home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Andreas Van Rompaey: “De literaire roeping” Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse schrijvers”.

Andreas Van Rompaey: “De literaire roeping” Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse schrijvers”.

Verslag van een leeservaring

Mijmerend blader ik nog eens na in dit boek – en interviewboek waarin bij 17 schrijvers gepeild wordt naar het wezen van hun schrijverschap. Mij trof de aangename lichtheid van de tekst: een kort inleidend portret van de schrijver, gevolgd door een opmerkelijk informatief interview. Mocht dat al niet genoeg zijn, dan volgen bij elke auteur een paar welgekozen teksten. Elk stukje wordt zo een illustratie van wat de ‘passie voor het schrijven’ voor de auteur inhoudt en hoe die creativiteit vorm krijgt. Het geheel toont dan hoe divers literatuur kan zijn.

Kortom, een verfrissend boekje. Ik heb het met plezier en stijgende interesse gelezen, en kan iedereen die van literatuur houdt aanbevelen.

Dit is niet het eerste boek van de auteur. In 2020 werden we verrast met de biografie ‘Paul de Wispelaere. Bruggenbouwer’, gevolgd in 2021 door de essaybundel ‘Verhalen in perspectief’ , De poëzieverzameling ‘Letaal’ – een bundel nooit eerder gebundelde gedichten van schrijver en uitgever Johan Sonneville  (1941-1995) – kon aan de lezer worden gepresenteerd in 2022. Het is een bundel door hemzelf samengesteld en ingeleid, maar waarin ook de dichters Willie Verhegghe en Renaat Ramon een bijdrage hebben geleverd en waarbij dichter/criticus Guy van Hoof een prangend nawoord heeft geschreven. En nu is er het interviewboek ‘De literaire roeping’ (2023).

      

  • Andreas Van Rompaey: “De literaire roeping” Een inkijk in het werk en leven van enkele belangrijke Nederlandse en Vlaamse schrijvers”; Uitgeverij Les iles. pp 239
  • Andreas Van Rompaey, Paul de Wispelaere. Bruggenbouwer, Uitgeverij Zorro-Feniks, Damme, 2020, pp 245.
  • Andreas Van Rompaey, Verhalen in perspectief, Academische uitgeverij Eburon, Utrecht, 2021, pp 192
  • Johan Sonneville. Letaal. Samengesteld en ingeleid door Andreas Van Rompaey. Uitgeverij C. De Vries-Brouwers, Antwerpen, 2022, pp 70