home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Maeterlinck, Maurice

Maakt deel uit van:

Maurice Maeterlinck

Gent, 29 augustus 1862 – Orlamonde, 6 mei 1949

 Nobelprijswinnaar Literatuur 1911 

 

BIOGRAFIE

29 augustus 1862: Maurice Maeterlinck werd geboren in de Peperstraat 6 in Gent, in een familie die behoorde tot de conservatief-katholieke, Franstalige burgerij.

1863-1867: Geboorte van broertje Ernest, zusje Marie, broertje Oscar. Brengt zijn kinderjaren door in Gent en op een buitengoed in Oostakker, gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Zijn vader  Polydor heeft een grote passie voor bloemen- en fruitteelt.

1867: Kleuterschool bij de zusters van Onze-Lieve-Vrouw in het instituut ‘Nieuwen Bos’ in de Lange Violettenstraat te Gent.

1869: Lagere school in het ‘Institut Calamus’.

1874:  Middelbaar in het Sint-Barbaracollege van de jezuïeten. Hij sluit er vriendschap met medeleerlingen Grégoire Le Roy (°1862) en Charles van Lerberghe (°1861). Hij behaalde er zijn ‘eerste literaire successen’ en maakte deel uit van de collegetoneelgroep. (Lees ook het artikel: Gentse Symbolisten – Literair Gent)

1881: Begin van een rechtenstudie aan de (toen nog Franstalige) universiteit van Gent. Met zijn vrienden Le Roy en Van Lerberghe neemt hij een gezamenlijk abonnement op het spraakmakende tijdschrift ‘La jeune Belgique’.

1883: Op 17 november verschijnen zijn eerste verzen, onder de titel ‘Dans les joncs’ (tussen de biezen) onder het pseudoniem M. Mater in ‘La jeune Belgique’.

1884: In juli-augustus wordt zijn aan Van Lerberghe opgedragen bijdrage voor La jeune Belgique door redacteur Max Waller geweigerd wegens ‘slecht, erbarmelijk slecht’.

1885: Doctor in de rechten. Schrijft zich in aan de Gentse balie en loopt stage bij de socialistische advocaat en schrijver Edmond Picard.

 • In oktober reist hij naar Parijs, zogenaamd om zich aan de Parijse balie te gaan bekwamen in de welsprekendheid. De roman A rebours’ (1884) van Joris-Karl Huysmans doet hem het werk van de 14de eeuwse Brusselse mysticus Jan van Ruusbroec ontdekken.
 • November: terug in België werkt hij in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel aan een vertaling van Ruusbroecs Die chierheit der gheestelicker brulocht  en Het boec vanden twaelf beghinnen, waar hij ook een uitgebreide inleiding bij schrijft.

1886: Vanaf januari tweede maandenlang verblijf te Parijs, samen met Leroy. Omgang met non-comformistische schrijvers zoals Pierre Quillard, Ephraïm Mokaël, Saint Pol Roux, Rodolphe Darzens, met wie hij het tijdschrift ‘La Pléiade’ opricht.

 • Beslissende ontmoeting met de schrijver Auguste Villiers de l’Isle-Adam in het café Pousset: ‘De grote bewondering, de mooiste herinneringen en de grootste schok van mijn leven. Mijn leven viel uiteen in twee perioden: voor en na Villiers. Eerst de schaduw, daarna het licht’ (Brief aan Théophile Briant, augustus 1938)

Mei 1886: De 3de aflevering van La Pléiade bevat het verhaal ‘Le massacre des Innocents’ . Nummer 4 van La Pléiade  bevat zes gedichten, waarvan er vijf een plaats zullen krijgen in ‘Serres chaudes’

5 juli 1886: Georges Rodenbach trekt de aandacht in La Jeune Belgique op ‘drie nieuwe dichters’ uit Gent: Van Lerberghe, Le Roy en Maeterlinck.

1887: Twaalf gedichten uit de latere ‘Serres chaudes’ verschijnen in de bloemlezing L Parnasse de la jeune Belgique, en ‘Deux oraisons nocturnes’ (‘Twee nachtgebeden’) in het tijdschrift La jeune Belgique’.

1888: Bepleit, zonder veel succes en in het ‘Vlaams’, kleine rechtszaken voor de Gentse correctionele rechtbank.

9 oktober 1888: Toegelaten als lid van de Orde der Advocaten.

 • ‘Maeterlincks ideaal is zich terug te trekken op het platteland; hij is een veldrat. (Van Lerberghe).

1889:  Publiceert op 31 mei zijn eerste dichtbundel, Serres Chaudes, bij de Parijse uitgever Vannier, met illustraties van Georges Minne. Emile Verhaeren recenseert de bundel in L’Art Moderne en zegt: “Dit speelt zich werkelijk af op het keerpunt van de hedendaagse poëzie. Het is zo nieuw dat het alle vastgeroeste gewoonten in hun voegen laat kraken.”

 • La Revue générale publiceert het verhaal Onirologie

1890: Op zondag 24 augustus publiceert Gustave Mirbeau in het Parijse dagblad Le Figaro zijn geruchtmakende bespreking van het toneelstuk La Princesse Maleine: “Het geniaalste werk van deze tijd, het buitengewoonste en naiefste ook, vergelijkbaar met het mooiste uit Shakespeare, en ik durf haast te zeggen: het in schoonheid overtreffend.”

 • De toneelstukken L’intruse  en Les Aveugles verschijnen bij Lacomblez.
 • In Gent solliciteert Maeterlinck tevergeefs voor het ambt van vrederechter.

1891: Publiceert het toneelstuk  Les sept princesses bij Lacomblez te Brussel.

 • De Franse vertaling van Maeterlinck van Ruusbroecs Die chierheit der gheestelicker brulocht – steevast Ruusbroec geschreven door Maeterlinck, die er l’Adorable (de wonderbare) aan toevoegt – verschijnt onder de titel ‘L’Ornement des noces spirituelles’. Maeterlinck voegt er een uitgebreide inleiding aan toe.

Mei 1891: Overlijden van zijn broer Oscar.

21 mei 1891: Het stuk L’Intruse gaat in première in het Parijse Théâtre de L’Art.

September 1891: Weigert de Driejaarlijks Prijs voor Toneelliteratuur die hem in België door de Koninklijke Academie voor Franse Taal- en Letterkunde wordt aangeboden. Naar eigen zeggen ‘om al wat zijn literaire voorgangers hebben moeten doorstaan’.

Verblijft afwisselend in Gent en Oostakker; legt zich toe op bijenteelt en sport.

December 1891:  Les Aveugles wordt  opgevoerd in Parijs.

1892: In januari wordt L’Intruse opgevoerd in Londen.

 • Publicatie van Pelléas et Mélisande (Lacomblez, Brussel)

Juni 1892: Er verschijnt in het tijdschrift Le Mercure de France een lovende recensie van de hand van de symbolistische dichter Saint-Pol Roux.

1893: Op uitnodiging van Maeterlinck en Grégoire Le Roy, komt Paul Verlaine op 7 maart een lezing houden voor de Gentse Cercle littéraire et artistique; het wordt een emotionele ontmoeting.

17 mei 1893: Creatie van Pelléas et Mélisande in het Théâtre des Bouffes-Parisiens, in een regie van Aurélien Lugné-Poë.

1894:

 • Op 6 november creëert het Parijse Théatre de l’Oeuvre Annabella, een adaptatie door Maeterlinck van ‘Tis Pity She’s a Whore van John Ford (1586-1639).
 • Publiceert drie ‘drama’s voor marionetten’: Alladine et Palomides, Intérieur, La Mort de Tintagiles (Deman, collection du Réveil).
 • Schrijft een voorwoord bij Sept essais (Lacomblez) van de Amerikaanse idealistische wijsgeer Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
 • Publiceert in La Nouvelle Revue over de Duitse romanticus Novalis.

1895

 • In december verschijnt bij Van Melle te Gent, in een oplage van slechts 30 exemplaren, het toneelstuk La Princesse Maleine, wat hem in één klap wereldberoemd maakte. Nadien schreef hij nog talloze toneelstukken, essays en filosofische stukken.
 • 11 januari 1895: Maeterlinck ontmoet ten huize van Edmond Picard de Franse zangeres en actrice Georgette Leblanc. Begin van een relatie die tot in 1918 zal duren.
 • 15 maart: Opvoering van Intérieur in het Théâtre de L’Oeuvre.
 • Lacomblez geeft de Novalisvertalingen Fragments en Les Disciples de Saïs uit.
 • Reis naar Engeland
 • Acht toneelstukken verschijnen in vertaling te Chicago.

1896

 • De essaybundel ‘Le Trésor des humbles’ wordt een succesboek. Niet minder dan 7 herdrukken in het eerste jaar.
 • December: première van ‘Aglavaine et Sélysette’ door het Théâtre de L’Oeuvre
 • Publicatie van een handvol gedichten ‘Douze chansons’
 • Voorwoord bij het essay ‘Jules Laforgue’ van Camille Mauclair. (Mercure, Paris)

1897

 • In maart verlaat hij Gent, op aandringen van Georgette Leblanc en vestigt zich te Parijs. Werkt in een flatje niet ver van het Bois de Boulogne aan, ‘La Sagesse et la Destinée’ en woont in de Villa Dupont, rue Pergolèse. De zomer brengt hij door in Normandië, in villa La Montjoie te Bagnoles-de-L’Orne.
 • Tijdens een van zijn fietstochten ontdekt hij te Gruchet-Saint-Siméon nabij Lumeray een oude pastorie die hij huurt.

1898

 • ‘La Sagesse et la Destinée’, een essaybundel die leest al een prozagedicht en opgedragen is aan Georgette Leblanc (die later aanspraak zal maken op het mede-auteurschap), verschijnt terzelfdertijd te Parijs, Londen en New York.
 • In de herfst: reis naar Spanje.

1899

 • De Wiener Rundschau neemt ‘Ariane et Barbe-Bleu’ op en een Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski.
 • Werkt mee aan ‘James Ensor, Peintre et graveur’.
 • Bestudeert de levensgewoonten van de bijen.

1900

 • Het essay Le mystère de la Justice verschijnt bij Chaix te Parijs.
 • Een heruitgave van Serres Chaudes bevat ook Quinze Chansons, de oorspronkelijke Douze Chansons waaraan drie andere zijn toegevoegd.
 • In april neemt hij met Georgette Leblanc zijn intrek in een palazzo-achtige woning in de Parijse voorstad Passy.
 • Vertaald Macbeth.

1901

 • Soeur Béatrice (naar de Middelnederlandse legend Beatrijs) verschijnt bij Insel-Verlag te Berlijn, in een vertaling van von Oppeln-Bronikowski.
 • La Vie des abeilles (Fasquelle, Paris) wordt een ware bestseller. Vertrekkend van wetenschappelijke waarnemingen, poogt het boek een filosofische verklaring te bieden voor het ‘heelal’.
 • Meningsverschil met Claude Debussy over de vrouwelijke hoofdrol voor de opera Pelléas et Mélisande. 
 • Leert auto rijden.

1902

 • Fasquelle geeft de ambitieuze essaybundel ‘Le temple enseveli’ uit.
 • 27 april: première van Pelléas et Mélisande op muziek van Claude Debussy in de Parijse Opéra-Comique.
 • Het toneelstuk Pelléas et Mélisande wordt te Londen opgevoerd met muziek van Gabriel Fauré.
 • 17 mei: Creatie van Monna Vanna door het Parijse Théâtre de L’Oeuvre.
 • 8 oktober: Monna Vanna gaat in première te Berlijn.

1903 

 • In januari naar Berlijn.
 • Reist naar Gent om de begrafenis van zijn vader bij te wonen.
 • Koopt te Grasse, aan de Côte d’Azur, de ‘villa des Quatre-Chemins’.
 • Mei: Creatie van Joyzelle  in het Parijse Théatre du Gymnase. Het stuk werd in het Duits vertaald.

1904:

 • De klucht Le miracle de Saint Antoine verschijnt te Leipzig in een Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski. (en pas 15 jaar later in het Frans).
 • Draagt het essay Le double jardin op aan Cyriel Buysse. Het boek verschijnt in het Engels en het Nederlands. Maeterlinck stelt daarin dat “er slechts één plicht (bestaat): zo weinig mogelijk kwaad verrichten en van de andere te houden zoals van zichzelf”. Hij komt op voor het algemeen stemrecht.
 • Georgette Leblanc publiceert haar boek ‘Le choix de la vie’.

1905:

 • 28 april: in het blad ‘Le Petit bleu’ verschijnt een artikel waarin Maeterlinck de Belgische regering karakteriseert als ‘de achterlijkste, de vijandigste van heel Europa – Rusland en Turkije buiten beschouwing gelaten – met betrekking tot de sociale rechtvaardigheid.’
 • In de zomer werkt hij aan het sprookjesachtige toneelstuk ‘L’Oiseau bleu’

1907:

 • Operaversie van ‘Ariane et Barbe-Bleu’ op muziek van Paul Ducas.
 • Bij Fasquelle verschijnt de studie ‘L’Intelligence des fleurs’.
 • In april verhuist Maeterlinck naar Normandië en neemt zijn intrek te Saint-Wandrille een verlaten Benedictijnerabdij.
 • Is geschokt door de dood van Charles van Lerberghe.

1909:

 • 30 september: ‘L’Oiseau bleu’ gaat in première in het Moskouse Kunsttheater van Konstantin Stanislawski.
 • Georgette Leblanc koestert de droom om Saint-Wandrille tot een soort Bayreuth voor Maeterlinck-bewonderaars te maken. Op 28 augustus speelt zij daar de vrouwelijke hoofdrol in Maeterlincks Macbeth-adaptatie.

1910

 • Februari: première van de Duitse versie van ‘Marie Magdeleine’ in het Neue Stadttheater te Leipzig.
 •  Maeterlinck wordt beschuldigd van plagiaat door Paul von Heyse (1830-1914, Nobelprijs voor literatuur 1910) die in 1903 hetzelfde thema had behandeld in zijn drama ‘Maria von Magdala’
 • 28 augustus: opvoering van Pelléas et Mélisande in Saint-Wandrille.
 • 1 oktober: ‘L’Oiseau bleu’ wordt opgevoerd in New York.
 • Maeterlinck kan lid worden van de Académie Française, op voorwaarde dat hij zich tot Fransman laat naturaliseren, wat hij steeds zal weigeren.

1911

 • 2 maart: creatie van ‘L’Oiseau bleu’ in het Théâtre Réjane te  Parijs. Ontmoet er de jonge actrice Renée Dahon, met wie hij intiem bevriend raakt.
 • Juni: overlijden van zijn moeder.
 • 9 november: Maeterlinck krijgt de Nobelprijs voor Letterkunde.
 • 15 november: verlaat Grasse en vestigt zich te Nice in de villa “Les Abeilles”.
 • Publiceert zijn minst geslaagde essay, gewijd aan de schermkunst: ‘L’Eloge de l’Epée’.
 • Het essay La Mort verschijnt eerst in een Engelse editie.

1912

 • 8 mei: Maeterlinck-hommage in de Brusselse Muntschouwburg, in aanwezigheid van de Koninklijke familie. Koning Albert benoemt hem tot Grootofficier in de orde van Leopold.

1913

 • 9 april: schrijft aan J. Wauters, directeur van het socialistische dagblad Le Peuple: “zodra de meest gewettigde van alle stakingen uitbreekt, hoop ik ze doeltreffender te kunnen steunen dan met de pen”.  Stuurt voorzitter Emile Vandervelde van de Belgische Werkliedenpartij een cheque ter waarde van 1000 Belgische frank ‘voor de goede staking’ (om het algemeen stemrecht op te eisen).
 • 13 mei: opvoering van ‘Marie Magdeleine’ in de Brusselse Muntschouwburg, daarna in het Parijse théâtre de Châtelet.
 • Bij Fasquelle komt La Mort in het Frans uit.

1914

 • 1 februari: La Mort wordt op de katholieke index (van verboden boeken) geplaatst, wat de auteur onverschillig lijkt te laten.
 • Bij het uitbreken van de oorlog wil hij zich melden als vrijwilliger, wat hem door de Belgische regering wordt geweigerd.
 • September: verlaat Saint-Wandrille uit angst voor de Duitse opmars.
 • Lezingen ‘Pour la Patrie’ in het toen nog neutrale Italië.
 • Een Engelse vertaling van het essay ‘L’Hôte inconnu’ over occulte verschijnselen ziet het licht.

1915

 • Lezingen te Florence, Rome, Napels.
 • Schrijft een voorwoord bij ‘En Italie’ van Jules Destrée.
 • Reis naar Spanje, waar hem propagandistische activiteiten verboden worden.
 • Publiceert, samen met H. Lavedan ‘Le Roi Albert’.
 • 7 juli: houdt een toespraak in Londen.

1916

 • 30 en 31 januari: krijgt bezoek van Emile Verhaeren.
 • Ontmoet Franz Hellens te Nice.
 • Fasquelle geeft ‘Les Débris de la Guerre’ uit, een anti-duits pamflet dat vertaald werd naar het Engels en het Deens.

1917

 • L’Hôte inconnu’ verschijnt in het Frans bij Pasquelle.
 • Schrijft toneelstukken over de oorlog: ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ en Le Sel de la Vie’, waarvan de opvoering in Frankrijk door de censuur verboden wordt.

1918

 • Werkt mee aan La Belgique en Guerre dat in Le Havre verschijnt.
 • ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ wordt opgevoerd te Buenos Aires onder de titel ‘El Alcalde de Stilmonde’.
  • Het stuk onderneemt een wereldreis:
   • 20 november 1918: opvoering in het Londense Swansea Grand Theatre.
   • 18 maart 1919: opgevoerd in het New Yorkse The Little Theatre en op 25 maart 1919 in het Belmont theatre
   • 1920: opvoering in het Parijse Théâtre Moncey
   • 18 maart en 21 juli 1921 eindelijk in het Brusselse Théâtre royal du Parc
   • 1929: stille film geregisseerd door de Brit George Banfield
 • 18 november: creatie van het stuk ‘Les Fiançailles’ te New York.
 • 14 december: relatie met Georgette Leblanc wordt verbroken.

1919

 • Koopt het kasteel te Médan nabij Parijs.
 • Maart: huwelijk met Renée Dahon.
 • ‘Trois Héros inconnus’ wordt opgenomen in Nouvelle Revue d’Italie.
 • Fasquelle geeft ‘Les Sentiers dans la Montagne’ uit.
 • Eduard-Joseph geeft de toneelstukken ‘Le miracle de Saint-Antoine’, ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ uit.
 • Reis naar de Verenigde Staten. Aankomst te New York op 24 december.

1920

 • Lezingencyclus in gebrekkig Engels in de VS over de onsterfelijkheid van de ziel. Op verzoek van Goldwyn schrijft hij filmscripts waarvan er geen enkel uitgevoerd wordt.
 • Mei: terug in Frankrijk.
 • Grootkruis in de Orde van Leopold.
 • Weigert lid te worden van de Koninklijke Academie voor Franse Taal- en Letterkunde.

1921

 • Bij Fasquelle komt het essay Le grand Secret uit.
 • Schrijft een voorwoord bij een Franse vertaling van Seneca’s Brieven. (H. Landarchet, Lyon)
 • Autoreis naar Noord-Italië
 • 23 augustus: ondertekent een manifest tegen de vernederlandsing van de Gentse Universiteit.

1922

 • Fasquelle geeft Les Fiançailles, feeërie in 5 bedrijven en elf taferelen uit.
 • Overlijden van zijn broer Ernest, notaris.

1923

 • Verkent  Sicilië, Griekenland, het Nabije Oosten.

1924

 • Publiceert in het tijdschrift  Demain  zijn reisnotities ‘En Sicile et en Calabre’

1925

 • Bij Les Oeuvres Libres komt het toneelstuk in drie bedrijven Le malheur passé uit.

1926

 • Februari: bezoekt Tunesië en Algerije.
 • Bij Les Oeuvres Libres verschijnt La puissance des morts, toneelbewerking van een filmscript uit 1920.
 • Juli: verblijf op de Balearen.
 • Fasquelle brengt La vie des termites op de markt, waarvan in 2 jaar 80.000 exemplaren worden verkocht.
 • De eenakter Berniquel verschijnt in het tijdschrift Candide.

1927

 • Les Oeuvres Libres geeft het toneelstuk Marie-Victoire uit.
 • Bij de Parijse uitgever Kra komt ‘En Sicile et en Calabre’ uit.
 • Maeterlinck schrijft een voorwoord bij Mes Memoires van Gérard Harry.
 • De Zuid-Afrikaanse acteur Eugène N. Marais (1871-1936) beweert in krantenartikelen dat Maeterlinck de theorie van de termieten van hem heeft overgenomen.

1928

 • Het essay La vie de L’espace (Fasquelle) wordt goed onthaald door de kritiek; al gauw zijn er 50.000 van verkocht.
 • L’Oiseau bleu wordt opnieuw opgevoerd in het Parijse Théâtre de L’Odéon.
 • In Chroniques des Lettres françaises verschijnt het reisdagboek En Egypte.

1929

 • Fasquelle brengt het essay La grande Féerie uit.
 • Bij Les Oeuvres Libres verschijnt de eenakter Judas de Kerioth.
 • Alex Pasquier stelt voor de uitgeverij Figuière een bloemlezing samen uit het gehele werk.

1930

 • La Vie des Fourmis verschijnt bij Fasquelle, in een oplage van 70.000 exemplaren.

1931

 • Terwijl Maeterlincks literaire faam begint te tanen, publiceert Georgette Leblanc haar ‘Souvenirs’, met soms ontluisterende herinneringen aan hun samenleven.
 • De Franse dichter Jean Cassou brengt Maeterlinck een hommage op 4 april en 14 november.

1932

 • Bij Fasquelle verschijnt ‘L’Araignée de Verre’, een studie over de waterspin.
 • Maeterlinck koopt het kasteel Castellamare te Nice, dat wordt omgedoopt tot ‘Orlemonde’ (een naam ontleend aan het zevende gedicht uit Quinze Chansons, die zowel ‘orle à monde/ourlet du monde’ oftewel wereldzoom als ‘mond(ing) van (H)orla’ – naar de bundel verhalen vol waanzin Le Horla van Guy de Maupassant – zou kunnen betekenen.
 • Cyriel Buysse komt op bezoek en geeft een beschrijving in zijn ‘Rivièra-impressies’ die in mei 1932 verschijnen in het Nederlandse Algemeen dagblad.
 • Tegelijk met Cyriel Buysse, wordt Maeterlinck door Koning Albert I in de adelstand verheven: hem wordt de titel van graaf toegekend.

1933

 • La grande Loi (essay) verschijnt bij Fasquelle.

1934

 • Fasquelle brengt ‘Avant la grande Silence’ (essay) op de markt.
 • In een woord vooraf bij Die Siel van die Mier, een studie over de termieten, herhaalt de Zuid-Afrikaanse schrijver en natuuronderzoeker Eugène N. Marais zijn beschuldiging van plagiaat aan het adres van Maeterlinck.
  •  Het geval werd door David Van Reybrouck (met steun van het Fonds Pascal Decroos) uitgespit en verwerkt in zijn boek ‘De Plaag, Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika’, een mengeling van biografie, autobiografie en reportage. (2001, Amsterdam, Meulenhoff)

1935

 • Bij Fasquelle verschijnt het toneelstuk ‘La Princess Isabelle’.

1936

 • Maeterlinck wordt verkozen tot lid van de Académie des Sciences Morales et Politiques de France.
 • Bij Fasquelle komen de essays ‘Le Sablier’ en ‘L’Ombre des Ailes’ uit.

1937

 • Devant Dieu’ (essay) verschijnt bij Fasquelle.
 • Maeterlinck schrijft een woord vooraf bij ‘Une Révolution dans la Paix’  (Flammarion, Parijs) van de Portugese dictator Antonio de Oliveira Salazar; het boek is een pleidooi voor een autoritaire en corporatieve staat.

1939

 • Pasquelle brengt ‘La grande Porte’ uit.
 • Om het oorlogsgevaar te ontvluchten zoekt Maeterlinck een toevlucht in Portugal, waar Salazar hem tot grootofficier in de Orde van Santiago da Espada verheft.

1940-1942

 • Overlijden van zijn zus Marie en van Georgette Leblanc.
 • In 1942 reist Maeterlinck per schip naar de VS, waar hij zijn tachtigste verjaardag viert.
 • Bij Fasquelle verschijnt in New York ‘L’Autre Monde ou le Cadran stellaire’ (essay)

1943-1945

 • Schrijft het toneelstuk (in twaalf taferelen) ‘Jeanne d’Arc’, dat nooit zal worden opgevoerd.
 • Dicteert zijn mémoires aan zijn echtgenote.

1946-1947

 • Herstelt van een longontsteking.
 • Op 10 augustus 1947 zet hij voet aan wal in Marseille. Laat het door de bezetters zwaar beschadigde Orlamonde weer opknappen.

1948

 • Bij Editions du Rocher (Monaco) verschijnen het toneelstuk ‘Jeanne d’Arc’ en zijn autobiografie ‘Bulles bleues. Souvenirs heureux’.
 • In mei laat Maeterlinck in het tijdschrift ‘Synthèses’ een artikel verschijnen over ‘het sociale vraagstuk van de atoombom’.
 • Hij aanvaardt het voorzitterschap van de schrijversvereniging P.E.N. International.

1949

 • Overlijdt op 6 mei in Orlamonde.
 • Op 17 mei wordt zijn lichaam gecremeerd; de as wordt in een eiken urn bewaard in Orlamonde. 

 

 MEER OVER MAETERLINCK

 •  Maurice Maeterlinck, Oeuvres, Editions Jacques Antoine, Brussel, 1980, pp. 175-191.
 • Maurice Maeterlinck, Serres chaudes, Quinze Chansons, La Princesse Maleine, nrf, Poésie/Gallimard, Parijs, 1998, pp. 277-281.
 • Maurice Maeterlinck, Poésies completes, La Renaissance du Livre, Brussel, 1965.
 • Gaston Compère, Maurice Maeterlinck, La Renaissance du Livre, Brussel, 1998.
 • Cyriel Buysse, Verzameld Werk, deel 6, Manteau, Brussel, 1979, pp. 755-756.
 • Jacqueline Caenberghs, ‘Marais versus Maeterlinck: de strijd om de ziel van de mier’, in Deus ex Machina, nummer 86, Antwerpen, 1998, pp.87-91.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 •  Stefan van den Bremt,“Bloemlezing uit de poëzie van Maurice Maeterlinck. Samengesteld, vertaald en ingeleid door Stefaan van den Bremt.” (uitgave Gent, Poëziecentrum 2002 p. 47-64)

SMAAKMAKER

Feuillage du coeur 

Uit: Serres chaudes (1889)

Sous la cloche du cristal bleu
De mes lasses melancholies,
Mes vagues douleurs abolies
S’immobilisent peu à peu:
 
Vegetations de symbols,
Nénuphars mornes de plaisirs,
Palmes lentes de mes désirs,
Mousses froides, lianes molles.
 
Seul, un lys érige d’entre eux,
Pâle et rigidement débile,
Son ascension immobile
Sur les feuilllages douloureux,
 
Et dans les lueurs qu’il épanche
Comme une lune, peu à peu,
Elève vers le cristal bleu
Sa mystique prière blanche.

 

Gebladerde van het hart

Vert. Stefan van den Bremt (Poëziecentrum Gent 2002)

Onder de stolp van het blauw kristal
Waar sloom mijn weemoed is verflenst,
Wordt on beweeglijk en begrensd
Een vaag en al vergaan verval.
 
Woekerende symbolenwaan en
Vaalwitte plompen van zingenot,
Trage palmen van verlangen tot
Kille mossen, klamme lianen.
 
Daartussen een lelie, alleen,
Die bleek en heel verstramd en zwak
Zich nog rechtop kan richten, strak
Boven gebladerte uit en geween,
 
En in de glans die hij verbreidt
Als een maan, van lieverlede,
Stijgt naar blauw kristal zijn bede
Op in de witte oneindigheid.
 
 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bestaat uit een chronologisch overzicht van Maeterlincks oeuvre, gevolgd door een lijst van de in het Nederlands vertaalde werken.
 • Het chronologisch overzicht bevat NIET de vertalingen naar andere talen, behoudens die naar het Nederlands, evenmin werden de vele voorwoorden of bijdragen in collectieve werken opgenomen.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • M. LECAT, Bibliographie de Maurice Maeterlinck- Un vol. 24 x 16, 207 pp. Bruxelles, Ancienne Librairie Castaigne, 1939.
 • Bibliographie des écrivains français de Belgique. 1880-1960, Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, 1966-1974, T. 2, Det.-G ; T. 3, H-L ; T. 4, M-N ; T.5, O-Q (1988).
  • Tome 4. M. à N., Sous la direction de Roger Brucher en collaboration avec R. Fayt, C. Prins, R. Van de Sande, J. Blogie. Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, 1971.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht.

Jaar   Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1889  Serres chaudes. (poëzie)

Illustraties van Georges Minne.
 Parijs: Léon Vannier. -99p.

Oplage: 155 exemplaren op papier Hollande Van Gelder.

 1889  La Princesse Maleine: drame en cinq actes (theatertekst)

Vignettes van George Minne
Nota: La Princesse Maleine werd, na de verschijning in ‘La Société Nouvelle’(tijdschrift) herdrukt op 30 exemplaren (niet in den handel) op de handpers van den uitgever Van Melle te Gent. Maeterlinck zond een van deze exemplaren aan Stephane Mallarmé, die het aan Mirbeau te leen gaf.
1910: Nederlands – vertaald als Prinses Maleine door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam, Meulenhoff
 Gand: Chez Louis Van Melle. Imprimeur-Editeur (14, Rue Saint Georges)  – [2], 202, [4] p. : co. ill.

Afmetingen: 18.50 x 13.50
Il a été tiré 150 exemplaire sur vélin teinté.
 

Overzicht van de uitgaven tot 1901

Oorspronkelijke uitgave: La princesse Maleine, drame en 5 actes. Gand, impr. Louis Van Melle.  (Niet in den handel). Oplage: 25 exemplaren op getint velijn papier.; 5 exemplaren op hollandsch papier.
1889: La princesse Maleine, drame en 5 actes. Gand, impr. Louis Van Melle. MDCCCLXXXIX. Oplage: 150 genummerde. exemplaren op getint velijn papier.

Aan dit werk werd door de ‘jury du concours triennal de littérature dramatique’ de prijs toegekend vanwege de Académie royale de Belgique, een onderscheiding die de auteur geweigerd heeft te aanvaarden.

1890: La princesse Maleine, drame en 5 actes. Bruxelles; Paul Lacomblez.
1890: La princesse Maleine, drame en 5 actes. Troisième (sic = 4e) édition. Bruxelles, Paul Lacomblez. MDCCCLXL.
1891: La princesse Maleine. 5e éd. Bruxelles, Paul Lacomblez.
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol I  p. 1-198 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.

2021: Uitgave bij Espace Nord te Brussel (vol 147)

 1890  L’Intruse. (theatertekst)

Première: 21 Mei 1891
Eerder gepubliceerd in La Wallonie, januari 1890.
Dit stuk is het eerste deel van wat Maeterlinck zelf “een kleine trilogie van de dood’ noemt. De twee overige stukken zijn ‘Les aveugles’  (1890) en ‘Les sept princesses ‘(1891)
Nota: Deze uitgave bevat naast de tekst van ‘L’Intruse’ (pp 12-72) tevens de tekst van ‘Les Aveugles’ (pp 73-146)
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol I pp. 199-245 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles
1910: Nederlandse vertaling ‘De indringer’ door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
2009: Bruxelles : Éditions Luc Pire Reeks Espace Nord vol 294.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur (33, Rue des Paroissiens)  -146p.

Afmetingen: 14 x 11
Il a été tiré 150 exemplaires sur papier vergé.
Achevé d’imprimer le trente et un juillet, mil huit cent qutre-vingt-dix, par Louis van Melle, imprimeur à Gand, pour paul Lacomblez, Éditeur à Bruxelles

 1890  Les Aveugles. (theatertekst)

Première: 7 December 1891
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol I pp. 247-300 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles
1910: Nederlandse vertaling ‘De blinden’ door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
2014: Vertaald door Erwin Mortier als De Blinden – Uitgegeven door Bebuquin/Toneelhuis. -56p.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -144p.

Afmetingen : 19,5 x 16,2
Bevat tevens de tekst van L’Intruse (pp 12-72) ;Les Aveugles (pp 73-146)
 1891  Les Sept Princesses. (theatertekst)

1910 : Nederlandse vertaling De zeven prinsessen door J. Clant van der Mijll-Piepers. Meulenhoff, Amsterdam.
 Bruxelles : Paul Lacomblez éditeur (33, Rue des Paroissiens)  -64p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Il a été tiré de cet ouvrage: 5 exemplaires sur papier du Japon, des manufactures impériales, numérotés de 1 à 5.
25 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder, numérotés de 6 à 30.
Achevé d’imprimer let rente octobre mil huit cent qutre-vingt onze, par A. Lefèvre, pour Paul Lacomblez éditeur à Bruxelles.

 1891  L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’admirable; traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maurice Maeterlinck. (christelijke spiritualiteit)

Oorspronkelijke auteur : JAN VAN RUYSBROEC.
Oorspronkelijke titel: ‘Die chierheit der gheestelicker brulocht’ Vertaald en van een inleiding (pp I -XCVII) voorzien door Maurice Maeterlinck.
1900: 2de druk bij Paul Lacomblez
1911: 3de  druk bij Paul Lacomblez
1990 : Heruitgave : Bruxelles, Les Éperonniers, coll. Passé Présent, 1990 L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable, traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maeterlinck (Maurice), préface de Brosse (Jacques), notice bio-bibliographique sur Ruysbroeck par Versluys (Luc)
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur (33, Rue des Paroissiens)   -[XXVII] + 299p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Il a été tiré de cet ouvrage: 25 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder,.
5 exemplaires sur papier du Japon.

 1892  Pelléas et Mélisande. (theatertekst)

Première op 17 Mei 1893
1902: Op muziek gezet door Claude Debussy en gecreëerd in de Opéra Comique de Paris.
1895: Nederlandse vertaling door Ninette De Vries. Den Haag, Belinfante; Brussel: P. Lacomblez. -103p.
1911: Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur : (Imprimerie A. Lefèvre) -158, [2] p.
 1894  Alladine et Palomides. (theatertekst)

Sluitvignetten getekend door Georges Minne.

Bevat: Alladine et Palomides (pp 25-97)  ; Intérieur  (pp 98-135) ; La Mort de Tintagiles : trois petits drames pour marionnettes ( pp 136-196).
1901: in de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol II p. 115-172 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles
1911 : Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
Brussel: Chez Edmond Deman Libraire, 16 Rue d’Arenberg.  -195p.

Afmetingen:17 x 11  (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Collection du réveil.
[Les culs-de-lampe qui ornent ce volume ont été dessinés par Georges Minne et le livre fut achevé rà l’imprimerie B. de Keukelaere à Gand, le 15 mai mil huit cent quatre-vingt quatorze.]
 1894  Intérieur. (theatertekst)

Six bois gravés par Louis Bouquet
Première: 15 Maart, 1895
1896: Vertaald door Antonio [A.G. van Hamel]. M.J.P. Van Santen Amsterdam, 1896 [bijlage van Het Tooneel 26 (1896-1897) nr 6/7 15 december 1896.
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol II p. 173-200 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles
 Paris: Les écrivains réunis, [s.d.] -20 p. : ill

Cet ouvrage a été tiré à 305 exemplaires numérotés savoir : 20 exemplaires sur Japon Impérial numérotés de 1 à 20, 25 exemplaires sur Vélin d’Arches numérotés de 21 à 45 et 260 exemplaires sur Simili Japon non satiné numérotés de 46 à 305.
 1894  La Mort de Tintagiles. (theatertekst)

Sluitvignetten getekend door Georges Minne.
Bevat: La Mort de Tintageles ; Alladine et Palomides ; Intérieur.
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol II p. 201-244/ Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.
1911 : Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
2005: Vertaald en hertaald door Bart Moeyaert onder de titel ‘Slot’. Antwerpen: Bebuquin.
 Brussel: Edmond Deman Libraire, 16 Rue d’Arenberg.   195p.

Reeks: Collection du réveil
1894 Annabella, drame en 5 actes. (vertaling en toneelbewerking)

Oorspronkelijke auteur: JOHN FORD (1586-1639)
Oorspronkelijke titel: ‘T is Pity She’s a Whore”.
Met een voorwoord van Maurice Maeterlinck.
Gecreëerd door het Parijse Théatre de l’Oeuvre op 6 november 1894.
 Paris: Paul Ollendorf éditeur (28 bis Rue de Richelieu). -81p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50
Druk: Imprimerie Générale de Châtillon-sur-Seine – Pichat et Pepin.

1895 Les Disciples à Saïs en Fragments de Novalis (Novalisvertaling uit het Duits)

Met een inleiding door Maeterlinck over Novalis en de Duitse Romantiek
Oorspronkelijke auteur: Freiherr Friedrich von Hardenberg /NOVALIS
Oorspronkelijke titel: Die Lehrlinge zu Sais
Vertaald en ingeleid door Maurice Maeterlinck.
Bevat: Introduction (pp V-LVII) ; Les disciples à Saïs (Le disciple, La nature) (pp 1-53) ; Fragments (Philosphie et physique – Esthétique et littératture – Considérations morales – Fragments recueillis par Ludwig Tieck et Ed. Van Bülow.) (pp 55-249)
Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur (31, Rue des Paroissiens) -249p.

Afmetingen: 19 x 15.70 (ingenaaid – zachte kaft)
Il a été tiré de ce livre: 20 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder, numérotés de 1 à 20.
5 exemplaires sur papier des Manufacture impériales de Japon, numérotés de 21 à 25

1896 Douze chansons. (poëzie)

Illustraties van Charles Doudelet.

In 1900 opnieuw vermeerderd uitgegeven als Quinze chansons.
Paris: P.-V. Stock. Editeur (Palais Royale).

Afmetingen:  24.50 x 32.30 (oblong – ingenaaid – slappe kaft)
Druk : Louis Van Melle., Imprimeur Gand MDCCCLXXXXVI
Edition tirée à 600 exemplaires sur Ingres.
1896 Aglavaine et Sélysette. (theatertekst)

Première: December 1896 Théâtre de L’Oeuvre.
1901: In de verzamelbundel Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol III pp. 1-128/ Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.
1903 : Nederlandse vertaling door Pzn. Proost. Rotterdam, Johan Pieterse.
1911: Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers.Amsterdam, Meulenhoff.
Paris: Société du Mercure de France. -229p.
1896 Le Trésor des Humbles. (bundel essays)

1896-1904 : 76 uitgaven bij Mercure de France
Bevat: Le Silence (pp 7-28) ; Le Réveil de l’âme (pp 29-48) ; Les Avertis (pp 49-64) ; La Morale Mystique (pp 65-80) ; Sur les Femmes (pp 81-100) ; Ruysbroeck l’Admirable (pp 101-130) ; Emerson (pp 131-154) ; Novalis (155-178) ; Le Tragique quotidien (pp 179-204) ; L’Etoile (pp 205-230) ; La Bonté invisible (pp 231-252) ; La Vie Profonde (pp 253-282) La Beauté intérieure (pp 283-309).
1897: Nederlandse vertaling ‘De Schat des harten’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam, Veldt.
1903: Herziene uitgave idem.
Paris: Société du Mercure de France (XV Rue de léchaudé-Saint-Germain).   -310p.

Afmetingen: 17.50 x 11
Il a été tiré de cet ouvrage: Neuf exemplaires sur Japon impériale numérotés 1à 9 et vingt exemplaires sur papier de Hollande van Gelder, numérotés de 10 à 29
Druk: Imprimerie Veuve Albouy, Paris.
1898 La Sagesse et la Destinée. (bundel essays)

15 août 1898 : Fragmenten in de Revue de Paris.
1899 : Nederlandse vertaling ‘Wijsheid en levenslot’ door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles). -313p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Reeks: Bibliothèque-Charpentier

1899 Ariane et Barbe-bleue. (theatertekst)

15 juillet 1899: voorpublicatie in Wiener Rundschau. Vertaling: Friedrich von Oppeln- Bronikowski.
1901: Duitse publicatie bij Eugen Diederichs, Leipzig met als titel: Zwei Singspiele : Blaubart und Ariane ; Schwester Beatrix
1902: Eerste Franstalige uitgave in Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902, Vol 3 pp. 129-175 / Uitgave Lacomblez, Bruxelles
1907: Paul Dukas componeert de opera Ariane et Barbe-Bleue op basis van Maeterlinck’s tekst.
In: Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902.  Vol 3 pp. 129-175 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.

Afmetingen: 18 x 11.50
2004-2005 : concertante uitvoering in Vlamse Opera te Antwerpen.

1900 Serres chaudes suivies de Quinze chansons. (poëzie)

Vermeerderde versie van ‘Douze chansons’ (1896) in een heruitgave van ‘Serres chaudes’ (1889)
Bruxelles : Paul Lacomblez éditeur 31, Rue des Paroissiens)
1900 Le Mystère de la Justice. (essay)

1915: Spaanse vertaling: La Justicia. Vertaald door Pedro Gonzales-Blanco, Barcelona, Ed. Atlante, 110p. (‘Los pequenos grandes libros’, 53-54).

Paris: Chaix. -20p.

Overdruk uit Revue de Paris, 1mei 1900 pp 93-112.
1901 Soeur Béatrice, miracle en trois actes. (theatertekst)

6 maart 1900 : eerste publicatie in het Duits bij Insel Verlag, Berlin als Schwester Beatrix. Vertaler: Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Met een illustratie van George Minne.
1901: Duitse publicatie bij Eugen Diederichs, Leipzig met als titel: Zwei Singspiele : Blaubart und Ariane ; Schwester Beatrix
1902 : Eerste Franstalige uitgave in Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902, vol. 3, pp. 177- 225 – Uitgave Lacomblez Bruxelles
1904: Nederlandse vertaling in ‘Twee spelen’ (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard) Vertaling: Jan Eelen. Rotterdam: Meindert Bogaerdt. -135p.
In: Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 vol. 3, pp. 177- 225 / Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.

Afmetingen: 18 x 11.50

 

1901
-1902
Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902.

Met voorwoord van de auteur en 10 illustraties door Auguste Donnay.
Drie volumes :
1. La princesse Maleine (1890); L’intruse (1891); Les aveugles (1891) ;
2. Pelléas et Mélisande (1892); Alladine et Palomides (1894); Intérieur (1894); La mort de Tintagiles (1894) ;
3. Aglavaine et Sélysette (1896); Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
1903 : Heruitgave van de drie volumes onder de titel ‘Theâtre’ bij P. Lacomblez, Brussel en Per Lamm, Paris.
1918: Heruitgave van de drie volumes bij E. Fasquelle, Paris.

 Bruxelles: Paul Lacomblez Editeur (31, Rue des paroissiens) / Paris : Per Lamm Editeur ((7 Rue de Lille). -3 volumes, XVIII-301p. + 245p. + 227p.

Afmetingen: 18 x 12

 1. La princesse Maleine (pp 1-198); L’intruse (pp 199-245); Les aveugles (pp 247-300)) ;
 2. Pelléas et Mélisande (pp 1-114); Alladine et Palomides (pp 115-172); Intérieur (pp 173-200); La mort de Tintagiles (pp 201-244) ;
 3. Aglavaine et Sélysette (pp 1-128); Ariane et Barbe-Bleue (pp 129-176); Soeur Béatrice (pp 177-225)
1901 La Vie des Abeilles. (essay)

1901 : Nederlandse vertaling ‘Het leven der bijen’door G.M. van der Wissel-Herderschee.Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles) -311p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 18.30 x  11.50
Il a été tiré de cet ouvrage : 25 exemplaires numérotés sur papier Hollande
40 exemplaires numérot »s sur papier Japon.
Druk : L. Maretheux, imprimeur, 1, Rue Cassette
1902 Monna Vanna. (theatertekst)

Première: 17 Mei 1902 door het Parijse Théâtre de L’Oeuvre.
1904: Librairie Charpentier et Fasquelle, Paris
Nederlandse vertalingen
1903 : Vertaling Monna Vanna, door Fr. Mijnssen. Amsterdam, Veldt.
1911: idem, herdruk
1913: Amsterdam, Meulenhoff. -129p.
1917: 5de druk. De Meulenhoff editie 15
z.d. : vertaald door E. Buskens. Antwerpen, Musea Vlaams Kultuurleven.
Paris: Librairie Charpentier et  Fasquelle Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles).  -104p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen : 18 x 12.50
Il a été tiré de cet ouvrage : 20 exemplaires numérotés sur papier Hollande.
Druk : L. Maretheux, imprimeur, 1, Rue Cassette

1902 Le Temple enseveli. (bundel essays)

Bevat: La Justice (pp 1-102) ; L’évolution du Mystère (pp 103-170) ; Le Règne de la Matière (pp 171-200) ; Le Passé (pp 201-228) ;  La Chance (pp 229-284) ; L’Avenir (pp 285-308).
Twee hoofdstukken ‘Le Mystère de la Justice’ et ‘La Chance’ zijn eerder verschenen in de Revue de Paris op 1 mei 1900 en 15 maart 1902.
1925: Door de auteur herwerkte en gecorrigeerde uitgave verlucht met houtsneden van René Pottier Bij Cl. Aveline, Paris.
1902: Nederlandse vertaling ‘De bedolven tempel’ door G.M. van der Wissel-Herderschee.Amsterdam. J. Van Campen.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles). -308p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Druk : L. Maretheux, imprimeur, 1, Rue Cassette
1903 Joyzelle. Pièce en 5 actes. (theatertekst)

Première op 20 mei 1903 door het Parijse Théatre du Gymnase.
1903 : Nederlandse vertaling Joyzelle door G.H. Priem. Amsterdam, Veldt.
1917: Amsterdam, J. Van Campen z.j.
1918, 1919: idem.
Paris:Librairie Charpentier et  Fasquelle Eugène Fasquelle. -183p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Il a été tiré de cet ouvrage 25 exemplaires sur papier de Hollande.
Druk : L. Maretheux, imprimeur, 1, Rue Cassette

1904 Das Wunder des Heiligen Antonius. Satirische Legende in zwei Aufzüge. (theatertekst)

Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski. Autorisierte Ausgabe
1919 : Le Miracle de Saint Antoine, farce en deux actes.
Zie 1919 voor detail.
 Jena-Leipzig: Verlag Eugen Diederichs. -45p.
1904 Le Double Jardin. (bundel essays)

Opgedragen aan Cyriel Buysse.
Bevat : Sur la mort d’un petit chien (pp 1-32) ; Le Temple du Hasard (pp 33-50) ; En Automobile (pp 51-66); Eloge de l’Épée (pp 67-80) ; La Colère des Abeilles (pp 81-94) ; Le Suffrage Universel (pp 95-108) ; Le Drame moderne (pp 109-128) ; Les Sources du Printemps (pp 129-142) ; La Mort et la Couronne (pp 143-156) ; Vue de Rome (pp 157-176) ; Fleurs des champs (pp 177-188) Chrysanthèmes (pp 189-204) ; Fleurs démodées (pp 205-228) ; De la Sincérité (pp 229-244) ; Portrait de femme (pp 245-264) ; Les Rameaux d’Olivier (pp 265-296).
1904: Nederlandse vertaling ‘De dubbele tuin’ door L. Van de Cappelle. Amsterdam, E. Querido. -198p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles)  -296p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande .
10 exemplaires numérotés sur papier du Japon
1907 Ariane et Barbe-Bleue. Conte en trois actes tiré du Théâtre de Maurice Maeterlinck.

Musique de Paul Dukas.
1911 : 2de druk
1921 : Nieuwe uitgave bij Charpentier et Fasquelle te Parijs.
1904: Nederlandse vertaling in ‘Twee spelen’ (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard) Vertaling: Jan Eelen. Rotterdam: Meindert Bogaerdt. -135p.
 Bruxelles: P. Lacombliez (31, Rue des Paroissiens)  -52p.

Afmetingen: 17.60 x 12

1907 L’Intelligence des Fleurs. (bundel essays)

Bevat : L’intelligence des fleurs (pp 1-108) ; Les parfums (pp 109-122) ; La mesure des heures (pp 123-136) ; L’inquiétude de notre morale (pp 137-182) ; Éloge de la boxe (pp 183-194) ; A propos du Roi Lear (pp 195-210) ; Les dieux de la guerre (pp 2011-224) ; Le pardon des injures (pp 125-236)  L’accident (pp 237-254) ; Notre devoir sociale (pp 255-276) ; L’immortalité (pp 277 -312).
1907 : Nederlandse vertaling van L’immortalité als ‘Over de onsterfelijkheid’. Uitgave Alb. De Lange
1908 : Nederlandse vertaling: ‘Het leven der bloemen’. Geautoriseerde nederlandsche uitgaaf door Andries de Rosa. Amsterdam, Veldt -245p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles)   -313p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 17.30 x 11
Il a été tiré de cette ouvrage :
15 exemplaires numérotés sur papier du Japon
45 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
Imprimerie Motteroz et Martinet, 7, Rue Saint-Benoît, Paris.
1909 L’Oiseau bleu. Féerie en six actes et douze tableaux. (theatertekst)

Première: 30 September 1909 in het Moskouse Kunsttheater van Konstantin Stanislawski.
1921: Nederlandse vertaling ‘De Blauwe vogel’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam. J. Van Campen. (heruitgegeven in 1928 en 2006)
1976: Vertaald door Maarten Van Nierop. Antwerpen : Soethoudt [Walter] -192 p.
2002: Bewerkt door Do van Ranst  naar de doelgroep kinderen van 9 jaar toe. Wielsbeke : De Eenhoorn.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles). -VI+168p.

Afmetingen: 19 x 13
Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
100 exemplaires numérotés sur papier du Japon réimposée dans le format in-octavo et ornés de i6 compositions en couleurs de Wladimir Egoroff.
1909 Macbeth. Traduction nouvelle de Maurice Maeterlinck. (theatertekst -vertaling)

Met een voorwoord van Gaston Sorbets en talrijke documentaire foto’s van de Abbaye gothique de Saint-Wandrille.

Oorspronkelijke auteur: WILLIAM SHAKESPEARE.
Oorspronkelijke titel: Macbeth.

 Paris: l’Illustration théâtrale. Journal d’Actualités Dramatiques. -23p.

Afmetingen: 28.50 x 19.50
Reeks : Numéro 123 de : “L’Illustration théâtrale”, 28 août 1909.
 
1910 Maria Magdalena. Drama in drei Aufzügen. (theatertekst)

Autorisierte Uebersetzung von Friedrich Von Oppeln-Bronikowski.
Première: in Duitse vertaling, Februari 1910;
1913: opgevoerd en gepubliceerd in het Frans in de Brusselse Muntschouwburg, daarna op 28 mei 1913 in het Parijse Theâtre du Châtelet.
 Jena: Verlag Eugen Diederichs. -79p.
1913 Marie-Magdeleine. Drame en trois actes. (theatertekst)

Première: in Duitse vertaling, Februari 1910;
1913: opgevoerd en gepubliceerd in het Frans in de Brusselse Muntschouwburg, daarna op 28 mei 1913 in het Parijse Theâtre du Châtelet.
Paris: Librairie Charpentier et  Fasquelle Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles).  -180p.

Afmetingen: 18.20 x 11.50
Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cet ouvrage: 50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande
1913 La Mort. (bundel essays)

Wordt op 1 februari 1914 op de katholieke index van verboden boeken gezet.
1919;1920;1925;1938 en 1953: herdrukken bij Fasquelle.
1937: Uitgave met 37 houtsneden van Georges Tcherkessof, bij A. Fayard te Parijs. (Reeks: Le livre de demain nr 131)
Bevat: Notre injustice envers la mort (pp 1-32) ; L’anéantissement (pp 33-38) ; La survivance de la conscience (pp 39-66) ; L’hypothèse théosophique (pp 67-76) ; L’hypothèse néo-spirite. Les apparitions (pp 77-84)  ; Les communications avec les morts (pp 85-130) ; La correspondance croisée (pp 313-146) ; La réincarnation (pp 147-178) ; Le sort de la conscience (pp 179-202) ; Les deux aspects de l’infini (pp 203-228) ; Notre sort dans ces infinis (pp 229-256) ; Conclusions (pp 257-272).
1913: Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Uitgave Den haag, C.-L.-G. Veldt. -238p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles)   -275p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 18 x 11.70
Il a été tiré de cette ouvrage :
20 exemplaires numérotés sur papier du Japon
100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande .
1916 Les Débris de la guerre. (bundel essays)

Bevat: Avant-propos – Après la victoire – Le roi Albert – Les villes otages – Pour sauver quatre villes – Pro patria, I – La journée du drapeau belge – L’héroïsme – Pro patria, II – Sur la mort d’un petit soldat – L’heure du destin – En Italie – En relisant Thucydide – Le massacre des Innocents – Les dieux de la guerre – Pro patria, III – La flamme immortelle – In memoriam – Miss. Edith Cavell – Communications anormales – Les prophéties – La volonté de la terre – La vie des morts – Pour la Pologne – EPILOGUE.

Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles)   -274p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 19 x 12
Il a été tiré de cet ouvrage : 20 exemplaires numérotés sur papier du Japon – 60 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
 
1917 L’Hôte inconnu. (bundel essays)

Oorspronkelijk uitgegeven in Engelse vertaling 1915 als ‘The unknown guest’ uitgever Dodd, Mead and Co te New York. Vertaald door Alexander Teixeira De Mattos (410p.).
1918;1919;1938;1953: herdrukken bij Fasquelle
1941: Nieuwe uitgave met 34 houtsneden van Louis William Graux bij A. Fayard, Paris -25p.
Bevat: Avertissement. Introduction. Phantasmes des vivants et des morts. La Psychométrie. La connaissance de l’avenir. Les chevaux d’Eberfeld. L’hôte inconnu.
1919: Nederlandse vertaling’ De onbekende gast’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam, J.Van Campen. -255p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles)  -324p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1917 Contre les Déportations en Allemagne. (toespraak)

Paris : Ligue des droits de l’homme et du citoyen (1, Rue Jacob) -48p.

Afmetingen: 17 x 11
Reeks: Bibliothèque de guerre

1919 Le Miracle de saint Antoine, farce en deux actes. (theatertekst)

Met enkele zwart-wit illustraties in de tekst van André Deslignères.
24 septembre 1903: creatie in het Théâtre royal du Parc, te Brussel.
1904: Das Wunder des heiligen Antonius: satirische Legende in zwei Aufzügen. Uitgever: E. Diederichs, Jena/Leipzig, 1904 Vertaling: Friedrich von Oppeln-Bronikowski. (45p.)
1920 : Eugène Fasquelle, Editeur, Paris
 Paris: Eduard-Joseph  (31 rue Vivienne). -155p.

Reeks : Petites curiosités littéraires.
Édit. orig. en français tirée à 1000 ex. num. 1/850 vergé à la forme.
1919 Le Bourgmestre de Stilmonde. Pièce en trois Actes.   (theatertekst)

Geschreven in 1917 werd de opvoering door de Duitse censuur verboden.
Première: Buenos Aires, 1918; gepubliceerd 1919
Trente bois dessinés et gravés par Picart le Doux
Electronisch te consulteren, klik hier
1920: Heruitgave bij Librairie Charpentier et Fasquelle in een uitgave die ook de anti-duitse tekst van ‘Le sel de la vie’ omvat.
2016:
Vertaald in het Nederlands door André Capiteyn. Uitgave Maurice Maeterlinck Stichting, Gent
Paris: Eduard-Joseph (31 rue Vivienne).  -180p.

Afmetingen: 18.50 x 14
Colophon : Cette pièce dramatique relatant le martyre et l’invasion de la Belgique, a été achevé d’imprimer, hasard ou coïncidence, le mardi vingt-trois décembre mil neuf cent dix-neuf, jour de la « Sainte Victoire » pat l’Imprimerie d’Art ‘Le Croqui’ à Paris 4, rue Bezout, pour Edouard-Joseph, éditeur et libraire.
Il a été tiré de cet ouvrage : 75 exemplaires sur Japon, 130 exemplaires sur Hollande. 100 exemplaires sur papier Lilas et 1.195 exemplaires sur Vélin Lafuma de Voiron. Tous numérotés. La justification du tirage de chaque sorte commence à partir de numéro 1 pour finir au chiffre indiqué ici.
1919 Les Sentiers dans la Montagne. (bundel essays)

Bevat : La puissance des morts (pp 1-10) ; Messages d’outre tombe (pp 11-26) ; Les mauvaises nouvelles (pp 27-36) ; L’âme des peuples (pp 37-46) ; Les mères (pp 47-52) ; Trois héros inconnus (pp 53-70) ; Beautés perdues (pp 71-80) ; Le monde des insectes (pp 81-116) , La médisance (pp 117-124) ; Le jeu (pp 125-158) ; L’énigme du progrès (pp 159-172) ; Les deux lobes (173-182) ; Espoir et désespoir (pp 183-190) ; Macrocosme et microcosme (pp 191-202) ; L’hérédité de la préexistence (pp 203-216) ; La grande révélation (pp 217-262) ; Le silence nécessaire (pp 263-270) ; Karma (pp 271-304).
1921 : Vertaald in het Nederland als ‘Bergpaden’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam.J.Van Campen. -235p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur éditeur (11, Rue de Grenelles)  -306p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 18 x 11.60
Il a été  tiré de cet ouvrage : 20 exemplaires numérotés sur papier du Japon ; 80 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
1920 Le sel de la vie. (theatertekst)

Van dit werkje bestaat geen afzonderlijke uitgave.
1999 : Opgenomen in Oeuvres complètes Tome  II. Théâtre, pp 521-555 Uitgave: Editions complex, Bruxelles.

In : Le bourgmestre de Stilmonde ; Le sel de la vie : drame en trois actes : sketch en deux actes.

Paris: Librairie Charpentier et  Fasquelle Eugène Fasquelle éditeur (11, Rue de Grenelles).

1921 Le Grand Secret. (bundel essays)

Bevat: Préliminaires (pp 1-24) ; L’Inde (pp 25-110) ; L’Egypte (pp 111-132) ; La Perse (pp 133-140) ; La Chaldée (pp 141-148) ; La Grèce anté-socratique (pp 149-180) ; Les Gnostiques et les Néo-Platoniens (pp 181-188) ; La Kabbale (pp 189-212) ; Les Hermétistes (pp 213-228) ; Les occultistes modernes (pp 229-254) ; Les Métapsychistes (pp 255-302) ; Conclusions (pp 303-318).
1925 : Vertaald in het Nederlands als ‘Het Groote Geheim’ door G. de Ridder. Zutphen, W.J. Thiem -271p.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle). -320p.

Afmetingen: 18 x 11.60
Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Imp. Les presses continentales, 40 rue du cherche -midi,paris 6°
1921 Introduction aux Épîtres de Sénèque. Introduction par Maurice Maeterlinck.

L’ouvrage est l’introduction des “Epistres de Sénèque” (Lettres à Lucilius )trad. par Antoine Pintrel réédités en 1921 à Lyon par H. Lardanchet; ornée de vignettes dessinées et gravées sur bois par Philippe Burnot

Lyon : H. Lardanchet. [22]p.

Afmetingen : 20.50 x 13.40 (ingenaaid)
Reeks : Bibliothèque du bibliophile.
Tirage: 1500 exemplaires ainsi numérotés: N° 1 à 100 – Exemplaires sur vélin Hollande van Gelder filigrané au titre de la collection. N° 101-1500 – Exemplaires sur vergé d’Arches tienté. Il a été tiré en outre 50 exemplaires hors commerce numérotés en chiffre romain de I à L.
Achevé d’imprimer par Protat Frères à Macon le 11 mars 1921

1922 Les Fiançailles, féerie en cinq actes et onze tableaux. (theatertekst)

Représentée pour la première fois s novembre sous le titre « The Betrothal » à New York le 18 novembre 1918 sur la scène du ‘Schubert Theatre’.
Electronisch te consulteren, klik hier
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle). 198p.

Afmetingen :22.50 x 16.50
Imprimé par les Librairies-imprimeries Réunies, 7, rue Saint Benoît, Paris.
1925 Le Malheur passe, pièce inédite en trois actes. (theatertekst) Paris : (18-20 rue Saint-Gothard [75014] Arthème Fayard et Cie Éditeurs. -48p

Afmetingen: 19 x 12
Reeks : Les Œuvres Libres, n° 54, décembre 1925 [376 p.] « Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit » pp 5 -48
1926 La Puissance des Morts, pièce inédite en qutre actes. (theatertekst)

= 1ste Franstalige bij Œuvres Libres, Paris Fayard
1923 : Voor het eerst in het Engels verschenen onder de titel : The Power of the Dead, Uitgave The Century Co, New York, London. 
Paris (18-20, rue Saint-Gothard, [75014]). Arthème Fayard et Cie Éditeurs . -53p.

Afmetingen: 19 x 12
Reeks : Les Œuvres Libres, n° 64, septembre 1926 [374 p.] « Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit » pp 5-58.
 
1926 La Vie des Termites. (essay)

Bevat : Introduction (pp 9-26) ; La Termitière (pp 27-54); L’Alimentation (pp 55-64) ; Les Ouvriers (pp 65-72) ; Les Soldats (pp 73-96) ; Le Couple royal (pp 97-104) ; L’Essaimage (pp 105-124) ; Les Ravages (pp 125-134) ; La Puissance occulte (pp 135-150) ; La Morale de la Termitière (pp 154-162) ; Les Destinées (pp 163-188) ; L’Instinct et l’Intelligence (pp 189-212) – Bibliographie (pp 213-217)
1927 : Verlucht met kopergravures van Georges Gorvel, bij J. Variot, Versailles. -141p.
1930: Verlucht met 12 buringravures van J-.E Laboureur bij L’Artisan du livre, Paris. -189p.
1940 & 1942: Verlucht met 46 houtgravures van Constant Le Breton bij A. Fayard, Paris. -111p.
1943: Bruxelles, Editions du Rond-point. -155p.
1946 : Editions du Grand-Chêne, H. Kaeser, Lausanne. -199p.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).- 217 p.

Afmetingen : 19 x 12 (gebrocheerd)
Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Colophon : Il a été tiré de cette ouvrage : 130 exemplaires sur papier du Japon numérotés de 1 à 130.
520 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 131 à 650.
L’édition originale a été tirée sur Vélin blanc mat et sous couverture orange.
Achevé d’imprimer le 20 novembre 1926 par L.Maretheux  I, Rue Casette, Paris.
1927 Marie-Victoire, pièce inédite en quatre actes. (theatertekst) Paris : (18-20 rue Saint-Gothard [75014] Arthème Fayard et Cie Éditeurs.-74p

Afmetingen: 19 x 12
Reeks : Les Œuvres Libres, n° 74, juillet 1927 [384 p.] « Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit » pp 1-74
1927 En Sicile et en Calabre. (reisnotities)

Eerder gepubliceerd in Demain, 1 april 1924, pp. 5-33;
1933: Hernomen in: L’Araignée de verre, onder de titel: Sicelides Musae.
Paris: Kra Éditeur (6, rue blanche, paris).  -77p.

Afmetingen: 16.70 x 13.10
Reeks: Voyages
Il a été tiré de cet ouvrage : 50 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek numérotés de : 1 à 50 et 850 exemplaires sur vélin outhenin-chalandre numérotés de 51 à 1.000. Le tout constituant l’édition originale.
Il a été tiré spécialement pour la société ‘Les Bibliophiles du Nord » 15 exemplaires sur Japon impérial numérotés de I à XV.
1928 En Égypte : notes de voyage ornées de pointes sèches originales par Étienne Cournault. (reisnotities)

Maeterlinck’s bezoek aan Egypte met zijn vrouw, Renée Dahon, tijdens hun tweede huwelijksreis.
November 1925 : Verscheen eerst in het Engels onder de titel: Ancient Egypt. -96p. Vertaling: Alfred Sutro. Uitgever: George Allen & Unwin Ltd. (London)
1926: Publicatoie als essay in What is Civilization?, Duffield & Co., NY, 1926.
 Paris: Éditions de la Chronique des lettres françaises.   -63p.
1928 La Vie de l’espace. (bundel essays)

Bevat: La Quatrième Dimension (pp 7-146) ; La Culture des Songes (pp 147-180) ; L’Isolement de l’Homme (pp 181-192) ; Jeux de l’Espace et du Temps (pp 193-204) ; Dieu (pp 205-211).
1928 : Nederlandse vertaling als ‘Het leven der ruimte’ vertaald door Karel Wasch, Amsterdam, Kosmos.
Paris: Eugène Fasquelle (11, rue de Grenelle).- 215 p.

Afmetingen: 18 x 12 (gebrocheerd)
Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Colophon: Il a été tiré de cet ouvrage: 175 exemplaires sur papier du Japon numérotés de 1 à 175.
645 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 176 à 820.
L’édition originale a été tirée sur Vélin blanc mat et sous couverture orange.
1929 Judas de Kérioth, scène inédite. (theatertekst) Paris : (18-20 rue Saint-Gothard [75014] Arthème Fayard et Cie Éditeurs.  -99p.

Afmetingen: 19 x 12
Reeks : Les Œuvres Libres, n° 99, septembre 1929 [384 p.] « Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit » pp 107-114
1929 Berniquel. (theatertekst)

Portret van de auteur tegenover titelblad.

1926:
Eerder verschenen in het tijdschrift
‘Candide’  (Talvart, XIII, 43, 22 juillet 1926)

Paris: Editions des Cahiers Libres (57, Avenue Malakoff, Paris). -66p.

Afmetingen: 18 x 13 (gebrocheerd)

1929 La Grande Féerie. (essay)

Bevat: Introduction (pp 7-23) Immensité de l’univers (pp 27-87).  Notre terre (pp 91-147).  Influence sidérales (pp 150-222).
Paris: Eugène Fasquelle (11, rue de Grenelle).- 222p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Afmetingen: 18,60 x 12 (ingenaaid)
Il a été tiré de cet ouvrage : 100 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 100.
350 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 101 à 450.
L’édition originale à été tiré sur « Vélin Bibliophile » et sous couverture orange
1930 La Vie des Fourmis. (essay)

Bevat : Introduction (pp 7-22) ; Notions générales (pp 23-44) ; Le Secret de la Fourmilière (pp 45-60) ; La Fondation de la cité (pp 61-78) ; Les Nids (pp 79-96) ; Les Guerres (pp 97-126) ; Communications et Orientations (pp 127-152) ; Pastorales (pp 153-164)  Champignonnistes (pp 165-180) ;   Les Fourmis agricoles (pp 181-206) ; Les Parasites (pp 207-226) ; Épiloge (pp 227-246) ; Bibliographie (pp 247-254).
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 254p.

Afmetingen : 18 x 11 (gebrocheerd)
Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Il a été tiré de cet ouvrage:
150 exemplaires sur Japon impériale numérotés de 1 à 150.
600 exemplaires sur Hollande de van Gelder Zonen numérotés de 151 à 750.
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
1932 L’Araignée de verre. (bundel essays)

Bevat : L’Araignée de verre (pp 7-80) ; Sicelides Musae (pp 81-130) ; Le Royaume des morts (pp 131-222).
Nota ; Sicelides Musae verscheen eerder in 1927 in ‘En Sicile et en Calabre’ ; Le Royaume des Morts verscheen eerder in ‘En Égypte’ (1928)
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 222p.

Afmetingen: 18 x 11
Reeks: Bibliothèque Charpentier
.
Colophon: il a été tiré de vet ouvrage:
100 exemplaires surJapon impériale numérotés de 1 à 100.
350 exemplaires sur Hollande de van Gelder Zonen numérotés de 101 à 450.
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
Imprimerie R. Bussière – St. Amand (Cher)
1933 La Grande Loi. (bundel essays)

Bevat : Newton (pp 5-20) ; La Gravitation universelle et la force centripète (pp 21-74) ; La Rotation universelle et la force centrifuge (pp 75-96) ; Les Nains Blanches (pp 97-106) ; L’Ether (pp 107-134) ; Einstein (pp 135-168) ; La Dilitation de l’Univers (pp 169-192) ; Les Mathématiques (pp 193-202) ; Conclusions (pp 203-217).
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 217p.

Afmetingen: 18 x 11 (gebrocheerd)
Reeks: Bibliothèque Charpentier
.
Colophon: Il a été tiré de cet ouvrage: 100 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 100.
250 exemplaires sur papier de Hollande de van Gelder Zonen numérotés de 101 à 350.
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
1934 Avant le grand silence. (essay) Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 248p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (gebrocheerd)
Reeks: Bibliothèque Charpentier
.
Colophon: Il a été tiré de cet ouvrage: 30 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 30.
100 exemplaires sur papier de Hollande de van Gelder Zonen  numérotés de 31 à 130.
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
Achevé d’ imprimer sur les presses de Louis Bellenand à Fontenay-aux-Roses le 21 octobre 1934
1935 La Princesse Isabelle, pièce en vingt tableaux. (theatertekst)

Représentée pour la première fois sur le Théâtre de la Renaissance-Cora, le 8 octobre 1935.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 194p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1936 L’Ombre des ailes. (bundel essays)

Bevat: L’Ombre des ailes. Le vide. Lazare. Ceux qui ne sont pas nés. L’infini. Équilibre. Lotan Tumblers. L’héroïsme. Communication d’outre-tombe. Univers. Les trois géométries. Notre moi. T.S.F. la lumière. Libre arbitre. Destin et destinée. Le viel entomologiste. Au bord des tombes. Doutes de Pascal. Politique. Le surnaturel. Judas et Lazare. Radiesthésie. Précognition. Saint Thomas. Jonas. Le temps. Le monde renversé. Préfiguration. Job. La prière.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 253p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1936 Le sablier. (essay)

Nota: “[Des réflexions écrites au jour le jour sur] les morts, l’univers, l’infini, l’avenir, le destin, le souvenir, le temps, l’espace, etc.”–p. 9
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  -249p.

Afmetingen : 18.70 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Colophon : Il a été tiré de cette ouvrage : 30 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 30.
100 exemplaires sur papier de Hollande van Gelder Zonen numérotés de 31 à 131.
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
Achevé d’ imprimer sur les presses de Louis Bellenand à Fontenay-aux-Roses le 15 janvier 1936
1936 Onirologie. Conte.

1967: heruitgave door Stichting “De Roos” (Utrecht) Reeks: Volume 75 van Uitgaven De Roos. -42p. Met een essay van H. Wagenvoort “Maeterlinck et les Pays-Bas”.
 Anvers: Les Editions du Parc (40, av. Quinten Matsys). -51p.

Afmetingen: 18 x 12.50
Il a été tiré de cet ouvrage: 52 exemplaires sur papier nacré Impérial, dont 2 exemplaires hors commerce marqués A et B; 50 exemplaires numérotés de 1 à 50 et 460 exemplaires sur Alfa d’Ecosse, dont 10 exemplaires hors commerce marqués de C à L et 450 exemplaires numérotés de 51 à 500.
Sorti des presses de l’Imprimerie Flor Burton S.A. Anvers le 30 octobre 1936
1937 Devant Dieu. (bundel essays)

Bevat : Devant Dieu (pp 7-37) ; La vie des Morts (pp 38-66) ; La Clepsydre égyptienne (pp 67-97) ; Paroles de Dieu (pp 98-109) ; Marginales (pp 110-145) ; Les Anges (pp 146-232) ; Croquis de fous (pp 233-245) ; Dernières ou premières lueurs (pp  246-252).
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 252p.

Afmetingen: 18.70 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Il a été tiré de cet ouvrage: 25 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 25 – 75 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder Zonen  numérotés de 26 à 100. Exemplaire N° ….
Druk : Fontenay-aux-Roses : impr. L. Bellenand et fils
1939 La Grande Porte. (essay)

Bevat : La grande porte (pp 7-12) ; Sarpédon (pp 13-40) ; Satan (pp 41-57) ; Le Livre thibetain de la mort (pp 58-77) ; Mégalothéisme (pp 78-92) ; Caïn (pp 93-134)  ; Réincarnation (pp 135-150) ; L’Éther (pp 151-174) ; Une destinée (pp 175-184) ; Le Dieu d’Israël (pp 185-200) ; La Chanson de Mélisande (pp 201-211) ; Le Subconscient (pp 212-215) ; L’Enfer (pp 216-224) ; Prophéties (pp 225-227) ; La Vieilesse (pp 228-233) ; Préexistences (pp 234-252).
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur (11, rue de Grenelle).  – 252p.

Afmetingen: 18.70 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Bibliothèque Charpentier
.
Il a été tiré de cet ouvrage: 25 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 25 – 75 exemplaires sur papier de Hollande Van Gelder Zonen  numérotés de 26 à 100. Exemplaire N° ….
L’édition originale a été tiré sur « Vélin bibliophile » et sous couverture orange.
Achevé d’ imprimer  le 20 janvier 1939 par l’imprimerie Louis Bellenand et fils à Fontenay-aux-Roses (Seine).
1941 L’Autre Monde ou Le cadran stellaire. (gemengd : proza, gedachten, theater)

Bevat: Ouverture (pp 9-19) ; Notes (pp 20-65) ; Lazare et Madeleine (pp 66-71) ; Notes (pp 72-138) ; La vie des Morts (pp 139-143) ; Notes (pp 144-147) ; Lees circoncis de Sichem (pp 148-149) ; Le jugement de Salomon (pp 150-154) ; L’ombre rebelle (pp 155-156) ; Le bonheur (pp 157-158) ; Petites vies heureuses (pp 159-161) ; Les voyageurs (pp 162-163) ; Notes (pp 164-175) : le vieil arbre (pp 176-177) ; La révolte des arbres (pp 178-185) ; L’enfant qui ne veut pas naître (pp 186-192) ; L’homme qui veut se tuer (pp 193-200) ; Le vieux qui ne veut pas mourir (pp 201-230).

1942: Uitgave bij Eugène Fasquelle, éditeur, Paris.

New York : Editions de la Maison Française Inc. (610, Fifth Avenue, New York).  -231p.

Afmetingen : 18.70 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks : Voix de France 39
Printed in USA Albert Martin, Inc. N.Y
1948 Jeanne d’Arc, pièce en douze tableaux. (theatertekst)

Toneelstuk werd nooit opgevoerd.

Monaco: Editions du Rocher. –[ III] + 139p

Afmetingen : 21.50 x 13 (gebrocheerd)
Druk : impr. de Plon, Meaux.
1948 Bulles bleues. Souveniers heureux. (memoires)

2011: Vertaald in het Nederlands als ‘Bulles Bleues – Herinneringen van Geluk’ door André Capiteyn. Uitgave Lannoo, Tielt.
 
 
 
Monaco: Editions du Rocher. -234p. / Paris : Le club du livre du mois, (librairie Plon). -237p.

Afmetingen : 19 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Réuni pour la sixième fois en juin 1948, le jury institué par LE CLUB DU LIVRE DU MOIS a couronné cet ouvrage. L’imprimerie Solédi, à Liège, en a tiré 3.000 exemplaires réservé aux membres du Club et numérotés. 
Exemplaire N° ….

1949 Printemps du monde. Liège : Editions Dynamo, Pierre Aelberts, éditeur : (imprimeur nationale des invalides), 9, [7] p

Tirage limité à 40 ex. sur vélin blanc, 10 ex. sur vélin bleu, 1 ex. sur vélin vert, numérotés de 1 à 51

POSTUUM

 1954 Insectes et fleurs. (verzamelwerk met één onuitgegeven tekst – bibliofiele uitgave)

Bevat : La Vie des Abeilles, La Vie des Termites, La Vie des Fournis, L’Araignée de verre, L’Intelligence des fleurs, Les Parfums, Les Pigeons (inédit). Édition collective Illustraties: 24 aquarelles hors texte pleine page par Hans Erni.
Tirage numéroté sur vélin.
 Paris: Librairie Gallimard.Editions de la Nouvelle Revue Française Editeurs. -570p.

Afmetingen :22.8 x 18.00 (omslag in chagrin ivoire volgens maquette van Paul Bonet)
1958 Les meilleures pages. (bloemlezing)

Samengesteld door Alex Pasquier

     

Brussel : La Renaissance du Livre. (12, Place du Petit Sablon)  – XXI-136 p.

Afmetingen : 17 x 11 (gebrocheerd)
Reeks : Collection anthologique des prosateurs belges

1959 Theâtre inédit : L’Abbé Sétubal, Les Trois Justiciers, Le Jugement dernier.

Bevat: L’Abbé Sétubal : drame en deux actes et cinq tableaux. – Première in het Théâtre nationale de Lisbonne, 1941.- zp ; Les Trois Justiciers. Pièce en trois actes et dix tableaux zp – Le jugement dernier : pièce en trois actes et dix tableaux.


Titelblad

Paris:Editions Del Duca. -368p.

Afmetingen: 19 x 14
Il a été tiré de l édition originale cet ouvrage cinquante exemplaires sur papier vélin lana numérotés de 1 à 50 et douze exemplaires hors commerce marqués H.C.

Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie Cino del Duca, 18, Rue de Folin, à Biarritz, le 24 avril 1959

1965 Poésies complètes.

Definitieve editie met inleiding, noten en varianten door Joseph Hanse.
Bevat : Serres chaudes ; Quinze chansons ; Neuf chansons de la trentaine ; Treize chansons de l’âge mûr.
 Bruxelles: La Renaissance du Livre (12, Place du Petit Sablon) . -303p.

Afmetingen: 19.50 x 13
Il a été  tiré de cet ouvrage dix exemplaires sur papier vergé numérotés de 1 à 10

1980 Œuvres.

Ouvrage réédité à l’occasion du 150é anniversaire de la Belgique Europalia 1980.
Préface de Marc Quaghebuer.
Bevat : Quinze Chansons (pp 15-32), Les aveugles (pp 33-82), L’Intruse (pp 83-128), Serres chaudes (pp 129-173), Maurice Maeterlinck. La vie, l’œuvre, l’époque 1862-1949 (pp 175-191)
Omslag : Le palais d’Orlamonde

Bruxelles: Editions Jacques Antoine.  -194p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (paperback)
Reeks: Passé Présent vol 20.

1999 Oeuvres Complètes. (3 volumes)

Edition établie et présentée par Paul Gorceix
 Bruxelles: Editions complexes.
2010 Œuvres complètes. (box met 4 volumes)

Uitgave ter gelegenheid van de 100 verjaardag van de toekenning van de Nobelprijs aan de auteur.
Herneemt de uitgave van 1999 met toevoeging van een 4de deel ‘La vie de la nature’.

 1. la réveil de l’âme : Poésies et Essais. -721p. Illustratie voorplat : Fernand Knopff,’Avec Grégoire Leroy. Mon cœur pleure d’autrefois, 1889, potlood en kleurpotlood met blanco ophoging op papier.
 2. Théâtre 1 -680p.
  Illustratie voorplat : Fernand Knopff, Mélisande 1907, houtskool en kleurpotlood op papier .
 3. Théâtre 2 -684p.
  Illustratie voorplat : Fernand Knopff, une étude de femme, 1897, potlood op papier.
 4. La vie de la nature -479p.

Bruxelles: En coédition avec André Versaille éditeur; 2.565p.

Afmetingen : 26 x 16 cm (garenloos gebrocheerd – zachte kaft in kartonnen box)
Voor de vier delen : Achevé d’imprimer en novembre 2010 sur les presse de l’imprimerie Jouve en France (UE) pour le compte de © André Versaille Éditeur – Centre Dansaert – Rue d’Alost 1000 Bruxelles.

Vertalingen naar het Nederlands

A. Bloemlezingen in Nederlandse vertaling

1906 Uren met Maeterlinck. Een bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck, door G.H. PRIEM. Met biographische en bibliographische aantekeningen, benevens een portret.

Bevat: Prinses Maleine; De schat des harten; Wijsheid en levenslot;Het leven der bijen; De bedolven tempel; MonnaVanna; Joyzelle; de dubbele tuin.

Amsterdam: J.L.G. Veldt. –IX-318p.
z.d. Uren met Maeterlinck. Een bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck, vertaald door G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE. Amsterdam: N.V. Drukkerij Jacob Van Campen.
1962 Maurice Maeterlinck, Gedichten, Toneel en Proza. (bloemlezing)

Met een inleiding over auteur en werk door Mathieu Rutten.
Vertaling: J.L. De Belder en Jan Vercammen.

Hasselt : Heideland. -396 p.

Reeks: Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur.
Afmetingen: 22 × 13,5. (gebonden – harde linnen kaft met lederen rug).
Colofon:
 
2002 Bloemlezing uit de poëzie van Maurice Maeterlinck samengesteld, vertaald en ingeleid door Stefaan van den Bremt

Omslagontwerp: Dooreman
Zetwerk: Griffo
Van den Bremt 1 Gent: PoëzieCentrum.-195p.

Reeks:Dichters van nu 15
Afmetingen: 20 x 12.75 (gelijmd)
Druk: Imschoot, Gent

 

B. Ander werk in Nederlandse vertaling

 Jaar  Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
1896 Pelléas en Mélisande. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Pelléas en Mélisande.
Vertaling: Ninette de Vries.
2002: Hruitgave van de vertaling in de reeks ‘De Morgen-Bibliotheek’ Nobelprijs literatuur,  nr 10 bij de krant De Morgen te Brussel
Den Haag: Belinfante / Brussel: P. Lacomblez. -IV-103p.
1896 Interieur. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Intérieur. (1894)
Vertaald door ANTONIO [A.G. van Hamel].

Amsterdam: M.J.P. Van Santen. -16p.

Afmetingen: 22 x14 (geniet)
Bijlage van Het Tooneel 26 (1896-1897) nr 6/7 15 december 1896.

1897  De schat des harten.

Oorspronkelijke titel: Le Trésor des humbles. (1896)
Vertaald door Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE, met een voorwoord van J. de Vries.
1903:  Herziene  2de druk, Amsterdam – C.L.G. Veldt.
1911: Herziene 3de druk, Amsterdam – C.L.G. Veldt.
1922: 4de druk
 Amsterdam: S. L. Van Looy. –XVI  +238p.

Afmetingen: 17.50 x 12

1899  Wijsheid en levenslot. (bundel essays)

Oorspronkelijke titel: La Sagesse et la destinée (1898)
Vertaald door Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
Met inleidend woord van Dr. J.D. Bierens de Haan.
1902: 2de druk idem
1911: 3de herziene druk idem. VIII-228p.
1922: herdruk. Amsterdam. J. Van Campen.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt. –VI-228p.
z j
[1901]
Het leven der bijen. (studie)

Oorspronkelijke titel: La vie des abeilles. (1901)
Vertaald door door Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
1908: idem, 2de verbeterde druk -248p.
1910: idem, 3de verbeterde druk
1918: heruitgave bij J. Van Campen Amsterdam.
1949: 5de druk . Vignetten, omslag en band van Fons Montens. -213p. Amsterdam, J. Van Campen (18,5 x 12,5 cm. Geb., linnen, stofomslag)
Amsterdam: C.L.G. Veldt. -248p.

Afmetingen: 19 x 13
Druk: Boek-, Courant-, en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
Electronisch te consulteren, klik hier

1902 De bedolven tempel. (essaybundel)

Oorspronkelijke titel: Le temple enseveli. (1902)
Vertaald door G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
 Amsterdam: N.V. Drukkerij Jacob  Van Campen.
1903 Monna Vanna. Tooneelstuk in drie bedrijven. (theatertekst)

Oorspronkelijke titel: Monna Vanna. (1902)
Vertaald door Frans Mijnssen
1911: idem, herdruk
1913: Amsterdam, Meulenhoff & Co. -129p.
1917: 5de druk Meulenhoff-Editie. Een Algemeene Bibliotheek no. 15. -140p.
z.d. : Vertaald door E. Buskens. Antwerpen, Musea Vlaams Kultuurleven.
Amsterdam: C.L.G. Veldt. -110p.
z j
[1903]
Joyzelle. Tooneelspel in vijf bedrijven. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Joyzelle (1903)
Vertaald door  G.H. PRIEM
1917, 1918, 1919: herdrukken door J. Van Campen, Amsterdam.

 Amsterdam: C.L.G. Veldt. -158p.

 

z j
[1903]
Aglavaine en Selysette. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Aglavaine et Sélysette (1896)
Vertaling naar den achtsten druk door Pzn. PROOST.
1911: Vertaling door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS. Amsterdam, Meulenhoff & Co.
 Rotterdam: Johan Pïeterse, z.d. [1903] -131p.

Afmetingen: 19 x 13
Druk: Boek-, Courant-, en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen

1904 De dubbele tuin. (bundel essays)

Met  portretfoto van Maeterlinck tegenover de titelpagina.
Oorspronkelijke titel: Le Double jardin (1904)
Vertaald door L. VAN DE CAPPELLE.
 Amsterdam: Em. Querido. -198p.

Afmetingen: 19 x 13.50

1904  Twee spelen (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard). (theatertekst)

Oorspronkelijke titel: Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
Vertaling: Jan EELEN
Bandversiering: Frans Cleton.

 Rotterdam: Meindert Bogaerdt Jun. -135p.

Afmetingen:20 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)

z j
[1907]
Over de sterfelijkeheid.

Vertaling van het laatste essay uit ‘Het leven der bloemen/L’Intelligence des Fleurs’.

Amsterdam: Allert De Lange. -33p.

Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid – slappe kaft)

1908 Het leven der bloemen. Geautoriseerde nederlandsche uitgaaf. (essays)

Oorspronkelijke titel: L’Intelligence des Fleurs. (1907)
Vertaald door Andries de Rosa.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt. -245p.
1910 Dramatische Werken. Deel I

[Door den schrijver geautoriseerde uitgave bewerkt door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.]
Deel I: Maurice Maeterlinck, zijn leven en werk. [door J. Cl. v.d. M.P.] pp I – XIII] ; Herinneringen aan Maeterlinck (Maeterlinck in Nederland [naar Ad. van Bever] pp XIV – XXIII] ; Prinses Maleine (pp 1-146) ;  De indringer (pp 147-180) ;  De blinden (pp 181-218) ;  De zeven prinsessen (pp 219 – 251).
G
eïllustreerd met meerdere documentaire zwart-wit foto’s.

Amsterdam: Uitgeverij Meulenhoff. & C°  – XXIII-251p.

Afmetingen: 16 x 10
Gedrukt te Nijmegen bij G. J. Thieme en uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & C°  in het najaar van negentienhonderd en tien.


Nota: Deze vertalingen verschenen eveneens in aparte uitgaven.

1910 Prinses Maleine. (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel I
Oorspronkelijke titel: La Princess Maleine.(1889)
Vertaald door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.
1930: Herdruk.
 Amsterdam: Uitgeverij Meulenhoff. & C°  -146p.

Afmetingen: 15.50 x 9.50 (gebrocheerd)
Gedrukt te Nijmegen bij G. J. Thieme en uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & C°  in het najaar van negentienhonderd en tien

1910 De indringer, gevolgd door De Blinden. (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel I
Oorspronkelijke titel: L’intruse.(1890) & Les aveugles (1890)
Vertaald door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.
 Amsterdam: Uitgeverij Meulenhoff & Co . -72p.

Afmetingen: 15.50 x 9.50
Gedrukt te Nijmegen bij G, J. Thieme en uitgegeven in het najaar van negentienhonderd en tien.

1910 De zeven prinsessen. (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel I.
Oorspronkelijke titel:Les sept Princesses. (1891)
Vertaald door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.
Bevat: Inleiding tot Maeterlinck  [door J. Cl. v.d. M.P.] pp I – XII] ; Herinneringen aan Maeterlinck (Maeterlinck in Nederland [naar Ad. van Bever] pp XIV – XXIII] ; De zeven prinsessen. Mystisch spel in één bedrijf.  (pp 3-33).

Amsterdam: Uitgeverij Meulenhoff & Co . -XIII + 33p.

Afmetingen: 15.50 x 9.50
Gedrukt te Nijmegen bij G. J. Thieme en uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & C°  in het najaar van negentienhonderd en tien.

1911 Dramatische Werken. Deel II.

[Door den schrijver geautoriseerde uitgave bewerkt door J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.]
Deel II: Pelleas en Melisande (pp 1-96) ; Alladine en Palomides (pp 97-152) ; L’Intérieur (pp 153-176) ; La Mort de Tintagiles (1894) ;  Aglavaine en Sélysette (pp 225-332).
Geïllustreerd met meerdere documentaire zwart-wit foto’s.

Amsterdam: Uitgeverij Meulenhoff. & C°  -332p.

Afmetingen: 16 x 10
Gedrukt te Nijmegen bij G. J. Thieme en uitgegeven te Amsterdam door Meulenhoff & C°  in het najaar van negentienhonderd en tien.
Nota: Deze vertalingen verschenen eveneens in aparte uitgaven.

1911 Pelleas en Melisande, gevolgd door  Binnenhuis. (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel II.
Oorspronkelijke titels:
Pelléas et Mélisande (1892) ; Intérieur (1894)
Geautoriseerde vertaling van J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS
Bevat: Pelleas en Melisande (pp 1-96) ; Binnenhuis (pp 97-119).

Amsterdam: Meulenhoff en Co. -119p.

Afmetingen: 16 x 10.50 (ingenaaid – harde kartonnen kaft zonder stofomslag – ook uitgegeven met lederen band)
Druk: Boek-, courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.

1911 Alladine en Palomides, gevolgd door De dood van Tintagiles. (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel II.
Oorspronkelijke titels: Alladine et Palomides (1894) en La Mort de Tintagiles (1894)
Geautoriseerde vertaling van J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.

Amsterdam: Meulenhoff en Co.-103p.

Afmetingen: 15.50 x 9.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Boek-, courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.

1911 Aglavaine en Sélysette (theatertekst)

Aparte uitgave uit ‘DramatischeWerken’ deel II.
Oorspronkelijke titel: Aglavaine et Sélysette. (1896)
Geautoriseerde vertaling van J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.

Amsterdam: Meulenhoff en Co. -108p.

Afmetingen: 15.50 x 9.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Boek-, courant- en steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.

1913 De dood. (essays)

Oorspronkelijke titel: La Mort (1913)
Vertaald door Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
1923: Herdruk bij Jacob van Campen, Amsterdam.

Den Haag: C.L.G. Veldt. -238p.

Afmetingen: 19 x 3.50 (gebonden)

 inhoud

1914 Monna Vanna, tooneelstuk bestaande uit drie bedrijven.

Vierde druk
Vertaald door Frans MIJNSSEN
Oorspronkelijke titel: Monna Vanna, pièce en trois actes. (1902)
1917: 5de druk ibidem, met geïllustreerde omslag ingenaaid of gebonden met goudopdruk.
Nota: Oorspronkelijke uitgave van deze vertaling bij Amsterdam: C.L.G. Veldt. In 1904
 Amsterdam: Uitgevers Meulenhoff en Co   -143 p.

Afmetingen: 15.50 x 10.50
Reeks: Meulenhoff-Editie n° 15.

cover 1917

1919 De onbekende gast. (essays)

Oorspronkelijke titel: L’hôte inconnu. (1917)
Vertaling: Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
Amsterdam: N.V. Drukkerij Jacob Van Campen. -255p.
z j
[1921]
De blauwe vogel. (theatertekst)

Oorspronkelijke titel: L’Oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Vertaald door Mevr. G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
1928: herdruk idem.
1976: Vertaald door Maarten VAN NIEROP. Antwerpen: Walter Soethoudt -192 p.
2006: Vertaling G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE herdrukt in opdracht van Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, Krommenie:
2012: Bewerkt door Do van Ranst naar de doelgroep kinderen van 9 jaar toe. Wielsbeke : De Eenhoorn.
Amsterdam: N.V. Drukkerij Jacob Van Campen. -237p.

Afmetingen: 20 x 14.50

1921 Bergpaden. (essays)

Oorspronkelijke titel Les Sentiers de la Montagne. (1919)
Vertaling: Mevr.G.M. VAN DER WISSEL-HERDERSCHEE.
 Amsterdam: N.V. Drukkerij Jacob Van Campen.  -235p.

Afmetingen: 21.80 x 15

1925 Het groote geheim. (essays)

Oorspronkelijke titel: Le Grand Secret (1921)
Vertaling van G. de Ridder.
1930: Herdruk z.p. [1930]
 Maeterlinck 4 Zutphen: Uitgeverij Thieme & Cie. -271 p.

Afmetingen: 22 x 16 (gebonden – hardcover)
z j
[1928]
Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. ’s Menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. (essays)

Oorspronkelijke titel: La vie de l’espace. (1928)
Vertaald en van een voorwoord voorzien door Karel Wasch.
 Amsterdam: : N. V. Uitgevers-Maatschschappij Kosmos.  -205p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft)

1976  De blauwe vogel. Sprookjesspel in 6 bedrijven en 12 taferelen. (theatertekst)

Oorspronkelijke titel: L’Oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Vertaald door Maarten VAN NIEROP.
Met een nawoord door D. De Laet (pp 173-183.
De Blauwe Vogel werd voor het eerst opgevoerd op 30 september 1908 in het Kunsttheater te Moskou, de Parijse première was op 2 maart 1911 in het Théâtre Réjane.
De in dit boek opgenomene fotoos (sic) werden ontleend aan de film ‘The blue bird’ van 20th Century Fox, waarvoor dank
 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt.  -192 p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50
Reeks: Kijkgatpaperback; vol 38 / Nygh (sic) & Van Ditmar paperback 196.
2002  Pélléas en Mélisande. (theatertekst)

Oorspronkelijke titel: Péléas en Mélisande
Vertaald door Ninette De Vries.
Omslag: Jan Vanriet, ‘Spiegelman’, aquarel 2002.
Heruitgave van de vertaling uit 1895.
 Maeterlinck 1 Brussel : De Morgen. -94 p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: De Morgen-bibliotheek. Nobelprijs literatuur; nr 10
 
2005  Slot. Een hertaling van La mort de Tintagiles. (1894)

Oorspronkelijke titel: La mort de Tintagiles (1894)
Bart Moeyaert vertaalde en hertaalde ‘La mort de Tintagiles’ van MAurice Maeterlinck in opdracht van het theatergezelschap Laika. De première van ‘Slot’ een locatievoorstelling in de Thiery-liftenfabriek in Antwerpen vond plaats op 9 aprl 2005 tijdens get Tweetaktfestival, met Bart Slegers, Anna Vercammen en Tim David, in een regie van Bart van den Eynde [… ], de muziek werd gecomponeerd door Charo Calvo.
Antwerpen : Bebuquin. -43 p.

Afmetingen: 20 x 12.50  (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Slot van Maurice Maeterlinck en Bart Moeyaert werd gezet uit de Bembo volgens een ontwerp van Compagnie Paul Verrept. Met dank aan Tom Van der Cruysse.

 2006  De blauwe vogel / toneelspel van M. Maeterlinck.

Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
Oorspronkelijke titel: L’oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Heruitgave van de vertaling uit 1921.
 Krommenie: Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, -92 p.
2011 Op stap met meneer Maurice : werkbundel jongerenpoëzieroute Gent / gedichten Maurice Maeterlinck, Daniël Billiet, Peter Holvoet-Hanssen, Noëlla Elpers … en anderen ; collages Nicolas Maeterlinck.

Teksten in het Frans en Nederlands
Gent : Stad Gent. Dienst Cultuurparticipatie. -40p. , Ill.
2011 De blauwe vogel. (symbolistisch sprookje – bewerking)

Oorspronkelijke titel: l’Oiseau Bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Bewerkt door Do van Ranst naar de doelgroep kinderen van 9 jaar toe.
Illustrator: Carll Cneut.
Vormgeving: quod. voor de vorm
 Maeterlinck 8 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -90p.

 Afmetingen: 24 x 16.00 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve.
Uitgegeven in het kader van het Gentse Maeterlinckjaar.
2011 Bulles Bleues – Herinneringen van Geluk. (autobiografische vertellingen)

Oorspronkelijke titel: Bulles bleues. Souvenirs heureux. (1948)
Ingeleid en vertaald door André Capiteyn
Foto cover e, backcover: Storm Calle © Stad Gent, 2011.
Foto flap: © Ministère de la Culture – Médiathèque du Patrimoine, dist. RMN, Paris.
Vormgeving : Pjotr.
Redactie : Ann Brokken
Coordinatie : Joris De Zutter en adviessbureau Rudy Vercruysse, Gent
Maeterlinck 3  Tielt: Uitgeverij Lannoo. -152p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (gebonden – harde blauwe linnen kaft met stofomslag)
2011 Gelukkige herinneringen. (gelegenheidsuitgave)

Sanderus schenkt deze uitgave als eindejaarsattentie aan klanten en vrienden.
Opmaak cover: Patricia Rau.

Audenaarde: Drukkerij Sanderus Audenaarde.   -39p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd -kaft met flappen)
‘Gelukkige herinneringen’ van Maurice Maeterlinck werd gedrukt in november 2011 op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde.

2012 Verzamelde gedichten.

Oorspronkelijke titels: Serres Chaudes (pp 10-91); Quinze chansons (pp 92-125); Neuf chansons de la trentaine (pp 126-147); Treize chansons de l’âge mur. (pp 148-175)
Vertaler: Joris De Zutter.
Franse gedichten naast Nederlandse vertaling.
Foto cover en backcover: F. Lambert, Phot. Photo JH & P. Jumpertz, Bruxelles © Universiteitsbibliotheek UGent.
Foto flap: © Ministère de la Culture-Médiathèque du Patrimoine, dist. RMN, Paris.
Vormgeving : Pjotr, Pieter Willems
Maeterlinck 5  Tielt: Uitgeverij Lannoo. -175p.

Afmetingen: 24 x 17 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
2014 De blinden. Thetertekst – vertaald uit het Frans)

Oorspronkelijke titel: Les Aveugles (1890)
Vertaald door Erwin Mortier.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept
Foto achterflap: Archief van Denijs Peeters, dank aan het Letterenhuis

 Antwerpen: uitgeverij Bebuquin/Toneelhuis. -52p.

Afmetingen:20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
De blinden, een productie van het ensemble van makers en spelers van Toneelhuis onder impuls van Guy Cassiers, ging in première op 24 september 2014 in de Bourla in Antwerpen.

2016 De burgemeester van Stilmonde : een oorlogsdrama in drie bedrijven uit 1917 (toneel)

Oorspronkelijke titel: Le bourgmestre de Stilmonde. (1917)
Vertaling: André Capiteyn
Inleiding: Jozef Dauwe.
Nawoord: Laurence Baudart ism Fabrice Van de Kerckhove (vertaald door André Capiteyn)

Gent : Maurice Maeterlinck Stichting. -250p.

Afmetingen: 20.40 x 12.50 (paperback)
Cover: Houtsnede Charles Picart Le Doux uit Le bourgmestre de Stilmonde. Editopns Edouard-Joseph, 1919.
Foto achteraan: detail van de pasfoto van M Maeterlinck op de Laissez passer uit 1914

2021 De blinden. (graphic novel)

Vrije adaptatie naar het gelijknamige theaterstuk van Maurice Maeterlinck uit 1890.
Auteur: Maarten De Saeger

Borgerhout: uitgeverij Bries. -niet gepagineerd.

Afmetingen: 22 x 22.50 (ingenaaid – stevige kartonnen kaft)

z d Het toneel. Heiligdom van de droom. (essay)

Vertaald door Yvonne De Man
Voorwoord van J. Contryn

Mechelen: Het Poppenspel (Auwegemvaart, 87). –[11]p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (geniet)
Reeks: Keurboekjes van het poppenspel o.l.v. Louis en Jef Contryn.
Drukkerij Stals p.v.b.a. Antwerpen.

z d De indringer. (theatertekst)

Proeve van vertaling naar Maeterlinck’s l’Intruse door H. van Loon.
Oorspronkelijke titel: L’Intruse (1890)

Plaats van uitgave: niet gekend, uitgever niet gekend.  -pp 44-60.

Van de gedrukte tekst – die een deel vormt van een groter geheel – bevindt zich een exemplaar in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen.

 

 FILMOGRAFIE

1929 The burgomaster of Stilemonde.

 • Stille film gebaseerd op Maeterlinck’s  toneelstuk ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ (1919)
 • Regie: George Banfield
 • Script: Fred Raynham
 • Cast: John Martin Harvey as Cyrille van Belle (The Burgomaster) ; Fern Andra as Isabelle Hilmer ; Robert Andrews as Lt. Otto Hilmer ; John F. Hamilton as Odilion van Belle ; Fred Raynham as Baron von Rochow ; Wilfred Shine as Claus ; A. B. Imeson as Capt. Karl von Shernberg ; Oswald Lingard as Father de Coninck ; Kinsey Peile as Sheriff Vermandel ;  Mickey Brantford as Flores.
 • Gefilmd in de Walthamstow Studios en op locatie in België
1969 Interieur.  Naar een tekst van Maeterlinck

 • Regie:  Roland Verhavert.
 • Scenario: Jef Geeraerts
 • Cast: Reinhilde Decleir (Marthe). Jeanine Schevernels (Marie); Julien Schoenaerts (De vreemdeling); Sylvia Traey; Alice Toen; Frans Van der Lingen (oude man).

 

Beknopt overzicht

Poëzie

 • Serres chaudes (1889)
 • Douze chansons (1896)
 • Quinze chansons (vermeerderde versie van Douze chansons) (1900)

Theater

 • La Princesse Maleine  (1889)
 • L’Intruse  (1890; eerst opgevoerd op 21 mei 1891)
 • Les Aveugles  (1890; eerst opgevoerd op 7 december 1891)
 • Les Sept Princesses  (1891)
 • Pelléas and Mélisande (1892; eerst opgevoerd op 17 mei1893)
 • Alladine et Palomides (1894)
 • Intérieur  (1894; eerst opgevoerd op 15 maart 1895)
 • La Mort de Tintagiles  (1894)
 • Aglavaine et Sélysette (eerst opgevoerd in december 1896)
 • Ariane et Barbe-bleue (Eerst gepubliceerd in Duitse vertaling, 1899)
 • Soeur Béatrice (1901)
 • Monna Vanna (eerst opgevoerd in mei 1902; publicatie in hetzelfde jaar)
 • Joyzelle (eerst opgevoerd op 20 May 1903; publicatie in hetzelfde jaar)
 • Le Miracle de saint Antoine (eerst opgevoerd in Duitse vertaling, 1904)
 • L’Oiseau bleu  (eerst opgevoerd op 30 september 1909)
 • Marie-Magdaleine  (eerst opgevoerd in Duitse vertaling, februari 1910; Opgevoerd en gepubliceerd in het Frans, 1913)
 • Le Bourgmestre de Stilmonde (eerst opgevoerd in Buenos Aires, 1918; gepûbliceerd 1919)
 • Le sel de la vie (1919)
 • Les Fiançailles (1922)
 • Le Malheur passe (1925)
 • La Puissance des morts (1926)
 • Berniquel (1926)
 • Marie-Victoire (1927)
 • Judas de Kerioth (1929)
 • La Princesse Isabelle (1935)
 • Jeanne d’Arc (1948)

Essays

 • Le Trésor des humbles (1896)
 • La Sagesse et la Destinée (1898)
 • La Vie des abeilles (1901)
 • Le temple enseveli (1902)
 • Le Double Jardin (1904)
 • L’Intelligence des fleurs (1907)
 • L’Hôte inconnu (eerst gepubliceerd in een Engelse vertaling, 1914; in het Frans, 1917)
 • Les Débris de la guerre (1916)
 • La Vie des termites (1926)
 • La Vie de l’espace (1928)
 • La Grande Féerie (1929)
 • La Vie des fourmis (1930)
 • L’Araignée de verre (1932)
 • Avant le grand Silence (1934)
 • L’Ombre des Ailes (1936)
 • Devant Dieu (1937)
 • L’Autre Monde ou le Cadran stellaire (1941)

Memoires

 • Bulles bleues (1948)

Vertalingen

 • L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’admirable (1891)
 • Annabella, een bewerking van John Ford’s ‘Tis Pity She’s a Whore (opgevoerd 1894)
 • Les Disciples à Saïs en Fragments de Novalis uit het Duits van Novalis, (bevat een Introduction door Maeterlinck over Novalis en deDuitse Romantiek. (1895)
 • Vertaling en bewerking van Shakespeare’s Macbeth (opgevoerd 1909)