home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Sabbe, Maurits

MAURITS SABBE

Brugge, 9 februari 1873 – Antwerpen, 12 februari 1938

Bekend letterkundige en een voorvechter van de Vlaamse Beweging.

Hij was een erg veelzijdig auteur. Van zijn hand verschenen romans, verhalen, gelegenheidsgedichten, cantates, liederen, toneelstukken, bundels letterkundige kritiek, studies over literatuurgeschiedenis,  muziek, drukkunst en de ontwikkeling van het nationaal bewustzijn in Vlaanderen.

Zijn scheppend werk is zeer traditioneel en romantisch-realistisch en vertoont geen neiging tot het nochtans in die tijd opkomend naturalisme Het is eerder een impressionistische beschrijving van mensen en gebeurtenissen en een creatie van bijzondere sferen. Dit vinden we terug in werken zoals “De filosoof van ’t sashuis”, Een mei van vroomheid” en “’t Kwartet der  Jacobijnen”. Zijn later werk wordt iets realistischer. Erg gewaardeerd waren Sabbe’s cultuurhistorische essays, zo o.a. “Brabant in ’t verweer“, een studie over de Nederlandse strijdliteratuur in de 17e eeuw.

Pseudoniemen: Roeland Buskens (in Tijdschrift van het Willemsfonds) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

9 februari 1873 : Te Brugge geboren als Maurits Karel Maria Willem Sabbe, zoon van de liberale voorman en schrijver Julius Sabbe, als de oudste van zeven kinderen. Hij studeert filosofie en letteren aan de Gentse universiteit. Hij begint zijn loopbaan als leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te Brugge.

 • Vader Sabbe stond bij de Vlamingen in hoog aanzien. Vooreerst als dichter, en onder meer als auteur van een paar cantates, waarop Peter Benoit muziek had geschreven; en ook als invloedrijk leider van de Vlaamsch-liberale partij en bevorderaar van het Vlaamse cultuurleven. Brugge hield hem bizonder in eere omdat hij telkens en telkens optrad voor de sociale en economische belangen van de stad, namelijk in de kwestie van Brugge-Zeehaven. In den strijd voor een Vlaamsche opera te Antwerpen – die onder de leiding van Peter Benoit tot stand zou komen – stond Vader Sabbe eveneens vooraan op de bres. Op een aantal gebieden maakte zich Vader Sabbe op die wijze bijzonder verdienstelijk, en door die verdiensten won hij de algemene waardering en sympathie.

13 Oktober 1896: Promoveert tot doctor in de wijsbegeerte en letteren (afd. Germaansche Philologie)

1896-1898: Leraar Nederlands aan het Institut Dupuich te Brussel.

1898: Literair debuut met ‘Aan ’t Minnewater’. Samen met de iets later gepubliceerde verhalen ‘Een Mei van vroomheid’ (1903) en De Filosoof van ’t Sashuis’ (907) is dit louter stemmingskunst.

1 December 1898 – 1900: Leraar Nederlands en Duits aan de Rijksmiddelbare school te Roeulx:

25 Mei 1900 tot 1903: Leraar Nederlands en Duits aan het Koninklijk Atheneum te Hoei.

 • Tussen 1900 en 1913 leidde hij – samen met Hippoliet Meert, die de reeks had opgericht – de redactie van Flandria’s Novellenbibliotheek. Beiden wilden – vanuit een liberaal perspectief – op periodieke wijze voorzien in  kwaliteitsvolle en betaalbare boeken voor een ruim publiek.

8 Juni 1903 tot 1919: Leraar Nederlands en Duits aan het Koninklijk Atheneum te Mechelen.

30 April 1907: Tevens leraar Nederlandsche voordracht en geschiedenis der toneelletterkunde aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen.

1907: Publicatie van Vlaamsche Mensen. Hierin, alsook in In ’t Gedrang (1915) krijgt Sabbe meer oog voor psychologische karakteranalyse.

1912: Publicatie van zijn eerste roman De Nood der Bariseele’s.

 • Het boek beschrijft de geschiedenis van twee opeenvolgende generaties van een burgerfamilie. Het centrale thema –de noodzakelijkheid van de vrouw voor de man- is psychologisch tactvol uitgewerkt in het geleidelijk opgebouwde relaas van de tegenstellingen en de uiteindelijke verzoening van twee vrijgezellen.

1919: Conservator aan het Museum Plantijn Moretus te Antwerpen.

1919: Het ’t Pastorke van Schaerdycke – Spel van Personagiën is een evocatie van een godsvruchtig leven in het licht van het evangelie. Taal en geest zijn aangepast aan het 18de eeuwse milieu waarin het verhaal zich afspeelt. De gracieuze woordkunst herinnert eerder aan het werk van Anatole France dan aan enig Vlaamse voorganger.

7 Mei 1919 tot 1923: Leraar Nederlandse Letterkunde aan het ‘Hooger Onderwijsgesticht voor juffrouwen’  te Antwerpen.

1920: ’t Kwartet der Jacobijnen: ideeënroman waarin een panorama wordt gegeven van de vooruitstrevende strekkingen van de vrijzinnige burgerij in Brugge in de jaren 1860-1870.

Met deze roman sluit Sabbe zijn literaire carrière af. Nadien schrijft hij literair-historisch werk en –gesteund door functie als conservator aan het Plantijn Moretus Museum- vooral cultuurhistorische essays.

28 Juni 1921: Leraar in de Nederlandse Letterkunde aan de ‘Hoogere Koloniale school’.

21 April 1923: Leraar algemene letterkunde aan het ‘Hooger Instituut voor Schoone Kunsten’.

1923: Hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit te Brussel.

Hij is gehuwd met Gabriëlla De Smet.

12 februari 1938: Overlijden van Maurits Sabbe te Antwerpen.

Als belletrist blijft hij door zijn hartelijke gemoedelijkheid lange tijd populair in Vlaanderen, als essayist verwerft hij internationale bekendheid.

Nota: ook als toneelschrijver is Sabbe actief. We konden een tiental toneelstukken achterhalen. Verschillende buitenlandse producties werden door hem vertaald.

Epiloog

Hij ligt begraven op het erepark van het Schoonselhof in Antwerpen.

1950: Een borstbeeld van de schrijver wordt in 1950 onthuld bij het Sashuis aan het Minnewater te Brugge.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988 p.193.

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

Om het omvangrijk oeuvre van Maurits Sabbe enigszins overzichtelijk te houden hebben we deze bibliografie als volgt ingedeeld.

 • I. Literair werk: waarin proza, opera, toneel, door Maurits Sabbe vertaald toneel, poëzie, liederen en cantates op teksten van Maurits Sabbe geschreven en uitgegeven
 • II. Essayistisch werk
 • III. Schooluitgaven
 • IV. Filmografie

Wie in meer details wil of een overzicht wil krijgen van zijn publicaties in tijdschriften, of wil weten hoe zijn werk werd onthaald, kan terecht bij:

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007 .
 • Rob. Roemans. Zie hierboven.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

I. Literair werk

PROZA

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1898 Aan ’t Minnewater. Drie schetsen uit het Brugsche leven.

Met etsen en pentekeningen van Emile Renders.
Bevat: Cieltjie (pp 1-26); Twee kalverliefden (pp 27-78); Hoe ‘Stientjie uut den Anker’ gevrijd werd (pp 79-141)
1901: Volksuitgave bij De Nederlandsche Boekhandel met 52 pentekeningen van Emile Renders.
sabbe 7_ca_1898_01   sabbe 7_ca_1898_02
1921: 2de uitgave bij C.A.J. Van Dishoeck én De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.
1943: Uitgave bij Standaard Boekhandel, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven. -125p. (ingenaaid, harde kaft, stofomslag)

1966, 1968²: Uitgave in de reeks Vlaamse Pockets nr 191 bij Uitgeverij Heideland pvba, Hasselt.

Amsterdam: E.L.E. Van Dantzig.  -141 + [II]p.

Afmetingen: 26 x 19.50 (gebonden – harde kaft)

Nota: Op de exemplaren die in België verkocht werden is de firma De Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen) vermeld. Toen de zaak E.L.E. Van Dantzig eindigde, kocht C.A.J. Van Dishoeck de resterende exemplaren op en sloot met De Nederlandsche Boekhandel de overeenkomst om ze als volksuitgave te verkopen. Er kwam een andere omslag en drie etsen werden weggelaten. Toen de zgn volksuitgave uitverkocht was heeft Van Dishoeck in een ander formaat en zonder prenten de werkelijke 2de uitgave laten verschijnen. (1921)

1901 Een mei van vroomheid. Brugsche novelle. (voorpublicatie) Gent: Boekhandel J. Vuylsyeke.  -45p.

Overdruk uit het Tijdschrift van het Willemfonds.

1903 Een mei van vroomheid. (novelle)

1909: 2de uitgave bij C.A.J. Van Dishoeck te Bussum.
Met tekeningen en bandversiering van Albert  Geudens.
1916:
3de uitgave. Gelijk aan de 2de uitgave.
1922: 4de uitgave. Ongewijzigd.
1926: 5de druk. Ongewijzigd.
1967: Uitgave in de reeks ‘Vlaamse Pockets’ nr 207, uitgeverij Heideland Hasselt.
1970: In ‘Omnibus Vlaamse Parels 2 1900-1940’, D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel pp 7-58.

Maldeghem: Victor Delille. -75p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
2de uitgave
 

1903 Sublime Harmonie Automatique. Een Driekoningenavond. Kindertooneeltjes.  (novellen)

Met op pag 1 een korte bibliografische nota.
1907: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Vlaamsche Menschen’ (pp 49-77)

Gent: Vennootschap ‘Plantijn’ (Korte Koestraat 13A). -42p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet)
Reeks: Flandria’s Novellen-Bibiotheek nr 28.

1906 Hoe grootvaders broer uit den Oost weerkeerde. (novelle)

(samen met ‘De twee invasies’ door Huff van Buren)
1907: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Vlaamsche Menschen’ (pp 89-101)

Sabbe 1 Gent: Vennootschap ‘Plantijn’ (Korte Koestraat 13A). – pp 59-71.

Afmetingen: 18.75 x 12.25 (geniet)
Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nrs 75-76

1907 Vlaamsche Menschen. (verhalenbundel)

Bevat: Philemons Dans om de Bruid (pp 1-48); Sublime Harmonie Automatique (pp 49-77); Een Driekoningenavond (pp 78-88); Hoe grootvaders broer uit den Oost weerkeerde (pp 89-101); Vurige Tongen (pp 102-121); De vrome Rit (pp 122-140); Tooneelervaringen I. De Schouwburgbrand (pp 141-157); II. Commedia dell’Arte (pp 157-177).
1913: Het verhaal ‘Philemons Dans om de Bruid’ verschijnt in ‘Flandria’s Novellen-Bibliotheek als nrs 158-159.
1923: 2de druk bij C.A.J. Van Dishoeck, Bussum. Vermeerderd met een drietal verhalen (zie daar)
1935: Vertaald in het Frans door Maurice Gauchez als ‘Gens de Flandre’ Uitgever REX, Brussel (collection nationale)
1971: Het verhaal ‘Philemons Dans om de Bruid’ werd opgenomen in ‘Maurits Sabbe Omnibus’ uitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel (pp 225-266)

Maldeghem: Victor Delille. -177p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Duimpjesuitgaven nr 66
Heruitgave:
[1943]: 3de druk bij Uitgeverij De Lage Landen, Brussel z.d. (1943). Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid) -221p.
Toelatingsnummer: 834

1907 De filosoof van ’t Sashuis.  (roman)

Verlucht met 20 illustraties van Renée Valery.
Bandversiering: HERMAN TEIRLINCK
1909: 2de druk. Uitgevers: Ad. Hoste te Gent en C.A.J. Van Dishoeck te Bussum. Uitgave van het Willemsfonds nr 150.
1910: 3de druk bij C.A.J. Van Dishoeck te Bussum. Met tekeningen van André Geudens.
1918: 4de druk. Ongewijzigd.
1924: 5de druk. Ongewijzigd.
1929: 6de druk. Ongewijzigd.

1943:
Uitgave bij Uitgeverij De Magneet te Antwerpen met de oorspronkelijke 20 illustraties van René Valery.
1971: Opgenomen in de Maurits Sabbe Omnibus uitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgave te Brussel (pp 267-356) 
1972:
10de druk van C.A.J. Van Dishoeck.

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -117p.

Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden – harde kaft)
Druk: Boek- Courant- en steendrukkerij  G.J. Thieme, Nijmegen.

 3de druk

    Uitgave De Magneet.

1909 Een Schutsgeest. (novelle) Gent: Drukkerij Plantijn (Naamlooze Vennootschap). Korte Koestraat 13A.  -39p.

Afmetingen: 17.60 x 12.25 (geniet)
Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nr 107.

1912 De nood der Bariseele’s.  (roman)

1918: 2de uitgave bij C.A.J. VAn Dishoeck te Bussum.
Eveneens uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen, onder linnen met vermelding  “Maurice Sabbe. Werken”.
[1943]: Uitgave bij Uitgeverij De Lage Landen te Brussel.

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. -2 dln.

Deel I: 4 bladen + 230p. Deel II: 4 bladen + 202p.
Afmetingen: 21.25 x 16 (ingenaaid in 2 delen of gebonden in 1 band).
Druk: N.V. Boekdrukk. v/h L. van Nifterik Hzn Leiden.

1913 Philemons Dans om de Bruid en Tooneelervaringen. (verhalen)

Omslag: Gerard Ceunis.
Bevat: Philemons Dans om de Bruid (pp 1-47); I. Schouwburgbrand (pp 48-64); II. Commedia dell’Arte (pp 64-83).
Verscheen eerder in 1907 in de verhalenbundel ‘Vlaamsche Menschen’.
1971: Opgenomen in ‘Maurits Sabbe OMnibus’ uitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel (pp 225-266)

Gent: Uitgeversmaatschappij Kunst- en Handelsdrukkerij Plantijn. Naamlooze Vennootschap. Korte Koestraat 13A.  -83p.

Afmetingen: 18.50 x 12 (geniet)
Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek nrs 158-159.

1915 In ’t gedrang. Vertellingen uit den oorlog. (verhalenbundel)

Bevat: I. Hoe Fräulein Dämchen begraven werd (pp 1-25); II. Melsen’s Kruis (pp 27-48); De Honden uit de Buurt (pp 49-73); IV. Dies Natalis Invicti (pp 75-94); De Oorlogstribulatiën van meneer Van Poppel (pp 95-126).
1930: 2de druk bij C.A.J. Van Dishoeck te Bussum.
1971: Het verhaal ‘Melsen’s Kruis’ werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse Verhalen’ samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen. Manteau-Paris, Antwerpen, pp 65-72.
1971: De verhalen ‘Melsens Kruis’ en ‘De oorlogstribulatiën …’ werden opgenomen in de Maurits Sabbe Omnibus uitgegeven dor D.A.P. Reinaert uitgaven te Brussel
1994: Het verhaal ‘De Honden uit de Buurt’ werd opgenomen in de anthologie ‘De Groote Oorlog. Novellen uit 1914-18’, samengesteld door A.G. Christiaens. Davidsfonds Leuven pp 189-200.

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -126p.

Afmetingen: 21 x 16 (gebonden – harde linnen kaft)
Druk: N.V. Boekdrukk. v/h  L. van Nifteruik Hzn., Leiden.

1919 ’t Pastorken van Scaerdycke. Spel van Personagiën.  (roman)

Bandteekening van A[lbert] Geudens.
1921: 2de uitgave bij C.A.J. Van Dishoeck (ongewijzigd) én bij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, onder harde linnen kaft met vermelding ‘Maurits Sabbe. Werken’.
1942: Uitgave bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, in de reeks Nimmer Dralend.
1971: Opgenomen in Maurits Sabbe Omnibus, uitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel. (pp 7-196)
1926: Vertaald in het Frans door Willy Timmermans als ‘Le petit curé de Scaerdycke’. Uitgever: La Renaissance du Livre, Brussel. Colophon: Il a été tiré de cete ouvrage six exemplaires sur papier Japon hors commerce et 12 exemplaires sur papier Vergé d’Arches, numérotés de 1 à 12. Afmetingen: 17.40 x 12.

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -171p.

Afmetingen: 21 x 16 (gebonden – harde linnen kaft)
Druk: N.V. Boekdrukkerij v/h  L. van Nifterik Hzn., Leiden.

  Vertaling

1920 ’t Kwartet der Jacobijnen.  (roman)

1928: 2de druk bij C.A.J. Van Dishoeck (ongewijzigd) én bij De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, onder harde linnen kaft met vermelding ‘Maurits Sabbe. Werken’.
1943: 3de druk. Uitgeverij De Lage Landen te Brussel.
1972: Uitgave bij De Vries Brouwers te Antwerpen. Met een voorwoord van Emiel Willekens.

Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -275p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft)
Druk: N.V. Boekdrukkerij v/h L. v. Nifterik Hzn., Leiden

1923 Vlaamsche Menschen. Tweede uitgave.

Bevat: Vurige Tongen (pp 1-21); De vrome Rit (pp 23-41); Philemons Dans om de Bruid (pp 42-89); Hoe Grootvaders Broer uit den Oost weerkeerde (pp 121-144); Tooneelervaringen. I. Schouwburgbrand (pp 147-162); II. Commedia del’Arte (pp 164-180); Het Lizenoproer (pp 181-195); Het Minnedicht van Ja Mijs (pp 197-214); Twee Prijsuitdeelingen (pp 216-234).

Sabbe 2 Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -234p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft)
Druk: N.V. Boekdrukkerij v/h L. v. Nifterik Hzn., Leiden.

Overzicht heruitgaven
1907: 1ste druk bij Delille, Maldeghem.
1923: 2de druk bij C.A.J. Van Dishoeck, Bussum. Vermeerderd met drie verhalen. Eveneens uitgegeven bij De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen
[1943]: 3de uitgave bij De LAge Landen te Brussel z d

1928 Letterkundige Verscheidenheden. (essays)

Bevat: 1. Vondels Herbarium (pp 5-34); 2. Fransch-Vlaamsche Rederijkerskunst (pp 35-54); 3.  Dautzenbergiana (pp 55-92); Trijntje Cornelisdochter te Antwerpen (pp 93-99).

Antwerpen: S.V. Lectura.  -99p.

Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: V. Resseler, Antwerpen.

1929 Hoe Fräulein Dämchen begraven werd. (novellebundel)

Bevat: Hoe Fräulein Dämchen begraven werd (pp 3-18); Melsen’s Kruis (pp 19-32); Dies Natalis Invicti (pp 33-45); De Honden uit de Buurt (pp 47-63).
De verhalen verschenen eerder in 1915 in de verhalenbundel ‘In ’t Gedrang’

Antwerpen: S.M. Ontwikkeling (Somerstraat 22). -62p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (geniet)
Reeks: Een uurtje Verpoozing nr 2
Drukkerij “Excelsior” Somerstraat 22, Antwerpen.

1931 Maurits Sabbe.  ‘BLOEMLEZING’.

Bevat: Melsen’s Kruis. Vurige Tongen; Bietje de Veroveraarster; Twee Paardjes.
Met een inleiding en aanteekeningen door Frans van Hoof.

Lier: Jozef van In & C°.  Drukkers-Uitgevers (Grote Markt, 37).   -76p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Nederlndsche Schooluitgaven voor Waal en Vlaming nr [5]

1935 Peilingen.  (essays)

  Inhoud

Antwerpen: Victor Resseler, drukker-uitgever.  -326p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: Geëindigd met drukken op de persen van de boekdrukkerij en binderij van V. Resseler, in de Prinsstraat 230, te Antwerpen, tijdens de maand September 1935.
Van dit werk werden getrokken: elf exemplaren op Japans papier, genummerd van 1 tot 11, eigenhandig onderteekend door den auteur; vierhonderd-en-negen exemplaren op Engelsch vederlicht esparto, genummerd van 12 tot 420.

NOTA: De volgende boeken, die voorheen afzonderlijk door C.A.J. van Dishoeck en S.V. ‘Lectura’ werden uitgegeven, werden eveneens uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel, onder linnen en met vermelding “Maurits Sabbe. Werken”. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen:

Caritate (1914). – De Nood der Bariseele’s (Tweede Druk) (Eerste en tweede Deel) (1918). – ’t Kwartet der Jacobijnen (1920). – Wat Oud-Vlaanderen zong (1920) samen met Een Mei van Vroomheid (Vierde Druk) (1926). – Aan ’t Minnewater (Tweede Druk) (1921). – ’t Pastorken van Schaerdycke (Tweede Druk) (1921). – Vlaamsche Menschen (1923). – De Filosoof van ’t Sashuis (Vijfde Druk) (1924).

OPERA

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1902 Pinksternacht: lyrische lentefantazie in één bedrijf door Maurits Sabbe. (toneel)

1908: Pinksternacht. Lyrische Lentefantazie in twee bedrijven. Tekst van Maurits Sabbe. Muziek van Oscar Roels. Antwerpen, Gebroeders Janssens, Carnotstr., 147, 1908. 40 p., 17,2 × 12,9 cm.
1911: Uitgave met klavierpartituur. Oscar Roels. Pinksternacht. Lyrische Lentefantasie in twee bedrijven. Tekst van Maurits Sabbe. Klavierpartituur. – Nuit de Pentecôte. Fantaisie printanière lyrique en deux actes. Texte de Maurits Sabbe. Adaptation française de Florimond van Duyse. Partition piano et chant. Brussel, Breitkopf et Härtel, 1911. 174 bldz., 27 × 19 cm.
 
Gent-Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, -61p.

Afmetingen: 16 × 25 cm.
Voor de eerste maal opgevoerd in de Vlaamsche Opera te Antwerpen op 7 Maart 1908.
1924 Sadko. Lyrische Legende 1895-1896 door Rimsky-Korsakow. (libretto)

Vertaling en voorwoord van Maurits Sabbe.
Voorwoord van p. 3 tot en met p. 6. Inleidende verklaringen, p. 7.
Antwerpen: Drukkerij V. Resseler (Prinsstraat, 20). -63p.

Afmetingen: 21 × 13,5

TONEEL

Jaar Titel Fotogalerij  Uitgeverij 1ste druk
1910 Fanny’s Sonnet. Tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd in het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen op 24 juli 1910. Voor de eerste maal vertoond in de Koninklijke Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen op 14 november 1910.
1927: Tweede uitgave bij Jos. Janssens en zonen te Antwerpen.
1939: Opgenomen in de herinnerigspublicatie ‘Facetten’ pp 105-135. Uitgave Willemsfonds nr 175 (Gent: Boekhandel Rombaut-Fecheyr.

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens. -36p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens – Vlaamsche Tooneelverzameling, nr 9 der 28e reeks. Gemengde Rollen. Volgnummer 333.
Afmetingen: 17.50 x 13.50

1913 Bietje. Tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen op 2 April 1913. Naar enkele hoofdstukken uit ‘De Nood der Bariseele’s’
1920: Tweede uitgave bij L.J. Janssens & Zonen.
1924: Derde uitgave bij L.J. Janssens & Zonen.
1924: Een schooluitgave van ‘Bietje’ werd door Edw. De Keyzer bezorgd en uitgegeven te Antwerpen door L. Opdebeek (tweede uitgave 1929)
1971: Opgenomen in ‘Maurits Sabbe Omnibus’ uitgegeven door D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel (pp 197-224)

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens.  -31 + [II]p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens – Antwerpen. Vlaamsche Tooneelverzameling. Reeks voor Gemengde Rollen. Vol. 383.
Afmetingen: 17 x 12.50

1914 Caritate. Tooneelspel in drie bedrijven. (theatertekst)

Voor de eerste maal vertoond op 20 november 1913, in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, te Antwerpen in een regie van A. Van der Horst.
Blijkens het woord vooraf zou het stuk oorspronkelijk opgevoerd zijn onder een andere titel: ‘De hoogste Liefde’.
sabbe_caritate_een_woordje_vooraf  sabbe 5b caritate_eerste_opvoering

sabbe 5 Caritate Bussum: C.A.J. Van Dishoeck.  -129p.

Reeks: Tooneelbibliotheek – Bussum vol. 35.
Afmetingen 19 x 12
Naast de afzonderlijke uitgave bij Van Dishoeck te Bussum, verscheen te theatertekst , eveneens in 1914, bij de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen, onder linnen band in de verzamelreeks ‘Maurits Sabbe Werken’.

1917 ’t Kleintje. Tooneelspel in één bedrijf.  (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen op 4 Maart 1916.
1923: Tweede uitgave bij L.J. Janssens in het Tooneelfonds Jos. Janssens vol 416.

Antwerpen: Lod. Jos. Janssens.  -22p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens – Antwerpen. Vlaamsche Tooneelverzameling Reeks voor Gemengde Rollen vol 416.
Afmetingen: 17 x 12.50.

1917 De Tooneelles. Minnespel in één bedrijf.  (theatertekst)

Voor de eerste maal opgevoerd in het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen op 8 Juli 1916.

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens. -16p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Vlaamche Tooneelverzameling. Reeks voor Gemengde Rollen vol 424.
Afmetingen: 17.60 x 13.20

1917 Vrouwenhart. Tooneelspel in één bedrijf.  (theatertekst)

1926: Tweede uitgave bij Gust Janssens. Afmetingen: 20.40 x 15.50

Antwerpen: Gust Janssens.  -29p.

Afmetingen: 18.70 x 16.10
Reeks: Gust Janssens Tooneeluitgave vol 9

[1927] Pluk den dag… Spel van scherts en weemoed in één bedrijf. (theatertekst)

Naar het laatste hoofdstuk van ”t Kwartet der Jacobijnen’.
Voor de eerste maal vertoond in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen op 21 April 1928.
1971: Opgenomen in ‘Maurits Sabbe Omnibus’ uitgegeven bij D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel (pp 357-396)

Antwerpen: Handelsdrukkerij (Brederodestraat 191) z.j. [1927]  -31p.

Afmetingen: 23.90 x 15.60
Overdruk uit ‘De Vlaamse Gids’ (1927) pp 241-267.

 

DOOR MAURITS SABBE VERTAALD TONEEL

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1907 Een Huwelijksreis. (theatertekst – vertaling uit het Deens)

Oorspronkelijke auteur: J. Blicher-Clausen.
Oorspronkelijke titel: En Bryllupsrejse. Nutidsdigt. (1896)
Vertaald door: D. Logeman-Van der Willigen en Dr. Maurits Sabbe.
Utrecht: H. Honig, -222p.

Afmetingen: 20,4 × 15,5.
1918 De Grensgod. Tooneelspel in één bedrijf en in verzen. (theatertekst – vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: Gabriël Nigond.
Oorspronkelijke Titel: Le dieu Terme. (1907)
Vertaald met de toelating van den schrijver door Maurits Sabbe.
Antwerpen: Gust Janssens. -44p.

Afmetingen: 21.50 x 15
Reeks: Gust Janssens’ Tooneeluitgave, nr 10
1919 Zanetto (Le Passant). Tooneelspel in één bedrijf. (theatertekst – vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur:  Fr. Coppée.
Oorspronkelijke titel: Le Passant, comédie en un acte. (1896 – Sarah Bernhard speelde de rol van Zanetti bij de première).
Nederlands van Maurits Sabbe.
Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens.  -22p.

Afmetingen: 18,4 × 13,6
Reeks: Vlaamse Tooneelverzameling. Reeks voor Gemengde rollen  nr 432.
1924 De Glimlach van den Faun. Eén bedrijf in verzen. (theatertekst – vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: André Rivoire.
Nederlands van Maurits Sabbe.
Antwerpen: Uitgeversfirma L.-J. Janssens en Zonen. -42p

Afmetingen: 18,7 × 12,3

 

POËZIE

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1910 Hooggetij. Vaderlandsche kindercantate voor koren en symfonisch orkest.

Gedicht van Maurits Sabbe.
Muziek van Edward Keurvels. (Klavierbewerking van Willem de Latin).
Muziekdrukkerij Jan Boucherij Hopland 22, Antwerpen, z.j. [1910.] : IV (het gedicht) + 5-44p.

Afmetingen: 30 × 20,6.
1916 Gedenkpenning voor den Heer Henri Fester bij de Hulde hem gebracht op XVII Mei MCMXVI.

Sonnet: ‘Behalve ’t lied der cijfers en der goudflorijnen.’
Zonder plaats noch drukker. [IVp.]

Afmetingen: 32,5 × 25 cm.
1918 Gedenkpenning voor Burgemeester Karel Dessain bij zijn blijde Terugkomst te Mechelen uit Duitsche Gevangenschap op 26 November 1918.

Sonnet: ‘Gelijk het staal, dat glansloos in de scheede’.
Mechelen: H. Dierickx-Beke zonen, 1918. -[VIII ]p.

Afmetingen: 28 × 21,3 .
1920 Herinneringszang 1914-1918.

‘Waakt op! De noodbazuin weerschalt!’ Blz. 10 en blz. 12 in ‘Stad Antwerpen. Vaderlandsch Feest van 21 Juli 1920 ingericht door het gemeentebestuur van Antwerpen op de groote markt.’ (Id. in het Fransch).
Muziek van Em. Wambach.
Antwerpen: Drukkerij Pol Ruquoy, Delagarde en Van Uffelen, Brederodestraat, 191. -15 p.

Afmetingen: 20 × 11,8 cm.
1926 Het Huis der Zangen.

In tweestemmig kinderkoor getoonzet door Renaat Veremans, 1926, gelegenheidskoor bij het jubelfeest van den heer G. Faes, bestuurder van den muziekhandel van dien naam. 1 blz., 50,5 × 33 cm.; 5 v. + 8 v. + 5 v. + 15 v. + 18 v.
‘Kent ge ’t huis, de sprookjeskluis.’
1930 Eeuwzang.

‘Zingt in ’t gouden morgengloren’.
Muziek van Aug. De Boeck
In: ‘Royaume de Belgique. Koninkrijk België. Commission Nationale des Fêtes du Centenaire. Nationale Eeuwfeest Commissie. Cérémonie Patriotique du 21 juillet 1930 au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Vaderlandsche Plechtigheid op 21 Juli 1930 in het Jubelpark te Brussel. pp 7-9.

Bruxelles: Imprimerie F. Van Gompel, 1930. [IX p.
Afmetingen: 26,8 × 17,5.
1931 Jubelkantate ‘De Beiaardier’.

Tekst van Dr. Maurits Sabbe.
Muziek van Meester Aug. De Boeck.
In: 1881 Stad Mechelen 1931. Jubelfeesten Jef Denyn ter gelegenheid van zijn 50-jarig beiaardierschap onder de Hooge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey. 15, 16 en 17 Oogst 1931. pp. 10-12.

Mechelen: Drukkerij Fr. Geens, Kathelijnestraat, 56. -16p.
Afmetingen: 22 × 16,9 .
z.j. De stille Maaier. Met muzikale begeleiding van K. Candael.

‘In ’t kwijnlicht van den zoelen meienacht’. 78 verzen.
Declamatorium I, 5e st. blz. 141.

 

LIEDEREN EN CANTATES OP TEKSTEN VAN MAURITS SABBE GESCHREVEN EN UITGEGEVEN

 

 • Fiere Maai. Volkslied. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Josse van Beers. Antwerpen, Jan Boucherij, Hopland, 22, z.j.
 • Het Lied van onze klokken. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Josse van Beers. Mechelen, H. Holemans, z.j.
 • Meilied. Koor, woorden van Maurits Sabbe, muziek van Th. Swarts. Gent, Gezusters Roels, z.j.
 • Schildersoptocht. Lied, woorden van Maurits Sabbe, muziek van Hendrik Willems. Antwerpen, De Vlaamsche Muziekhandel, St. Jacobsmarkt, 12, z.j.
 • Ik heb u gezien. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van E. Van Nieuwenhove. Brussel, Uitgave ‘Het Vlaamsche Lied’, Boekhandel ‘De Standaard’, z.j.
 • In den Kriekentijd. Volkslied, tekst van Maurits Sabbe, muziek van H. Van Schoor. Brussel, Uitgave ‘Het Vlaamsche Lied’, Boekhandel ‘De Standaard’, z.j.
 • De Weergalm. Volkslied, tekst van Maurits Sabbe, muziek van Josse van Beers. Mechelen, Van den Eynde, z.j.
 • Lenteliedje. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Karel Candael. Berchem (Antwerpen), ‘De Ring’, 17, Laurierstraat, 1921.
 • Kom hier op mijn vinger…! Woorden van Roeland Buskens (Maurits Sabbe), muziek van Alfons Wybo. Studentenalmanak van ‘’t Zal wel gaan’, Jaargang 1892, blz. 30.
 • In ’t Gras. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Hendrika van Tussenbroek. (Nummer 2 uit ‘Vier Liederen voor één zangstem met pianobegeleiding’). Utrecht, Firma J.A. Wagenaar, z.j
 • Geertje’s Biecht. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Gust. van Hoey. (Nummer 8 uit de 21e reeks van de ‘Nederlandsche Zangstukken’, uitgegeven door het Willemsfonds). Gent, J. Vuylsteke, Koestraat, nr 15, 1904.
 • Verjaringsliedje. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Hendrik Willems. (Nummer 6 uit de 33e reeks van ‘de Nederlandsche Zangstukken’, uitgegeven door het Willemsfonds). Gent, P. Struyf, Brabantstraat, 27, 1922.
 • Van den Mulder en de Mulderin. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van J. Willemot. (Nummer 6 van de 32e reeks van de ‘Nederlandsche Zangstukken’, uitgegeven door het Willemsfonds). Gent, P. Struyf, Brabantstraat, 27, 1920.
 • De lustige Mei. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Edw. Van Aelst. (Nummer 4 uit de 29e reeks van de ‘Nederlandsche Zangstukken’ uitgegeven door het Willemsfonds). Gent, Gezusters Roels, Borluutstraat, 5, 1912.
 • Studentendronk. Lied van den studentenkring ‘’t Zal wel Gaan.’ Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Peter Benoit. Almanak van ‘’t Zal wel Gaan’, 1894, bldz. 5-6. Tevens opgenomen in den ‘Studenten-liederboek van Groot-Nederland’, verzameld door P.R. Coers. Eerste Boek, bldz. 4-8. Utrecht, J.A.H. Wagenaar, 1897.
 • De Koster van Wambeek. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Josse Van Beers. Mechelen, Van den Eynde, z.j.
 • In den Kriekentijd. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Brusselmans. Nummer 48 van de liederenverzameling van de Gebroeders Janssens, Antwerpen.
 • Avondbede. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van E. Van Nieuwenhove. Berchem (Antwerpen), ‘De Ring’, 17, Laurierstraat, 1927.
 • Paul en Virginie. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Leo van Gheluwe. Nummer 6 van de 28e reeks van de ‘Nederlandsche Zangstukken’, uitgegeven door het Willemsfonds. Gent, Gezusters Roels, Borluutstraat, 5, 1911.
 • De Minnespin. Volkslied. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Mevr. M. Matthyssens. Nummer 4 van den XIen Jaargang van ‘Het Vlaamsche Lied’. Elsene, A. Wilford, 11, Dalstraat, z.j.
 • Moederkens Vreugde. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van H. Willems. Nummer 8 van de 28e reeks van de ‘Nederlandsche Zangstukken’ uitgegeven door het Willemsfonds. Gent, Gezusters Roels, Borluutstraat, 5, 1911.
 • Zonnestralen. Koor voor den kwartetwedstrijd uitgeschreven te Arnhem op 16 November 1913 door de Koninklijke Marmerzangvereeniging ‘Aurora’ ter gelegenheid van haar vijf en dertigjarig bestaan. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Jac. J. Ruigrok. Arnhem, Van Mastrigt en Verhoeven, 1913.
 • Bloemen in Huis. Gedicht van Maurits Sabbe, tweestemmig koor voor sopraan- en altostemmen met begeleiding van klavier of orkest, muziek van Edward Verheyden. Antwerpen – Amsterdam, ‘Het Muziekfonds’ – G. Alsbach en Co, z.j.
 • De dulle Griet van Gent. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Remi Ghesquière. Nummer 6 van de ‘Zeven Schoolliederen’, verkrijgbaar bij den uitgever-toondichter Remi Ghesquière, Gheluwe.
 • De Appeltjes van ’t Meetjesland. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Remi Ghesquière. Nummer 7 van de ‘Zeven Schoolliederen’. id. id.
 • Willem van Gulik. Historische ballade, woorden van Maurits Sabbe, muziek van H. Willems. Nummer 13 van de uitgave ‘Voor Taal en Volk’, vereeniging tot verspreiding van den Nederlandschen zang. Mechelen, Statiestraat, 43, 1914.
 • De Klokken van onzen Toren. Woorden van Maurits Sabbe, muziek van Emiel Wambach. Uitgave van het Davidsfonds.
 • Hooggetij. Vaderlandsche kindercantate, gecomponeerd door Edw. Keurvels. Piano-partituur. Antwerpen, L. Boucherij, 1910.
 • Herinneringszang 1914-1918. Vaderlandsche cantate voor koor en groot symphonisch orkest. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Emiel Wambach. (Cfr. Poëzie).
 • Eeuwzang. Gedicht van Maurits Sabbe, muziek van Aug. De Boeck. Vaderlandsche cantate voor koor en harmonie. (Cfr. Poëzie).
 • De Beiaardier. Jubelcantate voor koor en harmonie ter eere van Jef Denijn. Tekst van Maurits Sabbe, muziek van Aug. De Boeck. (Cfr. Poëzie).

 

II. ESSAYISTISCH WERK

Chronologische volgorde

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk / tijdschrift
1903 Jan Luiken’s Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Dr. Maurits Sabbe. (tekstuitgave) Zutphen: W.J. Thieme en Cie., z.j. [1903.] -XVI + 98 p.,

Reeks: Klassiek Letterkundig Pantheon, Nummer 72.
Afmetingen: 14 × 9,50.
1904 Een achttiende-eeuwsch plagiaat.

In: Mélanges Paul Fredericq. Hommage de la Société pour le Progrès des Etudes Philologiques et Historiques. 10 juillet 1904.  pp 119-123
Bruxelles : Henri Lamertin, Libraire-Editeur, 1904. -XIII + 375p.

Afmetingen : 27,5 × 18.
1904 Het leven en werken van Michiel de Swaen.

Bekroond door de Klasse der Letteren en der Zedelijke en Staatkundige Wetenschappen, in zitting van 4en Mei 1903
Brussel: Hayez, drukker der Koninklijke Academie van Brussel. -235 p.

Afmetingen: 29,5 × 23,5
1905 De Vlaamsche Muziekbeweging.

In: Liberale Vlaamsche Bond van Antwerpen. 75e verjaring van België’s Onafhankelijkheid. Handelingen van den Vlaamschen Landdag gehouden op Zondag 27 Augustus 1905. Pp. 69-75.
Antwerpen: Druk. Flor Burton. -127pp.

Afmetingen: 20,8 × 13,40.
1907 De Muziek in Vlaanderen.

In: Vlaamsch België sedert 1830. Studiën en schetsen bijeengebracht door het Algemeen Bestuur van het Willems-fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. Vierde Deel. pp 120-132
sabbe_1907_01 Gent: Algemeene Boekhandel Ad. Hoste. -245p.

Afmetingen: 22 × 14,8 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgave van het Victor de Hoon-fonds. Nummer 4.
1908 ‘Het Nederlandsch Lyrisch Toneel te Antwerpen’. In: Boon’s magazine. p. 566-570.
1909 Het proza in de Vlaamsche letterkunde. (voordracht) Bussum: C.A.J. Van Dishoeck. -48p.
1911 Feestschrift van het Huldebetoon Cyriel Buysse. Antwerpen: Van Os-De Wolf. -63p.

Afmetingen: 20,5 × 14.
1911 Mozaïek: verspreide opstellen van Dr. Maurits Sabbe. Antwerpen: Lodewijk Opdebeeck Boekhandelaar Uitgever. -184p.

Afmetingen: 18.75 x 12.25 (ingenaaid)
1913 De Muziek in Vlaanderen.

In: Vlaanderen door de eeuwen heen. door Frans Van Cauwelaert, A. De Cock, J. Denucé, L. Dosfel, Paul Fredericq, Niko Gunzburg, Pol de Mont, L. De Raet, Maurits Sabbe, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, J. Vercoullie, Prosper Verheyden en Aug. Vermeylen. Onder Leiding van Max Rooses. Tweede Deel. pp 1-46.
Amsterdam: Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’. -374p.

Afmetingen: 27 × 22.
1913 Hendrik Conscience. Redevoering uitgesproken te Antwerpen op 8 Augustus 1912.

In: Hendrik Conscience. Studiën en Kritieken. van Maurits Sabbe, René De Clercq, Pol de Mont, Dr. Eug. van Oye, Lodewijk Scheltjens, Anna Germonprez, G. Duflou, L. Krinkels, Cyriel Verschaeve, Frans Van Cuyck, Frans Van den Weghe, Dr. Isidoor Bauwens, A. de Cock, Lambrecht Lambrechts, Gustaaf Segers, Victor Fris. Uitgegeven ter gelegenheid van den Consciencedag van 11 Augustus 1912 te Antwerpen. pp. 5-13
Antwerpen:Drukkerij Jan Boucherij. -269p.

Afmetingen: 25.50 x 18.20
1913 Huldebetoon aan Frans van Kuyck. 20 October 1912.

In: Gedenkschrift.
Antwerpen: J.-E. Buschmann.-42p.

Afmetingen: 26 × 19,50.
1913 Lijkrede Jan Blockx.

In: Koninklijk Vlaamsch Conservatorium Antwerpen. Officieele Lijkreden uitgesproken bij het stoffelijk overschot van Meester Jan Blockx, bestuurder van bovengemeld conservatorium. pp. 11-13
Zonder naam van uitgever, noch plaats noch datum. -20 + [1]p.

Afmetingen: 20,8 × 14,30.
1913 Les Prosateurs Modernes en Flandre.

In: Histoire de la Littérature Flamande. Conférences organisées par la Ligue de l’Enseignement, sous les auspices de l’Administration Communale à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
Gand: I. Vanderpoorten. -131p.

Afmetingen: 23 × 15,50.
1914 Willem van Gulik (1914), historische ballade met muziek van Hendrik Willems Mechelen: Voor taal en volk. – 1 partituur (11 p.)
1917 Dierkennis en diersage bij Vondel. (essay)

Met drie en twintig platen.
Antwerpen: Gust Janssens. -219p.

Afmetingen: 22 × 14
1918 Gedenkpenning voor Burgemeester Karel Dessain bij zijn blijde terugkomst te Mechelen uit Duitsche gevangenschap, op 26 November 1918. Mechelen: drukk. H. Dierickx-Beke zonen. -8p.
1919 Vaderlandsche toespraak gehouden bij de sluiting der Mechelsche Volksvoordrachten, op 3 December 1918. Mechelen: drukk. H. Dierickx-Beke zonen. -21p.
1920 Kiliaan, een schets van zijn leven en werk.

Zegezang voor Kiliaan’s Beeld (te Duffel hersteld 1920), Gedicht van Aloïs Walgrave, Muziek van Karel De Sutter.
Sabbe’s aandeel: tot p. 12;
Walgrave’s gedicht van p. 13 tot p. 15.
Met een afbeelding van Cornelis Kiliaan, naar een schilderij toegeschreven aan Pieter van der Borcht.
Antwerpen. S.V. Lectura. -15p.

Afmetingen: 25.60 x 19
1920 Wat Oud-Vlaanderen zong. (liederboek)

Over het volkslied in het algemeen en het Vlaamse volkslied in het bijzonder.
Antwerpen: S.V. Lectura. -82p.

Reeks: Lecturareeks nr 11
Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid)
1920 Album Willem Geets.

Tekst van Dr. Maurits Sabbe.
Met zes en twintig photogravuren van het huis Walter van der Ven en Co, Antwerpen.
Met originele ets van W. Geets
Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. -50p. 26 ill.

Afmetingen: 30 × 21,5
1921 Christoffel Plantin.

Naar inhoud dezelfde van de in 1920 verschenen Franstalige versie ‘Christophe Plantin’. Turnhout, Etablissements Brepols S.A., 1920. 39 bldz., 18 × 13 cm. [Collection ‘Les Grands Belges’.]
Antwerpen: Lodewijk  Opdebeeck. -51p.
1921 ‘Vondel, Balthasar Moretus II, Leonardus Marius en Hendrik Barentsen’. In: Varia Vondeliana. p. 605-624.
1922 Les Caractères de Civilité de Robert Granjon et les Imprimeurs Flamands.

Een studie over het ontstaan van de nieuwe typografie, een onderzoek van de boeken met denieuwe letter gedrukt, een schets van de betrekkingen tussen Gianjon en Plantin, een bespreking van den letter van Tavernier en van deze van Granjon, een bepaling van de betekenis van Granjon’s uitvinding.
A Lyon de l’Imprimerie de M. Audin et Co., M.C.M. XXI. 24 pp.

Afmetingen : 27,5 × 18,7.
1923 Uit het Plantijnsche huis: verspreide opstellen.

Met talrijke illustraties.
1939: De studie ‘Christoffel Plantin’ uit deze bundel wordt opgenomen in de herinneringspublicatie ‘Facetten’  (pp 165-214) Uitgave Willemfonds nr 175 (Gent, Boekhandel Rombaut-Fecheyr).
Antwerpen: V. Resseler. -207p.

Afmetingen: 29,5 × 22,50.

1923 Handschriften en vroegdrukken. Met talrijke illustraties.

Een klare en eenvoudige uiteenzetting over oude boeken en oud boekwezen voor leken in de bibliografische wetenschap bestemd.
Brugge: S.V. De Centrale Boekhandel. z.j. [1923.] -94p.

Afmetingen: 16 × 12 cm.
Reeks: Nummer 4 van de reeks ‘Cultuur en Wetenschap’.
1924 Redevoeringen en studies. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -95p.

Reeks: Taal en kultuur uit Vlaanderen. – Antwerpen; vol. II
Afmetingen: 21 x 15.50
1924 Ysbrand Vincent en zijn Antwerpsche vrienden. Gent: Volksdrukkerij. -55p.
1924 Reynaert de vos: een seer ghenouchlicke ende vermakelicke historie = Reynier le Renard: histoire tresioyeuse et recreative. (tekstuitgave)

Herdruk van de Plantijnsche uitgave van 1566 (met een voorbericht van Maurice Sabbe en een inleiding van Mr. L. Willems Az.).
Op de andere zijde luidt de titel: Reynier le Renard. Réimpression de l’Edition Plantinienne de 1566. Avec un avant-propos par Maurice Sabbe et une introduction par Leonard Willems Az. Edition du Musée Plantin-Moretus, Grande Librairie Soc. An., 46, rue des Tanneurs, Anvers, 1924. Avant-propos. pp. V-VII-IX.
Antwerpen: Uitgave van het Museum Plantijn-Moretus Groote Boekhandel NV., 46, Huidevettersstraat. XLI + zonder paginering –[80p].

Afmetingen: 7,1 × 4,1 cm.
Colophon: Van deze uitgave werden gedrukt op de persen van J.E. Buschmann, te Antwerpen 25 exemplaren op Japansch papier der keizerlijke Manufacturen, genummerd van I tot XXV, en 250 exemplaren op geschept papier van Gelder Zonen, Amsterdam, genummerd van 1 tot 250.
1925 Peter Benoit: zijn leven en zijn werk.

Bevat: I. Benoit’s Leven en Werk.pp 3-15; II. Benoit’s Kunst. Geschreven in samenwerking met Dr. Karel Sobry.pp 16-25; III. Herinneringen en Brieven. pp 26-35.
Voor het groot publiek bestemd.
Antwerpen: Lodewijk Opdebeek. -35p.

Afmetingen: 27,5 × 17,50.
1925 Hugo Grotius en de Antwerpsche humanisten. Gent: Volksdrukkerij. -17p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninlijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1925). – p. 873-88
1925 Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de leerlingen van Hendrik Jansen Barrefelt? Gent: Volksdrukkerij. -25p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1925)
1925 De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher. Gent: Volksdrukkerij. -18p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. – (1925). – p. 754-769
1926 Plantin, de Moretussen en hun werk: het museum Plantin-Moretus. Met 21 illustraties.

Een geschiedenis van het huis Plantin en haar voornaamste vertegenwoordigers. Geschreven voor de bezoekers aan het museum.
Brussel: L.J. Kryn. -113p.

Afmetingen: 15,5 × 12
1926 Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658). Met een voorwoord en enkele woordverklaringen van Prof. Dr. Maurits Sabbe. (tekstuitgave) Antwerpen: De Sikkel.- XXIV +110+2p.

Reeks: De Seven Sinjoren
Ills.: Facs. van houtsnedes
Colophon: Voor de Zeven Sinjoren [en 40 exemplaren genummerd van 361 tot 400 voor de Zeven Kaproenen] uitgegeven door de Sikkel, te Antwerpen, 1926.
1926 La Vie des Livres à Anvers aux VXIe, XVIIe et XVIIIe Siècles. (boekwetenschap)

Bevat: La typographie anversoise au XVIe siècle. (pp 5-90); La typograohie anversoise au XVIIe et au XVIIIe siècle (pp 95-136)
Met vele afbeeldingen

Bruxelles: Editions du Musée de Luvre (Rue de la Madeleine, 46). -136p.

Afmetingen: 27.50 x 22 (ingenaaid – zachte kaft)
Imprimerie J. -E. Goossens, société anonyme, 27, rue Haberman, Bruxelles.

1927 Het Vlaamsch Toneel, inzonderheid in de XIXde eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Toneelkring De Morgenstar van Brussel. (toneelgeschiedenis)

Auteurs: Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman Thz.
Voorwoord: Maurits Sabbe.
Het Vlaamsch Tooneel voor de XIX Eeuw door Maurits Sabbe (pp 9-46); Geschiedenis der Vlaamsche Tooneelletterkunde van 1800 tot heden door Lode Monteyne (pp 50-397); Ontstaan en groei van een nationaal tooneel door Hendrik Coopman Thz. (pp 401-650)
Brussel: J. Colassin & Co, Drukkers.  -650p. + index

Afmetingen:  29 x 22 (ingenaaid –  zachte kaft met flappen)
Bevat achttien pentekeningen (portretten) van grote toneelschrijvers en vier los ingestoken prenten van de grote Vlaamse schouwburgen: De Minard te Gent; De Koninklijke Vlaamsche Schouwburgen te Gent, Antwerpen en Brussel.

1927 Brabantsche en Vlaamsche strijdgedichten uit de 17de eeuw. Gent: Volksdrukkerij. -33p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1927). – p. 1018-1047
1927 Antwerpsche druckerye. Met twintig platen opgeluisterd.

Een breed – opgevat en streng – wetenschappelijk overzicht van de ontwikkeling van de boekdrukkunst te Antwerpen van de vijftiende eeuw af tot de zeventiende, zowel op technisch als op geestelijk gebied.
Brussel: N.V. Standaard-Boekhandel / Amsterdam P.N. Van Kampen en zoon z.j. [1927]: -152p.

Reeks: Eigen schoon. – Brussel; vol. 1927: 1
Afmetingen: 29 × 22,5
1928 Letterkundige verscheidenheden. Antwerpen: S.V. Lectura. -100p.

Afmetingen: 19.10 x 13.50
1928 De muziek in Vlaanderen.

Bevat: De muziek in Vlaanderen. pp 5-48; Wat Oud-Vlaanderen zong. pp 49-103; Een Vlaamsche Opera in de 18e eeuw. pp 105-115.
Antwerpen: L. Opdebeek. -115p.

Afmetingen: 23 × 15,1
1928 De Moretussen en hun kring: verspreide opstellen. Antwerpen: V. Resseler. -259p.

Afmetingen: 29,5 x 22
1928 Le Sonnet de Plantin.

Vertaling in het Frans van Prof. Sabbe’s studie ‘Het Sonnet “Le Bonheur de ce Monde” toegeschreven aan Christoffel Plantin’ getiteld, en opgenomen in ‘Uit het Plantijnsche Huis. Verspreide Opstellen.’ (1924)
Anvers: L. Opdebeek. -23p.

Afmetingen: 17,2 × 11,50.
1929 Brabantsche strijdgedichten uit de 17de eeuw: de veldtocht van 1635-36. Het beleg voor Leuven. Ledeberg-Gent: Erasmus. -46p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1929). – p. 333-378
1929 Peeter Heyns en de nimfen … uit den Lauwerboom … : bijdrage tot de geschiedenis van het schoolwezen in de 16de eeuw. Antwerpen-Anvers, Helenalei, 26 – Avenue Hélène, 26 – s’ Gravenhage-La Haye: M. Nyhoff, z.j. [1929.] -118p.

Reeks: Uitgave van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. – Antwerpen; vol. 41
Afmetingen: 25 × 16 cm.
1929 Die Civilité-Schriften des Robert Granjon in Lyon und die flämischen Drucker des 16. Jahrhunderts von Maurits Sabbe und Marius Rudin. Wien: Herausgeber Herbert Reichner für die Bibliotheca Typographica.. – 29 + [VII p.]

Afmetingen: 28 × 18,5.
Colophon van nummer III: ‘Als 3 Band der Bibliotheca Typographica für den Herausgeber Herbert Reichner in Wien, 1, Tiefer Graben 19, gedruckt von Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem. Die Schrift des Textes ist die Fleischmann-Antiqua. Die einfache Ausgabe, No. 1bis 250, wurde auf Pannekoek-Bütten No. 266, die Vorzugs-Ausgabe, No. Ibis XX, auf Pannekoek-Bütten No. 263 gedruckt.
1930 De Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst.

De Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst. pp 5-6
L’Exposition d’Art Flamand Ancien. pp 7-8
Exhibition of Ancient Flemish Art. pp 9-10
Ausstellung altvlämischer Kunst. pp 11-13
Een algemeen beeld van de tentoonstelling van Oud-Vlaamsche kunst.

In: Eeuwfeest der Belgische Onafhankelijkheid. Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst. – Centenaire de l’Indépendance Belge. Exposition d’Art Flamand Ancien.

Uitgever: Antwerpen-Anvers, J.-E. Buschmann. -32p.
Afmetingen: 29.40 x 23.80 (geniet)

1933 Brabant in’t verweer: bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17de eeuw. Antwerpen: V. Resseler. -467p.

Afmetingen: 28 x 22
Colophon: Geëindigd met drukken op de persen van de Drukkerij en Boekbinderij V. Resseler, Prinsstr. 20, Antwerpen, in December 1932. Van dit werk, verlucht met oorspronkelijke Plantijnsche initialen, werden getrokken 500 exemplaren op houtvrij kunstdrukpapier; er werden tevens dertig exemplaren gedrukt op Japansch papier, genummerd op de pers en onderteekend door den schrijver.
1934 Frans Godin en de Keizerskroning van 1658. Vondel’s ” Lucifer ” gebruikt tegen Mazarin / Door prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie. (essay) Gent: Vanderpoorten. -17p.

Overdruk uit: Verslag en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. – (1934). – p. 513-529
1935 De Plantijnse werkstede: arbeidsregeling, tucht en maatschappelijke voorzorg in de oude Antwerpsche drukkerij. Antwerpen: De Sikkel. -104p.

Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1935)
1935 Peilingen. (opstellen)

1939: De studie ‘Betrekkingen tusschen Noord en Zuid in de 17e eeuw’ uit deze bundel werd opgenomen in de herinneringspublicatie ‘Facetten’  (pp 165-214) Uitgave Willemfonds nr 175 (Gent, Boekhandel Rombaut-Fecheyr).

 

Antwerpen. V. Van Resseler Drukker-Uitgever. -326p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: Geëindigd met drukken op de persen van de boekdrukkerij en binderij van V. Resseler, in de Prinsstraat 20 te Antwerpen, tijdens de maand september 1935. Van dit werk werd getrokken: elf exempl. op japans papier, genummerd van tot 11, eigenhandig onderteekend door den auteur; vierhonderd-en-negen exempl. op Engelsch verderlicht esparto, genummerd van 12 tot 420
1937 De meesters van den Gulden Passer: Christoffel Plantin, aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers de Moretussen. Amsterdam: Van Kampen & zoon. -183p.
1937 Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815 en 1830 . VI : De H. E. Leo De Foere of taalkunde en politiek. Ledeberg ; Gent : Drukk. Erasmus. -16p.

Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde ; september 1937, blz. 743-756p.

 SCHOOLUITGAVEN.

1912.

 1. Wilhelm Heinrich von Riehl: Die vierzehn Nothelfer; Fritz Pistorius: Sa mère est morte. Seht ihr, das ist ein Geschäft. Erläutert von M. Sabbe. Deutsche Schülerbibliothek unter der Leitung von O. Vandoorsselaer. Vol. I, N. 6. 1. März 1912. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten, 1912. 51p., 19 × 13 cm.

1913

 1. Friedrich von Schiller: Das Lied von der Glocke. Erläutert von M. Sabbe. Deutsche Schülerbibliothek unter der Leitung von O. Vandoorsselaer. N. 18, Mai 1913. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten, 1913. 45p., 19 × 13 cm. [Met talrijke platen].

1912-1913

 1. Poëzie en proza uit de werken van de beste Zuiden Noordnederlandsche Schrijvers ten gebruike van Lager-, Middelbaar- en Normaal Onderwijs door Pol de Mont en Maurits Sabbe. Gent, Ad. Hoste, 21 × 13,1 cm.

Eerste Deel: Eerste stuk: Poëzie. 1912, 252p.  Eerste Deel: Tweede Stuk: Proza. 1913, 395p.

1914

 1. Aus Schillers Balladen. Erläuterungen von M. Sabbe. Deutsche Schülerbibliothek unter der Leitung von O. Vandoorsselaer. N. 27. April 1914. Gent, Verlagsbuchhandlung I. Vanderpoorten, 1914. 54p., 19 × 13 cm

1915-1929

DECLAMATORIUM. Stukken om voor te dragen verzameld door Maurits Sabbe en J.M. Lauwerijs.

Van 1915 tot 1918 worden de uitgaven van Declamatorium (Eerste Reeks) uitgegeven door Antwerpen, N.V. Boekhandel ’t Kersouwken:

 • Eerste Stukje: 1915. – Tweede Stukje: 1916. – Derde Stukje: 1917. – Vierde Stukje: 1918. – Vijfde Stukje: 1918.

Heruitgaven van deze ‘stukjes’ bij ’t Kersouwken zullen we nog terugvinden tot minstens 1923

 

INHOUD Reeks I – EERSTE stukje (1915)

Prins EMIL VON SCHÖNAICH-CAROLATH: De Sulamithe (pp 1-5)
ADA NEGRI De Band in de Mijn  (pp 6-9)
Dr. S. DE JONGE: Brug omhoog (pp 10-11)
A. BOGAERS: Truitje. (pp 12-13)
BERNAYS: Egmond (pp 14-22)
P. GRANDVOLLET: Dansles voor de heele kleintjes (pp 23-24)
E. LAURILLARD: Zelfverloochening (pp 25-26)
ADA NEGRI: In het Nachtasyl (pp 27-29)
D. J.VAN HEYST: ’t is maar een Kind (pp 30-32)

INHOUD Reeks I -TWEEDE stukje (1916)

S. ABRAHAMSZ: John Maynard (pp 33-26);
OTTO ERNST: Nis Branders (pp 36-37);
MARIA BODDAERT: Ballade (pp 38-39);
HELENE SWARTH: Een lied van de Zee (pp 40-42);
NICOLAAS BEETS: pleunje (pp 43-45);
NICOLAAS BEETS: Het Breistertje (p 46)
A. VON GAUDI: Het Menuet (pp 47-52);
POL DE MONT: Akte van Berouw (pp 53-55);
AUGUST SNIEDERS: plagen (pp 56-57);
LAURENS VAN DER WAALS: De Droom (pp 58-59);
DEMETRIUS SCHUTZ: De Rozen (pp 60-61);
ADA NEGRI: Een Kind (pp 62-64)

INHOUD Reeks I -VIERDE stukje (1918)

G. A. BURGER: Leonore. (pp 97-105)
JAN VAN BEERS: Kaatje bij de Koe  (pp 106-108)
W. CHAUMET: De Vergiffenis (pp 109-110)
JAN VAN BEERS: Van ’t Merelnestje.  (pp 111-113)
JEAN RAMEAU: Magdalena’s Glimlach (p 114)
JAN VAN BEERS: Wanneer ik slapen zal  (pp 115-116)
W. CHAUMET: Het Mirakel (pp 117-119)
ALBRECHT RODENBACH: Sneyssens (p 120)
ALBRECHT RODENBACH: Fierheid (pp. 121-122)
EDMOND VAN OFFEL: Golgotha (pp 123-124)
VIRGINIE LOVELING: De oude Zeeman (pp 125-126)
W. J. VAN ZEGGELEN: Het zieke Boerinnetje (pp 127-128)

INHOUD  Reeks I – VIJFDE stukje (1918)

MULTATULI: Kruissprook (pp 129-138);
G. GOSSAERT: De Verloren Zoon (pp 139-140);
M. SABBE: De Stille Maaier (pp 141-143);
P. DE MONT: Aan een Brabantschen Leeuwerik (pp 144-147);
SHAKESPEARE: Rede van Marcus Antonius (pp 148-153);
HELENE SWARTH: De Sterren (pp 154);
J. NORMAND: Lachebekje (pp 155-157);
J. PRINS: De Bruid (pp 158-160)

Van 1919 tot 1929 worden zowel de nieuwe uitgaven van DECLAMATORIUM als de heruitgaven van de Eerste Reeks verzorgd door S.V. “Lectura” – Antwerpen.
De reeks komt uit onder de algememe titel ‘Nieuwe Reeks’ maar bij de volgende drukken als Tweede Reeks ( … stukje)

 • Eerste Stukje: 1919. – Tweede Stukje: 1920. – Derde Stukje: 1922. – Vierde Stukje: 1923. – Vijfde Stukje: 1924. – Zesde stukje: 1929. – Zevende Stukje: 1929.

 

INHOUD  Nieuwe Reeks – 1ste stukje (1919)

FREDERIK VAN EEDEN: Lioba (pp 1-4)
ANNIE SALOMONS: Salome (pp 5-6)
ALB. VERWEY; Christus aan het kruis (pp 7-8)
FREDERIK VAN EEDEN: Kunt Gij nog wreeder slaan / Laat mij begrijpen, Heer ! (p. 9)
A.J. DE BULL: Grootvader bij zin Kleinzoon (pp 10-13)
HELENA SWARTH: Soldaatje spelen (pp 14)
CAESAR GEZELLE: Zonnezotternij (pp 15)
PR. VAN LANGENDONCK: Op de Hoogte (pp 15-16)
ALPH. DAUDET: De Arrondissementscommissaris op den Buiten (pp 17-20)
JAN PRINS: Avond op Zee (pp 21)
POL DE MONT: Sprookje (pp 22-23)
AUGUST VAN CAUWELAERT: Voor onze Ontvoerden (pp 24-26)
VICTOR HUGO: Het Geweten (pp 27-28)
ADAMA VAN SCHELTEMA: Het Geluk (pp 29-31)
LAURENS VAN DER WAALS: ‘k Zou  (pp 32)

INHOUD  Nieuwe Reeks – TWEEDE stukje (1920)

ALICE VON GAUDI: Barrabas (pp 33-43)
F. L. HEMKES: ’t Geuzenvendel op den Thuismarsch (p 45)
GUIDO GEZELLE: Het Kindeken en het Graf (pp 46-47)
J. BRCHLIKY: Psyche en de Sater (pp 48-51)
GUIDO GEZELLE:  O ’t Ruischen… (pp 52-53)
GUIDO GEZELLE: Mietje (p 54)
GUIDO GEZELLE: Het Schrijverke (p 55)
ADAMA VAN SCHELTEMA: Te Wapen (pp 56-58)
ADAMA VAN SCHELTEMA: Vrede (p 59)
HELENA SWARTH: Mijn Haat (pp 59-60)
PIET PAALTJENS: De Zelfmoordenaar (pp 61-62)
ALBR. RODENBACH: Klokke Roeland (pp 63-64)

INHOUD Nieuwe Reeks – DERDE stukje (1922)

ISRAEL QUERIDO: Saul en David (pp 65-70)
EDMOND ROSTAND: De Neus (pp 71-73)
H. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALCK: De Moeder (pp 74-75)
J. M. KEULS: Madonna (p 76)
CYRIEL VERSCHAEVE: De Meeuw (p 77)
GUIDO GEZELLE: Zegepraal (pp 78-80)
MARIE BODDAERT: Kindersproke (pp 81-82)
ADAMA VAN SCHELTEMA: Kindergedachten (p 83)
FELIX RUTTEN: Maria Visitatie (pp 84-85)
JORIS EECKHOUT: Cordi Dolenti … (p. 86)
HENDRIK IBSEN: De Mijnwerker (p 87)
GEERTEN GOSSAERT: De Boulevardier (p. 88)
WILLEM KLOOS: Sonetten (pp 89-91)
A. LAUDY: Proloog uit De Paradijsvloek (pp 92-94)
C. P. HOOFT: Wanneer de Vorst des Lichts… (p. 95)
HELENA SWARTH: Als hij was heengegaan  (p 96)

INHOUD Nieuwe Reeks – VIERDE stukje (1923)

FR. SCHILLER: Ontmoeting (uit Maria Stuart) (pp 97-102)
FRANÇOIS PAUWELS: De Gek (pp 103-105)
POL DE MONT: De Zaaier (pp 106-107)
H. LAPIDOTH-SWARTH: Extase (p 108)
GUIDO GEZELLE: De Nachtegale (pp 109-110)
GUIDO GEZELLE: Tragzaam trekt (pp 111-112)
ADAMA VAN SCHELTEMA: Cupido (p 113)
FRANÇOIS PAUWELS: Moederzang (pp 114-115)
ADAMA VAN SCHELTEMA: De Vechter (p. 116)
CYRIEL VERSCHAEVE: Judas’ Wanhoop (pp 117-118)
MAURITS SABBE: De Beiaardier  (pp 119 -122)
MAURITS SABBE: Soldatenlied (pp 122-123)
MAURITS SABBE: Avondbede (p. 124)
G.H. PRIEM: Van een Meisje (pp 125-126)
ALFRED HEGENSCHEIDT: Koning Froth zijn dood (pp 127-128)

INHOUD Nieuwe Reeks – VIJFDE stukje (1924)

ALFRED LORD TENNYSON: Arthurs dood (pp 129-136)
WILLIAM SHAKESPEARE: Fee Mab (p 137)
GUIDO GEZELLE: O ‘k sta mij zoo geren…  (pp 138-140)
SOPHOKLES: ’t Verhaal uit “Elektra”  (pp 141-142)
VOLKER: Pierrot  (pp 143-145)
JACQ. PERK: Iris  (pp 146-147)
A. VAN SCHELTEMA: Oude Wijs (p 148)
A. ROLAND HOLST: Verlangens Blijdschap (p 149)
H. ROLAND HOLST:  Door den dag (p 150)
P. A. DE GENESTET: Egoïsmus (p 151)
J. C. BLOEM: De Gelieven (p 152)
J. VAN DEN VONDEL: Rei van Klarissen (pp 153-154)
DAVID TOMKINS: Opslaan (pp 155-156)
A. VAN SCHELTEMA:  De Wilgen (pp 157-158)
H. ROLAND HOLST: Kleine Paden (pp 159-160)

INHOUD Nieuwe Reeks – ZEVENDE stukje (1929)

JAN R. TH. CAMPERT: Lucifer’s Klacht (pp 193-197)
FRIDA SCHANZ: Yzer Recht (pp 198-201)
JAN R. TH. CAMPERT: Het Halssierraad (pp 201-202)
J.A. RISPENS: Charge van Murat (pp 203-204)
A. DEN DOOLAARD: Simson en Delilah (pp 205-208)
K.L. MAYER: De Veervaart (pp 209-210)
GUIDO GEZELLE: De Raaf (pp 211-212)
GUIDO GEZELLE: Gij badt op den berg (p 213)
ANTON VAN DE VELDE: Fragment uit “Sint Lutgardis” (pp 213-214)
HELENE SWARTH: Zonnestralen (p 215)
JOOST VAN DEN VONDEL: Kruisklacht (pp 216-217)
CYRIEL VERSCHAEVE: Wanhoop uit ‘Judas’  (pp 218-219)
J. VAN RANDERODE: Voor Sint Jan (pp 220-221)
GUIDO GEZELLE: Mater Dolorosa (p 222)
AUGUST VAN CAUWELAERT: Van een lieve Doode (p 223)
KAREL VAN DE WOESTIJNE: O Gij, die kommrend…  (224)

FILMOGRAFIE

1963 De Filosoof van ’t Sashuis. (België, 1963),

 • Regie: Maurits Balfoort naar de gelijknamige roman uit 1907,
 • Scenario: Cornelis staas
 • Cast: Gella Allaert, Roger Coorens, Rita Lommée, Robert Marcel en Luc Philips.
1972 De vorstinnen van Brugge.

 • 13-delige BRT TV serie gebaseerd op de verhalen Het kwartet der Jacobijnen, De nood der Bariseeles, Caritate en Een mei van vroomheid
 • Regie: Maurits Balfoort
 • Scenario:Kathlijne Dhulst
 • Cast: Jo De Meyere (Edgar Onghenae); Johan Van der Bracht (Theo Van Waefelghem); Ann Petersen (de vrouw van Theo); Jan Pauwels (Adelin Van Waefelghem); Marilou Mermans (Marie-Louise Van Waefelghem); Albert Hanssens (Spilliaert); Dora Van der Groen (Ida Spilliaert); Domien De Gruyter (Jan Neys); Rik De Coene (Ward Bariseele); Carmen Jonckheere (Stientje Bariseele); Gerard Vermeersch (Fons Bariseele); Jan Vermeersch (Jean-Baptiste Bariseele); Geert Lommée (de jonge Monne); Daniël De Cock (de oudere Monne); Luc Philips (Quickelborne); Willy Lustenhouwer (dienstbode Lapouter); Rita Lommée (Cieltje)