home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Verhegghe, Willie

Maakt deel uit van:

Willie VERHEGGHE

Denderleeuw, 22 juni 1947

Laat me verder maar die koppige einzelgänger blijven” (geciteerd door Andreas Van Rompaey, ‘De literaire roeping’.)

Sociaal geëngageerd dichter, combineert parlandostijl met maatschappijkritische blik.

De eerste dichtbundels sluiten aan bij de internationale protestcultuur van de jaren zestig en zeventig. Maar hij schreef over de mijnramp in Marcinelle (Marcinelle, 1995) en over de oorlog in Vietnam (Vlaanderen 1914-1918, Vietnam 1946 – 1973, 1973).
Ook het leven van de mentaal gehandicapte medemensen werd verschillende keren behandeld in zijn werk (Leven op Schoonderhage, 1983).

Herdenkt in zijn poëzie kunstbroeders als Raveel en Boon. Wijdde een bundel aan zijn jong gestorven zoon Miguel.

Recenseerde voor De Morgen, Poëziekrant en Ons Erfdeel.  Sinds 1999 ook romanschrijver.

Zijn wielergedichten genieten brede bekendheid: ‘Peyresourde’, ‘De Ronde van Vlaanderen’, ‘Renners sterven niet’.  Wielergedichten van hem prijken ook op de legendarische Muur van Geraardsbergen.

Stadsdichter van Ninove.

BIOGRAFIE

22 juni 1947: Geboorte van Willie Verhegghe te Denderleeuw.

 • Hij studeerde journalistiek aan het Pershuis te Brussel en was tot 2003 verbonden aan het Departement WVC, afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten, eveneens te Brussel.
 • Hij was redactiesecretaris van Open Deur, het maandblad van het voormalige Ministerie van Cultuur te Brussel en schreef recensies voor Vooruit, De Morgen, Ons Erfdeel, Knack, Wij, Poëziekrant en Het Volk.
 • Hij is vast medewerker aan het Amsterdamse Wielertijdschrift ‘De Muur’.

1974: Was medeoprichter van Honest Arts Movement, met o.m. de auteurs Louis Paul Boon, Hugo Raes, Roger Serras en Willie Verhegghe en de plastische kunstenaars Martin Baeyens, Jo Boon en Herman Schepens. L.P. Boon en R. Serras waren in beide disciplines actief.
De initiatiefnemers kozen als motto “In al onze manifestaties willen wij de binding met de mens beklemtonen”, geïnspireerd door het Boon-citaat “Een mens die op een mens trekt”.

Willie Verhegghe was trouwens bevriend met Louis Paul Boon, aan wie hij een poëtische hommage bracht met de bundel Gevaarlijke hond (1999).

Verhegghe publiceerde reeds meer dan 25 dichtbundels.

Een aantal zijn sociaal gericht.

 • Drie zijn uitgegeven ten bate van de vzw Schoonderhage en hebben de wereld van mentaal gehandicapten als onderwerp: Van mensen, dieren en dingen (1973),  Leven op Schoonderhage. Tekst en foto’s : Willie Verhegghe. (1983), De zwarte flesch (1990).
  • ‘De zwarte flesch’werd geschreven n.a.v. de opening van ‘De Zwarte Flesch’, een dagcentrum voor ernstig mentaal gehandicapten. In de eerste cyclus roept de dichter de lokale geschiedenis op rond de vroegere gelijknamige herberg aan de Dender. Het tweede deel, De normalen of de armoede der volmaaktheid ontmaskert ongenadig de zogenaamd normale wereld waarin maskers en ellebogen de aangewezen middelen zijn om perfect te functioneren binnen het maatschappelijk bestel, een ‘leegte in clowneske ijdelheid gehuld’ (34). Diametraal daartegenover staan De simpelen van geest of het rijk der mentaal gehandicapten, titel van de derde cyclus.
 • Een aantal bevatten anti-oorlogspoëzie: Vlaanderen 1914-1918, Vietnam 1946-1973, of, De afschuwelijk lange adem van de oorlog (1973), ‘Ode aan Owen / Ode to Owen’ (2000)
 • In de bundel Marcinelle (1995, 2006²) brengt hij een hommage aan de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp.

Verhegghe publiceerde ook meerdere dichtbundels over de wielersport.

 • Peyresourde. 74 wielergedichten.(1987)
 • Woud van wielen. (1991)
 • De ronde van vlaanderen – Le tour des flandres – Il giro delle fiandre.(1996)
 • Tourmalet. En andere poëzie buiten categorie.(2001)
 • Renners sterven niet. Ronde van Vlaanderen gedichten.(2004)
 • Ook wij waren winnaars. 150 Sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen. (2005)
 • No balls no glory. (25 jaar lotto in het peleton) (2010)
 • Door de muur.(2012)

Daarmee is Verhegghe de belangrijkste Nederlandstalige wielerdichter, niet onbelangrijk voor een stad waar jaarlijks de eindstrijd wordt gestreden van de Ronde van Vlaanderen. Hoewel niet in Ninove geboren is hij zeer nauw verbonden met het leven van de Denderstad, wat zich vaak in zijn werken weerspiegelt.

Verhegghe is behalve dichter dan ook vooral toerfietser en wielerliefhebber.

1999: Publiceert zijn eerste –en vooralsnog enige – roman Vlaams vlees.

2004: Door het gemeentebestuur van Ninove op Gedichtendag 2004 benoemd tot stadsdichter voor een periode van twee jaar. Jaarlijks worden van hem vier gedichten en toonmomenten verwacht. Hij heeft de artistieke vrijheid en samen met de culturele diensten van de stad worden de onderwerpen en toonmomenten besproken. Tijdens de ‘ambtsperiode’ heeft de stad de rechten over de werken die door de stadsdichter in opdracht van de stad werden geschreven. In de motivatie van zijn aanstelling werd gewezen op de kwaliteit van zijn verschenen werk, zijn sociaal engagement en zijn uitstraling binnen de wereld van dichters en schrijvers.

2005: Stelde samen met Pascal Delheye van de KU Leuven een bloemlezing met 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen samen: Ook wij waren winnaars.

2017: MetHet geel, de renner en de dood’  levert Verhegghe een nieuwe dichtbundel over de wielersport af. In 28 gedichten schetst hij leven en dood van Tom Simpson.

2018: In een tweetalige dichtbundel Dode Paarden Dode Dichters schetst Verhegghe een eigenzinnig en verscheurd beeld van de Eerste Wereldoorlog, met speciale aandacht voor het massale dierenleed en een paar andere War Poets naast Owen. Hij herinnert in een paar gedichten ook aan Belgisch, Frans, Canadees en Duits oorlogsleed, wat aan deze uitgave een bescheiden internationaal karakter bezorgt.

 • In 1973 al publiceerde hij een dichtbundel waarin hij de toen nog aan de gang zijnde Vietnam-oorlog in contrast plaatste met de Grote Oorlog in Vlaanderen, in 2000 gevolgd door Ode aan Owen/Ode to Owen waarin hij de laatste dagen van de op 3 november 1918 in het noorden van Frankrijk gesneuvelde War Poet Wilfred Owen evoceert en tegelijk een aanklacht tegen alle oorlogen neerzet.

Maart tot 11 november 2018: Medewerking aan het mega-kunstproject CWXRM van beeldend kunstenaar Koen Vanmechelen in het Provinciedomein De Palingbeek te Zillebeke (Vredesmonument ter herdenking aan 100 jaar GROOTE OORLOG).

 • Een poëzieroute rond een mijnenkrater biedt een selectie van tien WO I-gedichten uit Verhegghes bundel Dode Paarden Dode Dichters/Dead Horses Dead Poets in vier talen. De gedichten kregen langsheen het vlonderpad van The Bluff een gepaste plaats en brengen de bezoekers rust en ruimte tot reflectie.

CONTACT:    Willie Verhegghe: willie.verhegghe@skynet.be

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Referenties

 • Andreas Van Rompaey, De literaire roeping. Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse auteurs. Les iles, 2013, 239p. (Willy Verhegghe, pp 228-237)

BEKRONINGEN

 • 1974: ontving de Vanessa-prijs.
 • 1978 en 1979:  Premies van de Vlaamse Club Brussel.
 • 1983: Dr. Anton de Pesseroey J.L. de Belderprijs.
 • 1985: Poëzieprijs van Meise.
 • 1987: Prijs van de Vlaamse Club Brussel.

SMAAKMAKER

Kasseien

Uit: Tourmalet: 4

Kaalkoppen van steen, met stomheid geslagen,
in de aarde geduwd als kleine doden,
een koude glans als grijnslach om hun bult
die met zijn getuite mond de renners tart
 
Elke kassei een schok, een steen
op de maag, een naald in dij en kuit.
Renners vloeken, spuwen vlokken schuim
en tuimelen dan als patrijzen met hoofd
en hersens op de hobbelige helleweg.
Die als een omgevallen klaagmuur zucht.
Hun kop staat scheef, beven doen ze
als staat de dood voor hen.
Tanden knarsen, breken tot gruis
dat zich als wit poeder met het bloed
der huiverende helden mengt.
Kasseien: bloedloze keizers van terreur
en harde stenen stilte.

 

Renners sterven niet

Uit: Tourmalet: 4

Renners sterven niet,
ze verdwijnen alleen maar uit het zicht
eens zij met niet te evenaren stijl
de laatste finish hebben overschreden
en de snelheid van het leven
hen met stijve spieren achterlaat.
 
Want koersen blijven ze,
ook al vallen hart en wielen stil,
zij gaan in duizend hoofden door
met duwen en nooit doodgaan,
hun zweet geeft blijvend glans
aan het asfalt.
 
Weet dat
wanneer de aarde hen dan toch
met tegenzin bedekt,
hun naam voor altijd
als een echo tussen bergen
zal weerklinken.

 

Gedicht aan de Muur

Zwaarste obstakel en vaak scherprechter in de Ronde van Vlaanderen is de Muur van Geraardsbergen.
Daar bij die muur is taverne-restaurant ’t Hemelrijck. Naast de ingang is op een inox-bord de tekst van een gedicht Willie Verhegghe met laserstralen uitgebrand.

De Muur van Geraardsbergen

Rilling en razernij door het peloton:
de Muur van Geraardsbergen staat
als een pantsercolonne van kasseien
te wachten en lacht zijn stenen bloot.
Benen breken in een helse kramp,
hoofd en adem haperen bij zoveel vertoon
van hoog en steil en bijna niet te temmen.
 
De Muur slaat zijn porfieren klauwen uit,
maait als een oorlog jonge mannen weg.
En houdt dan plots op muur te zijn:
wanneer de strijd bergop gestreden is
en de laatste man zijn lijf behoedzaam
tot zijn oude vormen heeft teruggebracht,
huilt de helling om voorbij verdriet.
Fluweel over de stad die haar torens telt
en de renners afgeranseld naar de finish jaagt.

In Geraardsbergen zijn nog zes andere wielergedichten van Willie Verhegghe op kunstwerken aangebracht. Ga voor de poëzieroute naar deze site van de gemeente.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Hendrik Consciencebibliotheek – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1969 Met Ikaros op schoot. Gedichten 1963-1968. (poëzie)

Deeltitels: V.I.P.’s and very important poetry; Eros: een partner; Ikaros van schoot.
Foto: Arlet Vanderweeën
Omslagontwerp: Willie Verhegghe
Denderleeuw: Willie Verhegghe. -36p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
1971 De Vlaamse guerrilleros. Een suite van 41 kritische gedichten over Vlaanderen, begeleid door passages uit Che Guevara’s Boliviaans dagboek. (poëzie)

Ingeleid door Louis-Paul Boon.
De collages zijn van de hand van Maurits van Liedekerke.
Jan Demarest uit Brugge maakte de tekeningen.
De foto op de flap achteraan werd genomen door Arlet Vanderweeën.
De auteur zorgde voor het vooromslagontwerp.
Lay-out door Jo Gijselinck, Brugge.
Zet- en drukwerk: Sonneville Press Brugge.
Omslagfoto: Het in november 1970 in San Miguel (voorstad van Santiago, Chili) opgerichte standbeeld ter ere van Ernesto Che Guevara.
De auteur spreekt zijn oprechte dank uit aan de uitgeverij Van Gennep (Nes , 128, Amsterdam, C),  die me liet beschikken over de in deze dichtbundel afgedrukte passages uit Che Guevara’s dagboek die chronologisch en telkens onderaan de pagina in het cursief werden geplaatst.
Brugge: J. Sonneville. -87p.

Afmetingen: 19.80 x 12.50 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: Deze 41 gedichten werden in de herfst van 1970 geschreven en in de zomer van 1971 uitgegeven en gedrukt door J. Sonneville te Brugge.
Van deze dichtbundel werden 20 exemplaren genummerd van I tot XX en 480 exemplaren van 21 tot 500.
De eerste 20 werden door Louis Paul Boon en de dichter gehandtekend, de overigen alleen door deze laatste. Dit is nummer…

 

1973 Vlaanderen 1914-1918, Vietnam 1946-1973, of, De afschuwelijk lange adem van de oorlog. (poëzie)

Realisatie met medewerking IBM. Printed in Belgium.
Omslag: Willie Verhegghe.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
Gent: Yang. -41p.

Afmetingen: 20 x 11.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Yang poëziereeks nr 39.
1973 De adem van amor. (poëzie)

Inleiding door Marnix Gijsen.
 
’s Gravenhage: Nijgh & van Ditmar / Brugge: J. Sonneville. -61p.

Afmetingen: 20.20 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Deze 25 gedichten werden in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november geschreven en in het voorjaar van 1973 uitgegeven en gedrukt door J. Sonneville te Brugge.
Van deze dichtbundel werden tien exemplaren genummerd van I tot X en 190 van 11 tot 200.
De eerste 10 werden door Marnix Gijsen, Felix Everaert en de dichter gehandtekend, de overige 190 alleen door deze laatste.
Dit is nummer 11.
1973 Van mensen, dieren en dingen. (poëzie)

Gedichten bij tekeningen van Dirk van der Spiegel; (18-jarige gehandikapte jongen) met voorwoord. van Prof. Dr. Paul Ghijsbrecht.
Ten bate van het Beschermcomittee van het gehandikapte kind

 

Brugge: Johan Sonneville. -59p.

Afmetingen: 26.90 x 20.30 (ingenaaid)
Uitgegeven en gedrukt door J. Sonneville te Brugge, die zicht (sic) bij de welwillende lezers verontschuldigt (sic) voor de vergissing de hoofdstukken II en III met elkaar te verwisselen. Deze fout komt slechts voor in de eerste 500 exemplaren, die speciaal klaargemaakt werden voor het feest van 7 december 1973 te Aalst. De tijd ontbrak om het euvel te herstellen, dat gebeurt bij het afwerken van het restant.
1976 Spanje 1936-1976 (kunstmap)

Met vier gedichten van Verhegghe en evenveel zeefdrukken van Frans Pans gebaseerd op foto’s van uit de Spaanse Burgeroorlog.
Brussel: Uitgave Fonds Leo magits.
1978 Circus Ricardo & andere akrobatieën tussen leven, liefde en dood: verspreide gedichten, 1971-1978. (poëzie)

Deeltitels: Circus Ricardo; Modder der moderne maatschappij; Omtrent vrouw, kinderen en grootvaders; Streken en steden; Dichten, een spiegel aan scherven; Bij dood en gruwel; De adem van abdijen.
Omslag: Camille D’Havé
Redactionele leiding: Jan Biezen
Ertvelde: Van hyfte. -105p.

Afmetingen: 20.50 x 13.40 (paperback)
1979 Kommunikatie met het landschap. (poëzie)

(brieven met Simon Vinkenoog)
Met: 2 zeefdrukken en 2 etsen van Martin Baeyens
Gent: Honest Arts Movement. –
1979 Met Darwin op de Beagle. (poëzie) Aalst : Hooft [C.] -12p.

Reeks: Hooft Bibliofiele series nr 18
Oplage beperkt tot 50 ex.
1979 Met verliefde aandacht: gedichten. (poëzie)

Gedichten van Serras met medewerking van Willie Verhegghe en L-P Boon
Antwerpen: Van Hyfte dimensie. -79p.
1980 Boheems – Slowaaks cahier. (poëzie)

Deeltitels: Bratislava; Praag
Brugge : Orion – Colibrant. -29p.

Afmetingen: 17.50 x 11.40 (ingenaaid)
In België gedrukt door de N.V Drukkerij. Erasmus, Gent
1983 Leven op Schoonderhage. (poëzie)

Tekst en foto’s : Willie Verhegghe.
Uitgave ten bate van de VZW Schoonderhage te Sint-Lievens-Esse (dagcentrum, bezigheidshome, opvang en begeleiding van meerderjarige ernstig mentaal gehandicapten).
Met dank aan Boudewijn Delaere die voor de lay-out van deze uitgave zorgde
Gent : Snoeck-Ducaju & Zoon. -67p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid – zachte kaft)
1984 De salons van Salomo: een hooglied uit de Lage Landen. (poëzie)

Gedichten van Willie Verhegghe; bij gouaches van Walter De Rycke.
Aalter: Vermeylenkring. -27p.

Afmetingen: 17.40 x 21.20 (oblong) ingenaaid
Colofon: ‘De salons van Solomo’ bevatten 18 gedichten van Willie Verhegghe bij 6 gouaches van Walter De Rycke en werd in het najaar van 1984 in opdracht van de Vermeylenkring te Aalter (Prinsenstraat 14, 9880 Aalter) gezet in de Serifa en gedrukt bij Vita te Zingem.
1986 Het hart van de tijger. (poëzie)

Deeltitels: Exegi monumentum; Voor de avond nog bereik ik Ispahaan; On the origin of species and disasters; Dichter kijkt Clay, loopt maraton en Maradona achterna.
Omslagontwerp: Marcel Van Nieuwenborgh
Op de omslag: illustratie uit Shuihuzhuam (het verhaal van den waterkant) Tekenaar onbekend.
Tweede druk 1986
Antwerpen: Nioba. -62p.

Reeks: Nioba-cahiers nr 31
Afmetingen: 19.80 x 12.80 (ingenaaid)

 

1987 Peyresourde. 74 wielergedichten. (poëzie)

Deeltitels: Topkoersen; In de wielermarge; Grote namen, kleine feiten.
Omslagontwerp: G. Dooreman naar een foto uit “Miroir du cyclisme”.

 

Gent: Poëziecentrum vzw. -74p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: “Peyresourde” van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van de drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde in de maand september 1987.
1988 Miguel, of, Het groot verdriet. (poëzie)

Deeltitels: Miguel; Vier jaar later; Het groot verdriet.
Omslagontwerp: G. Dooreman naar een door Roger Raveel voor deze bundel gemaakte pastel (foto Erik Ledegen)
Foto vooraan: Miguel samen met zijn overgrootmoeder Mathilde Verhegghe-De Graeve op 24 mei 1979 te Pollare – Ninove.
Zie ook 2008: heruitgave vermeerderde druk.
Gent: Poëziecentrum vzw. -61p.

Afmetingen: 21 x 13.30 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Miguel, of, Het groot verdriet‘ van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van de drukkerij Sanderus pvba te Oudenaarde in de maand maart 1988.
1990 De zwarte flesch. (poëzie)

Bevat de cycli: De annalen van een dorp; De normalen of de armoede der volmaaktheid; De simpelen van geest of het rijk der mentaal gehandicapten.
Omslagontwerp: G. Dooreman.
Foto vooraan: Oude prentkaart van ‘De zwarte flesch’.
Foto achteraan: © Eric Ledegen (de dichter Willie Verhegghe op de ijzeren voetgangersbrug over de Dender te Pollare, met op de achtergrond de nieuwe ‘De zwarte flesch’).
In zijn studie ‘De ijzeren brug te Pollare’ (1979) schrijft Dirk Van de Perre: “De brug te Pollare is een niet onbelangrijk overblijfsel uit het industriële tijdperk. Het is een gaaf en mooi voorbeeld van vakwerkconstructie van rond de eeuwwisseling. Ze vertegenwoordigt bovendien een patrimonium van teloorgegane ijzeren voetgangersbrugjes die rond 1900 hun opgang kenden en in 1940 haast alle verdwenen.”
Gent: Poëziecentrum vzw. -55p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘De zwarte Flesch’ van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van Drukkerij Groenevelt BV te Landgraaf, in de maand augustus 1990.Uitgave ten bate van v.z.w.Schoonerhage en het project “De Zwarte Flesch” te Pollare / Ninove.
Verschenen ter gelegenheid van de opening van ‘De Zwarte Flesch’, bezigheidstehuis en dagcentrum voor meerderjarige ernstig mentaal gehandicapten. Zomer 1990.

 

1991 Woud van wielen. (poëzie- wielergedichten)

Lyrisch verslag over in de met eigen foto’s geïllustreerde bundel over de Tour de France  1990 waar hij de gast was van de Lotto-wielerploeg.
2010: Opgenomen in de bundel No balls no glory. 25 jaar Lotto in het peleton.

Torhout: Uitgeverij deBeer. -40p.
1992 Artlantis: sts 45 atlas 1.

Met Dirk Frimout.
Illustraties: Cyriel Frimout.
1992 Bed van dons & dooie kippen, of: De vuil jeannetten van Aalst.

foto’s : Erik Ledegen.
Torhout: Debeer. -57p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Colofon: ‘Bed van dons en dooie kippen’, gedichten van Willie Verhegghe bij foto’s van Erik Ledegen over de vuil Jeanetten van Aalst werd in de maand februari 1992 in opdracht van uitg. Debeer, door Drukkerij Debeer Printing te Torhout gedrukt.
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van het Aalsters Dirk Martenscomité.
1992 ZilverWerk. (poëzie)

Gedichten van Willie Verhegghe en Maurits Van Liedekerke.
Met een voorwoord van Bert Decorte: ‘Manager te Affligem’ (pp 7-9)
De bundel herinnert aan de poëzieavonden van 25 oktober 1967 en 23 oktober 1992 in het kultureel centrum van de abdij van Affligem
Verhegghe 30 Torhout: Debeer. -31p. (foto’s)

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ZilverWerk van Willlie Verhegghe en Maurits van Liedekerke werd gezet en gedrukt door deBeer Printing te Torhout. De bundel herinnert aan de poëzieavonden van 25 oktober 1967en 23 oktober 1992 in het Cultureel Centrum van de abdij te  Affligem en bevat een keuze van gedichten die beiden in de voorbije 25 jaar hebben geschreven.De foto’s binnen zijn van Helmar Vijverman (Affligem ’67). De omslagfoto is van Hendrik De Schrijver (Strijtem ’92).
1995 Marcinelle. (poëzie)

Drietalige Nederlandse, Franse en Italiaanse tekst.
Franse vert. door Serge Meurant e.a.; Italiaanse vert. door Gianfranco Groppo
Maart 1995: 1ste  druk.
December 1995: tweede druk.
2006: derde herziene druk (juli 2006)  ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de mijnramp in Le Bois de Cazier in Marcinelle (1956-2006)
 
Gent: Poëziecentrum vzw. -70p.
1996 De ronde van Vlaanderen – Le tour des Flandres – Il giro delle Fiandre. (poëzie)

Gedichten – poèmes – poesie.
Gent: Poëziecentrum vzw. -68p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘De ronde van Vlaanderen – Le tour des Flandres – Il giro delle Fiandre’ van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw in Gent op de persen van drukkerij Imschoot in Gent in de maand maart 1996. Het zetwerk werd verzorgd door Griffo, de typografie en het omslagontwerp door Dooreman.De foto’s komen uit de archieven van Het Nieuwsblad, Belga (p. 12) en E. Bouqué (p. 16)
1997 Dender. (poëzie)

Deeltitels: Dender; Calor; Fratres; Arena; Styx.
Leuven : Uitgeverij P. -48p.

Afmetingen: 20.50 x 12.80 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Dender’ , met gedichten geschreven tussen 1987 en 1997, werd op 22 juni 1997 voorgesteld in Denderleeuw naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Willie Verhegghe.
Dender kwam tot stand met steun van het literair productiefonds van het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap.
De tekst werd gezet in Bembo in een vormgeving van Gregie de Maeyer. Het boek werd gedrukt op Countryside door drukkerij Overloop, Wilsele. Het werd gebonden door N.V. Scheerder van Kerchove, Sint-Niklaas
De eerste oplage bedroeg 500 exemplaren.
1999 Gevaarlijke hond. Een poëtische hommage aan Louis Paul Boon. (poëzie)

Fotograaf: Jo Boon.
Omslagontwerp: Dooreman.
Omslagfoto Jo Boon.
Gent: Poëziecentrum vzw. -54p.

Afmetingen: 20 x 15.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1999 Vlaams vlees. (roman)

Illustratie: Camille D’Havé, Zwijntje over, 1970
Foto auteur: Hendrik De Schrijver
Omslagontwerp: Compagnie Paul Verrept – Vormgeving: EPO.
Drukkerij: EPO.
Berchem: EPO (vzw Lange Pastoorsstraat 25-27 2600 Berchem. -229p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2000 ‘Ode aan Owen / Ode to Owen’. (poëzie)

Tweetalige bundel. Naast ieder gedicht van Verhegghe staat telkens de Engelse versie, waarvoor dichter, essayist en vertaler Peter Nijmeijer tekende.
Gent: Poëziecentrum vzw. -45p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
2001 Tourmalet. En andere poëzie buiten categorie. (poëzie)

Deeltitels: Tourmalet; Poëtische klassiekers en andere krachttouren; De magie der namen; De ronde van Vlaanderen; Woud van wielen.
Omslag: Lucien Buysse tijdens de Tour van 1926 die hij won.
Eeklo: De Eecloonaar / Gent: Poëziecentrum vzw. -208p.

Afmetingen: 20 x 14.60 (ingenaaid- licht kartonnen kaft met flappen)
2002 Volhart. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten : Willie Verhegghe ; grafisch werk, bronsreliëf : Hubert Minnebo.
De tekst werd met de hand gezet uit de Garamond corpus 14 door Greet Ergo en gedrukt op de handpers van kunstdrukatelier ‘De Zachte Klaarte’ te Sint-Amandsberg door Henri Hemelsoet.
De etsen van Hubert Minnebo werden gedrukt op Hahnemühle 300 gram. De uitgave is voorzien van een suite met acht gesigneerde etsen die een gerobotiseerd personage voorstellen. Dit thema is ook terug te vinden in het bronsreliëf van Hubert Minnebo dat in de met donkerrood linnen beklede doos is vervat.
(Sint-Amandsberg) : De Zachte Klaarte. – [42] bl., [8] losse bladen met ets : ill. ; 40 cm + gedichtenbundel ‘Volhart’ uitgegeven bij Lannoo (22 cm, 47 p.)

Oplage van 83 exemplaren waarvan er zestig genummerd zijn van 1 tot 60, acht van I tot VIII en vijftien zijn van A tot O geletterd. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur en de kunstenaar.
Bij dit werk hoort een boekje, eveneens genaamd Volhart, van W. Verhegghe (°1947) geïllustreerd door H. Minnebo en gedrukt en uitgegeven door Lannoo te Tielt in 2002. De auteur draagt dit boekje ‘met veel liefde’ op aan Greet en Henri Hemelsoet.
2002 Volhart.  (poëzie – commerciële editie)

De publicatie bevat ook een essay – Een oogstfeest zonder einde – over het werk van Verhegghe door Dirk Van Bastelaere en een essay van Frans Boenders over het werk van Hubert Minnebo.
Omslagillustratie: Hubert Minnebo, ‘Met gesloten ogen fluisterde hij, zacht kreunend, zijn mooiste momenten. Brons 2002.
Omslagfoto: Mieke Louagie
Lay-out en omslagontwerp: Antoon De Vylder
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -47p.

Afmetingen: 21.40 x 13.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet uit de DTL Unico door De Diamant Pers NV te Herentals.
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo, Tielt
2004 Renners sterven niet. Ronde van Vlaanderen gedichten. (poëzie)

Met prachtige zwart-wit impressies van fotograaf Paul de Cloedt (coverfoto en pagina’s 4 – 8 – 12 – 14 – 6 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 -32 – 34)
Hendrik de Schrijver: Back cover foto Willie Verhegghe.
Én met een verzameling rennersportretten uit wielerarchieven.
Grafische opmaak: Liliane Tytens (Pinguin Productions)
Druk: New Goff, Gent.
Baleghem: Pinguin Productions. In co-editie met Gent: Pöeziecentrum vzw. -80p.

Afmetingen: 12.50 x 23  oblong (ingenaaid)
2005 Ook wij waren winnaars. 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen. (poëzie)

Omslagontwerp: De Geus bv
Omslagillustratie © Getty Images/Lambert/Archive Photos

 

Breda: De Geus. / Gent: Poëziecentrum vzw.  -176p.
2006 Marcinelle. (poëzie)
Drietalige Nederlandse, Franse en Italiaanse tekst.Franse vert. door Serge Meurant e.a.; Italiaanse vert. door Gianfranco Groppo.

Derde herziene druk n a v de 50ste verjaardag van de mijnramp in Le Bois de Cazier in Marcinelle (1956-2006).
De foto’s komen uit de archieven van de families van de slachtoffers (omslag, flappen), Belga (beeld op voorplat en p. 70), M. Cot, Uitg. Dupuis (p. 3,6,14,50,82) Willie Verhegghe (p.54), Mirko Verhegghe (achterplat), Désiré Deleuze (p. 58) Paul Van den Abeele (p.32, 42) en Collections archives de la Wallonie / Musée de la Photographie à Charleroi Camille Detraux & Raymond Paquay.
Heruitgave van 1995
Gent: Poëziecentrum vzw. -86p.

Afmetingen: 20 x 14.90 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Marcinelle’ van Willie Verhegghe werd in juli 2006 in opdracht van Poëziecentrum vzw, Gent vormgegeven door Quod. voor de vorm, gezet in Perpetua en Bodoni en op Arctic The Volume gedrukt door Stevens Creative Printing te Merelbeke.

 

2007 Terug naar de toekomst: gedichten, 1967-2007. (poëzie- bloemlezing)

Deeltitels: Oude wijn [1969 2004]; Nieuwe vaten [2000 2007]
Deze publicatie bevat een door de dichter gemaakte selectie uit zijn vroeger werk en een reeks tussen 2000 en 2007 geschreven en nog niet eerder in boekvorm verschenen gedichten.
Foto omslag voorplat: de dichter, 3 jaar oud, samen met zijn ouders op de markt van Aalst, zomer 1950
Gent: Poëziecentrum vzw. -184p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Terug naar de toekomst: gedichten, 1967-2007’ van Willie Verhegghe werd gedrukt in juni 2007 in opdracht van het poëziecentrum vzw in Gent op de persen van drukkerij Sanderus nv te Oudenaarde. Papier Munckenprint 90g.
2008 Miguel, of, Het groot verdriet. (poëzie)

Omslagillustratie: Michaël Borremans
Omslagontwerp: Karakters, Gent
Zetwerk en lay-out: : Karakters, Gent
Druk: : Karakters, Gent
Eerste druk: maart 1988
Tweede druk mei 1988
Derde druk augustus 1988
Vierde, gewijzigde en vermeerderde druk november 2008
Gent: Poëziecentrum vzw. -69p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Miguel, of, Het groot verdriet’ van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw in de maand november 2008. De integrale vormgeving werd verzorgd door Karakters, Gent
2010 No balls no glory. (25 jaar lotto in het peleton) (poëzie)

Bevat: Jubileumverzen & Woud van wielen.
Omslagfoto: Photonews
Omslagontwerp: Karakters, Gent
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent
Druk: Karakters, Gent.
De foto’s zijn van Tino Pohlmann (pagina’s 18 en 22), het fotoarchief van de Nationale Loterij ( met dank aan Björn Legein), Piet Van Belle, Photonews en Willie Verhegghe (de foto’s bij ‘woud van wielen’)
Gent: Poëziecentrum vzw. -80p.

Afmetingen: 20 x 14.90 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘No balls, no glory’ van Willie Verhegghe werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent in de maand maart 2010
De integrale vormgeving werd verzorgd door Karakters in Gent.
2012 Door de muur. (wielergedichten)

Lay-out: Johan Jacobs.
Proloog: Bert Wagendorp.
Deeltitels: Cols en klassiekers; The Boss; Veldwerk; Retro in sepiakleuren; Tourdivertimento’s en ander moois; Wielerdames, Glorie en tragiek in Namen.
Verhegghe 29 Veurne: Uitgeverij Kannibaal. -176p.

Afmetingen: 18 x 13 (paperback met flappen)
Druk: Die Keure, Brugge.
Inbinding: Catherine Binding, Brugge.
2012 Wereld op drift. (gedichten bij schilderijen)

21 gedichten bij schilderijen over recente wereldconflicten door Rufijn de Decker.
De schilderijen zijn in 4kleurendruk afgebeeld en Dr Jef de Loof (oprichter van het Vredeshuis te Aalst en gewezen voorzitter van ‘Medici voor preventie van een atoomoorlog’) voegde er een voorwoord aan toe.

 Ninove: Privé uitgave. 52p.

De kruisbestuiving tussen beide kunstenaars mondde uit in een rondreisproject waarbij Willie Verhegghe de gedichten voorlas, de schilderijen werden tentoongesteld en Rufijn vredesliederen zong met zijn folkgroep ‘Balladeus’

2014 Ayacucho. (dichtbundel)

Drietalige bundel Nederlands/Spaans/Frans.
Vormgeving: Stéphanie Le Begge
Vertaling: Willem c.s. , Gent
Foto’s: © Willie Verhegghe
Portret Back cover: © Marco Merlijn, reisgezel in Ayacucho.
Verhegghe 25 Gent: Poëziecentrum vzw -197p.

Afmetingen: 20 x 14.80 (ingenaaid)
Ayacucho is de lyrische en fotografische echo van een inleefreis naar deze hoog in de Peruviaanse Andes gelegen stad en provincie. AS Adventure zond in de herfst van 2013 de sociaal geëngageerde dichter Willie Verhegghe samen met een paar gezellen op pad naar een reeks projecten in de landbouw en de zorg voor kindmoeders die ze via de non-profit organisatie Solid International en het outdoor-en travel merk Ayacucho® nu al een paar jaar steunen.
2016 Oude Stoute Wijze Stad. (verzamelde stadsgedichten)

Sinds 2015 duldt Willie Verhegghe de stadsfotografen Els Huart, Niels Hemmeryckx, Liesbeth Renneboog en Sara Lamens als ‘stadskunstenaars’ aan zijn zijde. Samen met een keur van andere Ninoofse fotografen zorgen zij voor poëtische beelden bij Willies poëtische woorden. Op die manier wordt ‘Oude Stoute Wijze Stad’ zoveel meer dan een poëzieboek. 
Verhegghe 26 Ninove: Uitgave van het stadsbestuur. -97p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid)
Eindredactie & Intro ‘De parisien van Pollare’: Ben Schokkaert.
Fotoredactie: Ben Schokkaert , Koenraad De Smet.
Foto cover: Koenraad De Smet.
Foto auteur: Els Huart.
Vormgeving: Publiburo Reclame Ninove
Druk: ABC Meerbeke
2017 Het geel, de renner en de dood (poëzie)

Met illustraties.
Tom Simpson op de Ventoux in 28 gedichten.
Met een voorwoord van Peter Ouwerkerk
Amsterdam: Uitgeverij De muur. -80p.

Afmetingen: 23 x 15 (gebonden)
2018 Koers in Denderleeuw (wielerpoëzie)

Dicht- en fotobundel over het wielerleven in en om Denderleeuw en na de Tweede Wereldoorlog.
Coverontwerp: Els Vermeir.
Foto Cover: Willie Verhegghe.
Binnenwerk, fotobewerking, layout, eindredactie: Orage cvba

Aalst: vzw De Scriptomanen -116p.

Afmetingen: 20 x 20 (paperback)
Deeltitels: Proloog, Ruben van Gucht, Denderleeuwse wielerhistorie, Lokale koerscuriosa, Streekrenners, Dankwoord.
2018 Dode Paarden Dode Dichters. Dead Horses Dead Poets. (oorlogspoëzie)

Tweetalige bundel oorlogspoëzie over WO I met een Engelse vertaling van Eddy Keymolen.
Geïllustreerd.
Coverontwerp: Els Vermeir.
Fotobewerking; Patrick Bernauw (van een beeld in Chipilly, bij de Somme, van Henry-Désiré Gauquie
Aalst: vzw De Scriptomanen -120p.

Afmetingen: 20 x 20 (paperback)
‘Dode paarden Dode dichters’ bevat naast de nieuwe gedichten tevens de 19 gedichten van ‘Ode aan Owen/ Ode to Owen’ (2000)
2022 Tot aan de meet. (wielergedichten)

Woord vooraf: Prof Hendrik Vos
Achtste dichtbundel over zijn geliefde wielersport
.
Vormgeving: Gunter Segers.
Bevat de cycli: Momento; In de marge; Ladies & Grandes Dames; Topduo Wout Remco; Grote gevechten; Winnaars en knechten all together; De faam van de naam of belangrijke koersen en plaatsen; Still the boss; Self made klassiekers.

Uitgeverij Les Îles. -280p.

Afmetingen: 21.1 x 14.8 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Foto’s: Arlette Vanderweeën, Westhoek Verbeeldt (p 43); Johnny Maeschalck (onder meer foto van de Française Victoire Berteau naast de titelpagina); Johan Bruyneel en Marc Gysens (portret van de auteur op omslag achteraan).

 

Uit:  Ode aan Owen/Ode to Owen. (2000)

Shall Life Renew These Bodies? (p. 42)
 
De gevelde dichter spreekt door moeders keuze
op zijn witte grafsteen, vraagt zich af
wat de wormen met de lijken doen:
zullen zij uit rottend vlees nieuw leven vreten
of blijft de dood doodgewoon zichzelf?
 
Al deze lichamen blijven ondergronds,
verdwijnen elke dag wat meer en krimpen
tot zij aarde met de aarde zijn.
Het oog draagt zijn laatste traan,
de mond sluit zich zonder woord of klank.
 
Onder verzepend vlees het koppig bot
dat in zijn witheid waakt en weerstand biedt
aan vocht en duizend kilo grond.
Het geslacht kwijnt weg tot haperende herinnering
aan vuur en vlinders van een ver verleden.
 
 
Vertaling (p. 43):
 
Shall Life Renew These Bodies?
 
The felled poet speaks through mother’s choice
on his white tombstone, asks himself
what the worms do with the corpses:
do they eat new life out of rotting flesh
or does death remain deadly common?
 
All these bodies remain underground,
vanish deeper with each day and shrink
until they are earth with the earth.
The eye carries its last tear,
the mouth shuts without word or sound.
 
Under saponifying flesh the stubborn bone
guarding in its whiteness and resisting
dampness and twothousand pounds of ground.
The genitals wither to faltering memory
of fire and moths of a distant past.