home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

De Muynck, Remy (Saint-Rémy)

DE MUYNCK Remy

Varsenare, 22 december 1913 – 21 augustus 1979

Pseudoniem: Saint-Rémy

Schreef zowel in het Nederlands als in het Frans

Hij was uiterst veelzijdig, en actief als aquarellist, graficus, kalligraaf, romancier, dichter , tekenaar en vertaler.

Dreef de boekhandel annex uitgeverij Orion (1945-1954) en Librairie des Arts (1958-1972)

 

BIOGRAFIE

22 december 1913: Geboren in Varsenare bij Brugge.

Studeert in Brugge, Oostende en Antwerpen

Onderneemt als aspirant zee-officier verschillende reizen.

1934: Bij de katholieke Brugse drukker J. Verbeke-Cappoen verschijnt zijn debuut Herwig. Het modernistische voorplat heeft hij zelf ontworpen.

1938: Zijn eerste dichtbundel Ebbe en vloed komt uit in de reeks Cahiers van de Waterkluis bij Varior in Sint-Amandsberg bij Gent.

1938: Vertaalt in samenwerking met Peter Thiry – de zoon van Antoon Thiry – Het leven met vader van de Amerikaanse schrijver Clarence Day.

DE OORLOGSJAREN 1940-1945

1940: De aspirant zeeofficier blijft aan de wal.

1941: Hij gaat aan de slag als recensent en vertaler onder andere voor Het Vlaamsche Land, een oorlogskrant met uitgesproken nieuwe orde strekking (1941-1944), wat hem een zgn. ‘oorlogsverleden’ oplevert.

1941: Vertaalt een tweede roman van de Amerikaanse auteur Clarence Day: Moeder en wij.  Ook deze vertaling verschijnt bij uitgeverij Die Poorte.

Start de vertaling op van de roman Unser Freund Peregrin van Ina Seidel – een hevige Nazi-sympathisante. Het boek zal in 1943 bij Die Poorte te Antwerpen verschijnen.

1943: Stelt een bloemlezing De moderne Finse Poëzie samen. Hij schrijft er ook de inleiding van. Het boekje verschijnt als nr 46 in de reeks De seizoenen bij De Nederlandsche Boekhandel.

Zijn bundel Het spoor met gedichten uit de periode 1938-1941 verschijnt.

NA DE OORLOG

Na de bevrijding komt De Muynck kort met het gerecht in aanraking wegens mogelijke collaboratie, maar zonder gevolg.

1945-1954: Begint in Antwerpen aan de Sint-Katelijnevest nr 55 een boekhandel annex uitgeverij Orion, waar hij tot 1954 zo’n 20 boeken zal uitgeven.

Ook leverde hij bijdragen aan de krant De Antwerpsche Gids.

1946: Bij Orion verschijnt De bloemen van den booze een vertaling van Les Fleurs du Mal van Charles Baudelaire door Bert Decorte met een inleiding van Herman Teirlinck.

 Decorte Bert 24a

1948: Opmerkelijke uitgave in het Orion fonds: Het gulden boek van Maria, een verzameling teksten en foto’s van kunstwerken met Onze-Lieve-Vrouw als onderwerp. Het boek ontstond in samenwerking met de bekende jezuïet en literatuurhistoricus Jozef van Mierlo.

 • Dat zowel De bloemen van den booze als Het gulden boek van Maria een plaats vonden in zijn fonds is illustreert mooi de ongebonden geest die zich niet laat binden door enige beperkende ideologie, grens of afbakening.

1958: Publicatie van zijn eerste Franstalige gedichten, de Poèmes de Georges, opgedragen aan de nagedachtenis van een gestorven vriend.

Zijn boekhandel en zijn uitgeverij heten nu Librairie des Arts en zijn te vinden in de Galerie Moderne aan de Huidevetterstraat, toen de eerste moderne winkelpassage in Antwerpen. De Muynck handelt er in eigen uitgaven en in antiquarische boeken en prenten.

Vanaf 1960 zal hij uitsluitend nog onder zijn schrijversnaam Saint-Rémy publiceren, meer nog dan vroeger zal zijn literaire activiteit ongebonden leiden tot een versmelting van zowel Nederlandstalige als Franstalige productiviteit.

1965-1968: Vertaalt werk van Maurice Gilliams in het Frans (L’hiver à Anvers, 1965 en Elias ou le combat contre les rossignols, 1968)

In deze periode koopt hij in Zeeuw-Vlaanderen een vissershuisje, dat hij Blinkwater doopt.

Op nogal wat foto’s is hij daar te zien aan zijn schildersezel.

Van zijn poëmata – hij heeft het nooit over gedichten – en van elke bundel kalligrafeert hij een volledig handschrift, vaak geïllustreerd met tekeningen, opgehoogd met aquarel. Het zijn fraaie en opvallende objets d’arts.

Hij ontwerpt en maakte ook boekbanden.

1968: Drijvende kracht achter de expositie in het AMVC over de schilder, graficus en schrijver Edmond Van Offel (1871-1959).

 • Onder de titel De wereld van Edmond van Offel verschijnt een boek met bijdragen oa van Gilliams en Willekens. Het uitgeversadres De Rode Beuk is wat misleidend, want het gaat wel degelijk om een uitgave bezorgd door Remy De Muynck.

Over Van Offel 1

De uitgeverij Librairie des Arts blijft niet zonder weerklank:

 • De Franstalige Vlaamse romancière Marie Gevers stelt voor zijn uitgeverij een bloemlezing samen uit de gedichten van Emile Verhaeren: Il fait dimanche sur la mer (1966)
 • Van Gevers zelf publiceert Saint Remy Parabotanique (1964) en Almanach perpétuel des fruits offerts aux signes zodiaque. Ornés de gravures vénitiennes du XVe siècle (1965).
 • Van Guy Vaes brengt hij het essay La flèche de Zénon. Essay sur le temps romanesque.(1966) en Londres ou le Labyrinthe brisé (1968).
 • Van Leonard Nolens verschijnt zijn eerste bundel Orpheus-handen bij Librairie des Arts.(1969)

1969: Zijn passie voor het werk van de dichter Adriaan Roland Holst leidt tot een herschepping van diens cyclus ‘Een winter aan zee’ onder de titel Un hiver océan, ingeleid door de Franstalige Antwerpse schrijver Guy Vaes.

1970: Met de steun van conservator Emiel Willekens kan hij in het AMVC (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven – de voorloper van het Letterenhuis, een tentoonstelling opzetten met bibliofiele edities van Een winter aan zee samen met een groot aantal schilderijen, houtsneden, aquarellen en gouaches van zijn hand.

1972: Staakt zijn activiteiten als boekhandelaar en uitgever.

 • Doet voor zijn eigen uitgaven verder beroep op anderen. Eerst De Nederlandsche Boekhandel, waar de verzamelbundel Polumetis, verzen 1934-1968 verschijnt, nadien de uitgeverij Contramine van Tony Rombouts voor Defixio memoriae (1975) en nog later de firma van Walter Soethoudt.

1975: Bij Walter Soethoudt verschijnt een gefictionaliseerde autobiografie onder de titel Helena’s, Magdalena’s, Mona Lisa’s en Sibyllen. Met als ondertitel: een boeket romances met een bezoek aan James Ensor en een apparitie van John Keats.

In hetzelfde jaar laat hij ook de fraai uitgegeven bundel Achilleus megalopsuchos (man-met-de-grote-ziel) verschijnen waarin hij door de ogen van Achilleus kijkt:

Ik wantrouw elk verhaal, maar vind de zin
van het Bestendig Woord, de Macht en het Begin
verenigd met het Einde; Ik ben wijs en waar,
de kern, het binnenst, troon en altaar.

1977: Opnieuw een roman, De fusillade

 • De uitgave was bedoeld als het eerste deel van een romantrilogie onder de noemer Achilles. Het tweede deel De schipbreukeling rolde postuum in 1982 van de persen en het derde deel De Augiasstal bleef onvoltooid.

1977-1979: Zijn laatste dichtbundels Diep in de velden van Elysium (1977), Het poëma van de Groene Hoek (1978), Annus Mirabilis (1978) en het postume Een zomer aan zee (1979) worden bij Walter Soethoudt uitgegeven.

21 augustus 1979: Overlijden van Remy De Muynck.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Referentie

 • Jan Lampo, Het fenomeen Saint Rémy. Een dichter aan de wal. In: Zuurvrij. Berichten uit het Letterenhuis  juni 2014 nr 26, pp 59-66.

BEKRONINGEN

 • 1962: Prix A. Michot de l’Académie royale de Belgique voor Echanges Poétiques.
 • 1966 : Prix A. Michot de l’Académie royale de Belgique voor Les Quatrains de Thalie.

 

SMAAKMAKER

LI SJOE: BRUINE ORCHIDEEEN

ik ben een openbaar schrijver
– smeekbeden, petitiën,
naamverzen, klachten en lijkzangen –
ik penseel naar de keizer, prinsen en magistraten
naar kooplui die de centen knuppelen als noten

pas vliegt op brede wieken de eerste vogel
uit het stil donkere weg
en slaat de bleke zon op haar gespannen trommel

of ik ben al uit de veren
ik hou het meest van zachte sneeuw of regen
als ik uit mijn kooi spring
regen, vochtig licht
doorzichtig felle stralen
kuise, eeuwige sneeuw
– er staat een onthoofd beeld in de tuin
maar nu prijkt er een kop van sneeuw op –

 Uit: Polumetis. 1972

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1934 Attila. (roman)

Bandontwerp van den schrijver
Brugge: Drukkerij J. Verbeke-Cappoen 21 Predikheerenstraat, 21, Brugge. -80p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen van Drukkerij J. Verbeke-Cappoen 21 Predikheerenstraat, 21, Brugge
1934 Herwig (roman)

Bandontwerp van de schrijver
Brugge: Drukkerij J. Verbeke-Cappoen 21 Predikheerenstraat, 21, Brugge. -80p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze roman werd gedrukt in september 1934 ter Drukkerij J. Verbeke-Cappoen , Predikheerenstraat, 21, Brugge
1934 Het lied (roman) De Muynck 18 Brugge: J. Verbeke-Cappoen 21 Predikheerenstraat, 21, Brugge. -152p.

Afmetingen: 20.75 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze roman werd in december 1934 gedrukt op de persen van J. Verbeke-Cappoen,  Predikheerenstraat, 21, Brugge
1938 Ebbe en Vloed. (dichtbundel) Sint-Amandsberg: Varior. -32p.

Afmetingen: 22.50 x 16 (ingenaaid)
Reeks: Cahiers van de waterkluis. – Sint-Amandsberg; vol. 5: 5
Colofon: Ebbe en Vloed van Remy De Muynck is het vijfde schrift in de vijfde reeks CAHIERS VAN DE WATERKLUIS. Benevens de gewone oplage werden 13 luxe-exemplaren gedrukt, waarvan 2 op Japon-Nacré-papier, genummerd 1 eSint-Amands Cahiers van de n 2, en 11 op Engelsch Featherweight 105 papier, genummerd van 3 tot en met 13, alle geteekend door den dichter. Varior juni 1938.
1938  Britt Marie Colstrup. (roman – uit het Zweeds vertaald)

Oorspronkelijke auteur: ENJAR SMITH. (1878-1928)
Oorspronkelijke titel: Britt Marie Colstrup.(1916)
Uit het Zweedsch vertaald door Remy de Muynck.
De Muynck 7  Oude God-Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -233p.

Afmetingen: 19 x 12. (ingenaaid)
Reeks: Boekengilde Die Poorte. – Antwerpen; vol. 5.
Colofon: Dit boek is het vijfde van de Boekengilde “DIE POORTE”, jaargang 1938-1939. Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.
1939 Het leven met vader. (roman – uit het Engels vertaald)

Oorspronkelijke auteur: CLARENCE DAY. (1874-1936)
Oorspronkelijke titel: Life with father (1935)
Uit het Engelsch vertaald door Peter Thiry en Remy De Muynck
De Muynck 6 Oude God-Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -223p.

Reeks: Boekengilde Die Poorte. – Antwerpen; vol. 6:3.
Colofon: Dit boek is het zevende van de Boekengilde “DIE POORTE”, jaargang 1938-1939. Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts, te Schoten bij Antwerpen.
1940 Gobsman : aardappelen .

Oorspronkelijke auteur: LUDWIG NORDSTROM
Oorspronkelijke titel: Jobbarfamiljen Gobsman
Uit het Zweedsch vertaald door Remy de Muynck
Oude-God ; Antwerpen : ” Die Poorte “. -241p.
1941 Het spoor. (dichtbundel)

Verlucht met vier penteekeningen van Ben Vermaelen.
Bevat de cycli: Genesis, Jacht, Het derde Seizoen, Last en Lust,
Aanwezigheid der Vrouw, Het Spoor.
De Muynck 2b   De Muynck 2c
De Muynck 2 Oude God: Uitgeverij Die Poorte. -59 + 4p.

Afmetingen: 19.10 x 14 (ingenaaid & gebonden harde kaft)
Colofon: Dit boek, gezet in de Egmont-Letter van S. De Roos, werd in opdracht der Uitgeverij “Die Poorte” gedrukt op de persen van de Uitgeverij P. Lombaerts te Schoten.
De oplage bedraagt 215 exemplaren, waarvan 15 luxe-exemplaren genummerd van I tot XV, en 200 exemplaren genummerd van 1 tot 200.
1941 Moeder en wij. (roman – uit het Engels vertaald)

Oorspronkelijke auteur: CLARENCE DAY. (1874-1936)
Oorspronkelijke titel: Life with mother (1937 – postuum)
Vertaald door Remy de Muynck.en Peter Thiry
De Muynck 8 Oude God: Uitgeverij Die Poorte. -220p.

Afmetingen: 19.30 x 12.50 (ingenaaid & gebonden)
Reeks: Boekengilde Die Poorte. – Antwerpen; vol. 8:8.
Colofon: Dit boek is het achtste deel van de Boekengilde “Die Poorte”, Jaargang 1941. Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts, te Schoten – Antwerpen.
1942 De aarde. (roman – uit het Deens vertaald)

Oorspronkelijke auteur: THIT JENSEN.
Oorspronkelijke Deense titel: Jorden
Vertaald door Rémy de Muynck.
Omslagteekening door L. De Jaegher
De Muynck 15 Oude God-Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -212p.

Afmetingen: 19.40 x12.50 (ingenaaid)
Reeks: Boekengilde Die Poorte. – Antwerpen; vol. 9: 4.
Colofon: Dit boek is het vierde deel van den 9en Jaargang “Die Poorte” 1942. Het werd gedrukt op de persen der Drukkerij Erasmus te Gent, 1L.
1943 De moderne Finsche poëzie. (bloemlezing)

Samensteller: Rémy de Muynck.
De Muynck 24 Antwerpen: N.V. De Nederlandsche Boekhandel. -60p.

Reeks: De seizoenen. Vol 46
Afmetingen: 17.20 x 10.80 (ingenaaid – harde kartonnen kaft)
Drukkerij P. Lombaerts Schoten – Toelating nr 7306
 1943 Vriend Peregrin. Het dagboek van Jürgen Brook. (roman – uit het Duits vertaald)

Oorspronkelijke auteur: INA SEIDEL.
Oorspronkelijke titel: Unser Freund Peregrin. Aufzeichnungen des Jürgen Brook. Eine Erzählung. (1940)
Omslagteekening door Luc de Jaegher
Vertaald en van een biografische uitleiding (pp.195-205) voorzien door Rémy de Muynck.
De Muynck 16 Oude God-Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -205p.

Afmetingen: 19 x 12.20 (ingenaaid & gebonden)
Reeks: Die Poorte. – Antwerpen; vol. 1943: 1
Copyright “Die Poorte 1942 – Toelating nr. 1440 P.C. 1970
Colofon: Dit boek is het eerste deel van de Boekengilde “Die Poorte”, Jaargang 1943. Het werd gedrukt op de persen der drukkerij P. Lombaerts te Schoten-Antwerpen.
 1946  Odussee 1940. (dichtbundel) De Muynck 3 Antwerpen: privé uitgave [omega]. –niet gepagineerd. [45]p.

Colofon: Deze verzen, geschreven in de jaren 1941-1945, werden in 1946 bij de N.V. Omega in de kloosterletter met de hand gezet, in de maand mei.
De oplage bedraagt 105 exemplaren, waarvan 5 exemplaren integraal in handschrift, gemerkt van a tot e, 20 exemplaren op Pannekoek Holland, gemerkt van I tot XX, en 80 exemplaren op Arches Luxe d’Or 1830-1930 gemerkt van 21 tot 100.
1946 Zweedsche volkssagen …

Naar de oorspronkelijk aanteekeningen van Sven SEDERSTRÖM – In het Nederlandsch vertaald en ingeleid door Remy De Muynck.
Oorspronkelijke auteur: G. EN J. SAHLGREN.

Antwerpen: Uitgeverij De Vlijt. -200p.

Afmetingen: 25 x 18 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Illustraties van Einar Norelius.
Inleidend woord door Remy de Muynck.
Bevat 15 volkssagen.

 1947 Zo is vader. Roman, (vertaling uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: CLARENCE DAY. (1874-1936)
Oorspronkelijke titel: Father and I (1940 –postuum)
Vertaald door Peter Thiry en Rémy de Muynck.
Tekening van het stofomslag: Elza Van Hagendoren (.E.v.H.)
 De Muynck 11 Antwerpen: Boekhandel Orion N.V. -379p.

Afmetingen:20.70 x 14.20 (ingenaaid – ook met vollinnen band)
Colofon: “Zo is vader” van Clarence Day werd in opdracht van boekhandel “Orion”, Ste Katelijnevest, 55, Antwerpen gezet uit de scotch-letter door de drukkerij van de firma Snoeck-Ducaju en Zoon Begijnhoflaan, 76, Gent.
 1948 Het gulden boek van Maria. (Maria iconografie)

Samen met Jozef Van Mierlo jr.
1963: herdruk bij uitgeverij De Vlijt te Antwerpen.
De Muynck 22 Antwerpen: Boekhandel Orion N.V. /Amsterdam: Parnassus. -181p

Afmetingen: 27 x 19 (ingenaaid – geïllustreerde kaft met flappen)
Colophoon: De gedichten en gewijde teksten werden gekozen door Remy de Munck .& de afbeeldingen der schilderijen. Twintig genummerde en door genoemde medewerkers gesigneerde exemplaren werden met de hand gebonden in perkament versierd door de Stralende Maagd in blauw, rood & goud.

Printed in France
1958 Les poèmes de Georges. (dichtbundel)

Onder eigen naam REMY DE MUYNCK
A la mémoire de Georges Vanderelst mon ami bien aimé.
 De Muynck 23 Antwerpen: Librairie des Arts. -64p.

Afmetingen: 25.70 x 18.50
Justification: Cette édition des ‘Poèmes de Georges’ a été achevé d’imprimer le 31 mars mille neuf cent cinquante huit sur les presses de l’Atelier du Livre à Bruxelles. Composé à la main en Garamont c 16, son tirage a été limité à 110 exemplaires dont 10 exemplaires sur sili-Japon numérotés de I à X, 90 exemplaires sur Hollande Van Gelder numérotés de 11 à 100, et 10 exemplaires hors commerce marqués de A à J. Exemplaire no…
 1959  De zon mijn schaduw. (poëzie)

Onder eigen naam: REMY DE MUYNCK.

De Muynck 19a 

Facsimile van het handschrift
Bevat de cycli : Aan het strand ; Aan de stroom; En una fiesta a la mujer; Schoonheid van de bliksem; Polumetis.
De Muynck 19 Antwerpen: eigen beheer, niet gepagineerd.

Afmetingen: 20.50 x 15.50 (ingenaaid)
Dit is nummer … van veertig exemplaren
 1962 Echanges Poétiques. (Recueil collectif)

Avec un Salut de Pierre de Lescure.
Bekroond met Prix A. Michot de l’Académie royale de Belgique.
Bevat werk van van Alain Germoz, Robert Havenith, Paul Neuhuys, Saint-Rémy, Etienne Schoonhoven en Guy Vaes
Versierd met een tekening van Rik Wouters.
Antwerpen: Librairie des Arts. -111p.

Afmetingen: 22 x 13.70 (Gekartonneerd met stofomslag)
Oplage: 250 ex op verger blanc supérieur
 1962 Tao Te King ou la Jonction Suprême.

Perception et présentation par Saint-Rémy, avec une calligraphie niponnedu début de XIXe Siècle.
O
nder pseudoniem SAINT-RÉMY
Met een Japanse kalligrafie op het frontispice en een losse Chinese print.
Antwerpen: Librairie des Arts. -191p.

Oplage : 326 exemplaren waarvan 25 exemplaren op Torinoko-kozu papier.
Gedrukt bij “De Vlijt” (Antwerpen).
1964 Cheng-Tsan : Le Poème de la foi éprouvée et de l Esprit illuminé. (Hsin Hsin Ming)

Perception en conjonction de Saint-Rémy.
Trente exemplaire calligraphiés.

Antwerpen: Librairie des Arts.
 1965 Diego de Silva Velázquez: quatre prolégomènes et un fragment d’essai.

Préface de Pierre de Lescure.
Avec un dessin de Juan de Alfaro.
Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
De Muynck 14a
Bevat: Salut (pp. 9-16) ; Le Pape Innocent X (pp. 17-24) ; Vue des Jardins de la Villa Médicis l’après-midi (pp.25-32) ; Les Ménines (pp. 33-52) ; Philippe IV (pp. 53-86) ; Velásquez (pp. 87-146).
 De Muynck 14 Antwerpen: Librairie des Arts. -147p.

Afmetingen ;19.50 x 13.80 (ingenaaid)
Justification du tirage 
25 exemplaires sur papier vergé de Hollande, enrichis d’une note autographe inédite de l’auteur au sujet du tableau « Ménippe » de Velasquez, numérotés de I à XXV.
25 exemplaires sur papier vergé de Hollande, hors commerce, marqués H.C.

300 exemplaires sur papier vergé blanc supérieure, humérotés de 26 à 325.
Exemplaire N° …
1965 Maurice Gilliams. L’hiver à Anvers, suivi de: Margaretha-Elisabeth, Georgina, L’Homme dans le Brouillard, Douze Poèmes.

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Oorspronkelijke titels : Winter te Antwerpen (1953) ; De man in de mist. (1933);Georgina; Margaretha-Elisabeth.
Oorspronkelijke auteur: MAURICE GILLIAMS.
Traduit du néerlandais par Saint-Rémy.
Avec un Salut de Marcel Thiry et un dessin de l’auteur.
De Muynck 12 Antwerpen: Librairie des Arts. -171p.

Afmetingen :18.10 x 13.50 (ingenaaid)
Justification du tirage
Cinquante exemplaires sur Japon handmade, signés par l’auteur, numérotés de I à L.
Trois cents exemplaires sur vergé supérieur, numérotés de 51 à 350.
Il a été tiré en outre : Quarante exemplaires hors commerce sur vergé supérieur, marqués H.C.

Exemplaire : …
 1966 Les quatrains de Thalie. (poëzie)

Avec un Salut liminaire de Marcel Thiry et trois bois originaux de l’auteur.
De Muynck 26
Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Medewerking : Marcel Thiry
Bekroond met Prix A. Michot de l’Académie royale de Belgique.
1969 : deuxième édition augmentée, avec un bois original de l’auteur (Librairie des Arts, Antwerpen)
De Muynck 26a Antwerpen: Librairie des Arts. -137p.

Afmetingen : 20.80 x 12.20 (ingenaaid)
Justification du tirage :
10 exemplaires sur Ossekop, numérotés de I à X, enrichis d’un quatrain autographe et d’un dessin original de l’auteur
20 exemplaires sur Hollande van Gelder, numérotés de 11 à 30, signés par l’auteur
200 exemplaires sur Hyacint, numérotés de 31 à 230
Exemplaire N° …
 1967 Sancho, goeverneur.

Oorspronkelijke auteur: Miguel de Cervantes Saavedra
Vertaald door Rémy Henry De Muynck
Antwerpen: De Vlijt. -86p.

Reeks : Humaniorareeks vol. 2
 1968 Elias, ou: Le combat contre les rossignols, suivi de: Monsieur Albéric.

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Oorspronkelijke titels: Elias, of Het gevecht met de nachtegalen (1936); Meneer Albéric. (1937).
Oorspronkelijke auteur: Maurice Gilliams
Traduit du néerlandais et préfacé par Saint-Remy, avec un dessin de l’auteur.
De Muynck 17 Antwerpen: Librairie des Arts. -200p.

Afmetingen : 19.80 x 14 (ingenaaid)
Justification du tirage : Cinquante exemplaires sur Hollande van Gelder, signés par l’auteur et le traducteur, numérotés de I à L.
Trois cents exemplaires sur da Costa, numérotés de 51 à 350.
Trente exemplaires sur da Costa, hors commerce, marqués H.C.
Exemplaire N° …
 1969 Un hiver océan. Poèmes créés en français par Saint-Rémy. Textes néerlandais et français en regard avec un Salut de Guy Vaes et dix bois originaux de l’auteur. (Nederlandse poëzie in franse vertaling)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Oorspronkelijke titel: Een winter aan zee (1937)
Oorspronkelijke auteur: Adriaan Roland Holst.
Vertaald door Saint Rémy
Met een inleiding van Guy Vaes.
De Muynck 33 Antwerpen: Librairie des Arts. -227p.

Afmetingen: 18.50 x 10.50
Edition originale tirée à 550 exemplaires, savoir cinquante exemplaires sur Oud Hollands van Gelder numérotés de 1 à 50 et cinq cents exemplaires sur Sweetprint numérotés de 51 à 550.
De relatie tussen Adriaan Roland Holst en Saint-Rémy gaf verdere aanleiding tot volgende uitgaven en tentoonstellingen:

 • 1969: Adriaan Roland Holst: Een Winter aan Zee. Met drieënzestig houtsneden van Saint-Rémy. Honderd exemplaren op Lana velijn, genummerd en gesigneerd door de dichter en de houtsnijder. Antwerpen: kunsten en Letteren, 1969. 25.50 x 16.50 cm, 157p.
 • 1970: Tentoonstelling Een winter aan Zee, Un hiver Océan, in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen 17 januari – 20 februari 1970. Catalogus Een Winter aan Zee, poëma van Adriaan Roland Holst, composities van Saint-Rémy, 24p.
 • 1970: Tentoonstelling Een winter aan Zee, Un hiver Océan, in het Europacollege Brugge, 19 juni – 9 juli 1970
 • 1973: Tentoonstelling Een winter aan Zee, Un hiver Océan,, te Laren, 7 augustus 1973
 1970  Le poème de Bickelchen.

De Muynck 38a

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY Kalligrafie en aquarel van Remy de Muynck.
“Trente exemplaires sur Lana vergé. Texte calligraphié, enrichi d’unr aquarelle originale; reliure bradel et emboîtage par l’auteur”

De Muynck 38 Antwerpen : De Muynck. -Niet gepagineerd.

Afmetingen: 25.50 x 16.50 ( gebonden – harde kaft , in doos)
Colofon: Acquarelle, couverture et emboîtage de l’auteur.
In dit exemplaar staat : cinquième manuscrit.
 1971  De kikvorsen: karikatuur. (Oud Grieks toneel)

De Muynck 27a

Oorspronkelijke auteur: Aristophanes.
Onder pseudoniem SAINT-RÉMY

 

 De Muynck 27 Antwerpen: Kunsten en Letteren. -122p.

Afmetingen: 26.50 x 21 (gelijmd)
Colofon: Aristofanes, De Kikvorsen. Karikatuur van Saint-Rémy.
300 gestencilde exemplaren.
 1971 Six poètes néerlandais: Herman Gorter – Jan Hendrik Leopold – Jan Slauerhoff – Hendrik Marsman – Gerrit Achterberg – Adriaan Roland Holst. Poèmes créés en français par Saint-Rémy. (anthologie)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Antwerpen: Librairie des Arts. –

Colofon: Trente exemplaires sur Lana Vergé calligraphiés par Saint-Rémy, Textes néerlandais et français en regard, reliure bradel et emboîtage composés à la main par Saint’Rémy ; chaque exemplaire contient en outre une aquarelle de sa main.
 1972 Empedocles – De natuur. De zuiveringen. (bibliofiele uitgave)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
De Muynck 25a -tekst   De Muynck 25d -monotype
Kalligrafie, monotypen en Nederlands van: Saint – Rémy.
April-juni 1972
Bevat: Inleiding p.1; De Natuur pp. 2-11; De Zuiveringen pp. 12-14
De Muynck 25 Antwerpen: Librairie des Arts. -14 tekstpagina’s.

Afmetingen: 48.50 x 33.50 cm ( ingenaaid – met de hand geschreven tekst – handgeschept papier – map in foedraal)
17 monotypen
1972 Dylan Thomas – Zestien gedichten. (Welshe poëzie in vertaling – bibliofiele privé uitgave)

Nederlands van Saint-Rémy
Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Oorspronkelijke auteur: Dylan Thomas
Vertaling en inleiding: Saint-Rémy.

Tweetalige editie – gereproduceerd handgeschreven tekst.
Antwerpen: De Muynck eigen beheer. -71p.

Afmetingen: 21 x 13.20 (gebonden – harde haft – in etui)
In dit exemplaar – in bezit van de Erfgoedbibliotheek – staat: “Eerste van 10 holografen 1972”.
 1972 Polumetis: verzen, 1934-1968. (verzamelbundel)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Met een inleiding van Bert Decorte en een houtsnede van de auteur.
Lay-out: Saint-Rémy
Foto: Guy Vaes
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -300p.

Afmetingen: 19 x 10.50 (paperback met flappen)
 1973  De vijfde ruiter van de Apocalypsis: in memoriam Kamiel de Muynck. (rouwgedichten)

De Muynck 37a     De Muynck 37b

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Publicatie naar aanleiding van het overlijden van zijn vader.
 De Muynck 37 Antwerpen: Saint-Rémy. -21p.

Afmetingen: 16 x 12 (ingenaaid)
Harde kaft geïllustreerd met monotype.
Reproductie van handgeschreven gedichten
Met ingeplakt overlijdensbericht.
 1974 In memoriam Joris de Muynck. (gelegenheidsbundel)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
De Muynck 29a
De Muynck 29 Antwerpen: eigen beheer. -10p.

Afmetingen: 21.90 x 14.30 (ingenaaid)
Colofon: Gedichten en schoonschrift van Saint-Rémy (ps Rémy de Muynck)
 1975  Helena’s, Magdalena’s, Mona Lisa’s en Sibyllen. (een boeket romances met een bezoek aan James Ensor en een apparitie van John Keats). (novellenbundel)

De Muynck 21a

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out: Saint-Remy
Omslag: Bistertekening van de auteur
Foto: Guy Vaes.
 De Muynck 21  Antwerpen: Walter Soethoudt. -192p.

Afmetingen: 18.75 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback deel 22
Colofon: Van deze novellenbundel werden vijftig genummerde en gesigneerde exemplaren gedrukt op VULCAIN, 125 gram.
 
Bevat: Juliette (pp.9-14); De Kunst van het Zien (pp.15-22); Mrs. Morag Linnell (pp.23-30); Bezoek aan James Ensor (pp. 31-38); Rosanne (pp. 39-52); Tussen Florbela en Herminia (pp. 53-126); Maria-Fernnda (pp.127-165); Apparitie van John Keats (pp.166-185); Mona Lisa en Sibylle (pp.186-188); Tyfus in Tunis (pp. 189-192).
1975 Achilleus. Megalopsuchos (Man-met-de-grote-ziel) Poëma. (dichtbundel)

Onder pseudoniem SAINT-REMY
Lay-out: Saint-Remy
Foto: Ronny Janssen
De Muynck 9   De Muynck 9a
 De Muynck 9c Antwerpen: Walter Soethoudt. -224p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback deel 30
Colofon: Van deze bundel werden vijftig exemplaren getrokken op Verge Arches, genummerd van I tot L, gebonden in originele monotypeband van de dichter, en bevattende een genummerde en gesigneerde houtsnede van zijn hand.. Dit is nummer:…
 1975  Tao te King. (Chinese filosofie – vertaling)

De Muynck 31a

Onder pseudoniem SAINT-REMY
Oorspronkelijke auteur: Lao-Tseu
Nederlands van Saint-Rémy
Lay-out en tekening: Saint-Rémy
Foto: Ronny Janssen
 De Muynck 31 Antwerpen: Walter Soethoudt. -112p.

Afmetingen: 20.20 x 13.30 (luxe uitgave gebonden harde kaft met monotype van Saint-Rémy – in cassette)
Van dit boek werden vijftig genummerde en gesigneerde exemplaren gedrukt op VULCAIN gehamerd 125 gr. met monotype van Saint-Rémy.
Dit is nummer …
 1975 Defixio memoriae. (dichtbundel – bibliofiele uitgave in facsimile van het handschrift)

Onder pseudoniem SAINT-REMY
De Muynck 20d
 De Muynck 20

De Muynck 20e

Antwerpen: Contramine. – niet gepagineerd [18]p.

Reeks: Poëziereeks nr 10
Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid – harde bibliofiele kaft)
Colofon: De dichtbundel DEFIXIO MEMORIAE bevattende twee poëmen van Saint-Rémy, uitgegeven in een facsimile van het handschrift van de dichter, verscheen in de maand maart van het jaar 1975 als tiende nummer in de poëziereeks van de uitgave Contramine v.z.w.
De druk werd verzorgd door Tony Rombouts op Oudhollands Ingres Van Gelder, met behulp van een negentiende eeuwse Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.

De oplage bestaat uit vijfenzeventig door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren in originele band met monotype van de dichter.
Dit is nummer …
 1977 Nooit zal het rijk der doden heersen over ons. Zestien gedichten. (Welsche poëzie in vertaling)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Oorspronkelijke titel: And death shall have no dominion.
Oorspronkelijke auteur: Dylan

Thomas.
Nederlands van Saint Rémy.
Met een inleiding van de vertaler en een begroeting van Dr. Emiel Willekens.
Lay out en portret van de jonge Dylan Thomas, penseeltekening in Oostindische inkt: Saint-Rémy.
 De Muynck 28 Antwerpen: Walter Soethoudt. ’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. -77p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Van deze uitgave werden vijfentwintig exemplaren getrokken op Vergé Arches voor de vrienden van de vertaler en de uitgevers.
 
De Muynck 28a
 1977 De fusillade. (roman)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out: Saint-Remy
Colofon: Van deze uitgave werden vijfentwintig exemplaren getrokken op Vergé Arches voor vrienden van de auteur en de uitgevers.
De Muynck 5 Antwerpen: Walter Soethoudt. -159p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid)
Reeks: Kijkgatpaperback deel 46

’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar.

Reeks: Nijgh en Van Ditmar paperback nr 226
Nota: De fusillade is het eerste deel van een trilogie. De titels van de volgende delen zijn II. De schipbreukeling en III. De Augiasstal.
De schipbreukeling werd postuum in 1982 uitgegeven. De Augiasstal bleef onvoltooid.
1977 Diep in de velden van Elysium; (dichtbundel)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Layout en sepiatekening: Saint-Rémy
Foto: Ronny Jannsen
Copyright Saint-Rémy
 De Muynck 4 Antwerpen: Walter Soethoudt. / ’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. -193p.

Afmetingen: 19 x 12 (paperback)
 1978 Het poëma van de Groene Hoek. (dichtbundel)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out en pentekening: Saint-Rémy
De Muynck 36 Antwerpen: Walter Soethoudt. -31p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gelijmd)
Colofon: Van dit poëma werden vijfentwintig exemplaren getrokken op Vergé Arches voor de vrienden van Jean en Mieke en van de dichter, die even eens de originele monotypeband creëerde.
 1978 Annus mirabilis. (dichtbundel – bloemlezing en onuitgegeven gedichten)

De bundel bevat een keuze uit : Odussee 1940(1946) ; Les Poèmes de Georges (1958) ; Les Quatrains de Thalie (1966) ; Polumetis (1972) ; Le Poème de Bickeltchen (1975) ; Achilleus megalopsuchos (1975) ; Diep in de Velden van elysium (1977) ; onuitgegeven gedichten.
De Muynck 13a
Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out en illustrati Josefa, fusain en sanguine: Saint-Rémy
Foto : Ronny Janssen.
De Muynck 13 Antwerpen: Walter Soethoudt. -108p.

Afmetingen: 19.10 x 11.30 (ingenaaid)
Colofon: Van deze bundel, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van de dichter –schilder Saint-Rémy, werden vijftig exemplaren getrokken op Vergé Arches,
Genummerd van I tot L, gebonden in een originele monotypeband van zijn hand, en door hem gesigneerd.
Dit is nummer: …

POSTUME UITGAVEN

1979 Een zomer aan zee. (dichtbundel)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out en illustratie Een Sibylle, pen en penseel in bruin, bruin gewassen: Saint-Rémy
Foto: Ronny Janssen
De Muynck 32 Antwerpen: Walter Soethoudt. -87p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
 
De Muynck 32a
1980 La mort adultère: quatrains d’un ressuscité. (gedichten)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out: Saint-Rémy
Illustration: J. van Beverwijck. Alle de wercken, zo in de Medicijne als Chirurgie. Amsterdam, Wed. Schipper, 1672
Photo: Ronny Janssen
©Copyright Patricia Jacobs, 1980
De Muynck 34 Antwerpen: Walter Soethoudt. -151p.

Afmetingen: 19.20 x 11.10 (ingenaaid)
De ce recueil ont été tiré vingt-cinq exemplaires, en édition originale, numérotés de I à XXV, sur Ingres avec un dessin originale de l’auteur.
1982 De schipbreukeling. (roman)

Onder pseudoniem SAINT-RÉMY
Lay-out: Saint-Rémy
Omslagfoto: Ronny Janssen
Reproductie van een schilderij van Saint-Remy: Oceana Nox. Copyright 1982 by Patricia Jacobs.
De Muynck 30 Antwerpen: Walter Soethoudt. -190p.

Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid)
Nota: De schipbreukeling is het tweede deel van een trilogie. De titels van het vorige deel is I. De fusillade. Het derde deel . De Augiasstal bleef onvoltooid.