home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

A – Z PSEUDONIEMEN LEXICON

PSEUDONIEMEN

Pseudoniemen komen in alle vormen en maten. Het is puzzelen om alles netjes voorgeschoteld te krijgen.

Het meest eenvoudige gebruik van pseudoniemen is wanneer de auteur consequent zijn hele oeuvre hetzelfde pseudoniem aanhoudt.

 • BERKHOF Aster    gebruikelijk ps. van  Lode (eig. Louis) VAN DEN BERGH (= eigen naam)

Een beetje ingewikkelder wordt het wanneer de auteur – voor bepaalde publicaties – onder zijn gebruikelijke pseudoniem ontsnapt door een tweede, derde… pseudoniem aan te nemen voor 1 of een alleszins beperkt aantal publicaties. Meestal gaat het dan om publicaties in tijdschriften, of om publicaties met een politieke inhoud, of om een genre dat buiten zijn gebruikelijke productie ligt. De naoorlogse situatie van de schrijver kan ook een reden zijn.

 • VISSER Piet ps voor ASTER BERKHOF  (eig. Lode Van Den Bergh) vb van pseudoniem voor ander dan gebruikelijk genre

We hebben gepoogd een alfabetische lijst op te stellen van de pseudoniemen die in Schrijversgewijs vermeld worden. Daar geven we de publicaties bij die bij dat pseudoniem horen.

Wij gebruiken de Hollandse methode van alfabet

A

AA, Van de, Joost  ps van Arthur de Bruyne (= eigen naam)

 • 1939: Een volk wil leven (pamflet)
 • Ook gebruikt in de tijdschriften De Blauwvoet 1939-1940; Gudrun  1940; Volk en Kultuur; Volk en Staat 1941;

A.V. De Meere  ps van August Vermeylen (= eigen naam)

 • 1893: Aanteekeningen over een hedendaagsche richting (essay) In: Van Nu en Straks Eerste reeks  nr 2 pp 9-16.

ABSOLON  ps van Willem Elsschot (eig naam Alfons de Ridder)

 • 1902: in het tijdschrift Jong Holland ‘maandschrift voor Groot-Nederland’ Het betreft ‘Moeder’ in het septembernummer 1902 en ‘Herfstgroet’ en ‘De Zee’ in het oktobernummer.

ADA, Art  ps van WALTER SOETHOUDT

 • 1965: Dorst naar begeerte

ADAMS C.J.M., ps van GERARD WALSCHAP

 • 1940: De pacificatiepartij (1946) Antwerpen: ’t Lantaarntje.

ADAMS, Mike   ps van LEO GEERTS

 • 1970: Seksguerilla

ADRIAANS, Max  ps van JOSEPH PEARCE  (= eigen naam waaronder hij zijn romans publiceert)

 • 2013: (literaire thriller)
 • 2014: (literaire thriller)

ALBE  (ps. van RENAAT JOOSTENS = eigen naam)

 • Hij schreef ook onder de pseudoniemen D. Decanus (in het tijdschrift Rommelpot); Gheselscap; Jonas; Joost;  Justus; Allan B. Law; Piet Punt (vrije berijmde navertelling van Reinaert);  Robin Rhode; Kapitein Zeldenthuis ( de gelijknamige jeugdreeks)

ALSTEIN    ps. van  MARC VAN ALSTEIN = eigen naam

 • 1968: zijn debuut De tijd der tijdlozen: gedichten 1966-1967 is uitgegeven onder zijn eigen naam

ALTA LEDA   ps van OMER K. DE LAEY (=eigen naam)

 • Alta Leda betekent Hooglede het geboortedorp van De Laey.
 • 1896-1898 veel gebruikt in het Leuvense studententijdschrift ‘Ons Leven’ samen met de pseudoniemen Sherry, minder gebruikte pseudoniemen: De Gustibus, Evani, Irascibilis, Johann en Shamrock, x.x.x. of Omaar de Laey

AMANDUS  ps  Dr. Amand De Vos (= ook ps Wazenaar)

 • 1863: Gedicht in brochure ‘PhilippeVerheyens verheerlijking – Beschrijving van de feestelijkheden welke te Verrebroeck den 24 Augusti 1862, ter gelegenheid van de inhuldiging van het borstbeeld van den Waessche ontleedkundige hebben plaats gehad, door L. Hoornaert, St-Nikolaas, E.J.Edom 1863. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

ANGEL DAVID     ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR (= eigen naam)

 • 1917: in diverse tijdschriften.

ANTORF     ps van RAF VERHULST = eigen naam

 • 1929: De beschuldiging en het bewijs: de zeer merkwaardige briefwisseling tusschen kapitein Georges Monballiu Bailley en Prof. Alfred Errera . De tien miljoen van Duitschland voor de Vlaamsche propaganda in België.

ARNOLDS, Denis    ps van WALTER SOETHOUDT (= eigen naam)

 • 1965: Hij, Jan Cremer. (bij wijze van spreken een ooggetuigeverslag)

CALDE    ps van POL DE MONT (= eigen naam)

ASSENEDE, Janne van     ps van POL DE MONT (= eigen naam)

AUCTOR     ps. van JAN BRUYLANTS jr. ( = eigen naam)

 • 1930: De Boeren van Oolen, uitgeverij L. Opdebeek, Antwerpen.
 • 1904: Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, uitgeverij L. Opdebeek, Antwerpen.

AUGUSTEYNEN, A.   ps van LAMBERT SWERTS (= eigen naam)

 • 1941: Theo Brouns.

AUWERA Fernand  ps. van  Fernand Henri Leon VAN DER AUWERA (= eigen naam)

 

B

B.W.    ps van Rose GRONON (eig. Marthe Bellefroid)

 • 1960-1965: teksten voor de stripreeks “De perikelen van Appelsientje” (over eB.en ros katje) in de kinderrubriek van het tijdschrift “Vrouw en Huis”. Overigens schreef Rose Gronon ook kortverhalen voor dat tijdschrift steeds ondertekend met B.W.
 • B.W. staat voor Bella Wildert (zie ook Wildert, Bella van)

BABYLON, Dirk van      ps van PETER VAN BREUSEGEM (= eigen naam)

BARDEMEYER G.      ps van VICTOR J. BRUNCLAIR in diverse tijdschriften 1916-1920

BAUDEWEYNS     ps. van Pol de Mont (= eigen naam)

 • In Vlaamsche Kunstbode.
 • Met den naam zyner moeder BAUDEWYNS onderteekende Pol de Mont, destijds student te Leuven, eenige tooneelcritieken uit de Universiteitsstad. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

BENTH, Johan     ps van BEN CAMI

 • 1938 in de literaire rubriek ‘De Boekuil’ van het dagblad Vooruit  bij  het gedicht “Het menschdom marscheert”.

BERCHMANS Johanna    ps van Mevr COURTMANS-BERCHMANS (= eigen naam)

BERGEY(c)K Jac.  ps van J.A. THEUWS (=eigen naam)

BERN, Bobb    ps van Bob Louis Marie Balthazar (= eigen naam)

BERKHOF Aster    ps. van  Lode (eig. Louis) VAN DEN BERGH (= eigen naam)

 • Gebruikte ook volgende pseudoniemen: Piet Visser (voor een aantal jeugdboeken).

BEUK, de, Piet  pseudoniem van PIETER G BUCKINX (= eigen naam)

 • 1922: het toneelstuk ‘Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf’

BLADEL van, August  ps. van August Snieders

 • Opstellen in den Vlaemschen Volksalmanak voor 1845
 • Bladel, in Noord Brabant is het geboortedorp van August Snieders

BLAUWVOET  ps van Achilles Mussche (= eigen naam)

 • 1915 in het letterkundig studententijdschrift Moderne Kunst, een volledig met de hand geschreven blad dat hij uitgaf samen met o.m. Raymond Herreman, Karel Leroux en Maurice Roelants

BOEKUIL      PS van Raymond Herreman

 • 1929 tot 1970 – enkel onderbroken tijdens de oorlogsjaren 1940-1944: Voor de literaire kroniek Boekuiltje in het Gentse dagblad Vooruit

BOEYE Eugenie  ps voor Eugenie WILLEMS (eigen naam)

 • Zij publiceerde ook onder de pseudoniemen Bertha, Fanny Derwig, Eugenie Willems.
 • 1934: Franske (verhaal) onder de naam: Eugenie Boeye-Willems

BOEYKENS, L.   ps  van LODEWIJK DOSFEL (=eigen naam)

 • 1921: Aanvankelijke rechtsbegrippen ten behoeve van het huishoudelijk landbouwonderwijs. (studie)

BOGAERT, Van den  ps van DOMIEN SLEECKX (=eigen naam)

 • 1857: De kleêren van mijn vrouw. (toneel)

BONAFIED    ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR in het tijdschrift  Jonge Tijd 1915

BONHEYDEN Louis     gezamenlijk ps van Cyriel Buysse en Virginie Loveling

 • 1907: ‘Levensleer’ in het tijdschrift Groot Nederland nr 5 / 1912: Gent: Ad. Herckenrath.

BOON Lowie   ps van LOUIS-PAUL BOON (=eigen naam)

BOONTJE   ps van LOUIS-PAUL BOON (=eigen naam)

 • Duitsland van nu. Gisteren nog puinen vandaag reeds fortuinen. (reportage) EN Het leven der multimiljardairs. Een “vooruit”-reportage van boontje. (beiden 1958)

BOSSCHE van den, Albrecht     ps van DOMIEN SLEECKX (=eigen naam)

 • 1841:  Dramata (Verzameling van vier oorspronkelyke tooneelstukjes)

BOSCHMANS , Jan    ps van Lucien DE BOSSCHERE (= eigen naam)

BOSCHVOGEL F.R.    ps. van  FRANS RAMON (= eigen naam)

 • 1926: onder eigen naam i s m Emiel Van Hemeldock: Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

BOUTS Axel,  ps  van  JAN VERHENNE (= eigen naam)

BOVEN, Daisy Ver  ps van DAISY VAN HASSEL (= eigen naam)

BRAEM, Stevi   ps van STEFAN VAN DEN BREMT (=eigen naam)

 •  1968: Sextant. (poëzie)

BRELLE    ps voor BRIGITTE RASKIN (=eigen naam)

 • 1982-1984 in het satirisch weekblad ‘De Zwijger’ van Johan Anthierens.

BROWN, Geza   ps van WALTER SOETHOUDT (=eigen naam)

 • z.d. : De zwijgende doder
 • z.d. : Sadisten en lustmoordenaars

BRULIN Tone  gebruikelijk ps van ANTOON VAN DEN EYNDE (eigen naam)

BURN Francis   ps. van FRANS BUYLE (= eigen naam)

 • 1945: Het avontuur van Kilian Olders. (politieroman),
 • 1945: De laatste der Mohikanen. (vertaling/bewerking van de roman van James Fennimore Cooper
 • 1947: Roman in Holland. (roman) vertaling van de roman van M. Huebner

BURSCHE   ps van ALBRECHT RODENBACH (=eigen naam)

 • 1978: in: Het Pennoen, Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk (1878-1880)

C

C.P.S.  ps van C.P. Serrure (1805-1872)

 • Vele bijdragen in het Kunst en Letterblad over taal- en oudheidkunde.

CALIBAN   ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

CALUWÉ, Jan De     ps van GERARD WALSCHAP  (=eigen naam)

 • Radioschetsje naar een novelle van O’Henry, door Jan De Caluwe (typoscript).

CANNEEL Piet    ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Piet Canneel, Jan Eyck of Jerome de Gryse – voor het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949
 • 1949: Niet jammeren broers. (Bundeling van verhalen uit het weekblad „Rommelpot”)
 • 1950: Toch lammeren broers.
 • 1988: Wij, incivieken. (Heruitgave van “Niet jammeren, broers”, onder de schuilnaam Piet Caneel)

CELINE, Louise  ps van LIANE BRUYLANTS (=eigen naam)

 •  1957: Prelude. (roman)

Ch. L.    ps van Karel Ledeganck (= eigen naam)

 • Eenige kleine stukjes in Rens’ Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje en elders.
 • De dichter van De drie Zustersteden tekende overigens altijd met Ch. Ledeganck

CITROEN  ps van FILIP DE PILLECYN  (=eigen naam)

 • 1930: als losse medewerker bij Sportwereld-Algemeen Nieuws onder het ps. Citroen (cf. zijn ‘Citroentjes’ en ‘Kijkkast’);
 • 1949: Half maandelijks tijdschrift door en voor gedetineerden, waarin hij onder de schuilnaam Citroen zijn journalistieke pen sleep

CONNY Couperus (collectief ps van HUGO CLAUS en FREDDY DE VREE)

 • 1985: Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen (een persiflerende misdaadroman)
 • 1985: evenals het verhaal Pallieterke en de S.S. (verhaal)

CONRAD Patrick    ps.  Patrick Jean ARMAND (= eigen naam)

CONTICH, Jan van  (ps van ABRAHAM HANS (=eigen naam)

 • 1909: Abel Pollet en de bende van Hazebroek. (verhaal)
 • 1915: Voor de vrijheid

CORSEELE A Van.    ps van ABRAHAM HANS  (=eigen naam)

 • 1916: De bloem van ’t dorp. (roman)

CORNELIUS, L.C.G.    ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

D

DAELE Van den P.C. ps van DAAN INGHELRAM (=eigen naam)

 • 1946: Saartje uit de duinen (E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel Weekend roman nr. 49) & Bedreigde liefde (Weekend roman nr. 67)

DAELEN, Siska van   ps van Mevr.  FANNY RESSELER-DELVAUX (= eigen naam)

DAM Elsy van (ps van Maria Messens (= eigen naam)

 • 1964: Een Dwaalspoor en enkele gedichten. (verhaal + poëzie)
 • 1966: Glissando (novelle)

DANGIN Mark    ps van LUC VAN CLOOSTER (=eigen naam)

DARÈNE, Frits  ps van AUGUST VERMEYLEN  (=eigen naam)

 • 1891: Rondels vieux Système Pour Alida. Blz. 87, 5 v. + 4 v. + 6 v. II. Pour la petite Marquise de D. Blz. 88, 4 v. × 2 str. + 5 v. in: Almanach des Etudiants.

DARIUS, Georges   ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

DECANUS   ps van Albe (eigen naam = RENAAT JOOSTENS)

 • 1945-1949: Pseudoniem gebruikt in het tijdschrift Rommelpot

DE DEYCKER, G    ps van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam)

 • 1946: De IJzertoren, de IJzerbedevaarten : een historisch overzicht. (historische schets)

DELLART Anne    Gebruikelijk ps van Magda Maria Theresia Suy (= eigen naam)

DELVAL Nestor    ps van RAF VAN DE LINDE (=  eig. Rafaël Van Hecke)

 • 1966: Schuld in Kongo? (essay)

DEMERS Frans   ps. van FRANS BECKERS  (= eigen naam)

 • Tot 1944 zal Beckers al zijn poëzie, toneel en proza onder de schuilnaam Frans Demers publiceren nadien gebruikt hij de schuilnaam J. M. ELSING

DEMIAN Jan   ps voor Jan H. Mysjkin (= mogelijks eigen naam)

 • Vertaling gedichten van Espallier in de brochure voor 39ste Poetry International 7-13 juni 2008
 • Andere schuilnaam:John Fenoghen (zie aldaar)

DE SIMPELAERE    ps van Louis Verbeeck (= eigen naam)

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V. , Lodewijk de Beduimelde, F.L.N.

L.  DERAEDT  ps van LIEVEN RENS (= eigen naam)

 • 1954-1961: in het tijdschrift Streven voor zijn bijdragen ‘Politiek Overzicht België’  Zijn eerste bijdrage verscheen in Streven Jrg. 21 (1954) nr. 1, p. 383-384 en daarna in elk nummer t.e.m. Jrg. 28 (1961) nr. 9, p. 899-900

DEVREESE, Dany   ps van FRANS DENISSEN (= eigen naam)

 • 1963-1969: Aanvankelijk – nog tijdens zijn studententijd – dichter binnen de Antwerpse kringen van Labris

DHAVELOOZE Elza  ps van Jeanne DE BRUYN (=eigen naam)

 • 1966: Leentjes Argentijnse avonturen. (jeugdboek) & Leentje vloog naar Argentinië (jeugdboek), beiden Averbode: Uitgeverij Altiora N.V

DIERICK Aleidis   ps voor ALEIDIS VERBRUGGEN (= eigen naam)

DINGEN, Jan   occasioneel ps van POL DE MONT  (=eigen naam)

DINGEN, Jan van   ps van Filip de Pillecyn (= eigen naam)

 • 1945: Het geheim van Nora. – Gent: Fiat. Reeks: De expres roman voor oud en jong nr 27

DIJCKMANS, Dirk   ps van BERT PELEMAN (=eigen naam)

 • 1949: Een lyrische kroniek. (roman)

DINGEMANS  ps. van POL DE MONT (=eigen naam)

DOCK, Dunald     ps van WALTER SOETHOUDT  (=eigen naam)

 • 1966: De spion met de kleine mond en de grote zweep

DOORNKAPPER, R.L. ps van Lambrecht Lambrechts (= eigen naam)

 • 1892: Drada en Mijn dorpje: liederen.

DORY    ps. van Isidoor Teirlinck (= eigen naam)

 • Enkele literaire artikels in het Brussels weekblad De Kerels
 • Ook in De Vlaamsche Kunstbode schreef hij – onder ps Dory – verschillende bijdragen over het Vlaams Toneel te Brussel.

Dr. J.R. SN….     ps van Renier Snieders (=eigen naam)

 • In: Jaerboekje van de stad en het arrondissement Turnhout , bevattende gedichten van Dr. J.R. SN… – Turnhout, Brepols en Diercks, 1848-1851, telkens 120p. in-16°

DRAULANS, Ivo   ps van JOZEF SIMONS  (=eigen naam)

 • 1927: Eer Vlaanderen vergaat.

DROES, Kees   ps van AUGUST VERMEYLEN  (=eigen naam)

 • 1898: Vlaamse kermissen in: Jong Vlaanderen, nummer 1, zondag 29 september 1889
 • 1890: Ritornelle voor Roza‘Ontelbaar zijn de rhythmen die ‘k, beminde.’  in: Jong Vlaanderen, Nummer 9, Zondag 26 Januari 1890
 • 1890: Uit Brussel Een parodie van Nestor de Tière’s tooneel. in: Ons Tooneel Nummer 4, 5 October 1890.
 • 1890: Uit Brussel Over ‘de ontelbare draken’ die men op de Brusselsche planken doet ‘pronken’, in: Ons Tooneel Nummer 9, 9 November 1890.

DROEVAERT  ps van Cyriel Verschaeve (= eigen naam)

 • Prozapublicaties in ‘De Vlaamsche Vlagge’ en ‘Jong Dietschland’

DROJINE, N A   ps van André G. CHRISTIAENS (= eigen naam)

 • 1933: Te Brussel bij dag en nacht. (verhalen) – Antwerpen: Jos Janssens – uitgever. -196p.
 • 1934: De algemeene Regel. (poëzie) – Kortrijk: Steenlandt. -53p.

DUCAL Charles   ps  van FRANS DUMORTIER (= eigen naam)

DUVEL, Filip den    ps van FILIP DE PILLECYN (=eigen naam)

 • 1950: Hoe de zwarten in den Hemel kwamen. (poëtisch hekelproza)

P.C. DUYNCANTER  ps van DAAN INGHELRAM (=eigen naam)

 • 1946: De verre reis van Klaartje, Anneke en Wim, den cactus. (jeugdboek)
 • 1946: Het stille buurschap (in: Het Volk) – De paascheieren (in: Het Volk) – De hond van mr Gough (in: Het Volk) – Ik hou van muziek (in: De Zweep) – Verhuren aan de kust (in: Het Volk).
 • 1947: Voor de bruiloft (in: Ons Volk) – Zoo op een laten avond….
 • 1948: Ontvluchtingspoging.
 • 1949; De bruidsmarsch. (in: Ons Volk)
 • 1952: Het huwelijksaanzoek. (in: Ons Volk)
 • 1953: Portioncula.
 • 1955: Bij wijze van schadevergoeding – Vogeltje in de open hand – Word eigenaar – Zolang er leven is.

L.M. d’Osterwijers    ps van LAMBERT SWERTS (= eigen naam)

 • 1949: Marc en Magda. (roman – Passio Christi)
 • 1952 : En daarna? (verhalen)
 • 1952 : Celkoorts (poëzie)
 • 1953: De Ware Jacob. (novelle – gebaseerd op het leven van pater Damiaan De Veuster)
 • 1953: De levende talisman. (novelle, gebaseerd op het leven van de Spaanse schilder Ribeira)
 • 1953: Peter van Doorland. (novelle, gebaseerd op het leven van “Elckerlyc”)
 • d. : De wrede beproeving. (vertaling uit het Frans)
 • 1954-1955: Odette het weesmeisje. (colportage roman)

E

E. de V. (Emiel de Volderps van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam) in ‘t Pallieterke

EEN OUDE STAETSMAN   ps van Julius de Geyter (= eigen naam)

 • 1858: De Waerheid over de Vlaemsche Beweging, brieven van eenen ouden staetsman aen een jongen Gentenaer. Gent: Dullé Plus.

EEN VLAMING     ps van Eugeen van Oye

 • 1864: Mijnheer Marguery en het Vlaamsch, door een Vlaming – 3 mei 1864. Leuven, gedrukt bij Ickx, 9blz. 8°

EGMONTS, Pol   ps van POL DE MONT (= eigen naam)

 • 1875: debuutgedicht “De Schildwacht” in het tijdschrift  “De Belgische Illustratie”
 • 1877: Gedichten in de ‘Nieuwe School en Letterbode’

ELLEVEEST,  Karel   ps van CLAUDE C. KRIJGELMANS  (=eigen naam)

 • 1975: Joeplala alfabet [van AAAAA… tot DOM – het volledige erotiese woordenboek van de Nederlandse taal]

ELSSCHOT, Willem    gebruikelijk ps van ALFONS DE RIDDER (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Nicodemus en Absolon

ELSING Johan M.   gebruikelijk ps. van FRANS BECKERS (=eigen naam)

 • Tot 1944 zal Beckers al zijn poëzie, toneel en proza onder de schuilnaam Frans Demers publiceren nadien gebruikt hij de schuilnaam J. M. ELSING

ESTRABOUX, Paul   ps van LODE MONTEYNE (=eigen naam)

ETSEL, Joost van   ps van JOZEF MULS (=eigen naam)

 • Gedichten in Jong Antwerpen (1900-1901) en De Vlaamsche Wachter (1904)

EVERLY, Stephan   ps van WALTER SOETHOUDT (=eigen naam)

 • z.d. : Sex en dokters.

EYCK,  Jan  ps. van VALÈRE DEPAUW (=eigen naam)

 • 1950: Voorwoord bij Hoe de zwarten in de hemel kwamen: gedichten. (Samen met Filip den Duvel [ps. Filip de Pillecyn])
 • 1950-1952: Den vaederlandt getrouwe. Onder de schuilnaam Jan Eyck. (ed.)
 • In Rommelpot (december 1945-december 1949) met feuilleton ‘Dood met de kogel’, een reeks waarin hij het resoluut opneemt voor Leo Vindevogel

F

F.B.    ps van Frans Blieck (: eigen naam)

 • Gedichten in het Kunst en Letterblad

F.L.N.    ps van Louis Verbeeck (= eigen naam)

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V. , Lodewijk de Beduimelde, De Simpelaere.

FENOGHEN John    ps van Jan H. Mysjkin (= mogelijk eigen naam)

 • Vertaling van gedichten van Philippe Beck in de brochure voor het 39ste Paoetry International Festival 7-13 juni 2008
 • Andere schuilnaam: Jan Demian (zie aldaar)

FERGUUT, Jan   ps. van JAN A. VAN DROOGEBROECK (= eigen naam)

 • 1866: Makamen en ghazelen : proeven Oosterscher poëzie
 • 1892: Spreuken en sproken, gedichten en gedachten: den zangers en kloosterlingen der oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd

FIKKENS J.    ps van VICTOR J. BRUNCLAIR  in het tijdschrift  Goedendag aug. 1916

FLANDERS,  John   gebruikelijk ps van J.R. DE KREMER (=eigen naam)

FORTUNIO   PS VAN Pol de Mont (= eigen naam)

 • Artikelen in het Pennoen en in Jong Vlaanderen

FOURNAUD, Freddy   ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

FRANCKEN Fritz   gebruikelijk ps van FREDERIK CLIJMANS (= eigen naam)

FREEMAN, W.   ps van ABRAHAM HANS (=eigen naam)

G

GEERAARD Piet pseudoniem van PIETER G  BUCKINX (= eigen naam)

 • 1922-1923: Eerste gedichten en wat proza in de krant ‘De Schelde’ (hoofdredacteur Paul De Mont).

P.C. GELDHOF   ps van DAAN INGHELRAM  (=eigen naam)

 • 1947: De deserteur.
 • 1948: Ook verloofd.
 • 1951; Solveigs lied.

GERMAIN, Louis   ps van OMER LODEWIJK WATTEZ  (=eigen naam)

GIJSEN, Marnix  ps  van Jan-Albert GORIS (=eigen naam)

GISEKIN, Jo    ps van LEENTJE VANDEMEULEBROECK (=eigen naam)

GHEKIERE Anatole ps van Hugo Claus (= eigen naam)

 • 1949: Die waere en suevere chronycke van sGravensteene. (studentikoos verslag van een bezetting van het Gravensteen door Gentse studenten)

GOEDE, Armand de   ps van ARMAND BONI  (=eigen naam)

 •  1936:Door het leven. (poëzie debuutbundel)

GOEREE, Irina van  ps van MARIA-FRIEDA DE KEUSTER (= eigen naam)

GOOR, Bernard van Goor   ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

 • 1949: Het proces en de terechtstelling van Leo Vindevogel.

GOSWIN, Rob   ps van ROBERT JULIUS GOOSSENS(= eigen naam)

GoT   ps van GOMMAAR TIMMERMANS (= eigen naam)

GRAUWS Gilbert   ps van GILBERT ANDRÉ MARIE ROOX (= eigen naam)

GROENENDIJCK, Geert   ps van BERT PELEMAN  (=eigen naam)

GRONON Rose    ps van  MARTHE BELLEFROID (= eigen naam)

 • Onder het pseudoniem Rose Gronon, de naam van haar grootmoeder aan moeders kant, werd zij bekend in de Nederlandstalige literatuur. Als BELLA WILDERT publiceerde ze vooral verhalen voor kinderen

GRUB, Geert    ps  van GEERT PIJNENBURG (= eigen naam)

 • Diverse publicaties (zie schrijversgewijs)

GRYSE, Jerome de    ps. van VALÈRE DEPAUW (=eigen naam)

 • Piet Canneel, Jan Eyck of Jerome de Gryse – voor publicaties in het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949

GUIRLANDE Christina    ps van GODELIEVE DE BEULE. (= eigen naam)

H

H.C.   ps van Hendrik Conscience (= eigen naam)

 • Opstellen in de twee laatste jaargangen van het Kunst- en Letterblad
 • In de Noordstar verschenen voor het eerst met de letters H.C. ondertekend: De dorpsschoolmeester ten tijde van Maria Theresia (2de jaargang) en De Geest, eene oude spookvertelling (3de jaargang) later opgenomen in de bundel Avondstonden

HALIEUS   ps van AUGUST VERMEYLEN  (=eigen naam)

HAROLD   ps van ALBRECHT RODENBACH  (=eigen naam)

 • 1978-1880: in: Het Pennoen, Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. (1878-1880) Allerlei bijdragen maar ook fragmenten uit zijn drama’s De Brugsche Metten, Gudrun, De Studenten van Warschau werden opgenomen.

HASSELT VAN, Jan   ps van Lambrecht Lambrechts (= eigen naam)

 • 1903: Uit de Demergouw. (novellen)

HASSELT VAN , G.  ps van ERNEST CLAES  (=eigen naam)

 • Bijdragen aan het satirisch anti-repressieweekblad Rommelpot .
 • 1946: Gebed van een gevangene – De oude moeder. (verhaal) – Kerstnacht in de gevangenis. (verhaal)
 • 1947: Gerechtelijke dwaling. (verhaal)

HEGELING W. ps. van Willem Putman (= eigen naam)

 • 1922: De laatste nacht: dramatische schets (zonder vrouwenrollen) in één bedrijf. (toneel)
 • 1923: Mijnheer de professor: blijspel in één bedrijf. (toneel)
 • 1924: Ambrosius verliefd: fantastisch spel in één bedrijf met voor- en naspel. (toneel)
 • 1924: Lamme Goedzak. Spel in 1 bedrijf. (toneel)

HELDERENBERG, Gery    ps van HUBERT BUYLE (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Karel van de Vijver en Lucien van der Meeren

HELM, Marten   ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

HEMELDONCK , Emiel van

Nota: schreef Vlaamsch Filmkes onder diverse schuilnamen. Onder eigen naam slechts één: Het gulden zwaard (nr 16, 1931).

 • Als Paul Van der Venen schreef hij vier VF: Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933), De twee vluchtelingen (nr 143, 1933), Het schip van den dood (nr 156, 1933) en Kapiten Sluter (nr 171, 1934).
 • Als Flandrijs schreef hij tussen 1930 en 1931 niet minder dan vijf VF: Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930), Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931), Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931), De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931 – een legende, gesitueerd in het Moorse Granada, het is een bewerking van Washington Irving) en Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931).
 • Als Fonske Reusen schreef hij De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933).
 • Als Joan Van der Sanden, De circusjongen (nr 200, 1934). Als Herman Van der Schelden, Het kind van de Schelde (nr 203, 1934).
 • Als Harry Davidson (!) In de vallei der dood (nr 150, 1934).
 • Als Karel Vandael, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933),
 • Als Flor Janssen, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934),
 • als Joan Verschelden, Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934),
 • Als Johan Verheyden, Brigands of helden ? (nr 195, 1934),
 • als Simon Joostens Kerstnacht (nr 216, 1934).

HENDRICKX,  Frans   ps van BERT RANKE  ( = Edmond Van Der Auwera – eigen naam)

 • 1932: Van een avontuur dat bijna slecht afliep. (jeugdboek)

HENDRIKSSONE, G.  ps van EMMANUEL HIEL (= eigen naam)

 • 1856: Eenige galmen bij de vijf-en-twintigste verjaring van ’s Konings krooning, Dendermonde: Em. Ducaju zoon.
 • 1859: Eerste dichtbundel Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt. Brussel: Korn. Verbrugghen -80p. in-12°
 • 1860: Herinnering aan Prudens Van Duyse. Brussel: Claassen.
 • 1861: Nieuwe liedekens. Gent; I.S. Van Dooselaere. -120p. in-16°
 • 1863: Gedichten (1861-1862) met vier platen door Jan Verhas. Gent; I.S. Van Dooselaere -228p. in-16°
 • 1867: Fornarina naar het Hoogduits van Franz Kugler. Dendermonde: Em. Ducaju zoon

HENSEN, Herwig   ps van FLORENT MIELANTS (= eigen naam)

Godfried HERMANS   ps van LODEWIJK DOSFEL  (=eigen naam)

 • 1900:
 • 1907: Verzamelde gedichten en opstellen
 • 1908: Joas: een Kerst- en Driekoningenspel met voorspel. en drie bedrijven. (toneel)
 • 1908: Kruis- en Mariabeelden.
 • 1908: Wereldeinde: dramatisch gedicht in 2 bedrijven met een slottooneel.
 • 1909: (toneel)
 • Ook voor gedichten in het tijdschrift Jong Dietschland (1898-1914)

HEUVELS, Frans  ps van AUGUST VERMEYLEN (=eigen naam) en Fritz Sano

 • 1896: Biologie, en Geneesheeren der Maatschappij in Van Nu en Straks Nieuwe Reeks Eerste jaargang pp 176-184

HOFMAN Barbara   ps van TOM NAEGELS

 • 2001: Stille waters
 • 2004: Witse
 • 2005: Witse: Oog om oog
 • 2009: Witse: Duivels genot.
 • 2010: Witse: Zwarte komedie.

HOLDER, Jan van ps van JOZEF MULS  (=eigen naam)

 • Verzen in Vlaamsche Arbeid (1923, 1924 en 1928) en Volk (1938)

HOORENBEEK, Hans van   ps van ABRAHAM HANS  (= eigen naam)

 • 1908: Jan de Lichte en zijn zwarte rooversbende. (verhaal)
 • 1908: De koning der zeeschuimers.
 • 1909: De pastoor van Lapscheure of het merkwaardig leven van Franciscus Helderwijs.

HOPST    ps van GEERT PIJNENBURG (=eigen naam)

 • 1919: Publicaties in het tijdschrift Staatsgevaarlik

HOVE, van, Prosper     ps van  CYRIEL BUYSSE, (= eigen naam)

 • 1906: ‘Vlaamsche kroniek Door Prosper van Hove. Een garve uït den litterairen Vlaamschen oogst van 1905.’ In: Groot Nederland. Jaargang 4, 1906.

HUGO C. VAN ASTENE  ps van Hugo Claus (= eigen naam)

 • 1946: illustratie bij de gedichtenbundel ‘Loutering’ van E. Rinaka (zie aldaar)

HUIBRECHTS M.    ps van HUBERT MELIS (= eigen naam)

 • 1896: Een onweer: geprimeerd blijspel in één bedrijf. (toneel)
 • 1896: Schuldeloos ! : geprimeerd boeren-drama in drie bedrijven. (toneel)
 • 1903: Maria van Brabant. (historische roman)

I

ICKX, zero,   ps van GERARD WALSCHAP  (= eigen naam)

 • Gesprekken met Jeremias (1939-1940) knipsel

IJZER     ps van FILIP DE PILLECYN (= eigen naam)

IJZERGALM zie  YZERGALM  ps van Ward Hermans (= eigen naam)

IGNOTUS  ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

INSINGEL Marc   ps  van MARC DONCKERS  (= eigen naam)

 • 1956: Panorama. (poëzie) onder eigen naam
 • 1957: Ons derde land. (poëzie) onder eigen naam

Izegem, van Leo   ps van LEO VANDAELE (=eigen naam)

 • 1935: ‘Een koningin uit het sprookje’ , een werkje over Koningin Astrid,
 • 1937: ‘Nigra de afvallige’.

 J

J.A.B.   ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio Waarzegger, Ortwin,

JASPER JASPERS  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • Belgische briefwisseling in De Amsterdammer en De Portefeuille (Amsterdam)

J.D. ALBRECHTS    ps van Eugeen Zetternam (eig. Joos Jozef Diricksens – eigen naam)

 • 1848: bijdragen in het Taelverbond
 • Albrechts is de naam van Zetternams moeder.

JOESKEN H.C.  ps van RENÉ DE CLERCQ (= eigen naam)

 • 1926: Het zonnefluitje. Een boek van humor. (roman)

JONGHE, Marie-Claire de   ps van FREDDY DE VREE  (= eigen naam)

 • 1969: Jaja (dichtbundel)
 • 1969: De lemen liefde. (dichtbundel)

JANSZOONE, J.B.  ps van JAN BRUYLANTS JR. (= eigen naam)

 • 1895: Baekelant en zijne rooversbende of de voorzaten van Robert en Bertrand

JOHN    ps van RAYMOND DE KREMER (= eigen naam)

JOOST Omer    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ (= eigen naam)

 • 1913: Taal en kultuur uit Vlaanderen.
 • 1914: In den strijd voor taal en kultuur.
 • 1935: Het boek zonder titel (roman)

JOOST is tevens de schuilnaam die Wattez gebruikt om zijn bijdragen in Het Handelsblad van Antwerpen te ondertekenen

JUG ME BASH   ps van CLAUDE C. KRIJGELMANS  (= eigen naam)

 • z. j.: K-Anaal der liefde en Te koop: honderden beschadigde paren.

JULIUS   ps van Julius Vuylsteke (= eigen naam)

 • 1860: Zwijgende liefde, een liederkrans door Julius. Gent: Willem Rogghé; Amsterdam: H.J. Van Kesteren? [107]p.

JvdA   ps. van Arthur De Bruyne (= eigen naam)

 • = afkorting van zijn andere pseudoniem Joost van der Aa (ook al eens Jan van der Aa)
 • 1939/1941:Gebruikt in de tijdschriften De Blauwvoet 1939-1940; Gudrun  1940; Volk en Kultuur; Volk en Staat 1941;

K

KANARIE, Jan P.   ps van GASTON DURNEZ  (= eigen naam)

KAPITEIN BILL    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

KARL  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

KEMP Bernard   ps van BERNARD FRANS VAN VLIERDEN (= eigen naam)

 • Publiceerde zijn wetenschappelijk werk (literair-historische studies, gedichtenanalyses) onder zijn eigen naam, en gebruikte het pseudoniem Bernard Kemp voor zijn kritische bijdragen en fictioneel oeuvre.

KERSTEN, Siegfried  ps van LODEWIJK DOSFEL  (= eigen naam)

KOENE, Rik   ps van HERMAN VOS (= eigen naam)

 • Over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.
 • Voor de Franstalige edities was de pseudoniem Henri Cohenne en een enkele keer zelfs Armando Zorro

KOLDIJS, Stelijn    ps van FELIX TIMMERMANS  (= eigen naam)

 • 1906: Gelot (pseudon. Stelijn Koldijs), in het tijdschrift De Vrije Tribune, 1906, blz. 476.

KOUBAA Bart   ps van BART VAN DEN BOSSCHE (= eigen naam)

KRAUSE,Karl-Christian-Friedrich  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1891:  Villanelle sentimentale: ‘Alphonsine a perdu son mac.’ In:  Almanach des Etudiants. Pp 84-85, 3 v. × 8 str. + 4 v.

KROKODIL   ps. Victor J. Brunclair in het tijdschrift Ulenspiegel juni 1940.

 L

L.V.  ps voor Louis Verbeeck

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: Lodewijk de beduimelde, De Simpelaere , L.N.

LAGARDE, Claudine    ps van VALÈRE DEPAUW   (= eigen naam)

LAMME   ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

LAMOUREUX John  ps van René Gysen (= eigen naam)

 • 1963: The French Way. An original novel. New York: Tower Publications, Inc. -160p.

LANDARBEIDER  ps van ASTÈRE DHONDT  (= eigen naam)

LANSELOOT ps van JAAK STERVELYNCK ( =  Henri Alfons Vergote – eigen naam)

 • 1962-1975: Onder het pseudoniem “Lanseloot” schreef hij toneelrecensies voor “De Gazet van Antwerpen”.

LATEM Van P.C.     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1948: Land over de grenzen.

LECOMPTE, Edouard   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • z.d. : De liefde en de Franse revolutie

LECTOR    ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

 • 1900 of/en 1928: Keurleze uit verzen van Nederlandsche dichters

LEEMAN, Cor Ria   ps. van ALFONS VAN KUYCK (= eigen naam)

LEENEN, Jan van   ps van JAN VAN NIJLEN (= eigen naam)

 • Eerste literaire teksten – sonnetten en liederen, waarvan de oudste uit 1903 dateren –in 1904 en 1905 in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort

LERYS, Adriana de    ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

 • Gebruikt voor publicaties van kronieken in het tijdschrift Het Toneel in de periode 1914-1918 (ten einde de lezer van haar werkelijk bestaan te overtuigen tekende Jos. Janssens zelfs een ‘portret’ …)

LEW WAITMAS   ps van LOUIS PAUL BOON  (= eigen naam)

 • De liefde van Annie Mols. (roman)1959

LIEBER Victor,  ps van AUGUST VERMEYLEN (= eigen naam)

 • 1893: De Man die zijn Ik verloren had in: Van Nu en Straks. Eerste Reeks, Nummer IV pp. 15-18
 • 1893: Eenig gekapt Stroo voor de ontwikkelde Lui in: Van Nu en Straks. Eerste Reeks Nummer V, pp. 29-32.

LIEDEL Frank   ps van LEO VAN ASSCHE (= eigen naam)

LINDE, Raf van de    ps van RAFAËL VAN HECKE (=eigen naam)

 • 1948: De laatste oogst. (roman) Onder zijn eigen naam: RAFAËL VAN HECKE

LINDEN Van de  Marcel   ps van  LEO GEERTS  (= eigen naam)

 • 1988: De mentor (een persiflage op De pupil van Harry Mulisch),

LISARDE, Koen  ps van ANDRÉ DEMEDTS  (= eigen naam)

 • 1943: Ik wil een dappere kerel zijn. (kinderverhaal)
 • 1944: Trouw aan hun volk. (jeugdverhaal)
 • 1946: Alle vreugde is eindeloos. (jeugdverhaal)
 • 1952: Voorbij aan de nacht. (jeugdverhaal)

LO CASCIO Monika  ps van MONICA MACKEN (=eigen naam)

 • 1983: Tussen Martini Bianco en Roxy Music. (poëzie)
 • 1985: Nou ja, liefde. (poëzie)
 • 1989: Slapeloze Dagen. (poëzie)

LODEWIJK DE BEDUIMELDE  ps van Louis Verbeeck

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V., De Simpelaere , F.L.N.

LOOI, Minus van     ps van HENRICUS BENJAMINUS VANDERVOORT (= eigen naam)

LOUIS GERMAIN   ps van Omer Wattez (= eigen naam)

 • 1905: L’âme belge et le peuple flamand.

LYRIO    ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR in het tijdschrift Goedendag 1917

M

MAELE, Marcel van    ps van MARCEL BERTHA FRANÇOIS (=eigen naam)

MAERENTACK, Mon   ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

MANDELINCK Gwy    ps van GUIDO HAERYNCK (= eigen naam)

MANE     ps van Emanuel De Bom (= eigen naam)

 • 1891: De pessimist: een akt. (toneel)

MARCUS   ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

MARIS Jan   ps van Daniel ROBBERECHTS

 • 1967: Brief aan een bisschop, Brugge: Uitgeverij De Galge.

MARKIES VAN CARABAS    ps van ASTÈRE DHONDT  (= eigen naam)

MARLINGHEN, Jan Van    ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1943: Lotsverbondenen. (roman)

MARSSEN, Mau   ps van MAURICE LÉON MUS (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen; Musten Mis

MARTIN, Mickey    ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1960: Ik ben de rechter
 • 1967: Een karwei in Hollywood Titel varieert: Orgie in Hollywood
 • d. : Een karwei met grieten.
 • d. : Een karwei met peper

MACKLE Hufe    ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

MAX    ps van WILLY COURTEAUX (= eigen naam)

 • Gebruikt voor zijn wekelijkse rubriek over muziek in het weekblad HUMO

MEEKERS Mark    ps van MARCEL RADEMAKERS (= eigen naam)

MEERE,  A.V. De  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1893: Aanteekeningen over een hedendaagsche Richting in: Van Nu en Straks 1893, Eerste Reeks, Nummer II, Bldz. 9-16.

MEEREN, Lucien van der   ps. van Gery Helderenberg (eig. Hubert Buyle)

 • in het Nederlandse tijdschrift “Van onzen Tijd”;

MEERSCH, van der G.  ps. van Arthur De Bruyne (= eigen naam)

 • 1938: De Boerenkrijg, XVIII, 1938, nr. 9, p. 207-214 in het tijdschrift De Blauwvoet.
 • 1938: “Gij zult uw vaderland beminnen en zijn taal en zijn roem” (Conscience), jg. XVIII, 1938, nr. 10, p. 226-231 in het tijdschrift De Blauwvoet.
 • Wordt al eens afgekort tot GvdM

MEERT Esther  ps van RITA DEMEESTER

 • 1986: Gedichten in het tijdschrift De Brakke Hond

MENDEL   ps van Emanuel De Bom (= eigen naam)

 • 1889: Antwerpsche zeden. (De schavies, In onze achterbuurt. Oû kennissen, idylle e a ) in de tijdschriften Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, jrg. 11, 1888-1889 / De Vlaamsche school / Nederlandsch Museum 1889

MERTENS, Ido   ps van LEON VAN ESSCHE

MEYLAND, Frank    ps van HUBERT ASCOOP ( = eigen naam)

MÉNETIER, Nicole    ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

MHER, Polleke van     ps van FELIX TIMMERMANS  (= eigen naam)

 • 1907: Door de dagen. Indrukken van Polleke van Mehr

MICHIELS, Ivo     ps van HENRI (RIK) CEUPPENS

 • 1946: Begrensde verten. (poëzie) onder zijn echte naam CEUPPENS. Alle overige publicaties onder de pseudoniem Michiels

MINNE Maurice  ps. van MAURICE ROELANTS

 • 1914: Eros (poëziebundel samen met Ray Vere ps van Raymond Herreman)
 • 1916: Verwachtingen (poëziebundel samen met Ray Vere ps van Raymond Herreman)

MOERBEKE, Jan van    ps van ANTON VAN WILDERODE  (=  Cyriel Coupé)

MONSIEUR Hubert   ps van HUBERT MELIS (= eigen naam)

MONTREAL, Jean    ps van VALÈRE DEPAUW (= eigen naam)

MONTSALVAT    ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

MORTELMAN,  Piet  ps van JULIEN VAN REMOORTERE

 • 1960-1964 voor de science fiction reeks Jan Monter (11 delen)
 • 1960: Vlug, het wilde paard. Een verhaal voor blonde jongens

MOYSON Redivivus   ps van POL DE MONT (= eigen naam)

MULTAFERO    ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1919: Een droom van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak : de geesten van de afgestorven Vlaamschgezinden op het Kielkerkhof te Antwerpen, vergaderd in de nacht van 11 tot 12 juli 1919

MUSTEN Mis   ps van MAU MARSSEN (eig. Maurice Léon Mus)

 • 1922 in het dagblad “De Schelde” met twee kortverhalen: “De man die koud bleef” en “De man die tuchtigt”.

M. VAN ACH ps van Daniël Robberechts (= eigen naam)

 • Bij een aantal essays in het tijdschrift Heibel waar hij een tijdlang penningmeester van was.

 N

NEMO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1893: La défense nationale et la question sociale.
 • 1894: De landsverdediging en de sociale kwestie.
 • 1895: Heruitgave als De legerquaestie in België bij Vuylsteke te Gent
 • z.j. : De tooneelschrijver.

NICODEMUS  ps van Willem Elsschot (=  ALFONS DE RIDDER (= eigen naam)

 • 1943: Drama in vier bedrijven – in de kleine Snoeck’s almanak 1943 (Ook in Snoeck’s 83)
 • 1943; De bekering van Viaene – in de grote Snoeck’s almanak.

NIVELLES, Jan, van    ps. van FRANS BUYLE in het weekblad “De Week” (1939)

 O

OLIVIER Frits/z   ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

OLYMPIO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Spiridio, Waarzegger, Ortwin, J.A.B.

OMEROS ps. van Omer Wattez (= eigen naam)

 • 1929: Hieliaden ofte uilenspiegelarijen van Dichter Emmanuel Hiel

OORDA I.   ps van CYRIEL VERSCHAEVE. (= eigen naam)

 • 1894-1897: diverse publicaties in ‘De Vlaamsche Vlagge’
 • 1909: De dichter Albrecht Rodenbach.
 • 1910: Vondel’s “Adam in ballingschap”: eene letterkundige studie.
 • 1911 (?) : Zeesymfonieën. (poëzie)

OOSTERLINCK, Frieda    Collectief pseudoniem van drie dichters: Hubert Ascoop (Frank Meyland), Adriaan Magerman en Albert de Swaef

 • In 1949 namen ze onder die collectieve naam deel aan de poëziewedstrijd van de Poëziedagen te Merendree en wonnen nog ook. “Du bist der Gast, der weiter geht” van debutante Frieda Oosterlinck werd door de jury geprezen als “diepe vrouwelijke poëzie” en bekroond met de Basiel de Craeneprijs 1949. De uitgestelde prijsuitreiking in 1951 ging door zonder de laureate, die toen “in Congo verbleef”.
  Haar eerste bundel, Het bittere kruid, werd eveneens in 1951 in een prospectus aangekondigd, maar blijkt nooit te zijn verschenen. Pas in 1957 werd duidelijk dat achter Frieda Oosterlinck een collectief van dichters schuilging, die de jury bij de neus namen.

ORTWIN  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio, Waarzegger, A.B.

OSTROV Anne  ps. Christine D’Haen (= eigen naam)

 • 1947: pseudoniem Anne Ostrov (Russisch voor ‘Eiland’) in het tijdschrift Golfslag het gedicht Ik heb mijn vader verlaten.

 P

P.   ps van Prudens van Duyse (= eigen naam)

 • 1841: In: de vijfde druk van Karel Broeckaerts’ ‘Jelle en Mietje’ (Gent: T. en D. Hemelsoet) wordt de voorrede – een levensschets van Karel Broeckaert – ondertekend met ‘P.’

P.F.V.K.     ps van Pieter Frans van Kerckhoven 1818-1857 (= eigen naam)

 • Opstellen en gedichten in Het Kunst- en Letterblad, De Noordstar, enz
 • Zoo gij vertrekt ! … Dramatische romance woorden van P.F.K. , Muziek van L. Abadie. Antwerpen: Gebroeders Possoz  (Vlaamsche Orpheus)

Ph. B.     ps van Philippe Blommaert (eigen naam)

 • 1840-1845: Vele bijdragen in het Kunst en Letterblad

P.V.D.  ps van Prudens van Duyse (= eigen naam)

 • z.d. in: Merkwaerdige Land- en Zeereizen, door C.L. de V. en Pr. V.D. (= C.L. de Vrieze en Prudens van Duyse. Eerste deel – Gent: J. en A. Snoeck z.j. 271 blz. 16° – Het tweede deel begint op p. 13. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

P.V.L.   ps voor Prosper van Langendonck  (= eigen naam)

 • 1894: [Inleiding tot Avondstilte van H. Verriest] (literaire kritiek). In: Van Nu en Straks Eerste reeks nr 8-10 p 45

PANN, Peter   ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

 •  1946: Tragische liefde (liefdesroman)
 • 1946: Teresa (liefdesroman)
 • 1946 : Recht op geluk (liefdesroman)
 • 1946: Haar eerste liefde (liefdesroman)
 • 1946: Om Annemarie (liefdesroman)
 • 1946: Slechts eens in jhet leven (liefdesroman)
 • 1947: Het geluksnummer (liefdesroman)

PARC,  Jean du    ps van WILLEM PUTMAN (= eigen naam)

 • Pseudoniem voor alle publicaties na 1945

PASQUINO  ps van DIRK VAN BABYLON (eig. PETER VAN BREUSEGEM)

PEELMAN-LOTH Bertha  ps. van LOUIS PAUL BOON (= eigen naam)

 • 1954-1955: 69 afleveringen van het semi pornografische stripverhaal Als vrouwen beminnen in de krant Vooruit

PEETERS Elvis  Gezamenlijk pseudoniem van JOS VERLOOY en zijn vrouw NICOLE VAN BAEL

PERNATH, Hugues C.   ps van HUGO WOUTERS (= eigen naam)

PIENTER, Jackson   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • z.d. : De vollemaanmoordenaar

PIJM  ps van STIJN STREUVELS (eig. Frank Lateur)

 • 1895: November-Idylle’ debuutverhaal in De Jonge Vlaming

PIMPELGEM S.J.   ps van Herman De Coninck (= eigen naam)

 • 1963 – 1968: luchtige cursiefjes met een pointe en een woordspeling voor het studentenweekblad Universitas.

PLOUVIER Bart    ps van BART VAN SCHAEREN (= eigen naam)

PROFESSOR LETTERMAN  ps van Aloïs Blommaert (= eigen naam)

 • Voor stukjes in het ziekenblad ‘Onder Ons’ onder de pseudoniemen Wies Veteraan en Professor Letterman.

PUNT, Piet     ps. van ALBE  (= Renaat Joostens = eigen naam)

 • 1948: Reinaard de Vos. (Vrije berijmde sterk satirische navertelling)

PUTHEN, Geert van    ps van GERARD SOETE  (= eigen naam)

 • 1967: De achterhoede. (roman)
 • 1971: Negropolis (koloniale roman)

Q

 R

RAAL, G.   ps van LODEWIJK OPDEBEEK

 • 1919 Ons heldenboek. (Oorlogsverhalen) samen met Abraham Hans

RAM, Hilda   ps van  MATHILDA RAMBOUX (= eigen naam)

RANKE Bert   ps van EDMOND VAN DER AUWERA

 • Schreef ook onder het pseudoniem Frans Hendrickx (zie aldaar).
 • 1939: De dienster. (korte roman) Onder eigen naam: EDMOND VAN DER AUWERA
 • 1940: (kortverhalen) Onder eigen naam: EDMOND VAN DER AUWERA

RASSALAS  ps. van WILLY COURTEAUX (= eigen naam)

 • Gebruikt voor zijn bijdragen aan De Rode Vaan, het weekblad van de Communistische Partij.

RAVE(N)STEIN, Koen   ps. van RAF VERHULST   (= eigen naam)

 • 1899: Robert en Bertrand of de lustige vagebonden. Nieuw beroemd en geïllustreerd roman
 • 1905: De nieuwe Robert en Bertrand of Robert en Bertrand in Antwerpen vroolijke avonturen van twee lustige vagebonden.

RDK    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

REMO    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ  (= eigen naam)

 • 1880: Lucifer en zijne trawanten
 • 1881: Herinnering aan de Duitsche opera in 1880-1881 te Gent.
 • 1883: Muziek en toneel in Vlaanderen. Wat zij zijn en worden kunnen.
 • 1883: Meer licht, Eerste illuminatie, Vlammetjes van oortjeskaarsen.

REMO is de omkering van de voornaam van Wattez

REINAERT, Herman   ps van HERMAN VOS

 • over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.
 • Voor de Franstalige edities was de pseudoniem Armand Renard.

RENARD,  Armand   ps van HERMAN VOS

 • over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.

RENINCA   ps van RENÉE LAUWERS (=eigen naam)

RIDWIT ps van FRANS (LODEWIJK) DE RIDDER

RIELS, Steven     ps van PAUL DE VREE

RIETVELDE, Domien Van   ps  van RAF VAN HULSE

RIJDER , S.T.    ps. van RAF VERHULST  (= eigen naam)

 • 1928: Verdrukt Vlaanderen: de zware schuld van de Belgische regeering tegenover Vlaanderen.

RINAKA E.  ps van Albert Carrein (= eigen naam)

 • 1946: gedichtenbundel ‘Loutering’ (repressiepoëzie)

ROBRECHT DANIËLS.  ps van DANIEL ROBBERECHTS (= eigen naam)

 • Bij een aantal essays in het tijdschrift Heibel waar hij een tijdlang penningmeester van was.

RODE, de, W.  ps van ARTHUR DE BRUYNE (=eigen naam)

 • 1948: Het proces Borginon. (documentair verslag)

ROGGEN ANDRE   ps van Jos Ghysen (= eigen naam)

 • 1951: Wij zeiden geen vaarwel. (roman)
 • 1956: Het zwarte goud van Henegouwen. (Lectuur voor klasgebruik). Samen met Karel Sneyers
 • 1959: Nederland strijdt tegen de zee. (Lectuur voor klasgebruik). Samen met Karel Sneyers

ROOBJEE Pjeroo   gebruikelijk ps van DIRK DE VILDER ( = eigen naam)

ROOMS Anne, ps van JULIEN WEVERBERGH (= eigen naam)

 • 1977: boekje voor schoolgebruik: Omtrent De trein der traagheid van Johan Daisne.

ROSA, Oscar    ps van PAUL DE VREE (= eigen naam)

RUYSBEECK, van Erik   ps. van RAYMOND VAN EYCK ( = eigen naam)

RUYSLINCK, Ward    ps van RAYMOND DE BELSER (= eigen naam).

 S

SAEFTINGE, Willem van   ps van Cyriel Verschaeve (= eigen naam)

 • 1918: 1830-1908 – Met voorwoord en eenige aanteekeningen uitgegeven door L. Dosfel – Gent: Sint Michiel, 48p.

SAILER, Paul     ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

SAINT REMY  ps van REMY DE MUYNCK  (= eigen naam)

SALAMANDER  ps van WILLEM GIJSSELS (= eigen naam)

 • 1890-1960: berijmde column in het Antwerpse satirische weekblad Tybaert de Kater

A.P. SAMIEN   ps van Virginie Loveling (= eigen naam)

 • Voor enkele volkskundige bijdragen in diverse tijdschriften

SAUTON, Alice    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

SCHELDEN, Thomas van der    ps van LODEWIJK DOSFEL  (= eigen naam)

 • 1923: Katholicisme en nationalisme: antwoord van Thomas Van der Schelden op de vragenlijst rondgestuurd door het Fransch tijdschrift Les lettres te Parijs verschenen in het oktobernummer van dit tijdschrift.
 • Ook voor publicaties in De Standaard, De Tijd (Nederland), Tooneelgids, Boekengids, Averbode’s Weekblad en vooral Het Vlaamsche Land.

SCHELTI, Ludovic     ps van LODEWIJK VINCENT SCHELTJENS  (= eigen naam)

SCHERMSAKSE,  Claus  ps van Valère Depauw. (= eigen naam)

 • 1950: Het boek der schande. – Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt

SEPPENS A.  ps van E.H. Amaat Joos (eigen naam

 • 1878: Een studentenreisken in de Antwerpsche Kempen door een lid van den studentenbond
 • 1879: Van een pratenden meerl die leskens spelt aan alleman
 • 1880: Een moedig kind: verhaal uit het werkmansleven
 • 1882: De vinger Gods verhaal uit het studenten leven
 • 1883; Drie verhalen uit het werkmansleven (1, een wreede dag ; 2, de wrake Gods ; 3, gouden herten)

SEUPHOR Michel   ps van Ferdinand Louis Berckelaers (= eigen naam)

 • Seuphor is anagram van Orpheus.

SHERRY   ps van OMER K. DE LAEY (=eigen naam)

 • 1896-1898 veel gebruikt in het Leuvense studententijdschrift ‘Ons Leven’, samen met de pseudoniemen Alta Leda. Minder gebruikte pseudoniemen: De Gustibus, Evani, Irascibilis, Johann en Shamrock, x.x.x. of Omaar de Laey

SINJOOR  ps van EUGEEN DE BOCK  (= eigen naam)

SIRIUS  ps van URBAIN VAN DE VOORDE  (=eigen naam)

 • 1947-1952 als journalist in de krant De Standaard

SMOORMANS Blasius    ps van JOZEF SIMONS  (= eigen naam)

 • 1910: Uit mijn studententijd, schetsen: Misdaad en boete . De historie van den wekker.

SNOB   ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR in het Franstalige toneeltijdschrift La Comédie 1919

SOLITAIRE, René     ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

SNOEK, Paul  ps van. EDMOND SCHIETEKAT (= eigen naam)

SPIER, Jacques    ps van JAN BRUYLANTS Jr.  (= eigen naam)

 • 1923: Zij Dient blijspel in 6 taferelen.

SPILBEEK, Fr. Van   ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

 • 1898: Geschiedenis van Antwerpen’s Hoofdkerk in een aantal afleveringen van het zaterdagsblad van de Gazet van Antwerpen.

SPIRIDIO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Waarzegger, Ortwin, J.A.B.

SPOKER  ps van GUIDO GEZELLE   (= eigen naam)

 • 1860-1856 in het tijdschrift Reinaert de Vos

STARKIN Winchester   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1979: Het kanon van Pat Dixon, Sexy West
 • 1981: Diep in de buik van Jenny Love Texas. – Priesteres van het Westen. – Het hoerenleger. – Prooi der Zuidelijken. – Het lekkerste van Sally. – Een korte hete zomer.
 • 1982: Saloonmeisjes. – Hete bliksems. – Vrouwelijke schietschijven.
 • 1983: Heetleren broeken. – Klamme Jane. – De poes van Monica .
 • z.d. : Plakkerige liefde.

STEFFER, Walter   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1964: Moordende sadisten

STEKELBACH Mozes  ps van LODEWIJK SCHELTJENS  (= eigen naam)

 • 1918: Stekelbaggetjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche buitenleven.

STERVELYNCK Jaak   ps van HENRI ALFONS VERGOTE (= eigen naam)

 • Onder het pseudoniem “Lanseloot” schreef hij toneelrecensies voor “De Gazet van Antwerpen”.

STORM Hendrik    ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

 • De Kruisweg en andere gedichten (poëzie) 1947

STRADIVARUS, Winnetou     ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1969: Stank en klankspel – Oepsakee – Sodomsappel – Foediralaladitoe. 3vol.
 • 1970: Jong meisje beheks me niet meer – Jong meisje aan een draadje
 • 1977: Mijn man eet zelden fruit af en toe een verboden vrucht.

STREUVELS Stijn    ps van Frank LATEUR (= eigen naam)

STRYBITS W., ps van WILLEM GIJSSELS

STRIJTEM, van Ivo   ps.  van  IVO EVENEPOEL (=eigen naam)

 T

TCHIP   ps. van HERMAN VAN SNICK (= eigen naam)

 • 1954-1968: gebruikt voor cursiefjes verschenen vanaf 1954 in de krant Het Laatste Nieuws. Gebundeld in 1968 onder de titel NOTEDOPPEN en uitgegeven bij Universitaire Publicaties Brussel.

TEGENBOS  Johny     ps. van LUCAS VANCLOOSTER (= eigen naam)

TEMPLE, R.M.    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

P.C.TERDUYN     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1949: De droom.

TERLE     ps van JAN BRUYLANTS Jr.   (= eigen naam)

TERZAKE, Jan    ps. van RAF VERHULST   (= eigen naam)

 • 1929: België daagt Duitsland voor de vierschaar van de wereld, zijn de Belgische francs-tireurs te Leuven en elders een legende? Antwoord aan de heer Fernand Mayence, professor te Leuven.

Th. V.R.   ps van THEODOOR VAN RYSWYCK (= eigen naam)

 • Sommige stukken in het door hem uitgegeven Muzen-album zijn ondertekend met Th. V.R.

THEKEL   ps van EMMANUEL DE BOM (= eigen naam)

 • Gebruikt voor artikelen in De nieuwe gazet.

TICHER, Paul   ps. van LEOPOLD VERMEIREN (= eigen naam)

 • 1978: Droomverhalen.
 • 1983 De dans van de dromer (acht poëtische licht erotische verhalen).
 • 1985: Minnaars zijn vulkanen. (negen poëtische licht erotische verhalen)

TIGER, Jack     ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

TIJL    ps van BERT PELEMAN   (= eigen naam)

 • 1952-1955: als medewerker aan de krant “De Standaard”.

TIMMERMANS KAREL J.   ps van JULIEN KUYPERS  (= eigen naam)

 • 1928: Kamiel! of het leven en het streven van C. Huijsmans. (Antwerpen, De Sikkel).

TITUREL   ps van JOZEF MULS   (= eigen naam)

 • 1909-1913: kronieken over Vlaamse en Franse letterkunde.in het toenmalige Franse dagblad La Presse te Antwerpen

TONY ps van ANTON BERGMANN  (= eigen naam)

 • 1870: Twee Rhijnlandsche novellen, door TONY. Antwerpen, F. de Cort. -68p.
 • 1874: Ernest Staes, Advocaat, Schetsen en beelden door TONY, met sterkwaterplaten door Willem Geets. Gent: Ad. Hoste. -177p.

TRIM  ps van GUIDO GEZELLE   (= eigen naam)

 • 28 maart tot 27 juni 1872 in het Franstalige tijdschrift l’ Impartial de Bruges

TROUBADOUR     ps van ASTÈRE DHONDT   (= eigen naam)

TRUM Claus     ps van JEF GEERAERTS  (= eigen naam)

 • 1972: De fotograaf. (erotische roman)

TULLI, Emilio    ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • d.: Grieten onder nul

TUYL, Jan van  ps van ANTON VAN WILDERODE   ( = eig. Cyriel Coupé)

’T HOUTMANNEKE   ps voor F.R. BOSCHVOGEL   ( = eig. Frans Lodewijk Jozef  Ramon)

 U

ULENSPIEGEL  ps van BERT PELEMAN  ( = eigen naam)

 • 1942: Zóó zag Brussel de Dietsche militanten! Spotprenten van Kaproen. Rijmen van Ulenspiegel,

 V

VAN BABYLON Dirk   ps van PETER VAN BREUSEGEM. (= eigen naam)

 • Schrijft ook onder de naam Pasquino

VAN DE BERGE Claude   ps. van RONNY PAUWELS. (= eigen naam)

VANDELIER Wega  ps van Christine D’Haen (=eigen naam)

 • 1945: pseudoniem Wega Vandelier (de ster in het sterrenbeeld van Orpheus’ instrument) in Arsenaal, Gentsche Bladen en Nieuwe Stemmen.

VAN DIJCK Elisabeth  ps van Maria Rosseels

 • Vanaf 1947 publiceerde ze in ‘De Standaard’ vaak artikels onder dit pseudoniem

VAN PIMPELGEM   ps van Herman De Coninck  (= eigen naam)

 • Jaren 1960: voor cursiefjes gepubliceerd in het Leuvense studentenweekblad “Universitas”

VEKE, L.I.,   ps van FRANS DEPEUTER (= eigen naam)

 • 1962: Als een gat in de wand. (poëzie)

VERBEKE, Jan    ps van ABRAHAM HANS  ( = eigen naam)

 • 1921: Gabrielle Petit, onze nationale heldin.
 • 1921: Koning Albert en koningin Elisabeth.
 • 1930: Guido Gezelle
 • 1931: Albrecht Rodenbach
 • z.d. : Gouden dagen.
 • z.d.: Hebt de dieren lief: verhalen uit het leven van dieren.
 • z.d. : James Watt.
 • z.d. ; Op de olifantenjacht en andere verhalen.
 • z.d. : De aap van den orgelman, en andere verhalen over apen.

VERBRUGGEN J.     ps van FRANS BUYLE

 • 1934: in forum 3de Nr 2, 1934

VERCRUYSSE P.C.    ps van DAAN INGHELRAM  ( = eigen naam)

 • 1948; Pere boeboe.

VERE RAY(MOND)    ps  van Raymond Herreman

 • 1914: Eros (poëziebundel samen met Maurice Minne ps van Maurice Roelants)
 • 1916: Verwachtingen (poëziebundel samen met Maurice Minne ps van Maurice Roelants)

VERLEY, Prosper    ps van JOZEF MULS ( = eigen naam)

 • verzen in Alvoorder en De Vrije Tribune

VERPALE,  Eriek   ps van ERIC AUGUST VERPAELE (= eigen naam).

VERVLIET Emma  ps voor Maria Rosseels

 • 1947: Sterren in de poolnacht (roman)

VERWILGHEN, Herman     ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

VEYDT Laurent. Ps. Voor GEORGE ADÉ  ( = eigen naam)

 • 1965: Het lichamelijk onderscheid.
 • 1967: Beschrijving van een hemelvaart.
 • 1968: De hemel. (tekst in XII delen).
 • 1969: De aftakeling.
 • 1971: Flitsen uit het sexuele leven van een middenstander.
 • 1974: De graaf van Adeghem.

VICTORIA, Ivo   ps van HANS VAN ROMPAEY (= eigen naam)

VIJVER, Leen  ps van ARMAND BONI   (= eigen naam)

VIJVER, Karel van de   ps van GERY HELDERENBERG (eig. Hubert Buyle)

 • 1909: de gedichten ‘Avondland’, Eenzaam zijn’ en ‘Innige liefde’, in: Dietsche Warande & Belfort jaargang 1909
 • 1910: de gedichten ‘Landelijk tafereel’, ‘Zoo eenzaam’, in: Dietsche Warande & Belfort jaargang 1910
 • Ook in het tijdschrift “Jong Dietschland”

VISSCHER, Karel De  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1900: In den Nacht ‘Menschjes, ik weet hoe leêg zijn menschgebaren’ in: Van Nu en Straks 1900, Nieuwe Reeks, IV Jrg., Blz. 147, Sonnet.
 • 1900: Misanthropie‘Menschen zijn leelijk, met hun lijf mismaakt.’ in: Van Nu en Straks 1900, Nieuwe Reeks, IV Jrg., pp 148, sonnet

VISSER Piet  ps voor ASTER BERKHOF  (eig. Lode Van Den Bergh)

 •  Avonturen van Eddie Wagram. (avonturenromans rond de centrale figuur van de 16-jarige jongen Eddie Wagram. 6 volumes )
 • De titels verschenen onder het pseudoniem Piet Visser
  • De blauwe ruiters van de Sahara (1955),
  • De haciënda van de dood (1956)
  • Tijgers in Bengalen (1956)
  • Het geheim van de Rode Canyon (1957)
  • Moord op de gletsjer (1958)
  • Terug van Tripoli (1964)

VLAEM, Lode  ps. van LODE QUASTERS  (= eigen naam)

VLAMING, Jan    ps  van FREDDY DE VREE (= eigen naam)

 • 1966: 69+1 James Klont Goudfluit. (roman)

VRY, Jan De    ps van PIETER FRANS VAN KERCKHOVEN  (= eigen naam)

 • 1857: Twee Goddeloozen, verhael van Jan de Vry.

VRIJSBEKE, A. van      ps van ABRAHAM HANS  (= eigen naam)

 • 1919: Heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen.
 • 1922: Jane Grey (De gemartelde koningin). (verhaal)
 • 1923; De bloem van het Vrijbos (Godelieve, de bloem van het Vrijbos). Roman
 • 1923: De dochter van de veerman.(roman)

 W

WAARZEGGER   ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio, Ortwin, J.A.B.

WAES, van, Werner  ps van JAN VERCAMMEN

 • 1956 & 1958: delen 4/ 5 van De avonturen van Zwammetje naar Alexis Peiry
 • z.d.: De filosoof herleeft, een operette tekst naar de roman De filosoof van Haagem van Jef Scheirs

WAITMAS LEO op titelblad WAITMAS LEW ps. van LOUIS PAUL BOON (=eigen naam)

 • z.d. [1960] : De liefde van Annie Mols. Boeiende Roman over de moderne, bandeloze jeugd.

WALDEN Van, Hugo   gebruikelijk ps van JULIUS TEMMERMAN (= eigen naam)

WALONCAPELLE de, Jacques   ps van GERARD WALSCHAP (= eigen naam).

 • 1960: Gebruikt voor de tekeningen in de roman De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas.
 • Walschap liet overigens opdrachten voor vrienden vaak vergezellen van een tekening. Dat is niet verwonderlijk. Walschap heeft ook tekentalent. Omstreeks 1954 doet hij zelfs een serieuze poging de pen voor het penseel in te ruilen. Buiten Tilman Armenaas illustreerde hij ook De goede smokkelaar (1945). Meer over Walschap als boekillustrator: NIEUWS UIT DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK – KU Leuven …

WALTER,W.G.E.   ps van VIRGINIE LOVELING  (= eigen naam)

 • 1877: In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen.

WARDEN, Oom    ps van EDWARD VERMEULEN  (= eigen naam)

WAZENAAR   ps van AMAND DE VOS   (= eigen naam)

 • 1878: Een Vlaamsche jongen. Gent: Boekhandel W. Rogghé (J. Vuylsteke) -288p.
 • 1880: De critiek en ‘Een Vlaemsche jongen’ Gent, J. Vuylsteke -46p.
 • 1880: Langs ruwe paden. Poëzie van Wazenaar. Gent, J. Vuylsteke
 • 1881: Nog over critiek., door Wazenaar. Gent: J. Vuysteke
 • 1881: Een Vlaemsche jongen, tweede veel vermeerderde uitgave. Gent: J. Vuylsteke
 • 1884: In de natuur, dichtwerk door Wazenaar. Gent: Ad. Hoste

WEERT,  Walter van    ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

WESTERLINCK, Albert    ps van JOSÉ AERTS (= eigen naam)

Publiceerde onder eigen naam

 • 1956: Stijlgeheimen van K. van de Woestijne. Een stijlkundig onderzoek. (essay) Onder de naam JOSÉ AERTS
 • 1978: Verwondering en rekenschap : opstellen over Nederlandse letterkunde. Onder de naam JOSÉ J. AERTS

WIELANTS Willy, ps voor WILLEM GIJSSELS

WIES VETERAAN  ps. voor Aloïs Blommaert (= eigen naam)

 • Voor stukjes in het ziekenblad ‘Onder Ons’ onder de pseudoniemen Wies Veteraan en Professor Letterman.

WITTE, Lodewijk    ps van LODEWIJK V SCHELTJENS  (= eigen naam)

 •  1887: Onplichtig veroordeeld ! : tooneelstuk in twee bedrijven.

WILDERT, Bella     ps van ROSE GRONON  ( eig.  Marthe Bellefroid)

 • 1950: Onder de pseudoniem Bella van Wildert schrijft ze Rondedansje om het jaar (teksten bij plaatjes in een leesboekje voor kinderen) en ‘De perikelen van Appelsientje’ (over een rosse katje Appelsientje) in de kinderrubriek van het weekblad Vrouw en huis.

WILDERODE, Anton van    ps van  CYRIEL PAUL COUPÉ  (= eigen naam)

WILLE Maurits    ps van ANTON VAN WILDERODE  (eig. Cyriel Paul Coupé)

 • 1938 Eugène. (verhaal) In: Hooger Leven.
 • 1939 De Parasiet. (verhaal) In: Hooger Leven.

WOUTER    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ   (= eigen naam)

 X

 Y

YPERMAN K.     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1946: (E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel Weekend roman nr. 30)
 • 1951; Avontuur in de grootstad. (Ons Volk)

YZENDYK L.  ps. van Eugeen Zetternam (eig. Joos Jozef Diricksens 1826-1855)

 • 1848: Vlaemsche Toneelkronijk in het Taelverbond

YZER   ps van JOZEF SIMONS  (= eigen naam)

 • Gebruikt voor het ‘Frontlied’

YZERGALM  ps van Ward Hermans(= eigen naam)

 • 1915-1918: Bijdragen aan het Frontblad Ons Vaderland (1914-1922
 • 1920: Het zwartboek van de Belgische oorlogsgruwelen 1914-1918. (essay)
 • 1924: Een woord aan de R.C. Vlaamsche Nationalisten met “een open brief” aan zijn E. Cardinaal Mercier. (essay)

 Z

ZEBEDEUS  ps van Jan Bruylants Jr. (Andere pseudoniemen van Jan Bruylants: Auctor en Jacq Spier)

 • 1915 : De belanghebbenden van ’t bombardement: brieven van Zebedeus

ZEEMEEUWE   ps van CYRIEL VERSCHAEVE (= eigen naam)

 • In: “De Vlaamsche Vlagge” en “Jong Dietschland”

 ZEGHER  ps van Victor Alexis dela Montagne

 • Gebruikt voor talrijke bijdragen over de poëtische en novellistische actualiteit in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle en andere tijdschriften.

ZETTERNAM, Eugeen   ps van JOOST JOZEF DIRICKSENS  (= eigen naam)

ZONE Walter     ps van JOS DAELMAN (= eigen naam)

 • 1959:  De oude en ik en andere gedichten. (dichtbundel – debuut)
 • 1960:  In kielzog. (dichtbundel)
 • 1961:  Uit dit aarden huis.  (dichtbundel)

ZORRO Armando   ps van HERMAN VOS.

ZVONIK Loeki   gebruikelijk pseudoniem van HERMINE ZVONICEK

 ****