home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Itterbeek, Eugène

EUGÈNE VAN ITTERBEEK

Kessel-Lo, 21-1-1934 – Sibiu (Roemenie), 24-04-2012

Essayist, vertaler en dichter.

Enthousiast promotor van de poëzie, als directeur van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie en organisator van het Europees Poëziefestival.

 

BIOGRAFIE

21 januari 1934: Geboren te Kessel-Lo als Eugène Renerius Maria Gerardus van Itterbeek.

1950-1957: Van Itterbeek studeert rechten en Romaanse filologie in Leuven.

1959: Leraar Frans aan het Koninklijk Atheneum te Genk en enkele maanden later aan de Rijksnormaalschool te Hasselt.

 • Collega’s waren Herman Cluytens (mede-oprichter van het opzienbarende kritische tijdschrift Bok), Wim Offeciers (°1934, de latere wetenschapsjournalist), romancier Jan van den Weghe (1920-1988), dichter Jan de Roek (1941-1971) en graficus en schilder Marcel Boon (1938-2011, stichter in 1972 van het Rhok, het Rijkscentrum voor Hoger Kunstonderwijs – thans Instituut voor Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap – waarvan hij directeur bleef tot 1997.

1961-1964: Publiceert in Dietsche Warande & Belfort een aantal essays over moderne Franse letterkunde.

1966 : Promoveert op het proefschrift Socialisme et poésie chez Peguy: de la Jeanne d’Arc à l’affaire Dreyfus tot doctor in de letteren aan de Universiteit te Leiden.

1968: Werkzaam op het Ministerie van Nederlandse Cultuur.

Van Itterbeek doceert een jaar moderne Franse letterkunde aan de Sint-Ignatiusfaculteiten te Antwerpen, is lid van de Nationale Unesco-commissie van België.

1968-1972: Secretaris van de VVL (Vereniging van Vlaamse Letterkundigen).

1969-1971: Adviseur op de kabinet van Eerste-Minister Gaston Eyskens.

1970-1976:  Schepen van Cultuur, Onderwijs en Sport voor de toenmalige CVP te Kessel-Lo.

1971: Richt de Leuvense Schrijversaktie op, die vanaf dat jaar een reeks Leuvense Cahiers uitgeeft.

Aan dit initiatief is vanaf 1983 tot 1996 ook het driemaandelijkse tijdschrift Leuvense Letters, later Letters, en van 1987 tot 1991 een meertalig poëzietijdschrift Pi verbonden, waarin bekende buitenlandse dichters voor de eerste keer in Nederlandse vertaling verschijnen.

 • De reeks Leuvense Cahiers zal uiteindelijk meer dan 150 nummers tellen, waaronder vele themanummers, zoals Eugène van Itterbeeks Een eeuw Péguy, 1973 en ‘Afrique / Europe: essays and poems, 1984.
 • Tevens vinden we er (vertaalde) bloemlezingen (Östen Sjöstrand, Aan de uiterste grens, 1990; Anton van Wilderode, L’autre rive, 1991) en dichtbundels van Julia Tulkens, Erik van Ruysbeek, Annie Reniers en anderen.
 • Zowel Geert van Istendael (°1947) als Mark van den Hoof (°1946) debuteren bij de Leuvense Schrijversaktie – de eerste in 1978 met Bomen wijzen niet maar wuiven, de tweede in 1980 met De strikken uitgezet. Gedichten 1968-1978.

1976-1988: Gemeenteraadslid in Leuven voor de Volksunie. Wordt professor emeritus van de universiteit Lucian Blaga te Sibiu (Roemenië).

1979: De Leuvense Schrijversactie wordt omgevormd tot een vzw met de naam Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie, met een eigen Europees Poëziehuis (inclusief bibliotheek) in Leuven.
Tevens werd van toen af de imprint Europees Poëziecentrum De Zevenslapers ingevoerd.

 • Met Jos Stroobants (°1948) lanceerde hij de Europese poëziefestivals (1979-1994).
 • Erevoorzitter van het Europees Poëziefestival was Hendrik Brugmans, ererector van het Europacollege; Minister van Staat en oud-premier Gaston Eyskens was voorzitter van het Beschermcomité en het voorzitterschap werd waargenomen door de internationaal gewaardeerde hoogleraar Emma Vorlat, de eerste vrouw die belangrijke bestuurlijke functies waarnam aan de KUL.
 • Telkens verscheen er een bijbehorende publicatie. De lijst hiervan vindt u in de bibliografie.

Hij was voorts secretaris van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen

Van Itterbeek is een onvermoeibare criticus: lid van de hoofdredactie van Kultuurleven, redacteur van Kreatief, medewerker aan Dietsche Warande en Belfort, Raam, Feuillets mensuels de l’Amitié Charles Péguy, Le Monde, Synthèses, Archipel, Dialogues francophones, De Nieuwe, De Haagse Courant,De Standaard  en Wij, lid van de redactieraad van Septentrion, rubriekleider bij de Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur.

1985 tot 1992: Voorzitter van de VWKT (Vereniging van Wetenschappelijke en Kulturele Tijdschriften).

1989-1990: Vice-voorzitter van de sectie ‘culturele vorming’ van de Raad van Culturele adviseurs bij de Europese Unie en mederedacteur van het eindrapport.

1991: Sticht in Sibiu (Roemenië) het Europees Centrum voor poëzie en culturele dialoog Oost-West ‘Constantin Noica’ op, genaamd naar de filosoof, essayist en dichter (1909-1987).

In het In Memoriam Eugène van Itterbeek, dat Henri Floris Jespers in zijn Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie publiceerde, lezen we:

“Mede door persoonlijke levensomstandigheden, een groeiende afkeer van de Belgische en Vlaamse samenleving en een geestelijke omslag, vestigde Eugène van Itterbeek zich in 1994 definitief in Roemenië.”

1995: Wordt hoogleraar Franse letteren aan de Lucian Blaga Universiteit van Sibiu, waar hij een centrum Nederlandse studies opricht en ereburger wordt van Rãşinari, het geboortedorp van Emil Cioran (1911-1995) de filosoof in wiens werk hij zich verdiept.

1995: De activiteiten van de Leuvense Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie worden stopgezet. Het archief van de ontbonden vzw wordt overgedragen aan het Poëziecentrum te Gent.

Van 1998 tot aan zijn dood zal Van Itterbeek verder publiceren in Sibiu, Gedichtenbundels, Instantanés transylvaniens (2004), Les noces des mots et des choses (2004),waarin hij zijn relatie met de Roemeense cultuur onderzoekt, essays en een intiem dagboek, waarvan het het laatste deel Journal roumain IV, enkele maanden na zijn dood van de persen rolt.

24 april 2012: Overlijdt na een slepende ziekte in het Carl Wolff ziekenhuis te Sibiu. De begrafenis vindt plaats in intieme kring op 30 april op de begraafplaats ‘Ort der Ruhe’ te Cisnădioara (Roemenië).

 

MEER OVER EUGÈNE VAN ITTERBEECK

 • BNTL; WP-lexicon;
 • Auwera, ‘Eugène van Itterbeek’, interview in: Geen daden maar woorden (1970), p. 53-61;
 • Durnez, ‘Eugène van Itterbeek. Wij moeten tot handelen komen’, in: Jullie worden later gek dan wij (1971), p. 113-127;
 • -J. Verdoodt, ‘Eugène van Itterbeek. Verregaand engagement, maar het volk is ver’, in: Vlaanderen morgen (1991), p. 44-47.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I)
 • Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis. Tielt, Lannoo. 2013, pp.472-473.

 

BEKRONINGEN

1992: de George Orwell-Literatuurprijs voor zijn werk.

SMAAKMAKER

Prozagedicht voor Alexander Kuschner

Toen ik je te Munster in het Russisch je gedichten hoorde lezen, wist ik wie je was, we vonden elkaar terug aan de uitgang en bleven de namiddag samen in de bus die ons door het groene landschap van Rheinland-Westfalen voerde naar de waterkastelen en parken, gescheiden door gele velden waarvan je zei dat de zon ze op de aarde had neergelegd, en terug in de bus, achter de rug van de chauffeur gezeten, ontviel je ineens de gedachte dat die hele namiddag een gift was en je niet wist wie hiervoor te bedanken, waarop ik antwoordde dat alleen de gift die van niemand komt je helemaal en voor altijd gelukkig kan maken. Toen greep je naar je zakwoordenboek Russisch-Frans, legde je vinger op een woord dat ik niet verstond: “mystère” stond er gedrukt.

Uit: Verloren vlucht. Dialoog met een land.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Veel van de teksten van Van Itterbeek in tijdschriften als ‘Vlaanderen’, ‘Ons Erfdeel’, ‘Septentrion’, ‘Yang’ kunt u raadplegen in Eugène van Itterbeek · dbnl
 • Na het chronologisch overzicht vindt u een lijst van de publicaties die naar aanleiding van de verschillende edities van het Europees Poëziefestival zijn uitgegeven.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1964 Hedendaagse Franse letterkunde.

Deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
 Brugge: Desclée De Brouwer. -142p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
 1965  Spreken en zwijgen.Essays over de Franse literatuur. (24 essays)

“In deze bundel zijn essays opgenomen die tussen 1958 en 1965 verschenen zijn in Dietsche Warande en Belfort, Kultuurleven en Nieuwe Stemmen. Alle zijn ze herwerkt met het oog op deze publikatie.” p.5

 

Van Itterbeek 5  Hasselt: Uitgeverij Heideland. -219p.

Afmetingen:18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Vlaamse Wetenschappelijke Pockets nr 7
 1966  Socialisme et poésie chez Peguy, de la ‘Jeanne d’Arc’ à Dreyfus. (dissertatie)  Paris: M. Minard. -232p.

Reeks : Cahiers de l’Amitie Charles Peguy; 17
Ook: Leuven: Drukkerij HH. Harten. -232pp
1968 Actuelen. Opstellen 1963-1967. (essays)

Bevat: Standpunten (pp. 10-63); Nederlandse literatuur (pp. 64-115); Frans proza en toneel (pp. 116-169); Franse poëzie (pp. 170-207)
Lier: J. Van In. -210p.

Afmetingen: 19.50 x 13.60
1968 De Franse kunst sedert 1950. (essay) In: Vlaanderen : tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. – Roeselare, 1966 – 2002; vol. 101 pp. 319-380.
1969 Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap. (essays)

Omslag: Stefan Mesker.
Typografie: Aldert Witte.
Bevat: Belijdenis (pp. 7-70); Tijd- of lotgenoten (pp. 71-154;) Nabeschouwing (pp. 153-160).
van-itterbeek-49  Brussel/Den Haag: A. Manteau NV. -160p.

Afmetingen: 19 x 11.70 (paperback).
Reeks: Maerlantpocket nr 15.
1972 Daad en beschouwing. Beschouwingen over literatuur en maatschappij 1968-1970. (essays)

Indringende essays over cultuur, literatuur, filosofie, poëzie, over het leven in de tijd en met de tijd, de tijdelijkheid van het bestaan en de opgave om vanuit de cultuur naar de actie over te gaan. Een boek over het geestelijk zoeken en het humanistische denken.
Twee afdelingen: Controversieel (dertien essays pp. 11-176); Daad en beschouwing (zes essays – pp. 180-239)
 Brugge: Uitgeverij Orion/ N.V.Desclée de Brouwer. -239p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerckhove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van Uitgeverij Orion / N.V. Desclee de Brouwer, Brugge.
 1973  Een eeuw Péguy. (essay)

Met inleidende studie van Hendrik Brugmans.
Illustraties van Willy Lecomte
 Kessel-Lo: Leuvense Schrijversaktie. – 72p.

Reeks: Leuvense Monografieën nr 2
 1976  Wij zullen u niet zien, Lichtende Vrede. Poëzie en politiek.  (een bloemlezing van poëzie uit de twintigste eeuw met een politiek engagement.)

XIIe Internationale Biënnale voor Poëzie 1976.
Op het omslag: Het visueel gedicht “Revolutie” van Paul De Vree.
Nederlandse gedichten van de XXste eeuw gekozen ingeleid en van aantekeningen voorzien door Eugene van Itterbeek
Van Itterbeek 23  Brugge: Uitgeverij Orion. -189p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
[Uit het Nederlands vertaald door Agnès Caers , Henry Fagne, Irina Paslariu-Lambert en Liliane Wouters] = Nous ne te verrons pas, illuminante paix : poésie et politique : Poèmes néerlandais du XXe siècle / choix, introduction et notes par Eugene van Itterbeek ; [traduit du néerlandais par Agnès Caers et al.]
Colofon : ‘Wij zullen U niet zien, Lichtende Vrede’ werd in de maand augustus 1976 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde en uitgegeven door Uitgeverij Orion te Brugge naar aanleiding van de Twaalfde Biënnale voor de Poëzie te Knokke.
 1976  Klinkers en medeklinkers. Vijf jaar Leuvense Schrijversaktie 1971-1976.

Samengesteld en ingeleid door Eugène van Itterbeek .
Lino’s, etsen en tekeningen van Theo Humblet … [et al.].
 Kessel-Lo: Leuvense Schrijversaktie. – 132p.

Reeks: 21 x 14 (ingenaaid)
 1976  Brugge (bloemlezing)  Brugge: Orion. -195p.
 1976  Het verhaal van de kooplieden in de tempel: voor alleman. (politieke tekst)  Kessel-Lo: Van Itterbeek. -18p.
1977 Actuelen II. (essays)

Bevat: Ten geleide (pp. 5-6); Schrijver en samenleving (pp. 7-64); Natuur, kultuur en samenleving (pp. 65-1116); Politiek en maatschappij (pp. 117-175)
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -175p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback).
1977 Pitten en twijgen. Vijfentwintig nieuwe Leuvense dichters. (bloemlezing)

Illustraties: Chris Dexters
Leuven: Leuvense Schrijversactie. -52p.

Reeks: Leuvense Cahiers nr 9
1978 Het Vlaanderen van morgen. (essay) Leuven: Leuvense Schrijversactie. -29p.

Reeks: Leuvense Cahiers nr 13
1983 De kring van de hel. Gedichten. (vertaalde Spaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: JUSTO JORGE PADRON
Oorspronkelijke titel: Los Circulos del Infierno.(1976)
Gedichten. Tweetalige uitgave uit het Spaans in het Nederlands vertaald door Eugène Van Itterbeek.
Voorwoord door Artur LUNDKVIST.
Omslag en tekeningen: Gerard Thijs.
Foto: Lutfi Ozkök
Van Itterbeek 46  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -152p.

Afmetingen: 21.00 x 14.0 (ingenaaid)
Reeks: Leuvense Cahiers – Europese reeks. Vol 42
 1986  Poëzie in cijfers. De situatie van de poëzie in de landen van de Europese gemeenschap.  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -p.

Reeks: Leuvense Cahiers nr 58
 1987  Verzen. (bloemlezing)

Bezorgd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Bevat: Woord vooraf; Verantwoording; Van stille dingen; Verzen uit oorlogstijd; Het open luik; Schaduw der vleugelen; De heilige berg; Paviljoen.
Relatiegeschenk van GP-uitgaven en Altiora-Averbode.
 Averbode: Altiora. -47p.

Niet in de handel.
Afmetingen:16.50 x 10.40 (ingenaaid).
Colofon: Dit boek werd gedrukt op 600 genummerde exemplaren. Dit exemplaar draagt het nummer ….
 1991  Op de drempel van de nacht (poëziebundel)

Bevat de cycli: Vijf gedichten voor Noliwe; Aere perennius; Innerlijke landschappen.
Kaft: Mark Meekers.
Opmaak: Tony Salomone.
 Van Itterbeek 3  Leuven: Europees Poëziecentrum. -47p.

Reeks: Nederlandse reeks. Leuvense cahiers, nr. 103.
Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Van der Poorten nv in opdracht van de Leuvense Schrijversactie 1991.
 1991  Nieuwe uitdrijvingen uit het paradijs. Gedichten. (vertaalde Spaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: HOMERO ARIDJIS.
Oorspronkelijke titel: La Nuevo expulcion del paraiso.
Ingeleid en uit het Spaans vertaald door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Marcel Rademaekers.
Opmaak binnenwerk: Tony Solomone
Van Itterbeek 47  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -53p.

Reeks: Europese reeks. Leuvense cahiers, nr. 93.
Afmetingen: 21 x 15 (gelijmd)
Colofon: Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw op de drukpersen van NV Van der Poorten te Leuven 1991
1992 Wereld zonder einde. (bloemlezing)

Hedendaagse poëzie uit Europa gekozen en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Lay-out: Tony Solomone.
Cover: Collage van Mircea Stanescu.
Bevat: Inleiding door E. Van Itterbeek (pp 5-7)
De gebloemleesde dichters krijgen elk één gedicht in één van de vier afdelingen:

 1. Ontgoocheld door realiteit? (pp 9-25)
 2. In deze vallei (pp 29-70)
 3. Roerloos thans (pp 71-88)
 4. Wekkers liepen af (pp 89-116)

 

 Van Itterbeek 22  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -71p.

Afmetingen: 21.00 x 14.50 (ingenaaid)
Reeks: Europese reeks. Leuvense cahiers nr 76
Nota: Deze bloemlezing bevat een keuze uit de dichtbundels die sinds 1979 ter gelegenheid van de Europese Poëziefestivals werden uitgegeven. Andere gedichten werden geput uit de literaire tijdschriften π-Pi en Letters en uit de tweetalige dichtbundels, eveneens uitgegeven door de Europese vereniging ter Bevordering van de Poëzie.
Colofon: Gedrukt in opdracht van de Europese vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. op de drukpersen van Van der Poorten te Kessel-Lo, Leuven, 1992.
1993  Verloren vlucht. Dialoog met een land. (dichtbundel)

Cover: afbeelding van de idolen van Ghelâeşti. Beeldhouwkunst uit het neolithicum (Museum te Neamţ, Roemenië)
Opmaak: Tony Solomone
 Van Itterbeek 1  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -71p.

Reeks: Nederlandse reeks. Leuvense cahiers, nr. 134.
Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van drukkerij M. & L. Symons te Leuven in opdracht van de Leuvense Schrijversactie.
1994 Nachtboek. (poëziebundel)

Cover: ‘Schip verankerd in oneindigheid’ constructie-installatie gebaseerd op de wiskundige structuur van het woord Chryssalis, ontworpen door de Griekse dichteres en kunstenares Polyxeni Kasda.
Opmaak: Tony Solomone
 Van Itterbeek 2  Leuven: Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’. -53p.

Reeks: Nederlandse reeks. Leuvense cahiers, nr. 135.
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van drukkerij M & L. Symons te Leuven in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. 1994
 1994  De met uitsterven bedreigde dichter. (vertaalde Spaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: HOMERO ARIDJIS.
Oorspronkelijke titel: El poeta en peligro de extinción.
Vertaald door Eugène Van Itterbeek.
Tweetalige uitgave Spaans – Nederlands.
Lay-out: Tony Solomone
 Van Itterbeek 50  Leuven: Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’. -66p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 149
Gedrukt op de persen van drukkerij M & L. Symons in Leuven in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. Leuven 1994
1994 Hij die komt . (vertaalde Italiaanse poëzie)

Oorspronkelijke auteur: DONATELLA BISUTTI  (1948-)
Oorspronkelijke titel: Colui che viene (1994)
Vertaald/bewerkt door: Eugène van Itterbeek.
Tweetalige editie.
Nawoord Mario Luzi; Nawoord Erik van Ruysbeek

Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’, Leuven. -71p.
 1995  De tuin van de icoon. (poëziebundel)

Cover: Polyxene Kasda: acrylschildering op krant (1987).
Layout: Tony Salomone.
Van Itterbeek 4   Leuven: Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’. -42p.

Reeks: Nederlandse reeks. Leuvense cahiers, nr. 150.
Afmetingen: 20.50 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw op de persen van S.C.BUCURA S.R.L. Sibiu, Roemenië, 1995
1995 Gebedenboek voor minnaars. Leuven: Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’. -47p.

Reeks: Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 154.
1996 Zomer zonder zomer. Gedichten. Leuven: Europees Poëziecentrum ‘De Zevenslapers’. -45p.

Reeks: Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 157.
1998 Gebetbuch für Verliebte./ Gebedenboek voor minnaars. (poëzie)

Tweetalige uitgave: Nederlands met Duitse vertaling door Gabriela Stefania Loidl., die ook het nawoord verzorgde.
 Van itterbeek 8 Sibiu- Hermannstadt: Hora Verlag. -69p.
2004 Instantanés transylvaniens. (poëziebundel) Van itterbeek 9 Sibiu: hora en Leuven: Les Sept Dormants . -83p.

 
2004 Les noces des mots et des choses. (poëziebundel)  Van Itterbeek 10 Sibiu: hora en Leuven: Les Sept Dormants . -16p. + Kleurentekening
2006 Journal roumain. (journal intime)

Franstalig boek met 70 kleurenfotos.
À la différence de la Rhapsodie roumaine de Dominique Fernandez je n’écris pas un récit de voyage. Ma durée n’est pas celle d’une randonnée mais bien celle de la vie que je mène dans un pays qui n’est pas le mien mais qui, par ce fait même, l’est devenu, c’est-à-dire la ville où je me promène, les jeunes que j’ai devant moi dans la salle de classe, mes voisins de Cisnădioara, les événements auxquels je participe, le mouvement des rues, les livres et les journaux, bref ma présence quotidienne dans le pays. Ma vie intérieure y est intimement mêlée, ce qui fait que je vois autrement le pays que celui qui ne fait que le parcourir. J’écris plutôt ma vie à travers ce que je vis ou, mieux encore, le pays prend place et forme dans ma vie. De même ma vie prend forme dans le pays. Dans ce sens le pays me forme aussi, je le deviens un peu. C’est la raison pour laquelle je choisis le journal intime pour m’exprimer.” (E. v. I.)
 Van Itterbeek 17  Sibiu: hora en Leuven: Les Sept Dormants . -100p.

Gebonden – hardcover
 2006 Un hiver a Cisnădioara. [Ein Winter in Michelsberg]. (poëziebundel) Van Itterbeek 11  Sibiu: Hora Verlag en Leuven: Les Sept Dormants . -64p.
 2007 Deux églises. Naufrages d’un christianisme oublié? (essay)

In dit essay mediteert Van Itterbeek over de twee middeleeuwse kerken van Sibiu, de romaanse van Cisnădioara en die van Asile. Zijn interpretatie van de oorsprong van deze kerken leidt hem naar nieuwe mogelijke inzichten m b t de oorsprong van Sibiu zelf.
 Van Itterbeek 13  Sibiu: Hora Verlag en Leuven: Les Sept Dormants . -22p.
2007 Zwei Hermannstädter Kirchen. Ein Schiffbruch vergessenen Christentums ? (essay)  Van Itterbeek 14 Sibiu: Hora Verlag en Leuven: Les Sept Dormants . -22p.
2007 Mit einem Zweiglein im Schnabel/ Avec une tige dans le bec. (gedichten)

Franstalige gedichten, gekozen, vertaald en van een voorwoord voorzien door Dagmara Kraus.
 Van Itterbeek 12 Sibiu: Hora Verlag en Leuven: Les Sept Dormants . -76p.
2008 Ne m’oublie pas – Nu mă uita. (tweetalige poëziebundel)  Van Itterbeek 16 Sibiu-Hermannstadt: Hora Verlag. -40p.
2009 Journal roumain II. (journal intime)

Franstalig boek met 8 paginas fotos.
« Puisque, ces dernières années, j’ai moins circulé dans le pays, le deuxième volume du Journal roumain se concentre plutôt autour du lieu où je vis, c’est-à-dire autour du village de Cisnădioara, je voudrais même dire autour de la maison où je me suis retiré. Je me limite, ce qui ne signifie pas que je me rétrécis. C’est la grande découverte de ce livre. Les soi-disant détails y prennent plus de relief, on est plus attentif à la vie. Du coup la réflexion sur la vie, sur les événements gagne en profondeur. Le microcosme l’emporte sur le macrocosme. Aussi la vie intérieure prend plus d’ampleur grâce surtout à la lecture. Je constate aussi que la peinture occupe plus de place que dans le livre précédent. Dans la mesure où le regard se précise, la réflexion s’approfondit, s’élargit. Je constate aussi que la pensée religieuse y gagne, ouvre de nouvelles perspectives, y nourrit même la critique de la société dans laquelle on vit. Plus que le premier volume celui-ci s’ouvre à la vie intérieure ». E.v.I. 
 Van Itterbeek 18
2009 Souvenirs de Flandre/Amintiri din Flandra. Journal roumain III. (journal intime)

Tweetalig: Frans/Roemeens
De auteur vertelt over zijn kindertijd in de jaren 1940-1950 – verhalen die niet onder het stof van WO II konden begraven blijven. Het is een autobiografische vertelling geworden, een getuigenis die honderdduizenden kinderen, omgekomen in de ruïnes overal ter wereld niet meer kunnen afleggen.
 Van Itterbeek 20 Sibiu-Hermannstadt: Hora Verlag. -106p.
2012 Journal roumain IV. (journal intime)

Franstalig boek met 8 paginas fotos.
 Van Itterbeek 21 Sibiu-Hermannstadt: Hora Verlag. -184p.

 

EDITIES VAN HET EUROPEES POËZIEFESTIVAL 1979-1991

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 De taal is mijn landschap / La langue est mon site / Language is my World.

Essays en gedichten over de dichter in zijn landschap, samengesteld , ingeleid en van aantekeningen voorzien door Eugène van Itterbeek.
Bevat o a het gedicht ‘Het Landschap (voor Maurice Wyckaert) ’ van Hugo Claus, vertaald als ‘Le Paysage (pour Maurice Wyckaert)’ door Bert Decorte. (pp 18-27)
 Van Itterbeek 24 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -380p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Eerste Europees Poëziefestival. 1979- Leuven; vol. 1
Reeks: Leuvense cahiers vol. 16
1980 Dichters en dichtkunst uit Europa 1950-1980.

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Gerard Thijs.
Van Itterbeek 26     Van Itterbeek 27
Van Itterbeek 25 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -3 volumes

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Tweede Europees Poëziefestival. 1980- Leuven; vol. 2
Reeks: Leuvense cahiers – Europese reeks:
 • Essais Cahier nr 21 – Europese reeks nr 2
 • Gedichten Cahier nr 22 – Europese reeks nr 3
 • Bloemlezing Europees Poëziefestival Cahier nr 23 – Europese reeks nr 4
1981 Poëzie in de stad. La poésie dans la ville. Poetry in the town.

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Theo Humblet en Paul Vanden Dorpe.
 Van Itterbeek 28 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -409p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Derde Europees Poëziefestival. 1981 – Leuven; vol. 3
Reeks: Leuvense cahiers : Europese serie. – Leuven; vol. 30
1982 Mysterie en materie / Mystère et matière / Mystery and matter.

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag:Gerard Thijs.
Van Itterbeek 29 Leuven: Leuvense Schrijversactie. 2 volumes. -384 + 102p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Vierde Europees Poëziefestival. 1982 – Leuven; vol. 4
Reeks: Leuvense cahiers : Europese serie. – Leuven; vol. 34 en 35
1983 Romantiek in de hedendaagse Europese poëzie / Le romantisme dans la poésie européenne contemporaine /Romanticism in contemporary European poetry.

Omslag:Gerard Thijs.
 Van Itterbeek 31 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -359p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Vijfde Europees Poëziefestival. 1983 – Leuven; vol. 5
Reeks: Leuvense cahiers : Europese serie. – Leuven; vol. 43
1984 Traditionele Afrikaanse kunst: een honderdtal voorwerpen uit de verzameling van de paters Jezuïeten te Heverlee en de K.U. Leuven. Leuven: Leuvense Schrijversactie.

Zesde Europees Poëziefestival. 1984 – Leuven; vol. 6/1
Reeks: Leuvense cahiers – Europese serie. 
1984 Afrika – Europa.

Gedichten van ‘zwart Afrikaanse en Europese dichters geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Gerard Thijs
Van Itterbeek 32 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -239p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Zesde Europees Poëziefestival. 1984 – Leuven; vol. 6/2
Reeks: Leuvense cahiers – Europese serie vol. 48
1984 Afrique – Africa – Europe.

Omslag: Gerard Thijs
Van Itterbeek 33 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -535p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Zesde Europees Poëziefestival. 1984 – Leuven; vol. 6/3
Reeks: Leuvense cahiers – Europese serie vol. 49
1985 Poëzie en muziek (cahier 54/2) – Poésie et musique/ Poetry and Music (cahier 54/3).

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag:Gerard Thijs.
Van Itterbeek 34
Van Itterbeek 35 Leuven: Leuvense Schrijversactie . vol 2 -359p. + Vol 3. -324p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Zevende Europees Poëziefestival. 1985- Leuven; vol. 7
Reeks : Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. Europese serie – Leuven; vol. 53- 54-55
Colofon: Gedrukt bij drukkerij Van der Poorten te Kessel-Lo, (België) 22 oktober 1985 , in opdracht van de Europese vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w.
1986 De ervaring van de afgrond./L’expérience du gouffre / The experience of the abyss.

Essays.
Omslag: Gerard Thijs.
Lay-out: Lieve van Thienen.
Gedrukt door Drukkerij Van der Poorten, Kessel-Lo.
Van Itterbeek 36 Leuven: Leuvense Schrijversactie -113p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Achtste Europees Poëziefestival. 1987- Leuven; vol. 8/1
Speciaal nr van π-Pi, trimestrieel tijdschrift voor poëzie – Leuven; jg. 6 nr 1, januari 1987.
1986 L’expérience du gouffre / The experience of the abyss. (vol 62) / De ervaring van de afgrond. (vol 63)

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Couverture/Omslag: Lieve van Thienen.
Mise en page/Opmaak: François Stas.
Van Itterbeek 37 Leuven: Leuvense Schrijversactie. Vol 62 -334p. + Vol 63. -174p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Achtste Europees Poëziefestival. 1987- Leuven; vol. 8/2 en vol. 8/3.
Reeks: Leuvense cahiers : Europese serie. – Leuven; vol. 62 en vol 63.
 1988  Le Poête et son Lecteur / The Poet and his Reader.

Essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Lieve van Thienen en Stefaan Phlips
Van Itterbeek 39  Leuven: Leuvense Schrijversactie. -529p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Negende Europees Poëziefestival. 1987 – Leuven; vol. 9
Reeks: Leuvense cahiers : Europese serie. – Leuven; vol. 75
 1989  Poëzie en beeld. Poésie et image. Poetry and image.

Deel 1 (vol 82) bevat essays en gedichten geselecteerd en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Couverture: reproduction d’ un tableau d’Adriaan De Roover ; Mise en page : Ingrid Janssens.
Deel 2 (vol 83) heeft als titel: Het verbeelde woord / Le mot image/The visualized word.
Bevat: Inleiding Eugène van Itterkeek. Essays en bio- en bibliografische gegevens en teksten over het werk van de kunstenaars)
Paginaopmaak en omslagontwerp: Ingrid Janssens & Linda Indemans.
 Van Itterbeek 41Van Itterbeek 40  Leuven: Leuvense Schrijversactie. 2 volumes.  -513 + 303p.

Tiende Europees Poëziefestival 1988 – Leuven; vol. 10.
Reeks : Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 82 (=v. 1) -503p.
Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Reeks : Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 83 (=v. 2) -303p.
Afmetingen: 21 x 21 (ingenaaid)
Gedrukt door M. & L. Symons.
 1989 Poëzie en wetenschap. Essays Poésie et science: essais
Poetry and science: essays.
 Leuven: Leuvense Schrijversactie. 3 volumes.

Elfde Europees Poëziefestival. – Leuven; vol. 11
Reeks: π-Pi, trimestrieel tijdschrift voor poëzie – Leuven; vol. 8: 3- 4 (=v. 1)
Reeks: π-Pi, trimestrieel tijdschrift voor poëzie – Leuven; vol. 9: 2 (=v. 2)
1989 Poëzie en wetenschap. Poésie et science Poetry and Science.

Gedichten samengebracht en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag : reproductie van de icosaeder (sic) van Leonardo da Vinci ter beschikking gesteld door het Nationaal Museum van Wetenschap en Techniek ‘Leonardo da Vinci’ te Milaan; opmaak door Guido Sijs.
Opmaak binnenwerk: Linda Indemans en Guido Sijs.
 Van Itterbeek 42 Leuven: Leuvense Schrijversactie. -176p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Elfde Europees Poëziefestival. – 1990 -Leuven; vol. 11
Reeks: Leuvense cahiers /Europese reeks vol. 91
Gedrukt door M. & L. Symons te Leuven.
1990 De Europese lente. Le printemps européen. The European spring.

Essais /Essays.
Omslag/Couverture : Illustration de Gast Michels (Grand-Duché du Luxembourg)
Opmaak/Mise en page : Kafoa Tony Solomone.
Bevat o a essays van

 • Charles Ducal : De belangrijkheid van de poëzie (pp 62-72);
 • Stefan Hertmans: De vlucht naar voren (pp94-98);
 • Joris Iven: De dood is het volmaakt gedicht (pp 104-116)
Van Itterbeek 43 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. – 259p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Twaalfde Europees Poëziefestival. 1990 – Leuven; vol. 12
Speciaal nummer van π-Pi, trimestrieel tijdschrift voor poëzie – Leuven;  jg. 9 nr 3-4 okt.-dec. 1990.
Gepubliceerd in de reeks : Leuvense cahiers /Europese reeks als vol. 100
1990 De Europese lente.

Gedichten.
Samengebracht en ingeleid door Eugène van Itterbeek.
Omslag: Gast Michels (Groot Hertogdom Luxemburg)
Opmaak: Tony Solomone.
Bevat een aantal gedichten van Maja Panajotova: Zadoesjnitsa ( p.189); Stad Sofia (p.190); Pasen (p. 191) en De steengroeve van Lovetsj (pp. 192-194)
Van Itterbeek 44 Leuven: Leuvense Schrijversactie., -283p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Twaalfde Europees Poëziefestival. – 1990 -Leuven; vol. 12
Reeks: Leuvense cahiers / Europese reeks ; vol. 101
1991 Europa / Europe. Essays en gedichten.

Bevat oa poëzie van
Anton van Wilderode :

 • De overoever (1) Onderweg / L’autre rive (1) En chemin.
 • Twee kinderen / Deux enfants.
 • Misschien / Peut-être.
 • Ars poetica / Art poétique.

Erik van Ruysbeek

 1. Een schepping/Création
 2. Ervaring/Expérience
 3. Thans / Maintenant
 4. Leçon de ténèbre / Leçon de ténèbre
 5. Zolang / Si loin
 6. Ik zal niet sterven meer/ Je ne mourrai plus

 De Franse vertaling is van Emile Lauf

Van Itterbeek 45 Leuven: Leuvense Schrijversactie., -263p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Europees Poëziefestival. 1991 – Leuven; vol. 13
Reeks: π-Pi, trimestrieel tijdschrift voor poëzie-Leuven; jg. 10 nr 2 sept.-okt 1991.
Reeks: Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 115