home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Panajotova, Maja

Maakt deel uit van:

Maja Panajotova

Aleksandrovo (Bulgarije), 1 mei 1951

Dichteres, vertaalster en professor Maja Panajotova werd geboren op 1 mei (maja) 1951 in Aleksandrovo (Bulgarije). Tot haar 21ste woonde zij in Bulgarije.
Panajotova week uit naar Vlaanderen en werkte daar haar studies in de Slavische filologie af. Zij is gehuwd met de Vlaamse Balkanspecialist Mon Detrez.
Sinds 1980 doceert zij Bulgaarse taal- en letterkunde aan de universiteiten van Gent en Leuven.

 

BIOGRAFIE

1 mei 1951: Geboorte van Maja Panajotova (de klem toon ligt op ‘jo’) Boejoekliëva in Alexandrovo, Bulgarije. Vader Panajot Boejoekliëv is econoom en moeder Tsenka Choebanova, is lerares. Het gezin woont in Lovetsj.

1964: De eerste gedichten worden gepubliceerd.

1965-69: Middelbaar onderwijs aan het gymnasium Todor Kirkov in Lovetsj.

1966-1968: Publicatie van de dichtbundel ‘Sduch na Ljuljak ‘ (Met de geur van seringen), drie delen, waarin telkens werk van verschillende dichters is samengebracht.

1966-1969: Publicatie van gedichten en verhalen in verschillende Bulgaarse kranten en tijdschriften.

1969: Prijs van het tijdschrift Rodna retsj.

1969-72: Studies Slavische filologie, aan de Universiteit paisi Chilendarski in Veliko tarnovo (1969) en nadien Kliment Ochridski in Sofia.

1972: Huwelijk met de Belgische slavist Raymond Detrez in Sofia. Het paar vestigt zich in Antwerpen.

December 1973: Moeder overlijdt in Bulgarije op 47-jarige leeftijd.

1973-1977: Studie Slavische filologie aan de Gentse Universiteit.

1974: Geboorte Stefan Detrez.

1975-80: Aanstelling als lerares Russisch aan de Volksuniversiteit Emile Vandervelde te Antwerpen. Vertaalt Nederlandstalige literatuur (poëzie en proza) naar het Bulgaars.

1976: Studie Poolse taal- en letterkunde aan de Universiteit in Warschava, Polen.

1978: Aanstelling docent Bulgaarse taal- en letterkunde aan de Gentse Universiteit.

1981: Aanstelling docent Bulgaarse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

1983: Publicaties van de dichtbundels ‘Verzwegen alibi’ en Da sprem otlitasjtata ptica’ (Om de vogel in zijn vlucht te stoppen) (Sofia, Narodna mladezj)

1988: Publicatie dichtbundel ‘Sofia blijft een mysterie’

1990: Wordt lid van de Maatschappij der Nederlandse letteren in Leiden.

1990: Deelname aan het Twaalfde Europees Poëziefestival te Leuven. In de begeleidende publicatie De Europese lente. Gedichten (red. Eugène van Itterbeek) verschijnen een viertal gedichten: Zadoesjnitsa ( p.189); Stad Sofia (p.190); Pasen (p. 191) en De steengroeve van Lovetsj (pp. 192-194)

Van Itterbeek 44      Van Itterbeek 44b      Van Itterbeek 44c        Van Itterbeek 44d     Van Itterbeek 44e

1991: Publicatie ‘Litse zad Flamandska dantela’ (Gezicht achter de Vlaamse kant) (Sofia, Evrica)

Daarnaast zag je haar ook op wetenschappelijke congressen en symposia. Tevens nam  ze deel aan poëziefestivals in België, Bulgarije, Griekenland, Nederland (Poetry International), Spanje.

Ze heeft ook tal van publicaties op haar naam staan over Slavistiek en Bulgaristiek.

De bundels ‘Verzwegen Alibi’ en ‘Sofia blijft een Mysterie’ getuigen van een beheerst antwoord op liefde en dood, leven en lijden. In haar gedichten klinkt tegelijk een eenzame, innerlijke stem.

2016: Bij uitgeverij P te Leuven verschijnt een bloemlezing uit haar vorige bundels, aangevuld met nieuw werk, onder de titel: Landschap van een man.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

  • Annie Reniers, Leven blijft een zoektocht naar Leven. Maja Panajotova, twee keer bannelinge p. 151-166. In: Als een wilde tuin : schrijfsters in Vlaanderen 2 / red.: Lisette Keustermans; red.: Brigitte Raskin. Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996. – 279 p. : ill.. (Schrijfsters over Schrijfsters)

 

SMAAKMAKER

Laatste opdracht

Uit: Sofia blijft een mysterie’ het gedicht

‘Je verliest me, mijn liefste, verliest me,
zoals een vrouw in de weer met de was
haar gouden ring verliest.
Je zult me zoeken in het schuim
van woorden, ogen en gezichten,
maar ik zal blinken
ergens op een vreemde plek.
 
Je verliest me, mijn liefste, verliest me,
zoals de jager de tere ree verliest,
als hij haar dode lichaam heeft.
Je zult me zoeken in het bos
van herinneringen en gebaren,
maar ik zal ergens kwijnen
in de dichte schaduw.
 
Je verliest me, mijn liefste, verliest me,
maar je bent mijn land en mijn zee,
Ik zal je zoeken, ver, in vreemde landen,
omdat ik twee keer bannelinge ben.
 
Je verliest me, mijn liefste, verliest me.’

 

Landschap van een man
uit : Verzwegen alibi 1983 Manteau

Van achter het slakje van zijn oor
dalen mijn handen geestdriftig af
langs de gladde glijbaan van zijn rug,
houden halt op de twee warme broden
en weten niet meer wat te doen:
er een stukje afbreken of afbijten?
Het ruikt hier naar mannenvlees, denk ik,
op weg naar Klein Duimpje,
maar ik ontmoet de Reus.
Hij zet me op zijn ovalen schouder,
tevreden omdat hij de menseneetster vond.
 
Ik leg mijn oor op zijn borst
om de richting te bepalen: ik hoor
het hoefgetrappel van zijn hart;
triomfantelijke kreten weerklinken
bij de levenschenkende bron.
 
In de vallei van zijn hals
leggen mijn handen zich te rusten.
Maar mijn lippen slenteren verder
naar de krater van zijn lippen,
wachtend op de uitbarsting van de vulkaan.
Langs de kam van zijn elegante neus
kom ik bij de voet van zijn voorhoofd.
 
Daar is de ziel beginnen te kijken.
Daar, achter zijn voorhoofd vertakken zich
zijn gedachten en dragen bloemen.
Daar, achter zijn voorhoofd, rijpen
de zoetste vruchten van mijn zomer.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • POËZIECENTRUM VZW – Gent
    • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1984 Verzwegen alibi. (poëzie)

Omslagtekening: Stoian Kujumdziëf
Omslagtypografie: Rikkes Voss

 

Panajotova 2 Antwerpen: Manteau. -48p.

Afmetingen:20 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
1988 Sofia blijft een mysterie. (poëzie)

Omslag: Herbert Binneweg
Illustraties: Nikolaj Majstorov.
Bevat de cycli: Blijf; Een mysterie; Sofia.

 

Panajotova 1 Antwerpen: Houtekiet. -62p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
2016 Het landschap van een man. (bloemlezing)

Bevat de cycli: Verzwegen alibi ; Sofia blijft een mysterie ; Maja’s herinneringen.
Naast teksten uit Verzwegen alibi (1984) en Sofia blijft een mysterie (1988) bevat deze bundel ook nooit eerder gepubliceerd werk.
Foto’s: Maja Panatova.
Panajotova 3 Leuven: Uitgeverij P. -79p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid – stijve kaft met flappen)
Gezet in perpetua.
Gedrukt op Arctic the Volume, 150g door Drukkerij BestIn Graphics, Vosselaar.

VERTAALSTER

2019 In het rijk van de dichter

Bulgaarse vertaling (In het rijk van de dichter : gedichten = V carstvoto na poeta : stihove). Van Wilderode vertaald in het Bulgaars en Dimitar Hristov vertaald in het Nederlands door Maja Panajotova.

Sofiâ : Multiprint Ltd. -65p.