home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Gisekin, Jo

Maakt deel uit van:

JO GISEKIN

Gent, 14 mei 1942

Jo Gisekin is het pseudoniem van Leentje Vandemeulebroecke.

Dichteres.

In al haar werk staat de mythische en concrete functie van de vrouw centraal.

 

BIOGRAFIE

14 mei 1942: Geboorte van Leentje Vandemeulebroecke (Jo Gisekin), dochter van Maurice Vandemeulebroecke en Paula Lateur, te Gent.

 • Vader is internist, leeft voor zijn patiënten, is plichtsbewust en toegewijd. Als vader is hij rechtschapen en streng.
 • Moeder is de oudste dochter van Stijn Streuvels Ze groeide op in het ‘Lijsternest’, het huis dat Stijn Streuvels te Ingooigem bij Kortrijk in West-Vlaanderen gebouwd had.
 • Zij was op kostschool in Heule en volgde een jaar lessen in Amsterdam onder leiding van dr. Aleida Nijland, de eerste gepromoveerde neerlandica in Nederland.

1951-1959: Kostschooljaren te Eeklo, Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn (Zusters van Liefde). Leentje schrijft haar eerste verzen (stiekem).

1956-1959: Wekelijks bezoek aan Stijn Streuvels. Uitvoerige correspondentie.

5 april ‘67
Liefste Kleindochter,
[…]
Gedichten hebben altijd een oorzaak. Ik heb de Uwe met belangstelling gelezen. Ik zal maar voorlopig zeggen dat ze mij grotendeels aanstaan en voldoen.
[…] ’t geen in de gedichten bovenal uitblinkt als een “Parel” zijn de twee versregels:
Ik metsel mijn hart
Met bakstenen dicht
Dat komt recht uit het hart en is voor mij een eerste prijs waard. Ge moet in die richting voortwerken. Het is een prachtig beeld.
[…] Voorloopig moogt Gij U de lijfspreuk toepassen van ik weet niet meer welke koning: ‘Plus est en vous’.
[…] Doe zo voort en Uw grootvader zal U loven.
Dag Leentje.

1960-63: Studeert moderne communicatiemedia aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen (momenteel Thomas More Hogeschool) te Antwerpen.

1964-1965: Taalstudie en  literatuurgeschiedenis aan de Sorbonne in Parijs met het oog op vertaalwerk.

1966-1970: Werkzaam op de redactie van de uitgeverij Desclée De Brouwer te Brugge. Vertaalt kinder- en jeugdboeken uit het Frans en het Engels.

 • O a Robinson Crusoe van Daniel Defoe; Les trois Mousquetaires van Alexandre Duùas père; Gulliver’s Travels van Jonathan Swift  (zie bibliografie).

1969: Debuteert met de dichtbundel ‘Een dode speelgoedvogel’ onder de pseudoniem Jo (kan zowel een jongens als een meisjesnaam zijn ‘wat een vrouw schrijft, wordt zoveel minder au sérieux genomen’ ) Gisekin (gekozen omwille van de Keltische klank).

 • Bekroond met de Poëzieprijs van de provincie Antwerpen. (1972)

15 augustus 1969: Overlijden van Stijn Streuvels. Jo Gisekin herdenkt hem in het gedicht ‘Voor S.S.’

1970: Huwelijk met Ludo Simons.

 • Ludo Simons: conservator Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), later directeur van de Antwerpse Stadsbibliotheek en het AMVC en vanaf 1987 hoofdbibliothecaris van de universiteitsbibliotheek van Ufsia, tevens hoogleraar boek- en bibliotheekwetenschap in Antwerpen en Leuven.

Na haar huwelijk met Ludo Simons ging zij in Antwerpen wonen.

1971: Geboorte Barbara Simons.

Augustus 1971: Haar moeder Paula Lateur- Vandemeulebroecke overlijdt. Jo Gisekin herdenkt haar moeder in ‘Nooit is Augustus zo droef geweest’ en ‘In Memoriam Matris’

‘[…] zij hield van de huid
van stille ranonkels
elk kruid
kreeg door haar
zijn bestemming
haar blik was gaaf
als een weids terras
op haar bank
kon je Rilke lezen’

Uit: Nooit is Augustus zo droef geweest

1969-1973: Zet het hele oeuvre van Stijn Streuvels om in moderne spelling. De uitgave wordt verzorgd door uitgeverij Orion-Desclée De Brouwer te Brugge/Utrecht in vier delen (1971-1973).Verzorgt de publicatie van Streuvels’ onuitgegeven tekst ‘Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’. (in VWS-Cahier nr 32, 1971)

 • Wanneer Diamant Pers in 1989 Steuvels’ nagelaten dagboekfragmenten Nulla dies sine linea publiceert, verzorgt zij de omspelling.

1973: Geboorte van Pieter Jan Simons.

1974: Geboorte Frederik Simons.

1975: Publicatie dichtbundel ‘Klein Huisboek’. Het manuscript wordt bekroond met eervolle vermelding in de Blanka Gyselenprijs (1974).

 • Grootmoeder Alida Lateur-Staelens overlijdt.  Het huis van Stijn Streuvels zal tot museum worden omgebouwd. ‘Grootmoeder laat voor ons/ haar lieve luiken  neer’. Jo Gisekin herdenkt haar in ‘Terug van het Lijsternest’

1976: Haar acht jaar oudere zus, Magda Vandemeulebroecke, overlijdt.

1977: Publicatie dichtbundel ‘Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april’, waarin het verdriet om de dood van haar zus is verwerkt.

1979-1985: Vertaalt uit het Frans Fijnproeven in België van Léo Moulin en Léon Léonard (Esco Books, Antwerpen, 1979), Het evangelie volgens Ravenna van André Frossard (Elsevier, Brussel, 1985) en een Gids voor De koninklijke serres te Laken (Koninklijke Schenking, Brussel, 1981).

1983: Bibliofiele uitgave (De Prentenier, Oostakker) van de gedichten onder de titel ‘Bruidssluier

1984: Publicatie ‘Als in een zwijgend laken. Gedichten over liefde’ Bekroond met de poëzieprijs van de provincie Antwerpen. (1985)

1984: Sinds de oprichting (1984 – laatste nummer 4de kwartaal 1989) maakt Jo Gisekin deel uit van de redactie van het tijdschrift ‘Handen’, waarvan de hoofdredactie berust bij Bertien Buyl en Gabriëlle Demedts. (voor een bibliografie van het tijdschrift klik op ‘handen’

1986: Publicatie ‘Annabel’, veertien gedichten bij textielwerken van Liev Beuten.

1987: Publicatie  ‘Quatre-mains. Gedichten’, met tekeningen van Karel Roelants. Een cyclus van 16 gedichten, vier voor elk seizoen, beginnend bij de lente.

1990: Maurice Vandemeulebroecke, haar vader,  overlijdt. Jo Gisekin herdenkt hem in ‘Foto’.

Ze verzorgt tekst, scenario en script voor de tv-film ‘Koningin Fabiola, dertig jaar aandacht’.

1992: Publicatie dichtbundel ‘De tuin van Cathérine’. Bekroond met de Gerard Michielsprijs.

 • Een poëtisch portret van een jonge, mentaal gehandicapte vrouw met ‘de ontvankelijkheid en aanhankelijkheid van een kind van vijf.  […][…] Met grote schroom treedt de dichteres daarna binnen in de tuin, de beslotenheid van het tehuis waarin de jonge vrouw verblijft. […] Bij elk bezoek dringt de dichteres dieper door in de intimiteit van mensen, voor wie de deur van het leven nooit verder dan op een kier is opengegaan.’

1994: Publicatie ‘Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten’, tweede sterk vermeerderde druk van ‘Annabel’ (1986)

1996: Publicatie bloemlezing ‘Kweeperen in cognac’

 • Een bloemlezing die naast een ruime selectie uit een achttal vroegere bundels, ook enkele ongebundelde gedichten bevat.

2000: De dichtbundel: Dubbelfuga; van leven, liefde en lijden.

 • Samenwerking met de tekenaar Karel Roelants leidde in 1987 tot de bundel Quatre-mains. In deze nieuwe bundel Dubbelfuga (noteer ook de verwijzing naar een muziekvorm) hebben achttien aangrijpende tekeningen van dezelfde kunstenaar de dichteres geïnspireerd tot evenzoveel aangrijpende gedichten: scènes uit de bruidskamer en het bordeel, het circus en het theater, de operatiezaal en de sterfkamer.

2012: Dooitijd

 • ”Dooitijd” bevat zes cycli van gedichten die qua thematiek en tonaliteit naadloos in elkaar overgaan. De dichteres bezint zich over haar plaats in het leven door te reflecteren op intense ervaringen met de wereld van de muziek en de schilderkunst, de intrigerende en sensitieve gewaarwording van stoffen op de huid, de impact van de natuur op de eigen leefomgeving, de hunkering en het zoeken naar het volmaakte en het besef van de onbereikbaarheid ervan: ‘Wie niet de juiste woorden vindt / moet zwijgen.’

2014: De witte pauw, een bundel gedichten geïnspireerd op het beeldend werk De witte pauw van Annouk Westerling. Met Franse vertaling ‘Le paon blanc ‘door Frans De Haes.

 •  Hoe Annouk Westerling de witte pauw portretteert, roept reminiscenties op aan een toondicht dat het midden houdt tussen de Fantaisie impromptu van Chopin en de Maanlichtsonate van Beethoven’, zei Tom De Mette (VUB) bij de opening van een tentoonstelling van het werk in Galerie Tatjana Pieters. En wat gebeurt er als de vonk overspringt naar een dichteres, die zich in het verleden al vaak door beeldend werk liet inspireren − dat van Frida Kahlo, van Roger Raveel, van Karel Roelants…? En wat, ten slotte, als een gereputeerd poëzievertaler zo gegrepen wordt door die symbiose van beeld en vers dat hij er in een andere taal een volmaakte herschepping van maakt? Het antwoord op deze drie vragen biedt de bundel De witte pauw van fotografe Annouk Westerling, dichteres Jo Gisekin en vertaler Frans De Haes. (tekst: Poëziecentrum vzw, Gent)

2017: Een spiegel op uitkijk. Gedichten bij werk van Roger Raveel.

 • Jo Gisekin bracht haar jeugd door in Machelen- aan-de-Leie en liet zich voor haar nieuwe dichtbundel inspireren door acht schilderijen van haar beroemde dorpsgenoot Roger Raveel, met wiens werk ze als het ware opgroeide.
 • Aan de bundel zijn de zeven gedichten toegevoegd die ze in 1993 schreef bij de inwijding van de Raveelkapel in Machelen en die eerder verschenen onder de titel De religie van het leven. Deze dichtbundel is daarom tegelijkertijd een klein kunstalbum als hommage aan een groot kunstenaar.

VOLLEDIGHEIDSHALVE

Jo Gisekin debuteerde in Nieuwe stemmen en Dietsche warande en Belfort en publiceerde later ook in het Nieuw Vlaams tijdschrift, Yang en Ons erfdeel.

Jo Gisekin heeft steeds een nauwe band gehad met muziek:

 • Vic Nees componeerde op teksten van haar een Gisekin-triptiek (1982), Twee liedjes over duiven (1992) en de liederen Krokuswit, Als minnaars (2007), Herfst (2010) en Bloot op de tong (2012).
 • Wilfried Westerlinck schreef muziek bij het gedicht ‘Begin’ (uit Klein huisboek), een onderdeel van zijn liedcyclus Proloog gevolgd door vier kleine mysteries (1993), en een Gisekin-Rhapsodie (2003) bij een reeks gedichten uit Als in een zwijgend laken (1998).
 • Ernest van der Eyken componeerde zeven gedichten (voor zang en piano) uit De tuin van Cathérine (1998) en het lied ‘De liefde geurt naar evenveel’ uit de bundel Als in een zwijgend laken (2002).
 • Lucien Posman componeerde Drie Gisekin liederen voor sopraan, mezzo-sopraan en piano, in opdracht van het Krocus Trio (2017, CD bij Le chant de linos, 2018).).

BEKRONINGEN

 • 1972: Poëzieprijs van de Provincie Antwerpen voor Een dode speelgoedvogel’.
 • 1974: Eervolle vermelding in de Blanka Gyselenprijs voor ‘Klein Huisboek’.
 • 1985: Poëzieprijs van de Provincie Antwerpen voor Als in een zwijgend laken. Gedichten over liefde’.
 • 1988: Genomineerd voor De Prijs van de Vlaamse Poëziedagen met ‘Quatre-mains
 • 1992: Gerard Michielsprijs voor ‘De tuin van Cathérine’.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Aleidis Dierick, Jo Gisekin: het lyrisch ik op zoek naar zuiver leven. pp. 43-60  In: Als een wilde tuin : schrijfsters in Vlaanderen 2 / red.: Lisette Keustermans; red.: Brigitte Raskin. Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996. – 279 p. : ill.. (Schrijfsters over Schrijfsters)
 • Goossens (samensteller), Zo, denk ik, wordt liefde weer nieuw: over de poëzie van Jo Gisekin. (essays – hommage aan haar 40-jarig dichterschap) 2008 Leuven: Uitgeverij P. -134p.

 

MEER OVER JO GISEKIN

Hieronder vind je een kleine selectie van kranten- en tijdschriftenartikels en van andere papieren bronnen over deze auteur. Meer informatie vind je in het documentatiecentrum van Poëziecentrum.

 • Musschoot, A. M. Jo Gisekin: eenvoud en directheid. In: Ons Erfdeel, 36 (2), 274–275, (1993, maart).
 • Van de Perre, R. Liefdespoëzie van Jo Gisekin. In: Ons Erfdeel, 28 (5), 745–747, (1985, november).
 • Van Hulle, J. “Mag het even: heel gewoon”: interview [met] Jo Gisekin. Poëziekrant, 9 (1–2), 10–11. (1985, januari).
 • Vermeiren, T., Jo Gisekin: Poëzie is leven met je hart, met je ogen, met al je zintuigen. Libelle, 56–61. (1984, 25 december).

SMAAKMAKER

Nog eenmaal

‘Nog eenmaal om precies te zijn
zou ik een kind willen baren
Het ritueel van de ogenblikken
in mij opslaan als in een gouden kooi
 
Het lichaam dat zich opent om zwijgend dicht te gaan
in de trance van het afgebakend moment
 
Te weten dat ik vrouw ben
en niet zomaar vermoeid
van steeds weer stappen over zebrapaden
met kinderen in donker uniform
en boekentassen vol verzamelingen
 
Straks de quiche Lorraine op tafel
en schoenen poetsen voor het vertrek
de brooddoos met het gebakje, het springtouw voor de middagpauze
 
Nog éénmaal wil ik wakker worden
met het weke lijfje aan mijn weke mond
Het hart op het hart

 

Als ik het boek niet had

Als ik het boek niet had zou ik
ánders leven. In de spiegels van het
blad zie ik mijn gisteren. de nacht,
het zeldzaam tedere van elk verleden
dat niet vervaagt
nu ik nog alles weet.

Ik ken de plekken waar het landschap
tot aan mijn voetzool plooit in veel verborgen
geuren, de zon een feest is. Muziek een
stortbui uit wijde galmgaten. Psalmen
voor een ver verschiet.

Hoe zou ik weten wie de tijd ontstak, aan
ieder woord zijn klinker gaf, zingend
in mijn oor.

De vreugde kan niet op
in alle talen, in elk nieuw boek
een jong bestaan.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit 2 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht
 2. Divers werk: vertalingen – teksten voor liederen …

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Scheppend werk.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1969 Een dode speelgoedvogel. (poëzie)

Bevat de cycli: Je vermoedt het niet; De proef op de som; Divertimento om te sterven.
Bekroond in 1972 met de Poëzieprijs van de Provincie Antwerpen.
1971: Tweede druk bij Desclée De Brouwer, Brugge, vol 1971: 5
Gisekin 6 Brugge: Desclée De Brouwer. -54p.

Reeks: Noorderlicht: jonge literatuur uit de Nederlanden. – Brugge; vol. 1969: 5
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij ‘De Windroos’ te Beernem in opdracht van de uitgeverij Desclée De Brouwer.
1975 Klein huisboek. (poëzie)

Bevat de cycli: Over geboorte en haar ornamenten; tussen luier en braadslee; klein huisboek.
Het manuscript wordt bekroond met eervolle vermelding in de Blanka Gyselenprijs (1974).
De foto achter op het omslag is van Anton Hardy.
De omslagtekening is van Ludwig Richter en werd ontleend aan Klaus Groth bundel kindergedichten ‘Vaer de Gaern’ (1858)
1982: Tweede uitgebreide druk bij Orbis en Orion Uitgevers N.V., Beveren-Waas (75p.) en bevat gedichten uit Klein Huisboek (1975) en Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april. (1977) Voorplat is ongewijzigd zoals 1ste druk.
Gisekin 3 Brugge: Orion. -68p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van uitgeverij N.V. Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
1977 Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april. (poëzie)

Het omslagontwerp van de bundel is van Bernard Vandemeulebroecke.
1982: 2de druk
Gisekin 2 Brugge: Uitgeverij Orion. / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -56p.

Afmetingen: 20.90 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt in de zomer van 1977 door drukkerij Sanderus p.v.b.a. te Oudenaarde in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge. Hij werd geschreven in April 1977, één jaar na het overlijden van Magda Vandemeulebroecke, zuster van de dichteres. Zij werd geboren te Machelen aan de Leie op 29 juli 193, studeerde achtereenvolgend te Eeklo en te Utrecht en overleed te Deinze op 23 april 1976.
1982 Klein huisboek. (poëzie)

Tweede uitgebreide druk van uitgave 1975.
Bevat de cycli: Over geboorte en haar ornamenten; Tussen luier en braadslee; Klein huisboek; Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april.
Gisekin 3 Brugge: Orbis en Orion Uitgevers. -73p.

Afmetingen: 21.30 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt door drukkerij Sanderus , p.v.b.a. te Oudenaarde in opdracht van uitgeverij Orion en Orbis te Beveren. Hij bevat gedichten uit de eerder verschenen bundels ‘Klein huisboek’( 1975) en ‘Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april’ (1977).
1983 Bruidssluier. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bibliofiele uitgave van de gedichten.
Bevat vijf gedichten van Jo Gisekin en vijf etsen van Ronald Ergo Het boek werd voorgesteld in Museum D’hondt-Dhaenens, tijdens de tentoonstelling Ergo Sum van Ronald Ergo. Jo Gisekin las er haar gedichten.
Oostakker: De Prentenier.

Afmetingen: 47 x 34
Bruidssluier verscheen in een oplage van 30 genummerde en gesigneerde exemplaren.

1984 Als in een zwijgend laken. Gedichten over liefde. (poëzie)

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo.
Bevat de cycli: Als duiven op een tak; Een omhelzing voor droeve dagen; Wierook van vandaag.
Bekroond met de poëzieprijs van de provincie Antwerpen. (1985)
1985: Tweede druk
Gisekin 4 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -43p.

Reeks: De golfbreker.
Afmetingen: 22.30 x 13.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba Tielt.
1986 Annabel. (poëzie)

Veertien gedichten bij textielwerken van Liev Beuten.
1994: 2de sterk uitgebreide uitgave onder de titel ALJA bij De Loze Vink te Antwerpen.
Antwerpen: Contramine.

Reeks: Poëziereeks nr 64
1987 Quatre-mains. Gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Lente; Zomer; Herfst; Winter.
Met tekeningen van Karel Roelants.
Genomineerd voor De Prijs van de Vlaamse Poëziedagen (1988)
Gisekin 5 Wommelgem: Den Gulden Engel.-51p.

Afmetingen:24 x 15.50  (ingenaaid)
Colofon: ‘Quatre-mains’ van Jo Gisekin werd gezet uit de letter Trump Mediaeval en verlucht met tekeningen van Karel Roelants.
De dichtbundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Smits te Wommelgem. De afwerking werd toevertrouwd aan Boekbinderij Van Looy te Deurne.
1991 Foto.

Illustratie: Roland De Winter.
Boechout: Fruithofpers. -1 vouwblad.

Reeks: Overschotreeks. Vol 1
1992 De Tuin van Cathérine. (poëzie)

Omslag en typografische vormgeving: Antoon De Vijlder.
Gezet uit de Trinité van Bram de Does door de Diamantpers Zandhoven.
Bekroond met de Gerard Michielsprijs.
Zeven gedichten uit deze bundel werden op muziek voor zang en piano gezet door Ernest van der Eyken,
Tielt: Uitgeverij Lannoo NV. -64p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
1994 Alja. Gedichten van Jo Gisekin bij textielwerken van Liev Beuten. (poëzie)

Tweede sterk vermeerderde druk (met 17 gedichten) van ‘Annabel’, verschenen bij Contramine te Antwerpen in 1986. De bundel verscheen naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling van Liev Beuten in ‘t Elzenveld te Antwerpen in december 1994 – januari 1995.Het typografisch ontwerp is van Louis Van den Eede, het uitgeversvignet van Karel Roelants.
gisekin 14 Antwerpen: De Loze Vink. -70p.

Afmetingen: 25.50 x 15.20 (ingenaaid – slappe kaft met flappen)
Colofon: De bundel ‘Alja’, de tweede in de reeks publicaties  van De Loze Vink te Antwerpen werd in december1994 gezet uit de Galliard en gedrukt op  de persen van Drukkerij Ripa te Kapellen. De opnamen van de kunstwerken werden verzorgd door Lukas’ Fotoatelier te Berchem, de reprografie door Photogravure De Schutter te Antwerpen.
1996 Kweeperen in cognac. (bloemlezing)

Omslag en typografische vormgeving: Antoon De Vijlder.
De omslagillustratie is een detail uit het schilderij ‘Pear shaped Quince’ van William Hooker (1779-1832) bewaard in de Lindley Library van de Royal Horticultural Society te Londen.
Bevat een ruime keuze uit de bundels: Een dode speelgoedvogel (1969); Klein huisboek (1975); Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april (1977); Als in een zwijgend laken (1984); Quatre-mains (1987).
Gisekin 7 Tielt: Uitgeverij Lannoo NV. -80p.

Afmetingen:21.50 x 13.90 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flapjes)
Gezet uit de Trinité van Bram de Does door de Diamantpers Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv te Tielt.
2000 Dubbelfuga; van leven, liefde en lijden. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Minnen, Baren, Lijden en Spelen.
Met tekeningen van Karel Roelants.
Gisekin 8 Tielt: Uitgeverij Lannoo NV. -55p.

Afmetingen: 21.40 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Dubbelfuga werd,in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon De Vijlder,
Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen en de DTL Haarlemmer sans van Frank Blokland door de Diamantpers nv te Zandhoven.
Druk en afwerking: Drukkerij Lannoo NV te Tielt.
2002 Shantung.

De oplage van 125 exemplaren is bestemd voor vrienden en bekenden van auteur en uitgever.
Leiden: 11 & XXX Pers. -1 f. ; 18 cm
2003 Blauw verlangen (bloemlezing)

Bloemlezing als nieuwjaarsgeschenk van de firma Wiels & Partners milieu consulting.
Henri Hemelsoet van het Kunstdrukatelier De Zachte Klaarte uit Gent verzorgde de opmaak, het ontwerp en de druk van de kaft en het bindwerk.
Greet Ergo zorgde voor de portrettekening van Jo Gisekin.

Zwevegem: Wiels & Partners. 33p.

Het boek werd gedrukt in drukkerij Oranje te Sint-Baafs-Vijve/Wielsbeke.
De oplage bedraagt 400 exemplaren, handgenummerd van 1 tot 380 en van I tot XX.
Reeks: Naturalia V

2003 Geur van veel intiems.Tien gedichten. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Monotype: Frans en Theo Laurentius, Middelburg
Gisekin 12 Leiden: Uitgeverij Kopwit. -13 pagina’s, losbladig in map.

Oplage 100 genummerde en gesigneerde exemplaren
2006 Het eiland van elkaar. (bloemlezing)

Een selectie uit het dichtwerk van Jo Gisekin, samengesteld en ingeleid door poëzierecensent Jooris Van Hulle.
Bevat, naast de inleiding, gedichten uit de bundels: Een dode speelgoedvrouw; Klein huisboek; Ach, hoe sereen en listig de narcissen in april; Annabel; Alja; Quatre-mains; De tuin van Catherine; Dubbelfuga; Geur van veel intiems; Verspreide en ongepubliceerde verzen.
Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006
Gisekin 9 Leuven: Uitgeverij P. -183p.

Reeks: Parnassusreeks vol 8
Afmetingen: 21.50 x 14.10 (paperback)
Colofon: ‘Een eiland van elkaar, poëzie van Jo Gisekin, samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle, is het achtste deel in een reeks bloemlezingen van dichters van vandaag Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2006 gedrukt door Drukkerij Johan Overloop Wilsele. De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Rives 120gr.

De foto op het omslag is van Pieter Jan Simons.
2008 Als ik het boek niet had. (bibliofiele éénbladdruk) gisekin 13 s.l. : Carbolineum Press.
2012 Dooitijd. (gedichtenbundel)

Beeld omslag en frontispice Karel Dierickx ‘Nocturne’, 2012) gouache op papier 154 mm h x 105 mm b.
Ontwerp omslag: Karakters, Gent
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent.
December 2012: 2de druk
September 2013: 3de druk
Gisekin 10 Gent: Poëziecentrum vzw. -69p.

Afmetingen: 20 x 15.20 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
2014 De witte pauw (gedichtenbundel)

Ontwerp omslag: Annouk Westerling.
Deze gedichten zijn geïnspireerd op de fotoreeks ‘De witte pauw’ van Annouk Westerling.
Met Franse vertaling door Frans De Haes.
Gent: Poëziecentrum vzw. -32p.

Afmetingen: 24 x 30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Zetwerk en Lay-out: Annouk Westerling & Karakters, Gent.
renloos2017 Een spiegel op uitkijk. Gedichten bij werk van Roger Raveel.

Fotoverantwoording:  Tim Heirman en beeldarchief Atelier Roger Raveel.
gisekin 15 Gent: Poëziecentrum vzw. -48p.

Afmetingen: 25.50 x 15 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: De bundel Een spiegel op uitkijk werd in opdracht van het Poëziecentrum te Gent vormgegeven door Frederik Hulstaert. Hij is gezet uit de More Pro en in september 2017 gedrukt door Stevens Print te Gent.
Het copyright van de gedichten berust bij de auteur en Poëziecentrum, het copyright van de afbeeldingen bij SABAM Belgium 2017.
2021 De luwte van het geheugen. (gedichtenbundel)

Vormgeving: Frederik Hulstaert
Bevat de cycli: Toonladders hoog; Het oog van de dichter; Weifelend licht; Ligplaats voor woorden; De zon op de bleekweide.

Gent: Poëziecentrum vzw. -64p.

Afmetingen: 25.50 x 15 (ingenaaid – kaft met flappen)
Druk: Stevens Print, Gent
De bundel ‘De luwte van het geheugen’ werd gezet uit de Verdigris Pro van Mark van Bronkhorst

2022 Klein schildersboek. Dertien Leiegedichten. (gedichtenbundel)

De bundel bevat dertien gedichten bij dertien schilderijen van Leieschilders.
Vormgeving: OEKKAF
Omslagtekening: Baukis De Decker.
Bundel gepubliceerd n a v de tentoonstelling ‘Dichter bij de Leie’ in het Museum van Deinze en de Leiestreek van 22 oktober 2022 tot 22 januari 2023.

Deinze: Museum van Deinze en de Leiestreek. –34p.

Afmetingen: 21 x 15 (gelijmd)
Druk: University Press, Wachtebeke
.

 

 

Divers werk: vertalingen – teksten voor liederen …

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij ste druk
1966 Pietwiet. (kinderboek)

Auteur: Maïk Henri
Bewerking. Jo Gisekin
Brugge: Desclée De Brouwer. -49p.

Reeks: Zilvervissen.
1967 Robinson Crusoe.

Oorspronkelijke auteur:  DANIEL DEFOE
Oorspronkelijke titel : Robinson Crusoe
Illustraties :  J.J. Vayssières.

Nederlandse bewerking: J. Gisekin

Brugge: Desclée De Brouwer. -142p.

Gebonden, linnen

1968 De reizen van Gulliver

Oorspronkelijke auteur:  JONATHAN SWIFT
Oorspronkelijke titel : Gulliver’s Travels
Vertaald door Jo Gisekin
Melsele : Orbis en Orion. -146p.
1969 De drie musketiers.

Oorspronkelijke auteur : ALEXANDRE DUMAS PÈRE.
Oorspronkelijke titel : Les trois Mousquetaires
Ill: J.J. Vaissières.
Vertaald door Jo Gisekin.

Brugge: Desclée De Brouwer. -190p.
1971 Stijn Streuvels : Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb. (tekstuitgave)

De uitgave bevat een inleiding door Jo Gisekin; Streuvels’ onuitgegeven tekst Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’;  een bibliografie van en een literatuurlijst over Streuvels

Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers vzw. -20p.

Reeks: VWS-cahiers vol  32 jg. VI nr 3/A herfst 1971.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (geniet)

1979 Fijnproeven in België: dertig selecte restaurants.

Tekst: Leo Moulin & Leon Leonard
Vert. Leentje Vandemeulebroecke.
Antwerpen: Esco. -301p.
1983 Gisekin-triptiek : drie koorwerkjes : Begin, April, Vandaag.

Tekst : Jo Gisekin
Muziek : Vic Nees
April werd gecomponeerd voor het nationaal koortreffen 1982, verplicht werk categorie A
Antwerpen: Algemeen Nederlands Zangverbond. -16p.
1985 Het evangelie volgens Ravenna.

Oorspronkelijke auteur: André FROSSARD
Vertaling Leentje Vandemeulebroecke.
Brussel: Elsevier -114p.
1987 Als duiven op een tak : acht liefdesgedichten / Jo Gisekin, Bert Decorte … [et al.] .

Inleiding Sandra Lambrechts.
Brugge: “Kalligraphia” Kalligrafische Uitgeverij Paul De Bruyne -30 cm + [10] f.

In losse vellen.
1988 Plumbum-druk nr 2 : een nieuwjaarswens van ’89 / Jo Gisekin. Zandhoven: De Diamant Pers. -1 p. ; 33 x 16, gevouwen tot 11 x 16 cm.
1992 Twee liedjes over duiven [Gedrukte muziek] : voor gemengd koor / gecomponeerd door Vic Nees ; op tekst van Jo Gisekin

Bevat:  Niemand hoeft het ooit te weten ; -Ik heb het over sneeuwwitte duiven.
Kontich : De Notenboom. Partituur (7 p.) : mus. ; 25 cm.
2003 Gisekin-Rapsodie: voor piano vierhandig.

Componist: Wilfried Westerlinck
Brussel : CeBeDeM, s.a. – 1 partituur (17 p.)
2005 Een wolk van een kind : 12 gedichten / Ida Gerhardt, Jan Geerts, Katelijne Theuwissen, J.H. Nanings, Jo Gisekin, M. Vasalis … [et al.]. Antwerpen: (Poetry in a Box). -16 p. : ill. ; 12 x 16 cm.