telefoonboek onder Aalst“ (Perre 1988, p. 35).

Van Wilderode was een overtuigd Vlaming, een combinatie die herinnert aan Guido Gezelle.
De symbiose van literatuur, katholicisme en Vlaams engagement, heeft in de Vlaamse letterkunde een lange traditie. (Wies Moens, Marnix Gijsen, P.G. Buckinx en vele anderen).
Van Wilderodes bijdrage beperkt zich niet tot medewerking aan Vlaamse georiënteerde katholieke tijdschriften als Dietsche Warande & Belfort, Roeping, Nieuwe Stemmen en Vlaanderen, hij werkt ook actief mee aan Vlaams nationalistische manifestaties.

Van Wilderode was ook vertaler van klassieke teksten.
Vooral Vergilius (Aneis, Bucolica en Georgica) en Horatius hebben zijn levenslange belangstelling.
Voor ‘Liederen uit mijn landhuis’, een vertaling van vijftig gedichten van Horatius, krijgt hij in 1988 de Jaarlijkse Prijs De Standaard.

 

BIOGRAFIE

28 juni 1918 : Samen met zijn tweelingsbroer Filemon wordt Cyriel Coupé geboren op in het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas.

 • Zijn vader Edmond Coupé (1872-1939) is huisschilder en daarnaast gelegenheidsdichter en amateurtoneelspeler, zijn moeder Maria-Louisa Van Severen (1876-1963) is huisvrouw. In een landelijke omgeving en een gelovig milieu groeit de latere Anton van Wilderode onbezorgd op.

1924: Lager onderwijs in de Vrije Lagere en Kleuterschool in de Crevestraat te Moerbeke-Waas. (zusters Sofie en Livina, meesters Edmond De Schepper en Paul Tusschans)

1932: Volgt het eerste jaar van het Middelbaar Onderwijs bij de broeders van O. L. – Vrouw van Lourdes te Oostakker.

1933 tot 1938: Overgang naar  het Klein Seminarie te Sint-Niklaas (vanaf de vijfde) met het oog op latere priesterstudie. Cyriel vindt er schoolmakkers als Maurits Coppieters, Roger Geerts, Marcel De Maeyer enz.

1937: Debuteert met 2 novellen in Hooger Leven.

1938-1939: Student wijsbegeerte aan het het Klein Seminarie te Sint-Niklaas (leraar Jozef De Keyser)

1938 : Zijn  novelle “Dis al”wordt  in het tijdschrift Nederland gepubliceerd en bekroond. Zijn eerste gedicht ‘Herfstlied’ wordt gepubliceerd in het decembernummer van het tijdschrift Roeping.
Zijn vader overlijdt op 10 december.

Nog voor de oorlog maakt hij zijn eerste buitenlandse reis naar Italië. Zijn ‘Reisbrieven’ worden in De Standaard gepubliceerd.

 • Zijn leven lang bleef Van Wilderode een hartstochtelijk reiziger en voerden zijn wegen hem naar vrijwel elk land van Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Van deze reiservaringen zijn in zijn  poëzie vele sporen terug te vinden.

1940-1945: PRIESTER EN DICHTER

Tijdens de oorlogsjaren volgt hij de priesteropleiding. In die tijd ontkiemt ook de dichter in Coupé.

16-31 Mei 1940: Kortstondige vlucht met de ‘minder-dan-dertig-jarigen’ tot Campagnbe-lès-Wardrecques in Frans-Vlaanderen.

1940-1944: Voltooit zijn priesteropleiding aan het Groot-Seminarie te Gent

1940: Tweede prijs van het tijdschrift Nederland met het gedicht De dromer. (laureaat was Wies Moens).

1942: Behaalt de eerste prijs in de novellenprijskamp van de VTB met Vlaanderen voor Umbrië

1943: Poëtisch debuut met de dichtbundel “De moerbeitoppen ruischten”, waarvan reeds het manuscript bekroond was met de Poëzieprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.

21 mei 1944: Tot priester gewijd te Gent.

1945 – 1982: LERAAR, DICHTER, VERTALER, VOORDRACHTGEVER, MEDEWERKER AAN TELEVISIE EN RADIO…

1944-1946
Nadat hij tot priester gewijd is, gaat Van Wilderode nog twee jaar naar de Katholieke Universiteit van Leuven om er klassieke filologie te studeren.

 • In die jaren volstond voor een priester-student een kandidaatsdiploma om leraar te kunnen worden.

1946
Wordt poësis-leraar aan  het Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, de school waar hij zelf zijn middelbare studies gedaan heeft, en wordt er benoemd tot poësisleraar. Hij zal tot in 1982 leraar blijven.

 • Verschillende van zijn leerlingen maken later naam in de literatuur: Paul Snoek, Tom Lanoye, Dirk van Bastelaere en Erik Spinoy ,  José de Poortere, Chris Stoop, Mark Colpaert en anderen.
 •  Lanoye beschrijft op liefdevolle wijze zijn leraar Coupé in zijn roman ‘Kartonnen dozen’, waar hij hem typeert als „Mussolini“, een grapje waarmee hij verwees naar de Vlaams-nationalistische standpunten van Van Wilderode.

1947
De bundel Najaar van Hellas verschijnt als nummer 6 in de reeks Mens en muze.

1948
Wordt redactielid van het gezaghebbende “Dietsche Warande en Belfort”, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven.

1952
Met de bundel Het land der mensen verovert hij definitief een plaats tussen de grote dichters van zijn generatie.

1949
Reis naar Spanje.

1950
Reisbeurs van de Staat voor Italië (Rome en Sicilië)
Poëzieprijs van de Poëziedagen te Merendree voor het gedicht Alhambra;
Prijs van het tijdschrift Vlaanderen voor het streuvelsgedicht Lezende de Vlasschaard.

1951
Reis naar Spanje en Portugal.

1953
Van Wilderode zal jaarlijks teksten schrijven voor de IJzerbedevaart. Hij was trouwens lid van het IJzervaartcomité. Dat hij deze gedichten niet beschouwde als gelegenheidspoëzie, blijkt uit de opname als volwaardig onderdeel van de Verzamelde Gedichten (1974, 1976), onder de titel Aan de weg timmeren.

Van Wilderode flyer

1954
Poëzieprijs van de Poëziedagen te Merendree met het gedicht ‘De brug’.

1955
Begint een jarenlange medewerking met de B.R.T.: godsdienstige programma’s, schooltelevisie, radio- en televisiespelen en / of –bewerkingen, o.a. Karel ende Elegast (1967), Pieter Pauwel Rubens (1977).

1957
Ontvangt de vijfjaarlijkse Prijs 1956 van de Vlaamse Provincies voor Het land der mensen.
Datzelfde jaar verrast hij zijn lezers met een berijmde vertelling Het herdertje van Pest, een sterk geëngageerd episch gedicht, geïnspireerd door de Hongaarse opstand te Boedapest. Oorspronkelijk werd het door de NIR als TV-spel gebracht, maar later in boekvorm privé uitgegeven.
Reis naar Griekenland (Kreta)

1958
Publicatie van de bloemlezing uit de gedichten van Anton van Wilderode door Albert Westerlinck.
Teksten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest.
Reis naar Griekenland (Korfoe, Meteoren, Rodos, Kos)
Vertaling en opvoering van De Wonderklok, jeugdopera van Eberhard Werdin.

1959
Begin van jarenlange medewerking aan de Schoolradio (poëzieprogrammas’s).
Reis naar Noorwegen, Finland en Denemarken.
Libretto De Antikwaar voor kameropera van Jef Maes. De tekst wordt pas in 2019 bibliofiel uitgegeven door de Carbolineum Pers te Kalmthout.

1961
Feestspel Het rijke hart voor de Boerinnenbonden te Leuven (Muziek Gaston Feremans)
Reis naar Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, Israël en Turkijë.

1962
Verschijnt het eerste deel van zijn Vergiliusvertaling: Aeneis 1-6 in metrische versvorm.
Jan Boonprijs (toegekend door Sabam) voor het geheel van zijn werk voor televisie (T.V.-spelen, scenario’s enz.).
Reis naar Noorwegen en Denemarken.
Vertaling en opvoering van Mannetje Neus, jeugdopera van Eberhard Werdin.

Van Wilderode’s woord beslaat steeds ruimere gebieden.

 • Hij schrijft teksten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest.
 • Hij is auteur van feest- en/of openluchtspelen bij diverse religieuze of volksnationale gelegenheden, o.a.  Passio Domini (1962), Maria-Moeder (1967), De groote Stooringe (1975), Alfa Omega (1977)
 • Steeds weer wordt hij bereid gevonden om kunstmappen of werk van plastische kunstenaars met poëtische teksten te begeleiden.

1963
Overlijden van moeder Maria-Louisa Van Severen te Sint-Niklaas op 10 mei.
Reis naar Oostenrijk en Italië (Mantua)

1964
Bij uitgeverij Heideland (Hasselt) verschijnt  als nr. 20 in de reeks ‘Poëtisch erfdeel der Nederlanden’ de bloemlezing ‘De dag van Eden’ aangevuld met enkele nieuwe gedichten. De bundel werd opgedragen aan de nagedachtenis van Maria-Louisa van Severen, de moeder van de dichter.
Reis naar Spanje (de Pyreneeën)

1965
Publicatie van de monografie André Demedts.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reis naar Corsica, Bretagne en Oostenrijk (Karinthië)

1966
11 juli-spel te Kortrijk.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reizen naar Duitsland (Eifel), Italië (Mantua) en Ierland.

1967
Publicatie van  Sint-Niklaas en het Land van Waas met een 50-tal gedichten bij foto’s van Willy Kessels.
Feestspel Maria Moeder, evocatie van het Marialeven, voor Halle.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reizen naar Spanje (Navarra) en Frankrijk (Boergondië)
Televisiebewerking van Karel ende Elegast.

1968
Publicatie van De Dubbelfluit 1 en 2, gecommentarieerde bloemlezing uit de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reizen naar Duitsland (Lüneburgerheide) en Frankrijk (Centre)

1969
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reizen naar Engeland en naar Joegoslavië; Bulgarije en Roemenië.

1970
Teksten voor de IJzerbedevaart. Reizen naar Duitsland (Westfalen) en Turkije.

1971
Een vertaling van Vergilius’ Bucolica. Herdersgedichten, in metrische versvorm.
Het groot jaargetijdenboek, een bloemlezing van gedichten voor elke dag van het jaar;
Dier-bare poëzie, een bloemlezing van gedichten over dieren.
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reizen naar Engeland (Oxford en The Cotswolds) en naar Frankrijk (Lotharingen)

1972
Teksten voor de IJzerbedevaart.
Reis naar Ierland.

1973
Verschijnt de vertaling van Aeneis 7-12 in metrische versvorm.
Reizen naar Schotland en Spanje (Tarragona)

1974
Publicatie van Verzamelde gedichten in de reeks De gulden veder bij Orion te Brugge.
Teksten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest.
Reis naar Wales.

1975
Rondt de vertaling van Vergilius’ werk af met de publicatie van de Georgica.
Dr. honoris causa in de Wijsbegeerte en Letteren van de Katholieke Universiteit te  Leuven.
Installatie als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde.
Koopalprijs voor de Vergiliusvertaling.
Reis als gezant van de Minister van Cultuur naar de Taalfeesten in Zuid-Afrika.
Reis naar Engeland (Kent)
Showspel ‘De groote stooringe’ te Roeselare.
Teksten voor de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal Zangfeest.
Publicatie van gedichten bij houtsneden uit de Spiegel Menschlicher Behaltnis, Mariakerke-Gent.

1976
Bouw van het huis in Moerbeke-Waas.
Huldenummer van Ic Hou, kontaktblad van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas.
Teksten voor Vlaams Nationaal Zangfeest en IJzerbedevaart.
Publicatie van De zachte dingen blijven toch bestaan, Kunstencentrum Pro Arte Christiana vzw, Vaalbeek.

1977
Feestspel Alfa Omega te Roeselare.
Opname als lid van de Europese Eresenaat.
Commandeur in de Leopoldsorde.
Reizen naar Engeland (abdijen) en naar Frankrijk (de streek van Le grand Meaulnes)
Achtdelige serie radio-hoorspelen Pieter Pauwel Rubens in opdracht van de BRT naar aanleiding van het Rubensjaar.
Over Anton van Wilderode verschijnen monografieën van Willem Persoons, Antwerpen en van Fred de Swert, Brugge/Nijmegen.

1978
Publicatie van de volledige Vergilius-vertaling met tekeningen van Ianchelevici bij uitgeverij Orion te Brugge.
Publicatie van de kunstmap Het weemoedvuldig Waasland met gedichten bij etsen van Robert Wuytack, Borgerhout.
Griekenlandgedichten voor diamontage Kijken naar Hellas van Herman Bosteels en Roger De Witte.
Reis naar Italië (Etrurië Bronzen erepenning van de Cultuurraad van de Nederlandse gemeenschap).
Publicatie van Pastorale 1 (met werk van Raf Coorevits, Frieda Duverger en Hubert de Volder) en Pastorale 2 (met werk van Alfons Blomme), privé-uitgaven.
Teksten voor IJzerbedevaart

1979
Publicatie van Dorp zonder ouders, Brugge.
Publicatie van En het Woord was bij God, bloemlezing van religieuze gedichten, Tielt. Nieuwe Italiëgedichten voor diamontage Het land van Vergilius van Herman Bosteels en Roger De Witte.
Prijs van de Scriptores Catholici.
Reis naar Polen.
Plantin Moretusprijs voor de Vergilius-vertaling, ed. 1978.
Publicatie van Albert van Dyck, Gent.
Publicatie van De vier seizoenen met etsen van Robert Wuytack, Borgerhout .
Teksten voor IJzerbedevaart.
Publicatie van Circus met etsen van Luc Duflou, Sint-Niklaas.

1980
Publicatie van de uitgebreide Verzamelde gedichten, Beveren/Antwerpen.
Publicatie van Gustaaf van Loon, Lokeren.
Vondelprijs van de Stichting FVS Hamburg door de Universiteit van Münster/Westfalen.
Driejaarlijkse Staatsprijs voor de Poëzie voor Dorp zonder ouders.
Reis naar Frankrijk (Saintonge).
Teksten voor IJzerbedevaart.

1981
Publicatie van De overoever.
Erepenning van de Marnixring.
Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Wase figuur van het jaar door de Wase Persclub.
Teksten voor IJzerbedevaart.
Reis naar Zuid-Afrika.
Huldiging door de provinciale overheid van Oost-Vlaanderen te Gent.
Publicatie van Een kruisweg van geloof, hoop en liefde bij keramieken van Paul de Bruyne, Beveren-Waas.
Publicatie van Jan de Smedt, Mechelen.
Publicatie van Gies Cosyns, Kluisbergen.
Publicatie van Anton van Wilderode, dertien gedichten met vijf houtgravures van Renaat Bosschaert, Brugge.

1982
Na zijn pensioen als leraar, keert van Wilderode terug naar zijn geboortedorp Moerbeke-Waas, waar  hij tot het einde van zijn leven zal wonen en werken.

 • In datzelfde jaar verschijnt het ‘gecommentarieerde’ fotoboek Moerbeke-Waas Toen en Thans met foto’s van Aloïs Meskens en Willy Apers, met in 1983 het poëtisch verlengstuk Daar is maar één land dat mijn land kan zijn een prachtige uitgave met kleurfoto’s van Jan Decreton en 120 nieuwe gedichten die de foto’s poëtisch begeleiden.

Publicatie van heruitgave klein formaat van de volledige Vergilius-vertaling,
Huldiging op Europees Poëziefestival te Leuven.
Publicatie van Terra dell’Amen/Het land van Amen, vertaling in het Italiaans door Louisa van Wassenaer-Crocini
Grootofficier in de Kroonorde.
Reis naar Sicilië.
Teksten voor IJzerbedevaart.

1983
Publicatie van Daar is maar één land dat mijn land kan zijn, 120 nieuwe gedichten met foto’s van Jan Decreton, Tielt.
Publicatie van Een parade van paarden met etsen van Robert Wuytack, Borgerhout.
Publicatie van De weg die Hij ging, bij keramiek van Paul de Bruyne, Sint-Martens-Latem.

Van Wilderode zal tot aan zijn dood zeer productief blijven. Meerdere dichtbundels met zowel religieuze als andere poëzie, essays, medewerking aan bibliofiele uitgaven en meer vloeien uit zijn schrijvershand.

15 juni 1998: Overlijden van Cyriel Coupé, een aantal weken nadat hem op zijn ziekenbed het speciale Van Wilderodenummer van het Tijdschrift Vlaanderen is aangeboden.

BEKRONINGEN

 • 1938: Prijs voor het kortverhaal van het tijdschrift ‘Nederland’ voor de novelle ‘Dis al’
 • 1940: Tweede prijs van het tijdschrift ‘Nederland’ voor het gedicht ‘De Dromer’
 • 1942: Prijs in de novellenprijskamp ‘Toeristische novellen’ van de Vlaamse Toeristenbond voor ‘Vlaanderen voor Umbrië’ (gepubliceerd in Toerisme, nr 9 – 1 mei 1942)
 • 1943: Prijs voor Letterkunde van de provincie Oost-Vlaanderen voor poëzie voor de bundel  ‘De moerbeitoppen ruischten’
 • 1946: ‘Herinnering en gezang’ krijgt de aanmoedigiingsprijs van de Provincie Brabant.
 • 1950: Reisbeurs van de Belgische Regering voor ‘Najaar van Hellas’
 • 1950: Provinciale Prijskamp (West-Vlaanderen) voor het beste Streuvelsgedicht ‘Lezende De Vlaschaard’. Bekroond en voorgedragen op de Provinciale Cultuurdagen te Brugge op 25-11-1951
 • 1952: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen te Merendree voor ‘Het gedicht’
 • 1953: Laureaat van de wedstrijd voor het beste Mariagedicht van het tijdschrift Vlaanderen (West-Vlaanderen) met ‘Assumptio’
 • 1954: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen te Merendree voor ‘De Brug’
 • 1956: Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provinciën (Interprovinciale Prijs voor Letterkunde) 1956 voor de dichtbundel ‘Het land der mensen’
 • 1962: Jan Boonprijs (toegekend door Sabam) voor het geheel van zijn werk voor televisie (T.V.-spelen, scenario’s enz.).
 • 1975: Eredoctoraat aan de Katholieke Universiteit van Leuven.
 • 1975: Installatie als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde.
 • 1975: Koopalprijs Letterkunde – periode 1972-1973 – voor de vertaling van de zangen 7-12 van Vergilius’ Aeneïs..
 • 1977: Opname als lid van de Europese Eresenaat.
 • 1978: Prijs van de Scriptores Christiani ( tot 1978: Scriptores Catholici) voor ‘Verzamelde gedichten’ en het ganse oeuvre.
 • 1978: Bronzen erepenning van de Nederlandse Cultuurgemeenschap.
 • 1979: Gouden legpenning van de Plantijn-Moretusprijs voor de luxe-editie van Vergilius.
 • 1979: Viering in Sint-Niklaas door de Wase verenigingen tgv zijn zestigste verjaardag.
 • 1980: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie”periode 1977-79″ voor de dichtbundel ‘Dorp zonder ouders’.
 • 1980: Joost van den Vondelprijs van de Stiftung FVS Hamburg voor het gehele werk.
 • 1981: Verkiezing tot Wase Figuur 1980 door de Wase Persclub.
 • 1981: Viering door het provinciebestuur tgv de driejaarlijkse staatsprijs.
 • 1981: Erepenning van de Marnixkring.
 • 1986: Prijs van de Vlaamse Provinciën voor Letterkunde voor het gehele werk.
 • 1987: Driejaarlijkse Staatsprijs als bekroning van een literaire loopbaan.
 • 1987: SABAM-prijs voor dichtkunst voor het ganse oeuvre.
 • 1988: Ereburger van de stad Sint-Niklaas.
 • 1988: Prijs van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt door minister G. Geens, uit naam van de Vlaamse Regering.
 • 1989: Prijs van De Standaard voor ‘Liederen uit mijn landhuis’.
 • 1993: Gouden erepenning en oorkonde van de Vlaamse Gemeenschap.
 • 1993: Huldiging door het stadsbestuur van Sint-Niklaas tgv. 75 jaar en opening tentoonstelling.
 • 1993: Ere-deken van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.
 • 1995: Presentatie van zijn werk aan de Poolse universiteiten van Lublin en Warschau.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

MEER OVER ANTON VAN WILDERODE

 • Dycke, Peter van. 1999. ‘Anton van Wilderode’ . In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers.
 • Perre, Rudolf van de. 1988. Anton van Wilderode. Een monografie. Leuven: Davidsfonds.

SMAAKMAKER

De dag van Eden (In memoriam Matris)

Uit: ik adem mijn eigen aarde (1974)

Als ik vanavond thuiskom ben je weg.
Ik zal de tuin inlopen rokend en verdrietig
om al het liefs dat ik je wilde zeggen.
Je zware stoel staat in het erwtenbed.
 
Je zat er vaak tussen twee beurten in
nog met je handen aan de groene lussen
een uur vol gras en vogels uit te rusten,
de druppels zweet al haastig weggewist.
 
Een fijne sluier zand ligt op je stoel.
Ik zal hem in spiraaltjes openblazen
want je bent weg, ik moet mij nooit meer haasten.
Voor hoeveel jaren is dat nu voorgoed.

 

Ivoor en brood 3

Uit: Najaar van Hellas (1947)

In Ithaka zingen de nachtegalen
boven de cederwouden bij de zee
die op de rotsen ruist als aan cimbalen;
de sterren bloeien tot een wilde sneeuw.
Een kleine tempel staat verborgen tussen
geboomte en water, tot een waas verhit,
de wingerd bindt zijn zoetbloeiende lussen
over de zuilen, brekelijk en wit.
Hier wilde ik jong zijn en de zee vernemen
vanuit de verte, liggend in het gras.
In zilver duizelhoog trekken triremen
zwijgende zwanen langs in hel kuras.
Een palle julizon verspilt haar pijlen
van pulverend licht binnen het labyrint
der zuilenhal; de holle hand der zeilen
staat trillend opgestoken naar de wind.
Hier in het Waasland roepen wielewalen
en stoorloos boort de kleine beek haar loop,
de kanada luidt hier zijn krans van kralen
wanneer de lente klimt uit onze hoop.
En lieflijk legt een loverwolk zich neder
binnen de dreven in het welig dal,
de witte madelieven schuimen weder
over de weiden als een hagelval.
De dieren lopen in een dartel grazen
onder de wilgen waar een vogelnest
zachtjes te wiegen hangt en knapen blazen
in fluiten voor het luisterend gewest.
Het is dezelfde stem waarmee de dichters spreken
wanneer hun taal waait op de pinksterwind,
als rozen die verdeeld uit hare ruiker breken
en die een latere hand tezamen bindt.
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bevat drie rubrieken
  • Een chronologisch overzicht van het creatieve werk in boekvorm
  • Vertalingen door Anton van Wilderode
  • Anton van Wilderode in vertaling
 • De bibiografie vermeldt NIET het vele werk voor Radio en Televisie en ook niet de gedichten opgenomen in diverse bloemlezingen.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Bio-bibliografie van Anton van Wilderode – Dbnl
 • Jozef Smet, Anton van Wilderode 75 – bio- en bibliografie, Stedelijke Openbare Bibliotheek i s m Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas, 1993.  -99p. (bevat ook bibliografische informatie over zijn bijdragen (inleidingen voorwoord enz) aan andermans werk, poëzie verschenen in bloemlezingen, jaarboeken, gelegenheidsuitgave enz, de verslagboekjes van de IJzerbedevaart, werk voor radio en TV en een ruim overzicht van secundaire bibliografie.)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Periode : 1937 – 1945

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1937 ‘Eugène’. (verhaal)

Onder pseudoniem Maurits Wille

In: Tijdschrift ‘Hooger Leven’
1938 ‘De brief van Alowies Schelhout’.  (verhaal)

Getekend M.W.

In: Tijdschrift ‘Hooger Leven’
1938 ‘De Parasiet’.  (verhaal)

Onder pseudoniem Maurits WILLE

In: Tijdschrift ‘Hooger Leven’
1939 ‘Dis al’.  (novelle) In: Tijdschrift ‘Nederland’
1942 ‘Vlaanderen voor Umbrië’.  (verhaal)

Eerste in de “Prijskamp voor toeristische novellen” uitgeschreven door de V.T.B.
1977: Volledige tekst opgenomen in “Grote Ontmoetingen – Anton van Wilderode” door Fred de Swert. Uitg. Orion, Brugge. pp 55-61 incl. tekeningen van F. P. Coupé

In: Tijdschrift “Toerisme”

1977

1943 De moerbijtoppen ruischen.  (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Herinnering heet elk geluk; Onderweg (Verzen van vroeger); Egidius (vijf liederen); De reizende; Aandachtig; In memoriam patris; Binnenin (apart gedicht).
Ter inleiding: Herman Oosterwijk
De omslagtekening is van F. P. Coupé.
1944: 2de vermeerderde  druk, De Nederlandsche Boekhandel. 86p.
2010: Documentaire varianteneditie bij KANTL te Gent door Edward Vanhoutte.

Antwerpen: N.V. De Nederlandsche Boekhandel.  -89p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij H. Wellens & W. Godenne, Roemeniëstraat 45, Brussel.
“De moerbijtoppen ruischen” is de aanhef van een gedicht van Nicolaas Beets.

Periode: 1946 – 1966

1946 Herinnering en gezang. (gedichtenbundel)

Inleiding door Hubert van Herreweghen.
Bevat de cycli: Ten Geleide; Columbus I (Lied voor mijn vrienden); Columbus II; Geboortestreek; De rijke jongeling; Terra nostra; Tot slot.
Met een tekening van de hand van Marc Neels.

Hoogstraten: Moderne Uitgeverij.  -19p.

Afmetingen: 20.30 x 13.30 (geniet – zachte kaft)
Reeks: Poëziereeks van het tijdschrift De Spiegel Jrg. 2 Nr 4 april 1946.
(Elk nummer is een volledige dichtbundel van één auteur)

1947 Najaar van Hellas.  (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Ecloge van het geluk; Ivoor en brood; Najaar van Hellas.

Antwerpen: De Brug.  -31p.

Afmetingen: 19.30 x 15.30 (ingenaaid – zachte kaft)
Colophon: Als zesde nummer in de eerste reeks ‘Mens en Muze’, onder redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de uitgeverij “De Brug” te Antwerpen gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th. Van Ael in de maand Juni van 1947.
De eerste oplage bedraagt vijf-honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nummer …

1952 Het land der mensen.  (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het land der mensen (afzonderlijk gedicht); Reizende zuidwaarts; Najaar van Hellas; Ter gelegenheid.
1954: 2de uitgave bij De Nederlandsche Boekhandel

Antwerpen: N.V. De Nederlandsche Boekhandel. -63p.

Afmetingen: 23.20 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colophon: Deze gedichten van Anton van Wilderode zijn ontstaan in de jaren 1948-1952, behalve de cyclus ‘Najaar van Hellas’ die vroeger geschreven werd en in 1947 in boekvorm verscheen.
Zij werden voor de N.V De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen gedrukt op de persen der Drukkerij Lombaerts N.V. te Schoten in een oplage van vijfhonderd exemplaren. Dit is nummer …

1954 Fulgens corona

Tekst: Anton van Wilderode
Regie: Antoon Vander Plaetse

Dadizele: 19p.

Brochure met volledige tekst van Anton van Wilderode

1957 Het herdertje van Pest. Een berijmde vertelling. (gedicht)

De omslagtekening is van F. P. Coupé te Moerbeke-Waas.
Het werd oorspronkelijk door de N.I.R. als TV-spel uitgezonden (23.12.1956) en is geïnspireerd op de Hongaarse opstand van oktober-november 1956.
1974, 1976, 1980: Opgenomen in de Verzamelde Gedichten.
1984: 5de  druk. Afzonderlijke uitgave bij Stichting Mercator-Plantijn. Tekening: Hugo Heyens. Grafisch ontwerp: Dominique Baston, Köln-Antwerpen.
uitgave 1984
1996: Afzonderlijke uitgave bij Davidsfonds – H. Partous (40 jaar na de opstand). Illustraties: Stefaan van Biesen.

Tielt: Drukkerij Lannoo. -33p.

Afmetingen: 19.50 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)

  Hongaarse vertaling

2003: Vertaald in het Hongaars door Zoltán Kiráyl als Bethlehemi kispásztor Pesten.
Könyvmühely, Budapest – hardcover. Illustraties: Horváth Hermina.

1958 Bloemlezing uit de gedichten van A. van Wilderode. (poëzie – bloemlezing uit eerder werk)

Met een inleiding door ALBERT WESTERLINCK (pp 7-20)
Bevat gedichten uit de bundels: De moerbijtoppen ruischen (pp 22-30); Herinnering en gezang (pp 31-32); Najaar van Hellas (pp 33-46); Het land der mensen (pp 47-61); Ter gelegenheid (pp 62-73); Ongebundelde gedichten (pp 74-103).

Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven: Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel.  -103p.

Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk van NV Scheerders van Kerchove, St.-Niklaas.

1959 De antikwaar: opera voor televisie. (libretto voor kameropera van Jef Maes)

2 juni 1959: Uitgezonden door de BRT als kameropera. Muziek: Jef Maes; Productie: Dries Waterschoot; Realisatie: Mark Liebrecht.
1963:
Op de planken gebracht door de Koninklijke Vlaamse Opera als opera-eenakter in maart in Antwerpen en in mei in Franse vertaling in Parijs.
2019: Bibliofiele uitgave bij De Carbolineum Pers te Kalmthout.

Brussel: BRT Culturele en Edukatieve Uitzendingen.  -25p.

 

1960 Filip de Pillecyn. (monografie)

1963: 2de druk ibidem
1973: 3de druk ibidem

Brugge: Desclée De Brouwer.   -71p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Ontmoetingen nr 22

1960 Een nieuw Maria-leven: herinneringen en bedenkingen bij het jongste werk van Luc Combé.

Tekst van Anton van Wilderode

Dit werk werd gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij “Erasmus”, Ledeberg/Gent ter gelegenheid van de expo 1960 die te Oostakker aan de Lourdesgrot doorging onder de naam “Ons aller Moeder on X°”.
1964 De dag van Eden. (poëzie – bloemlezing uit eigen werk)

Opgedragen aan de nagedachtenis van Maria-Louisa van Severen, de moeder van de dichter, die op 10 mei 1963 was overleden.

Hasselt: Uitgeverij Heideland.  -79p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden. vol. 20

1965 André Demedts. (monografie) Brugge: Orion – Desclée De Brouwer.   -65p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Ontmoetingen nr 58

Periode  1967 – 1987

1967 Maria Moeder. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: I. Moeder van de Heer; II. Moeder van de mensen; III. Moeder van Halle.
[Evokatie van het Marialeven. programmabrochure met volledige tekst]
Geschreven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de aankomst te Halle van het beroemde genadebeeld.
1972: Opgevoerd in de Mariahal te Scherpenheuvel, tgv het Mariajaar 1972. [programmabrochure met volledige tekst]. Ongepagineerd, Ill.

Halle: Pers en volksontwikkeling vzw.   -15p.

Afmetingen: 25.30 x 15.40 (geniet – zachte kaft)
Nota: Dit spel werd opgevoerd in de Mariahof van Halle op 12, 14, 15, 19 en 21 mei 1967. Regie: Jaak Demol – Decor: Etienne van Cappellen – Muzikale verwoording: Fr. Van Rossum.

1967 Sint-Niklaas en het Land van Waas. (gedichten bij fotoboek)

Algemene samenstelling: André Stoop.
Vijftig gedichten: Anton van Wilderode.
Foto’s: Willy Kessels.
Colophon:

Antwerpen: NV De Nederlandsche Boekhandel.  -96p.

Afmetingen: 27.80 x 21.80 (gebonden – harde kaft in etui)
Het boek zit in een plastic etui, met in reliëf de titel en een afbeelding (stijl jaren 1960)

Nota: In 1974 werkte de dichter de reeks voor de uitgave ‘Verzamelde Gedichten 1943-1974’ om tot “Ik adem mijn eigen adem” waarbij 7 gedichten uit het fotoboek verdwenen en er acht nieuwe voor in de plaats kwamen. Ook de volgorde veranderde totaal.

1968 De dubbelfuit 1 en 2 (bloemlezing –  Nederlands taalboek voor secundair onderwijs)

Bij deze twee delen van De Dubbelfluit behoort een bijlage: Schema van de Nederlandse literatuur / A. Roels.
Kende tot in 1986/1987 vele oplagen.

Antwerpen/Utrecht : Standaard Uitgeverij. 464p. + 492p.

Reeks: Taalmozaïek; 5; Handboeken Nederlands voor het secundair onderwijs o l v dr. J. Sterck.

1971 Het groot Jaargetijdenboek. Gedichten voor elke dag. (anthologie)

Samengesteld door Anton van Wilderode.
1975: 2de druk – Brugge: Uitgeverij Orion / Den Haag: Scheltens & Giltay

Brugge: Orion / Utrecht: Desclée De Brouwer NV. -498p.

Afmetingen: 19 x 11.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij ORION, Desclée De Brouwer.

1971 Dier-bare poëzie. Gedichten over Dieren. (anthologie)

Bloemlezers: Anton van Wilderode en Fil de Ridder.

Ten geleide: “Deze bloemlezing wil niet méér zijn dan zij is: een bescheiden keuze van diergedichten uit de Nederlandse letterkunde, waarbij het accent ligt op het werk van eigentijdse dichters.”

Van Wilderode 50 Uitgeverij: Uitgeverij Orion / Utrecht: Desclée De Brouwer.  -122p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Orion’s Kleine Cultuurbibliotheek.
Gedrukt op de persen van Verbeke-Loys, Sint-Andries-Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion – n.v. Desclée De Brouwer.

1974 Verzamelde gedichten (1943-1973)

Bundeling van de bundels: De moerbijtoppen ruisten (1943); Herinnering en gezang (1946); Najaar van Hellas (1947); Het land der mensen (1954); Het herdertje van Pest (1957); Maria Moeder (1967); Ik adem mijn eigen adem (1967); Aan de weg timmeren; Onverwachts onderweg.
Nota: ‘Onverwachts onderweg’ bestaat uit verzen die voor het eerst werden opgenomen in ‘Bloemlezing uit de gedichten’ (1958) en ‘De dag van Eden’ (1964) en niet eerder gepubliceerde of nieuwe gedichten.
1976: 2de druk uitgegeven onder de titel ‘Gedichten’
1980: 3de uitgebreide druk. Beveren: NV Orbis en Orion. Aan deze druk werd ‘Dorp zonder ouders’ (1978) toegevoegd
1987: 4de vermeerderde druk met als titel ‘Verzamelde Gedichten’ uitgegeven door Lannoo, Tielt.
1990: een 5de druk, uitgegeven door Lannoo, Tielt.

Brugge: Uitgeverij Orion.  -397p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (twee versies: ingenaaid – zachte kaft met flappen & Luxe versie: heringebonden in harde bruinlinnen kaft)
Reeks: De Gulden Veder  vol. 1974-1
Colofon: De VERZAMELDE GEDICHTEN van Anton van Wilderode, gezet uit de Garamond 10 punts, werden in het voorjaar 1974 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.
[Heringebonden met harde kaft]: Naast de gewone uitgave werden 100 exemplaren gedrukt op simili japon van Van Gelder 100 grs. genummerd van één tot honderd en door de auteur gesigneerd.

1975 Houtsneden uit de ‘Spiegel Menschlicher Behaltnis’. Basel, Bernhart Richel, 1476.

Verzorgd en ingeleid door Edmond Voordeckers.
Met 10 onuitgegeven gedichten van Anton van Wilderode.
Nota: aparte katernen, met verzen van Anton van Wilderode en houtsneden, werden ook gebruikt als kerst- en nieuwjaarswens.

Gent: NV Mareen – niet gepagineerd. Ill.

Colofon: Deze jubileumuitgave, met tien onuitgegeven gedichten van Anton van Wilderode, gedrukt op de persen van N.V. Mareen te Mariakerke (Gent) in het najaar van 1975, bestaat uit 25 gebonden en genummerde exemplaren, voorzien van de handtekeningen van de auteurs.

1976 Gedichten. (= Verzamelde Gedichten, 1974)

2de druk van ‘Verzamelde gedichten’
Omslag naar ontwerp van Johan Mahieu.
Bevat gedichten uit de bundels: De moerbijtoppen ruisten (pp 9-66); Herinnering en gezang (pp 67-78); Najaar van Hellas (pp 79-93); Het land der mensen (pp 95-138); Het herdertje van Pest (pp 139-164); Maria Moeder (pp 165-190); Ik adem mijn eigen adem (pp 191-242); Aan de weg timmeren (pp 243-328); Onverwachts onderweg (pp 329-386).
Nota: ‘Aan de weg timmeren’ bevat balladen en gedichten die hij schreef als geëngageerde Vlaming voor o a de IJzerbedevaartvieringen (1950-1953 en 1965-1972)

Van Wilderode 48 Brugge: Uitgeverij Orion.  -379p.

Afmetingen: 19 x 11.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: ‘GEDICHTEN’  van Anton van Wilderode, gezet uit de Garamond 10 pts, werd in het voorjaar van 1976 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.

1976 Het Zonnelied. Middeleeuws gedicht van de schepselen. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226)
Oorspronkelijke titel: Cantico delle creatur o Cantico di Frate Sole (ca. 1224)
Vertaald/bewerkt door Anton van Wilderode.
Met illustraties van Geroen de Bruycker
1996:
Herdruk onder de titel:’Het zonnelied, of: Het loflied der schepselen’, illustraties van Ronald Ergo, Oostakker, De Prentenier.
1999: Herdruk onder de titel ‘Het Zonnelied’ , illustraties Jonas Hemelsoet, Sint Amandsberg, Hemelpers.

Vaalbeek: Kunstcentrum Pro Arte Christiana vzw. -niet gepagineerd.

Afmetingen: 31 x 23 (map met 2 katernen & los blad (tekening)
Colofon: Deze map werd gedrukt op de persen van Van der Poorten te Kessel-Lo de eerste december 1975 voor het Kunstcentrum Pro Arte Christiana te Vaalbeek, die ze uitgaf bij de herdenking van de 750ste verjaardag van de dood van Sint Franciscus van Assisi. De tekening is van de hand van P. Geroen De Bruycker O.F.M. De lay-out is van Paul Vanden Dorpe. Vaalbeek 1976.

 

1976 Speculum Humanae Salvationis. (gelegenheidpublicatie)

Bezorgd door Anton van Wilderode.
Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1976-1977 en van de 500ste verjaardag van het verschijnen van de oorspronkelijke Speculum.
Speculum Huamanae Salvationis is een heilsgeschiedenis geschreven door Ludolf van Saksen in de 14de eeuw. De beroemdste druk van dit werk dateert uit 1476: de incunabel van de Duitse vertaling, door de Baselse drukker Bernhart Richel. In deze wiegedruk werden 278 houtsneden opgenomen van een onbekend Basels meester.

Gent: Parochiale Werken Ste Bernadette.

Losbladige uitgave bestaande uit 10 afdrukken met gedicht en 10 enveloppes, samen in een grotere enveloppe van 20 x 13.50 cm.

In deze publicatie werden 10 van de oorspronkelijke houtsneden geselecteerd en op originele grootte afgedrukt. Van Wilderode schreef bij elk van deze houtsneden een gedicht.

1976 Maurice Gilliams, de grote alleenloper. (toespraak)

Toespraak gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Maurice Gilliams als  Vast Secretaris. (Plenaire vergadering van 16 juni 1976)
Onder eigen naam C. Coupé, Lid van de Academie.

Gent: Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.   -18p.

Afmetingen: 24.60 x 15.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Bevat ook de toespraak van E. Rombauts, Bestuurder der Academie en het antwoord van de gehuldigde.

1977 De zachte dingen blijven toch bestaan. (gedicht) Vaalbeek: Kunstencentrum Pro Arte Christiana vzw

Gedicht op 1 blad – toegevoegde foto.
Afmetingen: 31 x 23 (los in een map)
Colofon: Deze map werd gedrukt op de persen van Van der Poorten te Kessel-Lo op één november 1976 voor het Kunstcentrum Pro Arte Christiana te Vaalbeek, de gedichten zijn van Anton van Wilderode, geïnspireerd op de wandtapijten ontworpen door P. Geroen de Bruycker O.F.M. en in patchwork uitgevoerd door Mevr. Hortence Vanermen-Gijsegom, 1977.

z d
[1977]
Hubert Devolder. (kunstmap)

Inleiding en gedichten: Anton van Wilderode
Fotografisch materiaal: Raf De Smedt

Duffel: Gemeentebestuur en Cultuurraad van Duffel. niet gepagineerd. [18]p.

Afmetingen: 31 x 24
Met 5 ingeplakte kleurenfoto’s van de schilderijen van de kunstenaar.
Druk: Drukkerij Van Elst, Duffel

1978 En in ’t weemoedvuldig Waasland. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Verzen van Van Wilderode – vijftien etsen van Robert Wuytack, met de hand genummerd, van een titel voorzien en ondertekend. Op elke ets volgt een gedicht.

[Sint-Niklaas/Borgerhout]: Eigen beheer.  -[II] + 15 + [I] bladen.

Afmetingen: 48 x 32 losse bladen, in een lichtgrijze linnen doos met titel in het bruin)
Colofon: ‘De oplage van deze map, uitgegeven in eigen beheer, bedraagt 50 exemplaren, van 1 tot 50, en 5 auteursexemplaren, van I tot V op simili japon van Van Gelder. De teksten werden gezet in Helvetica 24 en gedrukt in typo op de persen van Van Duyse & Co. De etsen werden door de kunstenaar op eigen pers afgedrukt.
De titel is een versregel uit de Binnenleidinge van de ‘Song of Hiawatha’ (1855), Henry W. Longfellow, vertaling Guido Gezelle (1886). Dit is exemplaar …’

1978 Dorp zonder ouders. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Dorp zonder ouders; Een zomer verzegeld; Passie volgens Rubens.
Met foto van de auteur op de achterkant. Fotograf niet vermeld.
Nota: De ‘Passie volgen Rubens’ bevat 8 gedichten bij 8 tekeningen en schilderijen van P P Rubens.
Op 26 november 1977 werd de ‘Passie volgens Rubens’ voor alt, gemengd koor en orkest door Herman Roelstraete opus 121 opgevoerd in de O. L. Vrouwekerk te Kortrijk.
1979: 2de druk Brugge: Orion.
1981: 4de druk Beveren: NV Orbis en Orion. 88p.

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: B. Gottmer.  -86p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Uitgeverij Orion – NV Desclée De Brouwer.

1978 Pastorale (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met 2 etsen van H. De Volder en 2 etsen van Frida Duverger

Duffel: Privé uitgave.

Afmetingen: 29.50 x 22.50 (12 losse katernen in map)
Colofon: Te Duffel in het jaar 1979 boden Louis en Lieve Verhavert Anton van Wilderode deze map aan ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag. De oplage bedraagt 17 exemplaren, genummerd van 1 tot 17

1979 Circus. (proza)

Tekst van Anton van Wilderode met 5 veelkleurige houtsneden van Luk Duflou.
Bevat: ‘Pegasus het gevleugelde paard’ pp 1-8.

Sint-Niklaas: Uitgeverij Danthe. -13p.
1979 Het woord was bij God. Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde. (anthologie)

Samengesteld door Anton van Wilderode.
Illustraties: Eerste kleurenreproducties van de fresco’s uit de onlangs opengelegde graven (13e en 14de eeuw), gelegen rond de grafkelder van Maria van Bourgondië in het hoogkoor van Onze-Lieve-vrouwkerk in Brugge.
Opname van Van de Calseyde, Harelbeke.
1981: 2de druk – Tielt; Bussum: Lannoo.

Tielt / Amsterdam: Lannoo pvba.  -608p.

Afmetingen: 24 x 15 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.

1979 Albert Van Dyck. (gelegenheidstoespraak)

Gelegenheidstoespraak van 26 mei 1979, bestemd voor de leden van de Vriendenkring A. Van Dyck.

Gent: Erasmus. pagina’s niet genummerd.

Afmetingen: 17.50 x 12 (witte kartonomslag met flappen)

1980 Portret van de schilder Gustaaf van Loon. (essay – kunstcatalogus)

Bevat 18 gedichten van Van Wilderode.
Met een bijdrage van Paul van Loon

Lokeren: Galerij De Vuyst.  -115p.

Colofon: Deze kunstmonografie Gustaaf van Loon door Anton van Wilderode en Paul van Loon verscheen in oktober 1980, op initiatief van de kunstgalerij De Vuyst Lokeren. De lay-out, het zetwerk in de garamond letter, de druk op mat kunstdruk papier en het bindwerk werden gerealiseerd door de drukkerij-uitgevrij Lannoo te Tielt

1981 Gies Cosyns. (kunstmonografie)

Met teksten van Anton van Wilderode en Maurits Coppieters.
Bevat ook afbeeldingen van 6o werken van de kunstenaar.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -105p.

Colofon: Deze kunstmonografie Gies Cosyns, gerealiseerd door Drukkerij-Uitgeverij Lannoo Tielt, met teksten van Anton van Wilderode en Maurits Coppieters, verscheen in mei 1981 ter gelegenheid van dertig jaar Uil-en-Nest.

1981 Jan De Smedt.  (tekst van een lezing)

Tegenover de titelpagina is ‘Laatste zelfportret’ (1954) afgebeeld.
Tekst van de gelegenheidstoespraak gehouden op 27 oktober 1979 tijdens de academische zitting n a v de 25ste verjaardag van het overlijden van de kunstschilder. Vooraf aan de tekst is opgenomen het gedicht ‘Het huis van de schilder’.

Mechelen: Vrienden van Jan De Smedt.  -14p.

Afmetingen: 17.50 x 12.80 (geniet – kaft met flappen)
Druk: Drukkerij Unitex p.v.b.a.,  Mechelen

1981 Inleiding tot het werk van Jan Hoogsteyns door Anton van Wilderode naar aanleiding vn de tentoonstelling in Galerij ’t Poortje te Haasdonk op 23/10.1981. (catalogus) Haasdonck: Galerij ’t Poortje.  -16p.

Afmetingen: 27.50 x 21.50 (omslag met flappen)
Ingeplakte illustraties.

1981 De overoever (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Onderweg; Het oponthoud; Norchia; Rome; Camposanto monumentale Pisa.
Op de kaft: Grafkamers in Cerveteri.
1983: 2de druk – Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn vzw.
1991: Vertaald in het Frans als ‘L’Autre rive’ door Emile Lauf. Uitgegeven bij Leuvense Schrijversactie. Reeks: Europese Reeks – Leuvense Cahiers nr 114. Inleiding: Eugène van Itterbeek

Beveren: Uitgeverij Orion-Colibrant.  -71p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘De overoever’ van Anton van Wilderode werd in de maand oktober 1981 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Orbis en Orion, uitgevers, Beveren.

1981 Luisteren naar Fluisteren. Een ongewoon boek dat over goedheid spreekt. Poëzie rond het mentaal-gehandicapte kind. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling Anton van Wilderode en Jef Van Valckenborgh.
Omslagontwerp, grafische vormgeving en fotografie (zwart-wit foto’s): Rik Daze.
Bevat van Anton van Wilderode het gedicht ‘Een kind’ p. 57.

Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo nv.  -96p.

Afmetingen: 22 x  19.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.

1981 Een kruisweg van geloof, hoop en liefde.

Vijftien rustpunten op de sobere baksteenwand van de Sint-Jan-Evangelistkerk te Beveren-Waas.
Keramiek van Paul De Bruyne.
Meditatieve teksten bij de 15 rustpunten: Anton van Wilderode.
Foto’s en vormgeving: Rik Daze, Wondegem.
Zie ook: 1983, ‘De weg die Hij ging’.

Gent: Paul De Bruyne (verantwoordelijke uitgever)

Afmetingen:
Druk: Drukkerij en Uitgeverij Guido Maes, Gent.

 

1982 Moerbeke-Waas toen en thans. (gedichten en teksten in fotoboek)

Teksten: Anton van Wilderode.
Foto’s: Aloïs Meskens en Willy Aper.

 

Beveren: Orbis en Orion Uitgevers.  -174p.

Afmetingen: 25 x 17.30 (gebonden – harde donkerbruine linnen kaft met stofomslag)
Druk: Sanderus, Oudenaarde
Colofon: ‘Moerbele-Waas toen en thans’ werd in het voorjaar 1982 gezet in de Garamond-letter en gedrukt op 150 gr machinegestreken papier door de drukkerij Sanderus, Oudenaarde, gebonden door Interbooks, Kontich en uitgegeven door Orbis en Orion, uitgevers te Beveren. Alle recente foto’s (1981) werden genomen door Aloïs Meskens en Willy Aper die ook tekent voor idee en algemene leiding. De gedichten en teksten werden geschreven door Anton van Wilderode.

1982 Het land van Amen = Terra dell’Amen. (poëzie – bloemlezing vertaald naar het Italiaans)

Vertaling van een keuze uit: Dorp zonder ouders (1978); De overoever (1981); Het land der mensen (1952).
Vertaald in het Italiaans door Luisa Van Wassenaer-Crocini.
Tweetalige editie.
Inleiding door Eugène van Itterbeek (pp 6-20)
Foto’s : Valeer Van Bekbergen.
Opmaak omslag: Paul Vanden Dorpe.
1983: 2de herziene druk.

Leuven: Leuvense Schrijversactie.  -124p.

Afmetingen: 21 x 14.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Leuvense Chahiers – Serie Europea vol 32
Nota: 15 gedichten uit deze bloemlezing werden in 1984 op vinyl LP ingesproken door Tine Ruysschaert (zie afdeling discografie voor details)

1983 Daar is maar één land dat mijn land kan zijn. (gedichten in fotoboek)

Foto’s: Jan Decreton.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Boudewijn Delaere.
Vormt een drieluik met ‘En het dorp zal duren’ (1986) en ‘Het sierlijke bestaan van steden’ (1990)
1984: 2de en 3de druk
1986
: 4de druk (22ste tot 27ste duizendtal)

Tielt/Bussum: Lannoo / Leuven: Davidsfonds. -251p.

Afmetingen: 29.50 x 24.70 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo te Tielt.

1983 Zingend brons. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Negen linosneden van Frank-Ivo Van Damme.
Gedichten van Anton van Wilderode, Lambert Jageneau.
Met een inleiding van Henry-Floris Jespers.

Antwerpen: L. Raimund.  -9p.

Afmetingen: 51 x 35.50 (los in grijze map)
Colofon: ‘Zingend brons’ een suite van negen linosneden van Frank-Ivo van Damme, ingeleid door Henry-Floris Jespers, met Twee Hymnen van Anton van Wilderode en ‘De ballade der Noorderklokken’ van Lambert Jageneau, gekalligrafeerd door Joke Van den Brandt, werd A.D. MCMLXXXIII uitgegeven in een eenmalige oplage van 25 genummerde exemplaren I tot X op oud-Hollands gevergeerd velijn Van Gelder, 11 tot 250 op houtvrij editiepapier. Enkele artiestenproeven genummerd van A tot K, bestemd voor uitgever en auteurs zijn niet in de handel. De cassette werd uitgevoerd door A.C.G. Fabioladorp te Deurne (Antw.) Dit is nummer …

1983 De weg die Hij ging. Vijftien kruiswegmeditaties op de sobere wanden van de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Latem.

Tekst: Anton van Wilderode – Keramiek: Paul De Bruyne.
Kleurfoto’s: Cyriel Van de Bouchaute, Eeklo.
Foto’s en vormgeving: Rik Daze, Gent.

Van Wilderode 52 Gent: Paul De Bruyne, verantwoordelijk uitgever.  -[40]p.

Afmetingen: 19 x 14 (garenloos gebocheerd – zachte kaft)

[1983] Een parade van paarden. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zes etsen van Robert Wuytack waarbij Anton van Wilderode zes gedichten schreef.
Voorwoord van André Van de Walle.

Borgerhout: Robert Wuytack.   -[15]p.

Afmetingen: 30 x 41 oblong
De losse vellen zitten in een bruin linnen map.
In een oplage van 70 ex.
Colofon:

1984 Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland. (gedichtenbundel)

Omslag en tekeningen: Hugo Heyens.
Vier gedichten (De krekels van Knossos; Op het marmer van Delos; de zeven ezeltjes van Faistos en De verloren zoon) werden uit ‘Verzamelde Gedichten’ overgenomen.
1975: Heruitgave bij Roeselare: Edicon / Antwerpen: WKW -77p.

Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn.  -69p.

Afmetingen: 23.70 x 17  (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland’ van Anton van Wilderode, werd in de maand oktober 1984 gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Stichting Merctor-Plantijn v.z.w. te Antwerpen.

1985 De vlinderboom. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De weg naar Yuste; De weg veeleer; De weg weldra.
Omslagontwerp: Wivina Lannoo.
1999: Postume heruitgave door Uitgeverij Lannoo met tekeningen verlucht door Anne van Herreweghen.

Tielt/Weesp: Uitgeverij Lannoo.  -117p.

Afmetingen: 22 x 13.90 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: De golfbreker.
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt-1985

1985 Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld en ingeleid door Rudolf van de Perre. (proza – bloemlezing)

Met ingeplakt een afbeelding van een ets van Raf Coorevits met portret van Anton van Wilderode.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo.
Bevat: I. Toepraken (pp 48-204); II. Homilieën (pp 205-304); Dramatische teksten (Filoktetes, Alfa-Omega en Passio Domini) (pp 305-382)

Van Wilderode 47 Tielt / Weesp: Uitgeverij Lannoo.  -382p.

Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.

1985 De dag begint bij een puin. IJzerbedevaarten in verzen van Anton van Wilderode. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Gezegd; Gezongen.
Inleiding: Paul Daels – Samenstelling: Machteld Geerinck.
Lay-out: Serge Bondue.

Diksmuide: VZW Bedevaart naar de Graven van de IJzer.   -224p.

Afmetingen: 21 x 13.20 (ingenaaid – zachte kaft)
Met talrijke foto’s geïllustreerd.
Druk Desmyter p.v.b.a., Diksmuide.

1985 Jules Vits. Kruisweg met gedichten van Anton van Wilderode. (kunstmap – poëzie)

Dit boek werd in het voorjaar 1985 uitgegeven door de Gemeentelijke Culturele Raad van Melle, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het afsterven van Jules Vits.

Melle: Gemeentelijke Culturele Raad.   -76p.

Afmetingen: 31.20 x 22.30 (gebonden – harde donkerblauw linnen kaft met goudopdruk – met stofomslag)
Colofon: Jan Vandepitte gaf grafisch advies en verzorgde, in samenwerking met leraars en leerlingen van de afdeling grafische technieken van het Don Bosco Technisch Instituut te Gent, Sint-Denijs-Westrem, de realisatie.
Julien Meersschaut, in samenwerking met de fotoclub Iris, maakte de foto-opnamen in de kerk te Melle.
Fotogravure De Buck te Wetteren zorgde voor de druk-vaardigheid van de foto’s.
De binderij Scheerders van Kerchove te Sint-Niklaas bond het boek in donkerblauw linnen in. Van deze uitgave werden 500 exemplaren gedrukt. 225 werden genummerd, ten gunste  van hen die geldelijke steun hebben verleend, om het project te kunnen verwezenlijken.

1985 Er groeit een nieuw begin. Massaspel

Pausdag Waregem 1 mei 1985.
Dit poëtisch commentaar op het Onze Vader werd voor ons Pausfeest gedicht door priester-dichter Anton van Wilderode.

Waregem: [s.n.]   -38p. Ill.
1985 Voor de maaibeurt. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zeven gedichten van Anton van Wilderode en zeven aquatinten van Robert Wuytack.
Woord vooraf door Paul de Roover

Borgerhout: R. Wuytack.  -17 bladen [losse vellen in een doos]

Oplage: 25 exemplaren van 1 tot 25 en 7 auteursexemplaren vab I tot VII op ‘Hollads Koperdruk’ Van Gelder. De teksten werden gezet in Helvetica 24-16-1 punt en gedrukt in typo op de persen van Van Duyse & Co.
De prenten werden door de kunstenaar zelf afgedrukt.

1986 Herman Jacobs, kunstschilder. (monografie – catalogus)

 Auteurs: Anton van Wilderode en Marcel Pira
Uitgegeven ter gelegenheid van de retrospectieve tentoonstelling in de Abdij van Averbode (Brabant).
Bevat de teksten: ‘Herman Jacobs: Tussen hemel en aarde (pp 7-8); ‘Emmaüs: voor Herman Jacobs’ (p. 9)

Wommelgem: Uitgeverij Den Engel. -142p.

Afmetingen: 25 x 23 (gebonden – linnen band)
Geïllustreerd met reproducties in kleur, steeds met beschrijving van het werk.

1986 En het dorp zal duren. (gedichten in fotoboek)

Foto’s: Jan Decreton.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Boudewijn Delaere.
Bevat de cycli: Onderweg naar het dorp 1; Onderweg naar het dorp 2; Dorp in zicht; Gezichten van het dorp; Van het dorp weg.
Vormt een drieluik met ‘Daar is maar één land dat mijn land kan zijn’ (1983) en ‘Het sierlijke bestaan van steden’ (1990)

Tielt: Lannoo / Leuven: Davidsfonds. -251p.

Afmetingen: 29.40 x 24.80 (gebonden – harde geïllustreerde kaft beschermd met plastic omslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Uitgeverij Lannoo, Tielt.

1986 Voor de maaibeurt.  (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zeven aquatinten van Robert Wuytack waarbij Anton van Wilderode zeven gedichten schreef.
Woord vooraf door Paul De Roover.

Borgerhout: Robert Wuytack.  -10p.

De losse vellen zitten in een linnen map. De etsen werden door de kunstenaar zelf afgedrukt. De teksten werden gedrukt op de persen van Van Duyse & Co.
Oplage: 32 genummerde exemplaren, zijnde nrs. 1-25 en nrs. I tot VII (auteursexemplaren).

1987 Het tweede jaargetijdenboek. Gedichten voor elke dag. (bloemlezing)

Gebloemleesd door Anton van Wilderode

Wommelgem: Uitgeverij Den Gulden Engel.   -431p.

PERIODE 1988 -1998

1988 Op hoop van vrede.  (gedichtenbundel)

 

Averbode: Uitgeverij Altiora. -64p.

Afmetingen:16.50 x 10.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Niet in de handel.
Colofon: Anton van Wilderode – ‘Op hoop van vrede’ werd gerealiseerd en gedrukt door Altiora – Averbode op aanwijzingen van vormgever Gregie de Maeyer.
Dot boek werd gedrukt op 700 genummerde exemplaren.

1988 Zachtjes, mijn zoon ligt hier. (gedichtenbundel)

Poëzie voor de gevallenen van WO I
Omslag: Anita Muys

Antwerpen: Uitgeverij Facet International NV.  -31p.

Afmetingen: 19.90 x 15 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

1990 Het hart op de tong. Romantische verhalen uit de 19de eeuw.

Bijeengelezen en ingeleid door Anton van Wilderode.
Omslag en vormgeving: Gregie de Maeyer.
Advies bij illustraties: Prof. Dr. Carlo Heyman.

van-wilderode-49 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.  -128p.

Afmetingen: 24.50 x 15 (gebonden – groen linnen kaft met goudopdruk – geïllstreerde papieromslag in kleur)
Gezet in de Trump Mediaeval.
Gedrukt en gebonden bij Die Keure, Brugge.

1990 Het sierlijke bestaan van steden. (gedichten bij fotoboek)

Foto’s: Jan Decreton
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Boudewijn Delaere.
Foto omslag voorplat: Antwerpen, gevels Grote Markt.
Bevat de cycli: Een stad kan steen zijn; Hemel; Een vlucht duiven; Elk plein is ook een verhaal; Die rijzen met torens vol zwier; Steden; Steen voor het Steen; Vlietend water verblijdt de stad; Verlangzamend afscheid nemen; Uit alle vensters kijkt de stad mij aan.
Vormt een drieluik met ‘Daar is maar één land dat mijn land kan zijn’ (1983) en ‘Het dorp zal duren’ (1986).

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv / Leuven: Davidsfonds. -251p.

Afmetingen: 29.40 x 24.80 (gebonden – harde geïllustreerde kaft beschermd met plastic omslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo nv, Tielt.

Nota: Deze uitgave verscheen ook in het Engels: ‘A Townscape of Flanders: versions of Grace – introduction and historical notes: Patricia Carson – Tielt: Lannoo.

1991 Poedersneeuw. Kwatrijnen (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Stuifmeel; Leeftocht; Een jaar voorbij; Veertjes.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Studio Lannoo.
1992: 2de druk. Tielt: Lannoo
1993: Vertaling naar het Italiaans door  Luisa van Wassenaer-Crocini van een keuze uit de bundel onder de titel ‘La Madre’. Uitgever: Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat. De met grafiet gesigneerde, handgedrukte houtgravure op het vooromslag is van Renaat Bosschaert.

Van Wilderode 41 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -64p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo nv, Tielt.

1991 Een podium van gras. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zeven etsen van Robert Wuytack waarbij Anton van Wilderode negen kwatrijnen schreef.
Woord vooraf: Claude Van de Berge, auteur.

Borgerhout: Robert Wuytack.  -13p.

Losse vellen in een map
Oplage: 20 exemplaren.
Pers van J. Van Duyse

1991 De zeven slapers – Les sept dormants. (gedichtenbundel)

Omslag: het schip van de VII slapers. Turkse kalligrafie.
Opmaak: Tony Solomone.
Franse vertaling van Emile Lauf.

Van Wilderode 53_1991 Leuven: Leuvense Schrijversactie.  -21p.

Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: De zeven slapers van Anton van Wilderode met de Franse vertaling van Emile Lauf werd ter gelegenheid van de inhuldiging van het Europees Huis van de Poëzie De Zevenslapers op 22 november 1991 te Leuven uitgegeven door de Leuvense Schrijversaktie en gedrukt op de persen van drukkerij Symons te Leuven in een eerste oplage van 1250 exemplaren, waarvan 250 hors commerce, aangeboden door ABB. Deze exemplaren zijn genummerd van 1 tot 250 en werden door de auteur gesigneerd.

1992 Vergilius. Dichter voor Europa. (essay) Leuven: Leuvense Schrijversaktie.  -16p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (lichtblauwe stevige papieromslag)
Reeks: Leuvense cahiers. De Zeven slapers vol 2

1992 Die Beelden Sijn Der Leken Boeken. (gedichten bij Zuid-Nederlandse religieuze beelden uit de 16de eeuw)

Bert Cardon: duiding bij de beelden. Anton van Wilderode: een poëtische benadering.
De gedichten zijn in handschrift weergegeven
Inhoud: Inleiding door Anton van Wilderode (p7); Gedichten bij beelden deel II pp 40-82.

Groot-Bijgaarden: Infotex.   -91p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Omslagontwerp en lay-out binnenpagina’s: Myriam Schellen.
Fotografie: Keoon, Turnhout.
Zetwerk: VUMpress, Groot-Bijgaarden.

1992 Apostel na de Twaalf. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Gregie De Maeyer.
Illustraties: Vroeg-christelijke symbolen en inscripties.
Bevat de cycli: Voorin; De tijd van Tarsos; Een bliksem in de middag; De einder in de iris van zijn ogen; De zeven slapers; Geen ander wapen voerend dan het woord; Ik word gelijk een plenging uitgegoten; De voormast neergelaten; Paulus, Saul, Paulos.

Leuven: Davidsfonds.  -269p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Gezet in Malibu 10/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV, Sint-Niklaas.

1992 Brugge, Brugge. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Houtsneden van Renaat Bosschaert.
Gedichten van Anton van Wilderode.

Brugge: Privé beheer. -[8] dubbelbladen

Losbladig in een grijze map.
Bibliofiele uitgave gezet in Hollandse Mediaeval 16 op velijn van Arches.
Gedichten van Anton van Wilderode. Geïllustreerd met 8 houtsneden van Renaat Bosschaert, door hem rechtstreeks van de houtblokken afgedrukt en gesigneerd. In 1992 gedrukt op de handpers van Renaat Bosschaert te Brugge en uitgegeven in eigen beheer.
Beperkte oplage van 125 exemplaren. Ex. …/125.

1992 Het oog in de schors … (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zes etsen van Robert Wuytack ; waarbij Claude van de Berge en Anton van Wilderode elk evenveel gedichten schreven ; woord vooraf : Jooris van Hulle

Borgerhout: Robert Wuytack uitgever. -21p.

Oplage: 25 genummerde exemplaren, gezet in Helvetica, gedrukt op simili japon Van Gelder en acht auteursexemplaren.

1993 Een plek voor louter klaarte. (bloemlezing – bibliofiele uitgave)

Teksten: Anton van Wilderode.
Inleiding: Hugo Bousset en Herman Van Rompuy.
Samenstelling: Emile Lauf
Eindredactie: Hugo Partous.
Tekening en omslag: Maurits Dejonckheere.
Uitgevoerd ter gelegenheid van het 50 jaar bekroond dichterschap en de 75ste verjaardag van de dichter Anton van Wilderode, en hem aangeboden in de Herisemmolen te Alsemberg.

Alsemberg: IDEA Communication, i o v het Anton Van Wilderodegenootschap.  -z.p.

Afmetingen: 31.50 x 23.50 (losbladig in map)
Het blad voor blad geschept papier werd gebundeld in een map van lederkarton, een halve eeuw voordien in de kartonfabriek Winderickx vervaardigd.

1993 In al begonnen vrede. (gedichtenbundel)

Omslag en typografische vormgeving: Antoon Devijlder.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -60p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Gezet uit de Trinité van Bram de Does door De Diamant Pers, Zandhoven.
Belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv, Tielt.

1993 De aarde van mijn geheugen. (huldeboek – anthologie)

Europees huldeboek ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Anton van Wilderode.
Samengesteld en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Vertalingen van de gedichten in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Roemeens, Spaans en Zweeds.

.

 

Leuven: Leuvense Schrijversaktie.  -92p.

Reeks: Leuvense Cahiers. Europese Reeks vol 121.

1994 De rozenkransikoon.  (gedichtenbundel)

Beschrijving in woord en beeld van een hedendaagse ikoon, waarop de 15 geheimen van de rozenkrans zijn afgebeeld.
Auteurs: Jacques Bihin, Anton van Wilderode en Marcel Watte.

Brugge: Tabor.  /  ’s Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting.  -93p.

Geïllustreerd in kleur.

1994 Ex Libris.  (bloemlezing uit eigen poëzie)

Bevat gedichten uit de bundels: De moerbijtoppen ruisten; Najaar van Hellas; Het land der mensen; Dorp zonder ouders; De overoever; Een tent van tamarinde; Daar is maar één land; De vlinderboom; En het dorp zal duren; Poedersneeuw; Apostel na de Twaalf; ongebundelde gedichten; Toegift.

Uitgeverij Lannoo

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv / Baarn: De Prom.  -128p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
De stofomlag verschilt naargelang de uitgeverij.
  Uitgeverij DE PROM.

1994 Gedichten van verlies en hoop. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met tien gedichten van Anton Van Wilderode en drie etsen van Ronald Ergo.
De 10 gedichten zijn gekozen uit de bundel ‘Dorp zonder ouders’ (1978): 1.2.3. Het land van Amen – 4. Moeder van ver al – 5. Ik ben niet wie ik blijf – 6. Een uur van slaap in de nacht – 7. Het land van later – 8. 9. Dag na dag – 10. Van huis uit.

Oostakker: De Prentenier.

Afmetingen: 48 x 34
In een oplage van 21 exemplaren, gesigneerd door dichter en kunstenaar.

1995 Het Zonnelied of het loflied der schepselen.

Oorspronkelijke auteur: FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226)
Oorspronkelijke titel: Cantico delle creatur o Cantico di Frate Sole (ca. 1224)
Vertaald/bewerkt door Anton van Wilderode.
Zie ook 1976 en 1996

Oostakker: De Prentenier.  -12p.

Losse bladen in een map.
Met twee etsen van Ronald Ergo en een collage van Renaat Saey, verscheen in een oplage van 30 exemplaren, waarvan 15 exemplaren uitgevoerd werden door Ronald Ergo, en 15 door Henri Hemelsoet.

1995 Het oudste geluk.  (gedichtenbundel)

Vormgeving: Antoon Devijlder.
Bevat de cycli: Rome retour; Een week, Een maand; Mijn parken; Gevederd; Huiswerk; Het land van Olim; De dag is om.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -141p.

Afmetingen: 25 x 7 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gedrykt en gebonden bij Drukkerij – Uitgeverij Lannoo nv, Tielt.

1996 Het Zonnelied of het lied der schepselen.

Oorspronkelijke auteur: FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226)
Oorspronkelijke titel: Cantico delle creatur o Cantico di Frate Sole (ca. 1224)
3de uitgave bij De Prentenier.
Vertaald/bewerkt door Anton van Wilderode.
Zie ook 1995 & 1976

van-wilderode-50 Sint-Amandsberg: De Prentenier. 13 dubbelbladen, ill.

Afmetingen: 37.60 x 29.40 (japans ingebonden)
Coloofn: “Het zonnelied” van Franciscus van Assisi, in een vertaling van Anton van Wilderode verscheen in een derde uitgave bij “De Prentenier”. Door Henri Hemelsoet in een kunstzinnige vormgeving gedrukt op de handpers van kunstdrukatelier “De Zachte Klaarte” te Sint-Amandsberg. Gezet uit de Garamond en gedrukt op Hahnemühle koperdruk van 230 gram.
De oplage bedraagt 18 genumemrde exemplaren. Dit is nummer …

1996 Cortewalle.  (poëzie – bibliofiele uitgave)

Uitgegeven ter gelegenheid van de viering 10 jaar Gemeentelijke Culturele Centra Beveren.
Het gedicht Cortewalle is vertaald in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds en Pools.

Beveren: Gemeentelijke Culturele Centra.  -32p.

 

1996 Buitengaats. (gedichtenbundel)

Met 27 tekeningen van Dries Vanwijnsberghe.

Kapellen: Uitgeverij Pelckmans / Boechout: Wereld-Missiehulp.   -78p.

Afmetingen: 30 x 22 (ingenaaid – geïllustreerde stofomslag)

1996 Barmhartig hout. Dertig Middeleeuwse Misericordes. (gedichtenbundel)

De bundel bevat op de linker bladzijde een foto van de in hout gesculpteerde misericorde, met op de rechterbladzijde het gedicht.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -61p.

Afmetingen: 21.40 x 13.80 (ingenaaid – lichtkartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Barmhartig hout’ werd gezet uit de Trinité in een vormgeving van Antoon De Vijlder en gedrukt op gevergeerd en getint offsetpapier 135 grs door drukkerij Lannoo.
De oplage bedraagt 750 exemplaren waarvan 350 genummerde en gehandtekende exemplaren niet in de handel werden gebracht en als nieuwjaarswens bij de jaarwisseling 1995-1996 werden aangeboden aan de vrienden en relaties van de uitgeverij Lannoo.
Dit boek verschijnt in februari 1996.

1997 Hout op snee. (gedichtenbundel)

Met foto’s van Alex Deyaert
Vormgeving: Gregie en Peer De Maeyer.
1999: 2de druk

Leuven: Uitgeverij P.  -64p.

Afmetingen: 19 x 15.70 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Gezet in Joanna
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
Gebonden door Scheerders van Kerchove nv, Sint-Niklaas

1997 Tweegelui.  (gedichtenbundel)

Uitgave waarbij thematisch verwante gedichten van Van Wilderode en de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers tegenover elkaar zijn gezet. Op de linker bladzijde Van Wilderode, op de rechter Eybers.
Omslagillustratie: ‘De regen’ van Felix De Boeck.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -47p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Tweegelui, werd, in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon De Vylder, gezet uit de Trinité van Bram de Does door De Diamant Pers nv te Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv te Tielt in mei 1997.

1998 Het beeld van de dichter. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Portfolio met acht onuitgegeven kwatrijnen van Anton van Wilderode en vier zeefdrukken, afzonderlijk genummerd en gesigneerd, van Wilfried Pas naar de ontwerpen van zijn bronzen beeld van de dichter.
Oplage: 50 genummerde exemplaren
Nota: Het beeld bevindt zich voor de hoofdingang van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie (college) te Sint-Niklaas

Antwerpen: Uitgeverij Jef Meert.  -64p. (boekje) + 5 dubbelbladen in map.

Boek met linnen band + Map, losbladig in linnen overslagdoos
Het boekje bevat een summier overzicht van het het leven van de dichter, samengesteld uit getuigenissen van zijn vriend Marcel Janssens, oud-leerling Miel Claus en een aantal uittreksels uit gesprekken met Van Wilderode zelf,  aangevuld met documentair materiaal en foto’s uit de familiearchieven van de dichter.

1998 Jan Hoogsteyns.  (kunstmonografie)

Tekst van Anton van Wilderode in het Nederlands (pp 9-15) en in het Frans vertaald door Emile Lauf (pp 16-23).
Bevat het gedicht ‘Het huis’ (p 25) eveneens in het Frans vertaald door Emile Lauf (p. 27)
Met 26 illustraties in kleur – 10 tekeningen.

Brussel: Ars Libris.  -80p.

Afmetingen: 30 x 24 (gebonden – in harde linnen kaft met stofwikkel)
Oplage: 1000 exemplaren.

1998 De dag sneeuwt dicht. Kerst- en wintergedichten. (gedichtenbundel)

Kerst en wintergedichten van Anton van Wilderode. Met grafiek van Filimon Coupé.
Naar een idee van Beatrijs van Craenenbroeck.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -63p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft & harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: ‘De dag sneeuwt dicht. Kerst en wintergedichten’ werd gezet uit de DTL Elzevier in een vormgeving van Antoon de Vijlder en gedrukt op gevergeerd en getint offsetpapier 135 grs door Drukkerij Lannoo.
De oplage bedraagt 1000 exemplaren waarvan 300 genummerde exemplaren niet in de handel werden gebracht en als nieuwjaarswens bij de jaarwisseling 1997-1998 werden aangeboden aan de relaties van Uitgeverij Lannoo.

POSTUME UITGAVEN

1999 Volledig dichtwerk.  (poëzie – verzamelbundel)

Redactie: Patrick Lateur
Band en typografische vormgeving: Antoon Devylder, Zandhoven.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  -1790p.

Afmetingen: 20 x 11.80 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gezet uit de DTL Albertina van Chris Brand bij De Diamant Pers te Zandhoven.

1999 Reizend naar het licht. De mooiste religieuze poëzie.

Verzameld en ingeleid door PIET THOMAS.
Bevat de cycli: Biddenderwijs; Heilige plaatsen; Het heilige geleefd en verbeeld; Langs Bijbelse wegen; Wie gaat, wat blijft; Reizend naar het licht; Onderweg naar Eschaton.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv / Bisdom Gent.  -174p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – zwartlinnen band met stofomslag)
Colofon: ‘Reizend naar het licht’ werd in typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon Devylder, gezet uit de DTL Vanden Keere door De Diamant Pers NV te Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo NV te Tielt in januari 1999.

1999 De vlinderboom. (gedichtenbundel)

Met tekeningen van Anne van Herreweghen.
Wetenschappelijk advies: Johan Decavele.
Band en typografische vormgeving: Antoon Devylder.
Gezet uit de DTL Vanden Keere door De Diamant Pers nv, Zandhoven.
Heruitgave van de gelijknamige publicatie uit 1985.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -132p. + [III]p.

Afmetingen: 24.50 x 14.20 (gebonden – harde kaft)
Op de CD die u achterin het boek vindt, worden teksten ingelezen door Tine Ruysschaert. De muziek wordt door Ellen Hennink gespeeld op een spinet. Ze speelt hoofdzakelijk muziek van Antonio Cabezon, componist en musicus aan het hof van Karel V en van een aantal anonieme componisten die eveneens aan het hof verbonden waren.

2005 Nagelaten gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Een keuze door Patrick Lateur.
Omslagontwerp: CitroenCitroen
Bevat de cycli: Schrijven; Herinneren; Wonen; Reizen; Lezen; Verbeelden; Geloven.

Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. 116p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flppen)

2010 De moerbijtoppen ruisten. (varianteneditie)

Documentaire  varianteneditie met een kroniek van de genese door Edward Vanhoutte. Met essays van Hugo Brems, Maarten De Pourcq en Carl De Strycker en een voorwoord van Herman van Rompuy.
Omslagontwerp: Liliane Tytens.

Gent: KANTL.  -784p.

Afmetingen: 24 x 16 (gebonden – harde kaft)
Reeks: Literaire tekstedities en bibliografieën nr 18.

2018 Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten. (thematische bloemlezing)

Een keuze van Patrick Lateur.
Bevat de cycli: I. Schrijven; II. Herinneren; III. Wonen; IV. Reizen; V. Lezen; VI. Verbeelden; VII. Geloven; VIII Geluk.

Leuven: Uitgeverij P.  -146p.

 

2019 De antiquaire. Libretto.  (bibliofiele uitgave)

Tekst: Anton van Wilderode.
Illustraties: Bram Malisse.
Nawoord: Boris Rouseeuw.

1959: Uitgezonden door de BRT als kameropera. Muziek: Jef Maes; Productie: Dries Waterschoot; Realisatie: Mark Liebrecht.
1963: Op de planken gebracht door de Koninklijke Vlaamse Opera als opera-eenakter in maart in Antwerpen en in mei in Franse vertaling in Parijs.

Kalmthout: De Carbolineum Pers.  -58p.

De Antiquair is in november 2019 met de hand gezet uit de Cochin letter en met de handpers gedrukt op geschept Hahnemühle Kanzler papier, met 12 houtsneden van Bram Malisse en en foto.
De oplage bedraagt 60 genummerde exemplaren, alle in beschermend schuifdoosje: 50 gebonden in Hahnemühle papier en X gebonden in kalfsperkament.

B. Vertalingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1962 Aeneis 1 -6. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke  auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
1970: 2de druk – ibidem (Helios reeks)
1978: 4de druk Brugge: Orion (helios reeks)
1981: 5de druk Beveren: Orion (Helios reeks)
1987: 6de druk onder de titel ‘Veel werd hij over zee gedreven’ bij Davidsfonds, Leuven
1990: 7de druk onder de titel ‘Veel werd hij over zee gedreven’ bij Leuven Davidsfonds
Brugge: Orion-Desclée De Brouwer. -240p.

Reeks: Heliosreeks – Brugge 1962:1
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebrocheerd – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van de St Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.
1971 Bucolica. Herdersgedichten.  (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode.
1980: 2de druk (gelijk aan eerste druk)
Brugge: Uitgeverij Orion-NV Desclée De Brouwer. -165p.

Reeks: Heliosreeks
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebrocheerd – zachte kaft)

 

1973 Aeneis 7 – 12. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode.
1984: heruitgave bij Leuven Davidsfonds.
Brugge: Uitgeverij Orion – NV Desclée De Brouwer. -261p.

Reeks: Heliosreeks
Afmetingen: 19.50 x 13 (gebrocheerd – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van Drukkerij E. Vercruysse & Zoon P.V.B.A. te Brugge in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.
1975 Het boerenboek Georgica. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
Ingeleid, vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode.
De illustratie op het omslag is de afbeelding van een boer naar een Romeinse buste van omstreeks 30 n. C. (British Museum in Londen).
Van Wilderode 51 Brugge: Uitgeverij Orion. -155p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Heliosreeks
1978 Bucolica. Georgica. Aeneis. (vertaalde Romeinse  poëzie)

Oorspronkelijke auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
Vertaald door Anton van Wilderode.
Volledige Vergiliusvertaling met 20 tekeningen op dubbele pagina van Idel Ianchelevici.
1982: heruitgave in verkleind formaat (21.30 x 15.60)

 

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: B. Gottmer -284p.[ill.]

Afmetingen: 42 x 31.50 (gebonden in zwarte cassette).
Colofon: Het werk van Publius Vergilius Maro bestaande uit Bucolica, Georgica en Aeneis in het Nederlands herdicht door Anton van Wilderode en geïllustreerd met tekeningen van Ianchelevici, werd, naar een makette van Fernand Baudin, in het najaar negentien honderd acht en zeventig gezet uit de Bembo 12 punts en gedrukt op 120 grams getint Vergé door de Koninklijke Drukkerij G. J. Thieme BV te Nijmegen in opdracht van de uitgeverijen Orion te Brugge en  B. Gottmer te Nijmegen. Het bindwerk in regentleinen werd verzorgd  door Wöhrmann Boekbinders bv te  Zutphen.
Van deze uitgave werd een eenmalige oplage gepubliceerd van zevenhonderd vijftig exemplaren, van 1 tot 750 genummerd en gesigneerd door de vertaler en tekenaar.Dit is nummer…
1982 Het werk van Publius Vergilius Maro. Bucolica. Georgica. Aeneis.

Verkleinde uitgave van de in 1978 verschenen luxe uitgave.
Vertaald door Anton van Wilderode.
Tekeningen van Ianchelevici

Beveren: Orbis en Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -283p.

Afmetingen: 21.30 x 15.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1987 Veel werd hij over zee gedreven. Het epos van Aeneas I. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur : PUBLIUS VERGILIUS MARO (70-19 v.C.)
Vertaald en ingeleid door Anton van Wilderode.
= 6de druk van Aneïs 1-6 uit 1962.
1990: 7de druk bij Leuven Davidsfonds.
Leuven: Davidsfonds. -235p.
1988 Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: HORATIUS (65-8 v.C.)
Vertaald en ingeleid door Anton van Wilderode.
Tekeningen: Hugo Heyens.
Omslag en vormgeving: Gregie de Maeyer
Leuven: Davidsfonds. -270p.

Afmetingen: 24.50 x 15.25 (gebonden – linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Malibu 10/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1994 Quintus Horatius Flaccus, Carmen (vertaalde Romeinse poëzie – bibliofiele uitgave)

Vertaling van Anton Van Wilderode
Met een portret in linosnede van Horatius door Ronald Ergo.
Tweetalige uitgave

Oostakker: De Prentenier.

Afmetingen: 39 x 29
Carmen verscheen in en oplage van 20 genummerde en gesigneerde exemplaren.

1995 Voltooid mijn monument. De oden. (vertaalde Romeinse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: HORATIUS (65-8 v.C.)
Alle oden van Horatius vertaald en toegelicht door Anton van Wilderode.
Vormgeving binnenwerk: Geert Verstaen
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie: Museo Nazionale, Napels © Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta, Napoli.
Leuven: Davidsfonds-Clauwaert. -267p.

Afmetingen: 24.50 x 14.60 (gebonden – linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv Tielt.

 

1995 Vergilius, Aeneis (vertaalde Romeinse poëzie – bibliofiele uitgave)

Vertaling van Anton Van Wilderode
Met een portret in linosnede van Vergilius door Ronald Ergo.

Oostakker: De Prentenier.

Afmetingen: 44 x 33
Aeneis verscheen in en oplage van 22 genummerde en gesigneerde exemplaren.

2002 Sappho. (vertaalde Oud-Griekse poëzie)

Tweetalige uitgave Oud-Grieks Nederlands
Samengebracht en uitgeleid door Patrick Lateur.
Nota: De vertaling komt ook voor in ‘Van Homerus tot Van Lennep: Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling’. Red. D. Den Hengst. – Muiderberg: Dick Coutinho 1992 (Lampas jubileumnummer)
pp 28 -33: Sappho – Vertaling door Anton van Wilderode (Griekse en Nederlandse tekst)
Leuven: Uitgeverij P. -53p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Sappho’, fragmenten uit het poëtische oeuvre van Sappho in een vertaling van Anton van Wilderode, werd ter gelegenheid van Valentijn 2002 in opdracht van uitgeverij P/Leuven, gedrukt door Drukkerij Overloop/Wilsele op Yearling 170gr.
Deze uitgave kreeg een oplage van 600 exemplaren en verscheen in samenwerking met de internationale vriendenkring Anton van Wilderode.
2019 Moretum. Winter op het land. (vertaalde Latijnse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: Pseudo-Vergilius.
Oorspronkelijke titel: Moretum
Samengebracht en uitgeleid door Patrick Lateur

Leuven: Uitgeverij P.  -28p.

Afmetingen:
Nota: Van Wilderode publiceerde Winter op het land in een Vergiliusnummer van Hermeneus in 1982.

DISCOGRAFIE

1984

HET LAND VAN AMEN

 • Gedichten van Anton van Wilderode gezegd door Tine Ruysschaert.
 • Phonic (4) – Vinyl LP Album – 0984 002
 • Dwarsfluit: Yves Gazelle
 • Grafisch ontwerp: Dominique Baston. – Foto: Rom Duprez
 • Uitgave kulturele Raad stadhuis Sint-Niklaas
 • Track I; A1  Een Kind – A2  Moerbeke – A3  De Laatste Dingen – A4  Het Land Van Amen – A5  Het Bezoek – A6  Het Huis Uit – A7  De Overoever (fragment) – A8  San Vitale – A9  Alhambra – A10  Op Het Marmer Van Delos (fragment) – A11   Rijper Bij Elke Reis – A12  Zolang.
 • Track II: B1  De Dag Van Eden – B2  Moeder Van Ver Al – B3  De Akker – B4  Spreken Met Vader – B5  Het Dorp (fragment) – B6  De Doden – B7  De Ouders – B8  Vrouwen Voor De Vrede – B9  Villa Giulia – B10  San Marco – B11  Maria – B12  Katsberg – B13  Achelse Kluis – B14  De Rechterhand – B15  Gebed.
 • De gedichten komen uit de gelijknamige bloemlezing uit 1982 uitgegeven door Leuven: Leuvense Schrijversaktie, Leuven

ANTON VAN WILDERODE IN VERTALING

MEERTALIGE PUBLICATIES

 • 1993: De aarde van mijn geheugen. Europees huldeboek ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Anton van Wilderode. Samengesteld en ingeleid door Eugène Van Itterbeek Leuven: Leuvense Schrijversaktie,. Poëzie, Anthologie Vertalingen van de gedichten in : Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Roemeens, Spaans en Zweeds.
 • 1996: Cortewalle, Bibliofiele uitgave gedrukt op 200 exemplaren. Uitgegeven ter gelegenheid van de viering 10 jaar Gemeentelijke Culturele Centra Beveren.
  Het gedicht Cortewalle is vertaald in het Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Zweeds en Pools.
 • 2005: El árbol de las mariposas Portugees / vert. uit het Nederlands door José Luis Reina Palazón, Émile Lauf, et al.. Uitgever: Fundación Academia Europea de Yuste, Cuacos de Yuste. Poëzie, Vert. van De vlinderboom. Tielt: Lannoo, 1985. Vijftalige uitgave van ‘De vlinderboom’: Spaans, Portugees, Frans, Engels en Nederlands. El arbol de las mariposas A arvore-das-borboletas; L’arbre aux papillons; The butterfly tree
 • 2007: Het weifelloze weten; Das verbürgte Wissen; A biztos turdás. een drietalige Nederlands-Duits-Hongaarse bloemlezing  / Hongaars door Anikó Daróczi, János Lackfi, Duits: Paul Wimmer, Maria Elisabeth Weissenböck. Uitgever: Széphalom, Budapest.. Poëzie, gebonden; paperback. Inl. Yves T’Sjoen.  Nederlandse, Duitse en Hongaarse tekst.

BULGAARS

 • 2019: In het rijk van de dichter (In het rijk van de dichter : gedichten = V carstvoto na poeta : stihove). Bulgaarse vertaling Van Wilderode vertaald in het Bulgaars en Dimitar Hristov vertaald in het Nederlands door Maja Panajotova. Sofiâ : Multiprint Ltd. -65p.

ENGELS

 • 1990: A townscape of Flanders Engels / vert. uit het Nederlands door Yann Lovelock. Foto’s: Jan Decreton. Uitgever: Lannoo, Tielt. Poëzie, Vert. van Het sierlijke bestaan van steden. Leuven: Davidsfonds, 1990. Inleiding en historische commentaar door Patricia Carson.

FRANS

 • 1991: L’autre rive. Frans / vert. uit het Nederlands door Emile Lauf. Uitgever: Leuvense Schrijversaktie , Leuven. Poëzie, Vert. van De overoever. Deurle: Colibrant, 1981. Ingeleid door Eugène Van Itterbeek.
 • 1991: Les sept dormants Frans / vert. uit het Nederlands door Émile Lauf. Uitgever: Europese vereniging ter bevordering van de poëzie, Leuven. Poëzie, Vert. van De zeven slapers. Leuvense Schrijversaktie, Leuven. Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van het Europees huis van de poëzie in 1991.
 • 1998: Jan Hoogsteyns. Kunstmonografie over kunstschilder Jan Hoogsteyns met tekst en gedichten van Anton van Wilderode in het Frans vertaald door Emile Lauf. Uitgever: Beringen, Ars Libris. -80p.
 • 1999: Ville = stad Frans / Bibliofiele uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Internationale vriendenkring Anton van Wilderode. Bij foto’s gemaakt door Lieven Nollet staan gedichten in het Nederlands naast de Franse vertaling door Emile Lauf.

HONGAARS

 • 2003: Betlehemi kispásztor Pesten Hongaars / vert. uit het Nederlands door Zoltán Király. Illustraties van  Hermina Horváth & Ludwig Goris. Uitgever: Széphalom, Budapest. Poëzie, gebonden. Vert. van Het herdertje van Pest. 1957. Nederlandse en Hongaarse tekst.

ITALIAANS

 • 1983: Terra dell’ Amen = Het land van Amen Italiaans / vert. uit het Nederlands door Luisa van Wassenaer-Crocini. Uitgever:  Leuvense Schrijversaktie, Leuven (Leuvense cahiers: Europese reeks; 32). Poëzie, paperback. 2e verbeterde druk. inl. Eugène van Itterbeek; Nederlandse en Italiaanse tekst. Vert. van een keuze uit de bundels: Dorp zonder ouders (1978); De overoever (1981); Het land der mensen (1952).
 • 1993: La madre Italiaans / vert. uit het Nederlands door Luisa van Wassenaer-Crocini. Uitgever: Boekmakerij Gert-Jan Buitink, Brasschaat. Poëzie, gebonden. Vert. van Een keuze van gedichten uit de bundel Poedersneeuw (1991). Nederlandse en Italiaanse tekst. Het gedicht ‘Toegift’ werd speciaal voor dit werk geschreven. De houtgravure op de omslag is met de hand gedrukt door Renaat Bosschaert.
 • 1996: Il messagero senza parole = de stille boodschapper Italiaans / vert. uit het Nederlands door Luisa van Wassenaer-Crocini. Uitgever: Mauro Ferrari, (Reeks: I moderni). Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Nederlandse en Italiaanse tekst, inl. Eugène van Itterbeek.

POOLS

 • 1996: Ludzka kraina = Het land der mensen Pools / vert. uit het Nederlands door Zofia Klimaj-Goczolowa. Uitgever: Luk, Bialystok. Poëzie, Anthologie.  Inleiding door Jan Twardowski. Bevat 70 gedichten uit de bundel Het land der mensen (1952)

ROEMEENS

 • 1992: Cei sapte adormiti : Efes  Roemeens / vert. uit het Nederlands door Liliana Ursu. 1992. In: Euphorion, 3, 25-27. Poëzie, Vert. van De zeven slapers. Leuven: Leuvense Schrijversaktie, 1991. Nederlands naast Roemeens.
 • 1995: Tarimul memoriei mele Roemeens / vert. uit het Nederlands door Liliana Ursu. Uitgever: Cartea Romaneasca, Bucuresti. Poëzie, Vert. van de Roemeense titel De aarde van mijn geheugen. Leuven Leuvense Schrijversaktie, 1993. Vol. 3 in de reeks “Nordica”. Voorwoord door Gust de Schrijver.
  • Bevat: Vertaalde gedichten uit: De overoever (1981); De zeven slapers (1991); Gebed – Het essay Vergilius, dichter voor Europa. Tweetalige uitgave
  •  

SPAANS

 • 1994: Poemas. een bibliofiele editie van een Spaanse vertaling van zeven gedichten van Anton van Wilderode door José Luis Reina Palazon in de reeks Hojas de Zenobia in samenwerking met de Fundación Jimenez,
 • 2000: El árbol de las mariposas = De vlinderboom Spaans / vert. uit het Nederlands door José Luis Reina Palazón. Uitgever: Calima, Palma de Mallorca (Poesía; 24). Poëzie, paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Nederlandse en Spaanse tekst.

ZWEEDS

 • 2001: Twee ikken = Twå jag Zweeds / Een keuze uit het werk van Van Wilderode uit het Nederlands vertaald door Osten Sjöstrand. / Een keuze uit het werk van Osten Sjöstrand vertaald door Viktor Claes.
  Ingeleid door Marcel Janssens en.Victor Claes
  Afmetingen 21 x 15 (garenloos gebrocheerd)
  Gent : Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. -24 + 24p.