home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Koeck, Paul

Maakt deel uit van:

PAUL KOECK

Boom, 20 augustus 1940

Maatschappelijk geëngageerd schrijver van romans, toneel en scenario’s voor film en televisie.
Was ook op het essayistische en journalistieke vlak actief.
Naast boeken en scripts heeft hij eveneens talloze verhalen en literaire bijdragen geleverd aan diverse tijdschriften (zoals Knack en De Brakke Hond) en verzamelbundels (zoals Drinken tot we zinken en Elfkroegentocht). In mei 2001 werd hij voorzitter van P.E.N.-centrum Vlaanderen.

Volgde een onderwijzersopleiding, specialiseerde zich te Gent in het buitengewoon onderwijs en studeerde journalistiek te Brussel.
Was van 1963 tot 1971 leraar, waarna hij full-time schrijver werd.

BIOGRAFIE

20 augustus 1940: In Boom geboren onder het teken van de Leeuw, als eerste kind van Alfons Koeck (°1913) en Elza Van de Velde (°1919).

 • “Tussen Terhagen en Boom krijgt men een indrukwekkend zicht op de verlaten en vervallen steenbakkerijen, overwoekerd door onkruid, een oorlogskerkhof van de industriële beschaving. Het is het landschap uit Van Akens ‘Klinkaart’ (1954) en ‘De hoogtewerkers’ (1982). Paul Koeck schreef een reportage ‘De teloorgang van de modderhoek’ over deze streek…” (J. Borré en G. Van Hoof in Literaire gids voor provincie en stad Antwerpen (Schoten, Hadewijch, 1985 p 154).  Het stuk van Paul Koeck kan men lezen in Nieuw Wereldtijdschrift, 1984, I, nr 1, pp 58-68 (met foto’s van Herman Selleslags)

1946-1951: Lager onderwijs aan de gemeentelijke lagere school te Niel

1949:  De familie verhuist naar het centrum van het dorp in de Wirixstraat, waar zij café “Sportkring” overnemen, dat door heel wat notabelen werd gefrequenteerd.

 • Zijn ouders hebben nu heel wat minder tijd voor de kinderen en Paul moet voor zijn broertje zorgen.
 • Hij maakt kennis met de harde werkelijkheid in de Rupelstreek waar kinderen op hun achtste moeten helpen, op veertien gaan werken en op achttien trouwen, waren de mensen kort van stof, ruw en ongezouten voor hun mening uitkomen.

1951-1957: Middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum in Boom

1956: De Koecks beginnen met de uitbating van het clubhuis van Bell Telephone te Hoboken.

 • Uitgestrekte sportvelden. Hij blijkt, net als zijn vader een steengoed doelman (bij Beerschot n.b.), bovendien kan hij meer dan behoorlijk overweg met de basketbal (BUS-Lier) en de tennis-racket.

1958-1961: Volgt de regentaatsopleiding aan de Rijksnormaalschool te Lier.

1961: Behaalt zijn diploma en specialiseert zich in het onderwijs aan karaktergestoorde kinderen.

Twee jaar lang volgt hij ’s avonds een cursus journalistiek. Als free-lance journalist zal hij zijn schrijverscarrière aanvatten.

20 juli 1963: Huwt Helena Dijck. Het gezin krijgt twee kinderen: Hilde (°1964) en Siegfried (°1968).  Het huwelijk houdt stand tot 1983.

1963-1971: Leraar in het bijzonder onderwijs in Deurne.

1963-1971: START VAN EEN SCHRIJVERSCARRIÈRE

1964: Debuteert met ‘Litte’, een boek dat helemaal doordrenkt was van de fatalistische sfeer van zijn geboortestreek.

 • Litte had hij ingestuurd voor de romanprijs van de uitgeverij Heideland. Hij wordt evenwel niet bekroond maar wel voor publicatie weerhouden.

1969: Het plantenoffensief is zijn eerste opvallende roman. Het thema is de bejaardenzorg.

 • De van nature levensblije Melle komt terecht in een bejaardentehuis. Daar komt ze in opstand de wijze waarop bejaarden behandeld worden. Ze wil de eigen individualiteit redden en doen respecteren. Het blijkt een zielige revolte waarop de dood het antwoord is.
 • Speciaal is het intermezzo dat Koeck in het derde hoofdstuk inlast.: een entr’acte in sprookjesvorm, waarin een man uit het oerwoud zijn bejaarde vader doodt omdat deze niet is opgewassen tegen een krachtproef.
 • Hoewel het intermezzo organisch geen verband houdt met de eigenlijke roman, wil Koeck blijkbaar aangeven dat de thematiek ook op breder vlak opgeld doet.

De auteur zal vrijwel steeds actuele of controversiële onderwerpen blijven kiezen voor zijn romans. Tevens zal hij daarbij behoedzaam experimenterend naar de meest adequate romantechnische vormgeving zoeken.

1971: In natura behandelt hij een triviaal voorval uit de welvaartsmaatschappij.  Stadslui kopen een oud hoevetje en knappen dat op tot een weekendhuisje. Lokale plattelandsbuurman wordt verliefd op het mooie stadsvrouwtje. Hij zal allerlei klusjes voor haar opknappen in de hoop ooit in natura door haar te worden beloond. Mis dus. Een illusie armer zal hij niet zonder bittere nasmaak deze ontgoocheling in zijn leven moeten meedragen.

FULL – TIME SCHRIJVER …

1972: Koeck zegt het onderwijs vaarwel en wordt full-time schrijver, financieel geruggesteund door free-lance journalistiek werk.(voor Panorama, De Nieuwe Gazet, Avenue, Humo en het Nieuw Wereldtijdschrift).

… MET NAAST ROMANS EN VERHALEN OOK TONEEL EN SCENARIO’S

1973: Begint – naast zijn romanproductie – scenario’s en toneel te schrijven (vooral in opdracht van diverse toneelgezelschappen en de BRT, de NOS en de VARA)

 • Het toneelstuk De huurlingen – een verhaal dat zich afspeelt in het voormalige Belgisch Kongo – en het televisiespel De Routiers (BRT – 1973) zijn de eerste van een reeks van meer dan 20 toneelstukken, meer dan 10 scenario’s voor TV Films en 4 scenario’s voor langspeelfilms.
 • Hij leert het vak voornamelijk al doende, maar volgt ook cursussen voor het schrijven van film- en televisiescripts in Hilversum, Londen, Brussel en Sydney.

1974:  Irish mist is een efficiënt opgebouwde roman met levendige dialogen en sobere suggestieve beschrijvingen. De anti-held, een free-lance journalist, gaat naar Ierland om er een aantal reportages te maken. Het geeft de auteur de mogelijkheid om het verscheurde en geteisterde Ierland e beschrijven. De chaos raakt echter de journalist, temeer daar ze correspondeert met de geestelijke chaos veroorzaakt door zijn mislukt huwelijk. De roman verwerft de Louis Paul Boon prijs 1979.

1979: Berthold 1200 gaat over milieuverontreiniging en zowel maatschappelijk als individueel onvermogen.

 • Het drinkwater van Wezet (Visé) is radioactief besmet. Eén bewoner – met de adequate kennis – wil dat gevaar uitschakelen, maar botst op tegenstand geïnspireerd door  eigenbelang.

1983: Scheiding van Helena Dijck.

1984: In de verhalenbundel ‘Strelingen van de afscheidsengel’ bevindt zich een verhaal ‘De begrafenis van Constant Marnef’ dat zo dicht bij de werkelijkheid aanleunt, dat de weduwe van Constant Marnef een proces tegen hem inspant. Op 18 januari 1984 wordt Koeck door de Vierde Kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 500.000 frank en wordt de verhalenbundel bij rechterlijk dwangbevel uit de handel genomen.

1985: De gigolo: via de persoon van Theodorus Delcampo beschrijft Koeck zorgvuldig de grimassen van de overspelige liefde.

 • Do’s penis zal gedeeltelijk moeten worden geamputeerd vanwege een kankergezwel waarmee hij veel te lang is blijven rondlopen. De gigolo wordt het kolderieke relaas van de hele operatie, doorsneden met herinneringen aan eerdere avontuurtjes.

Het zal tot 1992 wachten zijn op een volgende roman.

1987: Na vier jaar in groepsverband in een boerderij in Zeeuws-Vlaanderen te hebben geleefd, vestigt de schrijver zich in het centrum van Antwerpen, waar hij gaat samenwonen met zijn nieuwe grote liefde, Reinhilde Dewit.

1988: Wordt secretaris van P.E.N.-Vlaanderen.

Samen met zijn Reinhilde zorgde hij voor de organisatie van het in 1989 in Vlaanderen gehouden internationale P.E.N.-post-congres.

 …SAMENWERKING MET DE COMMERCIËLE ZENDER VTM…

 

1990: In het tweede V.T.M.-jaar wordt Koeck aangezocht om de dramatische producties te superviseren. Te samen met zijn geregelde optredens in verschillende televisiespelletjes, panels, en zo meer, betekent dit een nieuwe bron van inkomsten. Zijn nieuwe opdracht beschouwt de schrijver evenwel eerder als een uitdaging om het peil van het Vlaamse t.v.-drama op te krikken.

1991: Verhuist naar een hoeve in Buggenhout. Hij koopt tevens een huis in Spanje, in een bergachtige streek, waar hij geregeld weken of zelfs maanden verblijft.

1992: Publicatie van ‘Waterproef’ de eerste roman sinds ‘De gigolo’ (1985).

 • Waterproef maakt gebruik van de allegorie waarin Koeck poogt het bijbels verhaal over de ark van Noach en de zondvloed te herschrijven. Want in zijn visie heeft God zich destijds vergist door de deugdzamen te laten overleven en de niet deugdzamen te verdrinken. Het had andersom moeten zijn. Zonder deugden wordt er tenminste met gelijke wapens gestreden: egoïsme, hebzucht, ontrouw en oneerlijkheid. Wie deugdzamer is dan een ander delft altijd het onderspit, is zijn overtuiging. De deugden afzonderlijk hebben alleen zin in combinatie met gerechtigheid en wijsheid.

1994: Verrast met de novelle ‘De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso’, waarin hij  Spaanse invloeden etaleert.

 • In hetzelfde jaar is hij de man achter de succesvolle tv-reeks ‘Moeder waarom leven wij?‘, dat VTM op de buis bracht, naar de roman van Lode Zielens.

1995: Zet zijn liefde voor Reinhilde Dewit om  in een huwelijksband.

1996:  Schrijft het scenario voor de prestigieuze serieOns Geluk een bewerking van een zestal romans van Gerard Walschap voor VTM. Zoals gebruikelijk vielen er vanuit literair-kritische hoek wel wat bezwaren, maar TV-kijkend Vlaanderen lustte er wel pap van: meer dan een miljoen mensen keken wekelijks naar de serie.

1997: De serie “Ons geluk” krijgt een tweede reeks van 13 afleveringen.  Koeck: “Eigenlijk zou je kunnen voortgaan na de 26ste aflevering, maar voor mij was het genoeg. Ik ben er zeker drie jaar mee bezig geweest.” (Bron: De Standaard dd 19 december 1996)

 • Het eerste deel van de serie was gebaseerd op Tor, De Française, Trouwen en Ons geluk. Het tweede deel put uit Denise, De verloren zoon en een verhaal uit Volk.

1998: De roman ‘De koude persing’  rolt van de persen. Het is een roman die een beetje in de richting wijst waarin de schrijver wil evolueren: de thriller.

 • De oude geëngageerde Koeck komt hier weer even om het hoekje kijken doorheen het personage van een voormalige leraar die een boek schrijft over malafide praktijken in de toeristische sector in een Catalaans dorpje.
 • Maar er is meer: het boek is wel degelijk meerlagig. Je kan het ook lezen als een peiling naar het begrip identiteit. Naam, taal, woonplaats. Hoe eigen zijn die ?

1999: ‘De bloedproever‘ wordt genomineerd voor de AKO-literatuurprijs 2000.

 • Deze roman gaat over bloed, zoveel is duidelijk. Over zuiver bloed, dat wellicht niet eens bestaat, en het verlangen naar het eeuwenoude ongerepte, afgeschermd door glas of verborgen onder spiegelende wateroppervlakken, dodelijk als je die doorbreekt.
 • Maar veruit het belangrijkste thema is de herinnering, de werking van het geheugen. Het verhaal is opgebouwd zoals de herinnering werkt, met sprongen vooruit en achteruit in de tijd, zodat de lezer aardig wat werk heeft met de reconstructie van de chronologie.

2000: TV-bewerking van ‘Veel geluk, professor’ op basis van de gelijknamige roman uit 1949 van Aster Berkhof. Ook deze serie wordt door VTM uitgezonden.

 • Het scenario is van de hand van Paul Koeck, de regisseur was Kurt Vervaeren. De vijfdelige serie werd een eerste maal uitgezonden in 2001 en haalde meteen kijkcijfers boven het miljoen. Ze werd hernomen begin 2008. In het voorjaar van 2008 werd de serie ook uitgebracht op dvd.

2001: Een nieuwe verhalenbundel ‘Na de siësta’ met acht verhalen die zich (alweer) afspelen in Spanje en waarin telkens een parador een belangrijke rol speelt.

 • Het boek heeft een maatschappijkritische ondertoon: de kleine nauwelijks nog bewoonde Spaanse dorpjes die in toeristengidsen vaak als ‘authentiek’  worden beschreven, hebben niets meer te maken met de oorspronkelijke leefwereld van de dorpsbewoners. Het toerisme kan evengoed verstikkend werken omdat het grote kapitaal zich ermee bemoeit.

2001: Zijn echtgenote neemt bij VTM de taak als supervisor drama over. Hijzelf wordt voorzitter van PEN – Centrum Vlaanderen.

2003: Publicatie van ‘Het doorgeefmeisje’, over een vrouw die haar schoonheid gebruikt om anderen te manipuleren.

HERSENBLOEDING

9 augustus 2003: De auteur wordt door een hersenbloeding getroffen. Na een wekenlange coma blijkt hij grotendeels verlamd te zijn.

 • Een lange periode van revalidatie breekt aan, te beginnen in het ziekenhuis ‘De Bijtjes’ in Vlezenbeek. Er zullen nog verschillende jaren overheen gaan vooraleer Koeck weer in staat zal zijn om te schrijven: eerst langzaam en voor heel beperkte tijd, daarna enkele uurtjes. Door zijn beperkte mobiliteit ziet Koeck zich verplicht zijn hoeve te verkopen en naar een woning op zoek te gaan die beter geschikt is. Zo komt hij in Opwijk terecht waar hij sindsdien in een villa woont.
 • De roman die bijna klaar was toen hij door de beroerte werd getroffen, wordt in 2004 gepubliceerd: ‘Le petit Belge’ is een misdaadroman.
 • Lees het interview dat Margot Vanderstraeten met de auteur maakte:  Margot Vanderstraeten interviewt: Paul Koeck

2008: Na een heruitgave van zijn ‘Zwarte mysteries in België’ (2008) verschijnt zijn nieuwste roman ‘Voorbijgangers’ (2008), waarin het  bezoek van een Hongaarse vrouw de hoofdpersoon aanzet op zoek te gaan naar de geschiedenis achter een aangekochte hoeve.

Augustus 2010: De 70-jarige Paul Koeck presenteert zijn nieuwe roman ‘De jaloersmaker’, een sexy schelmenroman.

 • Paul Koeck komt van ver. Hij heeft het sinds een hersenbloeding zeven jaar geleden niet onder de markt gehad. Koeck heeft zijn nieuwste roman ‘De jaloersmaker’, een swingende zedenkomedie over een 31-jarige gigolo die tegen betaling met getrouwde vrouwen aanpapt om hun mannen jaloers te maken, helemaal ingesproken op de computer, waarna hij de uitgeprinte tekst bewerkte. Het schrijfproces duurde anderhalf jaar.

MEER OVER PAUL KOECK.

 • Op zoek naar Paul Koek, SAM, 182 blz.
 • Guido Logie, Auteur en scenarist Paul Koeck. Een regisseur moet minstens met de scenarist gaan praten. In: Neerlandia jg 106 (2002) pp23-26.

 

BEKRONINGEN

 • 1961: Prijs Jong-Nederlands Literaire Dagen voor het verhaal sic transit gloria mundi.
 • 1964: Vermelding bij de grote romanprijs voor Noord en Zuid van Heideland voor de roman Litte.
 • 1972: Prijs Provincie Antwerpen voor de roman Het Plantenoffensief.
 • 1975: Louis-Paul Boonprijs voor de roman Irish Mist.
 • 1980: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor de roman De celbezoeker.
 • 1981: Prijs beste sociale film voor de film Hellegat.
 • 1980: Prijs Stad Brussel voor het toneelstuk De Paniekzaaier.
 • 1982: Hustinkx-prijs voor het gezamenlijk dramatisch oeuvre.
 • 1987: Prijs Provincie Antwerpen voor het toneelstuk De Aardemakers.
 • 1988: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde voor het toneelstuk De Aardemakers.
 • 1998: Schippertrofee voor zijn verdiensten voor het Vlaams televisie-Drama.
 • 2001: Nominatie AKO-prijs voor De Bloedproever.
 • 2001: Prijs Provincie Antwerpen voor De Bloedproever.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

VERDRONKEN

Herman was begraven en Susie had gezegd: “Jaak zal verloren lopen.”
Heel de weg van Salou tot hier zat Jaak in de begrafeniswagen naast de kist. En ik heb zelf eens een kist gedragen toen ik veertien was: ik hoorde het lijk van Roger Mostien, doodgereden terwijl ik erbij stond, van de ene wand tegen de andere rollen.
We ontmoetten Jaak bij boer Toon. Het was al laat en Jaak zag er niet goed uit. We inviteerden hem. Jaak zei dat hij al lang van plan was geweest tot bij ons te rijden. Hij zei dat hij er op twintig minuten kon zijn, langs de vaart.
Susie kon er niet over zwijgen: ze stelde vragen. Jaak zei dat hij eerst in de waan verkeerde dat Herman wuifde. “En ik wuifde terug”, zei Jaak. Maar Herman wuifde niet. Trouwens, Jaak dacht opeens: “Herman kan toch niet zwemmen ?” Want hijzelf stond reeds tot aan zijn borst in het water en Herman was nog verder. De zee was woelig. Jaak zwom naar Herman, maar hij werd gewaar dat hij de zee niet aankon. Hij moest vechten voor zijn eigen leven. Hij was Herman tot op nagenoeg een meter genaderd. Toen Jaak uitgeput op het strand kwam, moest hij de zuster van Herman nog tegenhouden.
Mensen van de streek, die een kwartiertje later in een cirkel stonden rond het lijk van Herman, zeiden dat er op die plaats vier toeristen per jaar verdronken.

Uit: De emigrant, 1970

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit 5 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht van Romans, verhalen, non-fictie
 2. Chronologisch overzicht van Toneel, scenario’s voor televisiefilms en langspeelfilms
 3. Overzicht van vertalingen gemaakt door Paul Koeck
 4. Paul Koeck in vertaling
 5. beknopt overzicht van het prozawerk per genre

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A.  Romans & Non fictie

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1961 Sic transit gloria mundi (verhaal)

Prijs Jong-Nederlands Literaire Dagen
1964 Litte. (roman)

Vermelding bij de grote romanprijs voor Noord en Zuid van Heideland.
Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Koeck 12 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -159p.

Afmetingen: 21.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1967 Chinchilla’s kweken. (roman)

Met medewerking van Nic van Bruggen.
Omslagontwerp: Hugo Heyens.
Foto (achterplat): Walter Roland.
1977: 2de uitgave bij uitgeverij Beckers te Kalmthout in de 36-delige reeks ‘Vlaamse auteurs’ in kunstlederen band met goudopdruk met een inleiding door Nic van Bruggen – Bij wijze van inleiding: Koeck & de levenden. (pp 7-17) + 7 pag. documentaire zwart-wit foto’s.
Amsterdam: Meulenhoff. -190p.

Reeks: Meulenhoff Editie E 131
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Typografie en druk: Bosch-Utrecht.Uitgave Beckers 1977
1969 Het plantenoffensief. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
Prijs 1972 van de Provincie Antwerpen.
Antwerpen: De Standaard. -259p.

Reeks: De Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Smits/Wommelgem.
1970 De emigrant. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
Antwerpen: De Standaard. -144p.

Reeks: De Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag)
1971 Het gebrek: legende. (roman)

Druk en omslagontwerp: Walter Soethoudt.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. (perenstraat 15 Antwerpen) -124p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1971 Aan de hand van foto’s. (roman)

Omslagtekening van Michèle Broeders.

Blankenberge/Roosendaal: Saefthinghe. -120p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: “Aan de hand van foto’s” van Paul Koeck, werd in opdracht van de uitgeverij Saeftinge p.v.b.a. te Blankenberge, gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de maand september 1971.
1971 In natura. (novelle)

Druk en omslagontwerp: Walter Soethoudt.
1968: In: Nieuw Vlaams tijdschrift. Jaargang 21 1968 pp 788-812 (fragment)
1982: opgenomen in de bloemlezing samengesteld door Gerd De Ley, De grote buurman en andere verhalen, Uitgeverij Baert, Deurne.
Koeck 4 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. (perenstraat 15 Antwerpen) -142p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1971 In vrije val. (erotisch verhaal)

1977: opgenomen in de gelijknamige verhalenbundel

1971 Het voortplantingsoffensief Uit de bundel: Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien. –pp.43-60.

Uitgeverij: Antwerpen Uitgeverij Walter Soethoudt. -200p.
Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback).
Verantwoordelijke uitgever – druk en typografie: Walter Soethoudt.
1972 Zwarte gids voor België. (non fictie)

Tekst: Paul Koeck/ Fotografie Paul Lambert.
2008: Heruitgegeven als ‘Zwarte mysteries in België’ bij de uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam.
 Koeck 14 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -182p.

Reeks: Gemini special paperback. – Antwerpen; vol. 1972: 2.
Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)
1972 De binnenlandse vijand. (roman)

Omslagontwerp: Leo Dresselaers.
Foto auteur (op achterplat): Paul Lambert.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij. -183p.

Reeks: Gemini literaire paperback. – vol. 1972: 3
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1972 De muze (verhaal) In: Elfkroegentocht door Antwerpen (Antwerpen – Amsterdam, Satndaard, Moussault) pp 23-32.
1973 De routiers Les Routiers. (docudrama)

Filmverhaal, werd verteld naar het scenario van het oorspronkelijk televisiespel, zoals het werd gecreëerd door de Belgische Radio en Televisie.
De auteur beschrijft een week uit het leven van een internationaal vrachtrijder en de mensen die hem omringen.

Brecht/Antwerpen: De Roerdomp. -104p.

Afmetingen: 21.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft)
1973 Een eigen kamertje (kortverhaal) In: Walter Soethoudt e.a.: De kortste verhalen en gedichten van… (Antwerpen, Soethoudt) pp 165-170.
1974 Irish Mist. (roman)

Omslag en typografie: Frits Stoepman gvn
Foto achterplat: Paul Lambert.
Louis-Paul Boonprijs in 1975
Koeck 13 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / Amsterdam: P. N. van Kampen & zoon. -311p.

Reeks: Gemini literaire paperback nr 35.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1976 Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. (roman)

Omslag en typografie: Frits Stoepman gvn
Antwerpen: De Standaard Uitgeverij. / Amsterdam: P. N. van Kampen & zoon. -334p.

Reeks: Gemini literaire paperback nr 48.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen
1977 In vrije val. (verhalen)

Photosetting, omslagontwerp /Verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Bevat: Ons flatje uit de zestiende eeuw (pp 49-68); In vrije val (pp 7-48); De begrafenis van Constant Marnef (pp 69-116); Het lied is uit (pp 117-142).
1971: Het verhaal ‘In vrije val’ is eerder gepubliceerd in de bloemlezing Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien. –pp.43-60. Uitgeverij: Antwerpen Uitgeverij Walter Soethoudt.
1984: Het verhaal ‘Het lied is uit’  werd opgenomen in de bundel ‘Vlaamse verhalen na 1965’ samengesteld door Paul de Wispelaere. Uitgeverij Manteau, Antwerpen, pp. 216-235.
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -142p.

Reeks: kijkgatpaperback nr 56.
’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. -142p.
Reeks: Nijgh en Van Ditmar paperbacks nr 210.
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt in België.
1978 De celbezoeker. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Dirk Martensprijs in 1980
Brussel: A. Manteau. / Amsterdam: Elsevier. –264p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 175.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1978 De ambtelijke kolos. (non fictie – journalistiek werk)

Co auteur: Eddie Vaes.

Antwerpen: Epo. -149p.

Reeks: EPO dossier.
1979 Berthold 1200. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix / Alje Olthof.
1984: Vertaald in het Frans als Le semeur de panique door Hanipha Chebbat, René Possemiers. Uitgeverij:  La Longue Vue, Bruxelles. (Collection La pie sur le gibet).
Koeck 15 Brussel: A. Manteau /Amsterdam: Elsevier -261p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 194.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1979 De CVP-staat. (non fictie – journalistiek werk)

Co auteurs: Henry Coenjaarts, Leo De Haes, Hilde Geens, Rosanne Germonprez en Paul Goossens.

Antwerpen: Epo
1979 Grenzeloze Ardennen. (non fictie – toerisme)

Vormgeving: Paul Ibou.
Fotografie: Marc Wouters

Antwerpen-Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -197p.

Afmetingen: 28.50 x 20.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Het boek werd in 979 uitgegeven door Standaard Uitgeverij (N.V. Scriptoria) te Antwerpen. Voor de grafische vormgeving tekende Paul Ibou. De tekst werd gezet in korps 10 van het lettertype Univers. Zet- en drukwerk werden verzorgd door Drukkerij Smits te Wommelgem. Photogravure Steurs te Antwerpen vervaardigd offsetfilms voor de illustraties en het bindwerk gebeurde bij Scheerders van Kerchove te Sint-Niklaas. Het gebruikte papier is Iris 135 gr/m²

1980 Strelingen van de afscheidsengel. (verhalen -verzamelbundel)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Bevat: In natura (pp. 7-58); Het lied is uit (pp. 59-82); Ons flatje uit de zestiende eeuw (pp.83-120); In vrije val (pp. 121-138); De begrafenis van Constant Marnef (pp.139-178); De snelweg met de naam van een rivier (pp. 179 – 212).
 Koeck 7  Antwerpen: A. Manteau / Amsterdam: Elsevier. -212p.

Reeks: Grote Marnix Pockets nr 210.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1980 De zoete smaak van goudlikeur. (verhaal)

1988: De zoete smaak van goudlikeur. Scenario voor een televisiefilm. Paperback. Dilbeekse Cahiers. 72p.
1988: TV-Film BRT Regie van Patrick Le Bon met o m Bert André, Janine Bischops, Ludo Busschots

In: Drinken tot we zinken. Dronkemansverhalen. pp 76-94.

Uitgever:  Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -188pp.
Samenstelling en voorwoord: Fernand Auwera

1981 Pozdrav iz sukosana. (verhaal) In: Hugo Raes e a : Reizen, trekken, zwerven. Verhalen en gedichten van bekende Noord- en Zuidnederlandse schrijvers (Antwerpen-Amsterdam, Elsevier-Manteau) pp 191-200.
1981  Heilige huisjes: geloof en volksgeloof, bedevaarten en ommegangen, heiligen en hun hulp in nood. (non fictie)

Fotografie Gulham Zafar.
Omslagontwerp: Jo Boerjan – Claikens & Partners
 Antwerpen: Standaard uitgeverij. / Bussum: Van Holkema & Warendorf. -179p.

Afmetingen: 28.30 x 21 (gebonden – harde kartonnen kaft met geïllustreerde stofomslag)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1983  De andere kant. (interviewboek)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto: Rikkes Voss.
 Antwerpen: A. Manteau. -207p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1983  De stoelendans. (roman)

Omslagontwerp: Ina Hallemans.
 Koeck 8  Antwerpen: A. Manteau. -188p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 228.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1984 Brussel met hart en ziel. Historische plaatsen, gebouwen, monumenten, musea, cafés, restaurants, winkeltjes. (non fictie – toerisme) Amsterdam: Elseviers
1985 De gigolo. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen: A. Manteau -150p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 279.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem/Antwerpen.
1988 Economic Leaders for and from Antwerp. (non fictie) Deurne: Moderne Instructie Methoden. -87p.
1990 Antwerp and its leading companies. (non fictie) Deurne: Moderne Instructie Methoden. -p.
1990 Notaris X. (non fictie)

Omslagontwerp: Dooreman.
Koeck 16 Leuven: Uitgeverij Kritak (Diestse straat 249) – 348p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1991 Een dorp dat geen naam mocht hebben (verhaal) Uit de bundel: “’k heb menig menig uur bij u gesleten en genoten’ pp 103-124.

Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam; afmetingen: 19 x 11.50 (paperback)
Omslag: Rudo Hartman.
1992 Waterproef. (roman)

Omslag: Paul Koeleman.
Foto auteur: Chris van Houts.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -581p.

Reeks: BB Literair.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt Landgraaf
1994 De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso. (novelle)

Omslag: Paul Koeleman.
Koeck 5 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -80p.

Afmetingen: 19 x 12 (paperback)
Colofon: Een novelle geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Bezige Bij.
Druk: Knijnenberg bv Krommenie.
1995 Heeft u Ferre Grignard gekend ? (hoorspel) RVU, Nederland
1996 De koude persing. (roman)

Omslag: Rudi Hartman.
Images provided by © 1996 Photodisc Inc.
Foto Auteur: Chris van Houts.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -336p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Thieme Nijmegen.
1998 Reyniers superflic. (non fictie)

Omslagontwerp: Sign Box.
Omslagfoto: Patrick de Spiegelaere.
Vormgeving en zetwerk: Griffo, Gent.
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck.  -376p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Imschoot, Gent
1999 De bloedproever. (roman)

Foto: Chris van Houts.
Nominatie AKO-prijs (2001).  Prijs 2001 van de Provincie Antwerpen.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -360p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt Landgraaf
2001 Na de siësta. (verhalen)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
Foto omslag: Benelux Press / Marie Accomiato.
Vormgeving binnenwerk: Studio Imago, Amersfoort.
Bevat: De coulissen van Úbido (pp 9-38); De tamme beren van Aragón (pp 39-56); Malena Grandes (pp 57-100); De brug over de Rio Huécar (pp 101-128); De vrouw die het einde was (pp 129-156); De ontdekking van Léon (pp 127-190); De blinde vlek (pp 191-214); De gouden golfbal (pp 215-248).
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -248p.

Afmetingen:21 x 13 (paperback)
Druk: Bariet, Ruinen.Vertalingen:2004: Vertaald in het Litouws als Po siestos. door Antanas Gailius. Uitgeverij: Tyto Alba, Vilnius.
 
2003 Het doorgeefmeisje. (roman)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
Foto auteur: Patrick de Spiegelaere.
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Koeck 1 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -204p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Hooiberg, Epe.
2004 Le petit Belge. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Marry van Baar.
Omslagillustratie: Image Store/Photonica.
Foto auteur: Patrick de Spiegelaere.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -285p.

Afmetingen: 21.60 x 13.60 (paperback)
Zetwerk: Ceevan Wee, Amsterdam
Druk: De Boekentuin, Zwolle.
2008 Zwarte mysteries in België. (roman)

Heruitgave van’ Zwarte gids voor België’ (1972).
Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto’s: Paul Lambert.
Vormgeving binnenwerk: Karakters, Gent.
Koeck 3 Antwerpen: Standaard uitgeverij nv. -300p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)
2008 Voorbijgangers. (roman)

Vormgeving omslag: Esther van Gameren.
Omslagfoto Cynthia Diane Pringle / Corbis.
Vormgeving binnenwerk: Perfect Service, Schoonhoven.
2002: in de krant De Standaard verschijnt een vervolgroman ‘Voorbijgangers’ in 20 afleveringen.
Koeck 11 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -172p.

Afmetingen: 20.10 x 12.60 (paperback)
Druk: Thieme Boekentuin, Apeldoorn.
2010 De jaloersmaker. (roman)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
omslagfoto: Getty Images.
Vormgeving binnenwerk: Peter Verwey, Heemstede.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -208p.

Druk: Thieme Boekentuin, Apeldoorn.

 

B. Toneel

1973 De huurlingen. (toneel)

Illustraties: Guy van Twel.
Antwerpen: W. Soethoudt. -72p.  /  Antwerpen: Nieuw Vlaams Theater.
1975 Antwoord op een ultimatum: toneelstuk in drie bedrijven. (toneel)

Geschreven in opdracht van het Reizend Volkstheater

Antwerpen: W. Soethoudt. -79p.

Afmetingen: 18.80 x 12.50 (ingenaaid)
Gecreëerd door het Reizend Volkstheater in de Arenbergschouwburg te Antwerpen op 12 november 1975.
Regie: Walter Claessens.
Bezetting: Loet Hanekroot; Gust Ven; Alice  de Graeve; Frans Vercammen; Danni Heylen; Lieve Berens; Rudy Delhem; André Depauw.

1975 Koning van Frankrijk. (toneel) Antwerpen: Experimenteel Werk Theater  / Antwerpen: W. Soethoudt.-64p.
1977 Is Helena Fourment schuldig aan de Moord op Rubens? Theatergebeuren in acht taferelen: toneelspel (toneel) Koeck 10 Antwerpen: Nieuw Vlaams Theater  / Antwerpen: W. Soethoudt.-72p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback)
Creatie op 6 maart 1977door het Nieuw Vlaams Toneel De Waag in teater-kafé “’t Natiepeerd” te Antwerpen.
Cast: Door van Boeckel, Rik Bravenboer, Liliane Dorekens, Yollie Verbeeck, Warre Borgmans.
Regie: Loet Hanekroot.
Decor: Inge de Belder
1977 Weiden als wiegende zeeën. (toneel) Knokke: Humorfestival
1978 Ze bezaten alles in gemeenschap. (toneel) Trojaans Paard
1978 In Naam van Oranje. (toneel) Antwerpen: Nieuw Vlaams Theater
1979 Poging tot het vestigen van een nieuw wereldrecord. (toneel) Antwerpen: Experimenteel Werk Theater
1980 De paniekzaaier. (toneel)

Prijs Stad Brussel in 1980.
Wuustwezel : Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs. -81p.  / Brussel: Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Reeks: Hedendaags Nederlands toneel. vol. 36
1981 De gouden handdruk. (toneel) Antwerpen: Sportpaleis
1982 Met heel de stad, maar niet met de binnenkerk. (toneel) Turnhout: De Warande
1982 Adieu sans rancune. (toneel) Antwerpen: Theater Paljas
1983 De bewustmaker. (toneel) Antwerpen: Nieuw Vlaams Theater
1983 Moord op Tijl. (toneel) Gent: Theater Vertikaal
1983 Het hangt in de lucht. (toneel) Antwerpen: Koninklijk Jeugdtheater
1986 De aardemakers. Opéra comique in twee bedrijven. (theatertekst)

Prijs in 1987 van de Provincie Antwerpen.
1987: Uitgave door Uitgeverij Dedalus te Antwerpen. -71p.
Omslagontwerp: Jan De Winter.
Afmetingen:  20.50 X 12.50  (gelijmd)
Koeck 17
Hulste: Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs. -97p.

Reeks: Hedendaags Nederlands toneel.  vol. 67.
Gecreëerd op 10 januari 1986 door het Mechels Miniatuur Teater (Boomse Schouwburg, Boom) in een regie van René Verreth en een toneelbeleid van Jan De Winter. De muziek was van Dirk Stuer. De choreografie van Jan Maillard, de dramaturgie van André Lefêvre.
1986 Het Vincent-effect. (theatertekst)

Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde (1988)
Antwerpen: Fakkeltheater / Antwerpen: Dedalus -60p.

Creatie op 15 november 1986 door het Fakkeltheater (zaal Meir, Antwerpen).
Regie: Jos van Gorp.
Decor: Lee Preedy.
Cast: Eddy Asselberghs (Albert Aurier); Rudi Delhem (Theo van Gogh); Nadine Vanvossem (Marguerite Gachet); Eddy Van Cakenberghe (Emile Bernard); Lut Tomsin (Jo Bongers)
1988 Vive le Geus. (theatertekst) BRT 1, Festival van Vlaanderen, Gent
1989 De blinde vlek. (theatertekst)

Redactie: Toon Brouwers en Marina Deweer.
Vormgeving en productie: FBD.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Theaterwinkel v.z.w. Sint-Jacobsmarkt, Antwerpen.
Eerder gepubliceerd als kortverhaal in DW & B (1987/3) onder de titel: Het Dorp dat geen Naam mocht hebben. 
Koeck 9 Antwerpen: Dedalus /Antwerpen: Koninklijke Nederlandse Schouwburg. -128p.

Afmetingen: 17.60 x 10.50 ingenaaid)
Première: zaterdag 18 februari 1989 in de Stadsschouwburg Antwerpen.
Regie: Herman Fabri.
Cast: Hubert Damen, Marc Janssen, Karlijn Sileghem, Bert Cosemans, Peter Strynckx, Peggy de Landtsheer, Katrien Meganck, Ray Verhaeghe, Camilia Blereau, Martin Gyselinck, Kristin Arras
1990 Tarzan, (musical) Antwerpen: Koninklijk Jeugdtheater
1992 Onbevlekt ontvangen. (toneel) Antwerpen: Koninklijk Jeugdtheater
1997 Phoolan Devi. (toneel) Antwerpen: Internationale Nieuwe Scene
1997 Moeilijk doen. (toneel) Antwerpen: De Verrukking
1998 De erfenis van Jan De Rycke (massaspel) Buggenhout

C. Scenario’s

Scenario’ voor televisiefilms

1973 De Routiers. BRT, Brussel
1976 In Natura. BRT, Brussel
1977 In perfecte staat. BRT, Brussel
1979 De Onweersvogel BRT, Brussel
1979 Hoe Bernard het trompetspelen verleerde BRT, Brussel
1980 Een spoor van Carla BRT, Brussel
1982 Maya NOS, Nederland
1982 Spiegel aan de Wand VARA, Nederland
1988 De zoete Smaak van Goudlikeur BRT, Brussel  /  Dilbeek : Dilbeekse Cahiers – serie tekxtueel 1 -72p.
1995
-96
“Ons  Geluk”, naar Gerard Walschap, 26 afleveringen VTM, Brussel
2000 “Veel Geluk, professor!”, naar A. Berkhof, 5 afleveringen VTM, Brussel

Scenario’s voor lange speelfilms

1980 Hellegat.

 • Regie: Patrick Le Bon
 • Cast: Jos Verbist (Sam); Ann Nelissen (Joske); ea
 • Prijs beste sociale film in 1981.
Visie-films
1983 Zaman.

 • Regie: Patrick Le Bon.
 • Cast: Marc Janssen (Zaman); Herbert Flack (Frank); Gerda Lindekens (Magda); ea
Visie-films
1986 De Paniekzaaiers.

 • Regie: Patrick Le Bon, ; scen. Paul Koeck;
 • Cast: Gaston Berghmans en Leo Martin, Janine Bischops, Marilou Mermans e a
Cinété
2001 De Alias

 • Regie Jan Verheyen;
 • scenario:  Jan Verheyen, Christophe Dirickx, Paul Koeck.
 • Cast: Geert Hunaerts, Hilde De Baerdemaeker, Hilde Van Mieghem, Pol Goossen, Veerle Dobbelaere, Werner De Smedt e a

 

D. Vertalingen door Paul Koeck

1984 Voet aan de grond. (roman)

Oorspronkelijke auteur: PIERRE MERTENS
Oorspronkelijke titel: Terre d’asile (1978)
Omslagontwerp: Rikkes Voss

Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau nv. -236p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

Met het Woord tegen de Muur. Een Roemeens dissident getuigt.

Oorspronkelijke auteur:PAUL GOMA
Oorspronkelijke titel: Le tremblement des hommes

Antwerpen: Uitgeverij A. Manteau nv. -260p.
Leugens. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: HUGH WHITEMORE
Oorspronkelijke titel: Pack of lies

Toneel KNS
Strelingen. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: SERGI BELBEL
Oorspronkelijke titel:
Carèces

Toneel NTG

 

PAUL KOECK IN VERTALING

FRANS

 • 1984: Le semeur de panique Frans / vert. uit het Nederlands door Hanipha Chebbat, René Possemiers. Bruxelles: La Longue Vue (Collection La pie sur le gibet). Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel: Berthold 1200. Brussel: Manteau, 1979.

LITOUWS

 • 2004: Po siestos. Litouws / vert. uit het Nederlands door Antanas Gailius. Vilnius: Tyto Alba. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Na de siësta. Amsterdam: De Bezige Bij, 2001.

BEKNOPT OVERZICHT VAN HET PROZAWERK VOLGENS GENRE

Roman

 1. Litte, 1964, Heideland, Hasselt.
 2. Chinchilla’s kweken, 1967, Meulenhoff, Amsterdam.
 3. Het plantenoffensief, 1969, De Standaard, Antwerpen.
 4. De emigrant, 1970, De Standaard, Antwerpen.
 5. Het gebrek, 1971, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag.
 6. Aan de hand van foto’s, 1971, Saeftinge, Roosendaal.
 7. De binnenlandse vijand, 1972, De Standaard, Antwerpen.
 8. De Routiers, 1973, De Roerdomp, Brecht.
 9. Irish mist, 1974, De Standaard, Antwerpen.
 10. Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, 1976, De Standaard, Antwerpen.
 11. De celbezoeker, 1978, Uitgeverij A. Manteau, Brussel.
 12. Berthold 1200, 1979, Manteau, Antwerpen.
 13. De stoelendans, 1983, Manteau, Antwerpen.
 14. De gigolo, 1985, Manteau, Antwerpen.
 15. Waterproef, 1992, De Bezige Bij, Amsterdam.
 16. De merkwaardige verrijzenis van angel Arcadio Picasso, 1994, De Bezige Bij, Amsterdam.
 17. De koude persing, 1996, De Bezige Bij, Amsterdam.
 18. De bloedproever, 1999, De Bezige Bij, Amsterdam.
 19. Het doorgeefmeisje, 2003, De Bezige Bij, Amsterdam.
 20. Le petit Belge, 2004, De Bezige Bij, Amsterdam.
 21. Voorbijgangers, 2008, De Bezige Bij, Amsterdam.
 22. De jaloersmaker, 2010, De Bezige Bij, Amsterdam.

Verhalenbundels

 1. In natura, 1971, Soethoudt, Antwerpen.
 2. In vrije val, 1977, Soethoudt, Antwerpen.
 3. Strelingen van de afscheidsengel, 1980, Manteau, Antwerpen.
 4. Na de siësta, 2001, De Bezige Bij, Amsterdam.

Bijdragen aan verhalenbundels (onvolledig – een selectie)

 • 1971 In vrije val (erotisch verhaal) Uit de bundel:Het voortplantingsoffensief. Erotiese spielereien. –pp.43-60
 • 1972 De muze. (verhaal) In: Elfkroegentocht door Antwerpen (Antwerpen – Amsterdam, Satndaard, Moussault) pp 23-32.
 • 1974 Een eigen kamertje (kortverhaal) In: Walter Soethoudt e.a.: De kortste verhalen en gedichten van… (Antwerpen, Soethoudt) pp 165-170.
 • 1980 De zoete smaak van goudlikeur. (verhaal) In: Drinken tot we zinken. Dronkemansverhalen. Pp 76-94
 • 1981: Pozdrav iz sukosana. (verhaal) In: Hugo Raes e a : Reizen, trekken, zwerven. Verhalen en gedichten van bekende Noord- en Zuidnederlandse schrijvers (Antwerpen-Amsterdam, Elsevier-Manteau) pp 191-200.
 • 1988: Maria van Nazareth ‘Voor het ei van Colombus was er al een ander’ (imaginair interview). In; Onmogelijke interviews pp 75 84 (Uitgeverij Kritak te Leuven).

Non-fictie

 1. Zwarte gids voor België, 1972, De Standaard, Antwerpen.
 2. De ambtelijke kolos, 1978, EPO, Antwerpen.
 3. De CVP-staat, 1979, EPO, Antwerpen.
 4. Grenzeloze Ardennen, 1979, De Standaard, Antwerpen.
 5. Heilige huisjes, 1981, De Standaard, Antwerpen.
 6. Brussel met hart en ziel, 1984, Elseviers, Amsterdam.
 7. De andere kant, 1983, Manteau, Antwerpen.
 8. Economic Leaders for and from Antwerp, 1988, MIM, Antwerpen.
 9. Antwerp and its Leading Companies, 1990, MIM, Antwerpen.
 10. Notaris X, 1990, Kritak, Leuven.
 11. Reyniers, superflik, 1998, Van Halewijck, Leuven.