home | Inloggen
Aantal schrijvers: 588 | Aantal boeken:

16526

 

 

Schouwenaars, Clem

CLEM SCHOUWENAARS

Mortsel, 28 december 1932-Lubbeek, 10 september 1993

Clemens Renaat Alice Jozef Schouwenaers, bekend als Clem Schouwenaars  was een schrijver van romans en poëzie.

Behalve eigen werk zijn er van de hand van Clem Schouwenaars nog tal van vertalingen verschenen van gedichten, luisterspelen en toneelstukken. Bovendien verzorgde hij de bewerking van “Baas Ganzendonck” van Hendrik Conscience voor de Vlaamse televisie. Voor de opera in Antwerpen vertaalde hij “Carmen“.

Jarenlang ook schreef Clem Schouwenaars recensies voor de radio, en voor de dagbladen De Nieuwe Gazet en Vooruit. Voor deze twee kranten schreef hij ook cursiefjes.

Want mijn credo van de poëzie
is stil, niet als de vele kreten,
die ik hoorde, die ik niet geloof,
want poëzie, geloof ik,
is verdichting van de stilte,
is de stilte in de woorden
uit de woorden weer gevormd
tot lichamen van stilte.

Uit Winter in Reninge (1979)

 

BIOGRAFIE

28 december 1932: Clem Schouwenaars werd geboren te Mortsel.

Hij groeit op in een katholiek gezin.

Hij kent echter geen gelukkige jeugd. Twee broers en één zus overlijden op jonge leeftijd. Zijn enig overgebleven zus wordt gedood bij een Amerikaans bombardement op Antwerpen in 1943.

1944-1952: Grieks-Latijnse humaniora van het Sint-Jan Berchmans college te Antwerpen.

 • Het verloopt niet van een leien dakje: in de poësisklas (2de Grieks-Latijnse), juist voor het overgangsexamen, wordt hij uit de school gezet omdat hij de leraar Grieks in bikini had getekend, wat toen als een uiting van een verdorven pornografische geest werd beschouwd. Hij doet het jaar over aan het Stanislascollege te Berchem, met hetzelfde resultaat. De toegang tot bisschoppelijke colleges wordt hem voortaan ontzegd. In het Xaveriuscollege van de Jezuïeten te Antwerpen behaalt hij in 1952 zijn diploma oude humaniora.

1952-1955:  3 jaar studie in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel (1952-1955). Hij breekt zijn studies voortijdig af.

1955 – 1960 : DE BEGINJAREN

1955:  Debuteert met romantische evasieve poëzie (“Het woud van licht en lommer“, uitgegeven in de reeks Bladen voor de Poëzie, Lier)), over gevoelens van weemoed, levensonmacht en vertwijfeling.

 • Het zijn gedichten die in de schoonheid van het scheppingsproces de oorspronkelijke schoonheid van het leven trachten weer te geven.
 • Geleidelijk aan gaat een op de werkelijkheid gerichte lyriek nemen autobiografische elementen een steeds grotere plaats in en wordt de vormbeheersing strenger. (Frescobaldi sonnetten, 1966).

Een dergelijke evolutie kenmerkt ook Schouwenaars’ proza.

1956-57: Legerdienst bij de Bevoorradingsdienst te Antwerpen.

1957: Door bemiddeling van zijn vader wordt hij eind 1957 door Bell Telephone Manufacturing Company aangeworven als Public Relations Officer. Hij houdt het er twee en een half jaar uit.

20 mei 1958: Treedt in het huwelijk met Hélène Maes.

Hetzelfde jaar verschijnt bij de uitgeverij De Sikkel te Antwerpen de verzenbundel Onvoltooide executie.

1959: Debuteert als prozaschrijver met de novelle Jij, een meermin ? (Nieuw Vlaams Tijdschriftreeks, Ontwikkeling, Antwerpen),

 • Alle hoofdmotieven die zijn latere werk zullen doordesemen, vinden we in de novelle terug: de onvrede met de omgeving, de vlucht in de erotiek, de bevrijdende kracht van de revolte, maar evenzeer de onmacht van dit verzet in de confrontatie met de verloedering van de sociaal-economische welvaartstaat.
 • De novelle is een hit en wordt door de kritiek bijzonder goed ontvangen.

Juli 1960: Zegt zijn betrekking bij Bell Telephone op.

 • 1960 is een dramatisch jaar: tijdens dezelfde maand juli sterft zijn moeder.
 • Drie maanden later schiet zijn vader zich dood met een Browning Baby-pistool. Hij kon niet tegen de leegte, ontstaan door het heengaan van zijn vrouw, en wilde het jonge gezin, dat hem had uitgenodigd bij hen in te wonen, niet tot last zijn. De zelfmoord van zijn vader zal bij Schouwenaars lang nawerken.

Hetzelfde jaar wordt Schouwenaars free-lance journalist en correspondent en schrijft hij enkele scripts voor t.v.
Daarnaast werkt hij ook aan zijn roman Dokter Simon Falbeck.

In 1960 verschijnt ook de bundel De Vrouwelijke Verzen (Ontwikkeling, Antwerpen), waarvoor hem in 1963 de Literaire Prijs van de Provincie Antwerpen wordt toegekend.

1962: Zijn eerste roman Dokter Simon Falbeck wordt bekroond met de tweejaarlijkse Leo J. Krijn-prijs voor het beste debuut. (Hij deelt de prijs met Het Goudvisje van Willy Roggeman)

 • Hetzelfde jaar nog verschijnt Dokter Simon Falbeck in de keurige Ad Multos-reeks van de uitgeverij A. Manteau N.V. te Brussel.
 • De invloed van Albert Camus en, op het stilistische vlak, van Marnix Gijsen is duidelijk herkenbaar. Het thema is de wrange nasmaak, in de hand gewerkt door de vooroordelen van de kleinsteedse gemeenschap, de dorpsroddel en laster na de dood van zijn vader

Februari 1962:  Schouwenaars krijgt een aanstelling als lesgever moraal (7 uren) aan het Rijkstechnisch Instituut te Schoten. Tijdens het schooljaar 1962-63 wordt deze opdracht uitgebreid met Nederlands, geschiedenis, actuele problemen.

 • Ook wordt hem een leeropdracht Nederlands en literatuur aangeboden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst te Antwerpen, waar hij telkens voor een jaar als voordrachthouder (lesgever) wordt aangesteld.

1963: Dit alles belet hem niet in 1963 de dichtbundel De Schaduwdrager (Ontwikkeling, Antwerpen) en in 1964 de bundel Etudes voor de Rechterhand (A. Manteau N.V., Brussel) te publiceren.

1964:  Eveneens bij Manteau verschijnt zijn tweede roman, De Zeven Nachten, waarvan de studententijd de achtergrond vormt.

1965: Het gezin verhuist naar het Kempense dorpje Halle, waar het zijn intrek neemt in een nieuwgebouwd landhuis dat ‘Distelveen’ gedoopt wordt.

1966 –  1975: EEN TURBULENTE EN DRUKKE CREATIEVE PERIODE

1966: Frescobaldi-sonnetten verschijnen bij uitgeverij Manteau. Hetzelfde jaar verschijnt daar eveneens de verhalenbundel De Man van Mos, die o.m. ook de eenakter De Lente van Jonathan bevat.

 • Schouwenaars schreef De Lente van Jonathan speciaal voor de Antwerpse toneelgroep Amatoon (1961-68), die het op 6 november 1965 creëerde in de regie van Ivo Diaz Deze eenakter wordt later in 1965 opgevoerd door de B.R.T., Vlaamse televisie, in regie van Kris Betz. In het voorjaar van 1966 wordt hij ook als luisterspel uitgezonden.
 • Ook de toneelmonoloog voor vrouwenstem, Eluard lezen, wordt in 1966 door de Amatoongroep gecreëerd in regie van Gerd de Ley, met wie Schouwenaars bevriend wordt.

In dezelfde periode schrijft Schouwenaars nog meer toneel;

Maar Schouwenaars krijgt het steeds moeilijker met de hypocriete werkkring, het onderwijs, en de vervreemding van het familiale milieu neemt steeds vaster vormen aan. Uiteindelijk ziet hij zich voor de keuze gesteld: ofwel het aangepast en leugenachtig maatschappelijk façadeleventje, ofwel alles op het onvervalste schrijverschap te zetten. Hij kiest het tweede.

1968: Scheiding – na 10 jaar huwelijk – van Hélène Maes.

Er volgt een moeilijke periode die zijn neerslag vindt in de autobiografische novelle Een Nacht op Elba (1969) en de gedichtenbundels Leda of het Herleven  (1970 bij Colibrant, Deurle), Een zachte Saraceen (Colibrant, Deurle, 1972).

1970: Na heel wat omzwervingen – uiteindelijk zo ontredderd en vereenzaamd dat het tot zelfmoordpogingen komt – vindt Schouwenaars  in 1970 een stek in het Westvlaamse polderdorp Lampernisse…

 • Hij verblijft er vrijwel een vol jaar, schrijft er in januari-februari 1971 de roman Een Krans om de Maan (verschijnt hetzelfde jaar bij uitgeverij Orion, Brugge) en de gedichtenbundel Schaduw der Dwaling (Colibrant, Deurle, 1974).

1971: Grotendeels gelouterd en genezen van de mentale crisis reist hij opnieuw naar Antwerpen en neemt er zijn intrek op een appartement aan de ltaliëlei, middenin het drukke stadscentrum. Daar schrijft hij op amper één maand tijd de lijvige roman De Seizoenen, die grotendeels, zij het met tal van fictionele elementen het relaas vertelt van zijn verblijf te Lampernisse.

 • De roman wordt algemeen als zijn beste werk beschouwd en in 1973 zal hem ervoor de Yang-prijs worden toegekend.
 • Schouwenaars had de bedoeling een trilogie te schrijven rond één hoofdpersoon, Anton Zevenbergen, zijn alter ego. De Seizoenen (1972) en De Stervende Galliër (1977) werden door Schouwenaars afgewerkt, het derde deel dat hij plande, is er nooit gekomen.
 • De figuur Anton Zevenbergen duikt in twee ander boeken op. In Antichambre (1973) is hij een van de hoofdfiguren en in La Comtesse de Sallac (1989) is hij de schrijver van een dubbele roman. Verder komt Zevenbergen voor in Een Dageraad (1989), dat Schouwenaars schreef als het boekenweekgeschenk voor de Vlaamse boekenweek 1989.

1972:  Er komt een bibliofiele gedichtenbundel met erotische foto’s van Roger Dijckmans, met als titel Doodsdomeinen (uitg. Walter Soethoudt, Antwerpen), en hetzelfde jaar publiceert de Standaard-Uitgeverij een ruime keuze uit de verzamelde gedichten onder de titel Een Ring van Granaat (Gedichten 1956-1970).

Hij verhuist naar Mortsel, waar hij Rotraut Kerzinger leert kennen. Zij worden verliefd op elkaar en besluiten samen te gaan wonen in de rust van de Westhoek, te Lo, een oud stadje tussen Veurne en Diksmuide, niet zo ver van Lampernisse.

1976 – 1993 : IN RUSTIGER VAARWATER – HOGE LITERAIRE PRODUCTIE

Niet minder dan +/- 25 romans en 10 poëziebundels vinden in deze periode hun weg naar het publiek.

Niet alle werken hebben dezelfde kwaliteiten, maar de combinatie van zelfanalyse en de kritiek op de maatschappij (Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd, 1976; Een morgen in de Moeren, 1980), weet steeds opnieuw te boeien

1980-1982: Geleidelijk aan komen meer algemene maatschappelijke problemen nadrukkelijker aan bod. Hoewel het subjectieve nooit helemaal verdwijnt, zien we hoe hij zijn persoonlijke situatie inbedt in een brede historische of maatschappelijke achtergrond. Een goed voorbeeld hiervan is zijn episch opgevatte tetralogie Emilie Beyns (Verwanten, 1981; Meeldauw, 1981; De vrouwen, 1982 en De glimlach, 1982)

1985: Met Rosenkranz brengt de auteur een synthese van zijn schrijverschap. Een roman over de roman die pas kan worden geschreven als de pijn van het verleden kan worden geheeld en als de waarachtige liefde wordt ontdekt. Een synthese eveneens van Schouwenaars’ thema’s: de eros, de vrouw, die ook als moeder wordt gezocht,  de vlucht in de zelfbespiegeling en de wedergeboorte tot op zekere hoogte de Vatersuche…

1987: De vrouw heeft in zijn oeuvre steeds een belangrijke rol gespeeld. Zij is het die de man, de kunstenaar bevestigt of zou moeten bevestigen. In Beminnen (1987) wordt de vraag gesteld naar de draagwijdte van datzelfde woord. Schouwenaars doorloopt zowat het hele gamma aan mogelijkheden.

10 september 1993: Overlijden te Lubbeek aan de gevolgen van een slepende ziekte.

BEKRONINGEN

1960: Poëzieprijs provincie Antwerpen voor De vrouwelijke verzen.
1963: Zijn eerste roman Dokter Simon Falbeck leverde hem de debutantenprijs “Leo J.Krijnprijs” op.
1973: Yang-prijs voor De seizoenen

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Guido Goedemé, Schouwenaars Clem, in: Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 233-237.

MEER OVER CLEM SCHOUWENAARS

Lionel Deflo, Clem Schouwenaars. Reeks: Grote Ontmoetingen nr 10. Uitgever: Uitgeverij Orion, Brugge. 96p.

Schouwenaars 36

SMAAKMAKER

DAG EN NACHT

Ik wil geen Vivaldi horen.
Ik weiger een mantel van zalvend geluid.
Laat mij niet zwijgen.
Laat mij niet zwijgen.
Ruk de woorden uit mijn strottenhoofd.
Ik wil geen Vivaldi horen.
Ik weiger een klevende mond van vertedering.
Ik wil niet zwijgen
met de gelijmde lippen van lakeien.

Ik zal verwerven een stem van waarheid
onder scheurende gewelven.
Dit is geen tijd voor nachtegalen.
Laat mij niet zwijgen.
Laat mij niet zwijgen
in het heelkruid der verbeelding.
Ik wil geen Vivaldi horen
met honderd dode vogels op mijn tong.

Ik wil geen Vivaldi horen
nu zij mijn jaargetijden deelt in
dag en nacht.
Laat mij niet zwijgen
nu zij klinkt in mijn klankrijke handen,
dag en nacht
zoals ruist een maalstroom in diepste schelpen
zoals ruist het klagen in de sitar van
Ravi Shankar.

Laat mij niet zwijgen.
Dag en nacht,
dag en nacht
zal ik verstoren de droom van de matigen.
Dag en nacht
door hun loden oren drijf ik haar naam.

DE VOGELSPIN

Ik vind niets levend om mee te praten, zei hij. Als was hier maar een spook of een monster (hij huiverde: ik wordt weer gek, gek van eenzaam praten), een worm of een insect. Iets dat echt leeft. Ja, lachte hij, de presse-papier strelend, was jij maar een levende spin. Al was hier maar een spin om mee te praten. Hij streelde de koperen presse-papier en zocht alsmaar andere dingen. Hij streelde en praatte en trachtte levende figuren te toveren uit de rook van zijn sigaret. En terwijl hij zocht, zocht en streelde, kreeg hij opeens het gevoel alsof de spin onder zijn hand warm en harig werd. Was jij maar een levende spin, lachte hij weer, vanwege dat gekke gevoel. Hij verlegde zijn hand terwijl hij verder zocht naar levende dingen, bracht haar toe weer terug naar de presse-papier. Hij vond dit voorwerp echter niet meer, tastte, keek toen. De presse-papier is verdwenen, dacht hij, maar op hetzelfde moment schrok hij en sprong op van zijn stoel. Op de hoek van zijn schrijftafel, twee handlengten van de plaats waar de koperen spin gewoonlijk op zijn papieren lag, zat onbeweeglijk, maar lévend, een afzichtelijk grote, bruinbehaarde spin. Levend, ja; stilaan kwam er beweging in het vuistdikke beest.  Het lijf opgehangen tussen de ruige poten kroop de spin over het blad van de tafel. De poten maakten een zacht schurend geluid en trokken grillige sporen in het laagje stof dat het blad bedekte.

Hij deinsde achteruit, wilde gillen, bracht geen geluid voort, terwijl de spin, vies en angstaanjagend, haar weg voortzette, al zijn zaken verkende, zijn schrijfgerij, zijn asbak, zijn kalender. Hij stond met zijn rug tegen de deur. Ik moet haar doden, dacht hij, ik moet haar doden, en greep de stenen kruik van zijn boekenkast. De spin scheen hem niet eens op te merken. Ze kroop onverstoord verder, zijn panische angst tartend, en gleed langs de gekrulde poot van de schrijftafel naar de grond. Ik zal haar doden zodra ze de grond raakt, ik zal de kruik van bovenaf op haar laten neervallen.maar de spin naderde. Hij stond met de kruik in de opgeheven hand en plotseling was het, of hij het lijf van de spin al hoorde openbarsten, of hij zij kamer al door slijm zag bevuild en hij door een onnoemelijke stank werd bedwelmd. De spin klom op zijn schoen, hij voelde haar gewicht op zijn voet, haar poten langs zijn been, knie, dij. Hij ademde haast niet meer. De ruige haren haakten aan zijn hemd. Mijn ogen, was het laatste dat hij dacht, mijn ogen. De kruik viel op de grond aan scherven. Mijn ogen. Uit alle macht kneep hij zijn ogen dicht. Hij durfde zijn handen niet te bewegen om er zijn gezicht mee te beschermen. Hij wachtte verstard tot hij de stekelige poten aan zijn mond zou voelen. Maar er gebeurde niets.

Uit: Werk van nu. 1965.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie telt vier rubrieken:
  1. Chronologisch overzicht van zijn scheppend werk (poëzie, romans, toneel);
  2. Publicaties in bloemlezingen
  3. Vertalingen.
  4. Beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek Leuven.
 • Universiteitsbibliotheek Gent.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A. Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1955 Het woud van licht en lommer. (poezie) Lier : De Bladen voor de Poëzie. -29p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie. Jrg.3, nr.4 [tweede serie]
Afmetingen: 20.70 x 13.70 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als vierde nummer van de derde jaargang , in de maand oktober 1955.
1956 Albasten amforen. (poëzie) Lier: De Bladen voor de Poëzie. -31p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie ; jrg.4, nr.3 [tweede serie]
Afmetingen: 20.90 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als derde nummer van de vierde jaargang , in de maand oktober 1956.
1958 Onvoltooide executie. (poëzie) Antwerpen: De Sikkel. -38p.

Afmetingen: 21.80 x 14.30 (ingenaaid)
1959 Jij, een meermin ? (novelle)

Omslag: Stefan Mesker.
1981: Opgenomen in ‘Jij een meermin? En andere verhalen’. Uitgeverij D.A.P. Reinaert Uitgaven, Zele
Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling. / Rotterdam: Ad. Doncker -46p.

Reeks: Nieuw Vlaams Tijdschift Reeks.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid – stofomslag)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij “Excelsior”, Antwerpen.
1960 De vrouwelijke verzen. (poëzie)

Omslagontwerp: Liliane van Hove
Antwerpen: Uitgeverij S.M.  Ontwikkeling. -45p.

Reeks: Ontwikkeling 155
Afmetingen: 22.50 x 15 (ingenaaid)
Colofon:DE VROUWELIJKE VERZEN van Clem Schouwenaars, werd in de maand Juni van het jaar 1960 gedrukt op de persen van Drukkerij “Excelsior”, in opdracht van Uitgeverij “Ontwikkeling”, beide in Antwerpen, in een oplage van 300 exemplaren.
1962 Dokter Simon Falbeck. (roman)

Omslag: Stefan Mesker.
1964: 2de druk bij A. Manteau n.v, Brussel. Reeks Ad Multos nr 201968: 3de druk bij uitg. Monas te Antwerpen. Reeks Galgepocket nr 28.
1980: Opgenomen in de anthologie ‘Romanomnibus. Schroot’ (Amsterdam-Borsbeek : Publiboek)  waarin eveneens Jef Geeraerts en Fernand Auwera.
1984: Uitgave bij Hadewijch te Antwerpen.
1987: Uitgave bij Groot-druk uitgeverij te Eindhoven.
1996: Uitgave bij uitgeverij Pelckmans te Kapellen
Brussel /Den Haag: A. Manteau n.v. -123p.

Reeks: Ad Multos nr 20
Afmetingen: 18.75 x 13 (gebonden – stofomslag)1976: De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen Reeks: Cursorische lectuur nr 1  (76 p., & bijlage (20 p.))
1977: 2de druk
1978: 3de druk
1980: 4de druk
1982: 5de druk
1983: 6de druk
1985: 7de druk
1988: 8ste druk
1991: 9de druk
1963 De schaduwdrager : 50 gedichten van aarde en elders. (poëzie)

Bevat de cycli: Ter zee besteld; Woorden van ongeduld; Kleine suite voor klavecimbel en slagwerk; Ophelia; Heemkundige kring.
Antwerpen: Uitgeverij S.M. Ontwikkeling. -76p.

Afmetingen: 22.40 x 15 (ingenaaid)
Colofon: ‘De schaduwdrager’ 50 gedichten van aarde en elders van Clem Schouwenaars werd gezet uit de Caslon en gedrukt op de persen van Drukkerij Excelsior te Antwerpen, in opdracht van Uitgeverij S.M. Ontwikkeling te Antwerpen in de maand mei 1963.
1964 Etudes voor de rechterhand. (poëzie)

Bevat de cycli:  Mijn hand een haard; Vrouwen; Huizen en einders.
Brussel/Den Haag : A. Manteau n.v. -47p.
1964 De zeven nachten. (roman)

Omslag: Stefan Mesker.
Schouwenaars 33 Brussel/ Den Haag A. Manteau n.v. -110p.

Reeks: Ad Multos nr 23
Afmetingen: 18.75 x 13 (gebonden – stofomslag)
1965 De lente van Jonathan. (poëtische eenakter)

Decor: een bank in het park.
Korte inhoud: De eerste lentedag. Zoals vele van haar collega’s heeft Betty Murrow een dagje “ziekteverlof” gevraagd. Ze gaat wandelen in het park en ontmoet daar haar directeur, met wie ze een verhouding heeft. Even begint de directeur haar te berispen. Maar dan verschijnt Jonathan. Deze dichter-bohemien verovert met zijn geestdriftige poëtische verhalen onmiddellijk het hart van Betty. Met de Directeur drijft hij de spot. Uiteindelijk blijkt Jonathan maar een eenvoudige bediende te zijn die ook een dagje “ziekteverlof” heeft genomen. Maar dit zal Betty’s vertrouwen in hem niet verzwakken.

Uitgever: ALMO

Creatie: “Amatoon“1965  Speelduur: 35‘
27 december 1965: Belgische Radio en Televisie (BRT) maakte er een TV-film van, met als cast: François Bernard, Jef Burm, Walter Cornelis, Fons Derre en Jeannine Schervernels.

1966 Eluard lezen. (toneel) 1966: door de Amatoongroep te Antwerpen gecreëerd in regie van Gerd de Ley.
1966 Eten met Evert. (toneel)
1966 Frescobaldi sonnetten. (poëzie)

Typografie: Rinus de Vringer.
Omslagontwerp: Stefan Meskers.

 

Brussel/ Den Haag: A. Manteau. -28p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
Druk: Geuze Dordt.

 

1966 De man van mos. (verhalen en éénakter)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Inhoud: De man van mos (pp5-19); De bruiloft van Kana (pp 20-63); De mieren (pp 64-69); De vogelspin (pp 70-80); Jij, een meermin? (pp 81-117); De lente van Jonathan. (pp 118-143).
1971: Het verhaal ‘De mieren werd opgenomen in de bundel ‘54 Vlaamse verhalen‘, deel 3,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 73-76.
1984: Het verhaal ‘De man van mos’ werd opgenomen in de bundel ‘Vlaamse verhalen na 1965’, samengesteld door Paul de Wispelaere. Uitgeverij Manteau, Antwerpen pp.320-330.
Schouwenaars 29 Brussel/Den Haag: A. Manteau n.v. -143p.

Reeks: Marnixpocket nr 39
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Druk: Geuze Dordt.
1967 Ergens in Europa. (toneel)
1968 Gesprek met mijn dieren. (verhaal) Gijsen 26 In: Marnix Gijsen e.a. / Het dier en wij. (pp 101-108) 1968 Brussel/Den Haag: Manteau. -138p.   Reeks: Grote Marnixpocket nr 35
1968 Kamers voor reizigers. (verhalen)

Bandontwerp: Rover.
St.-Andries Brugge: Verbeke-Loys. / Oostburg: W. Pieters. -100p.

Reeks: Miniboek ; 4
Afmetingen: 16 x 10.50 (gebonden – kartonnen kaft)
1968 Tweemaal leven. (roman)

Omslag: Stefan Mesker.

Typografie: Aldert Witte.
 Schouwenaars 40 Brussel/ Den Haag: A. Manteau. -145p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 31

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
1969 Een nacht op Elba. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
2004: Uitgave bij Houtekiet te Antwerpen in de reeks Vlaamse bibliotheek vol 31. Met een nawoord van Elke Brems.
Schouwenaars 35 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -110p.

Reeks: Standaard literatuur vandaag.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (gebonden – stofomslag)
1969 Witte wolken, groene wolken. (luisterspel) Luisterspelen voor de BRT.  -32p.
1970 Leda of het herleven. (poëzie)

Bevat de cycli: Éen alternatief: schrijven of kreperen.
Deurle: Colibrant – Uitgaven. -59p.

Afmetingen:19.60 x 13.50 (ingenaaid)

Kolofon: LEDA OF HET HERLEVEN’ van CLEM SCHOUWENAARS werd in de zomer van 1970 gedrukt in opdracht van COLIBRANT-UITGAVEN / Deurle op de persen van de drukkerij ERASMUS. De bundel werd gezet in de French Round Face-letter corps 9 en gedrukt op houtvrij editiepapier.
1971 Een krans om de maan. (roman)

Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel.
1985: 2de druk bij Hadewijch te Antwerpen.
Brugge: Uitgeverij ” Orion “/ Utrecht: Desclée De Brouwer. -231p.

Reeks: Merkstenen nr 36

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.
1972 Doods domeinen. (poëzie)

Fotografie: Roger Dyckmans.

 

Antwerpen: W. Soethout. -64p. Foto’s.

Afmetingen: 32.50 x 24 (gebonden – harde kaft met omslag)

Drukkerij tibos typo offset, Oelegem
Fotogravure de Antwerpse
 
1972 Gedichten 1956-1970. Een ring van granaat. (poëzie – bloemlezing)

Bevat een keuze uit de bundels: Albasten amforen -1956; Onvoltooide executie -1958; De vrouwelijke verzen -1960; De schaduwdrager -1963; Etudes voor de rechterhand -1964; Frescobaldi -1966; Dag en nacht -1967/1969; Dagboekgedichten -1970

Omslagontwerp: Niek Wensing
Typografische verzorging: René Segers.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / ’s Gravenhage/Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar. -185p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

Reeks: Nieuwe Nijgh boeken
1972 De seizoenen. (roman)

Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel.
1975: 2de druk bij Orion  & Scheltens & Giltay.
1977: 3de druk bij Uitgeverij B. Gottmer te Nijmegen/ Orion te Brugge.
1984: 5de druk: Hadewijch, Antwerpen.
1994: 6de druk bij uitgeverij Houtekiet te Antwerpen.
2009: 7de druk .bij uitgeverij Gevallen Engel te Sint-Jacobskapelle.
Brugge: Uitgeverij ” Orion “/Utrecht: Desclée De Brouwer. -420p.

Reeks: Merkstenen nr 42

Afmetingen: 18.75 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.
1972 Een zachte Saraceen. (poëzie) Deurle / Leie: Colibrant. -73p.

Afmetingen: 19.60 x 13 (ingenaaid)
1973 Antichambre. (verhalen)

Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman gvn

Foto auteur: Herman Selleslaghs.
Bevat de verhalen: Brieven aan mijn kater; Een zondagmiddag ; Françoise of de dood deer nimfen; Antichambre.
1990:Françoise, of de dood der nimfen’ werd opgenomen in ‘De beste Vlaamse oorlogsverhalen’ pp 9-38, samengesteld door Dirk Christiaens. Uitgeverij Manteau.
2004: Opgenomen in de verzamelbundel ‘Relazen’ (pp 7-134) bij uitg. Hadewijch.
Amsterdam: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij n.v. -177p.

Reeks: Gemini Literaire Paperback.

Afmetingen: 19.75 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem
1973 Oog in oog. (roman)

Omslagfoto van Herman Selleslaghs.
Brugge: Uitgeverij ” Orion ” / Utrecht: Desclée De Brouwer. -320p.

Reeks: Merkstenen nr 60.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van Scheerders Van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/N.V. Desclée De Brouwer, Brugge.
1973 Uit het gareel. Aforismen, kursieven en teksten. (proza)

Gebloemleesd door Gerd de Ley.
Omslag: Christina Guirlande.
Foto: Steurs
Nota: De proloog (pp 15-17) bevat het gedicht Majestic, voorgedragen door de auteur op de Anti-Censuur-Read-In, gehouden te Antwerpen in de zaal Majestic, voorjaar 1968.

Westerlo: Uitgeverij Saeftinge. -128p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1974 Schaduw der dwaling. (poëzie) [Deurle]: Colibrant. -43p.

Afmetingen: 21 x 16 (ingenaaid)
1974 Rotraut. Een gedicht. (poëzie)

De bundel “Rotraut” van de hand van Clem Schouwenaars, werd speciaal klaargemaakt voor de verjaardag van zijn vrouw.
 
Brugge: Uitgeverij J. Sonneville, / ’s-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar, -[15]p.

Afmetingen: 28 x21.50 (Losbladige uitgave verzameld in map)

Colofon: Deze bundel werd gedrukt op papier ‘Ingres’ (lana). Het omslag uit karton Malmo Gems werd geleverd door de firma Scaldia nv uit Wilrijk.
De bundel “Rotraut” werd geproduceerd door drukkerij Sonneville in opdracht van Uitgeversmij Sonneville Press pvba te 8200 Brugge en van Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar nv te ’s Gravenhage Nederland.
Twintig exemplaren gekenmerkt door de letters A tot T zijn bestemd voor de auteur. Honderd exemplaren genummerd van 1 tot 100 zijn allen door de auteur persoonlijk gesigneerd. Dit is nummer ……..
1974 Echtelieden. (toneel)
1974 Jongste gedichten. (poëzie)

Omslagontwerp: Piet Janssens

Bevat de cycli: De kring; Brieven; Königstein sonnetten; De bruid; Slot.
Brugge: Orion – N.V. Desclée De Brouwer. -87p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie ; jr.22, nr.1 [tweede serie]

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: ‘Jongste gedichten’ van Clem Schouwenaars, werd in de maand maart 1974 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Orion – N.V. Desclée De Brouwer, als eerste nummer van de 22ste jg. van “De Bladen voor de Poëzie’
1975 Baldriaan of de vertelling van zijn geboorte zoals hij ze de schrijver heeft gedaan. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Holmens

Omslagfoto van Armand Vandeghinste.
1977: 2de uitgave bij Orbis en Orion (Melsele) / Gottmer te Nijmegen.
1986: 3de druk bij uitgeverij Hadewijch te Antwerpen.
Brugge: Uitgeverij Orion. / Den Haag : Scheltens & Giltay. -291p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)
1975 Bezoek aan de dodengang, gevolgd door acht andere vertellingen en het relaas De hand der wet. (proza)

Omslag: Frits Stoepman gvn.
Bevat de verhalen: Bezoek aan de dodengang (pp 5-16); Rabbe (pp17-29); Het kind der goden (pp 30-39); Aan mijn papier (pp 40-50); Rodolphe (pp 51-66); Mijn ringen (pp 67-79); Het naakt der vrouw (pp 80-82); De papieren school (pp 83-105); Een zomerdag (pp 106-116); De hand der wet (pp 117-180).
2004: Opgenomen in de verzamelbundel ‘Relazen’ pp 135-270) uitg. Hadewijch.
 Schouwenaars 30 Antwerpen: Uitgeverij Standaard. / Amsterdam: P.N. van Kampen en Zoon NV. -181p.

Reeks: Gemini Literaire Paperback nr 43

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Smits Wommelgem.
1975 Het gezicht in de ruit. (poëzie) [Deurle]: Colibrant. -53p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid)
1976 Cantica mea. (poëzie) Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -69p.

Afmetingen: 20.90 x 13.50 (ingenaaid)
1976 Cresus of hoe ik rijk en volksgeliefd werd. (roman)

1980: 2de uitgave bij Gottmer te Nijmegen.
2004: Opgenomen in de verzamelbundel ‘Relazen’ pp 272-344 uitg. Hadewijch.

Brugge: Uitgeverij Orion. -121p.

Afmetingen: 20.75 x 13.25 (paperback)

Gedrukt op de persen van drukkerij Antiqua Retie in opdracht van de uitgeverij Orion te Brugge.
1977 De leden van de jury. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Holmens.

Omslagfoto van Armand Vandeghinste.
1980: 2de druk bij Orbis en Orion te Melsele.
1985: 3de druk bij uitg. Hadewijch te Antwerpen.
Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -343p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1977 De stervende Gallier. (roman)

Tweede Anton Zeven-bergen-boek

Omslag: ontwerp Gerard Holmens ;
Foto: Herman Selleslagh.
1984: 2de druk bij uitgeverij Hadewijch te Schoten.
Schouwenaars 31 Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -519p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1977 De bruiloft van Kana (verhaal) Rosseels 3 Uit de verzamelbundel: ‘Meer suers dan soets – Verhalen rondom liefde en leed”. pp 105-158.

Leuven: Davidsfonds. -314p.

Reeks: Keurreeks nr 606.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1978 IJzertijd: herfst- en wintergedichten (poëzie)

“Aan ROTRAUT opgedragen”
Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -61p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

Colofon: gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
1978 Het waanbeeld. (roman)

Inleiding door A. Van Hageland
Kalmthout/Antwerpen: N.V. Uitgeverij Beckers. -246p.

Reeks: Vlaamse auteurs.

Afmetingen: 17 x 11 (gebonden – simililederen kaft)
1978 Danny (verhaal)  1978 Dag kind Uit de verzamelbundel ‘Dag, kind’, pp. 391-457.

Uitg. Davidsfonds – Leuven romanreeks nr. 612    1978-1 Afmetingen: 20.80 x 12.80 (paperback)
1979 Bougainvillea. (roman)

Omslagfoto: Ludwig Vandaele
Schouwenaars 39 Brugge: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -310p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1979 De werken van barmhartigheid, of zeven luiken uit het leven van Sam Binneman : roman. (roman)

Omslag: Misj Lambrecht.
1993: 2de druk Uitgeverij A. Manteau GMP nr 436
Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -221p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (paperback)

Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne.
1979 Winter in Reninge. Een gedicht. (poëzie)

Omslagtekening: José Vermeersch

“Voor Martine en Germain, de vrienden van ’t Convent, en voor Rotraut, die ik noem Aurelia”

 

Brugge: Orion – Colibrant. -54p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Winter in Reninge van Clem Schouwenaars werd in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde In augustus 1979. De omslagtekening is van José Vermeersch.
1979 Middernacht en meer. (essay) S. l. : uitgave van de ABN-Kernen. -32p.

Afmetingen: 22 x 14.75 (gelijmd)

Druk: Brocatus en Vandeventer, Sint Niklaas.
1979 De vogelspin en andere verhalen. (proza)

Bevat: De mieren, De vogelspin, Danny

Eerste afzonderlijke druk.
Verzorgd door Guido Van Puyenbroeck.
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel. -76p.

© De Nederlandsche Boekhandel , Kapellen.

Reeks: Cursorische lectuur vol 8.
Afmetingen: 20.50 x 13 (gelijmd)
1980 Winters verweer. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix.
1990: 2de druk Standaard uitgeverij te Antwerpen
Antwerpen-Amsterdam : Standaard Uitgeverij. -141p.

Afmetingen: 19.75 x 12.25 (ingenaaid)

Druk Smits Wommelgem Antwerpen.
1980 Een morgen in de Moeren. (autobiografisch proza)

Omslag: Robin de Winter.
Zele : DAP Reinaert Uitgaven. -227p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)

Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne
1981 Jij, een meermin? en andere verhalen. (verhalen – verzamelbundel)

Omslag Frank Vanderveken.
14 verhalen geschreven tussen 1959 en 1978.
Bevat: Jij een meermin? (pp 9-44), Het hok (pp 45-48), De man van mos (pp 49-62), De bruiloft  van Kana (pp 63-106), De mieren (pp 107-112), De vogelspin (pp 113-124), Gesprek met mijn dieren (pp 125-130), Hittegolf (pp 131-140), Françoise of de dood der nimfen (pp 141-154), Antichambre (pp 155-222), Rabbe (pp 223-234), De papieren school (pp 235-2554), Een zomerdag (pp 255-264), Danny (pp 265-318)
Zele : SV Reinaert Uitgaven. -320p.

Afmetingen: 20.80 x 13.40 (ingenaaid)

1981 Dronkenschap. (poëzie) Beveren: Orion-Colibrant. -47p.

Druk: Oudenaarde: Sanderus
1981 Emily Beyns of het heilig zwijgen.(roman)

Deel 1. Verwanten.
Beveren: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -312p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1981 Emily Beyns, of het heilig zwijgen. (roman)

Deel 2 : Meeldauw
Beveren: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -309p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1982 Emily Beyns, of het heilig zwijgen .  (roman)

Deel 3 : De vrouwen
Beveren: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -311p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1982 Emily Beyns, of het heilig zwijgen.  (roman)

Deel 4 : De glimlach
Beveren: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. -307p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid)
1982 Gras. (roman)

Omslagontwerp: Mark Verstockt.
1984: 2de druk bij Standaard uitgeverij te Antwerpen.
Antwerpen: Standaard. /Bussum: Van Kampen & zoon -442p.

Reeks: Standaard Literair (ruitjesreeks)

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
Wommelgem: Smits.
1983 Naschrift voor Jessica omtrent Emily Beyns. (roman)

1989: 2de druk bij Manteau te Antwerpen.

Beveren: Uitgeverij Orion/Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer.. -295p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1983 Liliane of De spiegelingen van leugen en liefde. (roman) Antwerpen/Bussum: Standaard Uitgeverij. -404p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
1984 Ars moriendi. (proza + poëzie)

Ontwerp omslag Loek Lafeber / Harm Meyer

Typografie: Harm Meyer.
Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -143p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1984 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: Albasten amforen; Onvoltooide executie; De vrouwelijke verzen; De schaduwdrager; Etudes voor de rechterhand; Frescobaldisonnetten I XIV; Leda of het herleven; Dag en nacht; Doods domeinen I XXIII; Een zachte saraceen I VII; Schaduw der dwaling 1 35; Jongste gedichten; Het gezicht in de ruit; Cantica mea; IJzertijd I XXVIII; Winter in Reninge; Dronkenschap XLI.
Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -365p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (ingenaaid)

Colofon/ de ‘Verzamelde gedichten’ van Clem Schouwenaars werden, in opdracht van Uitgeverij Hadewych te Schoten, gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het voorjaar 1984.
1985 Rosenkranz. (roman)

Ontwerp omslag Loek Lafeber

Typografie: Harm Meyer.
 Schouwenaars 38 Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -320p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1985 Liefdeshalve. (poëzie)

Illustratie omslag: Cees Bantzinger

Typografie omslag; Harm Meijer

 

Schoten: Uitgeverij Hadewijch.. -88p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1985 De slag van Tulperosa. (kinderverhaal)
1986 Prometheus. (roman)

Ontwerp omslag: Loek Lafeber

Typografie omslag: Peter Koch
Schouwenaars 34 Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -198p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1986 De reiziger, een najaarsrapsodie. (proza)

Ontwerp omslag Loek Lafeber

Typografie: Harm Meyer.
Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -144p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1987 Eurydike-gedichten. (poëzie)

Illustratie omslag: Loek Lafeber.
Een cyclus van 35 liefdesgedichten.
Schouwenaars 16 Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -40p.

Afmetingen: 20.90 x 13 (ingenaaid)
1987 1987 – Fernand Vanderplancke.

Monografie n.a.v. de zomertentoonstelling 1987 van Ebes/Imewo.

Inleidende tekst op.3 en alle gedichten Clem Schouwenaars
Grafiek: Fernand Vanderplancke.
Foto’s kleur en zwart wit: Studio Magenta Brugge.

 

S.l.: Imewo/Ebes. –[30]p.  Ill.

Afmetingen: 24.50 x 21 (ingenaaid)
1987 Beminnen. (roman)

Ontwerp omslag Loek Lafeber
Schoten: Uitgeverij Hadewijch. -178p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback).
1988 Oktober / Han Poorter. (roman)

Omslagontwerp: Mireille Panneels.
Oktober bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Han Poorter (1988)
Deel 2: Maud Folcke (1989) Standpunt van Han Poorters vrouw.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -332p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 356

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1988 Verdagen. (poëzie bij grafiek)

Poëzie ontstaan omtrent de tentoonstelling Tsjechische grafiek te Leuven en te Lubbeek in augustus 1988.

Deze gedichten zijn ook opgenomen in “Afscheid van Fonteyne” 1989

 

Lubbeek: Kunstgalerij Dellenhof. –[78]p.

Afmetingen: 28 x 18.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1989 Oktober / Maud Folcke. (roman)

Omslagontwerp: Mireille Panneels.
Oktober bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Han Poorter (1988)
Deel 2: Maud Folcke (1989) Standpunt van Han Poorters vrouw.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -255p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 364

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1989 Afscheid van Fonteyne. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -252p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 375

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1989 La comtesse de Sallac. (roman)

Omslag: Gerard Holmens: “Femme Chrétienne”, marmer 1985
Antwerpen: Hadewijch. -292p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1989 Een dageraad. (proza)

Boekenweekgeschenk 1989 gevoegd bij Het Boek in Vlaanderen 89/90

Omslag: Dooreman & Hendryckx
 Schouwenaars 28 Berchem: Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen v.z.w.. -32p.

Afmetingen: 21 x 12.50 (gelijmd)

Colofon: Dit boek wordt u ten geschenk aangeboden door uw boekenverkoper ter gelegenheid van de Vlaamse Boekenweek 1989.
1989 Relazen. (verhalen – verzamelbundel)

In Relazen zijn opgenomen:  Antichambre (1973, Standaard Uitgeverij); Bezoek aan de dodengang (1975 – Standaard uitgeverij) ; Cresus, of, Hoe ik rijk en volksgeliefd werd (1976 – Orion).
Omslagontwerp:Loek Lafeber
Antwerpen/ Baarn: Hadewijch. -344p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

1990 Oberon.(roman)

“In memoriam Jos Schouwenaars, mijn vader”.
Omslagontwerp: Rikkes Voss.

Antwerpen: A. Manteau. –319p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 395

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1991 De Drie Gratiën. (proza)

Omslag: Studio Combo
 Schouwenaars 37 Antwerpen/Baarn: Hadewijch. -110p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1991 Het huis op de heuvel. (proza + poëzie)

Omslagontwerp: Clem Schouwenaars/Rikkes Voss.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -72p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: Het huis op de heuvel van Clem Schouwenaars werd in opdracht van de uitgeverij Manteau te Antwerpen gezet in Bembo 12 door Facet te Antwerpen en gedrukt bij Geuze te Dordrecht; boekbinderij Erven Kramer te Nieuw-Vennep zorgde voor de afwerking.
1991 Exsultate Jubilate (verhaal)

Omslagontwerp van de bundel: Carine Cuypers
1991 Wolfgang Amadeus Uit de bundel: Wolfgang Amadeus pp 123-134.

Uitgeverij: Manteau Antwerpen/Amsterdam. -160p.
Reeks: Grote Marnix Pockets nr 407
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1991 Het manuscript van Villabrune. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen, Amsterdam: A. Manteau. -294p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 408.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).
1992 Hagepreken. (bundel proza en gedichten)

Omslagontwerp: Jan Vanriet.
Bevat stukjes proza afgewisseld met een gedicht.

Antwerpen/ Baarn: Houtekiet. -156p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1993 Het Loofhuttenfeest. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Antwerpen, Amsterdam: A. Manteau. -464p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback).

Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
POSTUUM UITGEGEVEN
2000 Balladen. Een keuze van onuitgegeven nagelaten gedichten. Clem Schouwenaars. (bibliofiele uitgave)

Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.

Deze selectieve balladen bundel is tot stand gekomen t.g.v. de tentoonstelling ‘manuscripten van Clem Schouwenaars’ Kloosterstraat 58 Antwerpen van 11 juni – 2 juli 2000;

 

Antwerpen: Antiquariaat Erik Tonen. -53p.

Afmetingen: 21 x 16.40 (ingenaaid)
Reeks: Nenot reeks 1

Colofon: [De bundel] werd gedrukt op editor papier 90 gram door drukkerij Tegendruk te Antwerpen en mogelijk gemaakt door Antiquariaat Erik Tonen te Antwerpen.
De oplage bedraagt 150 exemplaren
handgenummerd met Schouwenaars’ Pelikan vulpen’
25 ervan, werden genummerd van I tot XXV. 125 exemplaren werden genummerd van 1 tot 125.
Dit nummer draagt het nummer …
Tweekleurendruk: zwart – rood.
2002 De slag van Tulparosa. (sprookje – bibliofiele uitgave)

Omslagtekening en illustraties : Gwenn Bertrand
Antwerpen: Antiquariaat Erik Tonen. -60p.

Reeks: Nenot-reeks ; twee
 Gedrukt op Editorpapier luxe 90 gr.
De oplage bedraagt 250 exemplaren. 25 ervan, luxe uitgave in een linnen foedraal met een originele kleurenafdruk, werden gesigneerd door de kunstenares en genummerd van I tot XXV. 10 exemplaren komen niet in de handel (H.C.)

2004 Een nacht op Elba / Clem Schouwenaars ; met een nawoord van Elke Brems.

1969: Oorspronkelijke 1ste druk bij Standaard uitgeverij te Antwerpen.

Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet. -100p.

Reeks: Vlaamse bibliotheek onder redactie van Hugo Bousset. Nr 31

 

B.  Werk van Schouwenaars in bloemlezingen

 • De mieren (uit: “De man van mos”, in: “54 Vlaamse verhalen”, 1971)
 • De boer van Tienen (proza, 1972) (in: “Elfstedentocht door Antwerpen”)
 • De bruiloft van Kana (in: “Meer suers dan soets – Verhalen omtrent liefde en leed”, Leuven Davidsfonds. -314p. 1977)
 • Danny (proza, 1978, in: “Dag, kind”)
 • De man van mos (uit “De man van mos”, in: “Vlaamse verhalen na 1965”) (1984)

 

C.  Vertalingen

Canterbury : Gevolgd door de beste bladzijden uit de Whisky-verhalen en een nawoord van Claude Seignolle.

Flanders 95
 • Oorspronkelijke auteur:  Jean Ray.
 • Vertaling Clem Schouwenaars.
 • Uitgever: Kapellen: Banana Press, 1972 -242p

Christina van Zweden : een uitzonderlijke vorstin.

 • Oorspronkelijke titel: Christine de Suède.
 • Oorspronkelijke auteur: Bernard Quillet ;
 • Vertaald door Clem Schouwenaars.
 • Uitgever: Antwerpen : Hadewijch.(1987) -336p.

Rutebeuf : een keuze uit zijn poëzie, gebloemleesd en vertaald.

 • Oorspronkelijke oud-Franse tekst en Nederlandse vertaling tegenover elkaar
 • Oorspronkelijke auteur: Rutebeuf;
 • Vertaald door Clem Schouwenaars.
 • Uitgever: Melsele : Orbis en Orion. -226p. (1976)

Tsjechov.

 • Oorspronkelijke auteur: Henri Troyat;
 • Vertaald door Clem Schouwenaars.
 • Uitgevers: Baarn : De Prom, 1988. -317p.

 

Overzicht per genre alfabetisch gerangschikt per titel.

Proza

 • Afscheid van Fonteyne (1989)
 • Antichambre (1973)
 • Baldriaan (1975)
 • Beminnen (1966)
 • Beminnen (1987)
 • Bezoek aan de Dodengang (1975)
 • Bougainvillea (1979)
 • Cresus (1976)
 • De Boer van Tienen in “Elfstedentocht door Antwerpen” (1972)
 • De Drie Gratiën (1991)
 • De leden van de Jury (1977)
 • De Lente van Jonathan (toneel) (1965)
 • De Man van Mos (1966)
 • Het Manuscript van Villabrune (1991)
 • Het Loofhuttenfeest (1993)
 • De Reiziger, een najaarsrapsodie (1986)
 • De Seizoenen (1972)
 • De Stervende Galliër (1977)
 • De Werken van Barmhartigheid (1979)
 • De Zeven Nachten (1964)
 • Dokter Simon Falbeck (1963)
 • Een Dageraad (1989)
 • Een Nacht op Elba (1969)
 • Een Krans om de Maan (1971)
 • Een Morgen in de Moeren (1980)
 • Emily Beyns of het Heilig Zwijgen (tetralogie) (1981/82)
 • Gras (1982)
 • Het Waanbeeld (1980)
 • Kamers voor Reizigers (1968)
 • La Comtesse de Sallac (1989)
 • Liliane of de Spiegelingen van Leugen en Liefde (1983)
 • Middernacht en meer (1979)
 • Naschrift voor Jessica (1983)
 • Oberon (“In memoriam Jos Schouwenaars, mijn vader”) (1990)
 • Oktober / Han Poorter (1988)
 • Oktober / Maud Folcke (1989)
 • Oog in Oog (1973)
 • Prometheus (1986)
 • Rosenkranz (1985)
 • Tweemaal Leven (1968)
 • Uit het Gareel (1973)
 • Winters Verweer (1980)

Toneel

 • Echtelieden (toneel) (1974)
 • Eluard Lezen (toneel) (1966)
 • Ergens in Europa (toneel 1967)
 • Eten met Evert (toneel) (1966)
 • Witte Wolken, Groene Wolken (toneel) (1969)

Kinderverhaal

 • Kinderverhaal “De Slag van Tulperosa”, geschreven voor dochter Jessica

Bundels met beschouwend proza en poëzie

 • Ars Moriendi (1984)
 • Hagepreken (1992)
 • Het Huis op de Heuvel (1991)

Poëzie

 • Albasten Amforen (1956)
 • Cantica Mea (1976)
 • De Schaduwdrager (1963)
 • De Vrouwelijke Verzen (1960)
 • Doods Domeinen (1972)
 • Dronkenschap (1981)
 • Een Zachte Saraceen (1972)
 • Etudes voor de Rechterhand (1964)
 • Eurydike (1987)
 • Frescobaldi-sonnetten (1966)
 • Het Gezicht in de Ruit (“voor Rotraut”) (1975)
 • Het Woud van Licht en Lommer (1955)
 • IJzertijd (“Aan ROTRAUT opgedragen”)(1978)
 • Jongste Gedichten (“Voor Rotraut”) (1974)
 • Leda of het Herleven (1970)
 • Liefdeshalve (1985)
 • Onvoltooide Executie (1958)
 • Rotraut, een gedicht (1974)
 • Schaduw der Dwaling (1974)
 • Verdagen (poëzie ontstaan bij de tentoonstelling Tsjechische grafiek in Leuven en Lubbeek. Deze gedichten zijn ook opgenomen in “Afscheid van Fonteyne” (zie onder proza)(1988)
 • Verzamelde Gedichten (1984)
 • Winter in Reninge (“Voor Martine en Germain, de vrienden van ’t Convent, en voor Rotraut, die ik noem Aurelia”)(1979)