home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Geeraerts, Jef

Maakt deel uit van:

JEF GEERAERTS

Antwerpen, 23 februari 1930 – Gent, 11 mei 2015

Eig. Jozef Adriaan Anna Geeraerts

Romanschrijver, vertaler en essayist.

Literair forceerde hij mee de doorbraak van het modernisme in Vlaanderen, nam een meerderheidsaandeel in de Vlaamse Congoroman en zette de lichtbakens uit voor de moderne Vlaamse misdaadroman.

 

BIOGRAFIE

23 februari 1930: Jef Geeraerts wordt geboren te Antwerpen als enige zoon in een burgerlijk en welgesteld milieu. Zijn vader Frans (1904) was aanvankelijk zeeman, daarna garagehouder en uitbater van een taxibedrijf; zijn moeder Anna van der Heiden (1904-1981) was naaister en eigenares van een modezaak.

1935: Geeraerts volgt het lager onderwijs aan de Gemeentelijke Jongensschool op het Kiel te Antwerpen.

Mei 1938: Verandert van school en volgt de lessen aan het Franstalige Onze-Lieve-Vrouwecollege op de Antwerpse Frankrijklei.

1948: Behaalt het diploma Grieks-Latijnse humaniora na herhaaldelijk met de strenge jezuïetenmoraal te hebben gebotst.

 • De bekrompenheid van zijn familie en de schijnheilige, strenge sfeer van het Antwerpse Jezuïetencollege maken van hem al vlug een in zichzelf gekeerd, eigenzinnig jongetje.
 • Na zijn middelbare studies gaat hij naar de Koloniale School om politieke en administratieve wetenschappen te studeren.

1952: Studeert hij er af als licentiaat in de Politieke en Administratieve Wetenschappen. Zijn afstudeerwerk wijst op de aangeboren interesse voor de jacht: “De jacht en de bescherming van de savannezoogdieren in Belgisch-Kongo”.

1952-1954: Volbrengt als reserve-officier zijn militaire dienstplicht in West-Duitsland. Is een tijdje redacteur van het “Nieuw Vlaams Tijdschrift“.

1954-1960 : GEWEST BEHEERDER IN BELGISCH KONGO

1954: Pas getrouwd (11 mei 1954), vertrekt hij samen met zijn vrouw Josée Swaelen (°1926), naar het toenmalige Belgisch Kongo.

 • Zijn functie als Assistent-Gewestbeheerder in Bumba omvat diverse opdrachten: openbare werken, administratie, gerechtelijk optreden.Hij verblijft er onder meer in Yadongi en Modjamboli (bevolkingsgroep: o a Budja). In deze regio is Grangeen I gesitueerd. Hij zal deze functie zeven jaar uitoefenen. Tijdens die periode worden in het gezin drie kinderen geboren.
 • Jef Geeraerts: “Die Vlaamse auteurs keken naar de zwarten alsof het vreemde dieren waren. Ik heb het geluk gehad dat ik elf jaar door de Jezuïeten ben opgevoed, in de westerse cultuur. In Congo is dat allemaal in zes maanden tijd van mij afgevallen, zoals een slang haar vel verliest. Ik was een ander mens, volledig geïntegreerd in die prehistorische jachtcultuur. Ik liep op blote voeten, ik leefde in hun jachtspoor. Ook hun vrouwen waren een openbaring. Een prachtig ras. Ik praatte na twee jaar hun taal perfect. Met de accenten en de bogen want als je Lingala praat zoals Nederlands, verstaan ze je niet. Je moet die taal zingen.” (Humo, 7/10/2008)

Maart 1959 – maart 1960: Het komt tot gevechten tussen de Baluba en de Lulua. Als gemobiliseerd reserveluitenant staat Jef Geeraerts aan het hoofd van een pacificatiepeloton dat de beide stammen uit elkaar moet houden.

 • De gebeurtenissen van deze periode vormen het onderwerp van Gangreen II en spelen zich af in Katanga (o a op de militaire basis van Kamina)

Maart 1960: Het peloton valt in een hinderlaag. Daarbij wordt Geeraerts door een handgranaat gewond. Niet lang daarna breken de onlusten uit die uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van Congo zullen leiden.

TERUG IN BELGIË

April 1960: Vrouw en kinderen keren terug naar België

 • Enige tijd na de Onafhankelijkheid op 30 juni 1960 ontsnapt hij ternauwernood aan het grote tumult en keert hij terug naar België waar hij het moeilijk heeft om zich aan te passen aan de westerse consumptiecultuur. (aanpassingsproblemen, huiselijke twisten, geelzucht, enz.)
 • In complete eenzaamheid schrijft hij vervolgens zijn eerste roman Heet Water, die niet wordt uitgegeven.

1962 -1977: GEERAERTS SCHRIJFT IN GULPEN ZIJN ONVREDE EN FRUSTRATIE VAN ZICH AF

1962: Debuteert in De Vlaamse Gids met het verhaal De Taaie, over een jacht op een buffel die pas na zes schoten is doodgegaan en over mannenvriendschap.

In hetzelfde jaar nog komt zijn debuutroman Ik ben maar een neger op de markt, uitgegeven bij Van Kampen te Amsterdam.

 • In 1965 komt een tweede druk uit bij Manteau, behoorlijk ingekort door weglating van een aantal beschrijvingen, herhalingen en samenvattingen, wat het leesdebiet bevorderde.

Vat studie Germaanse filologie aan aan de Vrije Universiteit Brussel. De lessen van de  filosoof Leopold Flam zijn de aanleiding voor de beroemde Gangreen-reeks waarin hij een aantal persoonlijke trauma´s van zich af zal schrijven.

Juli 1963: Verlaat zijn vrouw Josée Swaelen en de kinderen. Het huwelijk eindigt juridisch evenwel pas in juni 1977.

1964: Bekroond met de prijs van de provincie Antwerpen voor het beste debuut “Ik ben maar een neger”.

1966: Behaalt het diploma licentiaat in de Germaanse filologie en geeft een blauwe maandag lang les, meer tijd heeft hij niet nodig om te beseffen dat dit niets voor hem is.

Hij wordt vervolgens tijdelijk redacteur van o.m. Elseviers Weekblad. Zal zich volledig wijden aan het schrijven en vertalen.

1968: Voor zijn vertaling van Blaise Cendrars’ Emmène moi au bout du monde (Neem me mee tot aan het eind van de wereld) krijgt hij de Koopal prijs voor de beste vertaling 1966-1968.

1968: Opzienbarende publicatie van Gangreen 1 Black Venus.

 • Deze semi-autobiografische roman, de eerste in een reeks – maar dat wist men toen nog niet -, doet veel stof opwaaien omdat bepaalde niet zo rooskleurige aspecten van het Belgisch kolonialisme op een ongezouten manier worden beschreven.
 • ‘s Schrijvers elementaire levensdrift en  ongebreidelde seksualiteit komt bovendrijven, een verheerlijking van de primitieve Afrikaanse levensvorm, een zich bevrijden van de innerlijk verzwakte westerse cultuur met in zijn ogen een  levensonterend katholicisme.

Men kan dit deel van het werk van Geeraerts ervaren als een bevrijdingstherapie van de geestelijke trauma’s veroorzaakt door zijn opvoeding, huwelijk en koloniale periode.

1969: Gangreen 1 Black Venus wordt bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza, wat aanleiding geeft tot een heus schandaal.

 • De toekenning van de staatsprijs leidt zelfs tot parlementaire vragen aan de Minister van Vlaamse cultuur Van Mechelen. Die trekt zich handig uit de slag en repliceert dat “een staatsprijs de officiële erkenning is van de literaire, niet van de pedagogische waarde van een werk”. Probleem geëlimineerd, toch ?  Maar nee, de parlementaire vragen blijven komen. Uiteindelijk wordt het boek op 27 november 1969 in de Brusselse boekhandel Corman, in beslag genomen (samen met andere erotische literatuur zoals Sexus van Miller en werk van  de Sade).
 • Eerder had de bekroning al binnen de jury van de staatprijs voor kwaad bloed gezorgd.
  • Piet van Aken verliet om morele redenen de stemming. Hij argumenteerde: het boek is een “geromanceerde, verkapte, vervalste autobiografie van de schrijver toen hij nog als koloniale despoot mee onze Kongo-negers exploiteerde”.
  • Voorzitter Paul de Vree van zijn kant was tegen een bekroning van Black Venus en stemde voor Michiels´ Orchis militaris, maar moest zich echter neerleggen bij de meerderheid van zijn jury (Marcel Jansens (prof aan de K.U.L., Clara Haesaert (dichteres, ambtenaar bij Nationale opvoedingen Cultuur) en Lieve Scheer (academica, toen bekend als Ruyslinckspecialiste)). Veel heisa en rumoer dus.  Geeraerts wordt er op slag een bekende Vlaming door.
 • De inbeslagname op 27 november 1969 leidde tot meer vragen in de Kamer en in de Senaat. Justitie-minister Alfons Vranckx (BSP) – die buiten het parlement niet te spreken is over de bekroning –  zegt als antwoord op een interpellatie ‘dat Gangreen I nooit in beslag werd genomen, maar dat het voor nazicht werd meegenomen en kort nadien aan de eigenaar teruggegeven”. Klopt: op 2 december was Gangreen I weer vrij te koop…. en Geeraerts reputatie voor goed gemaakt.
 • Zeer zeker heeft de roman een normdoorbrekend impact gehad op het Nederlandse proza. Van 2015 tot 2020 is de roman opgenomen in de canon van de Nederlandse literatuur samengesteld door de canoncommissie van KANTL.
 • Het boek gaf ook aanleiding tot persiflages, gevallen van ‘rewriting’ en ‘sequels’: Joris Alke, Zwarte aspirine (W. Soethoudt, 1971); Robert Andriaensens, Pan zonder fluit ( Standaard msterdam, 1979); Paul Koeck, De stoelendans (Manteau, 1983); Johan Soenen, Neergang 1 (Nioba-Cahiers, Lier 1984); Erwin Mortier, Afscheid van Congo. Met Jef Geeraerts terug naar de evenaar, (De Bezige Bij, Amsterdam 2010).
 • Heel interessant is de alternatieve  bespreking van het boek door Julien Vermeulen tegen de achtergrond van het  invloedrijke boek van pater Placied Tempels Bantoe-filosofie  (in Zacht Lawijd jg 19 nr 3 sept 2020 pp 83-88)

Nog in ´69: Wordt redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, wat hij tot 1983 blijft.

Ook daar functioneert hij niet zonder heibel te veroorzaken. De publicatie van zijn ´zevende brief rondom liefde en dood´ in het blad, zorgt voor het vertrek van Achille Mussche uit de redactie.

1971: Leert op een literaire avond zijn toekomstige vrouw kennen Eleonore Vigenon. In 1975 gaat hij bij haar in Drongen wonen. Op 4 april 1978 huwen ze.

1972: Publiceert een erotische roman (‘De fotograaf‘) onder de schuilnaam “Claus Trum”. Dit is iets wat hijzelf altijd heeft ontkend.

Publicatie van Gangreen 2 – De goede moordenaar

 • In dit boek vertelt de auteur over wat hij in Black Venus verzwegen had. Daar heette het: “De periode  van 22 april 1959 tot 16 maart 1960 sla ik over. Later misschien zal ik erover schrijven, of misschien  niet…” .
 • In De goede moordenaar beschrijft hij zijn ervaringen als leider van het pacificatiepeleton. Het Belgische leger betwist echter deze gebeurtenissen en beweert zelfs dat van een dergelijke militaire actie nooit sprake is geweest. Heel deze kwestie leidt uiteindelijk tot het ontslag van reserveofficier Geeraerts uit het leger.

1975: Publicatie van  Gangreen 3 – Het teken van de hond, waarin hij zijn jeugdjaren, zijn katholieke opvoeding, zijn tijd bij de jezuïeten beschrijft.

1976: Publicatie van  Dood in Bourgondië , een boek uit woede geschreven.

 • Samen met zijn tweede vrouw Eleonore brengt hij daarin verslag uit over de foute diagnose van een gynaecoloog. Die had een buitenbaarmoederlijke zwangerschap voor een miskraam aanzien en had zo het leven van Geeraerts levenspartner op het spel gezet. Dit boek, dat tussen de Gangreen-cyclus verscheen, wordt meermaals beschouwd als een deel ervan, ook al is het door de auteur niet als zodanig benoemd.

1977: Publicatie van het vierde boek uit de Gangreen reeks, Het zevende zegel.

 • Geeraerts komt in dit boek nog eens terug op  Zonder clan (1965) en rekent  af met de bekrompen huwelijksmoraal van de katholieke kerk (in het boek vertegenwoordigd door de oerconservatieve jezuïet Lode Arts) en met zijn eerste echtgenote.

1978 – 2006 : VERLEGT DE FOCUS NAAR MISDAADROMANS

4 april 1978: Jef Geeraerts treedt in het huwelijk met Eleanore Vigenon.

 • Over Eleonore Vigenon: geboren te Gent 1938, voorheen echtgenote van Johan Soenen; deze laatste schreef in 1985 zijn visie neer op het verlies van zijn echtgenote aan Geeraerts in het boek Neergang, anagram van Gangreen). Van haar hand verscheen in oktober 2007 het boek De Spoken van Jef Geeraerts, over het oeuvre van en leven met Jef Geeraerts. Eleonore Vigenon overleed in hun woonplaats Drongen op 5 augustus 2008 aan kanker, 70 jaar oud. Ze werd gecremeerd op 8 augustus.

1979:  Met zijn eerste misdaadroman Kodiak .58 – waarin een oud koloniaal zich wil wreken op president Mubutu door hem te vermoorden – verrast Geeraerts zijn trouwe publiek.

 • Geeraerts, een man met een in eerste instantie literaire reputatie, zet hiermee – tegendraads en rebels tegen de heersende kritiek in – het misdaadgenre in Vlaanderen op de kaart, mede ook omdat hij zijn thrillers aangrijpt om kritiek te leveren op de Belgische politiek en justitie, en daarvoor bijzonder uitvoerige research doet.

Vanaf dan vloeien er voornamelijk misdaadromans uit zijn pen.

Toch neemt Geeraerts nog twee keer zijn autobiografie als uitgangspunt voor een roman.

 • Met het poëtische De nachtvogels (1994) keert hij terug naar zijn jeugd.
 • In Goud (1995) herinnert hij zich nog een keer “die heidense, heilige periode”, de tijd van zijn relatie met de Congolese Mbala.

1980: Met De coltmoorden levert Geeraerts een klassieke thriller af – een notarisweduwe en een pedofiel worden vermoord – geschreven volgens de regels der kunst.

1982: In Diamant grijpt hij de negatieve en vernietigende bezitsdrang in de mens aan om een verhaal te maken over moordenaars en afpersers  die voor niets terugdeinzen als het erop aankomt geld en rijkdom te verwerven.

1983: Vanaf Drugs zit Geeraerts volop in de POLITIEKE MISDAADROMAN.

1984:  Met De Trap introduceert hij het speurdersduo Vincke en Verstuyft in de Nederlandse literatuur. In totaal vloeien er 9 Cincke & Verstuyft thrillers uit zijn pen.

1984: Stelt zich verkiesbaar op de Europese kieslijst van de Socialistische Partij. Hij krijgt 4.177 voorkeurstemmen achter zijn naam (ter vergelijking: Jeanne Brabants haalde 1.413 stemmen, John Bultinck 3.540 en lijsttrekker Karel Van Miert 496.063)

1985: De zaak Alzheimer is een volwaardige politieke thriller – misschien wel de meest evenwichtige misdaadroman die hij ooit geschreven heeft – die refereert aan de “guerre des flics” in België waar machtsverhoudingen, corruptie, geweld en waanzin de boventoon voeren.

In 1986 werd “De zaak Alzheimer” bekroond met de Gouden Strop voor de beste Nederlandstalige misdaadroman.

2003: Verfilmd in een regie van Erik Van Looy

1986: Het Sigmaplan sluit nauw aan bij de actualiteit en behandelt de problematiek van het toenemende internationale terrorisme. Geeraerts geeft ook zijn visie op de CCC en De bende van Nijvel.

1987: Romeinse suite is dan weer een ietwat tegenvallende klassieke ‘whodunnit’, waarin het speurdersduo Vincke & Verstuyft naar Rome moeten om bijkomend onderzoek te verrichten.

1992: Publicatie van de roman Het Rashomoncomplex over extreemrechts in België en haar connecties met Opus Dei, de corruptie van magistratuur en gerecht. Een prelude als het ware op de roman De PG die verschijnt in 1998 en die uitmondt in Het Dossier K  in 2002.

1994: In zijn nieuwe literaire roman ‘De Nachtvogels’ werkt Jef Geeraerts een korte passage uit ‘Schroot’ (1963) – ruimer uitgeschreven in Gangreen 3 (1989) – met een aantal wijzigingen nog verder uit tot een roman over de inwijding in de seksualiteit van een steedse knaap met vakantie op het platteland.

1995: Zo’n reprise is ook de roman Goud, waar opnieuw het personage Mbala (uit Gangreen I, en kort in Schroot) op de voorgrond.

1998: De PG, een verhaal over de neergang van een magistraat, wiens vrouw hoopt om via een groot legaat aan het Opus Dei, voor haar 2 zonen van de Koning der Belgen een adellijke titel te krijgen. Er volgen verwikkelingen met een projectontwikkelaar, een detectivebureau, Zwitserse bankiers en vooral, met talloze prominente en invloedrijke leden van Opus Dei werkzaam in diverse landen en sectoren. En niet onbelangrijk, met geschoffeerde Albanezen, die wraak zweren wanneer de PG hen een wederdienst weigert…

De roman vormt een (zelfstandig te lezen) tweeluik met Dossier K dat later in 2002 verschijnt.

2000: De Ambassadeur is een buitenbeentje in de reeks. Het is geen echt misdaadverhaal, maar een sterk portret van een complexe man, ex-ambassadeur Louis Kessler, die in Birma woont.

2002: In Dossier K neemt Geeraerts ons op magistrale wijze mee naar de Albanese onderwereld , waar nog steeds de “Kanun”, het Albanese gewoonterecht, wordt toegepast. Geeraerts combineert de plot met zijn maatschappijkritische visie op Belgische overheidsinstellingen als justitie en politie. Ook de malafide invloed van het Opus Dei is deel van het gebeuren., want in feite sluit deze roman aan bij De PG uit 1998.

2009: Ook deze roman werd verfilmd. Jan Verheyen nam de regie voor zijn rekening.

2006: Zijn laatste roman Cro-Magnon rolt van de persen. Het is de zoveelste in de befaamde Vincke & Verstuyft-reeks. Nieuwe literaire thrillers  zullen er niet meer komen.

VERVLOGEN TIJDEN…

2007: Het archief van Jef Geeraerts wordt overgedragen aan het AMVC Letterenhuis te Antwerpen.

5 augustus 2008: Zijn echtgenote Eleonore Vigenon overlijdt ten gevolge van kanker. Geeraerts komt het verlies amper te boven.

 • In 2007 schreef Vigenon nog De spoken van Jef Geeraerts, een boek over het leven en het werk van haar echtgenoot.

2009: Muziek & emotie bundelt de columns over klassieke muziek die hij voor het inmiddels ter ziele gegane tijdschrift Kunst en Cultuur schreef. Muziek & emotie is een subliem kleinood over de liefde voor het leven en zijn grote passie voor klassieke muziek.
Het is meteen ook zijn laatste publicatie.

2010: Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de schrijver wordt de vierdelige autobiografische Gangreen-cyclus gebundeld in een paperbackeditie. Tevens werd hij officieel gehuldigd in het stadhuis van Gent.

Januari 2010: Keert –in het kader van een reportagereeks voor het VRT programma Terzake – na vijftig jaar terug naar Bumba in Congo. Erwin Mortier hield exclusief voor De Morgen een dagboek  bij. Het dagboek werd gepubliceerd in De Morgen van 3 april tot 9 april 2010.

 • Opnieuw veroorzaakt hij controverse met zijn uitspraken over de zwarte bevolking. Zo liet hij zich ontvallen dat de zwarte bevolking alleen met de zweep te activeren viel en omschreef hij de vrouwen als ‘wilde beestjes’. Zijn dochter Ilse verklaarde dat “hij nog steeds de rol speelt van koloniale macho”.

Nadien sloot Geeraerts zich steeds meer af van de buitenwereld in zijn huis te Drongen.

11 mei 2015: Overgebracht naar het UZ te Gent met hartproblemen, werd een tweede hartaanval hem maandag 11 mei fataal.

“Het leven is geleefd”, zei Jef Geeraerts in het laatste interview voor zijn dood. De begrafenis op vrijdag 22 mei in het crematorium Westlede in Lochristi, werd een laatste hommage. Onder meer schrijvers Erwin Mortier, Tom Lanoye en Stefan Hertmans waren aanwezig, net als filosoof Etienne Vermeersch en minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Gatz verwees via het boek Goud naar Geeraerts vrouw Eleonore die in 2008 overleed. “Aan de hand van een eenvoudig dagelijks ritueel beschreef hij hoe gelukkig hij was met Eleonore. Vlaanderen verliest een vrijbuiter”. Een van zijn uitgevers, Harold Polis, nam tenslotte afscheid met een belofte. “We zullen er alles aan doen opdat de mensen je blijven lezen”.

Op dit kaartje van voormalig Belgisch Congo waarop is aangegeven in welke regio verschillende schrijvers – waaronder Jef Geeraerts (nr 5)– actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 (1989) nr 2 . Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje !

 

BEKRONINGEN

Driemaal laureaat Boekenbeurs Antwerpen-Referendum der Letterkundigen voor Schroot, Zonder clan en Gangreen 2 (De goede moordenaar) (1962; 1965 en 1972)

 • 1964:  Prijs voor het beste debuut 1964 van de provincie Antwerpen voor Ik ben maar een neger
 • 1967:  Arkprijs voor het vrij woord 1967 voor ‘De Troglodieten’.
 • 1967:  ‘De Troglodieten’ werd door de ‘Groene Amsterdammer’ uitgeroepen tot ‘Boek van de maand augustus’ 1967.
 • 1968: Koopalprijs voor de beste literaire vertaling (1966-1968) voor Emmène moi au bout du monde.
 • 1969: Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza 1969 voor ‘Gangreen 1. Black Venus’.
 • 1971: Prijs van de Provincie Antwerpen voor het TV-spel Avondspelen.
 • 1987:  De (eerste) Gouden Strop 1987 voor ‘De zaak Alzheimer’ en ‘De trap’.
 • 2001:  ‘De ambassadeur’ werd genomineerd voor de Gouden Strop 2001.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jan Haerynck, Jef Geeraerts. Twee maanden na de dood van zijn vrouw. In: Humo, 7 oktober 2008 p.134-137.
 • Christiaan Germonpré, Profiel Jef Geeraerts, Antwerpen:Amsterdam: Uitgeverij Manteau nv, 1991, -86p.
 • Cailliau Philippe, Jef Geeraerts. Brugge, Orion/Nijmegen: Gottmer, 1978 Reeks Grote Ontmoetingen nr 32.

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Een interessante bijdrage over de samenwerking van Geeraerts met de radiozender K.R.O. en de hoorspelen in DBNL: Bzzlletin. Jaargang 4 (1975-1976)– pp 5-10: Jan Starink,  Jef Geeraerts en de radio.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Licentiaatsverhandelingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1952 De jacht en de bescherming van de savannezoogdieren in Belgisch-Kongo. Antwerpen: Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden.
1966 De koloniale roman in de Zuidnederlandse literatuur Brussel: Vrije Universiteit Brussel

B. Literair werk

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1962 Ik ben maar een neger. (roman)

Omslag: Doeve
1965: 2de druk Manteau in de reeks Marnix pockets nr 25. (Deze druk werd behoorlijk ingekort o m door weglating van beschrijvingen, herhalingen en samenvattingen.)
1966: 3de druk ibidem.
1970: Manteau geeft voortaan Ik ben maar en neger en Het verhaal van Matsombo uit in één band als Grote Marnix pocket nr 55 (resp. 4de en 2de herziene druk)
1982: 9de druk = aparte uitgave in de reeks Grote Marnixpockets nr 213
Geeraerts 35 Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon N.V. – 286p.

Afmetingen: 20.50 x 12.75 (paperback)
 
  GMP 213 (1982)
1963 Schroot. (roman)

Stofomslag: Lotte Ruting.
1990: 2de druk bij Manteau-Antwerpen-Amsterdam. Omslagontwerp: Pieter van Delft/ADM International.
1992: 3de herziene druk bij Manteau-Antwerpen-Amsterdam in de reeks Grote Marnix Pockets nr 419
Omslagtypografie: Rikkes Vos.
Nota: Van ‘Schroot’ verscheen bij Knippenberg’s Uitgeverij een ‘Bulkboek’ het allereerste in 1972/1973, I, nr.1.
Amsterdam: P.N. Van Kampen & Zoon N.V. – 231p.

Afmetingen: 20.50 x 12.75 (gebonden met stofomslag & paperback)
 
Geeraerts 39 3de drukderde herziene druk
1965 Zonder clan. (roman)

1972: 2de druk bij Manteau in de reeks Grote Marnix Pockets nr 68
1982: 3de druk bij Manteau in de reeks: Manteau Parels

Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. -189p.

Afmetingen: 20.50 x 12.75 (paperback)
1966 Het verhaal van Matsombo. (roman)

Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
1970: 2de herziene druk bij Manteau uitgegeven in één band  Ik ben maar en neger (4de druk) en Het verhaal van Matsombo als Grote Marnix pocket nr 55.
Geeraerts 1 Brussel/Den Haag: Manteau. -141 p.

Reeks: Marnixpockets nr 34
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt
1966 De troglodieten. (verhalen)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Bevat: De troglodieten (pp 5-35; ‘De taaie (pp 36-87); De vulkanen (pp 88-107); Water (pp 108-121).
1971: 2de herziene druk ibidem. (Foto omslag: Raoul van den Boom).

 
Geeraerts 5 Brussel/Den Haag: Manteau. -121 p.

Reeks: Marnixpockets nr 38
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt.
Nota: Met het verhaal De taaie debuteerde Geeraerts in De Vlaamse Gids; een eerste versie dateert al van 1958.
1971: Het verhaal De taaie wordt opgenomen in de verhalenbundel ‘54 Vlaamse Verhalen’, deel 2, samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere. pp 7-26
1977: Het verhaal De taaie wordt afzonderlijk uitgegeven als Bulkboek nr 65 door uitgeverij Knippenbergs te Utrecht.
1967 De zeven doeken der schepping. (toneel)

Zijnde een twintigste-eeuws mysteriespel met sterk mytische inslag voorzien van een apologetische proloog, talrijke voetnoten en voor de regie bestemde kommentaar, helaas even onspeelbaar in het westen als in het oosten wegens de kommentaar die het dramatisch gedeelte in lengte verre overtreft.
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Geeraerts 3 Brussel/Den Haag: Manteau. -122 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 25
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt
1967 Enkele gewaarwordingen tijdens het lezen van Karel Jonckheere’s poëtische Kongo-verhalen. (essay)

Zeven auteurs lichten Jonckheere door in zeven essays.
Bevat: Clara Haesaert, Karel Jonckheere tussen vraag en antwoord (pp.6-11)
Erik van Ruysbeek, Karel Jonckheere zestig jaar (pp 12-19)
Jan de Roek, De moord op Chronos, het poëtisch oeuvre (pp. 20-59)
Paul de Wispelaere, Karel Jonckheere over poëzie (pp.60-83)
Dirk de Witte, Stoorder – ongestoorde (pp.84-93)
Jef Geeraerts, Enkele gewaarwordingen tijdens het lezen van Karel Jonckheere’s poëtische Kongo-verhalen (pp. 94-101)
Weverbergh, Op reis. (pp. 102-122)
 Over Jonckheere 1 In: Zeven over Karel Jonckheere. pp. 94-101.

Brussel/Den Haag: A. Manteau. -122p.
Reeks: Maerlantpocket nr 5
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Typografie: Karel Martens – Omslagontwerp: Stefan Mesker
Foto achterplat: Claude Maegelhaes, Brussel.
Druk: Geuze Dordt.
1968 Gangreen 1. Black Venus. (roman)

Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Foto: Claude Magelhaes, Brussel.
Opgedragen aan Paul de Wispelaere.
Brussel/Den Haag: Manteau. -211 p.

Reeks: Grote Marnix  Pocket nr 41
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt
1968 Waar de Kali-Yuga niet doordringt. (verhaal) Gijsen 26 In: Marnix Gijsen e.a. / Het dier en wij. (pp 53-61) 1968 Brussel/Den Haag: Manteau. -138p.   Reeks: Grote Marnix Pocket nr 35
1969 Indian summer. (verhalen)

Typografie: Aldert Witte
Omslagontwerp: Stefan Mesker
Bevat: Indian Summer (pp. 5-14); De vogels (pp.15-20); Anovlar (pp. 21-28); De zeer goede plek (29-44); Lieve mama (pp. 45-48); Avondspelen (pp. 49-80); Kruisweg 1968 (pp.81-85) en Kommentaar post factum (86-143).
Geeraerts 29 Brussel/Den Haag: Manteau. -143 p.

Reeks: Marnix  Pocket nr 67
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt
1970 Ik ben maar een neger, gevolgd door Het verhaal van Matsombo.

Resp. 4de en 2de herziene druk
Oorspronkelijke aparte uitgave resp. 1962 & 1966.

Brussel/Den Haag: A. Manteau.

Reeks: Grote Marnix Pocket nr 55
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1970 Avondspelen. (hoorspel)

Geschreven in opdracht van de afdeling Literaire Uitzendingen K.R.O.
1971: Omgewerkt tot TV-spel. Zie filmografie.
1976: Ook omgewerkt tot avondvullend toneelstuk. Genre: psychologisch spel. Creatie: Theater Vertikaal Gentbrugge – 30 oktober 1976.

De KRO zond het uit op dinsdag 11 maart 1969 in het programma Dinsdagavondtheater.
De regisseur was Willem Tollenaar. De uitzending duurde 43 minuten.
1970 Concerto. (hoorspel)

Geschreven in opdracht van de afdeling Literaire Uitzendingen K.R.O.
De plot: De monoloog van een man, die zijn zieke moeder moet verzorgen. Hij vervloekt haar, omdat hij geen privacy meer heeft en zij  hem volledig domineert.

Uitgezonden door KRO (datum:1970) Regie Willem Tollenaar. Duur 32 minuten

Download: https://archive.org/download/Concerto_hoorspel/Concerto.mp3

1971 Tien brieven over liefde en dood. (essay)

Omslagontwerp: Jef Geeraerts.
Omslagfoto: Raoul van den Boom.
Bevat: 1e brief: gericht aan Luc Lindemans.
2e brief:   gericht aan Roger de Neef.
3e brief:   gericht aan Hugo Raes.
4e brief:   gericht aan Rosina Ramaekers.
5e brief:   gericht aan Deibler.
6e brief:   gericht aan Marnix Gijsen.
7e brief:   gericht aan Pol Le Roy.
8e brief:   gericht aan Milena en Paul Snoek.
9e brief:   gericht aan Arthus Massart.
10e brief: gericht aan Helena W.
2017: heruitgave vermeerderd met een inleiding van Margot Vanderstraeten en een elfde brief aan Eleonore, die eerder reeds in 1980 en in 1992 bibliofiel werd uitgegeven. Deze editie: Uitgever Manteau te Antwerpen. -176p. (Afmetingen: 20 x 12.50 – gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag) Boekverzorging: Herman Houbrechts
Geeraerts 38a 2de druk Brussel; Amsterdam: Elsevier. -150p.

Reeks: Elsevier literaire serie.
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
 
Geeraerts 38b 4de druk  4de druk 1977
 
  uitgave 2017
1971 De taaie. (verhaal uit “De trologdieten” – 1966)

1966: Voor het eerst verschenen in de verhalenbundel “De troglodieten”
1977: Eerste afzonderlijke uitgave als Bulkboek nr 65 bij Uitgeverij Knippenbergs te Utrecht
 Gijsen Jonckheere 34 In:  “54 Vlaamse verhalen” samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere. Deel 2 pp 7-26. Uitgever: Paris-Manteau, Antwerpen
1972 Gangreen 2. De goede moordenaar (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix /Alje Olthof.
Geeraerts 4 Brussel/Amsterdam: Paris-Manteau. -371 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 75
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1972 De fotograaf. (erotische roman)

Geschreven onder de pseudoniem CLAUS TRUM
 Geeraerts 31 Antwerpen: Van Hevel, Perenstraat 13, Antwerpen. –284p.

Afmetingen: 19 x 12 (paperback – ook gebonden versie)
Reeks: Eosboeken. – Antwerpen; vol. 1972: 1
1972 Ode aan Ignatius. (hoorspel)

Geschreven in opdracht van de afdeling Literaire Uitzendingen K.R.O.

Nooit opgevoerd
1972 Over gedichten vol liefde en verrukking. (lezing)

 Presentatie van een aantal gedichten over de (lichamelijke) liefde – van o a Hugo Claus, Paul Snoek, Hugues C. Pernath, Eddy Van Vliet, Patrick Conrad e a  – die hij enthousiast aan elkaar praat.
1982: Heruitgave van de tekst door uitgeverij Walter Soethoudt (Antwerpen)

Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.

Geschreven door Jef Geeraerts, naar aanleiding van de Middagen van de  Poëzie te Antwerpen.

1973 Verhalen.

Omslagontwerp: Robert Nix /Alje Olthof.
Bevat: ‘De taaie’ (pp 7- 44); ‘Water’ (pp 45-54); ‘De vulkanen’ (pp 55-68);  ‘De troglodieten’ (pp 69- 90); ‘Indian Summer’ (pp 91 – 102);  ‘De vogels’ (pp 103-110); ‘Lieve mama’ (pp 111 – 114); ‘De zeer goede plek'(pp 115 – 132); ‘Anovlar’ (pp 133 – 142); ‘Schematisch relaas post factum van een verstandskies-extractie’ (pp 143 – 150); ‘Heer Hasj’ (pp 151 – 158); ‘Wintertje aan zee’ (pp 159 – 178); ‘Een blijde, onvoorziene dag’ (pp, 179 – 196).
Geeraerts 44 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -319p.

Afmetingen: 20.75 x 14 (gebonden met stofomslag)
Nota: “De teksten “Heer Hasj”, “Winter aan zee”, “Een blijde, onvoorziene dag” en “Schematisch relaas post factum van een verstandskies-extractie”, verschijnen hier voor het eerst in boekvorm. Het zijn vingeroefeningen in voorbereiding tot Gangreen 3.” (Jef Geeraerts in het woord vooraf).
1974 Reizen met Jef Geeraerts, Cuba-Rusland-Skandinavië-Himalaya. (reportages)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Bevat:  Cuba, de eeuwige mythe van Sisyphus (pp 7-56); 9000 km per auto door Noord-Europa (pp 57-136);  Te voet naar Mount Everest (pp137-206).
Geeraerts 6 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -208p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 96.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Gangreen 3. Het teken van de hond. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Foto auteur: Weverbergh
Brussel/Den Haag: A. Manteau -365 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 101
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1975 Kongo en daarna. Vier verhalen. (verhalen) ,

(‘Water’, ‘De vulkanen’, ‘De zeer goede plek’ en ‘Indian Summer’), voor het onderwijs gekozen en van opdrachten voorzien door Willy Spillebeen.
Brussel/Den Haag: A. Manteau.

Reeks: Cursorisch Iezen-reeks.
1976 Dood in Bourgondië. (roman)

Omslagontwerp naar een idee van Eleonore Vigenon en uitgewerkt door Alje Olthof.
Foto auteur: Herman Selleslaghs.
Geeraerts 7 Brussel; Den Haag: A. Manteau. -226 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 117.
Afmetingen: 19.50 x 12.25 (paperback)
1976 De heilige kruisvaart. (pamfletten)

Omslagontwerp: Robert Nix.
Bundelt acht teksten – die voordien als artikel verschenen resp. in De Nieuwe Gazet, Knack-Magazine, Humo – en een postscriptum over diverse onderwerpen met de bekende thema’s: afkeer van de katholieke levensbeklemming ook hun oorlogsmisdaden in Zuid Slavië, juridisch en politiek geknoei enz.
1978: 2de druk als Grote Marnix Pocket nr 169 bij Manteau.

Brussel: A. Manteau. – 95p.

Reeks: Manteau marginaal nr 1
Afmetingen: 19.50 x 9 (pocket)
2de druk 1978
  GMP nr 169
1977 Gangreen 4. Het zevende zegel. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof.
Geeraerts 8 Brussel/Den Haag: A. Manteau -200 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 154
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1977 Gedachten van een linkse bourgeois. (aforismen gebundeld door G. de Ley)

Voorwoord: Jef Geeraerts
Photosetting, omslagontwerp: Walter Soethoudt
Verantwoordelijke uitgever: R. Van Hevel, Ilsestraat Oevel België
Geeraerts 9 Antwerpen: De Dageraad pvba. -109p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (paperback)
1977 De taaie. (verhaal)

Eerste afzonderlijke uitgave.
1966: Voor het eerst verschenen in de verhalenbundel “De troglodieten”
1971: Opgenomen in de verhalenbundel 54 Vlaamse verhalen
Geeraerts 32 Utrecht: Knippenbergs Uitgeverij.

Reeks: Bulkboek 65, geïll. (gevouwen krantenpapier)
1978 De zaak Jespers. (reportage)

Omslagontwerp: GAL
Foto auteur: Firmin de Maitre / Gent
 Geeraerts 30 Brussel/Den Haag: Manteau. / Amsterdam: Elsevier – 125p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1979 Kodiak .58 (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss
Geeraerts 40 Brussel: Manteau. /Amsterdam: Elsevier -229p. /

Reeks: Grote Marnixpocket nr 193
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1980 De Coltmoorden. (politiethriller)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto auteur: Jean Guyaux.
Brussel: Manteau. -373p. / Amsterdam: Elsevier.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 208
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1980 Laatste brief rondom liefde en dood. Gericht aan Eleonore Vigenon. (brieven)

Vormgeving: Rikkes Voss.
Eleonore Vigenon (1938-2008) was sinds 1978 de echtgenote van Jef Geeraerts.
1992: Bibliofiele uitgave bij Vrienden van De ZwartePanter (zie aldaar)
 
 Geeraerts 43 Brussel: Manteau.  / Amsterdam: Elsevier. -15p.

Afmetingen: 13 x 10 (gelijmd)
Colofon: ‘Laatste brief rondom liefde en dood’ Werd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de auteur uitgebracht. Deze tekst is een eenmalige uitgave.
1981 Jagen. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto achterplat: Patrick Robyn.
Geeraerts 33 Brussel: Manteau. -145p. / Amsterdam: Elsevier.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 224
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1982 Diamant. (thriller)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
1982: Diamant werd ook uitgebracht in co-editie Uitgeverij Manteau/Standaard uitgeverij in de reeks Manteau Thriller. Omslagontwerp: Aksent.
Geeraerts 10a
Geeraerts 10 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -347p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 242
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1982 Over gedichten vol liefde en verrukking. (essay)

Over gedichten vol liefde en verrukking’ werd op initiatief van uitgever Walter Soethoudt heruitgegeven ter gelegenheid van twintig jaar publiceren van Jef Geeraerts.
De grafische vormgeving van deze uitgave wed verzorgd door Herbert Binneweg
.

Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -95p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Over gedichten vol liefde en verrukking’ is een essay geschreven door Jef Geeraerts, naar aanleiding van de Middagen van de  Poëzie te Antwerpen en werd voor het eerst gepubliceerd in 1972 in beperkte oplage.
Deze uitgave van ‘Over gedichten vol liefde en verrukking’ werd in oktober 1982 uitgegeven door uitgeverij Walter Soethoudt (Antwerpen) in een beperkte oplage van 500 door de auteur gesigneerde exemplaren en werd gezet uit 10 punt Garamond door Nadine Lusyne.

1983 Drugs. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Geeraerts 11 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -333p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 253
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1984 De trap. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Eerste Vincke & Verstuyft verhaal
Geeraerts 12 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -279p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 277
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1984 Anovlar. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: Verhalen, Manteau Brussel/ Den Haag, 1973.
 De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965”. pp. 157-162.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
1985 De zaak Alzheimer. (misdaadroman)

Omslagontwerp en foto auteur: Rikkes Voss.
Tweede Vincke & Verstuyft verhaal
Geeraerts 13 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -401p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 288.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Marcellus. (brieven)

Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss.
Geeraerts 2 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -40p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – gekartonneerde kaft met flappen)
Colofon: ‘Marcellus’ van Jef Geeraerts werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau te Antwerpen gezet in Trump Mediaeval en gedrukt bij Smits te Wommelgem; boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
Naast de gewone oplage verschenen van deze uitgave 100 exemplaren genummerd van 1 tot 100 en gesigneerd door de auteur. Deze exemplaren komen niet in de handel.
1986 Het Sigmaplan. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -341p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 303.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1987 Romeinse suite. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Derde Vincke & Verstuyft verhaal.
1994:7de druk.
1997: 8ste druk
Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -319p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 327.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1987 Gesprekken. (interviews)

Omslagontwerp: Rikkes Voss
(Karel Appel, Frederick Forsyth, Paul van Hoeydonck, Jacky Ickx, Hubert Lampo, Octave Landuyt, Ernest Mandel, Gerard Mortier, Yves Phayé, Jo Röpcke, Senne Rouffaer, Willy Slawinski, Marc Sleen, Roland Verhavert en Maurice De Wilde)
Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -283p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 319.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1988 Zand. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto auteur: Els Broeckaert.
Vierde Vincke & Verstuyft verhaal
Geeraerts 14 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -329p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 353
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1988 Schieten. (Amerikaans misdaadverhaal)

Illustraties: Karel Dierickx.
Vormgeving: Inge van der Kooy gvn
Middelburg: Zeeuws Kunstenaarscentrum. -30p.

Reeks: De Slib-reeks nr 43
Afmetingen: 15 x 10.50 (gebonden met stofomslag)
Colofon: ‘Schieten’ van Jef Geeraerts is gezet uit de Times en gedrukt in een oplage van 2.000 exemplaren op 90grs romandruk door de drukkerij Verhage & Zn te Middelburg in november 1988. De tekeningen zijn van Karel Dierickx te Gent. De vormgeving werd verzorgd door Inge van der Kooygvn te Middelburg.
1988 Gangreen 1 Black Venus / Gangreen 2 De goede moordenaar.

Omslagontwerp: Sjef Nix.
Omslagdia: Guido Mangold, Bureau Ann Hamann, München.
Oorspronkelijke datum van uitgave: Black Venus 1967 – De goede moordenaar 1972

Antwerpen/Amsterdam:  A. Manteau. -579p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden –harde linnen kaft met stofomslag)

1989 Het huis genaamd “Les Hêtres”. (misdaadverhalen)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto auteur: Filip Claus.
Bevat: ‘Het huis genaamd “Les Hêtres” (pp 7-40); ‘Drie Vijf Zeven’ (pp 41-60); ‘De jackaroo’ (pp 61-98); ‘Target 10 (pp 99-122); ‘Schieten’ (pp 123-142); ‘De slaapsters’ (pp 143-158); ‘Rentenieren'(pp 159-184) en ‘Het uur van de roos’ (pp 185-195)
Geeraerts 15 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -198p.

Reeks: Manteau Misdaad. (MM)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1989 Sanpaku. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
2005: Aldi editie – omslagontwerp Aksent
Geeraerts 22 Aldi editie
Geeraerts 36 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -163 p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 369
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1989 Gangreen 3 Het teken van de Hond / Gangreen 4 Het zevende zegel

Omslagontwerp: Sjef Nix
Omslagdia: The Image Bank.
Oorspronkelijke datum van uitgave Het teken van de Hond 1975 – Het zevende zegel 1977.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -566p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gebonden –harde linnen kaft met stofomslag)
1990 Double-face. (misdaadroman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Foto achterplat: Tim Heirman.
Zesde Vincke & Verstuyft verhaal
 Geeraerts 41 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -323p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 391
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1991 Z 17. (misdaadroman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss.
Geeraerts 26 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -208p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 406.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1991 Een kind der Goden (verhaal)

Omslagontwerp van de bundel: Carine Cuypers
1991 Wolfgang Amadeus Uit de bundel: Wolfgang Amadeus Mozart pp. 45-56.

Uitgeverij Manteau Antwerpen/Amsterdam
Reeks: Grote Marnixpocket nr 407.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1992 Het Rashomon-complex. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Zevende Vincke & Verstuyft verhaal
Geeraerts 24 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -330p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 427.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1992 Op avontuur met Jef Geeraerts. (essay)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -186p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 414.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1992 Achttien verhalen.

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
De verhalen uit deze bundel verschenen eerder in Geeraerts’ verhalenbundel ‘Verhalen’ (Manteau 1973) en ‘Het huis genaamd Les Hêtres’ (Manteau 1989). Het verhaal ‘Kind der Goden’ werd opgenomen in de verzamelbundel ‘Wolfgang Amadeus Mozart (Manteau 1991)
Antwerpen/Amsterdam: Manteau. -295p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)
1992 Laatste brief rondom liefde en dood : gericht aan Eleonore Vigenon. (bibliofiele uitgave van de handelseditie 1980)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling in De Zwarte Panter van 25 april tot 7 juni 1992.
Met vier kleur-koperetsen met aquatinten van André Goezu en de tekst van Jef Geeraerts.

 

Antwerpen: Vrienden van De Zwarte Panter.

Losbladige uitgave in map van gemarmerd groen karton met gezeefdrukt etiket, 36 x 22 cm.
75 exemplaren gesigneerd en genummerd: 60 exemplaren 1-60. 10 exemplaren I-X en 5 exemplaren HC1-HC5.
Vormgeving en zeefdruk Roger Vandaele – Panter Pers
Etsdruk André Goezu in het colofon staat vermeld Laatste brief rondom liefde en dood.

1993 De CuChi case. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Amber / Dirk Gijsels.
Vincke & Verstuyft verhaal
 Geeraerts 27 Antwerpen/Amsterdam: Manteau. – 293p.

Reeks: Manteau Misdaad. (MM)
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 De nachtvogels. (auto-biografisch getinte roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
Geeraerts 16 Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff. -189p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Goud. (auto-biografisch getinte roman)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
 Geeraerts 21 Antwerpen: Manteau / Amsterdam: Meulenhoff. . -135p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 ‘De vulkanen’ (verhaal)

Uit: De troglodieten 1966 Uitgave Manteau MP 38.
Ook verschenen in Achttien verhalen. Antwerpen/Amsterdam: Manteau. 1992

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 60-64.

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

1996 Brieven. (bundeling  brieven)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
Bevat een verzameling van 8 brieven – voor een groot deel een herdruk van eerder verschenen teksten oa ‘Laatste brief rondom liefde en dood’(1980) als ‘Brief aan Eleonor Vigenon’; Brief aan Marcellus’ en Brief aan Marnix Gijsen’ uit Marcellus (1985)
Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv /Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -86p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1998 De PG. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam
Foto Achterplat: Filip Claus.
Geeraerts 25 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -287p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden & paperback)
2000 De ambassadeur. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen,Venlo
Foto voorplat © Christian Larrieu/Musée du Louvre.
Foto achterplat: Lieve Blancquaert
 Geeraerts 20 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -264p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden in harde kartonnen kaft (geen stofomslag) & paperback)
2002 Dossier K. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen,Venlo.
Foto auteur: Lieve Blancquaert.
Achtste Vincke & Verstuyft verhaal
 Geeraerts 28 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -263p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden & paperback)
2003 Gangreen: de cyclus. (verzamelbundel)

Bevat: Black Venus;  De goede moordenaar; Het teken van de hond; Het zevende zegel.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2004 Geld. (roman noir)

Omslagontwerp: Marieke Oele
Foto auteur: Tom van Nuffel.
Geeraerts 17 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -224p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback & gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2004 De tweede cyclus. (verzamelbundel)

Bevat de volgende verhalen: Schroot; Ik ben maar een neger; Het verhaal van Matsombo; Dood in Bourgondië; Goud; De taaie; Water; De vulkanen; Terug naar Afrika; Elf brieven rondom liefde en dood; Brieven.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2005 De derde cyclus. (verzamelbundel)

Bevat de volgende verhalen: Zonder clan; De zaak Jespers; Jagen; De nachtvogels; Het huis genaamd Les Hêtres; Verhalen.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2005 27.393 Jef Geeraerts: voor Eleonore.

Uitgave ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Jef Geeraerts.
Terugblik van Jef Geeraerts op zijn leven.
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -38p.
2005 Carpe diem. (bibliofiele gelegenheidsuitgave)

Het boekje bevat: een tekstje van Jef Geeraert met ls thema Pluk de dag.
De Latijnse versie van het gedicht Carpe diem van Horatius met een vertaling gemaakt door de leerlingen van de vierde Latijn-Wiskunde van het St.-Pietersinstituur te Gent.
De spreuk in Japanse letters.
De 26 leerlingen hebben de boekjes zelf gedrukt op een oude pers met loden letters.
Geeraerts 42 Gent: BlauwDRUK. – [16]p.

Afmetingen: 14.50 x 10.40 (los, gevouwen)
Colofon: bijzondere bibliofiele editie”blauwDRUK”, n.a.v. de vijenzeventigste verjaardag van Jef Geeraerts.
Aangeboden tijdens de live-uitzending op KLARA vanuit Studio Toots(VRT), vanwege de medewerkers van klara en hetbarokensemble il gardellino,
Gerealiseerd in het St.-Pietersinstituut Gent, gezet uit de Garamond, corpus 10 en 12, en met de hand gedrukt op oude persen in 75 exemplaren,
g
enummerd en gesigneerd,
v
oor vormgeving en typografie
tekent Kris Buyse,
Dit is nummer
2005 Misdaad: de eerste cyclus.

Bevat: De trap; De zaak Alzheimer; Romeinse suite;  Zand.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2005 Misdaad: de tweede cyclus.

Bevat: Double-face; Het Rashomon-complex; De Cu Chi case; Dossier K.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2006 Misdaad: de derde cyclus.

Bevat: Kodiak .58; De coltmoorden; Diamant;  Drugs.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2006 Misdaad: de vierde cyclus.

Bevat: Het Sigmaplan; Sanpaku; Z17; De PG; De ambassadeur.
Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.
2006 Cro-Magnon. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen Venlo
Omslagillustratie: Cro-Magnonschedel uit Les Eyzies, Dordogne
Foto auteur: Lieve Blancquaert.
Vincke & Verstuyft verhaal
Geeraerts 18 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -239p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback & gebonden uitgave)
2009 Muziek & emotie. (gebundelde columns)

Bevat de columns die hij schreef voor het blad Muziek & Cultuur

Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.   -144p.
2013 Het vroege werk. (bloemlezing)

Verschenen naar aanleiding van zijn drieëntachtigste verjaardag.
Bevat: Schroot, Ik ben maar een neger, Het verhaal van Matsombo, De taaie, Water, De vulkaan.
Geeraerts 19 Antwerpen: De Bezige Bij. -560p.

Afmetingen: 20.70 x 13.70 (gebonden – harde kaft)

POSTUME UITGAVEN

2017 Elf brieven rondom dood en liefde.  (essays)

Vermeerderde uitgave van Tien brieven over liefde en dood uit 1972.
Met een inleiding van Margot Vanderstraeten en een elfde brief aan Eleonore, die eerder reeds in 1980 en in 1992 bibliofiel werd uitgegeven.
Geeraerts 37 Antwerpen: Manteau/Amsterdam: Meulenhoff.   -272p.

Afmetingen: 20.6 x 13.1 (paperback)

C.  VERTALINGEN

Cendrars, Blaise

1967. Neem me mee tot aan het eind van de wereld. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts.

Brussel: Manteau. – 197 p.
Reeks: Grote Marnixpockets nr 28
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Oorspronkelijke titel : Emméne-moi au bout du monde! (Denoël, Paris 1956)

Geeraerts Vertaling 2

Chomé, Jules

1978. Mobutu, of, De opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot Opperste Leider van Zaïre. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen: Lotus. Oorspronkelijke titel: L’ascension de Mobutu. – 160 p.

Fuller, Samuel

1979. De big red one. Vertaald uit het Amerikaans door Jef Geeraerts. Antwerpen; Den Haag: De Dageraad; Barnett. Oorspronkelijke titel: The big red one. – 440 p.
1981. Het geweer. Vertaald uit het Engels door Jef Geeraerts. Antwerpen: Soethoudt. Oorspronkelijke titel: The riffle. – 236 p.

Grass, Günter

1980. Het atelier. Günter Grass in gesprek met Nicole Casanova. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen: Lotus. Oorspronkelijke titel: Atelier des metamorphoses. Entretiens avec Nicole Casanova. – 221 p.

Hue, Jean-Louis

1984. De kat van miauw tot krauw. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen: Manteau. Oorspronkelijke titel: Le chat dans tous ses états. – 146 p.

Moreau, Marcel

1984. Julie of De Verloedering. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen/Amsterdam: Manteau. Oorspronkelijke titel: Julie ou la dissolution. –  p.

Mudimbe, Valentin – Yves

 • 1989. De afstand. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen; Amsterdam: Manteau. Oorspronkelijke titel: l’Ecart. – 143 p.

Nourissier, François

1971. De Pest. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Brussel/Amsterdam: Elsevier. Oorspronkelijke titel: La Crève. –  p.

Pulman Jack

1980. Obsessie. Vertaald uit het Engels door Jef Geeraerts. Brussel/Amsterdam: Elsevier. Oorspronkelijke titel: Fixation. –  p.

Sarrazin, Albertine

1968. Tegen de draad in. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Amsterdam: Manteau. In de reeks Grote Marnix Pockets nr 37. Oorspronkelijke titel: La traversiere. – 191 p.

Schott, J.L.

1976. De FBI, of nooit linksaf! Vertaald uit het Amerikaans door Jef Geeraerts. Brussel: Manteau. Oorspronkelijke titel: No left turns. – 239 p.

Schoendorfer, Pierre

1976. Afscheid van een koning. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Brussel/Den Haag: Manteau. Oorspronkelijke titel: L’Adieu au roi. –  p.

Sereny, Gitta

1975. De duisternis tegemoet. Vertaald uit het Engels door Jef Geeraerts. Brussel; Den Haag: Manteau. Oorspronkelijke titel: Into that darkness. – 260 p.

Stancu, Zaharia

1969. De Hengst en het tartarenmeisje. Vertaald uit het ?? door Jef Geeraerts. Brussel/Den Haag: Manteau. In de reeks Grote Marnixpockets nr 62. Oorspronkelijke titel: Padur nebuna. –  p.

 • Tansi, Sony Labou
1988. De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez.

Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts.
Antwerpen; Amsterdam: Manteau. – 178 p.
Omslagontwerp: Robert Nix.
Oorspronkelijke titel: Les sept solitudes de Lorsa Lopes. (Editions du Seuil).

Geeraerts 1 Vertaling

Thorez, Paul

1985. De modelkinderen. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Antwerpen: Manteau. Oorspronkelijke titel: Les enfants modeles. – 132 p.

Volkoff, Vladimir

1982. Het Opritsjnik-orkest. Vertaald uit het Frans door Jef Geeraerts. Amsterdam: Manteau. Oorspronkelijke titel: Le montage. – 379 p.

FILMOGRAFIE

1969 Interieur. Naar een tekst van Maeterlinck

 • Regie:  Roland Verhavert.    scenario: Jef Geeraerts
 • Cast: Reinhilde Decleir (Marthe). Jeanine Schevernels (Marie); Julien Schoenaerts (De vreemdeling); Sylvia Traey; Alice Toen; Frans Van der Lingen (oude man).
1971 Avondspelen. (TV Film)

 • Regie: Harry Kümel. Tekst: Jef Geeraerts.
 • Cast: Ton Lensink (Karel); Mischa Mara (Marleen); Paula Sleyp (Anna); Jenny Van Santvoort (grootmoeder).
1997 Eau. (naar een verhaal van Jef Geeraerts).

 • Regie: Dominique Standaart.
 • Cast: Fifi Kikangala (Zwarte vrouw); Pierre Dherte (Blanke man); Thilombo Lubambu (wacht); Philippe Hakizimana (radio operator); Djoe Munga (soldaat); Mike Oni (officier).
1997 Diamant. (TV Serie naar een thriller van Jef Geeraerts)

 • Regie: Jean-Pierre De Decker. Scenario: Mark Punt.
 • Cast: Herbert Flack (Robert ‘Robbe’ Parain); Jan Decleir (Karel Van Grieken); Tine Van den Brande (Babouche Van Dam); Marc Peeters (Wally Schoeters); Matthias Sercu (Ludo Millecamps); Ann Ceurvels (Chantal); Karel Deruwe (Julien de vos)
2003 De zaak Alzheimer. (naar een politieroman van Jef Geeraerts)

 • Regie: Eric Van Looy    Scenario: Carl Joos.
 • Cast: Jan Decleir (Angelo Ledda); Laurioen Van den Broek (Bieke Cuypers); Dirk Roofthooft (Vader Cuypers); Koen De Bouw (Eric Vincke); Werner De Smedt (Freddy Verstuyft); Gene Bervoets (Seynaeve) ea.
2009 Dossier K.

 • Regie: Jan Verheyen.  Scenario: Carl Joos
 • Cast: Greg Temmermans (Wim Cassiers); Blerim Destani (Nazim Tahir); Filip Peeters (Major De Keyser); Koen De Bouw (Eric Vincke); Werner De Smedt (Freddy Verstuyft); ea