home | Inloggen
Aantal schrijvers: 577 | Aantal boeken:

16435

 

 

Murez Jos

Jos Murez

Oudenaarde 13 februari 1927 – Gent 1 november 1996

Journalist  kunstcriticus, auteur, dichter

Als journalist en later rubriekleider van Geestesleven van de krant  Vooruit schreef hij meer dan vijfhonderd artikels over het artistiek leven in Gent en Gentse kunstenaars ; elf gedichtenbundels ; twaalf prozaboeken en romans ; meer dan twintig catalogi en monografieën over plastische kunstenaars. Bovendien was hij correspondent van La Wallonnie voor berichtgeving uit Gent en omgeving, schreef hij ook nog voor televisie en vertaalde twee lijvige romans (François Richard-Bessière en Raymond Dumay) uit het Frans.

Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Henri Dubois

BIOGRAFIE

13 februari 1927: Geboren in Oudenaarde.

Van opleiding regent Germaanse talen

1954 tot 1981: Redacteur van het dagblad Vooruit, waarin hij o.m. de rubriek Geestesleven verzorgt als opvolger van Louis Paul Boon.

1954: Stichter en bezieler van het tijdschrift Het Antenneke (1954-1959), waarvan echter, in tegenstelling tot Tijd en Mens, De Tafelronde en Gard Sivik geen vernieuwing is uitgegaan en waarvan de medewerkers ook nooit ruime bekendheid of waardering hebben gekregen.

 • Het Antenneke : literair en artistiek tijdschrift (1954-1959) werd gesticht door de in hetzelfde jaar opgerichte Gentse Kunstgroep “Het Antenneke”, op initiatief van Jos Murez en Marcel de Rijcke. Bedoeling was, los van elke politieke en godsdienstige overtuiging, voor alles klare en heldere schrifturen te brengen, voor elkeen leesbare literatuur. Het bevatte poëzie, proza, toneel (éénmaal) en kritische bijdragen over literatuur en kunst.
 • De kunstgroep zelf bestaat uit een merkwaardige verzameling Gentse artiesten : Het betreft de schilders Roger De Cuyper, Gustaaf Prils, Richard Foncke, Jaques Vermeulen, Marcel Ysewijn, Hugo De Clercq, Amedee Cortier, Gaston Homblé, Pierre Van Fleteren en Pierre Vlerick. De lijst is uiteraard niet uitputtend. Later duiken binnen die entourage ook de namen op van Bert De Clercq, Jan Burssens en Octave Landuyt

Na het verdwijnen van Vooruit in 1978 werkte Murez nog tot 1981 voor De Morgen.

Dichtbundels, romans, verhalen, essays en monografieën.

1951: Debuut als dichter met de bundel Amor tui

 • Aanvankelijk stond de poëzie van Murez nog onder invloed van Karel van de Woestijne en Bert Decorte, zoals in zijn debuut Amor tui (1951) en de daarop volgende bundel Ingekeerde groei (1952).
 • Geleidelijk verwerft hij in latere bundels een eigen stem en raakt zijn poëzie meer en meer sociaal geëngageerd, zoals in de bundels Vivarium (1982) en de postuum gepubliceerde maar door hem nog geredigeerde bundel Retrogradus (1997).

1967: Voor zijn debuutroman Tantalus kreeg Murez in 1967 de provinciale prijs van Oost-Vlaanderen.

 • In 1981 verscheen van deze roman een herwerkte versie onder de titel De steen der goden.

Autobiografisch en sterk geëngageerd is zijn romantrilogie Weekends zonder woorden (1974), Het bad van de waterman (1975) en Brusselse bijzit (1976), door Paul van Aken ‘de kroniek van een familiale schipbreuk’ genoemd.

Verhalend proza van Murez verscheen in De zwevende galblaas (1979) en Schampere verhalen (1986).

In zijn essays en monografieën over beeldende kunst toont Murez een voorkeur voor het surrealisme, zoals blijkt uit zijn boeken over Jos Trotteyn, surrealistisch schilder (1970), Aglane de Nivelles, surrealistisch schilder (1972), Bert de Clerck (1980) en zijn monografie Universeel surrealisme (1972).

1989: Over het letterkundig leven in Gent en over Louis Paul Boon schreef hij het autobiografische De progressieven.

 • Het boek behandelt zijn journalistieke loopbaan bij de krant Vooruit (1 oktober 1954 – 31 november 1978) en daaropvolgend bij De Morgen (1 december 1978 tot 28 februari 1981).
 • Het bevat zowel nuchtere feiten als eerder pamfletachtige meer persoonlijke passages, regelmatig aangevuld met flash-backs met Gent als bakermat van de socialistische beweging.
 • Vele persoonlijke herinneringen aan Gentse literaire figuren passeren de revue oa Johan Daisne, René Ide, Pliet van Lieshout, Achilles Mussche, Richard Minne, Gustave van Hecke en de eerder geciteerde Louis Paul Boon.

 1 november.1996: Overlijden te Gent

MEER OVER JOS MUREZ

 • van Aken, ‘Jos Murez’, in: Oostvlaamse literaire monografieën (dl IX, 1989), p. 97-128.
 • de Smet, ‘Kennismaking: Jos Murez’, in: Concept 6 (1992) 4, p. 248-251.
 • Boontje, ‘Gedichten van Jos Murez’, in: L.P. Boon. Het literatuur- en kunstkritisch werk (dl IV, 1997), p. 991-993.
 • ‘In memoriam Jos Murez’, in: Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 50 (1998), p. 196.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 

SMAAKMAKER

Het woord opstand

Mijn tong, een giftspleet,
raderwerk voor radde taal,
teken van tegenspraak,
bruisend woord,
ergernis voor pingelaars en lauwen.

Zich goed noch kwaad bloed maken,
rechters, advokaten
vivisektie laten plegen op dame Justitia,
aanmoedigen, onder andere en meer,
geparfumeerde grijsaards
tot het dragen
van hun patriottische linten.

In naam der heren en der hoeren
muiten onder de banier van kerk en (bank)kluis.

Uit: Antidotum

Hoogbouw

Wie ’t zieke lijf verpandt aan ’t organisme
waren koopt in winkels van ’t marxisme
het syndikaat aanhangt
partijlid is, lezer van de krant
zich dag en nacht geheugt
dat ’t ander systeem niet deugt,
krijgt op de duur een flatje aangemeten:
tien meter lang bij zes, de grootste breedte,
versneden in de ruimte, een kooi, een koekeloer,
waaruit men kijkt op ’t stadsbeeld of de boer.

Vivat ’t koncern, dat zo geen hemels brouwt van waarde,
toch stevige blokken bouwt in moeder aarde.

Uit: Vivarium

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit twee rubrieken:

 1. Een chronologisch overzicht
 2. Een beknopt overzicht gerangschikt per genre

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1951 Amor tui. (dichtbundel) Gent: Drukk. Snoeck-Ducaju & Zoon. -48p.
1952 Ingekeerde groei. (poëzie – dichtbundel) Nederokkerzeel : De Galerij. -12p.

Reeks: De Galerij, nr 24

1952 Drie gedichten.

Marc Braet (auteur), Jos Murez (auteur), Piet Vandeloo (auteur)
Bevat: Momentopnamen / Marc Braet – Treurnis der dingen / Jos Murez – Erts / Piet Vandeloo.

Gent:. Privé uitgave  -48p.
1953 Executie. (novelle)

Auteurs: Marcel Polfliet; Jos Murez.

Aarschot : Drukkerij De Klamper. -32p.

Afmetingen: 31.50 x 14 (geniet)
Reeks: De galerij der jongeren. – Aarschot; vol. 53.
EXECUTIE is nummer 53 der Galerijreeks, verschijnend onder de auspiciën der Aarschotse Kunstkamer . Redactie: C. Permekelaan, 33, Evere (Brussel)

1953 Het menselijk woord. (poëzie – dichtbundel) Evere: De Galerij. -19p.

Reeks: Galerij Reeks nr  49

1955 8 originele lino’s

Lino’s: Richard Foncke ; Commentaar : Jos Murez

Gent : Uitgave ” Het Antenneke “
1956 Kroniek van een parvenu. (novelle) Gent : Uitgave ” Het Antenneke “. -32p.

Afmetingen: 21.50 x 18 (geniet)

1956 Diafragma. (poëzie – dichtbundel) Gent : Uitgave ” Het Antenneke ” (Ham 65). -32p.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)

1962 Kunstschilder Jef Wauters: anecdotisch essay. (monografie) Antwerpen: Branding. -31p.
1967 Tantalus (roman)

Bekroond met de Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen.
1981: heruitgegeven in een herwerkte versie onder de titel De steen der goden

1969 Antidotum: gedichten. (dichtbundel)

Illustraties: Chris de Clercq.

Sint-Martens-Latem : Drukkerij St.-Martinus; -66p.
1969 Tentoonstelling Latemse School (tentoonstellingscatalogus)

Galerij Pieters [Sint-Martens-Latem]. 1969/09/19 – 1969/10/08

Gent: Het Licht.

23 x 15 cm, geniet.

1970 Jos Trotteyn : surrealistisch schilder. (kunstmonografie) Gent: Het Licht. -30p.
1971 Tempera (dichtbundel)

Omslag: Mark Verstockt

Gent: Werkgroep Yang. -52p.

Reeks: Yang Poêzie reeks vol 23

1971 Hugo De Putter : monografie. Destelbergen : HUGRIA. -47p.
1972 Astrolabium : gedichten (dichtbundel) Gent; Eigen beheer, J. Murez. -48p.
1972 Aglane de Nivelles. Surrealistisch schilder (monografie)

Bevat als bijlage : Kataloog der expositie Aglane de Nivelles, Aalst, van 13 oktober tot 5 november 1972

Aalst: Stadsbestuur. -39p.
1972 Wilfried Sybrands, kunstschilder : monografie Gent; Eigen beheer, J. Murez. -40p.
1972 Universeel surrealisme. (essay)

Geschreven in opdracht van de Kulturele Raad van Wondelgem

Wondelgem: Gemeentelijk Kulturele Raad
1972 Zes Gentse Surrealisten en Joris De Keyser ; Gaston Taevernier (catalogus)

Tentoonstelling Wondelgem, Gemeentehuis, 7 – 15.10.1972)
Kunstenaars: Bert De Clerck, Jan Mulder, Gaspard De Vuyst, Jos Trotteyn, Hugo de Putter, Frank Liefooghe, Joris de Keyzer, Gaston Tavernier

Wondelgem : Gemeentelijke Kulturele Raad. 2 delen.
1974 Rudy Robert stelt tentoon (catalogus)

Tentoonstelling in het Deurle aan de Leie, Museum “Stichting Mevr. J. Dhondt-Dhaenens”, 11.08 – 08.09.1974

Deurle aan de Leie Museum “Stichting Mevr. J. Dhondt-Dhaenens”
1974 Vincula.  (dichtbundel) Ertvelde: Van Hyfte. -34p.
1974 Weekends zonder woorden. (roman)

Omslag: Ronald Ergo

Brecht : Uitgeverij De Roerdomp. -143p.

Afmetingen: 20.75 x 13.25 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu. Vol. 16.

1975 Het bad van de waterman. (roman)

Omslag: Achiel Cools

Brecht : Uitgeverij De Roerdomp. -152p.

Afmetingen: 20.75 x 13.25 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu. Vol. 26

1976 De Brusselse bijzit. (roman)

Omslag: Joris Lombaerts

Brecht : Uitgeverij De Roerdomp. -148p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu. Vol.35

1977 Wolfgang Hagedorn. (catalogus) Ekeren: Kunstencentrum Hof De Bist
1978 Retrospectieve Antoon Catrie. (catalogus)

Tentoonstelling: Oude abdij [Drongen]. 1978/05/19 – 1978/06/11

Gent: Stad Gent, Dienst culturele Animatie.
1978 Winterlanden : zevenvijftig schilderijen van Bogaert. (kunstmonografie) Kruishoutem/ Drukkerij EMKA. -89p.

Gekartonneerd met stofomslag

1978 Julien Van Langenhove. Latemse Landschapschilder. Monografie.

Met zwart-wit en kleur illustraties

St. Martens-Latem, Galerij Leie Latem
1978 Tekeningen van Christian Sylvain. (catalogus)

Rijkelijk geïllustreerd in kleur en z/w.

Gent: Art Editions. -52pp.

Afmetingen: 31 x 24.50 (gebonden in linnen met goudopdruk, omslagwikkel)
Beperkte oplage van 450 exemplaren, genummerd van 51 tot 500.

1979 De zwevende galblaas. (roman) Brecht : Uitgeverij De Roerdomp. -127p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

1979 Adagio voor Jenny. (roman)

Omslag: Nick Claeys

Leuven: De Clauwaert vzw. -144p.

Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden)
Als vijfde boek in het uitgaveprogramma 1978-1979
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. Sint-Niklaas

1980 Leonor Fini (catalogus)

Tentoonstelling: Oostende, Casino Kursaal, 15-6-80 – 24-8-80

Paris: Arts Editions. –
1980 Maurice Sijs. (kunstmonografie)

Auteurs: Guido Sijs & Jos Murez

Sint-Niklaas: Danthe. -191p. Ill.
1981 Albert Servaes en zijn Latemse tijdgenoten / Albert Servaes et ses contemporatins Latemnois.

Geillustreerd in kleur en in z/w,
Tweetalige uitgave/edition bilingue Nederlands/Francais.

Oostende: Art Gallery Thermae Palace Hotel, 1981. – pagina’s zonder nummering.

Afmetingen: 25 x 21 (gebrocheerd met stofomslag)

1981 Maurice Schelck : tentoonstelling Latem, (catalogus)

Tentoonstelling in  Latems Museum voor Moderne Kunsten, 21.02 – 16.03.1981

Sint-Martens-Latem Latemse Kunstkring
1981 De steen der goden. (roman)

Omslagtekening: Bie Lombaerts
Herwerkte versie van ‘Tantalus’ uit 1967.

Brecht :Uitgeverij  De Roerdomp. -94p..

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu. Vol. 61

1982 Vivarium. (dichtbundel)) Oudenaarde: Drukkerij-Uitgeverij Sanderus. -50p.
1984 De teugelloze rechter. (roman)

Omslag: Beatrijs Lombaerts

Brecht : Uitgeverij De Roerdomp. -111p..

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

1984 Wilfried Sybrands tekenaar – kunstschilder – etser. (monografie) Eigen beheer. -53p..

Afmetingen: 23 x 21,5 (gebonden in bordeaux linnen met zilveropdruk).

1986 Schampere verhalen

Omslag: Peter De Greef.
Omslagtekening: ‘De Blinden’ P. Bruegel de Oude

Lier: Nioba. -111p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (gelijmd)
Reeks: Nioba Cahiers vol 14

1987 Antoon Catrie ter nagedachtenis (1924 – 1977) – Retrospektieve Antoon Catrie 

Inleiding essay ‘Antoon Catrie ter nagedachtenis’ door Jos Murez, overzicht van tentoonstellingen, biografie en lijst van tentoongestelde werken. Enkele reproducties in kleur en zwart-wit.

Antoon Catrie stichting. / Cultureel Comité B.B.L. Zetel Gent, -48p.

 Afmetingen:, 24 x 17 (zachte kaft)

1988 René Bruynseraede : een Gentse artistieke figuur. (monografie) Gent : Stichting René Bruynseraede. -64p.
1989 De progressieven. (memoires – kroniek) Winksele : Boek & Vorm. -224p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

1990 Lyssemonde : een waarachtig fictief verhaal

Omslagontwerp: Georges Daemen

Hilversum ; Antwerpen : De Koofschep. -134p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback
Reeks: Pantheonreeks nr 4

1990 Beeldhouwer Willy de Meester. (essay)

Met afbeeldingen

Wannegem-Lede : ’t Leeghoek. -48p.
1991 Lea Vanderstraeten (kunstmonografie)

Inleiding : Armand Vermeulen

Ronse: Drukkerij Dubar. -118p.
1992 De makromaan: een eigentijds verhaal. (roman) Gent: privé-uitgave Jos Murez. -160p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)

1992 Een humaan en technisch bedreven schilderstalent Georges De Koker. (catalogus) Gentbrugge : Mevr. Ariette De Vetter -96p.
1992 Gustaaf Van den Meersche – Beeldhouwer. : technische vormgave en etisch hoogstaande kunst. (catalogus)

Uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in Museum Van der Haeghen van 12 september tot 4 oktober 1992

Gent : Van den Meersche Erna, -61p.
1993 Herdenkingstentoonstelling Beeldhouwer Leon Sarteel 1882-1942

Catalogus bij de Herdenkingstentoonstelling in Het Toreken van 6 tot 28/02/93. In bijlage [s.n.] 09/02/93 “Terugblik op het oeuvre van Leon Sarteel” door R.C..

Gent : Prov; Oost-Vlaanderen / Gent Kredietbank Gent. -45p.

POSTUUM

1997 Retrogradus: lila-gedichten. (bloemlezing – poëzie) Gent: François, Rosanne. -70p.

Afmetingen: 24 x 16

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE

Poëzie

 1. Amor tui (1951)
 2. Ingekeerde groei (1952)
 3. Drie gedichten – Treurnis der dingen (1952)
 4. Het menselijke woord (1953)
 5. Diafragma (1956)
 6. Antidotum: gedichten. (1969)
 7. Tempera (1971)
 8. Astrolabium : gedichten (1972)
 9. Vincula (1974)
 10. Vivarium (1984)
 11. Retrogradus: lila-gedichten. 1997 (bloemlezing – poëzie)

Romans – novellen – kronieken

 1. (novelle) 1953
 2. Kroniek van een parvenu. (novelle) 1956
 3. Tantalus (roman) 1967
 4. Weekends zonder woorden. (roman) 1974
 5. Het bad van de waterman. (roman) 1975
 6. De Brusselse bijzit. (roman) 1976
 7. De zwevende galblaas. (roman) 1979
 8. Adagio voor Jenny. (roman) 1979
 9. De steen der goden. (roman) 1981 Herwerkte versie van ‘Tantalus’ uit 1967.
 10. De teugelloze rechter. (roman) 1984
 11. Schampere verhalen 1986
 12. De progressieven. (kroniek) 1989
 13. Lyssemonde : een waarachtig fictief verhaal 1990
 14. De makromaan: een eigentijds verhaal. (roman) 1992

Essays en monografieën over beeldende kunst

 1. 8 originele lino’s. Lino’s: Richard Foncke ; Commentaar : Jos Murez 1955
  Kunstschilder Jef Wauters: anecdotisch essay 1962
 2. Tentoonstelling Latemse School (tentoonstellingscatalogus) 1969
 3. Jos Trotteyn : surrealistisch schilder. (kunstmonografie) 1970
 4. Hugo De Putter : monografie. 1971
 5. Aglane de Nivelles. Surrealistisch schilder (monografie) 1972
 6. Wilfried Sybrands, kunstschilder : monografie 1972
 7. Universeel surrealisme. (essay) 1972
 8. Zes Gentse Surrealisten en Joris De Keyser ; Gaston Taevernier (catalogus) 1972
 9. Rudy Robert stelt tentoon (catalogus) 1974
 10. Wolfgang Hagedorn. (tentoonstellingscatalogus) 1977
 11. Retrospectieve Antoon Catrie. (tentoonstellingscatalogus) 1978
 12. Winterlanden : zevenvijftig schilderijen van Bogaert 1978
 13. Julien Van Langenhove. Latemse Landschapschilder. Monografie. 1978
 14. Tekeningen van Christian Sylvain. (catalogus) 1978
 15. Leonor Fini (tentoonstellingscatalogus) 1980
 16. Maurice Sijs. (kunst monografie) 1980
 17. Albert Servaes en zijn Latemse tijdgenoten. 1981
 18. Maurice Schelck : tentoonstelling Latem, 1981
 19. Wilfried Sybrands tekenaar – kunstschilder – etser 1984
 20. Antoon Catrie ter nagedachtenis (1924 – 1977) – Retrospektieve Antoon Catrie 1987
 21. René Bruynseraede : een Gentse artistieke figuur 1988
 22. Beeldhouwer Willy de Meester. 1990
 23. Lea Vanderstraeten (kunstmonografie) 1991
 24. Een humaan en technisch bedreven schilderstalent Georges De Koker 1992
 25. Gustaaf Van den Meersche – Beeldhouwer. : technische vormgave en etisch hoogstaande kunst. 1992
 26. Herdenkingstentoonstelling Beeldhouwer Leon Sarteel 1882-1942 1993