home | Inloggen
Aantal schrijvers: 539 | Aantal boeken:

15559

De Coninck, Herman

Maakt deel uit van:

HERMAN DE CONINCK

Mechelen, 21 februari 1944 – Lissabon, 22 mei 1997

De man die zijn volk poëzie leerde lezen

Herman de Coninck was  dichter, essayist, journalist, tijdschriftuitgever en voltijds ‘literaire figuur’.


 

BIOGRAFIE

21 februari 1944 : Herman de Coninck werd op te Mechelen geboren. Zijn ouders hadden er een katholieke boekhandel, wat hem (en zijn zus) in staat stelde al op jonge leeftijd contact te hebben met de wereldliteratuur.

Hij doorliep de humaniora aan het St.-Romboutscollege van zijn geboortestad.

1962: Studeerde Germaanse filologie te Leuven.

 • Tijdens zijn studententijd was hij mede-redacteur van het studentenweekblad Universitas. Hij schreef er  onder het pseudoniem Van Pimpelghem s.j. , luchtige cursiefjes met een pointe en een woordspeling. Iets wat later zowat een handelsmerk voor zijn gedichten zou worden.
 • Een keuze uit deze columns verscheen in Lachen tot je zwart ziet (1968).

1966: Promoveerde als licentiaat in de Letteren op een thesis over Simon Vestdijk bij Prof. Westerlinck.

Hij bleef daarna vijf jaar in Heverlee wonen, dichtbij Leuven. Nadien verhuisde hij naar Berchem-Antwerpen.

1966: Het spraakmakende en baanbrekende essay Pijn en puin verdwenen, jonge Vlaamse estetische poëzie. Bloemlezing samengesteld door Werner Cranshoff (Marnix Pocket nr 37, Manteau), brengt 2 van zijn gedichten: De legers van de zomer en Narcissus (beiden ongepubliceerd in 1966)

1966-1970: Actief als lesgever, met een onderbreking in 1967 door zijn militaire dienst in Duitsland.

19 november 1969: Trouwde met An Somers, een meisje uit Mechelen. Ze was erg lenig en turnlerares.

1969: Publicatie van zijn eerste dichtbundel “De Lenige Liefde”, waarmee hij poëzie toegankelijk maakt voor iedereen. De Coninck ‘herwaardeert’ hierin de gewone taal en dus ook het gewone leven.

 • Dit maakte hem tot de vader van het “nieuw realisme”, een stroming in de poëzie als reactie op de Experimentelen.
 • Ook zijn schatplichtigheid aan de Tirade-dichters is overduidelijk.
 • Het werd de meest verkochte Heverlese dichtbundel van de 20e eeuw en kreeg een aantal prijzen, de Yang-prijs (1969) en de Prijs van de Provincie Antwerpen (1971). In één van de gedichten van deze bundel beschrijft hij vurig hoe hij eerder dat jaar zijn zoon, Tomas, verwekte.

1970: Geboorte van hun zoontje Tomas.

Augustus 1970 tot 1983: Redacteur bij het weekblad Humo, waar hij tevens, samen met Piet Piryns spraakmakende interviews maakte.”Twee hippies met hun hemd door een scheur in een broek” typeerde de socialist Jos Van Eynde hen. Nogal wat gezagsdragers, politici en mediafiguren benaderden ze met “een houding van jongensachtig ironisch antigezag.”  Mark Schaevers noteerde: “onrust typeert hun interviews, nee, geen existentiële onrust, een vrolijke onrust, een jong gewiebel. In een boeket vonden zij de brandnetels het interessantst”.

In 1972 werden de interviews gebundeld in Woe is woe in de Nedderlens.

De Coninck werkte voor poëzie mee aan Ruimten, De Standaard en Tirade.

25 september 1971: Op een zaterdagavond, reden De Coninck en zijn vrouw An naar Mechelen. Tomas zat op de schoot van An. Ze zouden de baby bij hun ouders afzetten en naar een concert gaan. Het was schemerdonker. Op hun rijvak verscheen een tegenligger. De koplampen aan. De auto kwam recht op hen ingereden. Moeder en kind werden uit de auto geslingerd. Ze werden met een ziekenwagen naar het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis in Mechelen gebracht. Herman, die slechts lichte verwondingen had, bleef ter plaatse achter. Tomas overleefde het ongeval, maar An zou later die avond overlijden. Herman was er niet bij. Hij heeft er zijn leven lang spijt van gehad.

 • Met het overlijden van zijn vrouw (An Somers) brak een moeilijke periode in De Conincks leven aan. Een periode die voor hem een oefening was in verliezen.
 • Sporen van pijn vinden we in zijn volgende dichtbundel: “Zolang er sneeuw ligt” (1975). Hij verbergt zijn emoties door te spelen met de taal. Dit is duidelijk te zien in het gedicht dat hem het meest dierbaar is, omdat het zo persoonlijk is: “Verjaardagsvers”. De bundel werd bekroond met de Dirk Martensprijs van de Stad Aalst (1976) en de Prijs van de Vlaamse Provinciën (1978).
Je zei nooit wat. Ik moest het altijd vragen.
of je van me hield. en je zoende.
of het veilig was die eerste keer.
en je zoende weer.
en even later of ik het goed deed zo
en je zoende, o.
 
Je zei nooit wat, je zei het altijd met je ogen.
je ogen die helemaal alleen
in je gezicht achterbleven als ik je verliet;
je ogen na geween:
je was er niet,
je keek me aan als verten
en ik moest erheen.
 
En als ik weer tot daar was
de ogen waarmee je het woord “lieveling” zei,
keek of het niet veranderde
op weg naar mij.
en toen je naast de weg lag in de wei,
wat had je niet allemaal gebroken,
je benen, je ribben, je ogen, mij.
je zei nooit wat, je zei het altijd met je ogen,
zoals je daar lag, te zieltogen,
te zieltogen.
 
En je ogen die Thomas nu in heeft staan,
waarmee hij zegt: papa niet weggaan -
je zei nooit wat, hij zegt het, en jij kijkt mij aan.

1973: Leerde Lieve Coppens, zijn latere tweede vrouw kennen aan de toog in zijn Leuvense stamkroeg Café Den Appel.

 • Lieve en Herman kregen samen een dochter: Laura, aan wie hij mooie brieven schreef.
 • Het huwelijk strandde in de jaren tachtig.

1980: In de bundel “Met een klank van hobo” (1980) legt hij uit wat poëzie en liefde voor hem betekenen. De bundel krijgt een duidelijk romantische inslag.

1983: Verliet het weekblad Humo om hoofdredacteur te worden van het Nieuw Wereldtijdschrift.

 • Hij maakte van het NWT het eerste blad in Vlaanderen dat een kruising was van literatuur en journalistiek. Hoewel het idee aansloeg, had de Coninck niet de nodige kennis (voornamelijk op economisch vlak) om het project tot een goed eind te brengen. Het NWT haalde nooit de oplagen waar hij van droomde.

1983: Publicatie van zijn eerste essaybundel, Over de troost van pessimisme. Hierin bracht De Coninck maar één Vlaams dichter uitgebreid ter sprake (Roland Jooris) tegenover een tiental Nederlanders, onder wie M. Vasalis, Willem van Toorn, Ed Leeflang, Judith Herzberg, en vooral Rutger Kopland. Zij vormen zijn dichterlijke familie.

1984: De uitgeverij Manteau bracht De Conincks eerste drie dichtbundels plus zijn bewerking van de poëzie van Edna St. Vincent Millay bijeen in de verzamelbundel Onbegonnen werk.

1985: Met “De hectaren van het geheugen” – een bundel die in Nederland met de Jan Campert prijs bekroond werd – getuigt van een zeldzame combinatie van smaak, métier, talent en intelligentie. (Ons Erfdeel Jaargang 29. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonksveer 1986)

1987: Na de troebelen bij Manteau heeft De Coninck één essaybundel, Over Marieke van de bakker , bij de Antwerpse uitgeverij Hadewijch laten verschijnen.

Maar net als bij verschillende andere Vlaamse auteurs bleek dat een tussenstap op weg naar een Nederlandse uitgever, De Arbeiderspers in zijn geval. Daar zouden niet alleen de dichtbundels Enkelvoud (1991) en Schoolslag (1994) verschijnen, maar meer nog essaybundels: De flaptekstlezer (1991), Intimiteit onder de melkweg (1994), De vliegende keeper (1995) en De cowboybroek van Maria Magdalena (1996). Zo werd ook in Nederland in bredere kring duidelijk hoeveel meer De Coninck schreef dan alleen gedichten en wat voor een aanstekelijk en enthousiasmerend pleitbezorger voor de poëzie hij was.

1987: Toenmalig hoofdredacteur Paul Goossens van de krant De Morgen, vroeg hem om een boekenbijlage te beginnen. Op 4 april verscheen de eerste aflevering die toe Boekbedrijf heette. Later werd de naam veranderd in Café des Arts. Daar schreef hij zijn columns in onder de titel: ‘Dagboek van een flaptekstlezer’. Zijn columns zouden uitsluitend over poëzie gaan, maar kregen uiteindelijk de hele wereld als onderwerp. Weerom opvallend was hoe hij met zijn beschouwingen over poëzie – maar ook over andere onderwerpen – drempels wist te verlagen.  In 1991 zullen deze columns gebundeld verschijnen in de publicatie De flaptekstlezer.

1988: Leerde de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts kennen.

1992: Huwelijk met Kristien Hemmerechts.

1997: Publicatie van zijn laatste gedichtenbundel Vingerafdrukken.

Ad Zuiderent eindigt zijn artikel in Ons Erfdeel als volgt:  Vingerafdrukken eindigt in een lome constatering dat de werkelijkheid goed is zoals zij is, ook al begrijpt de dichter het meeste niet: hij ligt vanuit zijn ligstoel ‘het bevlogene van zwaluwen’ te bekijken, probeert er iets van te begrijpen, maar kan dat alleen door de zwaluwen te laten denken als mensen. Dan is het goed, zoals een gedicht, en kan de dichter er als een god afstand van doen. Het gedicht eindigt met de regels:

Ik lig te snorkelen
aan mijn luchtpijp.
Ik zie dat het goed is.
Ik wil er mijn handtekening wel onder zetten.

22 mei 1997: Bezweek aan een hartstilstand in het bijzijn van enkele andere vooraanstaande dichters (o.a. Anna Enquist en Hugo Claus) terwijl hij op weg was naar een congres in Lissabon. Op het trottoir in Lissabon waar Herman de Coninck stierf is een tegel geplaatst met zijn naam, geboorte- en sterfdatum. Hij was 53 jaar oud.

29 mei 1997: Na een plechtigheid in de aula van de Antwerpse universiteit werd Herman de Coninck bijgezet op het Ereperk in het Antwerpse Schoonselhof.

 

Epiloog

2002: Behoud de Begeerte organiseert een hommage aan Herman de Coninck met ‘Koningsblauw’ waarin Hugo Claus, Leonard Nolens, Benno Barnard, Eddy van Vliet, Mark Schaevers, Fernando Lameirinhas, Kristien Hemmerechts en Piet Piryns een ‘nu eens elegisch, dan weer speels, maar altijd poëtisch programma’ brengen. De hommage werd in diverse steden van Vlaanderen opgevoerd.

2007: Sinds 2007 is er een jaarlijkse Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Coninck. Lees meer over wie er bekroond werd: Herman de Coninckprijs – Wikipedia

2014: Uitgave van een literair wandelboek: Er is niets te zien en dat moet je zien. De auteur Thomas Eyskens neemt je mee doorheen een vaak vergeten, maar cruciaal hoofdstuk uit het leven van Herman de Coninck. : zijn geboortestad Mechelen. Met tientallen archieffoto’s, klasfoto’s, foto’s van de boekenwinkel van zijn ouders enz.. De wandeling duurt 2.50 uur. Het plannetje vind je in het boek. Het is een gezamenlijke uitgave van het Poëziecentrum te Gent en de Arbeiderspers te Utrecht.

Nog wat over zijn werk.

Hij vertaalde gedichten van de Amerikaanse dichteres Edna St. Vincent Millay (1892-1950). Zij verschenen in 1978 onder de titel,Ter ere van de goedertieren maan, (In: Tirade. Jaargang 22. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978).  De vertaling werd in 1981 bekroond met de Koopalprijs.

In ‘Vlaamse schrijvers: vijfentwintig portretten’ geeft Gaston Durnez een mooie beschrijving van zijn werkwijze:

“In een tijd waarin het sonnet herontdekt en vaak misbruikt wordt voor kneuterig gebabbel, werd Herman de Coninck bij de Amerikaanse getroffen door de ‘grandeur’ die zij in de oude versvorm legde. Ook dààrom wild hij haar vertalen. Maar niet op de klassieke manier. Telkens hij het nodig vond, verving hij minder goede zinnen door eigen vondsten. En het gebeurde dat hij verscheidene Engelse gedichten herschreef tot één Nederlands poëem. Vertalen, zei hij, gebeurde ‘ongeveer zoals je van een film, dertig jaar later, een remake maakt’.

[…]

Topper vind ik het sonnet met de beginregel: Ik lees geschiedenis. Ik oefen mijn bescheidenheid. Soms, als men rond mij weer lawaaierig bezig is de wereld opnieuw uit te vinden, (dat is af en toe nodig, maar het geeft zo’n rommel) slinger ik die versregel luidkeels de ruimte in.

Stil, voor mezelf, zeg ik vaak de slotregel:

hoeveel moediger is niet de man
Die weet, als pijn bedaart, dat het nog erger kan,
Dat erger nog moet komen, en die toch kan schrijven,
Kan lachen, tennissen en zelfs vooruitziend blijven.

Naar de geest kan die zin van Herman de Coninck zelf zijn. Misschien is hij dat ook.

BEKRONINGEN

 • 1969: Yang-prijs voor De lenige liefde (1969)
 • 1971: Prijs van de Provincie Antwerpen voor De lenige liefde
 • 1975: Dirk Martensprijs van de Stad Aalst voor Zolang er sneeuw ligt
 • 1978: Prijs van de Vlaamse Provincieën voor Zolang er sneeuw ligt
 • 1981: Koopal-prijs voor de vertaling van Edna St. Vincent Millay, Ter ere van de goedertieren maan
 • 1982: Prijs van de Vlaamse Gids  voor Met een klank van hobo (1980):
  1986: J. Campertprijs voor De hectaren van het geheugen (1985)
 • 1995: Gouden Uil voor Intimiteit onder de melkwoud.
 • Ontving postuum de Vlaamse cultuurprijs, voorheen ‘staatsprijs’ genoemd, voor zijn essaybundel Intimiteit onder de melkweg (1994).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Gaston Durnez, Herman de Coninck, Het verdriet van de flamingo. In: Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten, p. 84-88.
 • De Morgen, Café des Arts, vrijdag 23 mei 1997. Katern gewijd aan Herman de Coninck.

SMAAKMAKER

Denkend aan vroegere gedichten

 
Wij waren jong, wij sprongen
te paard op de taal en reden
heersend de velden door,
slingerend lasso’s van woorden
naar alles wat we wilden  veroveren. O,
het waren dolle roekeloze tochten, pas toch
een beetje op, riep Kees Fens ons nog na.
 
En ’s avonds stond de taal nog na te trillen,
op stal in een gedicht, hinnikend
van heimwee naar de maan
en naar de verste betekenissen.

 

In: Ruimten 1968: in de eerste versie stond Urbain van de Voorde in plaats van Kees Fens als waarschuwende criticus vermeld)

Het land van de glimlach

Glimlach nr. 1
 
Een glimlach is sterk. Althans zo sterk
dat hij het haalt. “She moved
the 47 muscles it takes to smile”, s
schrijft Michael Hoffman. Zwaar werk.
 
Zo blijft ze in de deuropening staan.
Ze weet dat ze zal verliezen, althans weer beminnen.
En 40 van de 47 spieren kunnen het aan.
*
 
Glimlach nr. 2
 
De breekschade van de ogen. Het glas.
Gerinkel van kijkers: de ruiten van de ziel
aan scherven. Zo’n glimlach.
*
 
Glimlach nr. 3
 
Een boerderijtje in de nacht.
Als je belt gaat er boven licht aan
en weet je dat je beneden binnen mag.
Zo’n glimlach.
 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht

a. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1968 Lachen tot je zwart ziet. (cursiefjes)
Lay-out en omslag: Paul Vanden Dorpe.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert.-67p.
Reeks: Uitgegeven voor de leden van Clauwaert-Vereniging nr 38
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1969 De lenige liefde. (poëzie)
Deeltitels: Een dag als geen ander; Met de vedel; De lenige liefde; Ars poetica.
De Coninck 10 Brugge/Utrecht : Orion – Desclée De Brouwer. -70p.
Reeks: Noorderlicht.
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos” te Beernem, in opdracht van de uitgeverij Desclée De Brouwer.
1972 Woe is woe in de Nedderlends ?  (boek met interviews)
Met Piet Piryns.
Amsterdam: Manteau.
Reeks: Paris-Manteau literair. – Amsterdam; vol. 1972: 1
1974 Puur natuur.
Illustraties: Luc Piron.
Aalst: Hooft. -14p.
1975 Zolang er sneeuw ligt. (poëzie)
Deeltitels: Kijk eens hoe echt; Zolang er sneeuw ligt.
De Coninck 9 Amsterdam: Van Oorschot.-55p.
Afmetingen: 19 x 12.20 (ingenaaid)
Colofon: Deze eerste druk van ‘Zolang er sneeuw ligt’ van Herman De Coninck werd gezet uit de Polyfilus in opdracht van G.A. van Oorschot, Uitgever te Amsterdam, gezet uit de Bembo en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen.

 

1978 Ter ere van de goedertieren maan. (vertaling – Engelstalige poëzie).
Oorspronkelijke auteur:  Edna St. Vincent Millay. (1892-1950)
Zie ook: Tirade. Jaargang 22. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978
1984 : opgenomen in de verzamelbundel Onbegonnen werk/gedichten 1964-1982 met zes nieuwe sonnetten toegevoegd.
1988: 4de uitgebreide druk bij Manteau te Antwerpen
Beveren/Antwerpen:  Orion-Colibrant. -43p.
1980 Met een klank van hobo. (poëzie) De Coninck 8 Beveren/Antwerpen: Orion/Colibrant.  -52p.
Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van N.V. Orbis en Orion, uitgevers Beveren-Antwerpen.

 

1980 Met de klank van hobo (poëzie)
Het omslagontwerp werd vervaardigd door Gerrit Noordzij.

 

De Coninck 7 Amsterdam: Van Oorschot. -52p.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Met een klank van hobo’ van Herman De Coninck, werd in opdracht van G.A. van Oorschot, Uitgever te Amsterdam, gezet uit de Bembo en gedrukt door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen. Het werd gebonden door Boekbinderij Delcour te Hilversum.

 

1981 Koud als een bosbes. (verhaal) Antwerpen: Segers. -20p.
Reeks: Revolver: driemaandelijks literair tijdschrift. – Antwerpen, 1968 – 2009; vol. 10: 3
1983 Over de troost van het pessimisme (essays)
Omslagontwerp: Rikkes Voss
Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -256p.
Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1984 Koud als een bosbes. (verhaal)
Eerder gepubliceerd in: Revolver, jrg. 10/3, 1981.
De Wispelaere 6 Uit de bundel: Vlaamse verhalen na 1965. pp. 109-121.
Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback ) kaft met flappen)
1984 Onbegonnen werk: gedichten 1964-1982. (verzamelbundel)
Deeltitels: De lenige liefde; Zolang er sneeuw ligt; Ter ere van de goedertieren maan; Met een klank van hobo.
1986: 2de druk
Antwerpen: A. Manteau.-212p.
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1985 De hectaren van het geheugen. (poëzie)
Deeltitels: Proloog; Bergen van onverschilligheid; Ik zie wat ik heb, ik heb dat ik zie; Glasscherven in de zon; Te voet over de lethe
De Coninck 6 Antwerpen: A. Manteau. -59p.
Afmetingen:21.50 x 12.80 (gelijmd)
Colofon: ‘De hectaren van het geheugen’ van Herman De Coninck, werd in opdracht van Uitgeverij A. Manteau NV te Antwerpen gezet in de Trump Mediaeval 10/12 en gedrukt bij Smits te Wommelgem, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking

 

1985 Te voet over de Lethe. (bibliofiele uitgave) Amstelveen: Uitgeverij AMO. -13p.
1987 Over Marieken van de bakker (opstellen)
Omslagillustratie: Jan Vanriet
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.

Nota:  Het essay ‘Een uroloog die niet kan pissen’(over de essaybundel ‘Met verpauperde pen’ van Hedwig Speliers) verscheen in hetzelfde jaar ook in BOKelf (pp 39-49) uitgave van Uitgeverij Hadewijch te Schoten

 
Schoten: Uitgeverij (h) Hadewijch nv. -213p.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: ‘Over Marieken van de bakker’ opstellen van Herman de Coninck, werd met imprint h, in opdracht van uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein met omslagillustratie van Jan Vanriet, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning, Baarn.
1988 44. (bibliofiele uitgave) Den Haag: Mikado Pers. -4p.
1988 Ter ere van de goedertieren maan (poëzie – vertaling uit het Engels)
Oorspronkelijke auteur: Edna St. Vincent Millay.
Oorspronkelijke titels: selectie door H. De Coninck.
Ingeleid en vertaald door Herman de Coninck.
= 4de gewijzigde druk: eerste afzonderlijke publicatie van de oorspronkelijke Nederlandse bundel  uit 1978 mét de toegevoegde sonnetten.
Omslagfoto: Edna St. Vincent Millay (foto Arnold Genthe, collectie The Museum of Modern Art, New York
Omslagtypografie: Rikkes Voss.

 

De Coninck 18 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij A. Manteau n.v. –[45]p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (paperback)
Colofon: Ter ere van de goedertieren maan, is een selectie uit het werk van de Amerikaanse dichteres Edna St. Vincent Millay (1892-1950), samengesteld, vertaald en ingeleid door Herman de Coninck, voor het eerst verschenen in 1978 bij uitgeverij Orion-Colibrant, Beveren, waar het tot driemaal toe werd herdrukt. Uitgeverij Manteau heeft de bundel in 1984 opgenomen in Onbegonnen werk/gedichten 1964-1982 van Herman de Coninck, die er toen zes sonnetten heeft aan toegevoegd.
Ter ere van de goedertieren maan van Edna St. Vincent Millay werd in opdracht van uitgeverij Manteau nv te Antwerpen gezet in Garamond 11 door AMB te Kapellen en gedrukt bij Erasmus te Wetteren, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
1990 Het tasten van wind. (bibliofiele uitgave) Amstelveen: Uitgeverij AMO.-7p.
Oplage van 35 exemplaren, in zwartolijfgroen papieren omslag
1990 Het meervoud van geluk. (bibliofiele uitgave) Amstelveen: AMO. -15p.
1990 Teruggevonden gedicht. (bibliofiele uitgave) Amstelveen: Uitgeverij AMO. -5p.
Oplage van 12 exemplaren, in donkeroranjerood papieren omslag
1991 Enkelvoud: gedichten. (poëzie)
Omslag: Marjo Starink
Deeltitels: Het meervoud van geluk; Zonder; Onderweg.
De Coninck 3 Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -51p.
Afmetingen:21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Enkelvoud’ van Herman De Coninck, werd in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Marjo Starink door Cédilles te Amsterdam gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze & Co’s drukkerij BV te Dordrecht op 100 grs houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplage van 3000 exemplaren.

 

1991 De flaptekstlezer (columns)
Omslagontwerp: Alje Olthof
Omslagillustratie: Poster van Amram Pratt voor de tentoonstelling “from line tot line. Graphic design in Israel” 21-12-69 – 18-2-1970, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Kunstbibliothek Berlin.
Amsterdam: De Arbeiderspers. 242p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Noord Nederlandse Drukkerij, Meppel.
1993 Pastorale. (bibliofiele uitgave)
Met een frontispice van Hugo Claus
Amstelveen: Uitgeverij AMO. -11p.
(door Rob Cox gedrukt te Amsterdam)
Oplage van 38 ex. In etui.
1994 Schoolslag: gedichten. (poëzie)
Omslag: Marjo Starink
Deeltitels: De plek; Mechelen; Pastorale; Addenda.
De Coninck 4 Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -61p.
Afmetingen:21 x 13 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Schoolslag’ van Herman De Coninck, werd in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Steven van der Gaauw door Zetcentrale Meppel BV gezet uit de Janson en gedrukt door Geuze & Co’s drukkerij BV te Dordrecht op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplage van 3750 exemplaren.

 

1994 Meisjes. (gedichten op etsen van Reinhoud)
Reinhoud maakte zes etsen
Leporelloboek
Amstelveen: AMO;
(door Rob Cox gedrukt te Amsterdam)
[8] dubbelbladen : ill. ; 40 cm
Oplage van 31 ex. In klapdoos
1994 Intimiteit onder de melkweg: over poëzie. (essays)
Omslagontwerp: Alje Olthof
Omslagillustratie: David Seymour, Italië, uit: The Family of Man, een uitgave van The Museum of Modern Art, New York © 1955, 1983
De Coninck 1 Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -223p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 Pastorale VII (briefverhaal in de vorm van een gedicht)
Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
 1994 Cahier d'amour  Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.65.
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1995 Nu dus. (bibliofiele uitgave) Amstelveen: Uitgeverij AMO. -11p.
Oplage: 25ex.
1995 De vliegende keeper: essays over poëzie. (essays)
Omslagontwerp: A. Wartho, “The height of Ambition” uit The Photographic Yearbook (1984) een uitgave van Arco Publishers.
Foto: Klaas Koppe
Amsterdam: De Arbeiderspers. -251p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1996 De cowboybroek van Maria Magdalena (en andere reisverhalen).
Omslagontwerp: Steven van der Gauw
Omslagillustratie: Jack Dowd
Foto auteur: Herman Selleslags.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -134p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1997 Onze slaapkamergordijnen. Apeldoorn: Stichting De Witte Mier. -1p.
1997 Slaapliedje voor Laura. (poëzie – bibliofiele uitgave) Amstelveen: Uitgeverij AMO. -[2]p.

Werd op verzoek van uitgeverij AMO door Rob Cox (De Veerpers) met de hand gezet en gedrukt in blauw en zwart, in een oplage van 50 gesigneerde exemplaren.
Ongenummerd.

1997 Vingerafdrukken: gedichten. (poëzie)
Omslagontwerp: Steven van de Gaauw
Foto omslag: Jaco Klamer
Deeltitels: De vier seizoenen; Ein einfacher Mensch; Ginder; O, de o!; Nu, dus
De Coninck 5 Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. -66p.
Afmetingen:20.80 x 12.90 (ingenaaid)
Colofon: ‘Vingerafdrukken’ van Herman De Coninck, werd in 1997 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Steven van de Gaauw gezet uit de Trinité en gedrukt door Drukkerij Groenevelt BV te Landgraaf op 100 grams getint gevergeerd romandruk

 

 

b. Essayistisch werk in tijdschriften (kleine selectie)

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1970 Het parlandisme. In: Dietsche Warande & Belfort. Jrg. 115, nr.10, p. 738-748.
1979 Over nieuw realisme en ouwe romantiek. In: Ons Erfdeel. Jrg. 21, nr. 4, p. 485-491.
1980 Poëzie en conservatisme. In: Eugène Van Itterbeek (red.). Dichters en dichtkunst uit Europa 1950-1980. p. 30-41.
1985 ‘Poëzie en onderwijs: over de pedagogische waarde van de brand van Rome’. In: Het Boek in Vlaanderen 1985-1986. Antwerpen: Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen. P. 5-14.
1987 Over Marieke van de bakker. Waarom zijn slechte gedichten slecht? In: Ons Erfdeel. Jrg. 28, nr. 3, p. 371-378. / Antwerpen : Houtekiet. -213p.

 

c. Uitgaven

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1998 De gedichten 1 (verzamelbundel)
Deel 1 gebundelde en nagelaten gedichten; samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
Het ontwerp voor stofomslagen, banden en cassette en de typografie van het binnenwerk zijn van Steven van de Gaauw.
Deeltitels: De lenige liefde; Zolang er sneeuw ligt; Ter ere van de goedertieren maan; Met een klank van hobo; De hectaren van het geheugen; Enkelvoud; Schoolslag; Vingerafdrukken; Nagelaten gedichten.
De Coninck 12 Amsterdam: De Arbeiderspers. -479p.
Afmetingen:20 x 12.40 (gebonden ) harde rode linnen kaft met stofomslag en leeslint)
Samen met De Gedichten 2 in cassette
Colofon: ‘De gedichten’ in 2 delen van Herman De Coninck, werd in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers door Perfect Service te Schoonhoven gezet uit de Trinité 2, gedrukt op 80 grams permaplan door Giethoorn ten Brink te Meppel en gebonden door Callenbach te Nijkerk.

 

 

1998 De gedichten 2. (verzamelde gedichten)
Deel 2 verspreide gedichten en vertalingen; samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
Het ontwerp voor stofomslagen, banden en cassette en de typografie van het binnenwerk zijn van Steven van de Gaauw.
Deeltitels: Verspreide gedichten; Verspreide vertalingen
De Coninck 11 Amsterdam: De Arbeiderspers. -206p.
Afmetingen:20 x 12.40 (gebonden ) harde rode linnen kaft met stofomslag en leeslint)
Samen met ‘De Gedichten 1′ in cassette
Colofon: ‘De gedichten’ in 2 delen van Herman De Coninck, werd in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers door Perfect Service te Schoonhoven gezet uit de Trinité 2, gedrukt op 80 grams permaplan door Giethoorn ten Brink te Meppel en gebonden door Callenbach te Nijkerk.

 

2000 Herman De Coninck: het proza.
Medewerking: Jeroen De Preter
Secundaire auteur: Paul de Wispelaere
Amsterdam: De Arbeiderspers.
2004 Een aangename postumiteit. brieven 1965-1997.

Ruimhartige selectie van 444 brieven bezorgd door Annick Schreuder uit de meer dan 15.000 nagelaten brieven.
Omslagontwerp: Steven van der Gauw
Foto omslag: Herman Selleslags.
 De Coninck 16 Amsterdam: De Arbeiderspers – 862p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
Editie en verantwoording: Annick Schreuder en Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL)
2006 De mooiste gedichten van Herman de Coninck. (bloemlezing)
Oorspronkelijke titel: De gedichten , 1998
Deeltitels: Inleiding; De lenige liefde; Zolang er sneeuw ligt; Met een klank van hobo; De hectaren van het geheugen; Glasscherven in de zon [in memoriam matris]; Te voet over de lethe; Enkelvoud; Schoolslag; Vingerafdrukken
Illustraties: Jan De Maesschalck, acryl, 2006
Omslagontwerp: Monique Shih, 2006

 

Brussel : De Morgen. -246p.
Reeks: De Morgen – Bibliotheek . Wereldpoëzie ; 13
Afmetingen: 20.50 x 12 (gebonden – harde geïllustreerde kaft, met leeslint)

 

 

2007 Gedichtenkladden. (poëzie – bibliofiele uitgave)
Illustratie van Laura De Coninck
De Coninck 2 Kessel-Lo: Literarte. -62p.
Afmetingen: 19 x 15 (in cassette)
2009 Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had : de mooiste gedichten / Herman de Coninck.
Gekozen en ingeleid door Kristien Hemmerechts.
Omslagontwerp en typografie: Steven van der Gaauw
 De Coninck 13 Amsterdam /Antwerpen: De Arbeiderspers. -239p.
Afmetingen: 21.60 x 13.50 (ingenaaid)

 

Bibliografisch overzicht alfabetisch per titel

Scheppend werk

POËZIE

 • De hectaren van het geheugen. 1985.
 • De lenige liefde. 1969.
 • Enkelvoud: gedichten. 1991.
 • Met een klank van hobo. 1980.
 • Onbegonnen werk: gedichten 1964-1982. 1984.
 • Schoolslag: gedichten. 1994.
 • Vingerafdrukken: gedichten. 1997
 • Zolang er sneeuw ligt. 1975.

PROZA

 • De cowboybroek van Maria Magdalena (en andere reisverhalen). 1996.
 • Koud als een bosbes.(verhaal) 1981.
 • Lachen tot je zwart ziet. (cursiefjes) 1968.
 • Ter ere van de goedertieren maan (vert. uit het Engels). 1978.

Essayistisch werk

 • De flaptekstlezer. 1992.
 • De vliegende keeper: essays over poëzie. 1995..
 • Intimiteit onder de melkweg: over poëzie. 1994.
 • Over de troost van pessimisme: essays. 1983.
 • Over Marieke van de bakker. 1987.
 • Woe is woe in de Nedderlends ? (met Piet Piryns) 1972

Bibliofiele uitgaven

 • 44. 1988.
 • Gedichtenkladden.  2007.
 • Het tasten van wind. 1988.
 • Het meervoud van geluk. 1990.
 • Nu dus. 1995.
 • Onze slaapkamergordijnen. 1997.
 • Pastorale. 1993.
 • Puur natuur. 1974.
 • Slaapliedje voor Laura. 1997.
 • Teruggevonden gedicht. 1990.
 • Te voet over de Lethe. 1985.