home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Stassaert, Lucienne

Maakt deel uit van:

LUCIENNE STASSAERT

Antwerpen, 10 februari 1936

Eig. Lucienne Joseph Victorine Stassaert is dichteres, toneelschrijfster, beeldend kunstenares en pianiste.

Ze is tevens auteur van romans en verhalenbundels.

Op zijn blog mededelingen over –blog.com schrijft HF Jespers: » De voorbije decennia heeft Lucienne Stassaert aan een aantal groepstentoonstellingen zogenaamde “dubbeltalenten” deelgenomen. Dubbeltalent? Ja, zij schildert. Maar “dubbeltalent”, neen. Pianiste, dichteres, romancière, toneelauteur, vertaalster, Lucienne Stassaert heeft talent. Punctum. Zij “schildert figuratief abstracte thema’s”, dixit Willem M. Roggeman. (Net zoals ze in haar poëzie figuratieve thema’s abstract moduleert).

BIOGRAFIE

10 februari 1936: Geboorte van Lucienne Stassaert in Antwerpen. Enig kind van Jules Stassaert en Louiza Van Krieken, die samen een kapsalon hebben.

1942-1951: Lager onderwijs en humaniora bij de Soeurs de Notre Dame in Antwerpen. Franstalig katholiek onderwijs, waar, volgens haarzelf, ‘een muffe nonnensfeer heerste, gekenmerkt door een aswoensdagmorbiditeit’.

Voor een tegengewicht zorgt de muziek.

1951-1953: Studies aan privé-pianistenschool.

1953-1959: Studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Antwerpen. Krijgt een beurs om zich voor te bereiden op de Koningin Elisabethwedstrijd en zou tot aan de dood van haar vader in 1965 optreden als concertpianiste. Het verwerken van de dood van haar vader en een doodsobsessie in het algemeen, zijn motieven die in haar literaire oeuvre sterk aanwezig zijn.

1960: Huwelijk met de schilder beeldhouwer Wybrand Ganzevoort. Begint zelf ook te schilderen.

1961: Geboorte van Régine Gansevoort.

DE JAREN ’60: LITERAIRE INCUBATIEPERIODE IN KRINGEN VAN NEO-EXPERIMENTELEN.

Eind 1961: Begint met teksten te schrijven; die zijn verschenen in het tijdschrift ‘Nul’ (1961-1965).

1962: Vindt aansluiting bij de neo-experimentelen of de Zestigers, die zich hoofdzakelijk groepeerden rond het stenciltijdschrift Labris (vanaf 1962), meer bepaald bij de zgn. subjectieve richting, waarvan de vertegenwoordigers (o.a. Marcel van Maele en Max Kazan) zich beriepen op het klimaat van de Franse `poésie maudite’ (Alfred Jarry, Lautréamont, Antonin Artaud) en de beatcultuur (Jack Kerouac).

1962-1975: Werkt mee aan Labris, maar behoort niet tot de redactie. Sluit zich aan bij de Antwerpse bohème.

1963: Geboorte van Anouk Gansevoort.

1964: Debuteert met Verhalen van de jonkvrouw met de spade, in eigen beheer op 34 exemplaren. Typische kenmerken van de experimentele literatuur in de zestiger jaren: een tekst zonder hoofdletters in een ongewone syntaxis, een woordenstroom die uit het onderbewuste is opgeborreld, een boek in stencil zonder paginering.

Het gedicht de jonkvrouw met de spade zal later apart nog een paar maal worden uitgegeven. In 1978 in een bibliofiele uitgave door Contramine, de uitgeverij van Tony Rombouts te Antwerpen als nr 32 in zijn poëziereeks en in 1999 eveneens in een bibliofiele uitgave bij Uitgeverij Meert te Antwerpen geïllustreerd door Dan Van Severen.

1965: Jules Stassaert, haar vader, overlijdt. Even later geeft ze haar pianistenloopbaan op.

1966: Publicatie van het prozawerk Bongobloesembloed (onder de naam Lulu Stassaert, samen met Max Kazan). Een soort dialoog met Kerouac-fan en jazzspecialist Max Kazan van de Labris-groep.

 • De Labris-periode verschaft Lucienne Stassaert een plaats in de literatuurgeschiedenis als “zestiger” en als “experimenteel en moeilijke schrijfster”. Dat etiket zou ze nooit helemaal kwijt raken, hoe graag ze dat ook wilde en hoeveel sociaal-realistische poëzie en neorealistische verhalen ze ook publiceert. Het experimentele blijft een wezenlijk deel van haar werk, al verplaatst het zich van het materiaal (de taal) naar de vorm (de compositie).

IN DE JAREN ’70 KWAM STASSAERT IN DE BAN VAN HET ENGAGEMENT.

Op de website Amateurtoneel .be vinden we volgende toneelwerken van haar hand:

 • Camera kraamkliniek (1969) Creatie Herman Teirlinck
 • De fiets ( Creatie 1971) Jonge toneelliefhebbers Schaarbeek
 • De ladder ( Creatie 1971) Jonge toneelliefhebbers Schaarbeek
 • Wachten op betere tijden (1972)
 • Een ander soort delinquent (1972) Bekroning: Visser-Neerlandiaprijs. Walter Soethoudt, Perenstraat  15, 2000 Antwerpen.
 • Reis vandaag niet naar Ankara (1975) creatie: De Violier Brussel
 • De oude dame en de dood (1972)  Originele uitgever: ALMO – staat niet meer in catalogus
 • De blauwe uniformen (1973) Creatie Arca Gent
 • Best mogelijk (1975) Creatie De WAAG Antwerpen

1971-1974: Redactrice van Impuls.

1973: Publicatie van de verhalenbundel Het stenenrijk.

 • Hierin wisselen bladzijden over eenzaamheidsbeleving en doodsbesef af met verhalen die hun onderwerp uit de realiteit hebben gehaald. ‘De appel’ gaat over en Noord-Afrikaan die in zijn cel zelfmoord pleegt omdat hij ten onrechte verdacht wordt van verleiding van een jong blond meisje. Het titelverhaal ‘Het stenenrijk’ is gebaseerd op een verhaal over het verblijf in een psychiatrische inrichting van een kennis van de schrijfster.

1973: De dichtbundel In de klok van de machine tikt een mens wordt gepubliceerd. Politiek geëngageerde poëzie met harde kritiek op het kapitalisme. De bundel getuigt van de strijdlust van de schrijfster, die zoals vele kunstenaars in die tijd gelooft dat de wereld via de kunst kan veranderen.

1975: Publicatie van Een kleine zeeanemoon., stemmen en tegenstemmen over de rol van de kunstenaar in de kapitalistische maatschappij.

 • Biografische interpretatie van de tekst, waarin een pamflet van Amada voorkomt, heeft ertoe geleid dat de schrijfster in de literaire geschiedschrijving en kritiek een actief lid van Amada wordt genoemd. Amada is een zeer linkse partij van maoïstische inspiratie.

1979: Met ‘Parfait Amour’ breidt haar lezerskring zich uit. Het is een roman met vele lagen. De roman is een kritische observatie, exploratie en analyse van een artistiek ‘bewustzijn’. Ingewijden lezen ‘Parfait Amour’ ook als een sleutelroman waarin het personage Asta de schrijfster vertegenwoordigt, Ben haar echtgenoot, Lena een bekende actrice, Samuel een bestaand jong acteur enz. Feministen kunnen de roman lezen als een streven naar androgynie, een evenwichtige vereniging in één mens van de mannelijke en de vrouwelijke component.

1980: Huwelijk met Wybrand wordt omgezet in een LAT relatie.

DE JAREN ’80 : AANDACHT VOOR ‘VERWANTE’ KUNSTENAARS ALS EDVARD MUNCH, EMILY DICKINSON, SYLVIA PLATH, ALPHRA BEHN, RACHEL BAES E A

1981: Publicatie van de dichtbundel Nachtglas, met de cyclus ‘Spokerij’, gedichten bij de schilderijen van de Noorse schilder Edvard Munch.

1983: Louiza van Krieken, de moeder van Lucienne Stassaert, overlijdt.

1984: Publicatie van de verhalenbundel Het zomeruur . Daarin o.a. ‘Mijnheer Tortel en Juffrouw Duif’, een leuke parabel over een dichter en een dichteres, verkleed als een stel knotsgekke bloemkwekers.

 • Met ironie, parodie en karikatuur steekt de schrijfster de draak met de idealen van de generatie van 1968 (maatschappelijk engagement, communes, vrouwenhuizen, geitenwollen sokken, magiërs, geëngageerde kunstenaars).
 • Tegelijk een afrekening met haar eigen geëngageerde kunst.

Hoeft het te verwonderen dat een talent als Lucienne Stassaert – tegelijk schrijfster, schilderes –  die in haar teksten vaak een levensangst van existentialistische signatuur verwoordt, een biografische roman over Edvard Munch schrijft, een toneelstuk van hem vertaald en bewerkt?  Dat ook thematisch verwante kunstenaars als Emily Dickinson, Sylvia Plath, Alphra Behn, Rachel Baes haar aandacht krijgen?

1985: Publicatie van de briefroman Karen. Een ontmoeting in de ruimte. Evocatie van het leven van Edvard Munch en zijn tante Karen, die na de vroegtijdige dood van haar zuster het gezin recht houdt. In de roman is Edvard haar grote en – naar ze denkt – geheime liefde.

1993: Hoorspel De nahtwandelaar , bewerking van het toneelstuk over Edvard Munch  Nacht in Ekely, wordt uitgezonden op BRTN Radio 3

1994: Huwelijk met Wybrand wordt officieel ontbonden.

WAT BRENGT HET NIEUWE MILLENIUM ?

Creativiteit blijft troef. Jaar na jaar brengt ze nu eens vertalingen dan weer volop eigen poëzie, nu eens een tentoonstelling dan weer dagboeknotities.

2000:  Onder de titel Mijn uren zijn met schaduw gehuwd vertaalt Stassaert gedichten van de Engelse dichteres Sylvia Plath.

 • De gekozen gedichten komen uit de bundels:De kolos/The Colossus (p 7-22) De overvaart  / Crossing the Water (pp23-30); Ariel / Ariel (pp 31-54); Winterbomen / Winter Trees (pp 55-60).

2003: Meer gedichten van Plath volgen:  Zie, de duisternis lekt uit de scheuren: een keuze uit de gedichten van Sylvia Plath.

2003: Als later dan nog bestaat: Zeven gedichten bij evenzoveel schilderijen van Rachel Baes.

 • Rachel Baes (1912-1983) was een uitzonderlijk knappe Brusselse schilderes. Ze had een passionele verhouding met Verdinaso-leider Joris van Severen en onderhield contacten met onder meer Paul Eluard, Jean Cocteau, René Magritte en Paul Léautaud.

2005:  Een brede selectie uit Complete Poems van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson  wordt door haar vertaald en door Uitgeverij P gepubliceerd onder de titel Goedemorgen-middernacht.

 • Reeds vroeger had ze haar interesse getoond in haar dichtbundel Naar Emily (1992) en haar hoorspel De mythe van Amherst dat in 1995 door de toenmalige BRTN werd uitgezonden.

2006: Het vlas komt in de blomme, een poëziebundel  met sfeervolle zwart-witbeelden gemaakt door haar dochter Régine Ganzevoort

 • Hoewel de titel van de bundel dat niet doet vermoeden – je zou eerder denken dat Guido Gezelle over de schouder meekijkt – overschrijdt Stassaert met deze bundel de taalgrenzen. Bernard De Coen en John Irons zorgen immers voor de vertaling van haar gedichten in respectievelijk het Frans en Engels. Hieronder het gedicht waaraan de titel ontleend is.

Het vlas komt in de blomme,
hemelsblauw in de ochtendkou.
De Mei zet het licht aan land,
wenkt al wie onkruid heeft gewied.

Vroeger, niet vandaag of morgen,
kropen er wiedsters over het veld
een mand bij de hand voor kwaad kruid.
En maar plukken, onkruid pletten
als knepen zij vlooien dood
tussen de distels.

In Franse vertaling luidt het gedicht zo:

Le lin commence à fleurir,
bleu ciel dans le froid matinal.
Le mois de mai aborde la lumière,
hélant quiconque sarcla les mauvaises herbes.

Jadis, point ce jour ni demain,
des sarcleuses fouillaient le champ
un panier à la main pour désherber,
sans cesse arrachant, broyant les mauvaises graines
comme si elles pinçaient des puces
parmi les chardons

2007: In de laai van het vuur, een verhaal in verzen over de beeldhouwster Camille Claudel

 • Camille Claudel was jong, eigenzinnig en boordevol talent. Ze ging in de leer bij de grootste beeldhouwer van zijn tijd, Rodin. Ze hielp hem, beminde hem, inspireerde hem, leerde van hem, dreigde hem zelfs te overtreffen. Na de dood van haar vader werd ze opgenomen in een krankzinnigengesticht, waar “iedereen niemand is”.
 • Stassaert evoceert op pakkende wijze het grillige leven van de geniale beeldhouwster, van haar kinderjaren tot het ontluisterende einde, waarbij zowel haar moeder als haar illustere broer Paul Claudel haar “als een vergeten postpakket” achterlieten in “de Hel van Bewaring”.
 • Met reproducties beeldhouwwerk Camille Claudel.

2009: Publicatie van de gedichtenbundel Keerpunt.

 • Dirk de Geest stelt in De Leeswolf vast dat de poëzie van Lucienne Stassaert (°10 januari 1936) “vandaag hoger gewaardeerd wordt dan ooit voorheen”. In haar jongste bundel, Keerpunt, wordt “de dood zo recht mogelijk in het gelaat gekeken”.
 • Keerpunt is niet alleen een moedige en bijzonder eerlijke bundel, het is ook een monument van taal. Het geloof in het poëtische woord blijft fundamenteel onaangetast, taal is echter geen medicijn dat alle pijnen heelt, ze is veeleer een drijfhout.

4 februari – 28 maart 2010: « Onderweg, schilderijen en tekeningen »,  tentoongesteld in het gemeentelijk museum Herman Teirlinckhuis te Beersel. en galerie Uwenberg 14, 1650 Beersel.

2011: Drempeltijd (dichtbundel)

2013: Nabloei. (dichtbundel)

2014: Souvenirs. Aantekeningen in de loop van de tijd. (dagboekaantekeningen).

 • In Souvenirs legt de negenenzeventigjarige schrijfster herinneringen vast die in de flaptekst worden aangeboden als ‘het ontbrekende, fraai gevormde puzzelstuk om Stassaerts leven en werk ten gronde te begrijpen’.
 • In de ondertitel worden ze omschreven als ‘aantekeningen in de loop van de tijd’. De aantekeningen dateren uit de jaren 2010, 2011 en 2013 en vormen niet zozeer een sluitstuk als wel een voortzetting van het werk van de schrijfster, waarin het autobiografische element steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt.

In 2016 vormt deze publicatie, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Lucienne Stassaert, de inspiratie voor de gelijknamige documentaire film ‘Souvenirs’, een realisatie van actrice en muzikante Anouk Ganzevoort en fotografe Régine Ganzevoort. Aan de hand van getuigenissen uit de literaire wereld, interviews met Lucienne Stassaert en archiefmateriaal wordt een indringend beeld geschetst van haar indrukwekkende oeuvre en haar fascinerende persoonlijkheid. Muziek, letteren, beeldende kunst, natuur en de zee vormen de leidmotieven in deze filmische ode.

2016: Zangvlucht

 • Zangvlucht is een gedichtenbundel bestaande uit drie cycli, die gaan over de dood (‘Klaagzang’) van een geliefde, over leren leven met het gemis ( ‘Duikproeven’) en over berusting (‘Nachtnest’ ).

2017: ‘Wie te lang leeft, sterft langzaam’, zo vat de dichteres bij monde van Chateaubriand haar Souvenirs II samen. Een boek vol mijmeringen, een beklijvende bekentenis, een open blik naar hoe een bitterzoet verleden haar vormde tot wie ze nu is.

Over haar literair werk

Uit: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

  • Bij Stassaert komt dit neer op een radicaal afwijzen van de gangbare leef- en denkpatronen en het zoeken naar een existentiële authenticiteit in een marginaal, artistiek bestaan. Zo worden de vitaal-erotische en creatieve impulsen veruiterlijkt in een ongewone taal, waarin de conventionele syntaxis wordt genegeerd en nieuwe klank- en woordcombinaties of neologismen het gefossiliseerde taalgebruik moeten vervangen. De creativiteit is gebaseerd op uitdrukking van onbewuste en irrationele ingevingen; spanningen, angsten en obsessies werpen dan weer hun schaduwen over oerverlangens, driften en de herhaalde pogingen tot contact met de anderen. Bij dit alles staat het zoeken naar de eigen identiteit centraal. Hoofdthema’s zijn de obsessie van de tijd en de herinnering (de `houtworm’), de kwelling van de dood en de zelfmoordgedachte naast de aantrekkingskracht van de erotiek als beaming van het leven, en tot slot de hermafroditische liefde, het éénworden van man en vrouw.
  • In haar proza, dat aansluit bij de experimentele kunstenaarsroman, wordt deze idee geplaatst naast en tegenover de opgedrongen marginaliteit waarin de personages moeten (of verkiezen te) leven. In een `dossier’, bestaande uit summiere dagboeknotities (1970-1972) die de verhalenbundel Het stenenrijk (1973) begeleiden, heeft Stassaert haar bedoelingen toegelicht, waarbij zij ook de aandacht heeft gevestigd op de sociale inslag van haar werk.

BEKRONINGEN

 • 1974:  Poëzieprijs van de Vlaamse Gids voor de dichtbundel ‘Vergeten grens’
 • 1975:  ANV-Visserneerlandiaprijs voor het toneelstuk ‘Best mogelijk’
 • 1977:  Poëzieprijs van de Vlaamse Poëziedagen Deurle voor de dichtbundel ‘De sprekende gelijkenis’
 • 1979:  Arkprijs van het Vrije Woord voor de roman ‘Parfait Amour’
 • 1995:  Provinciale Prijs voor Letterkunde voor de dichtbundel ‘Naar Emily’
 • 2008: Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2008 voor In de laai van het vuur

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Keustermans, Lisette. 1996. Nooit is een schuld vereffend. Lucienne Stassaert, de jonkvrouw met de spade’. In: Keustermans, Lisette; Raskin, Brigitte (red.), Veel te veel geluk verwacht. Schrijfsters in Vlaanderen 1, Amsterdam: Meulenhoff  p. 215-236.
 • Joris Gerits, Stassaert, Lucienne, in: M. Janssens e.a (red.). Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 251-254

SMAAKMAKER

In al mijn kamers breekt de duur aan

Uit: Rui. 1986

In al mijn kamers breekt de duur
aan als een dooi. De dagen krimpen.
 
Terwijl het orgel van de wind –
een leien licht in vergezichten
en op het uiterste moment.
 
Soms komt een droom mij overstelpen:
een lichaam als een huis van zilver.
 
Klimop tooit er de stilte,
de blauwte van een dood seizoen.
 
Dan treedt nu in. Ik keer mijn stem
binnenste buiten – als een vel.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel met toevoeging van datum van publicatie.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel /Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1964 Verhalen van de jonkvrouw met de spade. (verhalen)

Tekeningen: Wybrand Ganzevoort.
1978:  Bibliofiele uitgave door Contramine, de uitgeverij van Tony Rombouts te Antwerpen als nr 32 in zijn poëziereeks.
1999: Bibliofiele uitgave bij Uitgeverij Meert te Antwerpen geïllustreerd door Dan Van Severen.
2019: Heruitgave als vijfde afdeling in het autobiografisch proza  SOUVENIR III (pp 141-176)
Antwerpen: Lucienne Stassaert. Eigen beheer. -65p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gelijmd – Eenzijdig op alcohol stencils)
In een oplage van 34 exemplaren.
1966 Bongobloesembloed. (verhalenbundel)

(Onder pseudoniem STASSAERT LULU samen met Kazan Max (= Bierkens Jef)
Inleiding geschreven door Hugo Neefs;
Ontwerp screenafdrukken en illustraties: Wybrand Ganzevoort
Kazan 14 Brugge: J. Sonneville pvba. -38p.

Afmetingen: 27 x 21
Colofon: Bongobloesembloed ontstond in 1965 en 1966 de inleiding werd geschreven door hugo neefs de screenafdrukken van omslag en illustraties werden ontworpen door wybrand ganzevoort en gedrukt in het zeefatelier van frans vanderwildt werd in offset gedrukt op 400 exemplaren genummerd van 1 tot 400 de uitgave werd verzorgd door uitgeverij j. sonneville pvba.
1967 Camera Kraamkliniek. (theatertekst)

Première door Studio Herman Teirlinck in 1969.
1969 Fossiel. (gedichtenbundel) Stassaert 11 Brugge: Desclée de Brouwer. -31p.

Reeks: Noorderlicht: jonge literatuur uit de Nederlanden nr 2
Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Desclée De Brouwer.

1970 De houtworm. (theatermonologen – verhalen)

Omslagontwerp: Rob Buytaert
Foto auteur op achterflap: Walter Roland
Bevat de teksten: Vlees in glas (bestaande uit vier monologen nl. Tania, Clem, Mona en Joe) (pp 14-62); De houtworm (pp 63-73); De horoscoop (pp 75-83); De heilige feeks (pp 85-101); Een gewond insect (pp 103-113); Close-up van een maangestalte (pp 115-123).
Ingeleid door Willem M Roggeman onder de titel: De schaduw van Artaud (pp 5-13).
Stassaert 27 Antwerpen / Utrecht: Standaard uitgeverij. -123p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmeting: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1970 Het dagelijks feest. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Tekeningen: Lucienne Stassaert.
Omslag: Wout Vercammen
Stassaert 3b
Stassaert 3 Gent: Werkgroep Yang. -44p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 15
Afmetingen: 20 x 11.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Realisatie met medewerking IBM. Printed in Belgium.

 

1971 De fiets. (theatertekst) Dietsche Warande & Belfort. / Bussum: Toneelcentrale. -28p.

 Creatie (1971) door Jonge toneelliefhebbers, Schaarbeek

1971 De ladder. (theatertekst) Creatie (1971) door Jonge toneelliefhebbers, Schaarbeek
1973 Het stenenrijk . (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Jan Demarest
Foto: Urban Bernd
De omslagtekening is geïnspireerd op een afbeelding van een symbolische tekening van de Huichol religie, met als elementen enerzijds ‘ezel’ en anderzijds ‘the first shaman, the Fire god. Our Grandfather Tatewari’.
Bevat: maar dit is erger (pp 7-18); de appel (pp 19-32); een zuiver toeval (pp 33-40); het stenenrijk (pp 41-68); de juiste weg (pp 69-80); het grijze bloed (pp 81-94); dossier (pp 95-15).
Brugge: J. Sonneville.(Sonneville Press pvba Orchideeënlaan 3 – 8200 St Andries-Brugge)  / ’s Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar.  -123p.

Reeks: Nieuwe Nijgh boeken nr 57.
Afmetingen: 20.25 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet uit de Press Roman
Druk.: Sonneville Press.
1973 In de klok van de machine tikt een mens: Anekdotische gedichten / Lucienne Stassaert; naar tekeningen van Carl Bungert. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Tekeningen en omslag: Carl Bungert.
Stassaert 6 Gent: Yang.  –38p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 37
Afmetingen: 19.90 x 11.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Realisatie met medewerking IBM. Printed in Belgium.
1973 De blauwe uniformen. (theatertekst)

Wereldkreatie: 8 januari 1974 in teater ARCA – Gent – België.
Cast: Machteld Ramoudt (Vera); Kris Thys (Nora); Daan van den Durpel (Chris); Dree van de Maele (Herman); Didier Delmotte (Oude man).
Regie: Jacques Berwouts.
Tekniek: Marc van Hecke & Ch. Coryn.
Stassaert 33 Antwerpen:  Uitgeverij Walter Soethoudt. –40p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1974 Vergeten grens. (gedichtenbundel)

Omslag: Lucienne Stassaert
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
Bevat de cycli: 1. Wachtglas; 2.  Vergeten grens; 3. Thalassa; 4. Met de vingers op de wonde.
Bekroond met Poëzieprijs van de Vlaamse Gids.
Stassaert 5 Gent: Yang. –42p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 46
Afmetingen: 20 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Realisatie met medewerking IBM. Printed in Belgium.
1974 ‘Reis vandaag niet naar Ankara’. (theatertekst)

In: Yang, tijdschrift voor literatuur en kommunikatie, jg 10 nr 59/60, toneel.  pp.61-80.

Afmetingen: 21 x 11.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Creatie (1975) : De Violier Brussel

1975 Best mogelijk. (theatertekst)

Bekroond met de ANV-Visserneerlandiaprijs.
Kreatie door Nieuw Vlaams Toneel DE WAAG v.z.w. Lange Noordstraat 33, 2000 Antwerpen.
Cast: Claudia Calberson (Anna, de moeder); Inge Mollet (Nora, de dochter); Wil Beckers (Frans, Ann’s verlamde minnaar); Toon Brouwers (Stem van Fred).
Regie: Herman Fabri.
Dekor, klank en belichting: Hans van Omme
Foto’s: Hubert Lemmens.
 Stassaert 32 Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. –32p.

Reeks: Kijkgatpaperbacks nr 25.
Afmetingen: 18.70 x 12.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Nota: ‘Best mogelijk’ werd als ‘Could be’ opgenomen in “Anthology of Contemporary Belgian Theatre Plays” (New York 1983)
1975 Een kleine zeeanemoon. (roman – opgebouwd uit proza, poëzie en andere teksten)

Foto-verzorging: Doriann Kransberg
Amsterdam: Stichting Malperthuis in de Rode Vos. –84p.

Reeks: Rode vossenreeks.- nr 6
Afmetingen: 22 x 14.75 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1975 ‘De oude dame en de dood’ (poëtisch toneel) In: Koebel, nr 14, p.26-30
1976 Elixir d’Anvers. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Bij wijze van spreken; Tijdverblijf; Elixir d’Anvers; De teerling is geworpen.
Foto’, op omslag: Filip Tas.
Stassaert 18 Brugge: Uitgeverij Orion. -52p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.
1977 ‘Mijnheer Tortel en juffrouw Duif’ (verhaal)

Later opgenomen in Het zomeruur (1984)
1977 Vrouwen Uit de bundel: ‘Vrouwen in Vlaanderen schrijven nu’. pp 259-286

Uitgever: D.A.P. Reinaert Uitgaven – Zele Afmetingen 21 x 13.50 (gebonden )
1978 De sprekende gelijkenis. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Een kleine nachtmuziek; Het land van de aaskevers; De draad van Ariadne.
Met foto van de auteur op de achterflap (fotograaf niet vermeld)
Bekroond met de Poëzieprijs van de Vlaamse Poëziedagen Deurle
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion. -38p.

Reeks: Bladen voor de Poëzie. – jrg.26, nr.1 [tweede serie].
Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: “De sprekende gelijkenis” van Lucienne Stassaert, werd in de maand februari 1978 gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion, Brugge, als eerste nummer van de 26ste jaargang van ‘ De Bladen voor de Poëzie’.
1978 Gedichten van de jonkvrouw met de spade. (poëzie – bibliofiele uitgave) Antwerpen: Uitgaven Contramine vzw. -30p.

Reeks: Poëziereeks nr 22
Afmetingen: 27.10 x 36
‘Gedichten van de jonkvrouw met de spade’ , van Lucienne Stassaert, verlucht met een kaftontwerp en drie originele linosneden van de auteur, verscheen in de maand januari 1978 als tweeëntwintigste nummer van de Uitgaven Contramine vzw.
De oplage bestaat uit:
– 10 luxe-exemplaren, romeins genummerd, gesigneerd door auteur en uitgever, bevattende in bijlage een toegevoegde set van de linosneden en een gedicht in het handschrift van de auteur;
– 75 exemplaren, arabisch genummerd, gesigneerd door auteur en uitgever.
Alle exemplaren werden gedrukt op Steinbach 200 gr.
Dit is nummer …
1979 Parfait amour. (roman)

Vormgeving: Rob Vermeulen
Met foto van auteur op de achterflap (fotograaf niet vermeld)
Bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord in 1980
Maasbree: Uitgeverij Corrie Zelen. -202p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Antiqua Retie, België
1980 Verzamelde gedichten. (poëzie)
1981 Nachtglas. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Molm en vuur; Spokerij, 15 gedichten naar schilderijen van Edvard Munch; Tranen en zaden , Thema en variaties rond een reis naar Leningrad.
Omslag: Jos Kipping.
Stassaert 4 Maasbree: Uitgeverij Corrie Zelen. -62p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colophon: ‘Nachtglas’ van Lucienne Stassaert werd gezet uit English en gedrukt door drukkerij Van Hooren te Heerlen in een oplage van 500 exemplaren op 100 grams romandruk papier. Omslag Jos Kipping. Boekbinderij Hexspoor te Boxtel verzorgde het bindwerk.
1982 Een dichteres is ook maar een poes…een sprookje in mineur voor mensen die naar poezen luisteren. (poëzie – bibliofiele uitgave) Stassaert 17 Antwerpen: Uitgaven Contramine vzw.

Reeks: Poëziereeks nr 39
Afmetingen: 27 x 17 (ingenaaid)
Colofon: ‘Een dichteres is ook maar een poes’ , een dichtbundel van Lucienne Stassaert, geïllustreerd met vijf tekeningen van de auteur, verscheen in de maand oktober van 1982 als negenendertigste nummer van de Uitgaven Contramine vzw.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De gedichten werden gezet uit een 12 punts letter Mediaeval. Ze werden gedrukt op Flashprint van 120 gr.
50 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door auteur en uitgever, werden gedrukt op Malmero Nanking van 145 gr.
1983 Nacht in Ekely. Spel in drie delen. (theatertekst)

Omslag en grafische vormgeving Julien Vangansbeke.
1993: Bewerkt tot hoorspel met de titel ‘De nachtwandelaar’. Uitgezonden door BRTN Radio 3

Gent: Yang. –37p.

Afmetingen: 27.40 x 19.80 (tekst getypt op de recto zijde van het blad – garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Yang Toneel Cahier 8
1984 De poppen van Mevrouw Tristo (verhaal)

1984: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Het zomeruur’, Manteau, Antwerpen. (pp 139-164)
De Wispelaere 6 Uit de bundel: “Vlaamse verhalen na 1965” pp. 383-399.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
1984 Het zomeruur. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Myriam van Beneden.
Bevat de verhalen ‘Mijnheer Tortel en juffrouw Duif (pp 7-44); Moment Musical (pp 45-104); Het Zomeruur (pp 105-138); De poppen van Mevrouw Tristo (pp 139-164). Metamorfoze (bio-bibliografie) (pp 167-177)
Antwerpen: A. Manteau. -177p

Reeks: Grote Marnixpockets nr 261
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Karen. Een ontmoeting in de ruimte. (roman)

Omslagtypografie: Rikkes Voss
Omslagillustratie: ‘Karen Bjolstad’ van Edvard Munch.
Foto auteur op de achterflap: Rikkes Voss
Antwerpen: A. Manteau. -136p.

Reeks: Grote Marnixpockets nr 284
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1986 Rui. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De oude dame en de dood; Nasnede; Fluittonen; Sneeuw.
Omslagontwerp van Lucienne Stassaert,
Typografie: Herbert Binneweg

 

Schoten: [h] Hadewych. -42p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Rui’, een gedichtenbundel van Lucienne Stassaert, werd, met imprint [h], in opdracht van uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagontwerp van Lucienne Stassaert, naar een typografie van Herbert Binneweg en gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning nv, Baarn
1987 Requiem. (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
Met foto van de auteur op de achterflap (fotograaf niet vermeld)
Schoten: [h] Hadewych. -101p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Requiem’ roman door Lucienne Stassaert, werd met imprint [h] in opdracht van de uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagillustratie van Jan Vanriet, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning, Baarn.
1988 Algerijnse impressies. (reisverhaal)

Verscheen eerder in Het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

1988 Vrouwentongen Uit de bundel: Vrouwentongen. pp. 83-114

Uitgever: Houtekiet Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Vrouwentongen’ is samengesteld door Veerle Weverbergh en werd, in opdracht van uitgeverij Houtekiet, Antwerpen gezet in Bembo romein bij Fotozetterij AMB, Kapellen, met een omslagillustratie naar het schilderij van Mon Gelper, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grs romandruk door Bosch & Keuning Baarn
1992 Naar Emily. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Altijd begint met kleine beetjes; Het is stemmig te bedenken dat weidsheid slechts de schaduw is van het brein dat haar vooruitwerpt.
Omslagfoto: ‘Emily’ , 1984, een schilderij van Marlene Dumas.
Omslagontwerp: Sony Van Hoecke.
De drie cyclustitels komen uit ‘Brieven van Emily Dickinson aan T.W. Higginson’, in ‘Ik vind vervoering in het leven’ (vertaling: Peter Verstegen. Uitgeverij Kwadraat, Utrecht 1990)
Bekroond met de Provinciale Prijs voor Letterkunde.
Stassaert 7 Gent: Poëziecentrum vzw. -45p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid –kaft met flappen)
Colofon: ‘Naar Emily’ van Lucienne Stassaert werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent op de persen van Drukkerij Sanderus n.v. te Oudenaarde in de maand oktober 1992.

 

1993 De nachtwandelaar. (hoorspel).

Bewerking van het toneelstuk Nacht in Ekely.
Uitgezonden door BRTN Radio 3
1995 Blind vuur. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Een droom in de diepte; Aan de rand van een schemerzone; Binnen en buiten, binnenste buiten; Herseninfarct; In aanraking.
Omslagontwerp: Dooreman.
Stassaert 8 Gent: Poëziecentrum vzw. -77p.

Reeks: Bladen voor de Poëzie. – Jrg. 43, nr.2 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Blind vuur’ van Lucienne Stassaert werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent op de persen van Drukkerij Sanderus n.v. te Oudenaarde in de maand september 1995.
1995  De mythe van Amherst over Emily Dickinson. (hoorspel) Uitgezonden op BRTN Radio 3.
1996 Gedichten. (gedichtenbundel)

Publicatie n.a.v. een reeks literaire namiddagen op zondag.
Andere auteurs in de verzamelmap: Kostwinder Jan; Brocatus Frans August; Steegstra Jos H.
Stassaert 16 Antwerpen: Groote Beer. – [20], [24], [16], [16], [12] pag., foto’s

Reeks: De kleren van de keizer nr 3
Afmetingen: 21.20 x 14.80 (Drie losse bundels samengebonden in een kartonnen mapje met lintjes vastgebonden)
Colofon: ‘Gedichten’ van Lucienne Stassaert verschijnt op 1 december 1996 als derde nummer van’ De Kleren van de Keizer’ een reeks boekjes door De Groote Beer te Antwerpen uitgegeven naar aanleiding van een reeks literaire namiddagen op zondag.
Van ieder boekje verschenen 63 genummerde en gesigneerde exemplaren.
1998 Tussen water en wind. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Draaimomenten [reisimpressies]; Nachtscènes; Schorsbrand; Wie ben jij anders dan een onbekende, Een ode aan Stanislawa Przybyszweska.
Omslagontwerp: Gregie De Mayer †
Leuven: Uitgeverij P. -45p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Gezet in Minion door Typeface n.v.
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.
1999 Gedichten van de jonkvrouw met de spade. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Illustraties: Dan Van Severen.
Antwerpen: Uitgeverij Meert. -22p.

Afmetingen: 33,8 x 26 (gebonden in licht grijs linnen)
Totale oplage 60 exemplaren waarvan  43 Arabisch genummerde en door schrijfster en kunstenaar gesigneerd. Vergezeld van 2 originele etsen van Dan van Severen, ingebonden in het boek.

2000 De lichtvoetige amazone. het geheime leven van Aphra Behn (roman)

Omslagontwerp: Beeldspraak
Roman gebaseerd op de figuur van de 17de eeuwse Engelse schrijfster Aphra Behn, de eerste beroepsschrijfster.
Stassaert 34 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -159p.

Reeks: Davidsfonds Literair.
Afmetingen: 21.50 x 13.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2000 Mijn uren zijn met schaduw gehuwd. (Engelse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: SYLVIA PLATH
Oorspronkelijke titel: Selectie uit Collected Poems.
Vertaald en van een nawoord voorzien door Lucienne Stassaert.
De gekozen gedichten komen uit de bundels:De kolos/The Colossus (p 7-22) De overvaart / Crossing the Water (pp 23-30); Ariel / Ariel (pp 31-54); Winterbomen / Winter Trees (pp 55-60).
2001: 2de druk.
Leuven: Uitgeverij P.  -77p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Gezet in Minion
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele

 

2000 Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis: de beste poëzie van 40 dichteressen uit Nederland & Vlaanderen (verzamelbundel)

Samen met Hannie Rouweler.

Leuven: Uitgeverij P.  -143p.
2001 Afscheidsliedjes. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Afscheidsliedjes; Met alle soorten van honger, Een ode aan Sylvia Plath; De andere oever; Al nader en nader, Bij tekeningen van Dan van Severen; Lafolia, variaties.
Leuven: Uitgeverij P.   -52p.

Afmetingen: 21 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Gezet in Minion
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
2002 Minne is wonderzoet in al haar stormen. (hertaling)

Een keuze uit de Mengeldichten en Strofische gedichten van HADEWIJCH.
Omslag: H-initiaal uit een bijbel, miniatuur op perkament, vermoedelijk 1170-80 (Frankrijk/Engeland?)
Leuven: Uitgeverij P.  -141p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Bembo
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele

2002 Dan Van Severen: met gedichten van Lucienne Stassaert. Stassaert 10 Brugge: De Paepe Art Publications. –zp.

Reeks: Contemporary artists nr 5
Afmetingen: 23 x 17 (ingenaaid)
Colofon: ‘Dan Van Severen’ is de vijfde kunstenaar in de reeks ‘Contemporary Artists”
Deze monografie is gedrukt op 200 gr Biotop mat met kaft Trucard 300 gr en biedt naast zeven gedichten van Lucienne Stassaert een beperkt overzicht van het oeuvre van Dan Van Severen.
Elk exemplaar van deze genummerde uitgave bevat een getekende en een genummerde ets van de kunstenaar.
De volledige uitgave is als volgt samengesteld:
175 ex. genummerd van 1 tot 175
20 ex. genummerd E.A. 1 tot 20 bestemd voor de kunstenaar.
5 ex. genummerd L.S. 1 tot 5 bestemd voor de dichteres.
Deze uitgave is gedrukt in mei 2002
2003 Als later dan nog bestaat: Gedichten bij schilderijen van Rachel Baes (1912-1983). (poëzie)

Illustraties: Hugo Maertens en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
De foto van Rachel Baes op het omslag is een bewerking van een originele foto van Alban (Waterloo, 1933 – Archives et Musée de la Littérature, Brussel)
Stassaert 12 Leuven: Uitgeverij P.  -31p.

Afmetingen: 21 x 15.80 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Obilisk. Gedrukt op JOB 170gr door Drukkerij Johan Overloop, Wilsele

 

2003 Zie, de duisternis lekt uit de scheuren: een keuze uit de gedichten van Sylvia Plath. (Engelse poëzie in vertaling)

Grafische vormgeving: Richard van den Dool, Dordrecht.
Stassaert 25 Sliedrecht: Wagner en Van Santen. -207p.

Afmetingen: 21.60 x 13.80 (gebonden – linnen harde kaft)
Colofon: ‘Zie, de duisternis lekt uit de scheuren’ een keuze uit de gedichten van Sylvia Plath, vertaald en van een nawoord voorzien door Lucienne Stassaert, verscheen in Mei 2003 bij Wagner en Van Santen uitgevers te Sliedrecht. De bundel werd gezet uit de DTL Fleischmann en gedrukt op 100 grams Greentop door Drukkerij De Longte Dordrecht.
Het bindwerk werd verzorgd door Binderij Callenbach te Nijkerk
2004 In aanraking. 1969-2004. (poëzie – bloemlezing)

Met erin opgenomen de volledige nieuwe dichtbundel: Wat op de tast bij lichte maan te zingen is: gedichten.
Met een inleiding door van Bart Vonck.
Bevat: Inleiding; Fossiel; Het dagelijkse feest; Vergeten grens; Elixir d’Anvers; De sprekende gelijkenis; Nachtglas; Een dichteres is ook maar een poes; Rui; Naar Emily; Blind vuur; Tussen water en wind; Afscheidsliedjes; Als later dan nog bestaat; Wat op de tast bij lichte maan te zingen is.
De foto’s op het omslag zijn van Régine Ganzevoort.
Leuven: Uitgeverij P.  -183p.

Reeks: Parnassusreeks nr 6
Afmetingen: 21.40 x 14.10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘In aanraking’ , Poëzie van Lucienne Stassaert, samengesteld door haarzelf en ingeleid door Bart Vonck, is het zesde deel in een nieuwe reeks bloemlezingen van dichters van vandaag Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2004 gerealiseerd door Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond 11 en gedrukt op Conqueror 120 gr.

 

2005 Goedemorgen-middernacht. (Amerikaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: EMILY DICKINSON
Een keuze uit Complete Poems vertaald en van een nawoord voorzien door Lucienne Stassaert
Leuven: Uitgeverij P.  -111p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
2006 Het vlas komt in de blomme. (gedichtenbundel)

Drietalige uitgave.
Vertalers: Bernard De Coen (naar het Frans onder de titel: Lorsque le lin fleurit) – John Irons (naar het Engels onder de titel: The flax comes into flower).
Foto’s: Régine Ganzevoort.
Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006.
Stassaert 19 Leuven: Uitgeverij P. -37p.

Afmetingen: 14.60 x 24 (oblong – ingenaaid)
Gezet in Minion
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

 

2007 In de laai van het vuur: Camille Claudel, een verhaal in verzen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: 1905; 1913; 1943.
De illustraties op het omslag zijn van Rita Bongaerts, (Hasselt, 1957)
Voorzijde: ‘Handen van Camille Claudel’, Olieverf op papier, 2004;
Achterzijde: ‘Silhouette van Camille Claudel’, olieverf op papier 2004.
De illustraties in de bundel komen uit de catalogus ‘Camille Claudel & Rodin, la rencontre des deux destins’ Hazan, Musée national des beaux arts Québec et Musée Rodin, Paris 2005.
Bekroond met Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2008.
Leuven: Uitgeverij P. -38p.

Afmetingen: 23 x 17 (garenloos gebrocheerd –zachte kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
Gezet in Bembo.

 

2009 Keerpunt. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli:Met wisselend gemoed; Bladval; Keerpunt; Krimp; Zo dicht als een brief; In de vlucht der jaren; Spielereien; Tingelingen.
Omslag illustratie voorzijde: Lucienne Stassaert, ‘Spiegel’ , 1989, oliekrijt, olieverf op papier.
Stassaert 14 Leuven: Uitgeverij P. -102p.

Afmetingen: 20 x 16.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op MultiDesign Natural Original, 150 gr door Drukkerij Peeters, Herent.
2011 Drempeltijd. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Bij het vlamgat; Miserere; Oogcontact; De dubbelzwever; In de ruikooi; Leven; Drieluik voor Hadewijch; Ontmoeting.
Illustraties: Tony Mafia, Lucienne Stassaert en uitgeverij P.
Leuven: Uitgeverij P. -72p.

Afmetingen: 20 x 17 (garenloos gebrocheerd –zachte kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Arctic Volume Ivoor, 115 gr door Drukkerij Peeters, Herent.
2013 Nabloei. (gedichtenbundel)

Op kaft: schilderij van Lucienne Stassaert.
Foto van schilderij: André Bongers
Stassaert 30 Leuven: Uitgeverij P. -48p.

Afmetingen: 20 x 17 (garenloos gebrocheerd –kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Munken Print White  15, 115gr door drukkerij ACCO Leuven.
2014 Souvenirs. Aantekeningen in de loop van de tijd. (dagboekaantekeningen)  Stassaert 28 Leuven: Uitgeverij P. -142p.

Afmetingen: 21.80 x 14.10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion.
Gedrukt op Freelife vellum cream, 120 gr door Drukkerij Acco, Leuven
Lees meer over deze publicatie: Lucienne Stassaert – Le blog de CDR-Mededelingen
2015 Bestaan is een zegen voor mij – Exister m’est propice.. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: ANDRÉE CHEDID. (1920-2011)
Oorspronkelijke titel: Keuze uit gedichten geschreven tussen 1950-1976.
V
ertaald en van een nawoord voorzien door Lucienne Stassaert.
Tweetalige uitgave
Stassaert 31 Leuven: Uitgeverij P. -84p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door drukkerij Acco, Herent
2016 Zangvlucht (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Lamento; Duikproeven; Nachtnest.
Op kaft: schilderij van Lucienne Stassaert.
Foto van schilderij: André Bongers.
Stassaert 29 Leuven: Uitgeverij P. -48p.

Afmetingen: 20 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Munken Print White   115gr door drukkerij ACCO Leuven.
2017 Souvenirs II. (dagboekaantekeningen) Stassaert 35 Leuven: Uitgeverij P. -189p.

Afmetingen:21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion. Gedrukt op Munken Pure Rough, 120g door Drukkerij Bestingraphics, Vosselaar.
2018 Brief aan de geliefde omtrent de dood. (uit het Frans vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: JEAN-PIERRE SIMÉON.
Oorspronkelijke titel: Lettre à la femme aimée au sujet de la mort.
Vertaald en van een nawoord voorzien door Lucienne Stassaert.
Tweetalige bundel

Leuven: Uitgeverij P.  -64p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd– zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door BestinGraphics, Vosselaar

2019 Souvenirs III (autobiografisch proza)

Deze Souvenirs eindigt met een heruitgave van ‘De jonkvrouw met de spade’. Deze experimentele teksten dateren van 1964 en verschenen toen in een privé-uitgave van de schrijfster.

Leuven: Uitgeverij P. -189p.

Afmetingen:21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
Gezet in Minion.
Gedrukt op Muncken Pure Rough, 120g door Drukkerij BestinGraphics, Vosselaar

2019 Intermezzo (gedichtenbundel)

Gedichten en schilderijen van Lucienne Stassaert.
Bevat de cycli: I. Intermezzo; II. Jaarteelt; III. Momento mori; IV. Naspel; V. Stabat mater; VI Tijdvocht.
Foto’s schilderijen: André Bongers.

Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingelijmde katernen – kaft met flappen)
Gezet in Elegant Garamond.
Gedrukt op Arctic the Volume 150gr door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.

2021 Souvenirs IV. Dagboek 2018-2020. (autobiografisch proza)

 

Leuven: Uitgeverij P. -208p.

Afmetingen: 21.70 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion
Gedrukt op Muncken Pure Rough, 120gr  door Drukkerij BestInGraphics

2021 Nabeelden (poëzie)

Foto’s van schilderijen: Regine Ganzevoort.
Gezet in Elegant Garamond

Leuven: Uitgeverij P. -45p. ill.

Afmetingen: 20 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gedrukt op Arctic the volume, 150gr  door Drukkerij BestInGraphics, Beerse.

2022 Het lied van de Sint-Paulusstraat. (poëzie – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: MAX ELSKAMP
Oorspronkelijke titel: La chanson de la rue Saint-Paul et autres poèmes (1922)
Uit het Frans vertaald en van nawoord voorzien door Lucienne Stassaert.
Met een voorwoord van Wim Zaal.
Tweetalige uitgave Nederlands Frans.

Leuven: Uitgeverij P.  -89 + [V]p.

Afmetingen: 24 x17 (garenloos gebrocheerd  – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion en Ottawa.
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics,
Beerse

 

B. Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • Afscheidsliedjes (2001)
 • Als later dan nog bestaat met reproducties schilderijen Rachel Baes (2003)
 • Blind vuur (1995)
 • Elixir d’Anvers (1976)
 • De sprekende gelijkenis (1978)
 • Drempeltijd. (2011)
 • Gedichten van de jonkvrouw met de spade (1978)
 • Het dagelijkse feest (1970)
 • Het vlas komt in de blomme met foto’s van Régine Ganzevoort (2006)
 • Fossiel (1969)
 • In aanraking verzamelbundel (2004)
 • In de klok van de machine tikt een mens (1973)
 • In de laai van het vuur met reproducties beeldhouwwerk Camille Claudel (2007)
 • Intermezzo (2019)
 • Keerpunt (2009)
 • Naar Emily (1992)
 • Nabeelden (2021)
 • Nabloei. (2014)
 • Rui (1986)
 • Tussen water en wind (1998)
 • Vergeten grens (1974)
 • Weerwerk bibliofiel, met zeefdrukken van Tania Rens (2002)
 • Zangvlucht (2016)

Proza

 • Bongobloesembloed (met Max Kazan,1966)
 • De houtworm (1970)
 • De lichtvoetige Amazone (2000)
 • Een kleine zeeanemoon (1975)
 • Het stenenrijk (1973)
 • Het zomeruur (1984)
 • Karen (1985)
 • Parfait amour (1979)
 • Requiem (1987)
 • Souvenirs (2014)
 • Souvenirs II (2017)
 • Verhalen van de jonkvrouw met de spade (1964)
 • Souvenir III (2019)
 • Souvenirs IV. Dagboek 2018-2020. (2021)

Toneel

 • Best mogelijk (1975)
 • Camera Kraamkliniek (1967)
 • De blauwe uniformen (1974)
 • De fiets (1971)
 • De ladder (1971)
 • Nacht in Ekeley (1983)
 • Reis vandaag niet naar Amerika (1971)

Hoorspelen

 • De nachtwandelaar, gebaseerd op de figuur van de Noorse kunstschilder Edvard Munch; ook de roman ‘Karen’ en het toneelstuk ‘Nacht in Ekely’ zijn gebaseerd op zijn leven en werk.
 • De mythe van Amherst, gebaseerd op de figuur van de dichteres Emily Dickinson, net als de bekroonde dichtbundel ‘Naar Emily’
 • Brief in november, gebaseerd op de figuur van de dichteres Sylvia Plath
 • Drie vrouwen: een hoorspel of Gedicht voor Drie stemmen, van Sylvia Plath (vertaling)

Vertaling

 • Mijn uren zijn met schaduw gehuwd, vertaling van een selectie uit Collected Poems van Sylvia Plath (tweede druk oktober 2001).
 • Zie, de duisternis lekt uit de scheuren, tweede selectie uit de Collected Poems van Sylvia Plath (2003)
 • Goedemorgen-middernacht (2005, vertaling van een selectie uit Collected Poems van Emily Dickinson).
 • Het lied van de Sint-Paulusstraat (2022, vertaling van La chanson de la rue Saint-Paul et autres poèmes van Max Elskamp)
 • Bestaan is een zegen voor mij – Exister m’est propice. (vertaling van een keuze uit gedichten geschreven tussen 1950-1976. Oorspronkelijke auteur: Andrée Chedid.
 • Brief aan de geliefde omtrent de dood. – Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Oorspronkelijke auteur: Jean Pierre Siméon

Bloemlezing

 • Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis, de beste poëzie van 40 dichteressen uit Nederland en Vlaanderen (2000), samengesteld door Hannie Rouweler en Lucienne Stassaert.
 • Die Liebe in Holland und Flandern – De liefde in Holland en Vlaanderen – Love in Holland and Flanders
Drietalige anthologie met Duitse en Engelse vertalingen van Fred Schywek en Annmarie Sauer (world internet books, 2010).
Met gedichten van Hilde Pinnoo, Catharina Boer, Marleen De Smet, Lief Vleugels, Rose Vandewalle, Annmarie Sauer, Annie Reniers, Marleen de Crée & Lucienne Stassaert.

Hertaling

 • Minne is wonderzoet in al haar stormen, selectie uit Mengeldichten en Strofische gedichten van Hadewijch (2002)

AUDIO-OPNAMES

Lyrikline

Lyrikline.org is een platform waar gedichten op het internet gelezen en beluisterd kunnen worden, zowel in hun originele versie als in vertaling.

Lucienne Stassaert is met een aantal gedichten op deze website vertegenwoordigd.  http://lyrikline.org/index.php?id=59&L=1&author=ls02&cHash=6be197e16a

(kies: Authors by language – Dutch – Lucienne Stassaert)