home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Speliers, Hedwig

Maakt deel uit van:

Hedwig Speliers

Diksmuide 12.6.1935

Eig. Edwig Nestor Leon, dichter, essayist en criticus.
Naast zijn poëziebundels bracht hij tevens vinnige en polemische geschriften als “Wij galspuwers”(1965), “Die verrekte gelijkhebber””1973) en zeer persoonlijke essays o.a. over Stijn Streuvels en Gerard Reve.

BIOGRAFIE

12 juni 1935: Geboren te Diksmuide.

 • Na zijn middelbare opleiding aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk, bezocht hij anderhalf jaar het priesterseminarie in Brugge.
 • In de loop der jaren distantieerde hij zich steeds meer van zijn katholieke West-Vlaamse milieu dat hij als bekrompen provincialistisch en kwetsend ervoer.

1957: Na zijn legerdienst in Euskirchen (Duitsland) begon hij de lerarenopleiding aan de Rijksnormaalschool in Gent.

1959: Werd leraar Nederlands aan de Rijksmiddenschool Nieuwpoort en woonde lang in de H. Consciencelaan te Nieuwpoort-Bad.

1961: Officiële debuut met Ons bergt een cenotaaf.  De weinige respons op deze en de volgende bundel Een bruggehoofd zorgde ervoor dat Speliers een polemist werd.

1963: Vormde samen met Paul de Wispelaere en Jan van der Hoeven de redactie van het tijdschrift Diagram.

In hetzelfde jaar nodigde Julien Weverbergh hem uit om mee te werken aan het gestencilde tijdschrift BOK, gevolgd door medewerking aan Mep en Daele .

Van Speliers verschenen vanaf dan ook vooral polemieken, kritieken en essays, toch bleef hij aan zijn dichtkunst sleutelen.

Daarnaast verzorgde hij columns voor o.a. Elseviers Literair Supplement, De Nieuwe, Vrijdag en Knack.

1971: Redacteur aan het tijdschrift Restant, dat zijn voedingsbodem had in de Gentse Rijksuniversiteit en de Universitaire Instelling Antwerpen.

Vanaf 1974 besloot hij zich volledig aan poëzie en de poëzietheorie te wijden. Hij sloot zich aan bij de post-experimentele stroming in de poëzie en verzette zich hevig tegen de nieuw-realistische dichtkunst binnen de Nederlandstalige literatuur.

1989: Verhuisde naar Oostende, waar hij een art-deco huis met bel etage betrok.

1992: Met de dichtbundel Bel-etage werd zijn poëzie heel wat toegankelijker.

1994: Schreef Speliers het eerste deel van een biografische Streuvelstrilogie.

 • Dag Streuvels. “Ik ken den weg alleen”. (1994)
 • Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. (1999)
 • Met politiek bemoei ik mij niet : tussen democratie en dictatuur : de literatuur in Vlaanderen tijdens het interbellum. (2003)

De biografieën deden heel wat stof opwaaien, vooral omwille van de zgn. Duitse connecties van Streuvels.

In  een interview in de Standaard van donderdag 24 februari 2000 met Mark Schaevers stelt Speliers het echter zo:

,Gisteren heb ik de hele dag televisie in huis gehad, drie kranten hebben me gebeld, en het is voor een studax erg het te moeten zeggen maar geen enkele van die interviewers had mijn boek gelezen. Er waren er zelfs die mijn boek niet hadden. En de eerste vraag was altijd: is Streuvels een collaborateur? Luister eens, zeg ik dan, zo zit het niet in elkaar. Ik schrijf niet over collaboratie, ik schrijf over Duitse vertalers, Duitse uitgevers, over twee wereldoorlogen, over het opkomende fascisme en het corporatisme. Dat zit er allemaal in: dat is een heuvel die je beklimt tot je eindelijk aan de top bent. Maar iedereen wil meteen naar de top. Dat is de mentaliteit die we al in de tijd van Bok bevochten. Nee, bestudeer de dingen, lees het boek en besluit dan of Streuvels een collaborateur was.”

Bron: Hedwig Speliers en de Duitse connecties van Streuvels .

2001: Publicatie van Suites Françaises dat samen met Occitaans dagboek (2009) de neerslag vormt van dat enorme inspiratieveld dat Frankrijk voor de dichter bleek te zijn.

2009: Met de tweetalige dichtbundel Len de l’el (2009) situeert hij Maurice de Guérin in zijn natuurlijke biotoop.

 • In het colofon van de omvangrijke verzamelbundel ‘Als God in Frankrijk’ waarin Len de l’el in 2016 zal worden opgenomen meldt Speliers het volgende: “ In Len de l’el worden impressies verwoord rond de site Cayla (Andillac) – gelegen in Zuid-West Frankrijk de streek van Aveyron en de Tarn-Garonne. Cayla is het kasteel-familiehuis van Maurice Guéron, waarover Speliers het volgende jaar een biografie zal publiceren.

2010: Dichter naast God, een biografie van de onbekende en jong gestorven Franse romanticus Maurice de Guérin (1810 – 1839).

2011: Schreef de bundel Moissac, mijn Middeleeuwen voor de zomertentoonstelling 2011 in de Abdij ten Duinen te Koksijde.

 • Deze bundel zal in 2016 worden opgenomen in ‘Als God in Frankrijk’

2011: Ter gelegenheid van Speliers’ verjaardag stelde zijn neef, dichter Peter Theunynck, een boeiende bloemlezing samen uit zijn werk, met de titel ‘Fortuna’s lieveling’ (Poëziecentrum).

 • Het is een mooie, dubbelzinnige titel, want het kan zowel naar de dichter verwijzen, die als uitverkorene van het lot zich al ettelijke decennia lang aan de poëzie heeft kunnen wijden, maar ook naar de vrouw, als muze.
 • Op de voorflap van de bundel staat trouwens een foto van de echtgenote van de dichter, toen ze jong was.

Hedwig Speliers schrijft geregeld voor Poëziekrant en begeleidt ook de publicaties van jonge dichters bij het Poëziecentrum in de Bel-etagereeks.

2012: Hedwig Speliers is ‘niet-officiële’ stadsdichter van de stad Brugge. Hij is aldus de eerste vrije stadsdichter, die 530 jaar na het overlijden van de vijftiende-eeuwse Brugse stadsdichter Anthonis de Roovere.

 • Het stadsdichterschap voor Brugge is een vrij initiatief. Het begon met een officiële vraag van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society in 2006. In 2012 wordt Hedwig Speliers de een eerste officieus stadsdichter als geschenk voor Brugge. Peter Theunynck volgde hem op in 2013 en Lies Van Gasse als vrije Brugse stadsdichteres in 2014. In 2015 kreeg Marcus Cumberlege de stadsdichtersmegafoon door. In 2016 wordt Herman Leenders de vijfde (vrije) stadsdichter van Brugge
 • Dit resulteerde in 2018 in de uitgave De kanten stad (bij de Leuvense uitgeverij P) waarin de vijf stadsdichters  hun liefde voor de stad uitzingen. Naar het Engels vertaald door Annemarie Sauer.

2013: Bundelt de stadsgedichten in de publicatie De stem van de stad. Brugse stadsgedichten

2016:  Speliers verzamelt alle gedichten die hij over Frankrijk schreef in de omvangrijke bundel ‘Als God in Frankrijk’. In een uitgebreid colofon verheldert Speliers zowel inhoud als werkwijze (klik op de scans voor vergroting):

      

 

 

BEKRONINGEN

 • 1969:  Heidelandprijs van Noord en Zuid voor de bundel De astronaut.
 • 1972: Provinciale prijs voor letterkunde van West-Vlaanderen voor de bundel Horribile dictu
 • 1984: Provinciale prijs voor letterkunde van West-Vlaanderen voor de essaybundel Met verpauperde pen.
 • 1984: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor zijn dichtbundel Het heraldieke dier
 • 1995:  Henriëtte de Beaufortprijs voor Dag Streuvels. “Ik ken den weg alleen”.
 • 2006: De Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006 voor de bundel ‘Engelen geduld’     (Hedwig Speliers – Meander – Recensies)

  Uit: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985):

Hoewel zijn eerste dichtbundels reeds een origineel, eigenzinnig en weerbarstig talent lieten vermoeden (Ons bergt een cenotaaf, 1961; Een bruggehoofd, 1963) kwam Speliers voorgoed in de belangstelling door zijn aandeel in de `gestencilde revolutie’ en zijn medewerking aan het tijdschrift Bok (1963-1964), waaruit belangrijke kritische en polemische publicaties voortvloeiden.

Als dichter is Speliers niet alleen belangrijk wegens zijn heel aparte plaats in de post-experimentele richting, o.m. door de sterk metaforische poëzie met constructivistische en rationele inslag, maar ook door de theoretische grondslagen waarop zijn vers berust. Van meet af aan legde Speliers de nadruk op de structurele eenheid van de bundel, waarvan de versch. geledingen en onderdelen slechts in de globale context volledig kunnen worden verklaard. Dat geldt met name voor het woord, dat bij hem een uiting van een sterk universeel werkelijkheidsbegrip is, waarin zowel persoonlijke, emotionele aandelen als cultuurhistorische componenten liggen samengevat.

In het essay De ongeleefde lijnen van ons lichaam, of Het metaforische denken (1975-1976) wordt een afgeronde poëtica ontworpen. Het gedicht is `tot metafoor gestolde gedachtenformatie’. Dit is het uitgangspunt voor nog strakkere linguïstische benaderingen van de poëzie, met name via het fonologische, syntactische en semantische niveau, waardoor de subjectiviteit van de poëzie en het poëtisch beleven een objectieve basis krijgen.

Meer over Hedwig Speliers

 • Aken, P. van. ‘Hedwig Speliers’. In: G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan.
 • Gerrits,Joris. 1980. Hedwig Speliers. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers, augustus 1987.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Langzaam

Langzaam in het bezit komend
van de adembenemende aarde,
zo is van oudsher
en omslachtig in zijn protokol
de dood. Zij die hem honen,
lopen op zijn toorn vooruit.

Misschien, op de meteloze horizont
is mateloos de stem geketend,
zij zonnen zich tot schakels en de sluiting

een naam die meer en meer
zijn meervoud vreest.

Uit: De Astronaut. 1969.

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Leuven
 • Universiteitsbibliotheek – Gent
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 Exotische diergedichten 1956-1957. (dichtbundel) De Panne: IMPA. – [16]p.
1961 Ons bergt een cenotaaf. Gedichten. (dichtbundel) Speliers 16 Brussel/Antwerpen:  A. Manteau N.V. -40p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Ons bergt een cenotaaf’ door Hedwig Speliers werd in het voorjaar van 1961 gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent in opdracht van A. Manteau NV Bussel / Antwerpen.
1963 Een bruggehoofd. (dichtbundel)

Bevat de cycli: De barokgedichten; De antieke sonnetten; Tellurisch denken.
Speliers 13 Brussel/Antwerpen:  A. Manteau N.V. -87p.

Afmetingen: 20.50 x 12.70 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colophon: ‘Een bruggehoofd’ van Hedwig Speliers werd in het voorjaar van 1963 gedrukt op de persen van nv Erasmus, Ledeberg/ Gent in opdracht van A. Manteau NV Brussel / Antwerpen / Den Haag.
1964 Met Priapus een dag in de hel: beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de 17de eeuw. (poëzie – vertaald)

Samenstelling: Julien Weverbergh
Vertaling: Hedwig Speliers
Teralfene: Weverbergh. -132p.
1965 Wij, galspuwers. Een bundel polemieken. (essays)

Omslag en typografie: Jan Verhaert
Brugge: Uitgeverij De Galge. -168p.

Afmetingen:17.70 x 9 (ingenaaid)
Reeks: Galge boekje nr 3
1968 Omtrent Streuvels. Het einde van een mythe. Een anti-essay. (essay)

Het omslag werd ontworpen door Geert Setola – vvg
Willemfonds-uitgave 206/B

Brugge: Uitgeverij J. Sonneville P.V.B.A. . -230p.

Reeks: sigma boeken nr 4
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Colofon:  Dit anti-essay van Hedwig Speliers “Omtrent Streuvels – Het einde van een mythe” werd gedrukt in een speciale oplage vantweeduiszendvierhonderd exemplaren in opdracht van het WILLEMSFONDS en in samenwerking met de Uitgeverij Sonneville P.V.B.A. te Brugge vervaardigd door Drukkerij Europrint P.V.B.A. te Brugge en de Industriële Boekbinderij Walleyn P.V.B.A. te Brugge.

1969 De astronaut. Gedichten. (dichtbundel) Speliers 17 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -48p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd geschreven tussen juli 1966 en maart 1967 en is het sluitstuk van een poëzietriptiek ‘Dreyfus in het dorp, ‘Ten zuiden van’ en ‘De Astronaut’.
De eerste druk van ‘De astronaut’ , gezet uit de Monotype Garamond corps 11, werd in de winter 1968-1969 voor rekening van Uitgeverij Heideland P.V.B.A. , Hasselt, gedrukt op de persen van Kempische Boekhandel, Retie.
1971 Afscheid van Streuvels. (essay)

Te samen met Georges Adé, Georges Wildemeersch, Albert Godfroid.
Brugge: Uitgeverij J. Sonneville P.V.BA. / ’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. -279p.

Reeks: Nijgh en Van Ditmar’s paperbacks nr 114
1972 Horribile dictu. (dichtbundel) Speliers 18 Amsterdam: Paris-Manteau. -54p.

Reeks: Manteau poëziereeks.
Afmetingen: 20.60 x 12.60  (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel werd geschreven tussen 6 september 1969 en 15 april 1970. Voor tal van ready mades, gedachten en woordspelingen in deze bundel opgenomen, verwijs ik naar ‘De biologische tijdbom’ R. Taylor, ‘De naakte aap’, D. Morris, ‘Denken over de dood’, A. Toynbee, en in de eerste plaats naar de Nederlandse vertaling , door J. Vandenbergh, van James Joyce’s ‘Ulysses’
1973 Leven met Lorenz, of het duizendjarig dier. (dichtbundel)

Het bandontwerp: Tjen de Rouck
Speliers 24 Ertvelde: Van Hyfte-De Coninck. -44 p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: De gedichten in de eerste cyclus ontstonden op 3. 4 en 5 april 1972 bij de lezing van “Sexuele energie” van de bioloog en chemicus Robert S. de Ropp. De tweede cyclus schreef ik na de studie die ik gemaakt had van het gezamenlijk werk van de Oostenrijkse dierenpsycholoog en grondlegger van de ethologie, Konrad Lorenz. De gedichten ontstonden in september en november 1970. De derde cyclus verscheen onder de titel “Bidden met Abélard” in het tijdschrift Daele, nr 14 en dateert van 1967.
De bundel “Leven met Lorenz, of het duizendjarige dier” van Hedwig Speliers werd in het voorjaar van 1973 uitgegeven door uitgeverij Van Hyfte-De Coninck te Ertvelde.
1973 Ten zuiden van. (dichtbundel) Speliers 14 Brugge: J. Sonneville./ ‘s-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar -53p.

Reeks: Nijgh en Van Ditmar’s paperbacks nr 113
Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd geschreven in de lente en de zomer van 1966 en is het middenstuk van een poëzietriptiek ‘Dreyfus in het dorp, ‘Ten zuiden van’ en ‘De Astronaut’.
1973 Die verrekte gelijkhebber. Polemieken. (gebundelde literaire essays))

Omslagontwerp: Jan Demarest, Brugge.
Bevat: Grensoverschrijding (inleiding) pp  7-24; Streuveliana (pp 25-82); Polimiserie (pp 83-154); Kritisch sprokkelhout (pp 155-206); Ars Polemica (pp 207-220)

Speliers 27 Den Haag: Nijgh & Van Ditmar. -232p.

Afmetingen: 20.60 x 13.50 (paperback)
Reeks: Nieuwe Nijgh Boeken nr 56
Gezet uit de Press Roman
Druk: Sonneville Press Brugge
1973 Gerard Kornelis van het Reve & De groene anjelier. (essay) Speliers 28 Brugge: J. Sonneville. / Den Haag: Nijgh & Van Ditmar. –309p.

Reeks: Triagnose van een mythe ; deel 3
1975
/76
De ongeleefde lijnen van ons lichaam, of Het metaforische denken. (essay)
1977 De mens van Paracelsus. (dichtbundel) Speliers 15 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -64p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel werd geschreven tussen 20 februari en 10 oktober 1974. De structurering van de afzonderlijke teksten werd gestimuleerd door het lezen van ‘De woorden en de dingen’ van Michel Foucault.
1980 Van het wolkje af. (dichtbundel)

Vormgeving: Rikkes Voss
Speliers 11 Antwerpen: A. Manteau. Amsterdam: Elsevier. -52p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel werd geschreven tussen september 1976 en maart 1977. In de loop van 1978 werd de bundel definitief voltooid.
1983 Het heraldieke dier. (dichtbundel) Speliers 5 Antwerpen: A. Manteau. -32p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid)
Colofon: ‘Het heraldieke dier’ werd geschreven tussen 16 januari en 23 november 1975. De tweede versie ervan ontstond tussen 2 maart 1976 en 12 december 1978. In de winter 1979/1980 verscheen de ene helft van de bundel in het tijdschrift ‘Restant’; in het jan./febr. Van het Nieuw Vlaams Tijdschrift’ verscheen de andere helft. De bundel werd in de winter van 1981 voltooid. Heel wat gedichten bevatten letterlijke citaten uit ‘De Toverberg ‘ van Thomas Mann.
Druk: Smits Wommelgem
1983 De pool van de droom. Van en over Johan Daisne. (essay)

Samengesteld door Hedwig Speliers.
Met biografie en indexen. Bijdragen van o.a. Paul de Wispelaere, Jean-Marie Maes, Paul van Aken, Anne Marie Musschoot, Marc Reynebeau, Hugo Bousset, Willy Spillebeen.
Antwerpen: A. Manteau. -329p.
1983 Hans Faverey, dichter van de nulhypothese. (essay) Rekkem: Stichting ons erfdeel.

In: Ons erfdeel. 1983)5 –p715-722
1984 Album Stijn Streuvels. (essay) Antwerpen: A. Manteau. – 119 p.
1984 Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijnselen in onze poëzie. (essay) Antwerpen: A. Manteau. – 50p.

Reeks: Manteau essay reeks.
1986 Alpestre. (dichtbundel)

Grafische vormgeving: Rikkes Voss
Speliers 1 Antwerpen: A. Manteau. -46p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Alpestre’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in Garamond 12 en gedrukt, bij Geuze te Dordrecht, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Hoboken zorgde voor de afwerking.
‘Alpestre’ ontstond intertekstueel met de lectuur van Gary Zukovs ‘De dansende Woe-li meesters’ en Jorge Luis Borges’ ‘De cultus van het boek’ tussen 20 maart 1980 en 18 mei 1982. De definitieve tekst werd voltooid op 6, 7 en 8 december 1983.
1986 Tiaar van mijn taal : poets poet Jan van der Hoeven. (essay) Brugge: Pablo Nerudafonds. -46p.

Reeks: profielreeks Pablo Nerudafonds.
1988 Villers-la-Ville. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Driesign.
‘Villers-la-Ville’ ontstond begin 1984 en werd in een eerste versie van 75 strofen beëindigd op zondag 6 januari 1985. Dit gebeurde intertextueel met behulp van citaten uit ‘De naam van de roos’ van Umberto Eco. Een tweede versie ontstond tijdens de eerste drie weken van juni 1985. De bundel werd aangevuld en voltooid tijdens de maand augustus 1986, ditmaal met behulp van citaten uit ‘De kathedralenbouwers’ van Georges Duby. In de loop van februari en maart 1987 werd de bundel in zijn 100 strofen gereconstrueerd en voltooid.
1994: Vertaald naar het Frans door Willy Devos als ‘Villers la-ville’ Z.pl.: Éditions de Vallongues,

 

Speliers 21 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. – 112p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Villers-la-Ville’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Garamond 12 door AMB te Kapellen en gedrukt, in een oplage van 1000 exemplaren, bij Tengrootenhuysen te Wilrijk. Boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Hoboken zorgde voor de afwerking.
Van de oplage zijn de nummers I tot en met X niet in de handel. De nummers 1 tot en met 500 werden door de auteur persoonlijk genummerd en gesigneerd. Dit is nummer ….
1990 Spiegel van Horta.

De tekst is van Hedwig Speliers en de ets van Fred C. Bergisch. De ets is genummerd en gesigneerd door Bergisch.
Bedum: Exponent.

Colofon: De tekst van ” Spiegel van Horta” is gezet uit de Spectrum en op de handpers afgedrukt door Menno Wielinga te Bedum in een oplage van 125 genummerde exemplaren.Van deze opl. zijn de nummers 1-15 gebonden uitgebracht, voorzien van een door de auteur eigenhandig geschreven gesigneerde eerste strofe en een tweede,afzonderlijk bijgevoegde ets, afgedrukt op een afwijkende papiersoort
1990 Magica Materia . (dichtbundel)

Omslagontwerp: G. Dooreman.
Bevat de cycli: Megataal; Vegetaal; Genitaal; Mentaal.

 

Speliers 7 Gent: Poëziecentrum vzw. -49p.

Reeks: Bladen van de poëzie. Jrg. 38, nr.4 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13.20 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: “Magica Materia” ontstond tussen 17 december 1977 en 9 augustus 1978. Van de 144 oorspronkelijk opgetekende gedichten werden er dertig weerhouden. De eindversie werd, met enkele wijzigingen, uitgetikt halfweg februari 1989.
“Magica Materia” van Hedwig Speliers werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in de maand december 1990.
Van de oplage zijn de nummers I tot en met X niet in de handel. De nummers 1 tot en met 350 worden door de auteur persoonlijk genummerd en gesigneerd
1992 De tong van de dichter. Een modellenpoëtica. (bundel essays)

Omslagontwerp en vormgeving: reclameatelier Transparant, Oostende.

Brugge: Kruispunt. -215p.

Afmetingen: 21 x 14.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: kruispunt Literair Kwartaalschrift nr 148 (themanummer)
Druk: Grafisch bedrijf De Schacht, Brugge.
1992 Licht Gevoelig. (dichtbundel)

Werner Ryckeboer ontwierp de lay out en opmaak.
Speliers 20 s.l.: Elma Obreg n.v.. –[18]p.

Afmetingen: 19 x 19.20 (ingenaaid)
Colophon: Het idee voor de cyclus ‘Licht Gevoelig’ ontstond op 23 mei 1992 ten huize van Werner en Nicole Ryckeboer. De cyclus werd geschreven omtrent eind mei en te Oostende op 3 juni 1992 voltooid.
‘Licht Gevoelig’ werd in opdracht van firma Elma Obreg nv gezet en gedrukt in Helvetica Light 10 door Artypo te De Panne.
Van deze oplage zijn de nummers I tot en met X in het bezit van de dichter. De nummers 1 tot en met 500 werden door de auteur persoonlijk genummerd en gesigneerd. Dit is nummer 288.
1992 Bel-etage. (dichtbundel)

Omslagillustratie: Rudy Soreyn
Omslagtypografie: Mireille Panneels
Bevat de cycli: Ruimten; Objecten; Portretten; Terugblik.

 

Speliers 8 Antwerpen / Amsterdam: A. Manteau. -54p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid)
Reeks: Manteau poëziereeks.
Colofon: De eerste handgeschreven versie van de dichtbundel “Bel-etage” ontstond op 28 december 1978 tijdens de renovatiewerken van het bel-etagehuis te Oostende en werd op 1 juli 1988 voltooid. De definitieve versie werd tijdens de maand januari 1990 uitgetikt en op 25 maart 1990 voltooid.
‘Bel-etage’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in de Garamond 11 door Facet te Antwerpen en gedrukt bij Geuze te Dordrecht. Boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking
1994 Het oog van Hölderlin. Vijf gedichten. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Amber / Dirk Gijsels
Speliers 12 Antwerpen / Amsterdam: A. Manteau. -59p.

Reeks: Manteau poëziereeks.
Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: de gecursiveerde regels in het titelgedicht zijn gearrangeerde citaten uit ‘Minima Moralia’ van Theodor W. Adorno. ‘Grote gevleugelde’ verwijst naar het gelijknamige beeldhouwwerk van Willem Vermandere.
‘Het oog van Hölderlin’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Trump Mediaeval 12/14 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Groenevelt te Landgraaf; boekbinderij M. van den Berg te Simpelveld zorgde voor de afwerking.
1994 Dag Streuvels. “Ik ken den weg alleen”. (biografische studie)

Omslagontwerp Dooreman
Groepsfoto achterplat: Stijn Streuvels met Albert Saverys en Jozef de Coene
Tekening titelpagina: Frans van Immerseel
 Speliers 25 Leuven: Uitgeverij Kritak. -687p.

Afmetingen: 22.80 x 15 (paperback)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Goff,  Mariakerke
1994 Grote gevleugelde. (dichtbundel) Bedum: Exponent. –

Reeks: Tekstbeeld-reeks. – s.l.; vol. 1994: 1
1997 Ongehoord. Een keuze uit de gedichten 1957-1997. (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld door Jean-Marie Maes ; [inl.: Jos Joosten]
Bevat gedichten uit de bundels: Denken en dichten [inleiding door Jos Joosten]; Ons bergt een cenotaaf; Een bruggehoofd; Dreyfus in het dorp; Ten zuiden van; De astronaut; Leven met Lorenz of het duizendjarige dier; De mens van Paracelsus; Van het wolkje af; Het heraldieke dier; Alpestre; Villerslaville; Magica materia; Bel-etage; Het oog van Hölderlin; Ongepubliceerde gedichten.
Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
Omslagfoto: Michel Wiegandt.
 Speliers 19 Antwerpen: A. Manteau. / Amsterdam: Meulenhoff. – 216p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: de gecursiveerde regels in het titelgedicht zijn gearrangeerde citaten uit ‘Minima Moralia’ van Theodor W. Adorno.
Hedwig Speliers ‘Ongehoord. Een keuze uit de gedichten 1957-1997’ werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau te Antwerpen gezet in Trump Mediaeval 11 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Groenevelt te Landgraaf; boekbinderij Hexspoor te Boxtel zorgde voor de afwerking.
1997 Zonder titel / Hedwig Speliers; Bedenkingen bij klimt / Peter Theunynck; zij dochter / Mark van Tongele.

Deze publicatie is verschenen op 20 april 1997 als vijftiende nummer van ‘De kleren van de keizer’, een serie boekjes door De Groote Beer te Antwerpen uitgegeven n.a.v. een reeks literaire namiddagen op zondag.
Speliers 23 Antwerpen, de groote beer. – [30], [18], [26] pag.

Reeks: De kleren van de keizer. Nr 17
Afmetingen: 21.20 x 14.80 (Drie losse bundels samengebonden in een kartonnen mapje met lintjes vastgebonden
Van ieder boekje verschenen 63 genummerde en gesigneerde exemplaren.
1999 Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. (biografische studie)

Omslagontwerp: Peter van de Cotte
Foto achterplat: Benny de Grove.
Speliers 26 Antwerpen: A. Manteau. -610p.

Afmetingen: 22.80 x 15 (paperback)
2001 Suites françaises. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Rudi Soreyn.
Bevat de cycli: Land van Laura [Provence]; Le grand oeuvre [Bourgogne]; Saint-Romain-Le-Puy [Auvergne]; Tussen Lot en Dordogne [Aquitaine]; Côte d’Opâle [Pas-de-Calais]; Thiérache [Champagne-Ardenne]; Courtieux [Picardie].2016: In een fel uitgebreide versie opgenoen in de verzamelbundel ‘God in Frankrijk’
 
Speliers 22 Antwerpen: A. Manteau. -82p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: ‘Suites françaises’ werd geschreven in Frankrijk. De eerste gedichten ontstonden in Meulson in augustus 1986.
‘Suites françaises’ werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau te Antwerpen gezet in Bembo 10 door Dirix-Verresen te Antwerpen en gedrukt bij Groenevelt te Landgraaf ; boekbinderij Hexspoor te Boxtel zorgde voor de afwerking.
Deze dichtbundel werd gedrukt op 300 exemplaren
2003 Met politiek bemoei ik mij niet. Tussen democratie en dictatuur : de literatuur in Vlaanderen tijdens het interbellum. (bundel essays)

Omslagontwerp: Peter van de Cotte
Binnenwerk: Aksent/Dominic Van Heupen
Foto achterplat: Benny de Grove.
 Speliers 29 Antwerpen: A. Manteau. / Standaard uitgeverij nv- 320p.

Afmetingen: 23 x 15 (ingenaaid)
2004 Heen: gedichten. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Peter van de Cotte.
Bevat de cycli: Heen 1 de stad; Heen 2 het landschap; Heen 3 de herinnering.
Speliers 6 Antwerpen: A. Manteau. – 58p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: ‘Heen’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van Uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Trinité 11 door Dirix Verresen te Antwerpen en gedrukt en gebonden bij Walleyn Graphics te Brugge.
Deze bundel werd gedrukt op 300 exemplaren. Dit is nummer ….
2006 Engelengeduld. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Peter van de Cotte.
Bevat de cycli: Engelaardigheden; Engelsoortigen; Geverfde engelen.
Eerste druk maart 2006
 Speliers 9 Antwerpen: A. Manteau. – 60p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaiod)
Colofon: ‘Engelengeduld’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Trinité 11 door Dirix Verresen te Antwerpen, gedrukt bij Ter Roye in Oostkamp en gebonden bij Catherine Press in Brugge.
Deze bundel werd gedrukt op 300 exemplaren. Dit is nummer ….
2007 De Elias sonnetten. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Geïllustreerd door Etienne Elias.
Deze uitgave werd gerealiseerd als aandenken aan de tentoonstelling ‘Etienne Elias. Geschilderde schilderijen en meer …’ georganiseerd door de galerie Tom Gerits te Oostende van 10 februari t/m 5 maart 2007;
Hedwig Speliers schreef voor deze gelegenheid ‘De Eliassonnetten’ een reeks van, 15 gedichten bij evenveel schilderijen van de kunstenaar.
Fotografie: Daniël de Kievith, Oostende; Hugo Maertens, Brugge.
Portretfoto: Jef van Eynde, Westerloo.
Speliers 2 Oostende: Galerie Tom Gerits (uitgever) – Octave de Achtste (Concept).  -64p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De oplage bedraagt 300 genummerde exemplaren waarvan de eerste 100 exemplaren werden gesigneerd door Etienne Elias en Hedwig Speliers.
De nummers. 1 tot en met 15 bevatten bovendien een door Hedwig Speliers handgeschreven en gesigneerd gedicht.
Dit is nummer ….
2009 Len de l’el: een poëtische tocht in de Midi : gedichten = Len de l’el : un séjour poétique dans le Midi : poèmes. (poëzie)

Len de l’el is Occitaans voor loin de l’oeil, een druivenras dat exclusief in de Gaillacois wordt gekoesterd en zo wordt genoemd om zijn lange steel, waardoor de druif bij het plukken ver van het oog komt te staan.
Bevat de cycli:  Len de l’el; Le cayla; Albigenzer suite.
Franse vertaling: Willy Devos.
Omslagontwerp: Peter van de Cotte.
Eerste druk september 2009.
2016: opgenomen in de verzamelbundel ‘Als God in Frankrijk’
Speliers 10 Antwerpen: A. Manteau. – 75p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Len de l’el’ van Hedwig Speliers werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Trinité 11 door Annemie Van den Eede te Kapelle en, gedrukt en gebonden bij Ter Roye in Oostkamp.
Deze bundel werd gedrukt op 300 exemplaren genummerd en gesigneerd . Dit is nummer ….
2010 Dichter naast God. Biografie van de romanticus Maurice de Guérin. (essay) Antwerpen: A. Manteau. / Amsterdam: Meulenhoff – 424p.
2010 Willem Vermandere. (monografie) Wevelgem: VWS. -48p.

Reeks: VWS-cahiers: bibliotheek van de Westvlaamse letteren / Vereniging van Westvlaamse Schrijvers. – Handzame; vol. 2.
2011 Fortuna’s lieveling. Bloemlezing 1956-2011. (poëzie – bloemlezing)

Ingeleid en samengesteld door Peter Theunynck.
Foto omslag: Roger van Sevenant.
Ontwerp omslag: Karakters, Gent.
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent.
Speliers 4 Gent: Poëziecentrum vzw.  304p.

Afmetingen: 20 x 12.70 (ingenaaid)
Druk: Karakters, Gent

2011 Het land Gods.  (dichtbundel)

Gelegenheidspublicatie n.a.v. 40  Poëzie Beauvoorde.
Niet in de handel. Deze uitgave is exclusief voor de abonnees van Poëziekrant.
Ontwerp omslag: Karakters, Gent.
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent
Druk: Karakters, Gent

Speliers 3 Gent: Poëziecentrum vzw.  -30p.

Afmetingen: 17.60 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Het land Gods werd geschreven in opdracht van Opbouwwerk IJzerstreek vzw naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van “Poëzie Beauvoorde”. De gedichtensuite werd door de dichter gereciteerd onder de titel ‘Ik heb God zien wandelen over de polders’, op palmzondag 5 april 2009 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Wulvertingen (Beauvoorde) om 16.00 uur.

2013 De stem van de stad. Brugse stadsgedichten. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Jaarring; Geschiedenis van de Brugse seizoenen; Portretten; Miscellania; Natuurgedichten; Balladen; Coda.

Uitgeverij De Contrabas. -64p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘De stem van de stad’ verscheen in het voorjaar van 2013. Baer Cornet, Venlo, gaf het vorm, hij maakte gebruik van de letter Collis.
Uitgegeven met de steun van de provincie West-Vlaanderen.

2016 Beeldsonnetten. Tien gedichten bij beelden van Lieven Debrabandere. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De gedichten verschenen eerder in de Poëziekrant, jrg. 39, 2015, nr 4, pp 70-74.
Het initiatief tot deze bibliofiele uitgave is het gevolg van een eerder toevallige muzikale ontmoeting tussen beeldhouwer en drukker. Met de hand gezet en gedrukt door Hendrik Verschave.
De begeleidende illustratie ‘De kus’ is een litho van Patrick Coenye, door hemzelf gedrukt in zijn atelier Art Press (Koksijde), naar een authentieke zwart-wit foto van fotograaf Paul De Cloedt (Turnhout)

Alveringem: 2 Zoete Lievekens Pers. -[z p]

Formaat: 27.50 x 35 (map)
Aantal pagina’s: zeven dubbelgevouwen losse bladen.
Oplage: 58 gesigneerde exemplaren, zijnde 15 exemplaren voor Hedwig Speliers, genummerd I – XV, 25 exemplaren voor Lieven Debrabandere, genummerd 1-15, en 15 exemplaren voor drukker Hendrik Verschave, geletterd A-O, plus 3 bundel H.C.
De gedichten zijn gezet in de Lectura half-vet, pt 16, gedrukt op Velin BKF Rives Blanc 210 gr. in een map van grijs bordkarton met een omslag van Colorplan New Blue smooth 350 gr.

2016 Als God in Frankrijk. Gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bundelt ongeveer 250 gedichten geïnspireerd door het landelijke Frankrijk.
Tekeningen op cover: Anne van Herreweghen
Gedrukt door drukkerij ACCO, Herent.

Leuven: Uitgeverij P. -288p.

Naast de Suites françaises (2001) en Len de l’el (2009) bevat deze  verzamelbundel ook drie niet eerder gepubliceerde teksten: Occitaans dagboek, Moissac. Mijn middeleeuwen en Reis naar Rebeyrolle

2018 Kanten stad. (bloemlezing stadsgedichten)

Gedichten van de 5 stadsdichters van Brugge
Hedwig Speliers, Peter Theuniynck, Lies van Gasse, Marcus Cumberlege, Herman Leenders.
Coverillustratie Lies van Gasse.
Bijdrage van Hedwig Speliers: Spring/Lente (pp 6-7); Summer/Zomer (pp 8-9); Autumn/Herfst (pp 10-11); Winter/Winter (pp 12-13); Voice of the City/ De stem van de stad (pp 14-15)

Leuven: Uitgeverij P. 72p.

Afmetingen: 23 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Bembo
Gedrukt door BestInGraphics, Vosselaar

 

OVERZICHT PER GENRE ALFABETISCH OP TITEL

Poëzie

 1. Alpestre. (poëzie) 1986
 2. Als God in Frankrijk. Gedichten. 2016
 3. Beeldsonnetten (bibliofiele uitgave) 2016
 4. Bel-etage. (poëzie) 1992
 5. De astronaut. Gedichten. (poëzie) 1969
 6. De eliassonnetten. 2007
 7. De mens van Paracelsus. (poëzie) 1977
 8. De stem van de stad. Brugse stadsgedichten. (poëzie) 2013
 9. Een bruggehoofd. (poëzie) 1963
 10. Engelen geduld. (poëzie) 2006
 11. Exotische diergedichten 1956-1957. (poëzie) 1957
 12. Fortuna’s liveling. Bloemlezing 1956-2011. (poëzie – bloemlezing) 2011
 13. Grote gevleugelde. (poëzie) 1994
 14. Heen: gedichten. 2004
 15. Het heraldieke dier. (poëzie) 1983
 16. Het land Gods. (poëzie) 2011
 17. Het oog van Hölderlin. Vijf gedichten. (poëzie) 1994
 18. Horribile dictu. (poëzie) 1972
 19. Len de l’el: een poëtische tocht in de Midi : gedichten = Len de l’el : un séjour poétique dans le Midi : poèmes. (poëzie) 2009
 20. Leven met Lorenz, of het duizendjarig dier. 1973
 21. Lichtgevoelig. (poëzie) 1992
 22. Magica Materia . (poëzie) 1990
 23. Met Priapus een dag in de hel. (vertaalde erotische poëzie) 1964
 24. Ongehoord. Een keuze uit de gedichten 1957-1997. (poëzie – bloemlezing) 1997
 25. Ons bergt een cenotaaf. Gedichten. (poëzie) 1961
 26. Spiegel van Horta. 1990
 27. Suites françaises. (poëzie) 2001
 28. Ten zuiden van. (poëzie) 1973
 29. Van het wolkje af. (poëzie) 1980
 30. Villers-la-Ville. (poëzie) 1988
 31. Zonder titel / Hedwig Speliers; Bedenkingen bij Klimt 1997

Essays – monografieën

 1. Afscheid van Streuvels. (essay) 1971
 2. Album Stijn Streuvels. (essay) 1983
 3. Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland. (essay)1999
 4. Dag Streuvels. “Ik ken den weg alleen”. (essay) 1994
 5. De ongeleefde lijnen van ons lichaam, of Het metaforische denken. (essay) 1975
 6. De pool van de droom. Van en over Johan Daisne. (essay) 1983
 7. Dichter naast God. Biografie van de romanticus Maurice de Guérin. (essay) 2010
 8. Die verrekte gelijkhebber. Polemieken. (essay) 1973
 9. Gerard Kornelis van het Reve & De groene anjelier. (essay) 1973
 10. Hans Faverey, dichter van de nulhypothese. (essay) 1983
 11. Met politiek bemoei ik mij niet : tussen democratie en dictatuur : de literatuur in Vlaanderen tijdens het interbellum. (essay) 2003
 12. Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijnselen in onze poëzie. (essay) 1984
 13. Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay. (essay)1968
 14. Tiaar van mijn taal : poets poet Jan van der Hoeven. (essay) 1986
 15. Wij, galspuwers. Een bundel polemieken. (essay) 1965
 16. Willem Vermandere. (monografie) 2010

VERTALINGEN VAN HET WERK VAN HEDWIG SPELIERS

FRANS

 • 1994: Villers la-ville Frans / vert. uit het Nederlands door Willy Devos. Z.pl.: Éditions de Vallongues. Poëzie, Oorspronkelijke titel: Villers-la-ville. Amsterdam: Manteau, 1988

SERVISCH

 • 1995:  Brat. Servisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. In: Knjizevne novine, jrg.46, nr. 904, 8. Poëzie. Bloemlezing.