home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Roggeman, Willem M.

Maakt deel uit van:

Willem M. Roggeman

Brussel, 9 juli 1935

Roggeman Willem 0a

Dichter, essayist en prozaschrijver.

Willem M. Roggeman – volledige naam: Willem Maurits Roggeman – debuteerde als dichter met de bundel Rhapsody in blue (1958), een genre waarin hij zeer productief bleek, vaak samen met of geïnspireerd door beeldende kunstenaars.

Lange tijd was hij actief als literair journalist, o.a. bij Het laatste Nieuws en De Vlaamse Gids. Dat leidde tot een reeks interviewboeken met als titel Beroepsgeheim (1975-1992)

Met zijn tweede roman De verbeelding (1966) leverde hij als eerste een typische ‘nouveau roman’ af. Over de jaren heen schreef hij 4 romans, met als voorlopig laatste De verwoesting van Brussel (2020)

BIOGRAFIE

9 juli 1935: Geboren te Brussel

 • Hij studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Etterbeek waar hij de dichter Erik Van Ruysbeek als leraar Nederlands had.
 • Hij studeerde economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent waar hij bevriend werd met Paul Snoek.

November 1956: Zijn intrede in de literatuur begon met de opmerkelijk vroege bekroning van zijn gedichtencyclus ‘Tijdelijk isolement’, toen hem de eerste poëzieprijs van de Antwerpse vereniging De Nevelvlek werd toegekend voor het manuscript van de bundel. De gedichten werden vervolgens gepubliceerd in het tijdschrift “Het Cahier”, dat door De Nevelvlek werd uitgegeven.

 • De Nevelvlek-jury bestond uit Gaston Burssens, Louis-Paul Boon, Ben Cami, Eugeen De Bock en Andries Dhoeve. Boon en Cami behoorden tot de stichters,  Burssens tot de medewerkers van het tijdschrift ‘Tijd en Mens’ (1949-1955).
 • De Nevelvlek was in 1951 opgericht te Antwerpen als culturele vereniging voor jonge kunstenaars en intellectuelen. Doelstelling was het verspreiden van avant-garde kunst aan de hand van lezingen, voorstellingen en hun tijdschrift ‘Het Cahier’. Op het programma staan beeldende kunst, letterkunde, film, fotografie, zelfs filosofie en vooral theater. Initiatiefnemers waren: Frans Buyens, Hugo Raes en Walter Tillemans.

Januari 1958:  Eerste dichtbundel “Rhapsody in blue” , waarin de gedichten van “Tijdelijk isolement” zijn opgenomen en waarin als illustratie een originele tekening van zijn vriend Maurice Wyckaert is opgenomen.

 • Wyckaert behoorde tot het Brusselse kunstcentrum ‘Taptoe’ dat van november 1955 tot april 1957 de geest voortzet van Cobra.
 • Let ook op de titel, die verwijst naar de gelijknamige jazzcompositie van Gershwin. Jazz zal zijn hele carrière lang een belangrijke inspiratiebron blijven van Roggeman

Oktober 1958: Publicatie van zijn tweede gedichtenbundel “Een (hinder)paalwoning” geïllustreerd door Chris Yperman.

 • Debuteert in de geest van de post-experimentelen of Vijfenvijftigers, waarbij het besef van het eigen existentieel tekort in een roes van beelden en van woordexploraties en -explosies wordt weergegeven.  In De revolte der standbeelden (1960) wordt deze intuïtieve, op associaties en metaforen berustende poëzie ten top gedreven.
 • Verder komen een paar constanten naar voor nl. belangstelling voor schilderkunst en samenwerking met kunstenaars. Ook jazz zal een belangrijke inspiratiebron blijken te zijn.

1958-1959: Legerdienst te Soest (Westfalen). Hij leert er Jozef Deleu kennen.

1959 tot 1981: Journalist op de culturele redactie van Het Laatste Nieuws waarin hij op advies van Jan Walravens werd opgenomen. Hij publiceert er artikelen over literatuur, beeldende kunsten en jazz.

1963: Vanaf de bundel Baudelaire verliefd (1963) voltrekt zich een ontwikkeling waarin de persoonlijke problematiek (emoties, communicatie) naar een algemenere probleemstelling toegroeit (communicatie), zodat zich langzamerhand een geslaagde synthese voltrekt tussen het individuele en het universele. Jazz en schilderkunst zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen.

 • Het eigentijdse karakter van Roggemans poëzie is ook terug te vinden in zijn prozawerk, vooral in de romans De centauren (1963) en De verbeelding (1966), die door thematiek en schrijftrant in de Europese avant-garde thuishoren.
 • Voor een interessante bespreking van de intussen (anno 2022) vier romans van de auteur verwijs ik met plezier naar de essaybundel van Andreas Van Rompaey , Verhalen in perspectief. Uitgeverij Eburon, Utrecht (2021) waarin: Uitbeelding van de verbeelding. Over de romans van Willem M Roggeman, op pp 115-125.

Jaren 1960-1970: Voor het tweemaandelijks tijdschrift “De Vlaamse Gids” heeft hij tientallen belangrijke auteurs geïnterviewd.

In ‘gesprekken met Willem M. Roggeman’, lezen we hierover:

“Voor ieder interview heb ik mij dan ook grondig voorbereid. Gedurende meer dan een maand las ik alle werken van de schrijver, die ik zou ondervragen. Maar ik las ook alles wat er over hem was geschreven, recensies, kranteninterviews enz.
[…]
Zo’n gesprek duurde meestal anderhalf uur en werd volledig op band opgenomen, in één sessie. Thuis typte ik die band over. Ik hield me daarbij zo getrouw mogelijk aan de woordelijke tekst van de onderbraagde auteur. […]. Daarna stuurde ik de tekst van het interview naar de auteur. Hij mocht deze wijzigen voor zover hij dat nodig vond. Dus weglatingen, aanvullingen, wijzigingen konden allemaal. De tekst, die ik dan van hem of haar terugkreeg, werd als dusdanig gepubliceerd.
[…]
De interviewer moet ten dienste staan van de schrijver, vind ik. De interviewer moet de geïnterviewde verleiden om bepaalde dingen te zeggen. Hij moet niet zijn eigen opvattingen verkondigen, tenzij om de geïnterviewde uit te dagen om ze tegen te spreken en zo zijn opvattingen te formuleren.”

In het Nederlandse tijdschrift “Literair paspoort”, dat uitsluitend aan buitenlandse literatuur gewijd was, verschenen zijn interviews met buitenlandse schrijvers zoals Heinrich Böll, Max Frisch, Mario Vargas Llosa enz.

 • De interviews werden gepubliceerd in  boekvorm onder de titel “Beroepsgeheim”. De titel refereert naar het oeuvre van de schrijvers, hun manier van werken, hun methode, hun literaire theorie.

1981 tot 1993: Adjunct-directeur en waarnemend directeur van het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond te Amsterdam, waarvoor hij tentoonstellingen van belangrijke Vlaamse kunstenaars en literaire avonden met Vlaamse en Nederlandse auteurs organiseerde.

1982 tot 1989: Voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap; hij is het opnieuw sinds 2006.

1999: Cultureel ambassadeur van de gemeente Dilbeek. Hij woont in Groot-Bijgaarden.

 

Over zijn werk

 • Roggeman is geregeld te gast op internationale poëziefestivals in het buitenland.
 • Hij publiceerde artikelen over beeldende kunst en kunstenaars in onder meer “Kunstbeeld” te Amsterdam en “Kunst en Cultuur” van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
 • Dichtbundels verschenen in vertaling in Bulgarije, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Macedonië, Polen, Rusland en Servië.
 • Gedichten werden in Argentinië, Estland, Litouwen, Spanje, Verenigde Staten en Zuid-Afrika opgenomen in literaire tijdschriften en bloemlezingen. Gedichten werden ook in het Catalaans gepubliceerd.
 • Componisten hebben muziek geschreven bij zijn gedichten.
 • Kunstschilders hebben zijn verzen in beeld gebracht.
 • Poëzie verscheen zowel in het Nederlands als in andere talen op posters, grammofoonplaten en CD’s. Roggeman verzorgde een aantal bloemlezingen van Vlaamse dichters (A Quarter Century of Poetry in Belgium, samen met P. Snoek, 1970; La poésie actuelle en Flandre, 1972; Vijftig na 50, samen met H. van de Waarsenburg, 1973; Modern Poets from Flanders, 1975).

Redacteurschap van literaire tijdschriften

Behoorde tot de redactie van de literaire tijdschriften Diagram (1963-1964), Kentering (1966-1976), De Vlaamse Gids (1970-1992), Argus (1878-1981), Atlantis (2001-2002) en Boelvaar Poef (vanaf 2006).

 

BEKRONINGEN

 • 1956: eerste prijs in de wedstrijd, uitgeschreven door de artistieke vereniging De Nevelvlek te Antwerpen. De jury bestond uit Gaston Burssens, Louis Paul Boon, Ben Cami en Hugo Raes. De bekroonde gedichten werd gepubliceerd in Het Cahier, het literaire tijdschrift uitgegeven door De Nevelvlek.
 • 1963: Dirk Martensprijs van de stad Aalst voor de dichtbundel “Baudelaire verliefd”. De jury bestond uit Gaston Burssens, Louis Paul Boon, professor Herman Uyttersprot, André Demedts en Pieter G. Buckinx.
 • 1974: De Louis Paul Boonprijs.
 • 1975: Prijs van de stad Brussel.
 • 1997: Premio Internazionale di Poesia Riccardo Marchi Torre di Calafuria te Livorno in Italië voor de dichtbundel “L’invenzione della tenerezza”, Italiaanse vertaling van “De uitvinding van de tederheid” (uitgeverij Tratti, Faenza).
 • 2003: Prijs voor het beste gedicht dat tijdens het 14de internationaal poëziefestival van de steden Vilnius en Druskininkai in Litouwen werd voorgelezen. Het gedicht “Vanzelfsprekende schoonheid” werd door Antanas Gailius in het Litouws vertaald.
 • 2007: Premio Tratti voor de “Blue Notebook”, Italiaanse vertaling van de gelijknamige dichtbundel door Giovanni Nadiani van zijn bundel ‘Blue Notebook’. Naar aanleiding daarvan toerde Roggeman op vraag van de uitgeverij door Italië en trad er samen met de Italiaanse jazzgroep Faxtet op.

MEER OVER Willem M. ROGGEMAN

 • Fernand Auwera, ‘Willem M. Roggeman’ In: Schrijven of schieten. Interviews (1969)
 • Stefaan Evenepoel en Dirk de Geest, Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen. Ontstaan, doorbraak en profilering van een literaire beweging (1992)
 • Paul Buyck. In: Kreatief, jaargang 33, nummer 5, pagina’s 121-123, 1999
 • Hans Groenewegen. In: Dietsche Warande & Belfort, nummer 2, pagina’s 248-251, 2004
 • Yves T’Sjoen. De gouddelver. Over het lezen van poëzie. Lannoo, Tielt en Atlas, Amsterdam, pagina’s 205-211, 2005
 • Frans Van Campenhout. Vlaams-Brabantse Auteurs te weinig bekend. Eigen beheer, Dilbeek, 2008
 • Frans Van Campenhout. Willem M. Roggeman, dichter van het exotisme. Een monografie. Paradox Press, Antwerpen, 1996
 • Patrick Auwelaert. Blue Notebook. In : Poëziekrant, jaargang 31, nummer 6, september 2007
 • Van Rompaey Andreas, Uitbeelding van de verbeelding. Over de romans van Willem M Roggeman, in: Verhalen in perspectief. Uitgeverij Eburon, Utrecht (2021), pp 115-125.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Guy van Hoof. Gesprekken met Willem M. Roggeman Een schilder met woorden. Demer Uitgeverij. 2010.

SMAAKMAKER

Autumn in New York

Zoals april altijd de volmaakte maand zal zijn
wanneer kerselaars bloeien in de lanen van Parijs
en tussen hun takken zonlicht vangen,
 
zo is de herfst het seizoen van New York
wanneer Charley Parker nostalgisch droomt
van een hotelkamer op de 32ste verdieping
 
met een spiegel die plotseling ontploft
waarna het bevrijde spiegelbeeld de trap afrent
om te verdwijnen in de ravijnen van staal en glas.
 
Voor wie per schip aankomt, lijkt de stad
op een steeds breder uitvergrotende foto.
De verrassing drijft nagzaam naar hem toe.
Het Vrijheidsbeeld steekt een wolk in brand.
 
Een dag verdwijnt naamloos uit de kalender.
De bladeren sterven steeds vroeger in Central Park
en op Fifth Avenue ijlen de taxi’s met gele koorts.
 
Wolkenkrabbers van water vangen het zonlicht op.
En het Guggenheim telt zijn cirkels.
Op Washington Square zitten de schakers
en spelen de langst durende partij ven het jaar.
 
Sarah Vaughan bezingt de metastase
van het heimwee van deze stad.
Wie hier ooit geweest is, blijft doof
voor de roep van alle andere steden.
 
En de liefde ? Zij laait hoog op.
En schreeuwt.

Uit: Blue Notebook p. 10

BILLIE’S BLUES

In iedere hotelkamer ontmoet zij
telkens een ouder ik in de spiegel.
Dan steekt Billie Holiday een hand op
als om het licht snel te verjagen.
 
Op een zondag wit van heroïne
daalt de maan neer in haar lichaam.
Hoe droevig wordt de bloem
die verwelkt tussen haar haren.
 
In de nightclub staat de mythe
haar sedert eeuwen op te wachten.
Zij hoort het ritselen van engelenvleugels
terwijl zij zingt over pijn en vreemd fruit.
En iedere dag wordt zij fijner en zachter.
 
Zij legt de telefoon neer, verbaasd
dat het leven nu al opgebruikt is.
Haar lichaam wordt een lawine.
Haar stem smelt langzaam weg.
Dan wordt de hemel heel stil
en blauw.

Uit: Blue Notebook p. 15

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel. De bibliografie wordt afgesloten met een overzicht van de vertalingen van het werk van Willem M Roggeman.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1956 “Tijdelijk isolement”. (poëzie)

Manuscript bekroond met de eerste poëzieprijs van de Antwerpse vereniging De Nevelvlek.
De jury bestond uit Gaston Burssens, Louis-Pail Boon,Ben Cami, Eigeen De Bock en Andries Dhoeve.
1958: “Tijdelijke isolement” werd als cyclus opgenomen in de debuutbundel ‘Rhapsody in blue’.

In : tijdschrift “Het Cahier”, dat door De Nevelvlek werd uitgegeven.
1958 Rhapsody in blue (poëzie – debuutbundel)

Met tekening van Maurice Wyckaert.
Roggeman Willem 26a
Bevat de cyclus ‘Tijdelijk isolement’ die i november 1956 bekroond werd met de eerste poëzieprijs van de Antwerpse vereniging De Nevelvlek.

Roggeman Willem 26 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel nv. -52p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid)

1958 Een hinder(paal)woning. (poëzie – dichtbundel)

Geïllustreerd door Chris Yperman

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.  -44p.
1960 Bij wijze van schrijven. (poëzie – dichtbundel) Roggeman Willem 15 Amsterdam: De Beuk.  -30p.

Afmetingen: 19 x 12.20 (ingenaaid)
Colophon: “Bij wijze van schrijven”, verzen van Willem M Roggeman, werd in oktober 1960 uitgegeven door De Beuk, Stichting voor literaire publicaties te Amsterdam. De tekst werd gezet uit de Garamont en gedrukt op de persen van Drukkerij De Kroon te IJsselstein.

1960 De revolte der standbeelden. (poëzie – dichtbundel)

Illustraties van Maurice Wyckaert.
Foto: Julien Coulommier

Roggeman Willem 20 Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.  -15p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (geniet)
Reeks: Ontwikkeling nr 160
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior te Antwerpen

1963 Baudelaire verliefd. (dichtbundel)

De omslagtekening is van de hand van Pol Mara.
Bevat de cycli: De school van het plotseling ontwaken; Poëzie, open wonde; Drie jazzgedichten; Baudelaire verliefd.

Roggeman Willem 11 Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte.  -52p.

Afmetingen: 20.40 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: de bundel “Baudelaire verliefd” door Willem M Roggeman, bekroond met de tweede literaire prijs 1963 van de stad Aalst, werd gedrukt van de letter Baskerville op de persen Die Poorte in october 1963. De omslagtekening is van de hand van Pol Mara. De eerste oplage bedraagt 300 exemplaren, genummerd van 11 tot en met 300.

1963 De centauren. Een autobiografie. (roman)

Omslagontwerp: John Trouillard.
Technische uitvoering: Eug. Milans
Typografie en druk: Excelsior, Antwerpen.
Foto: Ray Van Der Plassche.
1980: Vertaald in het Frans door Henri Cornélus als ‘Les centaures’. Uitgeverij: André De Rache, Bruxelles. Paperback.
1987: Vertaald in het Duits door Heinrich G.F. Schneeweiß als ‘Die Kentaure’. Uitgever: Nachtmaschine, Basel. Paperback.

Roggeman Willem 30 Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling. -96p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde simililederen kaft met stofomslag)
Reeks: Ontwikkeling nr 265

1964 Incunabel. (dichtbundel) Roggeman Willem 16 Deurle / Leie: Colibrant.  -25p.

Afmetingen: 18.40 x 10.50 (ingenaaid)
Colophon: Deze bundel van Willem M Roggeman, INCUNABEL, kwam van de persen van de drukkerij Erasmus/Ledeberg, in opdracht van Colibrant Uitgaven Deurle/Leie. Hij werd gezet in de Gill letter, corps 10 en gedrukt op houtvrij editiepapier. Hij verscheen in de herfst van het jaar 1964.
Dit is nr …

1966 De verbeelding. Een antiroman. (roman)

Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Foto auteur: Maurice de Winter.
1999: Vertaald in het Duits door Heinrich G.F. Schneeweiß als ‘Die Phantasie’ Uitgever LIT Münster (AT Edition)

Hasselt: Uitgeverij Heideland.  -161p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

1969 Het orakel van New York City. (dichtbundel)

Omslagontwerp: Karel Martens
Druk: Erasmus, Gent
Bevat de cycli: De elektronische gedichten; De verliefde robot.

Roggeman Willem 25 Brussel / Den Haag: A. Manteau. -48p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)

Periode 1970 – 1979

1970 A Quarter Century of Poetry in Belgium = Een kwarteeuw poëzie uit België. 1945-1970.  (anthologie)

Gedichten gekozen door Paul Snoek en Willem M Roggeman.
Ingeleid door Eugene van Itterbeek.
Vertaald uit het Nederlands door James S. Holmes.

Brussels / The Hague: A. Manteau.  -143p.

 

1971 De eenhoorn. (verhaal) IMG_0001 Uit de bundel: “54 Vlaamse verhalen” Deel 3 pp 25-27.

Samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen.
Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)

1971 Cesare Pavese  (essay) Brugge: Uitgeverij Orion / Utrecht: Desclée De Brouwer. -61p.

Reeks: Ontmoetingen nr 90

1972 La poésie actuelle en Flandre.  (anthologie)

Vertaald uit het Nederlands door Henry Fagne
Inleiding: Willem M Roggeman
Bevat gedichten van Mark Dangin, Frank de Crits, Fred de Swert, Rob Goswin, Serge Largot, Annie Reniers, Willem M Roggeman, Hedwig Speliers, Leopold M van den Brande, Neer Vantina, Eddy van Vliet, Jo Verbrugghen en Ignaas Veys.

Paris: Henry Fagne s.a.
1972 Gedichten 1957-1970. De school van het plotseling ontwaken. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat de bundels: Rhapsody in blue; Een hinder(paal)woning; De revolte der standbeelden; Bij wijze van schrijven; Baudelaire verliefd; Incunabel; Het orakel van New York City; Theorie (ongebundelde gedichten).
Met inleiding van Mark Dangin: “Van isolement tot existentieel protest”
Omslag: Niek Wensing.
Typografische verzorging: René Segers.

Roggeman Willem 22 Antwerpen: De Standaard Uitgeverij / Den Haag: Nijgh en Van Ditmar. -165p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1972 Het komt me voor dat ik in Amerika ben. Poëzie van de Beat Generation. (essay + gedichten)

Verzameld en ingeleid door Willem M[aurice] Roggeman.
Bevat een inleidend essay (pp 5-18); Gedichten (pp 19-46).
Het omslagontwerp is van Piet Janssens.
Op de achterplat: Lawrence Ferlinghetty met Willem M Roggeman te San Francisco in de zomer van 1966.

Brugge: Uitgeverij Orion. / Utrecht N.V. Desclée De Brouwer.  -48p.

Afmetingen: 20.80 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Bladen voor de Poëzie. 20ste jrg. nr 2
Colofon: De bundel werd in de maand februari 1972 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion – NV Desclée De Brouwer, als 2de nummer van de 20ste jaargang van “De Bladen voor de Poëzie”.

1973 Een gefilmde droom. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met 3 lithografieën van Pol Mara bij 12 gedichten van Willem M Roggeman.

Aalst: Uitgeverij Hooft.

Reeks: Hoofts Bibliofiele Serie.
Losse bladen in map (30 x 40 cm)
De oplage bedraagt 50 exemplaren, alle met de hand genummerd en gesigneerd door de kunstenaars.

1973 Vijftig na 50. Bloemlezing van de nieuwe poëzie. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling: Willem M Roggeman en Hans van Waarsenburg.
Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij/ Amsterdam-Baarn: P.N. Van Kampen en Zoon.  -176p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Gemini Literaire paperback vol 24

1974 Sneeuwblindheid. (dichtbundel)

Foto auteur: Cor Stutvoet
Omslag: Niek Wensing.

Roggeman Willem 23 ’s Gravenhage; Nijgh & Van Ditmar bv. -55 p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd)
Reeks: Nieuwe Nijgh boeken nr 67

1975 Beroepsgeheim. Interviews, gesprekken met schrijvers. (interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL: Beroepsgeheim 1 (1975)

’s Gravenhage / Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar bv. -324p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Reeks: Nijgh & Van Ditmar paperback nr 165

1976 Kilian heeft de ogen geopend. (theatertekst)

Nota: Het absurdistische toneelstuk zou reeds in 1964 zijn geschreven en in 1969 vertaald in het Frans door Marie-José HERVYNS als ‘Kilian a ouvert les yeux: pièce en un acte’ in Audace, nr 2, 1969, pp 177-195.

Antwerpen: Contramine. -34p.

Reeks: Mini Reeks uitgaven nr 1
Oblong
Oplage: 200 genummerde exemplaren.

1976 Albert Bontridder. (essay – bloemlezing) Antwerpen: Nederlandse Boekhandel. -48p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 52

1976 Bij nader inzien. Van Achterberg tot Weverbergh. (essay)

Inleiding: Paul de Wispelaere.

Brugge-Antwerpen: De Galge.  -192p.

Reeks: Galgeboekjes nr 75.

1976 De droom van een robot.  (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Rhapsody in blue; Een hinder(paal)woning; Bij wijze van schrijven; Baudelaire verliefd; Incunabel; Het orakel van New York City; Theorie; Een gefilmde droom; Sneeuwblindheid; Een fata morgana in Vlaanderen; Ongebundelde gedichten.
1977: Vertaald in het Frans door Jeanne Buytaert als ‘Le rêve du robot”. Uitgever: La Renaissance du Livre, Bruxelles. (Collection Bilingue). Paperback. Voorwoord van Jacques Izoard. Nederlandse en Franse tekst.

Roggeman Willem 27 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis. -77p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 95.

1976 Een fata morgana in Vlaanderen. (dichtbundel)

Zeven gedichten van Willem M Roggeman.

Maastricht: Het smalle wed. -8p.

Losse pagina’s in een envelopje
Oplage: 70 exemplaren.

1977 Beroepsgeheim 2. Gesprekken met schrijvers. (interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL: Beroepsgeheim 2 (1977)
Photosetting, omslagontwerp, verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Omslagfoto: M. de Winter, Duffel.

’s Gravenhage: Uitgeverij Nijgh & Ditmar bv /Antwerpen: Walter Soethoudt.  -203p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback)
Reeks: Nijgh & Van Ditmar paperback nr 242 / Kijkgatpaperback nr 59
Druk: Kempische Boekhandel, Retie.

1978 De brand in het architectuur-instituut. Een poëmatheek.

Samenstelling en vertaling: Willem M Roggeman
Bevat o a de vertaling van een aantal gedichten van de Poolse dichter Zbigniew Herbert, Andrej  Voznesenski (1933-2010), Vasko Popa e a

Antwerpen: Walter Soethoudt.  -167p.
1979 Een gril van de natuur. (dichtbundel)

Met tekeningen van Marcel Wauters.

Roggeman Willem 13 Ertvelde: Van Hyfte. / Antwerpen: Dimensie. [119]p.

Afmetingen: 24.60 x 19.30 (ingenaaid – gekartonneerd)

1979 Kosmos. (dichtbundel)

Grafiek: Maurice Haccuria.

Kasterlee: Masereel Instituut
1979 Majakofski vliegt over het land en ander proza. (verhalen) Amsterdam: Uitgeverij Jimmink bv. (Rooseveltlaan, 62, 1078 NL Amsterdam). -280p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (gelijmd)

1979 Marco Polo in Venetië. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Het boek der wonderen; Het werk van de dichter; Een fata morgana in Vlaanderen.
Van de cyclus ‘Het werk van de dichter’ verschenen een aantal vertalingen:
1979: ‘Le travail du poète’ Vertaald uit het Nederlands door Jeanne Buytaert. Uitgever: Les Elytres, Bruxelles. Paperback.
1982: ‘Die Arbeit des Dichters’  Vertaling door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: Nachtmaschine, Basel. Paperback.

Roggeman Willem 21 ’s Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar bv. -71p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – alleen de rechterpagina’s werden bedrukt)
Reeks: Nijgh & Van Ditmar paperbacks nr 270.

PERIODE 1980 – 1989

1980 Beroepsgeheim 3. Gesprekken met schrijvers. (3de interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL: Beroepsgeheim 3 (1980)
Photosetting, lay-out, verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Omslag: “Welkom in mijn onderwereld” door Paul Snoek, acryl op paneel.

Antwerpen: Walter Soethoudt.  -180p.

Afmetingen:20 x 13 (paperback)
Druk: Kempische Boekhandel, Retie

1980 De 7 werken van barmhartigheid. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zeven gedichten van Willem M Roggeman.
Zeven etsen van Camille D’Havé.
Voorwoord van John Bultinck.

1982: De cyclus ‘De 7 werken van barmhartigheid’ wordt opgenomen in de bundel ‘Het zwart van Goya’.


Gent: v.z.w. Honest Arts Movement. -losbladig.

Colofon: Deze uitgave met zeven etsen van Camille D’Havé en zeven gedichten van Willem M Roggeman met een voorwoord van John Bultinck, verscheen in mei 1980 bij v.z.w. Honest Arts Movement (H.A.M.)
De verzen werden in Times corps 20 gezet en door drukkerij Guastavino te Ursel in Typo gedrukt op Vélin d’Arches 300 gram.

De oplage bedraagt 10 exemplaren van I tot X; 50 exemplaren van 1 tot 50 en één exemplaar gekenmerkt met de letter A. De volledige oplage werd met de hand genummerd en gesigneerd door de kunstenaars. De etsen werden eveneens alle afzonderlijk genummerd en gesigneerd door Camille D’Havé.
De etsplaten werden onder controle van de vzw H.A.M. vernietigd. Van elke ets bestaan 5 staten.
Dit is nummer …

1981 Bram Bogart. (monografie) Antwerpen: Artiestenfonds.  -90p.

Reeks: Roosmarijnreeks nr 12

1982 ATELIER. Gesprekken met Jan Burssens, Jan Cox, Paul van Hoeydonck, Pol Mara. (interviewboek)

Photosetting, lay-out, verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Omslag: Willem M Roggeman in het atelier van Paul van Hoeydonck. (foto van Patrick van Hoeydonck).
Interviews: Jan Burssens (pp 7-32); Jan Cox (pp 33-62); Paul van Hoeydonck (pp 63-84); Pol Mara (pp 85-105).

Antwerpen: Walter soethoudt.  -105p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Reeks: Soethoudt Essay

1982 Het zwart van Goya.  (dichtbundel)

Bevat de cycli: Het oog van de schilder; De zeven werken van barmhartigheid; Kleine kosmologie; Het zwart van Goya.
Omslagontwerp: Rikkes Voss.

Roggeman Willem 24 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.  -45p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)

1982 Poetry in Flanders now. (poëzie – anthologie)

Redactie en selectie Willem M Roggeman & Eddy Van Vliet.
Bevat poëzie van verschillende generaties en stromingen.
Met 20 portretfoto’s

Brussels: Flemish PEN-Centre.  -118p.
1982 Brussel, getekende stad. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten Willem M Roggeman, Frans-Jos Verdoodt en Simon Vinkenoog; Lied Johan Veminnen; voorwoord Herman Liebaers; Illustraties Bert De Keyser.
Losbladige map met 5 litho’s, drie gedichten en één lied.
De litho’s zijn gedrukt op de handpers door Bert De Keyser, Hugo Spriet en Jan Verheyden.
De tekst zijn gedrukt op een handpers door Fernand, Daniël en Frederik Van Lierde; de partituur is gezeefdrukt door Frans Pirhijns.
De mappen zijn vervaardigd door handboekbinderij A.C.G. Koningin Fabioladorp (Deurne). De opmaak is van Jan Verheyden.

[s.l.]: [s.n.] – [z p], Ill.

Oplage: 50 exemplaren genummerd 1-50; en 15 exemplaren genummerd I-XV H.C.
Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteurs van de litho’s, gedichten, lied en inleiding (voor het respectievelijke blad), en door Bert De Keyser gesigneerd en gedateerd (“25 maart 1982”) in het kolofon.
De bijbehorende map is met rood linnen bedekt en heeft een groene omslagrand, de titel is aangebracht in gouden letters.

1983 Beroepsgeheim  4. Gesprekken met schrijvers. (interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL: Beroepsgeheim 4 (1983)
Omslagontwerp: Studio Soethoudt.

Antwerpen: Soethoudt & Co nv. (Eggestraat 9, 2008 Antwerpen)  -105p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Reeks: Soethoudt Essay

1984 Hommage aan Tinguely. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bevat 1 titelblad, 5 gedichten van Willem M Roggeman, 5 linosneden van Emiel Hoorne, 1 blad met de Duitse vertaling door Heinrich Schneeweiss van de gedichten, 1 colofon.
De cyclus werd in 1985 opgenomen zowel in de bundel ‘Een leegte die verdwijnt. Gedichten’ als in de verzamelbundel ‘Memoires. Gedichten 1955-1985’.

Gent: Drukkerij Jozef Imschoot. -niet gepagineerd.

Colofon: Een uitgave van 13 bladen in een oplage van 30 exemplaren en twee proefexemplaren.
Ieder exemplaar is genummerd en getekend door de dichter en de kunstenaar.
Papier: ‘Hosakawa’  65 gr/m² Nr 1. 3883.5532
Papierformaat: 37.50 x 52 cm breedte
Beeldformaat 35 x 40 cm breedte
Lettertype: ‘Plantin’ cursief en romeins corps 12, 18, 24 en 36 – lood voor de gedichten – polimeer voor het titelblad.
Machine: Cylinderpers ‘Original Heidelberg’ formaat 56 – 77 cm.
Verpakking: gewapend glas van 6 mm – rectovit epoxylijm – rapid leder en rubbertape.
Realisatie: het volledige team van Drukkerij Joz. Imschoot p.v.b.a. Gent (België)

1984 Hommage aan Tinguely. (poëzie – handelseditie) Roggeman Willem 29 Gent: Drukkerij Jozef Imschoot.  -z.p.

Afmetingen: 10.90 x 14.80 (oblong – geniet)

1984 Een portret van Godfried Vervisch. (monografie) Gent: vzw Honest Arts Movement.
1985 Memoires. Gedichten 1955-1985. (poëzie – verzamelbundel)

Met een inleiding van Paul de Vree: “Een schilder met woorden”.
Bevat: Rhapsody in blue; Een hinder[paal]woning; De revolte der standbeelden; Bij wijze van schrijven; Baudelaire verliefd; Incunabel; Het orakel van New York City; Theorie; Sneeuwblindheid; Een gril van de natuur; Marco Polo in Venetië; De zeven werken van barmhartigheid; Het zwart van Goya; Hommage aan Tinguely; Een leegte die verdwijnt; Bibliografische notitie.
Omslag: Studio Soethoudt
Omslagschilderij: Yvan Theys, Het ontredderd gevoel, olie op doek, 1983.

Roggeman Willem 5 Antwerpen: Soethoudt en Co nv. -327p.

Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Reeks: Soethoudt Poëzie.

1985 Een leegte die verdwijnt. Gedichten. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de cycli: Het verborgene; Het zichtbare; Hommage aan Tinguely.
Illustraties: Marc Mendelson

Roggeman Willem 14 Amsterdam: Marsyas. -29p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Marsyas images.
Colofon: ‘De leegte die verdwijnt’ gedichten van Willem M Roggeman met illustraties van Marc Mendelson, werd in 1985, in opdracht van uitgeverij Marsyas te Amsterdam, volgens aanwijzingen van Zeno, gezet en gedrukt door drukkerij Geuze te Dordrecht. Het bindwerk werd verzorgd door binderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep.
De oplage bedroeg 350 exx. , genummerd en gesigneerd door de auteur en de kunstenaar.
Sommige gedichten uit de bundel zijn reeds eerder gepubliceerd in Avenue Literair, De Tweede Ronde en Wolfsmond.

1986 Fictieve winter (dichtbundel)

Uitgegeven ter gelegenheid van de nieuwjaarswisseling 1986-1987.
Oplage 150 exemplaren.

Amsterdam: Marsyas. -6p.
1986 Beroepsgeheim 5. Gesprekken met schrijvers. (interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL Beroepsgeheim 5 (1986)
Omslagontwerp: Studio Facet.

Antwerpen: Facet. (Wetstraat 63, 2008 Antwerpen). -187p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Reeks: Facet Essay

1986 Marcel Wauters. (monografie) Gent: Oostvlaamse Literaire Monografieën
1987 Camille van Breedam. Assemblages als protest. (monografie) Gent: vzw Honest Arts Movement. -16p.
1987 Het relaas van Ammanakth. (dichtbundel)

Illustraties: Maurice Haccuria.

Roggeman Willem 18 Dilbeek: Dilbeekse Cahiers.  -31p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Het relaas van Ammanakth’ een gedicht van Willem M Roggeman, met acht oorspronkelijke grafieken van Maurice Haccuria, werd in januari 1987 uitgegeven door de ‘Dilbeekse Cahiers’ in een oplage van 100 exemplaren, genummerd van 1 tot 100.
Alle exemplaren zijn genummerd en gesigneerd de auteur en de kunstenaar.
VITA, Speelstraat 14 te 9750 Zingem zorgde voor de druk.
Dit is nr …

1988 Al wie omkijkt is gezien. Gedichten 1974-1987 (poëzie)

Met een inleiding van Hubert Lampo: “Orpheus kijkt toch om” (pp 5-18)
Bevat een groot aantal nieuwe gedichten en een selectie uit de gedichten van de laatste tien jaar.
Tegenover titelblad: [zwart-wit] portret van Willem M Roggeman door Godfried Vervisch, olie op papier, 1987.
Omslagontwerp: Driesign.

Roggeman Willem 28 Antwerpen: A. Manteau. -109p.

Afmetingen: 21.50 x 12.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Al wie omziet is gezien’ van Willem M Roggeman werd in opdracht van uitgeverij Manteau nv te Antwerpen, gezet in de Garamond 11 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Erasmus te Wetteren, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.

1989 De zichtbare stem. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Illustraties: Cyr Frimout en Guy Leclercq.
Deze publicatie verscheen op 7 januari 1989 naar aanleiding van de tentoonstelling “Cyr Frimout en Guy Leclercq: recente schilderijen” in de galerie Mercator te Antwerpen.

Antwerpen/Gent: Editions A-Z.  -[z p] ; ill.

Losbladige map met twee gedichten van Willem M Roggeman en twee door Cyr Fripout en Guy Leclercq handgekleurde lithografieën.
Druk lithografieën: Henri Hemelsoet (Gent); druk teksten: Joz. Imschoot (Gent)
Oplage: 26 geletterde exemplaren A-Z, telkens gesigneerd in het colofon door dichter en beide kunstenaars.

PERIODE  1990-1999

1990 De belegering van een luchtkasteel. (proza)

Omslagtekening: Pjeeroo Roobjee

Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers.  -128p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1990 Jan Vanriet.  (monografie) Brussel: Museumfonds van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
1991 Niets gaat ooit voorbij / Nichts geht Je Vorbei. (dichtbundel)

Bevat 14 gedichten met Duitse vertaling door Heinz Schneeweiss.
Illustraties: Kathrin Lübbers
Voorwoord: Paul de Boer.

Dilbeek: Dilbeekse Cahiers.  -47p.

Reeks: tekstueel nr 6

1992 Beroepsgeheim 6. Gesprekken met schrijvers. (interviewboek)

Electronisch beschikbaar op DBNL: Beroepsgeheim 6 (1992)
De opmaak was in handen van Dirk Claus.

’s Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar / Antwerpen: Paradox Press Uitgaven.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (paperback)
Colofon: Beroepsgeheim 6 van Willem M Roggeman werd uitgegeven door de vzw Paradox Press Leopoldstraat 51/1 te 2000 Antwerpen op romandruk 90 g.

1993 Kleurstof gemengd in liefde. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Map bedekt met veelkleurige Afrikaanse paandoek.
Vier losse kleuretsen van Katrien Caymax.
Gedichten van Willem M Roggeman.

Aachen: Kunstverlag Edition di Bernardi.
1993 Repetitions. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Kunstwerken van Marcase.
Vertalingen: Eric Dickens, Heinz Schneeweiss en Evelyne Wilwerth.
Losbladig in een map met drie grijstonen.
Op 13 maart voorgesteld in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond te Amsterdam.
Elke map bevat zes gedichten van Roggeman en zes kunstwerken van Marcase, gedrukt in combinatie van lithografie en zeefdruk in 5 drukgangen.
Drie bladen bevatten respectievelijk de Engelse, Duitse en Franse vertaling van de opgenomen gedichten.

Brugge: Galerie Roussel uitgever. -[15]pl. Ill.

De gedichten en kunstwerken werden gedrukt op Steinbach ATS Aquarel van 250 gr. De kunstwerken van Marcase zijn gedrukt in een combinatie van lithografie en zeefdruk in 5 drukgangen.
De uitgave werd gedrukt in de grafische afdeling van het Glorieux-Instituur te Oostakker.
De oplage bevat 35 gesigneerde exemplaren, waarvan 30 bestemd voor de handel, genummerd van 1 tot 30 en 5 buiten reeks genummerd van I tot V.
Ex …/30, gesigneerd door auteur en kunstenaar.

1994 De uitvinding van de tederheid. (dichtbundel)

1995: Vertaald in het Italiaans door Giovanni Nadiani als ‘L’inventione della tenerezza’. Uitgever: Mobydick: Faenza (Lenuvole; 14). Paperback.
1996: Vertaald in het Duits door Heinrich G.F. Schneeweiss als ‘Die Erfindung der Zärtlichkeit’. Uitgever: LIT, (AT Edition), Münster. Paperback.
1997: Vertaald in het Frans door Evelyne Wilwerth als ‘L’invention de la tendresse’. Uitgever: Autres Temps, Marseille (Temps poétique). Paperback

Gent: Poëziecentrum vzw. -61p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie 42, 1

1996 Geschiedenis (dichtbundel) Roggeman Willem 19 Amsterdam: De Beuk.  -33p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Geschiedenis’, een bundel gedichten van Willem M Roggeman, werd in 1996 uitgegeven door De Beuk, Stichting voor literaire publicaties in Amsterdam.

1998 Geschiedenis  (dichtbundel)

Uitgebreide versie van de gelijknamige bundel uit 1996.
Bevat verhalen in dichtvorm van 6 personages: de dichters Petrarca, Hölderlin, Baudelaire, Kavafis, Dylan Thomas en de kunstschilder Jan Cox.
Pentekening van Jan Burssens.
Omslagontwerp: Gregie de Mayer

Roggeman Willem 9 Leuven: Uitgeverij P. -61p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Minion door Typeface N.V.
Gedrukt door Drukkerij Overloop te Wilsele.

1999 Het failliet van het realisme.  (dichtbundel)

Illustratie omslag en titelbladzijde: Beniti Cornelis, zonder titel, acryl op linnen en foto, 70 x 70 cm, 1998.

Roggeman Willem 6 Leuven: Uitgeverij P.  -24p.

Afmetingen: 19 x 10.50 (ingenaaid)
Gezet in Berkeley
Gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele

1999 Gedichtencyclus: Erostratos. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten bij erotische tekeningen van Rik Vermeersch.
Inleiding: Frans Boenders.
Fotografie: Art Field Photo Christine, Meulebeke.
Portret: Marie-José Maes.
Vormgeving: Geert Verstaen.
2000: Vertaald in het Frans door Evelyne Wilwerth ‘. als ‘Érostrate’. Uitgever: Autres Temps, Marseille (Poésie en poche). Paperback. Tekeningen van Luis Alberto

Roggeman Willem 1 Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.  -71p.

Afmetingen: 28 x 21 (ingenaaid)
Druk en afwerking: Drukkerij Die Keure, Brugge

1999 Wilde vleugels. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten Willem M Roggeman en Hugues C. Pernath.
Teksten Ron Van de Vyver en Jas; Zeefdrukken van Ron Van de Vyver, Guy Vandenbranden en Jas.

[s.l]: Jacob Jordaens Art Center. -z p

Colofon: Losbladige map met één gedicht van respectievelijk Willem M Roggeman en Hugues C. Pernath, een tekst van respectievelijk Ron Van de Vyver en Jas, en één genummerde, gesigneerde en gedateerde zeefdruk van respectievelijk Ron Van de vyver, Guy Vandenbranden en Jas.
Oplage: 50 exemplaren en 10 EA exemplaren, genummerd I-X

PERIODE 2000 – 2009

2000 De tijd hapert in de spiegel. (poëzie – bloemlezing)

Met een inleiding van Geert van Istendael.
Bevat: Inleiding; Rhapsody in blue; Bij wijze van schrijven; Baudelaire verliefd; Incunabel; Het orakel van New York City; Sneeuwblindheid; Marco Polo in Venetië; Het zwart van Goya; Een leegte die verdwijnt; Al wie omkijkt is gezien; De uitvinding van de tederheid; Geschiedenis; Het failliet van het realisme; Erostratos; ongepubliceerde gedichten; Bibliografie; Verantwoording.
Vormgeving: André Scherens.

Roggeman Willem 12 Leuven: Uitgeverij P. -159p.

Afmetingen: 21 x 13.90 (ingenaaid)
Reeks: Parnassusreeks nr 2
Colofon: ‘De tijd hapert in de spiegel’, poëzie van Willem M Roggeman, samengelezen (in samenspraak met de dichter) en ingeleid door Geert van Istendael, is de tweede in de reeks bloemlezingen van ‘Dichters van vandaag Parnassus’.
In opdracht van uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2000 gerealiseerd door vormgever André Scherens en drukkerij Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Croxley Heritage 120 g

2002 Gesciedenis II (dichtbundel)

Illustratie omslag en titelbladzijde: Jan Cox, Eurydice, Boston 1958-59, olie op doek 153 x 153.

Roggeman Willem 17 Leuven: Uitgeverij P.  -32p.

Afmetingen: 19 x 10.80 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Berkeley, gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele

2003 Het nut van de poëzie.  (dichtbundel)

Gedichten met plastisch werk van Fred Bervoets.
Bevat de cycli: Taalgebruik; Reisjournaal; Mythen, sagen, fabels, legenden en andere verzinsels; De metamorfosen van de dichter.
Cover: Willem Tell, bijgekleurde ets 70 x 100 cm, 1991
Het boekje bevat afbeeldingen van nog 7 andere werken van Fred Bervoets.

Roggeman Willem 8 Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Perpetua, gedrukt op Job 10 gr door drukkerij Overloop, Wilsele

2003 Rik Vermeersch, vrouw en mythe.  (monografie)

HAM-uitgave 2003 ter gelegenheid van de Louis-Paul Boonprijs Rik Vermeersch 2003.
Voorwoord door Dany Vandenbossche. Interview door Willem M Roggeman.
Opgedragen aan Pjeeroo Roobjee.

Gent: Honest Arts Movement.  -18p.

Softcover – kleurafbeeldingen.

2004 Fred Bervoets. Een getormenteerde verteller. (tentoonstellingscatalogus)

Tentoonstelling: Norbertijnerkapel [Gent] 2005/01/08 – 2005/01/30

Heusden: Honest Arts Movement. -56p.

 

2006 Blue notebook. Jazzgedichten.  (dichtbundel)

Woord vooraf van Simon Vinkenoog.
Omslagfoto: Willem M Roggeman samen met de Amerikaanse jazz dichter Ted Joanes in de Emile Jacquemainlaan te Brussel (juli 1973).
Grafische vormgeving: Jelle Jespers.
2007: Vertaald in het Italiaans door Giovanni Nadiani als Blue note. Uitgever: Mobydick, Faenza; Poëzie + CD

Roggeman Willem 4 Antwerpen: Demian.  -32p.

Afmetingen: 21 x 21 (ingenaaid)
Colofon: ‘Blue note’ van Willem M Roggeman, verscheen in het najaar van 2006 bij Demian te Antwerpen. De oplage bestaat uit 250 exemplaren. Tien exemplaren bevatten een handgeschreven gedicht, en werden genummerd en gesigneerd door Willem M Roggeman en Simon Vinkenoog.

2008 De metamorfosen van de dichter. (dichtbundel)

Gedichten met pentekeningen van Marc Mendelson.
Bevat de cycli: Verwijzingen; Drie portretten; De metamorfosen van de dichter: Jazz; Schetsboek.

Roggeman Willem 3 Utrecht/Leeuwarden: Uitgeverij De Contrabas. -64p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
Colofon: ‘De metamorfosen van de dichter’ is een uitgave van uitgeverij De Contrabas gevestigd in Utrecht en Leeuwarden. De bundel is gezet in de Trinité door Bart Driessen van Zinnebeeld, die tevens het omslagontwerp verzorgde. Drukkerij Paesen is verantwoordelijk voor druk en grafische afwerking. De pentekeningen zijn van Marc Mendelson.

2009 Taalgebied. (dichtbundel) Roggeman Willem 7 Utrecht/Leeuwarden: Uitgeverij De Contrabas. -40p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Taalgebied’ is een uitgave van uitgeverij De Contrabas te Utrecht en Leeuwarden.
Het zetwerk en omslagontwerp is verzorgd door Zinnebeeld uit Rotterdam.

PERIODE 2010 – 2019

2010 Jan van Ruusbroec en de stilte. (dichtbundel)

Een gedicht met penseeltekenngen van Willem Hussem.
Vormgeving: Gerrit Westerveld.

Roggeman Willem 2 Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -27p.

Afmetingen: 21 x 10.50 (gelijmd – kaft met flappen – stofomslag in harde plastic)
In een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.

2010 Lichaamstaal. (gedicht)

Blad met één gedicht van Willem M Roggeman met ernaast een illustratie in drie kleuren van de Nederlandse kunstenaar Gerrit Westerveld.

Bergen op Zoom: [s n]

Oplage: 30 genummerde exemplaren, gesigneerd door auteur en kunstenaar.

2011 Woordenwisseling / Ruimtewisseling. (dichtbundel)

Auteurs: Willem M roggeman en Leo Vroman.
Met twee tekeningen van Leo Vroman.
Titelblad: Selftanglement Leo Vroman computertekening 2010.

Roggeman Willem 10a

Roggeman Willem 10 Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -27p.

Afmetingen: 21 x 10.50 (gelijmd – kaft met flappen – stofomslag in harde plastic)
Colofon: Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld.
Het binnenwerk is gezet in de letter Palatino, normaal, cursief en vet, 9 punt. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grams Conqueror, de omslag is 300 grams Folia-Bringmann Ultramarin.

2012 Hier wonen de woorden. (dichtbundel)

Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld.
Bevat de cycli: Ars poetica; Illusies; Een ontmoeting in de tijd; Scènes in een schildersatelier; Postmodernistische triptiek; Conclusie.

Roggeman Willem 31 Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -54p.

Afmetingen: 20.80 x 10.50 (ingenaaid – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Colofon: Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld. Het binnenwerk is gezet in de letter Swiss 721 CnBT, 10 punt, normaal, cursief en vet. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grms Conqueror. De omslag is 300 grams Folia-Bringmann.
Oplage: 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.

2013 Notities voor een poetica van tijd.  (dichtbundel)

Geïllumineerd door Marcase.

Roggeman Willem 33 Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -21p.

Afmetingen: 21 x 10.80 (ingenaaid – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld. Het broodzetsel is gezet in de Palatino Linotype, 9 punt, normaal, cursief en vet. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grams Conqueror, gevergeerd, hagelwit. De omslag is 300 grams Folia-Bringmann, steingrau.
Oplage: 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.

2014 Heidens retabel.  (dichtbundel)

Bevat de cycli: Tijdsbesef; Aide-mémoire, een gedicht; Uitgescheurde dagboekbladen; Verhaspeld alfabet; Figuren; De smaak van november; Couleur locale.
© Cover: Jan Cox.
©Illustratie achterzijde: Jan Cox.
In het gedicht Aide-mémoire worden twee muziekstukken geciteerd. ‘Im wunderschönen Monat Mai’ is een gedicht van Heinrich Heine, waarop Robert Schumann een lied componeerde. ‘Geschichten aus dem Wienerwald’ is een wals van Johan Strauss Jr.

Roggeman Willem 32 Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba.  -78p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De bundel ‘Heidens retabel’ werd in het voorjaar 2014 voor uitgeverij C. De Vries-Brouwers te Antwerpen gezet in de Stempel Garamond 10 door TheSwitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2015 Wat alleen schilders zien. Gedichten (dichtbundel)

© Illustraties: Fred Bervoets.
© Foto’s illustraties: Dominique Provost.
De originele zelfportretten werden door Fred Bervoets tussen 2011 en 2013 in Antwerpen geschilderd op papier met formaat 100 x 70. Zij werden tentoongesteld in de Galerie De Zwarte Panter en gefotografeerd door Dominique Provost.
2020: 
Vertaald in het Grieks door Stella Peskiadiri. Uitgeverij Vakxikon Publications, Poëzie.

Roggeman Willem 34 Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba.  -44p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De bundel ‘Wat alleen schilders zien’ werd in het voorjaar 2015 voor de uitgeverij C. De Vries-Brouwers te Antwerpen gezet in Stempel Garamond 11 door TheSwitch in Antwerpen en gedrukt op de persen van drukkerij Wilco te Amersfoort.

2016 Het einde van de avant-garde. Gedichten (dichtbundel)

Sluitstuk van een trilogie, die wordt gevormd met de dichtbundels ‘Heidens Retabel’ (2014) en ‘Wat alleen schilders zien’ (2015).
Bevat de cycli: Herfsttij van het modernisme; Antiek; Monochroom; Hoe een stijl te vermijden; Assemblage.
2019: Vertaald in het Italiaans door Gabriele Guerrini e Daniele Serafini als ‘La Fine Dell’Avanguardia’. Uitgever: L’Arcolaio (L’Altralingua. 13)

roggeman-willem-35 Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba. -55p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: De bundel ‘Het einde van de avant-garde’ werd in het voorjaar 1916 voor de uitgeverij C. De Vries-Brouwer te Antwerpen gezet in de Adobe Garamond Pro 11.50 door theSWitch te Antwerpen en gedrukt op de persen van Drukkerij Wilco te Amersfoort.

2016 De enige koningen van IJsland. (vertaalde IJslandse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: SIGIRDUR PÁLSSON;
Vertaling en nawoord: Willem M Roggeman.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -55p.

Afmetingen: 21 x 10.80 (ingenaaid – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Colofon:’De enige koningen van IJsland’ een keuze uit de gedichten van de IJslandse dichter Sigirdur Pálsson, werd samengesteld en vertaald door Willem M Roggeman. De bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld.
Het binnenwerk is gezet in de letter Swiss 721 CnBT, 10 punt, normaal, cursief en vet. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grms Conqueror gevergeerd, helder wit. De omslag is 300 grams Folia-Bringmann mosgroen.
Oplage: 100 genummerde en gesigneerde exemplaren
.

2017 De stadswallen van Kilfinane.  (Vertaalde Ierse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: GABRIEL ROSENSTOCK
Vertaling en nawoord: Willem M Roggeman
Nota: Rosenstock wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste dichter in de Ierse taal. Hij verlegt voortdurend de grenzen van de poëzie. Hij schrijft veel in het Gaelic.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -52p.

Afmetingen: 21 x 10.50 (gelijmd – met stofomslag van heldere plastic)
Eerste druk in een oplage van 100 exemplaren, gesigneerd door de auteur en de vertaler.

2018 Nu is reeds voorbij. Gedichten (dichtbundel)

Illustraties van Godfried Vervisch.
Omslag: Godfried Vervisch.
Bevat: Gedichten van Willem M Roggeman (pp 7-34); Willem M Roggeman in gesprek met Godfried Vervisch (pp 55-55) (interview opgenomen in september 1984 n a v de toekenning van de Louis-Paul Boonprijs aan Vervisch door Honest Arts Movement)
De illustraties zijn tekeningen met gemengde techniek, potlood, houtskool, krijt, met pastel of acryl, die de West-Vlaamse kunstschilder Godfried Vervisch (1930-2014) heeft gemaakt omstreeks 2005. Ze zijn niet gesigneerd, noch gedateerd. De foto’s van deze tekeningen op papier werden voor deze uitgave ter beschikking gesteld door de weduwe van de kunstenaar, Jennie van Lerberghe en door Edgard Storme, van het tijdschrift Ambrozijn, beide uit Ieper.

Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba.  -55p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – kaft et flappen)
Colofon: De dichtbundel ‘Nu ius reeds voorbij’ door Willem M Roggeman werd in januari 2018 voor uitgeverij C. De Vries-Brouwers te Antwerpen gezet in Adobe Garamond Pro 11.50 door TheSWitch in Antwerpen en gedrukt op de persen van Drukkerij Wilco te Amersfoort.

2018 Portretten.  (poëzie – verzamelbundel)

Deze verzamelbundel bevat alle lange biografische gedichten van Willem M Roggeman.
Omslag: Portret van Alberto Giacometti, pentekening in Oostindische inkt op papier 35 x 26 cm, 1974, Jan Burssens.
Portret van Willem M Roggeman, pentekening in Oostindische inkt op papier, 40 x 30 cm, 1979, Jan Burssens.
Boekverzorging: Henk van Trooyen
Omslag tekeningen: Jan Burssens
Foto omslagtekening: William Wauters

Dordrecht: Uitgeverij Liverse.  -114p.

Afmetingen: 24.10 x 16.10 (gebonden – harde kaft)
Reeks: Bordeaux reeks nr 51
Colofon: ‘Portretten’ verschijnt als nummer 51 in de Bordeaux reeks en is gezet in de Palatino Linotype en gedrukt op 90 grams Bio Top.

2018 Sterrenstof.  (vertaalde Italiaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: DANIELE SERAFINI
Oorspronkelijke titel: Polvere di stella (poëtische suite in 12 bewegingen) onuitgegeven suite in de bloemlezing “Tra le radici e l’altrove. Poesie 1986-2016”
Vertaling: Willem M Roggeman.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -52p.

Afmetingen: 21 x 10.80 (ingenaaid – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Eerste druk oplage van 100 door de auteur gesigneerde exemplaren.

2019 In een getekende morgen. Gedichten (dichtbundel)

Illustraties: Pol Mara.
Bevat de cycli: De signatuur van de zomer (pp 13-34); De afstend tussen de woorden (pp 35-47); Willem M Roggeman in gesprek met Pol Mara (pp 49-67).
Boekverzorging: Henk van Trooyen.

Dordrecht: Uitgeverij Liverse.  -69p.

Colofon: ‘In een getekende morgen’ is gezet in de Palatino Linotype en gedrukt op 90 grams Bio Top.
We zijn Maria Mara heel dankbaar voor het belangeloos beschikbaar stellen van de foto’s. Illustratie voorzijde Pol Mara, Broadway Evening, aquarel op papier 65 x 50 cm, 1964.
Foto achterzijd: Giuseppe Giolitti. Willem M Roggeman bij de sculptuur van Arnaldo Pomodoro op de Piazza Meda in Milaan op 9 mei 2019.
De foto’s van de schilderijen van Pol Mara werden gemaakt door Vincent Everarrts de Velp.

2019 Ceremoniële gewaden.  (Turkse gedichte in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: BEJAN MATUR.
Samenstelling, vertaling en nawoord: Willem M Roggeman.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer.  -54p.

Afmetingen: 21 x 10.80 (gelijmd – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Colofon: ‘Ceremoniële gewaden’ is een keuze uit de gedichten van de Turkse dichter Bejan Matur. Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld.
Het binnenwerk is gezet in de letter Swiss721 CnBT, 8 en 10 punt, normaal, cursief en vet. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grams Conqueror gevergeerd helder wit. De omslag is 300 grams Folia-Bringmann.
Eerste druk: oplage van 100 genummerde door de auteur en de vertaler gesigneerde exemplaren.

PERIODE 2020 _ 2029

2020 Te hooi en te gras. Een gedicht. / Luc Hoenraet. Illuminaties. (poëzie)

Willem M Roggeman maakt een doorlopend gedicht bij 10 werken op papier die schilder/graficus Luc Hoenraet maakte tussen de jaren zeventig en de jaren negentig.
Voorplat: Afbeelding van een materieschilderij van Luc Hoenraet op doek ‘untitled’ 150 x 100 cm, 1986.

Bergen op Zoom: Kleinood & Grootzeer. -28p.

Afmetingen: 21 x 10.80 (gelijmd – kaft met flappen en plastic stofomslag)
Colofon: Deze bundel is vormgegeven en met de hand gemaakt door graficus uitgever Gerrit Westerveld. De broodtekst is gezet in de letter Georgia, 10 punt, normaal. Stofomslag en binnenwerk zijn gedrukt op 120 grams Conqueror gevergeerd helder wit. De omslag is 300 grams Folia-Bringmann.
Oplage: 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.

2020 De verwoesting van Brussel.  (roman) Dordrecht: Uitgeverij Liverse.  -191p.
2021 Verdwaalde personages in een denkbeeldige tuin. (dichtbundel)

Boekverzorging: Henk van Trooyen.
Illustraties: Paul van Gysegem (kaft en tussen de gedichten)
Bevat de cycli: Familiealbum; Aranjuez; Tuin van Holland; Agora.

Dordrecht: Uitgeverij Liverse. -67p.

Afmetingen: 21 x 14.70 (gebonden – hardkartonnen geillustreerde kaft)
Colofon: ‘Verdwaalde personages in een denkbeeldige tuin’; is gezet in de Palatino Linotype en gedrukt op 90 grams Bio Top.

2022 Een warme stem op een winteravond. (proza) Dordrecht: Uitgeverij Liverse.  -73p.
2022 Bewegend portret. (dichtbundel)

Met illustraties van Yvan Theys

Dordrecht: Uitgeverij Liverse.
2023 Het hemelblauw van Hölderlin. Gedichten.

Illustratie: Maurice Wyckaert

Dordrecht: Uitgeverij Liverse. -69p.

Afmetingen: 24.10 x 16.10 (harde kaft)

Niet gedateerde publicaties

Liefdesgedicht / Willem M. Roggeman ; ill. Willem Mechnig. – [S.l. : s.n., s.a.]. – 1 p. : ill.

Blad handgeschept papier met een met de hand geschreven en gesigneerd gedicht en een gesigneerde diepdrukets van de Aalsterse kunstenaar Willem Mechnig.
Oplage: 6 exemplaren. Het gedicht is ook gepubliceerd in de bundel Sneeuwblindheid .

Memoires / Willem [M.] Roggeman ; ill. Roland Monteyne. – [S.l. : s.n., s.a.]. – [Z.p.] : ill.

Bibliofiele uitgave met vijf onuitgegeven gedichten van Willem [M.] Roggeman en vijf litho’s op steen getekend door Roland Monteyne. Kartonnen map met zwart linnen overtrokken. Geplande oplage: 35 exemplaren (genummerd 1-30 en I-V); Opgepast: er werd evenwel maar één exemplaar van gerealiseerd! Het bevindt zich in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen. Zonder nummer.
 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • Afrikaanse emblemata, 1992, Stichting Artcol, Gent (3 gedichten bij drie litho’s van Luc De Blok)
 • Al wie omkijkt is gezien. Gedichten 1974-1987, 1988, Manteau, Antwerpen/Amsterdam (inleiding: Hubert Lampo; portret: Godfried Vervisch)
 • Baudelaire verliefd, 1963, Die Poorte, Antwerpen (illustratie: Pol Mara)
 • Bij wijze van schrijven, 1960, De Beuk, Amsterdam
 • Bewegend portret, 2022, Uitgeverij Liverse, Dordrecht ((met illustraties door Yvan Theys)
 • Blue Notebook Jazzgedichten, 2006, Demian, Antwerpen (voorwoord: Simon Vinkenoog)
 • De droom van een robot, 1976, Heideland-Orbis, Hasselt (Poëtisch erfdeel der Nederlanden 95)
 • De enige koningen van IJsland. (vertaalde IJslandse poëzie), 2016. Bergen op Zoom : Kleinood & Grootzeer.
 • De metamorfosen van de dichter, 2008, De Contrabas, Utrecht/Leeuwarden. (pentekeningen: Marc Mendelson)
 • De revolte der standbeelden, 1960, Ontwikkeling, Antwerpen (illustraties: Maurice Wyckaert)
 • De tijd hapert in de spiegel, 2000, uitgeverij P, Leuven (inleiding: Geert van Istendael)
 • De uitvinding van de tederheid, 1994, Poëziecentrum, Gent
 • Een fata morgana in Vlaanderen, 1976 Het Smalle Wed, Maastricht
 • Een gril van de natuur, 1979, Van Hyfte, Ertvelde (illustraties: Marcel Wauters)
 • Een (hinder)paalwoning, 1958, Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen (illustraties: Chris Yperman)
 • Een leegte die verdwijnt, 1985, Marsyas, Amsterdam (illustraties: Marc Mendelson)
 • Erostratos, 1999, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Gent (gedichten bij tekeningen van Rik Vermeersch; inleiding: Frans Boenders)
 • Fictieve winter, 1986, Marsyas, Amsterdam
 • Gedichten 1957-1970. De School van het Plotseling Ontwaken, 1972, De Standaard,Antwerpen/ Nijgh en Van Ditmar, Den Haag (inleiding: Mark Dangin)
 • Geschiedenis, 1996, De Beuk, Amsterdam
 • Geschiedenis, 1998, uitgeverij P, Leuven (uitgebreide versie; illustratie: Jan Burssens)
 • Geschiedenis II, 2002, uitgeverij P, Leuven (illustratie: Jan Cox)
 • Heidens retabel, 2014, uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba / Antwerpen
 • Het einde van de avant-garde. Gedichten. 2016, uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba / Antwerpen
 • Het failliet van het realisme, 1999, uitgeverij P, Leuven (illustratie: Beniti Coirnelis)
 • Het nut van de poëzie, 2003, uitgeverij P, Leuven (illustraties: Fred Bervoets)
 • Het orakel van New York City, 1969, Manteau, Brussel/Den Haag
 • Het relaas van Ammanakth, 1987, Dilbeekse Cahiers, Dilbeek (illustraties:Maurice Haccuria)
 • Het zwart van Goya, 1982 Manteau, Antwerpen/Amsterdam
 • Hier wonen de woorden, 2012 Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Incunabel, 1964 Colibrant, Deurle
 • In een getekende morgen : gedichten, 2019 Uitgeverij Liverse, Dordrecht.
 • Jan van Ruusbroec en de stilte, 2010, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Kosmos, 1979, Masereel Instituut, Kasterlee (grafiek: Maurice Haccuria)
 • Memoires. Gedichten 1955-1985, 1985, Soethoudt, Antwerpen (inleiding: Paul de Vree; illustratie: Yvan Theys)
 • Nu is reeds voorbij : gedichten. 2018, Antwerpen : Uitgeverij C. de Vries-Brouwers. -55p.
 • Niets gaat ooit voorbij/Nichts geht je vorbei, 1991, Dilbeekse Cahiers, Dilbeek (14 gedichten met Duitse vertaling door Heinz Schneeweiss; illustraties: Kathrin Lübbers; voorwoord: Paul de Boer)
 • Notities voor een poëtica van de tijd. 2013, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Rhapsody in blue, 1958, De Sikkel, Antwerpen (illustratie: Maurice Wyckaert)
 • Sneeuwblindheid, 1974, Nijgh en Van Ditmar, Den Haag
 • Taalgebied, 2009, De Contrabas, Utrecht/Leeuwarden
 • Te hooi en te gras, 2020 Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Verdwaalde personages in een denkbeeldige tuin, 2021, Liverse, Dordrecht.
 • Wat alleen schilders zien, 2015, Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba/ Antwerpen
 • Woordenwisseling / Ruimtewisseling, 2011, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom

Door Roggeman vertaalde poëzie

 • Ceremoniële gewaden. (Turkse gedichten in vertaling) Oorspronkelijke auteur: BEJAN MATUR 2019 Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom.
 • Sterrenstof . (vertaalde Italiaanse poëzie) Oorspronkelijke auteur: DANIELE SERAFINI, 2018, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom.
 • De stadswallen van Kilfinane. (Vertaalde Ierse poëzie)  Oorspronkelijke auteur: GABRIEL ROSENSTOCK, 2017 Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom.
 • De enige koningen van IJsland. (vertaalde IJslandse poëzie) Oorspronkelijke auteur: SIGURDUR PÁLSSON. 2016, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom.

Proza

 • De belegering van een luchtkasteel, 1990, Nioba, Antwerpen-Amsterdam (illustratie: Pjeroo Roobjee)
 • De Centauren. Een autobiografie, 1963, Ontwikkeling, Antwerpen
 • De verbeelding. Een antiroman, 1966, Heideland, Hasselt
 • Majakofski vliegt over het land en ander proza, 1979, Jimmink, Amsterdam
 • De verwoesting van Brussel, 2021, Liverse, Dordrecht
 • Een warme stem op een winteravond, 2022, Liverse, Dordrecht.

Bibliofiele uitgaven

 • Wilde vleugels, 1999, [S.l.] : Jacob Jordaens Art Center
 • Repetitions, 1993, Brugge : Galerie Roussel. – [Z.p.] : ill.
 • De zichtbare stem, 1989, Antwerpen/Gent : Editions A-Z. – [Z.p.] : ill.
 • Hommage aan Tinguely, 1984, Imschoot, Gent (5 gedichten met Duitse vertaling door Heinz Schneeweiss; 5 litho’s: Emiel Hoorne)
 • Een gefilmde droom, 1973, Hooft, Aalst (3 lithografieën: Pol Mara)
 • Kleurstof gemengd in liefde, 1993, Kunstverlag Edition di Bernardi, Aachen (4 kleuretsen: Katrien Caymax)
 • De 7 werken van barmhartigheid, 1980, Honest Arts Movement, Gent (7 etsen: Camille D’Havé)

Essays over literatuur

 • Albert Bontridder, 1976, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam
 • Beroepsgeheim. Gesprekken met schrijvers, 1975, Nijgh en Van Ditmar, Den Haag, Rotterdam
 • Beroepsgeheim 2. Gesprekken met schrijvers, 1977, Nijgh en Van Ditmar, ’s Gravenhage/Soethoudt, Antwerpen
 • Beroepsgeheim 3. Gesprekken met schrijvers, 1980, Soethoudt, Antwerpen
 • Beroepsgeheim 4. Gesprekken met schrijvers, 1983, Soethoudt & Co, Antwerpen
 • Beroepsgeheim 5. Gesprekken met schrijvers, 1986, Facet, Antwerpen
 • Beroepsgeheim 6, 1992, Paradox Press, Antwerpen
 • Bij nader inzien. Van Achterberg tot Weverbergh, 1976, De Galge, Brugge-Antwerpen (inleiding: Paul de Wispelaere)
 • Cesare Pavese, 1971, Orion/Desclee De Brouwer, Brugge (reeks: Ontmoetingen)
 • De tijd stilzetten omheen Louis Paul Boon, 2010, Boon Genootschap, Aalst
 • Het komt me voor dat ik Amerika ben. Poëzie van de Beat Generation, 1972, Orion/Desclee De Brouwer, Brugge
 • Marcel Wauters, 1986, Oostvlaamse Literaire Monografieën, Gent

Essays over plastische kunstenaars

 • Atelier. Gesprekken met Jan Burssens – Jan Cox – Paul van Hoeydonck – Pol Mara, 1982, Soethoudt, Antwerpen
 • Bram Bogart, 1981, Artiestenfonds, Antwerpen
 • Camiel Van Breedam: assemblages als protest, 1987, Honest Arts Movement, Gent
 • Een portret van Godfried Vervisch, 1984, Honest Arts Movement, Gent
 • Fred Bervoets, een getormenteerde verteller, 2004, Honest Arts Movement, Gent
 • Jan Vanriet, 1990, Museumfonds van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel
 • Rik Vermeersch, vrouw & mythe, 2003, Honest Arts Movement, Gent
 • De brand in het architectuurinstituut. Een poëmatheek, 1978, Soethoudt, Antwerpen
 • Boris Visinski: De lawine, 1983, Soethoudt, Antwerpen
 • Gary Snyder: Schildpadeiland, Poëziecentrum, Gent
 • Gregory Corso: Dichters liftend langs de snelweg, 1987, Poëziecentrum, Gent
 • Sigurdur Palsson: De enige koningen van IJsland, 2016, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Gabriel Rosenstock: De stadswallen van Kilfinane, 2017, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Daniel Serafini: Sterrenstof, 2018, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom
 • Nuno Judice: Het licht van Lissabon, 2019, Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom

 

De volledige reeks Beroepsgeheim is electronisch beschikbaar op DBNL

WILLEM M ROGGEMAN IN VERTALING

BULGAARS

 • 1999: [V muzeja na vsekidnevieto]. Bulgaars / vert. uit het Nederlands door Aneta Dantcheva-Manolova. Uitgever:  Prozoretz,  Paperback. Vert. van Een keuze uit het werk.

DUITS

 • 1974: Eine mysteriöse Person. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. In: Akzente, Zeitschrift für Literatur, herausgegeben von Hans Bender: Poetry International 1970 bis 1974, Jrg.21, Nr.5 (1974), p.422. Poëzie, Een keuze uit het werk. Vertalersnaam in ts.: Heinz Schneeweiß.
 • 1982: Die Arbeit des Dichters. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: Nachtmaschine, Basel. Paperback. Vert. van Een keuze uit het werk. Vertalersnaam in boek: Heinz Schneeweiß.
 • 1987: Die Kentauren. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: Nachtmaschine, Basel. Paperback. Vert. van De centauren. 1963. Vertalersnaam in boek: Heinz Schneeweiß.
 • 1991: Nichts geht je vorbei. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: Dilbeekse Cahiers Dilbeek. Vert. van Niets gaat ooit voorbij. Dilbeek: Dilbeekse Cahiers, 1991. Nederlandse en Duitse tekst. Vertalersnaam in boek: Heinz Schneeweiß.
 • 1996: Die Erfindung der Zärtlichkeit. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: LIT, (AT Edition), Münster. Paperback. Vert. van De uitvinding van de tederheid. Gent: Poëziecentrum, 1994. Vertalersnaam in boek: Heinz Schneeweiß.
 • 1999: Die Phantasie. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: LIT, Münster (AT Edition). Fictie, Vert. van De verbeelding. Hasselt: Heideland, 1966. Vertalersnaam in boek: Heinz Schneeweiß.
 • 2005: Drie gedichten = Drei Gedichten. Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß.. In: Stint: Zeitschrift für Literatuur, nr. 34/35, jrg. 18 (2005), 80-85. Poëzie, Vert. van Een keuze uit het werk. Nederlandse en Duitse tekst. Bevat de gedichten: Een stad in de winter; De sprong over de generatiekloof; Het nut van poëzie. interview met o.a. Tsead Bruinja en Willem Roggeman in: Smarte papageien – Wie man in Europa über Europa schreibt.
 • 2007: Die Metamorphosen des Dichters. Gedichte Duits / vert. uit het Nederlands door Heinrich G.F. Schneeweiß. Uitgever: Athena, Oberhausen. (Edition exemplum). Paperback. Bevat: Het nut van de poëzie (2003) en Blue notebook (2006).

ENGELS

 • 1979: Manu militari; Love poem; The lovesick robot; Ready made; Eulogy of the metaphor. Engels / vert. uit het Nederlands door James S. Holmes, Peter Nijmeijer. In: Trends: The Paisley College of technology literary magazine, vol 2 (1979) nr.3, p.80-83. Poëzie, Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 1980: Poem for Ulrike Meinhof; Lovesick robot. Engels / vert. uit het Nederlands door Peter Nijmeijer.. In: The international Portland review, (1980), p.45-48. Vert. van: Gedicht voor Ulrike Meinhof; De verliefde robot..
 • 1983: The revolution begins in Bruges Engels / vert. uit het Nederlands door Dorothy Howard & Hendrika Ruger. Uitgever: Netherlandic Press, Windsor (Ontario). Paperback. Nederlandse en Engelse tekst. Bevat een keuze uit: Marco Polo in Venetië (1979), Sneeuwblindheid (1974), Het zwart van Goya (1982).
 • 1989: A vanishing emptiness. Engels / vert. uit het Nederlands door Dorothy Howard, Theo Hermans, et al., Uitgever: Yann Lovelock. London; Forest Books, Boston. Paperback. Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 2010: A Splendid View on Words, Uitgever: Demer Press, Belgium, ed. Roy Eales [English], ill. Marc Mendelson

 

FRANS

 • 1971: L’ombre d’un doute Frans / vert. uit het Nederlands door Henry Fagne. Uitgever: Espaces, Bruxelles. Paperback. Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 1977: Le rêve du robot Frans / vert. uit het Nederlands door Jeanne Buytaert. Uitgever: La Renaissance du Livre, Bruxelles (Collection Bilingue). Paperback. Voorwoord van Jacques Izoard; Nederlandse en Franse tekst. Vertaling van De droom van een robot, Hasselt: Heideland-Orbis 1976.
 • 1979: Le travail du poète Frans / vert. uit het Nederlands door Jeanne Buytaert. Uitgever: Les Elytres,. Bruxelles. Paperback. Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 1980: Les centaures Frans / vert. uit het Nederlands door Henri Cornélus. Uitgever: André De Rache, Bruxelles. Paperback. Vert. van De centauren. 1963.
 • 1997: L’invention de la tendresse Frans / vert. uit het Nederlands door Evelyne Wilwerth. Uitgever: Autres Temps, Marseille (Temps poétique). Paperback. Vert. van De uitvinding van de tederheid. Gent: Poëziecentrum, 1994.
 • 2000: Erostrate Frans / vert. uit het Nederlands door Evelyne Wilwerth. Tekeningen van Luis Alberto. Uitgever: Autres Temps Marseille (Poésie en Poche). Paperback. Vert. van ‘Gedichtencyclus Erostratos in de publicatie Erotische tekeningen van Rik Vermeersch. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1999
 • 2003: L’utilité de la poésie Frans / vert. uit het Nederlands door Evelyne Wilwerth. Uitgever: PHI,. Herborn: Poëzie. Voorwoord van Éric Brogniet. Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 2006: Les métamorphoses du poète Frans / vert. uit het Nederlands door Élisabeth Gerlache. Uitgever: L’arbre à paroles, Amay. Poëzie, Vert. van Een keuze uit het werk. Met een essay van André Doms.
 • 2010: Hotel Melancolie Frans / vert. uit het Nederlands door Elisabeth GERLACHE. Voorwoord: Jacques CRICKILLON. Illustratie:  Marc MENDELSON Tweetalige uitgave. Uitgever: L’arbre à paroles, Amay.

GRIEKS

 • 2020: [(Wat alleen schilders zien)]. Grieks / vert. uit het Nederlands door Stella Peskiadiri. Uitgever: Vakxikon Publications, Poëzie, Vert. van Wat alleen schilders zien. Antwerpen; Rotterdam: C. de Vries Brouwers, 2015.

IERS

 • 1990: Cruth an daonnaí Iers / vert. uit het Nederlands door Gabriel Rosenstock, Colm Breathnach. Uitgever: Coiscéim, Baile Átha Cliath: Poëzie, Ondertitel: De vorm van een mens. Een keuze uit zijn gedichten. Nederlandse en Ierse tekst.

ITALIAANS

 • 1995: L’invenzione della tenerezza Italiaans / vert. uit het Nederlands door Giovanni Nadiani. Uitgever: Mobydick: Faenza (Lenuvole; 14). Paperback. Vert. van De uitvinding van de tederheid. Gent: Poëziecentrum, 1994.
 • 2007: Blue notebook Italiaans / vert. uit het Nederlands door Giovanni Nadiani. Uitgever: Mobydick, Faenza. Poëzie, Vert. van Blue Notebook. Antwerpen: Demian, 2006. Cd met tekstboekje.
 • 2019: La Fine Dell’Avanguardia. Italiaans / vert. door Gabriele Guerrini e Daniele Serafini. Uitgever: L’Arcolaio (L’Altralingua. 13) Vertaling van Het einde van de avant-garde. Antwerpen: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers bvba. 2016.