home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Oorlogsgeneratie (proza)

Oorlogsgeneratie: In de geschiedschrijving van de Vlaamse letterkunde wordt Piet Van Aken doorgaans gerekend tot de zogeheten oorlogsgeneratie, waartoe ook Johan Daisne, Louis-Paul Boon en Hubert Lampo behoren. De term ‘oorlogsgeneratie’ slaat op de periode waarin zij debuteerden, niet op de inhoud van hun boeken.

Schrijvers