home | Inloggen
Aantal schrijvers: 582 | Aantal boeken:

16435

 

 

Jespers, Henry-Floris

Maakt deel uit van: ,

Henri-Floris Jespers

Etterbeek, 6 oktober 1944 – Antwerpen, 9 april 2017

Henri-Floris Jespers is van vele markten thuis.
Hij publiceerde dichtbundels, prozaboeken, monografieën, literaire essays.

Kleinzoon van de expressionistische schilder Floris Jespers.
Aan het begin van zijn literaire carrière schrijft hij voornamelijk Franstalige poëzie.
Redacteur en uitgever van literaire tijdschriften zoals De Tafelronde (1964-1981), het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1972-’83) en Diogenes.
Stichter (1962) van de bibliofiele Uitgeverij MONAS te Antwerpen.
In de jaren zeventig maakte hij deel uit van het Pink Poet-collectief, een besloten genootschap van kunstenaars en intellectuelen, gesticht door Patrick Conrad en Nic van Bruggen.
Het was Jespers die met zijn essay Maniërisme en moderne sensibiliteit in 1967 een soort van beginselverklaring neerschreef voor de Pink Poets.
In 1981 wordt hij voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, waarvan hij tenslotte tot erevoorzitter wordt benoemd. Als voorzitter van de Diamanten Kogel verkoos hij elk jaar (sinds 2002) mee de beste thriller-auteur.
Was een tijdlang perschef voor de Vlaams-nationalistische voorman Hugo Schiltz.
De laatste jaren schreef Jespers vooral voor de blog Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie.
Geldt als erudiet expert van de literaire geschiedenis van het interbellum en als schatbewaarder van de oeuvres van Paul van Osraijen, Gaston Burssens, Karel Jonckheere, Gust Gils en Hugues C. Pernath.

 

BIOGRAFIE

6 oktober 1944: Geboren te Etterbeek

 • Hij is de kleinzoon van de expressionistische schilder Floris Jespers (1889-1965).

1962: Stichter van de bibliofiele Uitgeverij MONAS te Antwerpen, die de eerste teksten van Patrick Conrad uitgaf.

1963: Henri-Floris Jespers schrijft aanvankelijk poëzie in het Frans, gebundeld in Textes (1963) en Comme une aile qui se brise (1967).

1964-1981: Redacteur en uitgever van het tijdschrift De Tafelronde.

 • Hij evolueert tot experimenteel dichter en prozaschrijver in het Nederlands. Hij schrijft concrete poëzie en artikelen over belangrijke experimentele kunstenaars. Met zijn bijdragen en zijn activiteiten in en rond het tijdschrift De Tafelronde heeft hij de doorbraak van de experimentele poëzie sterk bevorderd. In zijn werk ondergaat hij vooral invloed van Paul van Ostaijen.

1967: Literair-directeur Uitgeverij DE GALGE, een uitgeverij die in 1964 werd opgericht (door Jan Verhaert en Johan Sonneville) en die in 1965 begonnen was met een gedurfde reeks Galgeboekjes. (zie Prof Ludo Simons Het boek in Vlaanderen sinds 1800 een cultuurgeschiedenis, Lannoo)

 • De uitgeverij bracht enkel linkse pamfletten uit (met uitzondering van één bestseller van pater Brauns Mijn waarheid  uit 1966). Via de werken die bij deze uitgeverij verschijnen kunnen we de link maken met zijn politieke voorkeur, want ook op dat vlak is Jespers actief geweest. Hij is onder andere perschef geweest van Hugo Schiltz, de Vlaams-Nationalistische ex-voorzitter van de Volksunie en minister van Staat.

1967: Schreef het essay ‘Maniërisme en moderne sensibiliteit’ dat voor de Pink Poets functioneerde als een soort programma of beginselverklaring. Daarin wordt gepleit voor een Vlaams maniërisme en dandyisme in de traditie van Paul Van Ostaijen en Maurice Gilliams dat streeft naar een tijdloos en verfijnd estheticisme in de kunst. Vooral Patrick Conrad werd sterk door Jespers beïnvloed. Hij beschouwde hem als zijn mentor.

1972-1983: Redacteur en uitgever van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

1972-1975: Naast dit alles is hij ook nog docent geweest aan de Erasmushogeschool.

1975 – 1980: Redactiesecretaris en later directeur van de redactie van Impact (1975-1980) alsook hoofdredacteur van De Nieuwe Impact.

 • In zijn prozatrilogie Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel (1974), Geen seizoenen als vroeger (1976) en Het ritselen van vleugels (1979) vermengt Jespers allerlei prozagenres en speelt hij een subtiel spel met taal. In dit proza toont hij zich beïnvloed door Maurice Gilliams, die hij bewonderde.

1976: Bezorgde Jespers de Nagelaten gedichten van Hugues C. Pernath en in 1980 diens Verzameld werk.

 • Hij volgde Hugues C. Pernath op als leider van het artistieke genootschap Pink Poets, waarvan hij het werk verdedigde en toelichtte in talloze inleidingen en essays, zoals hij dat eerder had gedaan in zijn essay over Paul de Vree (1977).

1980: Tevens hoofdredacteur van Vlaanderen Morgen

1981: Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, waarvan hij tenslotte tot erevoorzitter werd benoemd.

1984: Lid van de hoofdredactie van Diogenes.

1993: Verschenen Jespers herinneringen aan Frans-Belgische schrijvers in Genealogie van de herinnering.

Beheerder van een blog Le blog de CDR-Mededelingen, Een aanrader waarop altijd wel iets interessants op te vinden is.

 • Jespers stuurt eigenlijk twee literaire sites aan – enerzijds de Nederlandstalige Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie en anderzijds het Franstalige ça ira . Op beide sites focust hij op de hedendaagse Vlaamse en Franstalige Belgische literatuur met een boontje voor zijn eigen dada: de avant-garde literatuur in België uit het begin van de 20ste eeuw.

9 april 2017:  Thuis overleden na een moedige strijd tegen longemfyseem.

 • Henri Floris Jespers laat in de Marialei 40 – de voormalig kunstenaarswoning en atelier van zijn grootvader, ontworpen door Léon Stynen, waar hij meer dan 30 jaar woonde –  een archief na van meer dan 15.000 boeken, essays, poëziebundels en correspondentie. Wat er met die nalatenschap gaat gebeuren is nog niet meteen duidelijk. “Hij wilde graag dat de collectie naar het Letterenhuis zou gaan, maar die wens werd waarschijnlijk nooit op papier gezet.” Het Letterenhuis wacht af wat de wettelijke erfgenamen, enkele nichten die in Zwitserland wonen, beslissen.

Epiloog

6 oktober 2018: op het Schoonselhof (perk N) wordt het grafmonument voor Henri-Floris Jespers onthuld. Het is een werk van Renaat Ramon en Jan Scheirs.

 

Meer over Henri-Floris Jespers

 • F. Auwera, ‘Henri-Floris Jespers’, interview in: Geen daden maar woorden (1970), p. 13-20; H. Brems, ‘Eentonige oefentochten naar de blankheid dezer bladzijden’, in: Dietsche Warande & Belfort 119 (1974) 8, p. 662-664;
 • F. Auwera, ‘Henri-Floris Jespers’, interview in: Engagement of escapisme (1985), p. 79-86;
 • M. Andries, ‘Henri-Floris Jespers. De Antwerpenaar geldt als bovenmatig chauvinist’, in: Kamers voor lezers (1985), p. 15-18;
 • H.-F. Jespers, ‘De dichter behoort tot een minderheid in ballingschap’, in: ‘Het verdronken land’, speciaal nummer van Gierik 20 (2002) 75, p. 43-55.
 • Winkler Prins lexicon van de Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: Elsevier, 1985, 480 p.
 • Rik Decan: Wie is wie in Vlaanderen. 1980. Biografische encyclopedie. Brussel: Cegos Makrotest. 1980.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

 

Silence des gars

Uit: Textes (1963)
 
Rumeurs aux carrefours, rumeurs des grandes ruïnes, ton front dorien,
attique ton pas, et la mer en bas, roule ses debris, de naufrage à tous
les quais, d’un soir.
 
(Et toi, dans ta nuit,  ta course folle vers l’arrêt des mots, la syncope
du songe, et moi, obscure dans l’éclat, porté par les eaux-mères du jour,
je ceuille les crevaisons d’un siècle.)
 
(Dans l’éclat d’un people, les rêves en marge des grandes tables de
conference, se profilent aux espaces les ruïnes insensées d’un grand
rêve de puissance, délabrées aux fulées des guerres, délavées par les
pluies d’un soir: coquillages en délire.)
 
Et l’aigle du soir piqué à tire d’aile sur toute l’aire offerte d’une gare
en détresse.
 
Il nous faut brûler les grammaires, abandoner le sel de l’atticisme,
écarteler à bout de promontoire les grandes figures chiliastiques, tuer la
sémantique aux tambour de l’aube, crever l’emphase aux images du
songe, cerner la mort des crépuscules passés, buriner un nouveau théâ-
tre aux grandes pierres du drame, revoir la fonte des mots aux silences
du siècle.
 
Les structures mortes ornent les grèves du jour, mais encore à midi: vin
nouveau aux splendeurs de la langue.

 

Ik heb je liefgehad als Alcohol

Uit: De tijd van een vreemdeling (1967)
 
Ik heb je liefgehad als Alcohol
Tabak, de verslavende werking
van vrienden, een weifelende
vervoering van weelderigheid.
En met de sprakeloze, slapeloze
plaag van mijn onmacht
versier je toch zo graag in mijn nacht
de gebaren van je pracht.
Wat blijft er na zoveel waken
dan nacht en nevel over de daken ?
Waar ben je nu, Gebalsemde,
in de slaapdoos van mijn herinnering ?
Mijn vrienden hebben sterren op hun voorhoofd
en een hart vol geurige kwelling
Ik, ik wordt getergd door het licht.

 

De imperiale gedachte verkwijnt

Uit: De imperiale gedachte. (1977)
 
De imperiale gedachte verkwijnt.
Bij valavond beruiken de bliksems
De ruisende adelaars. Hees in de rimpels
Der banieren: een toornige taal.
 
De maan verbleekt bij het zwarte
Bloed der rivieren. Zwijgzaamheid,
Keizerlijke beknoptheid, loze
Vluchten van purper en vleugels
 
Ik trek mijn mantel over het eenzaam
Hoofd in een kale, kille kamer.
Het doffe gehamer van het bloed.
Het lauwe gestamel van een lichaam.
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie werd onderverdeeld in vier rubrieken:
  1. Chronologisch overzicht van zijn scheppend werk –
  2. Inleiding/voorwoord/nawoord in andere werken
  3. Co-auteurschap met andere auteurs
  4. selectie uit artikels in tijdschriften.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

a. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1963 Textes. (poëzie) Anvers : Editions “monas”. -75p.
1967 Comme une aile qui se brise. (poëzie) Anvers: Editions “monas”. -74p.
1974 Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel. (monografie)

1979: Opgenomen in ‘Ritselen van Vleugels’.

Antwerpen: Walter Soethoudt (Perenstraat 15, 2000 Antwerpen). -86p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden in simili lederen kaft)
Colofon: In het voorjaar 1974 werd dit boek gedrukt: 26 door de auteur gesigneerde exemplaren op Olifantenhuid Luxe Perkament wit. Deze exemplaren zijn gemerkt van A tot Z en werden nominatief voor de intekenaar gedrukt. 26 exemplaren werden gedrukt op op Olifantenhuid Luxe Perkament kreem. En genummerd van HCI tot HCXXVI, niet in de handel.
575 exemplaren op houtvrij editiepapier van de Papeteries De Virginal N.V. genummerd van 1 tot 575.
1974 Szukalski & de VIII. Antwerpen: Pink Editions & Productions. -16p.
1975 Reële waarde van de emancipatie van de vrouw / [Door] Henri-Floris Jespers, [e. a.]; Met nawoord van Rika De Backer (monografie) Antwerpen: Pink Editions & Productions. -70p.
1976 Porphyrogenetoi.

Tekst door Henri-Floris Jespers bij originele serigrafie in 6 kleuren van Guy Vandenbranden.
(1 losse plaat van 70 x 50 cm, just. 22/75, gedateerd 1976, met potlood getekend en met opdracht aan de achterkant).

 

Antwerpen:Antwerpse Lithografische Bibliotheek.

In soepele omslag.
Oplage van 90 ex. Genummerd .
1976 Geen seizoenen als vroeger: toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel. II. (monografie)

1979: Opgenomen in ‘Ritselen van Vleugels’.

Antwerpen:Walter Soethoudt (Perenstraat 15, 2000 Antwerpen). -86p.

Afmetingen; 19 x 12.50 (gebonden met kaft van similileer)
Colofon: In december werden van dit boek gedrukt: 26 door de auteur gesigneerde exemplaren op Vélin d’Arches, gemerkt van A tot Z.
601 exemplaren op houtvrij editiepapier van de Papeteries De Virginal N.V. genummerd van 1 tot 601.
1976 De tijd van een vreemdeling. (poëzie)

Op de titelpagina werd de titel met de hand aangepast ‘deze tijd van een vreemdeling’.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De tweede druk werd uitgevoerd op wit houtvrij register 125 g , gelijmd in een omslag samengesteld uit Malmo zwart en hoogglanzend metallicum, naar een ontwerp van Albert Szukalski pp.
 

 

Antwerpen: Contramine. -33p.

Afmetingen: 27 x 18 (gebrocheerd)
Colofon: De dichtbundel “De tijd van een vreemdeling” van Henri-Floris Jespers verscheen in de maand mei 1976, als 15de nummer in de poëziereeks van de juitgaven Contramine vzw.
De tekst werd gezet uit de 12 punts letter cursief Mediaeval en gedrukt op Steinbach 200 g.
De oplage bestaat uit:
-3 exemplaren genoemd naar de gezelinnen van Venus, Aglaja, Euphrosyne en Thalia, de drie gratiën, ingebonden in zwart leder en gepresenteerd met een handvervaardigde zilverreliëfvorm van Albert Szukalski pp
-12 exemplaren genoemd naar de namen van de maanden, gepresenteerd als vorige
-26 exemplaren, genummerd van A tot Z op losse bladen in een kaft van Venetiaans blauwnaar een ontwerp van Albert Szukalski pp; alle exemplaren werden gesigneerd door de medewerkers
-4 exemplaren genoemd naar de 4 evangelisten Marcus, Lucas Mattheus en Johannes, gepresenteerd als voorgaande.
1977 Paul de Vree. (monografie) Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij  De Nederlandsche boekhandel. -52 p.

Afmetingen: 22.20 x 13.10 (ingenaaid – harde kartonnen kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 58
1977 De imperiale gedachte. (poëzie)

Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
Na het colofon werd een lijst ingevoegd met alle personen die een exemplaar van deze publicatie hebben ontvangen.

 

Antwerpen: Contramine. -19p.

Reeks: Contramine uitgaven. Poëziereeks nr 19 Afmetingen: Afmetingen: 27 x 18 (gebrocheerd)
Colofon: “De imperiale gedachte”, een gedicht van Henri-Floris Jespers pp met een kaftontwerp van Patrick Conrad pp, verscheen op 16 juni 1977 als privé-druk en 19de nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine vzw.
De gedichten werden gezet uit een 12 punt vet Mediaeval en gedrukt op Register 125 g.
De originele editie van deze uitgave bestaat uit 75 ex. die strikt buiten de handel werden gehouden. Al deze ex. werden op naam gedrukt en gesigneerd door de medewerkers.

 

1978 Het bed van Procrustes: schetsen en verkenningen. (essays)

Omslagfoto: G. Dauphin.
Antwerpen: Soethoudt. -250p.

Afmetingen: 21 x 14.25 (paperback)
Gedrukt in België.
1979 Het ritselen van vleugels. (essays)

Omslag Lode Tibos
Photosetting: Soethoudt
Antwerpen: Soethoudt. -196p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Colofon: ‘Het ritselen van vleugels’ waarin opgenomen ‘Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel’ (1974), bekroond met de Prijs van de Provincie Antwerpen 1977, en ‘Geen seizoenen als vroeger’ (1976), verscheen in het najaar 1979.
1980 De wetten van de verdrukking. (poëzie)

Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
Bevat de cycli: De terger die in deze kamers floot; De razernij der dagen.

 

Antwerpen: Contramine. -51p.

Reeks: poëziereeks nr 34
Afmetingen:26.70 x 16.80 (
Colofon: “De wetten van de verdrukking”, een dichtbundel van Henri-Floris Jespers pp met frontispice van Patrick Conrad pp, verscheen in de maand december 1980 als 34ste nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine vzw in België verspreid door Uitgeverij Contact in Nederland door Uitgeverij Corrie Zelen.
De gedichten werden gezet uit een 12 punts letter Mediaeval
De oplage bestaat uit:
– 20 luxe-exemplaren, gedrukt op Malmero nimbusgrijs 145g Romeins genummerd, gesigneerd door de medewerkers, bevattende in bijlage een gedicht in het handschrift van de auteur.
– 500 exemplaren gedrukt op Flash print wit 135 g arabisch genummerd.
1980 Verzameld werk / Hugues C. Pernath. (bloemlezing)

Bijeengebracht door Henri-Floris Jespers.
Bevat: Soldatenbrieven; Instrumentarium voor een winter; Mijn gegeven woord; Mijn tegenstem; De nacht; Verspreide en onuitgegeven gedichten en prozateksten; Vertalingen.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -413p.
1982 Tussen zweefvlucht & zwaartekracht. (essays)

Vormgeving: Herbert Binneweg.
Antwerpen: Uitgeverij & Vondel. -34p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Tussen zweefvlucht & zwaartekracht’ door Henri-Floris Jespers werd in opdracht van & Vondel vzw gezet in Garamond door Grafikon te Brugge, en werd in maart 1982 te Antwerpen gedrukt op de persen van Roels n.v.
De totale oplage bedraagt 500 exemplaren door de auteur gesigneerd en genummerd van 1 tot 500.
1983 De boog van Ulysses. (essays)

Omslag: Studio Soethoudt
 Jespers 6_1983 Antwerpen:  Soethoudt & Co NV. -204p.

Reeks: Soethoudt essay
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Gedrukt in België
1987 Een rooksein uit het Paradijs. Antwerpen: The Private Press. -31p.
1989 Floris Jespers en de Gay Twenties. (monografie) Antwerpen: The Private Press / Deus ex machina. -131p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Floris Jespers en de Gay Twenties’ van Henri-Floris Jespers werd in het naj aar 1989 gezet uit de Palatino door Peter de Greef. De oplage bestaat uit: 12 exemplaren voorbehouden aan de auteur, gedrukt op Director, gevergeerd, 100 grms., zandkleurig editiepapier en gemerkt van I tot L.
25 exemplaren gedrukt op Director, gevergeerd, 100 grms., zandkleurig editiepapier en genummerd van I tot XXV, voorbehouden aan Quintus.
150 exemplaren gedrukt op Director, gevergeerd, 100 grms., zandkleurig editiepapier en genummerd van 1 tot 150.
Deze exemplaren onder imprint The Private Press zijn alle gesigneerd door de auteur en verlucht met een portret van zijn hand (1954) van Floris Jespers en vormen de originele editie die, dank zij de steun van enkele liefhebbers niet in de handel komt.
150 exemplaren op 120 grms, offsetpapier & genummerd van 151 tot 300 werden gedrukt onder imprint Deus ex Machina.
1991 Adjugé. Antwerpen: Gerd Segers. 44p. (Speciaal nr. van Revolver).
1993 Genealogie van de herinnering. (essay)

Omslagontwerp: Peter de Greef
Foto auteur: Renaud.
De tweede druk verscheen in juni 1993 onder imprint Fantom.
Antwerpen: The Private Press. -111p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: De eerste druk van ‘Genealogie van de herinnering’ verscheen in mei 1993 in opdracht van The Private Press te Antwerpen. De oplage bedroeg 300 genummerde exemplaren niet in de handel.
Zetwerk en omslagtypografie werden verzorgd door Intertext, Antwerpen.
1994 Artis amore. Leven en werken van Lambert Jageneau. (monografie)

Gelijktijdig verscheen een map, bevattende zeven onuitgegeven sonnetten uit het Lichtboek van Lilith van Lambert Jageneau gekalligrafeerd door Joke van den Brandt. & Een originele kopergravure van Frank-Ivo Van Damme op de handpers gedrukt door Marieken van Damme. De oplage bedraagt 120 genummerde en gesigneerde exemplaren 26 exemplaren gemerkt van A tot Z &  enkele opgehoogd en verrijkte exemplaren voor de medewerkers

Antwerpen: The Private Press. -144p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (paperback)
Colofon: Artis Amore. Leven en werken van Lambert Jageneau werd in juni 1994 door Intertext gezet in de garamond corps 10, en gedrukt op editiepapier 90 gr in opdracht van Joke van den Brandt en The Private Press. De oplage werd beperkt tot 350 exemplaren, waarvan 150 genummerd en gesigneerd. De uitgave werd mogelijk gemaakt door de inzet van enkele bibliofielen en komt niet in de handel.
1996 Mijn luie luipaard: Emmeke Clement en Paul van Ostaijen.

Illustraties: Wilfried Pas.

Antwerpen: Jef Meert.
1997 Klemmen voor koorddanser. Henri-Floris Jespers over Gaston Burssens. (monografie) Antwerpen: Segers. -99p. (Speciaal nr. van Revolver )
1999 Lucienne Stassaerts orakeltaal. Van de verhalen van de jonkvrouw met de spade tot Bongobloesembloed. (monografie) Antwerpen: Jef Meert. -37p.

Reeks: Cahiers van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie nr 1

1999 Marc Eemans, Gaston Burssens, Eddy du Perron. ‘De laatste Gids’ 1930 tijdschrift-in-spe. (monografie) Antwerpen: Jef Meert. -26p.

Reeks: Cahiers van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. Nr 2

1999 Cadavre exquis te Miavoye: een fabula van Gaston Burssens gevolgd door een onuitgegeven briefkaart van Paul van Ostaijen. Antwerpen: Jef Meert. -34p.

Reeks: Cahiers van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. Nr 3

1999 Theo van Doesburg en ‘Ca Ira!’. (monografie) Antwerpen: Jef Meert. -48p.

Reeks: Cahiers van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. Nr 4

2000 Louis Paul Boon : zeven luisterspelen en een opera. Antwerpen: Jef Meert. -55p.

Reeks: Cahiers van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. Nr 5

2001 Gaston Burssens, meer dan een schilderij / (een aanzet tot een oeuvrecatalogus door Jef Meert) ; (en de tekst “Gaston Burssens, schilder” door Henri-Floris Jespers) Antwerpen: Uitgeverij Jef Meert. -16 dubbelbladen : ill., foto’s ; 28 cm.

18 reproducties, alles in een doos.
De oplage bedraagt: 9 ex, genummerd van I tot IX, telkens behorend bij één van de negen schilderijen uit de collectie Jef Meert. 9 exemplaren, genummerd van A tot I, voorbehouden aan de medewerkers en bruikleengevers, alle op naam. 9 exemplaren, genummerd H.C. 1 tot H.C. 9, voorbehouden aan goede vrienden. Behorend bij het schilderij : Ardens Virgo.
2003 Frans Masereel: een documentair dossier met variaties. Schoten: (Galerie Djemma). -32p.

De tekst werd gedrukt op 150 door de auteur gesigneerde en genummerde exemplaren.

2003 Lily Van Oost : een forse gloed. Een documentair dossier. Schoten: (Galerie Djemma). -45p.
2005 Bob Mendes. Meester in misdaad. (monografie)

Omslagontwerp: Aksent.
Foto omslag: Mich Verbelen

Antwerpen: Manteau. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
“Tenzij uitdrukkelijk in de lopende tekst vermeld, werden de uitspraken van Bob Mendes opgetekend tijdens een reeks interviews. Het eerste werd afgenomen, samen met Frank van den Auwelant, op 11 mei 2005. Het laatste vond plaats op 13 juli. De uitspraken werden alle geautoriseerd.”

2005 Wilfried Pas / tekst : Henri-Floris Jespers. (tentoonstellingscatalogus) Antwerpen: Provincie Antwerpen. 131p.
2006 De maskers van Melpomene : Pernath en het theater : Hugues C. Pernathlezing, 1 juni 2006 Antwerpen: Pernath [Hugues C.]-Fonds / Berchem : EPO. -64p.

Reeks: Pernath uitgave nr 3

b. Inleiding/voorwoord in andere werken

1975 Paul de Vree. Verzameld proza 1938-1972. Antwerpen: Soethoudt. -190p.

Reeks: Kijkgatpaperbacks.
1975 Nic van Bruggen. Uit het dagboek van een pink poet. Antwerpen: Soethoudt. -74p.
1977 Nic van Bruggen. Buitenspel wuift de grensrechter. Kalmthout: W. Beckers. -222p.
1978 Paul de Vree. Kroniek van een gezin. Kalmthout: W. Beckers. -261p.
1980 Paul Lebeau. De zondebok.

Onder de titel: Een schone ziel tussen hemel en hel.
Antwerpen: W. Beckers. -286p.
1983 Zingend brons. (poëzie- bibliofiele uitgave)

Met een inleiding van Henri Floris Jespers
Negen linosneden van Frank-Ivo Van Damme.
Gedichten van Anton Van Wilderode, Lambert Jageneau.

S.l. : L. Raimond. -9p. 9 ill. 53cm.
1996 Gaston Burssens. Ode. Antwerpen: Jef Meert. -76p.
1997 Cabaret : een eigenzinnige selectie uit de teksten van Seuphor van 1924 tot heden, voorafgegaan door een inleiding van Henri-Floris Jespers en een gesprek met Seuphor / Michel Seuphor ; voorwoord door Henri-Floris Jespers. Antwerpen: Jef Meert. -153p. ill., 2 etsen, 1 originele tekening ; 37 x 47 cm
1999 Het vergankelijke is eeuwig. (theatertekxt – bibliofiele uitgave)

Oorspronkelijke auteur: MICHEL SEUPHOR.
Oorspronkelijke titel:  L’Ephémère est éternel.
Een theatertekst met decors van Mondriaan met een inleiding van Henri-Floris Jespers ; Vertaling van Luc Boudens en Henri-Floris Jespers.

Op voorflap een zelfportret van Michel Seuphor. De foto’s met decors van Mondriaan zijn ingekleefd. Ongenummerde oplage van 600 exemplaren.

Antwerpen: Jef Meert. – 64 p. : ill., 5 ges. foto’s, 1 orig. tekening ; 33 cm + map.

Boek en map, met 5 foto’s en 1 originele tekening, zitten in een foedraal
Oplage : 20 exemplaren.
2000 Paul Neuhuys. Dada! Dada? Gedichten 1920-1977.

Vertaald en van een nawoord voorzien door Henri-Floris Jespers.
Met een frontispice van Luc Boudens.
Antwerpen: Jef Meert. -173p.
2008 Hugo Schiltz, Het gesloten schrijn: gedichten; met een nawoord van Henri-Floris Jespers. Antwerpen: Manteau / Amsterdam: Meulenhoff. -79p.

C.  Co-auteurschap

1967  Paul van Ostaijen. (monografie)

Auteurs: Paul De Vree en Henri-Floris Jespers.

Brugge: De Galge. -256p.

Reeks: Galgeboekje. – vol. 14

1987 J.L. De Belder: wereldvreemd zanger van verdroomde poëzie. (essay)

Auteurs: Gaston Durnez, Henri-Floris Jespers & J.L. De Belder.
Verschenen ter gelegenheid van de definitieve uitgave van de verzamelde gedichten van J.L. de Belder.

 • Het eerste artikel, van de hand van Durnez, handelt over de uitgever De Belder, die bekend werd door zijn Colibrant-Uitgaven.
 • Het grootste gedeelte wordt gevuld met een artikel van Jespers over het werk van de dichter, dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven.
 • Een al eerder gepubliceerd artikel van De Belder over zijn werkwijze, en een bibliografie besluiten dit boekje.
Lier: Nioba Almere. -36p.
1996 Mo(nu)menten – Willem Elsschot en Paul Van Ostaijen door Wilfried Pas.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond (Amsterdam) van 19 januari tot 18 februari 1996.
Met 3 etsen van Wilfried Pas.

Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter i.s.m. Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond (Amsterdam). -80p.

Grijze linnen map met de gelijknamige monografie met tekst van Henri-Floris Jespers on een grijze linnen cassette, 25.40 x 17.50 cm.
80 exemplaren gesigneerd en genummerd: 50 exemplaren 1-50 en 30 exemplaren I-XXX
Concept Adriaan Raemdonck en Els Stubbe.
Etsdruk Roger van Akelijen – Panter Print
Uitvoering cassette  Handboekbinderij Jansen (Edegem)

2006 De Diamanten Kogel, 2002-2006.

Jos Van Cann & Henri -Floris Jespers (red.)

Lier: Drukkerij Antilope. -91p.
2008 Thriller versus roman.

Jos Van Cann & Henri -Floris Jespers (red.)

Antwerpen; Apeldoorn: Garant. -142p.

Reeks: Literatuur in veelvoud nr 21
2012 Ruw & hard, geslepen & begeerlijk. 10 jaar briljante misdaadliteratuur in al haar facetten.

Jos Van Cann & Henri -Floris Jespers (red.)
Met illustraties van Jan Scheirs.
Omslag en opmaak: Intertext.be
Omslagtekening: Jan Scheirs

Antwerpen: De diamanten kogel. 155p.

Afmetingen: 23.50 x 15..50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

 

e. Artikels

1965 ‘Maniërisme: Anvers est dotée d’une avant-garde’. In: De tafelronde: algemeen cultureel maandblad. 10, nr. 2, p. 71-72.
1966 Er was eens … Paul van Ostaijen – dandyistisch perspektief’. In: Muze-n-express: algemeen informatief maandblad. (1966), nr. 3, p. 6-7.
1971 ‘Notities uit mijn grijze cahiers’. In: Impuls : driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur. 3, nr. 1, p. 14-19.
1972 ‘Fragmentarisch opgeschreven’. In: Impuls : driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur. 4, nr. 1, p. 36-39.
1980 Debuterende dichters’. In: Nieuw Vlaams tijdschrift. 33, nr. 2, p. 286-288.
1980 ‘Vroeger en nu: de actualiteit van Paul van Ostaijen’. In: Vlaanderen morgen: driemaandelijks cahier van de Werkgemeenschap Vlaanderen morgen. 1, nr. 4, p. 20-27.
1985 ‘Paul van Ostaijen tussen hemel en hel : de leerjaren’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 2, nr. 4, p. 149-158; nr. 5, p. 213-225.
1985 ‘Maurits van Liedekerke’. In: Vlaanderen morgen: driemaandelijks cahier van de Werkgemeenschap Vlaanderen morgen. (1985), nr. 2, p. 28-29.
1986 ‘Weverberghs NVT-syndroom’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 3, nr. 2, p. 95-96.
1987
-1988
‘De eerste tovenaar’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 4, nr. 6, p. 478-480.
1988
-1989
‘Verhalenschrijvers: een oudgediende & drie debutanten’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 5, nr. 1, p. 78-80.
1989
-1990
‘Lampo’s terugkeer naar Stonehenge’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 6, nr. 2, p. 69-76.
1989
-1991
‘Het cultureel leven tijdens de bezetting: documentaire kanttekeningen’. In: Diogenes: letterkundig tijdschrift. 6, nr. 5-6, p. 86-106; 7, nr. 1-2, p. 50-60.
1991 ‘Een terugblik op Pink Poets’. In: Dietsche warande en Belfort: tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. 136, nr. 4, p. 453-457.
1995 ‘Pernath en Snoek, Siamese tweelingen?’. In: Deus ex machina: bezield artistiek kreatief tijdschrift. 19, nr. 72, p. 3-15.
1995 ‘In mijn nacht nadert niemand. Want iedereen tevergeefs’. In: Muziek & woord. 21, nr. 248, p. 48-49.
1996 ‘Bronzen Orfeus in biedermeier kostuum’. In: K & C : kunst en cultuuragenda : weekblad van het Paleis voor Schone Kunsten. 29, p. 23-24.
1997 ‘De maskers van de clown’. In: Muziek & woord. 23, nr. 274, p. 13.
2001 ‘Hengelen naar Snoek’. In: Gierik. 19, nr. 72, p. 5-13.
2001 ‘Jespers, Joostens & Van Ostaijen: enkele nieuwe gegevens’. In: Revolver : periodiek rondom de werkelijkheid. 28, nr. 112, p. 65-89.