home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

1790-1830

1783 

George Washington 1ste President USA

1792

Franse revolutie  

1794/95

Volledige aanhechting van België bij Frankrijk   

1795-1814

Door Parijs gedirigeerde assimilatiepolitiek: verfransing van administratie, justitie, onderwijs enz.

 1799

Boerenkrijg (tegen conscriptie)

1813 

Minimumleeftijd kinderarbeid 10 jaar

1815

Slag bij Waterloo

1815

Oprichting Koninkrijk der Nederlanden    Mislukken van WillemI ’s Nederlandse taalpolitiek 

1824

Eerste fotografieplaten  (Daguerro)

1825-27

eerste schoolstrijd

1830

revolutie en onafhankelijkheid België

1935

Eerste treinen in België  

Jan Frans Willems (1793-1846)
-Aen de Belgen, Aux Belges (1818)
-Reinaert de Vos, naer de oudste bewerking (1834)

1781

William Blake  Songs of innocence.

1787

Wolfgang vonGoethe  Die Leiden des jungen Werthers.

1795

Hölderlin  Hyperion.

1799

Friedrich von Schiller Das Lied von der Glocke.

1812

Grimm Kinder- und Hausmärchen.

1813

Jane Austen  Pride and Prejudice.

1818

 Mary Shelley Frankenstein.

1819

Walter Scott Ivanhoe.

John Keats  La Belle Dame sans Merci.

1826

James Fenimore Cooper The Last of the Mohicans.

1828

Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaire.

1830

Alexander Poesjkin De sneeuwstorm.   

Stendhal  Le Rouge et le Noir.

1831

Victor Hugo Notre Dame de Paris.

1835

Achille Gautier Mademoiselle de Maupin.