home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Marti i Pol: Brief aan de drie wijzen uit het Oosten. (vert. Theo Hoefmans)

Marti i Pol (1929-2003) behoort tot het kruim van de Catalaanse dichtkunst. Meer dan 1500 gedichten schreef hij en hij wordt nog duchtig gelezen en geapprecieerd.
Hier laten we u genieten van zijn ‘Carta als reis’ of ‘Brief aan de wijzen uit het Oosten’, hier schitterend vertaald door Theo Hoefmans.

 CARTA ALS REIS                                        BRIEF AAN DE 3 KONINGEN                            

Benvolguts Reis d’0rient,                                  Geachte koningen uit het oosten,
jo us vull demanar,                                             ik wil u het volgende vragen :
aquests bonics regals                                         deze prachtige geschenken
que no es poden comprar.                                die men zo maar niet kopen kan.

Tot un sac ple de temps                                     Een hele zak vol met tijd
per poder compartir                                           om hem te kunnen delen
amb aquells que estan sols                                met diegenen die alleen zijn
que no tenen amics.                                            want ze hebben nu geen vrienden

Melcior, Gaspar i Baltasar,                               Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquestes coses!                                breng mij deze zaken!
Melcior, Gaspar i Baltasar,                               Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquests regals!                                 breng mij deze geschenken !

Una font de salut                                                Een bron van gezondheid
per poder regalar                                                om ze te kunnen schenken
als malalts que pateixen                                    aan de zieken die lijden
que no es poden curar.                                      omdat ze niet te genezen zijn.

Un paquet de petons                                          Een pakket van zoenen
per poder-los donar                                           om ze te kunnen uitdelen
als infants d’aquest món                                   aan de kinderen van deze wereld
que no són estimats.                                          die geen liefde kennen.

Melcior, Gaspar i Baltasar,                               Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquestes coses!                               breng mij deze zaken!
Melcior, Gaspar i Baltasar,                               Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquests regals!                                breng mij deze geschenken!

Un grapat de somriures                                    Een handvol van glimlachen
per anar repartint                                              om ze te kunnen uitdelen aan diegenen
als que no saben riure                                       die niet meer kunnen lachen
i els cal un somrís.                                              en die er dringend behoefte aan hebben.

Una llavor de pau                                              Een hoop vredeszaad
per poder-la sembrar                                        om het te kunnen uitzaaien
per tot aquest planeta                                       over de hele planeet
i que es pugui escampar.                                  en het daar te laten ontluiken.

Melcior, Gaspar i Baltasar,                              Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquestes coses!                              breng mij deze zaken!
Melcior, Gaspar i Baltasar,                             Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquests regals!                              breng mij deze geschenken !

I per mi us demano                                          En voor mijzelf vraag ik u
-i no us sembli estrany-                                   – en dat zal u niet vreemd klinken –
un bon sac de paciència                                   een grote zak vol met geduld
tots els dies de l’any.                                         voor alle dagen van het jaar.

Ja ho sabeu que els infants                             U weet ook zeer goed dat kinderen
no són bons ni dolents.                                    niet braaf maar ook niet ondeugend zijn.
I la carta la signen                                             En dat ze deze brief aan U schrijven
els lectors bloquejant.                                      maar de inhoud niet laten meelezen.

Melcior, Gaspar i Baltasar,                              Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquestes coses!                               breng mij deze zaken!
Melcior, Gaspar i Baltasar,                              Melchior, Gaspar en Balthazar,
porteu-me aquests regals!                               breng mij deze geschenken !

Miquel Martí i Pol                                   Nl vertaling Theo Hoefmans 2022