home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Honest Art Movement (H.A.M.)

Honest Arts Movement (H.A.M.)
1973: In Aalst wordt de beweging Honest Arts Movement (H.A.M.) opgericht, die zich tegen de geest van Pink Poets en tegen de vernieuwingsdrang van het modernisme zal opstellen.
De beweging situeert zich uitdrukkelijk in het verlengde van Tijd en Mens en brengt auteurs samen die engageren in een sociaal bewuste visie op literatuur.
Medewerkers: Louis Paul Boon, Roger Serras, Marc Andries, Hugo Raes, Paul de Wispelaere, Willem M. Roggeman, Paul Koeck, Willie Verhegghe en Simon Vinkenoog.
Louis Paul Boon verwoordt het in H.A.M. ( jg 2,nr 2 , 1974) zo: “Ook H.A.M. wil een einde maken aan bepaald en liefst onbepaalde modetjes, maar eveneens getuigenis brengen voor deze Tijd en deze Mens. Een gedicht is een spel met woorden, maar deze woorden moeten ook iets zeggen, moeten aanspreken, moeten weerklank vinden.”

Schrijvers