home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Jooris, Roland

Maakt deel uit van:

Roland Jooris

Wetteren, 22 juli 1936

Dichter en essayist

Opmerkelijk en merkwaardig is zijn relatie tot de beeldende kunst, waarover hij veel en creatief heeft nagedacht en geschreven. Is van 1999 tot april 2005 conservator geweest van het Roger Raveel museum.

BIOGRAFIE

22 Juli 1936: Roland Jooris wordt geboren te Wetteren.

 • Jooris studeert Germaanse talen in Gent en wordt leraar Nederlands en Engels in Lokeren.

1956: Debuteert met de in eigen beheer uitgegeven bundel gedichten Gitaar. Ook zijn bundel Bluebird (1957) geeft hij in eigen beheer uit.

 • Beide bundels bevatten experimentele poëzie, maar in latere bundels zal hij hiervan afstand nemen als ’te gekunsteld’, en steeds meer de nadruk gaan leggen op het samenvallen van poëzie en werkelijkheid. In zijn eerste verzamelbundel Gedichten 1958 – 78 (1978) zal hij maar één gedicht uit zijn eerste twee bundels opnemen.
 • Behalve poëzie publiceert Jooris vooral over moderne beeldende kunst. Als woordvoerder van de Nieuwe Visie-beweging, met kunstenaars als Roger Raveel, Renier Lucassen, Raoul de Keyser en Etienne Elias, schrijft hij teksten voor catalogi en essays voor tijdschriften als Kreatief en Yang.

1958: Galerist Leo Drieghe bouwt de werkplaats van een klein bedrijf om tot een tentoonstellingsplek, een vrijplaats voor buitenbeentjes als Raf Buedts, René Heyvaert, maar net zo goed toont Drieghe de schilderijen van Roger Raveel en Dan van Severen, toen die nog door de goegemeente met gefronste wenkbrauwen onthaald werden.

 • Tussen 1958-1985  organiseerde de galerie regelmatig tentoonstellingen en happenings met jonge kunstenaars en dichters.
 • Leo Drieghe was ook de motor van de Poëziemarkt in Wetteren in 1968 waarop Jooris zijn ‘Een verpakte gedachte’ (1967) toonde, een uitgave samen met Raoul de Keyzer en Antoon De Clerck.
 • Drieghes zoon Luc zal in 1986 de ‘Academie Leon’ oprichten, met geregeld bibliofiele uitgaven en een tijdschrift Eenzijdig gestreken dat tot 1990 zal verschijnen.

1962-1965: De term ‘Nieuwe Visie’ wordt omstreeks 1965 door Roland Jooris zelf als kunstcriticus gelanceerd om precies de artistieke opvattingen van Raveel aan te geven, nadat hij diens werk had leren kennen tijdens een tentoonstelling in Galerij Drieghe te Wetteren. Over die eerste kennismaking vertelt Jooris naderhand het volgende:

 • “Tussen 1962-1963 zag ik het plots. Dit viel enigszins samen met mijn ontmoeting met Roger Raveel. Op zijn tentoonstelling in de galerie Drieghe te Wetteren had ik een geweldige schok gekregen. Ik kocht er met mijn laatste centen een schilderij. Hij nodigde me uit voor een bezoek aan zijn atelier (dat toen nog een groot verlaten lokaal van de dorpsschool was) te Machelen-aan-de-Leie. Kijkend naar de schilderijen hadden we er een lang gesprek. Het was alsof we elkaar al jaren kenden en begrepen. Nadien maakten we een lange wandeling door het dorp en dan de velden in. En plots wist ik het”.
Uit: Willem M. Roggeman, ‘Gesprek met Roland Jooris’. In: De Vlaamse Gids, jrg. 60, nr. 6, november/december 1976, p. 33.

1967: Exposeert te Gent een doos met teksten die hij samen met Raoul De Keyser en Antoon De Clerck had vervaardigd: Een verpakte gedachte.

 • Daarbij worden, naar het model van de tweede grote linnen doos, 250 kleine doosjes vervaardigd, ieder met tien gedichten van Jooris in een lay-out van Antoon de Clerck. Op 21 april 1967 wordt het geheel – de grote doos met de 250 kleine – voor het eerst aan het publiek voorgesteld in Galerij Kaleidoscoop tijdens een Dulcia-manifestatie, waar het wordt gestapeld tussen andere kartonnen dozen van de textielfabriek. Op die manier komt een verregaande integratie tussen werkelijkheid en kunst tot stand; tegelijk wordt door die werkwijze ook het objectkarakter van het kunstwerk beklemtoond. In 1968 worden dan een aantal exemplaren van Een verpakte gedachte door Jooris te koop aangeboden op de eerste Wetterse poëziemarkt.
 • Voor een nauwkeuriger beschrijving van Een verpakte gedachte verwijzen wij naar Hugo Brems en Erik Dams, Poëzie en non-book . Schoten/Leuven 1987, h/Afd. Nederlandse literatuurstudie K.U. Leuven, (Kahiers over de geschiedenis van de Vlaamse poëzie sinds 1945, 1), p. 28.

1969: Door toedoen van Daniël Van Ryssel wordt Jooris redacteur van Yang. Zijn volgende bundel, Een komsumptief landschap (1969) verschijnt als vierde nummer in de pas opgerichte Yang Poëziereeks. Jooris gaat van dan af met poëzie en beschouwingen over plastische kunst meewerken aan de tijdschriften Kreatief en Revolver. De bundels Laarne (1971) en Het museum van de zomer (1974) verschijnen eveneens in de Yang Poëziereeks.

 • Vanaf eind 1969 heeft ook in Yang  de evolutie naar het Nieuw-realisme plaats gevonden, via belangwekkende essays van Helmut Gaus (‘Convitalisme’ in: Yang jrg. 6, nr 27, 1969) en later, meer specifiek voor de poëzie, het essay van Patricia Lasoen ‘Kommunikatie als kernprobleem in de moderne poëzie’ gepubliceerd, gespreid over 2 nummers in: Yang jrg. 6 nr 31, 1970 en jrg. 8, nr 33, 1971.
 • Met de komst van Jooris als vaste medewerker voor de rubriek plastische kunsten, valt dan ook een groeiende interesse waar te nemen voor de schilders van de ‘Nieuwe Visie’.
  • Vanaf 1969 publiceert Jooris in het tijdschrift regelmatig korte beschouwingen over de recente (Nieuw- en hyper)realistische tendensen in de schilderkunst. Daarnaast verschijnen van zijn hand ook gedichten bij plastisch werk van Roger Raveel, Raoul de Keyser en Antoon de Clerck. Ook nadat het Nieuw-realisme enigszins over zijn hoogtepunt heen is, blijft de interesse voor plastische kunstenaars in Yang zeer levendig.

1970-71: De verwantschap van Jooris en De Keyser komt duidelijk naar voren bij tentoonstellingen van De Keyser in Groningen, Haarlem en ’s Hertogenbosch, waar de gedichten van Jooris (zgn schilderijgedichten) uitvergroot worden opgehangen naast en tussen de schilderijen.

 • Over zijn vrienden-schilders zou hij later de essays Raoul De Keyser (1972) en Raveel en Beervelde (1978) publiceren.

1972: Meer samenwerking met Raoul De Keyser

 • Uitgave van de bundel More is less uitgegeven, waarin naast poëzie ook zeefdrukken van Raoul De Keyser worden opgenomen.
 • Het essay: Raoul de Keyser: het samengaan van gegeven en schilderij.

1974: Jooris stelt een lijvig dubbelnummer samen rond ‘Poëzie en beeldende kunst’; opvallend is dat  deze bloemlezing van gedichten naast afbeeldingen van grafisch werk niet langer beperkt blijft tot de kring van het Nieuw-realisme.

Zijn plastische modellen vindt hij steeds meer bij de minimal art en de land art met kunstenaars als Richard Long, Hamish Fulton, Morandi en Hiroshige.

Ook literair evolueert Jooris naar een meditatieve poëzie, met bundels als Het museum van de zomer (1974) en nog meer uitgesproken in ‘Bladstil’ (1977)

1986-1990: Na de sluiting van de Galerie Drieghe in 1985 beslissen Jooris om samen met de zonen van Leo Drieghe, de schilders Luc en Noël het tijdschrift Academie Leon op te richten, dat vijf jaar lang zou bestaan.

“Langzamerhand groeit het idee om een maquis te vormen, een soort van ondergrondse, nu en dan, hier en daar opduikende werkgroep, die met tentoonstellingen, uitgaven, bijeenkomsten de eigengereide, weerbarstige, bevrijdende en onthechte mentaliteit die aan de basis van de galerie Drieghe lag, levendig te houden”. (uit Jooris, Logboek van de Academie Leon nr 1)

1999-2005: Conservator van het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de Leie. Hij  wordt er in 2005 opgevolgd door Piet Coessens.

2009: Roland Jooris evolueert in de loop van zijn, intussen bijna vijftigjarig, dichterschap van een eerst experimentele poëzie, via een expliciete neorealistische poëzie, naar een meditatieve op het woord gerichte, lyrische poëzie:

Wie verdroomt
Zich tijdloos in het zijnde dat
Doorgrond zich met een toon
Van lichtval in de kamer
Openbaart

Uit het gedicht ‘Mijmering, voor later’.  In: Getekend of gedicht (2009)

2011: In Huize Bonaventura (Provenierstraat 51, te Gent) loopt vanaf 1 mei een tentoonstelling onder de titel ‘eigenzinnig’ met poëzie van Roland Jooris en schilderwerk van Karel Dierickx. Naar eigen zeggen ‘is ‘Eigenzinnig’ een tentoonstelling met vijf kleine schilderijen van vijf Vlaamse kunstenaars die in hun werk getuigen van een onvoorwaardelijk geloof in de inspirerende kracht van de picturale taal.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt er een plaquette in de reeks Petit Octave (Uitgeverij Cultura te Wetteren) met de vijf schilderijen samen met hun gedichten. De oplage is beperkt tot 100 exemplaren. Elk gedicht heeft als titel de naam van het initiatief en is gesigneerd door de auteur.

EIGENZINNIG

voor Karel Dierickx

De nacht dwingt
 
de nacht is
vermetel een mengsel van
dronken tinten in de grondeloze
aarde van je slaap
de nacht woekert en woelt
zich in het landschap los
 
de nacht zakt
als een vlak achter
de struiken, als een vermoeden
dat klotst en aanspoelt
in het raam
 
de nacht legt de roes
van zijn rumoer
belegen in de koelte
van zijn kelders
vast
 

2013: Met de bloemlezing “Sculpturen” levert Roland Jooris samen met dichter en criticus Bart Van der Straeten een scherp afgewogen selectie uit zijn gedichten af. Hij deed dat al eerder met Gedichten 1958-1978.In de bundel lijkt Jooris niet alleen het beste uit zijn werk te willen presenteren, maar tevens de beeldvorming rond zijn werk te willen helpen bepalen. Zoals Carl de Strycker het in de inleiding tot “Sculpturen” treffend uitdrukt: “Precies zoals hij in 1978 het publiek niet wilde herinneren aan de neo-experimentele poëzie uit zijn eerste twee bundels, wil hij nu niet langer (enkel) geboekstaafd staan als vertegenwoordiger bij uitstek van Nieuw Realistische Poëzie in Vlaanderen”.

GELUIDEN

Eensluidend oneens
een zich bevlogen aan
klanken bezeren
 
een kuchen
eenkennig, een schutterig
vegen op het geheugen
van snaren gestreken
 
een inval
               schudt
zijn veren
als op een drempel
verloren
in de vroegte
 
Uit: “Sculpturen”

BEKRONINGEN

 • 1976: tweejaarlijks poëzieprijs van De Vlaamse Gids voor Gedichten 1958-1978
 • 1979: De Jan Campertprijs (Den Haag)
 • 1981: de Interprovinciale Prijs voor Bladstil.
 • 1992: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst en  de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen voor de bundel Uithoek.
 • 1996: de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 1996 voor een essay, verschenen tijdens de periode 1992-1995, toegekend aan Geschilderd of geschreven.
 • 2004: Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie voor Gekras (2001)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referenties

 • Willem M. Roggeman, ‘Gesprek met Roland Jooris’. In: De Vlaamse Gids, jrg. 60, nr. 6, november/december 1976, p. 33.
 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 (Leuven 1991, Acco).
 • Paul Demets, Het uithongeren van de taal, De Morgen Boeken, 17 september 2014 (recensie Sculpturen)

 

SMAAKMAKER

Het woonhuis Klee

Uit: Bluebird (1957)

Als een heimelijke kleur
wonen bij Paul Klee, en niets
meer zeggen. Een lijn zo zacht
door zijn lichaam voelen
en machinale diertjes
vol veertjes doen springen
tot een mijnramp van ontroering
ontstaat.

 

Een beetje minimal

Uit: Een konsumptief landschap (1969)

Een kubus
d.w.z. een doos,
een leegte of een
gedachte
in haar afmetingen
zichtbaar verpakt;
 
maar ook
een ding in de ruimte
al is hij gewoonweg
een stuk ervan
een sportieve bewoner;
 
een kubus: ik zet er
mijn pilsje op.

 

SAENREDAM

Uit: Uithoek (1991)

Kaal licht
 
van kilte
puur
gelaagde
helderheid
 
klank
die zuinig
en vol ruimte
in de weerklank
van zijn tegels
naar onthechting
slijt,
 
schuur mij
uit
 
ontruim
mijn spraak
 
verwijder mij
in u
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Deze bibliografie omvat

 1. Chronologisch overzicht van het gepubliceerde werk
 2. Beknopt overzicht per genre
 3. Vertalingen van het werk van Roland Jooris

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1956 Gitaar: tien chansons. (gedichtenbundel)

Illustraties: Jef Wauters
Jooris Roland 15 Wetteren: Eigen Beheer. -18p.

Afmetingen:28.50 x 16.40 (geniet)
Colofon: ‘Guitaar’ door Roland Jooris werd gezet uit de Grotius letter en gedrukt bij Leo Drieghe te Wetteren.
De oplaag bedraagt 175 exemplaren waarvan 25 op gevergeerd antiek papier genummerd van 1 tot en met 175.
1957 Bluebird. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Klankhuis; Het woonhuis Klee; Het bijgeloof der sterren; Het hoofd laten hangen.
Nota: De titel ‘Bluebird’ verwijst naar jazzsaxofonist Charlie – Bird – Parker wat dan weer past in de traditie van de experimentelen van de jaren 1950, waar een grote interesse bestond voor jazz.
Wetteren: Eigen Beheer. -33p.

Afmetingen:21 x 16.10 (geniet)
Colofon: Bluebird van Roland Jooris werd gezet uit de Grotius letter en gedrukt op antiek papier. Ontworpen en uitgevoerd in de drukkerij Leo Drieghe te Wetteren.
De oplage bedraagt 250 exemplaren genummerd van 1 tot en met 250.Dit is nummer: […]
Veelkleuren druk;
1967 Een verpakte gedachte. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gesilkscreende kartonnen doos van Raoul De Keyser met 11 op karton gedrukte gedichten van Roland Jooris in een typografie van  Antoon De Clerck

Gent: Galerie Kaleidoscope.

Afmetingen: 25,2 x 16,7 x 5,2 cm
10 bladen in een doos.
oplage: 250 exemplaren.
1969 Een konsumptief landschap (gedichtenbundel)

Bevat de cycli:Een tijdperk; Een stukje omgeving; Topografie.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Omslag: Raoul De Keyser
Jooris Roland 12 Gent: Yang. -47p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 4
Afmetingen: 20 x 11.80 (gebrocheerd)

 

1970 Raoul de Keyser: rondom de werkelijkheid: schilderijen, objekten, situaties, tekeningen, zeefdrukken. (met gedichten van Roland Jooris). Groningen: van de Kamp. -24p.
1971 Laarne. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Omslag: Roger Raveels

 

Jooris Roland 13 Gent: Yang. -51p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 24
Afmetingen: 20 x 11.80 (gebrocheerd)

 

1972 Raoul de Keyser: het samengaan van gegeven en schilderij. (essay) Brussel: Veys. -88p.
1972 More is less. (met Raoul de Keyser). (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bevat vier zeefdrukken van Raoul De Keyser en vijf gedichten van Roland Jooris.
Deinze: Drukkerij De Muyter. -19p.
1974 Het museum van de zomer. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Skulpturen; Tekeningen; Schilderijen, situaties, environments; Over de haag; Een najaar; Bomen.
Foto omslag: Heirman Graphics
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Jooris Roland 11 Gent: Yang. -57p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 42
Afmetingen: 20 x 11.80 (gebrocheerd)

 

1974 Een vierkant op het einde van de zomer. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bibliofiele uitgave van 8 gedichten van  Roland Jooris bij 4 litho’s van Roger Raveel.
Aalst: Hooft. -14p.

Reeks: Hoofts bibliofiele serie ; deel 3
Beperkte oplage van 60 getekende en genummerde exemplaren.
1974 ‘Poëzie en beeldende kunst’

Samengesteld door Roland Jooris met medewerking van Paul de Vree.
In: Yang. Jrg. 10, nr. 53/54 jan. 236p.
1974 Roger Raveel. (monografie) Gent: Centrum voor kunst en cultuur. -92p
1975 ‘Atelier: gesprekken met beeldende kunstenaars’ (gesprekken met Raoul de Keyser, Dan van Severen en Roger Raveel). In: Yang. Nr. 61.
1977 Bladstil. (gedichtenbundel)

Visualisatie: François De Bauw
Druk: Krol & Courtin, Antwerpen.

 

Jooris Roland 10 Antwerpen: Gerd Segers. -24p.

Afmetingen: 15.60 x 11.40 (gelijmd)
Colofon: ‘Bladstil’ van Roland Jooris verscheen als aflevering 1 (jan.-mrt. ’77) van jrg 8 van het 3m. tijdschrift ‘Revolver ‘
Verantwoordelijk Uitgever: Gerd Segers Groenendaallaan 300bus 61 2030-Antwerpen België.
1978 Gedichten 1958-78. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat een door de dichter gemaakte keuze uit de bundels Bluebird (1958); Laarne (1971); Een consumptief landschap (1969); Het museum van de zomer (1974); Bladstil (1977); en een reeks nooit gebundelde gedichten die hij schreef in de periode 1961-66; Tevens werden een vijftal recente gedichten opgenomen.
Vormgeving: Harry Sierman Amsterdam.

 

Jooris Roland 7 Antwerpen: Lotus. -117p.

Reeks: Lotus poëzie.
Afmetingen: 22.90 x 15 (gebrocheerd)
Druk: Catherina Press, Brugge.

 

1979 Roger Raveel en Beervelde. (essay) Tielt: Erik Veys. -136p.
1979 Johan de Loore (tekeningen met gedichten van Roland Jooris). Wetteren: Galerij Drieghe. -7p.
1982 Akker: gedichten. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo.
Jooris Roland 6 Tielt, Bussum: Lannoo. -57p.

Reeks: De golfbreker.
Afmetingen: 22.30 x 13.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen).
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba – Tielt.

 

1985 3 schetsen voor Raf.

Origineel gestempeld omslag met 3 gedichten op een ‘lange strook papier’. Ca. 31 x 14 cm.
Raf = Raf Buedts.
Zeer beperkte oplage;
Wetteren: Académie Leon, 21 juli 1985
1986 Raoul de Keyser: 1979-1985. (essay)

 
Brussel: Museumfonds van de Vlaamse Gemeenschap. -52p.
1988 Tekenschrift. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Tekeningen Roger Raveel; gedichten Roland Jooris
Antwerpen: Gerd Segers.

Reeks: Revolver 16 (1988) 1-2.
1988 Eenzijdig gestreken. (essays)

Met teksten van o.a. Zorus (Roland Jooris) en een linosnede van Frank Van Den Berghe.
Wetteren: Academie Leon.

Reeks: Tijdschrift academie Leon 3de jg. Nr 4
1991 Uithoek. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Staccato; Beeldvlak; Dicht; Ellips; Tegenlicht; Uithoek.

 

Jooris Roland 8 Gent: Poëziecentrum vzw. -53p.

Afmetingen: 21.50 x 13.30 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: ‘Uithoek’ van Roland Jooris werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van de drukkerij Groenevelt te Landgraaf, in de maand april 1991.
1991 Het niets, het licht en de dingen. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Roger Raveel
Bibliofiele uitgave met acht gedichten van Roland Joris en twee zwart-wit en zeven kleurenetsen van Roger Raveel.
1992: Facsimile op verkleind formaat 22.10 x 17.20 (gebrocheerd) van deze bibliofiele uitgave  uitgegeven bij Toreke, Tienen
Gent: O.S.-Editions, – Amsterdam : Printshop.

Oplage 60 Arabisch genummerde exemplaren (1/60-60/60)n+ 26 geletterde exemplaren (A/Z – Z/Z).
Detail;
Ex. A/Z t/m Z/Z: Suite 8 etsen van het boek of 1 ets in zwart-wit & 7 etsen in kleur;
Ex. 1/60 t/m 20/60: Suite 8 etsen van het boek;
Ex. 21/60 t/m 40/60:Suite (A) 4 eerste etsen van het boek;
Ex. 41/60 t/m 60/60: Suite (B) 4 laatste etsen van het boek.
1992 Het niets, het licht en de dingen. (gedichtenbundel – handelseditie)

Illustraties: Roger Raveel.
Deze publicatie werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Het niets, het licht en de dingen’ georganiseerd in het Stedelijk Museum te ‘Het Toreken’ te Tienen van 15 maart tot 26 april 1992.
Vormgeving: Jack Jacobs-Amsterdam en Octave Scheire-Gent.
Fotogravure: Steurs NV Antwerpen
Druk: Drukkerij Orientaliste Klein Dalenstraat 42, te Winksele.
Oplage 750 ex.
Jooris Roland 1 Tienen: Toreke. -31p.

Afmetingen: 22.10 x 17.20 (gebrocheerd)
Colofon: Facsimile op verkleind formaat van de gelijknamige bibliofiele uitgave verschenen op 15 juli 1991 ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Roger Raveel en gedrukt in opdracht van O.S. Editions te Gent en Printshop te Amsterdam.
Van deze facsimile werden 80 ex. in het colofon door de auteur en de kunstenaar gesigneerd.
1992 Valavond. (affiche) Eindhoven: Plint. Affiche.
1992 Geschilderd of geschreven. Gent: Yang. -125p.

Reeks: Triangel nr 1
1992 “Een half-verdronken ponte, een schilder en een koe”: Roland Jooris over Richard Minne.(essay) Wetteren: Academie Leon.
1993 Noem het een landschap. (gedichtenbundel)

Publicatie n.a.v. de tentoonstelling ‘a taste of earth – ii’ van 30/05 – 11/7/1993;
Jooris Roland 2 Gent: Atoe. -51p.

Afmetingen: 21.20 x 14.90 (geniet)
‘atoe’ is het acroniem van vzw ‘a taste of earth’.
1994 Alleenspraak bij de dialoog van Dan Van Severen. (essay)

Nabeschouwingen bij de tentoonstelling “OOG in OOG : de dialoog van Dan Van Severen” in de Witte Zaal van het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent.
Gent: Witte zaal. Hoger St Lucas instituut. -23p.
1995 Gracht. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Foto van Paul Gees werk ‘Conversation Piece’ 1995 drijvend op een gracht; Roland Jooris schreef er het gedicht “Gracht” bij.
De foto gedrukt in grijstinten, het gedicht gedrukt in het groen. In potlood gesigneerd door zowel Jooris als Gees.
Plus-kern, 1995.

Afmetingen: 59,5 x 42 cm.
Gezeefdrukte prent op mooi dik papier
1997 Bloemlezing uit de poëzie van Roland Jooris. (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld door Stefaan Evenepoel.
Bevat: Dwarsdraads, Over de poezie van Roland Jooris; Bibliografie; Bluebird; Ongebundelde gedichten [1961/1966]; Een consumptief landschap; Laarne; Het museum van de zomer; Bladstil; Akker; Uithoek; Ongebundelde gedichten [1991/1996].
Jooris Roland 16 Gent: Poëziecentrum. -223p.

Reeks: Dichters van nu nr 9
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebrocheerd)
1997 Alex Michels. (monografie) Lokeren. Di-Art. -20p.
1998 Hok. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Een plaquette met zes gedichten en een hoogdruk van Raoul De Keyser
Gent: Ergo Pers.

36 gesigneerde exemplaren gedrukt op Velke Losiny 240 g.
1998 Epifanie. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met een suite van drie gesigneerde koperetsen van Roger Raveel.
Gent: Uitgeverij Octave de Achtste. -40p.
1998 Solesmes. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Solesmes, een plaquette van Roland Jooris met een ets van Dan Van Severen, een essay van Roland Jooris over Pierre Reverdy en een vertaling van  ‘De ovale dakkamer’ van Pierre Reverdy van de hand van Jan H. Mysjkin
Gent: Ergo Pers. -24p.

De oplage bedraagt 54 gesigneerde exemplaren, genummerd van 1 tot 54.
De editie heeft ook 12 proefdrukken genummerd van a tot l. Er werden ook enkele exemplaren gedrukt voor de uitgever.
De etsen van Dan Van Severen werden gedrukt door Henrie Hemelsoet. Solesmes werd in potlood gesigneerd door Roland Jooris en Dan Van Severen; De ovale dakkamer werd gesigneerd door Dan Van Severen. Gedrukt op Amatruda papier
2000 Houtaarde. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Vijf gedichten van Roland Jooris bij vijf houtsneden van Raphaël Buedts.
Deze cyclus gedichten werd in 2001 opgenomen worden in de bundel  ‘Gekras’
(Querido, 2001).
Gent: Ergo Pers / Gent: Octave de Achtste -48p.

Afmetingen: 28 cm x 35
Beperkte oplage van 48 (+ 6) Arabisch genummerde exemplaren,  gedrukt op Hahnemühle met suite van vijf gesigneerde houtsneden.
In het colophon gesigneerd door Roland Jooris en Raphaël Buedts, 
2001 Gekras. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Gaandeweg; Tegenspraak; Oogopslag; Interval; Onpeilbaar; Houtaarde.

 

Jooris Roland 4 Amsterdam: Querido. -47p.

Afmetingen: 21 x 12 (gebrocheerd)
2001 Het is weerbarstigheid. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Een aardse monnik [Inleiding van Hans Vandevoorde]; bloemlezing uit ‘gekras’.

 

Wetteren : Kultuurschuur. -28p.

Titelpagina in tweekleuren druk.
2001 Snijwerk. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris en Noël Drieghe
Suite 5 linosneden in kleur
Gent: Octave de Achtste.

Oplage 36 Arabisch genummerde exemplaren (1/36 – 36/36) + 6 geletterde en op naam gedrukte exemplaren (A/F – F/F).
2002 Pelophilax…
2003 De Wereld van Raveel. (essay) Gent: Ludion. -48p.

Reeks: Beaux arts collection.
2005 [zonder titel]

Samen met Peter van Lier.
Gent: 234-117. -16p.

Deze vijfde uitgave van 234-117 verscheen te gent op 15 mei 2005 ter gelegenheid van rozenbalkon III; keerdruk;
In een oplage van 117 genummerde exemplaren.
2005 Als het dichtklapt. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Handschrift; Snijwerk; Nabij; Kamermuziek; Nagalm; Onderdak.
Omslag: Brigitte Slangen
Binnenwerk: Hannie Pijnappel

 

Jooris Roland 5 Amsterdam: Em. Querido. -48p.

Afmetingen: 21 x 12 (gebrocheerd)
2005 Tot het ongrijpbare. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Roger Raveel
Gent: Octave de Achtste – Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie.

Oplage 250 Arabisch genummerde exemplaren (1/250 – 250/250).
De eerste 48 genummerde exemplaren (1/250 – 48/250) bevatten een suite met 1 ets in zwart-wit.
2005 Brief. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Etienne van Doorslaer
Gent: Octave de Achtste – Academie Leon, Roborst.

Oplage 36 Arabisch genummerde exemplaren (1/36 – 36/36) + 5 op naam gedrukte exemplaren met suite van 3 potloodtekeningen.
Ex. 1/36 t/m 12/36: Suite (A) 1 potloodtekening;
Ex. 13/36 t/m 24/36: Suite (B) 1 potloodtekening;
Ex. 25/36 t/m 36/36: Suite (C) 1 potloodtekening.
2005 De dwang van het vlak. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Dan van Severen.
5 etsen van Dan Van Severen bij 5 gedichten van Roland Jooris.
Gent: Octave de Achtste.

Afmetingen: 35,6 x 28 (ingenaaid, foedraal)
Oplage 48 Arabisch genummerde exemplaren (1/48 – 48/48) met suite 3 etsen in zwart-wit. + 5 geletterde en op naam gedrukte exemplaren (A/E – E/E) met een suite van 5 etsen die als veelluik zijn gepresenteerd en die door de kunstenaar zijn geletterd en gesigneerd.
Alle exemplaren zijn door Jooris en Van Severen in het colophon gesigneerd.
2006 Uit het heelal van Raveel. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Roger Raveel
Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept).

Oplage 300 Arabisch genummerde exemplaren (1/300 – 300-300).
De eerste 100 genummerde exemplaren (1/100 – 100/100) zijn in het colofon gesigneerd door Roland Jooris en Roger Raveel.
2007 De 7. (poëzie – bibliofiele uitgave) Gent: Octave de Achtste – Leuven: CERA Foudation – Machelen aan de Leie: Roger Raveelmuseum.

Reeks: Petit Octave N° 1.
Oplage 250 Arabisch genummerde exemplaren (1/250 – 250/250)
26 geletterde exemplaren (A/Z – Z/Z).
2007 Van nature, geometrisch. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Noël Drieghe
Gent: Octave de Achtste – Oostende: Galerie Tom Gerits,

Reeks: Petit Octave N° 3.
Oplage 100 Arabisch genummerde exemplaren (1/100 – 100/100).
Suite 3 linosneden in kleur.
2008 De contouren van het verstrijken. (gedichtenbundel)

Omslag:Brigitte Slangen
Binnenwerk: Hannie Pijnappels
Bevat de cycli: In het krijt; Zinkwit; Weerwerk; Op de loer; Linkshandig; Tongval; Ineen.
Jooris Roland 17 Amsterdam/Antwerpen: Em. Querido’s Uitgeverij. -52p.

Afmetingen: 21 x 12 (ingenaaid)
2008 Het atelier van het landschap. (gedichtenbundel)

Beeldhouwwerken: Raphaël Budts.
Gedichten: Roland Jooris
Fotografie: Jef Van Eynde
Lay out: Jan de Meester
Druk: Cultura

 

Jooris Roland 3 Schellebelle: Arte libro. -42p. Foto’s.

Afmetingen: 17.30 x 11.50 (gebrocheerd – met stevige plastieken stofomslag waarop foto voor en achterplat)
Colofon: ‘ Het atelier van het landschap’ werd uitgegeven door Arte Libro in 2008  ter gelegenheid van het project Landschapsdichter 2008, georganiseerd door derdeoever vzw Schellebelle.
2009 Getekend of gedicht. (poëzie – proza) Jooris Roland 18 Antwerpen: Gerd Segers. -88p.

Reeks: Revolver 35:4 (2009). nr 141
Afmetingen: 25.50 x 20 (ingenaaid)
Colofon: Getekend of gedicht kan men als een vervolg beschouwen op het in 1992 verschenen Geschilderd of geschreven (uitg. Yang).Het bevat al dan niet bewerkte opstellen of knipsels uit teksten die in de afgelopen jaren in catalogi, bibliofiele uitgaven, plaquettes en tijdschriften werden gepubliceerd en waarin meestal onderhuids of expliciet de relatie tussen tekenen en dichten ter sprake komt. Ook werden enkele aan beeldende kunst gewijde gedichten of prozagedichten in het geheel opgenomen. (Roland Jooris).
2009 De vrijheid van het isolement. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Luc Claus
Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept).

Oplage 100 Arabisch genummerde exemplaren (1/100 – 100/100).
De eerste 36 genummerde exemplaren (1/100 – 36/100) zijn opgeborgen in een kaft met een zwart-wit ets.
2010 Frugaal. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Etienne van Doorslaer
Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept).

Oplage 100 Arabisch genummerde exemplaren (1/100 – 100/100).
De eerste 12 genummerde exemplaren (1/100 – 12/100) zijn opgeborgen in een opbergkaft met inleg van een origineel schilderij.
2011 Eigenzinnig. (gedichtenbundel)

Deze plaquette werd gerealiseerd ter herinnering aan de tentoonstelling ‘Eigenzinnig’ met gedichten van Roland Jooris bij schilderijen van Amédee Cortier – Roger Raveel – Dan van Severen – Raoul De Keyser – Karel Dierickx in Huize Bonaventura van zondag 1 mei tot zondag 8 mei 2011.
Fotografie: Luc Van Muylem, Okegem.
Jooris Roland 9 Gent:  Huize St. Bonaventura  – Gent: Octave den Achtste.

Reeks: Petit Octave nr 5
De plaquette ‘Eigenzinnig’ verscheen in een oplage van 100 exemplaren. Alle exemplaren zijn in het colofon gesigneerd door Roland Jooris
Druk: Cultura, Wetteren.
2011 Met het oog gemeten. (poëzie – bibliofiele uitgave) Roborst: Academie Leon – Oostende: Galerie Tom Gerits – Gent: Octave de Achtste.

Reeks: Petit Octave N° 6.
Oplage: 100 Arabisch genummerde exemplaren (1/100 – 100/100).
De eerste 25 genummerde exemplaren (1/100 – 25/100) bevatten een suite met een originele creatie van Etienne van Doorslaer, Noël Drieghe, Arjan Janssen, Guy Leclercq, Vincent de Roder en Guy Vandenbranden.
2012 Kromte. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Bezinken; Onderling; Begane grond; Van nature; Blijkens de tijd.
Ontwerp en zetwerk: Karakters, Gent

 

Jooris Roland 19 Gent: Poëziecentrum vzw. 59p.

Afmetingen: 21.40 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Karakters, Gent

 

2012 Naar het onthechte. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Deze plaquette werd gerealiseerd naar aanleiding van de schilderijententoonstelling Etienne Van Doorslaer ‘Naar het onthechte’ georganiseerd door Galerie Tom Gerits, 9 Hertstraat te 8400 Oostende van zondag 6 mei tot en met zondag 20 mei 2012.
Roland Jooris schreef voor de gelegenheid een cyclus van vijf gedichten.
De plaquette werd uitgevoerd naar een ontwerp van Octave de Achtste vzw, Gent.

 

Jooris Roland 20 Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). – z.p.

Afmetingen: 24 x 16.20 (ingenaaid)
Het drukwerk werd gerealiseerd door Cultura bvba, Wetteren.
De oplage bedraagt 200 exemplaren. Arabisch genummerd van 1/200 tot en met 200/200.
Bij de exemplaren van 1/200 tot en met 12/200 behoort een opbergkaft met een origineel schilderijtje van Etienne van Doorslaer.
Dit is nummer 104.

 

2013 Contrapunt. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Het bevat 5 gedichten van Roland Jooris bij grafisch werk van Guy Leclercq
Schilderijen en reliëfs: Guy Leclercq.
Deze plaquette werd gerealiseerd naar aanleiding van de tweedelige tentoonstelling “Guy Leclercq : Contrapunt -Schilderijen & Reliëfs”, georganiseerd door Galerie Tom Gerits (Oostende) van zondag 6 oktober t.e.m. zondag 27 oktober 2013.
Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). -[Z.p.] : ill.

De plaquette is uitgevoerd naar een ontwerp van Octave de Achtste.
Bevat ingekleefde prenten.
De oplage bedraagt 200 Arabisch genummerde exemplaren, door dichter en kunstenaar gesigneerd in het colofon.
Bij de exemplaren genummerd van 1 t.e.m. 12 behoort een opbergkaft met een origineel schilderij van Guy Leclercq, op de keerzijde gesigneerd en gedateerd.
2014 Sculpturen. Een keuze uit de gedichten 1953-2013. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling: Roland Jooris en Bart Van der Straeten
Met een inleiding door Carl de Strycker
Keuze van gedichten uit: Gedichten 1958-78; Akker (1982); Uithoek (1991); Gekras (2001); Als het dichtklapt (2005); De contouren van het verstrijken (2008); Kromte (2012); Nieuwe gedichten (2014).
2019: Vertaald in het Frans  door Katelijne De Vuyst met als titel Sculptures. Uitgever Tétra Lyre te Luik reeks: Collection de Flandres.115p.
Jooris Roland 21 Gent: Poëziecentrum vzw. -124p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Ontwerp omslag: Karakters, Gent.
Zetwerk en Lay-out: Karakters, Gent.
Druk: Karakters, Gent.

Cover Franse vertaling
2015 Tegenover. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Roland Jooris & Guy LeclercqVan deze bibliofiele uitgave werd tegelijkertijd een facsimilé uitgegeven op verkleind formaat 24 x 18.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gent: Octave den Achtste.

Oplage 10 Arabisch genummerde exemplaren (1/10 – 10/10) + 2 H.C. Romeins genummerde exemplaren (I/II – I/II).
Benevens de gedrukte gedichten van Roland Jooris bevat ieder exemplaar 10 originele tempera schilderingen van de hand van Guy Leclercq.
2015 Tegenover. (dichtbundel)

De facsimile werd gedrukt op de persen van Cultura – Wetteren in een oplage van 150 genummerde exemplaren door Roland Jooris en Guy Leclercq in het colofon gesigneerd.
Dit is exemplaar
Jooris Roland 22 Gent: Octave den Achtste. – niet gepagineerd.

Afmetingen: 24 x 18.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Reeks: Petit Octave nr 8.
Colofon: ‘Tegenover’ van Roland Jooris en Guy Leclercq is een facsimile op verkleind formaat van de gelijknamige bibliofiele uitgave die in de lente van 2015 verscheen in opdracht van Octave de Achtste.
2016 Bladgrond. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Eenzelvig; Oponthoud; Tweevoud; Daarbinnen; Gedenkstenen; Basaal; Dwars.
Omslag: J. Tapperwijn.
Typografie binnenwerk Steven van der Gaauw.
Foto auteur op binnenkant va de achterflap: Tim Heirman.
Jooris Roland 23 Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij. -63p.

Afmetingen: 21.10 x 12 (ingenaaid- kaft met flappen)
Nota: De gedichten ‘Op het meer’, ‘Hier 1’ en ‘Hier 2’, ‘Dit’, ‘Geluiden, ‘Nog’, ‘Model’, ‘Polyfoon’, ‘Endogeen’ en ‘Genese’, werden eerder opgenomen in Sculpturen (uitgegeven door het Poëziecentrum te Gent in 2014), een bloemlezing uit het werk van Roland Jooris.
2016 Naderhand. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De vijf gedichten van Roland Jooris werden gezet uit Garamond corps 18.
De vijf meerkleurige grafiekbladen van Mario De Brabandere werden handgesneden in latex rubber en afgedrukt op een typo cylinderpers.
Tekst en prenten werden gerealiseerd op Bütten-Hanhnemühle-papier 300 gr. met scheprand door Cultura Wetteren.Elk boek bevat een suite van vijf gesigneerde en genummerde of geletterde prenten.
Alle boeken zijn in het colofon gesigneerd alsook genummerd of geletterd door Roland Jooris en Mario De Brabandere.Tegelijkertijd met de bibliofiele uitgave verschijnt in de reeks Petit Octave een op 100 exemplaren genummerd en door beide kunstenaars gesigneerde facsimile op klein formaat.
Gent: Octave den Achtste. – niet gepagineerd.

Colofon: Naderhand door Roland Jooris en Mario De Brabandere is gerealiseerd in opdracht van Octave de Achtste.
Naderhand is uitgegeven in een eenmalige uitgave van 36 exemplaren Arabisch genummerd van 1/36 tot en met 36/36 alsook zes exemplaren Romeins genummerd van I/VI tot en met VI/VI bestemd voor de medewerkers.
Twee inkijkexemplaren zijn geletterd van A/B tot en met B/B.
 
 
2016 ut pictura poesis. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De plaquette bevat 10 gedichten die eerder in bibliofiele uitgaven van Octave de Achtste, in het tijdschrift Revolver of in plaquettes van het  Roger Raveelmuseum verschenen. Lettertype: Adobe Garamond.
Papier: Muncken Pure Rough.
Druk: Cassochrome, Beveren-Leie
Oplage: 100 exemplaren.  Alle exemplaren zijn gesigneerd door Roland Jooris
 Jooris Roland 24 Bibliotheek Harelbeke: Octave de Achtste. – niet gepagineerd.

Afmetingen: 24 x 16.40 (ingenaaid  – kaft met flappen &  transparant als stofwikkel)
Reeks: Petit Octaven n° 9
Colofon: ut pictura poesis van Roland Jooris werd uitgegeven door het stadsbestuur Harelbeke in samenwerking met Octave de Achtste en dit naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de auteur en de tentoonstelling ‘Roland Jooris – De contouren van het verstrijken’, georganiseerd door de bibliotheek Harelbeke in de periode juli-augustus 2016.
2018 Abrupt Gemompel. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Bevat: Een gedicht van Roland Joris bij 18 gedichten in wording met vele kleine tekeningen, veel doorstrepingen, herhalingen van woorden en begrippen.

Schellebelle: Arte Libro

De oplage bestaat uit 250 exemplaren, alle gesigneerd.

2019 Ginds (gedichtenbundel)

Zes gedichten bij twaalf werken op papier van Roger Raveel.
Vormgeving: Octave  de Achtste, Gent.
Fotografie: Steven de Croos, Oostende.
Druk: Cultura, Wetteren.
Oplage: 150 exemplaren

 

Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever)

Afmetingen: 24 x 18.60 (ingenaaid -kaft met flappen)
Frontispice: Tuingebeuren, 1959  Oost-Indische inkt en dekverf op papier 360×270 mm
Colofon: ‘Ginds’ verscheen in de herfst van het jaar 2018 in opdracht  Galerie Tom Gerits te Oostende.
Roland Jooris  schreef voor de gelegenheid zes gedichten  bij twaalf werken op papier van Roger Raveel.

2020 Oeverloos (poêzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten bij werk van Guy Leclercq.
De bibliofiele uitgave bevat vier gedrukte gedichten van Roland Jooris in dialoog met vier originele tempera schilderingen van Guy Leclercq.

Gent : Octave de Achtste.

Losbladig in inlegdoos.
De oplage bedraagt tien exemplaren Arabisch genummerd van 1 tot en met 10 en vijf exemplaren Romeins genummerd van I/V tot en met V/V voor de medewerkers.

Tezelfdertijd verschijnt er van de bibliofiel uitgave een facsimile op klein formaat in een oplage van 100 genummerde exemplaren

Alle exemplaren van de bibliofiele en de facsimilé uitgave zijn in het colofon gesigneerd door Roland Jooris en Guy Leclercq.

2021 Vertakkingen (gedichtenbundel)

Omslag; J. Tapperwijn.
Typografie binnenwerk: Steven Van der Gaauw.
Bevat de cycli: Stapvoets; Benaderen; Impromptu; Ginds; Naderhand; Terloops

Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij bv -55p.

Afmetingen: 21 x 12 (garenloos gebrocherd – zachte kaft)

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie (uitgaven in boekvorm)

 1. Akker: gedichten. 1982
 2. Als het dichtklapt. 2005
 3. Bladstil. 1977
 4. Bladgrond 2016
 5. Bloemlezing uit de poëzie van Roland 1997
 6. Bluebird. 1957
 7. De contouren van het verstrijken. 2008
 8. Een konsumptief landschap.1969
 9. Een verpakte gedachte.1967
 10. Eigenzinnig 2011
 11. Gedichten 1958-78. 1978
 12. Gekras.2001
 13. Getekend of gedicht. (poëzie – proza) 2009
 14. Ginds. 2019
 15. Gitaar: tien chansons.
 16. Het atelier van het landschap. 2008
 17. Het is weerbarstigheid. 2001
 18. Het niets, het licht en de dingen. 1992
 19. Het museum van de zomer. 1974
 20. Kromte 2012
 21. Laarne. 1971
 22. Een keuze uit het werk. 2014
 23. Tegenover 2015
 24. Tekenschrift 1988
 25. Uithoek. 1991
 26. ut pictura poesis. (2016)
 27. Vertakkingen. (2021)

Bibliofiele uitgaven

 1. Abrupt Gemompel. Arte libro, Schellebelle. 2018
 2. Brief (Roland Jooris & Etienne van Doorslaer) – Gent: Octave de Achtste – Academie Leon, Roborst. 2005
 3. Contrapunt (bij grafisch werk van Guy Leclercq) – Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept).. 2013
 4. De dwang van het vlak. (bij 5 etsen van Dan van Severen) – Gent: Octave de Achtste 2005
 5. De vrijheid van het isolement. (Roland Jooris & Luc Claus) – Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). 2009
 6. De 7. – Gent: Octave de Achtste – Leuven: CERA Foudation – Machelen aan de Leie: Roger Raveelmuseum. 2007
 7. Een vierkant op het einde van de zomer. (bij lithografieën van Raveel) – Aalst: Hooft.1974
 8. (met drie gesigneerde koperetsen van Roger Raveel.) – Gent: Uitgeverij Octave de Achtste. 1998
 9. (Roland Jooris & Etienne van Doorslaer) – Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). 2010
 10. Het niets, het licht en de dingen. (Roland Jooris & Roger Raveel) – Gent: O.S.-Editions, – Amsterdam : Printshop. 1991
 11. (met een hoogdruk van Raoul De Keyser) – Gent: Ergo Pers 1998
 12. (uitgave met vijf houtsneden van Raphaël Buedts). Gent: Ergo Pers. / Gent: Octave de Achtste 2000
 13. Johan de Loore (tekeningen met gedichten van Roland Jooris). Wetteren: Galerij Drieghe 1979
 14. Met het oog gemeten. – Roborst: Academie Leon – Oostende: Galerie Tom Gerits – Gent: Octave de Achtste.2011
 15. More is less. (met zeefdrukken van Raoul de Keyser) – Deinze: Drukkerij De Muyter 1972
 16. Naar het onthechte. (bij schilderijen van Etienne van Doorslaer) – Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). 2012
 17. Naderhand ( met grafiek van Mario De Brabandere) – Gent: Octave den Achtste. 2016
 18. Oeverloos (met grafiek van Guy Leclercq) – Gent: Octave de Achtste. 2020
 19. (plaquette met een ets van Dan Van Severen en ‘De ovale dakkamer’ van Pierre Reverdy in een vertaling van Jan H. Mysjkin).  Gent: Ergo Pers. 1998
 20. Snijwerk (met 5 linosneden van Noël Drieghe) – Gent: Octave de Achtste.2001
 21. Tegenover (met grafisch werk van Guy Leclercq) – Gent: Octave de Achtste 2015
 22. Tot het ongrijpbare. (Roland Jooris & Roger Raveel) – Gent: Octave de Achtste – Roger Raveelmuseum, Machelen aan de Leie. 2005
 23. Uit het heelal van Raveel. Oostende: Galerie Tom Gerits, (Uitgever) – Gent: Octave de Achtste (Concept). 2006
 24. Van nature, geometrisch. (Roland Jooris & Noël Drieghe) – Gent: Octave de Achtste – Oostende: Galerie Tom Gerits, 2007

Essays, interviews

 1. Alleenspraak bij de dialoog van Dan Van Severen. 1994
 2. Alex Michels. (monografie)
 3. De Wereld van Raveel. (essay) 2003
 4. “Een half-verdronken ponte, een schilder en een koe”: Roland Jooris over Richard Minne 1992
 5. Eenzijdig gestreken. (essays)1988
 6. Geschilderd of geschreven. 1992
 7. Raoul de Keyser: rondom de werkelijkheid: schilderijen, objekten, situaties, tekeningen, zeefdrukken. (met gedichten van Roland Jooris). (1970)
 8. Raoul de Keyser: 1979-1985. (essay) 1986
 9. Roger Raveel. (monografie) 1974
 10. Roger Raveel en Beervelde.1979

VERTALINGEN VAN HET WERK VAN ROLAND JOORIS

ENGELS

 • 1992: Singular Engels / vert. uit het Nederlands door Greta Kilburn. Rotterdam: Stichting Poetry International. In: Poetry international: Poetry on the road, p.89-91. Poëzie, paperback. Oorspronkelijke titel:   Nederlandse en Engelse tekst.

FRANS

 • 2018: Sculptures. Frans / vert. uit het Nederlands door Katelijne De Vuyst. Liège: Editions Tétras Lyre. (Collection de Flandre). Poëzie, paperback. Oorspronkelijke titel: Sculpturen. Gent: Poëziecentrum, 2014.

SPAANS

 • 2008:. Inerme = Weerloos Spaans / vert. uit het Nederlands door Stefaan van den Bremt, Marco Antonio Campos. México City: La Cabra,(Colección Alforja; Serie Azor). Poëzie, paperback. Bevat een keuze uit het werk. Voorw. Hans Vandervoorde. Nederlandse en Spaanse tekst.