home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Verschoren, Frans

Maakt deel uit van:

 

FRANS VERSCHOREN

Sint-Kathelijne-Waver, 5 maart 1874 – Westmalle, 5 december 1951

“…nergens beter op dreef dan waar hij aan het ravotten van kinderen deelneemt” schreef August Vermeylen.

Realistisch novellist en zedenschilder van het leven in rond kleine provinciesteden als Turnhout en Lier. Vertaalde romans uit  het Frans van Marie Gevers, uit het Engels (C. Dowman) en Duits.

BIOGRAFIE

5 maart 1874: Frans Verschoren werd geboren te Sint-Katelijne-Waver.

 • Na zijn studies aan de Normaalschool werd hij achtereenvolgens leraar te Lier en te Turnhout en schoolbestuurder te Walcourt en te Boom.
 • Te Lier telde hij Felix Timmermans onder zijn leerlingen.
 • Directeur van de Rijksmiddelbare Jongensschool (nu koninklijk Atheneum) te Boom was hij van 1915 tot 1917 en van 1921 tot 1933.

Het werk van Frans Verschoren, in de stijl van Antoon Thiry, maar  blijmoediger en ongecompliceerder, schildert het leven in en rond kleine provinciesteden als Turnhout en Lier (Grijze dagen, 1907;  Uit het Nethedal (1909); Jeugd (1910); Langs kleine wegen (1912).

Hij is op zijn best in het humoreske. August Vermeylen in “De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden” p.118 formuleert het als volgt:

“De titels van zijn werken: […], zeggen ons al iets van wat hij ons wil geven: over de meisjes van zijn streek legt hij de stralen van zijn blijmoedige visie, hij is levendig, sympathiek, prettig en fris en nergens beter op dreef dan waar hij aan het ravotten van kinderen deelneemt.”

Het is ook August Vermeylen (o.c. p.147) die wijst op de verwantschap in vertelkunst met Ernest Claes:  “Wat de aantrekkelijkheid van Frans Verschoren uitmaakte, vinden we hier terug. Ernest Claes heeft diens fleurige opgeruimdheid en diens goedhartige kijk, maar scherper en grappiger.”

Wanneer hij echter in epische vorm een beeld wil geven van de ellende in een arbeidersgezin zoals in Dompelaars (1909), blijkt zijn schrijftalent al te naïef en sentimenteel bewogen.

Vele van zijn werken werden vertaald en zelf vertaalde hij ook anderstalige werken.

 • Vooral bekend zijn de vertalingen van twee romans van Marie Gevers De dijkgravin (1934) en Verzoening (1942).
 • Op haar beurt vertaalde Marie Gevers dan weer de novelle Nonkel Sooi uit 1907 als L’oncle Frans (1933) en Zonnig leven uit 1912 als Rayons de soleil. (1934).

1919-1920: leerde Lode Zielens kennen, waar hij mee bevriend raakt. Verschoren zorgde ervoor dat Lode Zielens’ eerste novelle, Schoolkolonie, in Elsevier’s Maandschrift werd gepubliceerd.

5 december 1951: overleed te Westmalle.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • August Vermeylen, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden. Hasselt, Uitgeverij Heideland, reeks: Vlaamse Pockets nr 75, 1963.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1907 Grijze dagen . Nonkel Sooi. (novellen)

Bevat: Grijze dagen (pp. 3-14); Nonkel Sooi (pp. 15-47).
 Verschoren 8 Gent: Drukkerij Plantijn (Naamlooze Vennootschap) Korte Koestraat 3a. -47p.

Reeks: Flandria’s novellen bibliotheek. – Gent; vol. 85
Afmetingen: 18.75 x 12.25 (geniet)
1908 Uit het Nethedal. (verhalen)

Omslag: Ties Bles
Bevat: Maandag vieren (pp. 1-45); Hun Broerke (pp. 46-53); De Nacht (pp. 54-68); Doodzonde (pp. 69-96); Zomerfeest en Waterkermis (pp. 97-124); Op de Foor (pp. 125-155); Nonkel Sooi (pp. 156-192).
 Verschoren 5 Zeist: Meindert Boogaerdt Jun. -192p.

Afmetingen: 19.50 x 13.25 (gebonden in linnen)
Druk: M. Breur & Zonen, Ooltgensplaat.
1909 Dompelaars. (roman)

Een tweede uitgave verscheen in 1924 bij Uitgever Gust Janssens te Antwerpen als nummer XIII van de Schelde-Serie. Afmetingen: 21 x 16 (ingenaaid)
2de druk
 Verschoren 16 Zeist: Meindert Boogaert Jun.. -211p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden in linnen kaft & ingenaaid)
Druk: M. Breur &  Zonen, Ooltgensplaat
1910 Jeugd. (verhalen)

Bandversiering van Isidoor Opsomer
Bevat: De Vlieger (pp. 1-23); Van een Jongen die geluk had (pp. 24-46); Van Ouderzorg en Kindervreugde (pp. 47-81); Sooike en zijn vriendjes (pp. 82-121); Karossen (pp. 122-150); IJdelheid (pp. 151 170).
1911: 2de druk ibidem.
1915: 3de druk Maatschappij voor Goede & Goedkoope Lectuur, Amsterdam (z.j. Gebonden. -185 p.)
1924: L. Opdebeek, Antwerpen.
Bevat: De vlieger; Hun broerke; Karossen; Doodzonde; Van een jongen die geluk had;   Van ouderenzorg en kindervreugde; Op de foor; Naijver; Sooike en zijn vriendjes.
Verschoren 15 Zeist: Meindert Boogaerdt Jn. -170p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gebonden in linnen kaft & ingenaaid)
Druk: M. Breur & Zonen, Ooltgensplaat
 
1912 Zonnig leven. (Novellen)

Illustraties van een hele pagina door Jules Fonteyne.
Bevat: Onnoozele Kinderendag (pp. 5-17); Treezekes Dood (pp. 18-32); De Vlieger (pp. 33-50); Van een Jongen, die geluk had (pp. 51-68); Hun Broerke (pp. 69-76); Op de Foor (pp. 77-100).
1923: L. Opdebeek, Antwerpen
1929: L. Opdebeek, Antwerpen
1934: Door Marie Gevers vertaald naar het Frans als ‘Rayons de soleil’  (Antwerpen: L. Opdebeek)
1955: 5de druk
Verschoren 17 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek, St. Willebrordsstraat. -100 + 4p.

Afmetingen: 26.75 x 18 (gebonden in linnen & ingenaaid)
Verschoren 17b
Verschoren 17a
1912 Langs kleine wegen. (verhalenbundel)

Bevat: Op het Begijnhof (pp.1-42); De Meulderkes (pp. 43-72); Grijze dagen (pp. 73-86); Het oolijke wedervaren van Marusken Vanlier (pp. 87-146); Droom of Werkelijkheid ? (pp. 147-167); Moeder (pp. 168-182); Onnoozele Kinderendag (pp. 183-203); Het Onverwachte (pp. 204-231).
1914: 2de druk L. Opdebeek, Antwerpen
1933: 3de druk L. Opdebeek, Antwerpen geïllustreerde kartonomslag.
Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel. -231p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid)
1913 Novellen voor de jeugd.

Diverse auteurs: Ina Boudier-Bakker, Alexis Callant, Frans Verschoren, Stijn Streuvels, Anna Van Gogh-Kaulbach, Top Naeff, , Dina Demers C. Collaer-Feytmans, J. Heimans, en Tine Van Berken.

 Fr. Verschoren: Levensbericht en portret p. 42; De Vlieger’ pp. 43-58 (uit de bundel Jeugd 1910)

Verschoren 14 Gent: Hoste. –168p.

Reeks: Uitgaven van het Willems-Fonds. – Gent; vol. 154
Drukkerij Gebroeders Meere, Gent, Ham, 47.
1919 Het gemartelde Lier. De eerste oorlogsjaren in het land van Sint-Gommarus.

Werd vertaald in het Frans “Lierre martyre” (Uitg. Anvers L. Opdebeeck Editeur – 32p.)
Verschoren 9
Antwerpen : Lodewijk Opdebeek. -125p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
1922 Vlaamsche humor. (Novellenbundel) Amsterdam: Maatschappij voor Goede & Goedkoope Lectuur. Gebonden. -168p.

Reeks: Vlaamsche Bibliotheek nr 443, onder leiding van Emmanuel De Bom.
Afmetingen: 18 x 12 (ingenaaid & gebonden)
Gedrukt ter Drukkerij van de Wereldbibliotheek
1923 Van een jongen die geluk had. (verhaal)

Eerste afzonderlijke druk.
Verhaal uit de bundel: Jeugd (1910) en Zonnig Leven (1912)
 Verschoren 13 Amsterdam/Sloterdijk: Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. -16p.

Reeks: Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. nr.11
Afmetingen: 20 x 13.50 (geniet)
1924 Maandag vieren. (verhaal)

Eerste afzonderlijke druk.
Verscheen eerder in Nethedal,1908
Verschoren 6 Antwerpen: Gust Janssen. -31p. (s.a.)

Reeks: Keurboekerij voor Reizigers Nummer 4
Afmetingen 20 x 15.25 (geniet)
1924 Prins. (verhaal) Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling.

Reeks: Eén uurtje verpoozing
1927 Onnozele kinderdag. (verhaal)

Avec annotations en langue Française par Marcel Legrand
Met een pentekening van Jules Fonteyne
Verhaal uit de bundel: ‘Langs kleine wegen’ en ‘Zonnig leven’ ( beiden 1912)
 Verschoren 11 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. –32p.

Reeks: Lectures flamandes à l’usage des Wallons. – Anvers; vol. 1
Afmetingen: 17.50 x 12.20 (geniet)
Verschoren 11a
1927 De vlieger. (verhaal)

Verhaal uit de bundel: Jeugd (1910), Zonnig Leven (1912) en Novellen voor de Jeugd (1913)
Avec annotations en langue Française par Marcel Legrand
Met een pentekening van Jules Fonteyne
 Verschoren 12 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. –32p.

Reeks: Lectures flamandes à l’usage des Wallons. – Anvers; vol. 2
Afmetingen: 17.50 x 12.20 (geniet)
z.d. Van den roover Eyserentant. (jeugdverhaal)

Illustraties  van Edmond Van Offel.
Bevat: Van den roover Eyserentant (pp 5-20); Onnoozele kinderendag (pp 21-32)
 Verschoren 25 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. –32p.

Afmetingen: 27 x 18 (ingenaaid – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
1933 L’oncle Frans.

Oorspronkelijke auteur: FRANS VERSCHOREN
Oorspronkelijke titel: Nonkel Sooi. (1907)
Vertaald door Marie Gevers.
 Verschoren 18 Bruges: Desclée De Brouwer (223, Quai aux bois). -18p.

Overdruk uit: Revue générale. – (15 jan. 1933). – p. 52-69
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (geniet)
1934 De dijkgravin. (vertaling uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: MARIE GEVERS
Oorspronkelijke titel: La Comtesse des digues
Vertaald door Frans Verschoren
 Verschoren 7 Marcinelle-Charleroi : Jean Dupuis. -32p.

Reeks: De Haardvriend, Geïllustreerd Weekblad met Volledigen roman ; Jrg. 1, nr 1.
Afmetingen: 27.50 x 19 (geniet)
1934 Rayons de soleil.

Oorspronkelijke auteur: FRANS VERSCHOREN
Oorspronkelijke titel: Zonnig leven (1912)
Vertaald door Marie Gevers.
Tekeningen: Pierre Colfs.
Bevat: Le Cerf-Volant (pp 5-18); Le P’tit Frisé à la Foire (pP 19-34); Un Chançard (pp 35-46); Le Petit Frère (pp 47-52); L’Oncle Frans (pp 53-72); Au Béguinage (pp 73-95)
Verschoren 20 Antwerpen: L Opdebeek – Editeur. –96p.

Afmetingen: 22.60 x 16 (geïllustreerde licht kartonnen kaft)
Verschoren 20a
1935 De vacantie-avonturen van Sam en zijn vriendjes.

Titel op de kaft: Sam en zijn Vriendjes.
Titel op het titelblad: De vacantie-avonturen van Sam en zijn Vriendjes.
Oorspronkelijke auteur: C. DOWMAN
Oorspronkelijke titel: Sam and the others
Vertaald uit het Engels en naverteld door Frans Verschoren.
Penteekeningen van Francine Lepage.
 Verschoren 4 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. –191p.

Afmetingen: 23.80 x 17 (gebonden – harde geïllustreerde kaft).
1936 Tony Bergmann.

Penteekeningen van Felix Timmermans.
 Verschoren 19 Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. –23p.

Afmetingen: 27.50 x 17.80 (geniet)
Verschoren 19a
1941 Sooike’s jeugd.(kinderboek)

De plaatjes zijn geteekend door Theo op de Beeck.
Bevat: Sooike doet een boodschap (pp 7-12); Rijden is plezant (pp 13-23); De vlieger (pp 24-37); Hun broerke (pp 38-42); Onnoozele kinderendag (pp 43-54); Haagschool houden (pp 55-71); Doodzonde (pp 72-88); Van een jonden die geluk had (pp 89-101); Van ouderzorg en kindervreugde (pp 102-121); Het onverwachte (pp 122-137); Op de foor (pp 138-154); Naijver (pp 155-165) Sooike en zijn vriendjes (pp 166-189).
Verschoren 23 Turnhout: Henri Proost & Co. -189p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (ingenaaid & gebonden – gekartonneerde kaft)
Druk: H. Proost & Co – Turnhout (België) – Drukkers-Boekbinders – Uitgevers.
1941 François et ses copains.

Oorspronkelijke auteur: FRANS VERSCHOREN
Oorspronkelijke titel: Sooike’s jeugd.
Traduit et adapté du Flamand par Roger Kervyn de Marcke ten Driessche.
Illustraties door Ninon
Bevat: Le cerf-volant (pp 7-25); Leur petit frère (pp 26-32); Un veinard (pp 33-51); Au champ de foire (pp 52-77); Le Choucas (pp 78-95)
 Verschoren 21 Bruxelles: Durendal (Rue des Atrébates 83). -90p.

Reeks: « Collection Roitelet » n° 23.
Cet ouvrage est le troisième de la série 1941.
Afmetingen: 18 x 11
Imprimé en Belgique (Printed in Belgium) s. c. Imprimerie Groeninghe, Rue de Buda, Courtrai.
Colofon: Il a été tiré de cet ouvrage outre l’édition ordinaire, trente-cinq exemplaires sur Featherweight, numérotés 1 à 35
1942 Verzoening. (Roman vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: MARIE GEVERS
Oorspronkelijke titel: Paix sur les Champs
Vertaald door Frans Verschoren.
1947: 2de druk bij Nelissen Amsterdam
Oude God-Antwerpen: Boekengilde ‘Die Poorte’. -239p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gelijmd – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Dit boek is het tweede deel van den 9en Jaargang “Die Poorte” 1942. Het werd gedrukt op de persen ter drukkerij P. Lombaerts te Schoten-Antwerpen.
P.C. 1917
1943 Armantje. (vertaling uit het Duits)

Oorspronkelijke auteur: HERMANN CLAUDIUS
Oorspronkelijke titel: Armantje:Geschichten aus meiner Kindheit (1935)
Vertaald uit het Duitsch door Frans Verschoren.
 Verschoren 22 Oude God-Antwerpen: Boekengilde ‘Die Poorte’. -80p.

Reeks: Novellenbibliotheek Die Poorte ; 1
Afmetingen: 16.50 x 10
Gedrukt op de persen van “Die Poorte” 1943 – P.C. 1970.
1945 ‘Een vriendschap. Persoonlijke herinneringen aan mijn omgang met Lode Zielens’ In: Gedenkboek Lode Zielens. pp.23-35.
1947 Sam in Engeland.

Oorspronkelijke auteur: C. DOWMAN.
Vertaald uit het Engels en naverteld door Frans Verschoren.
Illustraties van George van Raemdonck.
 Verschoren 24 Turnhout: Henri Proost & Co. -198p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (gebonden – geïllustreerde harde kartonnen kaft)
Druk: H. Proost & Co – Turnhout (België) – Drukkers-Boekbinders – Uitgevers.

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

 

Verhalen en romans

 • Dompelaars. (1909)
 • Grijze dagen . Nonkel Sooi. (1907)
 • Jeugd. (1910)
 • Maandag vieren. (1924)
 • Prins. (1924)
 • Sooike’s jeugd. (1941 & 1944)
 • Uit het Nethedal. (1908)
 • Van den roover Eyserentant. (z.d.)
 • Van een jongen die geluk had. (1923)
 • Vlaamsche humor. (1922)
 • Zonnig leven. (1912)

Essays

 • ‘Een vriendschap. Persoonlijke herinneringen aan mijn omgang met Lode Zielens’ (1945)
 • Het gemartelde Lier. De eerste oorlogsjaren in het land van Sint-Gommarus. (1919)
 • Tony Bergmann. (1936)

Vertaald naar het Nederlands door Verschoren

 • Armantje. (1943)  Oorspronkelijke auteur: Hermann Claudius.
 • De dijkgravin. (1934) Oorspronkelijke auteur Marie Gevers
 • De vacantie-avonturen van Sam en zijn vriendjes. (1935)  Oorspronkelijke auteur: C. Dowman.
 • Sam in Engeland. (1947) Oorspronkelijke auteur: C. Dowman
 • Verzoening. (1942)  Oorspronkelijke auteur: Marie Gevers.

Verschorens’ werk vertaald in andere talen

 • François et ses copains. 1941 (vertaling van Sooike’s jeugd uit 1941)  Vertaald door Marcke ten Driessche, R.K
 • L’oncle Frans. (1933) (vertaling van Nonkel Sooi, 1907) Vertaald door Marie Gevers.
 • Rayons de soleil. (1934) (vertaling van Zonnig leven, 1912) Vertaald door Marie Gevers.