home | Inloggen
Aantal schrijvers: 581 | Aantal boeken:

16435

 

 

Maeterlinck, Maurice

Maakt deel uit van:

Maurice Maeterlinck

Gent, 29 augustus 1862 – Orlamonde, 6 mei 1949

 Nobelprijswinnaar Literatuur 1911 

 

BIOGRAFIE

29 augustus 1862: Maurice Maeterlinck werd geboren in de Peperstraat 6 in Gent, in een familie die behoorde tot de conservatief-katholieke, Franstalige burgerij.

1863-1867: Geboorte van broertje Ernest, zusje Marie, broertje Oscar. Brengt zijn kinderjaren door in Gent en op een buitengoed in Oostakker, gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Zijn vader  Polydor heeft een grote passie voor bloemen- en fruitteelt.

1867: Kleuterschool bij de zusters van Onze-Lieve-Vrouw in het instituut ‘Nieuwen Bos’ in de Lange Violettenstraat te Gent.

1869: Lagere school in het ‘Institut Calamus’.

1874:  Middelbaar in het Sint-Barbaracollege van de jezuïeten. Hij sloot er vriendschap met medeleerlingen Grégoire Le Roy (°1862) en Charles van Lerberghe (°1861). Hij behaalde er zijn ‘eerste literaire successen’ en maakte deel uit van de collegetoneelgroep. (Lees ook het artikel: Gentse Symbolisten – Literair Gent)

1881: Begin van een rechtenstudie aan de (toen nog Franstalige) universiteit van Gent. Met zijn vrienden Le Roy en Van Lerberghe neemt hij een gezamenlijk abonnement op het spraakmakende tijdschrift ‘La jeune Belgique’.

1883: Op 17 november verschijnen zijn eerste verzen, onder de titel ‘Dans les joncs’ (tussen de biezen) onder het pseudoniem M. Mater in ‘La jeune Belgique’.

1884: In juli-augustus wordt zijn aan Van Lerberghe opgedragen bijdrage voor La jeune Belgique door redacteur Max Waller geweigerd wegens ‘slecht, erbarmelijk slecht’.

1885: Doctor in de rechten. Schrijft zich in aan de Gentse balie en loopt stage bij de socialistische advocaat en schrijver Edmond Picard.

 • In oktober reis hij naar Parijs, zogenaamd om zich aan de Parijse balie te gaan bekwamen in de welsprekendheid. De roman A rebours’ (1884) van Joris-Karl Huysmans doet hem het werk van de 14de eeuwse Brusselse mysticus Jan van Ruusbroec ontdekken.
 • November: terug in België werkt hij in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel aan een vertaling van Ruusbroecs Die chierheit der gheestelicker brulocht  en Het boec vanden twaelf beghinnen, waar hij ook een uitgebreide inleiding bij schrijft.

1886: Vanaf januari tweede maandenlange verblijf te Parijs, samen met Leroy. Omgang met non-comformistische schrijvers zoals Pierre Quillard, Ephraïm Mokaël, Saint Pol Roux, Rodolphe Darzens, met wie hij het tijdschrift ‘La Pléiade’ opricht.

 • Beslissende ontmoeting met de schrijver Auguste Villiers de l’Isle-Adam in het café Pousset: ‘De grote bewondering, de mooiste herinneringen en de grootste schok van mijn leven. Mijnleven viel uiteen in twee perioden: voor en na Villiers. Eerst de schaduw, daarna het licht’ (Brief aan Théophile Briant, augustus 1938)

Mei 1886: De 3de aflevering van La Pléiade bevat het verhaal ‘Le massacre des Innocents’ Nummer 4 van La Pléiade  bevat zes gedichten, waarvan er vijf een plaats zullen krijgen in ‘Serres chaudes’

5 juli 1886: Georges Rodenbach trekt de aandacht in La Jeune Belgiqueop ‘drie nieuwe dichters’ uit Gent: Van Lerberghe, Le Roy en Maeterlinck.

1887: Twaalf gedichten uit de latere ‘Serres chaudes’ verschijnen in de bloemlezing L Parnasse de la jeune Belgique, en ‘Deux oraisons nocturnes’ (‘Twee nachtgebeden’) in het tijdschrift La jeune Belgique’.

1888: Bepleit, zonder veel succes en in het ‘Vlaams’, kleine rechtszaken voor de Gentse correctionele rechtbank.

9 oktober 1888: Toegelaten als lid van de Orde der Advocaten.

 • ‘Maeterlincks ideaal is zich terug te trekken op het platteland; hij is een veldrat. (Van Lerberghe).

1889:  Publiceerde op 31 mei zijn eerste dichtbundel, Serres Chaudes, bij de Parijse uitgever Vannier, met illustraties van Georges Minne. Emile Verhaeren recenseerde de bundel in L’Art Moderne en zei: “Dit speelt zich werkelijk af op het keerpunt van de hedendaagse poëzie. Het is zo nieuw dat het alle vastgeroeste gewoonten in hun voegen laat kraken.”

 • La Revue générale publiceert het verhaal Onirologie

1890: Op zondag 24 augustus publiceert Gustave Mirbeau in het Parijse dagblad Le Figaro zijn geruchtmakende bespreking van het toneelstuk La Princesse Maleine: “Het geniaalste werk van deze tijd, het buitengewoonste en naiefste ook, vergelijkbaar met het mooiste uit Shakespeare, en ik durf haast te zeggen: het in schoonheid overtreffend.”

 • De toneelstukken L’intruse  en Les Aveugles verschijnen bij Lacomblez.
 • In Gent solliciteert Maeterlinck tevergeefs voor het ambt van vrederechter.

1891: Publiceert het toneelstuk  Les septe princesses bij Lacomblez te Brussel.

 • De Franse vertaling van Maeterlinck van Ruusbroecs Die chierheit der gheestelicker brulocht  ( steevast Ruusbroec geschreven door Maeterlinck, die er l’Adorable (de wonderbare) aan toevoegt) verschijnt onder de titel ‘L’Ornement des noces spirituelles’. Maeterlinck voegt er een uitgebreide inleiding aan toe.

Mei 1891: Overlijden van zijn broer Oscar.

21 mei 1891: Het stuk L’Intruse gaat in première in het Parijse théâtre de L’Art.

September 1891: Weigert de Driejaarlijks Prijs voor Toneelliteratuur die hem in België door de Koninklijke Academie voor Franse Taal- en Letterkunde wordt aangeboden. Naar eigen zeggen ‘om al wat zijn literaire voorgangers hebben moeten doorstaan’.

Verblijft afwisselend in Gent en Oostakker; legt zich toe op bijenteelt en sport.

December 1891:  Les Aveugles wordt  opgevoerd in Parijs.

1892: In januari wordt L’Intruse opgevoerd in Londen.

 • Publicatie van Pelléas et mélisande (Lacomblez, Brussel)

Juni 1892: Er verschijnt in het tijdschrift Le Mercure de France een lovende recensie van de hand van de symbolistische dichter Saint-Pol Roux.

1893: Op uitnodiging van Maeterlinck en Grégoire Le Roy, komt Paul Verlaine op 7 maart een lezing houden voor de Gentse Cercle littéraire et artistique; het wordt een emotionele ontmoeting.

17 mei 1893: Creatie van Pelléas et mélisande in het Théâtre des Bouffes-Parisiens, in een regie van Aurélien Lugné-Poë.

1894:

 • Op 6 november creëert het Parijse Théatre de l’Oeuvre Annabella, een adaptatie door Maeterminck van ‘Tis Pity She’s a Whore van John Ford (1586-1639).
 • Publiceert drie ‘drama’s voor marionetten’: Alladine et Palomides, Intérieur, La Mort de Tintagiles (Deman, collection du Réveil).
 • Schrijft een voorwoord bij Sept essais (Lacomblez) van de Amerikaanse idealistische wijsgeer Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
 • Publiceert in La Nouvelle Revue over de Duitse romanticus Novalis.

1895

 • In december verschijnt bij Van Melle te Gent, in een oplage van slechts 30 exemplaren, het toneelstuk La Princesse Maleine, wat hem in één klap wereldberoemd maakte. Nadien schreef hij nog talloze toneelstukken, essays en filosofische stukken.
 • 11 januari 1895: Maeterlinck ontmoet ten huize van Edmond Picard de Franse zangeres en actrice Georgette Leblanc. Begin van een relatie die tot in 1918 zal duren.
 • 15 maart: Opvoering van Intérieur in het Théâtre de L’Oeuvre.
 • Lacomblez geeft de Novalisvertalingen Fragments en Les Disciples de Saïs uit.
 • Reis naar Engeland
 • Acht toneelstukken verschijnen in vertaling te Chicago.

1896

 • De essaybundel ‘Le Trésor des humbles’ wordt een succesboek. Niet minder dan 7 herdrukken in het eerste jaar.
 • December: première van ‘Aglavaine et Sélysette’ door het Théâtre de L’Oeuvre
 • Publicatie van een handvol gedichten ‘Douze chansons’
 • Voorwoord bij het essay ‘Jules Laforgue’ van Camille Mauclair. (Mercure, Paris)

1897

 • In maart verlaat hij Gent, op aandringen van Georgette Leblanc en vestigt zich te Parijs. Werkt in een flatje niet ver van het Bois de Boulogne aan, ‘La Sagesse et la Destinée’ en woont in de Villa Dupont, rue Pergolèse. De zomer brengt hij door in Normandië, in villa La Montjoie te Bagnoles-de-L’Orne.
 • Tijdens een van zijn fietstochten ontdekt hij te Gruchet-Saint-Siméon nabij Lumeray een oude pastorie die hij huurt.

1898

 • ‘La Sagesse et la Destinée’, een essaybundel die leest al een prozagedicht en opgedragen is aan Georgette Leblanc (die later aanspraak zal maken op het mede-auteurschap), verschijnt terzelfdertijd te Parijs, Londen en New York.
 • In de herfst: reis naar Spanje.

1899

 • De Wiener Rundschau neemt ‘Ariane et Barbe-Bleu’ op en een Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski.
 • Werkt mee aan ‘James Ensor, Peintre et graveur’.
 • Bestudeert de levensgewoonten van de bijen.

1900

 • Het essay Le mystère de la Justice verschijnt bij Chaix te Parijs.
 • Een heruitgave van Serres Chaudes bevat ook Quinze Chansons, de oorspronkelijke Douze Chansons waaraan drie andere zijn toegevoegd.
 • In april neemt hij met Georgette Leblanc zijn intrek in een palazzo-achtige woning in de Parijse voorstad Passy.
 • Vertaald Macbeth.

1901

 • Soeur Béatrice (naar de Middelnederlandse legend Beatrijs) verschijnt bij Insel-Verlag te Berlijn, in een vertaling van von Oppeln-Bronikowski.
 • La Vie des abeilles (Fasquelle, Paris) wordt een ware bestseller. Vertrekkend van wetenschappelijke waarnemingen, poogt het boek een filosofische verklaring te bieden voor het ‘heelal’.
 • Meningsverschil met Claude Debussy over de vrouwelijke hoofdrol voor de opera Pelléas et Mélisande. 
 • Leert auto rijden.

1902

 • Fasquelle geeft de ambitieuze essaybundel ‘Le temple enseveli’ uit.
 • 27 april: première van Pelléas et Mélisande op muziek van Claude Debussy in de Parijse Opéra-Comique.
 • Het toneelstuk Pelléas et Mélisande wordt te Londen opgevoerd met muziek van Gabriel Fauré.
 • 17 mei: Creatie van Monna Vannadoor het Parijse Théâtre de L’Oeuvre.
 • 8 oktober: Monna Vanna gaat in première te Berlijn.

1903 

 • In januari naar Berlijn.
 • Reist naar Gent om de begrafenis van zijn vader bij te wonen.
 • Koopt te Grasse, aan de Côte d’Azur, de ‘villa des Quatre-Chemins’.
 • Mei: Creatie van Joyzelle  in het Parijse Théatre du Gymnase. Het stuk werd in het Duits vertaald.

1904:

 • De klucht Le miracle de Saint Antoine verschijnt te Leipzig in een Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski. (en pas 15jaar later in het Frans).
 • Draagt het essay Le double jardin op aan Cyriel Buysse. Het boek verschijnt in het Engels en het Nederlands. Maeterlinck stelt daarin dat “er slechts één plicht (bestaat): zo weinig mogelijk kwaad verrichten en van de andere te houden zoals van zichzelf”. Hij komt op voor het algemeen stemrecht.
 • Georgette Leblanc publiceert haar boek ‘Le choix de la vie’.

1905:

 • 28 april: in het blad ‘Le Petit bleu’ verschijnt een artikel waarin Maeterlinck de Belgische regering karakteriseert als ‘de achterlijkste, de vijandigste van heel Europa – Rusland en Turkije buiten beschouwing gelaten – met betrekking tot de sociale rechtvaardigheid.’
 • In de zomer werkt hij aan het sprookjesachtige toneelstuk ‘L’Oiseau bleue’

1907:

 • Operaversie van ‘Ariane et Barbe-Bleu’ op muziek van Paul Ducas.
 • Bij Fasquelle verschijnt de studie ‘L’Intelligence des fleurs’.
 • In april verhuist Maeterlinck naar Normandië en neemt zijn intrek te Saint-Wandrille een verlaten Benedictijnerabdij.
 • Is geschokt door de dood van Charles van Lerberghe.

1909:

 • 30 september: ‘L’Oiseau bleu’ gaat in première in het Moskouse Kunsttheater van Konstantin Stanislawski.
 • Georgette Leblanc koestert de droom om Saint-Wandrille tot een soort Bayreuth voor Maeterlinck-bewonderaars te maken. Op 28 augustus speelt zij daar de vrouwelijke hoofdrol in Maeterlincks Macbeth-adaptatie.

1910

 • Februari: première van de Duitse versie van ‘Marie Magdeleine’ in het Neue Stadttheater te Leipzig.
 •  Maeterlinck wordt beschuldigd van plagiaat door Paul von Heyse (1830-1914, Nobelprijs voor literatuur 1910) sie in 1903 hetzelfde thema had behandeld in zijn drama ‘Maria von Magdala’
 • 28 augustus: opvoering van Pelléas et Mélisande in Saint-Wandrille.
 • 1 oktober: ‘L’Oiseau bleu’ wordt opgevoerd in New York.
 • Maeterlinck kan lid worden van de Académie Française, op voorwaarde dat hij zich tot Fransman laat naturaliseren, wat hij steeds zal weigeren.

1911

 • 2 maart: creatie van ‘L’Oiseau bleu’ in het théâtre Réjane te  Parijs. Ontmoet er de jonge actrice Renée Dahon, ùmet wie hij intiem bevriend raakt.
 • Juni: overlijden van zijn moeder.
 • 9 november: Maeterlinck krijgt de Nobelprijs voor Letterkunde.
 • 15 november: verlaat Grasse en vestigt zich te Nice in de villa “Les Abeilles”.
 • Publiceert zijn minst geslaagde essay, gewijd aan de schermkunst: ‘L’Eloge de l’Epée’.
 • Het essay La Mort verschijnt eerst in een Engelse editie.

1912

 • 8 mei: Maeterlinck-hommage in de Brusselse Muntschouwburg, in aanwezigheid van de Koninklijke familie. Koning Albert benoemt hem tot Grootofficier in de orde van Leopold.

1913

 • 9 april: schrijft aan J. Wauters, directeur van het socialistische dagblad Le Peuple: “zodra de meest gewettigde van alle stakingen uitbreekt, hoop ik ze doeltreffender te kunnen steunen dan met de pen”.  Stuurt voorzitter Emile Vandervelde van de Belgische Werkliedenpartij een cheque ter waarde van 1000 Belgische frank ‘voor de goede staking’ (om het algemeen stemrecht op te eisen).
 • 13 mei: opvoering van ‘Marie Magdeleine’ in de Brusselse Muntschouwburg, daarna in het Parijse théâtre de Châtelet.
 • Bij Fasquelle komt La Mort in het Frans uit.

1914

 • 1 februari: La Mort wordt op de katholieke index (van verboden boeken) geplaatst, wat de auteur onverschillig lijkt te laten.
 • Bij het uitbreken van de oorlog wil hij zich melden als vrijwilliger, wat hem door de Belgische regering wordt geweigerd.
 • September: verlaat uit angst voor de Duitse opmars, Saint-Wandrille.
 • Lezingen ‘Pour la Patrie’ in het toen nog neutrale Italië.
 • Een Engelse vertaling van het essay ‘L’Hôte inconnu’ over occulte verschijnselen ziet het licht.

1915

 • Lezingen te Florence, Rome, Napels.
 • Schrijft een voorwoord bij ‘En Italie’ van Jules Destrée.
 • Reis naar Spanje, waar hem propagandistische activiteiten verboden worden.
 • Publiceert, samen met H. Lavedan ‘Le Roi Albert’.
 • 7 juli: houdt een toespraak in Londen.

1916

 • 30 en 31 januari: krijgt bezoek van Emile Verhaeren.
 • Ontmoet Franz Hellens te Nice.
 • Fasquelle geeft ‘Les Débris de la Guerre’ uit, een anti-duits pamflet dat vertaald werd naar het Engels en het Deens.

1917

 • L’Hôte inconnu’ verschijnt in het Frans bij Pasquelle.
 • Schrijft toneelstukken over de oorlog: ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ en Le Sel de la Vie’, waarvan de opvoering in Frankrijk door de censuur verboden wordt.

1918

 • Werkt mee aan La Belgique en Guerre dat in Le Havre verschijnt.
 • ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ wordt opgevoerd te Buenos Aires.
 • 18 november: creatie van het stuk ‘Les Fiançailles’ te New York.
 • 14 december: relatie met Georgette Leblanc wordt verbroken.

1919

 • Koopt het kasteel te Médan nabij Parijs.
 • Maart: huwelijk met Renée Dahon.
 • ‘Trois Héros inconnus’ wordt opgenomen in Nouvelle Revue d’Italie.
 • Fasquelle geeft ‘Les Sentiers dans la Montagne’ uit.
 • Eduard-Joseph geeft de toneelstukken ‘Le miracle de Saint-Antoine’, ‘Le bourgemestre de Stilmonde’ uit, gevolgd door Le Sel de la Vie’.
 • Reis naar de Verenigde Staten. Aankomst te New York op 24 december.

1920

 • Lezingencyclus in gebrekkig Engels in de VS over de onsterfelijkheid van de ziel. Op verzoek van Goldwyn schrijft hij filmscripts waarvan er geen enkel uitgevoerd wordt.
 • Mei: terug in Frankrijk.
 • Grootkruis in de Orde van Leopold.
 • Weigert lid te worden van de Koninklijke Academie voor Franse Taal- en Letterkunde.

1921

 • Bij Fasquelle komt het essay Le grand Secret uit.
 • Schrijft een voorwoord bij een Franse vertaling van Seneca’s Brieven. (H. Landarchet, Lyon)
 • Autoreis naar Noord-Italië
 • 23 augustus: ondertekent een manifest tegen de vernederlandsing van de Gentse Universiteit.

1922

 • Fasquelle geeft Le Fiançailles, feeërie in 5 bedrijven en elf taferelen uit.
 • Overlijden van zijn broer Ernest, notaris.

1923

 • Verkent  Sicilië, Griekenland, het Nabije Oosten.

1924

 • Publiceert in het tijdschrift  Demain  zijn reisnotities ‘En Sicile et en Calabre’

1925

 • Bij Les Oeuvres Libres komt het toneelstuk in drie bedrijven Le malheur passé uit.

1926

 • Februari: bezoekt Tunesië en Algerije.
 • Bij Les Oeuvres Libres verschijnt La puissance des morts, toneelbewerking van een filmscript uit 1920.
 • Juli: verblijf op de Balearen.
 • Fasquelle brengt La vie des termites op de markt, waarvan in 2 jaar 80.000 exemplaren worden verkocht.
 • De eenakter Berniquel verschijnt in het tijdschrift Candide.

1927

 • Les Oeuvres Libres geeft het toneelstuk Marie-Victoire uit.
 • Bij de Parijse uitgever Kra komt ‘En Sicile et en Calabre’ uit.
 • Maeterlinck schrijft een voorwoord bij Mes Memoires van Gérard Harry.
 • De Zuid-Afrikaanse acteur Eugène N. Marais (1871-1936) beweert in krantenartikelen dat Maeterlinck de theorie van de termieten van hem heeft overgenomen.

1928

 • Het essay La vie de L’espace (Fasquelle) wordt goed onthaald door de kritiek; al gauw zijn er 50.000 van verkocht.
 • L’Oiseau bleu wordt opnieuw opgevoerd in het Parijse Théâtre de L’Odéon.
 • In Chroniques des Lettres françaises verschijnt het reisdagboek En Egypte.

1929

 • Fasquelle brengt het essay La grande Féerie uit.
 • Bij Les Oeuvres Libres verschijnt de eenakter Judas de Kerioth.
 • Alex Pasquier stelt voor de uitgeverij Figuière een bloemlezing samen uit het gehele werk.

1930

 • La Vie des Fourmis verschijnt bij Fasquelle, in een oplage van 70.000 exemplaren.

1931

 • Terwijl Maeterlincks literaire faam begint te tanen, publiceert Georgette Leblanc haar ‘Souvenirs’, met soms ontluisterende herinneringen aan hun samenleven.
 • De Franse dichter Jean Cassou brengt Maeterlinck een hommage op 4 april en 14 november.

1932

 • Bij Fasquelle verschijnt ‘L’Araignée de Verre’, een studie over de waterspin.
 • Maeterlinck koopt het kasteel Castellamare te Nice, dat wordt omgedoopt tot ‘Orlemonde’ (een naam ontleend aan het zevende gedicht uit Quinze Chansons, die zowel ‘orle à monde/ourlet du monde’ oftewel wereldzoom als ‘mond(ing) van (H)orla’ – naar de bundel verhalen vol waanzin Le Horla van Guy de Maupassant – zou kunnen betekenen.
 • Cyriel Buysse komt op bezoek en geeft een beschrijving in zijn ‘Rivièra-impressies’ die in mei 1932 verschijnen in het Nedelandse Algemeen dagblad.
 • Tegelijk met Cyriel Buysse, wordt Maeterlinck door Koning Albert I in de adelstand verheven: hem wordt de titel van graaf toegekend.

1933

 • La grande Loi (essay) verschijnt bij Fasquelle.

1934

 • Fasquelle brengt ‘Avant la grande Silence’ (essay) op de markt.
 • In een woord vooraf bij Die Siel van die Mier, een studie over de termieten, herhaalt de Zuid-Afrikaanse schrijver en natuuronderzoeker Eugène N. Marais zijn beschuldiging van plagiaat aan het adres van Maeterlinck.
  •  Het geval werd door David Van Reybrouck (met steun van het Fonds Pascal Decroos) uitgespit en verwerkt in zijn boek ‘De Plaag, Het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika’, een mengeling van biografie, autobiografie en reportage. (2001, Amsterdam, Meulenhoff)

1935

 • Bij Fasquelle verschijnt het toneelstuk ‘La Princess Isabelle’.

1936

 • Maeterlinck wordt verkozen tot lid van de Académie des Sciences Morales et Politiques de France.
 • Bij Fasquelle komen de essays ‘Le Sablier’ en ‘L’Ombre des Ailes’ uit.

1937

 • Devant Dieu’ (essay) verschijnt bij Fasquelle.
 • Maeterlinck schrijft een woord vooraf bij ‘Une Révolution dans la Paix’  (Flammarion, Parijs) van de Portugese dictator Antonio de Oliveira Salazar; het boek is een pleidooi voor een autoritaire en corporatieve staat.

1939

 • Pasquelle brengt ‘La grande Porte’ uit.
 • Om het oorlogsgevaar te ontvluchten zoekt Maeterlinck een toevlucht in Portugal, waar Salazar hem tot grootofficier in de Orde van Santiago da Espada verheft.

1940-1942

 • Overlijden van zijn zus Marie en van Georgette Leblanc.
 • In 1942 reist Maeterlinck per schip naar de VS, waar hij zijn tachtigste verjaardag viert.
 • Bij Fasquelle verschijnt in New York ‘L’Autre Monde ou le Cadran stellaire’ (essay)

1943-1945

 • Schrijft het toneelstuk (in twaalf taferelen) ‘Jeanne d’Arc’, dat nooit zal worden opgevoerd.
 • Dicteert zijn mémoires aan zijn echtgenote.

1946-1947

 • Herstelt van een longontsteking.
 • Op 10 augustus 1947 zet hij voet aan wal in Marseille. Laat het door de bezetters zwaar beschadigde Orlamonde weer opknappen.

1948

 • Bij Editions du Rocher (Monaco) verschijnen het toneelstuk ‘Jeanne d’Arc’ en zijn autobiografie ‘Bulles bleues. Souvenirs heureux’.
 • In mei laat Maeterlinck in het tijdschrift ‘Synthèses’ een artikel verschijnen over ‘het sociale vraagstuk van de atoombom’.
 • Hij aanvaardt het voorzitterschap van de schrijversvereniging P.E.N. International.

1949

 • Overlijdt op 6 mei in Orlamonde.
 • Op 17 mei wordt zijn lichaam gecremeerd; de as wordt in een eiken urn bewaard in Orlamonde. 

 

 MEER OVER MAETERLINCK

 •  Maurice Maeterlinck, Oeuvres, Editions Jacques Antoine, Brussel, 1980, pp. 175-191.
 • Maurice Maeterlinck, Serres chaudes, Quinze Chansons, La Princesse Maleine, nrf, Poésie/Gallimard, Parijs, 1998, pp. 277-281.
 • Maurice Maeterlinck, Poésies completes, La Renaissance du Livre, Brussel, 1965.
 • Gaston Compère, Maurice Maeterlinck, La Renaissance du Livre, Brussel, 1998.
 • Cyriel Buysse, Verzameld Werk, deel 6, Manteau, Brussel, 1979, pp. 755-756.
 • Jacqueline Caenberghs, ‘Marais versus Maeterlinck: de strijd om de ziel van de mier’, in Deus ex Machina, nummer 86, Antwerpen, 1998, pp.87-91.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 •  Stefan van den Bremt,“Bloemlezing uit de poëzie van Maurice Maeterlinck. Samengesteld, vertaald en ingeleid door Stefaan van den Bremt.” (uitgave Gent, Poëziecentrum 2002 p. 47-64)

 

SMAAKMAKER

Feuillage du coeur 

Uit: Serres chaudes (1889)

Sous la cloche du cristal bleu
De mes lasses melancholies,
Mes vagues douleurs abolies
S’immobilisent peu à peu:
 
Vegetations de symbols,
Nénuphars mornes de plaisirs,
Palmes lentes de mes désirs,
Mousses froides, lianes molles.
 
Seul, un lys érige d’entre eux,
Pâle et rigidement débile,
Son ascension immobile
Sur les feuilllages douloureux,
 
Et dans les lueurs qu’il épanche
Comme une lune, peu à peu,
Elève vers le cristal bleu
Sa mystique prière blanche.

 

Gebladerde van het hart

Vert. Stefan van den Bremt (Poëziecentrum Gent 2002)

Onder de stolp van het blauw kristal
Waar sloom mijn weemoed is verflenst,
Wordt on beweeglijk en begrensd
Een vaag en al vergaan verval.
 
Woekerende symbolenwaan en
Vaalwitte plompen van zingenot,
Trage palmen van verlangen tot
Kille mossen, klamme lianen.
 
Daartussen een lelie, alleen,
Die bleek en heel verstramd en zwak
Zich nog rechtop kan richten, strak
Boven gebladerte uit en geween,
 
En in de glans die hij verbreidt
Als een maan, van lieverlede,
Stijgt naar blauw kristal zijn bede
Op in de witte oneindigheid.
 
 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bestaat uit een chronologisch overzicht van Maeterlincks oeuvre, gevolgd door een lijst van de in het Nederlands vertaalde werken.
 • Het chronologisch overzicht bevat NIET de vertalingen naar andere talen, behoudens die naar het Nederlands, evenmin werden de vele voorwoorden of bijdragen in collectieve werken opgenomen.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • M. LECAT, Bibliographie de Maurice Maeterlinck- Un vol. 24 x 16, 207 pp. Bruxelles, Ancienne Librairie Castaigne, 1939.
 • Bibliographie des écrivains français de Belgique. 1880-1960, Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, 1966-1974, T. 2, Det.-G ; T. 3, H-L ; T. 4, M-N ; T.5, O-Q (1988).
  • Tome 4. M. à N., Sous la direction de Roger Brucher en collaboration avec R. Fayt, C. Prins, R. Van de Sande, J. Blogie. Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, 1971.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht.

Jaar   Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
 1889  Serres chaudes. (poëzie)

Illustraties van Georges Minne.
 Parijs: Vannier. -99p.
 1889  La Princesse Maleine: drame en cinq actes (toneel)

Vignettes van George Minne
1889: 2de druk bij Paul Lacomblez te Brussel, van een te Gent gedrukte oplage van 150 exemplaren.
1910: Nederlands – vertaald als Prinses Maleine door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam, Meulenhoff 1918: bij Georges Crès, Paris. Illustraties: Maurice Achener.
1923 : bij Société de bibliophiles “Les Cinquante”, Bruxelles. -188p. :ill.
 Gand: imprimerie L. Van Melle. [2], 202, [4] p. : co. ill.

Eerste oplage: 30 exemplaren
 1890  L’Intruse. (toneel)

Première: 21 Mei 1891
Eerder gepubliceerd in La Wallonie, januari 1890.
Dit stuk is het eerste deel van wat Maeterlinck zelf “een kleine trilogie van de dood’ noemt. De twee overige stukken zijn ‘Les aveugles’ en ‘Les sept princesses ‘(1891)
1890: samen met ‘Les Aveugles’ gepubliceerd bij Paul Lacomblez.
1910: Nederlandse vertaling De indringer door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -144p.
 1890  Les Aveugles. (toneel)

Première: 7 December 1891
1910: Nederlandse vertaling De blinden door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -144p.

Afmetingen : 19,5 x 16,2
 1891  Les Sept Princesses. (toneel)

1910 : Nederlandse vertaling De zeven prinsessen door J. Clant van der Mijll-Piepers. Meulenhoff, Amsterdam.
 Bruxelles : Paul Lacomblez éditeur. -64p.
 1891  L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’admirable; traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maurice Maeterlinck

Oorspronkelijke auteur : JAN VAN RUYSBROEC.
Oorspronkelijke titel: ‘Die chierheit der gheestelicker brulocht’ Vertaald en van een inleiding voorzien door Maurice Maeterlinck
1990 : Heruitgave : Bruxelles, Les Éperonniers, coll. Passé Présent, 1990 L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’Admirable, traduit du flamand et accompagné d’une introduction par Maeterlinck (Maurice), préface de Brosse (Jacques), notice bio-bibliographique sur Ruysbroeck par Versluys (Luc)
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -[XXVII] + 299p.
 1892  Pelléas et Mélisande. (toneel)

Première: Première:17 May 1893
1902: Op muziek gezet door Claude Debussy en gecreëerd in de Opéra Comique de Paris.
1895: Nederlandse vertaling door Ninette De Vries. Den Haag, Belinfante; Brussel: P. Lacomblez. -103p.
1911: Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur : (Imprimerie A. Lefèvre) -158, [2] p.
 1894  Alladine et Palomides. (toneel)

Sluitvignetten getekend door George Minne.
Bevat tevens:Intérieur ; La Mort de Tintagiles : trois petits drames pour marionnettes.
1911 : Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
Brussel: Edmond Deman. -195p.

Reeks: Collection du réveil
 1894  Intérieur. (toneel)

Six bois gravés par Louis Bouquet
Première: 15 March, 1895
1896: Vertaald door Antonio [A.G. van Hamel]. M.J.P. Van Santen Amsterdam, 1896 [bijlage van Het Tooneel 26 (1896-1897) nr 6/7 15 december 1896.
 Paris: Les écrivains réunis, [s.d.] -20 p. : ill

Cet ouvrage a été tiré à 305 exemplaires numérotés savoir : 20 exemplaires sur Japon Impérial numérotés de 1 à 20, 25 exemplaires sur Vélin d’Arches numérotés de 21 à 45 et 260 exemplaires sur Simili Japon non satiné numérotés de 46 à 305.
 1894  La Mort de Tintagiles. (toneel)

Sluitvignetten getekend door George Minne.
Bevat tevens:Alladine et Palomides. Intérieur ;
1911 : Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff.
2005: Vertaald en hertaald door Bart Moeyaert onder de titel ‘Slot’. Antwerpen: Bebuquin.
 Brussel: Edmond Deman. 195p.

Reeks: Collection du réveil
1894 Annabella, drame en 5 actes. (vertaling en toneelbewerking)

Oorspronkelijke auteur: JOHN FORD (1586-1639)
Oorspronkelijke titel: ‘T is Pity She’s a Whore
Gecreëerd door het Parijse Théatre de l’Oeuvre.
 Paris: Paul Ollendorf. -81p.
1895 Les Disciples à Saïs en Fragments de Novalis (Novalisvertaling uit het Duits)

Met een inleiding door Maeterlinck over Novalis en de Duitse Romantiek
Oorspronkelijke auteur: Freiherr Friedrich von Hardenberg /NOVALIS
Oorspronkelijke titel: Die Lehrlinge zu Sais
Vertaald en ingeleid door Maurice Maeterlinck.
Bevat: Introduction; Les disciples à Saïs (Le disciple, La nature); Fragments (Philosphie et physique – Esthétique et littératture – Considérations morales – Fragùments recueillis par Ludwig Tieck et Ed. Van Bülow.)
Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -149p.
1896 Douze chansons. (poëzie)

Illustraties van Charles Doudelet.
Paris: P.-V. Stock. / Gent: Louis Van Melle.

Edition tirée à 600 exemplaires sur Ingres.
1896 Aglavaine et Sélysette. (toneel)

Première: December 1896 Théâtre de L’Oeuvre.
1903 : Nederlandse vertaling door Pzn. Proost. Rotterdam, Johan Pieterse.
1911: Nederlandse vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers.Amsterdam, Meulenhoff.
Paris: Société du Mercure de France. -229p.
1896 Le Trésor des humbles. (essaybundel)

1896-1904 : 76 uitgaven bij Mercure de France
Bevat: Le silence. Le réveil de l’âme. Les avertis. La morale mystique. Sur les femmes. Euysbroeck l’Admirable. Emerson. Novalis. Le tragique quotidien. L’étoile. La bonté invisible. La vie profonde. La beauté intérieure.
1897: Nederlandse vertaling ‘De Schat des harten’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam, Veldt.
1903: Herziene uitgave idem.
Paris: Société du Mercure de France. -310p.

Druk: Imprimerie Veuve Albouy, Paris.
1898 La Sagesse et la Destinée. (essaybundel)

15 août 1898 : Fragmenten in de Revue de Paris.
1899 : Nederlandse vertaling ‘Wijsheid en levenslot’ door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -313p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1899 Ariane et Barbe-bleue. (toneel)

15 juillet 1899: voorpublicatie in Wiener Rundschau. Vertaling: Friedrich von Oppeln- Bronikowski.
1901: Duitse publicatie bij Eugen Diederichs, Leipzig met als titel: Zwei Singspiele : Blaubart und Ariane ; Schwester Beatrix
1902: Eerste Franstalige uitgave in Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902, Lacomblez, Bruxelles
1907: Paul Dukas componeert de opera Ariane et Barbe-Bleue op basis van Maeterlinck’s tekst.
In: Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902. Vol III. Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.
1900 Quinze chansons. (poëzie)

Vermeerderde versie van ‘Douze chansons’
In een heruitgave van ‘Serres chaudes’
Bruxelles : Paul Lacomblez éditeur
1900 Le Mystère de la Justice. (essay) Paris: Chaix. -20p.

Overdruk uit Revue de Paris, 1mei 1900 pp 93-112.
1901 Soeur Béatrice, miracle en trois actes. (toneel)

6 maart 1900 : eerste publicatie in het Duits bij Insel Verlag, Berlin als Schwester Beatrix. Vertaler: Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Met een illustratie van George Minne.
1901: Duitse publicatie bij Eugen Diederichs, Leipzig met als titel: Zwei Singspiele : Blaubart und Ariane ; Schwester Beatrix
1902 : Eerste Franstalige uitgave in Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902, Lacomblez Bruxelles
1904: Nederlandse vertaling in ‘Twee spelen’ (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard) Vertaling: Jan Eelen. Rotterdam: Meindert Bogaerdt. -135p.
In: Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902 Vol III. Uitgave : P. Lacomblez, Bruxelles.
1901
-1902
Théâtre de Maeterlinck, 1901-1902.

Met voorwoord van de auteur en 10 illustraties door Auguste Donnay.
Drie volumes :
1. La princesse Maleine (1890); L’intruse (1891); Les aveugles (1891) ;
2. Pelléas et Mélisande (1892); Alladine et Palomides (1894); Intérieur (1894); La mort de Tintagiles (1894) ;
3. Aglavaine et Sélysette (1896); Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
1903 : Heruitgave van de drie volumes onder de titel ‘Theâtre’ bij P. Lacomblez, Brussel en Per Lamm, Paris.
1918: Heruitgave van de drie volumes bij E. Fasquelle, Paris.
 Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur. -3 volumes, XVIII-301p. + 245p. + 227p.
1901 La Vie des Abeilles. (essay)

1901 : Nederlandse vertaling ‘Het leven der bijen’door G.M. van der Wissel-Herderschee.Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -311p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen: 19.00 x 12.50
1902 Monna Vanna. (toneel)

Première: 17 Mei 1902 door het Parijse Théâtre de L’Oeuvre.
1904: Librairie Charpentier et Fasquelle, Paris
Nederlandse vertalingen
1903 : Vertaling Monna Vanna, door Fr. Mijnssen. Amsterdam, Veldt.
1911: idem, herdruk
1913: Amsterdam, Meulenhoff. -129p.
1917: 5de druk. De Meulenhoff editie 15
z.d. : vertaald door E. Buskens. Antwerpen, Musea Vlaams Kultuurleven.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -104p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Afmetingen : 13 x 19
1902 Le Temple enseveli. (essaybundel)

Bevat: La justice. L’évolution du mystère. Le règne de la matière. Le passé. La chance. L’avenir.
Twee hoofdstukken ‘Le Mystère de la Justice’ et ‘La Chance’ zijn eerder verschenen in de Revue de Paris op 1 mei 1900 en 15 maart 1902.
1925:door de auteur herwerkte en gecorrigeerde uitgave verlucht met houtsneden van René Pottier Bij Cl. Aveline, Paris.
1902: Nederlandse vertaling ‘De bedolven tempel’ door G.M. van der Wissel-Herderschee.Amsterdam. J. Van Campen.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -308p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1903 Joyzelle. Pièce en 5 actes. (toneel)

Première: Mei 1903 door het Parijse Théatre du Gymnase.
1903 : Nederlandse vertaling Joyzelle door G.H. Priem. Amsterdam, Veldt.
1917: Amsterdam, J. Van Campen z.j.
1918, 1919: idem.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -183p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1904 Das Wunder des Heiligen Antonius. Satirische Legende in zwei Aufzüge. (toneel)

Duitse vertaling door von Oppeln-Bronikowski.
Autorisierte Ausgabe
1919 : Le Miracle de Saint Antoine, farce en deux actes.
Zie 1919 voor detail.
 Jena-Leipzig: E. Diederichs. -45p.
1904 Le Double Jardin. (bundel essays)

Opgedragen aan Cyriel Buysse.
Bevat : Sur la mort d’un petit chien. Le temple du hasard. En automobile. Eloge de l’épée. La colère des abeilles.; Le suffrage universel. Le drame moderne. Les sources du printemps. La mort et la couronne. Vue de Rome. Fleurs des champs. Chrysanthèmes. Fleurs démodées . De la sincérité. Portrait de femme. Les rameaux d’olivier.
1904 : Nederlandse vertaling De dubbele tuin door L. Van de Cappelle. Amsterdam, E. Querido. -198p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -296p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
25 exemplaires numérotés sur papier de Hollande .
10 exemplaires numérotés sur papier du Japon
1907 Ariane et Barbe-Bleue. Conte en trois actes tiré du Théâtre de M.M.

Musique de Paul Dukas.
1911 : 2de druk
1921 : Nieuwe uitgave bij Charpentier et Fasquelle te Parijs.
1904: Nederlandse vertaling in ‘Twee spelen’ (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard) Vertaling: Jan Eelen. Rotterdam: Meindert Bogaerdt. -135p.
 Bruxelles: P. Lacombliez. -52p.
1907 L’Intelligence des Fleurs. (bundel essays)

Bevat : L’intelligence des fleurs. Les parfums. La mesure des heures. L’inquiétude de notre morale. Éloge de la boxe. A propos du Roi Lear. Les dieux de la guerre. Le pardon des injures. L’accident. Notre devoir sociale. L’immortalité.
1907 : Nederlandse vertaling van L’immortalité als ‘Over de onsterfelijkheid’. Uitgave Alb. De Lange
1908 : Nederlandse vertaling: ‘Het leven der bloemen’. Geautoriseerde nederlandsche uitgaaf door Andries de Rosa. Amsterdam, Veldt -245p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -313p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
15 exemplaires numérotés sur papier du Japon
45 exemplaires numérotés sur papier de Hollande .
1909 L’Oiseau bleu. (toneel)

Première: 30 September 1909 in het Moskouse Kunsttheater van Konstantin Stanislawski.
1921: Nederlandse vertaling ‘De Blauwe vogel’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam. J. Van Campen.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
100 exemplaires numérotés sur papier du Japon réimposée dans le format in-octavo et ornés de i6 compositions en couleurs de Wladimir Egoroff.
1909 Macbeth. Traduction nouvelle de Maurice Maeterlinck. (toneel -vertaling)

Met een voorwoord van Gaston Sorbets
Oorspronkelijke auteur: WILLIAM SHAKESPEARE
Oorspronkelijke titel: Macbeth.
 Paris: l’Illustration. -23p.

Reeks : Numéro 123 de : “L’Illustration théâtrale”, 28 août 1909
1910 Maria Magdalena. Drama in drei Aufzügen.

Autorisierte Uebersetzung von Fr. Von Oppeln-Bronikowski.
Première: in Duitse vertaling, Februari 1910; opgevoerd en gepubliceerd in het Frans 1913 in de Brusselse Muntschouwburg, daarna in het Parijse Theâtre du Châtelet.
 Jena: F. Diederichs. -79p.
1913 Marie-Magdeleine, drame en trois actes. (toneel)

Première: in Duitse vertaling, Februari 1910; opgevoerd en gepubliceerd in het Frans 1913)in de Brusselse Muntschouwburg, daarna in het Parijse Theâtre du Châtelet.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -180p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1913 La Mort. (bundel essays)

Wordt op 1 februari 1914 op de katholieke index van verboden boeken gezet.
1919;1920;1925;1938 en 1953: herdrukken bij Fasquelle.
1937: Uitgave met 37 houtsneden van Georges Tcherkessof, bij A. fayard te Parijs. (Reeks: Le livre de demain nr 131)
Bevat: Notre injustice envers la mort. L’anéantissement. La survivance de la conscience. L’hypothèse théosophique. L’hypothèse néo-spirite. Les apparitions. Les communications avec les morts. La correspondance croisée. La réincarnation. ; Le sort de la conscience. Les deux aspects de l’infini. Notre sort dans ces infinis. Conclusions.
1913: Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Uitgave Den haag, C.-L.-G. Veldt. -238p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -275p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Il a été tiré de cette ouvrage :
20 exemplairesnumérotés sur papier du Japon
100 exemplaires numérotés sur papier de Hollande .
1916 Les Débris de la guerre. (bundel essays)

Bevat: Avant-propos – Après la victoire – Le roi Albert – Les villes otages – Pour sauver quatre villes – Pro patria, I – La journée du drapeau belge – L’héroïsme – Pro patria, II – Sur la mort d’un petit soldat – L’heure du destin – En Italie – En relisant Thucydide – Le massacre des Innocents – Les dieux de la guerre – Pro patria, III – La flamme immortelle – In memoriam – Miss. Edith Cavell – Communications anormales – Les prophéties – La volonté de la terre – La vie des morts – Pour la Pologne – EPILOGUE.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -274p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Oplage : 60 genummerde exemplaren.
1917 L’Hôte inconnu. (essay)

Oorspronkelijk uitgegeven in Engelse vertaling 1915 als ‘The unknown guest’ uitgever Dodd, Mead and Co te New York. Vertaald door Alexander Teixeira De Mattos (410p.).
1918;1919;1938;1953: herdrukken bij Fasquelle
1941: Nieuwe uitgave met 34 houtsneden van Louis William Graux bij A. Fayard, Paris -25p.
Bevat: Avertissement. Introduction. Phantasmes des vivants et des morts. La Psychométrie. La connaissance de l’avenir. Les chevaux d’Eberfeld. L’hôte inconnu.
1919: Nederlandse vertaling’ De onbekende gast’ door G.M. van der Wissel-Herderschee.Amsterdam.J.Van Campen. -255p.
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -324p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1919 Le Miracle de saint Antoine, farce en deux actes. (toneel)

Met enkele zwart-wit illustraties in de tekst van André Deslignères.
24 septembre 1903: creatie in het Théâtre royal du Parc, te Brussel.
1904: Das Wunder des heiligen Antonius: satirische Legende in zwei Aufzügen. Uitgever: E. Diederichs, Jena/Leipzig, 1904 Vertaling: Friedrich von Oppeln-Bronikowski. (45p.)
1920 : Eugène Fasquelle, Editeur, Paris
 Paris: Eduard-Joseph, 31 rue Vivienne. -155p.

Reeks : Petites curiosités littéraires
Édit. orig. en français tirée à 1000 ex. num. 1/850 vergé à la forme.
1919 Le Bourgmestre de Stilmonde. (toneel)

Première: Buenos Aires, 1918; gepubliceerd 1919
Trente bois dessinés et gravés par Picart le Doux
Electronisch te consulteren, klik hier
Maeterlinck 6A
2016: vertaald in het Nederlands door André Capiteyn. Uitgave Maurice Maeterlinck Stichting, Gent
 Maeterlinck 6 Paris: Eduard-Joseph, 31 rue Vivienne. -180p.

Colophon : Cette pièce dramatique relatant le martyre et l’invasion de la Belgique, a été achevé d’imprimer, hasard ou coïncidence, le mardi vingt-trois décembre mil neuf cent dix-neuf, jour de la « Sainte Victoire » pat l’Imprimerie d’Art ‘Le Croqui’ à Paris 4, rie Bezout, pour Edouard-Joseph, éditeur et libraire.
1919 Les Sentiers dans la Montagne. (bundel essays)

Bevat : La puissance des morts. Messages d’outre tombe. Les mauvaises nouvelles. Les mères. Trois héros inconnus. Beautés perdues. Le monde des insectes. La médicance. Le jeu. L’énigme du progrès. Les deux lobes. Espoir et désespoir. Macrocosme et microcosme. L’hérédité de la préexistence. La grande révélation. Le silence nécessaire. Karma.
1921 : Vertaald in het Nederland als ‘Bergpaden’ door G.M. van der Wissel-Herderschee. Amsterdam.J.Van Campen. -235p
Paris: Eugène Fasquelle éditeur. -306p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
1921 Le Grand secret.(bundel essays)

Bevat: Préliminaires. L’Inde. L’Egypte. La Perse. La Chaldée. La Grèce anté-socratique. Les Gnostiques et les Néo-Platoniens. La Kabbale. Les Hermétistes. Les occultistes modernes. Les Métapsychistes. Conclusions.
1925 : Vertaald in het Nederlands als ‘Het Groote Geheim’ door G. de Ridder. Zutphen, W.J. Thiem -271p.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur. -320p.

Reeks: Bibliothèque-Charpentier
Imp. Les presses continentales, 40 rue du cherche -midi,paris 6°
1922 Les Fiançailles, féerie en cinq actes et onze tableaux. (toneel)

Représentée pour la première fois s novembre sous le titre « The Betrothal » à New York le 18 novembre 1918 sur la scène du ‘Schubert Theatre’.
Electronisch te consulteren, klik hier
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur. 198p.

Imprimé par les Librairies-imprimeries Réunies, 7, rue Saint Benoît, Paris.
1923 La princesse Madeleine. (toneel)

Houtsneden van E.-H. Tielemans.
 Brussel: Société de bibliophiles “Les Cinquante”. -188p. :ill.

Met losse katernen, bevat gekleurde illustraties.
Oplage 50 exemplaren.
Gedrukt voor Charles Herbiet.
1925 Le Malheur passe, pièce inédite en trois actes. (toneel) Paris : Fayard. -48p

Reeks : Volume 54 van Oeuvres libres : recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit pp 5-48.
1926 La Puissance des Morts, pièce inédite en qutre actes. (toneel)

1923 : voor het eerst verschenen onder de titel : The Power of the Dead, Century C°
1926 : 1ste Franstalige bij Œuvres Libres, Paris Fayard
Paris : impr. Crété. -575p.

Reeks : Volume 64 van Les Oeuvres libres. 64 pp 5-58.
Nota : dit nummer bevat ook teksten van andere auteurs: Pierre Lasserre, La Nuit tarbaise, roman inédit et complet : Binet-Valmer, Les Fantômes, grande nouvelle inédite ; Antone Tchekhov, Le Choc, nouvelle russe inédite ; Gaston Jollivet, Ma Folle Jeunesse, choses vues : Marius-Ary Leblond. La Croix du sud, nouvelle inédite.
1926 Berniquel. (toneel)

1929 : Editions des Cahiers Libres, Paris, in-8° broché, couverture rempliée, Portrait de lauteur en frontispice par Ernest Hubert. 875 exemplaires nummérotés sur Vélin Lafuma + 25 exemplaires numérotés de I à XXV sur papier Japon Impérial. -66p. (19.20 x 14.40)
In tijdschrift ‘Candide’ (Talvart, XIII, 43, 22 juillet 1926)
1926 La Vie desTermites. (essay)

Bevat : Introduction. La termitière. L’alimentation. Les ouvriers. Les soldats. L’essaimage. Les ravages. La puissance occulte. La morale de la termitière. Les destinées. L’instinct et l’intelligence.
1927 : Verlucht met kopergravures van Georges Gorvel, bij J. Variot, Versailles. -141p.
1930: verlucht met 12 buringravures van J-.E Laboureur bij L’Artisan du livre, Paris. -189p.
1940 & 1942: Verlucht met 46 houtgravures van Constant Le Breton bij A. Fayard, Paris. -111p.
1943: Bruxelles, Editions du Rond-point. -155p.
1946 : Editions du Grand-Chêne, H. Kaeser, Lausanne. -199p.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 217 p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier
Afmetingen : 19 x 12 (édition originale sur Vélin blanc mat sous couverture orange, une gravure en frontispice)
1927 Marie-Victoire, pièce inédite en quatre actes. (toneel) Paris : Fayard. -74p

Reeks : Volume 74 van Oeuvres libres : recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit
1927 En Sicile et en Calabre. (reisnotities)

Eerder gepubliceerd in Demain, 1 april 1924, pp. 5-33;
1933: hernomen in: L’Araignée de verre, onder de titel: Sicelides Musae.
Paris: Kra. -77p.

Reeks: Voyages
Tirage: 950 ex. numérotés sur vélin
1928 En Égypte : notes de voyage ornées de pointessèches originales par Étienne Cournault. (reisnotities)

Maeterlinck’s bezoek aan Egypte met zijn vrouw, Renée Dahon, tijdens hun tweede huwelijksreis.
November 1925 : verscheen eerst in het Engels onder de titel: Ancient Egypt. -96p. Vertaling: Alfred Sutro. Uitgever: George Allen & Unwin Ltd. (London)
1926: publicatoie als essay in What is Civilization?, Duffield & Co., NY, 1926.
1928: 1ste druk in het Frans bij ‘Aux Horizons de France’ Paris.
1828: tevens bij Chronique des lettres françaises Paris.
 Paris: Aux Horizons de France. -63p.
1928 La Vie de l’espace. (bundel essays)

Bevat: La quatrième dimension. La culture des songes. L’isolement de l’homme. Jeux de l’espace et du temps. Dieu.
1928 : Nederlandse vertaling als ‘Het leven der ruimte’ vertaald door Karel Wasch, Amsterdam, Kosmos.
Paris: Eugène Fasquelle.- 215 p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier
1929 Judas de Kérioth, scène inédite. (toneel) Paris: A. Fayard. -99p

Reeks : Volume 114 van Oeuvres libres : recueil littéraire mensuel ne publiant que de l’inédit pp 107-117.
1929 La Grande Féerie. (essay)

Bevat: Introduction (pp 7-23) Immensité de l’univers (pp 27-87).  Notre terre (pp 91-147).  Influence sidérales (pp 150-222).
Paris: Eugène Fasquelle.- 222p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Afmetingen: 18,60 x 12 (ingenaaid)
Il a été tiré de cet ouvrage : 100 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 100.
350 exemplaires sur papier de Hollande numérotés de 101 à 450.
L’édition originale à été tiré sur « Vélin Bibliophile » et sous couverture orange
1930 La Vie des Fourmis. (essay)

Bevat : Introduction. Notions générales. Le secret de la fourmilière. La fondation de la cité. Les nids. Les guerres. Communications et orientations. Pastorales. Champignonistes. Les fourmis agricoles. Les parasites. Épiloge. Bibliographie.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 254p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Afmetingen : 18 x 11
1932 L’Araignée de verre. (bundel essays)

Bevat : L’Araignée de verre. Sicelides Musae. Le Royaume des morts.
Deux chapitres sur les trois déjà paru en 1927 et 1928.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 222p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1933 La Grande Loi. (bundel essays)

Bevat : Newton. La gravitation universelle et la force centrpète. La rotation universelle et la force centrifuge. Les nains blanches. L’Ether. Einstein. La dilitation de l’univers. Les mathématiques. Conclusions.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 217p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1934 Avant le grand silence. (essay) Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 248p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1935 La Princesse Isabelle, pièce en vingt tableaux. (toneel)

Représentée pour la première fois sur le Théâtre de la Renaissance-Cora, le 8 octobre 1935.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 194p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1936 L’Ombre des ailes. (bundel essays)

Bevat: L’Ombre des ailes. Le vide. Lazare. Ceux qui ne sont pas nés. L’infini. Équilibre. Lotan Tumblers. L’héroïsme. Communication d’outre-tombe. Univers. Les trois géométries. Notre moi. T.S.F. la lumière. Libre arbitre. Destin et destinée. Le viel entomologiste. Au bord des tombes. Doutes de Pascal. Politique. Le surnaturel. Judas et Lazare. Radiesthésie. Précognition. Saint Thomas. Jonas. Le temps. Le monde renversé. Préfiguration. Job. La prière.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 253p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1936 Le sablier. (essay)

Nota: “[Des réflexions écrites au jour le jour sur] les morts, l’univers, l’infini, l’avenir, le destin, le souvenir, le temps, l’espace, etc.”–p. 9
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur. -249p.

Reeks : Bibliothèque Charpentier.
Colophon : Il a été tiré de cette ouvrage :
30 exemplaires sur papier impériale du Japon numérotés de 1 à 30.
100 exemplaires sur papier de Hollande van Gelder Zonen numérotés de 31 à 131.
1936 Onirologie. Conte.

1967: heruitgave door Stichting “De Roos” (Utrecht) Reeks: Volume 75 van Uitgaven De Roos. -42p. Met een essay van H. Wagenvoort “Maeterlinck et les Pays-Bas”.
 Anvers: Les Editions du Parc. -51p.

Afmetingen: 18 x 12.50
Oplage: 512 ex.
Sorti des presses de l’Imprimerie Flor Burton S.A. Anvers
1937 Devant Dieu. (bundel essays)

Bevat : Devant Dieu. La vie des morts. La clepsydre égyptienne. Paroles de Dieu. Marginales. Les anges. Croquis de fous. Dernières ou premières lueurs.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 252p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
Druk : Fontenay-aux-Roses : impr. L. Bellenand et fils
1939 La Grande porte. (essay)

Bevat : La grande porte. Sarpédon. Satan. La livre thibetain de la mort. Mégalothéisme. Caïn. Réincarnation. L’éther. Une destinée. Le Dieu d’Israël. La Chanson de Mélisande. Le subconscient. L’enfer. Prophéties. La vieilesse. Préexistences.
Paris: Eugène Fasquelle, éditeur.- 252p.

Reeks: Bibliothèque Charpentier.
1941 L’Autre Monde ou Le cadran stellaire. (essay) New York : Editions de la Maison Française. -231p.

Reeks : Voix de France 39
1948 Jeanne d’Arc, pièce en douze tableaux. (toneel) Monaco: Editions du Rocher. –[ III] + 139p

Druk : impr. de Plon, Meaux.
1948 Bulles bleues. Souveniers heureux. (memoires)

2011: Vertaald in het Nederlands als Bulles Bleues – Herinneringen van Geluk door André Capiteyn. Uitgave Lanno, Tielt.
 maeterlinck-9 Monaco: Editions du Rocher. -234p. / Paris : Le club du livre du mois, Plon. -237p.
1949 Printemps du monde. Liège : Editions Dynamo, Pierre Aelberts, éditeur : (imprimeur nationale des invalides), 9, [7] p

Tirage limité à 40 ex. sur vélin blanc, 10 ex. sur vélin bleu, 1 ex. sur vélin vert, numérotés de 1 à 51

POSTUUM

 1954 Insectes et fleurs. (verzamelwerk met één onuitgegeven tekst)

Bevat : La Vie des abeilles, La Vie des termites, La Vie des fournis, L’Araignée de verre, L’Intelligence des fleurs, Les Parfums, Les Pigeons (inédit). Édition collective Illustraties: 24 aquarelles hors texte pleine page par Hans Erni.
Tirage numéroté sur vélin.
 Paris: Librairie Gallimard.Editions de la Nouvelle Revue Française Editeurs. -570p.

Afmetingen :228 x 180 (omslag in chagrin ivoire volgens maquette van Paul Bonet)
1959 Theâtre inédit : L’Abbé Sétubal, Les Trois Justiciers, Le Jugement dernier.

L’Abbé Sétubal : drame en deux actes et cinq tableaux. – Théâtre nationale de Lisbonne, 1941.
Le jugement dernier : pièce en trois actes et dix tableaux.
Paris:Editions Del Duca. -368p.
1965 Poésies complètes.

Ed. J. Hanse
Bevat : Serres chaudes ; Quinze chansons ; Neuf chansons de la trentaine ; Treize chansons de l’âge mûr.
 Bruxelles: La Renaissance du Livre. -303p.
1999 Oeuvres Complètes. (3 volumes)

Edition établie et présentée par Paul Gorceix
 Bruxelles: Editions complexes.

Vertalingen naar het Nederlands

A. Bloemlezingen in Nederlandse vertaling

1906 Uren met Maeterlinck. Een bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck, door G.H. Priem. Met biographische en bibliographische aantekeningen, benevens een portret.

Bevat: Prinses Maleine; De schat des harten; Wijsheid en levenslot;Het leven der bijen; De bedolven tempel; MonnaVanna; Joyzelle; dedubbele tuin.

Amsterdam: J.L.G. Veldt. –IX-318p.
z.d. Uren met Maeterlinck. Een bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck, vertaald door G.M. Van der Wissel-Herderschee. Amsterdam: J. Van Campen.
1962 Maurice Maeterlinck, Gedichten, Toneel en Proza. (bloemlezing)

Met een inleiding over auteur en werk door Mathieu Rutten.
Vertaling: J.L. De Belder en Jan Vercammen.

Hasselt : Heideland. -396 p.

Reeks: Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur.
Afmetingen: 22 × 13,5. (gebonden – harde linnen kaft met lederen rug).
Colofon:
 
2002 Bloemlezing uit de poëzie van Maurice Maeterlinck samengesteld, vertaald en ingeleid door Stefaan van den Bremt

Omslagontwerp: Dooreman
Zetwerk: Griffo
Van den Bremt 1 Gent: PoëzieCentrum.-195p.

Reeks:Dichters van nu 15
Afmetingen: 20 x 12.75 (gelijmd)
Druk: Imschoot, Gent

 

B. Ander werk in Nederlandse vertaling

 Jaar  Titel Fotogalerij   Uitgeverij 1ste druk
1896 Pelléas en Mélisande. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Pelléas en Mélisande.
Vertaling: Ninette de Vries.
Den Haag: Belinfante / Brussel: P. Lacomblez. -IV-103p.
1896 Interieur. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Intérieur. (1894)
Vertaald door Antonio [A.G. van Hamel].
Amsterdam: M.J.P. Van Santen. Bijlage van Het Tooneel 26 (1896-1897) nr 6/7 15 december 1896.
1897  De schat des harten.

Oorspronkelijke titel: Le Trésor des humbles. (1896)
Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee, met een voorwoord van J. de Vries, S.L. van Looy.
1899: 2de druk
1903: idem, herziene 3de druk.
1911: idem.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt. –XVI-238p.
1899  Wijsheid en levenslot. (bundel essays)

Oorspronkelijke titel: La Sagesse et la destinée (1898)
Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
Met inleidend woord van Dr. J.D. Bierens de Haan.
1902: 2de druk idem
1911: 3de herziene druk idem. VIII-228p.
1922: herduk. Amsterdam. J. Van Campen.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt. –VI-228p.
1901 Het leven der bijen.

Oorspronkelijke titel: La vie des abeilles. (1901)
Vertaald door door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
1908: idem, 2de verbeterde druk -248p.
1910: idem, 3de verbeterde druk
1918: heruitgave bij J. Van Campen Amsterdam.
1949: 5de druk . Vignetten, omslag en band van Fons Montens. -213p. Amsterdam, J. Van Campen (18,5×12,5 cm. Geb., linnen, stofomslag)
Amsterdam: C.L.G. VeldtElectronisch te consulteren, klik hier
1902 De bedolven tempel. (essaybundel)

Oorspronkelijke titel: Le temple enseveli. (1902)
Vertaald door G.M. van der Wissel-Herderschee.
 Amsterdam: Druk. J. Van Campen.
1903 Monna Vanna. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Monna Vanna. (1902)
Vertaald door Frans Mijnssen
1911: idem, herdruk
1913: Amsterdam, Meulenhoff. -129p.
1917: 5de druk Meulenhoff-Editie. Een Algemeene Bibliotheek no. 15. -140p.
z.d. : vertaald door E. Buskens. Antwerpen, Musea Vlaams Kultuurleven.
Amsterdam: C.L.G. Veldt. -110p.
1903 Joyzelle. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Joyzelle (1903)
Vertaald door G.H.Priem
1917, 1918, 1919: herdrukken door J. Van Campen, Amsterdam.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt
1903 Aglavaine en Selysette. (toneel)

Oorspronkelijke titel: Aglavaine et Sélysette.
Vertaling: naar den achtsten druk door Pzn. Proost.
1911: vertaling door J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam, Meulenhoff.
 Rotterdam: Johan ïeterse, z.d. [1903] -131p.
1904 De dubbele tuin. (bundel essays)

Oorspronkelijke titel: Le Double jardin (1904)
Vertaald door L. Van de Cappelle.
 Amsterdam: E. Querido. -198p.
1904  Twee spelen (Zuster Beatrijs, Ariane en Blauwbaard).

Oorspronkelijke titel: Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
Vertaling: Jan Eelen
Bandversiering: Frans Cleton.
 Rotterdam: Bogaerdt
1907 Over de onsterfelijkheid.

Vertaling van het laatste essay uit ‘Het leven der bloemen/L’Intelligence des Fleurs’.

 

 Amsterdam: Alb. De Lange. S.d. -33p.
1908 Het leven der bloemen. Geautoriseerde nederlandsche uitgaaf.

Oorspronkelijke titel: L’Intelligence des Fleurs. (1907)
Vertaald door Andries de Rosa.
 Amsterdam: C.L.G. Veldt. -245p.
1910 Prinses Maleine. (toneel)

Oorspronkelijke titel: La Princess Maleine.(1889)
Vertaald door J. Clant van der Mijll-Piepers.
1930: Herdruk.
 Amsterdam: Meulenhoff. -146p.
1910 De indringer.

Oorspronkelijke titel: L’intruse.(1890)
Vertaald door J. Clant van der Mijll-Piepers.
Bevat ook de vertaling van Les Aveugles als De blinden
 Amsterdam: Meulenhoff. -72p.
1910 Prinses Maleine. De indringer. De blinden. De zeven princessen / Maurice Maeterlinck ; door den schrijver geautoriseerde uitgave bewerkt door J. Clant van der Mijll-Piepers.

Oorspronkelijke titels: Princesse Maleine (1889). L’intruse (1890). Les aveugles (1890). Les sept princesses (1891).
 Amsterdam: Meulenhoff. – XXIII-251p.: ill.
1911  Dramatische werken : door den schrijver geautoriseerde uitgave / Maurice Maeterlinck.

Bewerkt door J. Clant Van Der Mijll-Piepers.
Bevat : Pelleas en Melisande ; Alladine en Palomides ; Binnenhuis ; de dood van Tintagiles ; Aglavaine en Sélysette
Amsterdam: Meulenhoff. -332p.
1911 Pelleas en Melisande en Binnenhuis / Maurice Maeterlinck ; geautoriseerde vertaling van J. Clant van der Mijll-Piepers. Amsterdam: Meulenhoff. -119p.
1913 De dood. (essays)

Oorspronkelijke titel: La mort (1913)
Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Uitgave Den haag, C.-L.-G. Veldt. -238p.
1923: Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee. Geautoriseerde uitgaaf Amsterdam. J. Van Campen -203p.
Amsterdam: Meulenhoff.
1914 Monna Vanna, tooneelstuk bestaande uit drie bedrijven.

Vertaald door Frans Mijnssen
Oorspronkelijke titel: Monna Vanna, pièce en trois actes. (1902)
 Amsterdam: Meulenhoff. -143 pp.

Afmetingen: 16.5 x 11 (Gebonden, originele uitgeversomslag met goudopdruk )
Reeks: Meulenhoff-Editie n° 15.
1919 De onbekende gast. (essays)

Oorspronkelijke titel: L’hôte inconnu. (1917)
Vertaling: Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
Amsterdam: N.V. Jacob Van Campen. -255p.
1921 De blauwe vogel. (toneel)

Oorspronkelijke titel: L’Oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
1928: herdruk idem.
1976: Vertaald door Maarten Van Nierop. Antwerpen : Soethoudt [Walter] -192 p.
2006: Vertaling G.M. van der Wissel-Herderschee.
Krommenie: Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater
2012: Bewerkt door Do van Ranst naar de doelgroep kinderen van 9 jaar toe. Wielsbeke : De Eenhoorn.
Amsterdam: N.V. Jacob Van Campen, z.j. [1921].

maeterlinck-8  editie 2012

1921 Bergpaden. (essays)

Oorspronkelijke titel Les sentiers de la montagne. (1919)
Vertaling: Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
 Amsterdam: N.V. Jacob Van Campen. -235p.
1925 Het groote geheim. (essays)

Oorspronkelijke titel: Le Grand secret (1921)
Vertaling van G. de Ridder.
1930: Herdruk z.p. [1930]
 Maeterlinck 4 Zutphen: Uitgeverij Thieme. -271 p.

Afmetingen: 22 x 16 (gebonden – hardcover)
1928 Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. ’s Menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. (essays)

Oorspronkelijke titel: La vie de l’espace. (1928)
Vertaald door Karel Wasch.
 Amsterdam: Kosmos. Z.d. [1928]. -205p.
1965 Gedichten/toneel en proza. (bloemlezing)

Met een inleiding over auteur en werk door Matthieu Rutten.
Hasselt: Heideland.
1976  De blauwe vogel / Maurice Maeterlinck.

Oorspronkelijke titel: L’Oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Vertaald door Maarten Van Nierop
 Antwerpen : Soethoudt [Walter] -192 p.

Reeks: Kijkgatpaperback; vol 38
2002  Pélléas en Mélisande / Maurice Maeterlinck.

Oorspronkelijke titel: Péléas en Mélisande
Vertaald door Ninette De Vries.
Omslag: Jan Vanriet, ‘Spiegelman’, aquarel 2002
 Maeterlinck 1 Brussel : De Morgen. -94 p.

Reeks: De Morgen-bibliotheek. Nobelprijs literatuur; nr 10
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2005  Slot / Maurice Maeterlinck.

Vertaald en hertaald door Bart Moeyaert.
Oorspronkelijke titel(s): La mort de Tintagiles (1897)
Antwerpen : Bebuquin. -43 p.
 2006  De blauwe vogel / toneelspel van M. Maeterlinck.

Vertaald door Mevr. G.M. van der Wissel-Herderschee.
Oorspronkelijke titel: L’oiseau bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
 Krommenie: Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater, -92 p.
2011 Op stap met meneer Maurice : werkbundel jongerenpoëzieroute Gent / gedichten Maurice Maeterlinck, Daniël Billiet, Peter Holvoet-Hanssen, Noëlla Elpers … en anderen ; collages Nicolas Maeterlinck.

Teksten in het Frans en Nederlands
Gent : Stad Gent. Dienst Cultuurparticipatie. -40p. , Ill.
2011 De blauwe vogel. (symbolistisch sprookje – bewerking)

Oorspronkelijke titel: l’Oiseau Bleu, féerie en six actes et douze tableaux. (1909)
Bewerkt door Do van Ranst naar de doelgroep kinderen van 9 jaar toe.
Illustrator: Carll Cneut.
Vormgeving: quod. voor de vorm
 Maeterlinck 8 Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -90p.

 Afmetingen: 24 x 16.00 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
Druk: Oranje, Sint-Baafs-Vijve.
Uitgegeven in het kader van het Gentse Maeterlinckjaar.
2011 Bulles Bleues – Herinneringen van Geluk. (autobiografische vertellingen)

Oorspronkelijke titel: Bulles bleues. Souvenirs heureux. (1948)
Ingeleid en vertaald door André Capiteyn
Foto cover e, backcover: Storm Calle © Stad Gent, 2011.
Foto flap: © Ministère de la Culture – Médiathèque du Patrimoine, dist. RMN, Paris.
Vormgeving : Pjotr.
Redactie : Ann Brokken
Coordinatie : Joris De Zutter en adviessbureau Rudy Vercruysse, Gent
Maeterlinck 3  Tielt: Uitgeverij Lannoo. -152p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (gebonden – harde blauwe linnen kaft met stofomslag)
2011 Gelukkige herinneringen. Oostende : Drukkerij Sanderus Oostende. -39p.
2012 Verzamelde gedichten.

Oorspronkelijke titels: Serres Chaudes (pp 10-91); Quinze chansons (pp 92-125); Neuf chansons de la trentaine (pp 126-147); Treize chansons de l’âge mur. (pp 148-175)
Vertaler: Joris De Zutter.
Franse gedichten naast Nederlandse vertaling.
Foto cover en backcover: F. Lambert, Phot. Photo JH & P. Jumpertz, Bruxelles © Universiteitsbibliotheek UGent.
Foto flap: © Ministère de la Culture-Médiathèque du Patrimoine, dist. RMN, Paris.
Vormgeving : Pjotr, Pieter Willems
Maeterlinck 5  Tielt: Uitgeverij Lannoo. -175p.

Afmetingen: 24 x 17 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
2014 De blinden.

Oorspronkelijke titel: Les Aveugles (1890)
Vertaald door Erwin Mortier
 mortier vertaling 5  Antwerpen: uitgeverij Bebuquin/Toneelhuis. –
2016 De burgemeester van Stilmonde : een oorlogsdrama in drie bedrijven uit 1917 (toneel)

Oorspronkelijke titel: Le bourgmestre de Stilmonde. (1917)
Vertaling: André Capiteyn
Inleiding: Jozef Dauwe.
Nawoord: Laurence Baudart ism Fabrice Van de Kerckhove (vertaald door André Capiteyn)

Gent : Maurice Maeterlinck Stichting. -250p.

Afmetingen: 20.40 x 12.50 (paperback)
Cover: Houtsnede Charles Picart Le Doux uit Le bourgmestre de Stilmonde. Editopns Edouard-Joseph, 1919.
Foto achteraan: detail van de pasfoto van M Maeterlinck op de Laissez passer uit 1914

 

 FILMOGRAFIE

1969 Interieur.  Naar een tekst van Maeterlinck

 • Regie:  Roland Verhavert.
 • Scenario: Jef Geeraerts
 • Cast: Reinhilde Decleir (Marthe). Jeanine Schevernels (Marie); Julien Schoenaerts (De vreemdeling); Sylvia Traey; Alice Toen; Frans Van der Lingen (oude man).

 

Beknopt overzicht

Poëzie

 • Serres chaudes (1889)
 • Douze chansons (1896)
 • Quinze chansons (vermeerderde versie van Douze chansons) (1900)

Theater

 • La Princesse Maleine  (1889)
 • L’Intruse  (1890; eerst opgevoerd op 21 mei 1891)
 • Les Aveugles  (1890; eerst opgevoerd op 7 december 1891)
 • Les Sept Princesses  (1891)
 • Pelléas and Mélisande (1892; eerst opgevoerd op 17 mei1893)
 • Alladine et Palomides (1894)
 • Intérieur  (1894; eerst opgevoerd op 15 maart 1895)
 • La Mort de Tintagiles  (1894)
 • Aglavaine et Sélysette (eerst opgevoerd in december 1896)
 • Ariane et Barbe-bleue (Eerst gepubliceerd in Duitse vertaling, 1899)
 • Soeur Béatrice (1901)
 • Monna Vanna (eerst opgevoerd in mei 1902; publicatie in hetzelfde jaar)
 • Joyzelle (eerst opgevoerd op 20 May 1903; publicatie in hetzelfde jaar)
 • Le Miracle de saint Antoine (eerst opgevoerd in Duitse vertaling, 1904)
 • L’Oiseau bleu  (eerst opgevoerd op 30 september 1909)
 • Marie-Magdaleine  (eerst opgevoerd in Duitse vertaling, februari 1910; Opgevoerd en gepubliceerd in het Frans, 1913)
 • Le Bourgmestre de Stilmonde (eerst opgevoerd in Buenos Aires, 1918; gepûbliceerd 1919)
 • Les Fiançailles (1922)
 • Le Malheur passe (1925)
 • La Puissance des morts (1926)
 • Berniquel (1926)
 • Marie-Victoire (1927)
 • Judas de Kerioth (1929)
 • La Princesse Isabelle (1935)
 • Jeanne d’Arc (1948)

Essays

 • Le Trésor des humbles (1896)
 • La Sagesse et la Destinée (1898)
 • La Vie des abeilles (1901)
 • Le temple enseveli (1902)
 • Le Double Jardin (1904)
 • L’Intelligence des fleurs (1907)
 • L’Hôte inconnu (eerst gepubliceerd in een Engelse vertaling, 1914; in het Frans, 1917)
 • Les Débris de la guerre (1916)
 • La Vie des termites (1926)
 • La Vie de l’espace (1928)
 • La Grande Féerie (1929)
 • La Vie des fourmis (1930)
 • L’Araignée de verre (1932)
 • Avant le grand Silence (1934)
 • L’Ombre des Ailes (1936)
 • Devant Dieu (1937)
 • L’Autre Monde ou le Cadran stellaire (1941)

Memoires

 • Bulles bleues (1948)

Vertalingen

 • L’Ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck l’admirable (1891)
 • Annabella, een bewerking van John Ford’s ‘Tis Pity She’s a Whore (opgevoerd 1894)
 • Les Disciples à Saïs en Fragments de Novalis uit het Duits van Novalis, (bevat een Introduction door Maeterlinck over Novalis en deDuitse Romantiek. (1895)
 • Vertaling en bewerking van Shakespeare’s Macbeth (opgevoerd 1909)