home | Inloggen
Aantal schrijvers: 591 | Aantal boeken:

16526

 

 

Scheirs, Jef

JEF SCHEIRS

Oudegem, 23 september 1885 – Sint-Agatha-Berchem, 14 juli 1960

Schrijver van volksboeken met katholieke tendens.

Hij kende ontzaglijk succes met de roman De filosoof van Haegem die op gigantische oplage werd verspreid en meermaals voor toneel werd omgewerkt.

BIOGRAFIE

23 september 1885: Jef Scheirs, eigenlijk Alois Jozef Louis Scheirs, werd te Oudegem (Dendermonde) geboren.

 • Hij kon slechts het voorlaatste jaar (Poësis) van de oude humaniora afwerken, daarna moest hij noodgedwongen als landbouwer op het ouderlijk erf mee de kost verdienen.
 • Tijdens de eerste wereldoorlog deed hij mee aan een prijskamp voor een roman-feuilleton uitgeschreven door het dagblad ‘Het Volk’. Hij stuurde ‘De laatste Alruine’ in. Hij won de prijs niet, maar bij de katholieke elite (Kannunik Joos, Mej. Belpaire, Lodewijk Dosfel en Dr. Jules Persyn) was hij niet onopgemerkt voorbijgegaan.
 • Er verschijnen verschillende verhalen in het Dietsche Warande en Belfort (toen onder de redactie van Jules Persyn): ‘Kaduin’,’Vogel’, ‘Tjoken’ e a
 • De familie Scheirs verhuist naar Aalst, waar zij een handel beginnen.
 • Vanaf 1924 pas begon hij volop te publiceren, nadat hij als ambtenaar-vertaler in dienst was gekomen van het Ministerie van Landbouw. Hij zal de functie blijven uitoefenen tot aan zijn pensioen.

1924:  Stuurt het manuscript van zijn eerste roman“Loutering” in voor een letterkundige prijskamp die door het Davidsfonds ter gelegenheid van zijn 50-jaar bestaan, was uitgeschreven. De roman werd er met de tweede prijs bekroond en gelauwerd voor diepe sociale bewogenheid.

1926: Publicatie van “Loutering” en door het Davidsfonds op 18000 ex. verspreid.

In regelmatig tempo volgen romans, verhalenbundels en een toneelstuk elkaar op.

1927: Bundeling van zijn verhalen in Dietsche Warande en Belfort alsook zijn korte verhalen die hij in het tijdschrift ‘Hooger Leven’ verschenen waren onder de titel ‘Typen uit het simpel leven”.

1928: Publicatie van zijn bekendste werk “De filosoof van Haegem”. Het kende enorme bijval, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Het verscheen op 37.000 ex. De tweede uitgave kwam er slechts in 1956.

 •  “De filosoof van Haagem” (1928-1932), werd herhaaldelijk herwerkt tot toneelstuk en operette.
  • 1929: De filozoof van Haagem (naar het boek van Jef Scheirs): operette in drie bedrijven. Door Marcel de Paepe. Muziek: O. Gomar. Waereghem : P. Putman, -83p.
  • 1930: De Haagemse Filosoof / Joost van Cortenberghe ; Blijspel in zes bedrijven naar het humoristisch roman van Jef Scheirs. Waereghem : P. Putman, -114p.
  • 1937: De boetseerder der smart: toneelspel in 4 bedrijven (5 tafrelen) /Bob Bertina; Alkmaar: Vink 64p. Reeks: Vink’s tooneelbibliotheek. – Alkmaar; vol. 879
  • 1955: De filozoof van Hagem: een plezierige historie van te lande in drie bedrijven (vier taferelen) voor het toneel bewerkt door Karel Ruyssinck.  Antwerpen: Omega 55p.

1934: Verschijnt zijn laatste roman ‘Ergens zong een vogel’, een liefdesroman.

Deze echte “volksschrijver” zei zelf over zijn werk: “Ik heb nooit geschreven voor de kunst, voor de literatuur, voor de vorm of de techniek… . Ik schreef voor mijn volk, om dat schoon, goed, beter, zedelijk gaver en christelijker te maken… .”
Zijn romans en toneelstukken waren eerlijk en degelijk, sappig van taal, doch soms brokkelig van compositie.

Hij was vader van twaalf kinderen.

14 juli 1960: Jozef Scheirs stierf te Sint-Agatha-Berchem.

Epiloog

In 1967 maakte de toenmalige BRT een zesdelige tv-reeks van  “De filosoof van Haagem” met oa Romain De Coninck in een hoofdrol.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Vlaamse schrijvers/Louis Jacobs – Scheirs

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar   Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1924  De stalen tempel. (roman)
1926 Loutering. (roman)

“Bekroond met den tweeden prijs in den letterkundigen prijskamp uitgeschreven door het Davidsfonds ter gelegenheid van zij 50-jarig jubilé 1875-1925.”

Leuven: Davidsfonds.  -176p.

Reeks: Davidsfonds, nr 210.
Afmetingen: 20.25 x 13.50 (ingenaaid)
Brugge : Drukkerij “Excelsior”.
1927 Een kindje en twee velo’s. (roman)

Omslag: Fr. Vertongen
Dendermonde : Van Lantschoot-Moens. -173p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid)
1927 De boetseerder der Smart. (roman)

De roman “De boetseerder der smart” werd eerst gepubliceerd in het weekblad “Hooger Leven” 1ste jaargang, Maart-Juni 1927, en dan overgedrukt in de drukkerij der Abdij van Averbode, juli 1927.
 Averbode: Drukkerij der Abdij. -179p.

Afmetingen: 16.40 x 13.70 (ingenaaid – zachte kaft)

1927 Uit het simpel leven. Novellen.

Deel 1 (‘Typen uit het simpel leven’) en deel II
Dendermonde : Drukkerij J. Van Lantschoot-Moens.

Deel I -147p. / Deel II: 155p.
Afmetingen: 20.75 x 15 (ingenaaid)
1928 De filosoof van Haagem. (roman 1ste deel)

Met tekeningen van Jan Brusselmans.
1966: opgenomen in “Twee omnibus van de gulle Vlaamse lach”.
Scheirs 1

 

Leuven: Davidsfonds . -169p.

Reeks: Davidsfonds, nr 218
Afmetingen: 20.75 x 14 (ingenaaid)
Brugge : Druk. Excelsior Zandstraat St. Baafs-Brugge.
Colofon: Dit boek – Het eerste van de reeks 1928 van het Davidsfonds – werd gedrukt op 37 duizend 500 exemplaren.
1930 Affligem in brand.Geschiedkundig verhaal. (historische roman) Dendermonde: Van Lantschoot-Moens. -176p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)

z d
[1931]

Het einde der wereld. (toekomstroman) Schoten: Gebr. De Bièvre & Lombaerts Drukkerij. -211p.

Afmetingen: 21 x 16 (ingenaaid – zachte kaft)
1931 ’t Geheim van den toren. Hoe “vagebond” stierf. (verhaal) Averbode : P. L. Robberechts. -32p.

Reeks: Vlaamse Filmkes nr 46
1931 De duivel hangt. Blijspel. (toneel) Dendermonde: J. Van Lantschoot-Moens. -55p.
1932 De filosoof van Haagem. (roman 2e deel)

De teekeningen die dit werk opluisteren zijn van de vaardige hand van kunstschilder Cyriel Poep uit Aalst.
Aalst: Uitgeverij Veldeman, Denderstraat 1. -144p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
1933 Uit den leevene van doolaards. (novellenbundel) Dendermonde: Uitgeverij “Ros Beiaard” Juul Van Lantschoot-Moens. -187p.

Afmetingen: 23 x 16 (ingenaaid)
1933 De ridder van het slot van Laerne. Roman uit de XVI e eeuw. (samen met Jef Crick)

De titelbladzijde is van de hand van kunstschilder Flori van Acker, erebestuurder van de Academie van Brugge.
De houtsneden, ook de letterversieringen en sluitstukken zijn van Victor Stuyvaert.
Historische achtergrond en opbouw van deze roman zijn uitsluitend van Jef Crick. Jef Crick schreef volledig het eerste en derde deel. De mede werking van Jef Scheirs beperkte zich bij enkele folkloretafereelen van het tweede deel.
Jef Crick schreef de laatste bladzijde van zijn roman op O.L.H. Hemelvaart-dag, 1933
1941: Heruitgave bij Het Volk te Gent.

Uitgave: s.n; s.l. -613p.

Afmetingen: 26.20 x 21
De roman bestaat uit drie delen 

Buiten Victor Stuyvaert hebben nog vele andere illustratoren aan het werk meegewerkt : Karel Doudelet; Herman Verbaere; Alfons Mora; Robert Courtens; Kallist Fimmers; Julien Masson; Luc en Jan De Weerdt; L. Theys; A. Ceysens; A.P. Duerinckx; A. Schautteet; J. Gers; Berten Schepens; Gerard Hermans; A. Heins; C. Poep.

1934 Ergens zong een vogel. (liefdesroman)

Omslag: F.J. De Geijter
Dendermonde: Drukkerij J. Van Lantschoot-Moens Koornaard 17. -182p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (ingenaaid)

B. Varia

Jef Scheirs heeft ook een aantal van zijn romans in het Frans vertaald onder pseudoniem Daisy.

 • 1933: Purification / J. Scheirs ; Traduit du néerlandais par Daisy. Roman inédit. Marcinelle-Charleroi : J. Dupuis. -32p. Reeks: Les Bonnes Soirées ; 1933, 50.
 • 1933: Le Philosophe de Haagem / Jef Scheirs ; Traduction du néerlandais par Daisy. Marcinelle-Charleroi : J. Dupuis. -48p. Reeks: Les Bonnes Soirées ; 1933, 50.

Herdenking Jef Scheirs, 1885-1960.  Justus de Harduwijn-Genootschap. Oudegem : 1960. -32p.

FILMOGRAFIE

1967 De Filosoof van Haeghem

 • Zesdelige televisieserie op de Vlaamse televisie uit 1967 gebaseerd op een verhaal van Jef Scheirs, De Filosoof van Haagem.
 • Regie : Maurits Balfoort
 • Cast: Romain Deconinck – Titten, de Filosoof ; Carlos Van Lancker – Naten; Martha Dewachter; Willy de Swaef – veldwachter; Jenny Tanghe – Coletje; Luc Tanghe – Patatje