home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Swerts, Lambert

Maakt deel uit van:

SWERTS Lambert

Hasselt, 13 april 1907 – Antwerpen, 21 juli 1980

Schrijver, publicist, journalist, dichter, verteller, biograaf, criticus

Cultureel promotor in de provincie Limburg – veelschrijver

Vooral zijn vroege romans Baltus en Mathias over de Limburgse zware industrie maakten hem bekend.
Ook schreef hij honderden korte verhalen, liederen, luisterspelen, recensies, reisverslagen, reportages en gelegenheidsartikels. Talrijk zijn de bijdragen in allerlei kranten en bladen.
Hij schreef ook enkele studies over Limburgse schrijvers en was verder zeer bedrijvig als promotor van het cultureel leven in zijn provincie.

Tijdens WO II actief in de collaboratie

Pseudoniemen van hem waren: L.M. d’Osterwijers, A. Augusteijnen, Reporter, Sante kwante, L.R. Swembaers, Goekwaed(?).

 

BIOGRAFIE

13 april 1907: Geboren in Hasselt aan de Bosstraat. Vader Swerts was een marmerbewerker

Lagere school te Hasselt.
Zijn middelbare studies deed hij in Chaumont.

1919: Zijn allereerste publicatie De Jodin, een kinderlijke navertelling van de bekering van de Jodin Francisca Van Leer, werd privé uitgegeven. Swerts schreef het toen hij 12 jaar oud was.

Lambert Swerts werkte eerst als kassier bij de Kredietbank.

SCHRIJVER – ENGAGEMENT IN LIMBURGSE LETTERKUNDIGE LEVEN – VLAAMS NATIONALISME

Swerts oefende zich van jongs af aan in de letteren oefende. Eind jaren 20 zal hij zijn teksten opsturen naar Hilarion Thans een minderbroeder naar wie Swerts enorm opkeek. Het contact met Thans bleef zowel zakelijk als vriendschappelijk hun hele leven begeleiden, ook in de moeilijke oorlogsjaren waar hun visies sterk tegengesteld waren.

1928: Sticht te Hasselt de Vlaams-nationale studiekring ”Voor Altaar en Haard”.

1932: Sticht het “Alfons Jeurissen-comité”, met alle alsdan te Hasselt wonende schrijvers als leden.  Zorgt er tevens voor dat deze auteur een gedenksteen krijgt. Tevens schrijft hij een monografie over de auteur die in 1933 door het comité wordt uitgegeven.

1933: Zijn sociaal bewogen roman Matthias gaf hem enig renommée als schrijver. In 1937 volgt de roman Baltus, eveneens sociaal geëngageerd. In beide romans eist hij de aandacht voor het door de mijnindustrie veranderende Limburg.

1936: Initiatiefnemer en daardoor ook medestichter van de Vereniging van Limburgse Schrijvers.

1937 – eind 1938: Journalist bij Het Belang van Limburg .

1937/1938: eerste reizen naar Londen. Daaruit vloeide het boekje Londen hart der wereld, dat, slechts op 100 exemplaren gedrukt.

1938-1939: Werkloos sinds zijn ontslag bij Het Belang van Limburg, schrijft hij talrijke luisterspelen, biografieën of verhalen voor het N.I.R (de toenmalige BRT)

 • Noorwegen, vertaald naar Ralph Oxnevatt.
 • Denemarken, vertaald naar Margot Brill-Rördam.
 • De dwingeland, vertaald naar Jules Romains.
 • Zilveren bruiloft, vertaald naar Fritz Rosenfeld.
 • Albrecht Rodenbach, zijn leven zijn werk.
 • August Cuppens, zijn leven zijn werk.
 • Hilarion Thans, zijn leven zijn werk.
 • Op de vlakte, naar Alfons Jeurissen.
 • De Maas langs Limburg.

In 1962 voegde hij daar nog aan toe:

 • De Prijs van het Licht – uitgezonden door de BRT op 26 juni 1962 onder regie van Robert Maes. Diane de Goey vertolkte de rol van de heldin. In juli 1968 werd het bekroond met de Vlaanderenprijs en opgenomen in nr. 100, 1968, van het tijdschrift Vlaanderen.

BETROKKEN BIJ DE COLLABORATIE

1940:  Benoemd door de Belgische instanties tot beambte-vertaler bij het Provinciaal bestuur van Limburg.

 • Wanneer Gerard Romsée (1901-1976) in de zomer van 1940 benoemd wordt tot oorlogsgouverneur, wordt Swerts al in september bevorderd tot zijn kabinets-secretaris. Ook onder Romsées opvolger, de in april aangetreden Jozef Lysens, behoudt Swerts deze functie.
 • Nadat pogingen om vanuit de collaboratie Het Belang van Limburg over te nemen mislukt waren, besluiten Swerts en enkele andere VNV leden om een eigen weekblad op te richten, De Toekomst.
  • Als sterkhouders gelden enerzijds Theo Brouns (1911-1946) – gouwleider van het Limburgse VNV en kabinetschef van Romsée –  en anderzijds de ervaren journalist Swerts, die eind 1942, begin 1942 kort hoofdredacteur van de periodiek is geweest.
  • Zijn belangrijkste bijdrage levert hij als verantwoordelijke voor de cultuurrubriek en de talrijke artikelen over de stellingname van het VNV in allerhande nationale en internationale kwesties.

Tijdens de oorlog levert hij ook kopij aan het collaboratiedagblad Volk en Staat en aan de pro-Duitse krant Limburgse Koerier in Maastricht,

1943: Publiceert de brochure Limburgse Galerij in Vlaanderens Heldentempel, een ode aan gesneuvelde oostfrontsoldaten. Ook geeft hij verschillende lezingen voor de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV).

NA DE OORLOG

September 1944:  Swerts wordt wegens incivisme aangehouden. Zijn journalistieke en propagandistische collaboratie wordt hem erg kwalijk genomen.

 • Hij wordt veroordeeld door de Krijgsraad van Hasselt tot levenslange hechtenis en 250.000 F schadevergoeding aan de staat;
 • Door het Krijgshof van Luik wordt deze uitspraak herleid tot 15 jaar buitengewone hechtenis en 125.000 F.
 • Bij genademaatregel wordt de straf herleid tot zes jaar.
 • Op 4 juli 1961 wordt hij hersteld in al zijn rechten, behalve die om te kiezen en gekozen te worden

1950: Komt vervroegd vrij en vestigt zich te Antwerpen, Limburg is voor hem verboden terrein.

1949-1955:  Verwerft zich een inkomen met het schrijven van volksromans onder de schuilnaam D’OSTERWYER. Het betreft, verhalen, poëzie, populaire literatuur.

1951: Werkt mee – onder de schuilnaam A. AUGUSTEYNEN  aan de gedeeltelijke publicatie van het gevangenisdagboek van Theo Brouns (uitgave van Boekengilde Brederode, een uitgeverij van Valère Depauw).

 • In 1969 zal het volledige dagboek ‘Theo Brouns. Dagboek van mijn gevangenisleven 28 okt. 1944/28 mrt 1946’ verschijnen in een uitgave van de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, in de reeks Mens & Tijd onder redactie van Karel van Isacker, met daarin een vermelding onder eigen naam.

Maar in katholieke middens kan men Swerts’ scherpe pen blijkbaar appreciëren in de woelige context van de jaren vijftig.

1955 – 1959: Wordt hoofdredacteur van Ultramare, een missienieuws-agentschap

1955: Ook de dominicanen zien in hem een geschikte medewerker. Ze nemen hem aan voor hun Studiecentrum voor Predicatie en Zielzorg te Antwerpen-Linkeroever, dat onder meer het parochieblad uitgeeft het latere Kerk en Leven. Van dat blad wordt Swerts redactiesecretaris. Hij blijft dit tot aan zijn pensionering.

4 juli 1961: Wordt hersteld in al zijn rechten, behalve die om te kiezen en gekozen te worden.

1968:  Schrijft zijn gevangenismemoires Dagboek van een zwarte tijd. Repressiejaren 1944/1950. Het boek werd uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen in de reeks Mens en Tijd.

1974 : Swerts was ook hoofdredacteur van Schuim, tweemaandelijks tijdschrift voor literatuur en kunst.

1976: Met enkele Limburgse vrienden sticht hij de Vereniging van Limburgse Auteurs, als afsplitsing van de Vereniging van Limburgse Schrijvers (VLS) en met Lambert Swerts als voorzitter.

 • Zij beschikte over het eigen ledentijdschrift Vlam en pakte uit met de Boekweitreeks, om aan beginnende auteurs de kans te geven hun werk te publiceren.
 • De VLA werd in de algemene ledenvergadering van 10 oktober 1987 ontbonden. Voortaan zou in Limburg slechts één schrijversvereniging bestaan, de KVLS.

21 juli 1980: Overlijdt in Antwerpen, waar hij op de begraafplaats Schoonselhof begraven werd.

EPILOOG

Een uitgebreide collectie brieven en handschriften van hem wordt bewaard in het Letterenhuis.

1992-1993: Schenking van de privé bibliotheek van Lambert Swerts aan de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen, die ze ontsloot en consulteerbaar stelde via haar website Erfgoedbibliotheek  (klik op Erfgoedbibliotheek)

 • De collectie (703 exemplaren) bestaat vooral uit romans en dichtbundels, daarnaast ook heemkunde en genealogie.

MEER OVER LAMBERT SWERTS

 • Paul Hardy, “Lambert Swerts. Mens en werk.” 1966.
 • Dries Janssen, Lambert Swerts, een gouddelver. Limburgse Monografieën van de KVLS. Nr 1. -24p. (1990)
 • Willem de Meyer: huldeboek hem aangeboden naar aanleiding van zijn zeventigste jaardag, 23.XII.1969. Gent : De Noordstar en Boerhaave ; Antwerpen : Vlaamse Volkskunstbeweging. 1970

 GERAADPLEEGDE BRONNEN

Referentie

 • Monda De Munck, Louis Roppe, Leven en werk van Lambert Swerts, Wijnegem: Drukkerij Hertoghs, 1972 -117p. + ill.
 • Anton Milh, Een literaire vriendschap in woelig water. Hilarion Thans en Lambert Swerts tijdens de Tweede Wereldoorlog.in Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift, jg. 20 nr 2 juni 2021 pp 69-86.

BEKRONINGEN

 • 1934: Letterkundige prijs van Brabant voor de roman Matthias
 • Vandeveldekeprijs voor de roman Baltus
 • 1968: bekroond met de ‘Vlaanderenprijs’ voor het hoorspel ‘De Prijs van het Licht’.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Lambert Swerts heeft een uitgebreide bibliografie. Er werd gebruik gemaakt van

 • Monda De Munck, Louis Roppe, Leven en werk van Lambert Swerts, Wijnegem: Drukkerij Hertoghs, 1972 -117p. + ill.

De in dit boek vermelde bibliografie (opgesteld door René Jorissen) geeft tevens een overzicht van de liederteksten (49), de verspreide poëzie , de verspreide novellen (24) en het journalistieke werk in een dertigtal kranten en tijdschriften.

Schrijversgewijs biedt

 • Een chronologisch overzicht van de in boekvorm gepubliceerde eigen werken
 • Een overzicht van de door Swerts vertaalde werken
 • Een overzicht van zijn ‘populaire’ romans
 • Een overzicht van zijn hoorspelen

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Rale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
z.d.
[1930]
De Laatste Weerwolf. Kempisch verhaal.

Geïllustreerd met tekeningen van M.S.
Swerts 1 Tongeren: Drukkerij George Michiels – Broeders. -67p.

Afmetingen: 22.50 x 15.25 (ingenaaid)
z.d.
[1930]
De Schoone Moed. Kempisch verhaal voor de jeugd gebaseerd op een historissch feit omtrent het kasteel van Mombeek.

Juli 1934: 2de uitgave De haardvriend, Marcinelle.
Tongeren: Drukkerij George Michiels – Broeders.  -78p.

Reeks: Uitgave De Dageraad Tongeren N° 8
Afmetingen: 17.75 x 13.75(ingenaaid)
1930 Nelis Luyt. (humoristisch verhaal omtrent een stadstype)

Met portret in houtsnede van Frans van Immerseel.
swerts-12a
Opgenomen in “Ellipsen” en “De Mallemolen”.
Verscheen ook in vervolgen in het letterkundig bijblad van “Het Belang van Limburg vanaf september 1934.
swerts-12 Borgerhout: Vlaamsche Geluiden Sint Markusstraat 26, Borgerhout. -30p. (pp 197-222)

Reeks :Vlaamsche geluiden / Goedkoope Volkslectuur [Borgerhout] –  vol. 1930: 7
Afmetingen: 20 x 15 (geniet)
1931 De Familie Petot. ( humoristisch verhaal over stadstypen)

Opgenomen in “Ellipsen” en “De Mallemolen”.
Verscheen ook in vervolgen in het letterkundig bijblad van “Het Belang van Limburg vanaf 14 april 1937 onder de titel “Haar vrijer was een Typeke”. Fragment in “Hoger leven, jrg. 5, 1931, p. 179 onder titel “Het gazettenvrouwtje” en geïll. In een onbekend blad onder titel “Lili gazet en Petotter”. Herwerking onder titel “Twee kleinen maken geen groot” in “Toren”, kertsnummer 1951, p.73/89.
Borgerhout: Vlaamsche Geluiden Sint Markusstraat 26, Borgerhout. -29p.

(gedateerd: Hasselt, december 1930)
Reeks : Vlaamsche geluiden / Goedkoope Volkslectuur [Borgerhout] – Borgerhout; vol. 1931: 4
Afmetingen: 20 x 15 (geniet)
1933 Matthias ( sociale roman)

Bekroond met de “Prijs van Brabant” en door de Provincie Limburg met goud bekroond.
Hasselt: Uitgave “’T Pardoent”. 100p.

Afmetingen: 19.50 x 14 (ingenaaid)
1933 Alfons Jeurissen. (monografie)

1934: 2de uitgave bij Van Mierlo Proost, Turnhout (20 x 13.50, 16p.)
Hasselt: Uitg. Jeurisssen-Comité. -16p.
1935 Letterkunde in Limburg. (studie)

De linosneden die dit artikel illustreren zijn van de hand van Alfons Vanderbiesen;
Swerts 4a
Swerts 4 Herentals: Onze Kempen. -40p.

Afmetingen: 16 x 11.50 (ingenaaid)
1937 Limburgse schrijvers. (studie)

54 bio-bibliografieën van Limburgers, in samenwerking met Dr. Constant Godelaine.
Hasselt: Vereniging van Limburgse schrijvers. Niet gepagineerd.

Album-formaat.
1937 Baltus. ( sociale roman over de Limburgse mijnstreek)

Bekroond met de eerste Veldekeprijs, toen nog “Leënprijs” genoemd
1963: 2de druk bij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 98.
swerts-13
In het Duits vertaald door Paul Bohnsack, mocht echter in Hitler-Duitsland niet verschijnen. De vertaling ging verloren.
Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -154p.

Afmetingen: 18.25 x 12 (ingenaaid)
1937  Bergopwaarts. Reisrelaas over Zwitserland. (reisverhaal) Maaseik: Uitgeverij Van Der Donck-Robyns. -99p.

Afmetingen: 20.25 x 15 (ingenaaid)
1937 Wat is zwemmen ? (brochure) Propagandabrochure, naamloos uitgegeven door de Koninklijke Hasseltse Zwemvereniging.

Samenvatting van 50 artikels (ondertekend L.R. Swembaers) verschenen in “Het Belang” in 1938
1938 Lenin (politieke biografie)

1956: In het Frans vertaald door Gustave Dumoulin onder de titel “La Montée Rouge”. Uitgave Ultramare, Brussel.
Hasselt: Pekano-kring. -33p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50
1938 De geheimen der aarde. (reportage van een bezoek aan de Limburgse ondergrond – Eisden) Brochure in overdruk uit “Het Belang van Limburg”.
1939 Gestalten (literaire biografie)

De illustraties zijn naar linosneden van Alfons Vanderbiesen.
13 studies over Kempische schrijvers, meestal als lezingen voor de radio te Brussel uitgesproken.
(August Cuppens; Alfons Jeurissen; Eugeen Leën; Jan Matthijs Winters; Raph Kreemers; Jef Leynen; Arnold Sauwen; Jules Frère; Karel Gessler; Lod. Lavki; Pol Daniëls; Roland de Marès; Jozef Simons).
Swerts 16 Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels – Broeders. -110p.

Afmetingen: 19 x 12.75 (ingenaaid)
Reeks: Oostlandreeks nr 6
Colophon: Dit zesde boek uit de “Oostlandreeks” bezorgd door de “Vereeniging van Limburgsche Schrijvers” werd in Februari 1939 gedrukt bij G. Michiels-Broeders te Tongeren.  Benevens 3 luxe-exemplaren op Pannekoek, genummerd van I tot III, bestond deze oplage uit 350 genummerde exemplaren op opdikkend featherweight, en 25 exemplaren ongenummerd present- en recensie exemplaren.
1939 Londen hart der steden. (reisreportage)

Met pentekeningen door Oscar Bronckaers.
Tongeren: Drukkerij G. Michiels – Broeders. -76p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
Gedateerd : Londen, Augustus 1938
Colophon: Dit relaas, getiteld “Londen Hart der Wereld” van de hand van Lambert Swerts, werd gedrukt in maart 1939 op de persen van G. Michiels-Broeders te Tongeren.
De oplage bestond uit honderd exemplaren op opdikkend featherweight, genummerd van 1 tot 100 en drie extra-exemplaren op Pannekoek, genummerd A,B, en C. Alle exemplaren dragen de eigenhandige handteekening van den schrijver.
De pentekeningen, afgedrukt op zwaar couché, werden bereidwillig, pro Deo speciaal voor deze uitgave, tijdens den druk vervaardigd door Oscar Bronckaers.
1940 Ellipsen (novellen)

Bevat:
Twee kruis”-novellen: Kringloop (pp. 8-18); Terugweg ((pp. 19-32).
Twee “Kerst”-novellen: De Uebermensch in zijn hemd (pp. 33-44); Ontwijding (pp. 45-56);
Twee “Hekel”-novellen: Gabbatha (pp. 57-66); Wereldtaal (pp. 67-78);
Dichtung und Wahrheit (pp. 79-105).
Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels – Broeders. -105p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
1941 Ergens in Europa… (verhaal van de vlucht naar Frankrijk in 1940 van het gezin van de auteur)

De kaartjes en de teekening zijn van de hand van den auteur; het portret van den schrijver werd afgedrukt naar de penteekening van Frater T.B., ss.cc.
1944: Een herziene versie verscheen als vervolgverhaal in het oorlogsweekblad “De Toekomst”, Hasselt van 29.1.1944 tot 2.9.1944 onder de titel “Uit angst voor de Dood”.
Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels – Broeders. -137p.

Afmetingen: 19.25 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd in April 1941 gedrukt bij G. Michiels-Broeders te Tongeren. De oplage bestond uit 500 genummerde exemplaren, op opdikkend vederlicht papier, uit 22 ongenummerde present- en recensie-exemplaren en uit 3 exemplaren gemerkt A,B, en C.
1941 Dat oude land (studies)

De linosneden die dit boekje illustreren zijn van de hand van Leo Tomsin
Bevat: Inleiding over Provincialisme; Studie over de Maas langs Limburg die als montage over de radio werd uitgezonden. Studie over het Rutten-Mei-Spel; studies over Dautzenberg, Ecrevisse en J.M. Brans, die eerst verschenen in het oorlogsweekblad “Volk en kultuur”.
 Swerts 15 Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels – Broeders. -93p.

Afmetingen: 18.50 x 12.25  (ingenaaid)
1942 Mizerie op tafel (lezing)

Lezing gehouden ten stadhuize te Hasselt op 13 april 1943.
Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels – Broeders. -22p.

Afmetingen: 18.50 x 12.25 (geniet)
1942 Hier ben ik !

Lezing voor de jeugd gehouden te Tongeren.
Uitgave in brochurevorm door de oorlogs-organisatie NSJV. -16p.

Afmetingen: 15.50 x 11 (brochure)
1942 De bekeering van Sint Lempes. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 199-214.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 Limburgse galerij in Vlaanderens Heldentempel.

Necrologie van Limburgers die vochten aan het Oostfront.
Antwerpen: Volk en Staat. -55p. (geïll.)

Afmetingen: 21 x 13.50
1943  De minnezinger Gods Hilarion Thans. (literaire biografie) Swerts 2 Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 168p.

Afmetingen: 22.50 x 16
Verscheen in twee uitgaven:gewoon en dundrukpapier
1949 Marc en Magda. (roman – Passio Christi)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Turnhout: N.V. J. Van Mierlo-Proost & Cie. -187p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
1949 De kruisweg. (vertaling uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: Paul Claudel.
Oorspronkelijke titel: ‘Le chemin de Croix’
Vertaald door Lambert Swerts.
Izegem: Drukkerij Strobbe. – niet gepag.

Afmetingen: 22.50 x 13.50
1951 Avanti ! (reisrelaas van een fietstocht naar Rome)

Verscheen eerst in “De Bode” in vervolgen.
Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 107p.

Afmetingen: 21.25 x 15.25 (ingenaaid)
1951 Theo Brouns. (teksteditie – inleiding)

Bevat: Ballade bij een fusillade : voor Theo Brouns / Marc De Geus;
Theo Brouns / inleiding door A. AUGUSTEYNEN.
Dagboek / door Theo Brouns
Laatste brieven / van Theo Brouns
Getuigenissen
1969: Volledige uitgave van het dagboek door de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, in de reeks Mens & Tijd onder redactie van Karel van Isacker, met daarin een vermelding onder eigen naam
 Swerts 18 uitgave_1951  Brussel: Boekengilde Brederode. 239p. met portret.

Reeks: Den vaederlandt
getrouwe.
 
2de uitgave 1969
 
Swerts 18 uitgave_1969
1952 En daarna? (verhalen)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Antwerpen: ’T Groeit / Bilthoven: Nelissen. -186p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50 (ingenaaid en gebonden met stofomslag)
Drukkerij Michiels en Co Berchem-Antwerpen.
1952 Celkoorts (poëzie)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Illustraties: Jos Valgaerens.
Swerts 9 Izegem: Drukkerij Strobbe. -87p. (Privé uitgave).

Afmetingen: 27 x 18 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel verzen, “Celkoorts”, van de hand van L.M. D’OSTERWYERS werd uitgegeven in de Rozenkransmaand 1952, als privé-uitgave niet in de handel.
De oplage bestond uit tweehonderd en vijftig genummerde en door de schrijver eigenhandig getekende exemplaren.
De typografische verzorging was toevertrouwd aan de Drukkerij Strobbe te Izegem.
De tekeningen, werk van de linkerhand, werden bezorgd door Jos Valgaeren, naar de Zeven Kruiswoorden (in het Aramees) en de devize van de dichter.
1953 De Ware Jacob. (novelle – gebaseerd op het leven van pater Damiaan De Veuster)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Tekeningen van Anthony Pan
1956: Vertaald in het Duits door Ruth Elisabeth onder de titel “Der Held von Molokaï”, uitg. Thomas Verlag te Kempen. 123p. (2de uitg. in 1961).
1959: Anoniem in het Italiaans vertaald onder de titel “L’eroe di Molokaï”, uitg. Pime, Milaan -153p.
Beide vertalingen onder zijn eigen naam.
Antwerpen-Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -76p.

Afmetingen: 22.50 x 16.50 (ingenaaid)
1953 De levende talisman. (novelle, gebaseerd op het leven van de Spaanse schilder Ribeira)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Tekeningen van Anthony Pan
Antwerpen-Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -76p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
1953 Peter van Doorland. (novelle, gebaseerd op het leven van “Elckerlyc”)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
Tekeningen van H. Ramaekers
Antwerpen-Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -68p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)

 z.d. De wrede beproeving.

Oorspronkelijke auteur: Podgaetsky, N. Belina
Oorspronkelijke titel:
Uit het Frans vertaald door Lambert Swerts onder het pseudoniem: L.M. D’OSTERWYERS.
Brugge: Franciscaanse Standaard. -127p.

Afmetingen: 20.50 x 14
1954 Een blik op de zeventig jaren van pater Hilarion Thans. (monografie – literaire kritiek) Swerts 5 Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 38p.

Afmetingen: 23 x 16 (ingenaaid)
1954 Geheime liefde. (colportage roman)

20 afleveringen van 07 oktober 1954 tot 19 februari 1955.
Antwerpen: Uitgeverij <<Distrigo>> Montignystraat, 72. –(391) p.

Afmetingen: 23.25 x 18 (ingenaaid – twee kolommen)
Drukkerij: Limb. Drukkerijen, Hasselt.
1954 Odette het weesmeisje. (colportage roman)

Onder de pseudoniem L.M. D’OSTERWYERS.
35 afleveringen van 27 november 1954 tot 23 mei 1955.
Antwerpen: Uitgeverij <<Distrigo>> Montignystraat, 72. -559 p.

Afmetingen: 24.25 x 18 (ingenaaid – twee kolommen)
Drukkerij: Limb. Drukkerijen, Hasselt.
1955 De Mallemolen (novellen)

Onder eigen naam SWERTS LAMBERT
Bevat 16 novellen waarbij ‘Zij waren amper twintig jaar)
Twee van deze novellen weren vertaald in het Duits door Mira Hinterkausen.
Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 145p.

Afmetingen: 20.50 x 15.50 (ingenaaid)
1955 Het drama van Jerusalem: kort passiespel met massa-scènes in vijf schuifjes: voorspel, drie bedrijven en apotheose. Izegem: Drukkerij Strobbe. -45p.

Afmetingen: 22 x 14
1956 Bloed en goud. (reportage over de kerkvervolgingen in Mexico) Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 36p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)

1958  Kruispunten. (reis-essays over zeven Europese steden) Izegem: Drukkerij Strobbe. -82p. + Foto’s

Afmetingen: 26.75 x 21.75 (gelijmd)
Colofon: Dit boek, Kruispunten, van de hand van Lambert Swerts werd gezet in de Bembo-Letter, Corps 12 Vet. De typografische verzorging werd toevertrouwd aan de Drukkerij Strobbe te Izegem waar het van de pers kwam in de maand 1958. Het eerste exemplaar werd speciaal gedrukt voor Z.H. Paus Pius XII. De oorspronkelijke oplage bestond uit 600 exemplaren in luxe-uitgave. Waarvan dit exemplaar is Nr.
Door de auteur eigenhandig ondertekend.
1958 De lelie en de distel (roman over een vermoorde orde-stichtster)

Tekenwerk door Grafische Dienst-Davidsfonds.
Swerts 17 Leuven: Davidsfonds. -184p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid én gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Gulden Reeks Nr 462 – 1958-5
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V., Turnhout.
1959 Zuilen (opstellen)

De bandversiering is van Luc Vangheluwe.
Bevat 12 literaire kritieken en biografie (waarbij Felix Timmermans naar een lezing voor hem gehouden bij zijn bekroning met de Rembrandtprijs)
Izegem: Drukkerij Strobbe. -93p. + Ill.

Afmetingen: 27.50 x 20 (gelijmd)
Colofon: Dit werk, Zuilen, is gezet uit de Bembo-Letter Corps 12 en gedrukt door de Drukkerij Strobbe te Izegem, in de maand Mei 1959.
1960 …en het vuur brandde ! Geschiedenis van de Broeders Maristen in China. (studie)

Omslag: (Bultinck)
Genval: Uitgeverij Maria-Middelares (Gevaertlaan, 180). -95p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
1960 Spiegelpaleis. (100 biografische schetsen van wereldberoemdheden)

1963: in het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel “Die Spiegelgalerie”. Uitg. Pallotti Verlag, Augsburg (19.50 x 15.50, 246p., geïll.)
1964/65: In het Deens vertaald door Inger Lauridsen, met als titel “Mennesker”, verschenen in het Katolsk Ugeblad” 17.4.64, 1.5.64, 29.5.64, juli 64, 21.8.64, maart 1965.
1965: Fragmenten vertaald in het Spaans door K.D., verschenen in “El Lazo, Buenos-Aires, okt. ’64 en febr. 1965.
1964/65: Fragmenten vertaald in het Esperanto door Hector Vermuyten, verschenen in “Espero Katolika”, Heerlen (Nederland, nov. ’64 en jan. 1965.
Mechelen: Sint Franciscusdrukkerij. 307p.

Afmetingen: 21 x 14.25 (ingenaaid)
1961 De kleine horlepijp; (poëzie)

Illustraties: Wilfried Gevaert.
Bij de publicatie horen twee losse vellen papier met een gedicht van Emmy Swerts, ‘aan vader’ en ‘aan moeder’
 Swerts 10 Izegem: Drukkerij Strobbe. – niet gepagineerd [45]p.

Colofon: Onder de titel “Kleine Horlepijp ” bundelde Lambert Swerts gedichten en liederen die verspreid verschenen in de jaren 1957/1960. Typografische voorstudie en uitvoering van deze uitgave werden toevertrouwd aan de Drukkerij Strobbe van Izegem, waar de bundel van de persen kwam A° Dei 1961 in een oplage van 250 exemplaren, alle door de auteur eigenhandig getekend. Bandversiering en illustratie zijn werk van de tekenaar Wilfried Gevaert. Dit is nummer ….
1962  St. Lukas patroon van grafici. (studie – samenvatting van artikels) Antwerpen: Uitgeverij Kengele. -11p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50
1962 Het proces Jezus van Nazareth in reportage-stijl.

1963: Vertaald in het Esperanto door Hector Vermuyten, verschenen in “Espero Katolika”, Heerlen (Nederland, maart en april 1963.
Antwerpen L.O.: Drukkerij en Uitgeverij <<Halewijn>>, N.V. , Halewijnlaan, 42. -20p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (geniet – 2 kolommen)
1962 Reuzen sterven niet. (novelle – speelt op en rond de ‘Titanic’)

Band en illustraties van Omer Crab
1974: herwerking opgenomen in “Onvoltooide simfonie”.
Borgerhout-Antwerpen: Uitgeverij Het Fonteintje. -60p.

Afmetingen: 21 x 15 (gebonden – gekartonneerd)
Colofon: “Reuzen sterven niet” van Lambert Swerts, werd, met band en illustraties van Omer Crab, uitgegeven door “Het Fonteintje”, Borgerhout-Antwerpen, en gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de maand December 1962.
1962 De lijkwade van Turijn. (studie)

Verscheen eerst in vervolgen in “Kruis en Liefde, 1961,1962.
St. Katelijne-Waver: Uitg. Passionisten. -20p. geïll.

Afmetingen: 23.50 x 15.50
1963 Tante nonneke. (novelle)

Bandontwerp en illustraties zijn van de hand van de tekenaar Frank De Mulder.
Antwerpen: Drukkerij-Uitgeverij Halewijn. -79p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Dit verhaal “Tante nonneke’” van de hand van Lambert Swerts, werd gezet uit de Century Letter 10 punt, en gedrukt op de persen van de Drukkerij Halewijn te Antwerpen in het jaar O.H. 1963.
1964 Pover pogen: artikels en opstellen verschenen in het tijdschrift “Ontmoetingen” van 1959 tot 1964. (bundeling – tekstuitgave Christelijke pastoraaltheologie) S.l. : Ontmoetingen. -189p.
1966 Limburgse ogen bekeken Amerika. (essay) Hasselt : De Tijdspiegel, -32p.

Overdruk uit: De tijdspiegel. – 21:1-2(1966)
1967  Lod Lavki, mens en werk. (monografie) Antwerpen: VTB. -16p.

Reeks: Vlaamse toeristische bibliotheek. – Antwerpen; vol. 72
Afmetingen: 18 x 12 (dubbele kolomdruk)
1968 De poes. (roman vervolgverhaal)

Verscheen als feuilleton in de “Gazet van Antwerpen, dec. 1967-jan. 1968
In “Ons Land” van 12.2.1955 verscheen hiervan een geïllustreerd fragment.
1968 De Virga Jesse van Hasselt: van plaatselijk tot wereldwijd. Antwerpen: VTB. -16p.

Reeks: Vlaamse toeristische bibliotheek. – Antwerpen; vol. 92
Afmetingen: 18 x 12 (dubbele kolomdruk)
1968 Drie Eeuwen Leven. (familiegeschiedenis-genealogie)

De auteur noemt dit werk zelf een ‘proeve van induktieve familiegeschiedenis’. In dit geval gaat het uiteraard om de geschiedenis van het geslacht Swerts, dat in de opgang en ontwikkeling van het Vlaamse volk een vrij voorname rol heeft gespeeld.
In eigen beheer (offsetdruk). -70p.

Afmetingen: 27 x 21.50.
Drukkerij Strobbe, Izegem
1968 Dagboek van een zwarte tijd. Repressiejaren 1944/1950. Swerts 14 Antwerpen: Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel. -176p.

Reeks: Mens & Tijd. Documenten onder redactie van Prof. Dr. K. Van Isacker.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
1969 Van boeren tot burgers. (familiegeschiedenis) In eigen beheer (offsetdruk). -35p.

Drukkerij Strobbe, Izegem
1969  Kleine heide sage. (familiegeschiedenis) Izegem: Drukkerij Strobbe. -92p.

Colofon: Dit boek “Kleine Heide Sage” is het derde deel van een trilogie; het werd vooraf gegaan door “Drie eeuwen leven” en door “Van boeren tot Burgers”.
Geschreven in het jaar O.H. 1969, gedrukt op de offsetpersen van de Drukkerij Strobbe te Izegem in hetzelfde jaar wenst de auteur zich nadrukkelijk erkentelijk te noemen jegens allen die hem behulpzaam waren.
1969  Gisteren worde morgen. (genealogie, heraldiek)  Privé uitgave: Transvaalstraat 73 Berchem-Antwerpen. -60p.
1969 Swertsiana. (genealogische biografie van naamdragers) In eigen beheer (offsetdruk). -35p.

Afmetingen: 27 x 21.50.
Drukkerij Strobbe, Izegem
1970 Het aards paradijs. (reis-essais – over Griekenland, Amerika en Guatemala)

Voorwoord van Jozef Droogmans.
Privé uitgave: Transvaalstraat 73 Berchem-Antwerpen. -91p.

Afmetingen: 24 x 15.75 (ingenaaid)
Druk en Lay-out: Sinfra, Mechelen.
1970 Willem De Meyerhuldeboek.

Onder redactie van L.S. opgesteld.
Bevat een studie van zijn hand onder de titel “De idealist Willem De Meyer”.
Antwerpen: De Meyercomité. Niet gepagineerd.

Afmetingen: 23.50 x 20.50
1972  Voor Gutenberg was Lukas. (essay over St. Lucas) Izegem: Drukkerij Strobbe. –(63)p. + Ill.

Afmetingen: 24 x 20 (gelijmd met stofomslag)
Colofon: Dit werk, “Voor Gutenberg was Lukas”, van de hand van Lambert Swerts, werd uitgegeven en gedrukt door de Drukkerij Strobbe te Izegem in het jaar O.H.1972. Het werd gedrukt op tweezijdig houtvrij kunstdrukpapier half mat, gezet in e Bembo-Letter en gedrukt in een oplage van duizend exemplaren, de illustrati, werd verzameld door de uitgever, die ook de lay-out en de voorstudie verzorgde.
Nota: Volgens bibliograaf René Jorissen bedroeg de oplage in werkelijkheid 2000 exemplaren.
1972 Late romance. Verzen van Lambert Swerts.

Bevat de cycli: Zwervend; Ontmoeting; Verwachting; Belofte ; aan één taal niet genoeg.
 
Swerts 8a
 Swerts 8 Izegem: Drukkerij Strobbe. Niet gepagineerd –[114]p.

Afmetingen: 19 x 21.50 (oblong – ingenaaid, kaft met flappen)
Colofon: Van de hand van deze auteur verschenen eerde de dichtbundels Celkoorts, verzen onder schuilnaam L.M. d’Osterwyers). Kleine Horlepijp, meestal getoonzette verzen.
Late romance wil een keuze zijn uit gemoedspoëzie gebundeld voor zijn vrouw. Tevens wilde de auteur er zijn poëtische geschriften mee afronden tot een drieluik. De uitgave werd verzorgd door de Drukkerij Strobbe te Izegem, gezet uit de Grotesque-letter, 12 punt en gedrukt op editiepapier 100 g, in het jaar 1972.
De oplage bestond uit 150 genummerde exemplaren.
Dit is nummer …
1973 De dierenriem. (poëzie)

Plaketje met 12 spotgedichtjes op de dierenriem plus inleiding.
Izegem: Drukkerij Strobbe.

Afmetingen: 11.50 x 7
1974 Armand Preud’homme huldeboek.

Onder redaktie van L.S. samengesteld.
Bevat van zijn hand de studie “De kunst van Armand Preud’homme”.
Deze studie werd door M. Byttebier in het Spaans vertaald en gepubliceerd in “El Lazo”, Buenos Aires, juli 1974.
1974 Onvoltooide simfonie. (verhalen)

Omslagontwerp: Marc Stalmans.
Bevat de herziene “Reuzen sterven niet” (1962) onder de titel Mary Weckingly en het hoorspel “De Prijs van het Licht” in courant proza herwerkt onder de titel Midori kasaki.
Maria Magdalena Muser (pp8-50); Mary Weckingly (pp. 51-88); Midori kasaki (pp 89-115)
 Swerts 11 Izegem: Drukkerij Strobbe. -114p.

Afmetingen: 22.50 x 16 (gelijmd)
Colofon: Dit boek “onvoltooide simfonie” van de hand van Lambert Swerts werd gedrukt op de persen van de Drukkerij Strobbe in het jaar O.H. 1974. Lay-out, voorstudie en omslagontwerp waren werk van Marc Stalmans. Gezet in de Venus-Letter, 10 punt, op speciaal gekozen mat papier. De uitgave was privé voor rekening van de auteur, Dambruggestraat 59 te 2000 Antwerpen, niet verkrijgbaar in de handel.
1975 Aforismen. Een handvol antieke ervaring opgepot en ingeblikt door Lambert Swerts. (Aforismen)

60 aforismen in kleurkader.
Izegem: Drukkerij Strobbe. Ongepagineerd.

Afmetingen: 14 x 18.50 (oblong – gelijmd – eenzijdig gedrukt)
1976  Recht op geluk. (opstellen – luxe brochure) Izegem: Drukkerij Strobbe / Antwerpen: Lambert Swerts, Dambruggestraat 59. -23p.

Afmetingen: 22 x22 (geniet -tweekleurendruk)
1977 Minus van Looi. (monografie) Antwerpen: VTB. -16p.

Reeks: Vlaamse toeristische bibliotheek. – Antwerpen; vol. 218
Afmetingen: 18 x 12 (dubbele kolomdruk)
1978  Spiegeltje. Levensschetsen. Antwerpen: Lambert Swerts. -32p.

Reeks De Boekweitserie nr 1.
De boekweit-serie wordt gepatroneerd door de Vereniging van Limburgse Auteurs v.z.w; Hasselt
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gelijmd)
Druk: Typo-Offset Paesen, 3360 Opglabbeek.
1979 Papieren vogels. (opstellen)Inhoud:

Swerts 6a

 Swerts 6 Antwerpen: Lambert Swerts. -158p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gelijmd)
Reeks De Boekweitserie buiten reeks deel.
Colofon: Uit een verzameling opstellen die verspreid verschenen in literaire tijdschriften en periodieken tijdens de laatste jaren werd onderhavige keuze gemaakt voor bundeling. Ze werden zorgvuldig herzien en waar nodig bijgewerkt met het oog zowel op literatuurminnaars als op studerende jeugd.
De bundel verschijnt maar op 250 exemplaren waarvan 240 in de handel, in de BOEKWEIT-SERIE, die bezorgd en gepromoveerd wordt door de “Vereniging van Limburgse Auteurs” (VLA) als “buiten reeks” deel. Alle exemplaren werden door de auteur eigenhandig gesigneerd. Het boek kwam van de   offset-persen Paesen te Opglabbeek in juni 1978 en is niet in de boekhandel verkrijgbaar.

POSTUUM

1981 Limburgs letterkundig lexicon in topologische volgorde. (literair lexicon) Herk-de-Stad : Mikron. -246p.

 

POPULAIRE ROMANS

Naast de reeds vermelde ‘Geheime liefde’ (1954) en Odette het weesmeisje (1955) verschenen van zijn hand nog volgende ‘populaire’ romans

Allen hebben ze als uitgever: Antwerpen: Uitgeverij <<Distrigo>> Montignystraat, 72. -559 p.

Afmetingen: 24.25 x 18 (ingenaaid – twee kolommen)

Allen verschenen ze onder de schuilnaam L.M. d’Osterwyers.

 • 1951: GELD OF LIEFDE– naar Ponson du Terrail (23.50 x 18 cm, 288p. dubbele kolomdruk)
 • 1952, MAGDA – naar Xavier de Montépin, (23.50 x 18 cm, 623p. dubbele kolomdruk)
 • 1953, DE STRAATZANGERS – naar Xavier de Montépin, (23.50 x 18 cm, 591p. dubbele kolomdruk)
 • 1953 ONTAARDEN – Naar Emile Richebourg (23.50 x 18 cm, 559p. dubbele kolomdruk)
 • 1953 DE BASTAARD – Naar Emile Richebourg (23.50 x 18 cm, 591p. dubbele kolomdruk)
 • 1953 DE VERSTOTELINGE – Naar Emile Richebourg (23.50 x 18 cm, 607p. dubbele kolomdruk)
 • 1954: DE BEDELGRAVIN – Nieuw bewerkt naar Jan Van Brabant (23.50 x 18 cm, 751p. dubbele kolomdruk)
 • 1954: GEHEIME LIEFDE _ Eigen werk (23.50 x 18 cm, 319p. dubbele kolomdruk)
 • 1955: ODETTE HET WEESMEISJE – Eigen werk (23.50 x 18 cm, 559p. dubbele kolomdruk)

VERTALINGEN

 • 1949: De wrede beproeving – Roman van Belina Pdgaëtski. Uit het Frans. Uitgeverij Franciskaanse Standaard, Brugge (20.50 x 14) -127p.
 • 1949: De Kruisweg – Verzen van Paul Claudel in verzen vertaald. Luxe-uitg. Stobbe, Izegem (22.50 x 23.50) niet gep.
 • 1952: Het klein geheim – Apologetisch traktaatje. Uit het Duits van Cassian Karg. Uitg. E.K. Werking, St. Lambrechts Herk (15 x 10.50) -46p. Onder de schuilnaam d’Osterwyers.
 • 1954: De H. pastoor van Ars. – Hagiografie. Uit het Frans van A. Devetter, met een inleiding van de vertaler. Uitg. Maria-Moddelares, Genval. (20.50 x 15) -187p.
 • 1959: Anne de Guigné – Hagiografie, uit het Frans van Nicolas Bodson, Uitg. Maria-Moddelares, Genval. (19.50 x 13.50) -112p.
 • 1963: Viannette – Verhaal. Uit het Frans van Juliette Goublet. Uitg. Halewyn, Antwerpen (20.50 x 15) -31p. Dubbele kolomdruk.
 • Wiener Sängerknaben – Stdie, uit het Nederlands in het Frans vertaald. Uitg. Strobbe, Izegem, z.j. (21.50 x 18) -16p. (naamloos)

 

HOORSPELEN

 • Noorwegen – vertaald naar Ralph Oxnevatt, uitgezonden door het N.I.R. in 1938.
 • Denemarken – Vertaald naar Margot Brill-Rördam, uitgezonden door het N.I.R. in 1939.
 • De dwingeland – Vertaald naar Jules Romain, uitgezonden door het N.I.R. in 1939.
 • Zilveren bruiloft – vertaald naar Fritz Rosenfeld, uitgezonden door het N.I.R. in 1939.
 • Rodenbach – zijn leven zijn werk
 • August Cuppens, – zijn leven zijn werk
 • Hilarion Thans – zijn leven zijn werk
 • Op de vlakte – naar de novelle van alfons Jeurissen uitgezonden door het N.I.R. in 1938/1939.
 • De Maas langs Limburg – Radio-montage uitgezonden door het N.I.R. in 1938
 • De Prijs van het Licht – uitgezonden door de BRT op 26 juni 1962 onder regie van Robert Maes. Diane de Goey vertolkte de rol van de heldin. Vertaald in het Engels door Jam Botrel. In juli 1968 werd het bekroond met de ‘Vlaanderenprijs’ en opgenomen in nr 100, 1968, van het tijdschrift Vlaanderen.
 • De weerbarstige – 1959 (bleef onuitgezonden).