home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Raes, Hugo

Maakt deel uit van: ,

HUGO RAES

Antwerpen, 26 mei 1929 – Antwerpen, 23 september 2013

Hugo Leonard Siegfried Raes is schrijver van twee gedichtenbundels, verhalen en romans.

In de jaren zestig introduceerde hij in de Vlaamse literatuur woeste erotiek en het sciencefiction genre.

Betrokken bij de oprichting van ‘De Nevelvlek’ en medeoprichter van het tijdschrift Het Cahier.

 

BIOGRAFIE

Hugo Raes´ biografie is niet zonder belang voor zijn werk. Zijn romans zijn vaak een gewijzigd verslag van de persoonlijke situatie en wie zijn levensgeschiedenis kent, kan makkelijk de parallellen trekken tussen Raes´ leven en de belevenissen van zijn personages.

26 mei 1929: Geboorte van Leonard Hugo Siegfried Raes, eerste kind van Camiel Raes, gemeentelijk onderwijzer, en Jeanne Camerlynck.

19 juni 1932: Geboorte van broer Wilfried.

Een moeilijke start…

Een inspuiting tegen kinkhoest veroorzaakt bij Hugo astma,  een kwaal die hem tot zijn 14de zal teisteren, waardoor hij onregelmatig naar school kan en voortdurend doktersbehandelingen ondergaat.

1933: Om te verhelpen aan de gezondheidsproblemen met Hugo, brengt de familie haar zomervakantie’s (mei tot en met augustus) door in een gehuurde boerenwoning te St. Antonius Brecht.

Het gezin betrekt een eigen woning te Hoboken.

1935: Gaat naar het eerste leerjaar van de lagere school. Zit in de klas van onderwijzer Camiel Raes, zijn vader.

1936: Gaat naar de tweede klas van de Lagere Oefenschool (afdeling van de Stedelijk Normaalschool [kweekschool])

1939: Verhuizing tijdens de algemene mobilisatie naar een oud burgershuis in Antwerpen-Kiel (De Boschaertstraat, 285)

10 mei 1940: Wanneer de oorlog uitbreekt hebben Hugo en Wilfried de mazelen.

September 1942: Wordt ingeschreven voor  Grieks-Latijnse humaniora aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen.

19 maart 1944: Vader overlijdt na verkeerd behandelde ziekte en complicaties. Hugo is dan 14 jaar oud en het overlijden treft hem diep.

4 september 1944: Antwerpen wordt bevrijd door de Engelse troepen.

 • De jonge Raes legt vele contacten met zowel Engelse als Amerikaanse soldaten. Hun kranten, tijdschriften en boeken maken grote indruk.

1945: Volgt de lessen op  Grieks-Latijnse afdeling onregelmatig. Wil het liefst naar de tekenacademie, iets waar noch zijn moeder, noch zijn tekenleraar groot voorstander van zijn.

 • Begint vanaf dat jaar elke vakantie te trekken, al liftend.
 • Laat zich inschrijven bij de Antwerp Boxing Club en traint regelmatig, doet geen competitiewedstrijden, wel sparring-matches.

Mei 1946: Volgt de atletiektrainingen Antwerp Stadion en Beerschot. Wordt speciaal getraind voor de 400 m.

1948: Behaalt het getuigschrift Grieks-Latijnse humaniora. Is onbeslist inzake toekomst, probeert tevergeefs een paar maal werk te vinden, maar het is een periode van grote werkloosheid. Leest nog steeds veel, hoofdzakelijk eigentijdse Engelse en Amerikaanse literatuur.

Uit de startblokken…

Nee, de jaren vijftig waren niet gemakkelijk. Werkloosheid en een zoektocht naar identiteit van de jongere generatie. Na de dood van zijn vader had men het thuisfront hoegenaamd niet breed. Tijdens zijn legerdienst (1949-1950) leert hij Hugo Claus kennen, maar nog veel belangrijker Fernand Auwera en Jan Christiaens. Met zijn drieën en nog andere jonge kunstenaars trekken ze het avant-garde genootschap De Nevelvlek op gang. Daaruit vloeit ‘Het Cahier’ voort, daaruit zijn literair debuut eerst poëzie, dan proza.

Tegelijkertijd behaalt hij zijn diploma Germaanse talen en gaat in het onderwijs aan de slag. Waar hij af en toe veel commotie veroorzaakt.

1 april 1949: Verplichte legerdienst. Na een basisopleiding als soldaat wordt hij als vertaler op de Generale Staf te Brussel aan het werk gezet. Begint opnieuw gedichten te schrijven.

1950/51: Jan Christiaens vraagt mee te doen aan de oprichting van een groep jonge kunstenaars. Ook Fernand Auwera is van de partij. Onder het voorzitterschap van Frans Buyens ontstaat aldus ‘De Nevelvlek’.

 • De Nevelvlek: een culturele kring die in 1951 door de cineast Frans Buyens was gesticht. De bedoeling van deze kring was om het culturele vacuüm, dat door de oorlog op cultureel gebied was ontstaan, te helpen opvullen. Fernand Auwera, Jan Christiaens, Gust Gils, Hugues C. Pernath, Hugo Raes waren o.m. lid van de afdeling literatuur. De afdeling plastische kunst telde o.m. Jan Dries, Jef Verheyen en Vic Gentils onder zijn leden, en de afdeling toneel o.m. Dom. de Gruyter, Suzanne Juchtmans, Julienne de Bruyn en Walter Tillemans.
 • Vooral op het vlak van avant-garde theater (Dom. De Gruyter, Julienne de Bruyn en Walter Tillemans) vervulde De Nevelvlek een bijzonder belangrijke maar nog altijd onderbelichte speerfunctie. (Henri-Floris Jespers in Hugo Raes overleden – Le blog de CDR-Mededelingen)

Laat zich inschrijven voor een tweejarige studie leraar Lager secundair onderwijs.

1951: Neemt de leiding over van De Nevelvlek over van Frans Buyens.

 • Uitgave van het eerste nummer van het literaire tijdschrift ‘Het Cahier’, dat later gecontinueerd werd door Ben Klein.
 • Drukke agenda: vrijwel elke week was er een lezing, tentoonstelling, debat, bedrijfsbezoek of bieravond.

1952: Promoveert als leraar Germaanse talen.

 • Door die opleiding komt hij terecht in het onderwijs. Het zal blijken dat dat niet zonder slag of stoot is gegaan. De carrière wordt in 1955 eventjes onderbroken door de kunsthandel die hij opzet, maar die al spoedig failliet gaat, waardoor hij naar de school moet terugkeren.  Hij ervaart het onderwijs als beklemmend en beknottend. Zijn ervaringen zullen hun neerslag vinden in Een faun met kille horentjes (1966).

13 augustus 1953: Trouwt met zijn jeugdvriendin Josette Tillemans, die hij kent sinds haar/zijn zeventiende jaar. Dit huwelijk werd in 1963 ontbonden.

Eerste interim betrekking in het onderwijs.

24 januari 1954: Geboorte van zoon Siegfried.

 • Onregelmatige tewerkstelling. Moeilijke periode. Schrijft poëzie en korte verhalen. Drukke activiteit in verband met De Nevelvlek.
 • Debuut in eigen beheer met de gedichten ‘Jagen en gejaagd worden‘. Het zal echter bij twee bundels blijven. Daarna legt hij zich volledig op proza toe.

1955: Schrijft artikelen hoofdzakelijk over Engelse en Amerikaanse literatuur.

 • Vooral de beatgeneration (Kerouac, Ginsberg, Bukowski, Burroughs…) maakte indruk. Hij was bij de eersten die  het werk van deze schrijvers – in het toen nog hoofdzakelijk katholieke Vlaanderen – bespraken. Max Kazan/Jef Bierkens is een andere, maar dan zijn we net iets later in de tijd.

1956: Eerste vaste betrekking als onderwijzer in de voorbereidende afdeling van het Koninklijk Atheneum te Hoboken. Wordt echter geschorst na een klacht van de ouders over anti-godsdienstige en socialistische propaganda tijdens de geschiedenislessen.

 • Geeft avondles aan de Rijkstechnische school te Hemiksem.
 • Verhalen uit de stille Zuidzee’ (uit het Engels vertaalde Polynesische verhalen), wetenschappelijke teksten door Herman Wouters. Wordt uitgegeven bij Manteau te Brussel.

1957: Zijn tweede dichtbundel ‘Afro-Europees’ , met ilustraties door Marc Verstockt,  verschijnt bij De Sikkel te Antwerpen.

 • Reis naar Spanje met Jan Dries en Bert De Leeuw.
 • Publicatie van zijn eerste verhalenbundel ‘Links van de helikopterlijn’ bij uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam.

13 november 1957: Geboorte van dochter Carina.

 • Trekt zich terug uit De Nevelvlek om meer tijd te hebben voor zijn eigen werk.

Januari 1958: Eerste vaste betrekking als leraar aan de Rijksmiddelbare School te Merksem (bij Antwerpen). Geeft afwisselend Nederlands, Engels, Duits, zedenleer en vrije expressie.

1959: Begin van een correspondentie en vriendschap met Anaïs Nin, een in Frankrijk geboren en naar USA uitgeweken schrijfster van dagboeken en romans waarvan een aantal complexloos erotisch zijn.

1960 tot en met 1962: Drie uur Engelse les in Israëlitisch Atheneum Jesodé Hathora.

Hoge vlucht…

 • Tijdens de jaren zestig en zeventig prijkte Raes in het zenit van de letteren, in het kielzog van vriend en voorbeeld Louis Paul Boon. “We wilden de Vlaamse literatuur boven het boerse Pallieterniveau uittillen. Bijdragen aan de Vlaamse ontvoogding, onder meer op erotisch gebied”, zei hij in 2004 aan Margot Vanderstraeten.
 • In het interview opgetekend door Willem M Roggeman in Beroepsgeheim nr 1 (1972) p. 134 zegt Raes het zo:
  • “De uitdaging voor mij is: schrijven dat het zindert, als je ’t leest, dat het je affectief teistert, je moreel dooreenschudt, dat je oortjes er van tuiten en de oogjes opengesperd worden. Dat je er van walgt of droomt, of dat je blij bent dat je het hebt gelezen. Al deze dingen afwisselend. Een jong Nederlands auteur schreef mij naar aanleiding van de voorpublikatie van twee hoofdstukken in Elseviers Literair Supplement: ‘Het fragment deed me griezelen, en bijna kokhalzen. Is dat geen Schrijven, Meester?’”
 • Hij krijgt tot driemaal toe een werkbeurs van het Belgische Ministerie van Cultuur, waarmee hij vrije tijd kan kopen. Er komen drie romans uit voort: De Lotgevallen (1968), Reizigers in de anti-tijd (1971) en Het Smáran …(1972).

1961: De autobiografische roman ‘De vadsige koningen‘ zet hem definitief op de Nederlandstalige literaire kaart. In het boek, dat de vorm aanneemt van een monologue intérieur  maakt hij de balans op van een mislukt huwelijk.

 • Dat boek wordt bijzonder gunstig ontvangen: het wordt als het Vlaamse equivalent van De avonden (Gerard van het Reve) aangeprezen en de auteur ervan wordt een nieuwe Louis Paul Boon genoemd.
 • Pers en lezers onthaalden al even enthousiast zijn volgende boeken Hemel en dier (1964), Een faun met kille horentjes (1966) en Reizigers in de antitijd (1970).
 • Critici rekenden hem tot de toenmalige literaire relschoppers zoals Gerard van het Reve en Willem Frederik Hermans, ‘aanstootgevers’ werden ze genoemd.

Begin van een levenslange vriendschap met Remco Campert

1962: Publicatie van de verhalenbundel ‘Een tijdelijk monument’ (De Bezige Bij)

 • Begin vaste medewerking aan De Nieuwe Gazet (Antwerpen), Het Laatste Nieuws en Vlaamse Gids. Interviews, boekenbijlagen, recensies, jeugdboeken, columns, en vooral Engels/Amerikaanse literatuur tot in 1970.

1963: Scheiding van Josette Tillemans.

Maart 1963: Vormt gezin met Marie-Thérèse Vandebotermet, Siegfried en Carina.

1964: Met de van seks uitpuilende roman ‘Hemel en dier’, effent hij het pad voor Jan Cremer en Jan Wolkers.

Ik heb altijd vol erotiek en fascinatie voor de vrouw gezeten. Ik heb altijd naar vrouwen gesnakt. Nu nog !, gaf Raes in 2001 toe. “Seks bedrijven, schrijven en fantaseren is voor mij een antidotum tegen doodsangst. Seks is levensdrift. Seks is roes”.

8 juni 1965: Trouwt met zijn grote liefde Marie- Thérèse Vandebotermet.

1966: Zijn roman ‘Een faun met kille horentjes’ veroorzaakt hevige commotie in het letterenlandschap.

 • In het boek verwerkt hij een aantal frustraties die hij in het onderwijs – dat hij van binnenuit kent – ervaart. Het boek ontstijgt echter zonder moeite het persoonlijke. De hoofdfiguur Houtdrager wordt opgevoerd als een vat vol tegenstrijdigheden: enerzijds de nogal teruggetrokken, enigszins nihilistische onderwijzer maar ook de faun met een ontembare levensdrift.
 • Het wordt in het Duits vertaald door Jürgen Hillner en uitgegeven bij uitgeverij Melzer.

1967: Nogmaals een verhalenbundel: ‘Bankroet van een charmeur’ (De Bezige Bij)

Koopt een zeilbootje.

Zijn behoefte aan zeilen is een behoefte aan weidsheid en ruimte: “Voor mij staat de zee voor weidsheid en ruimte. Voor beweeglijkheid ook. Bewegend water leeft. Ik heb veel en serieus gezeild. Op de Schelde, op de Zeeuwse wateren, op het Kanaal en op de Middellandse Zee. Ik ben gefascineerd door dat water dat vol onrust zit, en dat, precies door die onrust, in staat is mij tot rust te brengen. Het geeft een bijzonder grote voldoening om, in die boot die slechts een notendop is, die enorme zee aan je voeten te hebben liggen. De stilte van het water, de geluiden van het water, dat klotsen dat soms bonken wordt, dat briesje dat in een storm verandert, dat groene water dat blauw of grijs wordt. Het water vloeit en doet vloeien. Het water heeft mijn schrijven beïnvloed, omdat het mijn denken heeft beïnvloed.” Laatste interview met de vandaag overleden auteur Hugo Raes

1968: Publicatie van de roman ‘De lotgevallen’, geschreven tijdens een onbezoldigd vrijaf met een werkbeurs van het Belgisch Ministerie van Cultuur.

 • De lotgevallen vormt een tweeluik met Reizigers in de anti-tijd. Beide zijn toekomstromans. Het gezin staat centraal. De lotgevallen is een fantastisch sprookjesachtig epos, waarin de personages proberen te ontsnappen aan het absurde menselijke bestaan. Ze gaan op zoek naar een ideale maatschappij en vertrouwen daarbij uitsluitend op de ei geciteerd door gen kracht. Na vele avonturen en ‘lotgevallen’ zinken ze weg in zee en komen in de anti-tijd terecht.

Reis naar Zweden met Peter Vos en Frank Lodeizen.

1969: Lucy B. en C.W. Van der Hoogtprijs voor ‘De lotgevallen

1970: Duitse vertaling van ‘De lotgevallen‘ als  ‘Club der Versuchspersonen’ door Jürgen Hillner en uitgegeven bij uitgeverij Melzer.

1971: Publicatie van ‘Reizigers in de anti-tijd’ , een sciencefiction roman, geschreven tijdens een onbezoldigd vrijaf met een werkbeurs van het Belgisch Ministerie van Cultuur.

 • Reizigers in de anti-tijd  vertelt het vervolg van ‘De lotgevallen’. De roman bestaat uit drie delen. In elk deel bereiken de vier reizigers een nieuw stadium in hun evolutie naar geluk en vrijheid. Het laatste stadium ‘Nieuwland’ (leven in een anarchistische commune) kan worden beschreven als “de uiteindelijke overwinning van het irrationele en de creativiteit. Nieuwland is de verwoording van de droom van ’68 en van het geluk van het gezin Raes” (L. Stynen in Restant (zomer 1981), geciteerd door Joris Gerits in Geboekstaafd Vlaamse prozaschrijvers na 1945 p. 212).

1972: In ‘Het smaràn, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van de geschiedenis’ , geschreven tijdens een onbezoldigd vrijaf met een werkbeurs van het Belgisch Ministerie van Cultuur,  verweeft de auteur historische gruwelen met het dagelijkse doen en laten van een modern historicus-auteur.

1973: Dirk Martensprijs van de stad Aalst voor ‘Het Smáran

1975: Belgische Staatsprijs voor zijn roman ‘Het smáran‘ (1973).

1977-´78: Verlaat het onderwijs en gaat werken op de persdienst van het Ministerie van pensioenen.

Naar het einde toe…

1980 en verder: Vanaf de jaren 80 deemstert Raes’ literaire reputatie weg. Dat zijn romans niet meer de scherpte hebben van vroeger is de kritiek niet ontgaan.

1988: Toch schreef Raes met De Strik, een reflectie op de onderwijswereld, opnieuw een roman met niveau.

 • Henk, de Strik, is leraar maar ook schilder. Beide activiteiten – overigens zeer autobiografisch te duiden – zijn de rode draden door een verhaal waarin de malaise in het onderwijs ongenadig scherp geanalyseerd worden en de aspiraties van de tekenaar-schilder Dick Elst beschreven worden. De Strik biedt een staalkaart van Raes’ kunnen. Uit de grote variëteit van thema’s, de nerveuze stijl; de pertinente observaties naast visionaire taferelen, blijkt ontegensprekelijk hoezeer Raes een getalenteerde verteller is.

2001: Met zijn autobiografie ‘Het aquarel van de tijd‘ in 2001 poogt zijn uitgeverij Atlas nog aan te sturen op een revival. Ook worden zijn verzamelde verhalen uitgebracht. Maar van een comeback kan geen sprake meer zijn.

Raes trekt zich terug in zijn Zuid-Franse isolement.

2004: In een interview met Margot Vanderstraeten (gepubliceerd in: Schrijvers gaan niet dood, 2008) zegt Raes lucide:

“Zodra ik uit deze neurologische kliniek (Hoge Beuken, Hoboken, MVDS) ben, wil ik weer gaan tekenen en schilderen. Liever schrijf ik, ja. Maar ik denk niet dat dat nog lukt. Er is aan alles een einde, ook aan het schrijven. Het is mooi geweest. Ik heb mijn bijdragen geleverd. Het zou tegen de logica ingaan als ik nu, op mijn 78ste, opnieuw zou debuteren. Bovendien klopt het niet: het is niet waar dat waar een wil is een weg is. Ik wil wel. Maar er is geen weg meer.” Laatste interview met de vandaag overleden auteur Hugo Raes

2007: De Literaire Kring Hugo Raes wil met diverse activiteiten en een nieuwsbrief het oeuvre van Raes opnieuw onder de aandacht brengen.

Mei 2007: Het genootschap zorgt voor de overdracht van Raes’ integrale archief aan het Letterenhuis, daarin manuscripten, foto- en filmmateriaal en correspondentie met onder andere Anaïs Nin.

Tweemaal per jaar stuurt de LKHR een nieuwsbrief de wereld in en regelmatig organiseert ze een activiteit in het teken van de literatuur en kunst waar Hugo Raes bij betrokken was.

23 september 2013: Na een lange slepende ziekte overleed Hugo Raes op 84-jarige leeftijd  in het woonzorgcentrum Lozanahof te Antwerpen, nadat hij euthanasie had aangevraagd.

28 september 2013: Hugo Raes werd begraven te Wilrijk. Lukas de Vos sprak de afscheidsrede uit.

BEKRONINGEN

 • 1967: Referendum van de Vlaamse lezer : Beste boek voor Bankroet van een charmeur.
 • 1969: Lucy B. en C.W. Van der Hoogt Prijs voor Lotgevallen
 • 1972: Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde voor ‘Reizigers in de Anti-tijd’
 • 1973: Dirk Martensprijs van de stad Aalst voor ‘Het Smaran’
 • 1975: Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor Proza voor ‘Het Smaran’

MEER OVER HUGO RAES

 • Bloem, Rein e.a. 1969. In gesprek met Hugo Raes. Literaire documentenserie, Amsterdam: De Bezige Bij.
 • Kersten, Jacques. 1978. Hugo Raes. Reeks Grote ontmoetingen, Brugge: Orion.
 • Wispelaere, Paul de. 1989. ´Hugo Raes´. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Neem ook eens een kijkje op Hugo Raes’ officiële website:  Hugo Raes – Officiële Website.

Referenties

 • Chronologie in ‘Explosie’ (1972) pp. 125-127.  Uitg. De Bezige Bij – Dar pockets.
 • Joris Gerits, in: M. Janssens e.a (red.). Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 209-213;

SMAAKMAKER

DE WORM

Inwendig kankeren, vretend slopend. Misschien krijg ik een maagzweer, galstenen of kanker. Kanker misschien het gemakkelijkst. Hoe krijgt men kanker ? Ook de dieren hebben kanker soms, vooral kippen, die men een hormonenkorreltje in de hals schiet, opdat ze onvruchtbaar blijven, lang genoeg om snel dik te worden, aan te vetten. Die hormonendoses zijn kankerverwekkend, heeft men vastgesteld. Maar de boer, de rasse kippenkweker plant onderhuids het gevaar, de onzichtbare vroegtijdige marteldood. Kunstmatige meststoffen, zegt men. Vee, een os, een koe. krijgt kanker, men weet het niet, aanvangsstadium, dier gaat naar de slachterij, niemand weet het. Vleeshouwer hakt karkas in mooie stukken. Maalt delen door het molentje: gehakt. Licht kankergezwel wordt fijngemalen in molentje. Lekker rauw kankergezwel verorberen met een augurkje, een beetje zout, eventueel een geklutst ei. Of een kankertje braden, binnenste van het vlees bereikt zelden temperatuur van 40 graden. Kiemen blijven in leven. Eet u ook graag vlees ? Eet u ook graag lijken van dieren ? Wij vonden een worm van 4 centimeter in het vlees gistermiddag. Vers vlees. Een spoelworm. Een spoelworm komt langs een eitje in onze voeding, met planten (welke met dieren- of mensenuitwerpselen gemest werden) in de ingewanden waar hij zich ontwikkelt. Ongeveer anderhalve centimeter geworden zijnde, doorboort hij de ingewandswanden, werkt zich instinctief opwaarts, doorboort de longwand, het hart, zoekt zijn weg naar de keel. Achterin de keel doorboort hij een laatste maal de wand, wordt opnieuw ingeslikt, komt terug in het spijsverteringsstelsel, is nu volwassen, en legt eitjes in de darmen. Eitjes worden met de stoelgang naar buiten gewerkt, stoelgang wordt later als mest gebruikt. Eitjes van de spoelworm komen in onze voeding terecht enz…

Uit: De vadsige koningen (1961)

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van Brussel – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1954 Jagen en gejaagd worden. (poëzie) Raes 5 Antwerpen: De Nevelvlek. -39p.
1956 Verhalen uit de stille Zuidzee (bloemlezing uit de Polynesische literatuur).

Auteurs: Dr. Herman Wouter en Hugo Raes.
Geïllustreerd met kaartjes en foto’s.
 Raes 23 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -176p.

Afmetingen: 21.25 x 13.75 (gebonden – met stofomslag)
1957 Links van de helikopterlijn en andere verhalen. (verhalen)

Bevat 16 verhalen:
De vinger (pp 5-9); Het verdwenen geld (pp 10-11); 15 januari 15 U 47’2” (pp 12-15); De schildpad (pp 16-24): Dubbel (pp 25-30); Oostende (pp 31-36; Mijn beste Yorrick (pp 37-38); Chicago Stomp (pp 39-43); Essay over Grunnenlo (pp 44-50); Sluiswachter (pp 51-60); Ogen (pp 61-64); Het mes (pp 65-67);Het beest (pp 68-79); Het aangezicht (pp 80-85); Huizen en kamers (pp 86-90); Links van de helikopterlijn (pp 91-92).
V
ertaald in het Roemeens door Ion Hobana: La stinga linei de elicoptere.
 Raes 22 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -96p.

Reeks: De litteraire Raat – 3de serie.
Afmetingen: 20 x 12.50 ingenaaid – met stofomslag)
1957 Afro-europees. (poëzie)

Grafiek van Mark Verstockt.
Raes 3 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel nv. -43p.

Afmetingen: 23.60 x 17.30 (ingenaaid)
Colofon: ‘Afro-europees’ van Hugo Raes geïllustreerd en typografisch verzorgd door Mark Verstockt is een uitgave van De Sikkel NV te Antwerpen. Dit is nummer ….

 

1961 De vadsige koningen. (roman)

Omslag en typografie: Karel Beunis Gkf.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling -191p.

Reeks: LRP (Literaire Reuzen Pockets) 12
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Gedrukt in Holland door Hooiberg Epe
1962 De morgen (verhaal)  Michiels 26 Uit de bundel Dertien Vlamingen’,  pp.121-127

Proza bijeengebracht en ingeleid door Ivo Michiels.  
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling LP 50 . -165p.
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1962 Het tijdelijke monument. (verhalen)

Omslag en typografie: Karel Beunis.
Bevat 17 korte verhalen: De morgen (pp 5-13); De kanker (pp 14-26); Gescheurd ooglid (pp 27-34); De desintegratie (pp 35-50); Het officiële bezoek aan de nieuwe papierfabriek (pp 51-56); Golvend haar (pp 57-63); De fox (pp 64-75); Moord op een bejaarde eenzaat (pp 76-89); De liefhebber (pp 90-94); De modificatie (pp 95-99); Eén is gelijk aan steen (pp 100-103); De mug is een schadelijke vogel (pp 104-106); De Spaanse sjaal (pp 107-111); Zondag rodeo (pp 112-117); Een tijdelijk monument (pp 118-129); Explosie (pp 130-141); Een zaterdagmorgen (pp 142-149).
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling -149p.

Reeks: Literaire Pocketserie 90 LP 90
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
Druk Bosch Utrecht
Het tijdelijke monument./ Links van de helikopterlijn. (de twee verhalenbundels in één band)

 • 1964: 2de druk De Bezige Bij, Amsterdam.. Omslag en typografie Karel Beunis, 199p. Afmetingen: 20 x 12.50
 • 1969: 3de druk De Bezige Bij, Amsterdam.. Omslag en typografie Karel Beunis, 204p. Afmetingen: 20 x 12.50
 • 1970: 4de druk De Bezige Bij, Amsterdam. .Omslag  Anton Beeke, typografie Karel Beunis, 199p. Afmetingen: 20 x 12.50
 • 1974: 5de druk De Bezige Bij, Amsterdam.. Omslag Wout Müller  typografie Karel Beunis, 204p. Afmetingen: 20 x 12.50
1964 Hemel en dier. (roman)

Foto: Eddy de Jongh
Amsterdam: De Bezige Bij. -147p.

Copyright: Dit boek mag niet in België verkocht worden.
Reeks: Literaire Reuzenpocket 80 LRP 80
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1966 De faun met kille horentjes. (roman)

Typografie: Frits Stoepman cdg
Omslag: detail ‘De tuin der lusten‘ van Hieronymus Bosch
Raes 15 Amsterdam: De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV -283p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket vol 200
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1967 Bankroet van een charmeur. (verhalen)

Referendum van de Vlaamse lezer : Beste boek 1967.
Foto: Philip Mechanicus.
Omslagontwerp: Roland de Groot.
Raes 2a - inhoud
Raes 2 Amsterdam: De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV -142p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket vol 242 LRP 242
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1968 De lotgevallen: het Hugo Raes voorleesboek. (roman – science fiction)

Typografie: Tessa Fagel
Omslagontwerp en tekeningen: J. Maes
Lucy B. en C.W. Van der Hoogt Prijs.
Raes 9 Amsterdam: De Bezige Bij. -219p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket. vol. 276 – LRP276
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1970 Reizigers In De Anti-tijd’: een poging tot verkenning, tot lijfsbehoud. (roman -sciencefiction)

Prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Omslagontwerp: Leendert Stofbergen.
Foto: Hogarth Russell Moradabat
Typografie: Tessa Fagel
Amsterdam: De Bezige Bij. -260p.

Reeks: Literaire Reuzenpocket. vol. 337 LRP 337
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Bosch Utrecht
1972 Explosie. (reeds eerder verschenen verhalen)

Bevat reeds eerder verschenen verhalen: De kanker; Explosie; De modificatie; Een spie van de tijd; Benelux: hoogconjunctuur; De verbrande schedel; Van Brak tot voorbije evolutie; De waarde der waarden.
Bevat tevens : Hugo Raes als schrijver van korte verhalen door René Gysen; Chronologie.
 
Omslagontwerp: Pieter Brattinga
Omslagtekening: Titia Verwayen
Foto: Gabrielle Hillner

 

Raes 1 Amsterdam: De Bezige Bij.  / (Voor België: Contact NV Antwerpen) -117p.

Reeks: DAR pockets. – vol. 2 – (redactie: van Oscar Timmers)
Afmetingen: 20 x 12.50 (pocket)
Druk: Thieme Nijmegen.
1973 Het smaràn, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van de geschiedenis. (roman)

Driejaarlijkse Staatsprijs voor proza en de Dirk Martensprijs van de stad Aalst.
Omslag: Haije Gemser.
Typografie: Titia Verwayen
Amsterdam: De Bezige Bij. -339p. (Voor België: Contact NV Antwerpen)

Reeks: Literaire Reuzenpocket. vol. 411 LRP 411
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Mouton & Co Den Haag
1974 ’s Avonds zit ik … . Voorburg: BZZToH Teater. -1p.
1974 De Vlaamse reus: fantastische verhalen. (verhalen)

Omslagontwerp: Octave Landuydt.
Typografie: Titia Verwayen
Foto: R. Dyckmans.
Raes 4a inhoud
Raes 4 Amsterdam: De Bezige Bij.  (Voor België: Contact NV Antwerpen)  -155p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg Epe
1974 Vlaggen noch wimpels (met interviews van Jos de Man).

Bevat tevens: Hugo Raes. Zijn boeken. [Door] Ischa Meijer.
Utrecht: Knippenberg ’s Uitgeverij.  -20p.

Reeks: Bulkboek nr 28
1976 Brandstichting tegen de tijd. (poëzie – bloemlezing)

Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
Met een keuze uit de bundels: Jagen en gejaagd worden; Afroeuropees; Niet gebundeld en ongepubliceerd.
Omslagontwerp: Robert Nix
 Raes 14 Brussel: Uitgeverij A. Manteau. -47p.

Reeks: Manteau marginaal. – Brussel; vol. 5
Afmetingen: 19.50 x 9 (ingenaaid)
1976 Trapezewerk in het luchtledige: citaten en aforismen. (bijeengelezen door Gerd de Ley).

1980: 2de vermeerderde druk bij Uitgeverij Publiboek te Amsterdam & Uitgeverij Baart te Borsbeek.
Colophon: Trapezewerk in het luchtledige werd samengesteld door Gerd de Ley, en in opdracht van uitgeverij Publiboek/Baart gezet  bij drukkerij Heyselberghs te Wommelgem en gedrukt door Nauwelaerts printing te Leuven. Typografische verzorging: Studio Anthonis te Deurne.
Nijmegen: Gottmer / Brugge: Orion. -62p.

Reeks: Dwarsliggersreeks.
 
raes-16 2de druk 1980
1978 De verwoesting van HYPERION. (roman – sciencefiction)

Omslag: Jelle van der Toorn. Vrijthoff Den Haag
 Raes 18 Amsterdam: De Bezige Bij. -318p. (Voor België: Contact NV Antwerpen)

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Van Broeckhoven – Bosch bv – Utrecht
1979 Verzamelde verhalen. (verhalen)

Omslag: Leendert Stofbergen.
Bevat: Een tijdelijk monument (pp 7-128); Links van de helikopterlijn (pp 129-200); Bankroet van een charmeur (pp 201-324); De Vlaamse reus (pp 325-454).
Amsterdam: De Bezige Bij.  -461p.

Afmetingen: 19.50 x 11.80
Reeks: BB Literair
Druk: Van Boekhoven-Bosch bv Utrecht
1979 Erotiek-Prikkeling (m.m.v. Philippe Hardy et al.). Sjoerd Koopmans. 9 bladen.
1981 Het jarenspel. (roman)

Omslag: Nico Dresmé.
 Raes 21 Amsterdam: De Bezige Bij. -310p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme Nijmegen
1981 Reizen, trekken, zwerven: verhalen en gedichten van bekende Noord-en Zuidnederlandse schrijvers. Samengebracht door Hugo Raes. (reisverhalen – anthologie)

Bevat 44 bijdragen van evenveel auteurs.
Raes 17 Brussel: Uitgeverij Manteau./Elsevier. -304p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
1982 Het voltrekken (kunstmap met Ysbrant – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in De Zwarte Panter van 11 december 1982 tot 30 januari 1983.Met 4 etsen van Ysbrant, een gedicht van Hugo Raes en een slotwoord van Michel Oukhow.

Antwerpen: Uitgave Galerie de Zwarte Panter.– [Z.p.] : ill.

Losbladig – rode linnen map 54 x 30 cm.
40 exemplaren gesigneerd en genummerd: 30 exemplaren 1-30 en 10 exemplaren I-X.
De oplage werd gedrukt op Dürer 300 gr.
Realisatie en zeefdruk Roger Vandaele – Panter Pers.
Etsdruk Roger Van Akelijen – Panter Pers.
Typografie: Fotosetting emico
Uitvoering P. Pluym, Meester-boekbinder.
1982 Een bijna aristocratisch feest (verhaal) In: De Vierde Deur.

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1982
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel
1984 De jaren der mooie geluiden (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 22/5, mei/juni 1969.
 De Wispelaere 6 Uit de bundel: ‘Vlaamse verhalen na 1965’. pp. 294-301.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback ) kaft met flappen)
1986 De goudwaterbron: een vertelling. (roman)

Omslagfoto: Jan van der Weerd
 raes-20 Amsterdam: De Bezige Bij. -268p. (Voor België: Contact NV Antwerpen)

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Tulp Zwolle
1988 De strik. (roman)

Omslag: Wout Muller
Amsterdam: De Bezige Bij.  (Voor België: Contact NV Antwerpen)  -186p.

Reeks: BB Literair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Tulp Zwolle
1988 Gektewind. (kinderboek)

Illustrator: Trish Flannery
Heemstede: Elzenga. -133p.
1989 De Spaanse sjaal. (een keuze uit de verhalen)

Omslag: Leendert Stofbergen.
Bevat 22 korte verhalen.
Raes 19a inhoud
Raes 19 Amsterdam: De Bezige Bij. -164p. (Voor België: Contact NV Antwerpen)

Reeks: BBLiterair. vol. 1989: 23
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme Nijmegen
1991 De beste danser van de wereld. (verhaal) Uit de bundel ‘ ‘k Heb menig menig uur bij U gesleten en genoten’ pp 179-189.

Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam. Afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
1998 Verhalen. (verzamelbundel)

Bevat 26 korte verhalen. Negen zijn afkomstig uit ‘Een tijdelijk monument’, drie uit ‘Links van de helikopterlijn’, twee uit ‘Bankroet van een charmeur’ en zeven uit ‘De Vlaamse Reus’. De verhalen ‘Jennifer’, ‘Een wraakneming’, ‘De patifaan’, ‘De douche’ en ‘Aan zee’ verschijnen in deze bundel voor het eerst in boekvorm.
Raes 8 Amsterdam / Antwerpen: Atlas. -215p.
2001 Een aquarel van de tijd. Herinneringen en dagboekbladen. (autobiografische verhalen)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagfoto: Filip Claus.
Raes 6 Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -252p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

 

Varia

 • 1973-1977. Wereld in teksten: Zesdelige schoolbloemlezing voor het middelbaar onderwijs, in samenwerking met Prof.Dr. Paul de Wispelaere en Paul van Aken. Uitgeverij Manteau
 • 1973. Frans Vyncke en Hugo Raes: Roger Serras als schilder

 

VERTAALD IN ANDERE TALEN

Links van de helikopterlijn (verhalen)

 • Roemeense vertaling door Ion Hobana : La stinga liniei de elicoptere

Hemel en dier (roman) 1964

 • Vertaald in het Frans door Liliane Wouters : Le ciel et la chair -Editions Complexe – Brussel

Een faun met kille horentjes (roman) 1966

 • Duitse vertaling door Jürgen Hillner : Ein Faun mit kalten Hörnchen – Melzer Verlag Darmstadt,
 • Poolse vertaling door Andrzej Wojtas : Faun z zimnymi roskami

De lotgevallen (roman) 1968 7de druk.

 • Duitse vertaling door Jürgen Hillner : Club der Versuchspersonen – Melzer Verlag,
 • Sloveens : Zapisani Usodi – Drago Grah

Reizigers in de anti-tijd (roman) 1970 8ste druk.

 • Franse vertaling door Jeanne Buytaert : Les voyageurs de I’anti-temps – Marabout Pockets (Collection SF)