home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Lasoen, Patricia

Maakt deel uit van:

Patricia Lasoen

Brugge, 25 september 1948 – Assebroek 7 augustus 2023

Dichteres, ook schrijfster van essays en proza
 
Ze werd samen met dichters als Daniël Van Ryssel, Herman De Coninck, Jan Vanriet en Roland Jooris tot de nieuw-realisten gerekend.
Ze vertrekt van de dagelijkse realiteit, maar het gaat om een persoonlijke afdruk, die slechts dienst doet als decor, met under- of overstatement.
Ze debuteerde in 1968 met de bundel “Ontwerp voor een Japanse houtgravure”. Andere bekende titels: “Recepten en verhalen”, “Veel ach en een beetje o” en haar laatste bundel “De kaakslag van de tijd” uit 2011. Haar gedichten werden verzameld in bloemlezingen, zoals “Landschap met roze hoed”. In 2007 verscheen een omvangrijke keuze uit haar werk bij Uitgeverij P, “Trouw, rouw en andere feestelijkheden”.
Lasoen schreef ook essays en proza; ze publiceerde in verscheidene literaire tijdschriften. Haar gedichten zijn vertaald in verschillende talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch.
Haar werk is vaak maatschappelijk geëngageerd.

BIOGRAFIE

25 september 1948: Patricia Lasoen wordt geboren in Brugge als oudste van twee dochters.

 • Vader Jozef Lasoen was een progressieve vlaamsgezinde dokter, werkzaam in de polykliniek van dr. Wostyn te Brugge. Moeder, Yvonne Vervarcke  was een kunstzinnige vrouw uit een artistiek milieu.

1955: Patricia schrijft haar eerste verzen.

1959-1966: Middelbaar onderwijs te Brugge. Latijnse humaniora aan het Koninklijk Lyceum aan de Spiegelrij, gevolgd door Latijns-Wetenschappelijke afdeling aan het Koninklijk Atheneum (jongensschool, waar in die ene afdeling meisjes worden toegelaten).

 • Als kind al noteert ze literaire invallen, maar haar ambities worden tijdelijk teruggeschroefd bij de aanvang van haar middelbare studies aan het lyceum van Brugge.
 • Pas aan het atheneum komt ze opnieuw in een literaire stroomversnelling terecht wanneer ze redacteur wordt van de jongerentijdschriften Proces-Verbaal en Stoot.

1964-1965: Eerste publicaties: poëzie in blijvend herkenbare vorm, eenvoudige stijl met surrealistische en vaak ironische ondertoon.

1966: Inzending naar Nieuw Vlaams Tijdschrift wekt de aandacht van Paul Snoek. Hij zoekt de dichteres op en er ontstaat een hechte dichterlijke vriendschap.

1966-1970: Tijdens haar studies Germaanse filologie (Nederlands, Engels, Duits) aan de Rijksuniversiteit van Gent engageert Patricia Lasoen zich in de revolutionaire beweging van ’68.  Maakt ‘de bezetting van de Blandijn mee. Is actief in de Studentenvakbeweging en ‘Kultureel Konvent’ met het tijdschrift Proces Verbaal

1968: Debuteert met de bundel ‘Ontwerp voor een Japanse houtgravure’.

 • Haar poëzie kadert in het tijdsbeeld van ’68, met nadruk op communicatie en maatschappijkritiek. Het is de tijd van poëzievoordrachten in cafés, de poëziemarkt te Wetteren. Poëzie verschuift langzaam in de richting van een meer toegankelijke en op de werkelijkheid gerichte lyriek, de zogenaamde Nieuw realistische poëzie.
 • Een viertal tijdschriften Kreatief, Ruimten, Yang en Revolver pikten deze tendens op. Lasoen behoort tot de dichters (oa Daniel van Rijssel, Jan Van Riet en Roland Jooris) rond het tijdschrift Yang.

1969: Studeert Engelse literatuur aan de Universiteit van Cambridge als voorbereiding op licentiaatsverhandeling Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie, waarin o.a. de heropleving van de orale poëzie wordt behandeld (De Liverpoolse Mersey-sound-dichters, Brian Patten).

 • Publicatie van  ‘Een verwarde kalender’ (met blauw-gele omslag van Yves Desmet)

1970: Huwt met Jean-Pierre Dumolyn*, die zich als stagiair-advokaat inschrijft aan de Brugse balie.  Samen hebben ze vier kinderen Bart, Jan, Joris en Sonja.

*Onder het pseudoniem Jean Pierre0 Dumoulin publiceerde hij Café la Lune, roman (Amsterdam, 1998), De bedrieger bedrogen, roman, (Leuven, 1999), Wisselbad,roman (Leuven, 2000), Drink Wijzer, een praktische gids voor verantwoord alcoholgebruik (samen met Dr. Luc Isebaert, Leuven, 2000), en samen met Veronique Lambert de historische roman De passie van de kapelaan (Leuven, 2003).

1970-1972: Tijdelijke aanstelling als lerares (Nederlands en Engels) aan de Koninklijke Athenea van Sint-Michiels en Maldegem (Oost-Vlaanderen)

1970: Hoofdredacteur Lionel Deflo publiceerde in zijn tijdschrift Kreatief, een dossier onder de titel Nieuw Realistische Poëzie in Vlaanderen (jrg. 4, nr 3, 1970).

 • Buiten Patricia Lasoen zelf, werden Roland Jooris, Daniël van Ryssel, Jan Vanriet (dichters rond het tijdschrift Yang), Gerd Segers (Revolver) Luk Wenseleers, Herman de Coninck en Ludo Abicht (Ruimten) en Stefaan van den Bremt (Kreatief) weerhouden als dichters van deze nieuwe literaire beweging.
 • Het dossier had een doelbewuste programmatische inhoud tegen de experimentele poëtica van de postvijftigers met hun overvloed aan metaforen en verwaterd hermetisme. Toch distantiëren de meesten van hen zich van ‘Barbarber’ en ‘De Nieuwe Stijl’ uit Nederland.
 • Herman de Coninck vatte de nieuw realistische stijl samen in één zin: ‘Poëzie dient voor iedereen toegankelijk te zijn en elk onderwerp dient voor de poëzie toegankelijk te zijn.”
 • De beweging kreeg algauw een pendant in de plastische kunsten met de schilders van de ‘Nieuwe Visie’ (Roger Raveel, Elias, Raoul de Keyser e.a.)

Tot heel lang na deze publicatie werden hun namen in één adem genoemd.

1971: Patricia Lasoen treedt toe tot de redactie van ‘Kreatief’’, samen met Roland Jooris en Eugène Van Itterbeek. Eveneens bij de redactie van tijdschrift Yang treedt ze aan.

1971: In het tijdschrift Yang wordt haar essay ‘Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie’ gepubliceerd, gespreid over 2 nummers (jrg. 6 nr 31, 1970 en jrg. 8, nr 33, 1971).

 • In dit essay – eigenlijk een hoofdstuk uit haar licentiaatsverhandeling – gaat Lasoen nader in op haar pleidooi voor een ‘poëzie van het understatement’, een vorm van lyriek waarbij de persoonlijke zelfexpressie van de auteur ondergeschikt is geworden aan een visie op een concrete werkelijkheid. Ze verwijst naar haar voorbeelden: de Amerikaanse modernist William Carlos Williams, de Liverpool scene, en afzonderlijke figuren uit het Nederlandse poëziecircuit (Hans Vlek, Remco Campert)

1971: Onder redactionele leiding van Paul Snoek start uitgeverij Manteau een nieuwe poëziereeks, waarin haar dichtbundel  ‘Recepten en verhalen’ verschijnt.

1972: Geboorte Bart Dumolyn.

1972: Publicatie haar dichtbundel ‘Het Souvenirswinkeltje van Lukas’.

 • Naast nieuw-realistische gedichten komen hier de eerste verhalende gedichten voor.

1973-1979: Stapt tijdelijk uit het onderwijs, is werkzaam als dichteres en zorgt voor de opvoeding van de kinderen.

1974: Geboorte Jan Dumolyn. Augustus: overlijden van haar vader Jozef Lasoen.

Na 1975 is de elan van de nieuw realistische poëzie uitgeraasd.

1975: Te gast op Poetry International Rotterdam.

Publicatie dichtbundel ‘Een zachte, wrede, okerbruine dood’

1976: Geboorte van Joris Dumolyn.

1977: Uitgenodigd op Literaire Dagen te Bayreuth als vertegenwoordiger van P.E.N. Vlaanderen.

 • Poëzieprijs van de provincie West-Vlaanderen voor ongepubliceerd werk voor de bundel ‘Veel Ach & een beetje O’.

1978: Publicatie van ‘Veel Ach & een beetje O’.

 • Zowel ‘Een zachte, wrede, okerbruine dood’ als ‘Veel Ach & een beetje O’ blijven weliswaar betrokken op de werkelijkheid, zelfs de heel beperkte wereld van de huishoudelijkheid, maar tegelijk krijgen ze een meer belijdend en bezinnend karakter dan de nieuw realistische poëziebundels van voorheen.

1979-1983: Moeilijke periode. Depressies, huwelijkscrisis.

1979: Verhuizing naar Sint-Michiels (randgemeente van Brugge).

1979-1994: Lerares Nederlands en Engels aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge. Vakbondsafgevaardigde ACOD.

1981: Publicatie Landschap met roze hoed. Een keuze uit de gedichten 1965-1980 (geïllustreerd door Jan Vanriet).

1982: Yvonne Vervarcke, haar moeder, overlijdt.

1983: Geboorte van Sonja Dumolyn.

1985: Publicatie ‘De witte binnenkant, 1980-82′.

1990: Publicatie prozadebuut De geur van rood. Romance. Autobiografische roman.

1993: Publicatie van een geëngageerde poëziebundel De wanhoop van Petit Robert.

1994: Verlaat het onderwijs om gezondheidsredenen, maar blijft actief als vakbondsmilitant ACOD.

1998: Publicatie van een nieuwe dichtbundel Genadeloos en fluitend.

2002: Haar dichtbundel Dubbelzanger wordt uitgegeven bij Uitgeverij P te Leuven.

2007: Philip Hoorne stelt voor de Leuvense uitgeverij P, een uitgebreide bloemlezing uit haar oeuvre samen met als titel Trouw, rouw en andere feestelijkheden.

2007: In een poging om aandacht in het Franstalige landsgedeelte te krijgen komt een tweetalige bloemlezing op de markt: ,,Voor de tijd vatbaar/Journées réservées” –  uitgegeven bij Litera Este. De vertalingen worden verzorgd door Gilberte De Leger en Kari Bert. De bundel werd geïllustreerd met tekeningen van Jan Vanriet.

2011: In haar laatste bundel De kaakslag van de tijd – neemt Patricia Lasoen je mee in de onvermijdelijk verglijden van de tijd.

7 augustus 2023: De dichteres overlijdt te Assebroek aan de gevolgen van dementie.

MEER OVER PATRICIA LASOEN

 • Brems, H. 1981. ‘Patricia Lasoen’. In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Alphen aan de Rijn [etc.]: Samson [etc.], p.1-9.
 • de Geest, D. 1985. ‘Patricia Lasoen’. In: van Bork, G.J. en P.J. Verkruijsse (red.). De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Weesp: De Haan, p.345.
 • Vanriet, J. 1974. ‘Patricia Lasoen’. In: Omtrent de werkelijkheid. Foto-album over de nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen. Kreatief. 8, 1, p.67-71.

 

BEKRONINGEN

 • 1977:Poëzieprijs van de provincie West-Vlaanderen voor ongepubliceerd werk voor de bundel ‘Veel Ach & een beetje O’.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Sylvia van Peteghem, Patricia Lasoen, dichteres in parlando-stijl. pp. 131-150. In: Als een wilde tuin: schrijfsters in Vlaanderen 2 / red.: Lisette Keustermans; red.: Brigitte Raskin. Amsterdam: Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996. – 279 p. : ill.. (Schrijfsters over Schrijfsters)
 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 (Leuven 1991, Acco).
 • Jooris van Hulle, Patricia Lasoen. Torhout: Vereniging van Westvlaamse schrijvers vzw. (Monografieën van Westvlaamse schrijvers), 1985. p.40. + 8 pag documentaire zwart-wit foto’s

SMAAKMAKER

Zie ook Patricia Lasoen (www.poezie-leestafel.info/patricialasoen) ; maar lees vooral haar bundels.

Oude buurman

Nu kan hij bijna niet meer gaan
Als hij naar bachten moet
vergist hij zich van deure
en morrelt mompelend aan de boei
Vanuit mijn slaapkamer
zie ik hem
haastig strompelen
 
De poetshulp stofzuigt, zeemt de ramen
zijn eten wordt gebracht van het OCMW
Eén zoon maait wekelijks het gras
en de instructies worden alsmaar schaarser
Of er nog druiven zullen zijn dit jaar ?
Vanwaar de slakken komen ?
 
Verleden jaar nog verfde hij
met druipend witte kwast
de raamkozijnen van het hok
gaf commentaar op onze al te hoge struiken.
Van tussen de sanseveira’s en vazen
staart hij voorbijgangers wantrouwig aan
gaat soms een auto controleren
die voor zijn tuinhek staat.
Jaren geleden, voor ze stierf,
moest hier zijn vrouw kunnen parkeren

Reïncarnatie

mijn voetjes warmend
hoog tussen je zachte dijen
denk ik plots
aan die kale man
die vroeger de piano stemde
en alleen maar melk en
regenwater dronk.
Hij geloofde aan reïncarnatie en
– verstrooid de snaren toetsend –
heeft hij op een dag verteld
dat ik vroeger een prinses was
of de dochter van een Indianenstamhoofd
en Kiruka heette.
Zelf zou hij terugkeren
als bruingestreepte kater.

“Rust in vrede”

Uit: Het souvenirswinkeltje van Lucas.

VAN UW LIEFHEBBENDE ECHTGENOTE

“Vrijdag” denkt tante Zenobie
“mijn man houdt van lekkere tarbot”.
Zij ademt op het tweede viscouvert
(hoe edel glanst het zilver bij het
zwakke kaarslicht!)
en poetst het met haar wollen onderjurk
nog even extra op.
Wanneer de staande klok 12 keer
heel Engels galmt in de koude gang
zet tante – roze als haar borstspeld –
de dampende schotels op tafel.
Zij wenst haar lieve echtgenoot
smakelijk eten toe maar krijgt
van de grijzende man met krullende snor
op de foto, rechtover haar op het witte damast,
helaas nog niet eens een knikje terug.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten, klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

a. Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1968 Ontwerp voor een Japanse houtgravure.  (poëzie – dichtbundel)

Lasoen 12a

Nota: Alle gedichten uit deze bundel – behalve het gedicht ‘Ontwerp voor een Japanse houtgravure’ zelf – zijn opgenomen in haar volgende bundel Een verwarde kalender.

Lasoen 12 Blankenberge: Uitgeverij Saeftinge.

Reeks: Cahiers Jong Trefpunt. Jg. 1, 1968/5.
Afmetingen: 21.50 x 12.20 (geniet)
1968 Oefeningen na 60: een representatieve bloemlezing van Vlaamse jongerenpoëzie.

Compilatie samen met anderen
Gent: Proces Verbaal. -86p.
1969 Een verwarde kalender. (poëzie – dichtbundel)

Blauw-gele omslag ontworpen door Yves Desmet.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Bevat de4 cycli: Een verwarde kalender; Op blote voeten in het park; Les jeux sont faits; Hommage a franco
Bij heruitgave in 1971: omslag van Raveel.
Lasoen 10 Gent: Yang. -41p.

Reeks: Yang poëzie reeks nr.7.
Afmetingen: 20 x 11.90 (gebrocheerd)

 

1971 Recepten en verhalen. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de 3 cycli: In een soort winterslaap; Trouw, rouw en andere feestelijkheden; Recepten en verhalen.
Omslag en typografie: Patrick Conrad
Omslagfoto: Michel Meuleman
 
Lasoen 9 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau.- 44p.

Reeks: Manteau-poëzie
Afmetingen: 20.40 x 12.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
Druk: Erasmus Gent

 

1972 Het souvenirswinkeltje van Lukas. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de 4 cycli: De reiziger; Het souvenirswinkeltje van lukas; De fans van Maurice Chevalier; Enkele zonnige gedichten.
Lasoen 1 Amsterdam/Brussel: Paris-Manteau. -48p.

Reeks: Manteau-poëzie.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
1975 Een zachte, wrede, okerbruine dood. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de 3  cycli: Een zachte, wrede, okerbruine dood; Handleiding voor aanstaande moeders; Verhalen van de gastvrouw.
Brussel/Den Haag: Manteau. -46p.

Afmetingen: 20 x 12.60  (gebrocheerd – kaft met flapjes)
1978 Veel Ach en een beetje O. (poëzie – dichtbundel)

Bekroond met de Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1977
Grafische vormgeving Rikkes Voss, Teuderen

 

Lasoen 13 Brussel/Den Haag: Manteau. -31p.

Afmetingen:20 x 11.80 (gebrocheerd – kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau gezet in Times 10 en gedrukt bij Smits te Wommelgem; boekbinderij Van Looy te Deurne zorgde voor de afwerking.
1981 Landschap met roze hoed. Een keuze uit de gedichten 1965-1980. (poëzie – bloemlezing)

Geïllustreerd door Jan Vanriet
Vormgeving en typografie: Rikkes Voss.
Opgepast de gedichten zijn hier thematisch geordend.
Deeltitels: Verhalen van de gastvrouw; Op blote voeten in het park; Gedichten in de zon geschreven; Handleiding voor [aanstaande] moeders; Schrijversproblemen; De fans van Maurice Chevalier; Het gebied van de heimelijke jager.
Lasoen 2 Antwerpen/Amsterdam: Elsevier Manteau. -128p.

Afmetingen: 24 x 14.75 (gelijmd – kartonnen kaft met flappen)
1985 De witte binnenkant: 1980-1982. (poëzie)

Bevat de 4 cycli: De witte binnenkant; Een zijdelings lichaam; Het hardvochtige gras; Achter grijze gordijnen.
Lasoen 16 Antwerpen: A. Manteau. -38p.

Afmetingen: 21.50 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘De witte binnenkant’ van Patricia Lasoen werd in opdracht van Uitgeverij A. Manteau te Antwerpen gezet in Trump Mediaeval 10/11 en gedrukt bij Smits te Wommelgem, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
1990 De geur van rood: romance. (autobiografisch proza)

Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg
Foto Achterplat: Filip Claus.
Lasoen 5 Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -97p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1993 De wanhoop van Petit Robert. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de cycli: Verhalen van de gastvrouw; Museum van de XXe eeuw; De stilte van hennep.
Het ontwerp en de typografie van het omslag werd verzorgd door Steven van der Gaauw.
Lasoen 8 Baarn: Uitgeverij De Prom. -43p.

Afmetingen: 20.40 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: De dichtbundel De wanhoop van Petit Robert van Patricia Lasoen werd in opdracht van Uitgeverij De Prom gedrukt door Bosch & Keuning te Baarn in een oplage van 750 exemplaren.
1998 Genadeloos en fluitend. (poëzie – dichtbundel)

Bevat de cycli: Herstellingswerken; Genadeloos en fluitend; Vallende vogels.
Omslagontwerp: Studio Hoonte Bosch & Keuning
Grafische verzorging: Ernst van Raaij, Utrecht.
Lasoen 11 Baarn: Uitgeverij De Prom. -47p.

Afmetingen:20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
z.d.
[1998]
Wie gelooft in wanhoop van soldaten (poëzie – bloemlezing)

Selectie uit 34 jaar geëngageerde poëzie van Patricia Lasoen.
Lasoen 15 Gent: Kommunistische Partij Vlaanderen s.a. -10p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (geniet)
Publicatie uitgegeven als speciale uitgave van het ledenblad ‘agora’ van de kommunistische partij-vlaanderen.
1999 Reiziger. (poëzie – bibliofiele bundel )

De tekeningen zijn gemaakt door Francky Cane Moerbeke-Waas, België), doch de laatste tekening is van de hand van Fred Bervoets (Antwerpen)
De bundel werd vormgegeven door Bas Jacobs, Den Haag.
Deeltitels: Reiziger; Tunnels; Vertellen van de derde oorlog; Tocht; De dubbelganger.

 

Lasoen 3 Landgraaf: Uitgeverij Herik -27p.

Reeks: Zwarte reeks – Landgraaf nr 47
Afmetingen:  22 x 13.40 (dikke kartonnen kaft – ingenaaid)
Colofon: De cyclus werd gezet uit de Jouke en door drukkerij Econoom bv, Beek (L) grdrukt op 118 gr/m² Strathmore soft gray grid (Lutkie & Smit Papier). Martin van den Berg, Simpelveld, verzorgde de afwerking.
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van Brand Bierbrouwerij BV Wylre; T. Ruijters, Maastricht; NV Koninklijke Sphinks Gustavsberg, Maastricht; Van der Tol, Tuinarchitecten, hoveniers en terreininrichters BV, Amsterdam.
De oplage bedraagt 299 door de uitgever genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
2000 Patricia Lasoen, Voor de tijd vatbaar…: een selectie uit 10 bundels. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling: Biliau Vincent.
Tekeningen van Jan Vanriet.
Bevat: Een eindeloze einder; Over-tochten; Bijsluiters
2007: een herwerkte uitgave bij Litera Este met illustraties van Jan Vanriet
Lasoen 14 Oostende: Litera Este. -47p.

Afmetingen: 21.10 x 14.80 (gebrocheerd)
Gezet in Times New Roman
Gedrukt door Drukkerij De Schacht , Brugge
Ontwerp omslag: Vincent Billiau
Inventor tussentitels: Vincent Billiau
2002 Dubbelzanger. (poëzie – dichtbundel)

Illustraties: Francky Cane.
Bevat de cycli: Wagenspel; Reiziger; Met trage sluiter; Uit het leven van Manon.
Lasoen 4 Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen 20 x 17 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Veljovic Book. Gedrukt op JOB, 170g door Drukkerij Overloop, Wilsele.
2007 Trouw, rouw en andere feestelijkheden. (poëzie – bloemlezing)

Dichter, poëzierecensent en samensteller van de bloemlezing is Philip Hoorne.
Bevat: Inleiding; Ontwerp voor een Japanse houtgravure; Een verwarde kalender; Recepten en verhalen; Het souvenierswinkeltje van Lukas; Een zachte, wrede, okerbruine dood; Veel ach en een beetje o; De witte binnenkant; De wanhoop van Petit Robert; Genadeloos en fluitend; Dubbelganger; 7 ongepubliceerde gedichten 1964 1967.
Lasoen 17 Leuven: Uitgeverij P -166p.

Reeks: Parnassus nr 9
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Trouw, rouw en andere feestelijkheden’ , poëzie van Patricia Lasoen, samengesteld en ingeleid door Philip Hoorne, is het 9de deel in de reeks bloemlezingen van dichters van vandaag Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij ¨, werd dit boek in de herfst van 2007 gedrukt door Drukkerij Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Roves 120g.
2007 Voor de tijd vatbaar… Journées réservées. (vernieuwde versie): een keuze uit tien bundels door Vincent Billiau.

Samenstelling: Vincent Billiau.
Tekeningen van Jan Vanriet.
Vormgeving: Sonja Dumolyn
Tweetalige uitgave met vertalingen van  Gilberte De Leger en Kari Bert.
Bevat de cycli: Een eindeloze einder/ Un horizon sans fin; Over-tochten / Des passages; Bijsluiters / Notices auxiliaires
Brugge – Den-Haag: Litera Este, -88p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet in Times New Roman.
Gedrukt door Drukkerij De Schacht , Brugge

2011 De kaakslag van de tijd. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Naast het net; Tuinen van waanzin; Er zijn nog kleine vogels in de bomen.

 

Lasoen 6 Leuven: Uitgeverij P. -60p.

Afmetingen: 20 x 16.90 (gebrocheerd)
Gezet in Elegant Garamond
Gedrukt op Munken Print White, 115 gr door Drukkerij Peeters, Herent.

 

b. Essayistisch werk

1970 ‘Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie’. In: Yang: tijdschrift voor literatuur en kommunikatie. 6, 31, p.2-12.
1970 ‘Antwoord’. In: Kreatief. IV, 43, p.105-107.
Eveneens verschenen in: L. Deflo, Nieuw-Realistische poëzie in Vlaanderen. Een documentaire bloemlezing, Orion, Brugge, 1972 (1973³), p. 30-34
1970 “17 notities over het Nieuw-Realisme” In: Revolver, III, 1, 1970, p.8
1971 ‘Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie’(vervolg). In: Yang: tijdschrift voor literatuur en kommunikatie. 7, 33, p.3-18.
1971 ‘De functie van het engagement’. In: De Vlaamse Gids. LV, 2, 2 februari 1971,  p.3-10.
1971 ‘De functie van het engagement’. In: Nieuwe stemmen, XXVIII, 2, nov.-dec. 1971, p. 3-10
1971 “Ezra Pound.: de triomf van de voetnoot. Frgment uit de studie Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie’ In: N.V.T., XXIV, 8, p. 820-832
1972 ‘Over nieuw-realisme, woord- en balsemhuidpoëzie e.a. hartverkwikkende boekjes’. In: Kreatief: driemaandelijks literair- en kunstkritisch tijdschrift. VI, 1, april 1972, p.63-67.
1972 [Over: N.R.P.]. In: Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen. Een documentaire bloemlezing, ingel. en samengest. door Deflo, Lionel. Brugge: A. Manteau, p.30-34.
1973 ‘Ik hou niet van het woord ‘verafschuwen’’. In: Manteau-auteurs scheren hun schapen. Brussel: A. Manteau, p.21-22.
1973 [Over: Braet, Marc. Onbewoonbaar verklaard. Amsterdam 1972.]. In: Kreatief: driemaandelijks literair-en kunstkritisch tijdschrift. VII, 1, mei 1973, p.95-96.
1973 [Over: Vancraeynest, Wilfried. Zo schadeloos aanwezig. Amsterdam 1972]. In: Kreatief: driemaandelijks literair-en kunstkritisch tijdschrift. VII, 1, mei 1973, p.96-97.
1974 ‘Bezige Bij poëzie’, facetten van de hedendaagse Noordnederlandse poëzie. In: Kreatief. VIII, 4-5 , december 1974 p.124-127.
1975 ‘Met het oog op het jaar van de vrouw: de vrouw in de kunst’. In: Noodrem. 1, 1, p.25 en p.34.
1977 [De genese van een gedicht]. In: Kreatief, XI, 3, november 1977, p.51-54.
1980 ‘Een persoonlijke visie’. In: Dichters en dichtkunst uit Europa 1950-1980: Europees poëziefestival 1980, I: essays; samengesteld en ingeleid door Eugène van Itterbeek. Leuven: [uitgeverij onbekend], p.62-69.
1982 ‘Poëzie: antipool van de tijdgeest’. In: Poëzienummer. Speciaal nr.van: Kreatief. XVI, 2-3, juli-augustus 1982,  p.36-39.
1983 ‘Eenvouds verlichte waters’: over de miskenning van het understatement’. In: Kreatief. XVII, 5, december 1983, p.35-43.
Eveneens verschenen in Kritisch Akkoord 1984, Manteau, Antwerpen, 1984 p89-100
1986 ‘De genese van een dichterschap / Patricia Lasoen’. In: De genese van een dichterschap, of Hoe ik dichter werd. Speciaal nr. van Kreatief. XX, 4-5, p.66-68.
1992 [Standpunt over poëzie]. In: Letters. 8, 3, p.13-14.
2001 [Roger Verkarre]. In: Ambrozijn: artistiek tijdschrift. 19, 3, p.10-11.