home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Lateur, Patrick

Maakt deel uit van:

Patrick Lateur

Beveren-Leie, 27 december 1949

PATRICK LATEUR  is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer.

 

BIOGRAFIE

27 december 1949: Geboren in het West-Vlaamse Beveren-Leie.

 • Studeerde klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

1973 tot 2007: Leraar Grieks & Latijn aan het Sint-Vincentius Instituut in Gijzegem (Aalst).

1991: Debuteert als dichter op latere leeftijd met de dichtbundel Catacomben (1991), als bloemlezer met  Muze, zeg me… (1993) en en een nieuwe dichtbundel De Speelman van Assisi (1994).

 • Naast dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen levert hij ook redactioneel werk met o.m. een leeseditie van het gebundeld en nagelaten dichtwerk van Anton van Wilderode.

1995-2004: Hoofdredacteur van het Kunsttijdschrift Vlaanderen.

1996: Met de vertaling van het Pervigilium Veneris een lentelied uit het Latijn start hij een vertaalcarrière die tot op heden voortduurt.

Eind 2004: Opgenomen in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in opvolging van Hubert van Herreweghen.

2010: Publicatie van de vertaling in helder fris Nederlands van de Ilias. Wrok in Troje (Athenaeum).

 • Lateur koos ervoor deze vertaling in vijfvoetige jamben te vertalen. “De keuze voor jamben wordt ingegeven door de overweging dat het jambische ritme het dichtst bij onze gesproken taal ligt” zegt Lateur zelf.

2016: Zes jaar na de vertaling van de Ilias komt nu ook een vertaling uit van Homeros’ tweede epos de Odusseia als Odyssee — Een zwerver komt thuis.

 • Ter gelegenheid van deze vertaling maakten KVS en NTGent een theatermarathon van meer dan 24 uur gespreid over drie avonden: 24 mannelijke helden op een rij, van jong naar minder jong. Lisbeth Gruwez biedt hen, als enige vrouw, met haar danssolo een woordeloos antwoord.
 • Er is geen enkel boek uit de oudheid waar filoxenia, gastvrijheid, zo centraal staat. De Odyssee speelt zich af in hetzelfde gebied waar vandaag meer dan één Odysseus rondzwerft, zegt Patrick Lateur in DeMorgen van 31 januari 2017. Rashif el Kaoui – die de zesde zang voor zijn rekening neemt, citeert hierbij uit de tekst: “Want alle vreemdelingen en bedelaars zendt Zeus naar hier. Hij kwam bij ons, wij moeten hem verzorgen”.
  Lateur: Inderdaad, dat zegt Nausikaä als Odysseus aanspoelt op het eiland van de Faiaken. Zo was het bij de oude Grieken: je komt ergens aan, je krijgt water, ze wassen je voeten, ze geven je te eten en dan pas moet je zeggen wie je bent. Als lezer van nu heb je het recht, en de plicht, om in te zien wat er voor ons relevant is, en dat is die gastvrijheidsgedachte. (De Morgen, 31 januari 2017 Interview door Anniek Verberckmoes).

2019: Na de vertaling van fabels (P, 2001), Raadsels en voorspellingen (P, 2006) , Bestiarium (Voltaire, 2007), Maximes (P, 2009) en een selectie uit Michelangelo’s Brieven ((P, 2013) herwerkt en herschikt  Patrick Lateur de literaire Da Vinci in een nieuwe publicatie: Leonardo literair.

 • Zingen moet ons hart. Hymnen, een vertaling van de veertien klassieke hymnen van de Milanese kerkvader Ambrosius (339-397), met dertien hymnen uit de latere periode toegevoegd. – Eindhoven: Uitgeverij Damon
 • Europa. Mythologisch continent in eeuwige beweging – Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep
  • Europa is de tekst van de tweede Homeruslezing die door Patrick Lateur wordt uitgesproken op 13 april 2019 in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De lezing vindt plaats in het kader van de Week van de Klassieken en wordt georganiseerd door het Nederlands Klassiek Verbond.
 • Pseudo-Vergilius. Moretum. Winter op het land (tekstuitgave van een vertaling van Anton van Wilderode) – Leuven : Uitgeverij P. -28p.
  • Van Wilderode publiceerde Winter op het land in een Vergiliusnummer van Hermeneus in 1982. Archiefonderzoek rond Moretum bracht nog andere vertalingen aan het licht uit Catalepton van de Appendix Vergiliana.

2024: Brengt ons alle zeven tragedies van Aischylos in het Nederlands: Perzen, Zeven tegen Thebe, Smekelingen, Agamemnon, Offerplengsters, Eumeniden en Prometheus geketend. Het is tevens de vierde integrale vertaling van de zeven bewaarde stukken van Aischylos naar ons taalgebied na Leendert Burgersdijk (1903), Pieter Cornelis Boutens (1947) en Emiel de Waele (1975).

2024: 125 jaar na Gezelles dood gaat Patrick Lateur parelvissen in de minder bekende verzen van Gezelles poëzie. De kleine Gezelle. Honderd gedichten is er het resultaat van en laat zien dat ook deze amper geciteerde gedichten doordesemd zijn van Gezelle’s ongeëvenaarde taalvirtuositeit.

Hij publiceerde gedichten, vertalingen en bijdragen in o.m. De Brakke Hond, De Tweede Ronde, Hermeneus, Kleio, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Poëziekrant, Revolver en Tetradio.

BEKRONINGEN

 • 1988:  Basiel de Craeneprijs voor debuut op de Vlaamse Poëziedagen 1988 te Gent voor drie gedichten uit de cyclus In hoc signo uit Catacomben
 • 1989:  De vijfjaarlijkse Gerard Michielsprijs voor het typoscript van Catacomben
 • 1990: Het tweeluik ‘Johannes de eyck fuit hic’ werd bekroond met de poëzieprijs Jan van Eyck en zijn oeuvre te Maaseik in 1990
 • 1991: Een vertaling van een fragment uit Lucanus’ Pharsalia (3.399-425) werd bekroond met de vertaalprijs n.a.v. 20 jaar Kleio aan de KU Leuven in 1991
 • 2006: Herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2006 voor de redactie van de gebundelde en nagelaten gedichten
 • 2013: Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren – Vertalingen 2011-2012 voor ‘Ilias – wrok in Troje’ van Homerus.
 • 2013: De prijs Alumnus Maximus 2013 van de Vereniging van de afgestudeerden Klassieke Filologie en Oude Geschiedenis van de KU Leuven
 • 2015: Opgenomen in de Orde van Beverna Cum Laude van zijn geboortedorp Beveren-Leie.
 • 2017: Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond voor zijn vertaling van Homerus’ Odyssee
 • 2019: VWS-Prijs 2019 van de Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers

 

MEER OVER PATRICK LATEUR

 • Jooris van Hulle, Patrick Lateur, VWS-Cahiers 218, jg. 38 (2003), nr. 5, 48 blz.
 • Wandelen in het dorp vol poëzie. Beauvoorde 30ste Poëziefestival juli-augustus 2004. Met commentaren van Hubert van Herreweghen, Paul Claes, Ivo van Strijtem, Bart Vonck, Johan van Cauwenberge, Renaat Ramon, Frans Terrie, Gwy Mandelinck, Willy Spillebeen, Lucienne Stassaert, Koen Stassijns, Claude van de Berge, Hilde Keteleer, Luc Devoldere en Lut de Block.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Het oude Rome… wie heeft er niet bepaalde beelden bij in zijn hoofd, al dan niet romantisch gekleurd? De Belgische dichter Patrick Lateur plaatst in zijn bijzonder fraai uitgegeven bundel Ravenna (2001) poëtische kanttekeningen bij de laatste fase van het Romeinse Rijk. De mozaïeken van Ravenna doen daarbij dienst als uitgangspunt. De nadruk legt Lateur op Theodorik en de Byzantijnse keizer Justinianus. Deze regeerde van 527 tot zijn dood in 565 over het Byzantijnse rijk en heroverde Noord-Afrika en Italië. Hij was getrouwd met toneelspeelster en hoer Theodora, over wie Lateur dicht:

Theodora

Uit de coulissen van het Hippodroom
kwam deze danseres. Haar fonkelogen
verraden hoe ze hoerde zonder schroom.
Zij pronkt beaat, haar woord klinkt onvertogen.
 
Zij droomt nog wat onwennig in haar weelde.
Of ziet zij lonkend naar de tegenwand
de laatste minnaar die haar warmte streelde
haar luister gaf en macht van hogerhand ?
 
De volle beker die zij weldra schenkt:
Een schijn van heiligheid en offergave.
Hij ademt geur van wijn. Beneveld denkt
Zij aan de wilde uren in de haven.

Het gedicht staat afgedrukt op pagina 47, ernaast een  haarscherpe reproductie van het mozaïek over Theodora.

 

De kikker

Uit ‘Plato gedichten’.

De kikker is een dienaar van de nimfen,
hij houdt van regen, kwaakt in plas en vijver,
en geniet van springfonteinen. Deze
hier liet een reiziger in brons sculpteren
als wijgeschenk: hij had zijn dorst gelest
in de gehate hitte van de zomer.
Want op zijn doolweg wees hij hem wat water:
amfibisch als hij is, begon zijn keel
in een vallei vol dauw en op het juiste
moment te kwaken. En de reiziger
liet zich onafgebroken leiden door
zijn stem, tot hij het langverbeide vocht
vond, water dat er heerlijk welde.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologische bibliografie

A.  Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1991 Catacomben. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Homo viator; Pastor bonus; Salutis signa [i]; In hoc signo; Salutis signa [ii]; Coemeterium; Reditus in urbem.
Omslagontwerp: G. Dooreman
Eerste druk: april 1991
Tweede druk November 1991

 

Gent: Poëziecentrum vzw. -48p.

Reeks: De bladen voor de poëzie ; jrg.39, nr.1 [tweede serie].
Afmetingen: 21 x 13.20 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: “Catacomben” van Patrick Lateur werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent op de persen van Drukkerij Sanderus bvba te Oudenaarde in de maand april 1991.
Van de oplage zijn de nummers I tot en met X niet in de handel. De nummers 1 tot en met340 werden door de auteur genummerd en gesigneerd.
1994 De Speelman van Assisi. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Assisi ca. 1200; Francesco; San Damiano; Poverello; Loculator domini; La verna; Franciscus; Cantico delle creature loflied van de schepping.
Omslagontwerp: G. Dooreman

 

Gent: Poëziecentrum vzw. -55p.

Reeks: De bladen voor de poëzie ; jrg.42, nr.2 [tweede serie]
Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: “De speelman van Assisi” van Patrick Lateur werd gedrukt in opdracht van het Poêziecentrum vzw te Gent op de persen van drukkerij Sanderus nv te Oudenaarde in de maand april 1994.
1997 Zeven vrouwen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Zeven vrouwen; Mirjam.
Omslagontwerp: Gregie De Maeyer
Illustratieadvies: Johan van Cauwenberge
De cyclus ‘Zeven vrouwen’ werd geïnspireerd door de houtsculpturen van Omer Gielliet in de pastorietuin van Ver-Assebroek (Brugge). De Mirjam-cyclus vormt een onderdeel van een Mariaconcert in samenwerking met het Adriaan Willaertkoor o.l.v. Ignace Thevelein.
De gravures van Pieter Schut werden bezorgd door Johan van Cauwenberge uit ‘Toneel der voornaamste Bijbelsche Historiën’ uitgave Nikolaes Visscher, Amsterdam 1661
Leuven: Uitgeverij P. -38p.

Afmetingen: 19.10x 10.80 (ingenaaid met omslag)
Colofon: Gezet in Berkeley. Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

 

1998 Rome & Assisi. (gedichtenbundel)

Bevat de bundels: Catacomben; Over heuvels; De speelman van Assisi.
Dit is de derde druk van ‘Catacomben’ [1991, 1991²] en van ‘de speelman van Assisi’ [1994, 1995²].
Over de Heuvels [eerste druk]
Vormgeving: Gregie De Maeyer (†) en André Scherens
Leuven: Uitgeverij P. -99p.

Afmetingen: 18.90 x 15.80 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Gezet in de Johanna. Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele. Gebonden door Scheerders Van Kerchove’s nv te Sint-Niklaas.

 

2001 Ravenna. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Ravenna verbeeld; Galla placidia; Theodorik; Justinianus; Ravenna revised.
Vormgeving: André Scherens.
Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Afmetingen: 20 x 16.80 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Veljovic Book. Gedrukt op JOB 170g door drukkerij Overloop, Wilsele
2005 Kruisweg in de stad. (gedichtenbundel)

Illustraties: Luc Hoenraet
Leuven: Uitgeverij P. -42p.

Afmetingen: 23 x 21 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Veljovic Book. Gedrukt op JOB 170g door drukkerij Overloop, Wilsele
2006 Carmina miscellanea. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Artificiosa; Historica atque religiosa; Familiaria.
Leuven: Uitgeverij P. -63p.

Afmetingen: 16.80 x 11.80 (ingenaaid)
Gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele
2014 Lente in Galilei. Een passiespel (gedichtenbundel)

Afbeeldingen © Luc Hoenraet, Sabam België 2014.
Kaft: ‘Kruisweg, achtste statie’, 46 x 38 cm, materie + nagels op doek, 2010.
Blz. 11: Kruis’, 90 x 60 cm, acryl/doek, 2007.
Blz. 25: ‘Figuur’, 90 x 60 cm, acryl/doek, 2008.
Blz. 44: ‘Wolk’, 162 x 130 cm, materie + nagels/doek, 2006.
Blz. 65: ‘Piëta’, 30 x 24cm, acryl/doek, 2007.
Vormgeving en druk: Halewijn nv.

Lateur 21 Antwerpen: Uitgeverij Halewijn. -80p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Geschreven voor de editie 2015 van Passiespelen Tegelen, het vijfjaarlijks gebeuren in Nederlands-Limburg dat recent werd opgenomen op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.
2015 In tegenstroom (poëzie – bloemlezing)

Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle.
Naar aanleiding van de 65ste verjaardag van de auteur.
Bevat zowel gebundelde als verspreide gedichten en ook een nieuwe cyclus Trojaanse kwatrijnen.
De foto op de omslag is van Guido Naus.
Lateur 20 Leuven: Uitgeverij P. -192p.

Reeks: Parnassus nr 14
Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘In Tegenstroom’, poëzie van Patrick Lateur, samengesteld en ingeleid door Jooris van Hulle, is het veertiende deel in de reeks bloemlezingen van dichters van vandaag, Parnassus.  In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de winter van 2015 gedrukt door Drukkerij ACCO, Herent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt Free Life Vellum White 120 gr.
2017 Efemeriden: Facebooknotities.

Illustratie kaft: Hellenistisch beeld van de muze Polyhymnia (?), Centrale Montemartini, Rome.
Gezet in Bembo.
Gedrukt door Drukkerij Acco, Herent.
Lateur 24 Leuven: Uitgeverij P. -62p.

Afmetingen: 24 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen).
Colofon: Efemeriden. Facebooknotities van Patrick Lateur werd in december 2016 in opdracht van Uitgeverij P / Leuven gedrukt door Drukkerij ACCO, Herent op Munken Print White 115g. De oplage bedroeg 450 exemplaren waarvan 200 als nieuwjaarsgeschenk bij de jaarwisseling 2016/2017 aan de vrienden van de uitgeverij werden aangeboden.
2019 Europa. Mythologisch continent in eeuwige beweging. (lezing) 

Uitgebreide tekst van de tweede Homeruslezing die door Patrick Lateur wordt uitgesproken op 13 april 2019 in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
Boekverzorging: Ilona Snijders
Omslagbeeld: Jupiter ontvoert Europa. Gravure (ca. 1537-1555) van Cornelis Bos naar een tekening van Michiel Coxie Rijksmuseum, Amsterdam

Amsterdam:  Athenaeum-Polak & Van Gennep. -36p.

Afmetingen: 20.90 x 12 (geniet – zachte kaft)

2019

Vetera et nova. Opstellen en notities.

Een bundel bij zijn zeventigste verjaardag die zijn veelzijdigheid ruim weerspiegeld. Met een voorwoord door Anne Marie Musschoot.
Foto op achterplat: detail van een proto-Attische amfoor (670-660 v Chr) Museum Eleusis. Odysseus en zijn makkers maken Polyfemos blind. © foto Katleen Gysel en uitgeverij P.

Leuven: Uitgeverij P. -213+IIp.

Afmetingen: 21.60 x 14.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet in Minion.
Gedrukt door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar.

2024

Aischylos in zevenvoud. (essay)

Kalmthout: Het Gemenebest

 

B.  Vertalingen

1996 Pervigilium Veneris. Een lentelied. (vertaling Latijns liefdesgedicht)

Leuven: Uitgeverij P. -29p.
Bevat zowel de Latijnse als de Nederlandse tekst
De vormgeving was in handen van Gregie de Maeyer.

Afmetingen: 21 x 16 (gebonden met stofomslag)
Colofon: Patrick Lateurs vertaling van een anoniem Latijns liefdesgedicht, werd in het voorjaar van 1996 in opdracht van Uitgeverij P / Leuven gedrukt door drukkerij Overloop/Wilsele op Yearling-papier, 170g.. Deze plaquette werd genaaid en gebonden door boekbinderij Scheerders van Kerckhove / Sint-Niklaas.
Oplage: 500 exemplaren.
1997 Het leven van Sint-Maarten. (vertaling)

Tielt: Lannoo. -103p.
Oorspronkelijke auteur: SULPICIUS SEVERUS
Oorspronkelijke titel: Vita Sancti Martini
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Patrick Lateur ; met een “Brief aan Martinus”, een epiloog door Jean-Paul Vermassen.
1999 Cupido cruciatus – Cupido aan het kruis. (Latijnse poëzie in vertaling)

Leuven: Uitgeverij P. -15p.
Afmetingen: 21 x 14.75 (losse folio’s met koordje bijeengehouden – kartonnen kaft met flappen)
Oorspronkelijke auteur: AUSONIUS
Bevat zowel de Latijnse als de Nederlandse tekst
De illustratie op de kaft en op de titelpagina is een gravure van Adriaen Van de Venne uit Jacob Cats Emblemata moralia et oeconomica. Met dank aan Johan van Cauwenberge.

Colofon: Patrick Lateurs vertaling van Ausonius’ Cupidogedicht, werd gezet in Minion in een vormgeving van André Scherens en gedrukt op Yearling 120 g door Drukkerij Overloop, Wilsele.
De oplage bedroeg 400 exemplaren waarvan 150 als nieuwjaarsgeschenk bij de jaarwisseling 1998-1999 aan de vrienden van Uitgeverij P werden aangeboden.
2016: 2de druk ibidem.
1999 Zegezangen. (Oudgriekse poëzie in vertaling)

Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. -299p.
Reeks: Baskerville serie ; 17
Afmetingen:21.50 x 13.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Oorspronkelijke auteur: PINDAROS
Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur
Oorspronkelijke titel: Epinikia
Boekverzorging: Jacques Janssen
2001 Fabels. (vertaling)

 Leuven: Uitgeverij P. -46p.
Oorspronkelijke auteur: LEONARDO DA VINCI.
 2001 Lied van de Moezel. (Latijnse poëzie in vertaling)

 Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -78p.
Afmetingen: 17 x 1.40 (ingenaaid)
Oorspronkelijke auteur: AUSONIUS
Oorspronkelijke titel: Mosella.
2016: 2de druk ibidem.
2002 La Passione. Kruisweg bij het Colosseum (vertaling)

 Antwerpen: Uitgeverij Halewijn. -46p.
Oorspronkelijke auteur: MARIO LUZI
2003 Honderd fabels. (vertaling)

 Leuven: Uitgeverij P. -64p.
Oorspronkelijke auteur: LEON BATTISTA ALBERTI
2003 Het Zonnelied. (vertaling)

Tielt: Lannoo. -68p.
Oorspronkelijke auteur: FRANCISCUS VAN ASSISI
Kalligrafie van Frank Missant.
2003 Over geluk. (vertaling)

Tielt: Lannoo.  -68p.
Oorspronkelijke auteur: EPIKTETOS
Kalligrafie van Claude Mediavilla.
2005 Kunstbrieven. (vertaling)

Leuven: Uitgeverij P. -55p.
Oorspronkelijke auteur: PIETRO ARETINO
Oorspronkelijke tekst en vertaling tegenover elkaar gedrukt.
2006 Plato, Gedichten. (vertaling)

Leuven: Uitgeverij P. -64p.
Afmetingen: 21 x 15.80 (ingenaaid – met flappen)
Patrick Lateur verzamelt en vertaalt alle epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca.
Tweetalige editie
Illustratieverantwoording: Plato, tekening van L. Vorsterman I naar Rubens. Kopenhagen Statens Museum for Kunst.

Colofon: Patrick Lateur’s vertaling van een selectie uit de Anthologia Graeca werd in maart 2006 in opdracht van uitgeverij P/Leuven gedrukt door drukkerij Overloop/Wilsele op Rives Classic 170gram.
Deze uitgave kreeg een oplage van 600 exemplaren.
2006 Raadsels en voorspellingen. (vertaling)

Leuven: Uitgeverij P.  -71p.
Afmetingen:20.90 x 15.80 (ingenaaid – met flappen)
Oorspronkelijke auteur: LEONARDO DA VINCI.
Illustratieverantwoording:Traité de la peinture de Leonard da Vinci; revu et corrigé: nouvelle édition. Uitgegeven door Pierre-François Giffard te Parijs in 1716.

Colofon: Patrick Lateurs vertaling van een selectie uit Da Vinci’s nagelaten notities werden in december 2006 in opdracht van uitgeverij P/Leuven gedrukt door drukkerij Overloop/Wilsele op Rives Classic 120 gr.
Deze uitgave kreeg een oplage van 500 exemplaren
2007 Bestiarium. (vertaling)

‘s-Hertogenbosch: Voltaire.  -67 + [II]p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Oorspronkelijke auteur: LEONARDO DA VINCI.
Oorspronkelijke uitgave: Carlo Vecce: Leonardo da Vinci,Scritti (editie 1992)/ Codex H,, Paris Institut de France (ca 1493/94)
Italiaanse en Nederlandse tekst.
Vertaald door Patrick Lateur
Illustratie omslag: Peter van Hugten, Amsterdam
Boekverzorging: Studio Hanengeschrei, Utrecht.
 
2007 Dichters hebben vele moeders. 150 literaire epigrammen uit de Anthologia Graeca. (bloemlezing/vertaling)

‘s-Hertogenbosch: Voltaire. -191p.
Afmetingen: 22 x 14.50 (ingenaaid – kaft met flappen)
Nederlandse en Griekse tekst.
Samengesteld en vertaald door Patrick Lateur.
Boekverzorging: Studio Paul van Gaalen, Ouroux-en-Morvan, Frankrijk.
Bevat: Apollo, de muzen, de zangers (pp.15-30); De oudste dichters: Homeros, Hesiodos (pp. 31-58); Archaïsche lyriek: van Archilochos tot Pindaros (pp.59-104); Tragedie en komedie: Van Arion tot Menandros (pp. 105-130); Hellenistische en latere lyriek: van Erina tot Nonnos (pp. 131-152); Over Poëzie en poëten (pp. 153-174).
 
2009 Maximes. (vertaling)

Leuven: Uitgeverij P. -40p.
Afmetingen: 20.90 x 15.80 (ingenaaid – met flappen)
Oorspronkelijke auteur: LEONARDO DA VINCI.
Illustratieverantwoording: Portret van Leonardi da Vinci, gravure uit: G. Vasari, Delle vite de ‘piu Excelenti Pitori, Scultori e Architetti, Deel III, vol. I, p. 7 (Bologna, 1648)

Colofon: Patrick Lateurs vertaling van een selectie uit Da Vinci’s nagelaten notities werden in december 2008 in opdracht van uitgeverij P/Leuven gedrukt door drukkerij Overloop/Wilsele op Rives Classic 170 gr.
Deze uitgave kreeg een oplage van 600 exemplaren waarvan er 200 als nieuwjaarsgeschenk bij de aanvang van 2009 aan de vrienden van uitgeverij P werden aangeboden.
 
2009 Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in 150 epigrammen. (bloemlezing/vertaling)

 Budel: Uitgeverij Damon. -220p.
Oudgriekse en Nederlandse tekst.
2009 Van Pindaros tot Luzi. Verspreide vertalingen. (Bundeling van vertalingen)

Leuven: Uitgeverij P -152p.
Bij wijze van ten geleide schreef Geert van Istendael een uitdagend stuk onder de titel ‘Verboden te vertalen’.
De portrettekening is van de hand van Anne van Herreweghen.
Verscheen naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag.
Colofon:
Naast een hele reeks vertalingen in boekvorm (o.m. de Oden van Pindaros en epigrammen uit de Anthologia Graeca, het Lied van de Moezel van Ausonius en het Pervigilium Veneris, fabels van Leonardo da Vinci en Leon Battista Alberti, kunstbrieven van Aretino en een kruisweg van Mario Luzi) publiceerde Patrick Lateur ook tal van vertalingen van fragmenten en verzen van antieke en moderne dichters in bladen, tijdschriften en bloemlezingen. Naar aanleiding van zijn 60e verjaardag worden ze hier gebundeld in chronologische volgorde.

2010 ‘Ilias. Wrok in Troje’. (vertaling)

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -827p.
Afmetingen: 22 x 13.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Oorspronkelijke auteur: HOMEROS
Omslag: Anneke Germers
Nawoord: Tom Holland (p.701-709)
2010 De regel van Benedictus. (vertaling)

Tielt Lannoo. -224p.
Voor de vertaling en brontekst: La Règle de Saint Benoît I-II, Traduction et notes par Adalbert de Vogüé, Texte et concordance par Jean Neufville, Sources Chrétiennes 181-182, Le Cerf, Paris, 1972.
2011 Canticum Evangelicum. (vertaling)

Leuven: Uitgeverij P. -80p.
Oorspronkelijke auteur: ALDA MERINI
Oorspronkelijke titel: Cantico dei Vangeli, 2006
Vertaald uit het Italiaans en van een nawoord voorzien door Patrick Lateur.
Tweetalig uitgave Italiaans en Nederlands.
2013 Michelangelo. Brieven. (vertaling)

 Leuven: Uitgeverij P. -88p.
Oorspronkelijke auteur: MICHELANGELO
Vertaald uit het Italiaans door Patrick Lateur.
Een eigenzinnige selectie van 28 brieven  waarbij de vertaling wordt vergezeld door de brontekst en gevolgd door annotaties en een uitleiding.
2016 Odyssee. — Een zwerver komt thuis. (Metrische vertaling van het Oudgriekse epos.)

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. -615p.

Afmetingen: 22 x 13.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Perpetua reeks.
Met een nawoord van Emilie van Opstall,
Oorspronkelijke auteur: HOMEROS.
Oorspronkelijke titel: Odysseia.
Boekverzorging: Anneke Germers en Henk Pel. 
Nota: Ter gelegenheid van deze vertaling maakten KVS en NTGent een theatermarathon van meer dan 24 uur gespreid over drie avonden: 24 mannelijke helden op een rij, van jong naar minder jong. Lisbeth Gruwez biedt hen, als enige vrouw, met haar danssolo een woordeloos antwoord.
Première: 2, 3, 4 februari 2016
Regie: Michael De Cock.
Cast: Bartel Jespers, Lukas De Wolf, Rashif El Kaoui, Oscar Van Rompay, Stef Aerts, Servé Hermans, Ruud Gielens, Valentijn Dhaenens, Bruno Vanden Broecke, Jurgen Delnaet, Junior Mthombeni, Steven Van Watermeulen, Frank Dierens, Kris Cuppens, Frank Focketyn, Lucas Vandervost, Bert Luppes, Tom Jansen, Lisbeth Gruwez…
Dramaturgie: Matthias Velle & Kristin Rogghe
 
2017 Goden. 150 epigrammen uit de Anthologica Graeca. (vertaling)

Eindhoven: Uitgeverij Damon VOF. -200p.

Afmetingen: 20.30 x 12.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Nederlandse en Griekse tekst.
Vertaald door Patrick Lateur
Afbeelding omslag: Caravaggio, Amor Vincit Omnia, Gemäldegalerie Staatliche Museen, Berlin.
Lateur 23
2018 Homerische miniaturen. (bloemlezing)
150 vergelijkingen uit Ilias & Odyssee.

Leuven: Uitgeverij P.  -174p.
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion.
Gedrukt op Muncken Pure Rough, 120 gr door Drukkerij BestInGraphics, Vosselaar
Vertaling: Patrick Lateur –
Nawoord: Kristoffel Demoen
Bevat: I. Van goden en mensen (pp 5-50); II. Van leeuwen, wilde dieren allerhande (pp 51-87); Intermezzo (pp 88-90); III. Van vogels, vee en vissen (pp 91-120); IV. Van vuur en water, wind en wolken (pp 121-157); Kristoffel Demoen, De hele wereld in het klein: vergelijkingen in en uit de homerische epen (pp 158-169); Register (pp 170-173); Verantwoording (pp 174).

2019 Leonardo literair. (selectie uit diens literaire nalatenschap)

Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep. -288p.
Gekozen, vertaald en toegelicht door Patrick Lateur.
Omslag: Studio Frederik de Wal.
Omslagbeeld: Leonardo da Vinci, zelfportret (?) ca. 1510-1515, Biblioteca Reale, Turijn.
Nota: in 2019 is het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed.

2019 AMBROSIUS; Zingen moet ons hart. Hymnen. (religieuze poëzie – vertaling)

Eindhoven: Damon. -136p.
Vertaald uit het Latijn door Patrick Lateur.
Oorspronkelijke auteur: Kerkvader AMBROSIUS (339-397)
Reeks: Verschenen in de serie Monobiblos. Deel 6
Onder redactie van Vincent Hunink.
Zingen moet ons hart brengt naast de brontekst een vertaling van de veertien klassieke hymnen van de Milanese kerkvader. Daaraan zijn dertien hymnen uit de latere periode toegevoegd.

2019 Heerlijk lijf (poëzie – vertaling uit het Frans)

Leuven: Uitgeverij P. -63p.
i.s.m. Sint-Amands: Emile Verhaerenmuseum / Antwerpen: De Vrienden van De Zwarte Panter.
Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titel: Belle Chair (1931)
Met aquarellen van Michael Bastow.
Afmetingen: 24 x 19
Gedrukt op de persen van Cultura –Wetteren in een oplage van 425 exemplaren.
Er verschijnt tevens een bibliofiele editie, uitgegeven door De Vrienden van De Zwarte Panter, met een originele aquarel van Michael Bastow en een door Patrick Lateur handgeschreven vertaald gedicht. Deze oplage bedraagt vijfentwintig exemplaren, door Michael Bastow en Patrick Lateur in het colofon gesigneerd, waarvan vijftien genummerd van 1/15 tot en met 15/15, en tien Romeins genummerd van I/X tot en met X/X

2020 Eros bij de Vesuvius. Epigrammen. (poëzie – vertaling uit het Oud-Grieks)

Leuven: Uitgeverij P. -64p.

Oorspronkelijke auteur: FILODEMOS VAN GADARA Oudgrieks: Φιλόδημος ὁ Γαδαρεύς)
Oorspronkelijke titel: selectie van epigrammen.
Vertaald door Patrick Lateur en voorzien van een uitleiding, bibliografie, annotaties, register op eigennamen en een register op Filododemos´eprigrammen in de Anthologia Graeca
Bevat 31 epigrammen Oudgriekse tekst en vertaling naast elkaar.
Gravure op de cover: ‘L’Amour secourant Psyché’ uit Oeuvres de Canova, recueil de gravures d’après ses statues et ses bas-reliefs, samengebracht door M. Réveil, uitgegeven bij Audot, boekhandelaar-uitgever, gedrukt door Dirmin Didot te Parijs, 1825.
Gezet in Minion. Gedrukt op Muncken Pure Rough, 120g door Drukkerij BestInGraphics, Vorselaar.

2021 ‘Herderszangen’ (Egloge) van Dante. (poëzie – vertaling uit het Latijn)

Leuven: Uitgeverij P.  -72p.
Afmetingen: 21.50 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Minion – Gedrukt door BestInGraphics, Beerse
Illustratie: Gravure uit Guillaume Rouille’s ‘Promptuaire des medailles des plus renommees personnes…’ Deel I 2de druk, Lyon p. 182.
Oorspronkelijke auteur: Alighieri DANTE
Oorspronkelijke titel; eclogae
Tweetalige uitgave Latijn – Nederlands
De Eclogae zijn twee in het Latijn geschreven gedichten in de stijl van Virgilius’ eclogae.  Ze bevatten 2 gedichten van Dante beide in hexametersVidimus in nigris albo patiente lituris (68 verzen) en Velleribus Colchis prepes detectus Eous (97 verzen)

2022 Symphonia – gezangen. (vertaling uit het Latijn)

Antwerpen: Uitgeverij Halewijn. -248p. (paperback met flappen)
Afmetingen: 23.50 x 14.50 ((garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Oorspronkelijke auteur: HILDEGARD VAN BINGEN (1098-1179)
Oorspronkelijke titel: Symphonia
Deze uitgave bevat de 73 teksten (latijn en Nederlands verdeeld over 9 thema’s. Het geheel wordt afgesloten met een introductie in het leven en denken van Hildegard van Bingen, aantekeningen en een selectieve bibliografie.


2024 Aischylos. Tragedieën. (vertaling uit het Oudgrieks)

Amsterdam: Uitgeverij Athenaeum  -646p.
Oorspronkelijke auteur: AISCHYLOS ((Oudgrieks: Αἰσχύλος; Latijn: Aeschylus; Eleusis, ca. 525 v.Chr. – Gela, 456 v.Chr.)
Afmetingen: 22 x 14.70 (harde kaft)
Bevat: Perzen, Zeven tegen Thebe, Smekelingen, Agamemnon, Offerplengsters, Eumeniden en Prometheus geketend.
Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur.

C. Bloemlezingen

1993 Muze, zeg me… Bloemlezing Griekse literatuur. (bloemlezing)

 Omslag en vormgeving: Geert Verstaen.
Leuven: Davidsfonds/Clauwaert. -288p.

Afmetingen: 24.50 x 15.50 (gebonden, harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Gezet in New Baskerville punt 9.3/10
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV, Sint-Niklaas.
1999 Het evangelie volgens dichters. Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie. (bloemlezing)

 Co-samensteller: Stefan van den Bossche
Tielt: Lannoo. / Amsterdam: Atlas. -254p.
2000 Alle schrijvers leiden naar Rome. (bloemlezing over het Rome van toen en nu)

Omslagillustratie: James Anderson – Vissers op de Tiber.© Archivi Alinari

Leuven: Davidsfonds. / Baarn: De Prom. -336p.

Reeks: Davidsfonds literair.
Afmetingen: 22 x 14.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2002 Toscane. Een literaire ontdekkingsreis. (bloemlezing) Utrecht: Het Spectrum. / Leuven: Davidsfonds. -288p.
2002 Het is vandaag de datum. Dag-, maand- en seizoengedichten. (bloemlezing)

 Samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur.
Deze bloemlezing verzamelt 365 seizoen-, maand- en daggedichten uit de poëtische productie van de laatste twintig jaar: een dichterlijk calendarium, maar tegelijk een staalkaart van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie vanaf 1980. Als een zelfstandig beeldverhaal fungeert een fotoreeks van de hand van Kristof Ghyselinck.
De Dooreman-kaft is geïllustreerd met werk van Berlinde De Bruyckere
Gent: PoëzieCentrum vzw. -448p.

Afmetingen: 20 x15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Vormgeving : Dooreman.
Omslagillustratie: © Berlinda De Bruyckere.
Beeld: I never promised you a rose garden ||, 1996
Foto: Elisabeth Broeckaert.
Zetwerk: Sanderus, Oudenaarde
Druk: Sanderus, Oudenaarde

2006 Amor in Roma. Liefdesavonturen van Catullus tot Claus. (bloemlezing) Amsterdam: Polak & Van Gennep , Athenaeum. -259p.
2009 Kijken naar jou uit duizend ogen. Antieke liefdespoëzie. (bloemlezing – vertaling Latijnse en Oudgriekse poëzie)

Verzameld door Patrick Lateur.
De illustraties zijn van Gerda Dendooven.
Vormgeving: Dooreman

 
Leuven: Davidsfonds Literair. -134p.

Afmetingen: 25.50 x 19 (garengenaaid – zachte lichtgroene kaft met stofomslag)
Met vertalingen van de hand van gerenommeerde vertalers zoals P. Claes, G. Koolschijn, W. Kassies, H. van Dolen, M. D’Hane Scheltema, V. Hunink, A. van Wilderode e.a. .

2012 Italië in 100 brieven. Van Plato tot Pasolini. (brievenboek)

Een bundeling van brieven die literatoren en filosofen, componisten en beeldende kunstenaars, politieke en kerkelijke figuren over Italië schreven van de Grieks-Romeinse Oudheid tot vandaag.
Leuven: Davidsfonds. -239p.
2024 De kleine Gezelle. Honderd gedichten.
(bloemlezing)

Gebloemleesd door Patrick Lateur

Leuven: Uitgeverij P.  -144p.

 

 

D. Varia

1991 Ernest Claes, Moeders. (redactie)
1994 Ernest Claes, Kiki. Peter en Polly. (redactie)

Uitgeleid en samengesteld door Patrick Lateur
Tekeningen van Paul Contryn ;
Tekstredactie: Aloïs van Tongerloo.
Tielt: Lannoo. -144p.

Winksele: Claes [Ernest]-Genootschap.

 

1999 Anton van Wilderode, Volledig dichtwerk. Gebundelde gedichten. (redactie)

Redactie Patrick Lateur
Band en typografische vormgeving: Antoon Devylder, Zandhoven.
Tielt : Lannoo. -1790p.

Afmetingen:20 x 11.80 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gezet uit de dtl Albertina van Chris Brand bij De Diamant Pers, Zandhoven
2001 Armand Demeulemeester. Een schildersleven. (redactie) Ronse: Demeulemeester. -96p.
2002 Willy Spillebeen, De geschiedenis van een steenbok : poëzie, 1959-2000. (poëzie – bloemlezing)

Verzamelbundel gekozen en ingeleid door Patrick Lateur.
Bevat: Inleiding; De spiraal; Naar dieper water; Groei-pijn; Torso; Ontwerp van een landschap; Voorbij de populieren; Dubbelspoor; Land van vergeten; Ongebundelde gedichten.
De foto op de omslag is van Willy Catteuw
Spillebeen 6 Leuven: Uitgeverij P. -160p.

Reeks: Parnassusreeks Vol 5.
Afmetingen: 21.50 x 14 (ingenaaid – met flappen)
Colofon: ‘De geschiedenis van een steenbok’ poëzie van Willy Spillebeen, samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur, is het vijfde deel in een nieuwe reeks bloemlezingen van dichters van vandaag Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2002 gerealiseerd door Drukkerij Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Conqueror 120 gr.
2002 Anton van Wilderode, Sappho. (redactie)

Samengebracht en uitgeleid door Patrick Lateur.
Tweetalige uitgave Oud-Grieks Nederlands.
Deze uitgave kreeg een oplage van 600 exemplaren en verscheen in samenwerking met de internationale vriendenkring Anton van Wilderode.
Leuven: Uitgeverij P. -53p.

Afmetingen: 21 x 15.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Sappho’, fragmenten uit het poëtische oeuvre van Sappho in een vertaling van Anton van Wilderode, werd ter gelegenheid van Valentijn 2002 in opdracht van uitgeverij P/Leuven, gedrukt door Drukkerij Overloop/Wilsele op Yearling 170gr.
2005 Nagelaten gedichten / Anton van Wilderode. (redactie)

Een keuze door Patrick Lateur.
Omslagontwerp: CitroenCitroen
Deeltitels: Schrijven; herinneren; wonen; reizen; lezen; verbeelden; geloven.
Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -116p.Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
2008 Dichter bij Jan De Smedt. (tekst catalogus)

Dichter bij Jan de Smedt: beeldhouwwerken & schilderijen van Jan de Smedt in combinatie met poëzie van bekende dichters
Tentoonstelling : Lummen, Kasteel het Hamel, van 20 april tot en met 8 juni 2008 : catalogus / samengesteld en ingeleid door Patrick Lateur
Schreef zelf een nieuw vers bij het werk van Jan De Smedt.
Lummen: Stichting Museum de Moffarts. -55p.
2017 Rijmsnoer. Twaalf dichteressen om en om Gezelle. (redactie)

Vormgeving: Keppie & Keppie.
Druk: Drukkerij S. Print.
Met illustraties.
Voorwoord: Jan Geens.
Inleiding: Piet Couttenier
Lateur 25 Brugge: Guido Gezellegenootschap vzw -128p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid)
2018 Anton van Wilderode. Weemoed mijn wereld. Honderd gedichten. (thematische bloemlezing)

Een keuze door Patrick Lateur.
Deeltitels: I. – Schrijven; II.- Herinneren; III. Wonen; IV. – Reizen; V. – Lezen; VI. -Verbeelden; VII. – Geloven;  VIII. – Geluk.

Leuven: Uitgeverij P. -146p.
2023 Waarde Meester. Beste Guido. Brieven aan Guido Gezelle. (redactie)

12 hedendaagse auteurs schrijven een brief aan Guido Gezelle. Bij elke van deze brieven wordt een evocative foto en een gedicht van Guido Gezelle zelf aangeboden.
Deze bundel vormt een tweeluik met ‘Rijmsnoer. Twaalf dichteressen om en om Gezelle’ (2017)

Brugge: Guido Gezelle Genootschap.  -112p.

Afmetingen: 21 x 14.80 (gebrocheerd – zachte kaft)

 

Bibliografie gerangschikt per genre

Poëzie:

 • Catacomben (1991)
 • De speelman van Assisi (1994)
 • Zeven vrouwen (1997)
 • Rome & Assisi (Catacomben/De speelman van Assisi) (1998)
 • Ravenna (2001)
 • Kruisweg in de stad (2005)
 • Carmina miscellanea (2006)
 • Lente in Galileï. Een passiepsel. (2014)
 • In tegenstroom. Bloemlezing. (2015)
 • Efemeriden.  Facebooknotities.(2016)
 • Nova et vetera. Opstellen en notities. (2019)

Vertalingen:

 • Pervigilium Veneris. Een lentelied (1996)
 • Sulpicius Severus. Het leven van Sint-Maarten (1997)
 • Ausonius, Cupido cruciatus. Cupido aan het kruis (1999)
 • Pindaros, Zegezangen (1999)
 • Leonardo da Vinci, Fabels (2001)
 • Ausonius, Lied van de Moezel (2001)
 • Mario Luzi, La Passione, Kruisweg bij het Colosseum (2002)
 • Franciscus van Assisi, Het Zonnelied (2003)
 • Leon Battista Alberti, Honderd fabels (2003)
 • Epiktetos, Over geluk (2003)
 • Pietro Aretino, Kunstbrieven (2005)
 • Plato, Gedichten (2006)
 • Leonardo da Vinci, Raadsels en voorspellingen (2006)
 • Leonardo daVinci, Bestiarium (2007)
 • Van Pindaros tot Luzi. Verspreide vertalingen. (2009)
 • Leonardo da Vinci, Maximes. (2009)
 • Homeros, ‘Ilias. Wrok in Troje’. (2010)
 • De regel van Benedictus. (2010)
 • Alda Merini/Canticum Evangelicum (2011)
 • Italië in 100 brieven. Van Plato tot Pasolini. (brievenboek) (2012)
 • Michelangelo. Brieven (2013)
 • Homeros, Een zwerver komt thuis. (2016)
 • Goden. 150 epigrammen uit de Anthologica Graeca (2017)
 • Leonardo literair (2019)
 • Ambrosius.  Zingen doet ons hart. Hymnen. (2019)
 • Verhaeren Emile. Heerlijk lijf. (2019)
 • Filodemos van Gadara. Eros bij de Vesuvius. Epigrammen. (2020)
 • Dante ‘Herderszangen’ (Eglogae) van Dante. (2021)
 • Hildegard van Bingen  Symphonia – gezangen. (2022)

Bloemlezingen:

 • Muze, zeg me… Bloemlezing Griekse literatuur (1993)
 • Het evangelie volgens dichters. Bloemlezing uit de Nederlandstalige poëzie (met Stefan van den Bossche) (1999)
 • Alle schrijvers leiden naar Rome (2000)
 • Toscane. Een literaire ontdekkingsreis (2002)
 • Het is vandaag de datum. Dag-, maand- en seizoengedichten (2002)
 • Amor in Roma. Liefdesavonturen van Catullus tot Claus (2006)
 • Dichters hebben vele moeders. 150 literaire epigrammen uit de Anthologia Graeca. (2007)
 • Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in 150 epigrammen. (2009)
 • Kijken naar jou uit duizend ogen. Antieke liefdespoëzie. (2009)
 • Italië in 100 brieven. Van Plato tot Pasolini. (brievenboek) (2012)

 

E.   Poëzievertalingen gebloemleesd in:

1992 D. den Hengst (red.), ‘Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling’.
1993 P. de Rynck, ‘Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie‘.
1996 K. Stassijns en Y. van Strijtem, ‘De mooiste van de hele wereld. 300 gedichten van de 20ste eeuw’.
1997 V. Hunink e.a. (red.), ‘Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten’.
1998 K. van Dorp, ‘De zee, de zee. Gedichten uit de hele wereld’. (Amsterdam: Van Gennep)
1998 H-J. van Dam en H. Smolenaars (red.), ‘Plato, Vergilius, Ovidius e.a., Oud geluk’
1999 K. Stassijns en Y. van Strijtem, ‘De mooiste van altijd’. (o.m. De Lamartine)
2000 M. Pieters en P. De Rynck, ‘Van alfa tot omega. Een klassiek ABC’.
2002 Stefan van den Bossche en Koen Vergeer, ‘Naar ’t Zuiderland. Moderne Nederlandstalige dichters langs de Middellandse Zee’

 

F.   Redactioneel werk:

 • Ernest Claes, Moeders (1991)
 • Ernest Claes, Kiki (1994)
 • Anton van Wilderode, Volledig dichtwerk (1999)
 • Armand Demeulemeester. Een schildersleven (2001)
 • Anton van Wilderode, Sappho (2002)
 • De geschiedenis van een steenbok (2002)
 • Anton van Wilderode, Nagelaten gedichten (2005)
 • Dichter bij Jan De Smedt. (tekst catalogus) (2008)
 • Rijmsnoer. Twaalf dichteressen om en om Gezelle. (2017)
 • Waarde Meester. Beste Guido. Brieven aan Guido Gezelle.  (2023)

 

G.    Tijdschriften

Patrick Lateur was hoofdredacteur van ‘Kunsttijdschrift Vlaanderen’ (1995 – 2004).

Voor Kunsttijdschrift Vlaanderen stelde hij volgende themanummers samen:

 • De klassieke oudheid in de Vlaamse kunsten (230)
 • Europanummer (234)
 • Oostvlaamse musea (239)
 • Christelijke kunst in Vlaanderen (245)
 • Geloof zonder kunst? Kunst zonder Kerk? (265)
 • Anton van Wilderode (extra-nummer mei 1998)
 • Pelgrims(w)oorden (279).

De auteur leverde bijdragen en recensies aan o.m. BoekengidsCreare De Katholieke SchoolgidsDeus ex Machina – Filter – Franciscaans Leven – Gezelliana – Hermeneus – Het Teken – Kerk en Leven – Kleio – Leesidee – Omtrent – Openbaar – Poëziekrant – Script – Standaard der Letteren – Trajecta – Kunsttijdschrift Vlaanderen – Wij – Tertio – Kreatief.

Een selectie uit recente bijdragen:

1997 Een asceet die lekkers brengt: Sint Maarten van Tours (316-397). In: De katholieke schoolgids. – St.-Niklaas – jrg. 51 (nr. 5), p. 195- 199
2001 “Leonardo da Vinci, genie en schrijver” In: Blikopener 3 (2001) 2, p. 10-12.
2001 “Poëzie en religie: het grote verhaal voorbij?” In: Openbaar. Tijdschrift voor leesbevordering 31 (2001) 5, p. 255-260.
2001 “Pindaros et alii” In: Filter. Tijdschrift voor vertalers & vertaalwetenschap 8 (2001) 3, p. 37-45.
2002 “Het wonder zien” In: Wandelbrochure 28ste Poëziefestival Beauvoorde. Wandelen in het dorp vol poëzie.
2002 Gedichten van Jozef Deleu. Beauvoorde, 2002, (s.p.).
2003 “De ribben zijn van het geraamte” In: Wandelbrochure 29ste Poëziefestival Beauvoorde. Wandelen in het dorp vol poëzie.
2003 Gedichten van Miriam Van hee. Beauvoorde, 2003, (s.p.).
2004 “Poëzie. Schuchter aan de rand rond ‘Amen’ draaien”. In: Koenraad De Wolf, Bijbel gebeeld en bewoord. Louis van Overloop retropsectief (1926-2004). Halewijn, 2004, blz. 16-21.
2004 “Vertellen om te overleven. Vertalen om over te leveren. Boccaccio’s Decamerone“. In: Kunsttijdschrift Vlaanderen 53 (2004), 1 (299), blz. 55-56.
2004 “Nawoord. Steden, net als dromen…”. In: Carine Cuypers, De magie van Rome en het sublieme gemis.

Roularta Books / Byblos, Roeselare, 2004, [p. 173-175].
2004 “Claus gaat klassiek met Claes”. In: Muziek & Woord, 30 (2004), nr. 361 oktober, p.6.
2005 “De Argonautica van Valerius Flaccus”. In: Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur. Themanummer ‘Het Latijnse epos’, 77 (2005), nr. 2, p. 87-98 [met nieuwe vertalingen].
2005 “Poëticaal. Bij het gedicht ‘Schrijftafel’ van Fernand Florizoone”. In: Wandelbrochure 31ste Poëziefestival Beauvoorde 2005, [p. 4-5]
2005 “Anthologia Graeca. Grafschriften voor dichters”. In: Poëziekrant 29 (2005) 5, p.28-30.
2005 “De onsterfelijke dichter. Twee epigrammen uit de Anthologia Graeca”. In: De Brakke Hond 89 (december 2005), p. 103-105.
2005 Pindaros’ kleine Oresteia. Een exemplarische lectuur van deElfde Pythische Ode. In: Tetradio. Tijdschrift van het Griekenlandcentrum 14 (2005), p. 7-22.
2005 De Anthologia Graeca over toneelliteratuur. Een selectie in vertaling. In: Tetradio. Tijdschrift van het Griekenlandcentrum UGent, 14 (2005), p. 101-110.
2006 “De Anthologia Graeca over schrijvers en hun vak”. In: Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur, 78, 2006, nr. 1, p. 2-10 [met vertaling van 12 epigrammen]
2006 “Dichters over dichters. Literaire epigrammen in de Anthologia Graeca”. In: Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 35 (2006) nr. 3, p. 98-106.
2006 “Het beste (vakantie)boek volgens…”. In: Script. Tijdschrift voor lezers nr. 47, juli 2006, p. 9.
2007 “Over het plezier van vertalen”. In: Tom Deneire & Jan Papy (red.), Gulden Librije. Verleden, heden, toekomst.

Leuven, 2007, p. 43-49.
2007 “Vertalen: bijna en nabij”. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117 (2007), 3, pp. 401-406.
2008 “Huldiging Joris Van Parys n.a.v. de bekroning van zijn Buyssebiografie. Gemeentehuis Stekene, 14 juni 2008”. In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXIV, Gent, 2008, p. 174-176, en in d’Euzie. Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene 27 (2008), 3, pp. 92-93.
2008 Buysse in Zuid-Italië. Notities van een huwelijksreis. In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXIV, Gent, 2008, p. 7-16.
2008 “Minnen en liefhebben” In: De vondst, Vertalershuis Amsterdam, 2008.
2009 Patrick Lateur: De laatste Romeinse dichter. In: Poëziekrant 33 (2009) 4, p. 32-35.
2010 “De mooiste moeder, de vuilste voeten” In: Tertio 11,5 mei 200, p.6 [over Caravaggio]
2010 “De Regel van Benedictus over het kapittel” In : Kunsttijdschrift Vlaanderen 59/3, 2010, p.419 [met vertaling van c.3]
2010 “Een lied voor Aleksandr Ogorodnikov” In: ‘Dissident voor het leven. Alexandr Ogorodnikov en de strijd voor religieuze vrijheid in Rusland’. (Koenraad De Wolf), Tielt, Lannoo, 2010, p.5 [gedicht]
2010 “Epos” en “Ode” In: ‘Dat spreekt boekdelen. 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren’ (H. Polis, red.), Berchem, VFL, 2010, p.80-81; 174-175.
2010 “Kroniekschrijven met portretten” In: ‘Ontmoetingen’ (Rony Heirman), Tielt, Lannoo, 200, p.5-7)