home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Spillebeen, Willy

Maakt deel uit van:

Willy Spillebeen

Westrozebeke, 30 december 1932

Willy Spillebeen  schrijft poëzie, essays en romans. Hij maakt ook vertalingen (uit het Frans en Spaans) en stelt bloemlezingen samen.

Zowel in zijn poëzie als in zijn proza legt Spillebeen getuigenis af van de `levensreis van een man‘ (Aeneis, 1982) die zich wanhopig en machteloos voelt bij de confrontatie met een absurde, chaotische en kwetsende werkelijkheid.

 

BIOGRAFIE

30 december 1932: Geboren te Westrozebeke, West-Vlaanderen.

 • Hij groeit op in een landbouwersgezin. Zijn moeder is heel gelovig, zijn vader eerder liberaal en anti-klerikaal. Zijn vader wil dat hij zou verder studeren.

1945-1951: Volgt de Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jozefcollege te Izegem.

1954-1956: Tijdens zijn legerdienst in het Limburgse Helchteren en het Duitse Ossendorf, probeert hij voor het eerst een roman te schrijven. Het resultaat bevalt hem niet.

1955: Behaalt via de Centrale Examencommissie het diploma van letterkundig regent.  (Nederlands, Frans, aardrijkskunde en geschiedenis).

1956-1988: Leraar Nederlands en Frans aan het Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas te Menen.

1958: Huwt  Zulma Denys. Hun huwelijk krijgt 4 kinderen, Marc, Kristien, Hermien en Dirk.

Verhuist naar Menen.

1959: Publicatie van zijn eerste dichtbundel, De spiraal.

 • Tijdens de jaren ’60 begint hij zich vragen te stellen over alles wat er in die tijd in de wereld gaande was. Dit resulteert in geloofsverlies en scepticisme tegenover de “algemene waarheden” die religies en ideologieën verkondigen. Het boek Steen des aanstoots uit 1970 zal hiervan de neerslag vormen. Willy Spillebeen gaat op zoek naar zijn eigen identiteit en plaats in de wereld.

De auteur is op heel wat terreinen werkzaam.

1965-1972: Recensent poëziebundels in het linkse weekblad De Nieuwe en verzorgt literaire radiokronieken voor BRT 1 (Brussel)) en BRT 2 (West-Vlaanderen). Hij publiceert in tijdschriften als Kreatief en Ons Erfdeel en is redacteur van Dietsche Warande & Belfort.

1971: Debuteert als romanschrijver met ‘De steen des aanstoots’.

1975: Stelt samen met Hubert van Herreweghe jaarlijks een poëziebloemlezing uit de tijdschriften samen voor het Davidsfonds.  Later volgt de bloemlezing in drie delen over de poëzie in Noord en Zuid. Hij is lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, de Adviescommissie voor taal- en letterkunde van de provincie West-Vlaanderen en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden.

1988: Volgt André Demedts op als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Hij is ondervoorzitter van de Academie geweest in 1996 en 1998 en in 1997 voorzitter. Hij is ook jurylid van talrijke poëziewedstrijden.

1 september 1988: Gaat wat het onderwijs betreft met (vervroegd) pensioen

1990-1991: Is de eerste ‘writer in residence’ in de University of Wisconsin, Madison, U.S.A. in opdracht van het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. Zijn ervaringen in de States schrijft hij op in het boek ‘In vele staten’ (1992)

2014:  Hertaalt uit het West-Vlaams de Oorlogsdagboeken 1914-1918 van Achiel Van Walleghem, ook bekend als de Kapelaan van Dikkebus, die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienstdoende pastoor was in Dikkebus bij Ieper. Hierin beschreef deze in een uniek historisch document het dagelijkse leven in zijn parochie en de omliggende dorpen tijdens deze gruwelijke periode. (Uitgeverij Lannoo, Tielt en In Flanders Fields Museum, Ieper. -693p.)

BEKRONINGEN

 • 1958: Basiel de Craeneprijs te Wemmel voor het gedicht Najaar uit de bundel Spiraal.
 • 1961: Prijs van Ons Erfdeel te Waregem voor een korte studie (met vertalingen) over Emanuel Looten
 • 1964: Prijs van de (21ste ) Vlaamse Poëziedagen voor de gedichtencyclus ‘De oude mens’ uit de bundel Groei-pijn.
 • 1967: (derde) Prijs van de stad Tielt voor Vervreemding.
 • 1968 : Referendum van de Vlaamse Letterkunde op de Antwerpse Boekenbeurs voor de roman ‘De krabben’.
 • 1974 : Prijs van de provincie West-Vlaanderen voor de roman met ‘Steen des Aanstoots’.
 • 1974 : Yang-prijs voor de verhalenbundel ‘Drie x Drempelvrees’.
 • 1978 : Prijs provincie West-Vlaanderen voor het essay met ‘De geboorte van het stenen kindje’.
 • 1978 : August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letterkunde met de roman ‘De vossejacht’.
 • 1983 : Literaire prijs Dirk Martensvan de Stad Aalst voor poëzie met de gedichtenbundel ‘Voorbij de populieren’.
 • 1984 : Prijs provincie West-Vlaanderen voor de poëzie met de verzenbundel ‘Voorbij de populieren’.
 • 1984 : Jacob van Maerlantprijs van Damme voor het jeugdboek met ‘De hel bestaat’.
 • 1985 : Prijs van de provincie West-Vlaanderen voor novelle en kortverhaal met de novelle‘Doornroosjes honden’.
 • 1987 : Prijs van de provincie West-Vlaanderen voor het jeugdboek met ‘De hel bestaat’.
 • 1987 : Vierjaarlijkse prijs van de Vlaamse  provincies voor ‘De hel bestaat’.
 • 1991 : Interprovinciale prijs voor de roman met ‘Cortés of De val’.
 • 2000 : Prijs van de Provincie West-Vlaanderen voor toneel met de theatermonoloog ‘Thersites of Het bordeel van Troje’.
 • 2006 : Thea Beckmanprijs 2006 voor de historische jeugdroman met ‘Serge/Samuel’.
 • 2016 : VWS-prijs voor zijn gehele oeuvre.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Mythe

Vier populierenrijen
geplant in drassig weiland
mijn zuilengalerijen
op Ithaka het eiland
waarrond de groene golfslag
van de bossen schuimde.
 
Ik voer uit die voortijd weg
doorheen de dreef der zuilen
naar mijn geschiedenis.
 
Sindsdien geschiedde het
door boomzagen en bijlen
dat het eiland ruïne is.
 
Ik weiger te begrijpen
wat mythe werd in het land
waar ik als toerist zal sterven:
dat iedere boom die viel
bestemd werd voor de velgen
van een nieuw wagenwiel
 
Een strijdwagen nà Troje.

 

(Uit: Voorbij de populieren. Gedichten. Tielt/Bussum 1982, Lannoo, De golfbreker.)

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie bestaat uit drie rubrieken:
  1. Chronologisch overzicht
  2. Beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel
  3. Willy Spillebeen in vertaling

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek Leuven.
 • Universiteitsbibliotheek Gent.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • STICHTING LEZEN / Focuspunt Jeugdliteratuur – Antwerpen

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1959 De spiraal. (poëzie) Spillebeen 8 Lier: De Bladen voor de Poëzie. -29p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jg. 7, nr 2 [tweede serie]
Colofon: Deze verzen ontstonden in 1958. Ze werden gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus P.V.B.A. te Oudenaarde, in opdracht vanDe Bladen voor de Poëzie te Lier, als tweede nummer van de zevende jaargang, in de maand juli 1959.

1962 Naar dieper water. (poëzie)

Bevat de cycli: De vlakte; Seizoenen; Naar dieper water.

Spillebeen 9 Menen: Willy Spillebeen (Sluizenkaai 47). -*61p.

Afmetingen: 21.40 x 14.40 (ingenaaid)
Colofon: ‘Naar dieper water’ van Willy Spillebeen werd in de zomer van 1962 gedrukt op de persen van drukkerij Fieuws & Quartier pvba te Lauwe.
De oplage bedraagt 300 exemplaren.

1963 Emmanuel Looten. De Franse Vlaming. (essay)

Het kaftontwerp is van Sylvain Debie.
De cliché’s voor de illustraties werden ons bereidwillig bezorgd door het tijdschrift ‘Ons Erfdeel’.

Spillebeen 21 Lier: De Bladen voor de Poëzie. -127p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jg. XI, nr 3-4.
Colofon: Dit essay werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van ‘De Bladen voor de Poëzie’ te Lier, in het jaar 1963, als derde en vierde nummer van de elfde jaargang.

1966 De maanvis. (roman) Brugge/Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. *-161p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Reeks: Korenaren.
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge, in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.

1966 Groei-Pijn. (poëzie)

Omslagontwerp van André Deroo.
Bevat de cycli: Kamer; Visie, Dood-punt; De hand die schrijft; Groei-pijn.
De cyclus ‘De oude mens’ werd bekroond met de ‘Prijs van de Vlaamse Poëziedagen’ (Wemmel, 1964)

Spillebeen 7 Brugge/Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. 85p.

Afmetingen: 18.40 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: In deze bundel, gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge, in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer, Brugge – Utrecht – Parijs – Bilbao – Buenos Aires – New York, werden gedichten opgenomen ontstaan in 1963 en 1964.

1966 Jos de Haes. (literaire monografie) Spillebeen 38 Brugge: Uitgeverij Orion / Utrecht: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -71p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Reeks: Ontmoetingen nr 66
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer.

1967 De krabben. (roman) Brugge/Utrecht: Desclée De Brouwer. -143p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (paperback)
Reeks: Romanreeks Korenaren.
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer.

1967 Een zevengesternte.  (essay met bloemlezing van zeven dichters)

Met bijlage bevattende vragen en opgaven – woordverklaring.
Bevat het commentaar en aantekeningen door Willy Spillebeen bij het werk van de dichters Anton van Wilderode, Hubert van Herreweghe, Jos de Haes, Frank Meyland, Reninca, Christine d’Haen en Lieven Rens.

Leuven: Boekengilde ” De Clauwaert. -120p.

Reeks: Caleidoscoop der Nederlandse letteren.
Afmetingen: 20 x 13  (ingenaaid – zachte kaft).
1968 De sfinks op de belt. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte
Foto achterplat: Jean Mil, Oostende.
 Spillebeen 56 Brussel / Den Haag: A. Manteau. -172p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 50
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Geuze Dordt.
1970 Flandre à Coeur – Harrte-Vlaanderen. (poëzie – vertaling uit het Frans)

Gedichten van EMMANUEL LOOTEN (Frans – Nederlands)
Op de flap: Een boeiende bloemlezing Frantalige gedichten prachtig in het Nederlands vertaald door Willy Spillebeen, geïllustreerd met talrijke kunstfoto’s en handschriften van de beroemde dichter uit Frans-Vlaanderen.
Vertaling: Willy Spillebeen.

Spillebeen 17 Antwerpen: Buschmann. -92p.

Afmetingen: 29 x 23.70 (gebonden – harde linnen kaft – stofomslag)
Reeks: Flandria Illustrata.

1970 Steen des aanstoots. Naar een zevende dag. Een boek (roman)

1971: Uitgave – als co-editie- bij uitgeverij Davidsfonds, Leuven, in de reeks Belfortreeks nr 574 – 1971-2. (afm. 21 x 12.50 – gebonden – harde kaft met stofomslag) Omslagontwerp: Toon Saelens. Foto achterplat: Jean Mil, Oostende.
2004: Uitgave bij Houtekiet, Antwerpen in de reeks ‘Vlaamse bibliotheek’ nr 35.

Antwerpen/Utrecht: Standaard uitgeverij. -189p.

Afmetingen: 21 x 12.50 (paperback)
Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Davidsfonds uitgave

1973 Gedichten 1959-1973. Een teken van leven. (poëzie – verzamelbundel – selectie uit eerder verschenen bundels)

Omslagontwerp en ty pografie: Frits Stoepmans gvn.
Bevat gedichten uit de bundels: De spiraal (1959); Nar dieper water (1962); Groeipijn (1966); Ongebundelde gedichten (1967-1973).
1978: Heruitgegeven in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 102 bij Uitgeverij Heideland te Hasselt, met toevoeging van het onuitgegeven gedicht ‘De vrolijke wetenschap’.

Spillebeen 10 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -267p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Gemini literaire paperback nr 25
Druk Smits Wommelgem.

1973 Hubert van Herreweghen. (literaire monografie) Brugge: Uitgeverij “Orion / Utrecht: N.V. Desclée De Brouwer.  -79p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Ontmoetingen nr 102
1973 Blanke hond. (Frans proza in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: ROMAIN GARY
Oorspronkelijke titel: Chien blanc.
Vertaling: Willy Spillebeen.
Omslag: Stefan Loeckx.
Leuven: Davidsfonds. -197p.

Reeks: Belfortreeks nr. 587.
Afmetingen: 20.70 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1974 André Demedts. (literaire monografie) Antwerpen: Helios. -48p.

Reeks: Monografieën over Vlaamse letterkunde vol. 46.

1974 Drie x drempelvrees. (verhalen)

Foto omslag: Aart Klein gfk
Omslagontwerp & typografie: Frits Stoepman gvn.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Amsterdam: P. N. van Kampen Uitgeverij & Zn.  -270p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Gemini literaire paperback nr 27
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.

1977 De vossejacht, een dodenboek. (roman)

1977: Ria Scarphout leest een fragment uit deze roman voor op plaat 38 van Charles Dumolins Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers, deel 1, 1977 (Discus 6877).
1987: 2de druk eveneens bij uitgeverij Davidsfonds zonder verwijzing naar 1ste druk. Omslag : Gregie de Maeyer.

Spillebeen 37 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -285p.

Reeks: Romanreeks nr 610 – 1977-5
Afmetingen: 20.75 x 13 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2de druk
1977 Ontwerp van een landschap. (poëzie)

Bevat de cycli: Dierenriem; Getijden; Uren.

Spillebeen 1 Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Brugge: Uitgeverij Orion. -83p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Uitgeverij Orion – N.V. Desclée De Brouwer

1977 Marcel Coole, ‘Romantisch en eigentijds tegelijk’. (essay met bloemlezing) Vereniging van West Vlaamse Schrijvers vzw.  -48p.

Reeks: VWS-Cahier, jg. XXII (1977), 1, vol. 65 met bibl., p. 1-4;

1977 De geboorte van een stenen kind. (essay)

Thematische analyse van het scheppend werk van Martinus Nijhoff.

Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Brugge: Uitgeverij Orion.  -331p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Reeks: Orions Literair Atelier.
Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Uitgeverij Orion NV Desclée De Brouwer.

1978 Twintig gedichten. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Keuze uit diverse bundels.
Vertaald door Spillebeen
1984: Tweede uitgave bij uitgeverij C. de Vries-Brouwers te Antwerpen. -66p.

Spillebeen 18 Gent: Frans Masereelfonds vzw. -50p.

Afmetingen: 22 x 12.40 (ingenaaid)
Colofon: gezet in de permanent letter in opdracht van het frans masereelfonds vzw in de loop van de maand januari.

1978 Jan Hendrik Leopold. (literaire monografie) Melsele : Orbis en Orion. -128p.

Reeks: Grote ontmoetingen nr 29
1978 Woorden in de stroom. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten – door de dichter zelf uitgekozen – uit de in 1973 verschenen bundel ‘Gedichten 1959-1973’, aangevuld met het onuitgegeven gedicht ‘De vrolijke wetenschap’.

Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis. -80p.

Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden vol. 102.
Colofon: Deze poëziepocket is een door de dichter gemaakte keuze uit de in 1973 bij Standaard Uitgeverij te Antwerpen verschenen uitgave ‘Gedichten 1959-1973’ aangevuld met het onuitgegeven gedicht ‘De vrolijke wetenschap’.
Wij danken de uitgeverij voor de door haar verleende toestemming tot de uitgave.

1978 De Hond. (spaanse roman in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: A. VAZQUEZ-FIGUEROA
Oorspronkelijke titel: El perro.
Vertaald uit het Spaans door Willy Spillebeen.

Leuven: Davidsfonds. -144p.
1979 Herinneringen aan de toekomst. (oorlogsroman)

1984: Het verhaal ‘Bruintje’ wordt opgenomen in ‘Vlaamse verhalen na 1965’ samengesteld door Paul de Wispelaere. Uig. Manteau, Antwerpen pp 363-382.
1988: 2de herziene druk onder de titel: De andere oorlog. Herinneringen aan de toekomst.

Spillebeen 36 Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Brugge: Uitgeverij Orion. -296p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid)

1979 Gitaanse romancero en divan van de Tamarit. (Spaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FEDERICO GARCIA LORCA
Vertaald door Willy Spillebeen
1986: Tweede herwerkte uitgave bij uitgeverij C. de Vries-Brouwers pvba, Antwerpen.
Spillebeen 15

Spillebeen 16 Gent: Frans Masereelfonds vzw. -64p.

Afmetingen: 22 x 12.50 (gelijmd)
Colofon: gezet in de garamond letter in opdracht van het frans masereelfonds vzw in de loop van de maand september 1979.

1980 Het goede doel van het geweld: een parabel. (roman)

Omslag: Stefan Loeckx
 Spillebeen 34 Leuven: Davidsfonds.-192p.

Reeks: Romanreeks nr 628 1980-5
Afmetingen: 21.75 x 12.75 (paperback of gebonden in harde kaft met stofomslag)
1980 De voorbereiding (verhaal) In: Drinken tot we zinken. Dronkemansverhalen. -pp 120-126

Uitgever: Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -188pp.
Samenstelling en voorwoord: Fernand Auwera

1981 Ida Gerhardt. (literaire monografie) Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion. -144p.

Reeks: Grote ontmoetingen nr 4
1981 André Gerard Christiaens, Aan eigen wijsheid werk genoeg (essay met bloemlezing) Vereniging van West Vlaamse Schrijvers vzw.  -48p.

Reeks:  VWS-Cahiers. Nr 92 Jg X VI nr 3/B – herfst 1981.

1982 De levensreis van een man (voorplat). Titelblad: Aeneas of De Levenreis van een Man. (roman)

Omslagontwerp; Robert Nix

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -255p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Grote Marnixpocket nr 235
Druk: Smits Wommelgem.

1982 Voorbij de populieren. (poëzie)

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo.
Bevat de cycli: Voortijd; Tijd; De geschiedenis van de steenbok.

Spillebeen 12 Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -62p.

Afmetingen: 22.50 x 13.90 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Reeks: De Golfbreker.
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo pvba, Tielt.

1983 Doornroosjes honden. (roman)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
1994: Vertaald in het Servisch als Psi uspavane lepotice. Uitgeverij NOVA, Beograd.

Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau. -94p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Grote Marnixpocket nr 259
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.

1983 Dubbelspoor. (poëzie – bibliofiele uitgave)

50 gedichten bij 50  tekeningen van André Deroo.
Met een commentaar van Prof. Piet Thomas.
Bevat de cycli: Spoor een; Wissel; Spoor twee.

Spillebeen 2 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -130p.

Afmetingen: 27 x 23 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Deze uitgave ‘Dubbelspoor’ met tekeningen van André Deroo en gedichten van Willy Spillebeen verscheen in de lente van 1983. Het zetwerk, de druk op mat kunstdrukpapier en het bindwerk werden verzorgd door Drukkerij Lannoo, Tielt. De grafische vormgeving werd verzorgd door Geert Verstaen. Alle exemplaren werden genummerd en door beide kunstenaars gehandtekend. Bij de nummers 1 tot en met 50 hoort een originele ingekaderde tekening van André Deroo. Dit is nummer …

1984 De hel bestaat. (jeugdroman)

Omslagontwerp en illustraties: Michel Gruyters.
Bevat: Eerste deel: Het verhaal van een vorst 1562 (pp 13-62); Tweede deel: Het verhaal van een stad 1839; Het verhaal van een boek 1883; Het verhaal van een bron 1904 (pp 63-101); Derde deel: Het verhaal van de hel 1978 (pp 103-156); Verantwoording en woordverklaring (pp 157-165)
1992: 4de druk bij Houtekiet, Antwerpen/Baarn.
Spillebeen 31

Spillebeen 40 Antwerpen: Manteau. -165p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – geïllustreerde kartonnen kaft)
Reeks: Manteau jeugd
Druk: Smits, Wommelgem-Antwerpen.

1984 Canto General. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur : PABLO NERUDA
Oorspronkelijke titel: Canto General.
Uit het Spaans vertaald samen met Mark Braet en Bart Vonck.
Omslag: Christine Van De Walle.
Latere uitgaven:
1986: Uitgave in pocket in de reeks Rainbow Pockets, Amsterdam.
2004: Uitgave in De Morgen bibliotheek ‘De verboden boeken en Rainbow Pockets, Amsterdam (totaal nieuwe vertaling uit het Spaans, samen met Bart Vonck), 670 p.
2004: Rainbow Essentials, Muntinga, Amsterdam (idem als hierboven) -768 p.
Spillebeen 20 Gent: Frans Masereelfonds vzw. -668p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: De ‘Canto General’ van Pablo Neruda gezet uit de Garamond en gedrukt op Clairefontaine-Chamoix verscheen in september 1984.
Druk: Goff pvba , Gent
Zetwerk: De Zetterij
1984 De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.

Oorspronkelijke auteur: CHARLES DE COSTER
Oorspronkelijke titel: La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs.
150 houtsneden van Frans Masereel.
Nederlands van  Willy Spillebeen.
1989:  heruitgave van dezelfde vertaling met een andere vormgeving bij Uitgeverij Davidsfonds Leuven.

Kemmel: Uitgeverij Malegijs. -412p.

Afmetingen: 28 x 21.20 (gebonden – harde mosgroen linnen kaft met goudopdruk – geïllustreerde papieromslag in zwart en rood)
Colofon:
  Klik op foto voor vergroting

1985 De varkensput. (roman)

Omslagontwerp: Patrick de Ridder.
 Spillebeen 53 Antwerpen: A. Manteau -250p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 272
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1986 De engel van Saint-Raphael. Een parabel.  (roman)

Omslagontwerp: Patrick de Ridder.
 Spillebeen 24 Antwerpen: A. Manteau -155p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 298
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1986 Moeder is een rat. (roman)

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Herbert Binneweg.

Spillebeen 48 Schoten: [h] Hadewych. -15p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: Moeder is een rat, roman van Willy Spillebeen, werd met imprint [h] in opdracht van de uitgeverij Hadewych nv, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagontwerp en grafische vormgeving van Herbert Binneweg en gedrukt op 900 grams romandruk door Bosch en Keuning nv, Baarn.

1987 Cortés of De Val. (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
1993: Vertaald in het Noors door Kåre Langvik-Johannessen als Skriftemålet. Uitgeverij:  Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
1994: 2de druk bij Den Gulden Engel, Antwerpen met een werkboekje voor lectuurbegeleiding door R. Wuyts.

Spillebeen 51 Schoten: [h] Hadewych. -289p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: ‘Cortés of De Val’ roman van Willy Spillebeen, werd, met imprint [h] in opdracht van uitgeverij Hadewych nv, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagillustratie van Jan Vanriet, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning nv, Baarn.

1988 De waarheid van Antonio Salgado. (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
2000: Vertaald naar het Noors  door Kåre Langvik-Johannessen. Uitgeverij: Document, Oslo
 Spillebeen 54 Antwerpen: HouteKiet. -116p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1988 De andere oorlog: herinneringen aan de toekomst. (roman)

2de herziene druk van ‘Herinneringen aan de toekomst’ uit 1979.
Leuven: Davidsfonds. -275p.

Reeks: Romanreeks nr 674
1989 Een pluisje van de zee. (jeugdroman)

1999: 3de herziene druk door Davidsfonds/Infodok, Leuven, 172p. Omslagillustratie door Marijke Meersman, vormgeving: Peer de Maeyer.
Spillebeen 26

Spillebeen 25 Antwerpen: HouteKiet. -143p.

Afmetingen: 23.50 x 15.40 (ingenaaid – zachte kaft met stofwikkel)

1989 Het toeval. (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
2003: heruitgave bij Davidsfonds-Infodoc, Leuven.
 Spillebeen 45 Antwerpen/Baarn: HouteKiet. -102p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1989 De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.

Oorspronkelijke auteur:  CHARLES DE COSTER
Nederlands van Willy Spillebeen.
Tekeningen van Pieter Breughel.
Nawoord: Prof. Dr. V. Nachtergaele.
Toelichting bij de illustraties: W. de Decker.
Omslag en vormgeving: Gregie de Maeyer.
1984: Eerste uitgave van de vertaling bij Uitgeverij Malegijs te Kemmel met houtsneden van Frans Masereel.

Spillebeen 57 Leuven: Davidsfonds. -479p.

Afmetingen: 23.80 x 16.20 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Davidsfonds Romanreeks vol. 688.

Gezet in Malibu 10/11
Gedrukt en gezet bij Scheerders Van Kerchove N.V. Sint-Niklaas.

1989 Gedichten. De zee, de engelen, de ballingschap. (Spaanstalige poëzie in vertaling)

Vertaald uit het Spaans door Willy Spillebeen.
Gedichten van RAFAEL ALBERTI (Spaans – Nederlands)
Omslag: Studio Combo
Spillebeen 14 Baarn: De Prom. -170p.

Afmetingen:20.50 x 12 (gebonden harde kaft met stofomslag)
1991 De schreeuw van de bunzing : een dubbelverhaal. (roman)

Omslag: Jan Vanriet.
Spillebeen 23 Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -94p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1992 De anonieme jezuïet. (roman)

Omslagillustratie: ‘Het vuur’ (1566) van Giuseppe Arcimboldo.
Omslagtypografie: Carine Cuypers.
Spillebeen 49 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau nv. -262p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)
1992 In vele Staten: you’re welcome. Amerikaans relaas. (reisverslag)

Omslagontwerp: Rikkes Voss.
Foto auteur: Philippe Lebeau.
 Spillebeen 52 Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau nv. -215p.

Reeks: Grote Marnixpocket nr 422
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1992 Geboorteland: Willy Spillebeen 60 jaar. Antwerpen: Kalevala Pers. -9p.

De kaft is suikerriet
Oplage van 90 Ex.
1993 De Seigneur van Peuplingues. (roman)

Omslagtypografie: Carine Cuypers.
Omslagillustratie: fragment van ‘Melankoli Ant.’ (1892-1893) van Edvard Munch.
 Spillebeen 44 Antwerpen/ Amsterdam: A. Manteau nv. -208p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 De ongestorven doden: twee korte romans. (roman)

Omslagontwerp: Carine Cuypers.
Spillebeen 32 Antwerpen/ Amsterdam: A. Manteau nv. -224p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Land van vergeten. (poëzie)

Omslagontwerp: Dooreman
Bevat de cycli: Vlucht en val; Land van vergeten; Van Ikaros en anderen.

Spillebeen 3 Gent: Poëziecentrum vzw. -72p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie – jrg. 43, nr 1 [tweede serie]
Colofon: ‘Land van vergeten’ van Willy Spillebeen werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent op de persen van drukkerij Sanderus n.v. in Oudenaarde in de maand september 1995.

1997 Thersites, of, Het bordeel van Troje. Een monoloog. (theatertekst)

Omslagontwerp: De Witlofcompagnie.
Omslagillustratie: ‘Tirsias, de lelijkste man in het kamp van de Achaïers’ (1975), Jan Cox.
Opdracht: Voor Herman Verbeeck, opdrachtgever, inspirator en zegger van deze monoloog.

spillebeen-41 Antwerpen: A. Manteau nv. -93p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (paperback)
Colofon: Deze uitgave kwam tot stand met de steun van de provincie West-Vlaanderen.
Opgevoerd op 14 november 1996 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel. Regie Wim Meuwissen, Decor, scenografie, kostuums: Wim Groen. Acteur: Herman Verbeeck.

1998 Gods gouden ogen. Het einde van een oorlog. (roman)

Vormgeving: Smets en Ruppol.
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie: Egon Schiele, ‘Agonie’ München Neue Pinakotek (foto: Blauel/Bnamm – ARTOTHEK).
 Spillebeen 50 Leuven: Davidsfonds – Clauwaert (Blijde Inkomststraat 79-81) . 222p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Lannoo Drukkerij, Tielt.
1998 Vlaamse legenden. (verhalen)

Oorspronkelijke titel; ‘Légendes flamandes’ (1858)
Oorspronkelijke auteur: CHARLES DE COSTER
Vertaald uit het Frans door Willy Spillebeen.
Vormgeving binnenwerk; Geert Verstaen.
Omslagontwerp: Gregie De Maeyer.
Omslagillustratie: Félicien Rops ‘Les frères de la bonne trogne’.
Frontispice voor: Charles de Coster, Légendes flamandes. Paris: Hetzel, 1858.

Spillebeen 35 Leuven: Davidsfonds – Clauwaert. -192p.

Afmetingen: 24 x 16.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij drukkerij Lannoo.
Illustraties binnenwerk: twaalf etsen van Adolf Dillens, Charles de Groux, Félicien Rops, François Roffiaen, Edmond de Schampeleer, Jules van Imschoot en Otto van Thoren, verschenen in de uitgave van Légendes flamandes, gepubliceerd door Delevigne & Callewaert te Brussel voor Michel Lévy frères te Parijs, 1858.

2000 Busbeke, of De thuiskomst. (historische roman)

Omslagontwerp: Studio Davidsfonds en Beeldspraak.
Omslagillustratie: Pieter Coecke van Aelst, Moeurs e fachon de faire de Turcz: een karavaan trekt voorbij, detail.
2010: Vertaald in het Turks door Kevser Canbolat, als Busbeke ve son yolculuk . Uitgeverij: Aksel Yayincilik,  Ankara.
Spillebeen 41 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -448p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2000 Lionel Deflo. (essay met bloemlezing) Vereniging van West Vlaamse Schrijvers.  -48p.

Reeks:  VWS-Cahiers. Nr 196

2001 Anastasia. (jeugdroman 15+)

Omslagontwerp: Beeldspraak
 Spillebeen 30 Leuven: Davidsfonds-Infodok. -267p.

Afmetingen: 22 x 14.40 (gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
2001 De hunker naar troost, of De ongestorven doden : twee korte romans en twee lange verhalen (verhalen)

Omslagontwerp en -illustratie: Aanzet.
Bevat: De schreeuw van bunzing : verhaal (pp 7-50); Een kind doden : roman (pp 51-146); De nabestaande : roman (pp 147-228); Het damhert : verhaal (pp 229-253).
Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -253p.

Afmetingen: 22 x 14.40 (gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

2002 De heuvel. Voor. Het einde. En daarna. (roman)

Omslagontwerp en -foto: Aanzet.
Spillebeen 43 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds . -420p.

Reeks: Davidsfonds literair vol 2002:6
Afmetingen:21.50 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2003 De geschiedenis van een steenbok. (poëzie – bloemlezing)

Verzamelbundel gekozen en ingeleid door Patrick Lateur.
Bevat: Inleiding; De spiraal; Naar dieper water; Groeipijn; Torso; Ontwerp van een landschap; Voorbij de populieren; Dubbelspoor; Land van vergeten; Ongebundelde gedichten.
De foto op de omslag is van Willy Catteuw.

Leuven: Uitgeverij P. -160p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Reeks: Parnassusreeks nr 5
Colofon: ‘De geschiedenis van een steenbok’, poëzie van Willy Spillebeen, samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur, is het vijfde deel in een nieuwe reeks bloemlezingen van dichters van vandaag  Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2002 gerealiseerd door Drukkerij Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Conqueror 120 gr.

2003 Het toeval. (jeugdroman, 15+)

Vormgeving cover: Aanzet
Vormgeving binnenwerk: Sin Aerts
Heruitgave van ‘Het toeval’ uit 1989
 Spillebeen 28  Leuven: Davidsfonds/Infodok. -93p.

Afmetingen: 22 x 14.40 (paperback – kaft met flappen)
2003 Luuk Gruwez. (essay met bloemlezing) Vereniging van West Vlaamse Schrijvers.  -48p.

Reeks:  VWS-Cahiers. Nr 217

2003 Honderd liefdessonnetten.  (Chileense poëzie in vertaling – tweetalige uitgave)

Oorspronkelijke titel: Cien sonetos de amor
Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Vertaald en uitgeleid door Willy Spillebeen. (Noten, chronologie van het leven van Pablo Neruda en een nawoord bij de bundel)
Deeltitels: Morgen – Middag – vooravond – Nacht.
Leuven: Uitgeverij P. -128p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
2004 De muur. (jeugdroman)

Cover: Aanzet
Vormgeving binnenwerk: Sin Aerts
 Spillebeen 29 Leuven: Davidsfonds-Infodok. -173p.

Afmetingen: 22 x 14.40 (paperback)
2004 Canto general. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Vertaling: Bart Vonck en Willy Spillebeen.
Spillebeen vertaalde volgende hoofdstukken: I. Hoogten van Macchu Picchu. IV. De bevrijders. V. Het verraden zand. VI. Amerika, ik roep je naam niet tevergeefs.aan. VII. Canto general de Chili. VIII. De aarde heet Juan.
Omslag: Jan Vanriet, aquarel, 2003
Brussel: De Morgen bibliotheek ‘De verboden boeken. / Paperview. -670p.

Uitgegeven met een licentie van Maarten Muitinga, Amsterdam.
Afmetingen: 20.50 x 11.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2005 Minnaars in waanzin. (roman)

Omslagontwerp: B-2
Vormgeving binnenwerk: Smets en Ruppol.
 Spillebeen 33 Leuven: Davidsfonds Uitgeverij N.V. -374p.

Reeks: Davidsfonds literair.
Afmetingen: 21.30 x 13.80 (ingenaaid – harde kaft met stofomslag)
2005 Serge / Samuel. (jeugdroman)

Vormgeving cover: Sin Aerts
Spillebeen 27 Leuven: Davidsfonds-Infodok. -143p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
2006 Liefde, het enige. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het enige; Najade; Laatste beelden; Eerdere beelden; Noten.

Leuven: Uitgeverij P.  -85p.

Afmetingen: 24 x 15.30 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

2009 Rubroeks reizen. (roman)

Vormgeving binnenwerk: Smets en Ruppol
Omslagontwerp: mediaCombo
Omslagfoto: © Corbis, Hamid Sardar
Leuven: Davidsfonds Uitgeverij NV. -400p.

Reeks: Davidsfonds / Literair.
Afmetingen : 22 x 14.40 (paperback)
2011 Blues om wat blijft. (poëzie) Leuven: Uitgeverij P. -74p.

Afmetingen: 24 x 15.30 (ingenaaid– licht kartonnen kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Peeters, Herent.

 

2015 Onbereikbaar. (poëzie)

Bevat de cycli: I. Kleuren; II. Klein bestiarium; III. Kinderjaren; IV Liefde en dood V.Plastisch; VI. Natuur;
Spillebeen 46 Leuven: Uitgeverij P. -84p.

Afmetingen: 24 x 15.30 (ingenaaid– licht kartonnen kaft met flappen)
Gedrukt door ACCO, Herent.
2019 Microkosmos. (gedichtenbundel)

Bevat 5 cycli romeins genummerd van I tot V

Leuven: Uitgeverij P. -80p.

Afmetingen: 20 x 17.10 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gedrukt door BestInGraphics, Vosselaar

2019 Horizontale zaken. 69 gedichten over liefde, onliefde en lust. (vertaalde Amerikaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: EDWARD ESTLIN CUMMINGS.
Oorspronkelijke titel: Keuze uit de Complete Poems 1904-1962. Ed. Geoprge J. Firmage Centennial Edition 1994. Liveright Publishing Corp, New-York.
Vertaald en ingeleid door Willy Spillebeen.
Tweetalige editie.

Leuven: Uitgeverij P.  -96p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.

2023 Pigment van een bestaan. (gedichtenbundel)

Bevat V titelloze cycli + een Coda

Leuven: Uitgeverij P.  -91p.

Afmetingen: 20 x 15.70 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics, Beerse.

B. Bibliografie gerangschikt per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • Blues om wat blijft, P. Leuven 2011.
 • De geschiedenis van een steenbok, P, Leuven 2003 – verzamelbundel gekozen en ingeleid door Patrick Lateur, 160 p.
 • De Spiraal, De Bladen voor de Poëzie, Lier, 1959 – bundel, 30 p.
 • Dubbelspoor, Lannoo, Tielt, 1983 – 50 gedichten bij 50 tekeningen van André Deroo, 130 p.
 • Gedichten 1959-1973 – Een teken van leven, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1974 – Verzamelde gedichten, 268 p.
 • Groei-Pijn, Desclée de Brouwer, Brugge, 1966 – bundel, 86 p.
 • Land van Vergeten, PoëzieCentrum vzw, Gent, 1995 – bundel, 72 p.
 • Liefde, het enige, P, Leuven 2006 – bundel, 85 p.
 • Microkosmos, P, Leuven 2019bundel 80p.
 • Naar Dieper Water, Eigen Beheer, Menen, 1962 – bundel, 62 p.
 • Onbereikbaar, Uitgeverij P. , Leuven 2015 – bundel, 84p.
 • Ontwerp van een Landschap, Desclée de Brouwer, Brugge,1977 – bundel, 86 p.
 • Pigment van een bestaan, Uitgeverij P, Leuven, 2023 – bundel, 96p.
 • Woorden in de Stroom, PEN 102, Heideland, Hasselt, 1978 – eigen keuze uit eigen werk, 80 p.
 • Voorbij de populieren, Lannoo, Tielt, 1982 – bundel, 62 p.

Romans en verhalen

 • Aeneas of De Levensreis van een Man, Manteau, Antwerpen, 1982; herdrukt door Davidsfonds, Leuven – roman, resp. 256 p. en 227 p.
 • Busbeke of de thuiskomst, Davidsfonds, Leuven, 2000 – roman, 450 p.
 • Cortés of De Val, Houtekiet, Anwerpen, 1987 – roman, 292 p.
 • De anonieme Jezuiet, Manteau, Antwerpen, 1992 – roman, 262 p.
 • De Engel van Saint-Raphael, Manteau, Antwerpen, 1986 – roman, 160 p.
 • De heuvel, Davidsfonds, Leuven, 2003 – roman, 420 p.
 • De hunker naar troost, Davisfonds, Leuven, 2001 – twee korte romans en twee lange verhalen,254 p.
 • De Krabben, Desclée de Brouwer, Brugge, 1967 – roman, 142 p.
 • De Maanvis, Desclée de Brouwer, Brugge, 1966 – roman , 162 p.
 • De ongestorven Doden, Manteau, Antwerpen, 1994 – dubbelroman, 222 p.
 • De Schreeuw van de Bunzing, Houtekiet, Antwerpen, 1991 – dubbelverhaal, 94 p.
 • De Seigneur van Peuplingues, Manteau, Antwerpen, 1993 – roman, 208 p.
 • De Sfinks op de Belt, Manteau, Brussel, 1968 – roman, 172 p.
 • De Varkensput, Manteau, Antwerpen, 1985 – roman, 256 p.
 • De Vossejacht, Davidsfonds Leuven & De Standaard, Antwerpen, 1979 – roman, 286 p.
 • De Waarheid van Antonio Salgado, Houtekiet, Antwerpen, 1988 – roman, 118 p.
 • Drie X Drempelvrees, Standaard, Antwerpen, 1984 – drie verhalen, 208 p.
 • Doornroosjes Honden, Manteau, Anwerpen, 1983 – verhaal, 94 p.
 • Gods gouden Ogen, Davidsfonds, Leuven, 1998 – roman, 224 p.
 • Herinneringen aan de Toekomst, Orion, Brugge, 1979; herdrukt als De Andere Oorlog, Davidsfonds, Leuven, 1988 – roman, resp. 296 en 276 p.
 • Het goede Doel van het Geweld, Davidsfonds, Leuven, 1979 – roman, 192 p.
 • Het Toeval, Houtekiet, Antwerpen, 1989 – roman, 102 p.
 • In vele Staten, Manteau, Antwerpen, 1992 – Amerikaans relaas, 216 p.
 • Minnaars in waanzin, Davidsfonds, Leuven, 2006 – roman, 374 p.
 • Moeder is een Rat, Houtekiet, Antwerpen, 1986 – roman, 128 p.
 • Rubroeks reizen, Davidsfonds, Leuven, najaar 2009 – roman, 400 p.
 • Steen des Aanstoots, De Standaard, Antwerpen & Davidsfonds, Leuven , 1970/1971 – roman, 190 p.
 • Thersites of het Bordeel van Troje, Manteau, Antwerpen, 1997 – (theater)monoloog,90 p.

Adolescentenromans

 • Anastasia, Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2001 – adolescentenroman, 180 p.
 • De Hel bestaat, Manteau, Antwerpen, 1984 – adolescentenroman, 166 p.
 • De muur, Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2004 (voorjaar) – adolescentenroman, 208 p.
 • Een Pluisje van de Zee, Houtekiet, Antwerpen, 1989, herdrukt door Davidsfonds/Infodok, Leuven, resp. 144 p. en 172 p. – adolescentenroman,
 • Hij is een Vijand en een Vriend, Brito, Antwerpen, 1970 – jeugdboek herdrukt als Vijand en Vriend, Berghmans, 1984 – jeugdboek, 40 p.
 • Serge/Samuel, Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2005 (najaar) – adolescentenroman, 143 p.

Essays

 • André Demedts, Monografieën over Vlaamse Letterkunde, Brussel, 1974, 48 p.
 • André G. Christiaens, VWS-cahier 92, 1981- essay met bloemlezing, 16 p.
 • De Geboorte van het Stenen Kindje. Thematische analyse van het scheppend werk van Martinus Nijhoff, Orion, Brugge, 1977 – essay, 336 p.
 • Een zevengesternte, Heideland, Hasselt, 1968 – essays met bloemlezing, 120.
 • Emmanuel Looten, de Franse Vlaming, De Bladen voor de Poëzie, Lier, 1963 – twee essays met vertalingen, 128 p.
 • Hubert van Herreweghen, Desclée de Brouwer, Brugge, 1973 – essay, .
 • Ida Gerhardt, Orion, Brugge, 1980 – essay, 146 p.
 • Jan Hendrik Leopold, Orion, Brugge, 1978 – essay, 126 p.
 • Jos de Haes, Desclée de Brouwer, Brugge, 1966 – essay, 72 p.
 • Lionel Deflo, VWS-cahier, nr.196, 2000 – essay met bloemlezing, 48 p.
 • Luuk Gruwez, VWS-cahier, nr. 217, 2003 – essay met bloemlezing, 48 p.
 • Marcel Coole, VWS-cahier 65, 1977 – essay met bloemlezing, 16 p.

Vertalingen

 • Blanke Hond, Davidsfonds, Leuven, 1973 – roman ‘Chien Blanc’ van Romain Gary (uit het Frans), 198 p.
 • Canto General, Masereelfonds, Gent 1984 en Rainbow Pockets, Amsterdam,1986 – poëziebundel van Pablo Neruda ( uit het Spaans, samen met Mark Braet en Bart Vonck), resp. 668 p. en 640 p.
 • Canto general, De Morgen bibliotheek ‘De verboden boeken en Rainbow Pockets, Amsterdam 2004 – poëziebundel van Pablo Neruda (totaal nieuwe vertaling uit het Spaans, samen met Bart Vonck), 670 p.
 • Canto general, Rainbow Essentials, Muntinga, Amsterdam (idem als hierboven), 2004, 768 p.
 • De Hond, Davidsfonds, Leuven, 1978 – roman, ‘El Perro’ van A. Vazquez-Figueroa (uit het Spaans), 144 p.
 • De legende van Uilenspiegel, Malegijs, Kemmel, 1984 en Davidsfonds, Leuven, 1989 – roman ‘La Légende d’Ulenspiegel’ van Charles de Coster (uit het Frans) resp. 412 p. en 479 p.
 • Flandre à Coeur – Harte-Vlaanderen, Buschmann, Anwerpen, 1970 – gedichten van Emmanuel Looten (Frans -Nederlands), 92 p.
 • Gedichten. De zee, de engelen, de ballingschap, De Prom, Baarn, 1989 – gedichten van Rafael Alberti (Spaans – Nederlands), 170 p.
 • Gitaanse Romancero & Divan van de Tamarit, Masereelfonds, Gent, 1978 en De Vries Brouwers, Antwerpen, 1984 – twee bundels van Federico Garcia Lorca (uit het Spaans), 62 p.
 • Honderd liefdessonnetten/Cien sonetos de amor, P, Leuven, 2003 – verzenbundel van Pablo Neruda (Spaans-Nederlands), 125 p.
 • Horizontale zaken. P, Leuven, 2019 (69+1 liefdesgedichten van e.e. cummings)
 • Twintig gedichten, Masereelfonds, Gent, 1977 en De Vries-Brouwers, Antwerpen, 1984 – gedichten van Pablo Neruda (uit het Spaans), 66 p.
 • Vlaamse legenden, Davidsfonds, Leuven, 1998 – verhalen ‘Légendes Flamandes’van Charles De Coster (uit het Frans), 192 p.

Bloemlezingen

 • De macht der leegte, PEN 104, Heideland, Hasselt, 1979 – essay en bloemlezing uit de poëzie van August Vanhoutte, 80 p.
 • Gedichten, Davidsfonds, Leuven – jaarlijkse bloemlezing uit de tijdschriften van Noord en Zuid, sedert 1974 als opvolger van Jos de Haes samen met Hubert van Herreweghen; sedert 2001 samen met Hugo Brems, telkens 65 p.
  2001 Poëzie bloemlezing
 • Het Nachtegalenbosje, Davidsfonds, 1990 – idem, periode 1880-1916, 216 p.
 • Soms tussen Tulpen, Davidsfonds, 1997 – idem, periode 1916-1945, 280 p.
1985 Dingen die niet overgaan : een bloemlezing poëzie uit Vlaanderen en Nederland : 1945-1985

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen Leuven : Davidsfonds. -214p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Omslag en vormgevingsadvies : Gregie de Mayer.
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo, Tielt

Spillebeen 55
1990 Het nachtegalenbosje: poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1880-1916.

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen.
Leuven:  Davidsfonds; 1990. -216p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Malibu 10/11
Omslag en vormgeving: Gregie de Maeyer.
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV Sint-Niklaas

1997 Soms tussen tulpen: poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945.

Samenstelling: Hubert Van Herreweghen & Willy Spillebeen Leuven:  Davidsfonds-Clauwaert, 1997. -280p.
Afmetingen: 24.40 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Vormgeving: Geert Verstaen.
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer.
Omslagillustratie: Frans Masereel.
Illustraties: Frans Masereel, La Ville © Stichting Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Zürich/Schweiz

WILLY SPILLEBEEN IN VERTALING

NOORS

 • 1993: Skriftemålet Noors / vert. uit het Nederlands door Kåre Langvik-Johannessen. Uitgever: Gyldendal Norsk Forlag. Fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel: Cortés of  De val. Antwerpen Houtekiet, 1987.
 • 2000: [(De waarheid van Antonio Salgado)] Noors / vert. uit het Nederlands door Kåre Langvik-Johannessen. Uitgever: Document, Oslo. Kinder- en jeugdliteratuur. Oorspronkelijke titel: De waarheid van Antonio Salgado. Antwerpen: Houtekiet, 1988.

SERVISCH

 • 1994: Psi uspavane lepotice. Servisch / vert. uit het Nederlands door Nataša Tomić. Uitgever NOVA, Beograd. Fictie. Oorspronkelijke titel: Doornroosjes honden: een verhaal. Antwerpen: Manteau, 1983.

TURKS

 • 2010: Busbeke ve son yolculuk Turks / vert. uit het Nederlands door Kevser Canbolat. Uitgever: Aksel Yayincilik, Ankara. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel: Busbeke, of De thuiskomst. Leuven: Davidsfonds, 2000