home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De bezettingsgeneratie

De zogenaamde ‘bezettingsgeneratie’ (de term is van Bernard Kemp) was een heterogeen samengestelde groep dichters die voornamelijk neo-classicistische poëzie schreef (naast de Podium-redacteurs ook Hubert van Herreweghen, Christine D’haen en Reninca). Ze vonden mekaar in het tijdschrift Podium (1943-1944), met in de redactie Frank Meyland, Anton van Wilderode en Jos de Haes (hoofdredacteur).
Na de ontbinding van Podium publiceerden deze dichters in Poëziespiegel (red. Marcel Coole, Paul de Rijck en Hubert van Herreweghen), met als medewerkers onder anderen André Demedts en Albert Westerlinck.

Schrijvers