home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Thiry, Antoon

Maakt deel uit van:

ANTOON THIRY

Leuven, 8 september 1888 – Antwerpen, 13 juli 1954

 Antoon Frans Thiry.

Liers katholiek schrijver van romans en verhalen.
Radicaal activist en uitgever van de uitgeverij ‘Die Poorte’ te Mortsel.

Pseudoniemen: Anthony Thony (in De Vlaamsche Gids) voor details zie rubriek A – Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

8 september 1888: Geboren te Leuven.

1898 tot 1908: Woont te Lier, waar hij de lagere school en de Middelbare Normaalschool doorloopt.

November 1904: Leert Felix Timmermans kennen.

1905: Samen besluiten ze een Bagijnhof-sproken te schrijven.

“Thiry schreef het eerste gedeelte, Felix zette het voort; in gemeenzaam overleg wijzigden zij elkanders werk, voegden details toe, lieten andere weg en zó ontstond de eerste sproke ‘Ecce Homo en het bange Portieresken’, Felix las ’t voor in ’n vergadering van ’t Algemeen Nederlands Verbond te Lier; door ’t succes aangemoedigd, waagden zij ’t de sproke aan Willem Kloos te sturen. ’n Grote vreugde, ’n triomf was ’t voor de jonge Lierenaars, dat hun werk in De Nieuwe Gids werd opgenomen door Kloos, wiens naam als kriticus in Vlaanderen toen klonk als geen andere. Altijd is Timmermans er Kloos dankbaar voor gebleven; daarom bleef hij later ook publiceren in De Nieuwe Gids.”

 Uit: Theo Rutten, ‘IV. Artiestenjaren Overspannen Verbeeldingen Beloftevolle Inleidingen.’ In: Felix Timmermans (1928)

1908-1918: Verblijf te Gent. Behaalt in 1910 zijn lerarendiploma en geeft les in het middelbaar- en normaalonderwijs.

 • Mede door zijn Lierse echtgenote blijft zijn werk door de stad Lier en zijn mensen geïnspireerd.

1911: Uitgave van de  “Bagijnhof-sproken” in samenwerking met Felix Timmermans (zie hoger).

Engagement in het radicale activisme.

 • In Gent sluit hij zich aan bij de groep rond Marcel Minnaert.  In oktober 1914 wordt de beweging “Jong Vlaanderen” opgericht met oa Leo Picard. De Jong-Vlamingen stellen dat Vlaanderen belang heeft bij een Duitse overwinning en daarvan gebruik moest maken. Picard benadrukt al erg vroeg het belang van propaganda onder het volk, en wijst daarbij op de mogelijkheden van een eigen krant. Met Duits geld verschijnt op 22 februari 1915 De Vlaamsche Post, met Picard als hoofdredacteur.
 • In het voorjaar van 1915 worden de barsten in de groep zichtbaar. Begin april wordt er voor het eerst kritiek geuit op een artikel van Picard tijdens de vergadering van de groep. Picard blijkt voorstander van een Vlaanderen, dat bestuurlijk van Wallonië zou gescheiden zijn. Hij komt hierdoor in scherpe tegenstelling met groepsleden als Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Reimond Kimpe en Antoon Thiry, die de vernietiging van België nastreven. De verschillen worden steeds scherper en op 2 september verlaat hij de groep, samen met een aantal van zijn vrienden.
 • Na het vertrek van Picard wordt Jan Bouvé hoofdredacteur, maar in de praktijk wordt de redactionele lijn bepaald door zijn twee assistenten: Reimond Kimpe en Antoon Thiry.

November 1918:  Wijkt met zijn gezin uit naar Nederland, waar hij te Tiel (Gelderland) leraar en bibliothecaris wordt. Hij publiceert ook verschillende romans voornamelijk bij uitgeverij de Wereldbibliotheek en E. Querido in Amsterdam.

1920: Bij verstek ter dood veroordeeld wegens politiek activisme.

 • Het heimwee naar Vlaanderen doet hem gemoedelijke romans schrijven over het schilderachtige maar toch soms beklemmende kleine-stadsleven. Hij verstaat de kunst karakters en milieus innig en fijn weer te geven met grote aandacht voor folkloristische eigenaardigheden, doch op een rustigere meer bezadigde wijze dan zijn beroemde vriend  Felix Timmermans.

1930: Terugkeer naar België (Mortsel – Oude God).

1933: Oprichting van de uitgeverij Die Poorte ism het Davidsfonds.

1942-1943: Bouwt een huis te Mortsel.

1942: Uitgeverij Die Poorte geeft het het culturele tijdschrift “Westland ( Kultureel Litterair Tijdschrift voor Vlaanderen)” (redactie: Bert Ranke, Filip De Pillecyn & Peter Thiry) uit.

 • Samen met Filip De Pillecyn had Bert Ranke het plan opgevat om één groot, representatief tijdschrift voor Vlaanderen te beginnen. Dat tijdschrift moest ‘Dietsche Warande en Belfort’ vervangen door een meer aan de tijd aangepast credo van bewuste volkse samenhorigheid.
 • Op 22 mei 1942 werd het nieuwe tijdschrift “ Westland” aan de pers voorgesteld.
 • In zijn inleidende tekst pretendeert De Pillecyn nog de literatuur in Vlaanderen te willen dienen; volgens zijn redactiesecretaris Bert Ranke wil het blad de Nieuwe Orde beginselen (zoals ze door DeVlag worden voorgestaan) uitdragen. Volgens Ranke zijn tolerantie, humanisme, pacifisme niet langer aan de orde; volksgemeenschap, daar gaat het over. En van zodra de Duitse inmenging te groot werd, haakte De Pillecyn af.

1944: Het tijdschrift Westland houdt noodgedwongen op te bestaan.

De uitgave van het blad kostte Antoon Thiry na de oorlog drie jaar gevangenisstraf.

13 juli 1954: Antoon Thiry overlijdt te Antwerpen.

Epiloog

De uitgeverij wordt na de dood van Antoon Thiry verder gezet door zijn weduwe en hun zonen Peter en Walter Thiry. ‘Die Poorte’ gaf vooral poëzie uit (klassiekers en nieuwe bundels). De uitgeverij werd opgedoekt wanneer Peter Thiry in 1969 plots overlijdt.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties:

 • Daniël Vanacker, Het activistisch avontuur. Academia Press, Gent 2006, 534p.
 • Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis. Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013. 639pp.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht

 Jaar  Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1909  “Ecce homo” en Het bange Portieresken. (novelle)

Samen met Felix Timmermans onder de naam: FRANS THIRY.
 Gent: Drukkerij Plantijn (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3a. -30p.

Reeks: Flandria’s Novellen Bibliotheek. – Gent; vol. 103
Afmetingen: 18.75 x 12.25 (geniet)
 1911  Bagijnhof Sproken. (verhalenbundel)

Samen met Felix Timmermans onder de naam FRANS THIRY.
Teekeningen van Felix Timmermans
Bevat: “Ecce-Homo” en het bange portieresken (pp 3-32); Van zuster Katelijne en ’t Lievevrouwken (pp 35-77); Het fonteintje (pp 81-115); Binnenleiding ten begijnhove (pp 116-117); Buitenleiding (pp 118)
Herdrukken
1921: 2de (=3de ) druk. Ibidem
1925; 1927; 1929; 1933; 1934: Ibidem
1948: 9de druk bij Antwerpen, Het Kompas (ook exemplaren met uitgeversadres L.J. Veen, Amsterdam).
1981: herdruk bij Van Kampen, Amsterdam
 img_0006thiry-antoon-16a  Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -118p.

Reeks: Keurboekjes.
Afmetingen: 12.25 x 15.75 (oblong – Ingenaaid & gebonden met stofomslag met tekening van Timmermans)
1919: 2e vermeerderde druk. Ibidem
Bevat: Binnenleiding (pp. 5-6); De waterheiligen (pp. 7-38); De sacrificie van zuster Wivina (pp. 39-67); De ivoren fluit (pp. 69-114) De aankondiging of de strijd tussen Elias en de Antikrist (pp. 115-150); “Ecce-Homo” en het bange portieresken (pp. 151-179); Van zuster Katelijne en ’t Lievevrouwken (pp. 181-219); Het fonteintje (pp. 221-254) ; Buitenleiding (pp. 225).
 1920  Het schoone jaar van Carolus. (roman)

1932: Vertaald in het Duits als  Das schöne Jahr des Carolus. Berechtigte Übertragung aus dem Flämischen von Elisabeth und Felix Augustin. [Met een reproduktie van Het straatje van Jan Vermeer op de voorzijde van het stofomslag]. Transmare Verlag, Berlin, [juni 1932], 288 blz., 13 × 19 cm.
1943: heruitgegeven door ‘Wereldbibliotheek’ Amsterdam.
1967: heruitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgaven, Zele . Gebonden met simililederen harde kaft en stofomslag als 175 ste deel van de Reinaert Romanreeks. Afmetingen 17.50 x 11.70 Omslag: Sudio Sofadi.

Thiry antoon 15
 Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -266 p.

Reeks: Nederlandsche Bibliotheek nr 395
Afmetingen: 18 x 11.50(gebonden – kartonnen kaft)
Gedrukt ter Drukkerij “De Degel” – Amsterdam
 1921  Het ventje van Onzen-Lieven-Heer. (roman – vertaald)

Naverteld door Antoon Thiry.
Oorspronkelijke auteur: CAMILLE LEMONNIER
Oorspronkelijke titel: Le petit homme de Dieu (1903)
Met houtsneden van Jozef Cantré.
 Thiry antoon 11  Arnhem: N.V. Uitgevers-Maatschappij Van Loghum Slaterus & Visser. -245p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Van dit werk werden dertig exemplaren gedrukt op zwaar van Gelder, genummerd van I tot XXX.
 1922  Pauwke’s vagevuur. (verhaal)

1951: Opgenomen in de bundel ‘De pelgrimagie van de vijf gezellen’ (Antwerpen: Boekengilde Die Poorte. -170p.)
Thiry antoon 1  Amsterdam: Em. Querido. -108p.

Afmetingen: 16.50 x 10.50 (ingenaaid – zachte linnen kaft met goudopdruk)
 1923  De ivoren fluit. ( kort verhaal)

Afzonderlijke druk van een verhaal uit de 2de vermeerderde druk ‘Bagijnhof Sproken’ bij Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam [1919])
Tekst: Felix Timmermans en Antoon Thiry.
1929: tweede druk afzonderlijk (= 3de druk)
Thiry antoon 12a De ivoren fluit & Felix Timmermans
[1941]:  Vertaald in het Duits als Die Elfenbeinflöte : seltsame Geschichten aus dem Beginenhof. Uitgegeven bij Insel Verlag, Leipzig, 92p. Reeks: Insel Bücherei vol. 205. Vertaald door Peter Mertens.
 Thiry antoon 12  Amsterdam-Sloterdijk: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -32p.

Reeks: Korte verhalen uit de wereldbibliotheek nr 10
Afmetingen: 20 x 13.50
Die Elfenbeinflöte - Felix Timmermans & Antoon Thiry Duitse vertaling
 
 1923  In ” ‘t hofken van Oliveten” en VII andere verhalen van simpele menschen. (verhalenbundel)

Bevat: In ’t hofken van Oliveten (pp. 5-15);  “Spek en eieren” (pp. 16-23);  Dokske’s pelgrimagiën (pp. 24-30); Het verdoolde dichterken (pp. 31-64);  ’t Manneken van den Duivel (pp. 65-78);  Melsen Swet en de watersnood (pp. 79-100);  In de kleine stad (pp. 101-114)  De dood van mijnheer den inspecteur (pp. 115-123).
 Thiry antoon 6  Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -123 p.

Reeks: Vlaamsche Bibliotheek nr 457.
Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid + gebonden met linnen kaft)
 1923  De schaatsen van de koningin van Holland. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: EUGÈNE DEMOLDER
Oorspronkelijke titel: Les patins de la reine de Hollande (1901)
Naverteld door Antoon Thiry.
 Amsterdam: Em. Querido. -156p.
 1923  De droomer. (roman) Thiry antoon 7  Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. -211p.

Reeks: Nederlandsche Bibliotheek 452
Afmetingen: 17.50 x 12 (ingenaaid + Gebonden -linnen kaft)
Gedrukt ter Drukkerij van de Wereldbibliotheek
 1924  Onder Sinte Gommarus’ wake. (verhalenbundel)

Bevat: De paselijke voetwassing van het jaar OHMCMXII – De vlucht van ’t kindeken Jezus uit ’t Convent- De Overgaaf – Judeken en zijn laatste kerstoffer- Poorterkens Intronisatie – Betteken en heur laat geluk – Begijn Buts en de ongenadige Allerzielen – Het wandelend begijntje -Dokskes pelgrimagiën
Heruitgaven
1949: heruitgave door ‘Boekengilde Die Poorte te Antwerpen. -190p., met 9 houtgravures van Rik Keuterickx.
 Thiry antoon 4 Onder Sinte Gommarus' Wake  Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. -147+1p.

Afmetingen: 20.25 x 15.50 (gebonden – linnen kaft)
 
Thiry antoon 4a uitgave 1949
1924 Meester Vindevogel. (roman)

194?: Heruitgave bij Uitgeverij Die Poorte, Oude God/Antwerpen in de Novellenbibliotheek Die Poorte. Toelatingsnummer 1435.
Thiry antoon 32
 Thiry antoon 31 Amsterdam: Em. Querido. -131p.

Afmetingen: 16.50 x 11 (gebonden – zachte linnen kaft met goudopdruk –  met stofomslag)
Thiry antoon 31a
1925 De hovenier van madame de Pompadour. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: EUGÈNE DEMOLDER
Oorspronkelijke titel: Le jardinier de la Pompadour.
Naverteld door Antoon Thiry

 

Amsterdam: Em. Querido. -195p.
1926 Mijnheer Pastoor en zijn vogelenparochie. (verhalenbundel)

Bevat: Introïtus (pp 8-27); Het dorpke (pp 30-50); De oorlog (pp 52-78); Het gastmaal (pp 80-101); Het kalfken Mozes (pp 104-122); De vogelen (pp 124-140); Winter (pp 142-154).
1949:
Opgenomen in de bundel ‘Voghelen in der muyte’ Antwerpen: Het Kompas. -205p.
 Thiry antoon 28 Amsterdam: Em. Querido’s uitgeversmaatschappij. -155p.

Afmetingen: 19 x 13 (gebonden –in zwart-linnen kaft met goudopdruk)
Colofon: Dit boek is gezet uit de Gravure-letter en gedrukt in het jaar 1926 op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort
1926 De vader. (verhaal) Edam: De Klyne Librye,  z.d. -36 p.

Afmetingen: 16 x 12.25 (ingenaaid)
1927 Baziel’s uittocht. (verhaal)

1949: Opgenomen in de bundel ‘Voghelen in der muyte’ Antwerpen: Het Kompas. -205p.
 Thiry antoon 19 Baziel's Uittocht Amsterdam: Em. Querido. -128p.

Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek is gezet uit de Gravure-letter en gedrukt in het jaar 1926 op de persen van G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort
z j
[1927]
Wind op de molens. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: CAMILLE LEMONNIER
Oorspronkelijke titel: Le vent dans les moulins.(1901)
Naverteld in het Vlaamsch door Antoon Thiry
Middelburg: Uitgeverij G.W. Den Boer. -242p.
1928 Van vier pelgrims. (verhalenbundel)

Bevat: De Kinderbiddelaar (pp 5-29); Bonie en zijn Stalleken van Bethlehem (pp 30-69); Zidoor en zijn bellend ende (pp 70-91); De “Kerstnacht” van Mijnheer van Geertrui (pp 92-128).
 Thiry antoon 30 Amsterdam: Em. Querido. -128p.

Afmetingen: 16.50 x 10.75 (gebonden– zachte linnen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Thiry antoon 30a
1929 De izegrim. (roman)

1943: Heruitgave bij uitgeverij De Poorte te Oude God-Antwerpen. -92p. in de reeks Novellenbibliotheek Die Poorte nr 2. (Verlucht met pentekeningen van Luc de Jaegher.
Gedrukt op de persen van “Die Poorte”” 1943. PC 1970)
 Thiry antoon 24 De Izegrim Amsterdam: Em. Querido. -130 p.

Afmetingen: 16.50 x 10 (gebonden – stofomslag)
Thiry antoon 34 uitgave 1943
1929 De Belleman. (verhalen)  Thiry antoon 22 De Belleman Antwerpen: Ontwikkeling. -60p.

Reeks ‘Een uurtje verpoozing’ nr. 7.
Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij “Excelsior” Somerstraat 22 Antwerpen
1930 Kiroeme ! Kiroeme ! Menschkens keert eens om. (verhalenbundel)

Bevat: De Duel (pp7-20); Jan Saxofoon (pp 21-48); Juffrouw Pitoors heur huizekens (pp 49-71); De Vlieger (pp 72-96); Die van “De Jenettebloem” en de Nieuw’ Kunst (pp 97-116).
Nota: De duel (sic), Juffrouw Pitoors heur huizekens en Jan Saxofoon werden eveneens opgenomen de bundel ‘Domien en zijn Zoon’ (1932)
Thiry antoon 25 Kiroeme! Kiroeme! Mechelen: Het Kompas . / Amsterdam: De Spieghel. -116p.

Afmetingen: 20.25 x 13 (gebonden – linnen kaft)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt op Hollandsch Pannekoek Vergé: 12 ex, waarvan 4 niet in den handel komen. Ze zijn genummerd van I tot IV, en 5 tot 12 en door den schrijver geteekend.
1930 De president van Het Vliegende Wiel. (verhalenbundel)

Bevat: De President van het Vliegende Wiel (pp 7-55); De Klucht met de Reuskens (pp 56-79) De Brieven (pp 80-99).
Thiry antoon 27 De President van het Vliegende Wiel Brussel-Antwerpen-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel -99p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij L. Vanmelle, Gent
1931 De drie uit Sinte Gerardus Majella en hunne vrouw. (novelle)

1949: Opgenomen in de bundel ‘Voghelen in der muyte’ Antwerpen: Het Kompas. -205p.
Amsterdam: Em. Querido. (De Sikkel Antwerpen) -152p.

Afmetingen: 18.75 x 13 (gebonden – stofomslag)
1932 De hoorn schalt. (roman) Thiry antoon 23 De Hoorn Schalt Amsterdam: Em. Querido. -333p.

Afmetingen: 18.50 x 11 (gebonden – linnen kaft)
Colofon: Dit is het eerste verhaal uit den cyclus VLAANDEREN.
Oude God-Antwerpen Juni-September 1931 In het erste jaar van onzen terugkeer naar Vlaanderen uit het twaalfjarige ballingschap
1932 Domien en zijn zoon en andere verhalen. (verhalenbundel)

Bevat: Domien en zijn Zoon (pp 9-38); Pi-sjeng’s Vlucht (pp 39-65); Het Duel (pp 66-83); Juffrouw Pitoors heur huizekens (pp 84-109); Mane (pp 110-119); Jan Saxofoon (pp 120-150).
 Thiry antoon 29 Turnhout: J. Van Mierlo-Proost. -151p.

Reeks: Volksbibliotheek Turnhout nr 2
Afmetingen: 17 x 11 (gebonden – gekartonneerde kaft)
1932 Gasten in ‘t huis ten halve. (verhalenbundel)

Met pentekeningen van Leo Meurrens
Bevat: – ’t Kloempke (pp. 7-24); De pruik Catrij (pp. 25-36); De generaal (pp. 37-52); Bakker Baron en zijn Cinema Royal (pp. 53-66); De laatste van d’hangerkes (pp. 67-88); De Groaf (pp. 89-98); De Eieren-poëet (pp. 99-110); Pinneke (pp. 111-122); Mijnheer Michel ( pp. 123-150) ;-Nelleke en het einde van haar Kindeke-Jezus-in-de-Kribbe (pp. 151-175).
Thiry antoon 2

Leuven: Davidsfonds. -176p.

Reeks: Volksboek nr 239
Afmetingen: 18.75 x 12.75 (ingenaaid + gebonden – harde blauwe kaft)
Colofon: Dit boek het tweede van de Volksreeks 1932 van het Davidsfonds werd gedrukt op de persen van “Excelsior”, Brugge, met een oplaag van 75.000 ex. in de sprokkel- en lentemaand 1932
1932 Vikingers. (essays)

Essays over Selma Lagerlöff, Björnstjerne Björnson, Jonas Lie, Knut Hamsun, Sigrid Undset.
Thiry antoon 18 Vikingers Leuven: Davidsfonds. -165p.

Reeks: Keurboeken nr. 9
Afmetingen: 20 x 15.75 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd voor rekening van het Davidsfonds gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove’s Vereenigde Fabrieken, N.V. te St Niklaas in de louwmaand 1933, met een oplaag van 10.000 ex.
1932 De Legende van Thyl Uilenspiegel en Lamme Goedzak.

Kalender 1933.
Twaalf tekeningen van G. Van Raemdonck. Tekst uit het epos van Charles de Coster. In het Vlaamsch naverteld en geschikt bij de platen door A. Thiry.
Verkocht ten voordele van Bedevaartkomiteit.
Thiry antoon 33 Gent: Verzekeringsgroep Noordstar-Boerhaave. -25p.

Afmetingen: 44 x 24.50 (geniet op kartonnen achterflap, ills. in kleur)
Drukkerij Hermes.
Thiry antoon 33a
1933 Hampit, de jager. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: JAKOB KNEIP;
Oorspronkelijke titel: Hampit der Jäger (1927)
Uit het Duitsch vrij naverteld door A. Thiry
Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “. -293p.
1933 De Keizer van Portugal. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: SELMA LAGERLOEF
Oorspronkelijke titel: Kejsarn av Portugallien (1914)
Uit het Zweedsch naverteld door A. Thiry.
Oude God-Antwerpen:Uitgeverij ” De Poorte “. -312p.
1933 Kermis.  (hoorspel) Uitgezonden door de Vlaamse Openbare Omroep op 10 november 1933 in een regie van Gust Demuynck tussen 21 en 21.30 uur.
Herhaald op 9 maart 1934 en 17 december 1937.
1934 De zevenslager. (roman)

1954: Heruitgegeven bij D.A.P. De Arbeiderspers in de Reinaert Reeks nr 28 (illustratie omslag: Van Avermaat)

 Thiry antoon 10 Leuven: Davidsfonds. -172p.

Reeks: Davidsfonds Volksreeks nr 249
Afmetingen: 18.50 x 15 (gebonden – harde linnen kaft)
Colofon: Dit tweede volksboek 1934 van het Davidsfonds werd in januari 1934 door “Excelsior” Brugge gedrukt op zestig-duizend exemplaren.
1934 De Zevenslager (roman)

Bandontwerp: Greta Stein.
’s Gravenhage: Nederlandsche Boekenclub ‘t Gildeboek’ -208p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50
 s.a. De Zevenklapper (roman)

Stofomslag en Illustraties: Carol Voges.
Typografie: Robert Westers;
Bindwerk: N.V. Gemmink;
Druk: N.V. Lumax
 Thiry antoon 9 Utrecht: N.V. Uitgeverij De Lanteern. -208p.

Afmetingen: 19 x 12,75 (Gebonden, blauw linnen met goudopdruk, geïllustreerde papierwikkel in kleur)
1934 De Sproke van de Monnikshut. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: SELMA LAGERLOEF
Uit het Zweedsch naverteld door Antoon Thiry.
 Thiry antoon 21 De sproke van de Monnikshut - Selma Lagerlöf Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “. -198p.
1934 Op klompen. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: ANDRÉ BAILLON
Oorspronkelijke titel: En sabots (1922)
Uit het Fransch naverteld door A. Thiry.
Heruitgave
1958: Bij Boekengilde Die Poorte, Antwerpen. -144p.
Baillon 6
Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -254p.
1935 Het verhaal van Viga-Ljot en Vigdis. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: SIGRID UNDSET
Oorspronkelijke titel: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis
 Uit het Noorsch vertaald door A. Thiry
Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “. -213p.
1936 Ach! De kleine stad… (verhalenbundel)

Bevat: De lieve Sinterklaas uit Amerika (pp. 5-64); Loewensteintje (pp.65-110); De zwaarwichtige historie van Gust ballon (pp. 111-164)
Thiry antoon 5 Leuven: Davidsfonds. -164p.

Reeks: Volksboek nr. 260.
Afmetingen: 19.50 x 15 (ingenaaid + gebonden uitgave)
1936 De bloeiende weg. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: EUGENE DEMOLDER
Oorspronkelijke titel: La route d’émeraude.
Naverteld door Antoon Thiry.
Amsterdam: Em. Querido. -271p.

Reeks: De salamander: reeks van de beste oorspronkelijke en vertaalde romans

1936 Christus legenden. I: Toen Jezus nog een kindeke was.

Oorspronkelijke auteur: SELMA LAGERLOEF
Oorspronkelijke titel: Kristuslegender (1904)
Uit het Zweedsch naverteld door Antoon Thiry.
Verlucht met teekeningen van Frans Mertens.
 Thiry antoon 20 Christuslegenden - Selma Lagerlöf Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “. -102p.
1936 Christus legenden. II: De Heiland.

Oorspronkelijke auteur: SELMA LAGERLOEF
Oorspronkelijke titel: Kristuslegender (1904)
Uit het Zweedsch naverteld door Antoon Thiry.
Verlucht met teekeningen van Frans Mertens.
Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “. -132p.
1938 Een geslacht sterft uit… (verhaal) 1938 Vlaanderen roept_01

1938 Vlaanderen roept_02

In de bundel: Vlaanderen roept.  Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen van Lode Baekelmans, Herman de Cat, Aug. van Cauwelaert, […] A. Thiry…. pp 192-204.

Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. -224p.
Afmetingen: 24.20 x 18.50 (gebonden – met harde linnen kaft)
Geïllustreerd met talrijke foto’s.
Onder red. van Emile Buysse ; Bandversiering door Karel Hoekendijk
1943 De Isegrim. (verhaal)

Verlucht met pentekeningen van Luc de Jaegher.
Oorspronkelijke uitgave:
1923: Amsterdam: Em. Querido’ uitgeverij. -130 p.
 Thiry antoon 34 Oude God-Antwerpen: Uitgeverij ” De Poorte “.  -92p.

Afmetingen: 16.60 x 10.50 (ingenaaid)
Reeks: Novellenbibliotheek Die Poorte nr 2
Gedrukt op de persen van “Die Poorte”” 1943. PC 1970
1944 Kozijn uit Amerika. (verhaal) Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -36 p., ill.

Reeks: De kleine volksbibliotheek Antwerpen
Toelatingsnummer: P.415/11291 P.C.255
Afmetingen: 19.50 x 12.25
1949 Voghelen in der muyte. (verhalenbundel)

Heruitgave van vroegere verhalen
Bevat: De drie uit“Sinte Gerardus Majella” en hunne Vrouw (pp. 5-70);  Mijnheer Pastoor en zijn Vogelenparochie (pp. 71-140);  Baziel’s uittocht (pp. 141-205).
 Thiry antoon 14 Antwerpen: Het Kompas. -205p

Reeks: Feniksreeks. Vol. 15:6
Afmetingen: 23 x 15.50 (gebonden –harde kaft stofomslag & ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Dit is het zesde boek in de vijftiende letterkundige reeks de Feniks
1949 Onder Sinte Gommarus’ wake. (verhalenbundel)

Bevat: De paselijke Voetwassing van het Jaar O.-H. MCMXII (pp. 5-34); De Vlucht van ’t Kindeken Jezus uit ’t Convent (pp. 35-50); De Overgaaf (pp. 51-78); Judeke en zijn laatste Kerstoffer (pp. 79-98); Poorterke’s Intronisatie (pp. 99-122); Betteke en heur laat Geluk (pp. 123-138); Begijn Buts en de Ongenadige Allerzielen (pp. 139-160); Het wandelend Begijntje (pp. 161-178); Dokske’s Pelgrimagiën (pp.179-189). Met 9 houtgravures van Rik Keuterickx. Omslagontwerp: Rik Keuterickx
Vroegere editie
1924: Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. -147+1p.
 Thiry antoon 4 Antwerpen: Boekengilde Die Poorte. -190p.

Reeks: Derde deel van den jaargang 1949 van de Boekengilde Die Poorte.
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Die Poorte
1951 De pelgrimagie van de vijf gezellen. (verhalenbundel)

Bevat: – Pauwke’s vagevuur (pp. 5-78); De Kinderbiddelaar (pp. 79-98);-Bonie en zijn Stalleke van Bethlehem (pp. 99-126); Zidoor en zijn bellend einde (pp. 127-142); De Kerstnacht van Mijnheer van Geertrui (pp. 143-168)
Verlucht met 7 houtsneden Rik Keuterickx
Omslag volgens houtsnede in drie kleuren van Rik Keuterickx
Thiry antoon 8 Antwerpen: Boekengilde Die Poorte. -170p.

Reeks: Vijfde boek van de jaargang 1951 van de Boekengilde.
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden)
Gedrukt op de persen van Die Poorte.
Nota: Pauwke’s vagevuur werd in 1922 voor het eerst uitgegeven. De overige verhalen verschenen eerder in de bundel ‘Van vier pelgrims’ uit 1928
1954 Van Blasiuske en Treske-Mareske. (verhalenbundel)

Illustraties van Maria Segers.
Bevat 7 verhalen rond de kleine Blasius bijgenaamd Bloske.
 Thiry antoon 17 Van Blasiuske en Treske-Mareske - Hasselt: Heideland. -144p.
1958 Op klompen. (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: ANDRÉ BAILLON
Oorspronkelijke titel: En sabots (1922)
Uit het Frans vertaald door Antoon Thiry,
Met nawoord van Jean Stevo. met portret van A.B. door Pol Stievenart als frontispice + aanbiedingsfolder.
Vroegere uitgave
1934: bij De Arbeiderspers te Amsterdam. -254p.
 Baillon 6 Antwerpen: Boekengilde Die Poorte. -144p.

 

B. Overzicht per genre alfabetisch op titel

Verhalen

 • Ach! De kleine stad… (verhalen) 1936
 • Baziel’s uittocht. (verhaal) 1927
 • De Belleman. (verhalen) 1929
 • De drie uit Sinte Gerardus Majella en hunne vrouw.(novelle) 1931
 • De Isegrim. (verhaal) 1943
 • De izegrim. (roman) 1929
 • De pelgrimagie van de vijf gezellen. (verhalen) 1951
 • De president van ‘t Vliegend Wiel. (verhalen) 1931
 • De vader. (verhaal) 1926
 • De zevenklapper. (verhaal) 1934 (Leuven, ’s Gravenhage & Utrecht)
 • Domien en zijn zoon en andere verhalen. (verhalen) 1932
 • Gasten in ‘t huis ten halve. (verhalen) 1932
 • In ” ‘t hofken van Oliveten” en VII andere verhalen van simpele menschen. (verhalen) 1923
 • Kiroeme ! Kiroeme ! Menschkens keert eens om. (verhalen) 1930
 • Kozijn uit Amerika. (verhaal) 1944
 • Meester Vindevogel. (verhaal) 1924
 • Mijnheer Pastoor en zijn vogelenparochie. (verhalen) 1926
 • Onder Sinte Gommarus’ wake. (verhalen) 1924
 • Pauwke’s vagevuur. (verhaal) 1922
 • Van Blasiuske en Treske-Mareske. (verhalen) 1954
 • Van vier pelgrims. (verhalen) 1928
 • Voghelen in der muyte. (vroegere verhalen. (verhalen) 1949

Romans

 • De droomer. (roman) 1923
 • De hoorn schalt. (roman) 1932
 • Het schoone jaar van Carolus. (roman) 1920

Samen met Felix Timmermans

 • Begijnhof Sproken. (verhalen)- 1911
 • De ivoren fluit. (verhaal) 1923
 • “Ecce homo” en Het bange Portieresken. (novelle) 1909

Essays

 • Vikingers. (essays) 1932

Vertalingen en bewerkingen

 • Christus legenden. I: Toen Jezus nog een kindeke was / Selma Lagerloef; 1936
 • Christus legenden. II: De Heiland / Selma Lagerloef; 1936
 • De bloeiende weg. / Demolder Eugène. 1936
 • De hovenier van madame de Pompadour. / Demolder Eugène. 1925
 • De Keizer van Portugal / Selma Lagerloef; 1933
 • De Legende van Thyl Uilenspiegel en Lamme Goedzak Kalender 1933 / Charles De Coster ;
 • De schaatsen van de koningin van Holland./ Demolder, Eugène. 1923
 • De Sproke van de Monnikshut / Selma Lagerloef; 1934
 • Hampit, de jager / Jakob Kneip; 1933
 • Het ventje van Onzen-Lieven-Heer. / Lemonnier, Camille. 1921
 • Het verhaal van Viga-Ljot en Vigdis / Sigfrid Undset; 1935
 • Op klompen. / Baillon,André, 1934, 1958
 • Wind op de molens / Camille Lemonnier ; z.d.