home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Lampo, Hubert

Maakt deel uit van:

HUBERT LAMPO

Antwerpen, 1 september 1920 – Essen, 12 juli 2006

Romanschrijver, criticus en essayist .

Met Johan Daisne vertegenwoordigt hij het magisch realisme in de Vlaamse literatuur.

 

BIOGRAFIE

1 september 1920: Geboren in de Antwerpse wijk ‘het Kiel’. Zijn vader –Arthur- werkte bij de Post, zijn moeder – Francisca Vandevelde – was onderwijzeres.

1926: Naar de stedelijke volksschool uit de buurt.

1938-1939: Stedelijke lagere kweekschool voor onderwijzers te Antwerpen. Behaalt diploma van onderwijzer.

1939-1941: Stedelijke middelbare kweekschool voor leraars middelbaar onderwijs. Behaalt diploma van geaggregeerd leraar (regentaatsdiploma).

1940: Officiële debuut met de novelle ‘Middeleeuwsche kerstnovelle’ in het tijdschrift ‘Vormen’ (jg. 4 (1940) nr 1.)

 • Er verschijnen in de periode 1940-1942 wel meerdere verhalen van zijn hand in- jongerentijdschriften zoals het verhaal ‘Het stille water’ in het Lierse ‘Sirene’.

1941- 1944: Werkt in het Antwerps onderwijs.

De jonge regent leraar Frans-Geschiedenis trouwt met Mia Smits, dochter van schrijver en normaalschool- ( kweekschool-) directeur Frans Smits.

1942: Debuteert als romancier bij de uitgeverij Manteau met de novelle ‘Don Juan en de laatste nimf’.

1943:  Zijn eerste essay ‘De jeugd als inspiratiebron’ verschijnt eveneens bij Manteau als nummer 18 in basis-reeks ‘Bibliotheek voor wetenschappelijke en actuele vraagstukken’.

1944: Tewerkgesteld bij het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.

1944: Medestichter met August Vermeylen van het voor na de oorlog geplande tijdschrift Diogenes, dat na Vermeylens plotse dood in 1946 als het Nieuw Vlaams Tijdschrift zou verschijnen. Jarenlang heeft hij samen met Herman Teirlinck aan dit tijdschrift gewerkt.

1945: Na een kortstondige legerdienst in een administratieve eenheid, besluit hij het onderwijs te verlaten om in de journalistiek te treden.

1945-1965: Treedt in dienst als journalist-kunstcriticus bij ‘De Volksgazet‘ , waar hij in 1944 de vacante recensiestoel van Lode Zielens, omgekomen tijdens een V1 bombardement, innam. Hij verzorgde de wekelijks pagina “Kunst en Cultuur” maar besprak daarnaast ook toneelvoorstellingen in Antwerpen en omstreken.

1945: Publicatie van de roman ‘Hélène Defraye’, één van de eerste romans in Vlaanderen waarin een vrouw van vlees en bloed werd opgevoerd.

 • Onmiddellijk werd door de (katholieke) pers zeer fel negatief gereageerd. Geslachtsgemeenschap, scheiding, het waren thema’s die toen zeer gevoelig lagen. Wie het boek nu leest kan zich dergelijke verregaande reacties nauwelijks meer voorstellen. In de tweede druk schrapt Lampo – boos over de reacties – het woord God. Zijn vrouw is dan – onder druk van haar familie – van hem gescheiden.

1945-1946: Redacteur van De Faun’, Critisch bulletin, letteren, kunst, geestesleven (1945-1946)

1946: Onder impuls van Herman Teirlinck en na veel onderhandelen ziet het Nieuw Vlaams Tijdschrift het daglicht. De jonge 26-jarige Hubert Lampo wordt redactiesecretaris, waardoor hij een centrale rol verwerft in de Vlaamse letterkundige wereld.

 • Dit tijdschrift was de laatste levensdroom van August Vermeylen, waarvoor hij reeds het openingsartikel De Taak had geschreven.
 • Hubert Lampo zal de functie van redactiesecretaris blijven uitoefenen tot 1965.
 • Het NVT zal tot 1983 blijven bestaan.

Lampo had het niet gemakkelijk in deze rol.

 • De meeste auteurs waren oude knarren zoals Fernand Toussaint van Boelare, Teirlinck, Elsschot en Walschap. Raymond Herreman (notoir logebroeder), en Maurice Roelants, katholieke eend in de vrijzinnige bijt, waren met hun 50 jaar de ‘jongeren’ in de redactie. Wilde het tijdschrift echter kunnen scoren tegenover het katholieke Dietsche Warande en Belfort en het liberale De Vlaamse Gids, dan moesten ze daadwerkelijk oog hebben voor nieuwe jongere auteurs.
 • Telkens er auteurs door het leescomité werden afgewezen, moest Lampo als secretaris de antwoordbriefjes verzenden. Hij werd dan ook verweten een opportunistische arrivist te zijn die andere jongeren buitenspel zette ten voordele van zijn eigen carrière. Kortom er ontstond een hele golf van Lampo-bashing (vooral in de entourage van Weverberghs tijdschrift Bok)
 • Toch moet gezegd dat Lampo er wel voor gezorgd heeft dat schrijvers als Willem Frederik Hermans en Hugo Claus (de volledige voorpublicatie van De Metsiers in 1950) in de kolommen van het NVT verschenen.

1948: Wordt rijksinspecteur bij de dienst voor de Openbare Bibliotheken voor de provincie Oost-Vlaanderen, maar blijft part-time kunstredacteur bij De Volksgazet.

1953: Het nostalgische Terugkeer naar Atlantis is de eerste magisch-realistische roman van langere adem. Lampo’s aandacht voor de andere dimensie en de ondoorgrondelijkheid van het bestaan brengt hem tot een vaag besef van velerlei verborgen relaties en imponderabilia van het leven.

1960: De komst van Joachim Stiller  is wellicht Lampo’s meest intrigerende roman.

 • Het is het verhaal van journalist Freek Groenevelt die van een zekere Joachim Stiller brieven ontvangt die veertig jaar eerder zijn verstuurd, maar die vooruitlopen op gebeurtenissen die nog moeten komen. Lampo – een agnosticus – introduceert hier onder invloed van de Zwitserse psychoanalyticus Carl-Gustav Jung, een raadselachtige verlossersfiguur naar het Messias-archetype.

1962: Ontmoeting met Jean Ray, die hij op de Vlaamse televisie presenteert.

1963: ‘De komst van Joachim Stiller’ wordt bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor het verhalend proza.

1965: SCHARNIERJAAR

 • Hubert Lampo staakt zijn journalistieke bedrijvigheden.
 • In datzelfde jaar nam hij afscheid van het redactiesecretariaat van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
 • Benoeming tot hoofdinspecteur van de Openbare Bibliotheken in het Vlaamse land
 • Vestigt zich definitief in de Antwerpse Kempen, waar hij in Grobbendonk met zijn vrouw een avant-gardehuis laat bouwen.

1970: Eerste bezoek aan het heiligdom Stonehenge, Zuid Engeland.

1970-1980: Redacteur van ‘Bres’.

1971-1976: Redacteur vanaf de 4de jg. van het polemische tijdschrift ‘Heibel’ .

1972/1973: Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen.

1979: Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1982: Kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur.

1989: Doctoraat honoris causa aan de Université Stendhal in Grenoble – de eerste keer dat zulks een Vlaams schrijver te beurt valt aan een buitenlandse universiteit. Te Parijs en Genève verschijnen Joachim Stiller en Terugkeer naar Atlantis in het Frans.

In zijn laatste creatieve jaren publiceert de auteur in een hoog tempo de lijvige romans De Elfenkoningin (1989), De Man die van nergens kwam (1991), de bundel Schemertijdmuziek (1992) met enkele autobiografische verhalen, en De verdwaalde carnavalsvierder (1995).

1992: Geeft gastcolleges over zijn werk aan de universiteit van Wroclav in Polen. Dit leidt tot het essay ‘De Wortels van de Verbeelding’.

1993: Het Humanistisch Vrijzinnig Centrum voor Lectuurvoorziening en het AMVC richten het colloquium en de tentoonstelling Hubert Lampo – vijftig jaar schrijverschap in.

1994: De geheime Academie, een thrillerachtige queeste met verhaalstof die Dan Brown jaren later zal gebruiken in The Da Vinci Code wordt de laatste roman van de schrijver.

1996: Paul Van Aken publiceert de lijvige studie Hubert Lampo. De schrijver van het onzichtbare (1996).

Augustus 2000: De VUB organiseert op initiatief van filosoof prof. Hubert Dethier in de Universitaire Stichting een meerdaags colloquium onder de titel Hubert Lampo, Boodschapper van het Onzichtbare. Kenners uit binnen- en buitenland voeren het woord.

Een editie van Terugkeer naar Atlantis verschijnt in de Vlaamse Bibliotheek.

2001: Onderscheiden met de Prijs van het Vrijzinnig Humanisme.

2003: Hubert Dethier en een aantal vrienden stichten in 2003 het Hubert Lampo Genootschap.

12 juli 2006: Overlijden van Hubert Lampo op 85-jarige leeftijd in een rusthuis De Bijster in Essen. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en had grote problemen met het verwerken van de dood van zijn (vierde) vrouw.

Zijn as werd bijgezet op het Erepark van de stedelijke begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.

EPILOOG

2007: Zoon Jan Lampo schenkt de bibliotheek en het archief van Hubert Lampo aan het Letterenhuis. Het archief bevindt zich in het Letterenhuis, de boeken verhuisden naar de Erfgoedbibliotheek.

2016-2017: Volledige ontsluiting van de collectie (5724 boeken) en consulteerbaar via de site van de Erfgoedbibliotheek

 • Opvallend aan deze collectie zijn de talrijke werken over archeologie, bovennatuurlijke fenomenen, psychologie, mythologie en godsdienst. Onderwerpen als Atlantis, de Heilige Graal, UFOs en Stonehenge komen ruimschoots aan bod. Behalve vele boeken van en over Nederlandstalige collega-schrijvers treft men ook een indrukwekkend aantal Franstalige en Engelstalige romans aan. Zijn reismicrobe manifesteert zich in diverse reisgidsen en folders over plaatselijke bezienswaardigheden.

Over zijn werk

 • Aanvankelijk psychologische romans waarin mysterieuze supra-rationele verbanden gesuggereerd worden: “Don Juan en de laatste nimf” (1942), “Hélène Defraye” (1945) en “De ruiter op de wolken” (1948)
 • Magisch-realisme in Vlaanderen: “Triptiek van de onvervulde liefde” uit 1947
  • Zoals Daisne combineert Lampo de weergave van realiteit en fictie met als resultaat een nieuwe psychologisch samenhangende werkelijkheid.
  • In tegenstelling tot Daisne echter, maakt Lampo hierbij ook gebruik van Jungs archetypenleer.
   • Vb. – de raadselachtige verlossersfiguur naar het messias-archetype in “De komst van Joachim Stiller” (1960) – de Orfeusmythe in “De goden moeten hun getal hebben” (1969).
   • De schrijver verklaarde echter ooit zelf dat dit alles spontaan en intuïtief gebeurde. Hij volgde gewoon zijn inspiratie en onderkende pas later de archetypische grondslagen van zijn werk.
 • Het latere werk van Lampo wordt gekenmerkt door meer en meer intriges en steeds diepere peilingen in het onbewuste van zijn personages. Getuige hiervan is “De heks en de archeoloog” uit 1967.

Kritiek op zijn werk betreft meestal zijn stijl. Herman de Coninck schreef ooit in Humo dat Lampo’s taal soms ‘wobbelt als de kont van een Brabants boerenpaard’. Anderen hadden het over zijn ‘oubollige gezwollen stijl’, die al te vaak ontsierd werd door een teveel aan adjectieven.

Wat echter steeds een mérite zal blijven is zijn vernieuwende invloed in de na-oorlogse Vlaamse letteren via zijn inbreng in de psychologische roman en de introductie samen met Daisne van het magisch realisme in Vlaanderen.

BEKRONINGEN

 • 1947: Prijs van de Provincie Antwerpen voor ‘Hélène Defraye’.
 • 1954: Merghelynckprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde voor ‘Terugkeer naar Atlantis’.
 • 1957: Prijs van de Provincie Antwerpen voor ‘De duivel en de maagd’.
 • 1961: Laureaat bij het Referendum der Vlaamse Letterkundigen voor ‘De komst van Joachim Stiller’.
 • 1963: Belgische Driejaarlijkse staatsprijs voor verhalend Proza voor ‘De komst van Joachim Stiller’.
 • 1968: Laureaat bij het Referendum der Vlaamse Letterkundigen voor ‘De heks en de archeoloog’.
 • 1972: Sfan-award voor de vertaling van ‘Malpertuis’ van Jean Ray.
 • 1976: Prijs van de Provincie Antwerpen voor ‘De zwanen van Stonehenge’.
 • 1977: Prijs voor het Essay van de Vlaamse Provinciën voor ‘De zwanen van Stonehenge’.
 • 1983: Prijs van de Vlaamse provincies voor zijn hele oeuvre.
 • 1985: Televizierprijs 1985 voor ‘Arthur’.
 • 1985: Emiel Bernheim-prijs omwille van het humanistisch wereldbeeld in zijn werk.
 • 1993: Gouden erepenning van de Vlaamse Raad.
 • 2001: Prijs Vrijzinnig Humanisme .
 • 1981: Progressefprijs van de Vlaamse Vereniging voor Science Fiction en Fantastiek voor zijn hele oeuvre.
 • 1989: Eredoctoraat in de letteren, verleend door de Université Stendhal te Grenoble.
 • 1989: Ereburgerschap van de stad Grenoble.
 • 1990: Huldiging en uitreiking van de erepenning van de Stad Antwerpen.
 • 1998: Provinciale Prijs voor Letterkunde voor een gezamenlijk oeuvre van de Provincie Antwerpen.
 • 2002: Ereburgerschap van de gemeente Grobbendonk.

Meer over Hubert Lampo

 • Paul van Aken, ‘Hubert Lampo’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. band 4.1980.
 • Jacques van Baelen,  Hubert Lampo: mens- en wereldbeeld. Antwerpen: Soethoudt.1984. 156 p.
 • Christine Brackmann  & Marijke Friesendorp (red.).  Oosthoek Lexicon Nederlandse en Vlaamse Literatuur. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. 1996.
 • Gust Dams,  e.a.(red.),  Hubert Lampo: het magische & het realisme (Speciaal nr. van: Creare (Geel): 23 (1995-1996) 2-3 (sept. 1995)). Hulshout: De Koofschep. 1994.  37p.
 • C.J.E. Dinaux (e.a.). Hubert Lampo. Brussel, Den Haag: Manteau. 1975.  41p.
 • Jef van Gool  (red.), Over Hubert Lampo: beschouwingen en interviews. ’s-Gravenhage: BZZToH. 1983. 300 p.
 • Hubert Lampo, De wortels der verbeelding. Over het magisch-realisme. Amsterdam: Meulenhoff. Antwerpen: Manteau. 112p.
 • Hubert Lampo (Speciaal nr. van: Vlaamse Gids: 69 (1985) 5 (sept-okt)) 1985. Antwerpen: Stichting De Vlaamse Gids. 21 p.
 • Paul de Keulenaer (red.),  Hubert Lampo: vijftig jaar schrijverschap. Brussel: VUBPress. 1994. 134 p.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jan Stuyck, Een sirene tijdens de bezetting. Over Hubert Lampo’s intrede in de Vlaamse literatuur. In: ZL Literair-historisch tijdschrift 2002 jg. 1 nr 2 p.2-23.
 • Jean Weisgerber, Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 1964 pp.182-192

 SMAAKMAKER

DE HARLEKIJN IN HET ZWART

Toen hij vlakbij kwam, kruiste zijn blik de mijne. Voor de eerste maal sedert het begin van zijn nummer, verried zijn wit gelaat een zweem van emotie en er flitste een vraag door zijn wonderlijk zachte, haast vrouwelijke ogen. Een fractie van een seconde staarden we elkaar aan, ademloos en verbijsterd naar het mij voorkwam, alsof wij elkaar herkenden. In die korte tijd doortrilde mij met onuitsprekelijke intensiteit het gevoel, dat hij een zwarte engel des doods was, op het punt mijn hand in de zijne te nemen en met mij een eindeloos verre en toch nabije wereld te betreden, waar alle angsten en alle problemen van mij zouden afvallen als de bladeren van een boom in het najaar. Instinctief drukte ik Simonne’s arm steviger onder de mijne. Doch zij was zich niet bewust van de vreemde dronkenschap, die zich van mij meester maakte en bleef aanhouden, terwijl de Harlekijn zijn half dansende, half zwevende opwaartse tocht door het publiek voortzette, tot hij de geliefde in beide armen tilde en, door middel van een precies op dat ogenblik toegeworpen trapeze, met haar in de thans volstrekte duisternis onder de nok van de tent verdween.

Uit: De komst van Joachim Stiller. (1966)

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht van de vertalingen die door Hubert Lampo zijn gemaakt.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • www.hubertlampogenootschap.org de uitmuntende website van het HUBERT LAMPO GENOOTSCHAP gewijd aan de auteur.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1943 Don Juan en de laatste nimf (novelle)

Geïllustreerd met houtsneden van Victor Stuyvaert.
Behalve de prent tegenover titelblad zijn alle houtsneden grote sierinitialen.
Opdracht: “Opgedragen aan vriend Piet van Aken”.
1947: De tweede druk van Don Juan en de laatste nimf verscheen samen met ‘Regen en gaslicht’ en ‘De geliefden van Falun’ onder de titel ‘Triptiek van de onvervulde liefde’. (zie aldaar)
1964: 3de herziene druk Stefan Mesker.
Lampo 12
1965-1972: 4de t/m 7de druk ibidem.
1973: 8ste druk als deel 1 van de Marnix Reeks bij Manteau – Omslagontwerp: Mart Kempers / Gratama & De Vries
1976: 9de druk
idem.
1979: 10de druk Manteau Grote Marnix Pockets nr 188. Omslagontwerp Robert Nix/Alje Olthof.
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau. – 80p.

Afmetingen: 24.50 x 18.50 (ingenaaid– lichtgele omslag met titel en houtsnede in twee tinten bruin)
Colofon: Deze eerste oplage van Don Juan en de laatste nimf door Hubert Lampo, geïllustreerd met houtsneden van Victor Stuyvaert, werd in opdracht van de Uitgeversmij.  A. Manteau N.V. Brussel, in mei 1943 gedrukt op de persen van de drukkerij Erasmus, te Gent. In vierendertig exemplaren van deze oplage, genummerd 1 à 34 en onder omslag in Vidalon-papier, werd een extra afdruk van de titelplaat op Hollandsch papier door Victor Stuyvaert onderteekend ingelascht.
TN 8475
1943 De jeugd als inspiratiebron – de jeugd, haar wezen en haar problemen in de jongste Vlaamsche letteren. (essay)

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau. -112p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Basis-reeks nummer 18 – Bibliotheek voor wetenschappelijke en actuele vraagstukken.
Druk: Drukkerij Erasmus, Gent.

1944 De stilte der zee. (vert. uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: VERCORS (ps. Jean Bruller)
Oorspronkelijke titel: Le silence de la mer (1942)
1946: Editie bij De Bezige Bij te Amsterdam in de reels B.B. nr 1

Brussel: A. Manteau. -46p.
1944 Hélène Defraye (roman)

Opdracht: “Voor mijn vader”.
Bekroond met de prijs voor het beste letterkundig werk der Provincie Antwerpen 1946 (in 1947).
Latere drukken:
1952: Editie bij  Nijgh & Van Ditmar. Nimmer dralend reeks nr 37 Definitieve versie.
1962: 3e en definitieve druk in de reeks Kleine Marnixpocket: 7 -150 p.
1964: 5de druk in de reeks Marnix Pockets nr 6.
1968: 8ste editie in de reeks Maerlant Pockets vol 7.
1970: Editie bij uitgeverij Atlanta pvba te Kontich in een luxe uitvoering voor de leden van Eva’s Boek (de club van de moderne vrouw)- tevens in een naar het Frans vertaalde versie.
1976: 15de  druk in de reeks Grote Marnixpockets vol 115.
1989: 22ste editie in de reeks Manteau parels nr 86
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau. -230p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
uitgave GMP 115
1946 De stilte der zee. (vert. uit het Frans)

Oorspronkelijke auteur: VERCORS.
Oorspronkelijke titel: Le silence de la mer.
1944: Eerste uitgave bij A. Manteau te Brussel.

Amsterdam: De Bezige Bij.   -48p.

Reeks: B.B. reeks nr 1

1947 Triptiek van de onvervulde liefde. (novellenbundel)

Omslag: John Trouillard.
Bevat: een grondig door de auteur omgewerkte versie van Don Juan en de laatste nimf (1943) en verder de verhalen Regen en gaslicht (1945) en De geliefde van Falun (1946).

Nota: Het verhaal ‘Regen en gaslicht’ werd herhaaldelijk herdrukt in:
– De dochters van Lemurië (1964)
– In de reeks Caleidoscoop der Nederlandse letteren (1972)
– Verhalen uit Nomansland (1979)
– Omnibus Hubert Lampo (1983)
– De verhalen (1987)
– Afzonderlijke uitgave (1989)
– De magische wereld van Hubert Lampo (1995)

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau NV. -204p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen & gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: Dit werk van Lampo werd gezet in de Horley 12 punt in April 1947 gedrukt op de persen van de Drukkerij Erasmus te Ledeberg, bij Gent in opdracht van Uitgeversmaatschappij Manteau N.V., te Brussel.

1947 Opsomer. (essay)

Vertaald door Lampo uit het Frans.
Oorspronkelijke auteur: CHARLES BERNARD

Antwerpen: De Sikkel / Amsterdam: Van Holkema & Warendorf. -30p.
1949 De ruiter op de wolken. (roman)

Omslagontwerp van Fred Garrels.
Opdracht: “Ter nagedachtenis wijlen F.V. Toussaint van Boelaere”.
1953: 2de druk bij Uitgeverij Manteau.
1961: 3de druk, herwerkte & definitieve uitgave als Vlaamse Pocket nr 43. -170 + 2p. Nawoord van de auteur, 18 x 11. Opdracht: “Aan de vrienden van “De Faun”, het schone avontuur uit onze jeugd!”

vp-43-lampo

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau NV -272p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid met stofomslag)
Drukkerij en Binderij Scheerders van Kerchove N.V.,  St.-Niklaas.

1951 De roman van een roman. Alain Fournier en “Le grand Meaulnes”, of  “Van Jongelingsavontuur tot Letterkundig Meesterwerk”. (essay)

Omslag: Houtskooltekening van Lismonde.
Opdracht: “Voor Guy en Elske Voets”.

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling S.M.  -277p.

Reeksnummer: Nr. 36
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd uitgevoerd door de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior, n.v. te Antwerpen, in opdracht van de Uitgeverij Ontwikkeling S.M.
Er werden 510 exemplaren gedrukt waarvan 10 niet in de handel, genummerd van I tot X.

1951 Idomeneia en de kentaur. (essay)

Omslag: Van Looy.
Samen met Ben van Eysselsteijn. Het eerste deel van deze roman, Idomeneia, is geschreven door Hubert Lampo; het tweede deel, Idomeneia’s einde, door Ben van Eysselsteijn.

’s Gravenhage: Uitgeverij A.A.M. Stols. -183p.

Afmetingen: 22 x 14 (gebonden met stofomslag)
Druk: Drukkerij G. J. Thieme, Nijmegen.

1952 De belofte aan Rachel. (roman) ’s Gravenhage: A.A.M. Stols – Uitgever. -332p.

Afmetingen: 22 x 14 (gebonden – met stofomslag)

1952 Marstboom (essay)

(met John Troullard)

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling S.M.  -54p.

 

1952 Marc Mendelson (vert. uit het Frans). Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -30p.
1953 Terugkeer naar Atlantis (roman)

Opdracht: “Voor Karel Jonckheere”.
Bekroond met de Arthur Merghelynckprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1954).
1959: 2de druk.
1965:  3de druk

1980:  14de druk

2000:  Heruitgave van de editie van 1978 van Uitgeverij Meulenhoff  in de reeks Vlaamse bibliotheek nr 12 door Houtekiet, Antwerpen en De Prom te Baarn.
Lampo 18 ’s-Gravenhage: A.A.M. Stols – Uitgever. -228p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde simili lederen kaft met stofomslag)  Uitgave 2000

1954 Jan Vaerten (kunstmonografie)

Omslag: De kreet, olieverf, 1953 – Jan Vaerten.
Van deze monografie bestaat een Nederlandstalige en een Franstalige versie.

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -40p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst.
In opdracht van het Ministerie van Openbaar Onderwijs – Onder de redactie van Em. Langui en August Corbet.
Druk: Pressa, Antwerpen.

1954 Het zwarte sterrenbeeld (radiophonisch hoorspel)

Het hoorspel gaat over Gilles de Rais & Jeanne d’Arc en over het godsverlies en satanisme van eerstgenoemde.
In 1955 herwerkte Lampo het hoorspel tot zijn roman De duivel en de maagd

Niet gepubliceerd. Typoscript aanwezig in het archief  van de auteur in het Letterenhuis te Antwerpen.

Uitgezonden op 6 januari 1954 door het Nationaal Instituut voor de Radio-Omroep (NIR)

1955 De duivel en de maagd (roman)

Opdracht: “Opgedragen aan Herman Teirlinck”.
Bekroond met de prijs voor de Roman van de Provincie Antwerpen (1957).
11 drukken
’s-Gravenhage: A.A.M. Stols./ Antwerpen: Diogenes’ Boekhandel. – 207p.

Afmetingen: 20.25 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1955 Bonjour tristesse. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOISE SAGAN
Oorspronkelijke titel: Bonjour tristesse.
Vertaald uit het Frans door H. Lampo

Brussel: A. Manteau. -195p.
1956 Lode Zielens, 1901-1944 (monografie)

Bevat: 40 pagina’s tekst, gevolgd door 8 ongenummerde pagina’s met documentaire foto’s.

lampo_1956 Brussel: A. Manteau, voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. -48p.

Afmetingen: 22.75 x 14 (ingenaaid – kartonnen geïllustreerde kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde Vol. 3 – Niet bestemd voor de handel.

1956 Herman Teirlinck. (monografie) Kortrijk: Uitgeverij voor Gemeenteadministratie. -20p.
1956 Als een verre glimlach. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOISE SAGAN
Oorspronkelijke titel: Un certain sourire.
Omslag en band: Th. Kurpershoek.
Vertaald uit het Frans door H. Lampo.

Brussel: A. Manteau. -189p.

Latere drukken:
1959: 3de druk – filmeditie
1964: 4de druk als Marnixpocket vol 16 met als titel ‘Een verre glimlach’.
1976: 11de druk als GMP 114 met als titel: ‘Een verre glimlach’.

1957 Toen Herakles spitte en Kirke spon – zijnde het verhaal van Charles-Joseph de Grave en zijn ‘République des Champs-Elysées’ waarin bewezen wordt dat Plato’s Atlantis in de Nederlanden gelezen was. (essay)

Opdracht: “Opgedragen aan Jean-Jacques de Grave”.
Ontwerp stofwikkel: J. J. de Grave.
1967: 2de druk – uitgave in de reeks Marnixpockets als nr 44 door A. Manteau, Brussel/Den Haag.
1968: 3de druk – Marnixpockets nr 44
1973: 4de druk – Grote Marnixpockets nr 84

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling S.M. -165p.

Reeks: Ontwikkeling vol 90
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior nv te Antwerpen.

Marnixpocket nr 44

1958 Binnen een maand, binnen een jaar. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOISE SAGAN
Oorspronkelijke titel: Dans un mois, dans un an.
Omslag: Robert Nix/Gratama & de Vries GVN
1960: 2de druk ibidem
1965: 3de druk in de reeks Marnixpockets vol 12, onder de titel ‘Over een maand, over een jaar’.

Brussel / Den Haag: A. Manteau. -128p.
1959 Eugène Laermans. (kunstmonografie)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOIS MARET.
Omslag: Eugène Laermans, De Blinde, 1899, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
Vertaald uit het Frans door H. Lampo.

Brussel: Uitgeverij en grafische kunstinrichting Elsevier. -42p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst – In opdracht van het Ministerie van Openbaar Onderwijs – Onder de redactie van Em. Langui, François Maret en August Corbet – Niet bestemd voor de handel.

1960 De komst van Joachim Stiller. (roman)

Ontwerp stofomslag: Th. De Haan te ’s Gravenhage.
Bekroond met het Laureaat bij het Referendum der Vlaamse letterkundigen (1961).
Bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Scheppend Proza. (1963)

’s Gravenhage: A. A. M. Stols / J. P. Barth. -236p.

Afmetingen: 20.25 x 12.75 (gebonden – met stofomslag)
Colofon: Hubert Lampo / De komst van Joachim Stiller werd gezet uit de letter Romulus en gedrukt op de persen van de firma Boosten en Stols te Maastricht.
Het bindwerk werd verzorgd door G.W.C. Paardekooper, N.V. te Amsterdam.

1960 Joris Minne. Beeldhouwer (monografie)

Omslag: Joris Minne – Torso, 1955, zandsteen, 70 cm.
Met een portretfoto van de beeldhouwer tegenover het titelblad.
Bevat: Tekst (pp 5-17) ; [45]
zwart-wit reproducties van beeldhouwwerken en tekeningen.

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling S.M. – 45p.

Afmetingen: 23 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Ontwikkeling vol 147-1960

Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij “Excelsior”, Somerstraat 22, Antwerpen.

1961 Felix Timmermans, 1886-1947. (monografie)

Omslag: portret van Felix Timmermans door Baron Opsomer, 1936.
Bevat een essay met beknopte bibliografie door Hubert Lampo (pp 5-30) ; bloemlezing (pp 31-42)

Brussel: A. Manteau, voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur. -43p.

Afmetingen: 22.75 x 14 (ingenaaid – kartonnen geïllustreerde kaft)
Reeks: Monografieën over Vlaamse Letterkunde vol. 23
Druk: Drukkerij Erasmus, Ledeberg bij Gent.

1962 Hermione betrapt. (roman)

Stofomslag is van Th. De Haan te ’s Gravenhage.
Opdracht: ‘In memoriam mijn vriend de kunstschilder Antoon Marstboom”.
13 drukken.

’s Gravenhage: Uitgeverij A.A.M. Stols / J.P. Barth. -269p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (gebonden – met stofomslag)
Colofon: ‘Hermione betrapt’ van Hubert Lampo werd, in opdracht van de uitgeverij A.A.M. Stols / J.P. Barth te ’s Gravenhage in 1962 gedrukt door de fa. Boosten &  Stols te Maastricht.
Het bindwerk werd verzorgd door de boekbinderij G.F. Callenbach N.V. te Nukerk.

1963 Het grote oor – Toneelstuk.

Oorspronkelijke auteur: J. P. BRÉAL
Oorspronkelijke titel: La grande oreille.
Vertaald uit het Frans door H. Lampo.

Antwerpen: Nationaal Toneel van België.
1964 Dochters van Lemurië. (verhalen – verzamelbundel)

Omslagontwerp: Gertie Bierenbroodspot.
Foto achterzijde: Hermans, Herentals.
Bevat: Regen en gaslicht; De geliefden van Falun; Claudia met Irene; Idomeneia en de kentaur; De geboorte van een god; De Madonna van Nedermunster.
7 drukken.
1971: Het verhaal ‘De Madonna van Nedermunster’ wordt opgenomen in de verhalenbundel ’54 Vlaamse verhalen’, deel 2, samengesteld door Marnix Gijsen en Karel Jonckheere, pp 97-122.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -239p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – met stofomslag)
Typografie en druk: Bosch – Utrecht.

1965 Lod. de Maeyer, schilder. (monografie)

Foto’s: Selleslags, Antwerpen.
Omslag: Jan Vaerten, Kop, 1957.
Portret en handtekening van de kunstenaar.
Van deze monografie bestaat een Nederlandstalige en een Franstalige versie (in het Frans vertaald door François Maret).

Brussel: Meddens. -40p.

Reeks: Monografieën over Belgische kunst – In opdracht van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur – Onder redactie van Em. Langui, François Maret en August Corbet †. – Niet bestemd voor de handel.

1966 Armand Boni. Van literair grisaille tot episch fenomeen.

Lezing gehouden op de Boekenbeurs te Antwerpen op 1 november 1966.

Lampo 34 Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -32p.

Afmetingen: 20.80 x 13.30 (geniet – zachte kaft)

1966 Colombe – Toneelstuk

Oorspronkelijke auteur: JEAN ANOUILH
Oorspronkelijke titel: Colombe.
Uit het Frans vertaald door H. Lampo.

Antwerpen: Nationaal Toneel van België.
1967 Het sein tot overgave. (roman)

Oorspronkelijke auteur: FRANÇOISE SAGAN
Oorspronkelijke titel: La chamade
Omslag: Hilke Tasman
Uit het Frans vertaald door H. Lampo.
1980: 5e druk – ibidem

Utrecht/Antwerpen: Bruna. -240p.

Afmetingen: 17.40 x 11.40 (pocket)
Reeks: Zwarte Beertjes Literair vol 1909

Druk: Tulp, Zwolle.

1967 De draad van Ariadne. (autobiografie)

Omslagfoto van Claude Magelhaes
Met diverse foto’s geïllustreerd
Opdracht: “Voor Luc, mijn vrouw”.
1978: 2de sterk gewijzigde en uitgebreide druk onder de titel ‘Joachim Stiller en ik’. Uitgegeven bij Meulenhoff, Amsterdam. Omslagtekening: John Holmes, Paperback (zie aldaar)

Lampo 13 Brugge/Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -213p.

Afmetingen: 19 x 11.75 (gebonden – zachte linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Open Kaart – Autobiografieën van Nederlandse en Vlaamse auteurs.
Gedrukt op de persen van de St.-Augustinusdrukkerij te Brugge.

1967 De ring van Möbius I. (essays)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie: Aldert Witte
Foto achterzijde: Claude Magelhaes, Brussel.
Bevat: Opstellen over Cyriel Buysse, Willem Elsschot, Victor J. Brunclair, Marnix Gijsen, Jan Walravens, Hugo Claus, Simenon, Carl-Gustav Jung, Serge Hutin, Jean Ray, en anderen, alsmede over het werk van de auteur zelf, ook beschouwingen over het magisch-realisme.
1969: 2de druk bij A. Manteau in de reeks Maerlantpockets nr 4

Brussel / Den Haag: A. Manteau. -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Maerlantpocket vol 4
Druk: Geuze Dordt.

1967 De heks en de archeoloog. (roman)

Omslag: Bab Siljée.
Foto auteur copyright: Desclée De Brouwer.
Opdracht: “Opgedragen aan Prof. Dr. Paul Ghijsbrecht, Dr. Lucien Appel en Dr. Paul Janssens, die geen van allen uitstaans hebben met het onwetenschappelijk aspect van deze roman”.
Bekroond met let Laureaat bij het Referendum der Vlaamse Letterkundigen (1968). Antwerpen: Diogenes/© 1967.
1986: 9de herziene druk in Literair Moment bij Meulenhoff Amsterdam.
10 drukken.

Lampo 32 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -316p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde roodlinnen kaft met stofomslag)

1967 De meteoor – Toneelstuk

Oorspronkelijke auteur: FRIEDRICH DÜRRENMATT
Oorspronkelijke titel: Der Meteor
Uit het Duits vertaald door H. Lampo.

Brussel: Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

Opgevoerd in de K.V.S. Brussel van 10 november tot 12 december 1968.

1968 Knock of de triomf van de geneeskunde – Toneelstuk

Oorspronkelijke auteur: JULES ROMAINS.
Oorspronkelijke titel: Knock ou le triomphe de la médecine.
Uit het Frans vertaald door H. Lampo.

Antwerpen: Nationaal Toneel van België.

Opgevoerd in de K.N.S. Antwerpen van 23 oktober tot 13 november 1967.

1968 Het oponthoud. (filmscenario)

Film van Nico Crama

1969 De goden moeten hun getal hebben. (roman)

34ste Boekenweekgeschenk, 1969
Typografische verzorging en omslag: Mart Kempers GVN Amsterdam.
Opdracht: “Opgedragen aan Luc, mijn vrouw”.
1974: 2de druk onder de titel: Kaspar in de onderwereld of De goden moeten hun getal hebben. Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

Amsterdam: Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. -153p.

Afmetingen: 20 x 152.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Bosch – Utrecht.

1970 Er is méér, Horatio. Grobbendonkse gesprekken met Robin Hannelore. (interviewboek)

Interviews met Robin Hannelore
Omslag: Piet van Roemburg.
De foto van de auteurs op de achterzijde is van Xavier Puls.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Brito. -237p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Het boek werd gezet uit de Lectura 10 punt, in het atelier Hendrickx te Mortsel, en gedrukt door de firma Rembrandt te Aarschot op houtvrij Bemapapier van Franse herkomst, geleverd door de firma Lammens te Antwerpen.  Synco te Kontich plastificeerde het omslag dat gedrukt werd door meester-drukker Tibos te Oelegem.

1970 Malpertuis (roman – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: JEAN RAY
Oorspronkelijke titel: Malpertuis.
Met nawoord door Hubert Lampo ‘Jean Ray of Merlijn in Vlaanderen.’
Uit het Frans vertaald door H. Lampo.
Omslagtekening: Corstiaan de Vries. – Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.
1972: 2de druk. Filmeditie – Meulenhoff, Amsterdam -244 + 10p. Met nawoord van Lampo en foto’s ontleend aan de film Malpertuis van Harry Kümel. Meulenhoff Editie 263. Omslag Studio Facet.
1987: 3de druk bij uitg. Helmont & Uitg. Facet, Antwerpen. Reeks: Moordmix. Bekroond met de SFAN-award. Bevat nawoord van H. Lampo.

Lampo 26 Amsterdam: Meulenhoff Nederland nv. -256p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Thieme, Nijmegen.

       Lampo 26a
Filmeditie                3de druk

 

1971 Liefde 1843. Liefdesroman in boekvorm.

Liefde 1843 is een liefdesroman in boekvorm uit 1843 door Pieter-Frans Van Kerkhoven, in eigentijdse taal omgezet door Hubert Lampo.
Na de brieven volgt een tekst (12p en p foto’s) van Hubert Lampo: ‘Pieter-Frans Van Kerkhoven, Vlaanderens eerste negentiende eeuwse contestant.’
Omslag: Vincent van der Linden naar een schilderij van Watteau.

Lampo 16 Antwerpen/Utrecht: Brito pvba. -150+12p.

Afmetingen: 20 x 12.20 (garenloos gebrocheerd – zacht kaft)
Foto’s: Paule Pia.
Typografie: Gerard van Kalmthout.
Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon  N.V., Gent.

1971 Omnibus.

Bevat: De komst van Joachim Stiller; Terugkeer naar Atlantis; De duivel en de maagd.
Omslag: Eppo Doeve.

Den Haag/Antwerpen: Nederlandse Boekenclub. -405p.
1972 De zwanen van Stonehenge. Een leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur. (essays)

Omslag: Wout Muller.
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.
Bekroond met de Prijs van de provincie Antwerpen (1976)
Bekroond met de Prijs voor het Essay van de Vlaamse Provinciën. (1977)
11 drukken.

Amsterdam: Meulenhoff Nederland nv. -383p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Meulenhoff Editie E251.
Druk: Van Boekhoven-Bosch n.v., Utrecht.

1972 De vingerafdrukken van Brahma en andere verhalen. (verhalenbundel)

Omslagtekening: Frans Erkelens.
Typografie: Joost van de Woestijne.
Typografie binnenwerk: Alje Olthof GVN
Bevat: Marie-Rose-Marie (pp 7-70); De zoon van meneer Davidson (pp 71-88); De engel en de juke-box (pp 89-106); Clarissa en de poesen (pp 107-124); De vingerafdrukken van Brahma (pp 125-248).
1978: 2de druk van de roman ‘De vingerafdrukken van Brahma’ zonder de verhalen – eerste afzonderlijke uitgave.
1990: ‘De zoon van meneer Davidson’ wordt opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 271-290, samengesteld door Dirk Christiaens, uitgeverij Manteau.

Amsterdam: Meulenhoff Nederland nv.  -248p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Meulenhoff Editie E287
Druk; Van Boekhoven-Bosch nv, Utrecht.

  Uitgave 1978

1972 De ring van Möbius 2. (essays)

Omslagontwerp: Alje Olthof GVN.
Bevat: Opstellen over Georges Simenon, Alain Fournier, Lode Zielens, het flamingantisme, psycho-analyse en literatuur, avonturen met de inspiratie, Tanchelijn, het mysterie Glozel, Glastonbury of Avalon, & hypothesen over onze beschaving bij von Däniken en zo.
1973: 2de druk bij Paris-Manteau, Brussel in de reeks Grote Marnixpockets nr 87

Lampo 17 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau.   -231p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Maerlantpocket vol. 25

1972 De madonna van Nedermunster. (filmscenario voor de gelijknamige film van Nico Crama)
1972 Regen en gaslicht – De Madonna van Nedermunster. (novellen)

Bevat: Regen en gaslicht (pp 7-28); De Madonna van Nedermunster (pp 29-68); Documentatie (I. De auteur en zijn werk, II. Het magisch realisme, III. Bibliografie) – In bijlage: Vragen en antwoorden.

Leuven: Boekengilde De Clauwaert v.z.w.   -86p.

Afmetingen: 20 x  13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Caleidoscoop der Nederlandse Letteren

1972 Felix Timmermans: De schrijver. (essay) In: Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar. pp 91-143

Uitgave van het Mercatorfonds, Antwerpen, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de sterfdatum van Felix Timmermans.

1974 Grobbendonkse brieven. (brievenboek)

Brieven met ROBIN HANNELORE.
Omslag: Joris Lombaerts.

Hannelore 44 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -160p.

Afmetingen: 21.50 x 13.75 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu, vol 14

1975 De neus van Cleopatra. Een alternatief lees-boek over het vreemde van gewone en het gewone van vreemde dingen in leven en letteren. (essays)

Omslag: Wout Muller.
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.
Bevat naast elf essays tevens het verhaal ‘Het kind moet een naam krijgen’ (eerste druk)
1984: ‘Het kind moet een naam krijgen’ wordt opgenomen in de bundel ‘Vlaamse verhalen na 1965’, samengesteld door Paul de Wispelaere. Uitgeverij Manteau, Antwerpen pp. 236-250)

Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. -288p. + 16p ill. met 32 foto’s.

Afmetingen:  20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Meulenhoff Editie E379
Druk: Van Boekhoven-Bosch bv, Utrecht.
Inhoud:

1975 Kroniek van Madoc. Op zoek naar een verloren epos. (essay)

Frontispiece: Begin van Willems Reinaert, naar het Dyckse handschrift
Omslag: vijftiende-eeuwse houtsnede uit Hortus Sanitatis.
1976: 2de druk ibidem
 Lampo 19 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. – 151 p. + 8 p. bibliografie.

Reeks: Meulenhoff Editie E413
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1975 Lod de Maeyer – Asceet, alchemist, kunstschilder. (essay)

Monografie in het Nederlands en in het Frans (uit het Nederlands vertaald door Hein Persyn).
Wommelgem: Frevag. – 46 p. tekst en 97 afbeeldingen.

Colofon: Van deze uitgave werden 200 genummerde exemplaren gedrukt, genummerd van 001 tot 199.
1976 Een geur van sandelhout. (roman)

Omslagillustratie: Paul de Lussanet.
Opdracht: “Opgedragen aan Harry Kümel”.
6 drukken
Mei 1976: 1ste druk
Augustus 1976: 2de druk ibidem
November 1976: 3de druk ibidem
1981: 4de druk Meulenhoff Editie E 661, paperback.
Omslag: C.B. Muller, Herinnering.
1982: 5de druk Meulenhoff Editie E 661,, paperback. Omslag: C.B. Muller, Herinnering.
1983: 6de druk, opgenomen in De Antwerpse romans, Amsterdam, Meulenhoff, 1983
 Lampo 10 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. -214p.

Reeks: Meulenhoff Biblio
Afmetingen: 18.75 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1976 De prins van Magonia. (roman)

Omslag: Hilke Tasman – Krohn.
Nota: Een vroegere versie van deze roman verscheen in de bundel ‘Sociale verhalen’, uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven, Romanreeks nr 600-1976-1 (in de uitgave staat abusievelijk als datum 1975 vermeld).
1978: 3de druk ibidem.
1979: Uitgave bestemd voor secundair onderwijs. Antwerpen / Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel – 112 p. Het Zilveren Kompas, nummer 25  Met een inleiding op leven, werk en archetypen door R. Turkry. Aantekeningen en opgaven door J. Van Dyck.
1988: 4de druk opgenomen in de bundel Oorlogsjaren, Amsterdam, Meulenhoff.
1990: 5de druk Meulenhoff Pocket Editie
 Lampo 23 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv.  -116p.

Reeks: Meulenhoff Biblio
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1977 De verzoeking, een radiospel.

Omslag: Robert Nix.
Licht gewijzigde editie van De temptatie van de Heilige Antonius (ongedateerd typoscript).
Antwerpen: Manteau. –64p. + 6p. naschrift door de auteur.

Reeks: Manteau Marginaal Nr 11.
Afmetingen: 19.50 x 9 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1978 Joachim Stiller en ik. Een autobiografie. (autobiografische essays)

= 2de uitgebreide druk van De draad van Ariadne (1967)
Omslagtekening: John Holmes.
Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne.
Opdracht: “Voor Lucia”.
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. – 288 p.

Reeks: Meulenhoff Editie E525
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch, Utrecht.
1978 De engel en de juke-box. (verhalen)

Eerste afzonderlijke druk.
De verhalen verschenen eerder in “De vingerafdrukken van Brahma” (1972)
Bevat: Marie-Rose-Marie (pp 7-70);  De zoon van meneer Davidson (pp 71-88); De engel en de juke-box (pp 89-106); Clarissa en de poesen (pp 107-124).
Omslagtekening: Dirk Michiels.
Belettering: Sabine Greve.
5 drukken
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv.  –124p.

Reeks: Meulenhoff Editie E511
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht
1978 De vingerafdrukken van Brahma. (roman)

= 2e druk van de roman – eerste afzonderlijke druk.
Omslag: Destruction of Sodom and Gommorrah, van Joachim de Patenir, collectie Ashmolean Museum, Oxford.
Omslagbelettering: Sabine Greve
1972: De roman verscheen eerder samen met andere verhalen in de gelijknamige bundel “De vingerafdrukken van Brahma”.
1991: De roman wordt omgewerkt tot ‘De man die van nergens kwam’.

Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. – 127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht.
Reeks: Meulenhoff Editie 526

1979 De geboorte van een God en andere verhalen. (verhalenbundel)

Omslag: Pat Andrea.
Bevat: De geboorte van een God, Clarissa en de poesen, De Madonna van Nedermunster, Het kind moet een naam krijgen, Nachtdienst.
Amsterdam: Querido. – 128 p.

Afmetingen: 18.40 x 11.50
Reeks: Salamander 482.
1979 Verhalen uit Nomandsland. (verhalen)

Titel op het titelblad: Verhalen uit Nomansland
Met een voorwoord van Hubert Lampo: Lieve lezer goeiedag! (5 p.) en een inleiding van René Turkry (11 p.).
Bevat: Regen en gaslicht (pp 47-72); De zoon van meneer Davidson (pp 73-92); De Madonna van Nedermunster (pp 93-139); Cauda met Irène (pp 141-168); Marie-Rose-Marie (pp 169-238);en De geboorte van een god (pp 239-293).
Met 8 foto’s, een handschrift van Hubert Lampo (1 p.) en een overzicht van bekroningen (2 p.).

Kalmthout: Uitgeverij Beckers NV. – 293 p.

Reeks: Vlaamse Auteurs.
Afmetingen: 17.25 x 11 (gebonden – kunstlederen band met goudopdruk –  met leeslint)
Verantwoordelijke uitgever R. Peeters Tanghoflaan 5 Kontich

1980 Dialogen met mijn Olivetti. (essay)

Omslag: Robert Nix / Alje Olthof.
Bevat een bloemlezing uit de bundels De ring van Möbius 1 en 2, aangevuld met het voorwoord van Hubert Lampo bij Henry Rider Haggard’s She.
 Lampo 22 Brussel: Manteau / Amsterdam: Elsevier, – 214p.

Reeks: Grote Marnixpocket 198.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Smits Wommelgem /Antwerpen.
1980 Wijlen Sarah Silbermann. (roman)

Omslag: naar een schilderij van René Veris.
Foto auteur op achterzijde van het omslag Gilbert D’Haen
Grafische vormgeving Zeno.
Opdracht: “Voor Lucia”.
9 drukken
1985: De 9de druk is opgenomen in Het Graalboek , Amsterdam, Meulenhoff (zie aldaar).
 Lampo 20 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. – 341p.

Reeks: Meulenhoff Editie E616
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht
1983 Zeg maar Judith. (roman)

Omslag: C.B. Muller.
Grafische vormgeving: Zeno
Foto auteur op de achterzijde
6 drukken
 lampo-25 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. – 428 p.

Reeks: Meulenhoff Editie E717
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht
1983 De Antwerpse romans. (omnibus)

Grafische vormgeving: Zeno.
Foto achterzijde omslag: Lucia Lampo.
Bevat Terugkeer naar Atlantis (eerste druk 1956 – 16e druk pp 11-138), De komst van Joachim Stiller (eerste druk 1960 – 27e druk pp 139-328), Een geur van sandelhout ( eerste druk 176 – 6e druk pp 329-524), Mijn Antwerpen (met zes foto’s) en bio-bibliografie.
Amsterdam: Meulenhoff. –538p. + 4p. bio-bibliografie.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch bv. – Utrecht
1983 Omnibus Hubert Lampo.

Bevat: De vingerafdrukken van Brahma (pp 7-130); uit : Dochters van Lemurië de verhalen ‘ Regen en gaslicht’ (pp 133-155), De geboorte van een god (pp 156-203) en De Madonna van Nedermunster (pp 204-243);  en tenslotte Kasper in de onderwereld of De goden moeten hun getal hebben (pp 244-409).

Lampo 21 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. –409p.

Reeks: Romanreeks nr. 641 – 1983-1.
Afmetingen: 20.80 x 12.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1985 De eerste sneeuw van het jaar. (roman)

Omslag: C.B. Muller.
Grafische vormgeving: Zeno
Foto auteur op achterzijde omslag: Kim Zwarts.
9 drukken
1988: 5de druk is opgenomen in de bundel  Oorlogsjaren, Amsterdam, Meulenhoff.
Lampo 15 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –326p.

Reeks: Meulenhoff Editie E812
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht
1985 Het Graalboek. (omnibus)

Omslag: Menko ten Cate.
Foto achterzijde omslag: Jos Polak.
Bevat: De heks en de archeoloog (8e herziene druk pp 7-326), Wijlen Sarah Silbermann (6e druk – pp 327-668), Vier Graalessays: De Graal en zijn wereld, De stad van de Graal, Lohengrin te Antwerpen en Priester Johannes, Parcivals neef.
Opdracht: “Voor Paul Ghijsbrecht”.
1998: 2de druk – Meulenhoff.
Bevat: De heks en de archeoloog (10e herziene druk), Wijlen Sarah Silbermann (9e druk), Vier Graalessays (2e druk): De Graal en zijn wereld, De stad van de Graal, Lohengrin te Antwerpen en Priester Johannes, Parcivals neef.
Omslag: Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix.
Lampo 35 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –746p. + 4 p. bio-bibliografie.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht
1985 Arthur. (essay)

Met een voorwoord van Colin Wilson.
Tekst: Hubert Lampo – Foto’s Pieter Paul Koster.
Vormgeving: Bert Willem van der Hout, Alpha Design, Amsterdam.
Zetwerk: Graphique ’84,  Amsterdam.
Lithografie: Milaan, Fotolitomec / Amsterdam, Edward Lauer.
Opdracht: “Dit boek draag ik op aan Laurens van Krevelen”.

Utrecht / Alphen aan den Rijn: Spectrum / Atrium (in opdracht van Icob, Alphen aan den Rijn. – 160 p.

Afmetingen: 23 x 28.50 (oblong – gebonden – harde geïllustreerde kaft).
Bekroond met de Televizierprijs (1985).
3 drukken

1987 De verhalen.

Omslag: Karel Sirag (detail). Galerie Lieve Hemel, Amsterdam.
Foto achterzijde: Jos Polak.
Deze bundel bevat de verhalen uit de bundels Dochters van Lemurië (eerste druk 1964, 7e druk in De Verhalen 1987) en De engel en de juke-box (eerste druk 1972, 5e druk in De Verhalen 1987). Het verhaal ‘Het kind moet een naam krijgen’ verscheen eerder in De neus van Cleopatra.(eerste druk 1975)

Lampo 29 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –338p. + 4 p. bio-bibliografie.

Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht

1988 Oorlogsjaren. (omnibus)

Grafische vormgeving: Zeno
Bevat: Woord vooraf ( door Hubert Lampo – pp 7-12), De ruiter op de wolken (12e druk – pp 13-188)); De prins van Magonia (4de druk -pp 189-268 en De eerste sneeuw van het jaar (5de druk – pp 269-590).
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –592p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Van Boekhoven-Bosch bv, Utrecht.

1988 Terug naar Stonehenge, Een magisch-realistisch droomboek. (essays)

Omslagfoto: George Rodger-Magnum.
Grafisch vormgeving: Zeno
Foto auteur op achterzijde omslag: Menko ten Cate.

Lampo 33 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –352p.

Reeks: Meulenhoff Editie E1012
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht

1988 De man die onderdook en andere verhalen

Omslag: Carel Willink, De toeristen (detail).
Bevat: Het verhaal ‘Oponthoud in Walsoorden’ werd in 1986 geschreven; ‘Nachtdienst’ dateert uit 1985; ‘De man die onderdook’ ontstond in 1947 en werd voor deze bundel gedeeltelijk herschreven.

Amsterdam: Vroom en Dreesmann / Meulenhoff, –63p.

Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht.
Colofon: Deze eerste uitgave van drie fantastische verhalen van Hubert Lampo werd in opdracht van Vroom & Dreesmann geproduceerd door de Algemene Uitgeverij Meulenhoff bv te Amsterdam.

1989 De Elfenkoningin. (roman)

Omslagillustratie: Lucien Lévy & Eva Dhurmer, ‘Eva’ (1896).
Foto auteur op achterzijde: Lucia Lampo
Opdracht: “Voor mijn vrouw Lucia en de vrienden die zich in deze kroniek van een zomer herkennen”.

Lampo 30 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –631p.

Reeks: Meulenhoff Editie E1050
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Van Boekhoven-Bosch n. v. – Utrecht

1989 Regen en gaslicht. (novelle)

Omslag: Renée Koldewijn.
Uit de reeks Wintervertellingen.
‘Regen en gaslicht’ is afkomstig uit de bundel Triptiek der onvervulde liefde uit 1947.
Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv. –32p.

Druk: Zwolle, Tulp.
1990 De verdwaalde carnavalsvierder. (roman)

Omslag: Paul Delvaux, De Sabbat (1962, fragment).
Grafische vormgeving: Zeno
Foto achterzijde: Lucia Lampo
3 drukken
Opdracht: “Deze sotternie wordt opgedragen aan mijn vriend Jan de Hartog”.

lampo-24 Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv.   –406p.

Reeks: Meulenhoff Editie E1119
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1991 De man die van nergens kwam. (roman)

Omwerking van de roman ‘De vingerafdrukken van Brahma’ uit 1978.
3 drukken
Omslagillustratie: Ronald Bruynoghe.
Grafische vormgeving: Zeno
Amsterdam, Meulenhoff Nederland bv. –352p. + 2 p. verklarende woordenlijst.

Reeks: Meulenhoff Editie E1183
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1992 Schemertijdmuziek. (verhalen)

Omslagillustratie: Paul Delvaux, Het bruidskleed.
Grafische vormgeving: Brigitte Slangen.
Foto achterzijde omslag: Lucia Lampo.
2 drukken
Bevat: Oponthoud in Walsoorden, Een verjaardag als een ander, Nachtdienst, De verstekeling, De stad die niet bestaat, Het filmarchief van majoor Decoster, Signeren op Allerzielen, Het grote nummer.
1993: 2de druk ibidem.

Amsterdam: Meulenhoff Nederland bv.   –319p.

Reeks: Meulenhoff Editie E1275
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1993 De wortels der verbeelding. De Wroclaw-colleges over het magisch-realisme.(essay)

Illustratie voorzijde omslag: Paul Delvaux.
Vormgeving: Brigitte Slangen
Foto achterzijde omslag: Lucia Lampo.
2000: 2e druk is opgenomen in ‘Innerlijke Domeinen’, Amsterdam, Meulenhoff, 2000 (zie aldaar).
2003: 3e druk is opgenomen in ‘Heimwee naar de sterren’, Amsterdam, Meulenhoff, 2003 (zie aldaar).
Amsterdam: J. M. Meulenhoff bv / Antwerpen: Manteau.   -107p. + 5p. bio-bibliografie.

Reeks: Meulenhoff Editie E1359
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 De geheime academie. (roman)

Illustratie voorzijde omslag: Paul Delvaux © Beeldrecht, Amsterdam
Vormgeving: Brigitte Slangen.
Foto auteur op achterzijde omslag: Menko ten Cate.
3 drukken
Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv/ Antwerpen: Manteau.   -415p. + 1p. nawoord.

Reeks: Meulenhoff Editie E1382
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1994 De boeken van weemoed. (omnibus)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Omslagillustratie : Paul Delvaux.
Bevat: Hermione betrapt (eerste druk 1963 – 14e druk pp 5-162) ; Kasper in de onderwereld (eerste druk 1974 – 7e druk pp 163-292) ; De duivel en de maagd (eerste druk 1966 – 12e druk pp 293-425) ;  Omzien met weemoed. Een nawoord van Hubert Lampo (pp 427-442).
Opdracht : “In memoriam mijn vriend de kunstschilder Antoon Marstboom”.
Vianen: ECI.   -425p. + 14p. nawoord,.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Uitgegeven met een licentie van J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam.
1995 De magische wereld van Hubert Lampo. Zijn beste verhalen.

Omslag: Albert Maignan, De dood van de beeldhouwer Carpeaux (1892).
Bevat: Regen en gaslicht (pp 7-32) ; De geliefden van Falun (pp 33-78) ; De Madonna van Nedermunster (pp 79-124) ; De engel en de juke-box (pp 125-143) ; Oponthoud in Walsoorden (pp 144-168) ; Nachtdienst (pp 169-173) ; De stad die niet bestaat (pp 174-192) ; Het grote nummer (pp 193-200).

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv.  -209p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Nota: De verhalen Regen en gaslicht; De geliefden van Falun en De Madonna van Nedermunster komen uit de bundel ‘Dochters van Lemurië’ (1964). ‘De engel en de juke-box’ vrscheen in de bundel ‘De engel in de juke-box’ (1972). De overige vier verhalen maken deel uit van de bundel ‘Schemertijdmuziek’ (1992)

1996 Arthur, gevolgd door Kroniek van Madoc.(essays)

2 drukken
Omslagillustratie: Visioen van de Heilige Graal aan het hof van koning Arthur. Ms. 112, folio 5, 1470, Bibliothèque Nationale, Paris.
Vormgeving: Zeno
Foto auteur achterzijde omslag: Menko ten Cate

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -249p. + 7p bibliografie.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
In deze uitgave wordt de integrale tekst herdrukt van Arthur (1ste druk 1983 bij Het Spectrum) en Kroniek van Madoc (1ste druk 1975 in de Meulenhoff Editie).

2000 Innerlijke domeinen. (omnibus)

Omslag: foto van Lucia Lampo.
Vormgeving omslag: Zeno
Bevat: De Elfenkoningin (4e druk), Terugkeer naar Atlantis (21e druk) en De wortels der verbeelding (2e druk).
Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv.    -799p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2003 Heimwee naar de sterren. (omnibus)

Omslag: Brigitte Slangen.
Bevat: De komst van Joachim Stiller (43e druk), De wortels der verbeelding (2e gewijzigde = 3e druk), Rennes-le-Château: de feiten rondom een legende (werd gepubliceerd in Creare, jrg. 23, nr. 1+2, september 1995), De geboorte van een god (verscheen voor het eerst in Dochters van Lemurië), Het kind moet een naam krijgen (verscheen voor het eerst in De neus van Cleopatra), De verstekening (verscheen voor het eerst in Schemertijdmuziek)

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -462p.

Verhalen in verzamelbundels

1952 Claudia met Irène (novelle) Uit de bundel: Zes Vlaamse novellen.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam/’s Gravenhage. Nimmer Dralende reeks nr 36. Afmetingen: 20 x 12 (gebonden met stofomslag).
1970 Bij de dood van een schrijver. (essay over Roger Van de Velde)
Polemische kritieken. (essay)
Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van Uitgeverij Brito. -230p
1975 Nachtdienst. (verhaal) Uit: “De kortste verhalen van Hubert Lampo” in “Verhalentrommel, Nederlandse en Vlaamse vertelkunst na 1945 tot heden”
1981 In de voetsporen van Koning Arthur (televisiefilmscenario) (door Anton Stevens) Uit:  “Zes Vlaamse novellen”, in “De grote buurman en andere verhalen”
1984 Het kind moet een naam krijgen. (verhaal uit “De neus van Cleopatra” (1975)  De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965” pp 236-250.

Uitgeverij Manteau, Antwerpen.
Afmetingen: 21.50 x 13.70 (ingenaaid – kaft met flappen).
1990 Oponthoud in Walsoorden. (verhaal)  1999 burengeruchten Uit de bundel: ‘Burengerucht. Het Vlaamse verhaal doet weer de ronde’. pp. 78-88

Uitgeverij: Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak.
Afmetingen: 19 x 12 (paperback). 159pp.
Omslagillustratie: Ever Meulen
1991 Het kind moet een naam krijgen. (verhaal)

Omslagontwerp van de bundel: Carine Cuypers
 1991 Wolfgang Amadeus Uit de bundel: Wolfgang Amadeus.

Uitgever: Manteau, Antwerpen/ Amsterdam. –160p.
Reeks: Grote Marnix Pockets nr 407.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 De engel en de juke-box (verhaal)

Uit: De magische wereld van Hubert Lampo. Zijn beste verhalen. 1995
Eerder uitgegeven in 1978 door Meulenhoff te Amsterdam. – 124 p.
Eerste uitgave in 1972 in De vingerafdrukken van Brahma en andere verhalen. Uitgave Meulenhoff te Amsterdam.

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 114-134

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

 

FILMOGRAFIE

1971

De novelle ‘De madonna van Nedermunster (uit de dochters van Lemurië) wordt verfilmd door de Antwerpse cineast Jos Jacobs.

1974

DE KOMST VAN JOACHIM STILLER (naar de gelijknamige roman van Hubert Lampo)

 • Regie: Harry Kümel
 • Scenario: Jean Ferry, Harry Kümel, Jan Blokker,
 • Cast: Hugo Metsers (Freek Groenevelt), Cox Habbema (Simone Marijnissen), Willeke van Ammelrooy (Lily), Dora van der Groen (Madame Frans), Joan Remmelts (Andreas Colijn), Gaston Vandermeulen (Schepen Keldermans), Ward de Ravet (Wiebrand Zijlstra), Nellie Rosiers (Zijlstra’s secretaresse), Charles Janssens (Siegfried), Anton Peters (Clemens Waalwijk), Alex Willequet (onbekende), Nini De Boël (Stella von Kipperfisch), Ton Lensink (psychiater), Bob Storm (cafébaas), Jo De Meyere (secretaris), Marleen Maes (Suzanne), Hugo Van den Berghe (Bert), Daan Van den Durpel (Berts vriend), Willy Vandermeulen (Wil Walckeniers), Cara van Wersch (verpleegster), Suzanne Juchtmans (madame Van Blankenberghe), Co Flower (madame Bloeminck), Martin van Zundert (minister), Joris Collet (arbeider), Raf Reymen (directeur lijkenhuis), Bert André (zijn assistent), Peter Strynckx (Joachim Stiller), Chris Boni
 • Belgisch-Nederlandse co-produktie.

1973-74

Kasper in de onderwereld. (gebaseerd op De goden moeten hun getal hebben & Kasper in de onderwereld)

 • Regie: Jef Van der Heyden.
 • Cast: Jos Houben (Kasper); Annelies Vaes (Euridice); Susanne Saerens (Alix); Anita Koninckx (Hélène); Lieve Berens (prostituee) ea

 

VERTALINGEN

Door Hubert Lampo vertaalde romans:

 • Vercors: De stilte der zee (1944)
 • Françoise Sagan, Bonjour tristesse (1955)
 • Françoise Sagan, als een verre glimlach (1956)
 • Françoise Sagan, Binnen een maand (1958)
 • Françoise Sagan, Het sein tot overgave (1965)
 • Jean Ray, Malpertuis (1970)
 • Pieter Frans van Kerckhoven, Liefde 1843: liefdesroman in briefvorm (in eigentijdse taal omgezet door Hubert Lampo). (1971)

Door Hubert Lampo vertaalde toneelstukken:

 • J.P. Bréal, La grande oreille (1963, Nationaal Toneel van België)
 • Jean Anouilh, Colombe (1966, Nationaal Toneel van België)
 • Friedrich Dürenmatt, Der Meteor (1967, Koninklijke Vlaamse schouwburg)
 • Jules Romains, Knock (1968, Nationaal Toneel van België)

Door Hubert lampo vertaalde essays:

 • Charles Bernard, 1947. Opsomer (vert. uit het Frans). Antwerpen: De Sikkel, Amsterdam: Van Holkema & Warendorf. 30p.
 • Albert Dasnoy, 1950. Charles Leplae (vert. uit het Frans). Antwerpen: De Sikkel. 28p.
 • Paul Haesaert, 1948. Jacob Smits (vert. uit het Frans). Antwerpen: De Sikkel. 30p.
 • Louis Lebeer, 1952. James Ensor: etser (vert. uit het Frans). Antwerpen: De Sikkel. 34p.
 • François Maret, 1959. Eugène Laermans (vert. uit het Frans). Brussel: Elsevier. 24p.

Vertaald in andere talen

Boeken van Hubert Lampo zijn vertaald in het Engels, Duits, Frans, Tjechisch, Pools, Zweeds, Roemeens, Portugees en Spaans. Enkele voorbeelden:

Hélène Defraye.

 • Franse vertaling van Hélène Defraye.
 • Vertaald door Gustave van der Veken. – Kontich / Antwerpen, Atlanta, 1970. – 220 p. Ontwerp, lay-out en grafische vormgeving door Jean-Pierre Dubonnet.
 • Luxe editie voor de leden van de Club de la Femme Moderne – Le livre d’Eve.

The Coming of Joachim Stiller.

 • Vertaald door Marga Emlyn-Jones. Inleiding door Egbert Krispyn. – New York, Twayne Publishers, 1974. – (16) + 155 p. – The library of Netherlandic literature Volume 4 – ISBN 0/8057/3416/3. Library of Congress Catalog Card Number: 73-3954.
 • Engelse vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.

Gelöbnis an Rachel.

 • Vertaald door Paul Wimmer. – Wenen, Österreichische Verlagsanstalt, 1976. – 335 p., 200 x 130.
 • Duitse vertaling van De belofte aan Rachel.
 • Druk: Wenen, Agens-Werk Geyer + Reisser.
 • Bekroond met de Oostenrijkse Staatsprijs voor vertaling.

Sosirea lui Joachim Stiller.

 • Vertaald door Alexandru Spînu. – Boekarest, Univers, 1977. – 247 p., 164 x 113. Roemeense vertaling van De komst van Joachim Stiller. Oplage 20.000 exemplaren.

Joachim Stillers återkomst.

 • Vertaald door Brita Dahlman. – Stockholm, Coeckelberghs, 1977. – 184 p., 210 x 133 – ISBN 91/7250/506/0. Röster från Flanderen 4.
 • Zweedse vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Druk: Borås.
 • Omslag: Bo Herlin.

De komst van Joachim Stiller.

 • Met een Inleiding en Aantekeninge deur J.H. Senekal en Herman Engelbrecht. – Pretoria en Kaapstad, Academica, 1984. – 218 p., 218 x 137 – ISBN 0/86874/190/6. Zuid-Afrikaanse editie van De komst van Joachim Stiller in de reeks Literatuur van die Lae Lande.
 • Druk: Goodwood, Nasionale Boekdrukkery.

Powrót Joachima Stillera

 • Vertaald door Maria Skibniewska. – Warschau, Instytut Wydawniczy Pax, 1979. – 154 p., 195 x 125. – ISBN 83/211/0109/7. Poolse vertaling van De komst van Joachim Stiller. Oplage 10.000 exemplaren.
 • Druk: Lodz, Lódzkie Zaklady Graficzne, Zaklad nr. 1.

Príchod Joachima Stillera

 • Vertaald door Kamila Follová. – Praag, Odeon, 1981. – 237 p., 165 x 113 – Tsjechische vertaling van De komst van Joachim Stiller. Oplage 4.000 exemplaren.
 • Bevat ook een essay (p. 229 – 236) van Olga Krijtová: Hubert Lampo a magický realismus.

El advenimiento de Joachim Stiller

 • Vertaald door Roser Misiego i Llagostera. – Barcelona, Destino, 1981. – 267 p., 180 x 110. –
 • ISBN 84/233/1155/4, Déposito legal: B.32935-1981.
 • Uit de reeks ‘Destinlibro’, nr. 150.
 • Spaanse vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Druk: Barcelona, Gráficas Diamante.

Prints Maronskiï: Sbornik

 • Vertaald door Joeri Sidorin. – Moskou, Radoega, 1982. – 352 p., 206 x 133. Russische vertaling van een aantal verhalen in omnibusvorm: Kasper in de onderwereld, De Prins van Magonia, De Engel en de juke-box, Cauda met Irene, Regen en gaslicht, De Madonna van Nedermunster, De geliefden van Falun.

Artus und der Gral

 • Vertaald door Clemens Wilhelm en Helmut Findeisen. – München, Heinrich Hugendubel, 1985 – 160 p., 235 x 290 – ISBN 3/88034/276/8. Duitse vertaling van Arthur (1983). Met een inleiding van Colin Wilson.
 • Druk: Weert, Koninklijke Smeets Offset.
 • Foto’s: Pieter Paul Koster.
 • Opdracht: “Dieses Buch widme ich Laurens van Krevelen”.
 • Opnieuw uitgegeven: Wiesbaden, Fourier Verlag, 1993 (zie aldaar)

Arthur et le Graal

 • Vertaald door Marina Caro-Fernandez. – Parijs, Editions René Malherbe, 1986. – 160 p., 235 x 290 – ISBN 2/905780/11/8, D/1986/65/6861/2. Franse vertaling van Arthur (1985). Met een inleiding van Colin Wilson.
 • Druk: Weert, Koninklijke Smeets Offset.
 • Foto’s: Pieter Paul Koster.
 • Opdracht: “Je dédie ce livre à Laurens van Krevelen”.

La Madone de Nedermunster et autres nouvelles

 • Vertaald door Xavier Hanotte. – Parijs / Brussel, La Longue Vue, 1987. – 206 p., 208 x 140. – ISBN 2/87121/014/4, D 1987/3440/3.
 • Bevat La Madone de Nedermunster, Don Juan et la dernière nymphe, Reverberes sous la pluie en Les amants de Falun. Franse vertaling van De Madonna van Nedermunster, Don Juan en de laatste nimf, Regen en gaslicht en De geliefden van Falun. Met een voorwoord van Guy Vaes en een aantekening van de vertaler. Uit de reeks ‘La pie sur le gibet’. Uitgegeven met steun van het Ministère de la Communauté Flamande, Administration des Arts en vertaald met hulp van de Europese Commissie.
 • Druk: Brussel, Hayez.

Arthur and the Grail

 • Vertaald door ??. – Londen, Sidgwick and Jackson Ltd, 1988 – 160 p., 238 x 293 – ISBN 0/283/99705/2. Engelse vertaling van Arthur (1985).
 • Met een inleiding van Colin Wilson.
 • Vormgeving: Amsterdam, Bert Willem van der Hout, Alpha Design.
 • Zetwerk: Amsterdam, Graphique ’84.
 • Lithografie: Milaan, Fotolitomec / Amsterdam, Edward Lauer.
 • Druk: Hong Kong, Leefung-Asco.
 • Foto’s: Pieter Paul Koster.
 • Opdracht: “Dedicated to Laurens van Krevelen”.
 • Bekroond met de Open Book Award voor het meest attractieve en betekenisvolle boek van het jaar.

Javlenie Joachima Stillera

 • Vertaald door Vladimir Osjisa. – Moskou, 1988 – in Nëman 1988, nr. 8, p. 53-105 en nr. 9. p. 78-118. Russische vertaling van De komst van Joachim Stiller.

L’avvento di Joachim Stiller

 • Vertaald door Giancarlo Errico. Voorwoord door Anneliese Laban Poli. – Milaan, Mursia, 1990. – 212 p., 220 x 138 – ISBN 88/425/0546/3. Italiaanse vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Druk: Azzate (Varese), Gruppo Ugo Mursia Editore da “L.V.G.”
 • Foto achterzijde: Pieter Paul Koster.

A vinda de Joachim Stiller

 • Vertaald door Rubens Rusche. – São Paulo, Cultrix / Pensamento, 1990. – 175 p., 194 x 132. Braziliaans – Portugese vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Druk: São Paulo, Oficinas gráficas da Editora Pensamento.
 • Foto achterzijde: Pieter Paul Koster.

Dolazak Joahima Štilera

 • Vertaald door Jelica Novakovic-Lopusina. – Belgrado, Luta, 1992. – 190 p., 197 x 122 – ISBN 86/7889/001/0. Biblioteka Nizozemlje; 1. Servo-Kroatische vertaling van De komst van Joachim Stiller.
 • Druk: —
 • Omslag: —

Artus und der Gral

 • Vertaald door Clemens Wilhelm en Helmut Findeisen. – Wiesbaden, Fourier Verlag, 1993 – 160 p., 235 x 290 – ISBN 3/925037/70/5. Duitse vertaling van Arthur (1985). Met een inleiding van Colin Wilson.
 • Druk: Hong Kong, Leefung-Asco.
 • Foto’s: Pieter Paul Koster.
 • Opdracht: “Dieses Buch widme ich Laurens van Krevelen”.
 • Eerdere Duitstalige uitgave: München, Heinrich Hugendubel, 1985 (zie aldaar).

La venue de Joachim Stiller

 • Vertaald door Xavier Hanotte. – Lausanne, Editions l’Age d’Homme, 1993. – 161 + 5 p., 223 x 153. – ISBN 2/8251/0438/8. Franse vertaling van De komst van Joachim Stiller. Bibliothèque L’Age d’Homme.
 • Met een naschrift van Xavier Hanotte.
 • Druk : Châtenois-les-Forges, Imprimerie Du Lion.

Sur les traces du Roi Arthur

 • Vertaald door M. Caro-Fernandez. – Parijs, Editions Images, 1994 – 160 p., 236 x 293 – ISBN 2/908136/69/4, Dépot légal Septembre 1994.
 • Met een voorwoord van Colin Wilson.
 • Druk: Weert, Koninklijke Smeets Offset.
 • Vormgeving: Amsterdam, Bert Willem van der Hout, Alpha Design.
 • Zetwerk: Weert, M.&P. Tekst.
 • Lithografie: Milaan, Fotolitomec / Amsterdam, Edward Lauer.
 • Foto’s: Pieter Paul Koster.
 • Opdracht: “Je dédie ce livre à Laurens van Krevelen”.

Il principe di Magonia

 • Vertaald door Nelleke Morina-Oostveen. Met een nawoord van Hubert Lampo. – Messina, Pungitopo Editrice, 1995. – 97 + 4 p., 209 x153 – ISBN 88/85328/26/1. Nr. 15 van de reeks Il Vascello. Italiaanse vertaling van De prins van Magonia.
 • Druk: Messina, Antonio Trischitta.
 • Omslag: Gigi Martorelli, Rottami (1968).

Princ Magonije

 • Vertaald door Jelica Novakovic-Lopušina. Met een nawoord van de vertaalster. – Belgrado, Bibliotheka Luterazmo, 1996. – 93 + 3 p., 199 x 120 – ISBN 86/7304/003/5, ID-494433612. Servo-Kroatische vertaling van De prins van Magonia.
 • Druk: Belgrado, G.A.D.
 • Omslag: ReVision Design Studio.

Retour en Atlantide

 • Vertaald door Xavier Hanotte. – Parijs, Editions Belfond, 1997. – 187 p., 225 x 140 – ISBN 2/7144/3459/2.
 • Franse vertaling van Terugkeer naar Atlantis. Met een inleiding van Françoise Mallet-Joris.
 • Druk: Parijs, Toutain.
 • Omslag: Jan Hendrickx.

Le Diable et la Pucelle

 • Vertaald door Marian van Zaanen. – Lille, Septentrion, 2002. – 168 p., 240 x 160. – ISBN 2/85939/765/5. Franse vertaling van De duivel en de maagd. Met een inleiding van prof. Gilbert van de Louw en een noot van de vertaalster.
 • Druk : Lille, Presses Universitaires du Septentrion.
 • Deze uitgave kwam tot stand met steun van het Conseil Régional Nord / Pas de Calais, het Centre National des Lettres, en het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Madona din Nedermunster

 • Vertaald door Mircea Bucurescu. – Bucarest, Humanitas, 2003. – 208 p., 180 x 110 – ISBN 973/50/0338/4. Roemeense vertaling van De Madonna van Nedermunster. Cartea de pe noptiera 37.
 • Druk: Bucarest, Coresi.