home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Thomas Piet

Maakt deel uit van:

Piet Thomas

Aalst, 20 april 1929

Dichter, vertaler, bloemlezer, criticus en essayist, redacteur en medewerker aan verschillende tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s, stichter van literaire genootschappen en organisator van verschillende tentoonstellingen.

Hij studeerde theologie en Germaanse filologie. In 1953 werd hij tot priester gewijd. Hij was als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en campus Kortrijk.
Hij richtte het vertaalcentrum voor Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw op en schreef poëziekronieken voor diverse periodieken, ook onder het pseudoniem Johan Ruysdael & Godfried Camphorst.
Hij publiceerde essays over o.a. Guido Gezelle en Stijn Streuvels, en vertaalde werk van o.a. Rilke, Bobrowski, Hölderlin, Ausländer, Handke, Labé, Lorca en Aichinger.

Hij is tevens verantwoordelijk voor de rubriek Poëzie en proza op de website van Thomas KU Leuven

 

BIOGRAFIE

20 april 1929:  Geboren te Aalst op als zoon van Alfred Thomas en Augustine Boel, die er een textielzaak voerden aan de Lange Zoutstraat, schuin tegenover het huis waarin drukkunstpionier Dirk Martens heeft gewoond.

 • Lager onderwijs en middelbare studies (Grieks-Latijnse humaniora) aan het Sint-Jozefscollege (paters jezuïeten) te Aalst.
 • Wijsbegeerte aan het filosoficum van het kleinseminarie te Sint-Niklaas.
 • Theologie aan het grootseminarie te Gent.

1953: Priesterwijding.

1957: Licentiaat Germaanse filologie aan de KU Leuven.

1957 tot 1961: Leraar Engels, Duits, Nederlands en kunstgeschiedenis aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo

EERSTE STAPPEN OP HET LITERAIRE PAD

1959: Zijn eerste dichtbundel, Xerion rolt van de persen.

 • Een tweede bundel, Microcosmos, verschijnt in 1963
 • Onder de titel Woorddienst verschenen in 2005 zijn verzamelde gedichten. De bundel toont hoe hij geleidelijk het kerklied en andere vormen van religieuze gebruikslyriek poogt in harmonie te brengen met de eigentijdse omstandigheden. Zijn woorddienst evolueert tot Woorddienst. Dat is al merkbaar in Klein getijdenboek (1997) en Nu en altijd (1998) en in enkele muziekuitgaven.

1959-1964: Schrijft als criticus en essayist poëziekronieken voor het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

 • Voor De Linie en De Nieuwe leidt hij de rubriek ‘Achter het woord’
 • Zijn voornaamste academische bijdragen, literair-kritisch werk, literair en voordrachten worden gebundeld door Jooris van Hulle in Experiment en traditie (2009) en door Johan van Iseghem in Experiment en traditie II (2014)

1960 en 1961: Naast zijn leraarschap aan het St Vincentiuscollege wordt hij tevens aangesteld als  docent psychologie aan de school voor verpleegsters van het Instituut voor Verpleegkunde (H. Hartkliniek te Eeklo).

EEN KANTELMOMENT: STUDIEVERBLIJF IN WENEN

1961: Bursaal van de Oostenrijks-Belgische gemengde culturele commissie voor navorsingen en studies aan de universiteit van Wenen, de Wiener Arbeitskreis für Tiefenpsychologie en aan het postuniversitair centrum Wiener Psychoanalytische Gesellschaft (onder leiding van prof. dr. Igor A. Caruso).

1962:  Hij volgt ook een stage psychodrama bij prof. dr. Viktor Frankl. Nog steeds in 1962 doet hij archiefonderzoek op het gebied van de literatuurpsychologie in München en Londen….

 • Kantelmoment: Zijn Weense studiejaren zullen beslissend zijn voor zijn latere literaire carrière. Ze openden voor hem een taalgebied dat hem zowel praktisch als literair diepgaand heeft beïnvloed. Het resulteerde in de jaren 80 tot diverse vertalingen van auteurs als Rilke, Hölderlin, Aichinger en vele anderen. Het inspireerde hem tot het oprichten in 1989 van het ‘Vertaalcentrum Oostenrijkse poëzie van de twintigste eeuw’.

1962 tot 1964: Literair adviseur van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg bij de Belgisch-Nederlandse werkgroep belast met de eindredactie van het altaarmissaal (een gezamenlijk project van I.C.L.Z. en N.R.L.).

EEN UNIVERSITAIRE CARRIÈRE…

1966: Deeltijds assistent aan de KU Leuven Campus Kortrijk en leraar godsdienst aan het Sint-Maartensinstituut te Aalst.

Sinds 1967:  Voltijds assistent aan de KULAK. Organiseert samen met collega Marcel Janssens de eerste postuniversitaire activiteiten voor algemene literatuurwetenschap te Kortrijk.

1969: Promoveert tot doctor in de Germaanse filologie op het academisch proefschrift De literatuurpsychologische opvattingen en interpretaties van Sigmund Freud en zijn eerste leerlingen.

Vanaf 1969 docent, vanaf 1973 hoogleraar, vanaf 1975 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en de KU Leuven Campus Kortrijk.

 • Doceerde in de Kulak ‘Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde’, ‘Moderne Nederlandse tekstanalyse’ en ‘Inleiding tot de wereldletterkunde’. Gedurende 3 jaar doceerde hij er ook ‘Algemene literatuurwetenschap’.
 • In het begin van de zeventiger jaren richtte hij daar het Knipselarchief voor hedendaagse Nederlandse letterkunde en de Literaire mediatheek van de Campus Kortrijk op.

1972 tot 1994: Diensthoofd van de literaire mediatheek.

 • 1980: Onder zijn impuls ontstaat het ‘Cobra en ’50’-archief, dat ondergebracht wordt in de campusbibliotheek.
 • Aan de KU Leuven doceert hij ‘Literaire analyse en kritiek’ en ‘Inleiding tot de Freudiaanse literatuurpsychologie’.
 • 1988 tot 1994: Doceert in de theologische faculteit van de KU Leuven ‘Christelijke thematiek in de hedendaagse letterkunde’.
 • 1990 tot 1994: Titularis ‘Theaterwetenschap’ in de afdeling Algemene Literatuurwetenschap en aan het Instituut voor Culturele Studies van de KU Leuven.
 • Gedurende 3 jaar doceerde hij te Kortrijk ook ‘Algemene literatuurwetenschap’.

…MAAR OOK  DIVERSE LITERAIRE ACTIVITEITEN

Periode 1980-1988: Verschillende literaire poëzie-vertalingen – al of niet in samenwerking met anderen (Christian De Paepe, Edmond Ottevaere, Ludo Verbeeck) – zien het uitgeverslicht: Rainer Maria Rilke en Friedrich Hölderlin lijken zijn voorkeur te genieten,  maar er is ook aandacht voor het werk van  Ilse Aichinger, Rose Ausländer, Louise Labé, Heinz Kahlau en Johannes Bobrowski.

1985 tot 2001: Leidt samen met Edmond Ottevaere de vertaalrubriek ‘Transit’ in Vlaanderen.

1989: Richt het ‘Vertaalcentrum Oostenrijkse poëzie van de twintigste eeuw’ op.

 • 1989: In samenwerking met E. Ottevaere stelt hij een bloemlezing van Oostenrijkse vertaalde poëzie samen onder de titel: Transit I 1988. Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw / Österreichische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts.

1990 – 2000: Literaire activiteit die zich vooral richt op het naar voor brengen van het werk van auteurs in de vorm van door hem samengestelde bloemlezingen, waarvan hij de inleiding schrijft.

 • 1991: Versmaat en vergezicht. Gery Helderenberg 1891-1979, een uitgave van het  Dirk Martenscomité te Aalst.
 • 1991: Herkenbaar onbehagen. Bloemlezing uit de lyriek van A.G. Christiaens. Gemeentebestuur Waregem. -33p.
 • 1995: De bloemlezing Groot gebedenboek. Gebeden uit de geschiedenis van het Christendom van de aanvang tot nu. Uitgegeven in Vlaanderen door Uitgeverjj Lannoo nv te Tielt en in Nederland door  F. Callenbach bv te Nijkerk.
 • 1999: Reizend naar het licht : de mooiste religieuze poëzie, een bloemlezing uit het werk van Anton van Wilderode.
 • 2002; Een boog in de wolken : de mooiste religieuze poëzie , een bloemlezing uit het werk van Gery Helderenberg.

2 juli 1994: Richt het  ‘Stijn Streuvels Genootschap’ op. Het heeft tot doel de studie van de persoon en het werk van Stijn Streuvels te bevorderen.
Tevens wil het genootschap een systematisch en volwaardig opgezette Streuvelsstudie stimuleren en coördineren. Jaarlijks geeft het genootschap een jaarboek uit. De eerste zes jaarboeken kwamen tot stand onder de redactie van Piet Thomas.

 • 1995: Een tweede eeuw. Lannoo, Tielt. -269p. Reeks: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 1
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo. Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt
  • Bevat bijdragen van o a Bart Vanheste, Dirk de Geest, Jozef Boets, Hedwig Speliers, Karel van Deuren, Daniël Vanacker, Romain Vanlandschoot, Marcel de Smedt e a
  • Thema: stand van de Streuvelstudie
 • 1996: De vos en het lijsternest. Lannoo, Tielt. Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 2
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo. – Omslagillustratie en ets-aquatint Hedwig Pauwels
  • Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt
  • Thema: Streuvels’ Reinaertbewerkingen en zijn betrokkenheid bijde Reinaertthematiek
 • 1997: Zoals ik U schreef. Lannoo, Tielt. -366p. Reeks: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 3
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo.
  • Thema: de briefwisselende Streuvels
 • 1998: De huid van Mira: over de teleurgang van de Waterhoek. Lannoo, Tielt. -388p. Reeks: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 4
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo. – Foto’s: Kunst en Kino nv, Brussel Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt
  • Verslag van het onderzoek naar Streuvels’ roman ‘De teleurgang van de Waterhoek’.
 • 2000: Vrienden en wapenbroeders. Lannoo, Tielt. -361p. Reeks: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 5
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo.
  • Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt
  • Thema: bijdragen over enkele literaire en artistieke vrienden en companen
 • 2002: Streuvels en zijn biografen/ Lannoo, Tielt -295p. Reeks:Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap. – Tielt; vol. 6
  • Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
  • Omslagontwerp: Studio Lannoo.
  • Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt
  • Thema: poogt een overzicht te geven van de biografische studies over Stijn Streuvels. Ook zijn autobiografische teksten komen aan bod. Bevat veel bibliografisch materiaal o a van de hand van Paul Thiers een bibliografie van zijn autobiografische geschriften (pp 231-247); Streuvels biografisch bibliografisch (pp 207-230) en Veertig jaar afstuderen op Streuvels door Edward Vanhoutte (pp 249-262).

1 oktober 1994:  Wordt emeritus-gewoon hoogleraar.

Na 2000

2003: Richt het ‘Gery Helderenberg Genootschap’ op, waarmee hij het werk van “de voornaamste priester-dichter tussen Gezelle en Van Wilderode” terug in de belangstelling wil brengen.

 • Reeds van 1961 is Piet Thomas in het werk van Gery Helderenberg geïnteresseerd. Getuige hiervan de bloemlezing  Liefde en dood; Bloemlezing uit het werk van Gery Helderenberg ; Verzameld en ingeleid door Piet Thomas. Drongen : Colibrant, 1961. -85p.
 • 1961: in hetzelfde jaar brengt het maandschrift NIEUWE STEMMEN, waar Piet Thomas tot de redactieraad behoorde, een Gery Helderenberg -nummer uit.

Thomas Piet 41

 • 1978: Verzamelde gedichten. (bloemlezing poëzie) Keuze en inleiding door Piet Thomas.
 • 1980: Het Archief Gery Helderenberg berust in de bibliotheek K.U. Leuven Campus Kortrijk. Het werd er in 1980 gedeponeerd op initiatief van Prof. Piet Thomas en bevat  een exemplaar van iedere publicatie, manuscripten en typoscripten, correspondentie, krantenknipsels en studies over het werk van de auteur enz.
 • 1991: Versmaat en vergezicht. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg 1891-1979 Aalst: Dirk Martenscomité. -71p.
 • 2002: Onder de titel Een boog in de wolken verscheen opnieuw een bloemlezing, verzameld en ingeleid door Piet Thomas.

2004: Een nieuwe eigentijdse vertaling van het psalterium – onder de titel De Psalmen – rolt van de persen.

 • De opzet van deze jarenlange werkzaamheid verwoordt hij als ‘de psalmen dichter bij de lezer en de luisteraar brengen’
 • De vertaling brengt vlot leesbare eigentijdse gebeden met respect voor de basistekst, maar toch bewerkt met de bedoeling ze ‘weg te halen uit hun oosterse culturele inbedding en ze te integreren in een westerse context’.

2004: Het getijdenboek – uit Das Stunden-Buch van Rainer Maria Rilke verschijnt bij Uitgeverij Ten Have te Kampen

2005: Het eigen poëtisch werk wordt gebundeld en uitgegeven onder de titel Woorddienst. Gedichten.

 • De bundel toont hoe hij geleidelijk het kerklied en andere vormen van religieuze gebruikslyriek poogt in harmonie te brengen met de eigentijdse omstandigheden. Zijn woorddienst evolueert tot Woorddienst. Dat is al merkbaar in Klein getijdenboek (1997) en Nu en altijd (1998) en in enkele muziekuitgaven.

2006 – 2014: Piet Thomas blijft actief bezig met het zoeken naar religieuze poëtische teksten die het geloof kunnen verdiepen.

Een greep:

 • 2007: God in gedichten. De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de lage landen. Lannoo, Tielt
 • 2009: Met God spreken: honderd gebeden van de christelijke oudheid tot vandaag. Lannoo, Tielt
 • 2010: Groot gebedenboek. De mooiste gebeden van vroeger tot nu. Lannoo, Tielt

2014: De Kulak organiseert een tentoonstelling ‘Adem voor het onzegbare’, gewijd aan een selectie uit de werken van professor Piet Thomas, naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag.

27 april 2019:  Huldezitting op het stadhuis van Kortrijk, naar aanleiding van de negentigste verjaardag van Piet Thomas. Naar aanleiding hiervan verschijnt zijn boek Stijn Streuvels en de eerste jaren van het Stijn Streuvelsgenootschap.

2020-2021: Uitgave in privébeheer van een drietal bundels religieuze poëzie die samen een mooi drieluik vormen: Pinkstervuur (2020), Kerstkring. Advent/Kerstmis/Epifanie (2020), In de paaskring (2021). Daarmee belijdt hij op poëtische wijze het volledige liturgische jaar. In deze bundels geen overdaad maar met heel veel diepgang.

 • De bundels bieden de lezer een met zorg uitgekozen keure van Thomas’ eigen gedichten, aangevuld met poëzie uit andere taalgebieden door hemzelf vertaald – soms in samenwerking met anderen. Maar ook andere Nederlandstalige dichters geeft hij graag het woord: Gezelle, Jan Willem Schulte Northolt en Nel Benschop in Pinkstervuur – Van Wilderode, Helderenberg en Zijlstra in Kerstkring – Nijhoff, Gerhardt, Timmermans en Zijlstra in In de paaskring.

Najaar 2021: Een nieuwe bloemlezing De Dood Voorbij past bij de gedenkdagen  als Allerheilingen en Allerzielen. In een passend mooi geïllustreerd boekje biedt de auteur opnieuw een wel overwogen keure van poëzie over dood, rouw en eeuwigheid. Deels put hij hiervoor uit zijn eigen gedichten, deels uit vertalingen uit het werk van anderstalige dichters en deels belicht hij kort markante gedichten uit de Vlaamse en Nederlandse poëzieschat.

Nog in 2021 bezorgt hij ons in vertaling een keuze uit de disticha van Angelus Silesius (1624-1677): De pelgrimstocht. Epigrammen. De vertaalde epigrammen komen uit het wereldberoemde meesterwerk Cherubinischer Wandersmann. De vertaler maakte er kwatrijnen van om het subtiele effect van het rijmspel zichtbaarder te maken en zo de paradoxale kracht van Silesius’ verbeeldingsrijke stijl extra te belichten.

Andere activiteiten:

Piet Thomas is redacteur en medewerker geweest aan verschillende tijdschriften:

 • Zo was hij redacteur van Nieuwe Stemmen, Pi (trimestrieel tijdschrift voor poëzie), Vlaanderen, Verschaeviana, De gulden parel, Adem-Tocht, Het Teken, en Kerknet.be.
 • Hij schreef bijdragen voor De Vloer, Tertio, Kerk en Leven, Geroepen, Spiegel der Letteren, Literair Akkoord (3 en 8), De Periscoop, Jeugd en Cultuur, Universitas, Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, Literama, Point, Tijdingen Louis Paul Boongenootschap, Poëziekrant, Vrij Nederland en De Standaard der letteren. Openbaar, Tijdschrift voor Liturgie, Latijnse Liturgie, Ministrando, Kerkplein, Benedictijns Tijdschrift, Nederlands van nu, Lied en Liturgie, Kerknet 2.0, Nederlands van Nu en Tiecelijn.

Hij organiseerde tevens de tentoonstellingen ‘Poëzie 73’ (1974); ‘Reizende Bladen’ (1975); ‘Woord en beeld’ (1980); ‘Streuvels in woord en beeld’ (1990); ‘A.G. Christiaens’ (Waregem, 1991); ‘Versmaat en vergezicht. Gery Helderenberg (1891-1979): leven en werk’ ( Aalst, 1991, Lede, 1991; Kortrijk, 1991; Leuven, 1992; Sint-Niklaas, 1993); ‘André Demedts in woord en beeld’ (Waregem, 1996)

 MEER OVER PIET THOMAS

 • Christiaan Germonpré, Joost Strobbe et al., Piet Thomas, in: Hedendaagse Zuidwestvlaamse auteurs. Bio-bibliografische tentoonstellingscatalogus uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van de Stedelijke Openbare Biblioheek van Kortrijk op 24 oktober 1986, p. 92.
 • Jooris VAN HULLE, Piet Thomas, in: Kortrijk en de moderne Nederlandse letterkunde, Tielt, Lannoo, 1988.
 • Julien VERMEULEN, Piet Thomas, ‘Ik leef in mijn moederland woord’ , VWS-cahiers vol 165, 1994
 • Frank BAERT, e.a., Tekens voor Thomas, Opstellen aangeboden aan Prof. dr. Piet Thomas naar aanleiding van zijn emeritaat, Kortrijk, 1994
 • Piet Thomas 75: Wie niet weg is, is gezien, met monografie door Jooris Van Hulle en bloemlezing, Kortrijk, Groeninghe, 2004
 • Jooris VAN HULLE, Experiment en traditie: een keuze uit opstellen en voordrachten. Kortrijk : Groeninghe. -316p. 2009

Enkele boeiende geuitgenissen over leven en werk van de auteur vind je op de website Bloggen:

Hij is tevens verantwoordelijk voor de rubriek Poëzie en proza op de website van Thomas KU Leuven 

 • Op de website staan religieuze gedichten met commentaar, gebeden, hertaalde psalmen en religieus proza

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Stijn van Clooster, Nieuwe vertalingen van de psalmen, in: De Tijd dd 28 augustus 2004.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Oude archiefteksten en nieuwe publicaties verschijnen geregeld op de volgende blogs: http://www.bloggen.be/thomaspiet/ , http://www.bloggen.be/thomas1929/, http://www.bloggen.be/gebeden/

Het bibliografisch overzicht valt uiteen in 5 rubrieken

 1. Eigen poëzie
 2. Vertaalde poëzie
 3. Bloemlezingen van andere dichters en auteurs
 4. Religieuze teksten
 5. Varia

Tevens werden volgende aanvullingen uit website van Piet Thomas overgenomen:

 • Verhandelingen, handboeken en bloemlezingen als interne publicaties van de KU Leuven, de KU Leuven campus Kortrijk en Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds.
 • Literaire en taalkundige programma’s voor radio en televisie
 • DISCOGRAFIE

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

EIGEN POËZIE

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1959 Xerion (poëzie)

De linosneden zijn van Luc Verstraete.
Bevat de cycli: Opnamen; Hints; Gethsemane; Gebeden; Xerion; Ansichtkarten.
Lier: De Bladen voor de Poëzie. -30p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie, Jrg.6, nr.9 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid & gebonden met harde kartonnen kaft)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie te Lier, als negende nummer van de zesde jaargang, in de maand april 1959.
 1963  Microcosmos. (poëzie) Thomas Piet 3  Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer. -41p.

Reeks: Noorderlicht
Afmetingen: 17 x 11 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
 2005  Woorddienst. Gedichten. (verzamelde gedichten)

Bevat: Xerion; Microcosmos; Verspreide gedichten; Woorddienst.
Thomas Piet 2  Kortrijk/Brussel: Uitgeverij Groeninghe nv. -157p.

Afmetingen: 23 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: In de maand oktober van 2005 gerealiseerd door Groeninghe drukkerij bvba in Kortrijk. Het boek werd gezet in de Bembo en gedrukt op Muncken  Book 90 gr.

VERTAALDE POËZIE

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1980 Het neigende uur. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Vertaald door Piet Thomas.
Thomas Piet 7 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -31p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
 1981  De zachte wet. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Vertaald door Piet Thomas.
Thomas Piet 5 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -45p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1982 Uit alle daken: gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Vertaald door Piet Thomas.
 Thomas Piet 9 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -72p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
 1982  Wegen door het woud. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: JOHANNES BOBROWSKI
Oorspronkelijke titel : keuze uit  Das Land Sarmatien (1961,1962) en Wetterzeichen (1966)
Vertaald door Edmond Ottevaere en Piet Thomas
 Thomas Piet 11 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -67p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
 1983  Een dag als een wonder. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: HEINZ KAHLAU.
Vertaling: Piet Thomas.
Tweetalige uitgave Duits-Nederlands
Thomas Piet 12 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -103p.

Afmetingen: 18.20 x 11 (ingenaaid – zachte kaft)
 1984  Regen op het ijs. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: PETER HUCHEL.
Vertaald door Edmond Ottevaere en Piet Thomas
Thomas Piet 13 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -91p.

Afmetingen: 18 x 17.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1984 Sonnetten (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: LOUISE LABÉ.
Oorspronkelijke titel: Sonnets (overgenomen uit Oeuvres Complètes, Flammarion 1986)
Vertaling: Piet Thomas.
Bevat Franse tekst met Nederlandse vertaling.
1996: 2de uitgave bij Groeninghe te Kortrijk (afmetingen 19 x 12 ingenaaid)
2015: 3de uitgave bij De Wilde Tomaat in Amsterdam. Omslag: portret van Louise Labé uit 1555 gemaakt door Pierre Woeiriot;
Vertaling én nawoord: Piet Thomas.
 Thomas Piet 15 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -56p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)Thomas Piet 38 Groeninghe uitgave 1996
Thomas Piet 37 Uitgave 2015
 1985  Moederland woord. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: ROSE AUSLÄNDER.
Vertaald door Edmond Ottevaere en Piet Thomas.
Kaft: Boudewijn Delaere.
Foto van auteur op achterplat: Modeste von Unruh.
Thomas Piet 14  Kortrijk: Uitgave Signum. -236p.

Afmetingen:20 x 12.60 (paperback)
Bloemlezing uit: Die Sicheln mäht die Zeit zu Heu, Hügel aus äther unwiderruflich, Im Aschenregen die Spur deines Names, Ich höre das Herz des Oleanders, Mutterland Einverständnis en Mein aadem heiszt jetzt.
1987 Weerloos (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: FRIEDRICH HÖLDERLIN.
Nederlandse en Duitse tekst.
Vertaald door Piet Thomas en  Ludo Verbeeck.
2000: heruitgave bij Davidsfonds/Literair onder de titel ‘Hölderlin De mooiste gedichten’
 Thomas Piet 17 Kortrijk; Uitgave Boekhandel Theoria. -88p.

Afmetingen: 21 x 14.90 (ingenaaid – zachte kaft)
1987 Gratis advies. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: ILSE AICHINGER.
Oorspronkelijke titel: Verschenkter Rat. [Fischer Verlag 1978]
Keuze en inleiding Rose-Marie François.
Vertaald door Edmond Ottevaere en Piet Thomas.
Bevat Duitse tekst en Nederlandse vertaling
Thomas Piet 18 Leuven: Leuvense  Schrijversactie. -105p.

Reeks: Leuvense Cahiers Europese  nr 71.
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt in opdracht van  de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw
1988 De woorden en de dingen. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Vertaald door Piet Thomas.
Thomas Piet 6 Kortrijk: Uitgave Boekhandel Theoria. -65p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1996 Het uur dat we niets van elkaar wisten. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: PETER HANDKE
Oorspronkelijke titel: Die Stunde da wir nichts voneinander wussten. (Suhrkamp Verlag 1992)
Vertaald door E. Ottevaere en Piet Thomas

Mechelen: Mechels Miniatuur Teater. -59p.

Afmetingen: 20 x 12 (ingenaaid)
Colofon:Deze uitgave kwam tot stand naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het Mechels Miniatuur Teater.

1999 De mooiste gedichten. Rainer Maria Rilke. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Nederlandse en Duitse tekst.
Vertaling: Piet Thomas.
Met aquarellen van Auguste Rodin en een uitleiding van Bert Schreurs.
Vormgeving: Peer de Maeyer.
Omslagontwerp: Jocelyn Gautama.
Omslagillustratie: Auguste Rodin, Femme vêtu, allongie sur le flanc.
Illustraties: Auguste Rodin
Thomas Piet 36 Leuven: Davidsfonds. -112p.

Reeks: Davidsfonds/Literair.
Afmetingen: 24.50 x 14.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1999 Brandhout en vuur. Gedichten. (vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: THEODOR KRAMER
Oorspronkelijke tekst: geselecteerde gedichten uit Gesammelte Gedichte. Band 1, 2 en 3, Europa Verlag 1984, 1985, 1987.
Vertaald door Edmond Ottevaere en Piet Thomas.
Brugge: Kruispunt. -77p.

Afmetingen: 21 x 12 (gelijmd – zachte kaft met stofwikkel)

2000 De mooiste gedichten / Hölderlin

Oorspronkelijke auteur: FRIEDRICH HÖLDERLIN
Nederlandse en Duitse tekst.
Vertaald door Piet Thomas en  Ludo Verbeeck.
Omslagontwerp: Jocelyn Gautama.
Omslagillustratie: William Blake
Binnenillustraties en coverillustratie: Londen, Tate Gallery.
Met een inleiding door Ludo Verbeeck. Iconografisch geduid door Lut Pil.

Leuven: Davidsfonds. -106p.

Reeks: Davidsfonds/Literair.
Afmetingen: 24.50 x 14.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

2001 De mooiste gedichten / Federico Garcia Lorca.

Oorspronkelijke auteur: FEDERICO GARCIA LORCA.
Vertaald door Piet Thomas en Christian de Paepe.
Met een inleiding door Christian de Paepe.
Omslagontwerp: Daniël Peetermans.
Omslagillustraties: Federico Garcia Lorca, Dama espanola (1927) voorzijde en Soledad Montoya (1930) achterzijde
 Thomas Piet 19 Leuven: Davidsfonds. -136p.

Reeks: Davidsfonds/Literair.
Afmetingen: 24.50 x 14.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
2004 Het getijdenboek.

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE
Oorspronkelijke titel: selectie uit Das Stunden-Buch.
Vertaald door Piet Thomas.
Tweetalige uitgave.
2009: 2de  druk
Thomas Piet 10 Kampen: Uitgeverij Ten Have. -119p.

Afmetingen: 19.50 x 11.90 (gebonden – harde  linnen kaft met stofomslag)
2004 De psalmen.

Vertaald en bewerkt door Piet Thomas.
Voorgelezen door Stan Milbou.
Met muziek van Philippe De Chaffoy.
Omslagontwerp: Geert de Koning
Thomas Piet 16 Tielt: Uitgeverij Lannoo NV/ Baarn: Uitgeverij Kok/Ten Have.  -227 p + CD

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2004 Psalmen. Vertaald en bewerkt door Piet Thomas, psalm- en antifoonmelodieën gedomponeerd door Stefaan Van Aken.
Psalmen II. Vertaald en bewerkt door Piet Thomas, psalm- en antifoonmelodieën door Stefaan Van Aken.
Psalmen III. Vertaald en bewerkt door Piet Thomas, psalm- en antifoonmelodieën door Stefaan Van Aken.
Psalmen IV. Vertaald en bewerkt door Piet Thomas, psalm- en antifoonmelodieën door Stefaan Van Aken.
Psalmen V. Vertaald en bewerkt door Piet Thomas, psalm- en antifoonmelodieën door Stefaan Van Aken.

Kontich: S. Van Aken (in eigen beheer).

Afmetingen: 29.70 x 21 (ingebonden met inbindring)

2009 De zevensprong / Der Siebensprung.  7 dichters van de 20ste eeuw. (vertaalde poëzie – bloemlezing)

Vertaald door Piet Thomas en Edmond Ottevaere.
De 7 dichters: Ilse Aichinger, Rose Ausländer, Johannes Bobrowski, Peter Huchel, Heinz Kahlau, Theodor kramer, Rainer Maria Rilke.
Tweetalige uitgave
 Thomas Piet 21 Leuven: Uitgeverij P. -84 p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gezet in de Minion en de Ottawa.
Gedrukt door drukkerij Peeters, Herent op Rives 130gr.
2019 Het leven van Maria. (Vertaalde poëzie)

Oorspronkelijke auteur: RAINER MARIA RILKE.
Oorspronkelijke titel: Das Marien-Leben.
Vertaling en nawoord door Piet Thomas.
Tweetalige uitgave.
Bevat een gelijknamige CD waarop Stan Milbou de vertaling van de gedichten voorleest. De muzikale intermezzi werden genomen uit de Partite Diverse sopra ‘O Gott, du frommer Gott’. Peter Thomas bespeelt het Van Peteghemorgel (1776) in Gijzegem.

Leuven: Uitgeverij P. -32 p.

Afmetingen: 24 x 17.20 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gezet in de Minion en de Ottawa.
Gedrukt door BestInGraphics, Vosselaar.

2021 De pelgrimstocht. Epigrammen. (bloemlezing)

Oorspronkelijke auteur: ANGELUS SILESIUS.
Oorspronkelijke titel: Keuze uit ‘Cherubinischer Wandersmann’.
Vertaling: Piet Thomas.
Inleiding: Peter Nissen.
Bevat: Inleiding: De zomer is genade – Peter Nissen (pp 7-18); De pelgrimstocht (pp 19-70); Inhoudsopgave epigrammen (pp 71-76)

Amsterdam: Uitgeverij De Wilde Tomaat. -76p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2022 Rainer Maria Rilke. Gedichten. (tweetalige bloemlezing – vertaling)

Bloemlezing en vertaling door Piet Thomas.
Grafische vormgeving Sander Pinkse Boekproductie.

Nota: De meer dan 140 gedichten zijn geordend op thema: ‘Een uur op de rand van de dag’ (overtijden en seizoenen); Leven in figuren’ (over het mysterie van het bestaan); Twee snaren en een stemgeluid’ (over liefde en vriendschap), ‘de adem van je heerlijkheid’ (over God), ‘Een klare ziel is zonder zoom’ (over heiligen en engelen); ‘Ieder mens zijn eigen dood’ (over de menselijke eindigheid); Niemand ben ik en niemand zal ik zijn’ (over beroemdheden en onbekenden); Het lied de dingen hoor ik graag’ (over alles wat [on]grijpbaar is). Ze zijn verzameld uit de vele bundels eerder door Prof. Thomas vertaalde gedichten van Rilke.

Gorredijk: Uitgeverij Serck & De Vreese. -239p.

Afmetingen: 24 x 17 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)

BLOEMLEZINGEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1960 De dood in de Nederlandse Lyriek. (bloemlezing) Eigen beheer.

Afmetingen: 21 x 29,7

1985 Bidden met Guido Gezelle. (bloemlezing)

Keuze en inleiding Piet Thomas.
Deeltitels: Dichten en bidden: een inleiding tot de gebedslyriek van Guido Gezelle [Piet Thomas]; Danken; Smeken; Loven en schenken; Gods wezen en eigenschappen; Jezus en het kruis; Maria ter ere; Liturgisch; Vertaald; Bronvermelding
 Thomas Piet 22 Tielt: Uitgeverij Lannoo NV/ Roeselare: Roularta -144p.

Afmetingen: 24 x  15.40 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba
1986 Een emeralde vis. Gedichten van Karel van den Oever. (bloemlezing)

Redactie: Piet Thomas
Bevat gedichten uit de bundel: Het open luik (1922); Schaduw der Vleugelen (1923); De heilige Berg (1925) en Paviljoen (1927)
Technische realisatie: Jan Vancanneyt

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. -18p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (geniet)

1987 Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw / Österreichische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Edmond Ottevaere en Piet Thomas.
Deze bloemlezing verscheen in de herfst van negentienhonderd zevenentachtig onder de auspiciën van Europalia 87 Österreich.
Thomas Piet 20 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -399p.

Afmetingen: 18.50 x 11.20 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden  bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo bvba, Tielt.
1988 De polka. Gedichten van Theodoor Van Rijswijck. (bloemlezing)

Gebloemleesd door Piet Thomas.
Technische realisatie: Jan Vancanneyt

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. -20p.

Afmetingen: 29.70 x 20.80 (geniet)
Enkel tekst op rechterkant

1988 Hoepel en priktol. Een bloemlezing uit Kleine gedichten voor kinderen van Hieronymus Van Alphen.

Gebloemleesd door Piet Thomas uit “Hiëronymus van Alphen (1746-1803), Kleine gedigten voor kinderen, Zaltbomel, Europese Bibliotheek, [1964]. Fotomechanische herdruk van de oorspronkelijke uitgave (Utrecht, 1787).
Technische realisatie: Jan Vancanneyt

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. -15p.

Afmetingen: 29.70 x 20.80 (brochure – geniet)
Enkel tekst op rechterkant.
Bevat de gedichten: De kinderliefde (p.4); Het vrolijk leeren (p.5); Het geschenk (p.6); Het gebroken glas (p.7); De haas (p.8); Eene vertelling van Dorisje (p.9); De pruimenboom (p.10); Klaasje en Pietje (p.11); De edelmoedige wedervergelding (p. 12); De onbedachtzaamheid (p. 13; Het lijk (p.14).

1989 Transit I 1988. Oostenrijkse lyriek van de twintigste eeuw / Österreichische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door  Edmond Ottevaere en Piet Thomas.
Thomas Piet 1 Gent: Poëziecentrum. -145p.

Afmetingen: 19.50 x 11.30 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Transit I 1988’ samengesteld en ingeleid door Edmond Ottevaere en Piet Thomas werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum v.z.w. te Gent, op de persen van Druk in de Weer te Gent in de maand november 1989. Het zetwerk werd verzorgd door Aanzet.
 1991  Versmaat en vergezicht. Gery Helderenberg  1891-1979. (bloemlezing)

Een  gedenkboek  naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de geboorte van Gery Helderenberg.
Samengesteld door Piet Thomas.
Inleiding: Rudolf van de Perre.
Bibliografie van Jozef Vandemaele
Thomas Piet 31  Aalst: Dirk Martenscomité. -71p.

Afmetingen: 29.80 x 20.80 (geniet)
Versmaat en vergezicht werd gedrukt in de zomer van 1991 in opdracht van het Dirk Martenscomité te Aalst.
 1991  Herkenbaar onbehagen. Bloemlezing uit de lyriek van A.G. Christiaens. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Piet Thomas.
Thomas Piet 24  Gemeentebestuur Waregem. -33p.

Afmetingen: 20.80 x 13 (gelijmd)
Colofon: Herkenbaar onbehagen, een bloemlezing uit de lyriek van A.G. Christians werd gedrukt in de zomer van 1991 in opdracht van het gemeentebestuur te Waregem
1993 Weemoed en hoop. Gedichten van Petrus Augustus Genestet (bloemlezing)

Gebloemleesd door Piet Thomas.
Technische realisatie: Kurt van Neder

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. -29p.

Afmetingen:21 x 15 (brochure – geniet)
Enkel tekst op rechterkant

1993 Michel Van der Plas. (essay)

Bevat: Foto van Michel van der Plas; Juryverslag Dirk Martensprijs 1993 door Willem M Roggeman; Biografie en bibliografie door Frank Verhallen. Het essay ‘Een boek om ‘Mijnheer’ tegen te zeggen’ door Marcel Janssens; “Mijnheer Gezelle: een echte biografie” door Piet Thomas; Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst: Laureaten.

Dirk Martensprijs voor literatuur 1993 – niet gepagineerd.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)

1994 De ogen van Vermeer. Gedichten van Michel  van der Plas. (bloemlezing)

Gebloemleesd door Piet Thomas.
Technische realisatie: Kurt van Neder

Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk. -39p.

Afmetingen:21 x 15 (geniet)

1994 Leven, liefde en dood. Een avond met Stijn Streuvels. (bloemlezing)

Bloemlezing samengesteld door Piet Thomas.
Op de voorplat een getekend portret van Stijn Streuvels door C. Baelde.

Kortrijk: Stad Kortrijk. Dienst Cultuur. -74 + [VI] p.

Afmetingen: 21 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: it boek werd gezet in de Goudy en werd gedrukt in december 1994 op de persen van de Groeninghe Drukkerij te Kortrijk

1995 Miriam Van Hee (essay)

Bevat: foto van Miriam Van Hee ; Juryverslag Dirk Martensprijs 1995 door Marcel Wauters; Bio- Bibliografie; Essay ‘Een verstild psychodrama van Miriam Van Hee: Reizen om te ontdekken’ door Piet Thomas. Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst: Laureaten.

Dirk Martensprijs voor literatuur 1995 – niet gepagineerd.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)

1995 Rond de woorden en de dingen. Het dichterschap van Rilke. (gelegenheidsuitgave)

Door Professor Piet Thomas en Peter Thomas.
Tweetalige uitgave Duits / Nederlands

Leuven: Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds.

Uitgave voor Vrienden van de Jezuïetenkerk. Stichting Pater W. Vanhemelrijck sj.i s m Davidsfonds Aalst.
Afmetingen: 29.70 x 10.50 (gevouwen brochure)

1999 Als de ziele luistert. De mooiste religieuze gedichten van Guido Gezelle. (bloemlezing)

Samengesteld door Piet Thomas.
Ten geleide door Piet Thomas. (pp 9-66) Deel I: Biddenderwijs.  Deel 2: Overwegen, mijmeren en belijden.
Thomas Piet 30 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv / Kampen: Uitgeverij Kok nv. -212p.

Afmetingen: 21.50 x 13.20 (gebonden – harde kartonnen kaft)
Met cd  ‘Gedichten van Guido Gezelle’, gelezen door Tine Ruysschaert, Lannoo
1999 Reizend naar het licht: de mooiste religieuze poëzie. (bloemlezing uit het werk van Anton van Wilderode)

Verzameld en ingeleid door Piet Thomas.
Deeltitels: Biddenderwijs; Heilige plaatsen; Het heilige geleefd en verbeeld; Langs Bijbelse wegen; Wie gaat, wat blijft; Reizend naar het licht; Onderweg naar Eschaton
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.  / Bisdom Gent. -174p.

Afmetingen:21.50 x 13 (gebonden – zwartlinnen harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Reizend naar het licht’ werd in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon Devylder, gezet uit de DTL Vanden Keere door De Diamant Pers NV te Zandhoven en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo NV te Tielt in januari 1999.
1999 Oostenrijk in Vlaanderen. Een lyrisch boeket. (gelegenheidsuitgave)

Vertaald door Piet Thomas en Edmond Ottevaere.
Kleine bloemlezing u aangeboden bij de tiende verjaardag van het Vertaalcentrum Oostenrijkse lyriek van de 20ste eeuw.
Izegem: Drukk. Strobbe.

Afmetingen: 13.80 x 11.80 (8 losse blaadjes gepresenteerd in een CD-cassette )

2000 Martinus Nijhoff. Een geur van hoger honing. Een kleine bloemlezing uit zijn poëzie.

Samengesteld door Prof. Dr. Piet Thomas

Nieuwpoort: Culturele Raad. Niet gepagineerd.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)

2002 Een boog in de wolken: de mooiste religieuze poëzie (bloemlezing uit het werk van Gery Helderenberg)

Verzameld en ingeleid door Piet Thomas.
Bevat: Pelgrim tussen tijdgenoten; In Gods huis; Natura speculum dei; Bijbelse tijden; Tochtgenoten; Triomf van de dood.
Helderenberg 1 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.

Afmetingen:21.50 x 13.90 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Een boog in de wolken’ werd, in een typografische vormgeving en met een omslagontwerp van Antoon de Vylder gezet uit de DTL Vanden Keere door de Diamantpers NV te Herentals en belicht en gedrukt door Drukkerij Lannoo NV te Tielt in augustus 2002.
2020 Tijd voor God. Gebeden (bloemlezing uit de mooiste gebeden van Valeer Deschacht)

Keuze en redactie: Piet Thomas.
Omslagontwerp: Rob Hoornaert

Tobergse: Eigen beheer. -59p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (gelijmd – rug versterkt met linnen lint)

RELIGIEUZE TEKSTEN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
 z d Eén ster volstaat. (anthologie)

Samenstelling: Piet Thomas
Bij elkaar gebrachte gedichten rond het kerstthema van dichters uit binnen- en buitenland

Plaats van uitgave niet vermeld: eigen beheer. -20p.

Afmetingen: 21 x 15 (brochure – geniet)

1995 Groot gebedenboek. Gebeden uit de geschiedenis van het Christendom van de aanvang tot nu. (bloemlezing)

Verzameld door Piet Thomas.
Stofomslag, band en typografische vormgeving: Antoon De Vylder, Zandhoven.
2010: paperback editie bij Lannoo, Tielt.
Thomas Piet 28 Tielt: Uitgeverjj Lannoo nv / Nijkerk: G.F. Callenbach bv: -395p.

Afmetingen: 25 x 16.70 ( gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet uit de Trinité 2 en 3 van Bram de Does bij de Diamantpers, Zandhoven
.
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt -1995
1996 De gouden ark: religie en cultuur, het thema ‘vertrouwen’. Nieuwe teksten voor de liturgie. Leeswijzer.  (bloemlezing)

Verzameld en met een woord vooraf door Piet Thomas.
Thomas Piet 29 Tielt: Uitgeverjj Lannoo nv -260p.

Afmetingen: 21.50 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft)
1997 Klein getijdenboek. Psalmen en andere liederen.

Omslagontwerp: Studio Lannoo

Tielt: Uitgeverij Lannoo NV / Baarn: Gooi en Sticht. -182p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)

1998 Nu en altijd. klein getijdenboek  2.  Psalmen en andere liederen .

Samenstelling: Piet Thomas.
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Thomas Piet 23 Tielt,: Uitgeverij Lannoo NV / Baarn: Gooi en Sticht. -164p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (ingenaaid)
2001 …en zie, wij loven Hem. 10 liederen voor het gehele jaar. (zangboekje)

Teksten: Piet Thomas – Muziek: Willem Vogel
Muziekannotaties zijn in de publicatie meegegeven

Amstelveen: Willem Vogel. -12p.

Afmetingen: 21 x 15 (gevouwen brochure)

2004 Geestelijk Liedboek van De Lage Landen. De honderd mooiste religieuze liederen. (anthologie – liturgische koormuziek)

Een gevarieerde selectie van religieuze liederen in mooie meerstemmige zettingen.
Piet Thomas selecteerde de liederen op hun tekst kwaliteit, terwijl Ignace Thevelein selecteerde vanuit muzikale criteria.
Bij alle liederen staat de tekst onder de noten afgedrukt.

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -190p.

Afmetingen: 30 x 21 (paperback)

2007 God in gedichten. De mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de lage landen.

Verzameld door Harry Gielen en Piet Thomas.
Omslagontwerp en lay-out: Tony Waldingham.
Thomas Piet 27 Tielt: Uitgeverij  Lannoo  nv. -412p.

Afmetingen: 24 x 15.40 (ingebonden – harde kartonnen kaft)
Gedrukt bij Drukkerij Lannoo Tielt.
2009 Met God spreken: honderd gebeden van de christelijke oudheid tot vandaag. (anthologie) Tielt: Uitgeverij  Lannoo  nv. -174p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde kartonnen band)

2011 Drie psalmen voor de dagsluiting: Psalm 4, 91 en 134 (partituur)

Deze triptiek werd speciaal geschreven en opdgedragen aan Gospodi
Muziek van Peter Thomas.
De teksten die op toon werden gezet zijn een hertaling door Piet Thomas van de oorspronkelijke psalmteksten.

Piet Thomas. In eigen beheer. -8 p.

Afmetingen: 29.70 x 21 (ingebonden met inbindring)
De werken werden voor het eerst uitgevoerd tijdens een concert in het kader van het muziekfestival Mazzic4 op 27 november 2011

2014 Zingenderwijs. Liederen voor de Kerk door Piet Thomas. Piet Thomas. In eigen beheer.
2020 Pinkstervuur.

Voorplatillustratie: Rob Hoornaert.
Verzorging binnenwerk: Paul De Clercq.
Bevat een selectie uit de gebeden en bezinningsteksten van de auteur in deel I. Deel II bevat vertalingen van de auteur uit de christelijke gebedstraditie.

Tobergse – Uitgave eigen beheer. -50p.

Afmetingen: 22 x 15 (garenloos gebrocheerd)

2020 Kerstkring. Advent/Kerstmis/Epifanie. (poëzie)

Bevat eigen teksten over de advent, Kerstmis en Epifanie. Aangevuld met vertalingen van gedichten van Rose Ausländer, Hildegard van Bingen en Rainer Maria Rilke. Verder telkens één gedicht van Anton van Wilderode en Gerry Helderenberg met een korte bespreking en de poëtische triptiek  Kerstmis met Jaap Zijlsttra.

Tobergse – Uitgave eigen beheer. -39p.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)

2021 In de paaskring (bloemlezing religieuze poëzie)

Voorplatillustratie: Rob Hoornaert
Verzorging binnenwerk: Paul de Clercq en de auteur.

Nota: Oorspronkelijk heette deze bundel ‘In de paastijd’. De wijziging doet de bundel beter aansluiten bij de twee vorige publicaties: Pinkstervuur en Kerstkring.

Tobergse – Uitgave eigen beheer. -74p.

Afmetingen:  21 x 14.80 (garenloos gebrocheerd)

De publicatie bevat drie delen: Deel 1 biedt 11 gedichten van Piet Thomas zelf, gevolgd door een greep uit anderstalige poëzie door hem vertaald en van commentaar voorzien. Deze cyclus sluit af met een gedicht van dichteres Jo Gisekin en een gedicht van Willy van Doorselaer beide van te lande. Een derde cyclus biedt twee tryptieken: een ‘Tryptiek van Jezus’ lijden’ met werk van Rilke, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt en een ‘Tryptiek van de leerlingen van Emmaüs’ met werk van Felix Timmermans, Jaap Zijlstra en Ida Gerhardt.

2021 De Dood Voorbij. (bloemlezing religieuze poëzie)

Voorplatillustratie: Rob Hoornaert.
Verzorging binnenwerk: Paul de Clercq en de auteur.

Tobergse: Uitgave eigen beheer.  -73p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
De publicatie bevat drie delen: I. Gedicht (pp 9 -19); II. Vertaald (pp 20-42); III. Belicht (pp 43-71)
Gedicht: selectie uit de eigen gedichten en kerkliederen over dood, rouw en eeuwigheid.
Vertaald: reeks door de auteur vertaalde gedichten en gebeden rond hetzelfde thema.
Belicht: commentaren op lyrische teksten van Nederlandstalige dichters

2022 De wensboom. Voor Kerst & Nieuwjaar. (bloemlezing religieuze poëzie)

Kaftverzorging: Rob Hoornaert.
foto ‘Winters Bellegem’ van Eric van Zieleghem.
Verzorging binnenwerk: Agnes De Munter.

Tobergse: Uitgave eigen beheer.  -47p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

VARIA

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
z d
[1963]
‘De Vlaamse lyriek in het teken van de vernieuwing’. (essay) In: Nederlandse poëzie nu. pp 487-495. Speciaal nummer Dieetsche Warande en Belfort  jg. 108, nr 7.
Uitgever: Uitgeversmij n.v. Standaard-Boekhandel.

Afmetingen: 24 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)

1980 WOORD EN BEELD – Drie strekkingen in de Nederlandse poëzie en de schilderkunst na 1945.

Diverse auteurs / onder de redactie van Piet Thomas.
Met een bijdrage van Piet Thomas: ‘Is driemaal scheepsrecht ? Romantisch, realistisch; romantisch. pp 7-24.
In de marge van de tentoonstelling Woord en Beeld  in het Faculteitsgebouw Letteren en Wijsbegeerte Universitaire Campus Kortrijk van 10 t/m 25 mei 1980 .

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -238p.

Afmetingen: 25 x 17.50 (gebonden – harde linnen kaft met opdruk)
Bevat 17 artikelen, veel (kleur)illustraties en goede bibliografieën.
Mooi overzicht van hoe schilders en dichters in de experimentele beweging vaak hebben samengewerkt in bundels en catalogi.

1986 WOORD EN BEELD – Cobra en vijftig. Een bibliografie.

Uitgegeven in opdracht van de Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk.
Met bijdragen van Piet Thomas en Lucebert. Met illustraties van het werk van Cobra.

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -126p.

Reeks: Tekst en beeld
Afmetingen: 18 x 16.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Oplage 500 exemplaren.

1990 Lik op stuk. Nieuw Woordenboek van Agressief Taalgebruik.

Auteurs: Dries De Bleecker, Piet Thomas en Jozef van Haver.
Thomas Piet 25 Tielt: Uitgeverjj Lannoo nv. -155p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Omslagillustratie: Poseiken.
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgevrij Lannoo nv, Tielt
2004 Piet Thomas 75 Wie niet weg is, is gezien.

Bevat: Taal is een wereld, de wereld in taal. (Essay door Jooris van Hulle).
Lyrisch alfabet. (een keuze uit de poëzie en vertaalde poëzie) Bibliografie (een selectie)
Thomas Piet 39 Kortrijk/ Brussel: Uitgeverij Groeninghe.  -80p.

Afmetingen: 22 X 15.7 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
2009 Experiment en traditie.

Een keuze uit de opstellen en voordrachten door Piet Thomas, geselecteerd en ingeleid door Jooris van Hulle.
Bevat drie afdelingen: Nederlandse poëzie (pp 5-170)- Nederlands proza (pp 171-204) Poëzie en plastische kunst, religie en cultuur (pp 205-313)
Thomas Piet 26 Kortrijk/ Brussel: Uitgeverij Groeninghe. -316p.

Afmetingen: 23 x 14 (ingenaaid)
2014 Experiment en traditie II.

Een keuze uit de opstellen en voordrachten door Piet Thomas,  inleiding door Johan van Iseghem.
Omslagontwerp: Yasmine Wauthier.
Omslagillustratie: Valéry – Ghis Devos.
Thomas Piet 40 Antwerpen / Apeldoorn : Garant. -277p.

Afmetingen: 24 x 17 (paperback)
Bevat drie afdelingen: Nederlandse poëzie (pp 19-140)- Nederlands proza (pp 141-212) Poëzie en plastische kunst, religie en cultuur (pp 213-275)
2019 Piet Thomas Over Stijn Streuvels en de eerste jaren van het Streuvelsgenootschap. (keurbladzijden uit de beschouwend werk rond Stijn Streuvels)

Frontispice: Stijn Streuvels, litho van Jan Burssens (1925-2002) gemaakt in opdracht van De Diamant Pers, Herentals, voor de bibliofiele uitgave ‘Nulla dies sine linea’, uit het dagboek van Stijn Streuvels, 1989.
Coördinatie: Luc Demeester, uitgever.
Vormgeving: Antoon De Vylder.
Foto van Piet Thomas op de achterflap: ©  Foto Hol.
Foto van Stijn Streuvels op de voorflap: © Jan Coppens

Tielt: Uitgeverij Lannoo. -127p.

Afmetingen: 24 x 15,50 (ingenaaid – kaft met flappen)

Aanvullingen overgenomen uit website van Piet Thomas

Verhandelingen, handboeken en bloemlezingen als interne publicaties van de KU Leuven, de KU Leuven campus Kortrijk en Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds

1957 Bijdrage tot de studie der psychologische literatuurbeschouwing. Vol.1: Bibliografie van 1900 tot 1950; Vol. 2: De Freudiaanse school van 1900 tor 1920: een kritisch overzicht.
KU Leuven: verhandeling licentie Germaanse filologie, 1957. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1969 De literatuur in het licht van de vroegste psychoanalytische leer: een kritisch overzicht van de literatuurpsychologische inzichten en interpretaties in het werk van Sigmund Freud en van zijn eerste leerlingen.
KU Leuven: doctoraatsproefschrift ‘wijsbegeerte en Letteren, Germaanse filologie, 2 vol. 1969. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen. Deel I (i.s.m. Frank Baert). KU Leuven Campus Kortrijk. -124 pp. s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen. Deel II (i.s.m. Frank Baert). Kortrijk: KU Leuven Campus Kortrijk.
z d Bloemlezing bij de colleges Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen. Deel I. Kortrijk KU Leuven Campus Kortrijk. -20p.,  s.d. (Afmetingen: 15 x 21)
z d Twee eeuwen Nederlandse letterkunde. Documentatie bij de geschiedenis van de moderne Nederlandse letterkunde (i.s.m. Frank Baert). Kortrijk KU Leuven Campus Kortrijk. -192p.,  s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Documentatiemap bij ‘Awater’ van Martinus Nijhoff (i.s.m. Frank Baert). KU Leuven Campus Kortrijk. s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Documentatiemap bij ‘Het uur U’ van Martinus Nijhoff (i.s.m. Frank Baert). KU Leuven Campus Kortrijk. s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Documentatiemap bij de Geschiedenis van de moderne Nederlandse letterkunde (i.s.m. Frank Baert). KU Leuven Campus Kortrijk.  s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1981 Vleugels en hoeven. Poëzie na 45. Tekstboek bij de colleges moderne Nederlandse letterkunde (i.s.m. Edwin Coulier). KU Leuven Campus Kortrijk. -162p., 1981. ((Afmetingen: 21 x 29,7)
1987 Inleiding tot de Freudiaanse literatuur psychologie. Leuven: KU Leuven. -224p., 1987. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Letter en figuur. Woord en beeld II. Drie strekkingen in de Nederlandse poëzie en de schilderkunst na 1945 (redactie en bijdrage). KU Leuven campus Kortrijk. -288p. , s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1987 De huid vol. Scheldproza in de moderne Nederlandse letterkunde. Een bloemlezing: KU Leuven Campus Kortrijk. -268p. , 1987. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1987 Ik moet alleen op reis. Een bloemlezing uit de lyriek van Rosalie en Virginie Loveling. KU Leuven Campus Kortrijk. 1987. (Afmetingen: 15 x 21)
1987 Verwonderd kijken. Een bloemlezing uit de lyriek van Omer Karel de Laey. KU Leuven Campus Kortrijk. 1987. (Afmetingen: 15 x 21)
Krokus in de zon. Een bloemlezing uit de lyriek van Paul Verbruggen. KU Leuven Campus Kortrijk.
1988 Heinrich Heine. Een tweetalige bloemlezing. Vertalingen van Marko Fondse en Peter Verstegen. KU Leuven Campus Kortrijk. -21p., 1988. (Afmetingen: 30 x 21)
1989 Vrouwen en literatuur. Een bibliografie. KU Leuven campus Kortrijk. (i.s. m. Annick Capelle) -65p., 1989. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Het boekje te buiten. Teksten die de podia haalden (i.s.m. Annick Capelle). KU Leuven Campus Kortrijk. -66p. s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
z d Het uur en de vreemdeling. Documentatie bij Het uur U van Martinus Nijhoff (i.s.m. Annick Capelle). KU Leuven Campus Kortrijk. -64p., s.d. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1992 De man in de spiegel. Commentaren bij Nijhoffs ‘Awater’ (i.s.m. Annick Capelle). KU Leuven Campus Kortrijk. -114p., 1992. (Afmetingen: 21 x 29,7)
1999 Religie en cultuur: de poëzie van het geloof. Leuven: Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds (1e en 2e editie).1999. (Afmetingen: 21 x 29,7)
2002 Christelijke poëzie nu. Een bloemlezing uit de hedendaagse Nederlandse religieuze lyriek, Grimbergen, Abdij Grimbergen, 2002. (Afmetingen: 21 x 29,7)
In een hemel van poëzie. Gezelle’s religieuze oeuvre. Leuven: Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds. (Afmetingen: 21 x 29,7)
2006 Rainer Maria Rilke: De woorden en de dingen [syllabus lessenreeks], Leuven, Davidsfonds. Universiteit Vrije Tijd, 2006. (Afmetingen: 21 x 29,7)

 

Oude archiefteksten en nieuwe publicaties verschijnen geregeld op de volgende blogs: http://www.bloggen.be/thomaspiet/ , http://www.bloggen.be/thomas1929/http://www.bloggen.be/gebeden/http://www.bloggen.be/thomaspietpers

Verzorgde gastcolleges te Antwerpen, Gent, Brussel, Wenen, Oslo, Heidelberg, Wroclaw en Warschau.

Literaire en taalkundige programma’s voor radio en televisie.

a. Poëzie

1.  In de schaduw aan de dood. Nederlandse doodslyriek. Poëzie in 625 lijnen.
2. De waterkaars. Poëzie in 625 lijnen.
3. De doortocht. Een stemmingsprogramma met gedichten van Palmzondag tot Pasen. Poëzie in 625 lijnen
4. Liefde en dood. De lyriek van Gery Helderenberg. Poëzie in 625 lijnen
5. Als de dieren spreken. Poëzie in 625 lijnen.
6. Zolang er mensen zijn. (Bloemlezing en scenario). poëzie in 625 lijnen
7. Het woord. Poëzie in 625 lijnen.
8. Droomkruid. Poëzie in 625 lijnen.
9. Eén stem volstaat. Poëzie in 625 lijnen.
10. Louise Labé. BRT 3.
11. Rainer Maria Rilke. BRT 3.
12. Johannes Bobrowski. BRT 3.
13. Ilse Aichinger. BRT 3.
14. Gery Helderenberg Staatsprijs. BRTN 1.
15. De poëzie van R.M. Rilke. BRT III.
16. Coda Marnix Gijsen (Het huis). VRT.
17. Over Gezelle en Kortrijk. Medewerking discussie. BRTN.

b.  Poëzie en muziek

18. Serenade I (i.s.m. Karel van de Velde).
19. Serenade II (i.s.m. Karel van de Velde).
20. Serenade III (i.s.m. Karel van de Velde).
21. Gery Helderenberg Staatsprijs.

 c. Poëzie en schilderkunst

22. Woord en beeld.

 d. Poëzie en religie

23. Kerstmis. Braambos.

24. Goede Vrijdag. Braambos.
25. Pasen, Braambos.
26. Allerzielen. Braambos.
27. God in gedichten. Braambos.
28. Over De Psalmen. Braambos
29. God in gedichten. Groot Nieuws Radio.

e. Proza

30. Over Multatuli. BRT Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen.
31. Over Streuvels. BRT Gewestelijke Omroep West-Vlaanderen.
32. Over Boon. NCRV Hilversum.
33. Over Streuvels. WTV.
34. Abdijgesprek met Piet Thomas. TV 2, KTRO.
35. Het groot gebedenboek. BRTN, Vlaanderen in de wereld.
36. Over Streuvels. (eerste jaarboek Streuvelsgenootschap) WTV.
37. Over De gouden ark. KTRC.
38. Over André Demedts. Radio Waregem.
39. Coda over H.Claus (De zwarte keizer). BRTN.
40. Coda over Piet van Aken (Klinkaart). BRTN.
41. Coda over Stijn Streuvels (Lenteleven). BRTN.
42. Over Anton van Wilderode, VRT Gent.
43. Over Stijn Streuvels (n.a.v. Jaarboek IV van het Streuvelsgenootschap), VRT 2.

Taalkunde

44. Lik op stuk I. BRT Oost-Vlaanderen.
45. Lik op stuk II. BRTN I.
46. Lik op stuk III. KRO-Radio 2.

 DISCOGRAFIE

1993 ‘Toen steeg een boom…’, ‘Wij zijn de drijvenden’, ‘Jou echter wil ik nu’ (vert. van gedichten van R.M. Rilke)

in tekstboekje van: Rafaël D’Haene, 3 composities. De Gulden Sporen, Kortrijk,s.d. [1993?], p. 14-16.
1997 Verrijzenislied’ (vert. uit het Engels van ‘Sith’uvukile’)

in: Door de wereld gaat een lied, Deel 6. Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein. Brugge
1998 ‘Het dochtertje van Jaïrus’

in: Geef stem aan de eeuwige. Vormen van kerkmuziek (Willem Vogel), NCRV G.M. Music Partners, Disc 2, nr. 21, Hilversum
2000 ‘Liederen op teksten van Piet Thomas’

in: Door de wereld gaat een lied, Deel 6. Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein. Brugge;
2000 ‘Drie psalmen hertaald door Piet Thomas’

in: Dirk Blockeel (orgel), Drie psalmen. Eigen beheer, Bellegem
2004 ‘De psalmen’, voorgelezen door Stan Milbou, met muziek van Philippe de Chaffoy;

Bij het boek De psalmen. Lannoo, Tielt, Kok Ten Have,Baarn.
2004 ‘Met de tranen in de ogen’

in: Door de wereld gaat een lied, Deel 12. Maria is jouw naam. Kathedraalkoor Brugge o.l.v. Ignace Thevelein. Brugge.
2006 ‘Laat nu je dienaar gaan’ (track 9) ‘Verrijzenislied’ (track 10) ‘Het dochtertje van Jaïrus’ (track 11)

in: Drie liederen op teksten van P.Thomas in: Nees & Nees
Uitvoerenden: Capella S.S. Michaelis & Gudulae (Brussel) o.l.v. Kurt Bikkembergs m.m.v. Bart Jacobs (orgel)
2007 ‘Het dochtertje van Jaïrus’

in: De Scala van de Vrede. Zingen op hoop van vrede. Pax Christi Vlaanderen, Leuven
2007 ‘Psalm 1: ‘Zalig die de raad van dwazen’; (track 10) ‘Wij wandelen in duisternis’; (track 18) ‘Psalm 128: ‘Gelukkig is de man’ (track 19)

in: Blijf niet staan. Liturgische muziek voor basiskoor. Kurt Bikkembergs. Algemene leiding: Inge Feyen. Euprint bvba, Heverlee
2009 Zo nabij zijn mensen nooit: religieuze gedichten van en gelezen door Piet Thomas.

Uitgever: Katholieke hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
De ingesproken teksten verschenen voor het eerst in ‘Klein Getijdenboek’ en ‘Nu en altijd’ (Lannoo/Gooi & Sticht 1997 – 1998)
KATHO Kortrijk, STROBBE, Izegem
     

2009 ‘Het dochtertje van Jaïrus’ (track 17)

in: Kerk muziek van nu. De mooiste liederen voor koor en gemeente uit Nederland en Vlaanderen. Een verzameling inspirerende kerkmuziek van 24 bekende en minder bekende componisten: nieuwe liederen, bewerkingen van oude liederen, op strofische of op onberijmde teksten, voor gemeente of voor koor, a capella of begeleid op orgel, piano of andere instrumenten. Muziek van Willem Vogel, Antoine Oomen, Vic Nees en anderen op teksten van André F. Troost, Huub Oosterhuis, Ida Gerhardt, Piet Thomas en anderen. Stichting Nieuwe Kerkmuziek, Rotterdam
2010 Uit Psalmen vertaald en bewerkt door Piet Thomas en voorgelezen door Stan Milbou.

in: Sweelinck monument gezongen door het koor Gesualdo consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp
 • Psalm 3, cd A track 2; psalm 13 cd A track 7; psalm 14 cd A track 12; psalm 15 cd A track 17; psalm 27 cd B track 2; psalm 72 cd B track 7; psalm 84 cd B track 12; psalm 121 cd B track 17 en psalm 150 cd B track 22
2012 Zo teder is God : Religieuze gedichten van Kurt Marti verzameld, vertaald en gelezen door Piet Thomas.

in: KATHO Kortrijk, Strobbe, Izegem
2012 Psalm 42 & 43‘ (track 5)

in: Adoro Tekst: Piet Thomas & Johan Meyer. Muziek: Johan Meyer, Veenendaal
2014 De duistere God van R.M. Rilke: gedichten uit Das Stunden-Buch, vertaald en gelezen door Piet Thomas.

in: Vives, Kortrijk
2014 Twintig psalmen : voorgedragen door Stan Milbou en vertaald uit het Hebreeuws en bewerkt door Piet Thomas. Chris Oranje.

in: In eigen beheer, Heeswijk, 2014, (4 dvd’s + 3 dvd’s waarop dezelfde Psalmen zijn vastgelegd, die Stan Milbou in het Nederlands heeft voorgedragen).