home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Segers, Gerd

Maakt deel uit van:

GERD SEGERS

Berchem, 09 januari 1938

Debuteerde als dichter.  Stichter, hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever van het driemaandelijkse tijdschrift Revolver’ (1968-2009)

BIOGRAFIE

09 januari 1938: Geboren te Berchem.

Studeerde bibliotheekwetenschappen, maar werd dichter en uitgever van het toonaangevende tijdschrift REVOLVER.

1965-1966: Debuteert als dichter in Het Kahier.

 • Het Kahier, toen nog Het Cahier is oorspronkelijk ontstaan uit de Antwerpse culturele kring ‘De Nevelvlek’ (1950-1955)
 • Redactie: Fernand Auwera, Jan Christiaens, Hugo Crève, Hugo Raes en Staf Rummens. Medewerkers eerste uur: Hugues C. Pernath, Gust Gils, Ben Klein en Adriaan Peel.
 • Verandering treedt op wanneer vanaf nr 8 (1957) de dichter Ben Klein tot de redactie toetreedt. De naam verandert in Het Kahier en het accent verschuift naar de literatuur met uitvoerige theoretische beschouwingen over poëzie. In feite is het tijdschrift vanaf dan zowat door Ben Klein geüsurpeerd.

Gerd Segers wordt dus medewerker aan dit experimenteel tijdschrift en zal samen met de aarts-experimenteel Ben Klein actief zijn als poëzieperformer.

In deze periode verschijnen tevens twee dichtbundels van zijn hand: Veltro (1965) en de Chlotilde cyclus (1966)

PERIODE 1968 TOT 2009: MET HET TIJDSCHRIFT REVOLVER LITERAIR EN BEELDEND ON THE ROAD

1968: Gerd Segers is initiatiefnemer van Revolver, het driemaandelijks literair tijdschrift. Het zal tot 1970 een soort anthologisch tijdschrift zijn, waarin jongeren hun modernistische, poëzie kunnen publiceren.

 • Het tijdschrift zit in zijn beginfase- met zijn verwijzing naar ‘revolutie’ en ‘omkering’ nog stevig in de sixties verankerd. Ook het beroemde Beatles-album dat in de zomer van 1966 uitkwam, draaide op de achtergrond mee.

Segers gaf publicatieruimte aan collega-dichters die hij waardeerde zoals de cryptische Adriaan Peel, die kortstondig het eenmanstijdschrift Lepel uitgaf en Marcel van Maele en Lucienne Stassaert, die aanvankelijk bij het tijdschrift Labris aanleunde. Maar ook een debuterende Herman De Coninck kwam aan bod.

In tegenstelling tot het slordig gestencilde Labris, waarin de meest hardleerse experimentelen zich in de jaren 60 verenigden, besteedt Segers heel veel zorg aan de uitgave van Revolver. Hij kon daarvoor beroep doen op François De Bauw, een ervaren ambachtsman van de drukkerij Krol & Courtin.

Oktober 1970: Onder invloed van het Kreatief-dossier gaat ‘Revolver’ resoluut een andere koers varen.

 • Hoofdredacteur Lionel Deflo publiceerde in het oktobernummer 1970 van zijn tijdschrift Kreatief, een dossier onder de titel Nieuw Realistische Poëzie (jrg. 4, nr 3, 1970).
 • Buiten Gerd Segers zelf, werden Roland Jooris, Daniël van Ryssel, Patricia Lasoen, Jan Vanriet (dichters rond het tijdschrift Yang), Luk Wenseleers, Herman de Coninck en Ludo Abicht (Ruimten) en Stefaan van den Bremt (Kreatief) weerhouden als dichters van deze nieuwe literaire beweging.

1971: Bij het begin van de derde jaargang wordt op posterformaat het nieuwe programma zelfverzekerd aangekondigd:

 • “Waar Revolver tot nog toe een eenmanskeuze uit de hedendaagse poëzie bracht, eerder horizonten verkende, zal met ingang van deze jaargang resoluut worden aangestuurd op een opengroepsvorming van schrijvers en schilders die zich in hun kreativiteit met de ‘werkelijkheid’ bezig houden en wier ideeën en aktiviteiten tot dusver verspreid lagen over verschillende tijdschriften (Yang, Ruimten, Revolver en Kreatief) en manifestaties (Beervelde, Dulciakunst). Het tijdsklimaat en zeker ook het Kreatief-nummer (okt. ’70) over het nieuw-realisme in Vlaanderen, hebben uiteraard hun invloed gehad op deze koerswijziging.”

Tegelijk wordt de ‘open groep Revolver’ voorgesteld, waarin zowat alle door Deflo gereveleerde dichters zijn opgenomen, samen met sympathiserende schilders (De Keyser, Elias, Raveel en Willaert) en critici (Deflo, Patteeuw en Eugène Van Itterbeek).

Meteen luidt de ondertitel van Revolver ‘periodiek rondom de werkelijkheid’ en dient het blad zich aan als een “fusie van Ruimten en Revolver”.

Opmerkelijk aan Revolver in die jaren is de creatieve vormgeving van François De Bauw. Zo verschijnen er afleveringen in de vorm van posters, steekkaarten, prentkaarten, een kalender, een poëzielandkaart, met litho’s en grafisch werk.

Na de map en de affiche verscheen als eerste project een pakket van 17 paarsgekleurde steekkaarten waarop de hoofdrolspelers van Revolver hun visie kenbaar maakten. Als grap leverde ook voetbalcoach Raymond Goethals een steekkaart af. De kaarten werden bijeengehouden met een koordje in de Belgische driekleur met daaraan een kalendertje voor 1971 waarvoor Daniël Van Ryssel een gedicht schreef.

1972: Vanaf 1972 tot aan het laatste nummer in 2009 verzorgt  Jan Vanriet de coveropmaak.

Gedichten hadden steeds een originele verpakking in mapjes, kranten, posters, grote vouwbladen of obligaties. ‘Landschappen’ (1973) kreeg de vorm van harmonica postkaarten. ‘Poëzielandkaart’(1975) had de vorm van een gevouwen wegenkaart. Het zijn twee publicaties die het best de doelstelling van Revolver om kunst en werkelijkheid te versmelten benaderden.

Maar het nieuw-realisme raakt over zijn hoogtepunt heen. Het streven om poëzie en de werkelijkheid te doen samenvallen is (misschien) ietsjes te naïef gebleken.

Ook dit: In 14 van de 33 uitgaven die Revolver tussen 1970 en 1980 aan zijn leden aanbood, vormde niet poëzie, maar de plastische kunst het uitgangspunt. Het zijn vooral die edities die met jaren gezochte collectors items werden.

Het is vooral werk van Raoul De Keyser en Roger Raveel dat de hoofdmoot vormt, hoewel ook Hugo Claus, Jan Vanriet en anderen aan bod kwamen.

Tot 1974 bracht Revolver tot vijf edities per jaar uit. Nadien viel dat terug tot twee maximaal drie. De energie en de kostprijs om telkens een origineel concept te bedenken, maakte ook dat vanaf jaargang 10 (1980) opnieuw met een vast format zal worden gewerkt.

1980: Vanaf 1980 verschijnt Revolver weer gewoon in boekvorm.

Tot dan was poëzie inhoudelijk de hoofdbrok geweest. Voortaan worden ook kortverhalen (Alstein, Auwera) en reisverslagen (Benno Barnard) opgenomen.

Revolver knoopt ook bevoorrechte relaties aan met kunstgalerijen als Lens Fine Art en De Zwarte Panter.

1984: Revolver jg. 12 (1984) aflevering 4 brengt een album uit met vijf offsetlithos van Fred Bervoets. Het is op heden een gegeerd collectors item.

In de jaren 1990 worden uiteindelijk ook de pink poets opgepikt met themanummers over Hugues C. Pernath, Henri-Floris Jespers en Paul Snoek.

Er verschenen overigens meerdere themanummers o.a. over  Gaston Burssens, Ivo Michiels, Gerard Walschap, Hugo Claus en Willem Elsschot.

1993-2005: Jaarlijks bracht Revolver ook een anthologisch nummer rond het Antwerps internationaal poëziefestival Dichters in het Elzenveld, een manifestatie waarvan het tijdschrift de literaire leiding had.

Zo nu en dan verwende het tijdschrift zijn abonnees  met een extra uitgave zoals  in 2002: facsimilé uitgave van Dessin sans Destin – poème de discipline surréaliste van Hugo Claus.

1998: Bekroond met de literaire prijs van de stad Antwerpen

2009: Laatste dubbeldik nummer 144 verschijnt in december.

 • Het driemaandelijkse tijdschrift, gedragen door de ijverige eenmansredactie van Gerd Segers, zwicht voor de “toenemende administratieve taken die de vzw Revolver worden opgelegd.” Dat meldt Segers in een brief aan de abonnees, die bij het zojuist verschenen Hans Magnus Enzensbergernummer is ingesloten.
 • Vooral de nieuwe wet van 16 juli 2008 voor de auteursrechten doet Revolver de das om, stipuleert Segers: “De vzw is nu ‘werkgever’ geworden. Zij wordt belast met de verplichte broninning van een roerende voorheffing van 15 procent op de auteursrechten, het berekenen ervan en het overmaken aan de Directe Belastingen. Een hele extra-administratieve rompslomp.”

TIJD VOOR ERKENNING

8 december 2009: Uitreiking van de tweejaarlijkse PEN-prijs aan Gerd Segers. Geert van Istendael spreekt de laudatio uit.

2010: Het Vlaamse Fonds voor de Letteren huldigt Gerd Segers met de Parnassusprijs.

“Gerd Segers is een dubbeltalent: hij is beslagen in de literatuur, nationaal en internationaal, maar hij kan ook aangeven wie echt wat representeert in de beeldende kunst, nationaal en internationaal, zonder zich de allures van kunstpaus te moeten aanmeten., aldus Joris Gerits in zijn laudatio.

28 januari – 11 februari 2017 : Kleine maar opmerkelijk fijne tentoonstelling over het tijdschrift REVOLVER met tal van originele voorwerpen in de kunstgalerij S&S in de Gijselstraat 60, 2140 te Antwerpen (Borgerhout).  De tentoonstelling wordt begeleid door een brochure ‘Met Revolver op zak door de seventies’ van de hand van Frank Heirman. Oplage: 100 exemplaren. Zeefdruk omslag: Walter Siemons.

Segers Gerd 5

BEKRONINGEN

 • 1998: Bekroond met de literaire prijs van de stad Antwerpen
 • 2009: de tweejaarlijkse PEN-prijs
 • 2010:Parnassusprijs van Het Vlaamse Fonds voor de Letteren.

SMAAKMAKER

copyright

ach, ja
” niets uit deze uitgave
mag worden verveeldvoudigd
en/of openbaar gemaakt
door middel van
druk, fotokopie, microfilm of
op welke andere wijze ook,
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever”
maar zie ik buiten – een grassprietje b.v.
hoe het leven weer een erektie kent
dan denk ik
gelukkig no copyright

 Uit: een belg in zwitserland, een keuzealbum uit de jaren 65-71 met zes tekeningen van Jan Vanriet. Antwerpen 1972, Revolver.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 (Leuven 1991, Acco). P.27.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1965 Veltro: pohesie. (poëzie) Segers Gerd 1 Antwerpen: Cahiers X. -18p.

Afmetingen: 21.50 x 13.70 (ingenaaid)
Colophon: VELTRO is een hulde aan Dante Alighieri (1265-1965)
De oplage bedraagt 99 exemplaren waarvan 9 gemerkt a-l-i-g-h-i-e-r-i.
Mei 1965

 

1966 Clothilde cyclus. (poëzie) Antwerpen: Cahiers X. -12p.
1972 Een Belg in Zwitserland: een keuzealbum uit de jaren 65-71 met 6 tekeningen van Jan Vanriet.

Deeltitels: Men appelleerde onmiddellijk voor buitenspel [1965 – 67]; Regen en wind deren ons niet [1968-69]; Een bleke Old Shatterhand [1968-69]; Het verschrikkelijke mooie leven [1969-71]
Segers Gerd 3 Antwerpen: Gerd Segers. -41p.

In: Revolver jrg. 4 nr 2
Afmetingen:20 x 28 (oblong – ingenaaid)
Colofon: deze uitgave werd gedrukt op 350 exemplaren met de hand genummerd van 1 tot 350 en gesigneerd door auteur en tekenaar. Dit is nummer 83.

 

1975 Jan Vanriet : tentoonstelling van 23 januari tot 15 maart 1975, Antwerpen (tentoonstellingscatalogus) Antwerpen: Lens Fine Art. -50p.
1975 Verdwaald ben er precies pas geweest. (poëzie)

Omslag: aquarel Jan Vanriet.
Visualisatie: Jan De Bauw

 

Segers Gerd 2 Antwerpen: Gerd Segers. -36p.

In: Revolver jg. 7 nr 1
Afmetingen:16 x 19 ( ingenaaid – soft kartonnen kaft)
Druk: Krol & Courtin, Antwerpen

 

1983 Topografie van een vrouw. (poëzie)

Illustraties: Cyr Frimout.
Gent: H.A.M. vzw  -16p.

Reeks: HAM jrg. 9 nr 2.
Afmetingen: 23.50 x 21.50 (geniet)
Printed in Belgium – offset op de persen van drukkerij GOFF pvba, Gent.