home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Herreweghen, Hubert

Maakt deel uit van:

Hubert van Herreweghen

Pamel, 16 februari 1920 – Dilbeek, 4 november 2016

“De meeste warse taalknarsende vernieuwer” (dixit Herman de Coninck)

Dichter, televisiepionier, journalist en samensteller van een jaarlijkse bloemlezing van gedichten die in tijdschriften verschijnen.

BIOGRAFIE

16 februari 1920: Geboorte van Hubert Felix Arthur van Herreweghen in het Vlaams-Brabantse Pamel.

 • Na zijn opleiding tot regent,was hij heel even werkzaam in het onderwijs en in de administratie, maar in 1944 stapt hij over naar de journalistiek.

1943: Debuteert als dichter tijdens de oorlog met de bundel Het jaar der gedachtenis.

 • Samen met zijn generatiegenoten Anton van Wilderode, Jos de Haes en Christine D´Haen behoort hij tot de zogenaamde „bezettingsgeneratie“.
 • De dichter presenteert er een jaarkrans die geheel in het teken staat van de dood. De opdracht luidt overigens ‘Aan mijn dode gezellen’ en het motto is ontleend aan het laatmiddeleeuwse Egidiuslied.

1943: Wordt  redacteur van het tijdschrift Podium (1943-1944), en wanneer dat tijdschrift vervangen wordt door het poëzietijdschrift De Spiegel (1945-1946),  zetelt hij in de redactie van dat blad.

1947: Redactielid van Dietsche Warande & Belfort, een functie die hij lang zal blijven uitoefenen.

 • Van Herreweghen wordt ook bekend als samensteller van een jaarlijkse bloemlezing van gedichten die in tijdschriften verschijnen. Eerst doet hij dat werk samen met zijn vriend Jos de Haes, na diens overlijden in 1974 met Willy Spillebeen. Sinds 2001 is van Herreweghens taak in dat project overgenomen door Hugo Brems.
 • Gedichten, Davidsfonds, Leuven – jaarlijkse bloemlezing uit de tijdschriften van Noord en Zuid,  telkens 65 p.
 • Samen met Spillebeen maakte hij eveneens een driedelig overzicht van de Nederlandstalige poëzie van 1880 tot 1985

1950: Maakt de overstap naar de audiovisuele media en gaat aan de slag bij de NIR, de voorloper van de BRT nu VRT. Hij presenteert daar aanvankelijk Ten huize van .. en Beschuldigde, sta op.

1956: Met P.H. Dubois  is redacteur van het Poëtisch akkoord, een bloemlezing uit tien jaar Noord- en Zuid-Nederlandse poëzie.

1961: Komt aan het hoofd van de Dramatische Dienst bij de Televisie, een functie die hij tot zijn pensioen zou vervullen.

 • Als producent was hij onder andere verantwoordelijk voor Wij, heren van Zichem en ‘Schipper Naast Mathilde’.

1961: Ontvangt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.

1977: Na de uitgave van zijn Verzamelde gedichten in de prestigieuze reeks ‘De gulden veder’ treedt een kentering op in zijn dichterschap. Van Herreweghen stelt zich in zijn poëzie meer op als de wandelaar, de monkelende observator, die met zichtbaar genoegen de kleine dingen rondom zich gadeslaat en snel noteert.

Zelden ben ik nog een dichter
als van Orfeus wordt verhaald
die in de onderwereld daalt
meer een landloper die lichter
naar hij dieper ’t veld in dwaalt
vogelschrik of vredestichter
alles groet wat ademhaalt.

1983: Wordt lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2003: Ontvangt de Orde van de Vlaamse Leeuw voor zijn bijdrage aan de Vlaamse cultuur.

2015: Tweeënzeventig (72!) jaar na ‘Het jaar der gedachtenis’, zijn poëziedebuut uit 1943, treedt Hubert van Herreweghen op 1 februari met ‘De bulleman en de vogels’, zijn nieuwste dichtbundel, weer voor het voetlicht. Met zijn bijna 95 jaar is hij de nestor van de Vlaamse poëzie.

 4 november 2016: Hubert van Herreweghen overlijdt.

Epiloog

2020: Bij uitgeverij P te Leuven verschijnen in een stevig boekdeel zijn Verzamelde Gedichten, bezorgd door Dirk de Geest en Patrick Lateur.

Meer over Van Herreweghen

 • Spillebeen, Willy. 1973. Hubert van Herreweghen. Brugge: Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer.
 • De Geest, Dirk. 1988. ‘Hubert van Herreweghen.’ In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers. 31e aanvulling (november 1988).
 • Spillebeen, Willy. 1978. ‘De dichter Hubert van Herreweghen.’ In Dietsche warande en Belfort: tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. 123, 2, p. 130-136.

van herreweghen 0

 

BEKRONINGEN

 • 1945: de Prijs van de provincie Brabant
 • 1955: de Arthur Merghelynckprijs voor poëzie.
 • 1961: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie.
 • 1985: De Standaardprijs
 • 1997: de Emiel Bernheimprijs voor de bundel Karakol.
 • 2003: de Orde van de Vlaamse Leeuw voor zijn bijdrage aan de Vlaamse cultuur.
 • 2006: de Prijs voor letterkunde van de Vlaamse Provincies  voor zijn gehele oeuvre.

 

Uit: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Zijn gedichten zijn doorgaans klassiek van vormgeving, met een grote aandacht voor de muzikale en ritmische uitbouw van het vers. Thematisch is deze poëzie doordrenkt van permanente onrust, het besef van onverzoenbare tegenstellingen. Opmerkelijk hierbij is hoe een existentialistisch ideeënstelsel wordt gecombineerd met een religieus (i.c. katholiek) perspectief. Liefde en dood, ziel en lichaam, tijd en eeuwigheid, verlossing en zondebesef zijn enkele van de dualismen die de dichter in zijn poëzie wel treffend weet te verwoorden, zonder ze evenwel te kunnen opheffen. Aan de basis van zijn poëzie liggen telkens herinneringen uit de kindertijd, alledaagse ervaringen, de nauwkeurige observatie van de natuur, de relatie tussen man en vrouw.

Uit: Paul Demets in De Morgen Uitgelezen 9.12.2009

Sinds zijn bundel ‘Aardewerk’ (1984) heeft Van Herreweghen’s poëzie zich wat meer losgemaakt van het klassieke idioom, omdat zijn poëzie expressiever werd. Dat zien we alleen al aan de vorm: sommige versregels springen er letterlijk uit op de pagina. Maar Van Herreweghen is als dichter ook een schatbewaarder, die ons in deze bundel (Webben & Wargaren) weer woorden cadeau doet die in onbruik zijn geraakt en nochtans een hele wereld van associaties oproepen, alleen al door hun klankkleur: alsem, spalier, mandoria of bornput.

De titel ‘Webben & Wargaren’ suggereert hoe de mens verstrikt raakt in het bestaan. Die negatieve kant, in het licht van de ouderdom, zit duidelijk in deze bundel, maar Van Herreweghen verpakt dat in een aandoenlijk vitaal beeld:

Ik krijg geen kam meer door mijn haren,
ik heb iets vast en laat het los,
der dingen zijn is zonder zin,
der mensen ’t hulpeloos gebaren.
Ik ben de wind, ik stoei met blaren,
ik houd iets vast en laat het los,
’t verstrikt in een wild warregaren,
de vingeren vinden geen begin,
’t steekt er niet uit, ’t steekt er niet in.
Ik had iets vast en liet het los,
’t is met de wind gaan spelevaren.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Paul Demets in De Morgen Uitgelezen 9.12.2009

 

SMAAKMAKER

Gister was het carnaval

Uit: Gedichten III (1961)

Gister was het carnaval
waar het vlees tracht te vergeten
dat het dra bederven zal.
 
Het vlees heeft een slecht geweten
daarom was het overal
in een narrenpak gezeten.
 
Gister was het carnaval
waar het ondraaglijke weten
van het lijfelijk verval
 
wordt bedrogen met veel eten,
samen rammelen aan de keten,
samen loeien in de stal.
 
Warme vastenavondvrienden,
vriendschap kan geen leven binden,
masker is dat en bedrog.
 
Kunt gij heden zingen nog
zoals wij deze nacht in de
kroeg dansten en dreunden toch ?

 

Het kruis

Uit: Gedichten (1953)

Er is maar één alternatief:
wordt ik gered of niet gered.
De dood zal komen als een dief
op straat, in ’t drankhuis of in ’t bed.
Er is maar één alternatief:
wordt ik gered of niet gered.
Het leven is mij luttel lief
als mij niet wast van elke grief
van zonde en zelfgezochte smet
het Bloed dat alle wonden bet.
Er is maar één alternatief:
wordt ik gered of niet gered.
Kruis op Golgotha rechtgezet
oor ’t enig doel, ’t enig gerief,
droppelend Bloed, als de trompet
van ’t oordeel schalt, zegel mijn brief.
Er is maar één alternatief:
wordt ik gered of niet gered.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit 4 delen:

A. Chronologisch overzicht van de poëzieuitgaven;
B. Bloemlezingen (samen met Jos de Haes en later met Willy Spillebeen);
C. Vertalingen en bewerkingen;
D. Essayistisch werk in tijdschriften (selectie).

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

 

A. Chronologisch overzicht van poëzieuitgaven

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1943 Het jaar der gedachtenis. (poëzie – bundel) Van Herreweghen 2 Brussel: Uitgeverij Steenlandt. -14p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie ; jrg.7, nr.1 [eerste serie]
Afmetingen: 22.30 x 14.50 (geniet)
Colofon: De cyclus “Het jaar der Gedachtenis” werd uit het manuscript gedrukt
1945 De minnaar en de vrouw. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Ten geleide (Paul De Ryck) , Proloog en epiloog, De minnaar en de Vouw; Nazang.
[portret] naar een pentekening van Marc Neels.
Hoogstraten: Moderne Uitgeverij. -20p.

Reeks: De Spiegel: maandblad voor poëzie. – Hoogstraten, 1945 – 1946; jrg.1, nr.4.
Afmetingen: 20.60 x 13.40 (geniet)
1949 Liedjes van de liefde en van de dood. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Proloog; Van de liefde; Van de dood; Epiloog.
14 van deze ‘liedjes’ werden bekroond met de “Letterkundige Prijs van de Provincie Brabant 1945”

 

Antwerpen: Orion. / Bussum: F.G. Kroonder.  -43p.

Reeks: Bayard reeks. – Bussum; vol. 28
Redactie voor Nederland: A. Marja
Redactie voor Vlaanderen: Bert Decorte
Afmetingen: 20.40 x 12 (ingenaaid- harde kartonnen kaft)
1953 Gedichten I. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: De mens heet Job; Landschappen; Et in terra pax; Jagen; Geboorte.
Van Herreweghen 26 Amsterdam/Brussel: Elsevier. -69p.

Afmetingen: 22.30 x 14 ( ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Deze dichtbundel wed in de herfst van 1953, in opdracht van uitgeverij Elsevier te Brussel, gezet uit de Baskerville en gedrukt op de persen van Drukkerij Die Poorte te Antwerpen.
De oplage bedraagt 500 exemplaren waarvan 450 werden genummerde van 1 tot 450. Dit is nummer …
1955 Gueuze en humanisme. Zelfgenoegzame beschouwingen over de voortreffelijkheid van het bier van Brussel en Brabant en van de mensen die het drinken.(tekst van een lezing)

Verlucht met tekeningen van Maurits Van Saene
Tekst van een lezing gehouden voor de Vlaamse Club te Brussel in juni 1955.
2010: Heruitgegeven in facsimilé bij Uitgeverij P. te Leuven.
Brussel: Vlaamse club. -40p.

Afmetingen: 25.50 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij De Bouwkroniek in de laatste week van het jaar 1955 en aangeboden aan de leden van de Vlaamse Club te Brussel op nieuwjaarsdag 1956.
1958 Gedichten II – Brieven uit Portugal. (poëzie- bundel)

Bevat de cycli: Woorden; Lissabon; Amalia Rodriguez; Dagboek; Legende; Cascais; Prenten; Fatima.
Van Herreweghen 4 Brussel: N.V. Uitgeverij Meddens. -69p.

Afmetingen: 22.30 x 14 (ingenaaid)
Colofon: “Gedichten II – Brieven uit Portugal” van Hubert van Herreweghen, gezet uit de Garamond letter, c.12, werd gedrukt in het najaar 1958 door N.V. Uitgeverij en Graphische Kunstinrichting Elsevier, te Brussel, in opdracht van de N.V. Uitgeverij Meddens, te Brussel. De oplage bedraagt 500 exemplaren . Dit is n° 466.
1960 Herbarium. (poëzie)

Uittreksel uit tijdschrift ‘De maand’; vermelding op kaft “uittreksel uit ‘de maand’, nø.10, kerstmis 1960;
Van Herreweghen 5 Leuven: Uitgeverij E. Nauwelaerts.

Reeks: De maand jrg.3, nr.9, pag. 577-580.
Afmetingen: 23.50 x 15.70 (gelijmd)
1961 Gedichten III. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Poëzie lezend; Aswoensdag; Sintels en vlammen; Kerkraam; Ontbijt; Twee vertaalde gedichten

Van Herreweghen 6 Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -80p.

Afmetingen: 22.30 x 13.60 (ingenaaid – kaft met flappen)
1962 Vleugels. Een bloemlezing. (poëzie – bloemlezing)

Door de dichter zelf gekozen gedichten uit: Het jaar der nagedachtenis; Liedjes van de liefde en van de dood; Gedichten; Gedichten II- Brieven uit Portugal; Gedichten III.
 Van Herreweghen 18 Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -92p. + IV

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr. 10.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1965 Het kerelslied. (bloemlezing van gedichten van Albrecht Rodenbach)

Een bloemlezing door Hubert van Herreweghen.
Omslag: Luc Verstraete
Deze bloemlezing werd aangeboden aan de intekenaars op de Reinaert Roman- of Wereld in Reeks 1965-1966
Van Herreweghen 31 Brussel: D.A.P. Reinaert uitgaven. -47p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
Voor de keuze en de tekst van deze bloemlezing werd gebruik gemaakt van de ‘Verzamelde Werken’ eeuwfeest-uitgave 1856-1956, bezorgd door Prof. Dr. Frank Baur en uitgegeven bij Lannoo, Tielt, Den Haag. Voor het fragment uit Gudrun werd de titel overgenomen die Albert Westerlinck aan dit stuk heeft gegeven in zijn bloemlezing uit Albrecht Rodenbach in de Reeks Monografieën over Vlaamse Letterkunde, voor het Ministerie van Openbaar Onderwijs uitgegeven door A. Manteau, Brussel.
1967 Gedichten IV. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Tak; Liefde op het land; Waardig of met misbaar; Kort ademen.
Van Herreweghen 7 Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -45 [2]p.

Afmetingen: 21.90 x 14 (ingenaaid)
Colofon: De eerste druk van “Gedichten IV” , gezet uit de ‘Monotype’ Garamond, corps 11, werd in het voorjaar 1977voor rekening van Uitgeverij Heideland P.V.B.A. – Hasselt, gedrukt op de persen van Kempische Boekhandel, Retie.
1977 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Eerste verzamelbundel
Bevat: Het jaar der gedachtenis; Liedjes van de liefde en van de dood; Gedichten; Gedichten II; Brieven uit Portugal; Gedichten III; Gedichten IV; Gedichten V brak; Bibliografie.
Nota: De bundel Gedichten V Brak werd nooit afzonderlijk in boekvorm gepubliceerd.
Omslagfoto: Paul Van den Abeele
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
[Heringebonden met harde linnen kaft]; Naast de gewone uitgave werden vijftig exemplaren gedrukt op Simili Japon van Van Gelder 100 grs., genummerd van één tot vijftig en door de auteur gesigneerd.
Van Herreweghen 11

Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion.  -294p.

Reeks: De Gulden Veder. vol. 1977: 2.
Afmetingen: 21 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen & luxe versie: heringebonden in harde linnen kaft)
Colofon: De ‘Verzamelde gedichten’ van Hubert van Herreweghen, gezet uit de Garamond 10 pts, werden in het voorjaar 1977 gedrukt op 90 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.
1984 Aardewerk: Gedichten VI. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: ’t Zal bliksemen; Valeriaan; Verlangen naar de winter; Toe.
Omslagontwerp: Wivina Lannoo.
Van Herreweghen 9 Tielt / Weesp: Lannoo. -61p.

Reeks: De Golfbreker.
Afmetingen: 22.30 x 13.90 (ingenaaid – stijve kaft met flappen)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
1985 Fazant, kwatrijnen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Tekeningen: Maurits Van Saene.
Merkwaardig: de lettertekens evolueren door de 4 cycli van mager naar vet, net zoals de illustraties van eenvoudige lijnen naar zware volumes.
Brussel: Cultura. -57p.

[S.l.] : Peter Bekaert
Colofon: Het boek verscheen in de herfst van 1985ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de 2 vrienden-kunstenaars op 200 genummerde en gesigneerde exemplaren

1986 Valentijn: een toef liefdesgedichten. (poëzie – bloemlezing)

Gelegenheidsuitgave (met advertenties) bevat een bloemlezing uit eerder werk, aangevuld met enkele nieuwe gedichten.
Op de omslag: portret van de auteur naar een schilderij van Maurits van Saene.
Fotografie: Joris Luyten
Vormgeving: Hans van der Oest.
 Van Herreweghen 19 Antwerpen: B-Promotion. -40p.

Reeks: Bergmannetjespocket nr 1
Afmetingen: 19 x 11 (ingenaaid stijve kaft met flappen)
Druk: Van In nv, Lier
Zetwerk en fotogravure: Fotogravure Rubens n.v., Lint.
Verantwoordelijke uitgever: B-Promotion p.v.b.a. Frankrijklei, 49, 2000 Antwerpen.
1986 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Geactualiseerde en uitgebreide editie van de uitgave uit 1977.
Bevat: Het jaar der gedachtenis; Liedjes van de liefde en van de dood; Gedichten; Gedichten II; Brieven uit Portugal; Gedichten III; Gedichten IV; Gedichten V brak; Aardewerk gedichten VI; Fazant.
Omslagontwerp: Studio Lannoo.
 Van Herreweghen 15 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -310p.

Afmetingen: 18.60 x 11.60 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
1988 Kort dag: gedichten VII. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Maretak; Stallen; Legende; Zorg; Kort dag.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Studio Lannoo.
Dit is de gewone handelseditie, gelijktijdig kwam bij Cultura te Brussel de bibliofiele uitgave van de pers onder de titel “Twee patrijzen”. 
 Van Herreweghen 8 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -44p.

Reeks: De golfbreker. – Tielt; vol. 1988: 1
Afmetingen: 22.30 x 13.90 (ingenaaid – stijve kaft met flappen)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
1988 Twee patrijzen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bevat: Maretak; Stallen; Legende; Zorg; Kort dag.
Het portret van de dichter werd getekend door zijn dochter Anne.
Gelijktijdig kwam bij Lannoo te Tielt de handelseditie van de pers onder de titel ‘kort dag’ 
Van Herreweghen 24 Brussel: Cultura. –67,[13]p.

Afmetingen: 27.50 x 20.10 (ingenaaid – In een etui)
Colofon: “Twee patrijzen” werd gezet uit Chancery van Hermann Zapf en gedrukt door Meddens-Gutenberg n.v. op Oud Hollands VGZ papier naar een ontwerp van Pierre Leguerrier, in opdracht van Cultura te Brussel.
Het boek verscheen in de herfst van 1988 op 200 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Dit is nummer 25.
Tweekleuren druk: zwart rood.
1993 Korf en trog, een jaargang. (poëziebundel)

Bevat de cycli: Voorjaar; Zomer; Najaar; Winter.
Deze door de auteur gehandtekende en genummerde editie van Hubert van Herreweghens nieuwste bundel bieden wij u – vijftig jaar na het verschijnen van zijn debuutbundel ‘Het jaar der gedachtenis’ – graag aan als kerstgroet en als nieuwjaarsgeschenk.
De vier motto’s zijn gekozen uit ‘Werken en dagen’ van Hesiodus (8ste eeuw voor Christus), werden vertaald door Herman Verdin en zijn niet eerder gepubliceerd.
Gelijktijdig met deze handelseditie verschijnt bij uitgeverij Cultura te Brussel een bibliofiele editie van deze bundel onder de titel ‘Zwart Lam’.
Van Herreweghen 23 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -54p.

Afmetingen:21.50 x 13.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Korf en trog, een jaargang’ werd gezet uit de Trinité in een vormgeving van Antoon De Vijlder en gedrukt op een gevergeerd en getint offset papier 135grs door drukkerij Lannoo.
De oplage bedraagt 1.000 exemplaren , waarvan 200 genummerde en gehandtekende exemplaren niet in de handel werden gebracht en als nieuwjaarswens bij de jaarwisseling 1992-1993 werden aangeboden aan de vrienden en relaties van de Uitgeverij Lannoo.
Het boek verschijnt in februari 1993.
1993 Zwart lam: een jaargang. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bevat de cycli: Voorjaar; Zomer; Najaar; Winter.
De fragmenten uit ‘Werken en dagen’ van Hesiodus (8ste eeuw voor Christus), werden vertaald door Herman Verdin.
Gelijktijdig kwam bij Lannoo te Tielt de handelseditie van de pers onder de titel ‘Korf en trog. Een jaargang’.
 Van Herreweghen 25 Brussel: Cultura. –67,[13]p.

Afmetingen: 27.50 x 20.20 (ingenaaid- in een schuifdoos)
Colofon: “Zwart lam” werd gezet uit Palatino van Hermann Zapf en op Oud Hollands VGZ papier gedrukt door Meddens-Gutenberg n.v. naar een ontwerp van Pierre Leguerrier, in opdracht van Cultura te Brussel.
 
De eerste druk, 200 genummerde en gesigneerde exemplaren, verscheen in januari 1993, 50 jaar na de debuutbundel van de dichter “Het jaar der gedachtenis””” ook een “maandenrei”
1995 Karakol. Wintervertellingen. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Wintervertellingen; Karakol; Dolingen; Spiegelschrift; Een takje munt; Zeven beesten.
Omslag en typografische vormgeving: Antoon De Vijlder.
Gelijktijdig met deze handelseditie verschijnt bij uitgeverij Cultura te Brussel een bibliofiele editie van deze bundel onder de titel ‘De gemsbok’.
Van Herreweghen 21 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -64p.

Afmetingen: 21.40 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Gezet uit de Caslon van Carol Twombly door de Diamant Pers nv, Zandhoven.
Belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo nv, Tielt – 1995.
1995 De gemsbok. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gelijktijdig kwam bij Lannoo te Tielt de handelseditie van de pers onder de titel Karakol. Wintervertellingen’.

Van Herreweghen 3 Brussel: Cultura. –83p.

Afmetingen: 27.30 x 21.50 (ingenaaid – in een linnen schuifdoos.)
Colofon: ‘De Gemsbok’ werd gezet uit de Meridien van Adrian Frutiger en op Oud Hollands VGZ papier gedrukt door Meddens-Gutenberg n.v. naar een ontwerp van Pierre Leguerrier, in opdracht van Cultura te Brussel. De eerste druk, 200 genummerde en gesigneerde exemplaren, verscheen in de herfst van 1995.
1999 Een Brussels tuintje. (poëzie – bundel)

Met pentekeningen door Anne van Herreweghen.
Bevat de cycli: Kroniek; Begroetingen; Een huis in de voorstad; Prenten.
28 gedichten worden voor het eerst verzameld, 8 werden uit vroegere bundels geplukt, In de tweede druk zijn achteraan twee kwatrijnen toegevoegd. Drie gedichten werden enkele regels langer.
Vormgeving: André Scherens naar een idee van Gregie De Maeyer.
Van Herreweghen 10 Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 19 x 15.70 (gebonden – dikke kartonnen kaft)
Gezet in Joanna
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.
Gebonden door Scheerders Van Kerchove’s nv – St. Niklaas.
1999 Bloemlezing uit de poëzie van Hubert van Herreweghen. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling en inleiding door Dirk de Geest
Bevat: Een spel van tonen en tegentonen; Het jaar der gedachtenis; Liedjes van de liefde en van de dood; Gedichten; Gedichten II; Brieven uit Portugal; Gedichten III; Gedichten IV; Brak gedichten V; Aardewerk gedichten VI; fazant; Valentijn; Kort dag gedichten VII; Korf en trog een jaargang; Karakol; Ongebundelde gedichten.
Foto omslag: K. v. M.
Omslagontwerp: Dooreman.
Van Herreweghen 14 Gent: Poëziecentrum vzw. -255p. + [16] p. pl.

Reeks: Dichters van nu. – Gent; vol. 12
Afmetingen: 20 x 12.60 (ingenaaid)
Zetwerk: Griffo, Gent
Druk: Imschoot, Gent.
2000 Kornoeljebloed. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Marines; Een klaverblad van vieren; Bruid; Heuvel; Lente in pede; Kornoeljebloed.
Vormgeving: Antoon De Vylder.
Gelijktijdig met deze handelseditie verschijnt bin uitgeverij Cultura te Brussel een bibliofiele editie onder de titel ‘Fluitenkruid.
 Van Herreweghen 12 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -60p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid stijve kaft met flappen)
Gezet uit de DTL Unico van Michael Harvey door De Diamantpers nv , Herentals.
2000 Fluitenkruid. Marines. Bruid. Heuvel. Lente in Pede. Kornoeljebloed. (poëzie – Bibliofiele uitgave)

De tekeningen zijn gemaakt door  Anne van Herreweghen, dochter van de dichter, op verzoek van de uitgever.Deze bibliofiele editie verscheen ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de dichter.
Gelijktijdig kwam bij Lannoo te Tielt de handelseditie van de pers onder de titel ‘Kornoeljebloed’
 Brussel: Cultura. -61p. : ill. ; 28 cm + doos.

In een zwarte linnen doos. Beperkte oplage van 200 exemplaren genummerd van 1 tot 200, gesigneerd door de auteur en de kunstenaar naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van de dichter. Ex …/200.
Fluitenkruid werd gezet uit de Zapf Renaissance en gedrukt door Clerbaut op Oud-Hollands VGZ papier, naar een ontwerp van Pierre Leguerrier, in opdracht van Cultura.
2002 Een kortwoonst in de heuvels. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Het eiland; Het mes van Abraham; De tuin; De voortvluchtige; Een kortwoonst in de heuvels.
Vormgeving van Antoon De Vijlder
Omslagfoto: Kristof Ghyselinck.[Tussen 1974 en 1985 woonde de dichter in een kortwoonst, een kleine hoeve, in Brabant vooral een ‘kossaarderij’ genoemd.]
Van Herreweghen 22 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -64p.

Afmetingen: 21.40 x 14 (ingenaaid stijve kaft met flappen)
Colofon: ‘Een kortwoonst in de heuvels‘ werd gezet uit de DTL Unico van Michael Harvey door De Diamantpers nv, Herentals in een vormgeving van Antoon De Vijlder en gedrukt op een licht getint offset papier 35gr door Drukkerij Lannoo.
2003 De schaking van een prinses: de 100 mooiste liefdesgedichten van Hubert van Herreweghen. (poëzie – bloemlezing)

De bundel combineert een aantal oudere reeds gebundelde gedichten met ongebundeld werk. De gedichten zijn niet chronologisch maar theamtisch gerangschikt:  Een eerste bremze; Sneeuwvlok; De schaking van een prinses; Chloe en Daphnis, Een bruiloftslied; Alkoof; Het huis op de heuvel; Een haard bij de lintborre; Kruik; Een takje munt; De liefdestuin; De schuine blik; Schaduwen; Oden; Liedjes; Een anker wijn; Uxor vivamus….
Omslagontwerp: Studio Lannoo.
Van Herreweghen 13 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -162p.

Afmetingen: 17 x 10.50 (gebonden – geïllustreerde harde kaft)
2005 Een lamentatie van de melaatse koning. (poëzie)

Met tekeningen van Anne van Herreweghen.
Van Herreweghen 17a
 
2010: Een bibliofiele uitgave van deze bundel verscheen in 2010 onder dezelfde titel bij Gent/Oud-Heverlee: Tijdsbeeld & Pièce Montée/Ten Hove  Van.
Van Herreweghen 17 Leuven: Uitgeverij P. -84p.

Afmetingen: 15.50 x 13.30 (gebonden – harde linnen kaft)
Gezet uit Perpetua
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.
Gebonden door Scheerders Van Kerchove’s nv – St. Niklaas.
2008 Het is een geur die ge moet vinden. (poëzie – bloemlezing)

De tekeningen zijn van Anne van Herreweghen.
Bloemlezing samengesteld door de auteur zelf.
Inleiding: Prof. Dr Dirk De Geest.

Vormgeving: Peer De Mayer
Gezet uit Filosofia.
Van Herreweghen 16 Leuven: Uitgeverij P. -32p.

Afmetingen: 16.40 x 11.70 (geniet)
Colofon: Deze dichtbundel ‘Het is een geur die ge moet vinden’ verscheen op gedichtendag 2008 naar aanleiding van de overhandiging van de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2006 voor het gezamenlijk oeuvre aan Hubert van Herreweghen.
2009 Webben & Wargaren. (poëzie – bundel)

Bevat de cycli: Webben; Wargaren; Het huis ten halve; Mandorla; Een kleine boomgaard; Naschrift.
Pentekening: Anne Van Herreweghen.
Van Herreweghe 1 Leuven: Uitgeverij P. -62p.

Afmetingen: 20 x 17 (gebonden – witte kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond
Gedrukt op Munken Print Extra 18, 115gr. Door Drukkerij Peeters, Herent.
2010 Een lamentatie van de melaatse koning. (poëzie – bibliofiele uitgave)

 De reguliere handelseditie werd in 2005 gepubliceerd.
In deze editie is één kwatrijn meer opgenomen (een nieuw nr 45 als voorlaatste kwatrijn)

Gent: Tijdsbeeld & Pièce Montée / Oud-Heverlee: Ten Hove  Van. -ongepagineerd

 Afmetingen: 24 x 23 (gebonden – harde kaft)
Oplage 100 exemplaren, gesigneerd en genummerd in het colofon.

2010 Gueuze en humanisme: zelfgenoegzame beschouwingen over de voortreffelijkheid van het bier van Brussel en Brabant en van de mensen die het drinken. (verhalend proza – oorspronkelijk tekst van een lezing)

Verlucht met tekeningen van Maurits Van Saene
Heruitgave in facsimile van 1955
  Leuven: Uitgeverij P. -39p.
2010 Hubert van Herreweghen, 90, leest uit eigen werk. (poëzie – bloemlezing – audio)

Johan van Cauwenberge [medew.]

 Leuven: Uitgeverij P -1 compact disk
2011 Korte Metten (poëzie – bundel)

Verscheen in de jaren 1990 als reeks in ‘De laatste ronde’ in ‘Dietsche Warande & Belfort’. Voor deze bundel maakte de dichter hiervan een selectie.
Voorwoord van Stefaan Van Evenepoel.
Korte Metten bestaat uit gedichten van exact 17 lettergrepen.
Twaalf tekeningen en een portret in pen door Anne Van Herreweghen.
 Van Herreweghen 20 Leuven: Uitgeverij P.   -79p.

Afmetingen: 19.50 x 15.90 (gebonden – harde linnen kaft)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Arctic Volume Ivoor, 115g door Drukkerij Peeters, Herent. Gebonden door Callenbach, Nijkerk
2013 Zie ik mezelf, ik ben een tak (poëzie – bloemlezing)

Met een voorwoord door Roger Henri Marijnissen.
Pentekeningen: Anne Van Herreweghen.

Op de rugzijde staat het gedicht gedrukt waaruit de titel komt: Sedentair, Aardewerk. Gedichten VI, Lannoo Tielt, 1985.
Van Herreweghen 30a
Van Herreweghen 30  Leuven: Uitgeverij P. -45p.

Afmetingen: 21.50 x 16 (zachte kaft – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond
Gedrukt op Modigliano neve, 145 gr door Drukkerij ACCO, Herent.
 
2015 De bulleman en de vogels. (poëzie- bundel)

Bevat de cycli: Bloemen; Brabant; Stilte; Najaar; Marines; Een vriend; Het huis achter Hameien.

 Van Herreweghen 29 Leuven: Uitgeverij P. -79p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Munken Print Extra 15, 115g. door Drukkerij ACCO, Herent.

2020 Verzamelde gedichten. (verzamelbundel)

Derde verzamelbundel (1977, 1986)
Dirk de Geest en Patrick Lateur bezorgden deze teksteditie van de Verzamelde Gedichten.

Leuven: Uitgeverij P. -976p.

Afmetingen: 21.50 x 16   (gebonden in donkerblauw linnen kaft met buikband).
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Panta Ceres Satine 80g  door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar

 

B.  Bloemlezingen (samen met Jos de Haes en later met Willy Spillebeen)

 • Gedichten: Gedichten, Davidsfonds, Leuven
  • Jaarlijkse bloemlezing uit de tijdschriften van Noord en Zuid,  telkens 65 p. (meerdere jaargangen). In samenwerking met aanvankelijk Jos de Haes, later Willy Spillebeen.
1985 Dingen die niet overgaan : een bloemlezing poëzie uit Vlaanderen en Nederland : 1945-1985  (bloemlezing)

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen Leuven : Davidsfonds. -214p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Omslag en vormgevingsadvies : Gregie de Mayer.
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo, Tielt

Spillebeen 55
1990 Het nachtegalenbosje: poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916. (bloemlezing)

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen.
Leuven:  Davidsfonds; 1990. -216p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Malibu 10/11
Omslag en vormgeving: Gregie de Maeyer.
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV Sint-Niklaas

1997 Soms tussen tulpen: poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945. (bloemlezing)

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen Leuven:  Davidsfonds-Clauwaert, 1997. -280p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Vormgeving: Geert Verstaen.
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer.
Omslagillustratie: Frans Masereel.
Illustraties: Frans Masereel, La Ville © Stichting Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Zürich/Schweiz

 

C.  Vertalingen en bewerkingen

 • De Maeyer, Charles. 1963. Paul Hankar. Vertaald uit het Frans door Hubert van Herreweghen. Brussel: Meddens. 16, 28 p.
 • Meuris, Jacques.1964. Roel D’Haese. Vertaald uit het Frans door Hubert van Herreweghen en Bert Decorte. Brussel: Meddens. 16 p., 28 p. pl

 

D.  Essayistisch werk in tijdschriften (selectie)

1953 ‘Anton van Duinkerken en Vlaanderen’. In: Roeping: cultureel maandblad. 29, nr. 1, p. 33-34.
1957 ‘Jan Hammenecker’. In: Dietsche Warande en Belfort. 102, p. 429-432.
1960 ‘Over: Demedts, André. Vaarwel. 3e, herz. dr. Brugge [etc.]’ In : Stroming: bibliografisch informatiebulletin. 12, nr. 2, p. 11.
1968 ‘Afscheid van Anton van Duinkerken’. In: De Brusselse post: maandblad voor Vlamingen te Brussel en elders: orgaan van het Vlaams Komitee voor Brussel. 18, nr. 8, p. 2.
1983 ‘Herdenking van Maurice Gilliams’. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal – en Letterkunde. nr. 3, p. 530-534.
1985 ‘Over de trillingen van woorden en dingen: Hubert van Herreweghen in gesprek met Stefaan Evenepoel.’ In: Onze alma mater: orgaan van de “Vlaamsche Leergangen te Leuven”. 39, nr. 4, p. 301-315.
1986 ‘Het ritmisch princiep is het begin van alles’. In: Poëziekrant: tweemaandelijks tijdschrift. 10, nr. 3, p. 4-5.
1993 ‘Gedichten.’ In: Maatstaf: maandblad voor letteren. 41, nr. 10-12, p. 221-224.
1994 ‘Gedichten.’ In: Ons erfdeel : kultureel tijdschrift voor Zuidvlaamse werking in Vlaams-Nederlands-Suidafrikaanse samenwerking. 37, nr. 3, p. 371-372.
1994 ‘Zwiep.’ In: Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. 139, nr. 6, p. 680-686.
1995 ‘Lavei.’ In: Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. 140, nr. 6, p. 688.
2002 ‘Begroeting van Frans de Haes’. In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal – en Letterkunde, p. 66-68.