home | Inloggen
Aantal schrijvers: 576 | Aantal boeken:

16059

 

Weverbergh, Julien

Julien Weverbergh

Antwerpen, 26 mei 1930

Julien Weverbergh was een leven lang werkzaam in het literaire bedrijf en de schrijverswereld.

Zijn eigen werk bestaat uit poëzie, romans, verhalen, kritieken, proza, essays en bloemlezingen. Het verscheen ook in het Frans, Engels, Roemeens, Japans, Hongaars, Spaans en Portugees.

Bekendheid verwierf hij vooral als polemist via zijn tijdschrift Bok (1963-1964) en het in 1965 uitgegeven Bokboek dat een aantal van de Bok-artikelen bundelt.

Lange tijd was hij werkzaam in het uitgeversbedrijf van Angèle Manteau. In 1986 stichtte hij zijn eigen uitgeverij Houtekiet en in 2007de uitgeverij Wever & Bergh.

Weverbergh maakte ook naam als UFO specialist waarover hij vooral in de jaren 1990 veel publiceerde.

 

BIOGRAFIE

26 mei 1930: Julien Louis Weverbergh werd geboren in Antwerpen.

 • Zijn middelbaar onderwijs genoot hij in Lier, evenals zijn opleiding aan de normaalschool (waar ook Paul de Vree en Walter van den Broeck voor het onderwijs klaargestoomd werden).

1954 – 1966: Leraar Frans aan het Koninklijk Atheneum van Denderleeuw.

1963: Richtte samen met zijn collega Herman Cluytens, die ook een niet onverdienstelijk dichter was, het gestencilde blad Bok (1963-1964) op dat behoorlijk wat keet zou schoppen in de o zo rustige Vlaamse letteren.

 • BOK was bij de oprichting in 1963 een ‘kritisch two-men maandblad’ van Julien Weverbergh en Herman Cluytens. Een polemisch blad moest en zou het worden, waarin geen ruimte voor scheppend werk was. Alleen literaire kritieken, spraakmakende polemieken en messcherpe analyses kwamen er in voor.
 • Vanaf het vijfde nummer werd BOK het eenmanstijdschrift van Weverbergh, volgens hemzelf omdat BOK ‘direct in de schandaalkronieken [zat] en Cluytens wilde daar liever uit blijven en geruisloos verdwijnen’.
 • Vooral de scherpe kritieken van Weverbergh in het blad vielen op en zouden het begin betekenen van de carrière van een van Vlaanderens belangrijkste polemisten.
 • Het blad hield het tien nummers vol en smolt toen (1965) samen met Diagram van Paul de Wispelaere tot het tijdschrift Komma, al kreeg het ook nog een uitloper in Mep, waarvan Herwig Leus redacteur en redactiesecretaris was.
 • In het spoor van Bok zouden nog allerlei gestencilde blaadjes ontstaan die de culturele (en maatschappelijke) revolutie preekten: Daele, Mep, Totems, bladen waarvan Weverbergh ook steeds redacteur was.

1965: Fusie van het tijdschrift  Bok met Diagram, het blad van Paul de Wispelaere. Zo ontstond Kommamet in de redactie Pierre H. Dubois, René Gysen, Willy Roggeman en Paul de Wispelaere. Weverberg was redactiesecretaris.

 • Ondertussen had Julien Weverbergh zijn naam veranderd in weverbergh en was hij een van de meest gevreesde critici van de Vlaamse literatuur geworden.

1965: Het Bokboek bracht een keuze uit de Bok-artikelen. Weverbergh vestigde er zijnreputatie als criticus mee. Hij toont zich een uitgesproken individualist, die elk boek subjectief benadert en geen rekening wenst te houden met gevestigde waarden en reputaties. Dat standpunt belet evenwel niet dat het Bokboek ook objectieve waarde krijgt, niet het minst door enkele geslaagde proeven van close-reading en sociologisch literatuuronderzoek.

1965: Publiceerde de scherpe schoolroman ‘Een dag als een ander’. Ook dit boek veroorzaakte behoorlijk wat deining in onderwijskringen. In 1968 zou hij in  Het dossier Jan de roman aanvullen met nieuwe documenten, reacties en overwegingen.

1966: Verliet het onderwijs en werd correspondent in Vlaanderen voor het Nederlandse dagblad Vrij Nederland.

 • In de periode na zijn ontslag als leraar reisde hij verschillende malen naar Roemenië, waar hij zijn tweede vrouw leerde kennen. Later zal hij enkele boeken over dat land publiceren en ook teksten uit het Roemeens vertalen.

1966-1970: Correspondent ‘Vrij Nederland’.

1966: Lector-redacteur bij uitgeverij Manteau.

 • Hij richtte er “De 5de Meridiaan”-reeks op, een serie boekjes die de kans gaven aan jonge schrijvers en nieuw literatuur. Onder andere Peter Andriesse en Herman J. Claeys debuteerden in die reeks.
 • Uit die tijd dateert ook de vriendschapsband met Jeroen Brouwers.

1971-1986: Directeur Uitgeverij Manteau.

 • Als uitgeefster Angèle Manteau hals over kop haar eigen bedrijf in de steek laat en naar Nederland vertrekt om daar Elsevier te gaan leiden, belandt Weverbergh op de directeursstoel. Die bezette hij tot ongeveer midden de jaren tachtig. Het is een woelige periode, waarin Brouwers in zijn pamflet “J. Weverbergh en ergher” (1978) aanklaagt dat bij Manteau het werk van Vlaamse topauteurs door redacteurs sterk herschreven en vernederlandst wordt. Het betekent een breuk in de vriendschap tussen beide

Ondertussen had Weverbergh zich tot UFO-specialist ontwikkeld met talloze publicaties op dat terrein.

Toch bleef hij ook als polemist actief.

1972: In samenwerking met Herwig Leus publiceerde hij het Boonboek (1972), waarvan in 1982 een vermeerderde druk verscheen.

1977: Onder ps. Anne Rooms schreef hij een boekje voor schoolgebruik: Omtrent De trein der traagheid van Johan Daisne (1977).

1981: Over de geschiedenis van zijn uitgeverij schreef hij het scherpe pamflet De als kameleons uitgedoste oude koeien van Angèle Manteau (1981)

1984: Maakte zich verdienstelijk als uitgever van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en het Nieuw Wereldtijdschrift (vanaf 1984).

1986: Oprichter van uitgeverij Houtekiet, imprint van Hadewych.

 • Wanneer hij in 1986 als directeur bij Manteau opstapt, richt hij uitgeverij Houtekiet op, omdat toen al duidelijk was dat Vlaamse literair talent steeds vaker in Nederland ging publiceren als het enige naam kreeg. Hij wou met dit initiatief een gedegen Vlaamse literaire uitgeverij stichten, in de geest van het personage van Gerard Walschap dat zijn naam leende aan de uitgeverij. Nadat die onderneming ook niet echt een groot succes bleek, verdween Weverbergh een tijdje uit de literatuur.

1990: Gepensioneerd.

2005: Publiceert zijn memoires ‘Weverbergh ’30-’70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor’. De Arbeiderspers. Privé-Domein nr.260.

 • Deze memoires geven ze een inkijk in de sfeer uit de jaren zestig, waarin de “gestencilde revolutie” geboren werd, die een en ander losgewrikte in de toen nog erg verzuilde Vlaamse literatuur. Ze zijn ook een aanvulling op het beeld dat Jeroen Brouwers schetst van zijn tijd bij Manteau. Een tweede deel, waarin Weverberghs directeurschap van die uitgeverij centraal zal staan, werd aangekondigd.

2007: Oprichting van de uitgeverij Wever & Bergh

2010: Wegens gezondheidsredenen stopt de bijna 80-jarige Julien Weverbergh met zijn gelijknamige uitgeverij.

Weverbergh was ook de schoonvader van de in 1977 op eenentwintigjarige leeftijd gestorven junkiedichter Jotie T’Hooft. De dochter uit zijn eerste huwelijk, Ingrid, was kortstondig met T’Hooft getrouwd en de dichter zelf werkte dankzij zijn schoonvader enige tijd bij uitgeverij Manteau. Na zijn dood heeft Weverbergh het werk van deze populaire dichter uitgegeven.

 

MEER OVER JULIEN WEVERBERGH

 • J. Brouwers, `J.W. en ergher’. In: J. Brouwers, Mijn Vlaamse jaren (1978);
 • Flamend, Jan. 1984. “weverbergh”. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers.
 • Rogiers, Filip. 2005. “‘Het is zo muisstil in de letteren’. Gesprek met Julien Weverbergh“. In: De Morgen, 9 november 2005, p. 6-8.
 • Weverbergh, Julien. 2005. Weverbergh ’30-’70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor. Amsterdam: De Arbeiderspers.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 

SMAAKMAKER

DE HEER VERTONGEN

Ik zeg maar, beter te streng dan te zwak. Kijk nu naar die man die biologie en enkele uren natuurkunde doceert, ik bedoel Vertongen. De jongens en meisjes klitten werkelijk aan hem? Het is ongeoorloofd.
Een jonge leerkracht mag niet op zulke vertrouwelijke voet met de leerlingen omgaan. Ik zeg maar steeds: “een ijzeren hand in een fluwelen handschoen. En afstand bewaren ! “ Ze zijn gewoon dol op hem. Het onderwijs dat hij verstrekt is zeker dàt niet. Aan die jeugd helpt geen lievemoederen.
Dat komt kersvers van de universiteit en verwijt ons, oude ratten, dat we ouderwetse methodes volgen en geen jota begrip hebben van het onderwijs.
Zij vergeten dat precies wij hén gevormd hebben ! Dat is het meest tragische in de botsing van onze generaties ! Als zij met vrucht aan de universiteit gestudeerd hebben, is het toch alleen maar dank zij het basisonderwijs dat wij hun verstrekt hebben. Dat zien die heren helemaal over het hoofd.
Ik heb van de leerlingen al vernomen dat de man behoorlijk zijn tijd verknoeit. Hij kijkt maar naar plaatjes en rolt filmen af. Gordijntjes toe. Filmtoestel ingeschakeld en de kleuters zijn weer braaf. Gordijntjes ophalen, de leerlingen de gang ingeduwd en klaar is kees. De dag is weer goed geweest. Wij in onze tijd moesten anders werken ! Ik herinner me nog de lessen van mijn leraar in de natuurkunde. Die man gaf behoorlijk wàt stof !
Vertongen zie ik spelen met potjes en pannetjes als hij natuurkunde onderwijst.
Geen wonder, dat de leerlingen graag bij hm in de klas zitten. Ze hoeven niet eens lessen in hun schriften te noteren. Waar gaat dat heen ? Die meneer maakt het zich wel heel gemakkelijk. Hij moet geen schriften corrigeren tot stukken in de nacht. Maar waar blijft de verantwoordelijkheid !
Hij is te lui om zelf opzoekingswerk te verrichten. Verleden week zat Els uit de vierde moderne allerlei papiertjes in mijn les te bestuderen. Het bleek een voorbereiding te zijn van een les over de voortplanting van de bloemen. Voilà. Een leerling zou de les geven en mijnheer Vertongen zou lui in zijn stoel zitten. Bovendien wat een onderwerp ! Ik heb de heer Prefekt daarstraks trouwens goed laten verstaan, dat hier op school mensen zijn die met de zedelijkheid een loopje nemen.
Over de voortplanting praat je in een gemengde klas niet.

Ik voel me onbehaaglijk als ik dit woord alleen nog maar hoor. Ik zou me schamen het uit te spreken in een klas waar jongelui beiderlei kunnen zitten. Wat nog erger is: ik geloof dat de meisjes nààst de jongens zitten in zijn klas. En dan wordt die klas nog verduisterd ook.

Uit: Het dossier Jan, 1968.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit twee delen

 • Chronologisch overzicht van de in boekvorm gepubliceerde werken
 • Bijdragen gepubliceerd in tijdschriften of verzamelwerken (selectie)

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1956 Realizaties. (poëzie)
1964 Met Priapus een dag in de hel: beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de 17de eeuw.

Vertaling door Herwig Speliers.
Teralfene: Weverbergh. -132p.
1964 Twaalf barbaarse plastic sonnetten. Teralfene: Weverbergh. -Losbladig : ill. + 1 losse bijlage.

Map met 17 collages

1965 Bokboek. (kritieken)

Bundel opstellen verschenen in het tijdschrift Bok.
Amsterdam: De Bezige Bij. -180p.

Reeks: Literaire documenten serie. – Amsterdam; vol. 2 (LDS 2)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1965 Een dag als een ander. (roman)

Gevolgd door : Janisme / door Herman J. Claeys (pp.199-215)
Omslag en typografie: Jan Verhaert
In 1968 aangevuld met Het dossier Jan
 Weverbergh 4 Brugge: Uitgeverij De Galge. -216p.

Reeks: Galgeboekje nr 2 (GBJ 2)
Afmetingen: 17.50 x 9 (smalle pocket)
Printed in Belgium by Drukkerij Galgeberg 16 Galgeberg Gent
1966 Jij goudgepunte lans. (essay)

Beschouwingen over de Franse erotische poëzie uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Vertaling van de priapeeën door Ernst van Altena.
Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman cdg
Omslag detail ets van Rembrandt Harmen van Rijnsz.
Foto (Weverbergh): Paul van de Abeele  – Foto (ernst van Altena): Inez van ’t Hoff
Amsterdam: De Bezige Bij. -227p.

Reeks: Literaire reuzenpocket. – Amsterdam; vol. 204
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Beschikbaar op Weverbergh-Julien-Van-Altena-Ernst (www.npdoc.be/Weverbergh/Weverbergh-en-van-Altena-Ernst.htm
1966 Puzzelen met Willem Frederik Hermans : inleidende beschouwingen voor een eventuele analyse van “Nooit meer slapen”. (essay) Denderleeuw: MEP uitgave. -24p.
1966 Moon-ik-iade. (teksten) Aalst: MEP uitgave, Aalst, Ten Berg. -9p.

Afmetingen: 27.50 x 21.50 (Geniet – eenzijdig gedrukt)
Colofon: Deze tekst bij collage-suite MOON-IK-IADE bevat naast elementen uit de Bijbel van Augustines ‘Belijdenissen’ eveneens elementen uit de Thora: Sumeriche, Babylonische, oud-Egyptische en hedendaagse Afrikaanse scheppingsverhalen.
1966 Dossier Meppening: Mep contra de BRT.

Weverbergh, Julien; Leus, Herwig; Claeys, Herman J.
Aalst: MEP uitgave. –

Supplement van: Mep: kritisch-polemisch tijdschrift. – Sint-Niklaas
1967 Gilgamesj herschrijven. (roman)

In 1968 heruitgegeven als Marnixpocket nr 58 door Uitgeverij Manteau.
Aalst: Uitgeverij Ten Bergh. -136p. + 1p. handgeschreven

Afmetingen: 25 x 19.50
Colofon: De originele uitgave van Gilgamesh herschrijven verscheen in juli 1967 bij Herwig Leus, Ten Berg, 2 Aalst. De oplage bedraagt 24 exemplaren genummerd van A tot X en 50 exemplaren genummerd van 1 tot 50, allen op Papier Alfa Supérieur.  Alle exemplaren zijn door de auteur gesigneerd en bevatten 1 pagina origineel handschrift.
1968 Het dossier Jan. (roman)

Aanvulling met nieuwe documenten, reacties en overwegingen op Een dag als een ander. (1965)
Ontwerp: Karel Beunis
Amsterdam: De Bezige Bij. -208p. (Voor België: Contact N.V. Antwerpen)

Reeks: Kwadraatpocket 40 (KP 40)
Kwadraatpockets onder edactie van J.B. Charles, H.J.A. Hofland en Jan Vrijman.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1968 Gilgamesj herschrijven. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie: Aldert Witte.
Brussel: A. Manteau. -122p.

Reeks: Marnixpocket nr 58
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt.

 

1969 Blauw rapen.(collageteksten)

Omslagontwerp: Leendert Stofbergen en Julien Weverbergh
Typografie: Tessa Flagel
1971: Het verhaal ‘Rivier’ werd opgenomen in de bundel ‘54Vlaamse verhalen‘ Deel 3, samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 187-191.
Amsterdam: De Bezige Bij. -104p.

Reeks: Literaire reuzenpocket. – Amsterdam; vol. 283 (Lrp 283)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerijen De Bussy Elleman Harms n.v. Amsterdam
1970 Puin. Korzelig proza. (kritieken)

Typografie: Karel Martens
Omslag: Karel Martens naar een collage van Weverbergh
Brussel: A. Manteau. -152p.

Reeks: De vijfde meridiaan.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt
1971 Leopold II van Saksen Coburgs allergrootste zaak. (essay)

Samengesteld door Julien Weverbergh; Vertaling uit het Frans en Engels van de geciteerde documenten : Ruud Schuursma.
Omslagontwerp en lay-out: Ever Meulen.
Bevat 85 karikaturen over Leopold II en “”zijn”” Congostaat.
Brussel: Paris-Manteau. -174p. ill.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Heruitgave in 1982.

 

1971 Een nieuwe visie op de vliegende schotels. (essay) Deventer: N. Kluwer.
1971 UFO’s in Oost en West.

Deel 1: Een nieuwe visie op vliegende schotels. Geillustreerd met 80 foto’s, tekeningen, kaarten, grafieken en tabellen.
(met Ion Hobana).
Deventer: Kluwer -332p.
1972 Boonboek.

Gesprekken met Louis-Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje (met Herwig Leus).
Typografie: Karel Martens, Ubbergen
Omslag: Door Julien Weverbergh opgestelde en door Boon beantwoorde vragenlijst omtrent zijn levensloop (1964) Manuscriptencollectie Jeroen Brouwers
Brussel: Paris-Manteau. -155p.

Afmetingen: 24 x 12.50 (paperback)
Drukkerij C. Govaerts n.v. Deurne
1981 : Tweede vermeerderde druk Antwerpen: Elsevier-Manteau. -191p.
1973 UFO’s in Oost en West.

Deel 2: Vliegende schotels boven het Oostblok (met Ion Hobana).
Deventer: Ankh-Hermes. -335p. (2vol.)
1975 UFOnauten in opmars. Het UFOnauten epos. (essay) Deventer: Ankh-Hermes. -328p.
1975 De nieuwe UFOgolf.

Vertaald door Julien Weverbergh
Oorspronkelijke auteur: Jean-Claude Bourret.
Oorspronkelijke titel: La nouvelle vague des soucoupes volantes. Le dossier Ovni de France-inter
Brussel: A. Manteau. -178p.

Reeks: Manteau Info.
1977 Omtrent De trein der traagheid van Johan Daisne. (boekje voor schoolgebruik)

Onder ps. Anne Rooms.
Antwerpen: A. Manteau. -32p.

Reeks: Omtrent.
1980 UFO’s in het verleden. 20 eeuwen UFO-documentatie. Deventer: Ankh-Hermes. -255p.
1980 De bezetter bespied. (foto-essay)

Met Roland van Opbroecke.
Antwerpen: De Vries-Brouwers. -167p.
1981 De als kameleon uitgedoste oude koeien van Angèle Manteau. (pamflet) Antwerpen: A. Manteau. -28p.

Reeks: NVT cahier. – Antwerpen; vol. 2
1988 Museumgids voor Antwerpen.

Bewerking Julien Weverbergh
Antwerpen-Baarn, Hadewijch, -266p.
1989 Nacht in Roemenië. Feiten, relazen, getuigenissen en cartoons.

Samengesteld, toegelicht en vertaald door Julien Weverbergh.
Voorwoord van Eugen Ionescu.
Omslag: Cornel Braduscu

Baarn: Uitgeverij De Prom. -256p.

Afmetingen: 21.75 x 13.75 paperback)
1990 Terug naar Roemenië. Relaas van een manipulatie.

Omslag: Jan Vanriet

Baarn: Uitgeverij De Prom. -261p.

Afmetingen: 21.50 x 13.70 (paperback)

1991 De triomf van de droom. (wetenschapsfilosofie)

Auteurs: Julien Weverbergh & Ion Hobana.
Omslag en lay-out: Julien Weverbergh
Bevat talrijke illustraties
Antwerpen-Baarn: Uitgeverij Hadewijch. -256 p.

Afmetingen: 23.50 x 17 (paperback)
Dit boek werd door Julien Weverbergh samengesteld en in het Nederlands geschreven aan de hand van bronnen door Ion Hobana verzameld. De fragmenten werden vertaald uit het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Roemeens.

1992 Hard tegen hart. Het literaire klimaat in Vlaanderen. (documentair proza)

Omslag: Tilde van Uytven
Omslagillustratie: Cardiogram van Julien Weverbergh, geregistreerd door dokter Jean Decrée
Antwerpen-Baarn: Houtekiet. -160p.

Reeks: Houtekiet eigenzinnig (essayreeks)
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1992 De UFO sage. De grote UFO-golf van de lage landen. (documentair proza)

Omslag: Herman Houbrechts

Antwerpen/ Baarn: Hadewijch. 143p.

Reeks: Hadewijch populair.
Afmetingen: 23.40 x 15.50 (paperback)
1994 De voorwerpen. (familiekroniek)

Omslag: Herman Houbrechts
Antwerpen: Houtekiet. / Baarn: De Prom. -387p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1997 Het blauwe licht geluk: het verhaal van Silke van de Kreeke. Baarn: Fontein. -28p.

Reeks: Ufoboek. – Baarn; vol. 1997: 1
1998 De Ufo Carrousel. Een Introductie Tot De Ufologie Voor Beginnelingen En Gevorderden. Baarn: Fontein. -168p.
2005 Weverbergh ’30-’70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor.

Omslagfoto: Herman Selleslags.
Amsterdam: De Arbeiderspers. -350p.

Reeks: Privé-Domein vol 260.
Met register op naam en overzicht van het werk van Weverbergh.

 

Tijdschriftartikelen & Bijdragen in verzamelwerken.

1967 “Louis-Paul Boon: een keerpunt?”.

Samengesteld door Kees Fens, H.U. Jessurum d’Olliviera en J.J. Oversteegen.
In: Literair Lustrum I. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966.

Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, p. 103-118.
1967 “Censuur in België” (met Herwig Leus). In: Kentering Jg. 8, nr. 2, p. 16-20.
1967 “Op reis”. (essay)

Zeven auteurs lichten Jonckheere door in zeven essays.
Bevat: Clara Haesaert, Karel Jonckheere tussen vraag en antwoord (pp.6-11)
Erik van Ruysbeek, Karel Jonckheere zestig jaar (pp 12-19)
Jan de Roek, De moord op Chronos, het poëtisch oeuvre (pp. 20-59)
Paul de Wispelaere, Karel Jonckheere over poëzie (pp.60-83)
Dirk de Witte, Stoorder – ongestoorde (pp.84-93)
Jef Geeraerts, Enkele gewaarwordingen tijdens het lezen van Karel Jonckheere’s poëtische Kongo-verhalen (pp. 94-101)
Weverbergh, Op reis. (pp. 102-122)
Over Jonckheere 1 In: Zeven over Karel Jonckheere. pp. 102-122

Brussel/Den Haag: A. Manteau. -122p.
Reeks: Maerlantpocket nr 5
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Typografie: Karel Martens – Omslagontwerp: Stefan Mesker
Foto achterplat: Claude Maegelhaes, Brussel.
Druk: Geuze Dordt

 

1967 “Nulpunt”. In: Geloofsbrieven. Samengesteld door de redactie van Komma. ‘s-Gravenhage-Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
1968 Panne. (verhaal) Gijsen 26 In: Marnix Gijsen e.a. / Het dier en wij. pp. 122-125

Brussel/Den Haag: Manteau. -138p
Reeks: Grote Marnixpocket nr 35
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie: Aldert Witte.
Druk: Geuze Dordt.
1968 “Met de neus in de krant”.

Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door weverbergh.
(oa omtrent Otten Heeresma, Haasse, Ruyslinck, Auwera, Dubois, Dresden, van der Veen, Geeraerts, Burnier, van Maele, e.a.)
In: Paul de Wispelaere. Facettenoog. Brussel: Manteau. -144p

Reeks: Maerlantpocket 12,
1970 “Literatuur is een met stro opgezette mummie”. In: De Vlaamse Gids Jg. 54, nr. 10, p. 9-12.
1971 “Daar sta ik dan, maar niet ten voeten uit.”. In: Schrijvers in de spiegel. Amsterdam: De Bezig Bij.
1972 “Wat ik het meest verafschuw”. In: Manteau-auteurs en hun zwarte schapen. Brussel: Manteau.