home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Schouwenaars, Clem

Maakt deel uit van:

CLEM SCHOUWENAARS

Mortsel, 28 december 1932 – Lubbeek, 10 september 1993

Clemens Renaat Alice Jozef Schouwenaers, bekend als Clem Schouwenaars  was een schrijver van romans en poëzie.

Behalve eigen werk zijn er van de hand van Clem Schouwenaars nog tal van vertalingen verschenen van gedichten, luisterspelen en toneelstukken. Bovendien verzorgde hij de bewerking van “Baas Ganzendonck” van Hendrik Conscience voor de Vlaamse televisie. Voor de opera in Antwerpen vertaalde hij “Carmen“.

Jarenlang ook schreef Clem Schouwenaars recensies voor de radio, en voor de dagbladen De Nieuwe Gazet en Vooruit. Voor deze twee kranten schreef hij ook cursiefjes.

Want mijn credo van de poëzie
is stil, niet als de vele kreten,
die ik hoorde, die ik niet geloof,
want poëzie, geloof ik,
is verdichting van de stilte,
is de stilte in de woorden
uit de woorden weer gevormd
tot lichamen van stilte.

Uit Winter in Reninge (1979)

 

BIOGRAFIE

28 december 1932: Clem Schouwenaars wordt geboren te Mortsel.

Hij groeit op in een katholiek gezin.

Hij kent echter geen gelukkige jeugd. Twee broers en één zus overlijden op jonge leeftijd. Zijn enig overgebleven zus wordt gedood bij een Amerikaans bombardement op Antwerpen in 1943.

1944-1952: Grieks-Latijnse humaniora van het Sint-Jan Berchmans college te Antwerpen.

 • Het verloopt niet van een leien dakje: in de poësisklas (2de Grieks-Latijnse), juist voor het overgangsexamen, wordt hij uit de school gezet omdat hij de leraar Grieks in bikini had getekend, wat toen als een uiting van een verdorven pornografische geest werd beschouwd. Hij doet het jaar over aan het Stanislascollege te Berchem, met hetzelfde resultaat. De toegang tot bisschoppelijke colleges wordt hem voortaan ontzegd. In het Xaveriuscollege van de Jezuïeten te Antwerpen behaalt hij in 1952 zijn diploma oude humaniora.

1952-1955:  3 jaar studie in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel (1952-1955). Hij breekt zijn studies voortijdig af.

1955 – 1960 : DE BEGINJAREN

1955:  Debuteert met romantische evasieve poëzie (“Het woud van licht en lommer“, uitgegeven in de reeks Bladen voor de Poëzie, Lier), over gevoelens van weemoed, levensonmacht en vertwijfeling.

 • Het zijn gedichten die in de schoonheid van het scheppingsproces de oorspronkelijke schoonheid van het leven trachten weer te geven.
 • Geleidelijk aan gaat een op de werkelijkheid gerichte lyriek nemen autobiografische elementen een steeds grotere plaats in en wordt de vormbeheersing strenger. (Frescobaldi sonnetten, 1966).

Een dergelijke evolutie kenmerkt ook Schouwenaars’ proza.

1956-57: Legerdienst bij de Bevoorradingsdienst te Antwerpen.

1957: Door bemiddeling van zijn vader wordt hij eind 1957 door Bell Telephone Manufacturing Company aangeworven als Public Relations Officer. Hij houdt het er twee en een half jaar uit.

20 mei 1958: Treedt in het huwelijk met Hélène Maes.

Hetzelfde jaar verschijnt bij de uitgeverij De Sikkel te Antwerpen de verzenbundel Onvoltooide executie.

1959: Debuteert als prozaschrijver met de novelle Jij, een meermin ? (Nieuw Vlaams Tijdschriftreeks, Ontwikkeling, Antwerpen),

 • Alle hoofdmotieven die zijn latere werk zullen doordesemen, vinden we in de novelle terug: de onvrede met de omgeving, de vlucht in de erotiek, de bevrijdende kracht van de revolte, maar evenzeer de onmacht van dit verzet in de confrontatie met de verloedering van de sociaal-economische welvaartstaat.
 • De novelle is een hit en wordt door de kritiek bijzonder goed ontvangen.

Juli 1960: Zegt zijn betrekking bij Bell Telephone op.

 • 1960 is een dramatisch jaar: tijdens dezelfde maand juli sterft zijn moeder.
 • Drie maanden later schiet zijn vader zich dood met een Browning Baby-pistool. Hij kon niet tegen de leegte, ontstaan door het heengaan van zijn vrouw, en wilde het jonge gezin, dat hem had uitgenodigd bij hen in te wonen, niet tot last zijn. De zelfmoord van zijn vader zal bij Schouwenaars lang nawerken.

Hetzelfde jaar wordt Schouwenaars free-lance journalist en correspondent en schrijft hij enkele scripts voor TV
Daarnaast werkt hij ook aan zijn roman Dokter Simon Falbeck.

In 1960 verschijnt ook de bundel De Vrouwelijke Verzen (Ontwikkeling, Antwerpen), waarvoor hem in 1963 de Literaire Prijs van de Provincie Antwerpen wordt toegekend.

1962: Zijn eerste roman Dokter Simon Falbeck wordt bekroond met de tweejaarlijkse Leo J. Krijn-prijs voor het beste debuut. (Hij deelt de prijs met Het Goudvisje van Willy Roggeman)

 • Hetzelfde jaar nog verschijnt Dokter Simon Falbeck in de keurige Ad Multos-reeks van de uitgeverij A. Manteau N.V. te Brussel.
 • De invloed van Albert Camus en, op het stilistische vlak, van Marnix Gijsen is duidelijk herkenbaar. Het thema is de wrange nasmaak, in de hand gewerkt door de vooroordelen van de kleinsteedse gemeenschap, de dorpsroddel en laster na de dood van zijn vader

Februari 1962:  Schouwenaars krijgt een aanstelling als lesgever moraal (7 uren) aan het Rijkstechnisch Instituut te Schoten. Tijdens het schooljaar 1962-63 wordt deze opdracht uitgebreid met Nederlands, geschiedenis, actuele problemen.

 • Ook wordt hem een leeropdracht Nederlands en literatuur aangeboden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst te Antwerpen, waar hij telkens voor een jaar als voordrachthouder (lesgever) wordt aangesteld.

1963: Dit alles belet hem niet in 1963 de dichtbundel De Schaduwdrager (Ontwikkeling, Antwerpen) en in 1964 de bundel Etudes voor de Rechterhand (A. Manteau N.V., Brussel) te publiceren.

1964:  Eveneens bij Manteau verschijnt zijn tweede roman, De Zeven Nachten, waarvan de studententijd de achtergrond vormt.

1965: Het gezin verhuist naar het Kempense dorpje Halle, waar het zijn intrek neemt in een nieuwgebouwd landhuis dat ‘Distelveen’ gedoopt wordt.

1966 –  1975: EEN TURBULENTE EN DRUKKE CREATIEVE PERIODE

1966: Frescobaldi-sonnetten verschijnen bij uitgeverij Manteau. Hetzelfde jaar verschijnt daar eveneens de verhalenbundel De Man van Mos, die o.m. ook de eenakter De Lente van Jonathan bevat.

 • Schouwenaars schreef De Lente van Jonathan speciaal voor de Antwerpse toneelgroep Amatoon (1961-68), die het op 6 november 1965 creëerde in de regie van Ivo Diaz Deze eenakter wordt later in 1965 opgevoerd door de B.R.T., Vlaamse televisie, in regie van Kris Betz. In het voorjaar van 1966 wordt hij ook als luisterspel uitgezonden.
 • Ook de toneelmonoloog voor vrouwenstem, Eluard lezen, wordt in 1966 door de Amatoongroep gecreëerd in regie van Gerd de Ley, met wie Schouwenaars bevriend wordt.

In dezelfde periode schrijft Schouwenaars nog meer toneel;

Maar Schouwenaars krijgt het steeds moeilijker met de hypocriete werkkring, het onderwijs, en de vervreemding van het familiale milieu neemt steeds vaster vormen aan. Uiteindelijk ziet hij zich voor de keuze gesteld: ofwel het aangepast en leugenachtig maatschappelijk façadeleventje, ofwel alles op het onvervalste schrijverschap te zetten. Hij kiest het tweede.

1968: Scheiding – na 10 jaar huwelijk – van Hélène Maes.

Er volgt een moeilijke periode die zijn neerslag vindt in de autobiografische novelle Een Nacht op Elba (1969) en de gedichtenbundels Leda of het Herleven  (1970 bij Colibrant, Deurle), Een zachte Saraceen (Colibrant, Deurle, 1972).

1970: Na heel wat omzwervingen – uiteindelijk zo ontredderd en vereenzaamd dat het tot zelfmoordpogingen komt – vindt Schouwenaars  in 1970 een stek in het Westvlaamse polderdorp Lampernisse…

 • Hij verblijft er vrijwel een vol jaar, schrijft er in januari-februari 1971 de roman Een Krans om de Maan (verschijnt hetzelfde jaar bij uitgeverij Orion, Brugge) en de gedichtenbundel Schaduw der Dwaling (Colibrant, Deurle, 1974).

1971: Grotendeels gelouterd en genezen van de mentale crisis reist hij opnieuw naar Antwerpen en neemt er zijn intrek op een appartement aan de ltaliëlei, middenin het drukke stadscentrum. Daar schrijft hij op amper één maand tijd de lijvige roman De Seizoenen, die grotendeels, zij het met tal van fictionele elementen het relaas vertelt van zijn verblijf te Lampernisse.

 • De roman wordt algemeen als zijn beste werk beschouwd en in 1973 zal hem ervoor de Yang-prijs worden toegekend.
 • Schouwenaars had de bedoeling een trilogie te schrijven rond één hoofdpersoon, Anton Zevenbergen, zijn alter ego. De Seizoenen (1972) en De Stervende Galliër (1977) werden door Schouwenaars afgewerkt, het derde deel dat hij plande, is er nooit gekomen.
 • De figuur Anton Zevenbergen duikt in twee ander boeken op. In Antichambre (1973) is hij een van de hoofdfiguren en in La Comtesse de Sallac (1989) is hij de schrijver van een dubbele roman. Verder komt Zevenbergen voor in Een Dageraad (1989), dat Schouwenaars schreef als het boekenweekgeschenk voor de Vlaamse boekenweek 1989.

1972:  Er komt een bibliofiele gedichtenbundel met erotische foto’s van Roger Dijckmans, met als titel Doodsdomeinen (uitg. Walter Soethoudt, Antwerpen), en hetzelfde jaar publiceert de Standaard-Uitgeverij een ruime keuze uit de verzamelde gedichten onder de titel Een Ring van Granaat (Gedichten 1956-1970).

Hij verhuist naar Mortsel, waar hij Rotraut Kerzinger leert kennen. Zij worden verliefd op elkaar en besluiten samen te gaan wonen in de rust van de Westhoek, te Lo, een oud stadje tussen Veurne en Diksmuide, niet zo ver van Lampernisse.

1976 – 1993 : IN RUSTIGER VAARWATER – HOGE LITERAIRE PRODUCTIE

Niet minder dan +/- 25 romans en 10 poëziebundels vinden in deze periode hun weg naar het publiek.

Niet alle werken hebben dezelfde kwaliteiten, maar de combinatie van zelfanalyse en de kritiek op de maatschappij (Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd, 1976; Een morgen in de Moeren, 1980), weet steeds opnieuw te boeien

1980-1982: Geleidelijk aan komen meer algemene maatschappelijke problemen nadrukkelijker aan bod. Hoewel het subjectieve nooit helemaal verdwijnt, zien we hoe hij zijn persoonlijke situatie inbedt in een brede historische of maatschappelijke achtergrond. Een goed voorbeeld hiervan is zijn episch opgevatte tetralogie Emilie Beyns (Verwanten, 1981; Meeldauw, 1981; De vrouwen, 1982 en De glimlach, 1982)

1985: Met Rosenkranz brengt de auteur een synthese van zijn schrijverschap. Een roman over de roman die pas kan worden geschreven als de pijn van het verleden kan worden geheeld en als de waarachtige liefde wordt ontdekt. Een synthese eveneens van Schouwenaars’ thema’s: de eros, de vrouw, die ook als moeder wordt gezocht,  de vlucht in de zelfbespiegeling en de wedergeboorte tot op zekere hoogte de Vatersuche…

1987: De vrouw heeft in zijn oeuvre steeds een belangrijke rol gespeeld. Zij is het die de man, de kunstenaar bevestigt of zou moeten bevestigen. In Beminnen (1987) wordt de vraag gesteld naar de draagwijdte van datzelfde woord. Schouwenaars doorloopt zowat het hele gamma aan mogelijkheden.

10 september 1993: Overlijden te Lubbeek aan de gevolgen van een slepende ziekte.

BEKRONINGEN

 • 1962: LEO J. KRIJN-PRIJS (tweejaarlijkse prijs voor het beste debuut) voor de roman DOKTER SIMON FALBECK
 • 1963: LITERAIRE PRIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN, voor de gedichtenbundel DE VROUWELIJKE VERZEN.
 • 1973: YANG PRIJS (jaarlijks door de redaktie van het tijdschrift Yang toegekend) voor de roman DE SEIZOENEN.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Guido Goedemé, Schouwenaars Clem, in: Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 233-237.

MEER OVER CLEM SCHOUWENAARS

Lionel Deflo, Clem Schouwenaars. Reeks: Grote Ontmoetingen nr 10. Uitgever: Uitgeverij Orion, Brugge. 96p.

Schouwenaars 36

SMAAKMAKER

DAG EN NACHT

Ik wil geen Vivaldi horen.
Ik weiger een mantel van zalvend geluid.
Laat mij niet zwijgen.
Laat mij niet zwijgen.
Ruk de woorden uit mijn strottenhoofd.
Ik wil geen Vivaldi horen.
Ik weiger een klevende mond van vertedering.
Ik wil niet zwijgen
met de gelijmde lippen van lakeien.

Ik zal verwerven een stem van waarheid
onder scheurende gewelven.
Dit is geen tijd voor nachtegalen.
Laat mij niet zwijgen.
Laat mij niet zwijgen
in het heelkruid der verbeelding.
Ik wil geen Vivaldi horen
met honderd dode vogels op mijn tong.

Ik wil geen Vivaldi horen
nu zij mijn jaargetijden deelt in
dag en nacht.
Laat mij niet zwijgen
nu zij klinkt in mijn klankrijke handen,
dag en nacht
zoals ruist een maalstroom in diepste schelpen
zoals ruist het klagen in de sitar van
Ravi Shankar.

Laat mij niet zwijgen.
Dag en nacht,
dag en nacht
zal ik verstoren de droom van de matigen.
Dag en nacht
door hun loden oren drijf ik haar naam.

DE VOGELSPIN

Ik vind niets levend om mee te praten, zei hij. Als was hier maar een spook of een monster (hij huiverde: ik wordt weer gek, gek van eenzaam praten), een worm of een insect. Iets dat echt leeft. Ja, lachte hij, de presse-papier strelend, was jij maar een levende spin. Al was hier maar een spin om mee te praten. Hij streelde de koperen presse-papier en zocht alsmaar andere dingen. Hij streelde en praatte en trachtte levende figuren te toveren uit de rook van zijn sigaret. En terwijl hij zocht, zocht en streelde, kreeg hij opeens het gevoel alsof de spin onder zijn hand warm en harig werd. Was jij maar een levende spin, lachte hij weer, vanwege dat gekke gevoel. Hij verlegde zijn hand terwijl hij verder zocht naar levende dingen, bracht haar toe weer terug naar de presse-papier. Hij vond dit voorwerp echter niet meer, tastte, keek toen. De presse-papier is verdwenen, dacht hij, maar op hetzelfde moment schrok hij en sprong op van zijn stoel. Op de hoek van zijn schrijftafel, twee handlengten van de plaats waar de koperen spin gewoonlijk op zijn papieren lag, zat onbeweeglijk, maar lévend, een afzichtelijk grote, bruinbehaarde spin. Levend, ja; stilaan kwam er beweging in het vuistdikke beest.  Het lijf opgehangen tussen de ruige poten kroop de spin over het blad van de tafel. De poten maakten een zacht schurend geluid en trokken grillige sporen in het laagje stof dat het blad bedekte.

Hij deinsde achteruit, wilde gillen, bracht geen geluid voort, terwijl de spin, vies en angstaanjagend, haar weg voortzette, al zijn zaken verkende, zijn schrijfgerij, zijn asbak, zijn kalender. Hij stond met zijn rug tegen de deur. Ik moet haar doden, dacht hij, ik moet haar doden, en greep de stenen kruik van zijn boekenkast. De spin scheen hem niet eens op te merken. Ze kroop onverstoord verder, zijn panische angst tartend, en gleed langs de gekrulde poot van de schrijftafel naar de grond. Ik zal haar doden zodra ze de grond raakt, ik zal de kruik van bovenaf op haar laten neervallen.maar de spin naderde. Hij stond met de kruik in de opgeheven hand en plotseling was het, of hij het lijf van de spin al hoorde openbarsten, of hij zij kamer al door slijm zag bevuild en hij door een onnoemelijke stank werd bedwelmd. De spin klom op zijn schoen, hij voelde haar gewicht op zijn voet, haar poten langs zijn been, knie, dij. Hij ademde haast niet meer. De ruige haren haakten aan zijn hemd. Mijn ogen, was het laatste dat hij dacht, mijn ogen. De kruik viel op de grond aan scherven. Mijn ogen. Uit alle macht kneep hij zijn ogen dicht. Hij durfde zijn handen niet te bewegen om er zijn gezicht mee te beschermen. Hij wachtte verstard tot hij de stekelige poten aan zijn mond zou voelen. Maar er gebeurde niets.

Uit: Werk van nu. 1965.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie telt vier rubrieken:
  1. Chronologisch overzicht van zijn scheppend werk per genre (poëzie, romans, toneel, vertalingen);
  2. Publicaties in bloemlezingen
  3. Beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek Leuven. / Universiteitsbibliotheek Gent.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.
 • Antiquariaat Erik Tonen,  Manuscripten, catalogus nr 21 t.g.v. de tentoonstelling Clem Schouwenaars 11 juni – 2 juli 2000. Bevat tevens een catalogus van in boekvorm gepubliceerd werk. niet gepagineerd.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

POËZIE

1955 Het woud van licht en lommer. (poëzie – gedichtenbundel)

Lier: De Bladen voor de Poëzie. -29p.
Afmetingen: 20.70 x 13.70 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de poëzie, jrg. 3, nr 4 [tweede serie]
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als vierde nummer van de derde jaargang in de maand oktober 1955.

1956 Albasten amforen. (poëzie – gedichtenbundel)

Lier: De Bladen voor de Poëzie. – 31p.
Afmetingen: 20.90 x 13.40 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie.
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als derde nummer van de vierde jaargang in de maand oktober 1956.

1958 Onvoltooide executie. (poëzie – gedichtenbundel)

Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. -38p.
Afmetingen: 21.80 x 14.0 (ingenaaid)

1960 De vrouwelijke verzen. (poëzie – gedichtenbundel)

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.   -45p.
Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid)
Reeks: Ontwikkeling 155
Omslagontwerp: Liliane van Hove.
Colofon: DE VROUWELIJKE VERZEN van Clem Schouwenaars, werd in de maand Juni van 1960, gedrukt op de persen van drukkerij “Excelsior”, in opdracht van uitgeverij Ontwikkeling, beide in Antwerpen, i een oplage van  300 exemplaren.

1963 De schaduwdrager: 50 gedichten van aarde en elders. (poëzie – gedichtenbundel)

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling.  -76p.
Afmetingen: 22.40 x 15 (ingenaaid)
Ontwerp van Eug. Milans.
Bevat de cycli: Ter zee besteld; Woorden van ongeduld; Kleine suite voor klavecimbel en slagwerk; Ophelia; Heemkundige kring.
Colofon: DE SCHADUWDRAGER 50 gedichten van aarde en elders, werd gezet uit de Caslon en gedrukt op de persen van Drukkerij Excelsior te Antwerpen, in opdracht van uitgeverij S.M. Ontwikkeling te Antwerpen in de maand mei 1963.

1964 Etudes voor de rechterhand. (poëzie – gedichtenbundel)

Brussel/Den Haag: A. Manteau n.v.  -47p.
Bevat de cycli: Mijn hand een haard; Vrouwen; Huizen en einders.

1966 Frescobaldi sonnetten. (poëzie – gedichtenbundel)

Brussel/Den Haag: A. Manteau.  -28p.
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
Typografie: Rinus de Vringer.
Omslagontwerp: Stefan Meskers.
Druk: Geuze Dordt.

1970 Leda of het herleven. (poëzie – gedichtenbundel)

Deurle: Colibrant Uitgaven. -59p.
Afmetingen: 19.60 x 13.50 (ingenaaid)
Bevat de cycli: Éen alternatief: schrijven of kreperen.
Kolofon: LEDA OF HET HERLEVEN van Clem Schouwenaars werd in de zomer van 1970 gedrukt in opdracht van COLIBRANT UITGAVEN / Deurle op de persen van drukkerij Erasmus. De bundel werd gezet in de French Round Face-letter corps 9 en gedrukt op houtvrij editiepapier.

1972 Doods domeinen. (poëzie – gedichtenbundel)

Antwerpen: W. Soethout.  -z.p. [64]p.
Afmetingen: 32.50 x 24 (gebonden – harde kaft met omslag)
Z W foto’s van Roger Dyckmans. (°Antwerpen, 1942)
Gedichten van Clem Schouwenaars over schoonheid en vergankelijkheid.
De modellen: Gerda Kleyn en Bettina Sew Atjon. Opnamen werden gemaakt in de buurt van Cap Gris Nez (Frankrijk)
Drukkerij Tibos typo offset, Oelegem.

1972 Gedichten 1956-1970. Een ring van granaat. (poëzie – bloemlezing)

Antwerpen; Standaard uitgeverij / ’s Gravenhage/Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.  -185p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Nieuwe Nijgh Boeken.
Bevat een keuze uit de bundels: Albasten amforen (1956); Onvoltooide executie (1958); De vrouwelijke verzen (1960); De schaduwdrager (1963); Etudes voor de rechterhand (1964); Frescobaldi (1966); Dag en Nacht (1967/1969); Dagboekgedichten (1970).
Omslagontwerp: Niek Wensing.
Typografische verzorging: René Segers.

1972 Een zachte Saraceen. (poëzie – gedichtenbundel)

Deurle/Leie: Colibrant.   -73p.
Afmetingen: 19.60 x 13 (ingenaaid)

1974 Schaduw der dwaling. (poëzie – gedichtenbundel)

[Deurle]: Colibrant.   -43p.
Afmetingen: 21 x 16 (ingenaaid)

1974 Rotraur. Een gedicht. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Brugge: Uitgeverij J. Sonneville / ’s Gravenhage: Nijg & Van Ditmar.  -[15]p.
Afmetingen: 28 x 21.50 (losbladige uitgave verzameld in een map)
De bundel “Rotraut” werd speciaal ontworpen voor de verjaardag van zijn vrouw.
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op papier ‘Ingres’ (Lana). Het omslag uit karton Malmo Gems werd geleverd door de firma Scaldia nv uit Wilrijk.
De bundel ‘Rotraut’ werd geproduceerd door drukkerij Sonneville in opdracht van Uitgeversmij Sonneville Press pvba te 8200 Brugge en van Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar nv te ’s Gravenhage Nederland.
Twintig exemplaren, gekenmerkt met de letters A tot T zijn bestemd voor de auteur. Honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 100 zijn allen door de auteur persoonlijk gesigneerd.
Dit is nummer …

1974 Jongste gedichten. (poëzie – gedichtenbundel)

Brugge: Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.   -87p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jrg. 22, nr. 1 [tweede serie]
Omslagontwerp: Piet Janssens.
Met portretfoto op achterzijde van het boek (fotograaf niet vermeld)

Bevat de cycli: De kring; Brieven; Königstein sonnetten; De bruid; Slot.
Colofon: ‘Jongste gedichten’ van Clem Schouwenaars, werd in de maand maart 1974 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van de uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer, als eerste nummer van de 22ste jaargang van “De Bladen voor de Poëzie”.

1975 Het gezicht in de ruit. (poëzie – gedichtenbundel)

[Deurle]: Colibrant.  -53p.
Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid)

1976 Cantica mea. (poëzie – gedichtenbundel)

Brugge: Uitgeverij Orion. / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer.  -60p.
Afmetingen: 20.90 x 13.50 (ingenaaid)

1978 IJzertijd. Herfst- en wintergedichten. (poëzie – gedichtenbundel)

Brugge: Uitgeverij Orion. / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -61p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
“Aan Rotraut opgedragen”
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion – NV Desclée De Brouwer.

1979 Winter in Reninge. Een gedicht. (poëzie – gedichtenbundel)

Brugge: Orion – Colibrant. -54p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Omslagtekening: José Vermeersch.
“Voor Martine en Germain, de vrienden van ’t Convent en voor Rotraut, die ik noem Aurelia.”
Colofon: Winter in Reninge van Clem Schouwenaars werd in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in augustus 1979. De omslagtekening is van Jos” Vermeersch.

1981 Dronkenschap. (poëzie – gedichtenbundel)

Beveren: Orion – Colibrant.  -47p.
Druk: Oudenaarde, Sanderus.

1984 Ars moriendi. (proza + gedichten – autobiografisch)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.  -143p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Ontwerp omslag: Loek Lafeber / Harm Meyer.
Typografie: Harm Meyer.
Portretfoto van de auteur op achterzijde

1984 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.  -365p.
Afmetingen: 21 x 12.80 (ingenaaid)
Bevat: Albasten amforen; Onvoltooide executie; De vrouwelijke verzen; De schaduwdrager; Etudes voor de rechterhand; Frescobladi sonnetten; Leda of het herleven; Dag en Nacht; Doods domeinen; Een zachte Saraceen; Schaduw der dwaling; Jongste gedichten; Het gezicht in de ruit; Cantica mea; IJzertijd; Winter in Reninge; Dronkenschap.
Colofon: De ‘Verzamelde Gedichten’ van Clem Schouwenaars werden in opdracht van uitgeverij Hadewijch te Schoten, gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het voorjaar 1984.

1985 Liefdeshalve. (poëzie – gedichtenbundel)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.  -88p.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Illustratie omslag: Cees Bantzinger
Typografie omslag: Harm Meyer.

1987 Eurydike-gedichten. (poëzie – gedichtenbundel)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.  40p.
Afmetingen: 20.90 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Illustratie omslag: Loek Lafeber.
Een cyclus van 35 liefdesgedichten.

Schouwenaars 16
1987 Fernand Vanderplancken. (poëzie bij grafiek)

S.L. : Imewo/Ebes. -[30]p. Ill.
Afmetingen: 24.50 x 21 (ingenaaid)
Monografie n.a.v. de zomertentoonstelling 1987 van Ebes/Imewo.
Inleidende test én 11 gedichten uit het werk van Clem Schouwenaars.
Grafiek van Fernand Vanderplancken.
Foto’s kleur en zwart wit: Studio Magenta te Brugge.

1988 Verdagen. (poëzie bij grafiek)

Lubbeek: Kunstgalerij Dellenhof.     -[78]p.
Afmetingen: 28 x 18.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Poëzie ontstaan rond de tentoonstelling van Tsjechische grafiek van Brunovsky, Krejci, Gazovic, Suchanek, Kulhanec, Janicek e a te Leuven en te Lubbeek in augustus 1988.
Deze gedichten zijn ook opgenomen in ‘Afscheid van Fonteyne’, 1989.
Nota: Deze enige druk is eerder zeldzaam omdat een groot deel van de oplage na de tentoonstelling werd vernietigd.

1991 Het huis op de heuvel. (proza + poëzie)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.  -72p.
Afmetingen: 21.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Omslagontwerp: Clem Schouwenaars/Rikkes Voss.
Colofon: Het huis op de heuvel van Clem Schouwenaars werd in opdracht van uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in de Bembo 12 door Facet te Antwerpen en gedrukt bij Geuze te Dordrecht; Boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking.

1992 Hagepreken. (bundel proza en gedichten)

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet.  -156p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Jan Vanriet.
Bevat stukjes proza afgewisseld met een gedicht.

Postume poëzie uitgaven

2000 Balladen. Een keuze van onuitgegeven en nagelaten gedichten. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Antwerpen: Antiquariaat Erik Tonen. -53p.
Afmetingen: 21 x 16.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Nenot-reeks 1
Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai. Deze selectieve balladen bundel is tot stand gekomen  t.g.v. de tentoonstelling ‘manuscripten van Clem Schouwenaars’  Kloosterstraat 58 Antwerpen van 11 juni – 2 juli 2000
Colofon: [deze bundel] werd gedrukt op editor papier 90 gram door drukkerij Tegendruk te Antwerpen en mogelijk gemaakt door Antiquariaat Erik Tonen te Antwerpen. De oplage bedraagt 150 exemplaren handgenummerd met Schouwenaars’ Pelikan vulpen’. 25 ervan werden genummerd van I tot XXV. 125 exemplaren werden genummerd van 1 tot 125.
Dit nummer draagt het nummer…

PROZA

1959 Jij, een meermin ?  (novelle)

Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling. / Rotterdam: Ad. Doncker.  -46p.
Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid – stofomslag)
Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Omslag: Stefan Mesker.
Gedrukt op de persen van Moderne Boek- en Handelsdrukkerij “Excelsior”, Antwerpen.
1966: 2de herwerkte druk in de verhalenbundel ‘De man van mos’. Uitgave A. Manteau in de reeks Marnixpockets nr 39
1981: Opgenomen in ‘Jij, een meermin ? en andere verhalen’. Uitgeverij D.A.P. Reinaert Uitgaven, Zele.

1962 Dokter Simon Falbeck. (roman)

Brussel/Den Haag: A. Manteau n.v.   -123p.
Afmetingen: 18.75 x 13 (gebonden in wit linnen met zilverkleurige opdruk – stofomslag)
Bekroond met de Leo J. Kryn-prijs 1962.
Omslag: Stefan Mesker.
1964: 2de druk bij A. Manteau n.v., Brussel. Reeks Ad Multos nr 20.
1968: 3de druk bij Uitgeverij Monas / De Galge te Antwerpen. Reeks: Galgepockets nr 28.
1976: 4de druk. De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen. Reeks: Cursorische lectuur nr 1 (76 p. + bijlage 20 p. Verschillende heruitgaven.
1984: 5de druk in de anthologie ‘Romanomnibus’. Amsterdam/Borsbeek: Publiboek waarin eveneens Jef Geeraerts (Schroot) en Fernand Auwera (Weddenschap)
1987: Uitgave bij Groot-druk Uitgeverij te Eindhoven.
1996: Uitgave bij Uitgeverij Pelckmans te Kapellen.

1964 De zeven nachten. (roman)

Brussel/Den Haag: A. Manteau n.v.   -110p.
Afmetingen: 18.75 x 13 (gebonden in wit linnen met opdruk in het zwart – stofomslag)
Omslag: Stefan Mesker.
1988: 2de druk bij uitgeverij Hadewijch, Antwerpen.

Schouwenaars 33
1966 De man van mos. (verhalen en een éénakter)

Brussel/Den  Haag: A. Manteau n.v. -143p.
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Reeks: Marnixpockets nr 39
Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Druk: Geuze Dordt.
Inhoud: De man van mos (pp 5-19); De bruiloft van Kana (pp 20-63); De mieren (pp 64-69); De vogelspin (70-80); Jij, een meermin ? (pp 81-117 = 2de herziene druk); De lente van Jonathan (pp 118-143).
1971: Het verhaal ‘De mieren’ werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen’ deel 3 pp 73-76 (samenstelling K. Jonckheere en M Gijsen) Uitgeverij Paris Manteau, Antwerpen.
1977: Het verhaal ‘De bruiloft van Kana’ werd opgenomen in de bundel “Meer suers dan soets. Verhalen rondom liefde en leed” pp 105-158. Leuven Davidsfonds. Keurreeks vol 606.

1984: Het verhaal ‘De man van mos’ werd opgenomen in ‘Vlaamse verhalen na 1965’ pp 320-330 (samenstelling Paul de Wispelaere) uitgeverij Manteau, Antwerpen.

Schouwenaars 29
1968 ‘Gesprek met mijn dieren’ (verhaal)

In: Marnix Gijsen e a – Het dier en wij. pp 101-108
Brussel / Den Haag: Uitgeverij Manteau. -138p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 35

Gijsen 26
1968 Kamers voor reizigers. (novelle)

Sint Andries Brugge: Verbeke – Loys. / Oostburg: W. Pieters. -100p.
Afmetingen: 16 x 10.50 (gebonden – kartonnen kaft)
Reeks: Miniboek 4
Bandontwerp: Rover (= ps. voor R. Vercruysse)

1968 Tweemaal leven. (roman)

Brussel/Den Haag: A. Manteau n.v.  -145p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Stefan Meskers.
Typografie: Aldert Witte
Foto auteur op de achterplat: Frank Filippi.
Druk: Geuze Dordt

Schouwenaars 40
1969 Een nacht op Elba. (roman)

Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij.   -110p.
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (gebonden in blauwlinnen kaft – stofomslag)
Reeks: Standaard Literatuur Vandaag
Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
2004: Uitgave bij Houtekiet in de reeks ‘Vlaamse Bibliotheek’ vol 31 Met een nawoord van Elke Brems.

Schouwenaars 35
1971 Een krans om de maan. (roman)

Brugge: Uitgeverij ‘Orion’ / Utrecht: Desclée De Brouwer. -231p.
Afmetingen: 18.50 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Merkstenen nr 36
Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel.
Colofon: Gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van uitgeverij Orion/ Desclée De Brouwer, Brugge.

1984: 2de druk bij Hadewijch te Antwerpen.

1972 De seizoenen. (roman – eerste Anton Zevenbergen boek)

Brugge: Uitgeverij Orion / Utrecht: Desclée De Brouwer. -420p.
Afmetingen: 18.75 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Merkstenen nr 42
Colofon: Gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van uitgeverij Orion / Desclée De Brouwer, Brugge.
Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel.
Foto op achterflap: Roger Dijckmans.
1975: 2de druk bij Orion & Scheltens en Giltay.
1977: 3de druk bij B. Gottmer te Nijmegen / Orion te Brugge. Omslagontwerp van Gerard Holmens – omslagfoto van Armand Vandeghinste.

1982: 4de druk bij B. Gottmer te Nijmegen / Orion te Brugge.

1984: 5de druk bij Hadewijch te Antwerpen.
1994: 6de druk bij uitgeverij Houtekiet te Antwerpen in de pocket-reeks ‘Houtekietjes’.
2009: 7de druk bij uitgeverij Gevallen Engel te Sint-Jacobskapelle.

1973 Antichambre. (verhalen)

Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij nv. -177p.
Afmetingen: 19.75 x 1.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Gemini Literaire Paperback.
Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn
Foto auteur op achterflap: Herman Selleslaghs.
Drukkerij Smits, Wommelgem.
Bevat: Brieven aan mijn kater; Een zondagmiddag; Françoise of de dood der nimfen; Antichambre.
1976: Vertaald in het Duits als ‘Françoise oder Der Tod der Nymphen’ door Marie Paul Schödler-Termaut in: Erkundigungen. 21 Erzähler aus Belgien und den Nederlanden. pp 254-265.

1989: Opgenomen in Schouwenaars verhalenbundel ‘Relazen’ pp 13-132. Uitgeverij Hadewijch
1990: Het verhaal ‘Françoise of de dood der nimfen’ werd opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ p. 9-38, samengesteld door Dirk Christiaens. Uitgeverij Manteau.

1973 Oog in oog. (roman)

Brugge: Uitgeverij Orion /Utrecht: Desclée De Brouwer.   -320p.
Afmetingen: 9.50 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Merkstenen nr 60
Colofon: Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerchove Sint-Niklaas-Waas in opdracht van uitgever Orion / Desclée De Brouwer, Brugge.
Foto van de auteur op de achterflap van Herman Selleslaghs.
Voorwoord van Clem Schouwenaars.

1973 Uit het gareel. Aforismen, kursieven en teksten.

Westerlo: Uitgeverij Saeftinge. -128p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gebloemleesd door Gerd de Ley
Omslagontwerp: Christine Guirlande.
Foto: Steurs.
Bevat een voorwoord van Paul De Vree (‘De illusie van de gareelloper’) pp 7-14; ‘Proloog’ pp 15-17, het gedicht ‘Majestic’, voorgedragen door de auteur op de Anti-Censuur-Read-In in de zaal Majestic te Antwerpen in het voorjaar van 1968 een biografie pp 117-128 en de tekst van de eenakter ‘Eluard lezen’.

1975 Baldriaan of de vertelling van zijn geboorte zoals hij ze de schrijver heeft gedaan. (roman)

Brugge: Uitgeverij Orion / Den Haag: Scheltens & Giltay. -291p.
Afmetingen: 20.75 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Gerard Holmens.
Omslagfoto van Armand Vandeghinste.
1977: 2de druk bij Orbis en Orion te Melsele. Idem als 1ste druk.
1986: 3de druk bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen. Omslagontwerp van Loek Lafeber.

1975 Bezoek aan de dodengang, gevolgd door acht andere vertellingen en het relaas De hand der wet. (verhalen)

Antwerpen: Uitgeverij Standaard / Amsterdam: P N Van Kampen en Zoon NV. -181p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Gemini Literaire Paperback
Omslag: Frits Stoepman gvn.
Druk: Smits, Wommelgem.
Bevat: Bezoek aan de dodengang (pp 5-16); Rabbe (pp 17-29); Het kind der goden (pp 30-39); Aan mijn papier (pp 40-50); Rodolphe (pp 51-66); Mijn ringen (pp 67-79); Het naakt der vrouw (pp 80-82); De papieren school (pp 83-105); Een zomerdag (pp 106-116); De hand der wet (pp 117-180).
1989: Opgenomen in Schouwenaars verhalenbundel ‘Relazen’ pp 135-272. Uitgeverij Hadewijch

Schouwenaars 30
1976 Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd. (roman)

Brugge: Uitgeverij Orion. -121p.
Afmetingen: 20.75 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Gerard Holmens.
Foto op de achterflap van Herman Selleslaghs.
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij Antiqua Retie in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.
1980: 2de uitgave bij B. Gottmer te Nijmegen.
1989: Opgenomen in Schouwenaars verhalenbundel ‘Relazen’ pp 273-344. Uitgeverij Hadewijch

1977 De leden van de jury. (roman)

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer.   -343p.
Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Gerard Holmens.
Omslagfoto van Armand Vandeghinste.
Portretfoto over de volle achterzijde van het boek

1980: 2de uitgave bij uitgeverij Orbis en Orion te Melsele.
1985: 3de druk bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen.

1977 De stervende Galliër. (roman – tweede Anton Zevenbergenboek)

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -519p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Gerard Holmens.
Foto: Herman Selleslaghs.
1984: 2de uitgave bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen.

Schouwenaars 31
1978 Het waanbeeld. (roman)

Kalmthout/Antwerpen: Uitgeverij Beckers. -246p.
Afmetingen: 17 x 11 (gebonden – simililederen kaft met goudopdruk)
Reeks: Vlaamse auteurs.
Ingeleid door A. van Hageland: De wereld van Clem Schouwenaars.
Met portretfoto – foto handschrift – 4 zwart-wit documentaire foto’s.

1978 ‘Danny’

In de verzamelbundel ‘Dag Kind’ pp 391-457.
Leuven: Davidsfonds
Afmetingen: 20.80 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Romanreeks nr 612 – 1978 1

1978 Dag kind
1979 Bougainville. (roman)

Brugge: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -310p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagfoto: Ludwig Van Daele.
Portretfoto van de auteur op de achterzijde

1985: 2de druk bij uitgeverij Hadewijch, Antwerpen. Omslagontwerp: Loek Lafeber.

Schouwenaars 39
1979 De werken van barmhartigheid of zeven luiken uit het leven van Sam  Binneman. (roman)

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven.  -221p.
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Misj Lambrechts
Gedrukt op de persen van ‘Vooruitgang’, Kuurne.
1993: 2de uitgave bij Manteau te Antwerpen in de reeks Grote Marnixpockets nr 436

1979 Middernacht en meer. (essay)

S.L. [Sint-Niklaas]: Uitgave van de ABN-Kernen. -32p.
Afmetingen: 22 x 14.75 (gelijmd)
Druk: Brocatus en Vandeventer, Sint-Niklaas.

1979 De vogelspin en andere verhalen (verhalenbundel)

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel. -76p.
Afmetingen: 20.50 x 13 (gelijmd)
Reeks: Cursorische lectuur vol. 8
Bevat de eerder gepubliceerde verhalen ‘De mieren’, ‘De vogelspin’, ‘Danny’ en het gedicht ‘1943’
Eerste afzonderlijke druk.
Uitgave voor scholen verzorgd door Guido van Puyenbroeck.

1980 Winters verweer. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: Standaard uitgeverij.   -141p.
Afmetingen: 19.75 x 12.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Robert Nix.
Portretfoto van de auteur op de achterzijde

1990: 2de druk bij Standaard uitgeverij te Antwerpen. Omslagontwerp: Rikkes Voss.

1980 Een morgen in de Moeren. (roman – autobiografisch)

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -227p.
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Robin de Winter.
Gedrukt op de persen van ‘Vooruitgang’, Kuurne.

1981 Jij, een meermin ? en andere verhalen (verhalen – verzamelbundel)

Zele: S.V. Reinaert Uitgave. -320p.
Afmetingen: 20.80 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Franki Vanderveken.
14 verhalen geschreven tussen 1959 en 1978
Bevat: Jij, een meermin ? (pp 9-44); Het hok (pp 45-48); De man van mos (pp 49-62); De bruiloft van Kana (pp 63-106); De mieren (pp 107-112); De vogelspin (pp 113-124); Gesprek met mijn dieren (pp 125-130); Hittegolf (pp 131-140); Françoise of de dood der nimfen (pp 141-154); Antichambre (pp 155-222); Rabbe (pp 223-234); De papieren school (pp 235-254); Een zomerdag (pp 255-264); Danny (pp 265-320).
Portretfoto van de auteur op achterzijde

1981 Emily Beyns of het heilig zwijgen. (roman) – Deel I: Verwanten.

Beveren: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -312p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1983: 2de druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen.
1988: 3de druk in een uitgave bij Manteau te Antwerpen van de vier delen in één band. Omslagontwerp van Mireille Panneels. 1.232p.

1981 Emily Beyns of het heilig zwijgen. Deel 2: Meeldauw.

Beveren: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -309p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1983: 2de druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen.
1988: 3de druk in een uitgave bij Manteau te Antwerpen van de vier delen in één band. Omslagontwerp: Mireille Panneels. 1.232p.

1982 Emily Beyns of het heilige zwijgen. Deel 3: De vrouwen.

Beveren: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -311p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1983: 2de druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen.
1988: 3de druk in een uitgave bij Manteau te Antwerpen van de vier delen in één band. Omslagontwerp: Mireille Panneels. 1.232p.

1982 Emily Beyns of het heilige zwijgen. Deel 4: De glimlach.

Beveren: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -307p.
Afmetingen: 21 x 13.25 (ingengarenloos gebrocheerd – zachte kaft)aaid)
1983: 2de druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen.
1988: 3de druk in een uitgave bij Manteau te Antwerpen van de vier delen in één band. Omslagontwerp; Mireille Panneels. 1.232p.

1982 Gras. (roman)

Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Bussum: Van Kampen & Zoon. -442p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Standaard Literair (ruitjesreeks)
Omslagontwerp: Mark Verstockt.
1984: 2de druk bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen.
1987: 3de druk bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen: Omslagontwerp: Loek Lafeber.

1983 Naschrift voor Jessica omtrent Emily Beyns. (roman)

Beveren: Uitgeverij Orion / Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -295p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagfoto: Jessica

1989: 2de druk bij Manteau te Antwerpen in de reeks Grote Marnixpockets nummer 374. – Omslagontwerp: Mireille Panneels.

1983 Liliane of de spiegelingen van leugen en liefde. (roman)

Antwerpen: Standaard uitgeverij / Bussum: Van Kampen & Zoon. -404p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag ontworpen naar een idee van Clem Schouwenaars: een anoniem schilderij gevonden op een brochure over de thermen in Hongarije.
1988: 2de druk bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen.

1985 Rosenkranz. (roman)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.  -320p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Ontwerp omslag: Loek Lafeber.
Typografie: Harm Meyer.
Portretfoto van de auteur op de achterzijde

Schouwenaars 38
1985 De slag van Tulparosa. (kinderverhaal)

2002: Voor het eerst in boekvorm uitgegeven door Antiquariaat Erik Tonen te Antwerpen. (zie daar)

1986 Prometheus. (roman)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -198p.
Afmetingen; 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Ontwerp omslag: Loek Lafeber.
Typografie omslag: Peter Koch.

Schouwenaars 34
1986 De reiziger. Een najaarsrapsodie. (roman)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.   -144p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Ontwerp omslag: Loek Lafeber.
Typografie: Harm Meyer.
Portretfoto van d auteur op de achterzijde van het boek (fotograaf niet vermeld)
1987: 2de druk bij Groot Druk Uitgeverij, Eindhoven.

1987  Beminnen. (roman)

Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -178p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Loek Lafeber.
Met portretfoto op de achterzijde van het boek (fotograaf niet vermeld)

1988 Oktober / Han Poorter. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau.   -332p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 356
Omslagontwerp: Mireille Panneels.
Oktober bestaat uit twee delen. Deel I: Han Poorter (1988) & Deel II: Maud Folcke (1989), standpunt van Poorters vrouw.
1989: 2de druk van Han Poorter ibidem

1989 Oktober / Maud Folcke. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -255p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 364
Omslagontwerp: Mireille Panneels.
Oktober bestaat uit twee delen. Deel I: Han Poorter (1988) & Deel II: Maud Folcke (1989), standpunt van Poorters vrouw.
1990: 2de druk van Maud Folcke ibidem.

1989 Afscheid van Fonteyne. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -252p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr  375
Omslagontwerp: Rikkes Voss.

1989 La comtesse de Sallac. (roman)

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Hadewijch. -292p.
Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Gerard Holmens – ‘Femme Chrétienne’, marmer 1985.

1989 Een dageraad. (novelle)

Berchem: Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen vzw.  -32p.
Afmetingen: 21 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Boekenweekgeschenk gevoegd bij Het Boek van Vlaanderen 1989/1990
Omslag: Dooreman & Hendryckx.
Drukkerij Govaerts, Schoten

Schouwenaars 28
1989 Relazen. (verhalen – verzamelbundel)

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Hadewijch.  -344p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Loek Lafeber.
In Relazen zijn opgenomen: Antichambre (1973, Standaard Uitgeverij); Bezoek aan de dodengang (1975 – Standaard uitgeverij); Cresus (1976 – Orion)

1990 Oberon. (roman)

Antwerpen: A. Manteau.  -319p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 395
“In memoriam Jos Schouwenaars, mijn vader”
Omslagontwerp: Rikkes Voss.

1991 De Drie Gratiën. (roman)

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Hadewijch.  -110p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Studio Combo.

Schouwenaars 37
1991 ‘Exsultate, Jubilate’ (verhaal)

In de bundel ‘Wolfgang Amadeus’  pp 123-134
Antwerpen: uitgeverij A. Manteau 160p.
Reeks: Grote Marnixpocket nr 407.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp van de bundel: Carine Cuypers.

1991 Wolfgang Amadeus
1991 Het manuscript van Villabrune. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -294p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Grote Marnixpockets nr 408
Omslagontwerp: Rikkes Voss.

1993 Het loofhuttenfeest. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -464p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Smits, Wommelgem.
Omslagontwerp: Rikke Voss.

Postume proza uitgaven

2002 Tulparosa  (sprookje)

Antwerpen: Antiquariaat Erik Tonen (Kloosterstraat 48). -60p.
Afmetingen: 21 x 16.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Nenot reeks, 2
Alternatieve titel op titelblad: De slag van Tulparosa.
Omslagtekening en illustraties: Gwenn Bertrand.
Het verhaal van Tulparosa werd geschreven in 1985 en hier voor het eerst in boekvorm uitgegeven.
Tekstbewerking door Jan Atze Nicolai.
Colofon: Gedrukt op Editorpapier Luxe 90 gram, door drukkerij Tegendruk te Antwerpen. De oplage bedraagt 250 exemplaren. 5 ervan, luxe uitgave in een linnen foedraal met originele kleurenafdruk werden gesigneerd door de kunstenares en genummerd van I tot XXV. Tien exemplaren komen niet in de handel (H.C.)

2004 Een nacht op Elba. (roman)

Antwerpen/Amsterdam: uitgeverij Houtekiet. -110p.
Afmetingen: 21.40 x 13.50 (gebonden – harde kartonnen kaft met linnen rug)
Reeks: Vlaamse Bibliotheek nr 31 / onder redactie van Hugo Bousset.
Met een nawoord van Elke Brems
1969: Oorspronkelijke eerste druk bij Standaard uitgeverij te Antwerpen.

TONEEL

1966 De lente van Jonathan. (poëtische éénakter)

Gepubliceerd in ‘De man van mos’. 1966. Brussel/Den Haag: Uitgeverij A. Manteau n.v. 143p. Reeks: Marnixpockets nr 39.
Eenakter speciaal geschreven voor ‘Groep Anatoom’ (Antwerpen 1961-1968), gecreëerd op 6 november 1965 in regie van Ivo Diaz met de acteurs René Verheezen, Reinhilde Demets, Jos Thijssens en Gerd de Ley. Speelduur 35′. Opgevoerd te Antwerpen, Boechout en Lier.
27 december 1965: De Belgische Radio en Televisie (BRT) maakte er een TV-film van met als cast: François Bernard, Jef Burm, Walter Cornelis, Fons Derre en Jeaninne Schervernels.
1966: Opgevoerd als luisterspel voor BRT – radio in een regie van Kris Betz, met dezelfde cast als de TV-Film.

Schouwenaars 29
1966 Eluard lezen. (toneelmonoloog voor vrouwenstem)

Gepubliceerd in ‘Uit het gareel’, Westerlo, uitgeverij Saeftinge. pp 108-115.
Speciaal geschreven voor ‘Groep Anatoom’. Gecreëerd door Evelyne Baetes in een regie van Gerd de Ley.
Opgevoerd te Antwerpen (Fakkelteater), Amsterdam (Microteater), Breda (De Trapkes), Rotterdam, Dendermonde, Schoten (1966-1967)

1966 Eten met Evert. (theatertekst – éénakter)
1967 Ergens in Europa. (toneel in drie bedrijven)
1969 Witte wolken groene wolken (luisterspel)
1974 Echtelieden. (theatertekst)

VERTALINGEN

[1972] Canterbury, gevolgd door de beste bladzijden uit de Whisky-verhalen en een nawoord van Claude Seignolle.   (verhalenbundel)

Kapellen: Banana Press nv.  -242p.
Afmetingen: 22 x 14.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Oorspronkelijke auteur: JEAN RAY

Oorspronkelijke titel: Les derniers contes de Canterbury (1944)
Vertaald door Clem Schouwenaars.
Grafische verzorging en omslagontwerp van Walter Beckers met een aquarel van kunstschilder Pol Mara.
Uit de bundel ‘les contes du Whisky’ (1925) werden de volgende 4 verhalen naar het Nederlands vertaald:  ‘Irish Wisky’, ‘La vengeance’, ‘Le gardien du cimetière’ en ‘Le tableau’ .

1976 Rutebeuf. (vertaalde poëzie)

Brugge: Uitgeverij Orion. -224p.
Afmetingen: 21 x 15 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Een keuze uit Rutebeufs poëzie. Geannoteerd en vertaald door Clem Schouwenaars.
Oorspronkelijke Oudfranse tekst en Nederlandse vertaling tegenover elkaar.
1986: 2de druk bij De Prom te Baarn (gebonden met stofomslmag)

1986 Toergenjev biografie. (vertaling uit het Frans)

Baarn: De Prom. -176p.
Afmetingen: 21 x 15 (gebrocheerd – met enkele foto’s /Illustraties in z/w)
Oorspronkelijke auteur: Henry Troyat.
Vertaald door Clem Schouwenaars.
Omslagontwerp: H. Meyer.

1987 Christina van Zweden. Een uitzonderlijke vorstin. (vertaald uit het Frans)

Antwerpen: uitgeverij Hadewijch. -336p.
Oorspronkelijke auteur: Bernard Quillet
Oorspronkelijke titel: Christine de Suède.
Vertaald door Clem Schouwenaars.

1988 Tsjechov biografie. (vertaald uit het Frans)

Baarn: De Prom. -317p.
Afmetingen: 21 x 15 (gebrocheerd)
Oorspronkelijke auteur: Henry Troyat.
Omslagontwerp: H. Meyer.
Vertaald door Clem Schouwenaars.

 Werk van Schouwenaars in bloemlezingen

 • De mieren (uit: “De man van mos”, in: “54 Vlaamse verhalen”, 1971)
 • De boer van Tienen (proza, 1972) (in: “Elfstedentocht door Antwerpen”)
 • De bruiloft van Kana (in: “Meer suers dan soets – Verhalen omtrent liefde en leed”, Leuven Davidsfonds. -314p. 1977)
 • Danny (proza, 1978, in: “Dag, kind”)
 • De man van mos (uit “De man van mos”, in: “Vlaamse verhalen na 1965”) (1984)

Overzicht per genre alfabetisch gerangschikt per titel.

Proza

 • Afscheid van Fonteyne (1989)
 • Antichambre (1973)
 • Baldriaan (1975)
 • Beminnen (1966)
 • Beminnen (1987)
 • Bezoek aan de Dodengang (1975)
 • Bougainvillea (1979)
 • Cresus (1976)
 • De Boer van Tienen in “Elfstedentocht door Antwerpen” (1972)
 • De Drie Gratiën (1991)
 • De leden van de Jury (1977)
 • De Lente van Jonathan (toneel) (1965)
 • De Man van Mos (1966)
 • Het Manuscript van Villabrune (1991)
 • Het Loofhuttenfeest (1993)
 • De Reiziger, een najaarsrapsodie (1986)
 • De Seizoenen (1972)
 • De Stervende Galliër (1977)
 • De Werken van Barmhartigheid (1979)
 • De Zeven Nachten (1964)
 • Dokter Simon Falbeck (1963)
 • Een Dageraad (1989)
 • Een Nacht op Elba (1969)
 • Een Krans om de Maan (1971)
 • Een Morgen in de Moeren (1980)
 • Emily Beyns of het Heilig Zwijgen (tetralogie) (1981/82)
 • Gras (1982)
 • Het Waanbeeld (1980)
 • Kamers voor Reizigers (1968)
 • La Comtesse de Sallac (1989)
 • Liliane of de Spiegelingen van Leugen en Liefde (1983)
 • Middernacht en meer (1979)
 • Naschrift voor Jessica (1983)
 • Oberon (“In memoriam Jos Schouwenaars, mijn vader”) (1990)
 • Oktober / Han Poorter (1988)
 • Oktober / Maud Folcke (1989)
 • Oog in Oog (1973)
 • Prometheus (1986)
 • Rosenkranz (1985)
 • Tweemaal Leven (1968)
 • Uit het Gareel (1973)
 • Winters Verweer (1980)

Toneel

 • Echtelieden (toneel) (1974)
 • Eluard Lezen (toneel) (1966)
 • Ergens in Europa (toneel 1967)
 • Eten met Evert (toneel) (1966)
 • Witte Wolken, Groene Wolken (toneel) (1969)

Kinderverhaal

 • Kinderverhaal “De Slag van Tulperosa”, geschreven voor dochter Jessica

Bundels met beschouwend proza en poëzie

 • Ars Moriendi (1984)
 • Hagepreken (1992)
 • Het Huis op de Heuvel (1991)

Poëzie

 • Albasten Amforen (1956)
 • Cantica Mea (1976)
 • De Schaduwdrager (1963)
 • De Vrouwelijke Verzen (1960)
 • Doods Domeinen (1972)
 • Dronkenschap (1981)
 • Een Zachte Saraceen (1972)
 • Etudes voor de Rechterhand (1964)
 • Eurydike (1987)
 • Frescobaldi-sonnetten (1966)
 • Het Gezicht in de Ruit (“voor Rotraut”) (1975)
 • Het Woud van Licht en Lommer (1955)
 • IJzertijd (“Aan ROTRAUT opgedragen”)(1978)
 • Jongste Gedichten (“Voor Rotraut”) (1974)
 • Leda of het Herleven (1970)
 • Liefdeshalve (1985)
 • Onvoltooide Executie (1958)
 • Rotraut, een gedicht (1974)
 • Schaduw der Dwaling (1974)
 • Verdagen (poëzie ontstaan bij de tentoonstelling Tsjechische grafiek in Leuven en Lubbeek. Deze gedichten zijn ook opgenomen in “Afscheid van Fonteyne” (zie onder proza)(1988)
 • Verzamelde Gedichten (1984)
 • Winter in Reninge (“Voor Martine en Germain, de vrienden van ’t Convent, en voor Rotraut, die ik noem Aurelia”)(1979)