home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

A – Z PSEUDONIEMEN LEXICON

PSEUDONIEMEN

Pseudoniemen komen in alle vormen en maten. Het is puzzelen om alles netjes voorgeschoteld te krijgen.

Het meest eenvoudige gebruik van pseudoniemen is wanneer de auteur consequent zijn hele oeuvre hetzelfde pseudoniem aanhoudt.

 • BERKHOF Aster    gebruikelijk ps. van  Lode (eig. Louis) VAN DEN BERGH (= eigen naam)

Een beetje ingewikkelder wordt het wanneer de auteur – voor bepaalde publicaties – onder zijn gebruikelijke pseudoniem ontsnapt door een tweede, derde… pseudoniem aan te nemen voor 1 of een alleszins beperkt aantal publicaties. Meestal gaat het dan om publicaties in tijdschriften, of om publicaties met een politieke inhoud, of om een genre dat buiten zijn gebruikelijke productie ligt. De naoorlogse situatie van de schrijver kan ook een reden zijn.

 • VISSER Piet ps voor ASTER BERKHOF  (eig. Lode Van Den Bergh) vb van pseudoniem voor ander dan gebruikelijk genre

We hebben gepoogd een alfabetische lijst op te stellen van de pseudoniemen die in Schrijversgewijs vermeld worden. Daar geven we de publicaties bij die bij dat pseudoniem horen.

Wij gebruiken de Hollandse methode van alfabet

A

A’MUZA, J.   ps van ACHILLES MUSSCHE (= eigen naam)

 • 1915-1916: In Vlaamsch Leven. De Toonkunst in de XIXe eeuw. 1915-16 I jrg pp 572-574 (kritische bijdrage)

AA, Van de, Joost  ps van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam)

 • 1939: Een volk wil leven. (pamflet)
 • Ook gebruikt in de tijdschriften De Blauwvoet 1939-1940; Gudrun  1940; Volk en Kultuur; Volk en Staat 1941;

ABSOLON  ps van WILLEM ELSSCHOT (eig naam Alfons de Ridder)

 • 1902: in het tijdschrift Jong Holland ‘maandschrift voor Groot-Nederland’ Het betreft ‘Moeder’ in het septembernummer 1902 en ‘Herfstgroet’ en ‘De Zee’ in het oktobernummer.

ACH, M. Van      ps van Daniël Robberechts (= eigen naam)

 • Bij een aantal essays in het tijdschrift Heibel waar hij een tijdlang penningmeester van was.

ADA, Art  ps van WALTER SOETHOUDT

 • 1965: Dorst naar begeerte

ADAMS C.J.M., ps van GERARD WALSCHAP

 • 1940: De pacificatiepartij (1946) Antwerpen: ’t Lantaarntje.

ADAMS, Mike   ps van LEO GEERTS

 • 1970: Seksguerilla

ADRIAANS, Max  ps van JOSEPH PEARCE  (= eigen naam waaronder hij zijn romans publiceert)

 • 2013: Tamtam. (literaire thriller)
 • 2014: Rimram. (literaire thriller)

ALBE  (ps. van RENAAT JOOSTENS = eigen naam)

 • Hij schreef ook onder de pseudoniemen Decanus, O.D. (in het tijdschrift Rommelpot); Gheselscap; Jonas; Joost;  Justus; Allan B. Law (in het tijdschrift Rommelpot); Piet Punt (vrije berijmde navertelling van Reinaert);  Robin Rhode; Kapitein Zeldenthuis ( de gelijknamige jeugdreeks)

ALSTEIN    ps. van  MARC VAN ALSTEIN = eigen naam

 • 1968: zijn debuut De tijd der tijdlozen: gedichten 1966-1967 is uitgegeven onder zijn eigen naam

ALLAN B. LAW    ps. Albe /Renaat Joostens

 • 1945-1949: Pseudoniem gebruikt in het tijdschrift Rommelpot

ALTA LEDA   ps van OMER K. DE LAEY (=eigen naam)

 • Alta Leda betekent Hooglede het geboortedorp van De Laey.
 • 1896-1898 veel gebruikt in het Leuvense studententijdschrift ‘Ons Leven’ samen met de pseudoniemen Sherry, minder gebruikte pseudoniemen: De Gustibus, Evani, Irascibilis, Johann en Shamrock, x.x.x. of Omaar de Laey

AMANDUS  ps  Dr. AMAND DE VOS (= ook ps Wazenaar)

 • 1863: Gedicht in brochure ‘PhilippeVerheyens verheerlijking – Beschrijving van de feestelijkheden welke te Verrebroeck den 24 Augusti 1862, ter gelegenheid van de inhuldiging van het borstbeeld van den Waessche ontleedkundige hebben plaats gehad, door L. Hoornaert, St-Nikolaas, E.J.Edom 1863. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

ANTHONY THONY ps van Antoon Thiry (= eigen naam)

 • 1910: In De Vlaamsche Gids, Van ’t ongekende in de oude stad. 1910, VI jrg, pp 437-442. (proza)

ANGEL DAVID     ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR (= eigen naam)

 • 1917: in diverse tijdschriften.

ANTORF     ps van RAF VERHULST = eigen naam

 • 1929: De beschuldiging en het bewijs: de zeer merkwaardige briefwisseling tusschen kapitein Georges Monballiu Bailley en Prof. Alfred Errera . De tien miljoen van Duitschland voor de Vlaamsche propaganda in België.

ARNOLDS, Denis    ps van WALTER SOETHOUDT (= eigen naam)

 • 1965: Hij, Jan Cremer. (bij wijze van spreken een ooggetuigeverslag)

ASSENEDE, Janne van     ps van POL DE MONT (= eigen naam)

AUCTOR     ps. van JAN BRUYLANTS jr. ( = eigen naam)

 • 1930: De Boeren van Oolen, uitgeverij L. Opdebeek, Antwerpen.
 • 1904: Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen, uitgeverij L. Opdebeek, Antwerpen.

AUGUSTEYNEN, A.   ps van LAMBERT SWERTS (= eigen naam)

 • 1941: Theo Brouns.

AUWERA Fernand  ps. van  Fernand Henri Leon VAN DER AUWERA (= eigen naam)

 

B

B. Lanka    ps van Blanka GYSELEN (= eigen naam)

 • 1957-1959: maandelijks kortverhaal en wat gedichten  in het maandblaadje Vlam, ‘tijdschrift van de eucharistische kruistocht voor meer doorleefd kristendom’.

B.W.    ps van Rose GRONON (eig. Marthe Bellefroid)

 • 1960-1965: teksten voor de stripreeks “De perikelen van Appelsientje” (over eB.en ros katje) in de kinderrubriek van het tijdschrift “Vrouw en Huis”. Overigens schreef Rose Gronon ook kortverhalen voor dat tijdschrift steeds ondertekend met B.W.
 • B.W. staat voor Bella Wildert (zie ook Wildert, Bella van)

BABYLON, Dirk van      ps van PETER VAN BREUSEGEM (= eigen naam)

 • Schrijft ook onder de naam Pasquino

BARDEMEYER G.   ps van VICTOR J. BRUNCLAIR (= eigen naam)

 • 1917-18: In Vlaamsch Leven. In een Dreef, 1917-18, III jrg, p 496 (gedicht) – Morgen p 565 (gedicht)
 • 1915-16 in De Goedendag, Sonnet, XXII Jrg pp 64 – Wederkeer (gedicht) p 157
 • 1916-17 in De Goedendag,, Middernacht (gedicht), XXIII jrg p 117
 • 1916-17 in De Goedendag, Uit de jongste Franse literatuur (kritische bijdrage) XXIII jrg pp 110-116
 • 1918 in De Goedendag, Het jongste geslacht (kritische bijdrage) XXIV jrg pp 59-65 & 97-102
 • 1919 in Staatsgevaarlik, Het nieuwe chanaän (poëzie) I jrg p 25

BAUDEWEYNS     ps. van Pol de Mont (= eigen naam)

 • In Vlaamsche Kunstbode.
 • Met den naam zyner moeder BAUDEWYNS onderteekende Pol de Mont, destijds student te Leuven, eenige tooneelcritieken uit de Universiteitsstad. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

BEDE, R.  ps van JOZEF L. DE BELDER (= eigen naam)

 • 1948 in het tijdschrift Golfslag, Kerstnummer 1948 “Twee kerstmisgedichten uit cel 308”

BEN PFIZER ps. van BEN KLEIN (=pseudoniem van Frans de Wispelaere)

 • 1957-1962 bijdragen in Het Kahier
 • 1962-1970 bijdragen in Het Kahier X

BENTH, Johan     ps van BEN CAMI

 • 1938 in de literaire rubriek ‘De Boekuil’ van het dagblad Vooruit  bij  het gedicht “Het menschdom marscheert”.

BERCHMANS Johanna    ps van Mevr COURTMANS-BERCHMANS (= eigen naam)

BERGEY(c)K Jac.  ps van J.A. THEUWS (=eigen naam)

BERKHOF Aster    ps. van  Lode (eig. Louis) VAN DEN BERGH (= eigen naam)

 • Gebruikte ook volgende pseudoniemen: Piet Visser (voor een aantal jeugdboeken).

BERN, Bobb    ps van BOB LOUIS MARIE BALTHASAR (= eigen naam)

BERTEN   ps van Marcel MATTHIJS (= eigen naam)

 • 1918 in De Beiaard, Avend (poëzie) I jrg p 20

BERTHA   ps van Eugenie Boeye (= eigen naam)

 • 1928-29: In De Vlaamsche Gids, Wind, 1928-29, XVII Jrg. p. 175 (gedicht); Voorbij, pp 175-176 (gedicht); Avond, p 412 (gedicht); Mijn hart, p 412 (gedicht), Hoe  schoon! p 413 (gedicht).

BEUK, de, Piet  pseudoniem van PIETER G BUCKINX (= eigen naam)

 • 1922: het toneelstuk ‘Kerels. Spel van verdrukking in één bedrijf’

BIMOLD REDIG  ps. van BEN KLEIN (=pseudoniem van Frans de Wispelaere)

 • 1957-1962 bijdragen in Het Kahier
 • 1962-1970 bijdragen in Het Kahier X

BLADEL van, August  ps. van AUGUST SNIEDERS

 • Opstellen in den Vlaemschen Volksalmanak voor 1845
 • Bladel, in Noord Brabant is het geboortedorp van August Snieders

BLAUWVOET  ps van ACHILLES MUSSCHE (= eigen naam)

 • 1915 in het letterkundig studententijdschrift Moderne Kunst, een volledig met de hand geschreven blad dat hij uitgaf samen met o.m. Raymond Herreman, Karel Leroux en Maurice Roelants

BOEKUIL      PS van RAYMOND HERREMAN

 • 1929 tot 1970 – enkel onderbroken tijdens de oorlogsjaren 1940-1944: Voor de literaire kroniek Boekuiltje in het Gentse dagblad Vooruit

BOEYE Eugenie  ps voor EUGENIE WILLEMS (eigen naam)

 • Zij publiceerde ook onder de pseudoniemen Bertha, Fanny Derwig, Eugenie Willems.
 • 1934: Franske (verhaal) onder de naam: Eugenie Boeye-Willems

BOEYKENS, L.   ps  van LODEWIJK DOSFEL (=eigen naam)

 • 1921: Aanvankelijke rechtsbegrippen ten behoeve van het huishoudelijk landbouwonderwijs. (studie)

BOGAERT, Van den  ps van DOMIEN SLEECKX (=eigen naam)

 • 1857: De kleêren van mijn vrouw. (toneel)

BOG ROKOSSOVSKY   ps. van BEN KLEIN (=pseudoniem van Frans de Wispelaere)

 • 1957-1962 bijdragen in Het Kahier
 • 1962-1970 bijdragen in Het Kahier X

BONAFIED    ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR

 • 1915: in het tijdschrift  Jonge Tijd 1915

BONDER, L.-Vl.   Ps van Rafaël Verhulst ( = eigen naam)

 • 1910-11: In De Blauwvoet. De groote verantwoordelijkheid van Delvaux I jrg nummer 1, april 1910 – Delvaux en zijn aanhang I jrg nummer 2 mei 1910. (kritische bijdragen)

BONHEYDEN Louis     gezamenlijk ps van Cyriel Buysse en Virginie Loveling

 • 1907: ‘Levensleer’ in het tijdschrift Groot Nederland nr 5 / 1912: Gent: Ad. Herckenrath.

BOON Lowie   ps van LOUIS-PAUL BOON (=eigen naam)

BOONTJE   ps van LOUIS-PAUL BOON (=eigen naam)

 • Duitsland van nu. Gisteren nog puinen vandaag reeds fortuinen. (reportage) EN Het leven der multimiljardairs. Een “vooruit”-reportage van boontje. (beiden 1958)

BOSSCHE van den, Albrecht     ps van DOMIEN SLEECKX (=eigen naam)

 • 1841:  Dramata. (Verzameling van vier oorspronkelyke tooneelstukjes)

BOSCHMANS , Jan    ps van Lucien DE BOSSCHERE (= eigen naam)

BOSCHVOGEL F.R.    ps. van  FRANS RAMON (= eigen naam)

 • 1926: onder eigen naam i s m Emiel Van Hemeldock: Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

BOUCHOUT, EDM. A.     ps van JOZEF MULS(= eigen naam)

 • 1900: In Alvoorder, ‘Leven’ 1900, I Jrg. (drie sonnetten) pp 65-66-67

BOUTS Axel,  ps  van  JAN VERHENNE (= eigen naam)

BOVEN, Daisy Ver  ps van DAISY VAN HASSEL (= eigen naam)

BRAEM, Stevi   ps van STEFAN VAN DEN BREMT (=eigen naam)

 •  1968: Sextant. (poëziebundel)
 • 1970 e v : In tijdschrift Kreatief

BRELLE    ps voor BRIGITTE RASKIN (=eigen naam)

 • 1982-1984 in het satirisch weekblad ‘De Zwijger’ van Johan Anthierens.

BRON Bert   ps van MARNIX GIJSEN (pseud van Jan-Albert Goris)

 • 1918: ‘Kerstmis-drieluik’ [3 gedichten] in: Tolk van den Oudleerlingenbond van St. Henricusgesticht 1914-1918 pp 29-31

BROWN, Geza   ps van WALTER SOETHOUDT (=eigen naam)

 • z.d. : De zwijgende doder
 • z.d. : Sadisten en lustmoordenaars

BRUGGHENAERE, Jan de     ps van Jan van den Weghe (= eig. Jan van de Weghe)

 • 1945 in: De Faun  “Gespletenheid”. 1945, I. p. 104 (poêzie)
 • 1945 – 1946 – 1947 in Arsenaal. Tijdschrift voor Letterkunde. Diverse gedichten

BRULIN Tone  gebruikelijk ps van ANTOON VAN DEN EYNDE ( = eigen naam)

BURN Francis   ps. van FRANS BUYLE (= eigen naam)

 • 1945: Het avontuur van Kilian Olders. (politieroman),
 • 1945: De laatste der Mohikanen. (vertaling/bewerking van de roman van James Fennimore Cooper
 • 1947: Roman in Holland. (roman) vertaling van de roman van M. Huebner

BURSCHE   ps van ALBRECHT RODENBACH (= eigen naam)

 • 1978: in: Het Pennoen, Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk (1878-1880)

C

C.P.S.  ps van C.P. SERRURE (1805-1872)

 • Vele bijdragen in het Kunst en Letterblad over taal- en oudheidkunde.

C. SCHOOTEN   ps van MARNIX GIJSEN (pseud van Jan-Albert Goris)

 • 1917: ‘Voor mijn heel mooi nichtje‘ [gedicht] in: Vlaamch Leven, jrg. III, nr 5 4 november 1917, p. 69

CALDE    ps van POL DE MONT (= eigen naam)

CALIBAN   ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

CALUWÉ, Jan De     ps van GERARD WALSCHAP  (=eigen naam)

 • Radioschetsje naar een novelle van O’Henry, door Jan De Caluwe (typoscript).

CAMPHORST Godfried    ps van PIET THOMAS (= eigen naam)

 • 1955 & 1957 in Nieuwe Stemmen. Tijdschrift voor jongere intellectuelen. – Kritische bijdragen :

Lambert Tegenbosch als taalzuiveraar. 1955, XI, p. 198
Originaliteit of pose ? 1955, XI, p. 231
Blocnotes. 1957, XIII, pp. 234-235

CANNEEL Piet    ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Piet Canneel, Jan Eyck of Jerome de Gryse – voor het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949
 • 1949: Niet jammeren broers. (Bundeling van verhalen uit het weekblad „Rommelpot”)
 • 1950: Toch lammeren broers.
 • 1988: Wij, incivieken. (Heruitgave van “Niet jammeren, broers”, onder de schuilnaam Piet Caneel)

CECIL, GRACE   ps van JEF CRICK ( = eigen naam)

 • 1913-1914: in Excelsior. Lente-Brieven 1913-14, I jrg pp 92-94 (proza)

CELINE, Louise  ps van LIANE BRUYLANTS (=eigen naam)

 •  1957: Prelude. (roman)

Ch. L.    ps van KAREL LEDEGANCK (= eigen naam)

 • Eenige kleine stukjes in Rens’ Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje en elders.
 • De dichter van De drie Zustersteden tekende overigens altijd met Ch. Ledeganck

CITROEN  ps van FILIP DE PILLECYN  (=eigen naam)

 • 1930: als losse medewerker bij Sportwereld-Algemeen Nieuws onder het ps. Citroen (cf. zijn ‘Citroentjes’ en ‘Kijkkast’);
 • 1945-1949: Pseudoniem gebruikt in het tijdschrift Rommelpot
 • 1949: Half maandelijks tijdschrift door en voor gedetineerden, waarin hij onder de schuilnaam Citroen zijn journalistieke pen sleep

CLARK VENDODO    ps. van BEN KLEIN (=pseudoniem van Frans de Wispelaere)

 • 1957-1962 bijdragen in Het Kahier
 • 1962-1970 bijdragen in Het Kahier X

COLVENIERS Jozef   ps van J.A. DE LAET (= eigen naam)

 • 1845: voor de vertaling van Lord Stafford van Felix Bogaerts (1805-1851)

CONNY Couperus (collectief ps van HUGO CLAUS en FREDDY DE VREE)

 • 1985: Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen (een persiflerende misdaadroman)
 • 1985: evenals het verhaal Pallieterke en de S.S. (verhaal)

CONRAD Patrick    ps.  Patrick Jean ARMAND (= eigen naam)

CONTICH, Jan van  (ps van ABRAHAM HANS (=eigen naam)

 • 1909: Abel Pollet en de bende van Hazebroek. (verhaal)
 • 1915: Voor de vrijheid.

CORSEELE A Van.    ps van ABRAHAM HANS  (=eigen naam)

 • 1916: De bloem van ’t dorp. (roman)

CORNELIUS, L.C.G.    ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

CRUSWEGHEN, Jan van   ps van JAN VAN DEN WEGHE (= eig. Jan van de Weghe)

 • 1946 in Arsenaal. Tijdschrift voor Letterkunde. De gedichten “Het einde”. 1946, II, pp 205-206 & “Van stof tot as”, 1946, II, pp 340-341.

D

D.W.- DIETSCHE WARANDE – ps van Julius Persyn (= eigen naam)

 • Diverse kritische bijdragen in Dietsche Warande en Belfort, 1920-1928

DAELE Van den P.C. ps van DAAN INGHELRAM (=eigen naam)

 • 1946: Saartje uit de duinen (E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel Weekend roman nr. 49) & Bedreigde liefde (Weekend roman nr. 67)

DAELEN, Siska van   ps van Mevr.  FANNY RESSELER-DELVAUX (= eigen naam)

DAM Elsy van (ps van MARIA MESSENS (= eigen naam)

 • 1964: Een Dwaalspoor en enkele gedichten. (verhaal + poëzie)
 • 1966: Glissando (novelle)

DANGIN Mark    ps van LUC VAN CLOOSTER (=eigen naam)

DARÈNE, Frits  ps van AUGUST VERMEYLEN  (=eigen naam)

 • 1891: Rondels vieux Système Pour Alida. Blz. 87, 5 v. + 4 v. + 6 v. II. Pour la petite Marquise de D. Blz. 88, 4 v. × 2 str. + 5 v. in: Almanach des Etudiants.

DARIUS, Georges   ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

DECANUS, O.D.  ps van ALBE (eigen naam = RENAAT JOOSTENS)

 • 1945-1949: Pseudoniem gebruikt in het tijdschrift Rommelpot
 • 1932: Cherubijn en mensch.

DE DEYCKER, G    ps van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam)

 • 1946: De IJzertoren, de IJzerbedevaarten : een historisch overzicht. (historische schets)

DELLART Anne    Gebruikelijk ps van Magda Maria Theresia Suy (= eigen naam)

DELVAL Nestor    ps van RAF VAN DE LINDE (=  eig. Rafaël Van Hecke)

 • 1966: Schuld in Kongo? (essay)

DEMERS Frans   ps. van FRANS BECKERS  (= eigen naam)

 • Tot 1944 zal Beckers al zijn poëzie, toneel en proza onder de schuilnaam Frans Demers publiceren nadien gebruikt hij de schuilnaam J. M. ELSING

DEMIAN Jan   ps voor JAN H. MYSJKIN (= mogelijks eigen naam)

 • Vertaling gedichten van Espallier in de brochure voor 39ste Poetry International 7-13 juni 2008
 • Andere schuilnaam:John Fenoghen (zie aldaar)

DE SIMPELAERE    ps van LOUIS VERBEECK (= eigen naam)

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V. , Lodewijk de Beduimelde, F.L.N.

L.  DERAEDT  ps van LIEVEN RENS (= eigen naam)

 • 1954-1961: in het tijdschrift Streven voor zijn bijdragen ‘Politiek Overzicht België’  Zijn eerste bijdrage verscheen in Streven Jrg. 21 (1954) nr. 1, p. 383-384 en daarna in elk nummer t.e.m. Jrg. 28 (1961) nr. 9, p. 899-900

DEVREESE, Dany   ps van FRANS DENISSEN (= eigen naam)

 • 1963-1969: Aanvankelijk – nog tijdens zijn studententijd – als dichter binnen de Antwerpse kringen van Labris

DEVRIENDT Johan   pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1918: ‘De jonge dichtkunst’ in: Vlaamsch Leven, jg III nr 49, pp 700-701

DHAVELOOZE Elza  ps van JEANNE DE BRUYN (=eigen naam)

 • 1966: Leentjes Argentijnse avonturen. (jeugdboek) & Leentje vloog naar Argentinië (jeugdboek), beiden Averbode: Uitgeverij Altiora N.V

D’HOOGHE, ERNEST    ps van  EMMANUEL DE BOM ( = eigen naam)

 • 1896: In Ontwaking, ‘Pan-Germanisme en Pruisendom’ 1896, I jrg. Nr 9, 1 september 1896 pp 67-70

DIERICK Aleidis   ps voor ALEIDIS VERBRUGGEN (= eigen naam)

DINGEN, Jan   occasioneel ps van POL DE MONT  (=eigen naam)

DINGEN, Jan van   ps van FILIP DE PILLECYN (= eigen naam)

 • 1945: Het geheim van Nora. – Gent: Fiat. Reeks: De expres roman voor oud en jong nr 27

DINGEN, W van,       ps van Marnix Gijsen (= pseud van Jan-Albert Goris)

 • 1921: In Vlaamsche Arbeid, Liedje voor haar, 1921, Jrg. XVI, p. 157 (gedicht); Avond id. p 262 (gedicht)

DIJKMAN, G.L.      ps. Voor Wies Moens (=eigen naam)

 • 1948: Het bitter lijden van onzen Heer Jezus Christus. Naar het verhaal van Anna-Catharina Emmerich, uit het Duitsch vertaald door G.L. Dijkman (auteur Clemens Brantano)
 • z.d. [1949]. Het kerkje van zeven wonderen. Uit het Duitsch vertaald (oorspronkelijke auteur: Hugo Marti)

DIJCKMANS, Dirk   ps van BERT PELEMAN (=eigen naam)

 • 1949: Een lyrische kroniek. (roman)

DINGEMANS  ps. van POL DE MONT (=eigen naam)

DOCK, Dunald     ps van WALTER SOETHOUDT  (=eigen naam)

 • 1966: De spion met de kleine mond en de grote zweep

DOORNKAPPER, R.L. ps van LAMBRECHT LAMBRECHTS (= eigen naam)

 • 1892: Drada en Mijn dorpje: liederen.

DORY    ps. van ISIDOOR TEIRLINCK (= eigen naam)

 • Enkele literaire artikels in het Brussels weekblad De Kerels
 • Ook in De Vlaamsche Kunstbode schreef hij – onder ps Dory – verschillende bijdragen over het Vlaams Toneel te Brussel.

DOXA      ps van MARNIX GIJSEN (pseud van Jan-Albert Goris)

 • 1918: In: De Eendracht jg III nrs 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,5,36, 37, 39, 41, 42 & 43.
 • 1920: ‘Despair of love’ [gedicht] in ‘Ons Leven’ jg. XXXIII, nr 3, 1 december 1920 p.39

Dr. J.R. SN….     ps van RENIER SNIEDERS (=eigen naam)

 • In: Jaerboekje van de stad en het arrondissement Turnhout , bevattende gedichten van Dr. J.R. SN… – Turnhout, Brepols en Diercks, 1848-1851, telkens 120p. in-16°

DRAULANS, Ivo   ps van JOZEF SIMONS  (=eigen naam)

 • 1927: Eer Vlaanderen vergaat.

DROES, Kees   ps van AUGUST VERMEYLEN  (=eigen naam)

 • 1898: Vlaamse kermissen in: Jong Vlaanderen, nummer 1, zondag 29 september 1889
 • 1890: Ritornelle voor Roza‘Ontelbaar zijn de rhythmen die ‘k, beminde.’  in: Jong Vlaanderen, Nummer 9, Zondag 26 Januari 1890
 • 1890: Uit Brussel Een parodie van Nestor de Tière’s tooneel. in: Ons Tooneel Nummer 4, 5 October 1890.
 • 1890: Uit Brussel Over ‘de ontelbare draken’ die men op de Brusselsche planken doet ‘pronken’, in: Ons Tooneel Nummer 9, 9 November 1890.

DROEVAERT  ps van CYRIEL VERSCHAEVE (= eigen naam)

 • Prozapublicaties in ‘De Vlaamsche Vlagge’ en ‘Jong Dietschland’

DROJINE, N A   ps van André G. CHRISTIAENS (= eigen naam)

 • 1933: Te Brussel bij dag en nacht. (verhalen) – Antwerpen: Jos Janssens – uitgever. -196p.
 • 1934: De algemeene Regel. (poëzie) – Kortrijk: Steenlandt. -53p.

DUCAL Charles   ps  van FRANS DUMORTIER (= eigen naam)

DUVEL, Filip den    ps van FILIP DE PILLECYN (=eigen naam)

 • 1950: Hoe de zwarten in den Hemel kwamen. (poëtisch hekelproza)

P.C. DUYNCANTER  ps van DAAN INGHELRAM (=eigen naam)

 • 1946: De verre reis van Klaartje, Anneke en Wim, den cactus. (jeugdboek)
 • 1946: Het stille buurschap (in: Het Volk) – De paascheieren (in: Het Volk) – De hond van mr Gough (in: Het Volk) – Ik hou van muziek (in: De Zweep) – Verhuren aan de kust (in: Het Volk).
 • 1947: Voor de bruiloft (in: Ons Volk) – Zoo op een laten avond….
 • 1948: Ontvluchtingspoging.
 • 1949; De bruidsmarsch. (in: Ons Volk)
 • 1952: Het huwelijksaanzoek. (in: Ons Volk)
 • 1953: Portioncula.
 • 1955: Bij wijze van schadevergoeding – Vogeltje in de open hand – Word eigenaar – Zolang er leven is.

L.M. d’Osterwijers    ps van LAMBERT SWERTS (= eigen naam)

 • 1949: Marc en Magda. (roman – Passio Christi)
 • 1952 : En daarna? (verhalen)
 • 1952 : Celkoorts. (poëzie)
 • 1953: De Ware Jacob. (novelle – gebaseerd op het leven van pater Damiaan De Veuster)
 • 1953: De levende talisman. (novelle, gebaseerd op het leven van de Spaanse schilder Ribeira)
 • 1953: Peter van Doorland. (novelle, gebaseerd op het leven van “Elckerlyc”)
 • z.d. : De wrede beproeving. (vertaling uit het Frans)
 • 1954-1955: Odette het weesmeisje. (colportage roman)

E

E. de V. (Emiel de Volderps van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam) in ‘t Pallieterke

EEN OUDE STAETSMAN   ps van JULIUS DE GEYTER (= eigen naam)

 • 1858: De Waerheid over de Vlaemsche Beweging, brieven van eenen ouden staetsman aen een jongen Gentenaer. Gent: Dullé Plus.

EEN VLAMING     ps van EUGEEN VAN OYE (== eigen naam)

 • 1864: Mijnheer Marguery en het Vlaamsch, door een Vlaming – 3 mei 1864. Leuven, gedrukt bij Ickx, 9 blz. 8°

EGMONTS, Pol   ps van POL DE MONT (= eigen naam)

 • 1875: debuutgedicht “De Schildwacht” in het tijdschrift  “De Belgische Illustratie”
 • 1877: Gedichten in de ‘Nieuwe School en Letterbode’

EL DIRECTOR    ps van MARNIX GIJSEN (pseud van Jan-Albert Goris)

 • 1942-1944: in: ‘Noticias de Belgica’  nr 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 – in: ‘Noticias de Bélgica y del Congo Belga’ nrs 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 – Vol II, 1943: nrs 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124 – Vol II, 1944 nrs 128, 129.
 • Deze artikels zijn vertaald in het Spaans en oorspronkelijk verschenen in resp. ‘News from Belgium’ en ‘News from Belgium and the Belgian Congo’ onder het Engelse pseudoniem The Director.

ELFEN, Jan van     ps van JAN VAN DEN WEGHE ( = eigen naam)

 • 1946: in Arsenaal. Tijdschrift voor Letterkunde. De gedichten “November 1945”. 1946, II, pp 295-296  &  “De hedonist spreekt” Id., id., pp 341-342

ELLEVEEST,  Karel   ps van CLAUDE C. KRIJGELMANS  (=eigen naam)

 • 1975: Joeplala alfabet [van AAAAA… tot DOM – het volledige erotiese woordenboek van de Nederlandse taal]

ELMAR   ps van JEF CRICK ( = eigen naam)

 • 1913-1914: in Excelsior. Van gelukkige Kleinen (Sinte Maarten vertelsel) I jrg pp 11-13 (proza) – Reis-indrukken. Uit Brugge. Pp 140-142 (proza)

ELSSCHOT, Willem    gebruikelijk ps van ALFONS DE RIDDER (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Nicodemus en Absolon

ELSING Johan M.   gebruikelijk ps. van FRANS BECKERS (=eigen naam)

 • Tot 1944 zal Beckers al zijn poëzie, toneel en proza onder de schuilnaam Frans Demers publiceren nadien gebruikt hij de schuilnaam J. M. ELSING

ESTRABOUX, Paul   ps van LODE MONTEYNE (=eigen naam)

ETSEL, Joost van   ps van JOZEF MULS (=eigen naam)

 • Gedichten in Jong Antwerpen (1900-1901) en De Vlaamsche Wachter (1904)

EVERLY, Stephan   ps van WALTER SOETHOUDT (=eigen naam)

 • z.d. : Sex en dokters.

EXCELSIOR  ps van JEF CRICK ( = eigen naam)

 • 1913-1914: in Excelsior. Vlaamsch in het onderwijs I jrg pp 49-51 (kritische bijdrage)

EYCK,  Jan  ps. van VALÈRE DEPAUW (=eigen naam)

 • 1950: Voorwoord bij Hoe de zwarten in de hemel kwamen: gedichten. (Samen met Filip den Duvel [ps. Filip de Pillecyn])
 • 1950-1952: Den vaederlandt getrouwe. Onder de schuilnaam Jan Eyck. (ed.)
 • In Rommelpot (december 1945-december 1949) met feuilleton ‘Dood met de kogel’, een reeks waarin hij het resoluut opneemt voor Leo Vindevogel

F

F.B.    ps van FRANS BLIECK (: eigen naam)

 • Gedichten in het Kunst en Letterblad

F.L.N.    ps van LOUIS VERBEECK (= eigen naam)

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V. , Lodewijk de Beduimelde, De Simpelaere.

FENOGHEN John    ps van JAN H. MYSJKIN (= mogelijk eigen naam)

 • Vertaling van gedichten van Philippe Beck in de brochure voor het 39ste Poetry International Festival 7-13 juni 2008
 • 2023 Vertaling van Philippe Soupault’s ‘De reis van Horace Pirouelle’ (Uitg. Vleugels)
 • Andere schuilnaam: Jan Demian (zie aldaar)

FERGUUT, Jan   ps. van JAN A. VAN DROOGEBROECK (= eigen naam)

 • 1866: Makamen en ghazelen : proeven Oosterscher poëzie
 • 1892: Spreuken en sproken, gedichten en gedachten: den zangers en kloosterlingen der oosterlingen afgeluisterd en nagefluisterd

FIKKENS J.    ps van VICTOR J. BRUNCLAIR

 • 1915-16 in De Goedendag, Eendracht (kritische bijdrage) XXII jrg pp 83-86

FLANDERS,  John   gebruikelijk ps van J.R. DE KREMER (=eigen naam)

FORTUNIO   PS VAN POL DE MONT (= eigen naam)

 • Artikelen in het Pennoen en in Jong Vlaanderen

FOURNAUD, Freddy   ps van LODE MONTEYNE  (=eigen naam)

FRANCKEN Fritz   gebruikelijk ps van FREDERIK CLIJMANS (= eigen naam)

FREEMAN, W.   ps van ABRAHAM HANS (=eigen naam)

G

GEERAARD Piet pseudoniem van PIETER G  BUCKINX (= eigen naam)

 • 1922-1923: Eerste gedichten en wat proza in de krant ‘De Schelde’ (hoofdredacteur Paul De Mont).

P.C. GELDHOF   ps van DAAN INGHELRAM  (=eigen naam)

 • 1947: De deserteur. (kortverhaal, in “Ons Volk)
 • 1948: Ook verloofd. (kortverhaal, in “Ons Volk)
 • 1951; Solveigs lied.  (kortverhaal, in “Ons Volk)

GERMAIN, Louis   ps van OMER LODEWIJK WATTEZ  (=eigen naam)

GIJSEN, Lili     pseud. van MARNIX GIJSEN (=Jan-Albert GORIS)

 • 1918: ‘Nacht-Lied’ [gedicht] in: Vlaamsch Leven Jg III nr 52 29 september 1918 z.p.

GIJSEN, Marnix  ps  van Jan-Albert GORIS (=eigen naam)

 • Marnix Gijsen vinden we ook afgekort als M.G. of enkel G of M Gijsen. Zijn eigen naam vinden we sporadisch als [J.A.] G[oris] of Drs. J. A. G[oris]  of Drs. J. G[oris]
 • Andere pseudoniemen zoals chronologisch gebruikt:
  • In tijdschriften: C. Schooten (1917) – Albrecht Goris (1917) – Bert Bron (1918) – Doxa (1918) – Lili Gijsen (1918) – Johan Devriendt (1919) – Sinjoor ( 1919) – Q.B.A. (1919) – R.I.P. (1919) – Goy , soms Dr. Goy of G (1920-1921) – Veva Gabriëls (1920) – W. van Dingen (1921) – L.O.N. (1921) – Karel Verland (1921) – E. van Looy (1921) – J.G.[oris] – 1921-1922) – Posthumus (1922) – – Zeno (1932 & 1941-42 & 1966) – The Editor (periode 1941-1944 & periode 1954-1964) – El Director (1+942-1944) – O Editor (1942-1943) – Joachim (1948)
  • In kranten: Jerolimo (1920) – Uriel (1932) – Zeno (1938-1939)
 • Voor meer informatie over gebruik van elk pseudoniem afzonderlijk zie aldaar.

GISEKIN, Jo    ps van LEENTJE VANDEMEULEBROECK (=eigen naam)

GHEKIERE Anatole ps van HUGO CLAUS (= eigen naam)

 • 1949: Die waere en suevere chronycke van sGravensteene. (studentikoos verslag van een bezetting van het Gravensteen door Gentse studenten)

GOEDE, Armand de   ps van ARMAND BONI  (=eigen naam)

 •  1936: Door het leven. (poëzie debuutbundel)

GOEREE, Irina van  ps van MARIA-FRIEDA DE KEUSTER (= eigen naam)

GOOR, Bernard van Goor   ps. van VALÈRE DEPAUW  (=eigen naam)

 • 1949: Het proces en de terechtstelling van Leo Vindevogel.

GOSWIN, Rob   ps van ROBERT JULIUS GOOSSENS (= eigen naam)

GoT   ps van GOMMAAR TIMMERMANS (= eigen naam)

GOY (ook Dr. GOY)  pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1920-1921 in ‘Storm’ jrg. II nrs 1, 3 & 7.
 • 1920: in Het Vlaamsche Land jrg II nr  12 p. 5
 • 1920: als ‘Dr. Goy’ in Het Vlaamsche Land jrg II nrs 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35,

GRACHT, VAN DER, Hein   ps van FRANS DELBEKE

 • 1912: in Nieuwe wegen. Bekentenis, 191, III jrg. p3 (gedicht) – Avondwijsje (p 13) – Ik meende … p 61 – Gij gaat … (gedichten)

GRAUWS Gilbert   ps van GILBERT ANDRÉ MARIE ROOX (= eigen naam)

GROENENDIJCK, Geert   ps van BERT PELEMAN  (=eigen naam)

GRONON Rose    ps van  MARTHE BELLEFROID (= eigen naam)

 • Onder het pseudoniem Rose Gronon, de naam van haar grootmoeder aan moeders kant, werd zij bekend in de Nederlandstalige literatuur. Als BELLA WILDERT publiceerde ze vooral verhalen voor kinderen

GRUB, Geert    ps  van GEERT PIJNENBURG (= eigen naam)

 • Diverse publicaties (zie schrijversgewijs)
 • 1919 in Staatsgevaarlik,  Bij Borms ter Dood veroordeeling  (poëzie) I jrg p 33
 • 1919 in Staatsgevaarlik, Kernen (kritische bijdrage) I jrg p 53-56
 • 1921 in Het Overzicht, Klein vertelsel (proza)  nrs 3-4 p31
 • 1921 in Het Overzicht, Sommiger hart (proza) nrs 9+-10 p 75
 • 1924-25 in De Akker, Alles… is soms niet veel (proza) I jrg pp 109-111 & Haver (proza) p 153
 • 1924-15 in De Akker, Diverse kritische bijdragen
 • 1929: in De Doedelzak, Ave Edam. De duistere paden der liefde (proza) pp 27-29
 • 1929: in De Doedelzak De lichte wegen der Mensheid (proza) p 30-32

GRYSE, Jerome de    ps. van VALÈRE DEPAUW (=eigen naam)

 • Piet Canneel, Jan Eyck of Jerome de Gryse – voor publicaties in het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949

GUIRLANDE Christina    ps van GODELIEVE DE BEULE. (= eigen naam)

H

H.C.   ps van HENDRIK CONSCIENCE (= eigen naam)

 • Opstellen in de twee laatste jaargangen van het Kunst- en Letterblad
 • In de Noordstar verschenen voor het eerst met de letters H.C. ondertekend: De dorpsschoolmeester ten tijde van Maria Theresia (2de jaargang) en De Geest, eene oude spookvertelling (3de jaargang) later opgenomen in de bundel Avondstonden

HAEGHEN, VAN DER,  R.   ps van Juul Grietens ( = eigen naam)

 • 1911: In Het Land. Ballade. 1911 I jrg, p 69 (gedicht); De grijze dagen p 109 (gedicht); Wat ze wist p. 142 (gedicht)

HALIEUS   ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • In Ontwaking, ‘Anarchie geen leer’ 1896, I jrg. Nr 8 1 augustus 1896, pp 57-59 (kritische bijdrage)
 • In Ontwaking ‘Materialisme’ 1896, I jrg. Nr 11 , 1 november 1896 pp 81-84 (kritiische bijdrage)

HAROLD   ps van ALBRECHT RODENBACH  (= eigen naam)

 • 1978-1880: in: Het Pennoen, Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. (1878-1880) Allerlei bijdragen maar ook fragmenten uit zijn drama’s De Brugsche Metten, Gudrun, De Studenten van Warschau werden opgenomen.

HASSELT VAN, Jan   ps van LAMBRECHT LAMBRECHTS(= eigen naam)

 • 1903: Uit de Demergouw. (novellen)
 • 1903: In Nieuwe Arbeid, De jonge Kapucijn 1903, jrg I pp 326-336 (proza)

HASSELT VAN , G.  ps van ERNEST CLAES  (= eigen naam)

 • Bijdragen aan het satirisch anti-repressieweekblad Rommelpot .
 • 1946: Gebed van een gevangene – De oude moeder. (verhaal) – Kerstnacht in de gevangenis. (verhaal)
 • 1947: Gerechtelijke dwaling. (verhaal)

HEGELING W. ps. van WILLEM PUTMAN (= eigen naam)

 • 1922: De laatste nacht. Dramatische schets (zonder vrouwenrollen) in één bedrijf. (toneel)
 • 1923: Mijnheer de professor. Blijspel in één bedrijf. (toneel)
 • 1924: Ambrosius verliefd. Fantastisch spel in één bedrijf met voor- en naspel. (toneel)
 • 1924: Lamme Goedzak. Spel in 1 bedrijf. (toneel)

HEILAND J   ps van JAN HAMMENECKER ( = eigen naam)

 • 1902: In Jong Dietschland, ‘In Cicilio’ (gedicht) , 1902, V jrg. P 119

HELDERENBERG, Gery    ps van HUBERT BUYLE (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen: Karel van de Vijver en Lucien van der Meeren

HELM, Marten   ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

HEMELDONCK , Emiel van

Nota: schreef Vlaamsch Filmkes onder diverse schuilnamen. Onder eigen naam slechts één: Het gulden zwaard (nr 16, 1931).

 • Als Paul Van der Venen schreef hij vier VF: Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933), De twee vluchtelingen (nr 143, 1933), Het schip van den dood (nr 156, 1933) en Kapiten Sluter (nr 171, 1934).
 • Als Flandrijs schreef hij tussen 1930 en 1931 niet minder dan vijf VF: Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930), Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931), Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931), De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931 – een legende, gesitueerd in het Moorse Granada, het is een bewerking van Washington Irving) en Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931).
 • Als Fonske Reusen schreef hij De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933).
 • Als Joan Van der Sanden, De circusjongen (nr 200, 1934). Als Herman Van der Schelden, Het kind van de Schelde (nr 203, 1934).
 • Als Harry Davidson (!) In de vallei der dood (nr 150, 1934).
 • Als Karel Vandael, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933),
 • Als Flor Janssen, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934),
 • als Joan Verschelden, Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934),
 • Als Johan Verheyden, Brigands of helden ? (nr 195, 1934),
 • als Simon Joostens Kerstnacht (nr 216, 1934).

HENDRICKX,  Frans   ps van BERT RANKE  ( = Edmond Van Der Auwera – eigen naam)

 • 1932: Van een avontuur dat bijna slecht afliep. (jeugdboek)

HENDRIKSSONE, G.  ps van EMMANUEL HIEL (= eigen naam)

 • 1856: Eenige galmen bij de vijf-en-twintigste verjaring van ’s Konings krooning, Dendermonde: Em. Ducaju zoon.
 • 1859: Eerste dichtbundel Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt. Brussel: Korn. Verbrugghen -80p. in-12°
 • 1860: Herinnering aan Prudens Van Duyse. Brussel: Claassen.
 • 1861: Nieuwe liedekens. Gent; I.S. Van Dooselaere. -120p. in-16°
 • 1863: Gedichten (1861-1862) met vier platen door Jan Verhas. Gent; I.S. Van Dooselaere -228p. in-16°
 • 1867: Fornarina naar het Hoogduits van Franz Kugler. Dendermonde: Em. Ducaju zoon

HENSEN, Herwig   ps van FLORENT MIELANTS (= eigen naam)

Godfried HERMANS   ps van LODEWIJK DOSFEL  (=eigen naam)

In “Jong Dietschland”

 • 1899: In Jong Dietschland, ‘Geschiedenis van den Vlaamschen Taalstrijd vnaf Maerlant tot op onze dagen, onpartijdig geschetst door Jef Rechts (kritische bijdrage), 1899, II jrg. p 289
 • 1900: In Jong Dietschland, ‘Wereldeinde’ (toneel) 1900, III jrg. pp 431-442, 483-491
 • 1900: In Jong Dietschland, ‘’Manuel de Littérature door F. Verkest S.J. (kritische bijdrage), 1900 III jrg. pp550-551
 • 1901, In Jong Dietschland, 4 gedichten IV jrg. ‘In’t vallen van den Avond’ p 162; ‘Vrede’ p163, ‘Wit’ pp 163-164 en ‘In ’t worstelen’ pp 218-226
 • 1901: In Jong Dietschland, ‘Enige losse gedachten over de droefheid in de kunst’, 1901, IV jrg pp 169-173
 • 1902, In Jong Dietschland, ‘Noé’ (gedicht) V jrg pp 32-37 & ‘Vriendschap’ (proza) pp 124-138
 • 1902: In Jong Dietschland, ‘ Mervillie, Evangeline van Longfellow op mate vertaald uit het Engelsch in ’t Vlaamsch’. (kritische bijdrage) 1902, V jrg. Pp 90-91 – Paul Bourget’s “L’étape” pp 325-340
 • 1903, In Jong Dietschland, ‘Eerste communie’ (gedicht) 1903, VI jrg. p 198
 • 1906, In Jong Dietschland, ‘Bliksem’, 1906, IX jrg. p 80

In “Dietsche Warande en Belfort”

 • 1903: In Dietsche Warande en Belfort, Een Zonnestraal , 1903 IV Jrg. pp 619-620 (gedicht) &Tantalus pp 621 (gedicht)
 • 1907: In Dietsche Warande en Belfort, Bij het vertrek van een zendeling, 1907 VIII Jrg. pp 247-248; In ’t vallen van den Avond, pp 149 (gedicht), Vrede, p 250 (gedicht & Kerkhof in ’t Woud, p 251 (gedicht)
 • 1907: In Dietsche Warande en Belfort, De Kerk. Tragische samenspraak in één bedrijf. 1907, VIII Jrg. pp 1-60 (toneel)
 • 1908: In Dietsche Warande en Belfort, Kind, 1908 IX jrg. p 209-211 (gedicht)
 • 1921: In Dietsche Warande en Belfort, Lof der Vriendschap, 1921 XXI Jrg. pp 304-305 (gedicht); Celgedachten p 306 (gedicht); Heilig Aanschijn, p 307 (gedicht)

In “De Zaaier”

 • 1907-1908: in De Zaaier, Rodenbach, 1907-08,  II jrg. p 144 (kritische bijdrage)

In “Rodenbachsblad”

 • 1909: in Rodenbachsblad, Beelden uit Gudrun. Inleiding 2. Achtergrond van Gudrun 3. Wate, Gudrun, Herwig. Nummer 2, 18 april 1909
 • 1909: in Rodenbachsblad, Over Rodenbach’s stuk “Geschiedenisse” nr 5 30 mei 1909

Publicaties in boekvorm

 • 1907: Verzamelde gedichten en opstellen
 • 1908: Joas: een Kerst- en Driekoningenspel met voorspel. en drie bedrijven. (toneel)
 • 1908: Kruis- en Mariabeelden.
 • 1908: Wereldeinde: dramatisch gedicht in 2 bedrijven met een slottooneel.
 • 1909: Passiespel. (toneel)
 • 1910: Ten aanval: treurspel in één bedrijf met voorspel en slottooneel uit den tijd der kruisvaarten (toneel)

HEUVELS, Frans  ps van AUGUST VERMEYLEN (=eigen naam) en Fritz Sano

 • 1896: Biologie, en Geneesheeren der Maatschappij in Van Nu en Straks Nieuwe Reeks Eerste jaargang pp 176-184

HOFMAN Barbara   ps van TOM NAEGELS

 • 2001: Stille waters
 • 2004: Witse
 • 2005: Witse: Oog om oog
 • 2009: Witse: Duivels genot.
 • 2010: Witse: Zwarte komedie.

HOLDER, Jan van ps van JOZEF MULS  (=eigen naam)

 • Verzen in Vlaamsche Arbeid (1923, 1924 en 1928) en Volk (1938)

HOORENBEEK, Hans van   ps van ABRAHAM HANS  (= eigen naam)

 • 1908: Jan de Lichte en zijn zwarte rooversbende. (verhaal)
 • 1908: De koning der zeeschuimers.
 • 1909: De pastoor van Lapscheure of het merkwaardig leven van Franciscus Helderwijs.

HOPST    ps van GEERT PIJNENBURG (=eigen naam)

 • 1919: Publicaties in het tijdschrift Staatsgevaarlik

HOVE, van, Prosper     ps van  CYRIEL BUYSSE, (= eigen naam)

 • 1906: ‘Vlaamsche kroniek Door Prosper van Hove. Een garve uït den litterairen Vlaamschen oogst van 1905.’ In: Groot Nederland. Jaargang 4, 1906.

HUGO C. VAN ASTENE  ps van HUGO CLAUS (= eigen naam)

 • 1946: illustratie bij de gedichtenbundel ‘Loutering’ van E. Rinaka (zie aldaar)

HUIBRECHTS M.    ps van HUBERT MELIS (= eigen naam)

 • 1896: Een onweer: geprimeerd blijspel in één bedrijf. (toneel)
 • 1896: Schuldeloos ! : geprimeerd boeren-drama in drie bedrijven. (toneel)
 • 1903: Maria van Brabant. (historische roman)

I

ICKX, zero,   ps van GERARD WALSCHAP  (= eigen naam)

 • Gesprekken met Jeremias (1939-1940) knipsel

IJZER     ps van FILIP DE PILLECYN (= eigen naam)

IJZERGALM zie  YZERGALM  ps van WARD HERMANS (= eigen naam)

IGNOTUS  ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

INSINGEL Marc   ps  van MARC DONCKERS  (= eigen naam)

 • 1956: Panorama. (poëzie) onder eigen naam
 • 1957: Ons derde land. (poëzie) onder eigen naam

IZEGEM, van Leo   ps van LEO VANDAELE (=eigen naam)

 • 1935: ‘Een koningin uit het sprookje’ , een werkje over Koningin Astrid,
 • 1937: ‘Nigra de afvallige’.

 J

J.A.B.   ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio Waarzegger, Ortwin

JANSZOONE, J.B.  ps van JAN BRUYLANTS JR. (= eigen naam)

 • 1895: Baekelant en zijne rooversbende of de voorzaten van Robert en Bertrand

JASPER JASPERS  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • Belgische briefwisseling in De Amsterdammer en De Portefeuille (Amsterdam)

JANSSENS, JAN-BAPTIST    ps van EMMANUEL DE BOM (= eigen naam)

 • 1897: In: Onze Vlagge,  ‘Avond’, 1897, I jrg. pp 109-111

J.D. ALBRECHTS    ps van EUGEEN ZETTERNAM (eig. Joos Jozef Diricksens – eigen naam)

 • 1848: bijdragen in het Taelverbond
 • Albrechts is de naam van Zetternams moeder.

JEROLIMO  pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1920: In ‘Ons Vaderland’ dd 5 januari 1920 en 11 januari 1920

JOACHIM    pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1948: In: France -Amérique, 29 février 1948;  14 mars 1948; 28 mars 1948; 11 avril 1948; 25 avril 1948; 9 mai 1948; 23 mai 1948; 6 juin 1948; 20  juin 1948; 4 juillet 1948; 18 juillet 1948; 1 août 1948; 18 août 1948; 29 août 1948; 12 septembre 1948; 26 septembre 1948; 10 octobre 1948; 17 octobre 1948; 24 octobre 1948; 7 novembre 1948; 21 novembre 1948; 5 décembre 1948; 19  décembre 1948.
 • 1949: In: France -Amérique, 1 janvier 1949; 24 juillet 1949; 28 août 1949; 18 septembre 1949

JOESKEN H.C.  ps van RENÉ DE CLERCQ (= eigen naam)

 • 1926: Het zonnefluitje. Een boek van humor. (roman)

JONGHE, Marie-Claire de   ps van FREDDY DE VREE  (= eigen naam)

 • 1969: Jaja (dichtbundel)
 • 1969: De lemen liefde. (dichtbundel)

JOHN    ps van RAYMOND DE KREMER (= eigen naam)

JOOST Omer    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ (= eigen naam)

 • 1913: Taal en kultuur uit Vlaanderen.
 • 1914: In den strijd voor taal en kultuur.
 • 1935: Het boek zonder titel. (roman)

JOOST is tevens de schuilnaam die Wattez gebruikt om zijn bijdragen in Het Handelsblad van Antwerpen te ondertekenen

JOSSE    ps van JEF CRICK ( = eigen naam)

 • 1913-1914: in Excelsior. ‘Geestelijke Liederkrans’ van Lod. De Vocht. I jrg pp 26-29. (kritische bijdrage)

JUG ME BASH   ps van CLAUDE C. KRIJGELMANS  (= eigen naam)

 • z. j.: K-Anaal der liefde en Te koop: honderden beschadigde paren.

JULIUS   ps van JULIUS VUYLSTEKE (= eigen naam)

 • 1860: Zwijgende liefde, een liederkrans door Julius. Gent: Willem Rogghé; Amsterdam: H.J. Van Kesteren? [107]p.

JvdA   ps. van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam)

 • = afkorting van zijn andere pseudoniem Joost van der Aa (ook al eens Jan van der Aa)
 • 1939/1941: Gebruikt in de tijdschriften De Blauwvoet 1939-1940; Gudrun  1940; Volk en Kultuur; Volk en Staat 1941;

K

KANARIE, Jan P.   ps van GASTON DURNEZ  (= eigen naam)

KAPITEIN BILL    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

KAPITEIN ZELDENTHUIS   ps. van ALBE / Renaat Joostens (= eigen naam)

 • Reeks jeugdverhalen tussen 1944-1966

KAREL VERLAND   pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1921: ‘Liefde’s boodschap’ [gedicht] in Vlaamsche Arbeid jg. XI, nr 10, december 1921, p. 346.

KARL  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

KEMP Bernard   ps van BERNARD FRANS VAN VLIERDEN (= eigen naam)

 • Publiceerde zijn wetenschappelijk werk (literair-historische studies, gedichtenanalyses) onder zijn eigen naam, en gebruikte het pseudoniem Bernard Kemp voor zijn kritische bijdragen en fictioneel oeuvre.

KERSTEN, Siegfried  ps van LODEWIJK DOSFEL  (= eigen naam)

KOENE, Rik   ps van HERMAN VOS (= eigen naam)

 • Over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.
 • Voor de Franstalige edities was de pseudoniem Henri Cohenne en een enkele keer zelfs Armando Zorro

KOLDIJS, Stelijn    ps van FELIX TIMMERMANS  (= eigen naam)

 • 1906: Gelot (pseudon. Stelijn Koldijs), in het tijdschrift De Vrije Tribune, 1906, blz. 476.

KOUBAA Bart   ps van BART VAN DEN BOSSCHE (= eigen naam)

KRAUSE,Karl-Christian-Friedrich  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1891:  Villanelle sentimentale: ‘Alphonsine a perdu son mac.’ In:  Almanach des Etudiants. Pp 84-85, 3 v. × 8 str. + 4 v.

KROKODIL   ps. VICTOR J. BRUNCLAIR in het tijdschrift Ulenspiegel juni 1940.

 L

L.O.N.  pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1921: ‘De vertelling van de week. Soldatentypen. Peerke ziekenverpleger’ in: Het Vlaamsche Land, jg III, nr 34, 19 november 1921, p.5

L.V.  ps voor LOUIS VERBEECK

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: Lodewijk de beduimelde, De Simpelaere , L.N.

LAGARDE, Claudine    ps van VALÈRE DEPAUW   (= eigen naam)

LAMME   ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

LAMOUREUX John  ps van René Gysen (= eigen naam)

 • 1963: The French Way. An original novel. New York: Tower Publications, Inc. -160p.

LANDARBEIDER  ps van ASTÈRE DHONDT  (= eigen naam)

LANSELOOT ps van JAAK STERVELYNCK ( =  Henri Alfons Vergote – eigen naam)

 • 1962-1975: Onder het pseudoniem “Lanseloot” schreef hij toneelrecensies voor “De Gazet van Antwerpen”.

LATEM Van P.C.     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1948: Land over de grenzen.

LECOMPTE, Edouard   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • z.d. : De liefde en de Franse revolutie

LECTOR    ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

 • 1900 of/en 1928: Keurleze uit verzen van Nederlandsche dichters

LEEMAN, Cor Ria   ps. van ALFONS VAN KUYCK (= eigen naam)

LEENEN, Jan van   ps van JAN VAN NIJLEN (= eigen naam)

 • Eerste literaire teksten – sonnetten en liederen, waarvan de oudste uit 1903 dateren –in 1904 en 1905 in het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort

LERYS, Adriana de    ps van LODE MONTEYNE  (= eigen naam)

 • Gebruikt voor publicaties van kronieken in het tijdschrift Het Toneel in de periode 1914-1918 (ten einde de lezer van haar werkelijk bestaan te overtuigen tekende Jos. Janssens zelfs een ‘portret’ …)

LEW WAITMAS   ps van LOUIS PAUL BOON  (= eigen naam)

 • 1959: De liefde van Annie Mols. (roman)

LHORIJN, A.  ps van HILARION THANS ( = eigen naam)

 • 1912: In Dietsche Warande en Belfort, Miskende, 1912, XIII Jrg., (gedicht); Dat Huis, p 343 (gedicht)
 • 1913: In Vlaamsche Arbeid, Pro Infirma, 1913 VIII Jrg. pp 11-13 (gedichten); Verzen , pp130-132 (gedichten)

LHORIJN-Thans A  ps van HILARION THANS ( = eigen naam)

 • 1911-1912: In De Lelie. Diverse gedichten III jrg. 1911-1912
 • 1912 ; In De Lelie Diverse gedichten IV jrg (Franciscus, p 43 – Ricordo p 78 – Sancta Cecilia p 85 – Avond p 161– Miniatuur p 197- Strofen p 257)
 • 1913: In De Lelie. Dalend Licht 1913, V jrg p 6 (gedicht) – Franciscus p 33 (gedicht)
 • 1913: In Vlaamsche Arbeid, Een ontmoeting, 1913, VIII Jrg. p 306 (gedicht); Een gebed, id.id. p 307 (gedicht)
 • 1913: In Dietsche Warande en Belfort, Verschijning, 1913, XIV jrg. p 337 (gedicht); Communie, p 338 (gedicht); Van Scheiden, 339 (gedicht); Franciscus, 1913, XIV jrg 2de halfjaar p 15-16

LIEBER Victor,  ps van AUGUST VERMEYLEN (= eigen naam)

 • 1893: De Man die zijn Ik verloren had in: Van Nu en Straks. Eerste Reeks, Nummer IV pp. 15-18
 • 1893: Eenig gekapt Stroo voor de ontwikkelde Lui in: Van Nu en Straks. Eerste Reeks Nummer V, pp. 29-32.

LIEDEL Frank   ps van LEO VAN ASSCHE (= eigen naam)

LINDE, Raf van de    ps van RAFAËL VAN HECKE (=eigen naam)

 • 1948: De laatste oogst. (roman) Onder zijn eigen naam: RAFAËL VAN HECKE

LINDEN Van de  Marcel   ps van  LEO GEERTS  (= eigen naam)

 • 1988: De mentor (een persiflage op De pupil van Harry Mulisch),

LIRIO ps van VICTOR J. BRUNCLAIR (= eigen naam)

 • 1916-17 in De Goedendag, Over Catalaanse beweging (kritische bijdrage), XXIII jrg pp 20-23 & Overwegingen (kritische bijdrage) pp 49-51

LISARDE, Koen  ps van ANDRÉ DEMEDTS  (= eigen naam)

 • 1943: Ik wil een dappere kerel zijn. (kinderverhaal)
 • 1944: Trouw aan hun volk.(jeugdverhaal)
 • 1946: Alle vreugde is eindeloos. (jeugdverhaal)
 • 1952: Voorbij aan de nacht. (jeugdverhaal)

LO CASCIO Monika  ps van MONICA MACKEN (=eigen naam)

 • 1983: Tussen Martini Bianco en Roxy Music. (poëzie)
 • 1985: Nou ja, liefde. (poëzie)
 • 1989: Slapeloze Dagen. (poëzie)

LODEWIJK DE BEDUIMELDE  ps van Louis Verbeeck

 • Jaren 1970 -80 voor zijn stukjes in het satirische weekblad ’t Pallieterke
 • Andere schuilnamen in ’t Pallieterke: L.V., De Simpelaere , F.L.N.

LONDERSELE   PS van Roel Richelieu van Londersele  (eig. Raoul Van Londersele)

 • Pseudoniem gebruikt voor zijn literaire thrillers
  2004: Onzichtbaar – 2006: Het laatste lijk  – 2008: De vernietiging van Einsten.

LOOI, Minus van     ps van HENRICUS BENJAMINUS VANDERVOORT (= eigen naam)

LOOY, E  van     ps van Marnix GIJSEN (pseud van J.A. GORIS ( = eigen naam))

 • 1921: In Vlaamsche Arbeid, Conflict, 1921, Jrg. XVI, p 253 (gedicht). Opgenomen in de bundel ‘Het Huis’, 1925.

LOUIS GERMAIN   ps van OMER WATTEZ (= eigen naam)

 • 1905: L’âme belge et le peuple flamand.

LYRIO    ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR in het tijdschrift Goedendag 1917

M

MAELE, Marcel van    ps van MARCEL BERTHA FRANÇOIS (= eigen naam)

MAERENTACK, Mon   ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

MANDELINCK Gwy    ps van GUIDO HAERYNCK (= eigen naam)

MANE     ps van EMANUEL DE BOM (= eigen naam)

 • 1891: De pessimist. Een akt. (toneel)

MANUS R.  pseudoniem van Paul VAN OSTAIJEN

 • 20 april – 29 augustus 1917 – zowat dagelijkse columns in de Duitsgezinde krant Antwerpsche Courant

MARCUS   ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

MARIS Jan   ps van Daniel ROBBERECHTS

 • 1967: Brief aan een bisschop, Brugge: Uitgeverij De Galge.

MARKIES VAN CARABAS    ps van ASTÈRE DHONDT  (= eigen naam)

MARLINGHEN, Jan Van    ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1943: Lotsverbondenen. (roman)

MARSSEN, Mau   ps van MAURICE LÉON MUS (= eigen naam)

 • Andere pseudoniemen; Musten Mis

MARTIN, Mickey    ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1960: Ik ben de rechter
 • 1967: Een karwei in Hollywood Titel varieert: Orgie in Hollywood
 • z.d. : Een karwei met grieten.
 • z.d. : Een karwei met peper

MACKLE Hufe    ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

 • 1947: in Golfslag “Over avonturiers onder de literatoren”, 1947 II, pp 196-197.

M MATER    ps van Maurice Maeterlinck (= eigen naam)

 • 1883: Eerste verzen, onder de titel ‘Dans les joncs’ (tussen de biezen) onder het pseudoniem in ‘La jeune Belgique’.

MAX    ps van WILLY COURTEAUX (= eigen naam)

 • Gebruikt voor zijn wekelijkse rubriek over muziek in het weekblad HUMO

MEEKERS Mark    ps van MARCEL RADEMAKERS (= eigen naam)

MEERE,  A.V. De  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1893: Aanteekeningen over een hedendaagsche Richting in: Van Nu en Straks 1893, Eerste Reeks, Nummer II, Bldz. 9-16.

MEERE,  V. D.  ps van Victor De Meyere

 • 1902-1903: In De Arbeid, Tentoonstelling de Vlaamsche Primitieven te Brugge, 1902-03 IV jrg. pp 523-528 (kritische bijdrage)

MEEREN, Lucien van der   ps. van Gery Helderenberg (eig. Hubert Buyle)

 • in het Nederlandse tijdschrift “Van onzen Tijd”;
 • 1913: In Vlaamsche Arbeid, Flandria, 1913, Jrg. VIII, p 288 (gedicht)
 • 1914: In Vlaamsche Arbeid, Poëmata, 1914, Jrg IX, pp 18-19  (2 gedichten); Poëmata id. id. pp 50-51 (2 gedichten)
 • 1914: In Dietsche Warande en Belfort, Christus Eucharisticus, 1914, XV jrg. 1ste halfjaar pp 39-41 (gedicht)

MEERSCH, van der G.  ps. van ARTHUR DE BRUYNE (= eigen naam)

 • 1938: De Boerenkrijg, XVIII, 1938, nr. 9, p. 207-214 in het tijdschrift De Blauwvoet.
 • 1938: “Gij zult uw vaderland beminnen en zijn taal en zijn roem” (Conscience), jg. XVIII, 1938, nr. 10, p. 226-231 in het tijdschrift De Blauwvoet.
 • Wordt al eens afgekort tot GvdM

MEERT Esther  ps van RITA DEMEESTER

 • 1986: Gedichten in het tijdschrift De Brakke Hond

MENDEL   ps van EMANUEL DE BOM (= eigen naam)

 • 1889: Antwerpsche zeden. (De schavies, In onze achterbuurt. Oû kennissen, idylle e a ) in de tijdschriften Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, jrg. 11, 1888-1889 / De Vlaamsche school / Nederlandsch Museum 1889

MERCKEM Van Floris    ps van Maurice Gilliams (= eigen naam)

 • 1917: gebruikt voor zijn jeugdwerk ‘Dichtoefeningen’ (gedichten) – ‘Vogels zonder vlerken’ (verhalen) en ‘Dit is van dat Monniksken. Berijmde kinderlegende’.
 • 1916-17: In Vlaamsch Leven. Als Pellegrim…, 1916-17, II jrg p 639 (gedicht) – Mist , p 767 (sonnet)
 • 1917-18: In Vlaamsch Leven. Aan mijn oud verlangen, 1917-18 III jrg p 136 (gedicht)

MERTENS, Ido   ps van LEON VAN ESSCHE

MEYLAND, Frank    ps van HUBERT ASCOOP ( = eigen naam)

MÉNETIER, Nicole    ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

MHER, Polleke van     ps van FELIX TIMMERMANS  (= eigen naam)

 • 1907: Door de dagen. Indrukken van Polleke van Mehr

MICHIELS, Ivo     ps van HENRI (RIK) CEUPPENS  (= eigen naam)

 • 1946: Begrensde verten. (poëzie) onder zijn echte naam CEUPPENS. Alle overige publicaties onder de pseudoniem Michiels

MICHIELS JAN   ps van Karel van den Oever (=eigen naam)

 • 1902: In Het Weekschrift voor Vlaanderen ‘ Zedelike Afbeeltenisse van Heer en de Meester Remy’, 1902, I jrg. Nr 13 21juni 1902, (7 verzen)
 • 1902: Voor Jan Bruylants, premiekunstenaar, 1902, I jrg. Nr 17 19 juli 1902, (verzen)
 • 1902: De neus van onzen vriend Mus, 1902, nr 19 2 augustus 1902 sonnet
 • 1902: Voor een oud grootmoederken (journalistiek 1902 nr 27, 27 september 1902 (proza)

MINNE Maurice  ps. van MAURICE ROELANTS (= eigen naam)

 • 1914: Eros (poëziebundel samen met Ray Vere ps van Raymond Herreman)
 • 1916: Verwachtingen (poëziebundel samen met Ray Vere ps van Raymond Herreman)

MOENTJE PEK ps van LODE BAEKELMANS (= eigen naam)

 • 1902: Het Weekschrift voor Vlaanderen, ‘De Leeuwenkroniek’ I jrg. Nr 2 4 april 1902 & nummer 4, 19 april 1902

MOERBEKE, Jan van    ps van ANTON VAN WILDERODE  (=  Cyriel Coupé)

MONSIEUR Hubert   ps van HUBERT MELIS (= eigen naam)

MONTREAL, Jean    ps van VALÈRE DEPAUW (= eigen naam)

MONTSALVAT    ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

MORTELMAN,  Piet  ps van JULIEN VAN REMOORTERE

 • 1960-1964 voor de science fiction reeks Jan Monter (11 delen)
 • 1960: Vlug, het wilde paard. Een verhaal voor blonde jongens

MOYSON Redivivus   ps van POL DE MONT (= eigen naam)

MULTAFERO    ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1919: Een droom van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak : de geesten van de afgestorven Vlaamschgezinden op het Kielkerkhof te Antwerpen, vergaderd in de nacht van 11 tot 12 juli 1919

MUSICUS ps van JEF CRICK ( = eigen naam)

 • 1913-1914 In Excelsior. Richard Wagner en de Franse kritiek. I jrg pp 88-92 (kritische bijdrage)

MUSTEN Mis   ps van MAU MARSSEN (eig. Maurice Léon Mus)

 • 1922 in het dagblad “De Schelde” met twee kortverhalen: “De man die koud bleef” en “De man die tuchtigt”.

 N

NECKERS, Am.   ps van JAN HAMMENECKER ( = eigen naam)

 • 1901: In Jong Dietschland, ‘Over het zinnebeeld’ (kritische bijdrage), 1901, IV jrg. pp 55-62– ‘Het vers bij Guido Gezelle’ (kritische bijdrage) pp 202-207
 • 1902: In Jong Dietschland, ‘Het vers bij Guido Gezelle’ (kritische bijdrage), 1902, V jrg. pp 62-69

NEMO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1893: La défense nationale et la question sociale.
 • 1894: De landsverdediging en de sociale kwestie.
 • 1895: Heruitgave als De legerquaestie in België bij Vuylsteke te Gent
 • z.j. : De tooneelschrijver.

NEMO    ps van VICTOR DE MEYERE  (= eigen naam)

 • 1900: In Alvoorder, ‘Onze Doodsvijand’ 1900, I jrg. Pp 203-205 (proza)

NICODEMUS  ps van WILLEM ELSSCHOT (=  ALFONS DE RIDDER (= eigen naam)

 • 1943: Drama in vier bedrijven – in de kleine Snoeck’s almanak 1943 (Ook in Snoeck’s 83)
 • 1943; De bekering van Viaene – in de grote Snoeck’s almanak.

NIVELLES, Jan, van    ps. van FRANS BUYLE

 • 1939: In het weekblad “De Week”.

 O

O EDITOR  pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1942-1943 in: Noticias de Bélgica Vol II, 1942,  nrs 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 – In: Noticias de Bélgica e do Congo Belga Vol II 1942, nrs 39, 41, 42 Vol II, 1943 nrs 43, 51 Vol III, 1943, nrs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49
 • Deze artikels zijn vertaald in het Portugees en oorspronkelijk verschenen in resp. ‘News from Belgium’ en ‘News from Belgium and the Belgian Congo’ onder het Engelse pseudoniem The Director.

OLIVIER Frits/z   ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

OLYMPIO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Andere pseudoniemen in dit tijdschrift: Spiridio, Waarzegger, Ortwin, J.A.B.

OMEROS ps. van OMER WATTEZ(= eigen naam)

 • 1929: Hieliaden ofte uilenspiegelarijen van Dichter Emmanuel Hiel

OORDA I.   ps van CYRIEL VERSCHAEVE. (= eigen naam)

 • 1894-1897: diverse publicaties in ‘De Vlaamsche Vlagge’
 • 1909: In Jong Dietschland, ‘De dichter Albrecht Rodenbach’ (kritische bijdrage), 1909, XII jrg. Pp 193-266 – ‘Uren Bewondering voor groote kunstwerken – Sint Pieterskerk (binnenkant) en ’t Vaticaansch Museum’ pp 67-86 & ‘Adam in Ballingschap’ pp 125-220.
 • 1909: in Rodenbachsblad, Ook een standbeeld, Nummer 12, 15 augustus 1909
 • 1910: In Jong Dietschland, ‘Lucifer’ 1910, XIII jrg. Pp 1-102 – ‘Bach’s Magnificat en Beethovens IX symfonie’ pp 155-172 – ‘Florentië’s Straten en ’t Klooster S. Marco’ pp 209-228
 • 1911, In Jong Dietschland, Zeesymfoniën, (dichtwerk) 1911, XIV jrg. pp 57-135 – ‘Rubens’ (kritische bijdrage) pp 1-36 – ‘Wagner’s Parsifal’ (kritische bijdrage) pp 161-198
 • 1912, In Jong Dietschland, De Artevelden, 1912, XV jrg – ‘ Jacob van Artevelde’ pp 91-170 & ‘2. Philips van Artevelde’ pp 171-249p. – ‘Vondel’s Noah’ (kritische bijdrage) pp 1-53
 • 1913, In Jong Dietschland, ‘Wagner’s “Meistersinger” te München. (tot een hulde bij zijn Eeuwfeest), 1913, XVI jrg. Pp 2-39
 • 1917-1918: In Vlaamsch Leven. De Woestijn, 1917-18, III jrg, p 474 (gedicht)

OOSTERLINCK, Frieda    Collectief pseudoniem van drie dichters: Hubert Ascoop (Frank Meyland), Adriaan Magerman en Albert de Swaef

 • In 1949 namen ze onder die collectieve naam deel aan de poëziewedstrijd van de Poëziedagen te Merendree en wonnen nog ook. “Du bist der Gast, der weiter geht” van debutante Frieda Oosterlinck werd door de jury geprezen als “diepe vrouwelijke poëzie” en bekroond met de Basiel de Craeneprijs 1949. De uitgestelde prijsuitreiking in 1951 ging door zonder de laureate, die toen “in Congo verbleef”.
  Haar eerste bundel, Het bittere kruid, werd eveneens in 1951 in een prospectus aangekondigd, maar blijkt nooit te zijn verschenen. Pas in 1957 werd duidelijk dat achter Frieda Oosterlinck een collectief van dichters schuilging, die de jury bij de neus namen.

ORTWIN  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio, Waarzegger, A.B.

OSTROV Anne  ps. CHRISTINE D’HAEN (= eigen naam)

 • Anne Ostrov is Russisch voor ‘Eiland’
 • 1947: In het tijdschrift Golfslag, Ik heb mijn vader verlaten [gedicht].

 P

P.   ps van PRUDENS VAN DUYSE (= eigen naam)

 • 1841: In: de vijfde druk van Karel Broeckaerts’ ‘Jelle en Mietje’ (Gent: T. en D. Hemelsoet) wordt de voorrede – een levensschets van Karel Broeckaert – ondertekend met ‘P.’

P.F.V.K.     ps van PIETER FRANS VAN KERCKHOVEN 1818-1857 (= eigen naam)

 • Opstellen en gedichten in Het Kunst- en Letterblad, De Noordstar, enz
 • Zoo gij vertrekt ! … Dramatische romance woorden van P.F.K. , Muziek van L. Abadie. Antwerpen: Gebroeders Possoz  (Vlaamsche Orpheus)

Ph. B.     ps van PHILIPPE BLOMMAERT (eigen naam)

 • 1840-1845: Vele bijdragen in het Kunst en Letterblad

P. Pluym en P. Pluim    ps van PROSPER DE SMET (= eigen naam)

 • 1965 – 2001: Voor de cursiefjes in de rubriek ‘In de krabbel’ van de krant Vooruit, nadien De Morgen – dagelijks (na zijn pensionering in 1980 wekelijks)

P.V.D.  ps van PRUDENS VAN DUYSE (= eigen naam)

 • z.d. in: Merkwaerdige Land- en Zeereizen, door C.L. de V. en Pr. V.D. (= C.L. de Vrieze en Prudens van Duyse. Eerste deel – Gent: J. en A. Snoeck z.j. 271 blz. 16° – Het tweede deel begint op p. 13. (geciteerd in Vlaamsche pseudoniemen : bibliographische opzoekingen, Dela Montagne, 1884)

P.V.L.   ps voor PROSPER VAN LANGENDONCK  (= eigen naam)

 • 1894: [Inleiding tot Avondstilte van H. Verriest] (literaire kritiek). In: Van Nu en Straks Eerste reeks nr 8-10 p 45

PANN, Peter   ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

 •  1946: Tragische liefde. (liefdesroman)
 • 1946: Teresa. (liefdesroman)
 • 1946 : Recht op geluk. (liefdesroman)
 • 1946: Haar eerste liefde. (liefdesroman)
 • 1946: Om Annemarie. (liefdesroman)
 • 1946: Slechts eens in het leven. (liefdesroman)
 • 1947: Het geluksnummer. (liefdesroman)

PARC,  Jean du    ps van WILLEM PUTMAN (= eigen naam)

 • Pseudoniem voor alle publicaties na 1945

PARDOEN, FRANK ps van JORIS VRIAMONT (= eigen naam)

 • 1917-18: In Vlaamsch Leven. Een uit Limburg: Robert Mouling, 1917-18, III jrg pp 407-410

PASQUINO  ps van DIRK VAN BABYLON (eig. PETER VAN BREUSEGEM)

PEELMAN-LOTH Bertha  ps. van LOUIS PAUL BOON (= eigen naam)

 • 1954-1955: 69 afleveringen van het semi pornografische stripverhaal Als vrouwen beminnen in de krant Vooruit

PEETERS Elvis  Gezamenlijk pseudoniem van JOS VERLOOY en zijn vrouw NICOLE VAN BAEL

PERNATH, Hugues C.   ps van HUGO WOUTERS (= eigen naam)

PERTINAX   ps van GERARD WALSCHAP (= eigen naam)

 • 1930-1941: Gebruikt voor zijn bijdragen in de rubriek Ringsteken [uit het leven der tijdschriften, hier en elders: overzicht van de inhoud met commentaar van allerlei aard] in Dietsche Warande en Belfort van 1930, XXX tot 1941 XLI.

PDS   ps. van Prosper de Smet (=eigen naam)

 • 1952-1965: Boekbesprekingen voor de rubriek ‘Geestesleven’ van de krant Vooruit

PIENTER, Jackson   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • z.d. : De vollemaanmoordenaar.

PIJM  ps van STIJN STREUVELS (= eig. Frank Lateur)

 • 1895: ‘November-Idylle’ debuutverhaal in De Jonge Vlaming dd 7 april 1895. (de novelle werd later hertiteld als ‘In den voorwinter’).

PIMPELGEM S.J.   ps van HERMAN DE CONINCK (= eigen naam)

 • 1963 – 1968: luchtige cursiefjes met een pointe en een woordspeling voor het studentenweekblad Universitas.

PLOUVIER Bart    ps van BART VAN SCHAEREN (= eigen naam)

P. PLUYM  pseud van PROSPER DE SMET (= eigen naam)

 • 1965 – 2001: Voor de cursiefjes in de rubriek ‘In de krabbel’ van de krant Vooruit, nadien De Morgen – dagelijks (na zijn pensionering in 1980 wekelijks)
 • 1988: gebundelde cursiefjes uit de rubriek  ‘In de krabbel. Cursiefjes uit De Morgen’. Uitgave Manteau

POLKE PLUIM    pseud van PROSPER DE SMET (= eigen naam)

 • 1953-1975: Humoristische stukjes op de sportbladzijden in de rubriek ‘Ernst en luim van Polke Pluim’ van de krant Vooruit.

POSTHUMUS   pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1922: ‘Het blij verbond’ [gedicht] in Vlaamsche Arbeid, jg XII, nr 11, november 1922, p. 409. Opgenomen in de bundel ‘Het Huis’, 1925.

PROFESSOR LETTERMAN  ps van ALOÏS BLOMMAERT (= eigen naam)

 • Voor stukjes in het ziekenblad ‘Onder Ons’ onder de pseudoniemen Wies Veteraan en Professor Letterman.

PUNT, Piet     ps. van ALBE  (= Renaat Joostens = eigen naam)

 • 1948: Reinaard de Vos. (Vrije berijmde sterk satirische navertelling)

PUTHEN, Geert van    ps van GERARD SOETE  (= eigen naam)

 • 1967: De achterhoede. (roman)
 • 1971: Negropolis (koloniale roman)

Q

Q.B.A.    pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1919  In ‘Vliegt de Blauwvoet? Storm op Zee’ jg. I nr 4.  Eveneens in ‘Storm’ jrg. I nr 5, 16, 17.

QUILP DANIËL    ps van EMMANUEL DE BOM  (= eigen naam)

 • 1896: In Ontwaking ‘London’ 1896 I jrg. Nr 11 11 november 1896 pp 84-86 (proza)

 R

R.D.    ps van LODE BAEKELMANS (= eigen naam)

 • 1902: In Het Weekschrift voor Vlaanderen, ‘Van je vrienden mot je ’t hebben ‘ (journalistiek), I jrg. Nr 18 26 juli 1902

RAAL, G.   ps van LODEWIJK OPDEBEEK

 • 1919: Ons heldenboek. (Oorlogsverhalen) samen met Abraham Hans

RAM, Hilda   ps van  MATHILDA RAMBOUX (= eigen naam)

RANKE Bert   ps van EDMOND VAN DER AUWERA

 • Schreef ook onder het pseudoniem Frans Hendrickx (zie aldaar).
 • 1939: De dienster. (korte roman) Onder eigen naam: EDMOND VAN DER AUWERA
 • 1940: (kortverhalen) Onder eigen naam: EDMOND VAN DER AUWERA

RASSALAS  ps. van WILLY COURTEAUX (= eigen naam)

 • Gebruikt voor zijn bijdragen aan De Rode Vaan, het weekblad van de Communistische Partij.

RAVE(N)STEIN, Koen   ps. van RAF VERHULST   (= eigen naam)

 • 1899: Robert en Bertrand of de lustige vagebonden. Nieuw beroemd en geïllustreerd roman
 • 1905: De nieuwe Robert en Bertrand of Robert en Bertrand in Antwerpen vroolijke avonturen van twee lustige vagebonden.

RDK    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

REMO    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ  (= eigen naam)

 • 1880: Lucifer en zijne trawanten
 • 1881: Herinnering aan de Duitsche opera in 1880-1881 te Gent.
 • 1883: Muziek en toneel in Vlaanderen. Wat zij zijn en worden kunnen.
 • 1883: Meer licht, Eerste illuminatie, Vlammetjes van oortjeskaarsen.

REMO is de omkering van de voornaam van Wattez

REINAERT, Herman   ps van HERMAN VOS

 • over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.
 • Voor de Franstalige edities was de pseudoniem Armand Renard.

RENARD,  Armand   ps van HERMAN VOS

 • over allerlei onderwerpen in weekbladen zoals Goed nieuws, Libelle en de Nederlandse en Franse editie van Panorama.

RENINCA   ps van RENÉE LAUWERS (=eigen naam)

RIDWIT ps van FRANS (LODEWIJK) DE RIDDER

RIELS, Steven     ps van PAUL DE VREE

 • 1947-1948-1949-1950: in tijdschrift Golfslag – diverse kritische bijdragen.

RIETVELDE, Domien Van   ps  van RAF VAN HULSE

RIJKAARD, DE,  W.    ps van RICHARD DE WACHTER (= eigen naam)

 • 1916-1917: In Vlaamsch Leven. Gevecht, 1916-17, II jrg p 786 (gedicht)

RIJDER , S.T.    ps. van RAF VERHULST  (= eigen naam)

 • 1928: Verdrukt Vlaanderen: de zware schuld van de Belgische regeering tegenover Vlaanderen.

RINAKA E.  ps van ALBERT CARREIN  (= eigen naam)

 • 1946: gedichtenbundel ‘Loutering’ (repressiepoëzie)

ROBBEKNOL ps van KAREL VAN DEN OEVER ( = eigen naam)

 • 1910: In Vlaamsche Arbeid, De Vierworm en de pad (Fabel), 1910, VI Jrg. p 160 (gedicht)

ROBRECHT DANIËLS.  ps van DANIEL ROBBERECHTS (= eigen naam)

 • Bij een aantal essays in het tijdschrift Heibel waar hij een tijdlang penningmeester van was.

RODE, de, W.  ps van ARTHUR DE BRUYNE (=eigen naam)

 • 1948: Het proces Borginon. (documentair verslag)

ROELAND BUSKENS ps van MAURITS SABBE (= eigen naam)

 • 1897: in Tijdschrift van het Willemsfonds, Hendrik De Marez, De Gouden Vlinder, 1897, II jrg. 2de deel, pp 101-105 (kritische bijdrage)

ROGGEN ANDRE   ps van JOS GHYSEN (= eigen naam)

 • 1951: Wij zeiden geen vaarwel. (roman)
 • 1956: Het zwarte goud van Henegouwen. (Lectuur voor klasgebruik). Samen met Karel Sneyers
 • 1959: Nederland strijdt tegen de zee. (Lectuur voor klasgebruik). Samen met Karel Sneyers

ROOBJEE Pjeroo   gebruikelijk ps van DIRK DE VILDER ( = eigen naam)

ROOMS Anne, ps van JULIEN WEVERBERGH (= eigen naam)

 • 1977: boekje voor schoolgebruik: Omtrent De trein der traagheid van Johan Daisne.

ROSA, Oscar    ps van PAUL DE VREE (= eigen naam)

ROSSAUW HENDRIK    ps van LODE BAEKELMANS  (= eigen naam)

 • 1902: In Het Weekschrift voor Vlaanderen, ‘ Laatst met Stroobant in “De Gouden Leeuw” I jrg nr 7, 10 mei 1902
 • 1902: Foto (kritische bijdrage)
 • Gebruikte dit pseudoniem ook in: Onze Vlagge, 1897

RUYSBEECK, van Erik   ps. van RAYMOND VAN EYCK ( = eigen naam)

RUYSLINCK, Ward    ps van RAYMOND DE BELSER (= eigen naam).

 S

SAEFTINGE, Willem van   ps van CYRIEL VERSCHAEVE (= eigen naam)

 • 1918: 1830-1908 – Met voorwoord en eenige aanteekeningen uitgegeven door L. Dosfel – Gent: Sint Michiel, 48p.

SAILER, Paul     ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

SAINT REMY  ps van REMY DE MUYNCK  (= eigen naam)

SALAMANDER  ps van WILLEM GIJSSELS (= eigen naam)

 • 1890-1960: berijmde column in het Antwerpse satirische weekblad Tybaert de Kater

A.P. SAMIEN   ps van VIRGINIE LOVELING (= eigen naam)

 • Voor enkele volkskundige bijdragen in diverse tijdschriften

SAUTON, Alice    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

SCHELDEN, Thomas van der    ps van LODEWIJK DOSFEL  (= eigen naam)

 • 1923: Katholicisme en nationalisme: antwoord van Thomas Van der Schelden op de vragenlijst rondgestuurd door het Fransch tijdschrift Les lettres te Parijs verschenen in het oktobernummer van dit tijdschrift.
 • Ook voor publicaties in De Standaard, De Tijd (Nederland), Tooneelgids, Boekengids, Averbode’s Weekblad en vooral Het Vlaamsche Land.

SCHELTI, Ludovic     ps van LODEWIJK VINCENT SCHELTJENS  (= eigen naam)

SCHERMSAKSE,  Claus  ps van VALÈRE DEPAUW. (= eigen naam)

 • 1950: Het boek der schande. – Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt

SEPPENS A.  ps van E.H. AMAAT JOOS (= eigen naam)

 • 1878: Een studentenreisken in de Antwerpsche Kempen door een lid van den studentenbond.
 • 1879: Van een pratenden meerl die leskens spelt aan alleman.
 • 1880: Een moedig kind: verhaal uit het werkmansleven.
 • 1882: De vinger Gods verhaal uit het studenten leven.
 • 1883: Drie verhalen uit het werkmansleven (1, een wreede dag ; 2, de wrake Gods ; 3, gouden herten)

SEUPHOR Michel   ps van FERDINAND LOUIS BERCKELAERS (= eigen naam)

 • Seuphor is anagram van Orpheus.

SHERRY   ps van OMER K. DE LAEY (=eigen naam)

 • 1896-1898 veel gebruikt in het Leuvense studententijdschrift ‘Ons Leven’, samen met de pseudoniemen Alta Leda. Minder gebruikte pseudoniemen: De Gustibus, Evani, Irascibilis, Johann en Shamrock, x.x.x. of Omaar de Laey

SINJOOR  ps van EUGEEN DE BOCK  (= eigen naam)

SINJOOR  pseud. van MARNIX GIJSEN (=Jan-Albert GORIS)

 • 1919: In ‘Het Vlaamsche Land’ jrg. I nrs 5, 6 7, 8, 10, 18, 19 & 20

SIRIUS  ps van URBAIN VAN DE VOORDE  (=eigen naam)

 • 1947-1952 als journalist in de krant De Standaard

SMOORMANS Blasius    ps van JOZEF SIMONS  (= eigen naam)

 • 1910: Uit mijn studententijd, schetsen: Misdaad en boete . De historie van den wekker.

SNOB   ps. van VICTOR J. BRUNCLAIR

 • 1919: in het Franstalige toneeltijdschrift La Comédie

SOLITAIRE, René     ps van VALÈRE DEPAUW  (= eigen naam)

SNOEK, Paul  ps van. EDMOND SCHIETEKAT (= eigen naam)

SPIER, Jacques    ps van JAN BRUYLANTS Jr.  (= eigen naam)

 • 1923: Zij Dient blijspel in 6 taferelen.

SPILBEEK, Fr. Van     ps van JOZEF MULS  (= eigen naam)

 • 1898: Geschiedenis van Antwerpen’s Hoofdkerk in een aantal afleveringen van het zaterdagsblad van de Gazet van Antwerpen.

SPIRIDIO  ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Waarzegger, Ortwin, J.A.B.

SPOKER  ps van GUIDO GEZELLE   (= eigen naam)

 • 1860-1856 in het tijdschrift Reinaert de Vos

STARKIN Winchester   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1979: Het kanon van Pat Dixon, Sexy West.
 • 1981: Diep in de buik van Jenny Love Texas. – Priesteres van het Westen. – Het hoerenleger. – Prooi der Zuidelijken. – Het lekkerste van Sally. – Een korte hete zomer.
 • 1982: Saloonmeisjes. – Hete bliksems. – Vrouwelijke schietschijven.
 • 1983: Heetleren broeken. – Klamme Jane. – De poes van Monica .
 • z.d. : Plakkerige liefde.

STEFFER, Walter   ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1964: Moordende sadisten.

STEKELBACH, MOZES   ps van LODEWIJK SCHELTJENS (= eigen naam)

 • 1916-17: In Vlaamsch Leven. Stekelbaggetjes. Schetsen uit het Oost-Vlaandersche Buitenleven. Dief en diefjesmaat I jrg pp 156-158 & 171-173. (proza)

STERVELYNCK Jaak   ps van HENRI ALFONS VERGOTE (= eigen naam)

 • Onder het pseudoniem “Lanseloot” schreef hij toneelrecensies voor “De Gazet van Antwerpen”.

STIERS, Lambert    ps van PAUL LEBEAU (= eigen naam)

 • 1947: in Golfslag “Herman Hesse als de dichter van de zelfontbinding”. 1947, II, pp. 4-6 / “Bernanos over de teleurgang der Westerse cultuur”. Id. Id., pp 111-113 (nav diens ‘La France contre les ronbots) / “Paul de Vree, Maurice Gilliams”, Id., id., p.142.

STORM Hendrik    ps van PAUL DE VREE  (= eigen naam)

 • 1947: De Kruisweg en andere gedichten. (poëzie)
 • 1946-1947-1948: in Golfslag – diverse kritische bijdragen.

STRADIVARUS, Winnetou     ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • 1969: Stank en klankspel – Oepsakee – Sodomsappel – Foediralaladitoe. 3vol.
 • 1970: Jong meisje beheks me niet meer – Jong meisje aan een draadje
 • 1977: Mijn man eet zelden fruit af en toe een verboden vrucht.

STREUVELS Stijn    ps van Frank LATEUR (= eigen naam)

STROOBANDT, SANDER     ps van LODE BAEKELMANS ( = eigen naam)

 • 1900 In Alvoorder, ‘Alleenspraak van een beoordeelaar’ , 1900, I jrg. pp 205-207 (toneel)

STRYBITS W., ps van WILLEM GIJSSELS

STRIJTEM, van Ivo   ps.  van  IVO EVENEPOEL (=eigen naam)

 T

TCHIP   ps. van HERMAN VAN SNICK (= eigen naam)

 • 1954-1968: gebruikt voor cursiefjes verschenen vanaf 1954 in de krant Het Laatste Nieuws. Gebundeld in 1968 onder de titel NOTEDOPPEN en uitgegeven bij Universitaire Publicaties Brussel.

TEGENBOS  Johny     ps. van LUCAS VANCLOOSTER (= eigen naam)

TEMPLE, R.M.    ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

P.C.TERDUYN     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1949: De droom.

TERLE     ps van JAN BRUYLANTS Jr.   (= eigen naam)

TERZAKE, Jan    ps. van RAF VERHULST   (= eigen naam)

 • 1929: België daagt Duitsland voor de vierschaar van de wereld, zijn de Belgische francs-tireurs te Leuven en elders een legende? Antwoord aan de heer Fernand Mayence, professor te Leuven.

Th. V.R.   ps van THEODOOR VAN RYSWYCK (= eigen naam)

 • Sommige stukken in het door hem uitgegeven Muzen-album zijn ondertekend met Th. V.R.

THE EDITOR    pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • Periode 1942-1943: In ‘News from Belgium’  1942: Vol II nrs 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, – In: News from Belgium and the Belgien Congo 1942: Vol II, nrs 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, –  Vol III 1943 nrs 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 44, 45, 48, 49, 50. (Nota: Vele van deze artikelen werden gebundeld in de publicatie ‘Belgium in Bondage’, 1943 & in ‘Strangers should not whisper’, 1945
 • Periode 1954-1964): in ‘Belgian Trade Review’ 1954 Vol IX nr 2 – 1958 Vol XIII nr 1 – 1960 Vol XV nrs 2, 3, 4, 5, 7,  9, 10, 11, 12 – 1961 Vol XVI nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 – 1962 Vol XVII nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 – 1963 Vol XVIII nrs 1, 2, 4, 7-8, 9, 10, 11 – 1964 Vol XIX nr 1
 • Verschillende van deze artikels werden gebundeld in ‘Candid opinions on sundry subjects’, 1964

THEKEL   ps van EMMANUEL DE BOM (= eigen naam)

 • Gebruikt voor artikelen in De nieuwe gazet.

TICHER, Paul   ps. van LEOPOLD VERMEIREN (= eigen naam)

 • 1978: Droomverhalen.
 • 1983: De dans van de dromer (acht poëtische licht erotische verhalen).
 • 1985: Minnaars zijn vulkanen. (negen poëtische licht erotische verhalen)

TIGER, Jack     ps van RAYMOND DE KREMER  (= eigen naam)

TIJL    ps van BERT PELEMAN   (= eigen naam)

 • 1952-1955: als medewerker aan de krant “De Standaard”.

TIMMERMANS KAREL J.   ps van JULIEN KUYPERS  (= eigen naam)

 • 1928: Kamiel! of het leven en het streven van C. Huijsmans. (Antwerpen, De Sikkel).

TITUREL   ps van JOZEF MULS   (= eigen naam)

 • 1909-1913: kronieken over Vlaamse en Franse letterkunde.in het toenmalige Franse dagblad La Presse te Antwerpen

TONY ps van ANTON BERGMANN  (= eigen naam)

 • 1870: Twee Rhijnlandsche novellen, door TONY. Antwerpen, F. de Cort. -68p.
 • 1874: Ernest Staes, Advocaat, Schetsen en beelden door TONY, met sterkwaterplaten door Willem Geets. Gent: Ad. Hoste. -177p.

TRIM  ps van GUIDO GEZELLE   (= eigen naam)

 • 28 maart tot 27 juni 1872 in het Franstalige tijdschrift l’ Impartial de Bruges

TROUBADOUR     ps van ASTÈRE DHONDT   (= eigen naam)

TRUM Claus     ps van JEF GEERAERTS  (= eigen naam)

 • 1972: De fotograaf. (erotische roman)

TULLI, Emilio    ps van WALTER SOETHOUDT  (= eigen naam)

 • z. d.: Grieten onder nul

TUYL, Jan van  ps van ANTON VAN WILDERODE   ( = eig. Cyriel Coupé)

’T HOUTMANNEKE   ps voor F.R. BOSCHVOGEL   ( = eig. Frans Lodewijk Jozef  Ramon)

 U

ULENSPIEGEL  ps van BERT PELEMAN  ( = eigen naam)

 • 1942: Zóó zag Brussel de Dietsche militanten! Spotprenten van Kaproen. Rijmen van Ulenspiegel.

URIEL    pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1932: In ‘De Standaard’ & ‘ De Morgenpost’ (rubriek: In den Uil) dd 30 maart – 1 april – 3 april – 6 april – 7 april – 8 april – 9 april – 13 april – 16 april – 3 mei – 5-6 mei

UYTENDAELE Luc   ps van J. L. DE BELDER (= eigen naam)

 • 1940: De toverschalmei. Sprookjes van Otto Flake.
 • 1949: In tijdschrift Golfslag “De tocht door het sneeuwland”, 1949, III, pp 202-213

 V

VAN DE BERGE Claude   ps. van RONNY PAUWELS. (= eigen naam)

VANDELIER Wega  ps van CHRISTINE D’HAEN (= eigen naam)

 • 1945: pseudoniem Wega Vandelier (de ster in het sterrenbeeld van Orpheus’ instrument) in Arsenaal, Gentsche Bladen en Nieuwe Stemmen.

VAN DIJCK Elisabeth  ps van MARIA ROSSEELS ( = eigen naam)

 • Vanaf 1947 publiceerde ze in ‘De Standaard’ vaak artikels onder dit pseudoniem

VAN ETSEL Joost  ps van JOZEF MULS  ( = eigen naam)

 • 1900; In Jong Dietschland, ‘Klokgelui’ (gedicht), 1900, III jrg. P 390 ; ‘Morgendrood’ p. 503 en ‘Immaculata’ p 504.
 • 1902: In Jong Dietschland, ‘Zonnedood’ (gedicht), 1902 V jrg p 105; ‘L.Vr. Toren’ (gedicht), pp 105-106; ‘Verzuchting’ (gedicht) p 106; ‘Nood’ (gdicht) p 250;  ‘Vrede’ (gedicht) p 251 en ‘Liefde’ (gedicht) p 252
 • 1903: In Jong Dietschland, ‘Hendrik Heyman. Dichter A.J.M. Jansens’. (kritische bijdrage), 1903, VI P 207 – Lew Wallace. Ben Hur’ (kritische bijdrage) pp 207-209 – ‘Om. K. de Laey. Van te Lande’ (kritische bijdrage) pp 209-211

VAN LEEMPUTTE F.    ps van VICTOR DE MEYERE  (= eigen naam)

 • 1900; In Alvoorder, ’t verschovelingske, 1900, I jrg. pp133-136 (proza)

VAN LONDERSELE, Roel Richelieu  ps van Raoul Van Londersele (= eigen naam)

 • Gebruikt voor al zijn werk als dichter en prozaschrijver (behalve voor zijn literaire thrillers waar hij het pseudoniem Londersele gebruikt).

VAN LINDEN ALARIC ps van  VICTOR DE MEYERE ( = eigen naam)

 • 1896: In Ontwaking, ‘Aimé L. Pfindner – L’Eau du soir – un essay dramatique ‘, 1896 I jrg. Nr 5, 1 juni 1896 p. 38 (kritische bijdrage)

VAN PIMPELGEM   ps van HERMAN DE CONINCK  (= eigen naam)

 • Jaren 1960: voor cursiefjes gepubliceerd in het Leuvense studentenweekblad “Universitas”

VEKE, L.I.,   ps van FRANS DEPEUTER (= eigen naam)

 • 1962: Als een gat in de wand. (poëzie)

VERBEKE, Jan    ps van ABRAHAM HANS  ( = eigen naam)

 • 1921: Gabrielle Petit, onze nationale heldin.
 • 1921: Koning Albert en koningin Elisabeth.
 • 1930: Guido Gezelle
 • 1931: Albrecht Rodenbach
 • z.d. : Gouden dagen.
 • z.d.: Hebt de dieren lief: verhalen uit het leven van dieren.
 • z.d. : James Watt.
 • z.d. ; Op de olifantenjacht en andere verhalen.
 • z.d. : De aap van den orgelman, en andere verhalen over apen.

VERBOVEN WILLEM     ps van LODE BAEKELMANS  (=eigen naam)

 • 1902: Verscheidene bijdragen in het tijdschrift ‘Het Weekschrift voor Vlaanderen’, jrg. 1902

VERBRUGGEN J.     ps van FRANS BUYLE

 • 1934: in forum 3de Nr 2, 1934

VERCRUYSSE P.C.    ps van DAAN INGHELRAM  ( = eigen naam)

 • 1948; Pere boeboe.

VERE RAY(MOND)    ps  van RAYMOND HERREMAN

 • 1914: Eros (poëziebundel samen met Maurice Minne ps van Maurice Roelants)
 • 1915-16: In Vlaamsch Leven. Hoop … ?, 1915-16, I jrg p 499 (gedicht) – Wrak, p 4999 (gedicht) – Schijn, p 499 (gedicht)
 • 1916: Verwachtingen (poëziebundel samen met Maurice Minne ps van Maurice Roelants)

VERHEYDEN WALTER   ps van RICHARD DE CNEUDT (= eigen naam)

 • 1902: In Het Weekschrift voor Vlaanderen, ‘De gedichten van St. L. Prenau’ I jrg nr 25, 13 september 1902 (kritische bijdrage)
 • 1902: In Het Weekschrift voor Vlaanderen, ‘Vlaamsche Toestanden’ jrg. Nr 29, 11 October 1902 (kritische bijdrage)

VERLAND KAREL  pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1921: ‘Liefde’s boodschap’ [gedicht] in Vlaamsche Arbeid jg. XVI, nr 10, december 1921, p. 346.

VERLEY, Prosper    ps van JOZEF MULS ( = eigen naam)

 • 1900: In Alvoorder, ‘Verzen’, 1900, I Jrg. (3 gedichten) pp 193-194-195
 • 1900: In Alvoorder, Voor het Raadshuis van Leuven (gedicht) p 196
 • Ook in De Vrije Tribune.

VERPALE,  Eriek   ps van ERIC AUGUST VERPAELE (= eigen naam).

VERVLIET Emma  ps voor MARIA ROSSEELS

 • 1947: Sterren in de poolnacht (roman)

VERWILGHEN, Herman     ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

VEVA GABRIËLS    pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1920: ‘Avondgebed in lentekoorts’ [gedicht] in Het Vlaamsche Land, jg II nr 14 , 3 juli 1920, p. 1

VEYDT Laurent. Ps. Voor GEORGE ADÉ  ( = eigen naam)

 • 1965: Het lichamelijk onderscheid.
 • 1967: Beschrijving van een hemelvaart.
 • 1968: De hemel. (tekst in XII delen).
 • 1969: De aftakeling.
 • 1971: Flitsen uit het sexuele leven van een middenstander.
 • 1974: De graaf van Adeghem.

VICTORIA, Ivo   ps van HANS VAN ROMPAEY (= eigen naam)

VIJVER, Leen  ps van ARMAND BONI   (= eigen naam)

VIJVER, Karel van de   ps van GERY HELDERENBERG (eig. Hubert Buyle)

 • 1909: In Dietsche Warande en Belfort, Innige Liefde…, 1909, X Jrg. 2de halfjaar, p 222 (gedicht); Eenzaam-zijn, p 223 (gedicht); Avondlied, p 224 (gedicht)
 • 1910: In Dietsche Warande en Belfort, Zoo Eenzaam, 1910, XI Jrg. 2de halfjaar p 256 (gedicht); Landelijk Tafereel p 362 (gedicht)

VISSCHER, Karel De  ps van AUGUST VERMEYLEN  (= eigen naam)

 • 1900: In den Nacht ‘Menschjes, ik weet hoe leêg zijn menschgebaren’ in: Van Nu en Straks 1900, Nieuwe Reeks, IV Jrg., Blz. 147, Sonnet.
 • 1900: Misanthropie‘Menschen zijn leelijk, met hun lijf mismaakt.’ in: Van Nu en Straks 1900, Nieuwe Reeks, IV Jrg., pp 148, sonnet

VISSER Piet  ps voor ASTER BERKHOF  (eig. Lode Van Den Bergh)

 •  Avonturen van Eddie Wagram. (avonturenromans rond de centrale figuur van de 16-jarige jongen Eddie Wagram. 6 volumes )
 • De titels verschenen onder het pseudoniem Piet Visser
  • De blauwe ruiters van de Sahara (1955),
  • De haciënda van de dood (1956)
  • Tijgers in Bengalen (1956)
  • Het geheim van de Rode Canyon (1957)
  • Moord op de gletsjer (1958)
  • Terug van Tripoli (1964)

VLAEM, Lode  ps. van LODE QUASTERS  (= eigen naam)

VLAMING, Jan    ps  van FREDDY DE VREE (= eigen naam)

 • 1966: 69+1 James Klont Goudfluit. (roman)

VOLKSMAN, ACHILLES J.   ps van ACHILLES MUSSCHE (= eigen naam)

 • 1915-16: In Vlaamsch Leven. Eenige beschouwingen over het Vlaamsche lied. I jrg pp 285-287 (kritische bijdage)
 • 1916-17: In Vlaamsch Leven. Albert Baertsoen, II jrg pp 453-456 (kritische bijdrage

VOGELAER, Lieven   ps van ANDRE DE RIDDER( = eigen naam)

 • 1910-1911 : In De Blauwvoet. diverse kritische bijdragen

VRIES, de, Lucie – ps van VICTOR DE MEYERE (= eigen naam)

 • 1903: In Nieuwe Arbeid, Dorpshistorie, 1903 Iste jrg. pp 397-403 (proza)

VRIJSBEKE, A. van      ps van ABRAHAM HANS  (= eigen naam)

 • 1919: Heldenstrijd of de kapitein der Bosgeuzen.
 • 1922: Jane Grey (De gemartelde koningin). (verhaal)
 • 1923; De bloem van het Vrijbos (Godelieve, de bloem van het Vrijbos). Roman
 • 1923: De dochter van de veerman.(roman)

VRY, Jan De    ps van PIETER FRANS VAN KERCKHOVEN  (= eigen naam)

 • 1857: Twee Goddeloozen, verhael van Jan de Vry.

 W

W   ps van LODEWIJK DOSFEL  (= eigen naam)

 • 1898: In Jong Dietschland, 1898, I jrg. ‘Rustend Water’ (gedicht) I jrg. pp 89-90, ‘Avondgroet’ (gedicht) p 94 en ‘Wroeging in de Kerk’ (gedicht) pp 95-97

WAARZEGGER   ps van POL DE MONT  (= eigen naam)

 • 1878-1880: Publicaties in Het Pennoen. Tijdschrift voor het Vlaamsche Studentenvolk. Ander pseudoniemen in dit tijdschrift: Olympio, Spiridio, Ortwin, J.A.B.

WACHTERE, DE,  Julius  – ps van Julius Persyn (= eigen naam)

 • 1920: In Dietsche Warande en Belfort, Thijm en Vlaanderen, 1920, XX jrg. 2de halfjaar pp 95-156 (kritische bijdrage)

WAES, van, Werner  ps van JAN VERCAMMEN

 • 1956 & 1958: delen 4/ 5 van De avonturen van Zwammetje naar Alexis Peiry
 • z.d.: De filosoof herleeft, een operette tekst naar de roman De filosoof van Haagem (deel II) van Jef Scheirs

WAITMAS LEO op titelblad WAITMAS LEW ps. van LOUIS PAUL BOON (=eigen naam)

 • z.d. [1960] : De liefde van Annie Mols. Boeiende Roman over de moderne, bandeloze jeugd.

WALDEN Van, Hugo   gebruikelijk ps van JULIUS TEMMERMAN (= eigen naam)

WALONCAPELLE de, Jacques   ps van GERARD WALSCHAP (= eigen naam).

 • 1960: Gebruikt voor de tekeningen in de roman De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas.
 • Walschap liet overigens opdrachten voor vrienden vaak vergezellen van een tekening. Dat is niet verwonderlijk. Walschap heeft ook tekentalent. Omstreeks 1954 doet hij zelfs een serieuze poging de pen voor het penseel in te ruilen. Buiten Tilman Armenaas illustreerde hij ook De goede smokkelaar (1945). Meer over Walschap als boekillustrator: NIEUWS UIT DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK – KU Leuven …

WALTER,W.G.E.   ps van VIRGINIE LOVELING  (= eigen naam)

 • 1877: In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen.

WARDEN, Oom    ps van EDWARD VERMEULEN  (= eigen naam)

WAZENAAR   ps van AMAND DE VOS   (= eigen naam)

 • 1878: Een Vlaamsche jongen. Gent: Boekhandel W. Rogghé (J. Vuylsteke) -288p.
 • 1880: De critiek en ‘Een Vlaemsche jongen’ Gent, J. Vuylsteke -46p.
 • 1880: Langs ruwe paden. Poëzie van Wazenaar. Gent, J. Vuylsteke
 • 1881: Nog over critiek., door Wazenaar. Gent: J. Vuysteke
 • 1881: Een Vlaemsche jongen, tweede veel vermeerderde uitgave. Gent: J. Vuylsteke
 • 1884: In de natuur, dichtwerk door Wazenaar. Gent: Ad. Hoste

WEERT,  Walter van    ps van BERT PELEMAN  (= eigen naam)

WESTERLINCK, Albert    ps van JOSÉ AERTS (= eigen naam)

Publiceerde onder eigen naam

 • 1956: Stijlgeheimen van K. van de Woestijne. Een stijlkundig onderzoek. (essay) Onder de naam JOSÉ AERTS
 • 1978: Verwondering en rekenschap : opstellen over Nederlandse letterkunde. Onder de naam JOSÉ J. AERTS

WIELANTS Willy, ps voor WILLEM GIJSSELS

WIES VETERAAN  ps. voor Aloïs Blommaert (= eigen naam)

 • Voor stukjes in het ziekenblad ‘Onder Ons’ onder de pseudoniemen Wies Veteraan en Professor Letterman.

WITTE, Lodewijk    ps van LODEWIJK V SCHELTJENS  (= eigen naam)

 •  1887: Onplichtig veroordeeld ! : tooneelstuk in twee bedrijven.

WILDERT, Bella     ps van ROSE GRONON  ( eig.  Marthe Bellefroid)

 • 1950: Onder de pseudoniem Bella van Wildert schrijft ze Rondedansje om het jaar (teksten bij plaatjes in een leesboekje voor kinderen) en ‘De perikelen van Appelsientje’ (over een rosse katje Appelsientje) in de kinderrubriek van het weekblad Vrouw en huis.

WILDERODE, Anton van    ps van  CYRIEL PAUL COUPÉ  (= eigen naam)

WILLE Maurits    ps van ANTON VAN WILDERODE  (eig. Cyriel Paul Coupé)

 • 1938: Eugène. (verhaal) In: Hooger Leven.
 • 1939: De Parasiet. (verhaal) In: Hooger Leven.

WITTOCK ARTHUR     ps van VICTOR DE MEYERE  ( = eigen naam)

 • In: Onze Vlagge ‘Gedachten en Aforismen’ 1897 , I jg pp 25-29

WOUTER    ps van OMER LODEWIJK WATTEZ   (= eigen naam)

 X

X ps van GEERT PIJNENBURG (= eigen naam)

 • 1919 in Staatsgevaarlik, Gedicht I jrg p 16

 Y

YPERMAN K.     ps van DAAN INGHELRAM  (= eigen naam)

 • 1946: (E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel Weekend roman nr. 30)
 • 1951; Avontuur in de grootstad. (Ons Volk)

YZENDYK L.  ps. van EUGEEN ZETTERNAM (eig. Joos Jozef Diricksens 1826-1855)

 • 1848: Vlaemsche Toneelkronijk in het Taelverbond

YZER   ps van JOZEF SIMONS  (= eigen naam)

 • Gebruikt voor het ‘Frontlied’

YZERGALM  ps van WARD HERMANS (= eigen naam)

 • 1915-1918: Bijdragen aan het Frontblad Ons Vaderland (1914-1922
 • 1920: Het zwartboek van de Belgische oorlogsgruwelen 1914-1918. (essay)
 • 1924: Een woord aan de R.C. Vlaamsche Nationalisten met “een open brief” aan zijn E. Cardinaal Mercier. (essay)

 Z

ZEBEDEUS  ps van JAN BRUYLANTS Jr. (Andere pseudoniemen van Jan Bruylants: Auctor en Jacq Spier)

 • 1915 : De belanghebbenden van ’t bombardement: brieven van Zebedeus

ZEEMEEUWE   ps van CYRIEL VERSCHAEVE (= eigen naam)

 • In: “De Vlaamsche Vlagge”
 • 1907: In Jong Dietschland, ‘Zeemeeuwe aan Godfried Hermans’ (kritsiche bijdrage), 1907, X jrg pp 28-31
 • 1908: In Dietsche Warande en Belfort, Uit Lyrische Gedichten over de Liefde, 1908, IX Jrg. 1ste halfjaar – De Woestijn, pp 115-116; 2. De Bergen, pp 116-118; 3. De Zee, pp 144-145; 4. Nachtelijke stormwind, pp 146-148.

 ZEGHER  ps van VICTOR ALEXIS DELA MONTAGNE

 • Gebruikt voor talrijke bijdragen over de poëtische en novellistische actualiteit in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle en andere tijdschriften.

ZENO     pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1932: In ‘Hooger Leven’ jg. VI, nr 23, 5 juni 1932  p. 914  & nr 24, 12 juni 1932, p. 952 & nr 26, 26 juni 1932, p. 1039
 • 1938-1939: In ‘De Courant’  tussen 4 maart 1938 en 29 april 1939.
 • 1941-1943: in ‘Belgium’ ,Vol I, 1941, nrs 2, 7, 9, 10 & Vol II, 1941 nrs 11, 14,  Vol II, 1942, nrs 19 en 20. Vol III, 1942,  nrs 11 – Vol IV, 1943   nr 6
 • 1966: ‘Letter from Brussels, May’66’  in: Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Canada, Printemps et été 1966n n° 26-27, pp 5-6

ZENON   pseud. van MARNIX GIJSEN (= Jan-Albert GORIS)

 • 1941: in ‘Belgium’ Vol I, Nr 2, March 194, pp 12-15

ZETTERNAM, Eugeen   ps van JOOST JOZEF DIRICKSENS  (= eigen naam)

ZONE Walter     ps van JOS DAELMAN (= eigen naam)

 • 1959:  De oude en ik en andere gedichten. (dichtbundel – debuut)
 • 1960:  In kielzog. (dichtbundel)
 • 1961:  Uit dit aarden huis.  (dichtbundel)

ZORRO Armando   ps van HERMAN VOS.

ZVONIK Loeki   gebruikelijk pseudoniem van HERMINE ZVONICEK

 ****