home | Inloggen
Aantal schrijvers: 539 | Aantal boeken:

15559

Nahon, Alice

ALICE NAHON

Antwerpen, 16 augustus 1896 – Antwerpen, 21 mei 1933

Alice Nahon was dichteres en als zodanig een icoon van de Vlaamse literatuur. Het publiek kent haar als een ziekelijk, braaf, gelovig en eenvoudig meisje. Maar eigenlijk was ze een onconventionele vrouw met een turbulent liefdesleven. Ze droomde van een carrière als avant-gardedichteres.

In Vlaanderen is Nahon wellicht het meest bekend van de versregels van haar Avondliedeke III:

“‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken, nog even vóór het slapengaan,
of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan, …”

 

BIOGRAFIE

16 augustus 1896: geboren te Antwerpen (Grote Markt 58) als derde in een gezin van elf kinderen.

 • Haar vader Gerard L. Nahon, was een Nederlander uit een Frans hugenotengeslacht dat oorspronkelijk naar Wallonië was uitgeweken en zich later in Holland had gevestigd.Hij was procuratiehouder van de in 1892 opgerichte ‘De Nederlandsche Boekhandel ‘.
 • Haar moeder -Julia Gijsemans, geaggregeerde voor landbouwonderwijs – was de dochter van een rijke tuinder uit Putte bij Mechelen.

1897-1902: Na een vijftal keren verhuisd te zijn in Antwerpen en omgeving, kochten de ouders Nahon in 1902 een huis in Mortsel-Oude God, waar ze in contact kwamen  met Ernest Claes.

Heerlijke jeugd- en vormingsjaren…

1897-1911: Alice Nahon brengt heerlijke vakanties door in de Kempen, bij haar meter, de onvergetelijke ‘Tante Mieke’, kasteleines van “’t Kasteeltje van Namen” een bekende afspanning aan de Beerzelhoek te Putte. en zuster van haar moeder.

 • Tante Mieke – haar echte naam is Maria Francisca Gijsemans – heeft ongetwijfeld een diepe invloed op de jonge Alice Nahon gehad. Toen zij op Paaszondag, 25 februari 1928 stierf, maakte Alice volgend ‘santje’:
Een bonte bloemfontein over ons kinderjaren
is zij geweest;
Geheime kluis van troost voor al die ouder waren
naar hart en geest
 • Daar gaat zij naar de Gemeentelijke Meisjesschool aan de Mechelbaan.

1911-1913: Studeerde aan de landbouw-huishoudschool (Institut du Sacré-Coeur), te Overijse bij Brussel. Zij schreef er haar eerste speelse ‘jeugd’gedichten, die in 1936 postuum gepubliceerd werden in de dichtbundel Maart-April.

1914: Na voltooide studies (met grote onderscheiding) gingen zij en haar oudere zuster Constance aan de slag als leerling-verpleegster in het Stuivenberg-ziekenhuis te Antwerpen. Alice werd er platonisch(?) verliefd op de zeven jaar oudere hoofdverpleegster Anne Voeten.

1914-1915: In oktober 1914, tijdens de beschieting van Antwerpen, helpt Alice Nahon de gewonden verzorgen, raakt overwerkt en vat kou. Men concludeerde dat zij leed aan tuberculose.

In de winter van 1914-15 volgde ze nog tekenlessen aan de Akademie van Antwerpen en een cursus letterkunde bij de dichter Pol de Mont.

1915-1917: Alice ging eerst voor een voorlopig herstel naar het sanatorium Joostens te Sint-Antonius Brecht in de Antwerpse Kempen.

Lente 1917-1923: Nam haar intrek in het St. Jozefinstituut te Tessenderlo. Dit was in feite een rusthuis voor bejaarden, waarvan één vleugel voorbehouden was aan ongeneeslijke zieken. Ze verbleef er zes jaar lang tot begin 1923. Tuberculose was toen nog een ziekte waar je vlug aan stierf. Uit de beklemming, angst en eenzaamheid kon ze zich enkel wat bevrijden in haar gedichten.

Zij schreef er twee dichtbundels, namelijk ‘Vondelingskens‘ (1920) en ‘Op zachte vooizekens’ (1921).

Het is ook een bittere periode waarover ze later zou schrijven: “Ik had de naam aan een ongeneeslijke kwaal te lijden. Dat ontmoedigde me vreselijk. Alleen toen ik de middelen bezat om me in Zwitserland door een specialist te laten behandelen, vernam ik dat het niet waar was.”

1916-1917: Verloving, die verbroken wordt wegens vermeende TBC.

De pijn die dat bij veroorzaakte vinden we terug in een aantal verzen uit oa ‘Vondelingskens’:

“…m’n stil verdriet/ Om u, m’n jongen !” (Avondklacht)
“Schreid’ik bitter bij die rozen,/<Die ‘k van u gekregen had… “ (Rozen)
En het volledige gedicht “O, blijf niet aan me denken”.

1917: Eerste publicatie: het gedicht De kinderen van de Soetewey verschijnt in Vlaamsch Leven, een geïllustreerd weekblad van de dichter-activist Willem Gijssels.

Ze trekken ter schole ten halleveracht
- Het dorpje ligt ver van ’t gehucht’ –
Om ’t even, of liefelijk ’t zonneke lacht,
Voor wind noch voor regen beducht.
*
“Klikkerdeklakker”, zo kloefren de rijen
Op blokskens voorbij kangs grauwe kasseien.

1922: De oprichting van fabrieken in de omgeving van het sanatorium te Tessenderlo, maken dat haar verblijf voor haar gezondheid niet langer wenselijk is.

1923: In januarivertrekt ze voor een herstellingskuur naar Luzern, Zwitserland, financieel gesteund door bewonderaars in Vlaanderen en Nederland.

 • De diagnose van dokter Franz Elmiger luidde, dat zij geen tuberculose had, maar chronische bronchitis.
 • Omdat het klimaat in Luzern echter te vochtig was voor een goede behandeling van chronische bronchitis wordt haar een verblijf in het Zuiden aangeraden. Via het Vierwoudstedenmeer en Nervi (Italië) reist ze naar de Landes in Frankrijk.

In juli 1923 is ze terug in Antwerpen.

1924-1925: Wellicht was ze beter wat langer in het Zuiden gebleven. Verscheidene behandelingen en kuren in binnen- en buitenland brengen geen genezing. Pas in de zomer van 1924 voelt ze zich beter en geeft ze lezingen in Vlaanderen en Nederland.

1925-1927: Maar sukkelen bleef het. Na tal van omzwervingen en behandelingen oa zes weken in de Boerhaave kliniek te Amsterdam, voelde zich in 1927 zoveel beter dat ze ging danken aan een passende betrekking.

Hernieuwde activiteit en levensvreugde…

1927 tot 1932: Werkt als bibliothecaresse in de ‘Stedelijke Volksboekerij’ te Mechelen. Het oude vochtige gemeentegebouw is voor haar wankele gezondheid niet voordelig.

In deze periode woonde zij in de schilderachtige kapelwoning van het laat-middeleeuwse kasteel Cantecroy in Mortsel-Oude God.

Daarnaast genoot zij met volle teugen van het (nacht)leven en behoorde tot de kennissenkring van Pol De Mont, Emmanuel De Bom, Fernand Berckelaers, en Renaat Korten. Zij was ook de jeugdvriendin van ‘Matje’ (Marie-Antoinette) Theunissen, de echtgenote van Gerard Walschap.

Ze komt ook in contact met het expressionisme. Ze ontmoet o.a. Wies Moens, Marnix Gijsen, Paul Van Ostaeyen, Achilles Mussche.

1928: Dood van Tante Mieke. Alice Nahon schrijft voor het doodsprentje het gedicht ‘Aan Tante Mieke zaliger gedachtenis’, later gepubliceerd in de dichtbundel Maart-April.

1928 is ook het jaar van de publicatie van haar laatste bundel ‘Schaduw’ (1928).

Hier is een rijpere dichteres aan het woord, met een ontvankelijke geest voor de nieuwe humanitaire kunststromingen van haar tijd, die nadenkt over het wezen van haar dichterschap en inspiratie.

Enerzijds een bundel, waarin zij de beslotenheid van haar leed doorbreekt en zich keert naar de wijdere wereld:

“Ik droom mijn liefde wijder,
dat niet mijn einddoel zij
’t erbarmen van een man
n dat ik met mijn vrouwenhanden
wat wereld-ellende
omvatten kan. “

Anderzijds een nadenken over dichterschap

Poëzie,
tenger en sterk mirakel,
dat zich voltrekt boven een trosselke woorden,
boven een enkele zin,
boven een luttel woord;
ach trosselke, ach woordenrij,
ach woord weiger van waarde,
wie heeft uw geest gewekt
en over wrokkige aarde
doen heilichten
– Gods blik die gloort ?-

Alice Nahon kreeg al tijdens haar leven een haast hagiografisch imago aangemeten van ‘braaf christelijk meisken’. Dat imago strookte niet met de realiteit, want zij was een onconventionele vrouw met een turbulent liefdesleven.

 • Enerzijds was ze extravert en uitgelaten, maar anderzijds had ze ook een melancholische kant.
 • Zij had verschillende intieme relaties met mannen uit het artistieke milieu, zoals Luc Indestege, Paul Pée, Fernand Berckelaers (Michel Seuphor), Geert Pijnenburg, de schilder Lode Seghers, Prosper Verheyden en Jef Leynen. Deze laatste was een brave Hasseltse dichter, die ze had leren kennen in haar Tessenderlose periode. Na een hete nacht knapte hij af op de libertijnse dichteres. Volgens een anekdote zou hij zich ooit eens verstopt hebben bij zijn buren toen zij bij hem aanbelde.

Maar ach die gezondheid

1932

Ze geeft haar pittoreske vault house van het middeleeuwse kasteel Cantecroy te Oude-God op en verhuist naar een appartement in de Carnotstraat (in nr 17) in het centrum van Antwerpen.

In oktober houdt ze haar laatste lezing. Dat was in Rotterdam, voor de Nedeerlandse Boekverkopersbond.

Ze schrijft haar laatste gedichten: Ik dank u voor drij rozen, Het halssnoer en Onder uw handen.

Onder uw handen
die veilig’ ogieve
word ik weer de stille
de zachte
de lieve..

In het najaar van 1932 wordt ze opnieuw ziek. Ze hoopte nog genezing te vinden in Zuid-Frankrijk.

Ze geeft haar betrekking als stadsbibliothecaresse te Mechelen op.

Die winter verbleef zij een drietal weken bij Geert en Trude Pijnenburg in het Melkhuisje in Heide-Kalmthout.

Januari 1933: Zij keert terug naar haar appartement te Antwerpen, waar ze voorgoed bedlegerig werd.

1933: Innige vriendschap met de dichter Renaat Korten die kennis neemt van haar jeugdverzen. Alice Nahon wil die jeugdige poëzie bundelen ander de titel Maart-April. Renaat Korten zal zich na haar dood van die taak kwijten. Hij breidt het boek uit met een aantal niet gepubliceerde gedichten en een biografie van de dichteres.

21 mei 1933: Na een pijnlijke ziekteverloop overlijdt Alice Nahon.

24 mei 1933: Teraardebestelling op het Schoonselhof te Antwerpen. Massale opkomst. Afscheidsrede door Marnix Gijsen.

Epiloog

1936: postuum worden de gedichtenbundel “Maart-April” uitgegeven, te samen met nog wat onuitgegeven werk.

1970: Karel Jonckheere publiceert een bloemlezing ‘Bloemen van ’t veld’

1972: Gedenkplaat op de gevel van het geboortehuis wordt onthuld door burgemeester Lode Craeybeckx.

Het Alice Nahondocumentatiecentrum

 • Het Alice Nahon documentatiecentrum in Putte verzamelt alle informatie over Alice Nahon. Het centrum stelt de informatie ter beschikking van alle geïnteresseerden en werd in 2003 als museum ingericht. Er is een fotogalerij met een veertigtal foto’s met bijhorende teksten, die een beeld geven van het leven en werk van de dichteres. Het centrum ligt aan de basis van heel wat publicaties over Alice Nahon.
 • Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van haar geboorte bracht het centrum een serigrafie van de leemtetekening LA VIE EN FLEUR, waarmee Michel Seuphor zijn jeugdvriendin eerde. Genummerd en gesigneerd door de auteur. De serie is helaas uitverkocht. Voor alle info over het documentatiecentrum: 015 76 75 22.

 

Trivia

Lanoy’s beruchte parodie op

“‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken, nog even vóór het slapengaan,
of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan, …”

luidt

Aumale: Ceci c’est mon poème. ‘Een avondliedeken.
‘t Is goed in d’eigen kut te knijpen, nog even voor het slapengaan
daar ik van dageraad tot avond weer met geen hond ben platgegaan.
 
Uit: Ten Oorlog. Risjaar Deuzième. Tweede bedrijf.

MEER OVER ALICE NAHON

 • 1974:  Henri Bossaerts, Alice Nahon. Antwerpen: Helios. -47p. Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 51
 • 1996: Ria Van Den Brandt (red.), Alice Nahon – Kan ons lied geen hooglied wezen. -303p. Antwerpen – Baarn: Uitgeverij Houtekiet.
 • 2007: Luc Daems, Liske in Brasschaat. Alice Nahon bij Tybaert de Kater. Brasschaat: De Lezer. -94p.
 • 2008: Manu van der Aa, Alice Nahon – Ik heb de liefde liefgehad. Tielt: Uitgeverij Lannoo

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Ureel. 1996. “Een handvol verzen. Alice Nahin, meer dan de Venus van Botticelli”. In: Keustermans, Lisette; Raskin, Brigitte (red.), Veel te veel geluk verwacht. Schrijfsters in Vlaanderen 1, Amsterdam: Meulenhoff  p. 31-46

SMAAKMAKER

Stervens-pijn

Uit: Vondelingskens.(1920)

Daar hangt wat adem in m’n ziel
Op iederen weg, in ied’re bloem;
Daar blijft een beetje van mijn hart
In al de namen, die ‘k vernoem.
En ‘k voel m’n ogen stil verwant
Aan ieders wee…, aan elks verblijen…,
Gij die me lieven hebt geleerd,
God, leer me scheien.
*
 
M’n God, ik kan…,ik kan nog niet;
Daar woont in mij geen stervensrust !
M’n ziel is nog niet uitgezeid,
M’n mond heeft niet genoeg gekust…
Zie, in m’n kijkers fonk’len nog
Te lang verkropte, jonge lusten…
Gij, die me hunk’ren hebt geleerd,
God, leer me rusten…
*
 
Onder m’n voeten reuz’len stil
Verdroogd’ en bruin’ Oktoberblaân;
Neem Gij m’n handen, God, ik kan,
Ik durf er haast niet overgaan…
M’n zwierige tred is niet gewend
Te trappen op illuzie-scherven…
Gij, die me ‘leven’ hebt geleerd,
God, leer me sterven.

Onze handen

Uit: Maart-april (postuum 1936)

Eenvoudig als onze handen zijn
bij vaal verdriet en gulden feest
zo zijn wij, lieve, met elkaar
zelden geweest.
 
Tussen der woorden hovaardig spel,
onze handen, zij alleen,
die wisten van elkander wel
’t geheim van ons getween.
 
Die hebben ’t schoonste deel gekend
van ’t heimwee waar een mens in mint;
die wisten niet waar waken endt
of waar de droom begint.
 
En wijd van alle valse schijn,
zo zonder teken, zonder woord,
hebben ze, zuiver als ze zijn,
elkander toebehoord.
 
Mijn jongen, toen uw leste kus
vaarwel zong door mijn blonde haar,
deden ons beider handen nog
van ’t komen schoon gebaar.
 
En toen de leste trein vertrok,
wuifden zij elkander toe;
die zwijgend hebben liefgehad,
die minnen elkaar voorgoê.
 
Och, mochten, moe van dool en pijn,
wij eens aan avondraam,
eenvoudig als onze handen zijn
zwijgend tesaam.
 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1920 Vondelingskens. (gedichten)
Deeltitels: Vondelingskens; Afgeloerd.
Met omslagteekening van Jos Léonard
 Nahon 10 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. -61p.  – 30 gedichten
1921 Op zachte vooizekens. (gedichten)
Met omslagteekening van Jos Léonard
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. -48p. -29 gedichten
1926 Keurgedichten van Alice Nahon, uit “Vondelingskens” en “Op zachte vooizekens”.
Met karakterschets van dr. C. Tazelaar.
Nahon 8 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. -40p.
Afmetingen: 20.20 x 14 (ingenaaid)
1928 Schaduw. (gedichten)
Omslagtekening van Jos Leonard.
1928: tweede uitgave ibidem.
Nahon 7a 2de uitgave
Nahon 7 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. -47p.  -24gedichten

Afmetingen:26.50 x 20.30 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt bij Willy Godenne te Mechelen.
Er werden 250 exemplaren gedrukt voor het Vlaamsche land en 250 voor Nederland; elke reeks is genummerd.
1930 Gedichten – Met Vondelingskens en Op zachte Vooizekens. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij
1931 Gedichten (1931)
Drie boekdelen in één band:
Vondelingskens (12de uitgave), Op zachte vooizekens (10de uitgave) en Schaduw(4de uitgave).
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij.
1932 Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk – Vervolledigde uitgave. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij.
1932 Alice Nahon en haar gedichten: keur uit haar werk verzameld en voorzien van een karakterschets door Dr. C. Tazelaar.
Omslagtekening van Jos Leonard
  Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Leiden: A.W.Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij. -43p. + 4 foto’s

POSTUME UITGAVEN

Jaar Titel Fotografie Uitgeverij 1ste druk
1934 Verzamelde Gedichten – Drie boekdelen in één band: Vondelingskens (15de uitgave) Op zachte vooizekens (13de uitgave) en Schaduw (6de uitgave)  Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.
1934 Alice Nahon herdacht, 6 augustus 1896—21 mei 1933. (gedenkschrift – bibliofiele uitgave)
Met bijdragen van Urbain Van de Voorde, Frans Smits, Luc Inderstege, Gerard Walschap, Lode Zielens en Marnix Gijsen.
Met een zestal gedichten van Alice Nahon, waarvan drie in handschrift en zestien foto’s
Omslagteekening van Jos Leonard
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel . -93p. / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij
1936 Maart – april. (poëzie)
Deeltitels: Jeugdgedichten en nagelaten verzen;
Verzameld en van biographische bijzonderheden voorzien door Renaat Korten.
Nahon 3 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel . -63p.  + 3 foto’s

Afmetingen:20.80 x 15.20 (ingenaaid)
1936 Jeugdgedichten en nagelaten verzen (1936 – 1942).
Verzameld en van biographische bijzonderheden voorzien door Renaat Korten.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.-63p.
1942 Verzamelde gedichten.
Bevat: Vondelingskens (20ste druk); Op zachte vooizekens (18e druk ); Schaduw (11de druk).
Elke bundel wordt voorafgegaan door een foto van de auteur.
 Nahon 6 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij -40;-40; -40p.
Afmetingen: 20 x 14.20 (ingebonden – harde kaft)
1952 Verzamelde gedichten.
Bevat: Vondelingskens (23ste druk – 62ste tot 66ste duizendtal); Op zachte vooizekens (21ste druk – 55ste tot 59ste duizendtal); Schaduw (14de druk – 36ste tot 40ste duizendtal).
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel / Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij -40;-40; -40p.
1970 Bloemen van ’t veld. (poëzie – bloemlezing)
Verzameld en ingeleid door Karel Jonckheere.
Uit de bundels: Vondelingskens; op zachte vooizekens; schaduw; nagelaten verzen.
 Nahon 1 Hasselt: Uitg. Heideland, Orbis. -77p.
Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 70
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1983 Verzamelde gedichten, 1933-1983. (poëzie-verzamelbundel)
 
Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete met een opstel van Hans Roest en archiefdokumenten.
Lay-out: Dominique Baston
Bevat: Ten geleide; Alice Nahon, dichteres van tedere schoonheid; Alice Nahon in Nederland; Alice Nahon bioskopie; Maart-april: Jeugdgedichten; Vondelingskens; Afgeloerd; Op zachte vooizekens; Schaduw; Maart-april: Nagelaten gedichten; Onuitgegeven gedichten; Brieffragmenten; Bibliografie; Namenregister.
Nahon 14 Antwerpen: Stichting Mercator Plantijn. -263p.
Afmetingen: Het boek “Alice Nahon. Verzamelde gedichten” van Erik Verstraete werd uitgegeven door de Stichting Mercator-Plantijn te Antwerpen.
Het boek werd gezet uit de Times en gedrukt op 120 grams houtvrij offsetdruk.
De grafische vormgeving en het concept van deze uitgave werden verzorgd door Dominique Baston Antwerpen.
Historische documenten afkomstig uit het Archief voor het Vlaams Cultuurleven en van Mevrouw L. Corten-Nahon.
Fotografie van de documenten Guy Verwimp, Antwerpen.
Aan het tot stand komen van het boek werkten mee Concordia pvba Drukkerij te Roeselare-Rumbeke en Boekbinderij Delabie te Kortrijk-Marke.
1984 Verzamelde gedichten, 1933-1983. (poëzie-verzamelbundel)
 
Tweede vermeerderde uitgave met enkele zeldzame foto’s samengesteld en ingeleid door erik verstraete met een opstel van han roest en archiefdokumenten.
Bevat: Ten geleide; Alice Nahon, dichteres van tedere schoonheid; Alice Nahon in Nederland; Alice Nahon bioskopie; Maart-april: Jeugdgedichten; Vondelingskens; Afgeloerd; Op zachte vooizekens; Schaduw; Maart-april: Nagelaten gedichten; Onuitgegeven gedichten; Brieffragmenten; Bibliografie; Namenregister; Alic Nahon en Putte.
Nahon 4 Antwerpen: Stichting Mercator Plantijn. -285p.
Afmetingen:24 x 17 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: Het boek “Alice Nahon, Verzamelde gedichten” van Erik Verstraete werd uitgegeven door de stichting Mercator Plantyn te Antwerpen.
Het boek werd gezet uit de Times en gedrukt op 120 grams houtvrij offsetdruk.
De grafische vormgeving en het concept van deze uitgave werden verzorgd door Dominique Baston, Antwerpen.
Historische documenten afkomstig uit het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven en van Mevr. L. Corten-Nahon.
Fotografie van de documenten: Guy Verwimp Antwerpen.
Aan het tot stand komen van het boek werkten mee Concordia pvba Drukkerij te Roeselare Rumbeke en boekbinderij Delabie te Kortrijk-Marke.
1987 Alice Nahon – Verzamelde gedichten / Erik Verstraete. Roeselare: Uitgeverij Edicon
1996 Alice Nahon- Verzameld dichtwerk.
Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete
Omslagontwerp en typografie: Studio Uitgeverij Pelckmans.
Alle foto’s: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
Fotografie: Joris Luyten.
 Nahon 2 Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. -176p. / Kampen: Uitgeverij Kok.
Afmetingen: 22 x 14 (gebonden – harde kaft)
2009 Een hofke van geheimnis. Haar meest geliefde gedichten. (poëzie – bloemlezing)
Samenstelling en voorwoord: Hans Keizer.
Nahon 5 Soest: Verba. -64p.
Afmetingen:20 x 12.20 (gebonden in harde geïllustreerde kaft)

 

OVER ALICE NAHON

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1974 Alice Nahon.
Auteur: Henri Bossaert
Antwerpen: Helios. -47p.
Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 51
1996 Alice Nahon (1896-1933) – Kan ons lied geen hooglied wezen. (bundel essays)
Redactie: Ria Van Den Brandt
Omslag: Herman Houbrechts
Nahon 13 Antwerpen – Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -303p.
Afmetingen: 23.50 x 15.50 (paperback)
2007 Liske in Brasschaat. Alice Nahon bij Tybaert de Kater
Auteur: Luc Daems.
Nahon 12 Brasschaat: De Lezer. -94p.
Afmetingen: 18.50 x 12 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Liske in Brasschaat’ van Luc Daems werd in het voorjaar 2007 in opdracht van De Lezer door de firma P. Van de Velde uit Antwerpen gedrukt en is gezet in de letterfont Bembo. De uitgave verscheen op 150 genummerde exemplaren. Bovendien werden 26 exemplaren geletterd van A tot Z.
Ze zijn bestemd voor de vrienden van de auteur en uitgever. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de schrijver.
2008 Ik heb de liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon.
Auteur: Manu van der Aa
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Binnenwerk; De Diamantpers nv
Omslagfoto: AMVC-Letterenhuis
Nahon 11 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -326p.
Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

 

Vele van haar gedichten zijn op muziek gezet door onder meer

Flor Peeters

 • Armoe= Solitude Opus titel: Opus 3 nr. 1
 • Deemster-vrage
 • Heidekind
 • Uchtendliefde
 • Vergiffenis

Arthur Meulemans;

 • Des avonds
 • Drie avondliedjes
 • Blommen suite voor mannekoor.

Lode De Vocht

 • Ik droom mijn liefde.
 • Inkeer: toe mijn ogen
 • ’t is goed in ‘t eigen hart te kijken

Edward Loos

 • Aan een Kindeken

Jan Decadt

 • Avond-Liedeken
 • Menschenoogen

Jef Van Hoof

 • Nachtdeun