home | Inloggen
Aantal schrijvers: 556 | Aantal boeken:

16059

 

Spinoy, Erik

Maakt deel uit van:

Erik Spinoy

Sint-Niklaas, 22 mei 1960

 
Erik Spinoy werkt als hoogleraar  moderne Nederlandse literatuur aan de universiteit van Luik.
Dichter en essayist.
Hij publiceerde onder meer de gedichtenbundels De jagers in de sneeuw (1986, Vlaamse poëzieprijs), Susette (1990, Hugues C. Pernathprijs), Fratsen (1993), De smaak ervan (1995)….).
Hij is ook actief als essayist en schreef ettelijke studies over Paul van Ostaijen.

 

BIOGRAFIE

22 mei 1960: Geboren te Sint-Niklaas.
 • Erik Spinoy volgde lager en middelbaar onderwijs in Sint-Niklaas. Op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie kreeg hij onder meer les van de dichter Anton van Wilderode.
 • Daarna studeerde hij Germaanse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.
1982: Aan de K.U.L.  richtte hij met medestudenten Dirk van Bastelaere en Mark Eelen in  het tijdschrift R.I.P. Driemaandelijks tijdschrift voor literatuur en stijl op, dat, zoals de titel reeds aangeeft, een einde wil maken aan de bestaande literatuuropvattingen.
 • Deze actie resulteerde in slechts vier nummers, maar was wel de eerste daad van wat twee van de belangrijkste Vlaamse postmoderne dichters zouden worden: Van Bastelaere en Spinoy.

1983-1984: Spinoy ging in het academiejaar 1983-1984 aan de Universiteit van Wenen studeren, de stad die het decor zal vormen van zijn debuut De jagers in de sneeuw (1986).

1986:De jagers in de sneeuw’, verwijst expliciet naar Pieter Brueghel de Oude. In dit boek is Wenen het kader. De bundel begint met een citaat van Rilke: we pogen rationele wezens te zijn maar slagen er niet in. Icarus en Sisyphus zijn onze modellen. De eerste cyclus gedichten begint met een verwijzing naar Wallace Stevens: de werkelijkheid is niet genoeg, ze moet met gedichten gevoed worden. ‘Schijn is de kleurrijkste waarheid – / even daar te zijn is heerlijk.’

1987: Publikatie van de  verzamelbundel ‘Twist met ons’
 • Die bundel ontstond op een wel heel speciale manier. Het begon allemaal tijdens een weekend dat georganiseerd werd door het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort. Professor Hugo Brems had een aantal jonge dichters uitgenodigd om uit eigen werk voor te lezen. Het ging met name om Dirk Van Bastelaere, Charles Ducal, Bernard Dewulf en Spinoy. Op dat ogenblik had Spinoy nog geen dichtbundel gepubliceerd. Van Bastelaeres debuut was pas verschenen en Ducal en Dewulf hadden enkel in tijdschriften gepubliceerd. Op dat weekend was ook de uitgeefster van De Gulden Engel aanwezig. Zij was op zoek naar aanstormend talent dat wilde meewerken aan een gezamenlijke poëziebundel. Benno Barnard zou de inleiding schrijven en van het een kwam het ander: Twist met Ons was geboren. Alle vier werden ze toen postmodernen genoemd, maar volgens Spinoy past dat etiket het beste bij Van Bastelaere en hemzelf. Ducal en Dewulf kunnen moeilijk postmodern genoemd worden.
 • Het is vooral de inleiding van Benno Barnard die deze bloemlezing een haast mythisch karakter heeft gegeven en deze vier dichters, een beetje blind voor hun onderlinge verschillen, tot een nieuwe generatie bombardeerde.

1987-1994: Werkt als assistent voor Nederlandse literatuur verbonden aan de Universiteit van Leuven.

1992: Spinoy toe tot de redactie van het tijdschrift Yang, dat in de jaren negentig de spreekbuis van het Vlaamse postmodernisme zal worden.

 • Samen met theoreticus Hans Vandevoorde, maken Dirk Van Bastelaere, Stefan Hertmans, Erik Spinoy en Peter Verhelst deel uit van de redactie en forceren ze de doorbraak van hun literatuuropvatting in Vlaanderen. Ondertussen is Spinoy weg uit de redactie van dat tijdschrift, evenals zijn companen.

1994: Promoveerde op een proefschrift over de dichter Paul van Ostaijen en het sublieme. (o.a. Immanuel Kant (Kritik der Urteilskraft 1790) en Jean-François Lyotard ( La condition postmoderne 1979) vormen de theoretische background van deze studie).

1994: 1996:  Zijn onderzoeksinteresses liggen bij de moderne en hedendaagse Nederlandse poëzie, problemen en methodes van de literatuurwetenschap en de literatuurgeschiedschrijving en bij de hedendaagse discourstheorie.

Samen met Van Bastelaere en Patrick Peeters maakt hij nu deel uit van de redactie van Freespace, Nieuwzuid.

 • Het werk van Spinoy vertoont een zekere verwantschap met dat van zijn generatiegenoten Dirk van Bastelaere en Peter Verhelst.
 • In literatuurhistorische overzichten staat Spinoy, met onder meer Dirk van Bastelaere en Peter Verhelst, te boek als een vertegenwoordiger van de ‘eerste generatie postmodernen’ in de Vlaamse poëzie.
 • Met zijn licht ironiserende blik, de filosofisch onderbouwde bespiegelingen en intertekstuele verwijzingen wordt zijn dichterlijke oeuvre gezien als een typische exponent van het postmodernisme. In het latere werk (vanaf Boze wolven) staat vooral de verhouding tussen individu en maatschappij centraal.
Hij was ook kort redacteur van de ter ziele gegane Vlaamse Gids.
Gedichten uit deze bundels verschenen in voorpublicatie in allerlei Vlaamse en Nederlandse tijdschriften, waaronder R.I.P., Yang, Het liegend konijn, Dietsche Warande en Belfort en De brakke grond.
2009: Curator van de tentoonstelling Loud & Bright, Purple Birds & Blue Eyed Bitches Dancing, met werk van Tamara Van San (Onomatopee, Eindhoven, 1 mei-10 juni 2009).

 

BEKRONINGEN

 • 1986: Voor het manuscript van de bundel De jagers in de sneeuw ontving Spinoy de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen. Voor de gedrukte versie kreeg hij de Vlaamse Prijs voor het Beste Literaire Debuut.
 • 1990: Hugues C. Pernathprijs voor Susette.
 • 2006: Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2005 voor zijn bundel Boze Wolven.
 • 2007:Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen voor L
 • 2011:  Jan Campert prijs voor zijn bundel Dode kamer.

 

MEER OVER SPINOY

 • Buelens, Geert. 2001. Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen: Vantilt.
 • Vandevoorde, Hans. 1994. “Erik Spinoy“. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites
Referenties
 • Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2001; pp1046-56.

 

SMAAKMAKER

Kon dit veel langer straffeloos?…

Uit: L  Meulenhoff 2004
Kon dit veel langer straffeloos?
Iets zette uit en broeide
en men voelde
 
dingen liepen uit de hand
dreven naar de rand en
gingen veel en veel
te ver
 
geruchten zwollen aan
van strovuur tot
uitslaande brand.
 
Honden blaften elke nacht
de maan scheen vol
doodsbleek
te rijp
als oude schimmelkaas.
 
Gisteren nog
de muren van de cel als door gezang
trompetgeschal slechts neergehaald
 
en goed
daar zat je dan:
 
ijskoud
naakter dan een rode slak
een dooier zonder schaal
een walnoot zonder dop
 
een brein dat weerzin wekt
zo zonder schedeldak
dat krimpt voor
 
de verwachte klap.

Kasselse Apollo
uit: Susette. Gedichten

We kennen niet zijn ongelooflijk hoofd
waarin de appels rijpten. (Zijn tors is
marmer, wit gewelfd.) Wij zien niet meer
de grens die door de ogen liep, waar zon
in sterren overgaat. Maar eens dan breekt
zijn stilte aan. Dan wekt hij slaapsters op,
tot beelden van verhevenheid.
Ooit neemt hij in uw ogen plaats, zijn voet
stapt plechtig uit de tijd. Hij stijgt in u
een hemel in, en zoekt steeds hoger (oude
Montgolfière) naar oeverloze leegten, ver.
Smalwangige atleet. Door hem schrijft gij
de regenboog aan God opnieuw, of Iris, toe.
Loop om zijn mathematisch lichaam heen.
Hij woont zo ver. Er is geen plek
die u niet ziet.
Uw leven moet nu anders zijn.

Je weet niet wat je zegt

Uit: Boze Wolven
Je weet niet wat je zegt
in welke grond het valt
 
of het in lentes opschiet
als een distel
klaproos
tulp
 
verdooft of wekt
wanneer je
 
in je stenen klokhuis zit
en het geschrevene
nog leeft
of niet
 
en vreemde grond en verse regen
voor je spreken gaan
of niet.
 
Je weet het niet.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

Chronologisch overzicht

 
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1982 Paul Van Ostaijen en het Russische futurisme-formalisme: een poging tot situering en vergelijking van de theoretische opvattingen. Leuven : KUL –  Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte. -236p.
1985 Golden Boys. (poëzie)

Met Dirk van Bastelaere.
Deeltitels: Kerkhofbloesems [Erik Spinoy]; Een kapitein besmeurd [Dirk van Bastelaere].
Antwerpen: Uitgaven Contramine. –[45]p.

Reeks: Poëziereeks vol 59.
Afmetingen: 24.80 x 16 (ingenaaid)
Colofon: ‘Golden boys’ , twee gedichtencycli van Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere, verscheen in de maand oktober van 1985 als negenenvijfstigste nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
De uitgave werd verlucht met drie vignetten van Frans de Geetere. Deze illustraties werden ontleend uit ‘Mes Communions’ van Georges Eeckhoud, verschenen in de reeks “Collection des Chefs- d’Oeuvre” uitgegeven door “La Connaissance”, Paris, 1925.
De gedichten werden gezet uit een 12 punts letter Mediaeval. Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.

 

1986 De jagers in de sneeuw. (poëzie)

Grafisch vormgeving: Rikkes Voss.
Spinoy 5 Antwerpen: A. Manteau. -53p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid –  kaft met flappen)
Colofon: ‘De jagers in de sneeuw’ van Erik Spinoy werd in opdracht van Uitgeverij Manteau nv te Antwerpen, gezet in Trump Mediaeval 10/12 en gedrukt bij Smits te Wommelgem, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.

 

1987 Twist met ons. (poëzie)

Bevat: Pornschlegel van Dirk van Bastelaere; Negen gedichten van Bernard Dewulf; De hertog en ik van Charles Ducal en Oost, West van Erik Spinoy.
Met een woord vooraf van Benno Barnard.
Grafische vormgeving: Rikkes Voss
Wommelgem: Den Gulden Engel. -68p.

Afmetingen: 24 x 15.50 (ingenaaid)
1988 ‘De samenwerking van Hendrik Conscience en Octave Delepierre. Het literaire systeem in België (1830-1840)’ (wetenschappelijke publicatie) In: Spiegel der Letteren 30 (1998), p. 143-160.
1989 Naar Sardinië: reisdagboek. / vertaling Erik Spinoy

Oorspronkelijke auteur: David Herbert Lawrence
Oorspronkelijke titel: Sea and Sardinia
Leuven: Kritak. -221p.

Reeks: Kritak passages.
1990 Susette. (poëzie)

Omslag: Marjo Starink.
Deeltitels: Frankfurt [december 1795 juli 1796]; Kasseldriburgkassel [juli september 1796]; Frankfurt [september 1796 september 1798]; Frankfurt/Homburg [september 1798 juni 1800]; Bordeaux [december 1801 juni 1802]; Frankfurt [juni 1802].
Spinoy 1 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -60p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid met flappen)
Colofon: ‘Susette’ van Erik Spinoy werd in 1990 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Marjo Starink, door Geuze & Co’s Drukkerij B.V. te Dordrecht gezet uit de Bembo en gedrukt op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplaag van 800 exemplaren.

 

1993 Fratsen. (poëzie)

Omslag: Marjo Starink.
Deeltitels: Woeste hoogten; Handjevol geboden; Vissen; Mare; Bij wolkeloze hemel; Trakls orakels.
Spinoy 2 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -57p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid met flappen)
Colofon: ‘Fratsen’ van Erik Spinoy werd in 1993 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, door Cédilles te Amsterdam gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze & Co’s Drukkerij B.V. te Dordrecht op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplage van 800 exemplaren

 

1994 Twee handen in het lege. Paul van Ostaijen en de esthetica van het verhevene (Kant, Lyotard). Ongepubliceerd proefschrift.

Electronisch beschikbaar bij DBNL Twee handen in het lege (1994)
1995 ‘Logica en esthetica. Notities bij “Het bordeel van Ika Loch” van Paul van Ostaijen.’ In: Spiegel der letteren 37 (1995), p. 89-128.

Electronisch beschikbaar bij DBNL Logica en esthetica. Notities… (1995)
1995 De smaak ervan. (poëzie)

Fotografie van Raf De Smedt.
Spinoy 3 Landgraaf: Uitgeverij Herik. -22p.

Reeks: Zwarte reeks. – Landgraaf; vol. 30
Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Colofon: De gedichtencyclus ‘De smaak ervan’ werd door Erik Spinoy geschreven op verzoek van Uitgeverij Herik te Landgraaf en werd vormgegeven door Karel van Laar, De Bilt. Raf De Smedt, Sint-Niklaas (B.) maakte de foto’s en Martin van den Berg, Simpelveld, verzorgde de afwerking.
De cyclus werd gezet uit de Scala en werd door Drukkerij Econoom te Beek (L) gedrukt op Bioset.
De oplage bedraagt 299 door de uitgever genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
Dit is nummer 23.

 

1996 De stem der Loreley: over Paul van Ostaijen.

Samengesteld en ingeleid door Geert Buelens en Erik Spinoy
Amsterdam: Bakker. -278p.
1996 Het vouwbeen van de lezer: over literatuuropvattingen.

Red. Patrick Peeters en Erik Spinoy.
Leuven: Peeters. -123p.
2002 Boze wolven. (poëzie)

Vormgeving omslag: Office of CC, Amsterdam
Vormgeving binnenwerk op aanwijzingen van Erik Spinoy.

 

Spinoy 4 Amsterdam: Meulenhoff. -144p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
2003 Mythe en geschiedenis. De wereld van Paul de Wispelaere.

Samengesteld en ingeleid door Erik Spinoy.
Brussel: VUBPress. -134p.

Reeks: Tekst en tijd. – Brussel; vol. 8
2004 L. Gedichten. (poëzie)

Deeltitels: Zomer van L; Herfst van L; Winter van L; Eindspel.
Vormgeving, omslag en binnenwerk: Office of CC, Amsterdam

 

Spinoy 9 Amsterdam: Meulenhoff. -71p.

Afmetingen: 21.50 x 12.50 (ingenaaid)
2004 Onderzoek en praktijk in de Franstalige neerlandistiek.

Samengesteld door Guy Janssens, Sabrina Sereni, Erik Spinoy
Liège : Association des néerlandistes de Belgique francophone. -208p.
2006 Ik. (bibliofiele uitgave)

De vormgeving wordt verzorgd door Alligator/Studio.
Spinoy 10 Gent: Druksel.

Afmetingen: 22 x 13.80 (ingenaaid – omslag met flappen)
Colofon: ‘Ik’ een bundel van Erik Spinoy, werd door Druksel te Gent uitgegeven op 22 april 2006. De vormgeving was van Alligator/Studio. De tekst werd gezet uit ITC Galliard en gedrukt op Bioset 90g bij Sintjoris in Merendree.
De oplage bedraagt 126 door de auteur gesigneerde exemplaren. Honderd zijn bestemd voor de handel,, 26 voor de medewerkers en vrienden van Druksel.

 

2007 Ik en andere gedichten. (poëzie)

Deeltitels: Ik; Beeld en gelijkenis; In een lus; Alles nieuw; Cordyceps.
Boekverzorging en zetwerk: Herman Houbrechts
Het concept van deze bundel en een aantal gedichten eruit ontstonden ter gelegenheid van de zomer 2006 gehouden tentoonstelling ‘After Cage’ waarvoor ik in het kunstencentrum Z33 (Hasselt) een ruimte inrichtte onder de titel ‘The fragile absolute’

 

Spinoy 7 Amsterdam:Meulenhoff /Antwerpen: Manteau. -78p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid)
Aantekeningen:
Enkele gedichten uit ‘In een lus’ vonden hun aanleiding in beeldend werk van Diego Perrone en Nathalie Djurberg.
Cordyceps is een species van tropische zwammen die op insecten parasiteren.
De reeks ‘Ik’ verscheen in het voorjaar 2006 als gelimiteerde Druksel uitgave (Gent)
Erkentelijkheid is ook verschuldigd aan Johan Velter van Druksel en aan het team van Z33, inzonderheid Jan Boelen en Lieve Vanhoyland.

 

2010 Van ver = von weitem.

Illustraties: Wol Müller.
Sulzbach: Alpha Presse. Losbladig.
2011 Dode kamer. (poëzie)

Boekverzorging: Herman Houbrechts
Omslagbeeld: Ann Veronica Janssens, Installation brouillard artificiel dimensions variables, 1997, M HKA.

 

Spinoy 8 Amsterdam:Meulenhoff/Antwerpen:Manteau.. -58p.

Afmetingen: 20 x 15 (ingenaaid)
2012 As/zteken (gedichtendag essay)

Boekverzorging: Herman Houbrechts
Zetwerk: Karakters, Gent.
Gent: Poëziecentrum / Antwerpen: De Bezige Bij. -62p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
2015 Nu is het al te laat. (poëzie)

Boekverzorging: Herman Houbrechts.
Omslagbeeld: Erik Spinoy.
Foto auteur: Koen Broos
Druk: Pantheon drukkers, Velsen-Noord.
 Spinoy 13 Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -64p.

Afmetingen: 20 x 14.90 (ingenaaid)
2017 Geen delicatessen. De waarheid van de poëzie) (essay)

Tekst van de lezing uitgesproken in het kader van de tweede Hans Groenewegenlezing op 18 november 2017
Ontwerp omslag: Karakters, Gent.
Zetwerk en Lay-out: Karakters, Gent
Spinoy 14 Gent: Poëziecentrum vzw. -47p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)